Kalisz Pomorski w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Kalisz Pomorski - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Kalisz Pomorski to miasto leżące w północno-zachodniej Polsce. Należy do województwa zachodniopomorskiego, powiatu drawskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Kalisz Pomorski.
 • 4 042 Liczba mieszkańców
 • 12,0 km² Powierzchnia
 • 338,0 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • VIII Data założenia
 • 1303 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 94 Numer kierunkowy
 • ZDR Tablice rejestracyjne
 • Janusz Garbacz Burmistrz miasta
Kalisz Pomorski na mapie
Identyfikatory
 • 15.906053.2986 Współrzędne GPS
 • 3203034 TERYT (TERC)
 • 0949916 SIMC
Herb miasta Kalisz Pomorski
Kalisz Pomorski herb
Flaga miasta Kalisz Pomorski
Kalisz Pomorski flaga

Jak Kalisz Pomorski wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Kalisz Pomorski na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Kalisz Pomorski wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Kalisz Pomorski plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
13Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
21Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
25Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
32Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
41Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
48Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
56Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
91Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
122Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
153Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
163Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
165Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
197Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
201Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
205Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
254Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
258Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
297Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
297Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
304Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
310Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
311Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce

Kalisz Pomorski - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
78-540Poczta Kalisz Pomorski, ul. Wolności 18

Kalisz Pomorski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Kaliszu Pomorskim)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Drawsku Pomorskim (podlega pod: ZUS Oddział w Koszalinie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Sikorskiego 30
78-500 Drawsko Pomorskie
Urząd Miejski w Kaliszu Pomorskim
(67) 361-62-63
(67) 361-62-88
Ul. Wolności 25
78-540 Kalisz Pomorski

Kalisz Pomorski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Kalisz Pomorski jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 042, z czego 53,0% stanowią kobiety, a 47,0% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 0,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,4 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Kalisza Pomorskiego zawarli w 2022 roku 16 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,7% mieszkańców Kalisza Pomorskiego jest stanu wolnego, 50,8% żyje w małżeństwie, 8,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,9% to wdowy/wdowcy.

  Kalisz Pomorski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -17. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,18 na 1000 mieszkańców Kalisza Pomorskiego. W 2022 roku urodziło się 22 dzieci, w tym 27,3% dziewczynek i 72,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 317 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,48 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 39,3% zgonów w Kaliszu Pomorskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,6% zgonów w Kaliszu Pomorskim były nowotwory, a 4,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Kalisza Pomorskiego przypada 9.58 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 30 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 45 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Kalisza Pomorskiego -15. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  57,4% mieszkańców Kalisza Pomorskiego jest w wieku produkcyjnym, 20,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Kalisza Pomorskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 4 042 Liczba mieszkańców
 • 2 144 Kobiety
 • 1 898 Mężczyźni
 • 53,0%
  47,0%
 • 113 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 113 kobiet)
 • 89 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 89 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Kaliszu Pomorskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Kaliszu Pomorskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Kaliszu Pomorskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Kalisza Pomorskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  41,4 lat
  Województwo
  42,8 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 42,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Kalisz Pomorski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Kalisza Pomorskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Kalisz Pomorski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Kalisz Pomorski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Kalisz Pomorski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,7% Kawalerowie/Panny
 • Kalisz Pomorski
  27,8%
  Województwo
  27,5%
  Polska
  29,1%
 • 23,4% Kobiety
  (Panny)
 • 32,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 50,8% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  50,9%
  Zachodniopomorskie
  51,0%
  Polska
  54,0%
 • 50,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 51,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,9% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,8%
  Zachodniopomorskie
  8,2%
  Cała Polska
  8,5%
 • 13,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Kalisz Pomorski
  8,4%
  Województwo
  9,4%
  Kraj
  7,6%
 • 8,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 4,0% Nieustalone
 • Tutaj
  4,1%
  Województwo
  3,7%
  Polska
  0,7%
 • 3,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 4,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Kaliszu Pomorskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Kaliszu Pomorskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,9
  Województwo
  4,1
  Cały kraj
  4,1
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,3
  Zachodniopomorskie
  2,0
  Kraj
  1,6
 • 16 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Kaliszu Pomorskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Kaliszu Pomorskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -17 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -9 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -8 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,18 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -4,2
  Zachodniopomorskie
  -5,3
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Kaliszu Pomorskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Kaliszu Pomorskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Kaliszu Pomorskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Kaliszu Pomorskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 22 Urodzenia żywe
 • 6 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 16 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 27,3%
  72,7%
 • 5,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  5,4
  Województwo
  7,1
  Cały kraj
  8,1
 • 27,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  27,0
  Zachodniopomorskie
  31,3
  Cała Polska
  35,1
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 43 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 43
 • 70 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 70
 • 49 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 49
 • 26 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 317 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 198 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 428 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 317 g
  Zachodniopomorskie
  3 325 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 28 Waga 4000g - 4499g
 • 28
 • 82 Waga 3500g - 3999g
 • 82
 • 136 Waga 3000g - 3499g
 • 136
 • 54 Waga 2500g - 2999g
 • 54
 • 11 Waga 2000g - 2499g
 • 11
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,02 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,02
  Województwo
  1,18
  Cała Polska
  1,26
 • 0,49 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,49
  Zachodniopomorskie
  0,58
  Polska
  0,61
 • 0,48 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,48
  woj. zachodniopomorskie
  0,57
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Kaliszu Pomorskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 39 Zgony
 • 15 Kobiety
  (Zgony)
 • 24 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 38,5%
  61,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,6 Zgony na 1000 ludności
 • Kalisz Pomorski
  9,6
  Województwo
  12,4
  Cała Polska
  11,9
 • 207,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  207,4
  woj. zachodniopomorskie
  175,3
  Cała Polska
  147,0
 • 3,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,1
  Zachodniopomorskie
  4,4
  Cała Polska
  3,8
 • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,0
  woj. zachodniopomorskie
  3,4
  Cała Polska
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie drawskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  39,3%
  Województwo
  36,9%
  Cała Polska
  36,0%
 • 24,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  24,6%
  Województwo
  23,6%
  Cały kraj
  23,6%
 • 4,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,0%
  woj. zachodniopomorskie
  6,1%
  Polska
  6,7%
 • 24 Zgony spowodowane COVID-19
 • 26,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. zachodniopomorskie
  26,0
  Kraj
  15,8
 • 75,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  75,2
  Kraj
  70,6
 • 304,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  304,7
  Zachodniopomorskie
  293,4
  Polska
  280,1
 • 266,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. zachodniopomorskie
  266,7
  Cały kraj
  253,9
 • 485,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 470,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 501,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  485,6
  woj. zachodniopomorskie
  458,5
  Polska
  426,2
 • 64,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 37,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 168,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  64,3
  Województwo
  72,6
  Cała Polska
  62,9
 • 39,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  39,8
  Województwo
  29,8
  Cała Polska
  33,8
 • 7,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  7,2
  woj. zachodniopomorskie
  7,1
  Kraj
  7,0
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Kalisz Pomorski
  0,7%
  Zachodniopomorskie
  0,6%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 30 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 15 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 45 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 28 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -15 Saldo migracji
 • -13 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -15 Saldo migracji wewnętrznych
 • -13 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Kaliszu Pomorskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Kaliszu Pomorskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Kalisz Pomorski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kalisz Pomorski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Kaliszu Pomorskim oddano do użytku 9 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,22 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Kaliszu Pomorskim to 1 546 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 382 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  77,8% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 22,2% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Kaliszu Pomorskim to 5,33 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Kaliszu Pomorskim to 129,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,09% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,22% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,18% mieszkań posiada łazienkę, 87,32% korzysta z centralnego ogrzewania, a 83,70% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu drawskiego.

