Czersk w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Czersk - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Czersk to miasto leżące w północnej Polsce. Należy do województwa pomorskiego, powiatu chojnickiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Czersk.
 • 9 894 Liczba mieszkańców
 • 9,7 km² Powierzchnia
 • 1 016,9 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1926 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 52 Numer kierunkowy
 • GCH Tablice rejestracyjne
 • Przemysław Bogusław Biesek-Talewski Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 17.976453.7951 Współrzędne GPS
 • 2202044 TERYT (TERC)
 • 0928920 SIMC
Herb miasta Czersk
Czersk herb
Flaga miasta Czersk
Czersk flaga

Jak Czersk wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Czersk na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Czersk wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Czersk plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
47Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
56Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
68Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi
82Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
88Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
95Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
129Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
137Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
155Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
172Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
207Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
232Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
261Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
263Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
270Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
272Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
289Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
290Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
292Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
295Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
302Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
305Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
305Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań

Czersk - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
89-650Poczta Czersk

Czersk - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Czersku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Chojnicach (podlega pod: ZUS Oddział w Słupsku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Łużycka 20
89-620 Chojnice
Urząd Miejski w Czersku
(52) 395-48-60
(52) 395-48-11
ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk

Czersk - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Czersk jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 9 894, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 4,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa pomorskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Czerska zawarli w 2022 roku 54 małżeństw, co odpowiada 5,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa pomorskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,8% mieszkańców Czerska jest stanu wolnego, 57,2% żyje w małżeństwie, 6,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,5% to wdowy/wdowcy.

  Czersk ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -34. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,42 na 1000 mieszkańców Czerska. W 2022 roku urodziło się 93 dzieci, w tym 41,9% dziewczynek i 58,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 424 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,91 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 39,4% zgonów w Czersku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,5% zgonów w Czersku były nowotwory, a 6,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Czerska przypada 12.78 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa pomorskiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 105 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 108 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Czerska -3. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  58,9% mieszkańców Czerska jest w wieku produkcyjnym, 20,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Czerska
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 9 894 Liczba mieszkańców
 • 5 025 Kobiety
 • 4 869 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Czersku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Czersku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Czersku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Czerska
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  40,3 lat
  woj. pomorskie
  40,9 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 41,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Czersk, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Czerska
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Czersk,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Czersk,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Czersk,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,8% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,8%
  Pomorskie
  30,3%
  Cała Polska
  29,1%
 • 24,0% Kobiety
  (Panny)
 • 33,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,2% Żonaci/Zamężne
 • Czersk
  57,2%
  Pomorskie
  53,3%
  Cała Polska
  54,0%
 • 56,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,5% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  7,5%
  Pomorskie
  7,5%
  Cała Polska
  8,5%
 • 12,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  6,2%
  woj. pomorskie
  7,9%
  Kraj
  7,6%
 • 6,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Tutaj
  0,3%
  woj. pomorskie
  0,9%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Czersku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Czersku w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  5,4
  Województwo
  4,5
  Kraj
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,7
  Województwo
  1,6
  Kraj
  1,6
 • 54 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Czersku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Czersku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -34 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -30 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -4 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,42 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -3,4
  Województwo
  -1,9
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Czersku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Czersku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Czersku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Czersku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 93 Urodzenia żywe
 • 39 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 54 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 41,9%
  58,1%
 • 9,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,4
  Województwo
  8,9
  Cały kraj
  8,1
 • 43,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  43,6
  Województwo
  37,4
  Polska
  35,1
 • 11 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11
 • 64 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 64
 • 124 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 124
 • 75 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 75
 • 40 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 40
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 424 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 365 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 479 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Czersk
  3 424 g
  Województwo
  3 411 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 15 Waga 4500g - 4999g
 • 15
 • 117 Waga 4000g - 4499g
 • 117
 • 323 Waga 3500g - 3999g
 • 323
 • 324 Waga 3000g - 3499g
 • 324
 • 126 Waga 2500g - 2999g
 • 126
 • 35 Waga 2000g - 2499g
 • 35
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 10 Waga 1000g - 1499g
 • 10
 • 5 Waga 600g - 999g
 • 5
 • 1,62 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Czersk
  1,62
  woj. pomorskie
  1,32
  Polska
  1,26
 • 0,79 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,79
  woj. pomorskie
  0,65
  Cała Polska
  0,61
 • 0,91 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Czersk
  0,91
  woj. pomorskie
  0,82
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Czersku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 127 Zgony
 • 69 Kobiety
  (Zgony)
 • 58 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 54,3%
  45,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,8 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  12,8
  Województwo
  10,8
  Cały kraj
  11,9
 • 109,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  109,6
  Pomorskie
  121,3
  Cała Polska
  147,0
 • 5,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  5,2
  Województwo
  4,6
  Polska
  3,8
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,9
  Pomorskie
  2,8
  Polska
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. pomorskie
  1,3
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie chojnickim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Czersk
  39,4%
  Województwo
  36,8%
  Cała Polska
  36,0%
 • 24,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Czersk
  24,5%
  woj. pomorskie
  25,4%
  Polska
  23,6%
 • 6,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  6,8%
  Województwo
  7,7%
  Polska
  6,7%
 • 47 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Pomorskie
  17,2
  Kraj
  15,8
 • 67,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. pomorskie
  67,1
  Polska
  70,6
 • 266,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  266,9
  woj. pomorskie
  274,0
  Kraj
  280,1
 • 255,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. pomorskie
  255,0
  Polska
  253,9
 • 430,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 423,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 436,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Czersk
  430,0
  woj. pomorskie
  397,1
  Polska
  426,2
 • 86,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 43,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 90,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Czersk
  86,3
  woj. pomorskie
  59,9
  Cały kraj
  62,9
 • 24,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  24,6
  Województwo
  32,0
  Cały kraj
  33,8
 • 2,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Czersk
  2,0
  Pomorskie
  6,2
  Cały kraj
  7,0
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,2%
  Pomorskie
  0,6%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 105 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 55 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 50 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 108 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 59 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 49 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -2 Saldo migracji
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -3 Saldo migracji wewnętrznych
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Czersku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Czersku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Czersk, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Czersk - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Czersku oddano do użytku 70 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 7,05 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Czersku to 3 469 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 350 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  62,9% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 37,1% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Czersku to 3,31 i jest nieznacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Czersku to 78,50 m2 i jest porównywalna do przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,11% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,35% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,86% mieszkań posiada łazienkę, 77,08% korzysta z centralnego ogrzewania, a 59,76% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu chojnickiego.

