Powiat kołobrzeski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat kołobrzeski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 77 087 Liczba mieszkańców
 • 725 km2 Powierzchnia
 • 106 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 58,4% Stopa urbanizacji
 • Tomasz Tamborski Starosta
 • pl. Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg Adres starostwa powiatowego
 • ZKL Tablice rejestracyjne
Powiat kołobrzeski na mapie
Identyfikatory
 • 3208 TERYT (TERC)
Herb powiatu kołobrzeskiego
powiat kołobrzeski herb
Flaga powiatu kołobrzeskiego
powiat kołobrzeski flaga

powiat kołobrzeski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu
94 355 14 35
94 355 14 42
ul. Żurawia 12 B
78-100 Kołobrzeg
Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu
94 353 35 11, 94 353 35 05
94 353 35 13
ul. Kilińskiego 20
78-100 Kołobrzeg
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kołobrzegu
94 352 35 54
94 352 30 13
ul. Waryńskiego 8
78-100 Kołobrzeg
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kołobrzegu
94 352 78 89
94 352 78 89
ul. Piastowska 9
78-100 Kołobrzeg
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kołobrzegu
94 352 27 01
94 352 89 65
ul. Szarych Szeregów 1
78-100 Kołobrzeg
Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
(94) 354-76-18 100
(94) 354-46-42
Plac Ratuszowy
78-100 Kołobrzeg

Powiat kołobrzeski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Powiat kołobrzeski ma 77 087 mieszkańców, z czego 52,3% stanowią kobiety, a 47,7% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców wzrosła o 2,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kołobrzeskiego w 2050 roku wynosi 68 750, z czego 35 953 to kobiety, a 32 797 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu kołobrzeskiego zawarli w 2022 roku 310 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  25,4% mieszkańców powiatu kołobrzeskiego jest stanu wolnego, 52,4% żyje w małżeństwie, 9,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,1% to wdowy/wdowcy.

  Powiat kołobrzeski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -435. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,63 na 1000 mieszkańców powiatu kołobrzeskiego. W 2022 roku urodziło się 487 dzieci, w tym 49,9% dziewczynek i 50,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 393 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,53 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 32,6% zgonów w powiecie kołobrzeskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,5% zgonów w powiecie kołobrzeskim były nowotwory, a 3,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu kołobrzeskiego przypada 11.94 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 1 159 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 040 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu kołobrzeskiego 119. W tym samym roku 43 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 15 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 28.

  58,8% mieszkańców powiatu kołobrzeskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu kołobrzeskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 77 087 Liczba mieszkańców
 • 40 304 Kobiety
 • 36 783 Mężczyźni
 • 52,3%
  47,7%
 • 110 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 110 kobiet)
 • 91 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 91 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie kołobrzeskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie kołobrzeskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie kołobrzeskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kołobrzeskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 68 750 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 35 953 Kobiety
 • 32 797 Mężczyźni
 • 52,0%
  48,0%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie kołobrzeskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie kołobrzeskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie kołobrzeskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu kołobrzeskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  43,8 lat
  Województwo
  42,8 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 45,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat kołobrzeski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu kołobrzeskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat kołobrzeski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat kołobrzeski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat kołobrzeski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 25,4% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  25,4%
  Województwo
  27,5%
  Kraj
  29,1%
 • 22,2% Kobiety
  (Panny)
 • 29,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,4% Żonaci/Zamężne
 • powiat kołobrzeski
  52,4%
  Zachodniopomorskie
  51,0%
  Cały kraj
  54,0%
 • 51,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,1% Wdowcy/Wdowy
 • powiat kołobrzeski
  8,1%
  Województwo
  8,2%
  Cały kraj
  8,5%
 • 12,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 9,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  9,9%
  Województwo
  9,4%
  Cały kraj
  7,6%
 • 10,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 4,2% Nieustalone
 • Powiat
  4,2%
  Województwo
  3,7%
  Polska
  0,7%
 • 3,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 5,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie kołobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie kołobrzeskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Powiat
  4,0
  Zachodniopomorskie
  4,1
  Kraj
  4,1
 • 2,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • powiat kołobrzeski
  2,1
  Zachodniopomorskie
  2,0
  Cały kraj
  1,6
 • 310 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie kołobrzeskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie kołobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -435 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -172 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -263 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,63 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat kołobrzeski
  -5,6
  Zachodniopomorskie
  -5,3
  Polska
  -3,8
 • -6,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie kołobrzeskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie kołobrzeskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie kołobrzeskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie kołobrzeskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 487 Urodzenia żywe
 • 243 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 244 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,9%
  50,1%
 • 6,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  6,3
  Zachodniopomorskie
  7,1
  Polska
  8,1
 • 28,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  28,4
  Zachodniopomorskie
  31,3
  Cały kraj
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 38 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 38
 • 87 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 87
 • 64 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 64
 • 24 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 24
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 393 g Średnia waga noworodków
 • 3 307 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 479 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. kołobrzeski
  3 393 g
  woj. zachodniopomorskie
  3 325 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 45 Waga 4000g - 4499g
 • 45
 • 173 Waga 3500g - 3999g
 • 173
 • 171 Waga 3000g - 3499g
 • 171
 • 64 Waga 2500g - 2999g
 • 64
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 3 Waga 1500g - 1999g
 • 3
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,13 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat kołobrzeski
  1,13
  woj. zachodniopomorskie
  1,18
  Cała Polska
  1,26
 • 0,57 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,57
  Zachodniopomorskie
  0,58
  Polska
  0,61
 • 0,53 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat kołobrzeski
  0,53
  Zachodniopomorskie
  0,57
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie kołobrzeskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 922 Zgony
 • 415 Kobiety
  (Zgony)
 • 507 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,0%
  55,0%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 11,9 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,9
  Zachodniopomorskie
  12,4
  Cały kraj
  11,9
 • 189,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  189,3
  Województwo
  175,3
  Polska
  147,0
 • 4,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  4,1
  woj. zachodniopomorskie
  4,4
  Polska
  3,8
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,7
  Województwo
  3,4
  Polska
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Zachodniopomorskie
  1,3
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kołobrzeskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat kołobrzeski
  32,6%
  Zachodniopomorskie
  36,1%
  Cały kraj
  34,8%
 • 23,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat kołobrzeski
  23,5%
  Województwo
  20,9%
  Kraj
  19,6%
 • 3,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  3,8%
  Zachodniopomorskie
  5,2%
  Kraj
  5,4%
 • 192 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  14,6
  Polska
  13,3
 • 80,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. zachodniopomorskie
  80,0
  Kraj
  74,4
 • 350,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  350,7
  Zachodniopomorskie
  293,2
  Polska
  268,1
 • 270,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  270,8
  Cała Polska
  246,5
 • 487,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 506,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 466,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  487,3
  woj. zachodniopomorskie
  506,4
  Polska
  475,8
 • 89,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 42,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 137,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  89,4
  Zachodniopomorskie
  88,9
  Cały kraj
  70,6
 • 44,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  44,5
  Województwo
  31,0
  Cały kraj
  32,6
 • 7,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat kołobrzeski
  7,4
  Województwo
  7,9
  Cała Polska
  6,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat kołobrzeski
  0,5%
  Województwo
  0,6%
  Kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie kołobrzeskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 47 Osoby w zamachach samobójczych
 • 15 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 32 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 29 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 18 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 14 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 0 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 14 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 8 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 61 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. kołobrzeski
  61,0
  Województwo
  37,0
  Cały kraj
  38,0
 • 18 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. kołobrzeski
  18,0
  Zachodniopomorskie
  14,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 10 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 10
 • 7 zażycie innych leków
 • 7
 • 2 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 2
 • 7 samookaleczenie powierzchniowe
 • 7
 • 3 rzucenie się z wysokości
 • 3
 • 17 powieszenie się
 • 17
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 2 zażycie innych leków
 • 2
 • 12 powieszenie się
 • 12
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 14 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 14
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 3 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 3
 • 6 zawód miłosny
 • 6
 • 2 problemy w szkole lub pracy
 • 2
 • 1 zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 3 inna nie wymieniona
 • 3
 • 18 nieustalona
 • 18
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 8 nieustalona
 • 8
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 9 13-18 lat
 • 9
 • 7 19-24 lat
 • 7
 • 7 25-29 lat
 • 7
 • 17 30-49 lat
 • 17
 • 4 50-60 lat
 • 4
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 9 30-49 lat
 • 9
 • 1 50-60 lat
 • 1
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy9
  • pod wpływem alkoholu18
  • pod wpływem środków odurzających3
  • pod wpływem leków5
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony14
 • 9 trzeźwy
 • 18 pod wpływem alkoholu
 • 3 pod wpływem środków odurzających
 • 5 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 14 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony12
 • 1 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 12 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 29 kawaler/panna
 • 29
 • 9 żonaty/zamężna
 • 9
 • 3 konkubinat
 • 3
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • 2 nieustalony
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 7 kawaler/panna
 • 7
 • 1 żonaty/zamężna
 • 1
 • 3 konkubinat
 • 3
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne9
  • zasadnicze zawodowe4
  • średnie7
  • wyższe2
  • nieustalony24
 • 1 podstawowe niepełne
 • 9 podstawowe i gimnazjalne
 • 4 zasadnicze zawodowe
 • 7 średnie
 • 2 wyższe
 • 24 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie4
  • wyższe1
  • nieustalony8
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 4 średnie
 • 1 wyższe
 • 8 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 9 praca
 • 9
 • 17 na utrzymaniu innej osoby
 • 17
 • 3 emerytura
 • 3
 • 6 bez stałego źródła utrzymania
 • 6
 • 12 nieustalony
 • 12
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 5 praca
 • 5
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 2 emerytura
 • 2
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 4 nieustalony
 • 4
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 159 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 624 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 535 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 43 Zameldowania z zagranicy
 • 23 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 20 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 040 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 542 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 498 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 11 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 147 Saldo migracji
 • 101 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 46 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 119 Saldo migracji wewnętrznych
 • 82 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 37 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 28 Saldo migracji zagranicznych
 • 19 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 9 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie kołobrzeskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie kołobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat kołobrzeski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kołobrzeski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie kołobrzeskim oddano do użytku 1 070 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 13,88 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie kołobrzeskim to 40 759 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 529 mieszkań. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  79,9% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 20,1% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie kołobrzeskim to 2,83 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie kołobrzeskim to 67,50 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,89% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,50% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,19% mieszkań posiada łazienkę, 93,50% korzysta z centralnego ogrzewania, a 65,44% z gazu sieciowego.

