Szczekociny w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Szczekociny - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Szczekociny to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa śląskiego, powiatu zawierciańskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Szczekociny.
 • 3 482 Liczba mieszkańców
 • 18,0 km² Powierzchnia
 • 193,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 264 m n.p.m Wysokość
 • 1398-1870, od 01.01.1923 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 34 Numer kierunkowy
 • SZA Tablice rejestracyjne
 • Jacek Tadeusz Lipa Burmistrz miasta
Szczekociny na mapie
Identyfikatory
 • 19.825550.6276 Współrzędne GPS
 • 2416084 TERYT (TERC)
 • 0932413 SIMC
Herb miasta Szczekociny
Szczekociny herb

Jak Szczekociny wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Szczekociny na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Szczekociny wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Szczekociny plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
3Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
9Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
12Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
12Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
34Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
40Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
55Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
65Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
106Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
111Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
112Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
113Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
127Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
128Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
148Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
162Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
174Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
195Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
203Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
221Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
247Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
258Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
331Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
338Miasta o największej powierzchni w Polsce
341Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)

Szczekociny - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
42-445Poczta Szczekociny, ul. Senatorska 2
42-445Skrytki Pocztowe Poczta Szczekociny, ul. Senatorska 2

Szczekociny - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Szczekocinach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Zawierciu (podlega pod: ZUS Oddział w Sosnowcu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Blanowska 2
42-400 Zawiercie
Urząd Miasta i Gminy Szczekociny
(34) 355-70-69
(34) 355-71-65
ul. Senatorska 2
42-445 Szczekociny

Szczekociny - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Szczekociny jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 482, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 12,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Szczekocin zawarli w 2021 roku 13 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz mniej od wartości dla kraju.
  24,5% mieszkańców Szczekocin jest stanu wolnego, 57,3% żyje w małżeństwie, 7,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,5% to wdowy/wdowcy.

  Szczekociny ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -30. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -8,59 na 1000 mieszkańców Szczekocin. W 2021 roku urodziło się 27 dzieci, w tym 55,6% dziewczynek i 44,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 260 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,39 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 40,3% zgonów w Szczekocinach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,9% zgonów w Szczekocinach były nowotwory, a 4,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Szczekocin przypada 16.33 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 20 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 41 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Szczekocin -21. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  57,1% mieszkańców Szczekocin jest w wieku produkcyjnym, 14,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 28,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Szczekocin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 482 Liczba mieszkańców
 • 1 770 Kobiety
 • 1 712 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Szczekocinach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Szczekocinach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Szczekocinach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Szczekocin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  44,6 lat
  woj. śląskie
  43,3 lat
  Kraj
  42,2 lat
 • 46,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Szczekociny, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Szczekocin
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Szczekociny,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Szczekociny,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Szczekociny,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 24,5% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  24,3%
  Województwo
  27,0%
  Polska
  29,1%
 • 18,9% Kobiety
  (Panny)
 • 30,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,3% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  57,3%
  śląskie
  55,6%
  Kraj
  54,0%
 • 55,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,5% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  10,7%
  śląskie
  9,2%
  Kraj
  8,5%
 • 17,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  7,2%
  woj. śląskie
  8,0%
  Kraj
  7,6%
 • 7,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Szczekociny
  0,5%
  Województwo
  0,2%
  Kraj
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Szczekocinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Szczekocinach w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  3,7
  śląskie
  4,3
  Cały kraj
  4,4
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,5
  woj. śląskie
  1,7
  Cały kraj
  1,6
 • 13 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Szczekocinach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Szczekocinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -30 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -12 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -18 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -8,59 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -8,6
  śląskie
  -7,0
  Cały kraj
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Szczekocinach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Szczekocinach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Szczekocinach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Szczekocinach w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 27 Urodzenia żywe
 • 15 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 12 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 55,6%
  44,4%
 • 7,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Szczekociny
  7,7
  Województwo
  7,8
  Polska
  8,7
 • 30,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  30,0
  śląskie
  34,6
  Cały kraj
  37,5
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 37 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 37
 • 76 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 76
 • 65 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 65
 • 30 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 260 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 202 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 324 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 260 g
  woj. śląskie
  3 303 g
  Cały kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 61 Waga 4000g - 4499g
 • 61
 • 171 Waga 3500g - 3999g
 • 171
 • 314 Waga 3000g - 3499g
 • 314
 • 160 Waga 2500g - 2999g
 • 160
 • 25 Waga 2000g - 2499g
 • 25
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,11 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Szczekociny
  1,11
  Województwo
  1,24
  Polska
  1,32
 • 0,58 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,58
  woj. śląskie
  0,60
  Cały kraj
  0,64
 • 0,39 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Szczekociny
  0,39
  Województwo
  0,53
  Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w Szczekocinach w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 57 Zgony
 • 27 Kobiety
  (Zgony)
 • 30 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,4%
  52,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 16,3 Zgony na 1000 ludności
 • Szczekociny
  16,3
  Województwo
  14,8
  Cały kraj
  13,6
 • 257,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  257,2
  śląskie
  190,4
  Kraj
  156,7
 • 6,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Szczekociny
  6,6
  woj. śląskie
  4,4
  Kraj
  3,9
 • 4,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  4,9
  śląskie
  4,1
  Polska
  3,6
 • 0,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  0,7
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie zawierciańskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  40,3%
  śląskie
  35,1%
  Kraj
  34,8%
 • 18,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Szczekociny
  18,9%
  Województwo
  20,2%
  Cała Polska
  19,6%
 • 4,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,7%
  śląskie
  3,8%
  Polska
  5,4%
 • 312 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  6,9
  Cały kraj
  13,3
 • 83,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  83,3
  Cały kraj
  74,4
 • 321,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Szczekociny
  321,2
  śląskie
  304,2
  Cała Polska
  268,1
 • 279,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  279,8
  Kraj
  246,5
 • 684,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 698,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 669,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  684,3
  Województwo
  529,0
  Cały kraj
  475,8
 • 127,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 61,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 191,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Szczekociny
  127,1
  woj. śląskie
  81,3
  Cała Polska
  70,6
 • 50,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  50,7
  woj. śląskie
  39,9
  Cała Polska
  32,6
 • 8,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  8,5
  woj. śląskie
  6,9
  Polska
  6,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,5%
  Województwo
  0,5%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 20 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 12 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 41 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 24 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -21 Saldo migracji
 • -13 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -21 Saldo migracji wewnętrznych
 • -12 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Szczekocinach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Szczekocinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 63,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 65,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 23,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 26,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 20,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Szczekociny, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Szczekociny - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Szczekocinach oddano do użytku 9 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,58 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Szczekocinach to 1 535 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 435 mieszkania. Jest to wartość większa od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Szczekocinach to 5,33 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Szczekocinach to 138,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 90,55% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 88,27% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 84,04% mieszkań posiada łazienkę, 68,27% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu zawierciańskiego.

