Rudnik nad Sanem w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Rudnik nad Sanem - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Rudnik nad Sanem to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa podkarpackiego, powiatu niżańskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Rudnik nad Sanem.
 • 6 431 Liczba mieszkańców
 • 36,6 km² Powierzchnia
 • 175,7 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 15 Numer kierunkowy
 • RNI Tablice rejestracyjne
 • Waldemar Grochowski Burmistrz miasta
Rudnik nad Sanem na mapie
Identyfikatory
 • 22.248850.4432 Współrzędne GPS
 • 1812064 TERYT (TERC)
 • 0980850 SIMC
Herb miasta Rudnik nad Sanem
Rudnik nad Sanem herb

Jak Rudnik nad Sanem wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Rudnik nad Sanem na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Rudnik nad Sanem wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Rudnik nad Sanem plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
18Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
34Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
37Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
82Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
112Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
131Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
136Miasta o największej powierzchni w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
145Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
148Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
169Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
174Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
176Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
260Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
273Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
317Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
368Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
373Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
395Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
408Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
414Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
440Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
443Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce

Rudnik nad Sanem - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
37-420ul. Rudik

Rudnik nad Sanem - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Rudniku nad Sanem)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Stalowej Woli (podlega pod: ZUS Oddział w Rzeszowie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Ks. J. Popiełuszki 8
37-450 Stalowa Wola
Urząd Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
(15) 876-10-02
(15) 876-11-19
Rynek 40
37-420 Rudnik nad Sanem

Rudnik nad Sanem - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rudnik nad Sanem jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 6 431, z czego 51,5% stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 4,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,9 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Rudnika nad Sanem zawarli w 2022 roku 18 małżeństw, co odpowiada 2,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,4% mieszkańców Rudnika nad Sanem jest stanu wolnego, 55,9% żyje w małżeństwie, 4,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,6% to wdowy/wdowcy.