  Powiat chojnicki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Czersku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 469 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 349,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  349,60
  Pomorskie
  411,40
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 80,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  80,70 m2
  Pomorskie
  73,20 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 28,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  28,20 m2
  woj. pomorskie
  30,10 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,18 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,18
  Pomorskie
  3,75
  Kraj
  3,83
 • 2,86 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Czersk
  2,86
  Pomorskie
  2,43
  Cały kraj
  2,42
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Czersk
  0,68
  woj. pomorskie
  0,65
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Czersku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 70 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 7,05 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  7,05
  Województwo
  8,74
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 232 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,31 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  3,31
  woj. pomorskie
  3,50
  Cały kraj
  3,89
 • 23,38 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  23,38
  woj. pomorskie
  30,63
  Polska
  24,56
 • 5 495 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 78,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  78,5 m2
  Pomorskie
  80,9 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,55 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Czersk
  0,55 m2
  woj. pomorskie
  0,71 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Czersku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 96,11% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  96,11%
  Województwo
  97,59%
  Polska
  97,75%
 • 94,35% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  94,35%
  Województwo
  96,87%
  Polska
  95,18%
 • 90,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  90,86%
  woj. pomorskie
  95,83%
  Kraj
  93,75%
 • 77,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Czersk
  77,08%
  woj. pomorskie
  88,57%
  Cały kraj
  85,83%
 • 59,76% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  59,76%
  Województwo
  55,37%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Czersk - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Czersku na 1000 mieszkańców pracuje 204osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 56,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 43,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Czersku wynosiło w 2023 roku 8,6% (8,6% wśród kobiet i 8,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Czersku wynosiło 5 433,86 PLN, co odpowiada 81.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Czerska 409 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 652 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 243.

  12,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Czerska pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 39,8% w przemyśle i budownictwie, a 20,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Czersku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 204 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Czersk
  204,0
  Pomorskie
  249,0
  Cała Polska
  259,0
 • 11,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 15,0% Kobiety
 • 7,6% Mężczyźni
 • Tutaj
  8,6%
  woj. pomorskie
  4,6%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Czersku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Czersku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Czersku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Czersku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 805 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 434 PLN
  Województwo
  6 697 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Czersku w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Czersku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 409 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 652 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 243 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,59 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Czersku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 12,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 14,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 39,8% Przemysł i budownictwo
 • 27,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 51,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 20,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 21,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 20,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,6% Pozostałe
 • 37,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Czersku w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Czersku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 027 Pracujący ogółem
 • 1 137 Kobiety
 • 890 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Czersku w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 20,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,9% W wieku produkcyjnym
 • 53,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Czersk, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  69,8
  woj. pomorskie
  69,7
  Polska
  69,0
 • 34,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  34,9
  woj. pomorskie
  35,9
  Polska
  38,2
 • 99,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  99,9
  Pomorskie
  106,5
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Czersk - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Czersku w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 165 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 941 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 114 nowych podmiotów, a 60 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (114) podmiotów zarejestrowano w roku 2023, a najmniej (24) w roku 2019. W tym samym okresie najwięcej (143) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (23) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Czersku najwięcej (46) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 117) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,7% (8) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 34,1% (397) podmiotów, a 65,2% (760) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Czersku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (27.1%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 165 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 397 Przemysł i budownictwo
 • 760 Pozostała działalność
 • 114 Podmioty nowo zarejestrowane w Czersku w 2023 roku
 • 60 Podmioty wyrejestrowane w Czersku w 2023 roku
 • 941 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 117 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 117
 • 39 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 39
 • 9 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 9
 • 1 165 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 165
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 11 Spółdzielnie ogółem
 • 11
 • 49 Spółki handlowe ogółem
 • 49
 • 4  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 46  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 46
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 36 Spółki cywilne ogółem
 • 36
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 941 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 255 Budownictwo
 • 255
 • 244 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 244
 • 117 Przetwórstwo przemysłowe
 • 117
 • 65 Transport i gospodarka magazynowa
 • 65
 • 63 Pozostała działalność
 • 63
 • 54 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 54
 • 31 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 31
 • 25 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 25
 • 17 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 17
 • 17 Edukacja
 • 17
 • 13 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 13
 • 13 Informacja i komunikacja
 • 13
 • 11 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 11
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8
 • 7 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 7
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Czersk - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Czersku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 148 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,94 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Czersku wynosi 74,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa pomorskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Czerska najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,46 (wykrywalność 76%) oraz przeciwko mieniu - 7,49 (wykrywalność 55%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,96 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,74 (44%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,31 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Czersku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Czerska.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Czersk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 148 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 148
 • 94 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 94
 • 27 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 27
 • 19 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 19
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 74 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 74
 • 14,94 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  14,94
  woj. pomorskie
  23,25
  Cały kraj
  22,81
 • 9,46 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,46
  woj. pomorskie
  14,36
  Polska
  12,98
 • 2,74 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,74
  Województwo
  6,34
  Cała Polska
  6,99
 • 1,96 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Czersk
  1,96
  Pomorskie
  1,68
  Kraj
  1,82
 • 0,31 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Czersk
  0,31
  Pomorskie
  0,36
  Polska
  0,35
 • 7,49 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,49
  woj. pomorskie
  12,89
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Czersk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  75%
  Województwo
  65%
  Cały kraj
  71%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Czersk
  77%
  woj. pomorskie
  59%
  Polska
  63%
 • 44% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Czersk
  44%
  woj. pomorskie
  68%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Czersk
  100%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  93%
  woj. pomorskie
  82%
  Cała Polska
  88%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  56%
  Pomorskie
  45%
  Cała Polska
  51%