  Powiat zawierciański - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Szczekocinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 535 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 434,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  434,60
  śląskie
  401,50
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 74,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  74,50 m2
  woj. śląskie
  71,80 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 32,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Szczekociny
  32,40 m2
  śląskie
  28,80 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,82 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,82
  Województwo
  3,77
  Polska
  3,82
 • 2,30 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,30
  śląskie
  2,49
  Kraj
  2,55
 • 0,60 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,60
  śląskie
  0,66
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Szczekocinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 9 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 2,58 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Szczekociny
  2,58
  woj. śląskie
  3,81
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 48 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,33 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  5,33
  śląskie
  4,32
  Cała Polska
  3,90
 • 13,79 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  13,79
  Województwo
  16,46
  Cała Polska
  24,07
 • 1 250 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 138,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  138,9 m2
  śląskie
  108,3 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,36 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  0,36 m2
  Województwo
  0,41 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Szczekocinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 90,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Szczekociny
  90,55%
  Województwo
  98,82%
  Kraj
  96,97%
 • 88,27% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  88,27%
  Województwo
  95,61%
  Cała Polska
  94,01%
 • 84,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Szczekociny
  84,04%
  woj. śląskie
  94,04%
  Polska
  91,78%
 • 68,27% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Szczekociny
  68,27%
  śląskie
  82,40%
  Cały kraj
  83,08%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  0,00%
  Województwo
  66,35%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Szczekociny - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Szczekocinach na 1000 mieszkańców pracuje 313osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 47,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Szczekocinach wynosiło w 2021 roku 5,1% (5,9% wśród kobiet i 4,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Szczekocinach wynosiło 5 807,30 PLN, co odpowiada 96.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Szczekocin 126 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 243 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 117.

  27,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Szczekocin pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 33,4% w przemyśle i budownictwie, a 13,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Szczekocinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 313 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Szczekociny
  313,0
  woj. śląskie
  277,0
  Polska
  257,0
 • 5,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 5,9% Kobiety
 • 4,4% Mężczyźni
 • Szczekociny
  5,1%
  Województwo
  4,2%
  Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Szczekocinach w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Szczekocinach w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Szczekocinach w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Szczekocinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 807 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Szczekociny
  5 807 PLN
  woj. śląskie
  5 908 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Szczekocinach w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Szczekocinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 126 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 243 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 117 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,93 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Szczekocinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 27,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 27,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 27,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 33,4% Przemysł i budownictwo
 • 20,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 47,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,0% Pozostałe
 • 36,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Szczekocinach w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Szczekocinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 090 Pracujący ogółem
 • 514 Kobiety
 • 576 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Szczekocinach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,1% W wieku produkcyjnym
 • 50,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 28,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 35,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 20,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Szczekociny, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 75,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  75,2
  Województwo
  70,5
  Cała Polska
  69,0
 • 49,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  49,0
  Województwo
  41,1
  Kraj
  38,2
 • 187,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  187,9
  Województwo
  139,7
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 58,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Szczekociny - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Szczekocinach w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 490 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 379 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 26 nowych podmiotów, a 19 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (48) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (22) w roku 2019. W tym samym okresie najwięcej (69) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (9) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Szczekocinach najwięcej (29) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (461) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,8% (4) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,1% (113) podmiotów, a 76,1% (373) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Szczekocinach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (44.9%) oraz Budownictwo (12.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 490 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 113 Przemysł i budownictwo
 • 373 Pozostała działalność
 • 26 Podmioty nowo zarejestrowane w Szczekocinach w 2021 roku
 • 19 Podmioty wyrejestrowane w Szczekocinach w 2021 roku
 • 379 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 461 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 461
 • 25 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 25
 • 4 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 4
 • 490 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 490
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 Spółdzielnie ogółem
 • 5
 • 28 Spółki handlowe ogółem
 • 28
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 20  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 20
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 29 Spółki cywilne ogółem
 • 29
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 379 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 170 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 170
 • 48 Budownictwo
 • 48
 • 39 Przetwórstwo przemysłowe
 • 39
 • 30 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 30
 • 23 Transport i gospodarka magazynowa
 • 23
 • 16 Pozostała działalność
 • 16
 • 16 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 16
 • 12 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 12
 • 5 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 5
 • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 4
 • 4 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 4
 • 4 Informacja i komunikacja
 • 4
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Szczekociny - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Szczekocinach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 155 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 44,43 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Szczekocinach wynosi 89,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Szczekocin najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 35,88 (wykrywalność 89%) oraz o charakterze gospodarczym - 32,63 (wykrywalność 95%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze kryminalnym - 9,04 (69%), drogowe - 1,85 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,31 (77%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Szczekocinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Szczekocin.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Szczekociny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 155 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 155
 • 32 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 32
 • 114 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 114
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 126 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 126
 • 44,43 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Szczekociny
  44,43
  Województwo
  27,10
  Cała Polska
  21,51
 • 9,04 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  9,04
  woj. śląskie
  13,97
  Polska
  12,82
 • 32,63 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  32,63
  woj. śląskie
  10,47
  Polska
  5,89
 • 1,85 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Szczekociny
  1,85
  Województwo
  1,64
  Kraj
  1,85
 • 0,31 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Szczekociny
  0,31
  Województwo
  0,42
  Cały kraj
  0,35
 • 35,88 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  35,88
  śląskie
  15,29
  Cała Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Szczekociny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  90%
  woj. śląskie
  75%
  Cała Polska
  71%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Szczekociny
  69%
  woj. śląskie
  67%
  Cała Polska
  64%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Szczekociny
  95%
  woj. śląskie
  82%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  woj. śląskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  78%
  woj. śląskie
  90%
  Polska
  89%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Szczekociny
  90%
  Województwo
  64%
  Polska
  53%