  Rudnik nad Sanem ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -45. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,94 na 1000 mieszkańców Rudnika nad Sanem. W 2022 roku urodziło się 30 dzieci, w tym 53,3% dziewczynek i 46,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 290 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,65 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 49,3% zgonów w Rudniku nad Sanem spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,0% zgonów w Rudniku nad Sanem były nowotwory, a 5,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Rudnika nad Sanem przypada 11.57 zgonów. Jest to więcej od wartości średniej dla województwa podkarpackiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 33 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 54 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Rudnika nad Sanem -21. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  60,4% mieszkańców Rudnika nad Sanem jest w wieku produkcyjnym, 16,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Rudnika nad Sanem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 6 431 Liczba mieszkańców
 • 3 315 Kobiety
 • 3 116 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Rudniku nad Sanem w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Rudniku nad Sanem w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Rudniku nad Sanem w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Rudnika nad Sanem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,9 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 44,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Rudnik nad Sanem, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Rudnika nad Sanem
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Rudnik nad Sanem,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Rudnik nad Sanem,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Rudnik nad Sanem,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,4% Kawalerowie/Panny
 • Rudnik nad Sanem
  30,6%
  Województwo
  29,4%
  Polska
  29,1%
 • 24,1% Kobiety
  (Panny)
 • 37,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,9% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  55,9%
  Podkarpackie
  57,0%
  Cała Polska
  54,0%
 • 56,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,6% Wdowcy/Wdowy
 • Rudnik nad Sanem
  8,5%
  Województwo
  8,0%
  Cały kraj
  8,5%
 • 14,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Rudnik nad Sanem
  4,3%
  woj. podkarpackie
  5,0%
  Kraj
  7,6%
 • 4,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,7% Nieustalone
 • Tutaj
  0,7%
  Województwo
  0,6%
  Kraj
  0,7%
 • 0,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Rudniku nad Sanem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Rudniku nad Sanem w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  2,8
  Podkarpackie
  4,0
  Polska
  4,1
 • 0,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  0,8
  Województwo
  1,2
  Cały kraj
  1,6
 • 18 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Rudniku nad Sanem w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Rudniku nad Sanem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -45 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -21 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -24 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,94 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Rudnik nad Sanem
  -6,9
  Województwo
  -2,5
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Rudniku nad Sanem w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Rudniku nad Sanem w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Rudniku nad Sanem w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Rudniku nad Sanem w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 30 Urodzenia żywe
 • 16 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 14 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 53,3%
  46,7%
 • 4,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Rudnik nad Sanem
  4,6
  Województwo
  8,1
  Cały kraj
  8,1
 • 30,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  30,1
  woj. podkarpackie
  35,1
  Polska
  35,1
 • 2 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 2
 • 29 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 29
 • 73 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 73
 • 70 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 70
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 290 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 190 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 397 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 290 g
  Podkarpackie
  3 312 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 4500g - 4999g
 • 2
 • 29 Waga 4000g - 4499g
 • 29
 • 123 Waga 3500g - 3999g
 • 123
 • 178 Waga 3000g - 3499g
 • 178
 • 85 Waga 2500g - 2999g
 • 85
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,06 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,06
  Województwo
  1,25
  Cały kraj
  1,26
 • 0,55 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,55
  Województwo
  0,60
  Polska
  0,61
 • 0,65 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,65
  Województwo
  0,77
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Rudniku nad Sanem w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 75 Zgony
 • 37 Kobiety
  (Zgony)
 • 38 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,3%
  50,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,6 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  11,6
  Województwo
  10,5
  Polska
  11,9
 • 154,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  154,2
  Podkarpackie
  130,5
  Cały kraj
  147,0
 • 4,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Rudnik nad Sanem
  4,5
  woj. podkarpackie
  3,9
  Kraj
  3,8
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  2,9
  woj. podkarpackie
  2,6
  Cały kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie niżańskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  49,3%
  woj. podkarpackie
  44,0%
  Cały kraj
  36,0%
 • 20,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  20,0%
  woj. podkarpackie
  21,3%
  Cała Polska
  23,6%
 • 5,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  5,3%
  Województwo
  6,4%
  Cała Polska
  6,7%
 • 50 Zgony spowodowane COVID-19
 • 18,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. podkarpackie
  18,0
  Polska
  15,8
 • 68,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  68,8
  Cała Polska
  70,6
 • 211,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Rudnik nad Sanem
  211,7
  Województwo
  224,0
  Cała Polska
  280,1
 • 198,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  198,8
  Cała Polska
  253,9
 • 521,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 506,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 536,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Rudnik nad Sanem
  521,4
  Województwo
  463,9
  Cała Polska
  426,2
 • 90,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 34,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 94,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Rudnik nad Sanem
  90,2
  Podkarpackie
  72,9
  Cała Polska
  62,9
 • 21,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  21,5
  woj. podkarpackie
  25,5
  Cały kraj
  33,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  0,0
  Podkarpackie
  4,8
  Cały kraj
  7,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,0%
  Województwo
  0,5%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 33 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 21 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 54 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 29 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 25 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -20 Saldo migracji
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -13 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -21 Saldo migracji wewnętrznych
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -13 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Rudniku nad Sanem w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Rudniku nad Sanem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Rudnik nad Sanem, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Rudnik nad Sanem - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Rudniku nad Sanem oddano do użytku 14 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,17 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Rudniku nad Sanem to 2 305 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 357 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Rudniku nad Sanem to 5,21 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Rudniku nad Sanem to 156,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,53% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 89,72% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,55% mieszkań posiada łazienkę, 77,22% korzysta z centralnego ogrzewania, a 74,62% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu niżańskiego.

  Powiat niżański - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Rudniku nad Sanem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 305 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 356,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  356,70
  Województwo
  342,90
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 89,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Rudnik nad Sanem
  89,10 m2
  woj. podkarpackie
  84,50 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 31,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  31,80 m2
  Województwo
  29,00 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,45 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,45
  Podkarpackie
  4,24
  Cała Polska
  3,83
 • 2,80 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,80
  woj. podkarpackie
  2,92
  Polska
  2,42
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,63
  woj. podkarpackie
  0,69
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Rudniku nad Sanem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 14 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,17 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  2,17
  Województwo
  5,39
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 73 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,21 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,21
  Województwo
  4,42
  Polska
  3,89
 • 11,30 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  11,30
  Podkarpackie
  23,86
  Polska
  24,56
 • 2 186 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 156,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  156,1 m2
  woj. podkarpackie
  105,7 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,34 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,34 m2
  Podkarpackie
  0,57 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Rudniku nad Sanem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  97,53%
  woj. podkarpackie
  97,52%
  Polska
  97,75%
 • 89,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  89,72%
  Województwo
  94,28%
  Cały kraj
  95,18%
 • 88,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  88,55%
  Podkarpackie
  92,88%
  Cała Polska
  93,75%
 • 77,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  77,22%
  woj. podkarpackie
  84,55%
  Polska
  85,83%
 • 74,62% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Rudnik nad Sanem
  74,62%
  Województwo
  78,45%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Rudnik nad Sanem - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Rudniku nad Sanem na 1000 mieszkańców pracuje 189osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 43,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 56,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Rudniku nad Sanem wynosiło w 2023 roku 16,4% (16,4% wśród kobiet i 16,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Rudniku nad Sanem wynosiło 5 022,68 PLN, co odpowiada 74.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Rudnika nad Sanem 407 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 140 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -267.