  Powiat drawski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Kaliszu Pomorskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 546 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 381,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Kalisz Pomorski
  381,90
  woj. zachodniopomorskie
  430,70
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 68,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Kalisz Pomorski
  68,80 m2
  Województwo
  70,10 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 26,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Kalisz Pomorski
  26,30 m2
  Zachodniopomorskie
  30,20 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,83 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,83
  Województwo
  3,70
  Kraj
  3,83
 • 2,62 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,62
  Zachodniopomorskie
  2,32
  Cały kraj
  2,42
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,68
  woj. zachodniopomorskie
  0,63
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Kaliszu Pomorskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 9 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,22 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  2,22
  woj. zachodniopomorskie
  6,21
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 48 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,33 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,33
  Województwo
  3,40
  Cała Polska
  3,89
 • 11,86 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Kalisz Pomorski
  11,86
  woj. zachodniopomorskie
  21,10
  Kraj
  24,56
 • 1 162 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 129,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  129,1 m2
  Zachodniopomorskie
  78,7 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,29 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,29 m2
  woj. zachodniopomorskie
  0,49 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Kaliszu Pomorskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,09% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Kalisz Pomorski
  99,09%
  Województwo
  98,58%
  Cała Polska
  97,75%
 • 97,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  97,22%
  Zachodniopomorskie
  97,12%
  Polska
  95,18%
 • 96,18% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  96,18%
  Województwo
  96,11%
  Polska
  93,75%
 • 87,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  87,32%
  Zachodniopomorskie
  87,94%
  Cała Polska
  85,83%
 • 83,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  83,70%
  Województwo
  64,99%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Kalisz Pomorski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Kaliszu Pomorskim na 1000 mieszkańców pracuje 207osób . Jest to mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 67,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 32,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Kaliszu Pomorskim wynosiło w 2023 roku 10,9% (10,9% wśród kobiet i 10,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kaliszu Pomorskim wynosiło 5 323,36 PLN, co odpowiada 79.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Kalisza Pomorskiego 137 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 148 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 11.

  14,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Kalisza Pomorskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,7% w przemyśle i budownictwie, a 13,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Kaliszu Pomorskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 207 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  207,0
  Województwo
  222,0
  Polska
  259,0
 • 14,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 21,6% Kobiety
 • 9,0% Mężczyźni
 • Tutaj
  10,9%
  Województwo
  6,7%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Kaliszu Pomorskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Kaliszu Pomorskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Kaliszu Pomorskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kaliszu Pomorskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 789 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 323 PLN
  woj. zachodniopomorskie
  6 170 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Kaliszu Pomorskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Kaliszu Pomorskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 137 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 148 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 11 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,08 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Kaliszu Pomorskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 14,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 21,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,7% Przemysł i budownictwo
 • 30,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 47,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 31,5% Pozostałe
 • 42,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 18,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Kaliszu Pomorskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Kaliszu Pomorskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 844 Pracujący ogółem
 • 570 Kobiety
 • 274 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Kaliszu Pomorskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 20,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,4% W wieku produkcyjnym
 • 51,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Kalisz Pomorski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 74,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Kalisz Pomorski
  74,1
  Zachodniopomorskie
  69,1
  Polska
  69,0
 • 39,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  39,4
  Województwo
  40,0
  Polska
  38,2
 • 113,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Kalisz Pomorski
  113,4
  Województwo
  137,7
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Kalisz Pomorski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Kaliszu Pomorskim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 580 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 413 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 41 nowych podmiotów, a 21 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (46) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (25) w roku 2014. W tym samym okresie najwięcej (46) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (17) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Kaliszu Pomorskim najwięcej (27) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (560) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,8% (28) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,6% (160) podmiotów, a 67,6% (392) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Kaliszu Pomorskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (27.1%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 580 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 28 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 160 Przemysł i budownictwo
 • 392 Pozostała działalność
 • 41 Podmioty nowo zarejestrowane w Kaliszu Pomorskim w 2023 roku
 • 21 Podmioty wyrejestrowane w Kaliszu Pomorskim w 2023 roku
 • 413 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 560 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 560
 • 15 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 15
 • 5 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 5
 • 580 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 580
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 17 Spółki handlowe ogółem
 • 17
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 15  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 15
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 27 Spółki cywilne ogółem
 • 27
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 413 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 112 Budownictwo
 • 112
 • 105 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 105
 • 34 Przetwórstwo przemysłowe
 • 34
 • 27 Transport i gospodarka magazynowa
 • 27
 • 26 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 26
 • 23 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 23
 • 23 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 23
 • 19 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 19
 • 14 Pozostała działalność
 • 14
 • 10 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 10
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 5 Informacja i komunikacja
 • 5
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 4 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 4
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kalisz Pomorski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Kaliszu Pomorskim stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 91 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 22,36 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Kaliszu Pomorskim wynosi 77,00% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Kalisza Pomorskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 15,20 (wykrywalność 71%) oraz przeciwko mieniu - 8,97 (wykrywalność 54%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 3,32 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,07 (70%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,41 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Kaliszu Pomorskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Kalisza Pomorskiego.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Kalisz Pomorski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 91 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 91
 • 62 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 62
 • 8 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 8
 • 14 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 14
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 36 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 36
 • 22,36 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Kalisz Pomorski
  22,36
  Województwo
  22,28
  Kraj
  22,81
 • 15,20 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  15,20
  Województwo
  15,77
  Kraj
  12,98
 • 2,07 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,07
  woj. zachodniopomorskie
  2,98
  Kraj
  6,99
 • 3,32 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Kalisz Pomorski
  3,32
  Zachodniopomorskie
  2,47
  Cała Polska
  1,82
 • 0,41 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Kalisz Pomorski
  0,41
  Województwo
  0,45
  Cała Polska
  0,35
 • 8,97 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,97
  Województwo
  10,86
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Kalisz Pomorski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  77%
  Województwo
  72%
  Cały kraj
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  71%
  woj. zachodniopomorskie
  63%
  Cały kraj
  63%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  71%
  Województwo
  83%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Zachodniopomorskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  91%
  Województwo
  90%
  Cała Polska
  88%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Kalisz Pomorski
  55%
  Zachodniopomorskie
  50%
  Cały kraj
  51%