Szczekociny - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Szczekocin wyniosła w 2021 roku 52,4 mln złotych, co daje 7,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 37.5% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Szczekocin - 27.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (22%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 16,8 mln złotych, czyli 32,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Szczekocin wyniosła w 2021 roku 54,7 mln złotych, co daje 7,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 28.2% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (27.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (23.1%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (16.1%). W budżecie Szczekocin wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 817 złotych na mieszkańca (11,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 31,5 złotych na mieszkańca (0,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 10,2%.
 • Wydatki budżetu w Szczekocinach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Szczekocin według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Szczekociny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Szczekocin według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  24,6 mln

  3,1 tys(100%)

  28,6 mln

  3,6 tys(100%)

  28,5 mln

  3,6 tys(100%)

  30,3 mln

  3,9 tys(100%)

  31,7 mln

  4,1 tys(100%)

  32,2 mln

  4,2 tys(100%)

  39,0 mln

  5,1 tys(100%)

  52,4 mln

  7,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,9 mln

  2,4 tys(36.3%)

  9,5 mln

  2,6 tys(33.2%)

  10,4 mln

  2,8 tys(36.3%)

  9,1 mln

  2,5 tys(30%)

  9,1 mln

  2,5 tys(28.8%)

  9,5 mln

  2,7 tys(29.6%)

  9,4 mln

  2,7 tys(24.2%)

  14,3 mln

  4,1 tys(27.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,1 mln

  299(4.5%)

  2,3 mln

  620(8.1%)

  1,2 mln

  326(4.3%)

  1,5 mln

  402(4.9%)

  1,4 mln

  398(4.5%)

  2,2 mln

  618(6.9%)

  5,8 mln

  1,7 tys(15%)

  11,5 mln

  3,3 tys(22%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,8 mln

  1,0 tys(15.3%)

  3,9 mln

  1,0 tys(13.7%)

  3,7 mln

  1,0 tys(13%)

  4,0 mln

  1,1 tys(13.3%)

  4,3 mln

  1,2 tys(13.5%)

  4,3 mln

  1,2 tys(13.4%)

  4,2 mln

  1,2 tys(10.8%)

  4,8 mln

  1,4 tys(9.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  150,8 tys

  40,5(0.6%)

  2,1 mln

  574(7.5%)

  1,7 mln

  454(5.9%)

  1,7 mln

  468(5.7%)

  650,0 tys

  179(2%)

  136,0 tys

  37,8(0.4%)

  1,3 mln

  358(3.2%)

  4,1 mln

  1,2 tys(7.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,1 mln

  1,1 tys(16.6%)

  4,1 mln

  1,1 tys(14.5%)

  8,2 mln

  2,2 tys(28.7%)

  1,8 mln

  477(5.8%)

  1,9 mln

  530(6%)

  1,9 mln

  522(5.8%)

  1,9 mln

  534(4.8%)

  2,1 mln

  596(4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,3 mln

  349(5.3%)

  775,4 tys

  208(2.7%)

  340,7 tys

  91,6(1.2%)

  1,3 mln

  351(4.3%)

  3,3 mln

  899(10.3%)

  1,5 mln

  418(4.7%)

  2,5 mln

  716(6.5%)

  2,0 mln

  567(3.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,4 mln

  379(5.7%)

  2,0 mln

  535(7%)

  1,2 mln

  314(4.1%)

  1,3 mln

  354(4.3%)

  1,5 mln

  408(4.7%)

  1,6 mln

  444(5%)

  1,4 mln

  406(3.7%)

  1,3 mln

  379(2.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  965,6 tys

  259(3.9%)