  W 2021 zarejestrowano w powiecie kołobrzeskim 2 002 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 7 243 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 7 495 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 1 247 transakcji (mediana cen - 7 286 zł/m2, średnia - 7 769 zł/m2), a na rynku wtórnym 755 transakcji rynkowych (mediana cen - 7 143 zł/m2, średnia - 7 066 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie kołobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 7 243 zł
 • pow. kołobrzeski
  7 243 zł
  Województwo
  5 199 zł
  Cały kraj
  5 877 zł
 • 7 243 zł Ogółem
 • 7 243 zł
 • 8 457 zł do 40 m2
 • 8 457 zł
 • 7 196 zł od 40,1 do 60 m2
 • 7 196 zł
 • 6 486 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 486 zł
 • 6 012 zł od 80,1 m2
 • 6 012 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 7 495 zł
 • Tutaj
  7 495 zł
  Województwo
  5 497 zł
  Cała Polska
  6 334 zł
 • 7 495 zł Ogółem
 • 7 495 zł
 • 8 999 zł do 40 m2
 • 8 999 zł
 • 7 536 zł od 40,1 do 60 m2
 • 7 536 zł
 • 6 781 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 781 zł
 • 5 973 zł od 80,1 m2
 • 5 973 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 2 002
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2677
  • od 40,1 do 60 m2864
  • od 60,1 do 80 m2315
  • od 80,1 m2146
 • 677 do 40 m2
 • 864 od 40,1 do 60 m2
 • 315 od 60,1 do 80 m2
 • 146 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie kołobrzeskim w latach 2015 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 7 286 zł
 • powiat kołobrzeski
  7 286 zł
  Województwo
  6 554 zł
  Kraj
  6 412 zł
 • 7 286 zł Ogółem
 • 7 286 zł
 • 8 527 zł do 40 m2
 • 8 527 zł
 • 7 029 zł od 40,1 do 60 m2
 • 7 029 zł
 • 6 798 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 798 zł
 • 6 098 zł od 80,1 m2
 • 6 098 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 7 769 zł
 • Tutaj
  7 769 zł
  woj. zachodniopomorskie
  7 029 zł
  Kraj
  6 899 zł
 • 7 769 zł Ogółem
 • 7 769 zł
 • 9 109 zł do 40 m2
 • 9 109 zł
 • 7 626 zł od 40,1 do 60 m2
 • 7 626 zł
 • 7 395 zł od 60,1 do 80 m2
 • 7 395 zł
 • 6 194 zł od 80,1 m2
 • 6 194 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 1 247
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2461
  • od 40,1 do 60 m2528
  • od 60,1 do 80 m2167
  • od 80,1 m291
 • 461 do 40 m2
 • 528 od 40,1 do 60 m2
 • 167 od 60,1 do 80 m2
 • 91 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 7 143 zł
 • pow. kołobrzeski
  7 143 zł
  Zachodniopomorskie
  4 444 zł
  Kraj
  5 254 zł
 • 7 143 zł Ogółem
 • 7 143 zł
 • 8 224 zł do 40 m2
 • 8 224 zł
 • 7 325 zł od 40,1 do 60 m2
 • 7 325 zł
 • 5 989 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 989 zł
 • 5 723 zł od 80,1 m2
 • 5 723 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 7 066 zł
 • Powiat
  7 066 zł
  Zachodniopomorskie
  4 774 zł
  Cały kraj
  5 903 zł
 • 7 066 zł Ogółem
 • 7 066 zł
 • 8 751 zł do 40 m2
 • 8 751 zł
 • 7 402 zł od 40,1 do 60 m2
 • 7 402 zł
 • 6 078 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 078 zł
 • 5 617 zł od 80,1 m2
 • 5 617 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 755
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2216
  • od 40,1 do 60 m2336
  • od 60,1 do 80 m2148
  • od 80,1 m255
 • 216 do 40 m2
 • 336 od 40,1 do 60 m2
 • 148 od 60,1 do 80 m2
 • 55 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie kołobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 40 759 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 528,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  528,70
  woj. zachodniopomorskie
  430,70
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 72,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  72,10 m2
  woj. zachodniopomorskie
  70,10 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 38,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat kołobrzeski
  38,10 m2
  Województwo
  30,20 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,57 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. kołobrzeski
  3,57
  Województwo
  3,70
  Cały kraj
  3,83
 • 1,89 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. kołobrzeski
  1,89
  woj. zachodniopomorskie
  2,32
  Cały kraj
  2,42
 • 0,53 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. kołobrzeski
  0,53
  woj. zachodniopomorskie
  0,63
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie kołobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 070 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 13,88 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. kołobrzeski
  13,88
  Województwo
  6,21
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3 029 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 2,83 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  2,83
  Województwo
  3,40
  Kraj
  3,89
 • 39,29 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  39,29
  Województwo
  21,10
  Cała Polska
  24,56
 • 72 216 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 67,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  67,5 m2
  Zachodniopomorskie
  78,7 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,94 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,94 m2
  Województwo
  0,49 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie kołobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 98,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat kołobrzeski
  98,89%
  woj. zachodniopomorskie
  98,56%
  Polska
  97,71%
 • 98,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  98,50%
  woj. zachodniopomorskie
  97,08%
  Polska
  95,10%
 • 98,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  98,19%
  Zachodniopomorskie
  96,06%
  Cały kraj
  93,66%
 • 93,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. kołobrzeski
  93,50%
  Zachodniopomorskie
  87,78%
  Cały kraj
  85,62%
 • 65,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  65,44%
  Województwo
  63,75%
  Cała Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Powiat kołobrzeski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie kołobrzeskim na 1000 mieszkańców pracuje 365osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie kołobrzeskim wynosiło w 2022 roku 1,8% (1,8% wśród kobiet i 1,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kołobrzeskim wynosiło 5 585,13 PLN, co odpowiada 83.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kołobrzeskiego 3 201 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 898 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -303.

