Jedlicze w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Jedlicze - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Jedlicze to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa podkarpackiego, powiatu krośnieńskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Jedlicze.
 • 5 533 Liczba mieszkańców
 • 10,6 km² Powierzchnia
 • 522,0 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • XV wiek Data założenia
 • 1768 r. Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 13 Numer kierunkowy
 • RKR Tablice rejestracyjne
 • Jolanta Teresa Urbanik Burmistrz miasta
Jedlicze na mapie
Identyfikatory
 • 21.649049.7175 Współrzędne GPS
 • 1807044 TERYT (TERC)
 • 0953237 SIMC
Herb miasta Jedlicze
Jedlicze herb
Flaga miasta Jedlicze
Jedlicze flaga

Jak Jedlicze wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Jedlicze na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Jedlicze wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Jedlicze plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
9Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
19Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
46Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
89Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
91Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
139Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
159Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
172Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
208Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
208Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
238Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
245Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
251Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
277Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
283Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
292Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
305Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
316Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
318Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
327Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
332Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
343Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych

Jedlicze - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
38-460Poczta Jedlicze, ul. Tokarskiego 46
38-460Skrytki Pocztowe Poczta Jedlicze, ul. Tokarskiego 46

Jedlicze - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Jedliczu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Krośnie (podlega pod: ZUS Oddział w Jaśle)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Bieszczadzka 5
38-400 Krosno
Urząd Gminy Jedlicze
(13) 448-47-10
(13) 435-20-25
Rynek 6
38-460 Jedlicze

Jedlicze - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Jedlicze jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 5 533, z czego 51,5% stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 0,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Jedlicza zawarli w 2022 roku 21 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,1% mieszkańców Jedlicza jest stanu wolnego, 58,7% żyje w małżeństwie, 4,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,7% to wdowy/wdowcy.

  Jedlicze ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -35. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,32 na 1000 mieszkańców Jedlicza. W 2022 roku urodziło się 39 dzieci, w tym 41,0% dziewczynek i 59,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 353 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,66 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 41,3% zgonów w Jedliczu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,4% zgonów w Jedliczu były nowotwory, a 6,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Jedlicza przypada 13.37 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 67 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 75 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Jedlicza -8. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  58,0% mieszkańców Jedlicza jest w wieku produkcyjnym, 18,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Jedlicza
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 5 533 Liczba mieszkańców
 • 2 848 Kobiety
 • 2 685 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Jedliczu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Jedliczu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Jedliczu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Jedlicza
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Jedlicze
  42,6 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 44,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Jedlicze, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Jedlicza
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Jedlicze,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Jedlicze,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Jedlicze,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,1% Kawalerowie/Panny
 • Jedlicze
  28,2%
  woj. podkarpackie
  29,4%
  Kraj
  29,1%
 • 22,9% Kobiety
  (Panny)
 • 33,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,7% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  58,7%
  woj. podkarpackie
  57,0%
  Cały kraj
  54,0%
 • 58,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,7% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,7%
  Podkarpackie
  8,0%
  Cały kraj
  8,5%
 • 14,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Jedlicze
  4,2%
  Podkarpackie
  5,0%
  Cała Polska
  7,6%
 • 4,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Jedlicze
  0,2%
  Województwo
  0,6%
  Kraj
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Jedliczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Jedliczu w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Jedlicze
  3,8
  woj. podkarpackie
  4,0
  Polska
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Jedlicze
  1,2
  woj. podkarpackie
  1,2
  Cała Polska
  1,6
 • 21 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Jedliczu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Jedliczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -35 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -27 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -8 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,32 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -6,3
  Województwo
  -2,5
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Jedliczu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Jedliczu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Jedliczu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Jedliczu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 39 Urodzenia żywe
 • 16 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 23 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 41,0%
  59,0%
 • 7,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  7,1
  woj. podkarpackie
  8,1
  Cały kraj
  8,1
 • 35,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Jedlicze
  35,1
  Województwo
  35,1
  Cały kraj
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 33 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 33
 • 104 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 104
 • 73 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 73
 • 38 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 38
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 353 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 295 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 404 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 353 g
  Podkarpackie
  3 312 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 61 Waga 4000g - 4499g
 • 61
 • 272 Waga 3500g - 3999g
 • 272
 • 343 Waga 3000g - 3499g
 • 343
 • 129 Waga 2500g - 2999g
 • 129
 • 34 Waga 2000g - 2499g
 • 34
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,31 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Jedlicze
  1,31
  woj. podkarpackie
  1,25
  Kraj
  1,26
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Jedlicze
  0,62
  woj. podkarpackie
  0,60
  Polska
  0,61
 • 0,66 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Jedlicze
  0,66
  woj. podkarpackie
  0,77
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Jedliczu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 74 Zgony
 • 43 Kobiety
  (Zgony)
 • 31 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 58,1%
  41,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,4 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  13,4
  Województwo
  10,5
  Kraj
  11,9
 • 151,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  151,5
  woj. podkarpackie
  130,5
  Kraj
  147,0
 • 1,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  1,2
  woj. podkarpackie
  3,9
  Cały kraj
  3,8
 • 2,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Jedlicze
  2,8
  Podkarpackie
  2,6
  Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie krośnieńskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  41,3%
  woj. podkarpackie
  44,0%
  Polska
  36,0%
 • 24,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Jedlicze
  24,4%
  woj. podkarpackie
  21,3%
  Kraj
  23,6%
 • 6,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Jedlicze
  6,7%
  Województwo
  6,4%
  Kraj
  6,7%
 • 102 Zgony spowodowane COVID-19
 • 18,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  18,0
  Cały kraj
  15,8
 • 68,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  68,8
  Cały kraj
  70,6
 • 291,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  291,0
  Województwo
  224,0
  Cały kraj
  280,1
 • 198,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. podkarpackie
  198,8
  Polska
  253,9
 • 493,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 552,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 432,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Jedlicze
  493,3
  Województwo
  463,9
  Kraj
  426,2
 • 74,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 25,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 82,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  74,8
  Podkarpackie
  72,9
  Polska
  62,9
 • 54,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Jedlicze
  54,1
  Województwo
  25,5
  Cały kraj
  33,8
 • 12,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  12,6
  Podkarpackie
  4,8
  Kraj
  7,0
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Jedlicze
  1,1%
  Podkarpackie
  0,5%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 67 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 41 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 26 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 75 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 38 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 37 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -6 Saldo migracji
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -10 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -8 Saldo migracji wewnętrznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Jedliczu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Jedliczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Jedlicze, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Jedlicze - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Jedliczu oddano do użytku 12 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,16 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Jedliczu to 1 804 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 325 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Jedliczu to 5,42 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Jedliczu to 139,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,39% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,95% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,67% mieszkań posiada łazienkę, 80,43% korzysta z centralnego ogrzewania, a 98,17% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu krośnieńskiego.