  488,7 tys

  131(1.7%)

  506,4 tys

  136(1.8%)

  508,9 tys

  138(1.7%)

  517,5 tys

  143(1.6%)

  714,3 tys

  199(2.2%)

  735,0 tys

  208(1.9%)

  734,9 tys

  211(1.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  303,5 tys

  81,5(1.2%)

  238,5 tys

  64,0(0.8%)

  212,5 tys

  57,1(0.7%)

  252,5 tys

  68,6(0.8%)

  338,2 tys

  93,4(1.1%)

  289,2 tys

  80,4(0.9%)

  325,3 tys

  92,1(0.8%)

  694,4 tys

  199(1.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  208,3 tys

  55,9(0.8%)

  221,6 tys

  59,4(0.8%)

  201,0 tys

  54,1(0.7%)

  222,1 tys

  60,4(0.7%)

  226,1 tys

  62,4(0.7%)

  249,1 tys

  69,3(0.8%)

  265,7 tys

  75,2(0.7%)

  380,9 tys

  109(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  337,9 tys

  90,7(1.4%)

  346,4 tys

  92,9(1.2%)

  322,9 tys

  86,8(1.1%)

  310,2 tys

  84,3(1%)

  293,3 tys

  81,0(0.9%)

  281,0 tys

  78,2(0.9%)

  211,0 tys

  59,7(0.5%)

  216,8 tys

  62,3(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  191,6 tys

  51,4(0.8%)

  538,4 tys

  144(1.9%)

  145,9 tys

  39,2(0.5%)

  125,2 tys

  34,0(0.4%)

  144,1 tys

  39,8(0.5%)

  306,9 tys

  85,4(1%)

  528,2 tys

  150(1.4%)

  185,1 tys

  53,2(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  341,1 tys

  91,5(1.4%)

  390,5 tys

  105(1.4%)

  279,8 tys

  75,2(1%)

  256,0 tys

  69,6(0.8%)

  225,3 tys

  62,2(0.7%)

  231,5 tys

  64,4(0.7%)

  148,3 tys

  42,0(0.4%)

  155,4 tys

  44,6(0.3%)

  Handel

  [Dział 500]

  1,4 mln

  364(5.5%)

  1,4 mln

  372(4.8%)

  52,5 tys

  14,1(0.2%)

  49,7 tys

  13,5(0.2%)

  50,9 tys

  14,0(0.2%)

  47,2 tys

  13,1(0.1%)

  49,2 tys

  13,9(0.1%)

  109,1 tys

  31,3(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  52,0 tys

  13,9(0.2%)

  82,4 tys

  22,1(0.3%)

  70,7 tys

  19,0(0.2%)

  44,8 tys

  12,2(0.1%)

  20,8 tys

  5,7(0.1%)

  47,2 tys

  13,1(0.1%)

  47,1 tys

  13,3(0.1%)

  68,6 tys

  19,7(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,3 tys

  2,5(0%)

  6,9 tys

  1,9(0%)

  6,1 tys

  1,6(0%)

  6,3 tys

  1,7(0%)

  6,1 tys

  1,7(0%)

  5,4 tys

  1,5(0%)

  4,4 tys

  1,2(0%)

  5,1 tys

  1,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  95,5 tys

  25,6(0.4%)

  124,5 tys

  33,4(0.4%)

  35,2 tys

  9,5(0.1%)

  6,6 tys

  1,8(0%)

  164,9 tys

  45,5(0.5%)

  110,4 tys

  30,7(0.3%)

  139,0 tys

  39,4(0.4%)

  3,2 tys

  0,9(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,3 tys

  0,9(0%)

  3,0 tys

  0,9(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  250

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,1(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  29,8 tys

  8,1(0.1%)

  108,2 tys

  29,9(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  41,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Szczekocinach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Szczekocin według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Szczekociny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Szczekocin według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  22,7 mln

  2,8 tys(100%)

  29,7 mln

  3,7 tys(100%)

  28,6 mln

  3,6 tys(100%)

  30,8 mln

  3,9 tys(100%)

  32,0 mln

  4,1 tys(100%)

  34,6 mln

  4,5 tys(100%)

  43,6 mln

  5,7 tys(100%)

  54,7 mln

  7,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,0 mln

  2,1 tys(35.2%)

  7,8 mln

  2,1 tys(26.4%)

  9,0 mln

  2,4 tys(31.4%)

  8,6 mln

  2,3 tys(28.1%)

  8,8 mln

  2,4 tys(27.4%)

  9,0 mln

  2,5 tys(25.9%)

  15,8 mln

  4,5 tys(36.3%)

  15,2 mln

  4,4 tys(27.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,7 mln

  2,6 tys(42.8%)

  9,3 mln

  2,5 tys(31.3%)

  10,0 mln

  2,7 tys(35.1%)

  10,9 mln

  3,0 tys(35.4%)

  11,2 mln

  3,1 tys(35%)

  11,9 mln

  3,3 tys(34.3%)

  11,3 mln

  3,2 tys(25.9%)

  12,6 mln

  3,6 tys(23.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  56,1 tys

  15,1(0.2%)

  1,1 mln

  287(3.6%)

  824,1 tys

  222(2.9%)

  1,1 mln

  311(3.7%)

  978,7 tys

  270(3.1%)

  1,4 mln

  398(4.1%)

  3,3 mln

  925(7.5%)

  8,8 mln

  2,5 tys(16.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  228,0 tys

  61,2(1%)