  30,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Rudnika nad Sanem pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,3% w przemyśle i budownictwie, a 13,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Rudniku nad Sanem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 189 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  189,0
  Województwo
  224,0
  Polska
  259,0
 • 21,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 22,5% Kobiety
 • 19,8% Mężczyźni
 • Tutaj
  16,4%
  woj. podkarpackie
  8,6%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Rudniku nad Sanem w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Rudniku nad Sanem w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Rudniku nad Sanem w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Rudniku nad Sanem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 530 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Rudnik nad Sanem
  5 023 PLN
  woj. podkarpackie
  5 663 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Rudniku nad Sanem w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Rudniku nad Sanem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 407 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 140 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -267 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,34 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Rudniku nad Sanem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 30,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 29,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 31,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 28,3% Przemysł i budownictwo
 • 14,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,2% Pozostałe
 • 40,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Rudniku nad Sanem w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Rudniku nad Sanem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 231 Pracujący ogółem
 • 537 Kobiety
 • 694 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Rudniku nad Sanem w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,4% W wieku produkcyjnym
 • 54,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Rudnik nad Sanem, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Rudnik nad Sanem
  65,6
  Podkarpackie
  64,6
  Polska
  69,0
 • 38,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Rudnik nad Sanem
  38,5
  Województwo
  34,8
  Kraj
  38,2
 • 141,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Rudnik nad Sanem
  141,9
  Podkarpackie
  116,6
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Rudnik nad Sanem - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Rudniku nad Sanem w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 614 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 468 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 44 nowe podmioty, a 34 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (58) podmiotów zarejestrowano w roku 2015, a najmniej (34) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (67) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (21) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Rudniku nad Sanem najwięcej (39) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (587) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,6% (10) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 29,2% (179) podmiotów, a 69,2% (425) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Rudniku nad Sanem najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.8%) oraz Przetwórstwo przemysłowe (18.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 614 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 179 Przemysł i budownictwo
 • 425 Pozostała działalność
 • 44 Podmioty nowo zarejestrowane w Rudniku nad Sanem w 2023 roku
 • 34 Podmioty wyrejestrowane w Rudniku nad Sanem w 2023 roku
 • 468 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 587 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 587
 • 22 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 22
 • 5 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 5
 • 614 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 614
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 46 Spółki handlowe ogółem
 • 46
 • 6  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6
 • 39  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 39
 • 6    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6
 • 35 Spółki cywilne ogółem
 • 35
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 468 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 135 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 135
 • 87 Przetwórstwo przemysłowe
 • 87
 • 67 Budownictwo
 • 67
 • 33 Transport i gospodarka magazynowa
 • 33
 • 31 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 31
 • 30 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 30
 • 17 Pozostała działalność
 • 17
 • 14 Informacja i komunikacja
 • 14
 • 12 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 12
 • 8 Edukacja
 • 8
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8
 • 8 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 8
 • 8 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 8
 • 6 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 6
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Rudnik nad Sanem - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Rudniku nad Sanem stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 89 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,77 przestępstw. Jest to wartość większa od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Rudniku nad Sanem wynosi 66,70% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Rudnika nad Sanem najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 7,44 (wykrywalność 57%) oraz o charakterze kryminalnym - 6,77 (wykrywalność 62%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,67 (58%), drogowe - 1,77 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,47 (80%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Rudniku nad Sanem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Rudnika nad Sanem.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Rudnik nad Sanem, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 89 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 89
 • 44 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 44
 • 30 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 30
 • 12 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 12
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 48 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 48
 • 13,77 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  13,77
  woj. podkarpackie
  12,93
  Cała Polska
  22,81
 • 6,77 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Rudnik nad Sanem
  6,77
  woj. podkarpackie
  6,81
  Kraj
  12,98
 • 4,67 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Rudnik nad Sanem
  4,67
  Województwo
  3,93
  Cały kraj
  6,99
 • 1,77 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Rudnik nad Sanem
  1,77
  Województwo
  1,47
  Cała Polska
  1,82
 • 0,47 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Rudnik nad Sanem
  0,47
  Województwo
  0,32
  Kraj
  0,35
 • 7,44 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Rudnik nad Sanem
  7,44
  Podkarpackie
  6,46
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Rudnik nad Sanem, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Rudnik nad Sanem
  67%
  woj. podkarpackie
  68%
  Cały kraj
  71%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  63%
  Podkarpackie
  66%
  Kraj
  63%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Rudnik nad Sanem
  59%
  Podkarpackie
  56%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Rudnik nad Sanem
  99%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  80%
  woj. podkarpackie
  87%
  Cała Polska
  88%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Rudnik nad Sanem
  57%
  Województwo
  48%
  Cała Polska
  51%

