Skórcz w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Skórcz - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Skórcz to miasto leżące w północnej Polsce. Należy do województwa pomorskiego, powiatu starogardzkiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Skórcz.
 • 3 438 Liczba mieszkańców
 • 3,6 km² Powierzchnia
 • 947,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 88 m n.p.m Wysokość
 • 1934 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 58 Numer kierunkowy
 • GST Tablice rejestracyjne
 • Janusz Jerzy Kosecki Burmistrz miasta
Skórcz na mapie
Identyfikatory
 • 18.524953.7937 Współrzędne GPS
 • 2213021 TERYT (TERC)
 • 0934777 SIMC
Herb miasta Skórcz
Skórcz herb

Jak Skórcz wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Skórcz na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Skórcz wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Skórcz plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
23Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
25Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
28Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
46Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
50Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
63Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
81Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
84Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
87Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
92Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
97Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
120Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
155Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
186Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
204Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
216Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
231Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
239Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
242Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
244Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
252Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
260Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym

Skórcz - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
83-220Poczta Skórcz

Skórcz - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Skórczu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Starogardzie Gdańskim (podlega pod: ZUS Oddział w Gdańsku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Piłsudskiego 4
83-200 Starogard Gdański
Urząd Miejski w Skórczu
(58) 582-47-54
(58) 582-46-74
ul. Główna 40
83-220 Skórcz

Skórcz - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Skórcz jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 438, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 1,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,9 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa pomorskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Skórcza zawarli w 2022 roku 14 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa pomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  29,7% mieszkańców Skórcza jest stanu wolnego, 55,4% żyje w małżeństwie, 6,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,9% to wdowy/wdowcy.

  Skórcz ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 7. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 2,01 na 1000 mieszkańców Skórcza. W 2022 roku urodziło się 38 dzieci, w tym 44,7% dziewczynek i 55,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 409 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,84 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 37,2% zgonów w Skórczu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,8% zgonów w Skórczu były nowotwory, a 7,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Skórcza przypada 8.91 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 33 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 57 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Skórcza -24. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  59,4% mieszkańców Skórcza jest w wieku produkcyjnym, 22,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Skórcza
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 3 438 Liczba mieszkańców
 • 1 751 Kobiety
 • 1 687 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Skórczu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Skórczu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Skórczu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Skórcza
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 38,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Skórcz
  38,9 lat
  Województwo
  40,9 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 40,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Skórcz, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Skórcza
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Skórcz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Skórcz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Skórcz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,7% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  29,7%
  Województwo
  30,3%
  Kraj
  29,1%
 • 24,7% Kobiety
  (Panny)
 • 34,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,4% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  55,4%
  woj. pomorskie
  53,3%
  Polska
  54,0%
 • 55,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,9% Wdowcy/Wdowy
 • Skórcz
  7,9%
  Województwo
  7,5%
  Cała Polska
  8,5%
 • 12,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Skórcz
  6,3%
  Pomorskie
  7,9%
  Cały kraj
  7,6%
 • 6,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • Skórcz
  0,7%
  Województwo
  0,9%
  Polska
  0,7%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Skórczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Skórczu w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Skórcz
  4,0
  Województwo
  4,5
  Cały kraj
  4,1
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Skórcz
  1,6
  Pomorskie
  1,6
  Kraj
  1,6
 • 14 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Skórczu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Skórczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 7 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 5 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 2 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 2,01 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Skórcz
  2,0
  Województwo
  -1,9
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Skórczu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Skórczu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Skórczu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Skórczu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 38 Urodzenia żywe
 • 17 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 21 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 44,7%
  55,3%
 • 10,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Skórcz
  10,9
  Pomorskie
  8,9
  Polska
  8,1
 • 39,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  39,5
  Województwo
  37,4
  Cała Polska
  35,1
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 56 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 56
 • 105 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 105
 • 77 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 77
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 409 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 342 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 472 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 409 g
  Pomorskie
  3 411 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 23 Waga 4500g - 4999g
 • 23
 • 118 Waga 4000g - 4499g
 • 118
 • 378 Waga 3500g - 3999g
 • 378
 • 392 Waga 3000g - 3499g
 • 392
 • 171 Waga 2500g - 2999g
 • 171
 • 37 Waga 2000g - 2499g
 • 37
 • 17 Waga 1500g - 1999g
 • 17
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,43 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Skórcz
  1,43
  Województwo
  1,32
  Cała Polska
  1,26
 • 0,69 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,69
  Pomorskie
  0,65
  Polska
  0,61
 • 0,84 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,84
  Pomorskie
  0,82
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Skórczu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 31 Zgony
 • 12 Kobiety
  (Zgony)
 • 19 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 38,7%
  61,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 8,9 Zgony na 1000 ludności
 • Skórcz
  8,9
  woj. pomorskie
  10,8
  Cała Polska
  11,9
 • 119,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  119,4
  Pomorskie
  121,3
  Polska
  147,0
 • 4,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Skórcz
  4,4
  Pomorskie
  4,6
  Cały kraj
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Skórcz
  3,0
  Pomorskie
  2,8
  Polska
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Pomorskie
  1,3
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie starogardzkim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  37,2%
  woj. pomorskie
  36,8%
  Kraj
  36,0%
 • 24,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  24,8%
  Pomorskie
  25,4%
  Polska
  23,6%
 • 7,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Skórcz
  7,0%
  woj. pomorskie
  7,7%
  Kraj
  6,7%
 • 73 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. pomorskie
  17,2
  Cały kraj
  15,8
 • 67,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Pomorskie
  67,1
  Kraj
  70,6
 • 268,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Skórcz
  268,4
  woj. pomorskie
  274,0
  Kraj
  280,1
 • 255,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Pomorskie
  255,0
  Cały kraj
  253,9
 • 403,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 410,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 395,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  403,1
  Województwo
  397,1
  Cała Polska
  426,2
 • 65,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 30,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 115,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  65,5
  Województwo
  59,9
  Cały kraj
  62,9
 • 29,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Skórcz
  29,9
  woj. pomorskie
  32,0
  Polska
  33,8
 • 4,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  4,7
  woj. pomorskie
  6,2
  Polska
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,5%
  Pomorskie
  0,6%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 33 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 18 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 57 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 26 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 31 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -24 Saldo migracji
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -16 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -24 Saldo migracji wewnętrznych
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -16 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Skórczu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Skórczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 19,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Skórcz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Skórcz - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Skórczu oddano do użytku 8 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,31 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Skórczu to 1 138 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 329 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Skórczu to 5,13 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Skórczu to 136,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,42% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,40% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,82% mieszkań posiada łazienkę, 80,49% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,18% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu starogardzkiego.