  5,1 mln

  1,4 tys(17.3%)

  243,8 tys

  65,6(0.9%)

  189,2 tys

  51,4(0.6%)

  251,5 tys

  69,4(0.8%)

  234,6 tys

  65,3(0.7%)

  282,2 tys

  79,9(0.6%)

  3,3 mln

  957(6.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  500,9 tys

  134(2.2%)

  538,7 tys

  144(1.8%)

  538,6 tys

  145(1.9%)

  441,7 tys

  120(1.4%)

  467,7 tys

  129(1.5%)

  794,2 tys

  221(2.3%)

  586,4 tys

  166(1.3%)

  2,9 mln

  833(5.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,2 mln

  860(14.1%)

  3,2 mln

  859(10.8%)

  7,3 mln

  2,0 tys(25.5%)

  783,9 tys

  213(2.5%)

  807,2 tys

  223(2.5%)

  796,6 tys

  222(2.3%)

  794,0 tys

  225(1.8%)

  779,3 tys

  224(1.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  518,8 tys

  139(2.3%)

  757,4 tys

  203(2.5%)

  494,3 tys

  133(1.7%)

  651,7 tys

  177(2.1%)

  555,6 tys

  153(1.7%)

  715,8 tys

  199(2.1%)

  736,0 tys

  208(1.7%)

  762,1 tys

  219(1.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  137,0 tys

  36,8(0.6%)

  124,4 tys

  33,4(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  778

  0,2(0%)

  16,1 tys

  4,5(0%)

  10,3 tys

  2,9(0%)

  291,4 tys

  83,7(0.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  820,5 tys

  227(2.6%)

  859,2 tys

  239(2.5%)

  43,5 tys

  12,3(0.1%)

  181,0 tys

  52,0(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,2 tys

  0,3(0%)

  1,2 tys

  0,3(0%)

  1,2 tys

  0,3(0%)

  1,2 tys

  0,3(0%)

  1,2 tys

  0,3(0%)

  19,2 tys

  5,3(0.1%)

  50,9 tys

  14,4(0.1%)

  101,2 tys

  29,1(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  66,2 tys

  17,8(0.3%)

  60,1 tys

  16,1(0.2%)

  63,3 tys

  17,0(0.2%)

  164,6 tys

  44,8(0.5%)

  175,1 tys

  48,3(0.5%)

  71,2 tys

  19,8(0.2%)

  605,8 tys

  172(1.4%)

  95,6 tys

  27,4(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  357

  0,1(0%)

  78,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  768

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,5 tys

  11,0(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  143,1 tys

  38,4(0.6%)

  146,1 tys

  39,2(0.5%)

  100,3 tys

  27,0(0.4%)

  70,0 tys

  19,0(0.2%)

  65,7 tys

  18,1(0.2%)

  62,7 tys

  17,4(0.2%)

  49,1 tys

  13,9(0.1%)

  37,1 tys

  10,6(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  95,5 tys

  25,6(0.4%)

  124,5 tys

  33,4(0.4%)

  11,9 tys

  3,2(0%)

  6,6 tys

  1,8(0%)

  164,9 tys

  45,5(0.5%)

  110,4 tys

  30,7(0.3%)

  139,0 tys

  39,4(0.3%)

  3,2 tys

  0,9(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,3 tys

  0,9(0%)

  3,0 tys

  0,9(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  6,1 tys

  1,6(0%)

  6,2 tys

  1,7(0%)

  4,0 tys

  1,1(0%)

  3,0 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,6(0%)

  3,0 tys

  0,8(0%)

  3,0 tys

  0,9(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  250

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  11,3 tys

  3,0(0%)

  393,8 tys

  106(1.3%)

  74,7

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  2,8(0%)

  21,1 tys

  5,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  80,0 tys

  22,1(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  1 000,0 tys

  268(3.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  246,9 tys

  68,2(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  247,8 tys

  70,2(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Szczekociny - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 671 mieszkańców Szczekocin jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 322 kobiet oraz 349 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 21,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,3% wykształcenie policealne, 11,1% średnie ogólnokształcące, a 25,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,4% mieszkańców Szczekocin, gimnazjalnym 2,5%, natomiast 11,6% podstawowym ukończonym. 2,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy Szczekocin mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Szczekocinach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (25,7%) oraz średnie zawodowe (21,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (29,2%) oraz zasadnicze zawodowe (27,0%).

  W roku 2021 w Szczekocinach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 144 dzieci (67 dziewczynek oraz 77 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Szczekocinach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 141 dzieci (66 dziewczynek oraz 75 chłopców). Dostępnych było 145 miejsc.

  18,2% mieszkańców Szczekocin w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,7% wśród dziewczynek i 18,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 114 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,74 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 19 oddziałach uczyło się 314 uczniów (153 kobiety oraz 161 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Szczekocinach placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 17 oddziałach uczyło się 316 uczniów (156 kobiet oraz 160 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,8% ludności (25,8% wśród dziewczynek i 25,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,5 uczniów.

  W Szczekocinach znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 108 uczniów (65 kobiet oraz 43 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 24 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Szczekocinach placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 7 oddziałach uczyło się 236 uczniów (146 kobiet oraz 90 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 77 absolwentów.

  W Szczekocinach znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 63 uczniów (12 kobiet oraz 51 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,0% mieszkańców (15,8% wśród dziewczyn i 18,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27,0 uczniów. 15,8 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,2% mieszkańców Szczekocin w wieku potencjalnej nauki (25,5% kobiet i 24,9% mężczyzn).