Kalisz Pomorski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Kalisza Pomorskiego wyniosła w 2022 roku 69,7 mln złotych, co daje 10,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 34.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Kalisza Pomorskiego - 20.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (12.5%) oraz na Dział 630 - Turystyka (11.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 19,7 mln złotych, czyli 28,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Kalisza Pomorskiego wyniosła w 2022 roku 69,8 mln złotych, co daje 10,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 29.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (45.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (10.2%) oraz z Dział 630 - Turystyka (9.9%). W budżecie Kalisza Pomorskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (10,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 11,6 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 34,1%.
 • Wydatki budżetu w Kaliszu Pomorskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Kalisza Pomorskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Kalisz Pomorski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Kalisza Pomorskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  40,0 mln

  5,4 tys(100%)

  42,5 mln

  5,8 tys(100%)

  45,3 mln

  6,1 tys(100%)

  49,7 mln

  6,7 tys(100%)

  48,8 mln

  6,6 tys(100%)

  48,3 mln

  6,9 tys(100%)

  52,1 mln

  7,5 tys(100%)

  69,7 mln

  10,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,6 mln

  2,7 tys(29.2%)

  11,1 mln

  2,5 tys(26.1%)

  10,9 mln

  2,5 tys(24.2%)

  11,3 mln

  2,6 tys(22.7%)

  12,9 mln

  2,9 tys(26.4%)

  12,0 mln

  2,8 tys(24.9%)

  12,6 mln

  2,9 tys(24.2%)

  14,2 mln

  3,5 tys(20.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,6 mln

  1,1 tys(11.6%)

  5,3 mln

  1,2 tys(12.5%)

  5,4 mln

  1,2 tys(11.9%)

  5,6 mln

  1,3 tys(11.4%)

  6,3 mln

  1,4 tys(13%)

  6,0 mln

  1,4 tys(12.3%)

  6,6 mln

  1,5 tys(12.7%)

  8,7 mln

  2,1 tys(12.5%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  57,7 tys

  13,2(0.1%)

  62,9 tys

  14,4(0.1%)

  93,7 tys

  21,3(0.2%)

  94,4 tys

  21,6(0.2%)

  213,4 tys

  48,6(0.4%)

  201,4 tys

  46,2(0.4%)

  350,4 tys

  80,9(0.7%)

  7,9 mln

  1,9 tys(11.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,8 mln

  1,1 tys(12%)

  3,2 mln

  741(7.6%)

  3,9 mln

  881(8.6%)

  7,2 mln

  1,6 tys(14.4%)

  4,8 mln

  1,1 tys(9.8%)

  4,5 mln

  1,0 tys(9.3%)

  5,4 mln

  1,2 tys(10.3%)

  6,8 mln

  1,7 tys(9.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,0 mln

  232(2.6%)

  3,0 mln

  694(7.2%)

  4,0 mln

  915(8.9%)

  3,7 mln

  840(7.4%)

  745,9 tys

  170(1.5%)

  1,6 mln

  366(3.3%)

  1,6 mln

  374(3.1%)

  5,4 mln

  1,3 tys(7.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,0 mln

  1,4 tys(14.9%)

  10,2 mln

  2,3 tys(23.9%)

  3,7 mln

  847(8.2%)

  3,5 mln

  803(7.1%)

  3,6 mln

  819(7.4%)

  3,5 mln

  810(7.3%)

  3,7 mln

  859(7.1%)

  5,4 mln

  1,3 tys(7.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,2 mln

  724(8%)

  2,5 mln

  573(5.9%)

  2,7 mln

  617(6%)

  4,0 mln

  919(8.1%)

  4,5 mln

  1,0 tys(9.2%)

  3,5 mln

  813(7.3%)

  3,3 mln

  756(6.3%)

  4,1 mln

  1,0 tys(5.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,9 mln

  425(4.7%)

  1,2 mln

  271(2.8%)

  1,1 mln

  244(2.4%)