  Powiat krośnieński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Jedliczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 804 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 324,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Jedlicze
  324,80
  woj. podkarpackie
  342,90
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 96,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  96,40 m2
  Województwo
  84,50 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 31,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  31,30 m2
  Podkarpackie
  29,00 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,93 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,93
  Podkarpackie
  4,24
  Cały kraj
  3,83
 • 3,08 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,08
  Województwo
  2,92
  Cała Polska
  2,42
 • 0,62 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,62
  woj. podkarpackie
  0,69
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Jedliczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 12 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,16 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  2,16
  woj. podkarpackie
  5,39
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 65 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,42 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Jedlicze
  5,42
  Województwo
  4,42
  Polska
  3,89
 • 11,70 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  11,70
  woj. podkarpackie
  23,86
  Cały kraj
  24,56
 • 1 669 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 139,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Jedlicze
  139,1 m2
  woj. podkarpackie
  105,7 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,30 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,30 m2
  Województwo
  0,57 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Jedliczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,39% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,39%
  Województwo
  97,52%
  Polska
  97,75%
 • 97,95% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Jedlicze
  97,95%
  Podkarpackie
  94,28%
  Kraj
  95,18%
 • 97,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Jedlicze
  97,67%
  Podkarpackie
  92,88%
  Cały kraj
  93,75%
 • 80,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  80,43%
  woj. podkarpackie
  84,55%
  Kraj
  85,83%
 • 98,17% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  98,17%
  Podkarpackie
  78,45%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Jedlicze - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Jedliczu na 1000 mieszkańców pracuje 375osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 34,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 66,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Jedliczu wynosiło w 2023 roku 8,3% (8,3% wśród kobiet i 8,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Jedliczu wynosiło 4 841,46 PLN, co odpowiada 72.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Jedlicza 740 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 044 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 304.

