Bełżyce w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Bełżyce - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Bełżyce to miasto leżące w wschodniej Polsce. Należy do województwa lubelskiego, powiatu lubelskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Bełżyce.
 • 6 290 Liczba mieszkańców
 • 23,5 km² Powierzchnia
 • 268,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 211 m n.p.m Wysokość
 • 1417 do 1869, odzyskane w 1958 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 81 Numer kierunkowy
 • LUB Tablice rejestracyjne
 • Ireneusz Paweł Łucka Burmistrz miasta
Bełżyce na mapie
Identyfikatory
 • 22.280251.1740 Współrzędne GPS
 • 0609014 TERYT (TERC)
 • 0955555 SIMC
Herb miasta Bełżyce
Bełżyce herb
Flaga miasta Bełżyce
Bełżyce flaga

Bełżyce - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
24-200Poczta Bełżyce, ul. Lubelska 3
24-200Skrytki Pocztowe Poczta Bełżyce, ul. Lubelska 3

Bełżyce - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Bełżycach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Lublinie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.15-15.15, Wt: 7.15-15.15, Śr: 7.15-15.15, Cz: 7.15-15.15, Pt: 7.15-15.15

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. T. Zana 36, 38c
20-601 Lublin
Urząd Miejski w Bełżycach
(81) 517-27-28
(81) 517-25-06
ul. Lubelska 3
24-200 Bełżyce

Bełżyce - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Bełżyce jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 6 290, z czego 52,0% stanowią kobiety, a 48,0% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 12,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Bełżyc zawarli w 2021 roku 19 małżeństw, co odpowiada 3,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,1% mieszkańców Bełżyc jest stanu wolnego, 59,4% żyje w małżeństwie, 2,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,4% to wdowy/wdowcy.

  Bełżyce ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -39. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,15 na 1000 mieszkańców Bełżyc. W 2021 roku urodziło się 45 dzieci, w tym 51,1% dziewczynek i 48,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 344 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,70 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 47,0% zgonów w Bełżycach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 15,2% zgonów w Bełżycach były nowotwory, a 3,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Bełżyc przypada 13.25 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa lubelskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 42 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 116 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Bełżyc -74. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  59,6% mieszkańców Bełżyc jest w wieku produkcyjnym, 17,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Bełżyc
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 290 Liczba mieszkańców
 • 3 271 Kobiety
 • 3 019 Mężczyźni
 • 52,0%
  48,0%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Bełżycach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Bełżycach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Bełżycach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Bełżyc
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Bełżyce
  42,0 lat
  Województwo
  42,6 lat
  Polska
  42,2 lat
 • 43,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Bełżyce, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Bełżyc
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Bełżyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Bełżyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Bełżyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,1% Kawalerowie/Panny
 • Bełżyce
  27,2%
  Lubelskie
  28,7%
  Polska
  28,8%
 • 22,0% Kobiety
  (Panny)
 • 32,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,4% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  59,4%
  woj. lubelskie
  56,4%
  Polska
  55,8%
 • 57,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,4% Wdowcy/Wdowy
 • Bełżyce
  10,3%
  Lubelskie
  10,4%
  Kraj
  9,6%
 • 17,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  2,9%
  woj. lubelskie
  3,9%
  Cały kraj
  5,0%
 • 2,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Miasto
  0,2%
  Województwo
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Bełżycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Bełżycach w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  3,0
  woj. lubelskie
  4,3
  Cała Polska
  4,4
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  1,4
  Województwo
  1,5
  Kraj
  1,6
 • 19 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Bełżycach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Bełżycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -39 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -16 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -23 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,15 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -6,2
  Lubelskie
  -6,7
  Cały kraj
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Bełżycach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Bełżycach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Bełżycach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Bełżycach w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 45 Urodzenia żywe
 • 23 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 22 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 51,1%
  48,9%
 • 7,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,1
  Lubelskie
  8,0
  Kraj
  8,7
 • 34,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  34,9
  woj. lubelskie
  35,0
  Polska
  37,5
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 33 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 33
 • 82 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 82
 • 84 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 84
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 344 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 264 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 418 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 344 g
  Lubelskie
  3 345 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 106 Waga 4000g - 4499g
 • 106
 • 432 Waga 3500g - 3999g
 • 432
 • 482 Waga 3000g - 3499g
 • 482
 • 186 Waga 2500g - 2999g
 • 186
 • 57 Waga 2000g - 2499g
 • 57
 • 16 Waga 1500g - 1999g
 • 16
 • 13 Waga 1000g - 1499g
 • 13
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,23 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,23
  Lubelskie
  1,20
  Cały kraj
  1,32
 • 0,59 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,59
  woj. lubelskie
  0,58
  Kraj
  0,64
 • 0,70 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Bełżyce
  0,70
  Lubelskie
  0,54
  Cały kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w Bełżycach w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 84 Zgony
 • 39 Kobiety
  (Zgony)
 • 45 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,4%
  53,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,3 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  13,3
  woj. lubelskie
  14,7
  Cała Polska
  13,6
 • 143,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  143,2
  Województwo
  184,0
  Cały kraj
  156,7
 • 6,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  6,1
  woj. lubelskie
  4,6
  Cała Polska
  3,9
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,0
  Lubelskie
  3,7
  Cały kraj
  3,6
 • 1,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubelskie
  1,7
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie lubelskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Bełżyce
  47,0%
  Lubelskie
  42,2%
  Cała Polska
  34,8%
 • 15,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Bełżyce
  15,2%
  Województwo
  17,4%
  Cała Polska
  19,6%
 • 3,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Bełżyce
  3,5%
  Lubelskie
  3,8%
  Cały kraj
  5,4%
 • 351 Zgony spowodowane COVID-19
 • 12,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Lubelskie
  12,8
  Kraj
  13,3
 • 89,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Lubelskie
  89,0
  Cały kraj
  74,4
 • 176,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Bełżyce
  176,2
  woj. lubelskie
  259,7
  Kraj
  268,1
 • 234,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  234,9
  Cała Polska
  246,5
 • 543,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 589,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 495,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  543,5
  woj. lubelskie
  630,6
  Kraj
  475,8
 • 69,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 19,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 117,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  69,3
  woj. lubelskie
  80,0
  Polska
  70,6
 • 20,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Bełżyce
  20,6
  Województwo
  29,1
  Cała Polska
  32,6
 • 4,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  4,9
  Województwo
  7,9
  Kraj
  6,9
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,4%
  woj. lubelskie
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 21 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 21 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 116 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 60 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 56 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -73 Saldo migracji
 • -38 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -35 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -74 Saldo migracji wewnętrznych
 • -39 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -35 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Bełżycach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Bełżycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Bełżyce, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Bełżyce - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Bełżycach oddano do użytku 8 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,27 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Bełżycach to 2 305 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 360 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Bełżycach to 5,25 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Bełżycach to 128,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 91,71% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 90,11% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,11% mieszkań posiada łazienkę, 82,99% korzysta z centralnego ogrzewania, a 82,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu lubelskiego.