Rudnik nad Sanem - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Rudnika nad Sanem wyniosła w 2022 roku 52,1 mln złotych, co daje 5,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 11.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Rudnika nad Sanem - 25.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,9 mln złotych, czyli 13,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Rudnika nad Sanem wyniosła w 2022 roku 54,0 mln złotych, co daje 5,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 5.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (30.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (23.3%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.7%). W budżecie Rudnika nad Sanem wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 837 złotych na mieszkańca (15,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 8,1 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 7,2%.
 • Wydatki budżetu w Rudniku nad Sanem według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Rudnika nad Sanem według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Rudnik nad Sanem, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Rudnika nad Sanem według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  25,6 mln

  2,5 tys(100%)

  30,1 mln

  2,9 tys(100%)

  40,8 mln

  4,0 tys(100%)

  51,0 mln

  5,0 tys(100%)

  41,3 mln

  4,1 tys(100%)

  40,3 mln

  4,0 tys(100%)

  46,9 mln

  4,7 tys(100%)

  52,1 mln

  5,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,9 mln

  1,3 tys(34.8%)

  9,3 mln

  1,4 tys(30.9%)

  14,5 mln

  2,2 tys(35.5%)

  11,9 mln

  1,8 tys(23.3%)

  10,9 mln

  1,6 tys(26.3%)

  10,7 mln

  1,6 tys(26.5%)

  12,8 mln

  1,9 tys(27.2%)

  13,5 mln

  2,1 tys(25.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  3,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,8 mln

  895(11.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,6 mln

  378(10%)

  2,5 mln

  376(8.4%)

  2,9 mln

  425(7%)

  3,1 mln

  465(6.1%)

  3,2 mln

  478(7.8%)

  3,3 mln

  495(8.2%)

  3,9 mln

  587(8.3%)

  4,4 mln

  681(8.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,2 mln

  317(8.4%)

  1,9 mln

  279(6.2%)

  2,6 mln

  383(6.3%)

  3,3 mln

  493(6.5%)

  4,8 mln

  704(11.5%)

  1,6 mln

  239(4%)

  4,1 mln

  614(8.7%)

  4,3 mln

  668(8.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,0 mln

  1,0 tys(27.2%)

  12,4 mln

  1,8 tys(41.3%)

  3,5 mln

  516(8.5%)

  3,6 mln

  541(7.1%)

  3,4 mln

  504(8.3%)

  3,1 mln

  461(7.6%)

  2,8 mln

  431(6.1%)

  4,3 mln

  668(8.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,2 mln

  172(4.6%)

  1,4 mln

  205(4.6%)

  3,1 mln

  468(7.7%)

  14,1 mln

  2,1 tys(27.7%)

  2,9 mln

  424(6.9%)

  3,7 mln

  548(9.1%)

  3,2 mln

  486(6.9%)

  4,2 mln

  648(8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  49,5 tys

  7,3(0.2%)

  52,4 tys

  7,8(0.2%)

  56,6 tys

  8,4(0.1%)

  57,0 tys

  8,5(0.1%)

  71,9 tys

  10,6(0.2%)

  251,1 tys

  37,6(0.6%)

  561,5 tys

  85,0(1.2%)

  1,6 mln

  246(3.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  248,1 tys

  36,6(1%)

  211,5 tys

  31,4(0.7%)

  262,4 tys

  39,0(0.6%)

  271,7 tys

  40,4(0.5%)

  501,4 tys

  74,2(1.2%)

  504,6 tys

  75,6(1.3%)

  1,7 mln

  261(3.7%)

  1,0 mln

  162(2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  719,1 tys

  106(2.8%)

  691,2 tys

  103(2.3%)

  723,3 tys

  108(1.8%)