  Powiat starogardzki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Skórczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 138 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 329,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  329,10
  Pomorskie
  411,40
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 85,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  85,80 m2
  woj. pomorskie
  73,20 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 28,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  28,20 m2
  Województwo
  30,10 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,37 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Skórcz
  4,37
  Województwo
  3,75
  Kraj
  3,83
 • 3,04 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Skórcz
  3,04
  woj. pomorskie
  2,43
  Cały kraj
  2,42
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,70
  Województwo
  0,65
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Skórczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 8 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,31 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Skórcz
  2,31
  Województwo
  8,74
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 41 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,13 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,13
  Województwo
  3,50
  Polska
  3,89
 • 11,86 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  11,86
  woj. pomorskie
  30,63
  Kraj
  24,56
 • 1 089 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 136,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Skórcz
  136,1 m2
  Województwo
  80,9 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,31 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Skórcz
  0,31 m2
  Pomorskie
  0,71 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Skórczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,42% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  98,42%
  Pomorskie
  97,59%
  Cały kraj
  97,75%
 • 96,40% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  96,40%
  Pomorskie
  96,87%
  Polska
  95,18%
 • 94,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  94,82%
  Województwo
  95,83%
  Polska
  93,75%
 • 80,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Skórcz
  80,49%
  Województwo
  88,57%
  Cała Polska
  85,83%
 • 0,18% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  0,18%
  Pomorskie
  55,37%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Skórcz - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Skórczu na 1000 mieszkańców pracuje 401osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 48,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Skórczu wynosiło w 2023 roku 5,6% (5,6% wśród kobiet i 5,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa pomorskiego oraz wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Skórczu wynosiło 6 430,22 PLN, co odpowiada 95.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Skórcza 217 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 416 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 199.