  24,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Jedlicza pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 31,8% w przemyśle i budownictwie, a 13,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Jedliczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 375 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  375,0
  Podkarpackie
  224,0
  Kraj
  259,0
 • 7,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 9,7% Kobiety
 • 5,5% Mężczyźni
 • Jedlicze
  8,3%
  Podkarpackie
  8,6%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Jedliczu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Jedliczu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Jedliczu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Jedliczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 433 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  4 841 PLN
  Podkarpackie
  5 663 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Jedliczu w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Jedliczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 740 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 1 044 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 304 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,41 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Jedliczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 24,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 25,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 24,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 31,8% Przemysł i budownictwo
 • 15,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 48,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,1% Pozostałe
 • 43,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Jedliczu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Jedliczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 083 Pracujący ogółem
 • 708 Kobiety
 • 1 375 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Jedliczu w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,0% W wieku produkcyjnym
 • 51,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Jedlicze, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 72,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Jedlicze
  72,3
  Podkarpackie
  64,6
  Polska
  69,0
 • 41,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Jedlicze
  41,0
  Podkarpackie
  34,8
  Kraj
  38,2
 • 130,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  130,9
  woj. podkarpackie
  116,6
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Jedlicze - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Jedliczu w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 526 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 387 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 35 nowych podmiotów, a 25 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (51) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (28) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (46) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (15) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2022 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Jedliczu najwięcej (40) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (503) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,8% (4) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,2% (122) podmiotów, a 76,0% (400) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Jedliczu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18.9%) oraz Budownictwo (15.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 526 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 122 Przemysł i budownictwo
 • 400 Pozostała działalność
 • 35 Podmioty nowo zarejestrowane w Jedliczu w 2023 roku
 • 25 Podmioty wyrejestrowane w Jedliczu w 2023 roku
 • 387 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 503 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 503
 • 20 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 20
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 526 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 526
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 28 Spółki handlowe ogółem
 • 28
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 26  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 26
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 40 Spółki cywilne ogółem
 • 40
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 387 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 73 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 73
 • 59 Budownictwo
 • 59
 • 42 Przetwórstwo przemysłowe
 • 42
 • 39 Transport i gospodarka magazynowa
 • 39
 • 36 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 36
 • 28 Pozostała działalność
 • 28
 • 24 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 24
 • 23 Informacja i komunikacja
 • 23
 • 20 Edukacja
 • 20
 • 13 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 13
 • 11 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 11
 • 10 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 10
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Jedlicze - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Jedliczu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 81 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,50 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Jedliczu wynosi 77,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Jedlicza najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 9,97 (wykrywalność 70%) oraz o charakterze gospodarczym - 8,24 (wykrywalność 76%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze kryminalnym - 4,63 (70%), drogowe - 1,28 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,20 (81%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Jedliczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Jedlicza.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Jedlicze, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 81
 • 26 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 26
 • 46 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 46
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 55 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 55
 • 14,50 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  14,50
  Województwo
  12,93
  Polska
  22,81
 • 4,63 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Jedlicze
  4,63
  Województwo
  6,81
  Cała Polska
  12,98
 • 8,24 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,24
  woj. podkarpackie
  3,93
  Cała Polska
  6,99
 • 1,28 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Jedlicze
  1,28
  Województwo
  1,47
  Kraj
  1,82
 • 0,20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,20
  woj. podkarpackie
  0,32
  Cały kraj
  0,35
 • 9,97 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,97
  Województwo
  6,46
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Jedlicze, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  77%
  Podkarpackie
  68%
  Cały kraj
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  71%
  woj. podkarpackie
  66%
  Cała Polska
  63%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Jedlicze
  76%
  Podkarpackie
  56%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Jedlicze
  82%
  Podkarpackie
  87%
  Polska
  88%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  70%
  Podkarpackie
  48%
  Cała Polska
  51%

Jedlicze - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Jedlicza wyniosła w 2022 roku 86,1 mln złotych, co daje 5,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 11% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Jedlicza - 26.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (16.8%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 16,5 mln złotych, czyli 19,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Jedlicza wyniosła w 2022 roku 82,2 mln złotych, co daje 5,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 8.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (32.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (22.9%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10%). W budżecie Jedlicza wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 907 złotych na mieszkańca (16,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 45,3 złotych na mieszkańca (0,8%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 14,6%.
 • Wydatki budżetu w Jedliczu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Jedlicza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Jedlicze, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Jedlicza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  41,3 mln

  2,7 tys(100%)

  48,4 mln

  3,1 tys(100%)

  57,1 mln

  3,7 tys(100%)

  65,6 mln

  4,2 tys(100%)

  65,4 mln

  4,2 tys(100%)

  89,5 mln

  5,9 tys(100%)

  78,1 mln

  5,2 tys(100%)

  86,1 mln

  5,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  14,5 mln

  2,5 tys(35.2%)

  15,2 mln

  2,6 tys(31.4%)

  16,2 mln

  2,8 tys(28.4%)

  16,7 mln

  2,9 tys(25.5%)

  17,7 mln

  3,1 tys(27%)

  19,1 mln

  3,4 tys(21.4%)

  21,6 mln

  3,8 tys(27.6%)

  23,1 mln

  4,2 tys(26.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,6 mln

  974(13.6%)

  5,9 mln

  1,0 tys(12.2%)

  6,1 mln

  1,1 tys(10.7%)

  3,9 mln

  672(5.9%)

  7,3 mln

  1,3 tys(11.2%)

  17,3 mln

  3,1 tys(19.3%)

  8,1 mln

  1,4 tys(10.3%)

  14,4 mln

  2,6 tys(16.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,8 mln

  665(9.3%)

  3,7 mln

  643(7.6%)

  5,1 mln

  893(9%)

  5,6 mln

  973(8.5%)

  6,0 mln

  1,1 tys(9.2%)

  7,1 mln

  1,2 tys(7.9%)

  7,3 mln

  1,3 tys(9.4%)

  8,1 mln

  1,5 tys(9.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,0 mln

  1,4 tys(19.3%)

  16,4 mln

  2,9 tys(34%)

  3,5 mln

  600(6%)

  3,5 mln

  604(5.3%)

  3,7 mln

  649(5.7%)

  3,9 mln

  688(4.4%)

  4,2 mln

  747(5.4%)

  7,0 mln

  1,3 tys(8.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  50,2 tys

  8,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,1 mln

  1,1 tys(7.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,1 mln

  542(7.5%)

  212,5 tys

  36,9(0.4%)

  1,1 mln

  198(2%)

  570,8 tys

  99,1(0.9%)

  2,1 mln

  369(3.2%)

  1,2 mln

  216(1.4%)

  677,5 tys

  121(0.9%)

  3,9 mln

  699(4.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,1 mln

  189(2.6%)

  2,2 mln

  390(4.6%)

  2,9 mln

  510(5.1%)

  5,7 mln

  982(8.6%)

  1,9 mln

  329(2.9%)

  5,0 mln

  876(5.5%)

  6,3 mln

  1,1 tys(8%)