 • 21,8% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  21,8%
  Województwo
  23,3%
  Cały kraj
  25,2%
 • 25,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 17,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 39,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  39,7%
  śląskie
  36,2%
  Polska
  35,2%
 • 39,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 39,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,3% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,3%
  śląskie
  3,4%
  Polska
  3,3%
 • 4,8% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  11,1%
  Województwo
  11,3%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 25,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  25,3%
  Województwo
  21,5%
  Polska
  20,0%
 • 21,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 29,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  21,4%
  woj. śląskie
  24,0%
  Cały kraj
  21,2%
 • 16,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Szczekociny
  2,5%
  woj. śląskie
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 11,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  11,6%
  woj. śląskie
  10,6%
  Cała Polska
  12,3%
 • 13,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Szczekociny
  2,9%
  śląskie
  2,9%
  Cały kraj
  3,1%
 • 2,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Szczekocinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1114 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 114,0
  śląskie
  907,0
  Kraj
  896,0
 • 0,74 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Szczekociny
  0,74
  woj. śląskie
  0,81
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 6 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 125 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Szczekociny) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 144 Dzieci
 • 67 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 77 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,5%
  53,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 21 3 lata
 • 21
 • 38 4 lata
 • 38
 • 39 5 lata
 • 39
 • 45 6 lat
 • 45
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 11 3 lata
 • 11
 • 17 4 lata
 • 17
 • 20 5 lata
 • 20
 • 19 6 lat
 • 19
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 10 3 lata
 • 10
 • 21 4 lata
 • 21
 • 19 5 lata
 • 19
 • 26 6 lat
 • 26
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 7,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Szczekocinach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Szczekocinach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole w Szczekocinach
  Publiczne
  34 355-71-92
  34 355-71-92
  ul. Jana Pawła II 5
  42-445 Szczekociny
  613812
 • Szkoły podstawowe w Szczekocinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Szczekociny) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 19 Oddziały
 • 314 Uczniowie
 • 153 Kobiety
  (uczniowie)
 • 161 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,7%
  51,3%
 • 39 Uczniowie w 1 klasie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 42 Absolwenci
 • 22 Kobiety
  (absolwenci)
 • 20 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  16,5
  woj. śląskie
  17,2
  Polska
  16,7
 •  
 • 29,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 23,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Szczekocinach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Szczekocinach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczna
  34 355-70-85
  34 355-70-85
  ul. Senatorska 22
  42-445 Szczekociny
  1219727
  Społeczna Szkoła Podstawowa
  Niepubliczna
  34 314-01-04
  34 314-01-04
  ul. Śląska 86
  42-445 Szczekociny
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w Szczekocinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Szczekociny) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 108 Uczniowie
 • 65 Kobiety
  (uczniowie)
 • 43 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 60,2%
  39,8%
 • 24 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Absolwenci
 • 9 Kobiety
  (absolwenci)
 • 15 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  27,0
  Województwo
  26,5
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 8,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 4,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Szczekociny) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 13 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 15,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  15,8
  woj. śląskie
  17,9
  Polska
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Szczekocinach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Szczekocinach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ W SZCZEKOCINACH
  Publiczne
  34 355-74-76
  34 355-74-76
  ul. SPACEROWA 12
  42-445 Szczekociny
  6154-
  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA W ZESPOLE SZKÓŁ W SZCZEKOCINACH
  Publiczna
  34 355-74-76
  34 355-74-76
  ul. SPACEROWA 12
  42-445 Szczekociny
  244-
  TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ W SZCZEKOCINACH
  Publiczne
  34 355-74-76
  34 355-74-76
  ul. SPACEROWA 12
  42-445 Szczekociny
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Szczekocinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 18,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Szczekociny, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Szczekociny, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Szczekociny, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Szczekociny - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Szczekocinach