  648,7 tys

  148(1.3%)

  2,0 mln

  467(4.2%)

  1,2 mln

  275(2.5%)

  2,0 mln

  463(3.9%)

  3,0 mln

  753(4.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,1 mln

  254(2.8%)

  921,8 tys

  210(2.2%)

  913,8 tys

  208(2%)

  970,3 tys

  222(2%)

  927,7 tys

  211(1.9%)

  1,1 mln

  246(2.2%)

  1,3 mln

  310(2.6%)

  1,7 mln

  429(2.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  278,4 tys

  63,4(0.7%)

  17,4 tys

  4,0(0%)

  16,7 tys

  3,8(0%)

  21,5 tys

  4,9(0%)

  5,0 tys

  1,1(0%)

  266,9 tys

  61,2(0.6%)

  241,5 tys

  55,8(0.5%)

  1,3 mln

  311(1.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  2,6 mln

  592(6.5%)

  2,7 mln

  616(6.3%)

  1,8 mln

  416(4%)

  2,1 mln

  470(4.1%)

  1,6 mln

  360(3.2%)

  1,7 mln

  393(3.6%)

  1,1 mln

  256(2.1%)

  999,3 tys

  247(1.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  814,1 tys

  185(2%)

  467,8 tys

  107(1.1%)

  647,9 tys

  147(1.4%)

  741,0 tys

  169(1.5%)

  472,3 tys

  108(1%)

  427,2 tys

  97,9(0.9%)

  573,5 tys

  132(1.1%)

  634,1 tys

  157(0.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  448,6 tys

  102(1.1%)

  429,8 tys

  98,1(1%)

  445,0 tys

  101(1%)

  426,8 tys

  97,5(0.9%)

  532,8 tys

  121(1.1%)

  554,7 tys

  127(1.1%)

  520,1 tys

  120(1%)

  584,8 tys

  144(0.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  329,5 tys

  75,0(0.8%)

  337,0 tys

  76,9(0.8%)

  312,0 tys

  70,9(0.7%)

  309,6 tys

  70,7(0.6%)

  275,1 tys

  62,7(0.6%)

  158,7 tys

  36,4(0.3%)

  85,3 tys

  19,7(0.2%)

  367,1 tys

  90,7(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  299,6 tys

  68,2(0.7%)

  247,6 tys

  56,5(0.6%)

  246,8 tys

  56,1(0.5%)

  365,1 tys

  83,4(0.7%)

  284,4 tys

  64,8(0.6%)

  193,9 tys

  44,5(0.4%)

  194,9 tys

  45,0(0.4%)

  325,8 tys

  80,5(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  36,0 tys

  8,2(0.1%)

  9,9 tys

  2,3(0%)

  137,9 tys

  31,3(0.3%)

  19,3 tys

  4,4(0%)

  13,8 tys

  3,2(0%)

  18,7 tys

  4,3(0%)

  29,9 tys

  6,9(0.1%)

  278,3 tys

  68,7(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  793,2 tys

  181(2%)

  744,6 tys

  170(1.8%)

  802,9 tys

  183(1.8%)

  808,3 tys

  185(1.6%)

  696,3 tys

  159(1.4%)

  673,4 tys

  154(1.4%)

  688,3 tys

  159(1.3%)

  83,8 tys

  20,7(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  70,2 tys

  17,3(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  59,3 tys

  13,5(0.1%)

  5,9 tys

  1,4(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  100,0 tys

  22,8(0.2%)

  64,0 tys

  14,6(0.1%)

  46,9 tys

  10,7(0.1%)

  1,4 tys

  0,3(0%)

  1,4 tys

  0,4(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Kaliszu Pomorskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Kalisza Pomorskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Kalisz Pomorski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Kalisza Pomorskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  40,7 mln

  5,5 tys(100%)

  46,2 mln

  6,3 tys(100%)

  45,3 mln

  6,1 tys(100%)

  49,4 mln

  6,7 tys(100%)

  49,6 mln

  6,7 tys(100%)

  51,4 mln

  7,4 tys(100%)

  54,3 mln

  7,8 tys(100%)

  69,8 mln

  10,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  24,6 mln

  5,6 tys(60.4%)

  26,6 mln

  6,1 tys(57.6%)

  26,0 mln

  5,9 tys(57.4%)

  29,0 mln

  6,6 tys(58.8%)

  27,1 mln

  6,2 tys(54.6%)

  26,9 mln

  6,2 tys(52.3%)

  28,6 mln

  6,6 tys(52.7%)

  32,0 mln

  7,9 tys(45.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,1 mln

  1,8 tys(19.8%)

  7,3 mln

  1,7 tys(15.9%)

  7,5 mln

  1,7 tys(16.6%)

  7,5 mln

  1,7 tys(15.3%)

  8,7 mln

  2,0 tys(17.5%)

  8,1 mln

  1,8 tys(15.7%)

  8,0 mln

  1,8 tys(14.7%)

  7,1 mln

  1,8 tys(10.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  33,9 tys

  7,7(0.1%)

  11,2 tys

  2,6(0%)

  9,6 tys

  2,2(0%)

  18,3 tys

  4,2(0%)

  32,2 tys

  7,3(0.1%)

  77,4 tys

  17,8(0.2%)

  8,1 tys

  1,9(0%)

  6,9 mln

  1,7 tys(9.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,3 tys

  0,8(0%)

  10,9 tys

  2,5(0%)

  411,9 tys

  93,6(0.9%)

  27,5 tys

  6,3(0.1%)

  450,8 tys

  103(0.9%)

  816

  0,2(0%)

  379,7 tys

  87,7(0.7%)

  4,0 mln

  990(5.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,1 mln

  242(2.6%)

  429,0 tys

  97,9(0.9%)

  513,9 tys

  117(1.1%)

  623,9 tys

  143(1.3%)

  1,1 mln

  261(2.3%)

  600,1 tys

  138(1.2%)

  1,6 mln

  370(3%)

  2,7 mln

  667(3.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  796,4 tys

  181(2%)