  9,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Skórcza pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 36,8% w przemyśle i budownictwie, a 18,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Skórczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 401 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Skórcz
  401,0
  Pomorskie
  249,0
  Kraj
  259,0
 • 5,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 9,0% Kobiety
 • 3,0% Mężczyźni
 • Tutaj
  5,6%
  woj. pomorskie
  4,6%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Skórczu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Skórczu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Skórczu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Skórczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 636 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Skórcz
  6 430 PLN
  Województwo
  6 697 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Skórczu w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Skórczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 217 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 416 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 199 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,92 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Skórczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 9,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 11,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 36,8% Przemysł i budownictwo
 • 25,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 48,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 19,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 3,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 32,4% Pozostałe
 • 47,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 17,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Skórczu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Skórczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 397 Pracujący ogółem
 • 683 Kobiety
 • 714 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Skórczu w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 22,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 21,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 23,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,4% W wieku produkcyjnym
 • 54,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Skórcz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 68,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  68,3
  Pomorskie
  69,7
  Kraj
  69,0
 • 31,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  31,0
  Pomorskie
  35,9
  Polska
  38,2
 • 82,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  82,9
  Województwo
  106,5
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Skórcz - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Skórczu w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 404 podmioty gospodarki narodowej, z czego 292 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 27 nowych podmiotów, a 16 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (37) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (16) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (30) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2018 roku, najmniej (10) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Skórczu najwięcej (32) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (387) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,2% (5) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 31,9% (129) podmiotów, a 66,8% (270) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Skórczu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (28.1%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 404 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 129 Przemysł i budownictwo
 • 270 Pozostała działalność
 • 27 Podmioty nowo zarejestrowane w Skórczu w 2023 roku
 • 16 Podmioty wyrejestrowane w Skórczu w 2023 roku
 • 292 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 387 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 387
 • 12 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 12
 • 4 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 4
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 403 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 403
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 36 Spółki handlowe ogółem
 • 36
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 32  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 32
 • 16 Spółki cywilne ogółem
 • 16
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 292 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 82 Budownictwo
 • 82
 • 65 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 65
 • 30 Przetwórstwo przemysłowe
 • 30
 • 26 Transport i gospodarka magazynowa
 • 26
 • 17 Pozostała działalność
 • 17
 • 17 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 17
 • 13 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 13
 • 11 Informacja i komunikacja
 • 11
 • 6 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 6
 • 6 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 6
 • 6 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 6
 • 5 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 5
 • 4 Edukacja
 • 4
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Skórcz - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Skórczu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 67 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,24 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Skórczu wynosi 69,10% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa pomorskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Skórcza najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,60 (wykrywalność 66%) oraz przeciwko mieniu - 10,36 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,10 (56%), drogowe - 1,55 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,36 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Skórczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Skórcza.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Skórcz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 67 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 67
 • 47 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 47
 • 11 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 11
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 36 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 36
 • 19,24 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  19,24
  Pomorskie
  23,25
  Cały kraj
  22,81
 • 13,60 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  13,60
  Pomorskie
  14,36
  Cały kraj
  12,98
 • 3,10 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,10
  Pomorskie
  6,34
  Kraj
  6,99
 • 1,55 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,55
  Pomorskie
  1,68
  Polska
  1,82
 • 0,36 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,36
  Pomorskie
  0,36
  Cały kraj
  0,35
 • 10,36 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,36
  Pomorskie
  12,89
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Skórcz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  69%
  woj. pomorskie
  65%
  Cały kraj
  71%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  67%
  woj. pomorskie
  59%
  Cały kraj
  63%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  56%
  Województwo
  68%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  89%
  Województwo
  82%
  Polska
  88%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Skórcz
  48%
  Województwo
  45%
  Kraj
  51%

Skórcz - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Skórcza wyniosła w 2022 roku 30,9 mln złotych, co daje 8,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 38% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Skórcza - 38.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (14.2%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 9,6 mln złotych, czyli 31,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Skórcza wyniosła w 2022 roku 29,9 mln złotych, co daje 8,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 33.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (33.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (18.8%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11%). W budżecie Skórcza wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,7 tys złotych na mieszkańca (19,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 157 złotych na mieszkańca (1,8%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 11,1%.
 • Wydatki budżetu w Skórczu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Skórcza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Skórcz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Skórcza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  10,4 mln

  2,9 tys(100%)

  13,7 mln

  3,8 tys(100%)

  14,5 mln

  4,1 tys(100%)

  18,0 mln

  5,0 tys(100%)

  18,0 mln

  5,0 tys(100%)

  24,5 mln

  6,9 tys(100%)

  22,5 mln

  6,4 tys(100%)

  30,9 mln

  8,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,9 mln

  1,4 tys(46.9%)

  5,4 mln

  1,5 tys(39.6%)

  5,1 mln

  1,4 tys(35.5%)

  5,7 mln

  1,6 tys(31.7%)

  6,2 mln

  1,7 tys(34.3%)

  6,1 mln

  1,7 tys(24.8%)

  7,3 mln

  2,0 tys(32.3%)

  12,0 mln

  3,5 tys(38.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  632,6 tys

  179(6.1%)

  956,6 tys

  270(7%)

  704,8 tys

  195(4.9%)

  641,7 tys

  178(3.6%)

  846,6 tys

  234(4.7%)

  7,7 mln

  2,1 tys(31.2%)

  2,7 mln

  759(12.1%)