Czersk - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Czerska wyniosła w 2022 roku 158,5 mln złotych, co daje 7,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 10.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Czerska - 24.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (8.7%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (7.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 30,1 mln złotych, czyli 19,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Czerska wyniosła w 2022 roku 153,3 mln złotych, co daje 7,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (22.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (19.7%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.4%). W budżecie Czerska wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 816 złotych na mieszkańca (11,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 17,4 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 7,5%.
 • Wydatki budżetu w Czersku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Czerska według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Czersk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Czerska według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  71,7 mln

  3,3 tys(100%)

  90,1 mln

  4,2 tys(100%)

  104,3 mln

  4,8 tys(100%)

  108,9 mln

  5,0 tys(100%)

  115,7 mln

  5,3 tys(100%)

  128,5 mln

  6,0 tys(100%)

  143,1 mln

  6,7 tys(100%)

  158,5 mln

  7,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  24,1 mln

  2,4 tys(33.7%)

  25,9 mln

  2,6 tys(28.7%)

  28,4 mln

  2,9 tys(27.2%)

  32,1 mln

  3,2 tys(29.5%)

  30,3 mln

  3,1 tys(26.2%)

  30,6 mln

  3,1 tys(23.8%)

  33,5 mln

  3,4 tys(23.4%)

  39,3 mln

  4,0 tys(24.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  6,0 tys

  0,6(0%)

  76,6 tys

  7,7(0.1%)

  267,7 tys

  27,0(0.3%)

  347,5 tys

  35,1(0.3%)

  343,7 tys

  34,7(0.3%)

  126,1 tys

  12,7(0.1%)

  294,6 tys

  29,9(0.2%)

  13,8 mln

  1,4 tys(8.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  19,3 mln

  1,9 tys(26.9%)

  35,6 mln

  3,6 tys(39.5%)

  8,5 mln

  862(8.2%)

  6,5 mln

  651(5.9%)

  7,0 mln

  710(6.1%)

  7,2 mln

  724(5.6%)

  7,9 mln

  800(5.5%)

  12,6 mln

  1,3 tys(7.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,7 mln

  166(2.3%)

  5,3 mln

  533(5.9%)

  3,7 mln

  372(3.5%)

  3,6 mln

  367(3.3%)

  2,9 mln

  289(2.5%)

  4,5 mln

  456(3.5%)

  11,3 mln

  1,1 tys(7.9%)

  11,4 mln

  1,2 tys(7.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,8 mln

  476(6.7%)

  4,9 mln

  489(5.4%)

  6,1 mln

  620(5.9%)

  6,6 mln

  668(6.1%)

  8,0 mln

  810(6.9%)

  7,5 mln

  762(5.9%)

  8,4 mln

  849(5.8%)

  9,3 mln

  933(5.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,7 mln

  574(8%)

  5,5 mln

  551(6.1%)

  6,4 mln

  647(6.1%)

  6,8 mln

  687(6.3%)

  10,3 mln

  1,0 tys(8.9%)

  8,2 mln

  825(6.4%)

  8,4 mln

  856(5.9%)

  8,7 mln

  874(5.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,2 mln

  620(8.7%)

  4,0 mln

  405(4.5%)

  7,7 mln

  774(7.4%)

  9,6 mln

  971(8.8%)

  7,2 mln

  723(6.2%)

  15,6 mln

  1,6 tys(12.1%)

  12,1 mln

  1,2 tys(8.4%)

  8,6 mln

  866(5.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,7 mln

  274(3.8%)

  1,2 mln

  116(1.3%)

  1,8 mln

  180(1.7%)

  1,2 mln

  123(1.1%)

  1,8 mln

  186(1.6%)

  1,5 mln

  152(1.2%)

  1,5 mln

  153(1%)

  5,2 mln

  522(3.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,1 mln

  207(2.9%)

  2,4 mln

  243(2.7%)

  2,0 mln

  202(1.9%)

  2,2 mln

  221(2%)

  3,0 mln

  305(2.6%)

  3,0 mln

  301(2.3%)

  3,2 mln

  329(2.3%)

  5,0 mln

  500(3.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  303,7 tys

  30,3(0.4%)

  565,1 tys

  56,8(0.6%)

  528,6 tys

  53,3(0.5%)

  796,3 tys

  80,3(0.7%)

  843,5 tys

  85,0(0.7%)

  799,1 tys

  80,7(0.6%)

  867,7 tys

  88,1(0.6%)

  3,3 mln

  337(2.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  610,4 tys

  61,0(0.9%)

  523,0 tys

  52,6(0.6%)

  480,1 tys

  48,4(0.5%)

  550,1 tys

  55,5(0.5%)

  707,9 tys

  71,4(0.6%)

  436,7 tys

  44,1(0.3%)

  437,8 tys

  44,5(0.3%)

  2,4 mln

  240(1.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  405,6 tys

  40,5(0.6%)

  604,4 tys

  60,7(0.7%)

  670,2 tys

  67,6(0.6%)

  685,5 tys

  69,2(0.6%)

  764,8 tys

  77,1(0.7%)

  663,1 tys

  67,0(0.5%)

  3,1 mln

  316(2.2%)

  977,0 tys

  98,4(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  669,4 tys

  66,8(0.9%)

  666,3 tys

  67,0(0.7%)

  994,6 tys

  100(1%)

  857,5 tys

  86,5(0.8%)

  714,8 tys

  72,1(0.6%)

  610,5 tys

  61,7(0.5%)