  81,8 tys

  18,7(0.2%)

  394,8 tys

  89,7(0.9%)

  1,9 mln

  440(3.9%)

  1,2 mln

  283(2.5%)

  2,3 mln

  516(4.4%)

  3,0 mln

  692(5.5%)

  2,7 mln

  663(3.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,3 mln

  753(8.1%)

  7,5 mln

  1,7 tys(16.2%)

  963,8 tys

  219(2.1%)

  663,8 tys

  152(1.3%)

  603,6 tys

  138(1.2%)

  576,3 tys

  132(1.1%)

  524,5 tys

  121(1%)

  2,1 mln

  511(3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  90,8 tys

  20,7(0.2%)

  102,1 tys

  23,3(0.2%)

  129,4 tys

  29,4(0.3%)

  150,4 tys

  34,4(0.3%)

  125,5 tys

  28,6(0.3%)

  134,4 tys

  30,8(0.3%)

  256,1 tys

  59,1(0.5%)

  1,8 mln

  455(2.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  72,4 tys

  16,5(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  426,7 tys

  97,8(0.8%)

  81,8 tys

  18,9(0.2%)

  1,4 mln

  352(2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  766,2 tys

  175(1.9%)

  694,1 tys

  158(1.5%)

  719,4 tys

  164(1.6%)

  693,9 tys

  159(1.4%)

  571,0 tys

  130(1.2%)

  610,0 tys

  140(1.2%)

  808,1 tys

  187(1.5%)

  689,4 tys

  170(1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  393,2 tys

  89,6(1%)

  429,5 tys

  98,0(0.9%)

  445,9 tys

  101(1%)

  464,7 tys

  106(0.9%)

  552,4 tys

  126(1.1%)

  531,5 tys

  122(1%)

  537,8 tys

  124(1%)

  599,7 tys

  148(0.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,2 mln

  272(2.9%)

  132,5 tys

  30,2(0.3%)

  42,4 tys

  9,6(0.1%)

  12,7 tys

  2,9(0%)

  11,4 tys

  2,6(0%)

  1,0 tys

  0,2(0%)

  88,1 tys

  20,4(0.2%)

  525,1 tys

  130(0.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  150,9 tys

  34,4(0.4%)

  2,8 mln

  636(6%)

  97,5 tys

  22,2(0.2%)

  276,1 tys

  63,1(0.6%)

  131,1 tys

  29,9(0.3%)

  580,8 tys

  133(1.1%)

  23,7 tys

  5,5(0%)

  115,7 tys

  28,6(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  38,6 tys

  8,8(0.1%)

  29,6 tys

  6,8(0.1%)

  14,6 tys

  3,3(0%)

  42,1 tys

  9,6(0.1%)

  86,6 tys

  19,7(0.2%)

  38,4 tys

  8,8(0.1%)

  20,2 tys

  4,7(0%)

  40,9 tys

  10,1(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,2 tys

  8,2(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  82,1 tys

  18,7(0.2%)

  66,9 tys

  15,3(0.1%)

  55,2 tys

  12,5(0.1%)

  92,2 tys

  21,1(0.2%)

  91,6 tys

  20,9(0.2%)

  71,8 tys

  16,5(0.1%)

  24,3 tys

  5,6(0%)

  28,4 tys

  7,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  57,2 tys

  13,0(0.1%)

  5,9 tys

  1,4(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  97,5 tys

  22,3(0.2%)

  61,5 tys

  14,0(0.1%)

  46,9 tys

  10,7(0.1%)

  1,4 tys

  0,3(0%)

  1,4 tys

  0,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  29,2 tys

  6,7(0.1%)

  214

  0,1(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Kalisz Pomorski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 023 mieszkańców Kalisza Pomorskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 555 kobiet oraz 468 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,3% wykształcenie policealne, 14,3% średnie ogólnokształcące, a 17,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,4% mieszkańców Kalisza Pomorskiego, gimnazjalnym 4,0%, natomiast 16,4% podstawowym ukończonym. 3,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa zachodniopomorskiego mieszkańcy Kalisza Pomorskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Kaliszu Pomorskim największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (19,0%) oraz wyższe (19,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,0%) oraz średnie zawodowe (18,9%).

  W roku 2022 w Kaliszu Pomorskim mieściło się 1 przedszkole, w którym do 9 oddziałów uczęszczało 189 dzieci (109 dziewczynek oraz 80 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Kaliszu Pomorskim mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 132 dzieci (55 dziewczynek oraz 77 chłopców). Dostępnych było 150 miejsc.

  17,4% mieszkańców Kalisza Pomorskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,7% wśród dziewczynek i 14,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 962 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,74 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 22 oddziałach uczyło się 463 uczniów (247 kobiet oraz 216 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Kaliszu Pomorskim placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 15 oddziałach uczyło się 365 uczniów (182 kobiety oraz 183 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,8% ludności (28,8% wśród dziewczynek i 31,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 120,57.

  W Kaliszu Pomorskim znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 13 oddziałach uczyło się 337 uczniów (207 kobiet oraz 130 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 88 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Kaliszu Pomorskim placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 11 oddziałach uczyło się 285 uczniów (171 kobiet oraz 114 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 92 absolwentów.

  W Kaliszu Pomorskim znajduje się 1 Technikum, w którym w 4 oddziałach uczyło się 87 uczniów (11 kobiet oraz 76 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 27 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Kaliszu Pomorskim placówkę miała 1 Technikum, w którym w 1 oddziale uczyło się 22 uczniów (9 kobiet oraz 13 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 0 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,3% mieszkańców (13,3% wśród dziewczyn i 11,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,9 uczniów. 21,8 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,3% mieszkańców Kalisza Pomorskiego w wieku potencjalnej nauki (20,1% kobiet i 24,9% mężczyzn).