  Powiat lubelski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Bełżycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 305 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 360,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Bełżyce
  360,20
  woj. lubelskie
  378,90
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 77,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Bełżyce
  77,40 m2
  Lubelskie
  77,70 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 27,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  27,90 m2
  Lubelskie
  29,40 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,00 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Bełżyce
  4,00
  Województwo
  3,86
  Cały kraj
  3,82
 • 2,78 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Bełżyce
  2,78
  woj. lubelskie
  2,64
  Polska
  2,55
 • 0,69 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Bełżyce
  0,69
  woj. lubelskie
  0,68
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Bełżycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 8 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 1,27 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  1,27
  Lubelskie
  4,37
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 42 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,25 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  5,25
  Województwo
  4,25
  Cały kraj
  3,90
 • 6,68 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  6,68
  woj. lubelskie
  18,55
  Kraj
  24,07
 • 1 024 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 128,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Bełżyce
  128,0 m2
  Lubelskie
  98,1 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 0,16 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Bełżyce
  0,16 m2
  Lubelskie
  0,43 m2
  Cały kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Bełżycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 91,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  91,71%
  Województwo
  91,91%
  Kraj
  96,97%
 • 90,11% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  90,11%
  Lubelskie
  85,47%
  Cała Polska
  94,01%
 • 88,11% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  88,11%
  woj. lubelskie
  83,02%
  Polska
  91,78%
 • 82,99% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Bełżyce
  82,99%
  Województwo
  76,30%
  Cała Polska
  83,08%
 • 82,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  82,00%
  Lubelskie
  46,14%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Bełżyce - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Bełżycach na 1000 mieszkańców pracuje 294osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 51,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Bełżycach wynosiło w 2021 roku 7,5% (7,5% wśród kobiet i 7,5% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Bełżycach wynosiło 4 615,93 PLN, co odpowiada 76.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Bełżyc 593 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 356 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -237.