  6,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kołobrzeskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 21,6% w przemyśle i budownictwie, a 34,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie kołobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 365 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. kołobrzeski
  365,0
  Zachodniopomorskie
  362,0
  Kraj
  402,0
 • 1,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 1,8% Kobiety
 • 1,8% Mężczyźni
 • Tutaj
  1,8%
  woj. zachodniopomorskie
  6,7%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie kołobrzeskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie kołobrzeskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie kołobrzeskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kołobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 585 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 585 PLN
  Zachodniopomorskie
  6 170 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie kołobrzeskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie kołobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 3 201 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 898 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -303 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,91 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie kołobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 6,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 9,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 21,6% Przemysł i budownictwo
 • 11,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 34,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 34,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 37,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 31,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 35,8% Pozostałe
 • 45,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 23,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie kołobrzeskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,8% W wieku produkcyjnym
 • 53,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat kołobrzeski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 70,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. kołobrzeski
  70,1
  Zachodniopomorskie
  69,1
  Cały kraj
  69,0
 • 42,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. kołobrzeski
  42,1
  Województwo
  40,0
  Polska
  38,2
 • 150,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. kołobrzeski
  150,5
  Zachodniopomorskie
  137,7
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 59,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat kołobrzeski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie kołobrzeskim w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 14 399 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 10 990 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 949 nowych podmiotów, a 623 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (1 098) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (760) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (1 610) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (567) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie kołobrzeskim najwięcej (904) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (14 037) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,9% (277) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 18,6% (2 674) podmiotów, a 79,5% (11 448) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie kołobrzeskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (20.8%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14 399 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 277 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 674 Przemysł i budownictwo
 • 11 448 Pozostała działalność
 • 949 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie kołobrzeskim w 2022 roku
 • 623 Podmioty wyrejestrowane w powiecie kołobrzeskim w 2022 roku
 • 10 990 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 14 037 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 14 037
 • 291 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 291
 • 65 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 65
 • 6 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 6
 • 14 393 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 14 393
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 36 Spółdzielnie ogółem
 • 36
 • 930 Spółki handlowe ogółem
 • 930
 • 180  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 180
 • 8  Spółki handlowe - akcyjne
 • 8
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 796  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 796
 • 175    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 175
 • 904 Spółki cywilne ogółem
 • 904
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 10 990 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 2 285 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 2 285
 • 2 093 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 2 093
 • 1 698 Budownictwo
 • 1 698
 • 908 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 908
 • 778 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 778
 • 663 Transport i gospodarka magazynowa
 • 663
 • 559 Przetwórstwo przemysłowe
 • 559
 • 514 Pozostała działalność
 • 514
 • 371 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 371
 • 226 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 226
 • 196 Informacja i komunikacja
 • 196
 • 195 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 195
 • 191 Edukacja
 • 191
 • 152 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 152
 • 140 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 140
 • 14 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 14
 • 4 Górnictwo i wydobywanie
 • 4
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kołobrzeski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie kołobrzeskim stwierdzono 1 626 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 21,05 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie kołobrzeskim wynosi 63,60% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu kołobrzeskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 15,07 (wykrywalność 52%) oraz przeciwko mieniu - 11,44 (wykrywalność 42%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,55 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,45 (85%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,23 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie kołobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat kołobrzeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 626 Przestępstwa ogółem
 • 1 626
 • 1 164 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 164
 • 189 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 189
 • 197 Przestępstwa drogowe
 • 197
 • 18 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 18
 • 884 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 884
 • 21,05 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  21,05
  Województwo
  22,28
  Kraj
  22,81
 • 15,07 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat kołobrzeski
  15,07
  Zachodniopomorskie
  15,77
  Cały kraj
  12,98
 • 2,45 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. kołobrzeski
  2,45
  Zachodniopomorskie
  2,98
  Kraj
  6,99
 • 2,55 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,55
  Województwo
  2,47
  Cały kraj
  1,82
 • 0,23 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,23
  Województwo
  0,45
  Cała Polska
  0,35
 • 11,44 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. kołobrzeski
  11,44
  Województwo
  10,86
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat kołobrzeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  64%
  Województwo
  72%
  Polska
  71%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. kołobrzeski
  52%
  woj. zachodniopomorskie
  63%
  Cała Polska
  63%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. kołobrzeski
  86%
  woj. zachodniopomorskie
  83%
  Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  98%
  woj. zachodniopomorskie
  99%
  Polska
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat kołobrzeski
  89%
  Województwo
  90%
  Polska
  88%
 • 42% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat kołobrzeski
  42%
  Zachodniopomorskie
  50%
  Kraj
  51%