 • 15,5% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  15,5%
  Województwo
  23,4%
  Kraj
  25,2%
 • 19,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  35,0%
  Zachodniopomorskie
  35,6%
  Cała Polska
  35,2%
 • 37,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,3% Wykształcenie policealne
 • Kalisz Pomorski
  3,3%
  Zachodniopomorskie
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 5,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 14,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Kalisz Pomorski
  14,3%
  Zachodniopomorskie
  13,1%
  Kraj
  11,9%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Kalisz Pomorski
  17,4%
  Zachodniopomorskie
  19,1%
  Cała Polska
  20,0%
 • 15,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  25,4%
  woj. zachodniopomorskie
  20,6%
  Kraj
  21,2%
 • 19,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  4,0%
  woj. zachodniopomorskie
  3,4%
  Polska
  3,0%
 • 3,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  16,4%
  woj. zachodniopomorskie
  13,8%
  Cały kraj
  12,3%
 • 18,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,8%
  Zachodniopomorskie
  3,3%
  Polska
  3,1%
 • 3,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Kaliszu Pomorskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 962 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Kalisz Pomorski
  962,0
  woj. zachodniopomorskie
  900,0
  Polska
  927,0
 • 0,74 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,74
  Zachodniopomorskie
  0,97
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 9 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 171 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Kalisz Pomorski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 189 Dzieci
 • 109 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 80 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 57,7%
  42,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 30 3 lata
 • 30
 • 40 4 lata
 • 40
 • 58 5 lata
 • 58
 • 60 6 lat
 • 60
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 19 3 lata
 • 19
 • 24 4 lata
 • 24
 • 29 5 lata
 • 29
 • 36 6 lat
 • 36
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 11 3 lata
 • 11
 • 16 4 lata
 • 16
 • 29 5 lata
 • 29
 • 24 6 lat
 • 24
 •  
 • 14,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 14,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Kaliszu Pomorskim(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kaliszu Pomorskim aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie "Bajkolandia"
  Publiczne
  94 361-62-77
  94 361-62-77
  ul. Janowiecka 2A
  78-540 Kalisz Pomorski
  918115
 • Szkoły podstawowe w Kaliszu Pomorskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Kalisz Pomorski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 22 Oddziały
 • 463 Uczniowie
 • 247 Kobiety
  (uczniowie)
 • 216 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 53,3%
  46,7%
 • 51 Uczniowie w 1 klasie
 • 32 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 19 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 86 Absolwenci
 • 45 Kobiety
  (absolwenci)
 • 41 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Kalisz Pomorski
  21,0
  Województwo
  17,6
  Kraj
  17,0
 •  
 • 34,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 30,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 120,57 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  120,57
  Zachodniopomorskie
  96,34
  Cała Polska
  95,96
 • 119,79 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  119,79
  Województwo
  94,40
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kalisz Pomorski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kalisz Pomorski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Kaliszu Pomorskim(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kaliszu Pomorskim aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim (im. Kornela Makuszyńskiego)
  Publiczna
  94 361-62-25
  94 361-62-25
  ul. Błonie Kaszubskie 2
  78-540 Kalisz Pomorski
  1840640
 • Szkoły ponadpodstawowe w Kaliszu Pomorskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Kalisz Pomorski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 12 Oddziały
 • 322 Uczniowie
 • 196 Kobiety
  (uczniowie)
 • 126 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 60,9%
  39,1%
 • 120 Uczniowie w 1 klasie
 • 69 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 51 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 88 Absolwenci
 • 63 Kobiety
  (absolwenci)
 • 25 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 15 Uczniowie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 73,3%
  26,7%
 •  
 • 25,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Kalisz Pomorski
  25,9
  Zachodniopomorskie
  25,0
  Cały kraj
  26,5
 •  
 • 22,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 16,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Kalisz Pomorski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 87 Uczniowie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie)
 • 76 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 12,6%
  87,4%
 • 28 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 27 Absolwenci
 • 1 Kobiety
  (absolwenci)
 • 26 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Kalisz Pomorski
  21,8
  Województwo
  23,8
  Polska
  24,9
 •  
 • 8,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 4,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Kaliszu Pomorskim(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kaliszu Pomorskim aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  94 361-63-56
  94 361-68-03
  ul. Wolności 20
  78-540 Kalisz Pomorski
  11298-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  94 361-63-56
  94 361-68-03
  ul. Wolności 20
  78-540 Kalisz Pomorski
  3119-
  Technikum
  Publiczne
  94 361-63-56
  94 361-68-03
  ul. Wolności 20
  78-540 Kalisz Pomorski
  ---
  Szkoła Policealna
  Publiczna
  94 361-63-56
  94 361-68-03
  ul. Wolności 20
  78-540 Kalisz Pomorski
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Kaliszu Pomorskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 31,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 18,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 11,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Kalisz Pomorski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Kalisz Pomorski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Kalisz Pomorski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kalisz Pomorski - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Kaliszu Pomorskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w Kaliszu Pomorskim znajdował się 1 hotel (kategorii w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):


   Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Kaliszu Pomorskim w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
  • Kultura i rekreacja w Kaliszu Pomorskim
   (Źródło: GUS, 2022)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Kaliszu Pomorskim: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Kaliszu Pomorskim 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.   Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
   • imprezy ogółem: 61 (uczestnicy: 19 300)
   • seanse filmowe: 3 (uczestnicy: 200)
   • wystawy: 12 (uczestnicy: 3 000)
   • koncerty: 11 (uczestnicy: 1 500)
   • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 100)
   • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 7 (uczestnicy: 9 000)
   • konkursy: 7 (uczestnicy: 1 500)
   • pokazy teatralne: 8 (uczestnicy: 2 000)
   • warsztaty: 11 (uczestnicy: 2 000)


   Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
   • ogółem: 11 (członkowie: 272)
   • plastyczne/techniczne: 6 (członkowie: 135)
   • muzyczne: 2 (członkowie: 35)
   • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 8)
   • inne: 2 (członkowie: 94)


   Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
   • fotograficzne: 1
   • plastyczne: 1
   • muzyczne: 1
   • ceramiczne: 1
   • sale baletowe/taneczne: 1


   Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
   • ogółem: 12 (członkowie: 143)
   • teatralne: 1 (członkowie: 5)
   • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 20)
   • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 26)
   • taneczne: 6 (członkowie: 92)


   Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Według danych z 2022 w Kaliszu Pomorskim działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 26 535 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 10 pracowników.

   Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 34 251 wolumenów.

   Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
   • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 20
   • dostępne dla czytelników: 14
   • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 14
   • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
   • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
   Według danych z 2016 w Kaliszu Pomorskim działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 341 członków. Zarejestrowano 317 ćwiczących (mężczyźni: 226, kobiety: 91, chłopcy do lat 18: 190, dziewczęta do lat 18: 71). Aktywnych było 13 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (8) oraz inne osoby (2).

   Ćwiczący w klubach sportowych w Kaliszu Pomorskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  • Zabytki w Kaliszu Pomorskim
   (Źródło: NID, 15.XII.2017)

  • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Kalisza Pomorskiego znajduje się 10 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
  • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
  • Interaktywna mapa zabytków w Kaliszu Pomorskim
   Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
   • Osada Kalisz Pomorski, st.14 z epoki brązu dnia 1969-12-15, wykaz dokumentów: 775 z 1969-12-15
   • Pałac z XVIII w.dnia 1960-01-16, wykaz dokumentów: 235 z 1960-01-16
   • Park (data nieznana)dnia 1960-01-16, wykaz dokumentów: 235 z 1960-01-16
   • Kościół z 4. ćw. XVIII w.dnia 1960-01-16, wykaz dokumentów: 236 z 1960-01-16
   • Inny budynek mieszkalny (data nieznana)dnia 1965-12-30, wykaz dokumentów: 540 z 1965-12-30
   • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Bolesława Krzywoustego 5)dnia 1965-12-30, wykaz dokumentów: 540 z 1965-12-30
   • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Rybacka 13)dnia 1965-12-30, wykaz dokumentów: 540 z 1965-12-30
   • Miasto z 1303 r.dnia 1965-12-30, wykaz dokumentów: 540 z 1965-12-30; A-1514 z 2016-03-17; brak numeru z 2016-03-17
   • Plebania z 1800 r. (ul. Bolesława Krzywoustego 4)dnia 1967-08-04, wykaz dokumentów: 822 z 1967-08-04
   • Młyn z 4. ćw. XIX w. (ul. Młyńska 9)dnia 2013-07-23, wykaz dokumentów: A-1188 z 2013-07-23
  • Formy ochrony przyrody w Kaliszu Pomorskim
   (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

  • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Kalisza Pomorskiego znajduje się 6 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
  • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
  • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Kaliszu Pomorskim
   Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
   • Obszar Chronionego Krajobrazu "Okolice Kalisza Pomorskiego - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar obejmuje fragment krajobrazu pojeziernego. Spotykamy tu rozległe powierzchnie roślinności łąkowej pastwiskowej i szuwarowej w dolinie płynącej rynną polodowcową rzeki Młyńskiej duży kompleks roślinności niskotorfowiskowej (w dolinie lewobrzeżnego dopływu rzeki Młyńskiej) oraz jeziora: Giżyno z otaczającym je starodrzewiem buczynowym Siekiercze - z wyjątkowo bogatą populacją grążela żółtego Orle Małe Bobrowo Małe Bobrowo Duże oraz stawy rybne w dolinie rzeki Młynówki., Data ustanowienia: 1975-11-17, Powierzchnia: 2246.6 ha
   • Jodła pospolita - pomnik przyrody - Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 2012-06-09, Opis granicy: b.d.
   • Pomnik przyrodyOpis: Ul. Koszalińska trawnik przy rzece Drawica, Data ustanowienia: 2004-01-08, Opis granicy: trawnik przy rzece Drawica
   • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: aleja 24 lip w terenie pomierzono 23 lipy, Data ustanowienia: 2004-01-08, Opis granicy: Przy zamku XIV w.
   • Jezioro Lasek - bagno (użytek ekologiczny)Cel: ochrona znajdującego się tam kompleksu bagiennego oraz występowanie gatunków rzadkich, Data ustanowienia: 2012-06-09, Powierzchnia: 1.08 ha
   • Jezioro Nenufar - siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków (użytek ekologiczny)Cel: ochrona szeregu przedstawicieli flory polskiej objętych ochroną prawną, Data ustanowienia: 2012-06-09, Powierzchnia: 1.23 ha

  Kalisz Pomorski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

  • Transport i komunikacja w pigułce
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 18 wypadków drogowych w Kaliszu Pomorskim odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 16 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 444,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 74,1 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

   W 2022 roku w Kaliszu Pomorskim znajdowały się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 5 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 5 licencji na taksówki.

   Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu drawskiego.

   Powiat drawski - dane o pojazdach
  • Wypadki drogowe w Kaliszu Pomorskim
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

  • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
  • 18 Wypadki drogowe
   (lata 2010 - 2022)
  • 3 Ofiary śmiertelne
   (lata 2010 - 2022)
  • 16 Ranni
   (lata 2010 - 2022)
  • 5 Lekko ranni
  • 11 Ciężko ranni
  • Wypadki drogowe w Kaliszu Pomorskim w latach 2010 - 2022,
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
  • 444,66 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
   (lata 2010 - 2022)
  • Miasto
   444,7
   woj. zachodniopomorskie
   998,0
   Polska
   1 100,9
  • 74,11 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
   (lata 2010 - 2022)
  • Tutaj
   74,1
   Zachodniopomorskie
   102,2
   Cały kraj
   104,4
  • 395,26 Ranni na 100 tys. ludności
   (lata 2010 - 2022)
  • Kalisz Pomorski
   395,3
   Województwo
   1 178,3
   Kraj
   1 327,3
  • 16,67 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
   (lata 2010 - 2022)
  • Miasto
   16,7
   woj. zachodniopomorskie
   10,2
   Polska
   9,5
  • 88,89 Ranni na 100 wypadków
   (lata 2010 - 2022)
  • Tutaj
   88,9
   Województwo
   118,1
   Polska
   120,6
  • Transport niepubliczny
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
  • 0 km  Będących pod zarządem gminy
  • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
  • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
  • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Kaliszu Pomorskim w latach 2013 - 2022,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
  • 45,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
  • Kalisz Pomorski
   45,8 km
   woj. zachodniopomorskie
   542,9 km
   Cała Polska
   633,6 km
  • 3,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
  • Miasto
   3,2 km
   Zachodniopomorskie
   7,6 km
   Kraj
   5,3 km
  • 5 Liczba licencji na taksówki
  • 5 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
  • Drogi publiczne