  991,8 tys

  101(0.7%)

  681,3 tys

  68,6(0.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  783,7 tys

  78,3(1.1%)

  682,1 tys

  68,5(0.8%)

  629,8 tys

  63,6(0.6%)

  635,3 tys

  64,1(0.6%)

  662,0 tys

  66,7(0.6%)

  640,7 tys

  64,7(0.5%)

  590,8 tys

  60,0(0.4%)

  577,1 tys

  58,2(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,7 mln

  165(2.3%)

  1,7 mln

  168(1.9%)

  1,5 mln

  154(1.5%)

  1,5 mln

  152(1.4%)

  1,5 mln

  152(1.3%)

  1,5 mln

  153(1.2%)

  1,7 mln

  176(1.2%)

  571,9 tys

  57,6(0.4%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  306,6 tys

  30,6(0.4%)

  345,3 tys

  34,7(0.4%)

  321,4 tys

  32,4(0.3%)

  201,5 tys

  20,3(0.2%)

  816,2 tys

  82,3(0.7%)

  246,4 tys

  24,9(0.2%)

  593,0 tys

  60,2(0.4%)

  392,6 tys

  39,6(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  146,6 tys

  14,6(0.2%)

  208,8 tys

  21,0(0.2%)

  107,4 tys

  10,8(0.1%)

  150,9 tys

  15,2(0.1%)

  158,9 tys

  16,0(0.1%)

  181,5 tys

  18,3(0.1%)

  189,5 tys

  19,3(0.1%)

  349,9 tys

  35,3(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  156,4 tys

  15,6(0.2%)

  22,8 tys

  2,3(0%)

  12,5 tys

  1,3(0%)

  156,0 tys

  15,7(0.1%)

  174,2 tys

  17,6(0.2%)

  169,7 tys

  17,1(0.1%)

  4,2 tys

  0,4(0%)

  4,1 tys

  0,4(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  12,6 tys

  1,3(0%)

  5,2 tys

  0,5(0%)

  5,2 tys

  0,5(0%)

  5,0 tys

  0,5(0%)

  6,9 tys

  0,7(0%)

  3,3 tys

  0,3(0%)

  3,0 tys

  0,3(0%)

  4,0 tys

  0,4(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  16,5 tys

  1,6(0%)

  16,8 tys

  1,7(0%)

  15,4 tys

  1,6(0%)

  18,1 tys

  1,8(0%)

  15,3 tys

  1,5(0%)

  13,9 tys

  1,4(0%)

  13,9 tys

  1,4(0%)

  3,9 tys

  0,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Czersku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Czerska według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Czersk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Czerska według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  75,0 mln

  3,5 tys(100%)

  91,6 mln

  4,3 tys(100%)

  101,4 mln

  4,7 tys(100%)

  102,1 mln

  4,7 tys(100%)

  117,4 mln

  5,4 tys(100%)

  128,7 mln

  6,0 tys(100%)

  142,6 mln

  6,7 tys(100%)

  153,3 mln

  7,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  28,7 mln

  2,9 tys(38.2%)

  30,5 mln

  3,1 tys(33.3%)

  30,0 mln

  3,0 tys(29.6%)

  30,4 mln

  3,1 tys(29.8%)

  31,9 mln

  3,2 tys(27.2%)

  37,4 mln

  3,8 tys(29.1%)

  39,7 mln

  4,0 tys(27.8%)

  35,2 mln

  3,5 tys(22.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  17,4 mln

  1,7 tys(23.2%)

  18,8 mln

  1,9 tys(20.5%)

  20,2 mln

  2,0 tys(19.9%)

  22,1 mln

  2,2 tys(21.7%)

  24,6 mln

  2,5 tys(20.9%)

  25,4 mln

  2,6 tys(19.8%)

  28,7 mln

  2,9 tys(20.1%)

  30,2 mln

  3,0 tys(19.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  214,2 tys

  21,6(0.2%)

  363,3 tys

  36,7(0.4%)

  193,4 tys

  19,5(0.2%)

  0,2

  0,0(0%)

  570,8 tys

  58,0(0.4%)

  15,9 mln

  1,6 tys(10.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,4 mln

  135(1.8%)

  2,3 mln

  235(2.5%)

  2,0 mln

  201(2%)

  3,1 mln

  314(3%)

  2,0 mln

  202(1.7%)

  3,8 mln

  383(2.9%)

  8,6 mln

  875(6%)

  12,2 mln

  1,2 tys(7.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  15,9 mln

  1,6 tys(21.2%)

  32,0 mln

  3,2 tys(34.9%)

  4,9 mln

  499(4.9%)

  2,8 mln

  284(2.8%)

  3,0 mln

  298(2.5%)

  3,2 mln

  321(2.5%)

  3,5 mln

  352(2.4%)

  7,7 mln

  774(5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,1 mln

  308(4.1%)

  3,0 mln

  299(3.2%)

  3,0 mln

  301(2.9%)

  3,4 mln

  341(3.3%)

  6,9 mln

  693(5.9%)

  5,0 mln

  506(3.9%)

  5,1 mln

  518(3.6%)

  5,2 mln

  521(3.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,3 mln

  132(1.8%)

  261,2 tys

  26,3(0.3%)

  2,5 mln

  250(2.4%)

  1,6 mln

  162(1.6%)

  6,4 mln

  647(5.5%)

  4,4 mln

  449(3.5%)

  4,9 mln

  494(3.4%)

  4,1 mln

  418(2.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,1 mln

  213(2.8%)

  2,2 mln

  222(2.4%)

  2,2 mln

  221(2.2%)

  2,1 mln

  217(2.1%)

  2,1 mln

  210(1.8%)

  2,1 mln

  214(1.6%)

  3,0 mln

  301(2.1%)

  4,1 mln

  409(2.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,5 mln

  248(3.3%)

  801,5 tys

  80,5(0.9%)