  60,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Bełżyc pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 12,7% w przemyśle i budownictwie, a 10,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Bełżycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 294 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  294,0
  woj. lubelskie
  193,0
  Kraj
  257,0
 • 7,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,5% Kobiety
 • 7,5% Mężczyźni
 • Tutaj
  7,5%
  Województwo
  7,2%
  Kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Bełżycach w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Bełżycach w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Bełżycach w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Bełżycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 616 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Bełżyce
  4 616 PLN
  woj. lubelskie
  5 319 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Bełżycach w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Bełżycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 593 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 356 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -237 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,60 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Bełżycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 60,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 60,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 60,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 12,7% Przemysł i budownictwo
 • 6,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 19,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 9,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 15,2% Pozostałe
 • 22,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Bełżycach w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Bełżycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 849 Pracujący ogółem
 • 946 Kobiety
 • 903 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Bełżycach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,6% W wieku produkcyjnym
 • 53,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Bełżyce, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Bełżyce
  67,8
  Województwo
  68,4
  Kraj
  69,0
 • 38,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Bełżyce
  38,7
  woj. lubelskie
  38,9
  Kraj
  38,2
 • 132,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  132,7
  Województwo
  131,6
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Bełżyce - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Bełżycach w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 721 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 560 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 49 nowych podmiotów, a 24 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (99) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (39) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (62) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (24) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Bełżycach najwięcej (44) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (701) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,0% (7) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,2% (146) podmiotów, a 78,8% (568) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Bełżycach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29.8%) oraz Budownictwo (15.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 721 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 146 Przemysł i budownictwo
 • 568 Pozostała działalność
 • 49 Podmioty nowo zarejestrowane w Bełżycach w 2021 roku
 • 24 Podmioty wyrejestrowane w Bełżycach w 2021 roku
 • 560 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 701 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 701
 • 11 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 11
 • 9 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 9
 • 721 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 721
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 27 Spółki handlowe ogółem
 • 27
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 21  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 21
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 44 Spółki cywilne ogółem
 • 44
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 560 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 167 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 167
 • 88 Budownictwo
 • 88
 • 48 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 48
 • 44 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 44
 • 44 Transport i gospodarka magazynowa
 • 44
 • 43 Pozostała działalność
 • 43
 • 34 Przetwórstwo przemysłowe
 • 34
 • 20 Informacja i komunikacja
 • 20
 • 17 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 17
 • 16 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 16
 • 15 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 15
 • 8 Edukacja
 • 8
 • 7 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 7
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Bełżyce - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Bełżycach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 61 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 9,76 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Bełżycach wynosi 72,20% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Bełżyc najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,58 (wykrywalność 68%) oraz przeciwko mieniu - 3,92 (wykrywalność 45%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,81 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,91 (53%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (97%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Bełżycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Bełżyc.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Bełżyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 61 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 61
 • 35 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 35
 • 12 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 12
 • 11 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 11
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 25 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 25
 • 9,76 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,76
  woj. lubelskie
  15,97
  Cały kraj
  21,51
 • 5,58 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  5,58
  Lubelskie
  9,04
  Kraj
  12,82
 • 1,91 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,91
  Województwo
  4,10
  Cała Polska
  5,89
 • 1,81 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,81
  woj. lubelskie
  1,93
  Kraj
  1,85
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,22
  Województwo
  0,33
  Kraj
  0,35
 • 3,92 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Bełżyce
  3,92
  woj. lubelskie
  6,92
  Kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Bełżyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  72%
  woj. lubelskie
  80%
  Cała Polska
  71%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Bełżyce
  68%
  Lubelskie
  78%
  Cały kraj
  64%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  54%
  Województwo
  72%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Bełżyce
  99%
  Lubelskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Bełżyce
  97%
  woj. lubelskie
  95%
  Polska
  89%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  46%
  Województwo
  66%
  Cała Polska
  53%

Bełżyce - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Bełżyc wyniosła w 2021 roku 69,0 mln złotych, co daje 5,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 0.7% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Bełżyc - 30.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (7.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,2 mln złotych, czyli 11,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Bełżyc wyniosła w 2021 roku 77,0 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 15.8% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (36.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (23.1%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5.4%). W budżecie Bełżyc wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 749 złotych na mieszkańca (12,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 24,6 złotych na mieszkańca (0,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,0%.
 • Wydatki budżetu w Bełżycach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Bełżyc według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Bełżyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Bełżyc według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  38,6 mln

  2,9 tys(100%)

  34,5 mln

  2,6 tys(100%)

  44,3 mln

  3,3 tys(100%)

  48,1 mln

  3,6 tys(100%)

  48,9 mln

  3,7 tys(100%)

  55,1 mln

  4,2 tys(100%)

  69,0 mln

  5,2 tys(100%)

  69,0 mln

  5,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  13,6 mln

  2,0 tys(35.1%)

  14,0 mln

  2,1 tys(40.5%)

  14,2 mln

  2,2 tys(32%)

  14,6 mln

  2,2 tys(30.4%)

  16,0 mln

  2,4 tys(32.7%)

  18,5 mln

  2,9 tys(33.6%)

  21,4 mln

  3,3 tys(31%)

  21,3 mln

  3,4 tys(30.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  6,1 mln

  907(15.7%)

  2,8 mln

  419(8.1%)

  4,2 mln

  631(9.4%)

  2,9 mln

  444(6.1%)

  3,6 mln

  553(7.4%)

  4,3 mln

  660(7.8%)

  10,6 mln

  1,7 tys(15.3%)

  7,0 mln

  1,1 tys(10.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,1 mln

  606(10.5%)

  4,1 mln

  622(12%)

  4,7 mln

  707(10.5%)

  4,2 mln

  640(8.8%)

  4,6 mln

  701(9.4%)

  5,1 mln

  787(9.3%)

  5,0 mln

  787(7.3%)

  5,4 mln

  852(7.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,2 mln

  321(5.6%)

  1,2 mln

  178(3.4%)

  1,2 mln

  189(2.8%)

  4,1 mln

  625(8.6%)

  1,5 mln

  235(3.1%)

  1,6 mln

  249(2.9%)

  3,4 mln

  525(4.9%)

  4,8 mln

  770(7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,5 mln

  1,1 tys(19.4%)

  6,9 mln

  1,0 tys(20%)

  14,5 mln

  2,2 tys(32.7%)

  2,8 mln

  427(5.9%)

  3,1 mln

  475(6.4%)

  3,2 mln

  494(5.8%)

  3,2 mln

  499(4.6%)

  4,5 mln

  708(6.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,3 mln

  190(3.3%)

  1,3 mln

  201(3.9%)

  1,3 mln

  203(3%)

  1,3 mln

  202(2.8%)

  1,3 mln

  199(2.7%)

  1,3 mln

  206(2.4%)

  1,3 mln

  205(1.9%)