  2,7 mln

  482(3.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,4 mln

  235(3.3%)

  1,6 mln

  271(3.2%)

  1,8 mln

  305(3.1%)

  5,3 mln

  913(8%)

  2,8 mln

  484(4.2%)

  2,2 mln

  385(2.4%)

  1,7 mln

  300(2.2%)

  2,1 mln

  371(2.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  305,5 tys

  53,1(0.7%)

  208,5 tys

  36,2(0.4%)

  993,2 tys

  172(1.7%)

  592,2 tys

  103(0.9%)

  579,4 tys

  101(0.9%)

  764,9 tys

  135(0.9%)

  770,9 tys

  137(1%)

  1,7 mln

  304(2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,8 mln

  317(4.4%)

  1,5 mln

  267(3.2%)

  1,5 mln

  264(2.7%)

  1,1 mln

  188(1.7%)

  1,1 mln

  198(1.7%)

  1,3 mln

  222(1.4%)

  1,2 mln

  220(1.6%)

  1,4 mln

  245(1.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  340,3 tys

  59,1(0.8%)

  194,7 tys

  33,8(0.4%)

  232,9 tys

  40,4(0.4%)

  206,7 tys

  35,9(0.3%)

  439,1 tys

  76,8(0.7%)

  6,0 mln

  1,1 tys(6.7%)

  859,8 tys

  153(1.1%)

  445,6 tys

  80,2(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  105,3 tys

  18,3(0.3%)

  165,9 tys

  28,8(0.3%)

  218,3 tys

  37,9(0.4%)

  339,9 tys

  59,0(0.5%)

  207,1 tys

  36,2(0.3%)

  195,4 tys

  34,5(0.2%)

  251,1 tys

  44,7(0.3%)

  273,6 tys

  49,3(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  232,5 tys

  40,4(0.6%)

  186,5 tys

  32,4(0.4%)

  214,9 tys

  37,3(0.4%)

  231,0 tys

  40,1(0.4%)

  249,7 tys

  43,7(0.4%)

  120,9 tys

  21,4(0.1%)

  229,6 tys

  40,8(0.3%)

  187,8 tys

  33,8(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  333,4 tys

  58,0(0.8%)

  262,9 tys

  45,7(0.5%)

  219,0 tys

  38,0(0.4%)

  174,4 tys

  30,3(0.3%)

  148,8 tys

  26,0(0.2%)

  92,5 tys

  16,4(0.1%)

  62,0 tys

  11,0(0.1%)

  153,0 tys

  27,5(0.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  113,8 tys

  19,8(0.3%)

  118,4 tys

  20,6(0.2%)

  113,9 tys

  19,8(0.2%)

  123,1 tys

  21,4(0.2%)

  121,5 tys

  21,2(0.2%)

  127,8 tys

  22,6(0.1%)

  126,9 tys

  22,6(0.2%)

  134,1 tys

  24,1(0.2%)

  Handel

  [Dział 500]

  33,9 tys

  5,9(0.1%)

  35,6 tys

  6,2(0.1%)

  79,9 tys

  13,9(0.1%)

  2,3 mln

  401(3.5%)

  64,4 tys

  11,3(0.1%)

  76,3 tys

  13,5(0.1%)

  80,0 tys

  14,2(0.1%)

  124,8 tys

  22,5(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  341,7 tys

  59,4(0.8%)

  348,3 tys

  60,6(0.7%)

  357,7 tys

  62,1(0.6%)

  408,0 tys

  70,9(0.6%)

  387,7 tys

  67,8(0.6%)

  399,2 tys

  70,6(0.4%)

  486,2 tys

  86,5(0.6%)

  122,9 tys

  22,1(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  7,4 tys

  1,3(0%)

  12,2 tys

  2,1(0%)

  150,4 tys

  26,1(0.3%)

  133,0 tys

  23,1(0.2%)

  215

  0,0(0%)

  48,1 tys

  8,5(0.1%)

  51,7 tys

  9,2(0.1%)

  34,4 tys

  6,2(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  3,7 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,7 tys

  0,7(0%)

  19,0 tys

  3,4(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  792

  0,1(0%)

  3,4 tys

  0,6(0%)

  183

  0,0(0%)

  46,3 tys

  8,2(0.1%)

  13,5 tys

  2,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  152,4 tys

  26,5(0.4%)

  17,4 tys

  3,0(0%)

  3,2 tys

  0,6(0%)

  141,9 tys

  24,6(0.2%)

  148,7 tys

  26,0(0.2%)

  147,3 tys

  26,0(0.2%)

  46,3 tys

  8,2(0.1%)

  3,1 tys

  0,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,9 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  44,4

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  126,5 tys

  22,1(0.2%)

  21,1 tys

  3,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Jedliczu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Jedlicza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Jedlicze, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Jedlicza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  44,7 mln

  2,9 tys(100%)

  51,6 mln

  3,3 tys(100%)

  57,6 mln

  3,7 tys(100%)

  67,1 mln

  4,3 tys(100%)

  67,8 mln

  4,4 tys(100%)

  94,9 mln

  6,2 tys(100%)

  89,5 mln

  6,0 tys(100%)

  82,2 mln

  5,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  19,2 mln

  3,3 tys(42.9%)

  20,4 mln

  3,5 tys(39.5%)