  • Przez miasto Kalisz Pomorski przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
   • DK 10droga krajowa nr 10(granica (Niemcy) - Lubieszyn - Dołuje - Skarbimierzyce - Mierzyn - Szczecin - Motaniec - Morzyczyn - Stargard Szczeciński - Krąpiel - Suchań - Wapnica - Recz - Wielgoszcz - Prostynia - Cybowo - Kalisz Pomorski - Łowicz Małecki - Mirosławiec - Kalinówka - Piecnik - Jabłonowo - Lubno - Wałcz - Witankowo - Nowa Łubianka - Stara Łubianka - Piła - Śmiłowo - Grabówno - Okaliniec - Pobórka Wielka - Tomaszewo - Kosztowo - Wyrzysk - Ruda - Mrozowo - Sadki - Śmielin - Lubaszcz - Nakło Nad Notecią - Trzeciewnica - Ślesin - Minikowo - Strzelewo - Kamieniec - Kruszyn - Pawłówek - Lisi Ogon - Białe Błota - Bydgoszcz - Makowiska - Solec Kujawski - Przyłubie - Cierpice - Toruń - Lubicz Dolny - Lubicz - Lubicz Górny - Brzozówka - Głogowo - Dobrzejewice - Zawały - Kawęczyn - Obrowo - Zębówiec - Ciernikówko - Czernikowo - Wygoda - Steklin - Wola - Kikół - Konotopie - Złotopole - Lipno - Karnkowo - Skępe - Wólka - Blinno - Gójsk - Sierpc - Borkowo Kościelne - Kisielewo - Grąbiec - Żytowo - Jeżewo - Szumanie-Bakalary - Bełkowo - Drobin - Tupadły - Rogotwórsk - Sokolniki - Dłużniewo Duże - Marychnów - Góra - Krzywanice - Dzierzążnia - Gumowo - Siekluki - Ilino - Ilinko - Płońsk - Siedlin)
   • DW 175droga wojewódzka nr 175(Drawsko Pomorskie - Mielenko Drawskie - Konotop - Poźrzadło Wielkie - Pomierzyn - Kalisz Pomorski - Dębsko - Drawno - Kiełpino - Suliszewo - Rzecko - Choszczno)
  • Linie kolejowe

  • Przez miasto Kalisz Pomorski przechodzą 2 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
   • LK 403Linia kolejowa nr 403: Piła Północ - Ulikowo [o znaczeniu drugorzędnym] (Dolaszewo Wałeckie - Szydłowo Krajeńskie - Skrzatusz - Dobino Wałeckie - Wałcz - Wałcz Raduń - Strączno - Rutwica - Tuczno Krajeńskie - Jeziorki Wałeckie - Krępa Krajeńska - Biały Zdrój Południowy -Kalisz Pomorski - Cybowo - Prostynia - Żółwino - Recz Pomorski - Sokoliniec - Ognica - Tarnowo Pomorskie - Sulino - Barzkowice - Pęzino - Ulikowo)
   • LK 410Linia kolejowa nr 410: Grotniki Drawskie - Choszczno [o znaczenia miejscowym] (Grotniki Drawskie - Złocieniec - Osiek Drawski - Wierzchowo Pomorskie - Borujsko - Mirosławiec - Stara Korytnica - Biały Zdrój Północny -Kalisz Pomorski Miasto -Kalisz Pomorski - Dębsko Pomorskie - Sieniawa Drawieńska - Drawno - Kiełpino - Suliszewo Choszczeńskie - Wardyń - Smoleń - Choszczno)
  • Spis ulic
   (Źródło: GUS, 15.I.2018)

  • W Kaliszu Pomorskim istnieje 58 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
  • ul. Adama Mickiewicza

   ul. Akacjowa

   ul. Aleja Piastów

   ul. Aleja Sprzymierzonych

   ul. Aleja prof. Leona Mroczkiewicza

   ul. Bolesława Chrobrego

   ul. Bolesława Krzywoustego

   ul. Brzozowa

   ul. Bydgoska

   ul. Błonie Kaszubskie

   ul. Drawska

   ul. Dworcowa

   ul. Gdańska

   ul. Generała Władysława Sikorskiego

   ul. Grunwaldzka

   ul. Janowiecka

   ul. Jasna

   ul. Jaśminowa

   ul. Jeziorna

   ul. Kilińskiego

   ul. Kolejowa

   ul. Koszalińska

   ul. Kołobrzeska

   ul. Kościuszki

   ul. Kręta

   ul. Kwiatowa

   ul. Leśna

   ul. Lipinki

   ul. Lipowa

   ul. Modrzewiowa

   ul. Młyńska

   ul. Na Skarpie

   ul. Ogrodowa

   ul. Piaskowa

   ul. Pocztowa

   ul. Podgórna

   ul. Polna

   ul. Poprzeczna

   ul. Powiatowa

   ul. Prof. Zbigniewa Religi

   ul. Przemysłowa

   ul. Półwiejska

   ul. Rybacka

   ul. Sosnowa

   ul. Strzelecka

   ul. Suchowska

   ul. Szczecińska

   ul. Tartaczna

   ul. Toruńska

   ul. Tylna

   ul. Wczasowa

   ul. Wiśniowa

   ul. Wojska Polskiego

   ul. Wolności

   ul. Wrocławska

   ul. Wschodnia

   ul. Świerkowa

   ul. Świętego Wojciecha