  1,8 mln

  282(2.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  765,7 tys

  114(2%)

  885,6 tys

  133(2.6%)

  1,1 mln

  163(2.4%)

  1,1 mln

  165(2.3%)

  1,1 mln

  171(2.3%)

  1,0 mln

  156(1.8%)

  949,7 tys

  148(1.4%)

  1,1 mln

  173(1.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  990,2 tys

  148(2.6%)

  811,7 tys

  122(2.4%)

  797,1 tys

  121(1.8%)

  709,8 tys

  107(1.5%)

  754,0 tys

  115(1.5%)

  710,6 tys

  110(1.3%)

  763,5 tys

  119(1.1%)

  804,8 tys

  128(1.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  550,3 tys

  82,1(1.4%)

  583,5 tys

  87,6(1.7%)

  619,0 tys

  94,0(1.4%)

  633,3 tys

  95,8(1.3%)

  646,2 tys

  98,6(1.3%)

  775,7 tys

  120(1.4%)

  778,6 tys

  122(1.1%)

  768,3 tys

  122(1.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  229,6 tys

  34,3(0.6%)

  442,6 tys

  66,5(1.3%)

  336,9 tys

  51,1(0.8%)

  332,0 tys

  50,2(0.7%)

  474,1 tys

  72,4(1%)

  434,1 tys

  67,0(0.8%)

  506,4 tys

  79,1(0.7%)

  730,5 tys

  116(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  394,2 tys

  58,8(1%)

  426,7 tys

  64,1(1.2%)

  475,8 tys

  72,2(1.1%)

  448,6 tys

  67,9(0.9%)

  416,5 tys

  63,6(0.9%)

  466,4 tys

  72,0(0.8%)

  676,5 tys

  106(1%)

  702,3 tys

  112(1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  649,6 tys

  97,0(1.7%)

  578,1 tys

  86,8(1.7%)

  544,3 tys

  82,6(1.2%)

  541,8 tys

  82,0(1.1%)

  587,5 tys

  89,7(1.2%)

  601,4 tys

  92,9(1.1%)

  600,3 tys

  93,8(0.9%)

  396,8 tys

  63,1(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  202,6 tys

  30,2(0.5%)

  200,3 tys

  30,1(0.6%)

  217,4 tys

  33,0(0.5%)

  226,3 tys

  34,2(0.5%)

  228,6 tys

  34,9(0.5%)

  279,0 tys

  43,1(0.5%)

  190,2 tys

  29,7(0.3%)

  195,9 tys

  31,1(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  66,0 tys

  9,9(0.2%)

  83,8 tys

  12,6(0.2%)

  186,1 tys

  28,2(0.4%)

  150,7 tys

  22,8(0.3%)

  71,9 tys

  11,0(0.1%)

  123,7 tys

  19,1(0.2%)

  53,7 tys

  8,4(0.1%)

  58,7 tys

  9,3(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  14,2 tys

  2,1(0%)

  6,0 tys

  0,9(0%)

  8,2 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,2 tys

  1,7(0%)

  65,5 tys

  10,1(0.1%)

  45,3 tys

  7,1(0.1%)

  47,7 tys

  7,6(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  123,3 tys

  18,4(0.3%)

  120,7 tys

  18,1(0.3%)

  13,8 tys

  2,1(0%)

  5,4 tys

  0,8(0%)

  166,1 tys

  25,4(0.3%)

  119,6 tys

  18,5(0.2%)

  122,7 tys

  19,2(0.2%)

  43,7 tys

  6,9(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,0 tys

  0,6(0%)

  4,0 tys

  0,6(0%)

  6,0 tys

  0,9(0%)

  4,0 tys

  0,6(0%)

  6,0 tys

  0,9(0%)

  10,5 tys

  1,6(0%)

  20,4 tys

  3,2(0%)

  6,0 tys

  1,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  53,2 tys

  8,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  41,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Bełżycach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Bełżyc według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Bełżyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Bełżyc według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  36,6 mln

  2,7 tys(100%)

  34,3 mln

  2,6 tys(100%)

  45,1 mln

  3,4 tys(100%)

  46,5 mln

  3,5 tys(100%)

  50,2 mln

  3,8 tys(100%)

  54,8 mln

  4,1 tys(100%)

  66,9 mln

  5,1 tys(100%)

  77,0 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  11,2 mln

  1,7 tys(30.6%)

  11,9 mln

  1,8 tys(34.6%)

  12,1 mln

  1,8 tys(26.8%)

  12,3 mln

  1,9 tys(26.4%)

  13,5 mln

  2,1 tys(27%)

  15,6 mln

  2,4 tys(28.6%)

  19,7 mln

  3,1 tys(29.4%)

  27,8 mln

  4,4 tys(36.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,8 mln

  1,8 tys(32.2%)

  12,5 mln

  1,9 tys(36.4%)

  13,8 mln

  2,1 tys(30.6%)

  14,4 mln

  2,2 tys(30.9%)

  16,4 mln

  2,5 tys(32.6%)

  16,5 mln

  2,5 tys(30.1%)

  16,6 mln

  2,6 tys(24.7%)

  17,8 mln

  2,8 tys(23.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,0 mln

  448(8.2%)

  1,1 mln

  166(3.2%)

  3,1 mln

  469(6.8%)

  1,1 mln

  171(2.4%)