  818,5 tys

  82,6(0.8%)

  727,7 tys

  73,4(0.7%)

  1,1 mln

  108(0.9%)

  873,5 tys

  88,2(0.7%)

  993,1 tys

  101(0.7%)

  1,5 mln

  154(1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  93,1 tys

  9,3(0.1%)

  80,0 tys

  8,0(0.1%)

  27,1 tys

  2,7(0%)

  47,5 tys

  4,8(0%)

  119,7 tys

  12,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,1 tys

  2,6(0%)

  1,0 mln

  101(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  275,2 tys

  27,5(0.4%)

  236,7 tys

  23,8(0.3%)

  215,9 tys

  21,8(0.2%)

  190,8 tys

  19,3(0.2%)

  220,7 tys

  22,2(0.2%)

  240,2 tys

  24,3(0.2%)

  287,1 tys

  29,2(0.2%)

  1,0 mln

  101(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  833,2 tys

  83,2(1.1%)

  832,2 tys

  83,6(0.9%)

  721,8 tys

  72,8(0.7%)

  515,3 tys

  52,0(0.5%)

  477,5 tys

  48,1(0.4%)

  480,1 tys

  48,5(0.4%)

  543,8 tys

  55,2(0.4%)

  496,3 tys

  50,0(0.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  612,6 tys

  61,2(0.8%)

  83,0 tys

  8,3(0.1%)

  55,3 tys

  5,6(0.1%)

  9,6 tys

  1,0(0%)

  76,3 tys

  7,7(0.1%)

  209,7 tys

  21,2(0.2%)

  54,5 tys

  5,5(0%)

  274,1 tys

  27,6(0.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  367,1 tys

  36,7(0.5%)

  319,7 tys

  32,1(0.3%)

  286,8 tys

  28,9(0.3%)

  265,7 tys

  26,8(0.3%)

  240,9 tys

  24,3(0.2%)

  269,4 tys

  27,2(0.2%)

  252,9 tys

  25,7(0.2%)

  215,9 tys

  21,8(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  5,0 tys

  0,5(0%)

  14,0 tys

  1,4(0%)

  8,2 tys

  0,8(0%)

  53,1 tys

  5,4(0.1%)

  6,0 tys

  0,6(0%)

  6,0 tys

  0,6(0%)

  6,0 tys

  0,6(0%)

  129,6 tys

  13,1(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  215,6 tys

  21,5(0.3%)

  12,9 tys

  1,3(0%)

  295,3 tys

  29,8(0.3%)

  12,2 tys

  1,2(0%)

  20,9 tys

  2,1(0%)

  73,2 tys

  7,4(0.1%)

  15,3 tys

  1,6(0%)

  117,0 tys

  11,8(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  8,2 tys

  0,8(0%)

  160,1 tys

  16,1(0.2%)

  21,7 tys

  2,2(0%)

  4,8 tys

  0,5(0%)

  5,2 tys

  0,5(0%)

  352,3 tys

  35,6(0.3%)

  9,2

  0,0(0%)

  33,1 tys

  3,3(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  40,2 tys

  4,0(0.1%)

  11,8 tys

  1,2(0%)

  13,8 tys

  1,4(0%)

  13,0 tys

  1,3(0%)

  15,4 tys

  1,6(0%)

  13,5 tys

  1,4(0%)

  11,6 tys

  1,2(0%)

  11,4 tys

  1,2(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  16,2 tys

  1,6(0%)

  17,1 tys

  1,7(0%)

  14,6 tys

  1,5(0%)

  17,9 tys

  1,8(0%)

  16,6 tys

  1,7(0%)

  15,2 tys

  1,5(0%)

  14,0 tys

  1,4(0%)

  11,1 tys

  1,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  156,4 tys

  15,6(0.2%)

  22,8 tys

  2,3(0%)

  12,5 tys

  1,3(0%)

  156,0 tys

  15,7(0.2%)

  174,2 tys

  17,6(0.1%)

  169,7 tys

  17,1(0.1%)

  4,2 tys

  0,4(0%)

  4,1 tys

  0,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,4 tys

  0,1(0%)

  3,6 tys

  0,4(0%)

  1,4 tys

  0,1(0%)

  9,8 tys

  1,0(0%)

  5,4 tys

  0,5(0%)

  13,5 tys

  1,4(0%)

  525,0 tys

  53,3(0.4%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Czersk - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 479 mieszkańców Czerska jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 208 kobiet oraz 1 270 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 11,3% średnie ogólnokształcące, a 18,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 30,6% mieszkańców Czerska, gimnazjalnym 3,3%, natomiast 14,0% podstawowym ukończonym. 3,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa pomorskiego mieszkańcy Czerska mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Czersku największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (22,5%) oraz wyższe (19,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (39,1%) oraz średnie zawodowe (19,3%).

  W roku 2022 w Czersku mieściły się 3 przedszkola, w których do 17 oddziałów uczęszczało 388 dzieci (188 dziewczynek oraz 200 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Czersku mieściły się 2 przedszkola, w których do 12 oddziałów uczęszczało 284 dzieci (137 dziewczynek oraz 147 chłopców). Dostępnych było 213 miejsc.

  18,5% mieszkańców Czerska w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,1% wśród dziewczynek i 19,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 071 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,58 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 87 oddziałach uczyło się 1 323 uczniów (619 kobiet oraz 704 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Czersku placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 44 oddziałach uczyło się 972 uczniów (444 kobiety oraz 528 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,4% ludności (27,8% wśród dziewczynek i 27,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 143,03.

  W Czersku znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 12 oddziałach uczyło się 346 uczniów (259 kobiet oraz 87 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 80 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Czersku placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 17 oddziałach uczyło się 503 uczniów (324 kobiety oraz 179 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 159 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,9% mieszkańców (19,1% wśród dziewczyn i 16,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 28,8 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,7% mieszkańców Czerska w wieku potencjalnej nauki (20,9% kobiet i 22,4% mężczyzn).