  4,4 mln

  1,3 tys(14.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  75,1 tys

  21,2(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  444,9 tys

  123(3.1%)

  189,7 tys

  52,5(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,8 mln

  824(9.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  199,5 tys

  56,4(1.9%)

  213,5 tys

  60,2(1.6%)

  620,6 tys

  172(4.3%)

  3,3 mln

  906(18.1%)

  2,2 mln

  594(11.9%)

  962,6 tys

  267(3.9%)

  1,2 mln

  324(5.1%)

  2,3 mln

  676(7.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,4 mln

  394(13.5%)

  1,8 mln

  495(12.8%)

  1,6 mln

  444(11.1%)

  1,5 mln

  411(8.2%)

  1,7 mln

  467(9.4%)

  1,8 mln

  500(7.3%)

  1,9 mln

  530(8.4%)

  2,3 mln

  663(7.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,0 mln

  564(19.3%)

  4,3 mln

  1,2 tys(31.5%)

  625,3 tys

  173(4.3%)

  627,0 tys

  174(3.5%)

  664,1 tys

  183(3.7%)

  655,0 tys

  182(2.7%)

  708,0 tys

  198(3.1%)

  1,5 mln

  424(4.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  395,0 tys

  112(3.8%)

  407,5 tys

  115(3%)

  442,9 tys

  123(3.1%)

  492,5 tys

  136(2.7%)

  516,4 tys

  143(2.9%)

  454,8 tys

  126(1.9%)

  524,6 tys

  147(2.3%)

  623,2 tys

  180(2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  277,7 tys

  78,5(2.7%)

  107,3 tys

  30,3(0.8%)

  153,1 tys

  42,4(1.1%)

  115,6 tys

  32,0(0.6%)

  154,1 tys

  42,5(0.9%)

  129,3 tys

  35,9(0.5%)

  155,9 tys

  43,6(0.7%)

  434,3 tys

  126(1.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  92,6 tys

  26,2(0.9%)

  87,4 tys

  24,7(0.6%)

  95,1 tys

  26,4(0.7%)

  88,6 tys

  24,5(0.5%)

  91,7 tys

  25,3(0.5%)

  54,2 tys

  15,0(0.2%)

  97,2 tys

  27,2(0.4%)

  225,0 tys

  65,1(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  59,3 tys

  16,8(0.6%)

  40,4 tys

  11,4(0.3%)

  26,9 tys

  7,4(0.2%)

  22,6 tys

  6,3(0.1%)

  29,6 tys

  8,2(0.2%)

  50,5 tys

  14,0(0.2%)

  75,4 tys

  21,1(0.3%)

  192,0 tys

  55,5(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  140,5 tys

  39,7(1.4%)

  118,9 tys

  33,5(0.9%)

  182,8 tys

  50,7(1.3%)

  528,0 tys

  146(2.9%)

  170,1 tys

  46,9(0.9%)

  148,9 tys

  41,3(0.6%)

  181,0 tys

  50,6(0.8%)

  152,2 tys

  44,0(0.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  9,0 tys

  2,6(0.1%)

  9,2 tys

  2,6(0.1%)

  8,9 tys

  2,5(0.1%)

  231,4 tys

  64,1(1.3%)

  92,9 tys

  25,6(0.5%)

  10,8 tys

  3,0(0%)

  10,4 tys

  2,9(0%)

  97,8 tys

  28,3(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  84,9 tys

  24,0(0.8%)

  83,5 tys

  23,6(0.6%)

  73,5 tys

  20,4(0.5%)

  127,5 tys

  35,3(0.7%)

  87,8 tys

  24,2(0.5%)

  55,5 tys

  15,4(0.2%)

  177,8 tys

  49,7(0.8%)

  83,4 tys

  24,1(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  102,9 tys

  29,1(1%)

  114,3 tys

  32,3(0.8%)

  94,3 tys

  26,1(0.7%)

  104,7 tys

  29,0(0.6%)

  104,4 tys

  28,8(0.6%)

  102,4 tys

  28,4(0.4%)

  118,1 tys

  33,0(0.5%)

  61,3 tys

  17,7(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  12,7 tys

  3,6(0.1%)

  69,9 tys

  19,7(0.5%)

  41,1 tys

  11,4(0.3%)

  97,8 tys

  27,1(0.5%)

  49,7 tys

  13,7(0.3%)

  34,6 tys

  9,6(0.1%)

  22,1 tys

  6,2(0.1%)

  29,3 tys

  8,5(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  22,1 tys

  6,3(0.2%)

  2,6 tys

  0,7(0%)

  1,7 tys

  0,5(0%)

  36,4 tys

  10,1(0.2%)