Powiat kołobrzeski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu kołobrzeskiego wyniosła w 2022 roku 148,9 mln złotych, co daje 1,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 15.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu kołobrzeskiego - 37.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (12.7%) oraz na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (10.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 19,5 mln złotych, czyli 13,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu kołobrzeskiego wyniosła w 2022 roku 172,4 mln złotych, co daje 2,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 29.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (33.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (21%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (17.9%). W budżecie powiatu kołobrzeskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 351 złotych na mieszkańca (15,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 9,1 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie kołobrzeskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu kołobrzeskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat kołobrzeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu kołobrzeskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  89,7 mln

  1,1 tys(100%)

  94,6 mln

  1,2 tys(100%)

  100,6 mln

  1,3 tys(100%)

  104,9 mln

  1,3 tys(100%)

  106,3 mln

  1,3 tys(100%)

  123,5 mln

  1,6 tys(100%)

  129,7 mln

  1,7 tys(100%)

  148,9 mln

  1,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  36,6 mln

  461(40.9%)

  36,4 mln

  458(38.4%)

  37,5 mln

  471(37.2%)

  36,5 mln

  459(34.8%)

  42,1 mln

  530(39.6%)

  47,7 mln

  602(38.6%)

  51,0 mln

  647(39.3%)

  56,3 mln

  730(37.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,4 mln

  80,1(7.1%)

  5,6 mln

  70,8(5.9%)

  11,0 mln

  138(10.9%)

  12,1 mln

  152(11.5%)

  10,3 mln

  130(9.7%)

  15,5 mln

  196(12.6%)

  13,0 mln

  165(10%)

  18,9 mln

  245(12.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  10,8 mln

  136(12.1%)

  11,0 mln

  138(11.6%)

  10,7 mln

  134(10.6%)

  11,5 mln

  144(10.9%)

  12,6 mln

  159(11.9%)

  13,8 mln

  174(11.2%)

  14,3 mln

  181(11%)

  15,9 mln

  206(10.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  13,2 mln

  167(14.8%)

  14,7 mln

  186(15.6%)

  10,0 mln

  126(10%)

  10,9 mln

  138(10.4%)

  12,4 mln

  156(11.7%)

  13,7 mln

  173(11.1%)

  14,8 mln

  187(11.4%)

  15,4 mln

  200(10.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  8,8 mln

  110(9.8%)

  8,9 mln

  112(9.4%)

  9,1 mln

  115(9.1%)

  9,3 mln

  117(8.8%)

  9,7 mln

  122(9.1%)

  9,7 mln

  122(7.9%)

  10,8 mln

  137(8.3%)

  14,9 mln

  193(10%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,3 mln

  53,5(4.7%)

  4,4 mln

  55,5(4.7%)

  4,7 mln

  59,3(4.7%)

  4,8 mln

  60,5(4.6%)

  5,3 mln

  66,9(5%)

  7,6 mln

  95,5(6.1%)

  6,3 mln

  80,3(4.9%)

  6,9 mln

  89,4(4.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,3 mln

  29,0(2.6%)

  2,6 mln

  33,3(2.8%)

  2,5 mln

  31,8(2.5%)

  2,8 mln

  35,1(2.7%)

  2,8 mln

  35,6(2.7%)

  4,4 mln

  55,8(3.6%)

  3,4 mln

  42,6(2.6%)

  3,5 mln

  45,3(2.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  934,8 tys

  11,8(1%)

  951,1 tys

  12,0(1%)

  945,5 tys

  11,9(0.9%)

  1,1 mln

  13,6(1%)

  1,0 mln

  13,2(1%)

  1,1 mln

  13,6(0.9%)

  1,7 mln

  21,4(1.3%)

  3,1 mln

  40,5(2.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  814,2 tys

  10,2(0.9%)

  985,9 tys

  12,4(1%)

  1,3 mln

  16,2(1.3%)

  4,5 mln

  56,0(4.2%)

  1,6 mln

  20,2(1.5%)

  1,8 mln

  22,8(1.5%)

  2,0 mln

  25,4(1.5%)

  1,9 mln

  25,1(1.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,0 mln

  25,5(2.3%)

  4,5 mln

  56,4(4.7%)

  187,8 tys

  2,4(0.2%)

  206,5 tys

  2,6(0.2%)

  292,6 tys

  3,7(0.3%)

  854,4 tys

  10,8(0.7%)

  2,4 mln

  30,3(1.8%)

  1,9 mln

  24,1(1.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,8 mln

  23,1(2%)

  1,5 mln

  19,1(1.6%)

  1,2 mln

  15,5(1.2%)

  773,5 tys

  9,7(0.7%)

  438,4 tys

  5,5(0.4%)

  555,6 tys

  7,0(0.4%)

  1,3 mln

  16,2(1%)

  914,0 tys

  11,9(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  386,4 tys

  4,9(0.4%)

  1,6 mln

  19,7(1.7%)

  347,2 tys

  4,4(0.3%)

  342,1 tys

  4,3(0.3%)

  347,2 tys

  4,4(0.3%)

  544,1 tys

  6,9(0.4%)

  529,9 tys

  6,7(0.4%)

  879,2 tys

  11,4(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  670,0 tys

  8,4(0.7%)

  628,2 tys

  7,9(0.7%)

  548,5 tys

  6,9(0.5%)

  485,5 tys

  6,1(0.5%)

  480,0 tys

  6,0(0.5%)

  290,2 tys

  3,7(0.2%)

  199,0 tys

  2,5(0.2%)

  878,6 tys

  11,4(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  308,7 tys

  3,9(0.3%)

  145,6 tys

  1,8(0.2%)

  4,6 mln

  58,0(4.6%)

  3,6 mln

  45,7(3.5%)

  263,6 tys

  3,3(0.2%)

  228,7 tys

  2,9(0.2%)

  1,6 mln

  20,8(1.3%)

  481,3 tys

  6,2(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  334,9 tys

  4,2(0.4%)

  332,8 tys

  4,2(0.4%)

  383,1 tys

  4,8(0.4%)

  347,8 tys

  4,4(0.3%)

  346,4 tys

  4,4(0.3%)

  302,6 tys

  3,8(0.2%)

  380,8 tys

  4,8(0.3%)

  332,3 tys

  4,3(0.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  172,4 tys

  2,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  356,0 tys

  4,5(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  308,1 tys

  4,0(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  184,3 tys

  2,3(0.2%)

  187,8 tys

  2,4(0.2%)