  1,0 mln

  156(2%)

  1,4 mln

  221(2.6%)

  6,3 mln

  980(9.4%)

  4,2 mln

  666(5.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,1 mln

  911(16.7%)

  5,5 mln

  820(15.9%)

  12,9 mln

  2,0 tys(28.7%)

  1,3 mln

  194(2.8%)

  1,7 mln

  257(3.4%)

  1,2 mln

  184(2.2%)

  1,1 mln

  176(1.7%)

  2,3 mln

  364(3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,0 mln

  152(2.8%)

  857,3 tys

  129(2.5%)

  825,2 tys

  125(1.8%)

  815,3 tys

  123(1.8%)

  790,0 tys

  121(1.6%)

  988,5 tys

  153(1.8%)

  1,4 mln

  217(2.1%)

  2,0 mln

  311(2.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,0 mln

  156(2.9%)

  943,3 tys

  142(2.8%)

  960,2 tys

  146(2.1%)

  958,1 tys

  145(2.1%)

  765,0 tys

  117(1.5%)

  937,9 tys

  145(1.7%)

  899,3 tys

  141(1.3%)

  1,3 mln

  206(1.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,1 mln

  164(3%)

  30,0 tys

  4,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  340,0 tys

  51,5(0.7%)

  368,6 tys

  56,3(0.7%)

  94,1 tys

  14,5(0.2%)

  275,7 tys

  43,1(0.4%)

  1,1 mln

  170(1.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  526,4 tys

  78,6(1.4%)

  559,0 tys

  83,9(1.6%)

  591,5 tys

  89,8(1.3%)

  593,8 tys

  89,9(1.3%)

  620,1 tys

  94,7(1.2%)

  741,1 tys

  114(1.4%)

  739,5 tys

  116(1.1%)

  730,8 tys

  116(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  143,8 tys

  21,5(0.4%)

  208,3 tys

  31,3(0.6%)

  199,1 tys

  30,2(0.4%)

  296,5 tys

  44,9(0.6%)

  234,6 tys

  35,8(0.5%)

  301,7 tys

  46,6(0.6%)

  280,5 tys

  43,8(0.4%)

  283,2 tys

  45,0(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  207,4 tys

  31,0(0.6%)

  192,1 tys

  28,8(0.6%)

  183,7 tys

  27,9(0.4%)

  177,6 tys

  26,9(0.4%)

  180,9 tys

  27,6(0.4%)

  173,5 tys

  26,8(0.3%)

  88,0 tys

  13,8(0.1%)

  108,3 tys

  17,2(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  300,7 tys

  44,9(0.8%)

  271,4 tys

  40,8(0.8%)

  252,5 tys

  38,3(0.6%)

  214,7 tys

  32,5(0.5%)

  154,1 tys

  23,5(0.3%)

  114,7 tys

  17,7(0.2%)

  98,1 tys

  15,3(0.1%)

  86,0 tys

  13,7(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  20,7 tys

  3,1(0.1%)

  126,8 tys

  19,0(0.4%)

  54,8 tys

  8,3(0.1%)

  42,0 tys

  6,4(0.1%)

  24,0 tys

  3,7(0%)

  46,0 tys

  7,1(0.1%)

  38,9 tys

  6,1(0.1%)

  45,4 tys

  7,2(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  360

  0,1(0%)

  34,1 tys

  5,4(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  30,0 tys

  4,5(0.1%)

  22,9 tys

  3,4(0.1%)

  62,3 tys

  9,5(0.1%)

  101,7 tys

  15,4(0.2%)

  30,1 tys

  4,6(0.1%)

  13,5 tys

  2,1(0%)

  24,8 tys

  3,9(0%)

  7,6 tys

  1,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  123,3 tys

  18,4(0.3%)

  120,7 tys

  18,1(0.4%)

  13,8 tys

  2,1(0%)

  5,4 tys

  0,8(0%)

  166,1 tys

  25,4(0.3%)

  119,6 tys

  18,5(0.2%)

  117,9 tys

  18,4(0.2%)

  2,8 tys

  0,4(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  11,0 tys

  1,6(0%)

  6,0 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  73,9 tys

  11,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  40,0 tys

  6,0(0.1%)

  39,8 tys

  6,0(0.1%)

  10,0 tys

  1,5(0%)

  21,3 tys

  3,3(0%)

  10,0 tys

  1,5(0%)

  12,9 tys

  2,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Bełżyce - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 350 mieszkańców Bełżyc jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 664 kobiet oraz 686 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 15,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 9,4% średnie ogólnokształcące, a 18,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,5% mieszkańców Bełżyc, gimnazjalnym 5,9%, natomiast 24,0% podstawowym ukończonym. 1,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa lubelskiego mieszkańcy Bełżyc mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Bełżycach największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,4%) oraz wyższe (17,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,0%) oraz podstawowe ukończone (22,5%).

  W roku 2021 w Bełżycach mieściły się 3 przedszkola, w których do 13 oddziałów uczęszczało 274 dzieci (134 dziewczynki oraz 140 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Bełżycach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 168 dzieci (89 dziewczynek oraz 79 chłopców). Dostępnych było 175 miejsc.