  21,0 mln

  3,6 tys(36.5%)

  22,4 mln

  3,9 tys(33.3%)

  24,3 mln

  4,3 tys(35.8%)

  24,2 mln

  4,3 tys(25.5%)

  27,7 mln

  4,9 tys(31%)

  26,8 mln

  4,8 tys(32.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,8 mln

  1,7 tys(22%)

  10,4 mln

  1,8 tys(20.2%)

  11,9 mln

  2,1 tys(20.6%)

  13,2 mln

  2,3 tys(19.6%)

  14,2 mln

  2,5 tys(20.9%)

  18,8 mln

  3,3 tys(19.8%)

  23,1 mln

  4,1 tys(25.8%)

  18,8 mln

  3,4 tys(22.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,8 mln

  653(8.4%)

  3,8 mln

  669(7.5%)

  2,9 mln

  497(5%)

  3,1 mln

  546(4.7%)

  4,5 mln

  784(6.6%)

  13,4 mln

  2,4 tys(14.2%)

  4,6 mln

  812(5.1%)

  8,2 mln

  1,5 tys(10%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  14,5 tys

  2,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,5 mln

  1,3 tys(9.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,9 mln

  1,0 tys(13.1%)

  14,2 mln

  2,5 tys(27.5%)

  1,2 mln

  208(2.1%)

  1,1 mln

  193(1.7%)

  1,2 mln

  205(1.7%)

  1,2 mln

  220(1.3%)

  1,2 mln

  217(1.4%)

  3,1 mln

  554(3.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,2 mln

  212(2.7%)

  1,1 mln

  198(2.2%)

  1,7 mln

  291(2.9%)

  1,7 mln

  289(2.5%)

  1,0 mln

  182(1.5%)

  2,3 mln

  400(2.4%)

  1,8 mln

  322(2%)

  1,5 mln

  274(1.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,9 mln

  502(6.5%)

  452,9 tys

  78,7(0.9%)

  585,6 tys

  102(1%)

  539,6 tys

  93,7(0.8%)

  725,7 tys

  127(1.1%)

  3,4 mln

  599(3.6%)

  775,0 tys

  138(0.9%)

  833,5 tys

  150(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  168,9 tys

  29,3(0.4%)

  225,8 tys

  39,3(0.4%)

  209,3 tys

  36,3(0.4%)

  167,9 tys

  29,1(0.3%)

  136,3 tys

  23,8(0.2%)

  132,7 tys

  23,5(0.1%)

  171,8 tys

  30,6(0.2%)

  706,1 tys

  127(0.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  681,6 tys

  118(1.5%)

  262,9 tys

  45,7(0.5%)

  229,4 tys

  39,8(0.4%)

  214,6 tys

  37,3(0.3%)

  225,8 tys

  39,5(0.3%)

  195,3 tys

  34,5(0.2%)

  150,9 tys

  26,8(0.2%)

  320,1 tys

  57,6(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  189,1 tys

  32,9(0.4%)

  177,2 tys

  30,8(0.3%)

  314,8 tys

  54,6(0.5%)

  212,5 tys

  36,9(0.3%)

  484,5 tys

  84,7(0.7%)

  3,4 mln

  602(3.6%)

  2,5 mln

  442(2.8%)

  294,0 tys

  52,9(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  45,8 tys

  8,0(0.1%)

  13,6 tys

  2,4(0%)

  122,4 tys

  21,3(0.2%)

  53,4 tys

  9,3(0.1%)

  13,3 tys

  2,3(0%)

  101,6 tys

  18,0(0.1%)

  24,5 tys

  4,4(0%)

  163,8 tys

  29,5(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  3,4 tys

  0,6(0%)

  14,9 tys

  2,6(0%)

  576,4 tys

  100(1%)

  409,0 tys

  71,0(0.6%)

  58,7 tys

  10,3(0.1%)

  14,4 tys

  2,6(0%)

  107,9 tys

  19,2(0.1%)

  106,6 tys

  19,2(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  170,0 tys

  29,5(0.4%)

  165,6 tys

  28,8(0.3%)

  135,0 tys

  23,4(0.2%)

  133,6 tys

  23,2(0.2%)

  130,6 tys

  22,9(0.2%)

  101,6 tys

  17,9(0.1%)

  98,7 tys

  17,6(0.1%)

  80,9 tys

  14,6(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  65,1 tys

  11,3(0.1%)

  49,3 tys

  8,6(0.1%)

  79,8 tys

  13,9(0.1%)

  75,0 tys

  13,0(0.1%)

  72,8 tys

  12,7(0.1%)

  88,2 tys

  15,6(0.1%)

  73,3 tys

  13,0(0.1%)

  73,2 tys

  13,2(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  221,9 tys

  38,6(0.5%)

  46,4 tys

  8,1(0.1%)

  172,6 tys

  30,0(0.3%)

  2,6 mln

  454(3.9%)

  481,3 tys

  84,2(0.7%)

  539,4 tys

  95,3(0.6%)

  51,7 tys

  9,2(0.1%)

  71,6 tys

  12,9(0.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  186,7 tys

  32,5(0.4%)

  181,6 tys

  31,6(0.4%)

  418,7 tys

  72,7(0.7%)

  1,8 mln

  316(2.7%)