  186,5 tys

  2,3(0.2%)

  198,0 tys

  2,5(0.2%)

  198,0 tys

  2,5(0.2%)

  198,0 tys

  2,5(0.2%)

  198,0 tys

  2,6(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,4 tys

  0,0(0%)

  150

  0,0(0%)

  320

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,5 tys

  0,2(0%)

  25,0 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,4 tys

  0,4(0%)

  34,2 tys

  0,4(0%)

  34,2 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,2 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie kołobrzeskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu kołobrzeskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat kołobrzeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu kołobrzeskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  95,7 mln

  1,2 tys(100%)

  98,3 mln

  1,2 tys(100%)

  101,8 mln

  1,3 tys(100%)

  103,2 mln

  1,3 tys(100%)

  109,2 mln

  1,4 tys(100%)

  130,5 mln

  1,7 tys(100%)

  133,8 mln

  1,7 tys(100%)

  172,4 mln

  2,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  44,0 mln

  553(45.9%)

  44,0 mln

  554(44.8%)

  42,7 mln

  536(41.9%)

  43,4 mln

  546(42.1%)

  47,4 mln

  597(43.4%)

  59,0 mln

  744(45.2%)

  63,9 mln

  810(47.7%)

  57,9 mln

  751(33.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,6 mln

  44,9(3.7%)

  3,2 mln

  39,8(3.2%)

  3,2 mln

  40,7(3.2%)

  2,8 mln

  34,9(2.7%)

  3,0 mln

  37,6(2.7%)

  4,8 mln

  60,7(3.7%)

  3,8 mln

  48,8(2.9%)

  36,2 mln

  470(21%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  16,7 mln

  209(17.4%)

  17,9 mln

  226(18.2%)

  19,8 mln

  249(19.5%)

  24,5 mln

  308(23.7%)

  26,5 mln

  333(24.3%)

  25,6 mln

  322(19.6%)

  28,3 mln

  359(21.1%)

  30,9 mln

  401(17.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,4 mln

  106(8.8%)

  9,9 mln

  124(10%)

  9,0 mln

  114(8.9%)

  9,7 mln

  122(9.4%)

  10,9 mln

  138(10%)

  12,1 mln

  153(9.3%)

  13,4 mln

  169(10%)

  13,4 mln

  174(7.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,7 mln

  46,4(3.9%)

  3,7 mln

  46,7(3.8%)

  7,7 mln

  96,8(7.6%)

  3,1 mln

  38,6(3%)

  3,3 mln

  41,1(3%)

  8,6 mln

  109(6.6%)

  2,1 mln

  26,5(1.6%)

  8,6 mln

  111(5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,2 mln

  52,6(4.4%)

  4,3 mln

  54,2(4.4%)

  4,6 mln

  57,7(4.5%)

  4,7 mln

  59,2(4.6%)

  5,2 mln

  65,5(4.8%)

  7,3 mln

  92,1(5.6%)

  6,2 mln

  78,2(4.6%)

  6,8 mln

  87,7(3.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,0 mln

  49,8(4.1%)

  3,9 mln

  49,3(4%)

  4,3 mln

  53,4(4.2%)

  4,2 mln

  52,8(4.1%)

  4,2 mln

  52,3(3.8%)

  3,4 mln

  43,0(2.6%)

  4,7 mln

  59,9(3.5%)

  5,1 mln

  66,5(3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,4 mln

  17,5(1.5%)

  1,5 mln

  18,5(1.5%)

  1,5 mln

  19,0(1.5%)

  1,6 mln

  20,1(1.5%)

  1,6 mln

  20,3(1.5%)

  1,6 mln

  20,5(1.2%)

  2,1 mln

  27,2(1.6%)

  3,2 mln

  42,2(1.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,0 mln

  24,7(2.1%)

  1,8 mln

  22,6(1.8%)

  1,9 mln

  24,3(1.9%)

  2,0 mln

  24,6(1.9%)

  2,1 mln

  26,7(1.9%)

  1,2 mln

  14,7(0.9%)

  1,7 mln

  21,5(1.3%)

  2,6 mln

  33,7(1.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  277,7 tys

  3,5(0.3%)

  256,6 tys

  3,2(0.3%)

  287,9 tys

  3,6(0.3%)

  297,3 tys

  3,7(0.3%)

  317,9 tys

  4,0(0.3%)

  107,7 tys

  1,4(0.1%)

  141,5 tys

  1,8(0.1%)

  1,5 mln

  19,4(0.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,6 mln

  57,5(4.8%)

  5,0 mln

  63,1(5.1%)

  842,0 tys

  10,6(0.8%)

  385,9 tys

  4,9(0.4%)

  945,5 tys

  11,9(0.9%)

  1,4 mln

  18,1(1.1%)

  2,4 mln

  30,0(1.8%)

  1,3 mln

  17,5(0.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  593,8 tys

  7,5(0.6%)

  877,6 tys

  11,0(0.9%)

  700,2 tys

  8,8(0.7%)

  772,5 tys

  9,7(0.7%)

  661,0 tys

  8,3(0.6%)

  2,2 mln

  27,6(1.7%)

  1,1 mln

  13,7(0.8%)

  1,0 mln

  13,5(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,8 mln

  22,9(1.9%)

  1,5 mln

  18,8(1.5%)

  1,2 mln

  15,0(1.2%)

  741,0 tys

  9,3(0.7%)

  410,9 tys

  5,2(0.4%)

  531,6 tys

  6,7(0.4%)

  1,2 mln

  15,6(0.9%)

  820,5 tys

  10,6(0.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  314,1 tys

  4,0(0.3%)

  313,5 tys

  3,9(0.3%)

  365,5 tys

  4,6(0.4%)

  323,1 tys

  4,1(0.3%)

  339,3 tys

  4,3(0.3%)

  287,7 tys

  3,6(0.2%)

  325,4 tys

  4,1(0.2%)

  280,2 tys

  3,6(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  184,3 tys

  2,3(0.2%)

  187,8 tys

  2,4(0.2%)

  186,5 tys

  2,3(0.2%)

  198,0 tys

  2,5(0.2%)

  198,0 tys

  2,5(0.2%)

  198,0 tys

  2,5(0.1%)

  198,0 tys

  2,6(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  357,3 tys

  4,5(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 mln

  20,3(1.6%)

  2,4 mln

  30,4(2.3%)

  31,0 tys

  0,4(0%)

  21,2 tys

  0,3(0%)

  22,3 tys

  0,3(0%)

  34,9 tys

  0,5(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,4 tys

  0,0(0%)

  150

  0,0(0%)

  320

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,8 tys

  0,3(0%)

  25,7 tys

  0,3(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,8 tys

  0,3(0%)

  93,2 tys

  1,2(0.1%)

  149

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,4 tys

  0,4(0%)

  34,2 tys

  0,4(0%)

  34,2 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,2 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat kołobrzeski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16 566 mieszkańców powiatu kołobrzeskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 160 kobiet oraz 8 405 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 21,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 4,1% wykształcenie policealne, 12,8% średnie ogólnokształcące, a 21,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,2% mieszkańców powiatu kołobrzeskiego, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 12,4% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu kołobrzeskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie kołobrzeskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,8%) oraz średnie zawodowe (19,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,6%) oraz średnie zawodowe (23,3%).