  815,5 tys

  121(1.6%)

  684,0 tys

  101(1.7%)

  716,5 tys

  107(1.8%)

  883,8 tys

  134(1.9%)

  1,0 mln

  160(2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  462,7 tys

  68,2(1.8%)

  655,8 tys

  97,5(2.2%)

  482,1 tys

  71,7(1.2%)

  1,4 mln

  205(2.7%)

  671,1 tys

  99,4(1.6%)

  489,4 tys

  73,3(1.2%)

  670,7 tys

  102(1.4%)

  643,8 tys

  99,6(1.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  233,3 tys

  34,4(0.9%)

  180,6 tys

  26,9(0.6%)

  153,0 tys

  22,7(0.4%)

  189,8 tys

  28,2(0.4%)

  198,1 tys

  29,3(0.5%)

  98,0 tys

  14,7(0.2%)

  58,2 tys

  8,8(0.1%)

  238,0 tys

  36,8(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  112,2 tys

  16,5(0.4%)

  183,6 tys

  27,3(0.6%)

  122,7 tys

  18,2(0.3%)

  110,4 tys

  16,4(0.2%)

  111,8 tys

  16,5(0.3%)

  102,4 tys

  15,3(0.3%)

  175,2 tys

  26,5(0.4%)

  219,9 tys

  34,0(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  116,0 tys

  17,1(0.5%)

  56,9 tys

  8,5(0.2%)

  109,3 tys

  16,3(0.3%)

  109,4 tys

  16,3(0.2%)

  199,2 tys

  29,5(0.5%)

  241,0 tys

  36,1(0.6%)

  361,1 tys

  54,7(0.8%)

  153,1 tys

  23,7(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  516,3 tys

  76,1(2%)

  506,0 tys

  75,2(1.7%)

  447,3 tys

  66,5(1.1%)

  434,6 tys

  64,6(0.9%)

  458,3 tys

  67,9(1.1%)

  519,7 tys

  77,8(1.3%)

  513,9 tys

  77,8(1.1%)

  98,6 tys

  15,3(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  52,1 tys

  7,7(0.2%)

  14,7 tys

  2,2(0%)

  60,0 tys

  8,9(0.1%)

  42,9 tys

  6,4(0.1%)

  14,9 tys

  2,2(0%)

  21,1 tys

  3,2(0.1%)

  75,1 tys

  11,4(0.2%)

  77,8 tys

  12,0(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  47,5 tys

  7,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,9 tys

  3,7(0.1%)

  5,5 tys

  0,8(0%)

  42,9 tys

  6,4(0.1%)

  4,8 tys

  0,7(0%)

  2,8 tys

  0,4(0%)

  15,0 tys

  2,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  86,9 tys

  12,8(0.3%)

  9,7 tys

  1,4(0%)

  4,0 tys

  0,6(0%)

  88,1 tys

  13,1(0.2%)

  85,9 tys

  12,7(0.2%)

  89,1 tys

  13,3(0.2%)

  2,1 tys

  0,3(0%)

  2,1 tys

  0,3(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1,2 mln

  172(4.6%)

  1 000

  0,1(0%)

  984

  0,1(0%)

  935

  0,1(0%)

  935

  0,1(0%)

  910

  0,1(0%)

  919

  0,1(0%)

  586

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1 000

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  3,7 tys

  0,6(0%)

  4,2 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  718

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Rudniku nad Sanem według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Rudnika nad Sanem według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Rudnik nad Sanem, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Rudnika nad Sanem według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  26,8 mln

  2,6 tys(100%)

  31,4 mln

  3,1 tys(100%)

  38,9 mln

  3,8 tys(100%)

  47,4 mln

  4,7 tys(100%)

  43,3 mln

  4,3 tys(100%)

  44,0 mln

  4,4 tys(100%)

  51,6 mln

  5,2 tys(100%)

  54,0 mln

  5,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,4 mln

  1,5 tys(38.7%)

  10,6 mln

  1,6 tys(33.8%)

  11,0 mln

  1,6 tys(28.4%)

  13,6 mln

  2,0 tys(28.6%)

  12,5 mln

  1,9 tys(28.9%)

  14,2 mln

  2,1 tys(32.4%)

  17,7 mln

  2,7 tys(34.3%)

  16,3 mln

  2,5 tys(30.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,6 mln

  972(24.6%)

  7,1 mln

  1,1 tys(22.7%)

  7,8 mln

  1,2 tys(20%)