  24,6 tys

  6,8(0.1%)

  24,0 tys

  6,7(0.1%)

  899

  0,3(0%)

  899

  0,3(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,6 tys

  10,1(0.1%)

  1,2 mln

  349(5.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  265

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Skórczu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Skórcza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Skórcz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Skórcza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  11,5 mln

  3,2 tys(100%)

  15,0 mln

  4,2 tys(100%)

  15,2 mln

  4,3 tys(100%)

  17,4 mln

  4,8 tys(100%)

  17,4 mln

  4,8 tys(100%)

  26,4 mln

  7,5 tys(100%)

  22,5 mln

  6,4 tys(100%)

  29,9 mln

  8,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,6 mln

  1,3 tys(40.2%)

  5,0 mln

  1,4 tys(33.2%)

  5,7 mln

  1,6 tys(37.8%)

  6,2 mln

  1,7 tys(35.4%)

  5,7 mln

  1,6 tys(32.5%)

  5,3 mln

  1,5 tys(20.2%)

  6,5 mln

  1,8 tys(28.9%)

  10,1 mln

  2,9 tys(33.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  4,0 mln

  1,1 tys(34.8%)

  3,9 mln

  1,1 tys(26.3%)

  3,6 mln

  990(23.5%)

  3,8 mln

  1,0 tys(21.6%)

  4,0 mln

  1,1 tys(23.1%)

  7,0 mln

  2,0 tys(26.7%)

  5,5 mln

  1,5 tys(24.5%)

  5,6 mln

  1,6 tys(18.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  66,7 tys

  18,9(0.6%)

  285,3 tys

  80,5(1.9%)

  159,6 tys

  44,2(1.1%)

  189,9 tys

  52,6(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,3 mln

  952(11%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  15,2 tys

  4,3(0.1%)

  1,1 mln

  306(7.2%)

  141,3 tys

  39,2(0.9%)

  124,2 tys

  34,4(0.7%)

  21,9 tys

  6,0(0.1%)

  5,2 mln

  1,4 tys(19.7%)

  1,6 mln

  446(7.1%)

  3,2 mln

  931(10.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  427,6 tys

  121(3.7%)

  490,6 tys

  138(3.3%)

  472,5 tys

  131(3.1%)

  575,4 tys

  159(3.3%)

  730,3 tys

  202(4.2%)

  662,1 tys

  184(2.5%)

  689,2 tys

  193(3.1%)

  1,7 mln

  482(5.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,3 tys

  0,6(0%)

  7,4 tys

  2,1(0%)

  9,3 tys

  2,6(0.1%)

  1,4 mln

  376(7.8%)

  885,5 tys

  244(5.1%)

  439,4 tys

  122(1.7%)

  14,5 tys

  4,1(0.1%)

  846,6 tys

  245(2.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,5 mln

  430(13.2%)

  3,8 mln

  1,1 tys(25.5%)

  189,7 tys

  52,6(1.2%)

  145,1 tys

  40,2(0.8%)

  159,6 tys

  44,0(0.9%)

  148,8 tys

  41,3(0.6%)

  155,6 tys

  43,5(0.7%)

  673,4 tys

  195(2.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  277,8 tys

  78,6(2.4%)

  217,5 tys

  61,4(1.5%)

  517,0 tys

  143(3.4%)

  595,6 tys

  165(3.4%)

  521,7 tys

  144(3%)

  1,1 mln

  305(4.2%)

  757,5 tys

  212(3.4%)

  579,7 tys

  168(1.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  48,9 tys

  13,8(0.4%)

  75,6 tys

  21,3(0.5%)

  109,5 tys

  30,3(0.7%)

  53,3 tys

  14,8(0.3%)

  59,4 tys

  16,4(0.3%)

  67,8 tys

  18,8(0.3%)

  96,7 tys

  27,0(0.4%)

  196,2 tys

  56,7(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  58,1 tys

  16,4(0.5%)

  47,7 tys

  13,5(0.3%)

  28,5 tys

  7,9(0.2%)

  24,0 tys

  6,6(0.1%)

  28,9 tys

  8,0(0.2%)

  29,1 tys

  8,1(0.1%)

  25,2 tys

  7,0(0.1%)

  41,2 tys

  11,9(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  71,0 tys

  20,1(0.6%)

  25,0 tys

  7,1(0.2%)

  25,0 tys

  6,9(0.2%)

  25,0 tys

  6,9(0.1%)

  25,0 tys

  6,9(0.1%)

  25,0 tys

  6,9(0.1%)

  27,0 tys

  7,6(0.1%)

  40,0 tys

  11,6(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  60,0 tys

  16,6(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  31,8 tys

  9,2(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 mln

  292(4.6%)