 • 16,2% Wykształcenie wyższe
 • Czersk
  16,2%
  Pomorskie
  26,3%
  Kraj
  25,2%
 • 19,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  32,3%
  woj. pomorskie
  34,2%
  Polska
  35,2%
 • 34,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,9%
  Województwo
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  11,3%
  Województwo
  12,8%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  18,0%
  Województwo
  18,1%
  Cały kraj
  20,0%
 • 16,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 30,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  30,6%
  Województwo
  21,0%
  Cały kraj
  21,2%
 • 22,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 39,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,3%
  Pomorskie
  3,4%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  14,0%
  Pomorskie
  11,9%
  Kraj
  12,3%
 • 16,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,6%
  Pomorskie
  3,3%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Czersku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1071 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 071,0
  Pomorskie
  892,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,58 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,58
  woj. pomorskie
  0,98
  Polska
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 17 Oddziały
 • 7 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 477 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Czersk) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 388 Dzieci
 • 188 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 200 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,5%
  51,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 87 3 lata
 • 87
 • 131 4 lata
 • 131
 • 88 5 lata
 • 88
 • 74 6 lat
 • 74
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 50 3 lata
 • 50
 • 60 4 lata
 • 60
 • 39 5 lata
 • 39
 • 33 6 lat
 • 33
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 37 3 lata
 • 37
 • 71 4 lata
 • 71
 • 49 5 lata
 • 49
 • 41 6 lat
 • 41
 • 151 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 22,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 22,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 10,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Czersku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Czersku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe nr 2 (Jan Brzechwa)
  Publiczne
  52 398-44-20
  52 398-44-20
  ul. Chojnicka 5
  89-650 Czersk
  1428929
  Przedszkole Samorządowe nr 1 im.Kubusia Puchatka (Kubuś Puchatek)
  Publiczne
  52 398-42-72
  52 398-42-72
  ul. Dąbrowskiego 4
  89-650 Czersk
  3757
 • Szkoły podstawowe w Czersku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Czersk) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 62 Oddziały
 • 1 224 Uczniowie
 • 594 Kobiety
  (uczniowie)
 • 630 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,5%
  51,5%
 • 165 Uczniowie w 1 klasie
 • 74 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 91 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 181 Absolwenci
 • 85 Kobiety
  (absolwenci)
 • 96 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 25 Oddziały
 • 99 Uczniowie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie)
 • 74 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 25,3%
  74,7%
 • 7 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 11 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Czersk
  15,2
  Pomorskie
  18,1
  Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,2 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,2
 • 15,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,2
 • 19,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19,7
 • 4,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4,0
 •  
 • 88,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 65,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 21,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 143,03 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  143,03
  Województwo
  97,37
  Cały kraj
  95,96
 • 140,00 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  140,00
  Województwo
  96,01
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Czersk) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Czersk) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Czersku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Czersku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 (im. Janusza Korczaka)
  Publiczna
  52 398-91-17
  52 395-38-62
  ul. Dworcowa 8
  89-650 Czersk
  3786573
  Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 3
  Publiczna
  ul. Batorego 15
  89-650 Czersk
  876-
  Szkoła Podstawowa Sportowa nr 2
  Publiczna
  52 398-42-33
  52 398-92-35
  ul. Kościuszki 6
  89-650 Czersk
  360-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Czersku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Czersk) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 10 Oddziały
 • 317 Uczniowie
 • 247 Kobiety
  (uczniowie)
 • 70 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 77,9%
  22,1%
 • 99 Uczniowie w 1 klasie
 • 72 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 66 Absolwenci
 • 44 Kobiety
  (absolwenci)
 • 22 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 29 Uczniowie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,4%
  58,6%
 • 14 Absolwenci
 • 8 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 28,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  28,8
  Województwo
  27,0
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 21,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 13,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Szkoły policealne (Czersk) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 28 Uczniowie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 75,0%
  25,0%
 • 17 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Miasto
  14,0
  woj. pomorskie
  24,8
  Kraj
  23,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Czersku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Czersku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące (Wincenty Pol)
  Publiczne
  52 398-42-21
  52 398-42-21
  ul. SZKOLNA 3
  89-650 Czersk
  1235134
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
  Publiczna
  52 398-48-05
  52 398-48-05
  ul. Batorego 15
  89-650 Czersk
  216-
  PRESTIGE Szkoła Policealna w Czersku
  Niepubliczna
  78 871-70-92
  ul. Kościuszki 6
  89-650 Czersk
  ---
  PRESTIGE Liceum Ogólnokształcące w Czersku
  Niepubliczne
  78 871-70-92
  ul. Kościuszki 6
  89-650 Czersk
  ---
  Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Czersku
  Niepubliczne
  52 334-05-08
  ul. STAROGARDZKA 23
  89-650 Czersk
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Czersku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Czersk, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Czersk, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Czersk, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Czersk - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Kultura i rekreacja w Czersku
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Czersku: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Czersku 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 120 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 57 (uczestnicy: 10 750)
  • seanse filmowe: 4 (uczestnicy: 200)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 200)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 6 (uczestnicy: 300)
  • koncerty: 10 (uczestnicy: 8 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 15 (uczestnicy: 450)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 7 (uczestnicy: 1 000)
  • konkursy: 6 (uczestnicy: 150)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 350)
  • warsztaty: 4 (uczestnicy: 100)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 190)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 160)
  • inne: 2 (członkowie: 30)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 20 (członkowie: 335)
  • teatralne: 1 (członkowie: 15)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 20)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 70)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 20)
  • taneczne: 7 (członkowie: 150)
  • inne: 6 (członkowie: 60)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Czersku działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 22 330 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 26 788 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Czersku działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 282 członków. Zarejestrowano 234 ćwiczących (mężczyźni: 122, kobiety: 112, chłopcy do lat 18: 60, dziewczęta do lat 18: 91). Aktywnych było 8 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (8), instruktora sportowego (6) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Czersku w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Czersku
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Czerska znajdują się 2 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Czersku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 2. poł. XIX w.dnia 1990-11-05, wykaz dokumentów: A/249 z 1990-11-05
  • Kościół z 1911 - 1913 (ul. Szkolna 2)dnia 2002-02-22, wykaz dokumentów: A-1228 z 2002-02-22
 • Formy ochrony przyrody w Czersku
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Czerska znajduje się 15 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Czersku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Bory Tucholskie - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2008-11-21, Powierzchnia: 322535.9 ha
  • 1: EUSTACHY; 2: HUBERT - Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 2 dębów, Data ustanowienia: 1995-03-09, Opis granicy: Czersk dz.413 ul.Królowej Jadwigi narożnik rynku
  • Pomnik przyrodyOpis: 2 pnie ułamany konar suche gałęzie, Data ustanowienia: 1991-08-14, Opis granicy: Czersk ul.Chojnicka L.Czersk obr.Czersk o.188o park miejski
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: wg aktu 1 jarząb brekinia ale w terenie pomierzono 3 drzewa: 1 daglezję 1 jarząb 1 jesion oraz zidentyfikowano pień oznakowanego buka, Data ustanowienia: 1991-08-14, Opis granicy: Cis L.Czersk obr.Czersk o.149m park wiejski
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 8 drzew: 2 dęby 4 cisy 1 cis dwuwierzchołkowy oraz 1 jarząb - w terenie pomierzono 7 drzew nie odnaleziono 1 z dębów, Data ustanowienia: 1991-08-14, Opis granicy: Cis L.Czersk obr.Czersk o.149m park wiejski
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 2 lip, Data ustanowienia: 1995-03-09, Opis granicy: Czersk dz.379/1 ul.Chojnicka
  • Pomnik przyrodyOpis: suche gałęzie, Data ustanowienia: 1995-03-09, Opis granicy: Czersk dz.194/3 ul.Kolejowa 12
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 9 drzew: 3 dęby 2 jesiony i 4 klony - w terenie pomierzono 4 drzewa: 1 dąb 2 jesiony i 1 klon nie odnaleziono 5 pozostałych drzew, Data ustanowienia: 1995-03-09, Opis granicy: Czersk dz.1181 przy kościele
  • Pomnik przyrodyOpis: obcięte konary suche gałęzie, Data ustanowienia: 1995-03-09, Opis granicy: Czersk dz.388 cmentarz ul.Królowej Jadwigi
  • Pomnik przyrodyOpis: suche gałęzie, Data ustanowienia: 1995-03-09, Opis granicy: dz.1302 ul.szkolna 6
  • Pomnik przyrodyOpis: dziupla ucięte konary suche gałęzie, Data ustanowienia: 2007-02-22, Opis granicy: Malachin obr 149r
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2007-02-22, Opis granicy: Malachin obr 141r
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2007-02-22, Opis granicy: Malachin obr 141s
  • Przy strudze - siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków (użytek ekologiczny)Cel: zachowanie unikatowych zasobów genowych, Data ustanowienia: 2003-01-25, Powierzchnia: 0.45 ha
  • siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków (użytek ekologiczny)Cel: Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów siedlisk., Data ustanowienia: 1997-10-30, Powierzchnia: 1.29 ha