  8,8 mln

  1,3 tys(18.5%)

  8,8 mln

  1,3 tys(20.3%)

  8,8 mln

  1,3 tys(19.9%)

  9,9 mln

  1,5 tys(19.2%)

  12,6 mln

  1,9 tys(23.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,5 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,8 mln

  895(10.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,0 mln

  891(22.6%)

  11,5 mln

  1,7 tys(36.6%)

  2,6 mln

  383(6.6%)

  2,5 mln

  367(5.2%)

  2,2 mln

  322(5%)

  2,1 mln

  309(4.7%)

  1,9 mln

  282(3.6%)

  3,0 mln

  470(5.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  571,4 tys

  84,2(2.1%)

  689,1 tys

  102(2.2%)

  2,0 mln

  291(5%)

  6,7 mln

  998(14.1%)

  2,4 mln

  356(5.5%)

  2,3 mln

  346(5.2%)

  2,6 mln

  389(5%)

  2,8 mln

  441(5.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  309,7 tys

  45,7(1.2%)

  113,6 tys

  16,9(0.4%)

  886,2 tys

  132(2.3%)

  975,7 tys

  145(2.1%)

  2,9 mln

  434(6.8%)

  491,0 tys

  73,5(1.1%)

  2,8 mln

  424(5.4%)

  1,2 mln

  186(2.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  696,9 tys

  103(2.6%)

  767,5 tys

  114(2.4%)

  2,4 mln

  353(6.1%)

  2,2 mln

  324(4.6%)

  782,9 tys

  116(1.8%)

  782,6 tys

  117(1.8%)

  1,3 mln

  193(2.5%)

  1,0 mln

  161(1.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  469,2 tys

  69,2(1.8%)

  159,0 tys

  23,6(0.5%)

  452,5 tys

  67,3(1.2%)

  315,5 tys

  46,9(0.7%)

  230,3 tys

  34,1(0.5%)

  287,6 tys

  43,1(0.7%)

  508,0 tys

  76,9(1%)

  655,2 tys

  101(1.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  97,5 tys

  14,4(0.4%)

  111,3 tys

  16,5(0.4%)

  123,8 tys

  18,4(0.3%)

  134,9 tys

  20,1(0.3%)

  114,7 tys

  17,0(0.3%)

  132,5 tys

  19,8(0.3%)

  150,1 tys

  22,7(0.3%)

  420,6 tys

  65,1(0.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  45,2 tys

  6,7(0.2%)

  47,7 tys

  7,1(0.2%)

  51,5 tys

  7,7(0.1%)

  54,1 tys

  8,0(0.1%)

  68,9 tys

  10,2(0.2%)

  72,2 tys

  10,8(0.2%)

  72,0 tys

  10,9(0.1%)

  82,0 tys

  12,7(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  240,0 tys

  35,4(0.9%)

  230,8 tys

  34,3(0.7%)

  205,9 tys

  30,6(0.5%)

  218,6 tys

  32,5(0.5%)

  158,0 tys

  23,4(0.4%)

  117,3 tys

  17,6(0.3%)

  88,5 tys

  13,4(0.2%)

  80,4 tys

  12,4(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  63,5 tys

  9,4(0.2%)

  50,8 tys

  7,6(0.2%)

  39,5 tys

  5,9(0.1%)

  449,8 tys

  66,9(0.9%)

  74,6 tys

  11,0(0.2%)

  32,6 tys

  4,9(0.1%)

  26,6 tys

  4,0(0.1%)

  42,8 tys

  6,6(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  15,0 tys

  2,2(0.1%)

  15,0 tys

  2,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  225,5 tys

  33,4(0.5%)

  178,1 tys

  26,7(0.4%)

  2,8 tys

  0,4(0%)

  34,9 tys

  5,4(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  2,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,0 tys

  5,3(0.1%)

  20,0 tys

  3,1(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,9 tys

  0,3(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  2,7 tys

  0,4(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  4,8 tys

  0,7(0%)

  2,4 tys

  0,4(0%)

  4,0 tys

  0,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  86,9 tys

  12,8(0.3%)

  9,7 tys

  1,4(0%)

  4,0 tys

  0,6(0%)

  88,1 tys

  13,1(0.2%)

  85,9 tys

  12,7(0.2%)

  89,1 tys

  13,3(0.2%)

  2,1 tys

  0,3(0%)

  2,1 tys

  0,3(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  670

  0,1(0%)

  490

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  679

  0,1(0%)

  140

  0,0(0%)

  24,4 tys

  3,7(0%)

  407

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  3,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1 000

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1,1 mln

  161(4.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  81,9 tys

  12,1(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Rudnik nad Sanem - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 385 mieszkańców Rudnika nad Sanem jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 652 kobiet oraz 734 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 11,2% średnie ogólnokształcące, a 20,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,2% mieszkańców Rudnika nad Sanem, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 15,7% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podkarpackiego mieszkańcy Rudnika nad Sanem mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Rudniku nad Sanem największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,3%) oraz zasadnicze zawodowe (18,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,3%) oraz średnie zawodowe (23,9%).