  14,4 tys

  4,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  363,6 tys

  103(3.2%)

  8,5 tys

  2,4(0.1%)

  8,3 tys

  2,3(0.1%)

  7,8 tys

  2,2(0%)

  103,6 tys

  28,6(0.6%)

  43,8 tys

  12,1(0.2%)

  9,7 tys

  2,7(0%)

  9,9 tys

  2,9(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  1,0(0%)

  27,6 tys

  7,6(0.2%)

  4,7 tys

  1,3(0%)

  16,3 tys

  4,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,6 tys

  2,8(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,5 tys

  0,7(0%)

  6,7 tys

  1,9(0%)

  5,0 tys

  1,4(0%)

  5,0 tys

  1,4(0%)

  5,0 tys

  1,4(0%)

  5,0 tys

  1,4(0%)

  5,0 tys

  1,4(0%)

  4,9 tys

  1,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  22,1 tys

  6,3(0.2%)

  2,6 tys

  0,7(0%)

  1,7 tys

  0,5(0%)

  36,4 tys

  10,1(0.2%)

  24,6 tys

  6,8(0.1%)

  24,0 tys

  6,7(0.1%)

  899

  0,3(0%)

  899

  0,3(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  350

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  148

  0,0(0%)

  247

  0,1(0%)

  267

  0,1(0%)

  463

  0,1(0%)

  28,4 tys

  8,0(0.1%)

  130

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,6

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Skórcz - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 928 mieszkańców Skórcza jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 453 kobiet oraz 475 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 11,3% średnie ogólnokształcące, a 19,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,3% mieszkańców Skórcza, gimnazjalnym 3,7%, natomiast 14,5% podstawowym ukończonym. 3,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa pomorskiego mieszkańcy Skórcza mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Skórczu największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (20,8%) oraz wyższe (20,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,2%) oraz średnie zawodowe (19,7%).

  W roku 2022 w Skórczu mieściły się 2 przedszkola, w których do 8 oddziałów uczęszczało 145 dzieci (70 dziewczynek oraz 75 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Skórczu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 93 dzieci (41 dziewczynek oraz 52 chłopców). Dostępnych było 48 miejsc.

  18,9% mieszkańców Skórcza w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,8% wśród dziewczynek i 22,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 956 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,05 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 333 uczniów (165 kobiet oraz 168 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Skórczu placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 12 oddziałach uczyło się 286 uczniów (149 kobiet oraz 137 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,9% ludności (27,3% wśród dziewczynek i 24,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 102,46.

  W Skórczu znajduje się 1 Technikum, w którym w 10 oddziałach uczyło się 284 uczniów (136 kobiet oraz 148 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 49 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Skórczu placówkę miała 1 Technikum, w którym w 1 oddziale uczyło się 40 uczniów (27 kobiet oraz 13 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 0 absolwentów.

  W Skórczu znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 3 oddziałach uczyło się 69 uczniów (24 kobiety oraz 45 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,2% mieszkańców (19,3% wśród dziewczyn i 17,2% wśród chłopaków). 23,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 28,4 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,2% mieszkańców Skórcza w wieku potencjalnej nauki (23,4% kobiet i 19,1% mężczyzn).