Czersk - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 6 wypadków drogowych w Czersku odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 6 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 60,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz więcej od wartości dla całej Polski) oraz 10,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Czersku znajdowało się 37 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 4 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 4 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu chojnickiego.

  Powiat chojnicki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Czersku
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 6 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 6 Ranni
  (rok 2022)
 • 4 Lekko ranni
 • 2 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Czersku w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 60,46 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  60,5
  Pomorskie
  67,5
  Kraj
  56,5
 • 10,08 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  10,1
  woj. pomorskie
  4,2
  Cały kraj
  5,0
 • 60,46 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  60,5
  woj. pomorskie
  82,5
  Cały kraj
  65,5
 • 16,67 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  16,7
  woj. pomorskie
  6,3
  Cała Polska
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Czersk
  100,0
  woj. pomorskie
  122,2
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 37 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 30 km  Będących pod zarządem gminy
 • 7 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Czersku w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 978,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Czersk
  978,7 km
  woj. pomorskie
  890,1 km
  Polska
  633,6 km
 • 17,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  17,5 km
  Pomorskie
  6,9 km
  Polska
  5,3 km
 • 4 Liczba licencji na taksówki
 • 4 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Czersk przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 22droga krajowa nr 22(Kostrzyn nad Odrą - Słońsk - Lemierzyce - Muszkowo - Krzeszyce - Wałdowice - Bolemin - Krasowiec - Prądocin - Łagodzin - Gorzów Wielkopolski - Różanki - Zdroisko - Wełmin - Przyłęg - Strzelce Krajeńskie - Licheń - Długie - Ługi - Dobiegniew - Rolewice - Stare Osieczno - Przesieki - Szczuczarz - Dzwonowo - Człopa - Rusinowo - Prusinówko - Strączno - Wałcz - Ostrowiec - Szwecja - Trzebieszki - Prądy - Jastrowie - Podgaje - Lędyczek - Cierznie - Uniechów - Barkowo - Chrząstowo - Jaromierz - Człuchów - Rychnowy - Chojnice - Pawłówko - Jeziórki - Rytel - Gutowiec - Czersk - Łąg - Czarna Woda - Kamienna Karczma - Piece - Dąbrowa - Bytonia - Zblewo - Miradowo - Sucumin - Rokocin - Starogard Gdański - Szpęgawsk - Zduny - Zabagno - Swarożyn - Waćmierek - Gniszewo - Czarlin - Gnojewo - Malbork - Królewo - Stare Pole - Jegłownik - Elbląg)
  • DW 237droga wojewódzka nr 237( Czersk - Pod Tucholę - Legbąd - Brody - Woziwoda - Wielka Komorza - Kiełpin - Tuchola - Łyskowo - Gostycyn - Kamienica - Pruszcz - Mąkowarsko)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Czersk przechodzą 2 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 203Linia kolejowa nr 203: Tczew - Kostrzyn [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Tczew - Rokitki Tczewskie - Swarożyn - Szpęgawsk - Starogard Gdański - Piesienice - Pinczyn - Zblewo - Bytonia - Kaliska - Kamienna Karczma - Czarna Woda - Łąg -Czersk - Gutowiec - Rytel Wieś - Rytel - Krojanty - Chojnice - Moszczenica Pomorska - Wierzchowo Człuchowskie - Bukowo Człuchowskie - Lipka Krajeńska - Zakrzewo Złotowskie - Złotów - Krajenka - Dolnik - Skórka - Piła Podlasie - Piła Główna - Stobno - Biała Pilska - Trzcianka - Siedlisko Czarnkowskie - Biernatowo - Fulsztyn - Wieleń Północny - Krzyż - Stare Bielice - Nowe Drezdenko - Stare Kurowo - Strzelce Krajeńskie Wschód - Sarbiewo - Górki Noteckie - Santok - Czechów - Wawrów - Gorzów Wielkopolski Wschodni - Gorzów Wielkopolski - Gorzów Wielkopolski Wieprzyce - Łupowo - Bogdaniec - Nowiny Wielkie - Witnica - Kamień Mały - Dąbroszyn - Kostrzyn)
  • LK 215Linia kolejowa nr 215: Laskowice Pomorskie - Bąk [o znaczeniu drugorzędnym] (Laskowice Pomorskie - Dąbrowy -Czersk Świecki - Kwiatki - Osie - Tleń - Łążek - Laski Tucholskie - Śliwiczki - Śliwice - Lipowa Wschodnia - Szlachta - Będźmirowice -Czersk - Karsin - Bąk)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Czersku istnieje 140 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • al. 1000-lecia