  W roku 2022 w Rudniku nad Sanem mieściły się 2 przedszkola, w których do 8 oddziałów uczęszczało 202 dzieci (100 dziewczynek oraz 102 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Rudniku nad Sanem mieściło się 1 przedszkole, w którym do 2 oddziałów uczęszczało 49 dzieci (21 dziewczynek oraz 28 chłopców). Dostępnych było 49 miejsc.

  15,6% mieszkańców Rudnika nad Sanem w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,6% wśród dziewczynek i 14,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 033 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,87 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 49 oddziałach uczyło się 601 uczniów (257 kobiet oraz 344 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Rudniku nad Sanem placówkę miały 4 szkoły podstawowe, w których w 24 oddziałach uczyło się 460 uczniów (219 kobiet oraz 241 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,3% ludności (26,7% wśród dziewczynek i 27,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 12,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 117,84.

  W Rudniku nad Sanem znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 2 oddziałach uczyło się 15 uczniów (11 kobiet oraz 4 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 12 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Rudniku nad Sanem placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 7 oddziałach uczyło się 171 uczniów (121 kobiet oraz 50 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 67 absolwentów.

  W Rudniku nad Sanem znajduje się 1 Technikum, w którym w 8 oddziałach uczyło się 128 uczniów (33 kobiety oraz 95 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 13 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Rudniku nad Sanem placówkę miała 1 Technikum, w którym w 8 oddziałach uczyło się 195 uczniów (12 kobiet oraz 183 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 43 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,3% mieszkańców (18,3% wśród dziewczyn i 20,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 7,5 uczniów. 16,0 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,0% mieszkańców Rudnika nad Sanem w wieku potencjalnej nauki (23,4% kobiet i 22,6% mężczyzn).