 • 16,3% Wykształcenie wyższe
 • Skórcz
  16,3%
  woj. pomorskie
  26,3%
  Cała Polska
  25,2%
 • 20,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  33,5%
  woj. pomorskie
  34,2%
  Cała Polska
  35,2%
 • 35,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,6%
  Pomorskie
  3,3%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  11,3%
  Województwo
  12,8%
  Polska
  11,9%
 • 12,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Skórcz
  19,7%
  Pomorskie
  18,1%
  Kraj
  20,0%
 • 19,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  28,3%
  Pomorskie
  21,0%
  Cały kraj
  21,2%
 • 20,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,7%
  woj. pomorskie
  3,4%
  Cała Polska
  3,0%
 • 3,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  14,5%
  woj. pomorskie
  11,9%
  Cały kraj
  12,3%
 • 16,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 12,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,7%
  Pomorskie
  3,3%
  Kraj
  3,1%
 • 3,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Skórczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 956 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Skórcz
  956,0
  woj. pomorskie
  892,0
  Kraj
  927,0
 • 1,05 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  1,05
  woj. pomorskie
  0,98
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 8 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 114 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Skórcz) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 145 Dzieci
 • 70 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 75 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,3%
  51,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 35 3 lata
 • 35
 • 46 4 lata
 • 46
 • 49 5 lata
 • 49
 • 13 6 lat
 • 13
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 19 3 lata
 • 19
 • 19 4 lata
 • 19
 • 24 5 lata
 • 24
 • 6 6 lat
 • 6
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 16 3 lata
 • 16
 • 27 4 lata
 • 27
 • 25 5 lata
 • 25
 • 7 6 lat
 • 7
 • 39 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 7,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Skórczu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Skórczu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Miejskie Przedszkole
  Publiczne
  58 582-44-08
  58 582-47-21
  ul. Parkowa 3
  83-220 Skórcz
  470-
  Niepubliczne Przedszkole "Maluszkowo"
  Niepubliczne
  ul. Główna 7
  83-220 Skórcz
  ---
 • Szkoły podstawowe w Skórczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Skórcz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 333 Uczniowie
 • 165 Kobiety
  (uczniowie)
 • 168 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,5%
  50,5%
 • 51 Uczniowie w 1 klasie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 28 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 76 Absolwenci
 • 44 Kobiety
  (absolwenci)
 • 32 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  19,6
  woj. pomorskie
  18,1
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 27,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 23,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 102,46 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  102,46
  Pomorskie
  97,37
  Polska
  95,96
 • 101,54 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  101,54
  Województwo
  96,01
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Skórcz) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Skórcz) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Skórczu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Skórczu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa (Franciszek Schornak)
  Publiczna
  58 582-44-08
  58 582-47-21
  ul. Generała Józefa Hallera 7 A
  83-220 Skórcz
  14300-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Skórczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Technika (Skórcz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 10 Oddziały
 • 284 Uczniowie
 • 136 Kobiety
  (uczniowie)
 • 148 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,9%
  52,1%
 • 61 Uczniowie w 1 klasie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 35 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 49 Absolwenci
 • 22 Kobiety
  (absolwenci)
 • 27 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 28,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Miasto
  28,4
  woj. pomorskie
  25,9
  Cały kraj
  24,9
 •  
 • 22,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 13,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Skórcz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34 Uczniowie w 1 klasie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 23,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Skórcz
  23,0
  Pomorskie
  23,9
  Polska
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Skórczu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Skórczu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  58 582-42-50
  58 582-42-50
  ul. Kociewska 7
  83-220 Skórcz
  7174-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  58 582-42-50
  58 582-42-50
  ul. Kociewska 7
  83-220 Skórcz
  391-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  58 582-42-50
  58 582-42-50
  ul. Kociewska 7
  83-220 Skórcz
  376-
 • Edukacyjne grupy wieku w Skórczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 22,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Skórcz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Skórcz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Skórcz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Skórcz - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Skórczu

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Skórczu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Skórczu
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Skórczu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Skórczu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 150 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 40 (uczestnicy: 3 450)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 240)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 4 (uczestnicy: 2 500)
  • konkursy: 14 (uczestnicy: 330)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 200)
  • warsztaty: 16 (uczestnicy: 180)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 105)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 40)
  • taneczne: 2 (członkowie: 55)
  • inne: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (absolwenci: 42)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 6)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 34)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 22)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 12)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Skórczu działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 25 269 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 23 558 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  Według danych z 2016 w Skórczu działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 37 członków. Zarejestrowano 22 ćwiczących (mężczyźni: 18, kobiety: 4, chłopcy do lat 18: 5, dziewczęta do lat 18: 4). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Skórczu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Skórczu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Skórcza znajduje się 5 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Skórczu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Osada otwarta Skórcz z epoki żelazadnia 1971-11-21, wykaz dokumentów: 168/Archeol. z 1971-11-21
  • Kościół z XIV w. (ul. Kościelna 2)dnia 1962-09-10, wykaz dokumentów: 241/N z 1962-09-10
  • Miasto z 1339 r.dnia 1979-04-05, wykaz dokumentów: 816 z 1979-04-05; brak numeru z 2014-12-18
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w.dnia 1984-12-31, wykaz dokumentów: 927 z 1984-12-31
  • Kamienica z 1908 r. (ul. Jana III Sobieskiego 10)dnia 2012-06-06, wykaz dokumentów: A-1887 z 2012-06-06
 • Formy ochrony przyrody w Skórczu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Skórcza znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Skórczu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Borów Tucholskich - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich jest płaską równiną sandrową urozmaiconą przez dolinę rzeki Wdy oraz liczne zagłębienia wytopiskowe "oczka" wodne oraz nieliczne jeziora rynnowe. Obszar ten porastają bory sosnowe z zachowanymi fragmentami starodrzewia np. rezerwat "Czapli Wierch" lub "Krzywe Koło w pętli Wdy". Teren Borów Tucholskich objęto ochroną głównie ze względu na bardzo rozległy i zwarty kompleks borów sosnowych rosnacych na właściwych im siedliskach. Stanowią one miejsce występowania licznych reliktów roślinności z okresu borealnego., Data ustanowienia: 1994-01-01, Powierzchnia: 65780.0 ha

Skórcz - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w Skórczu odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 2 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 86,8 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 28,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Skórczu znajdowały się 5 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu starogardzkiego.