  189,0 tys

  33,1(0.3%)

  2,9 mln

  507(3%)

  3,5 mln

  620(3.9%)

  42,5 tys

  7,7(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  152,4 tys

  26,5(0.3%)

  17,4 tys

  3,0(0%)

  3,2 tys

  0,6(0%)

  141,9 tys

  24,6(0.2%)

  148,7 tys

  26,0(0.2%)

  147,3 tys

  26,0(0.2%)

  10,3 tys

  1,8(0%)

  3,1 tys

  0,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 mln

  174(1.5%)

  3,1 tys

  0,5(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,6(0%)

  757

  0,1(0%)

  383

  0,1(0%)

  950

  0,2(0%)

  60,0

  0,0(0%)

  275,2 tys

  49,0(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  41,7 tys

  7,3(0.1%)

  250

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  141,1 tys

  24,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Jedlicze - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 243 mieszkańców Jedlicza jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 578 kobiet oraz 666 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 22,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,6% mieszkańców Jedlicza, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 13,0% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podkarpackiego mieszkańcy Jedlicza mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Jedliczu największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,4%) oraz zasadnicze zawodowe (19,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,7%) oraz średnie zawodowe (24,9%).

  W roku 2022 w Jedliczu mieściły się 2 przedszkola, w których do 10 oddziałów uczęszczało 237 dzieci (126 dziewczynek oraz 111 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Jedliczu mieściły się 2 przedszkola, w których do 9 oddziałów uczęszczało 225 dzieci (116 dziewczynek oraz 109 chłopców). Dostępnych było 225 miejsc.

  18,3% mieszkańców Jedlicza w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,0% wśród dziewczynek i 17,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 151 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,84 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 21 oddziałach uczyło się 502 uczniów (249 kobiet oraz 253 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Jedliczu placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 18 oddziałach uczyło się 396 uczniów (188 kobiet oraz 208 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,3% ludności (28,3% wśród dziewczynek i 28,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 23,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 105,02.

  W Jedliczu znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 8 oddziałach uczyło się 203 uczniów (137 kobiet oraz 66 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 27 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Jedliczu placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 6 oddziałach uczyło się 138 uczniów (84 kobiety oraz 54 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 61 absolwentów.

  W Jedliczu znajduje się 1 Technikum, w którym w 5 oddziałach uczyło się 112 uczniów (0 kobiet oraz 112 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 13 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Jedliczu placówkę miała 1 Technikum, w którym w 6 oddziałach uczyło się 137 uczniów (16 kobiet oraz 121 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 29 absolwentów.

  W Jedliczu znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 1 oddziale uczyło się 33 uczniów (0 kobiet oraz 33 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,1% mieszkańców (15,7% wśród dziewczyn i 16,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,4 uczniów. 33,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 22,4 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,4% mieszkańców Jedlicza w wieku potencjalnej nauki (21,1% kobiet i 21,6% mężczyzn).

 • 19,7% Wykształcenie wyższe
 • Jedlicze
  19,7%
  woj. podkarpackie
  22,6%
  Cała Polska
  25,2%
 • 23,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 15,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  35,5%
  woj. podkarpackie
  36,1%
  Kraj
  35,2%
 • 36,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,4%
  woj. podkarpackie
  3,1%
  Polska
  3,3%
 • 5,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,2%
  Województwo
  11,0%
  Polska
  11,9%
 • 12,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  22,0%
  woj. podkarpackie
  21,9%
  Polska
  20,0%
 • 19,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Jedlicze
  25,6%
  Podkarpackie
  22,5%
  Cały kraj
  21,2%
 • 19,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Jedlicze
  2,9%
  Podkarpackie
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  13,0%
  Województwo
  12,7%
  Cała Polska
  12,3%
 • 15,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Jedlicze
  3,4%
  woj. podkarpackie
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Jedliczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1151 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Jedlicze
  1 151,0
  woj. podkarpackie
  896,0
  Kraj
  927,0
 • 0,84 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Jedlicze
  0,84
  woj. podkarpackie
  0,95
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 10 Oddziały
 • 1 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 195 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Jedlicze) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 237 Dzieci
 • 126 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 111 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 53,2%
  46,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 51 3 lata
 • 51
 • 70 4 lata
 • 70
 • 71 5 lata
 • 71
 • 44 6 lat
 • 44
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 31 3 lata
 • 31
 • 39 4 lata
 • 39
 • 38 5 lata
 • 38
 • 18 6 lat
 • 18
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 20 3 lata
 • 20
 • 31 4 lata
 • 31
 • 33 5 lata
 • 33
 • 26 6 lat
 • 26
 • 25 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 13,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 13,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Jedliczu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Jedliczu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Samorządowe Przedszkole w Jedliczu
  Publiczne
  13 422-20-25
  13 422-57-55
  ul. Rejtana 38a
  38-460 Jedlicze
  716115
  Przedszkole Niepubliczne (im Matki Anny Kaworek)
  Niepubliczne
  13 435-25-01
  13 435-25-01
  ul. Tokarskich 1
  38-460 Jedlicze
  ---
 • Szkoły podstawowe w Jedliczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Jedlicze) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 21 Oddziały
 • 502 Uczniowie
 • 249 Kobiety
  (uczniowie)
 • 253 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,6%
  50,4%
 • 61 Uczniowie w 1 klasie
 • 31 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 30 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 106 Absolwenci
 • 49 Kobiety
  (absolwenci)
 • 57 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  23,9
  Województwo
  15,1
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 34,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 28,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 105,02 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  105,02
  Podkarpackie
  90,63
  Polska
  95,96
 • 104,81 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Jedlicze
  104,81
  woj. podkarpackie
  89,99
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Jedlicze) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Jedlicze) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Jedliczu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Jedliczu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa
  Publiczna
  13 438-11-20
  13 438-11-20
  ul. TOKARSKICH 5
  38-460 Jedlicze
  17432-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Jedliczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Jedlicze) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 203 Uczniowie
 • 137 Kobiety
  (uczniowie)
 • 66 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 67,5%
  32,5%
 • 68 Uczniowie w 1 klasie
 • 47 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 27 Absolwenci
 • 16 Kobiety
  (absolwenci)
 • 11 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  25,4
  Województwo
  27,1
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 13,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 8,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Jedlicze) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 112 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 112 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 34 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 34 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 13 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Jedlicze
  22,4
  woj. podkarpackie
  26,4
  Cały kraj
  24,9
 •  
 • 11,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 4,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Jedlicze) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 33 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 33,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  33,0
  woj. podkarpackie
  22,7
  Cała Polska
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Jedliczu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Jedliczu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum w Zespole Szkół w Jedliczu
  Publiczne
  13 435-20-20
  13 435-20-20
  ul. Tysiąclecia 15
  38-460 Jedlicze
  5111-
  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.M.KONOPNICKIEJ (MARIA KONOPNICKA)
  Publiczne
  13 435-20-14
  13 435-20-14
  ul. WŁADYSŁAWA DUBISA 7
  38-460 Jedlicze
  38218
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół w Jedliczu
  Publiczna
  13 435-20-20
  13 435-20-20
  ul. Tysiąclecia 15
  38-460 Jedlicze
  363-
 • Edukacyjne grupy wieku w Jedliczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Jedlicze, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Jedlicze, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Jedlicze, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Jedlicze - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Jedliczu