  18,1% mieszkańców Bełżyc w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,6% wśród dziewczynek i 16,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 851 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,64 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 36 oddziałach uczyło się 808 uczniów (401 kobiet oraz 407 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Bełżycach placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 25 oddziałach uczyło się 588 uczniów (272 kobiety oraz 316 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,2% ludności (27,7% wśród dziewczynek i 26,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 22,4 uczniów.

  W Bełżycach znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 94 uczniów (72 kobiety oraz 22 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 16 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Bełżycach placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 16 oddziałach uczyło się 421 uczniów (283 kobiety oraz 138 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 160 absolwentów.

  W Bełżycach znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 90 uczniów (23 kobiety oraz 67 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,4% mieszkańców (16,7% wśród dziewczyn i 16,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,5 uczniów. 22,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,4% mieszkańców Bełżyc w wieku potencjalnej nauki (23,3% kobiet i 25,4% mężczyzn).

 • 15,0% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  15,0%
  Lubelskie
  17,0%
  Cała Polska
  17,9%
 • 17,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  30,5%
  woj. lubelskie
  33,2%
  Polska
  33,3%
 • 32,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,7%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  2,7%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Bełżyce
  9,4%
  Lubelskie
  11,7%
  Cała Polska
  12,4%
 • 11,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  18,5%
  Województwo
  18,4%
  Cała Polska
  18,1%
 • 16,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  22,5%
  woj. lubelskie
  20,3%
  Kraj
  22,9%
 • 17,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Bełżyce
  5,9%
  Lubelskie
  5,6%
  Kraj
  5,2%
 • 5,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 24,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  24,0%
  Województwo
  22,1%
  Cały kraj
  19,3%
 • 25,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 22,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Bełżyce
  1,9%
  Lubelskie
  2,0%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Bełżycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1851 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Bełżyce
  1 851,0
  Województwo
  881,0
  Polska
  896,0
 • 0,64 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Bełżyce
  0,64
  Województwo
  1,01
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 13 Oddziały
 • 8 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 317 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Bełżyce) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 274 Dzieci
 • 134 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 140 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,9%
  51,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 13 2 lata i mniej
 • 13
 • 78 3 lata
 • 78
 • 105 4 lata
 • 105
 • 76 5 lata
 • 76
 • 2 6 lat
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 38 3 lata
 • 38
 • 52 4 lata
 • 52
 • 40 5 lata
 • 40
 • 1 6 lat
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 10 2 lata i mniej
 • 10
 • 40 3 lata
 • 40
 • 53 4 lata
 • 53
 • 36 5 lata
 • 36
 • 1 6 lat
 • 1
 • 168 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 22,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 22,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 10,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Bełżycach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Bełżycach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Samorządowe Przedszkole Publiczne w Bełżycach
  Publiczne
  81 517-20-85
  81 516-10-40
  ul. Bychawska 15
  24-200 Bełżyce
  717820
  Zespół Szkół - Punkt Przedszkolny
  Publiczny
  81 517-23-12
  81 517-23-12
  ul. T. Kościuszki 148
  24-200 Bełżyce
  2242
  Niepubliczne Przedszkole Plastuś
  Niepubliczne
  81 511-17-23
  ul. Zamkowa 13
  24-200 Bełżyce
  ---
  Rodzinne Przedszkole "U Pana Kleksa"
  Niepubliczne
  69 816-28-19
  ul. Lubelska 76 B
  24-200 Bełżyce
  ---
 • Szkoły podstawowe w Bełżycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Bełżyce) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 36 Oddziały
 • 808 Uczniowie
 • 401 Kobiety
  (uczniowie)
 • 407 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,6%
  50,4%
 • 112 Uczniowie w 1 klasie
 • 63 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 49 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 89 Absolwenci
 • 40 Kobiety
  (absolwenci)
 • 49 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Bełżyce
  22,4
  Lubelskie
  15,2
  Cały kraj
  16,7
 •  
 • 58,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 47,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Bełżycach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Bełżycach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
  Publiczna
  81 517-23-84
  81 517-24-00
  ul. KS.BP.T.WILCZYŃSKIEGO 62
  24-200 Bełżyce
  19448-
  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bełżycach (Królowa Jadwiga)
  Publiczna
  81 517-23-12
  81 517-23-12
  ul. Tadeusza Kościuszki 148
  24-200 Bełżyce
  8145-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Bełżycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Bełżyce) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 94 Uczniowie
 • 72 Kobiety
  (uczniowie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 76,6%
  23,4%
 • 20 Uczniowie w 1 klasie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Absolwenci
 • 13 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  23,5
  woj. lubelskie
  26,2
  Kraj
  26,3
 •  
 • 6,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 4,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Bełżyce) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30 Uczniowie w 1 klasie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 25 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 22,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  22,5
  woj. lubelskie
  20,0
  Polska
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Bełżycach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Bełżycach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące (Mikołaj Kopernik)
  Publiczne
  81 517-23-62
  81 517-23-62
  ul. Bychawska 4
  24-200 Bełżyce
  7188-
  Technikum Nr 1
  Publiczne
  ul. Bychawska 4
  24-200 Bełżyce
  4105-
  Technikum Mechaniczne
  Publiczne
  81 517-23-62
  81 517-23-62
  ul. Bychawska 4
  24-200 Bełżyce
  4103-
  Technikum nr 2
  Publiczne
  ul. Przemysłowa 44
  24-200 Bełżyce
  358-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 w Bełżycach
  Publiczna
  ul. Przemysłowa 44
  24-200 Bełżyce
  551-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1
  Publiczna
  81 517-23-62
  81 517-23-62
  ul. Bychawska 4
  24-200 Bełżyce
  247-
  II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  81 517-27-74
  81 517-27-74
  ul. Przemysłowa 44
  24-200 Bełżyce
  237-
  Policealna Szkoła Zawodowa nr 2 wBełżycach
  Publiczna
  81 517-27-74
  81 517-27-74
  ul. Przemysłowa 44
  24-200 Bełżyce
  136-
  Technikum Uzupełnijace dla Dorosłych
  Publiczne
  81 517-27-74
  81 517-27-74
  ul. Przemysłowa 44
  24-200 Bełżyce
  212-
  Społeczna Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Bełżycach (Henryk Wieniawski)
  Niepubliczna
  81 517-32-52
  ul. Bpa Ks. T. Wilczyńskiego 62
  24-200 Bełżyce
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Bełżycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 18,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Bełżyce, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Bełżyce, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Bełżyce, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Bełżyce - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Bełżycach