  W roku 2021 w powiecie kołobrzeskim mieściło się 19 przedszkoli, w których do 88 oddziałów uczęszczało 1 859 dzieci (935 dziewczynek oraz 924 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kołobrzeskim mieściło się 10 przedszkoli, w których do 52 oddziałów uczęszczało 1 308 dzieci (654 dziewczynki oraz 654 chłopców). Dostępnych było 1 236 miejsc.

  17,2% mieszkańców powiatu kołobrzeskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,2% wśród dziewczynek i 17,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 886 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,98 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 23 szkoły podstawowe, w których w 345 oddziałach uczyło się 5 750 uczniów (2 793 kobiety oraz 2 957 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie kołobrzeskim placówkę miały 24 szkoły podstawowe, w których w 232 oddziałach uczyło się 4 717 uczniów (2 301 kobiet oraz 2 416 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,1% ludności (25,7% wśród dziewczynek i 26,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 93,57.

  W powiecie kołobrzeskim znajduje się 6 licea ogólnokształcące, w których w 55 oddziałach uczyło się 1 640 uczniów (955 kobiet oraz 685 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 514 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kołobrzeskim placówkę miałp 7 licea ogólnokształcące, w których w 58 oddziałach uczyło się 1 771 uczniów (979 kobiet oraz 792 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 514 absolwentów.

  W powiecie kołobrzeskim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 25 oddziałach uczyło się 583 uczniów (223 kobiety oraz 360 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,6% mieszkańców (13,3% wśród dziewczyn i 13,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 29,8 uczniów. 23,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,3% mieszkańców powiatu kołobrzeskiego w wieku potencjalnej nauki (28,8% kobiet i 27,8% mężczyzn).

 • 21,6% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  21,6%
  Województwo
  23,4%
  Polska
  25,2%
 • 24,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 17,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 38,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  38,5%
  woj. zachodniopomorskie
  35,6%
  Cała Polska
  35,2%
 • 40,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 4,1% Wykształcenie policealne
 • powiat kołobrzeski
  4,1%
  woj. zachodniopomorskie
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 5,9% Kobiety
  (policealne)
 • 2,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat kołobrzeski
  12,8%
  Zachodniopomorskie
  13,1%
  Cała Polska
  11,9%
 • 14,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  21,6%
  woj. zachodniopomorskie
  19,1%
  Cała Polska
  20,0%
 • 19,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat kołobrzeski
  21,2%
  Województwo
  20,6%
  Cała Polska
  21,2%
 • 15,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat kołobrzeski
  3,2%
  Województwo
  3,4%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat kołobrzeski
  12,4%
  Zachodniopomorskie
  13,8%
  Cała Polska
  12,3%
 • 13,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. kołobrzeski
  3,2%
  woj. zachodniopomorskie
  3,3%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie kołobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 886 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  886,0
  Zachodniopomorskie
  856,0
  Kraj
  883,0
 • 0,98 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Powiat
  0,98
  Województwo
  0,97
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 19Przedszkola
 • 14 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 88 Oddziały
 • 39 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 948 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat kołobrzeski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 859 Dzieci
 • 935 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 924 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,3%
  49,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 29 2 lata i mniej
 • 29
 • 431 3 lata
 • 431
 • 440 4 lata
 • 440
 • 478 5 lata
 • 478
 • 459 6 lat
 • 459
 • 22 7 lat i więcej
 • 22
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 18 2 lata i mniej
 • 18
 • 219 3 lata
 • 219
 • 215 4 lata
 • 215
 • 233 5 lata
 • 233
 • 247 6 lat
 • 247
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 11 2 lata i mniej
 • 11
 • 212 3 lata
 • 212
 • 225 4 lata
 • 225
 • 245 5 lata
 • 245
 • 212 6 lat
 • 212
 • 19 7 lat i więcej
 • 19
 • 703 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 167,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 164,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 62,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 60,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4Punkty przedszkolne
 • 4 Oddziały
 • 68 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat kołobrzeski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68 Dzieci
 • 29 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 39 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 42,6%
  57,4%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 15 3 lata
 • 15
 • 29 4 lata
 • 29
 • 13 5 lata
 • 13
 • 6 6 lat
 • 6
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 6 3 lata
 • 6
 • 12 4 lata
 • 12
 • 7 5 lata
 • 7
 • 3 6 lat
 • 3
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 9 3 lata
 • 9
 • 17 4 lata
 • 17
 • 6 5 lata
 • 6
 • 3 6 lat
 • 3
 •  
 • 3,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 3,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie kołobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat kołobrzeski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 320 Oddziały
 • 5 689 Uczniowie
 • 2 773 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 916 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,7%
  51,3%
 • 613 Uczniowie w 1 klasie
 • 298 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 315 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 676 Absolwenci
 • 342 Kobiety
  (absolwenci)
 • 334 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 25 Oddziały
 • 61 Uczniowie
 • 20 Kobiety
  (uczniowie)
 • 41 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 32,8%
  67,2%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. kołobrzeski
  16,7
  Zachodniopomorskie
  17,1
  Cała Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,7 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,7
 • 16,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,7
 • 17,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,8
 • 2,4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,4
 •  
 • 465,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 389,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 76,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 13,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 93,57 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat kołobrzeski
  93,57
  woj. zachodniopomorskie
  94,69
  Cały kraj
  95,71
 • 92,30 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. kołobrzeski
  92,30
  woj. zachodniopomorskie
  92,98
  Cały kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kołobrzeski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kołobrzeski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie kołobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat kołobrzeski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 48 Oddziały
 • 1 339 Uczniowie
 • 805 Kobiety
  (uczniowie)
 • 534 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 60,1%
  39,9%
 • 364 Uczniowie w 1 klasie
 • 227 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 137 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 352 Absolwenci
 • 222 Kobiety
  (absolwenci)
 • 130 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 4 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 7 Oddziały
 • 301 Uczniowie
 • 150 Kobiety
  (uczniowie)
 • 151 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,8%
  50,2%
 • 162 Absolwenci
 • 87 Kobiety
  (absolwenci)
 • 75 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 29,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat kołobrzeski
  29,8
  Województwo
  25,0
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 97,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 65,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 31,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 1,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat kołobrzeski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 141 Uczniowie w 1 klasie
 • 57 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 84 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 5 Oddziały
 • 31 Uczniowie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,4%
  51,6%
 • 12 Uczniowie w 1 klasie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 23,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. kołobrzeski
  23,3
  woj. zachodniopomorskie
  18,0
  Kraj
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 23,3 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 23,3
 • 27,6 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 27,6
 • 6,2 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 6,2
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie kołobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat kołobrzeski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat kołobrzeski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat kołobrzeski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kołobrzeski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie kołobrzeskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie kołobrzeskim znajdowało się 26 hoteli (4 ★★★★★, 9 ★★★★, 9 ★★★, 2 ★★, 2 w trakcie kategoryzacji), 1 motel (kategorii ★★★) oraz 6 pensjonatów (1 ★★★, 1 ★★, 2 , 2 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 19 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 10 (całoroczne: 7)
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 2 (całoroczne: 1)
  • ośrodki wczasowe: 69 (całoroczne: 19)
  • ośrodki kolonijne: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 7 (całoroczne: 4)
  • zespoły domków turystycznych: 22 (całoroczne: 1)
  • kempingi: 5 (całoroczne: 0)
  • zakłady uzdrowiskowe: 24
  • pokoje gościnne: 150 (całoroczne: 26)
  • kwatery agroturystyczne: 2 (całoroczne: 0)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 5 (całoroczne: 3)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 53
  • drzwi automatycznie otwierane: 58
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 56
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 59