  ul. 21 Lutego

  ul. 60-lecia

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Agrestowa

  ul. Akacjowa

  ul. Augustyna Szpręgi

  ul. Batorego

  ul. Blacharska

  ul. Boczna

  ul. Bohaterów Września

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Bolesława Krzywoustego

  ul. Browarowa

  ul. Brzozowa

  ul. Budowlana

  ul. Bukowa

  ul. Chojnicka

  ul. Cicha

  ul. Cisowa

  ul. Cmentarna

  ul. Czereśniowa

  ul. Czerwonych Maków

  ul. Czesława Miłosza

  ul. Derdowskiego

  ul. Dworcowa

  ul. Dąbrowskiego

  ul. Dębowa

  ul. Długa

  ul. Floriana Ceynowy

  ul. Gajowa

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Jagodowa

  ul. Jana Karnowskiego

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Jana Pawła II

  ul. Jarzębinowa

  ul. Jeżynowa

  ul. Jodłowa

  ul. Józefa Ostrowskiego

  pl. Kalinowskich

  ul. Kamienna

  ul. Kasztanowa

  ul. Kaszubska

  ul. Kazimierza Falkowskiego

  ul. Kazimierza Jasnocha

  ul. Kazimierza Odnowiciela

  ul. Kazimierza Sprawiedliwego

  ul. Kazimierza Wielkiego

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Konstantego Klina

  ul. Kosobudzka

  ul. Kościuszki

  ul. Królowej Jadwigi

  ul. Krótka

  ul. Kręta

  ul. Księdza Kazimierza Sprengla

  ul. Kwiatowa

  ul. Leszczynowa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Ludwika Zabrockiego

  ul. Malinowa

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego

  ul. Matejki

  ul. Mieszka I

  ul. Mleczarska

  ul. Modrzewiowa

  ul. Morelowa

  ul. Myśliwska

  ul. Odrodzenia

  ul. Ogrodowa

  ul. Okrężna

  ul. Orzechowa

  ul. Ottona Sabiniarza

  ul. Parkowa

  ul. Partyzantów

  ul. Piaskowa

  ul. Piotra Ferensa

  ul. Pocztowa

  ul. Podgórna

  ul. Podleśna

  ul. Pogodna

  ul. Polna

  ul. Pomorska

  ul. Porzeczkowa

  ul. Poziomkowa

  ul. Przemysła II

  ul. Przemysłowa

  ul. Przytorowa

  ul. Rodzinna

  Rondo Kręgów Kamiennych

  ul. Rynkowa

  ul. Rzemieślnicza

  rondo Serce Borów

  Skwer im. Krzysztofa Gogolewskiego

  ul. Sosnowa

  ul. Spokojna

  ul. Sportowa

  ul. Starego Urzędu

  ul. Starogardzka

  ul. Stolarska

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Słowackiego

  ul. Targowa

  ul. Towarowa

  ul. Transportowców

  ul. Truskawkowa

  ul. Tucholska

  ul. Wicka Rogali

  ul. Wielewska

  ul. Wierzbowa

  ul. Wincentego Pola

  ul. Wiśniowa

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wrzosowa

  ul. Wydmowa

  ul. Wyzwolenia

  ul. Władysława Reymonta

  ul. Władysława Łokietka

  ul. Zacisze

  ul. Zbożowa

  ul. Zielona

  ul. dr. Zielińskiego

  ul. gen. Bema

  ul. gen. Józefa Hallera

  ul. gen. Maczka

  ul. gen. Sikorskiego

  ul. gen. Władysława Andersa

  ul. kpt. Szczepańskiego

  ul. ks. płk. Wryczy

  ul. por. Kalinowskiego

  ul. Łosińska

  ul. Łubianka

  ul. Łukowska

  ul. Łąkowa

  ul. Świerkowa