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Szczekocinach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Szczekocinach
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Szczekocinach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 18 (uczestnicy: 1 280)
  • seanse filmowe: 3 (uczestnicy: 200)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 100)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 70)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 200)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 500)
  • konkursy: 8 (uczestnicy: 200)
  • warsztaty: 1 (uczestnicy: 10)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 16)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 10)
  • taneczne: 1 (członkowie: 6)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 50)
  • teatralne: 2 (członkowie: 20)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 15)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 10)
  • taneczne: 1 (członkowie: 5)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 w Szczekocinach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 25 713 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 20 942 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 11
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Szczekocinach działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 127 członków. Zarejestrowano 139 ćwiczących (mężczyźni: 131, kobiety: 8, chłopcy do lat 18: 103, dziewczęta do lat 18: 8). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (4) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Szczekocinach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Szczekocinach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Szczekocin znajduje się 16 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Szczekocinach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko Szczekociny, st.1 ze średniowieczadnia 1977-04-04, wykaz dokumentów: A251 z 1977-04-04
  • Pałac z 1794 r. (ul. Senatorska 50)dnia 1947-06-30, wykaz dokumentów: 35 z 1947-06-30; 402 z 1967-06-21; 231/76/A z 1978-02-01
  • Park z XVIII w.dnia 1947-06-30, wykaz dokumentów: 35 z 1947-06-30; 660 z 1957-12-18
  • Zespół - pałac z 1794 r. (ul. Senatorska 50)dnia 1947-06-30, wykaz dokumentów: 35 z 1947-06-30; 660 z 1957-12-18; 402 z 1967-06-21; 231/76/A z 1978-02-01; brak numeru z 2009-01-05
  • Kościół z przełomu XVII/XVIII w.dnia 1956-10-16, wykaz dokumentów: 259 z 1956-10-16; 416 z 1967-06-21; 232/76/A z 1978-01-31
  • Pawilon parkowy z 1. poł. XIX w. (ul. Senatorska 50)dnia 1967-06-21, wykaz dokumentów: 402 z 1967-06-21
  • Pawilon parkowy z 1. poł. XIX w. (ul. Senatorska 50)dnia 1967-06-21, wykaz dokumentów: 402 z 1967-06-21
  • Stajnia z 1. poł. XIX w. (ul. Parkowa 5A)dnia 1967-06-21, wykaz dokumentów: 402 z 1967-06-21; 231/76/A z 1978-02-01
  • Obora z 1. poł. XIX w.dnia 1967-06-21, wykaz dokumentów: 402 z 1967-06-21; 231/76/A z 1978-02-01
  • Mur/ogrodzenie z 1. poł. XIX w.dnia 1967-06-21, wykaz dokumentów: 402 z 1967-06-21; 231/76/A z 1978-02-01
  • Galeria (data nieznana) (ul. Senatorska 50)dnia 1967-06-21, wykaz dokumentów: 402 z 1967-06-21; 231/76/A z 1978-02-01
  • Oficyna mieszkalna z końca XVIII w. (ul. Senatorska 50)dnia 1967-06-21, wykaz dokumentów: 402 z 1967-06-21; 231/76/A z 1978-02-01; brak numeru z 2009-01-05
  • Oficyna mieszkalna z końca XVIII w. (ul. Senatorska 50)dnia 1967-06-21, wykaz dokumentów: 402 z 1967-06-21; 231/76/A z 1978-02-01; brak numeru z 2009-01-05
  • Inny budynek mieszkalny z 1817 r. (ul. Śląska 76)dnia 1970-07-21, wykaz dokumentów: 545 z 1970-07-21; 235/76/A z 1978-03-01
  • Inny budynek mieszkalny z 1833 r.dnia 1970-07-21, wykaz dokumentów: 546 z 1970-07-21; 234/76/A z 1978-03-01
  • Inny budynek mieszkalny z 1865 r. (ul. Śląska 68)dnia 1970-07-21, wykaz dokumentów: 547 z 1970-07-21; 233/76/A z 1978-03-01
 • Formy ochrony przyrody w Szczekocinach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Szczekocin znajduje się 14 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Szczekocinach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dolina Górnej Pilicy - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 11193.22 ha
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Lipa drobnolistna 2 szt. (Tilia cordata), Data ustanowienia: 1994-12-30, Opis granicy: Park Pałacowy w Siedliskach
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Wielogatunkowa grupa (11 szt.): lipa drobnolistna (2 szt.) - 390 400 cm dąb szypułkowy (2 szt.) - 450 470 cm jesion wyniosły (2 szt.) - 310 360 cm klon pospolity (1 szt.) - 350 cm buk pospolity (2 szt.) - 220 262 cm choina kanadyjska (1 szt.) -, Data ustanowienia: 1994-12-30, Opis granicy: Park Pałacowy w Siedliskach
  • Pomnik przyrodyOpis: Lipa drobnolistna (Tilia cordata), Data ustanowienia: 1994-12-30, Opis granicy: Zespół Pałacowo-Parkowy w Szczekocinach
  • Pomnik przyrodyOpis: Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis), Data ustanowienia: 1994-12-30, Opis granicy: Zespół Pałacowo-Parkowy w Szczekocinach
  • Pomnik przyrodyOpis: Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), Data ustanowienia: 1994-12-30, Opis granicy: Zespół Pałacowo-Parkowy w Szczekocinach
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur), Data ustanowienia: 1994-12-30, Opis granicy: Tęgobórz - ferma trzody chlewnej "Agrofirmy"
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur), Data ustanowienia: 1994-12-30, Opis granicy: Nadleśnictwo Koniecpol Leśnictwo Bonowice
  • Pomnik przyrodyOpis: Daglezja zielona (Pseudotsuga menziesii), Data ustanowienia: 1994-12-30, Opis granicy: Nadleśnictwo Koniecpol Leśnictwo Bonowice
  • Pomnik przyrodyOpis: Modrzew europejski (Larix decidua), Data ustanowienia: 1994-12-30, Opis granicy: Nadleśnictwo Koniecpol Leśnictwo Bonowice
  • Bagienko - siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków (użytek ekologiczny)Cel: zachowanie ze względów przyrodniczych naukowych dydaktycznych i krajobrazowych torfowiska ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin, Data ustanowienia: 1997-12-23, Powierzchnia: 0.15 ha
  • Mokradło - siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków (użytek ekologiczny)Cel: zachowanie ze względów przyrodniczych naukowych dydaktycznych i krajobrazowych torfowiska przejściowego ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin, Data ustanowienia: 1997-12-23, Powierzchnia: 0.49 ha
  • Smuga - siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków (użytek ekologiczny)Cel: zachowanie ze względów przyrodniczych naukowych dydaktycznych i krajobrazowych bagna ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin, Data ustanowienia: 1997-12-23, Powierzchnia: 0.74 ha
  • Stawki - siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków (użytek ekologiczny)Cel: zachowanie ze względów przyrodniczych naukowych dydaktycznych i krajobrazowych bagna ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin., Data ustanowienia: 1997-12-23, Powierzchnia: 0.41 ha

Szczekociny - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 6 wypadków drogowych w Szczekocinach odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 7 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 171,9 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Szczekocinach znajdowało się 5 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu zawierciańskiego.