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 49 (liczba sal: 90, liczba miejsc: 7 642)
  • z nagłośnieniem: 42
  • z projektorem multimedialnym: 44
  • z zestawem do wideokonferencji: 22
  • z obsługą techniczną: 32
  • z ekranem: 43
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 33
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 29
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 177


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie kołobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie kołobrzeskim: 10 (publiczne: 10, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie kołobrzeskim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 846 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 643 (uczestnicy: 85 052)
  • seanse filmowe: 79 (uczestnicy: 7 546)
  • wystawy: 13 (uczestnicy: 6 120)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 8 (uczestnicy: 11 150)
  • koncerty: 180 (uczestnicy: 29 645)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 125 (uczestnicy: 1 288)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 25 (uczestnicy: 3 660)
  • konkursy: 7 (uczestnicy: 190)
  • pokazy teatralne: 50 (uczestnicy: 3 840)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 50)
  • interdyscyplinarne: 12 (uczestnicy: 1 680)
  • warsztaty: 131 (uczestnicy: 3 403)
  • inne: 12 (uczestnicy: 16 480)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 21 (członkowie: 362)
  • plastyczne/techniczne: 11 (członkowie: 227)
  • taneczne: 1 (członkowie: 10)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 26)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 7)
  • teatralne: 2 (członkowie: 17)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 15)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 60)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 21 (absolwenci: 100)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 18)
  • plastyczne: 5 (absolwenci: 20)
  • nauki gry na instrumentach: 11 (absolwenci: 36)
  • tańca: 2 (absolwenci: 24)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 1 (absolwenci: 2)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 8
  • muzyczne: 3
  • politechniczne: 1
  • komputerowe: 4
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 2
  • sale baletowe/taneczne: 5
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 37 (członkowie: 542)
  • teatralne: 3 (członkowie: 32)
  • muzyczne - instrumentalne: 10 (członkowie: 86)
  • wokalne i chóry: 5 (członkowie: 128)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 7 (członkowie: 113)
  • taneczne: 12 (członkowie: 183)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie kołobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie kołobrzeskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 254 miejscami na widowni. Odbyło się 1 341 seansów, na które przyszło 42 339 widzów, w tym 342 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 12 869 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie kołobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie kołobrzeskim działały 3 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 157 333 zwiedzających, co daje 20 369 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie kołobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie kołobrzeskim działało 17 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 288 624 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 35 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 19 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 302 853 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 113
  • dostępne dla czytelników: 46
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 46
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 15
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 14
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 15
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 12


 • Biblioteki naukowe w powiecie kołobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie kołobrzeskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 33 716 wolumenów w tym ziobry specjalne: 11 481. Odnotowano 133 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 50 842 wolumeny. Odnotowano 837 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1


 • Kluby sportowe w powiecie kołobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie kołobrzeskim działały 34 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 2 262 członków. Zarejestrowano 2 157 ćwiczących (mężczyźni: 1 707, kobiety: 450, chłopcy do lat 18: 1 277, dziewczęta do lat 18: 348). Aktywnych było 48 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (55), instruktora sportowego (27) oraz inne osoby (19).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie kołobrzeskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kołobrzeski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, ruch pasażerów, flota transportowa, drogi publiczne przechodzące przez powiat kołobrzeski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 46 wypadków drogowych w powiecie kołobrzeskim odnotowano 6 ofiar śmiertelnych oraz 44 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 59,7 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 7,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 7,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 67,9 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie kołobrzeskim zarejestrowanych było 63 337 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 49 496 samochodów osobowych (639,4 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski), 6 996 samochodów ciężarowych (95,4 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 360 autobusów (4,6 - znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 390 ciągników siodłowych (4,9 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 3 134 motocykli (40,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,5 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,6 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 25,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 20,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 25,3 lat.


  W 2022 roku w powiecie kołobrzeskim znajdowało się 119 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 310 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 279 licencji na taksówki.