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Bełżycach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Bełżycach
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Bełżycach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Bełżycach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 12 (uczestnicy: 2 250)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 50)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 1 000)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 1 000)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 40)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 100)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 60)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 64)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 24)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 15)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 15)
  • inne: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 11 (członkowie: 160)
  • teatralne: 5 (członkowie: 80)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 40)
  • taneczne: 2 (członkowie: 40)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 w Bełżycach działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 37 020 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 18 207 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2
  Według danych z 2016 w Bełżycach działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 158 członków. Zarejestrowano 291 ćwiczących (mężczyźni: 244, kobiety: 47, chłopcy do lat 18: 182, dziewczęta do lat 18: 40). Aktywnych było 9 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (8), instruktora sportowego (5) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Bełżycach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Bełżycach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Bełżyc znajduje się 7 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Bełżycach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z XVII w. (ul. Partyzantów 8)dnia 1957-08-21, wykaz dokumentów: Nr.Kl.V-0a/218/56 z 1957-08-21; A/26 z 1966-03-28
  • Dzwonnica z XIX w. (ul. Partyzantów 8)dnia 1957-08-21, wykaz dokumentów: Nr.Kl.V-0a/218/56 z 1957-08-21; A/26 z 1966-03-28
  • Zieleń towarzysząca (data nieznana)dnia 1957-08-21, wykaz dokumentów: Nr.Kl.V-0a/218/56 z 1957-08-21; A/26 z 1966-03-28
  • Zamek z 1. poł. XVII w. (ul. Zamkowa 30)dnia 1966-12-10, wykaz dokumentów: A/121 z 1966-12-10; brak numeru z 2012-05-31; brak numeru z 2012-07-23
  • Dwór z 2. poł. XIX w. (ul. Szpitalna 21)dnia 1981-04-16, wykaz dokumentów: A/816 z 1981-04-16; brak numeru z 1997-11-13; brak numeru z 2012-01-31
  • Zespół - dwór z 2. poł. XIX w. (ul. Szpitalna 21)dnia 1981-04-16, wykaz dokumentów: A/816 z 1981-04-16; brak numeru z 1997-11-13; brak numeru z 2012-01-31
  • Park z 2. poł. XIX w.dnia 1981-04-16, wykaz dokumentów: A/816 z 1981-04-16; brak numeru z 1997-11-13; brak numeru z 2012-01-31
 • Formy ochrony przyrody w Bełżycach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Bełżyc znajdują się 3 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Bełżycach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1992-06-11, Opis granicy: na terenie prywatnego gospodarstwa w Chmielniku
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1992-06-11, Opis granicy: na terenie zabytkowego zespołu dworsko - parkowego na terenie byłego szpitala Rejoowego w Bełżycach tzw. "stary szpital"
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1992-06-11, Opis granicy: na terenie zabytkowego zespołu dworsko - parkowego na terenie byłego szpitala Rejoowego w Bełżycach tzw. "stary szpital"

Bełżyce - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w Bełżycach odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 3 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 47,3 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Bełżycach znajdowało się 15 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 3 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 3 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu lubelskiego.