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • pokoje gościnne: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Jedliczu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Jedliczu
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Jedliczu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Jedliczu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 100 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 39 (uczestnicy: 17 850)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 400)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 200)
  • koncerty: 12 (uczestnicy: 15 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 400)
  • konkursy: 9 (uczestnicy: 900)
  • pokazy teatralne: 4 (uczestnicy: 450)
  • warsztaty: 10 (uczestnicy: 500)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 12)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 12)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 126)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 22)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 14)
  • taneczne: 4 (członkowie: 90)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Jedliczu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 23 466 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 20 393 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 19
  • dostępne dla czytelników: 9
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 9
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Jedliczu działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 40 członków. Zarejestrowano 110 ćwiczących (mężczyźni: 75, kobiety: 35, chłopcy do lat 18: 50, dziewczęta do lat 18: 30). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (6).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Jedliczu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Jedliczu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Jedlicza znajduje się 7 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Jedliczu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pałac z 1915 - 1925 (ul. 1000 Lecia 6)dnia 1975-05-31, wykaz dokumentów: A-926 z 1975-05-31
  • Park z 1915 - 1925dnia 1975-05-31, wykaz dokumentów: A-926 z 1975-05-31
  • Kościół z 1925 r. (ul. 1000 Lecia 1)dnia 1990-03-29, wykaz dokumentów: A-197 z 1990-03-29
  • Inny budynek mieszkalny z 1. ćw. XX w. (ul. Doktorów Feliksa i Zygmunta Tokarskich 20)dnia 1991-02-28, wykaz dokumentów: A-236 z 1991-02-28
  • Inny budynek mieszkalny z 1936 r. (ul. Doktorów Feliksa i Zygmunta Tokarskich 24)dnia 1992-03-06, wykaz dokumentów: A-275 z 1992-03-06
  • Kaplica z 1865 r. (ul. 1000 Lecia 5a)dnia 2007-11-08, wykaz dokumentów: A-213 z 2007-11-08
  • Zieleń towarzysząca (data nieznana)dnia 2007-11-08, wykaz dokumentów: A-213 z 2007-11-08
 • Formy ochrony przyrody w Jedliczu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Jedlicza znajdują się 3 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Jedliczu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Wisłoka z dopływami - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 2651.03 ha
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: wiek od 350 do 500 lat, Data ustanowienia: 1979-11-10, Opis granicy: ogród otaczający lo przy ul. 1000-lecia działka 1093
  • Pomnik przyrodyOpis: wiek 420 lat, Data ustanowienia: 1980-06-10, Opis granicy: ogród otaczający lo na ul. 1000-lecia

Jedlicze - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 5 wypadków drogowych w Jedliczu odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 6 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 90,0 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Jedliczu znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu krośnieńskiego.