  Powiat zawierciański - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Szczekocinach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 6 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 7 Ranni
  (rok 2021)
 • 1 Lekko ranni
 • 6 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Szczekocinach w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 171,87 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  171,9
  woj. śląskie
  49,4
  Cała Polska
  59,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Szczekociny
  0,0
  Województwo
  3,3
  Kraj
  5,9
 • 200,52 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  200,5
  woj. śląskie
  57,8
  Cały kraj
  69,4
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  0,0
  śląskie
  6,7
  Polska
  9,8
 • 116,67 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Szczekociny
  116,7
  Województwo
  116,9
  Polska
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 5 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Szczekocinach w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 373,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  373,3 km
  śląskie
  1 109,9 km
  Kraj
  591,9 km
 • 6,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  6,8 km
  woj. śląskie
  3,1 km
  Polska
  4,9 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Szczekociny przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 46droga krajowa nr 46(Kłodzko - Jaszkówka - Podzamek - Laski - Mąkolno - Złoty Stok - Kamienica - Paczków - Stary Paczków - Ścibórz - Otmuchów - Wójcice - Goświnowice - Nysa - Hanuszów - Strobice - Pakosławice - Sidzina - Malerzowice Wielkie - Grabin - Jaczowice - Brzęczkowice - Niemodlin - Sosnówka - Prądy - Dąbrowa - Karczów - Wrzoski - Opole - Lędziny - Chrząstowice - Dębska Kuźnia - Schodnia - Ozimek - Grodziec - Myślina - Błachów - Dobrodzień - Gosławice - Gwoździany - Pawonków - Lisowice - Lubliniec - Lubecko - Kochanowice - Lisów - Herby - Blachownia - Częstochowa - Odrzykoń - Olsztyn - Przymiłowice - Piasek - Janów - Apolonka - Bystrzanowice - Lgoczanka - Ślęzany - Lelów - Nakło - Szczekociny)
  • DK 78droga krajowa nr 78(granica (Czechy) - Chałupki - Zabełków - Olza - Dworek - Gorzyce - Kraskowiec - Turza Śląska - Wodzisław Śląski - Radlin - Rybnik - Wilcza - Kuźnia Nieborowska - Nieborowice - Gliwice - Czekanów - Zabrze - Wieszowa - Bytom - Tarnowskie Góry - Nakło - Świerklaniec - Niezdara - Tąpkowice - Celiny - Pyrzowice - Mierzęcice - Boguchwałowice - Siewierz - Poręba - Zawiercie - Kromołów - Żerkowice - Lgota Murowana - Kroczyce - Siemięrzyce - Pradła - Grabiec - Szczekociny - Goleniowy - Moskorzew - Damiany - Chlewice - Jaronowice - Ślęcin - Nagłowice - Prząsław - Sudół - Jędrzejów - Piaski - Borki - Jasionna - Motkowice - Kije - Lipnik - Marynka - Żydów - Holendry - Przededworze - Chmielnik)
  • DW 795droga wojewódzka nr 795(Secemin - Psary - Starzyny - Drużykowa - Szczekociny)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Szczekociny nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 4Linia kolejowa nr 4: Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie [o znaczeniu państwowym] (Grodzisk Mazowiecki - Korytów - Szeligi - Strzałki - Idzikowice - Opoczno Południe - Olszamowice - Włoszczowa Północ - Psary - Góra Włodowska - Zawiercie)
  • LK 570Linia kolejowa nr 570: Psary - Starzyny [o znaczeniu państwowym] (Psary)
  • LK 64Linia kolejowa nr 64: Kozłów - Koniecpol [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Kozłów - Węgrzynów Stary - Wola Kuczkowska - Koniecpol)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Szczekocinach istnieje 52 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • os. 3 Maja

  ul. 8 Pułku Ułanów

  ul. Bartosza Głowackiego

  ul. Boczna

  ul. Centralna

  ul. Cmentarna

  ul. Dębowa

  ul. Grochowskiego

  ul. Ignacego Jana Paderewskiego

  ul. Jana Kilińskiego

  al. Jana Pawła II

  ul. Kosynierów

  ul. Kościelna

  ul. Krakowska

  ul. Lelowska

  ul. Leśna

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Mikołaja Reja

  ul. Mleczarska

  ul. Mostowa

  ul. Nadrzeczna

  ul. Niecała

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  pl. Panny Marii

  ul. Parkowa

  ul. Pasierbińskiego

  ul. Piotra Ściegiennego

  ul. Polna

  ul. Przemysłowa

  ul. Pężówka

  ul. Romańskiego

  ul. Saneckiego

  ul. Senatorska

  ul. Spacerowa

  ul. Spółdzielców

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Strażacka

  ul. Słoneczna

  pl. Tadeusza Kościuszki

  ul. Tartaczna

  ul. Wesoła

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Wodzickiego

  ul. Wspólna

  ul. Wększcza

  ul. Włoszczowska

  ul. Zielona

  al. Zwycięstwa

  ul. Łąkowa

  ul. Śląska

  ul. Żarnowiecka