  W 2022 roku odnotowano w portach morskich w powiecie kołobrzeskim 0 przyjazdów pasażerów międzynarodowych, 0 krajowych oraz 0 wyjazdów pasażerów międzynarodowych i 0 krajowych. Na międzynarodowy obrót morski w portach morskich składał się załadunek łącznie z tranzytem 154 tysięcy ton oraz wyładunek łącznie z tranzytem 16 tysięcy ton.
 • Wypadki drogowe w powiecie kołobrzeskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 46 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 6 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 44 Ranni
  (rok 2022)
 • 22 Lekko ranni
 • 22 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie kołobrzeskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 59,67 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  59,7
  Województwo
  53,7
  Cały kraj
  56,5
 • 7,78 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  7,8
  woj. zachodniopomorskie
  4,6
  Kraj
  5,0
 • 57,08 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. kołobrzeski
  57,1
  Zachodniopomorskie
  60,5
  Kraj
  65,5
 • 7,89 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • powiat kołobrzeski
  7,9
  Zachodniopomorskie
  6,8
  Polska
  6,6
 • 67,89 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • Powiat
  67,9
  woj. zachodniopomorskie
  78,3
  Kraj
  77,6
 • 13,04 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  13,0
  Województwo
  8,5
  Polska
  8,9
 • 95,65 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  95,7
  Województwo
  112,7
  Cały kraj
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 63 337 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie kołobrzeskim w 2021 roku
 • 49 496 Samochody osobowe
 • 6 996 Samochody ciężarowe
 • 78 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 360 Autobusy
 • 493 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 392 Ciągniki samochodowe
 • 390   Ciągniki siodłowe
 • 2 466 Ciągniki rolnicze
 • 3 134 Motocykle
 • 1 028   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 601 Motorowery
 • 49 496Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie kołobrzeskim
 • Samochody osobowe w powiecie kołobrzeskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 639,4 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. kołobrzeski
  639,4
  Województwo
  657,0
  Polska
  682,4
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg9 305
  • 1400-1649 kg12 176
  • 1650-1899 kg11 562
  • 1900 kg i więcej16 453
 • 9 305 do 1399 kg
 • 12 176 1400-1649 kg
 • 11 562 1650-1899 kg
 • 16 453 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 16 088 do 1399 cm3
 • 16 088
 • 27 555 1400-1999 cm3
 • 27 555
 • 5 853 2000 i więcej cm3
 • 5 853
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie kołobrzeskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna26 360
  • olej napędowy16 343
  • gaz (LPG)6 140
  • pozostałe653
 • 26 360 benzyna
 • 16 343 olej napędowy
 • 6 140 gaz (LPG)
 • 653 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 505 do 1 roku
 • 505
 • 501 2 lata
 • 501
 • 649 3 lata
 • 649
 • 1 646 4-5 lat
 • 1 646
 • 1 847 6-7 lat
 • 1 847
 • 1 803 8-9 lat
 • 1 803
 • 2 448 10-11 lat
 • 2 448
 • 7 198 12-15 lat
 • 7 198
 • 9 483 16-20 lat
 • 9 483
 • 7 871 21-25 lat
 • 7 871
 • 6 072 26-30 lat
 • 6 072
 • 9 473 31 lat i więcej
 • 9 473
 • 20,5 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie kołobrzeskim
 • Tutaj
  20,5 lat
  Województwo
  20,1 lat
  Cała Polska
  19,0 lat
 • 6 996Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie kołobrzeskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie kołobrzeskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 95,4 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  95,4
  woj. zachodniopomorskie
  101,4
  Cały kraj
  109,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 626 do 999 kg
 • 3 626
 • 1 989 1000-1499 kg
 • 1 989
 • 477 1500-2999 kg
 • 477
 • 53 3000-3499 kg
 • 53
 • 138 3500-4999 kg
 • 138
 • 311 5000-6999 kg
 • 311
 • 186 7000-9999 kg
 • 186
 • 168 10000-14999 kg
 • 168
 • 48 15000 kg i więcej
 • 48
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 475
  • olej napędowy4 514
  • gaz (LPG)222
  • pozostałe785
 • 1 475 benzyna
 • 4 514 olej napędowy
 • 222 gaz (LPG)
 • 785 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 38 do 1 roku
 • 38
 • 37 2 lata
 • 37
 • 70 3 lata
 • 70
 • 163 4-5 lat
 • 163
 • 233 6-7 lat
 • 233
 • 236 8-9 lat
 • 236
 • 341 10-11 lat
 • 341
 • 928 12-15 lat
 • 928
 • 1 100 16-20 lat
 • 1 100
 • 1 048 21-25 lat
 • 1 048
 • 657 26-30 lat
 • 657
 • 2 145 31 lat i więcej
 • 2 145
 • 22,6 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie kołobrzeskim
 • Tutaj
  22,6 lat
  woj. zachodniopomorskie
  21,0 lat
  Kraj
  19,6 lat
 • 360Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie kołobrzeskim
 • Autobusy w powiecie kołobrzeskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 4,6 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  4,6
  Zachodniopomorskie
  3,8
  Cały kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna21
  • olej napędowy253
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe86
 • 21 benzyna
 • 253 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 86 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 2 2 lata
 • 2
 • 7 3 lata
 • 7
 • 11 4-5 lat
 • 11
 • 5 6-7 lat
 • 5
 • 7 8-9 lat
 • 7
 • 10 10-11 lat
 • 10
 • 28 12-15 lat
 • 28
 • 42 16-20 lat
 • 42
 • 59 21-25 lat
 • 59
 • 39 26-30 lat
 • 39
 • 148 31 lat i więcej
 • 148
 • 25,1 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie kołobrzeskim
 • Powiat
  25,1 lat
  Województwo
  23,7 lat
  Polska
  22,0 lat
 • 390Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie kołobrzeskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie kołobrzeskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 4,9 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  4,9
  Zachodniopomorskie
  10,5
  Kraj
  13,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy290
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe98
 • 1 benzyna
 • 290 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 98 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 3 2 lata
 • 3
 • 9 3 lata
 • 9
 • 26 4-5 lat
 • 26
 • 28 6-7 lat
 • 28
 • 19 8-9 lat
 • 19
 • 21 10-11 lat
 • 21
 • 40 12-15 lat
 • 40
 • 53 16-20 lat
 • 53
 • 63 21-25 lat
 • 63
 • 30 26-30 lat
 • 30
 • 98 31 lat i więcej
 • 98
 • 20,3 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie kołobrzeskim
 • powiat kołobrzeski
  20,3 lat
  Województwo
  14,2 lat
  Kraj
  12,6 lat
 • 3 134Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie kołobrzeskim
 • Motocykle w powiecie kołobrzeskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 40,5 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  40,5
  woj. zachodniopomorskie
  46,3
  Cały kraj
  46,2
 • Motocykle według grup wieku
 • 61 do 1 roku
 • 61
 • 38 2 lata
 • 38
 • 29 3 lata
 • 29
 • 55 4-5 lat
 • 55
 • 121 6-7 lat
 • 121
 • 64 8-9 lat
 • 64
 • 91 10-11 lat
 • 91
 • 314 12-15 lat
 • 314
 • 337 16-20 lat
 • 337
 • 296 21-25 lat
 • 296
 • 171 26-30 lat
 • 171
 • 1 557 31 lat i więcej
 • 1 557
 • 25,3 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie kołobrzeskim
 • Powiat
  25,3 lat
  woj. zachodniopomorskie
  26,2 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 119 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 96 km  Będących pod zarządem gminy
 • 21 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie kołobrzeskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 638,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  1 638,3 km
  Zachodniopomorskie
  542,9 km
  Polska
  624,0 km
 • 15,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. kołobrzeski
  15,5 km
  woj. zachodniopomorskie
  7,6 km
  Cała Polska
  5,2 km
 • 279 Liczba licencji na taksówki
 • 310 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Transport morski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Międzynarodowy ruch pasażerów w portach morskich
 • 0 Przyjazdy
 • 0 Wyjazdy
 • Krajowy ruch pasażerów w portach morskich
 • 0 Przyjazdy
 • 0 Wyjazdy
 • Ruch pasażerów w portach morskich w powiecie kołobrzeskim w latach 2007 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Międzynarodowy obrót morski w portach morskich w 2022 roku
 • 153,9 tys. ton Załadunek łącznie z tranzytem
 • 16,2 tys. ton Wyładunek łącznie z tranzytem
 • 0,0 tys. ton Tranzyt (rok 2016)
 • Międzynarodowy obrót morski w portach morskich w powiecie kołobrzeskim w latach 2007 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Morska flota transportowa - liczba statków
 • Morska flota transportowa - nośność (DWT - ang. deadweight tonnage)