  Powiat krośnieński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Jedliczu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 5 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 6 Ranni
  (rok 2022)
 • 2 Lekko ranni
 • 4 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Jedliczu w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 90,03 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Jedlicze
  90,0
  Województwo
  51,1
  Kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Jedlicze
  0,0
  Województwo
  4,2
  Polska
  5,0
 • 108,03 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  108,0
  Województwo
  60,8
  Kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  woj. podkarpackie
  8,3
  Cały kraj
  8,9
 • 120,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  120,0
  Województwo
  119,0
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 0 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Jedliczu w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 68,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  68,3 km
  woj. podkarpackie
  418,0 km
  Kraj
  633,6 km
 • 0,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Jedlicze
  0,3 km
  Podkarpackie
  3,6 km
  Polska
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Jedlicze nie przechodzi żadna droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista takich dróg w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 28droga krajowa nr 28(Zator - Rudze - Graboszyce - Radocza - Tomice - Wadowice - Gorzeń Dolny - Gorzeń Górny - Świnna Poręba - Skawce - Tarnawa Dolna - Zembrzyce - Sucha Beskidzka - Maków Podhalański - Białka - Juszczyn - Kojszówka - Baranówka - Osielec - Jordanów - Skomielna Biała - Rabka-Zdrój - Raba Niżna - Mszana Dolna - Fornale - Gruszowiec - Dobra - Tymbark - Zamieście - Limanowa - Kanina - Wysokie - Biczyce Górne - Biczyce Dolne - Nowy Sącz - Paszyn - Cieniawa - Grybów - Szymbark - Ropica Polska - Gorlice - Klęczany - Korczyna - Biecz - Siepietnica - Lisówek - Skołyszyn - Siedliska Sławęcińskie - Przysieki - Jasło - Warzyce - Zimna Woda - Szebnie - Jaszczew - Potok - Krosno - Miejsce Piastowe - Iwonicz - Klimkówka - Rymanów - Sieniawa - Besko - Zarszyn - Długie - Nowosielce - Pisarowce - Sanok - Bykowce - Załuż - Tyrawa Wołoska - Kuźmina - Leszczawa Dolna - Bircza - Korzeniec - Boguszówka - Olszany - Śliwnica - Krasiczyn - Dybawka - Prałkowce - Przemyśl - Medyka - granica (Ukraina))
  • DW 877droga wojewódzka nr 877(Naklik - Kulno - Kuryłówka - Stare Miasto - Leżajsk - Giedlarowa - Gwizdów - Biedaczów - Żołynia - Potok - Basakówka - Dąbrówki - Łańcut - Albigowa - Zabratówka - Dylągówka - Szklary)
  • DW 988droga wojewódzka nr 988(Babica - Czudec - Zaborów - Glinik Zaborowski - Glinik Charzewski - Żarnowa - Strzyżów - Dobrzechów - Kożuchów - Kalembina - Wiśniowa - Pułanki - Frysztak - Twierdza - Lubla - Warzyce)
  • DW 990droga wojewódzka nr 990(Krosno - Ustrobna - Wojaszówka - Przybówka - Twierdza)
  • DW 991droga wojewódzka nr 991(Krosno - Korczyna - Czarnorzeki - Węglówka - Krasna - Lutcza)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Jedlicze przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 108Linia kolejowa nr 108: Stróże - Krościenko [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Stróże - Polna - Szalowa - Wola Łużańska - Moszczenica Małopolska - Gorlice Zagórzany - Libusza - Biecz - Siepietnica - Skołyszyn - Przysieki - Jasło - Gliniczek - Tarnowiec -Jedlicze Męcinka -Jedlicze - Krosno Turaszówka - Krosno Polanka - Krosno - Krosno Miasto - Targowiska - Widacz - Wróblik Szlachecki - Milcza - Besko - Zarszyn - Długie - Nowosielce - Sanok Dąbrówka - Sanok Miasto - Sanok - Nowy Zagórz - Załuż - Lesko Łukawica - Jankowce - Uherce Tunel - Uherce - Olszanica - Ustianowa - Ustrzyki Dolne - Krościenko)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Jedliczu istnieje 50 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1000 lecia

  ul. 3 Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Armii Krajowej

  ul. Bartosza Głowackiego

  ul. Brzozowa

  ul. Cicha

  ul. Cmentarna

  ul. Dr F. i Z. Tokarskich

  ul. Dr Michała Drozdowicza

  ul. Gen. Tadeusza Kościuszki

  ul. Grabiny

  ul. Grunwaldzka

  ul. Górna Kolonia

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Ignacego Łukasiewicza

  ul. Jesionowa

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Kolejowa

  ul. Kpt. Stanisława Betleja

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Maurycego Kurkowskiego

  ul. Mikołaja Reja

  ul. Nad Skarpą

  ul. Naftowa

  ul. Obrońców Westerplatte

  ul. Obrońców Wolności

  ul. Ogrodowa

  ul. Partyzantów

  ul. Podlas

  ul. Polna

  ul. Prof. Stanisława Pilata

  ul. Romualda Traugutta

  ul. Rynek

  ul. St. i Wł. Janochów

  ul. Stanisława Konarskiego

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Stokrotki

  ul. Tadeusza Rejtana

  ul. Topolowa

  ul. Towarowa

  ul. Tytusa Trzecieskiego

  ul. Wałowa

  ul. Wierzbowa

  ul. Wincentego Manierskiego

  ul. Władysława Dubisa

  ul. Władysława Sikorskiego

  ul. Zielona

  ul. Zofii i Waleriana Stawiarskich

  ul. Zygmunta Krasińskiego