  Powiat starogardzki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Skórczu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 2 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 2 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Skórczu w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 86,76 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  86,8
  woj. pomorskie
  67,5
  Polska
  56,5
 • 28,92 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  28,9
  Pomorskie
  4,2
  Cała Polska
  5,0
 • 57,84 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  57,8
  woj. pomorskie
  82,5
  Cały kraj
  65,5
 • 33,33 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  33,3
  Województwo
  6,3
  Cały kraj
  8,9
 • 66,67 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  66,7
  Województwo
  122,2
  Kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Skórczu w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 12 396,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Skórcz
  12 396,7 km
  woj. pomorskie
  890,1 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 13,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Skórcz
  13,0 km
  Województwo
  6,9 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Skórcz przechodzą 4 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 214droga wojewódzka nr 214(Łeba - Steknica - Charbrowo - Wicko - Białogarda - Gęś - Krępa Kaszubska - Garczegorze - Nowa Wieś Lęborska - Lębork - Rybki - Malczyce - Osowo Lęborskie - Łebunia - Bukowina - Pałubice - Migi - Sierakowice - Puzdrowo - Tuchlino - Golica - Mściszewice - Klukowa Huta - Dubowo - Stężyca - Skorzewo - Kościerzyna - Sarnowy - Stawiska - Foshuta - Chwarzenko - Stara Kiszewa - Zamek Kiszewski - Bożepole Szlacheckie - Struga - Zblewo - Borzechowo - Bietowo - Lubichowo - Zelgoszcz - Wielki Bukowiec - Skórcz - Głuche - Osiek - Małe Wycinki - Jeżewnica - Recice - Grabowa Góra - Warlubie)
  • DW 222droga wojewódzka nr 222(Gdańsk - Borkowo Łostowickie - Straszyn - Arciszewo - Rekcin - Żuława - Jagatowo - Kleszczewo - Trąbki Wielkie - Gołębiewo - Gołębiewo Średnie - Gołębiewko - Godziszewo - Siwiałka - Trzcińsk - Kokoszkowy - Starogard Gdański - Janowo - Jabłowo - Jabłówko - Bobowo - Pączewo - Wolental - Skórcz)
  • DW 231droga wojewódzka nr 231( Skórcz - Mirotki - Stara Jania - Kopytkowo - Smętowo Graniczne - Czerwińsk - Luchowo - Kolonia Ostrowicka)
  • DW 234droga wojewódzka nr 234( Skórcz - Wielbrandowo - Maksymilianowo - Borkowo - Rzeżęcin - Morzeszczyn - Dzierżążno - Gogolewo - Gniew)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Skórczu istnieje 70 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 27 Stycznia

  ul. 3 Maja

  ul. Adama Asnyka

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Boczna

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Brzozowa

  ul. Chmielna

  ul. Cicha

  ul. Cisowa

  ul. Cypriana Kamila Norwida

  ul. Czereśniowa

  ul. Dobra

  ul. Dworcowa

  ul. Dębowa

  ul. Długa

  ul. Franciszka Schornaka

  ul. Gniewska

  ul. Grzybowa

  ul. Główna

  ul. Jabłoniowa

  ul. Jagodowa

  ul. Jana III Sobieskiego

  ul. Józefa Wybickiego

  ul. Kociewska

  ul. Konwaliowa

  ul. Kościelna

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Malinowa

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Miła

  ul. Modrzewiowa

  ul. Myśliwska

  ul. Młyńska

  ul. Nowy Świat

  ul. Ogrodowa

  ul. Orzechowa

  ul. Osiecka

  ul. Osiedlowa

  ul. Parkowa

  ul. Piaskowa

  Plac Wolności

  ul. Podgórna

  ul. Pogodna

  ul. Polna

  ul. Pomorska

  Rondo Gryfa

  ul. Sadowa

  ul. Sokolników

  ul. Sosnowa

  ul. Spacerowa

  ul. Spokojna

  ul. Starogardzka

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Szczęśliwa

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Topolowa

  ul. Wilcza

  ul. Wiśniowa

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wrzosowa

  ul. Wysoka

  ul. Zbożowa

  ul. Zielona

  ul. Złota

  ul. gen. Józefa Hallera

  ul. Świerkowa