  Powiat lubelski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Bełżycach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 3 Ranni
  (rok 2021)
 • 2 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Bełżycach w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 47,33 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  47,3
  Lubelskie
  43,0
  Cała Polska
  59,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  0,0
  woj. lubelskie
  6,5
  Cały kraj
  5,9
 • 47,33 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Miasto
  47,3
  woj. lubelskie
  46,5
  Kraj
  69,4
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  15,1
  Cała Polska
  9,8
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  100,0
  Lubelskie
  108,3
  Kraj
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 4 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 12 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Bełżycach w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 1 149,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  1 149,5 km
  Województwo
  437,6 km
  Kraj
  591,9 km
 • 11,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  11,8 km
  Województwo
  5,3 km
  Cała Polska
  4,9 km
 • 0 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 3 Liczba licencji na taksówki
 • 3 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Bełżyce przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 747droga wojewódzka nr 747(Iłża - Piłatka - Pasztowa Wola - Pasztowa Wola-Kolonia - Michałów - Jawor Solecki - Zofiówka - Krępa Kościelna - Nowa Wieś - Lipa-Miklas - Lipsko - Dziurków - Przedmieście Bliższe - Solec nad Wisłą - Kolonia Nadwiślańska - Kamień - Niezdów - Opole Lubelskie - Zosin - Emilcin - Nowe Komaszyce - Stare Komaszyce - Przytyki - Chodel - Trzciniec - Dylążki - Krężnica Okrągła - Bełżyce - Podole Pierwsze - Zosin - Matczyn - Wojcieszyn - Radawiec Duży - Marynin - Kozubszczyzna - Konopnica)
  • DW 827droga wojewódzka nr 827( Bełżyce - Podole - Ignaców - Wojciechów - Wojciechów-Kolonia Piąta - Sadurki)
  • DW 834droga wojewódzka nr 834( Bełżyce - Jaroszewice-Kolonia - Czółna - Tomaszówka - Niedrzwica Duża - Kajetanówka - Strzyżewice - Bychawa - Gałęzów - Wola Gałęzowska - Stara Wieś)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Bełżyce nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 7Linia kolejowa nr 7: Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Warszawa Wschodnia Osobowa - Warszawa Olszynka Grochowska - Warszawa Gocławek - Warszawa Wawer - Warszawa Anin - Warszawa Międzylesie - Warszawa Radość - Warszawa Miedzeszyn - Warszawa Falenica - Michalin - Józefów - Świder - Otwock - Śródborów - Pogorzel Warszawska - Stara Wieś - Celestynów - Kołbiel - Chrosna - Zabieżki - Augustówka - Pilawa - Garwolin - Ruda Talubska - Wola Rowska - Łaskarzew Przystanek - Łaskarzew - Leokadia - Sobolew - Wygoda - Mika - Życzyn - Rokitnia Stara - Dęblin - Dęblin Towarowy - Dęblin stacja wojskowa - Zarzeka - Zarzeka (tow.) - Gołąb - Puławy Azoty - Puławy Chemia - Puławy Miasto - Puławy - Pożóg - Klementowice - Łopatki - Nałęczów - Czesławice - Sadurki - Miłocin Lubelski - Motycz Leśny - Motycz - Stasin Polny - Rury - Lublin - Lublin Północny - Świdnik - Świdnik Miasto - Świdnik Wschód - Minkowice - Podzamcze - Dominów - Jaszczów - Biskupice Lubelskie - Trawniki - Wólka Kańska - Kanie - Zalesie Kraszeńskie - Rejowiec - Zawadówka - Chełm Miasto - Chełm - Chełm Wschodni - Chełm Cementownia - Brzeźno - Wólka Okopska - Dorohusk)
  • LK 68Linia kolejowa nr 68: Lublin - Przeworsk [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Lublin - Lublin Zalew - Lublin Zemborzyce - Krężnica Jara - Majdan - Niedrzwica - Niedrzwica Kościelna - Leśniczówka - Wilkołaz Wieś - Wilkołaz - Pułankowice - Kraśnik - Sulów - Szastarka - Polichna Kraśnicka - Rzeczyca - Potok Kraśnicki - Zaklików - Lipa - Kępa - Pilchów - Stalowa Wola Rozwadów - Stalowa Wola Centrum - Stalowa Wola - Stalowa Wola Południe - Moskale - Nisko Osiedle - Nisko - Nisko Racławice - Nisko Podwolina - Rudnik Stróża - Rudnik nad Sanem - Łętownia - Nowa Sarzyna Kolonia - Nowa Sarzyna - Jelna - Leżajsk - Wierzawice - Grodzisko Dolne - Tryńcza - Gniewczyna - Przeworsk)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Bełżycach istnieje 63 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  rondo 600-lecia Bełżyc

  ul. Bednarska

  ul. Bychawska

  ul. Cicha

  ul. Elekcyjna

  ul. Ewangelicka

  ul. Fabryczna

  ul. Gminna

  ul. Jabłoniowa

  ul. Jakuba Nachmana z Bełżyc

  ul. Kazimierska

  ul. Klonowa

  pl. Kościelny

  ul. Krakowska

  ul. Krótka

  ul. Kręta

  ul. Kwiatowa

  ul. Lubelska

  ul. Mała

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Milenijna

  ul. Miła

  ul. Ogrodowa

  ul. Orzechowa

  ul. Partyzantów

  ul. Pocztowa

  ul. Polna

  pl. Powstańców Warszawy 1944

  ul. Prebendarska

  ul. Przelotowa

  ul. Przemysłowa

  ul. Przeskok

  ul. Północna

  ul. Rolnicza

  Rondo imienia cichociemnego mjra Zapory

  ul. Rynek

  ul. Rzeczna

  ul. Sadowa

  ul. Spokojna

  ul. Sportowa

  ul. Spółdzielcza

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Sympatyczna

  ul. Szewska

  ul. Szkolna

  ul. Szpitalna

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Tysiąclecia

  ul. Wesoła

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wzgórze

  ul. Zagrodowa

  ul. Zamkowa

  ul. Zielona

  ul. dr. Sz. M. Klarnera

  ul. dr. Władysława Grażewicza

  ul. ks. Władysława Bargieła

  ul. ks. bp. Tomasza Wilczyńskiego

  ul. Łączna

  ul. Śródpole

  ul. Żytnia