 • 18,2% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  18,2%
  Podkarpackie
  22,6%
  Cały kraj
  25,2%
 • 22,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  34,6%
  Podkarpackie
  36,1%
  Cały kraj
  35,2%
 • 36,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,1%
  Województwo
  3,1%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Rudnik nad Sanem
  11,2%
  Podkarpackie
  11,0%
  Cała Polska
  11,9%
 • 15,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  20,4%
  Województwo
  21,9%
  Cały kraj
  20,0%
 • 16,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  25,2%
  Podkarpackie
  22,5%
  Cały kraj
  21,2%
 • 18,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  2,9%
  Podkarpackie
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 15,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  15,7%
  Podkarpackie
  12,7%
  Kraj
  12,3%
 • 16,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,3%
  Podkarpackie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Rudniku nad Sanem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1033 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 033,0
  woj. podkarpackie
  896,0
  Kraj
  927,0
 • 0,87 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Rudnik nad Sanem
  0,87
  Województwo
  0,95
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 3 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 8 Oddziały
 • 8 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 201 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Rudnik nad Sanem) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 202 Dzieci
 • 100 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 102 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,5%
  50,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 59 3 lata
 • 59
 • 43 4 lata
 • 43
 • 60 5 lata
 • 60
 • 39 6 lat
 • 39
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 30 3 lata
 • 30
 • 25 4 lata
 • 25
 • 22 5 lata
 • 22
 • 22 6 lat
 • 22
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 29 3 lata
 • 29
 • 18 4 lata
 • 18
 • 38 5 lata
 • 38
 • 17 6 lat
 • 17
 • 61 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 7,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 4,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Rudniku nad Sanem(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Rudniku nad Sanem aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie w Rudniku nad Sanem
  Publiczne
  15 876-12-73
  ul. Mickiewicza 8
  37-420 Rudnik nad Sanem
  2485
  Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Niepubliczne Przedszkole (Bł. Edmund Bojanowski)
  Niepubliczne
  15 876-15-73
  ul. Rzeszowska 33
  37-420 Rudnik nad Sanem
  ---
 • Szkoły podstawowe w Rudniku nad Sanem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Rudnik nad Sanem) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 26 Oddziały
 • 491 Uczniowie
 • 230 Kobiety
  (uczniowie)
 • 261 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,8%
  53,2%
 • 60 Uczniowie w 1 klasie
 • 29 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 31 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 59 Absolwenci
 • 27 Kobiety
  (absolwenci)
 • 32 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 23 Oddziały
 • 110 Uczniowie
 • 27 Kobiety
  (uczniowie)
 • 83 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 24,5%
  75,5%
 • 4 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 12,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  12,3
  Województwo
  15,1
  Cała Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 12,3 Szkoły podstawowe ogółem
 • 12,3
 • 12,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 12,3
 • 18,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18,9
 • 4,8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4,8
 •  
 • 37,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 28,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 36,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 29,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 117,84 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Rudnik nad Sanem
  117,84
  woj. podkarpackie
  90,63
  Cały kraj
  95,96
 • 109,80 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Rudnik nad Sanem
  109,80
  Województwo
  89,99
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Rudnik nad Sanem) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Rudnik nad Sanem) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Rudniku nad Sanem(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Rudniku nad Sanem aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr1 im. Jana Pawła II wRudniku nad Sanem (Jan Paweł II)
  Publiczna
  15 876-10-60
  15 876-10-60
  ul. Kończycka 3
  37-420 Rudnik nad Sanem
  918918
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
  Publiczna
  15 876-11-24
  15 876-14-20
  ul. Piłsudskiego 7
  37-420 Rudnik nad Sanem
  917017
  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 (Maria Konopnicka)
  Publiczna
  15 876-10-52
  15 876-10-52
  ul. Konopnickiej 58
  37-420 Rudnik nad Sanem
  77613
  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 Specjalna
  Publiczna
  15 876-10-92
  15 876-10-92
  ul. Mickiewicza 38
  37-420 Rudnik nad Sanem
  1054-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Rudniku nad Sanem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Rudnik nad Sanem) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 15 Uczniowie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 73,3%
  26,7%
 • 12 Absolwenci
 • 9 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 7,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  7,5
  Województwo
  27,1
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 2,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 1,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Rudnik nad Sanem) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 128 Uczniowie
 • 33 Kobiety
  (uczniowie)
 • 95 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 25,8%
  74,2%
 • 21 Uczniowie w 1 klasie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Miasto
  16,0
  Województwo
  26,4
  Polska
  24,9
 •  
 • 17,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 7,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Rudniku nad Sanem(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Rudniku nad Sanem aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum Mechaniczne Technikum Przemysłu Drzewnego Technikum Handlowe 4 letnie Technikum Mechaniczne-technik pojazdów samochodowych (gen.Władysława Sikorskiego)
  Publiczne
  15 876-10-01
  15 876-10-01
  ul. Marszałka Piłsudskiego 28
  37-420 Rudnik nad Sanem
  6133-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  15 876-10-01
  15 876-10-01
  ul. Marszałka Piłsudskiego 28
  37-420 Rudnik nad Sanem
  356-
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  15 876-10-22
  15 876-10-22
  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 9
  37-420 Rudnik nad Sanem
  24812
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
  Publiczna
  15 876-10-92
  15 876-10-92
  ul. Mickiewicza 38
  37-420 Rudnik nad Sanem
  647-
  Technikum Uzupełniające dla Dorosłych (im. gen. Władysława Sikorskiego)
  Publiczne
  15 876-10-01
  15 876-10-01
  ul. Marszałka Piłsudskiego 28
  37-420 Rudnik nad Sanem
  126-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (im.gen. Władysława Sikorskiego)
  Publiczna
  15 876-10-01
  15 876-10-01
  ul. Marszałka Piłsudskiego 28
  37-420 Rudnik nad Sanem
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Rudniku nad Sanem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 15,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Rudnik nad Sanem, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Rudnik nad Sanem, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Rudnik nad Sanem, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Rudnik nad Sanem - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Kultura i rekreacja w Rudniku nad Sanem
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Rudniku nad Sanem: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Rudniku nad Sanem 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 275 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 57 (uczestnicy: 6 711)
  • wystawy: 11 (uczestnicy: 3 398)
  • koncerty: 6 (uczestnicy: 1 080)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 404)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 1 000)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 27)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 236)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 150)
  • inne: 29 (uczestnicy: 416)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • komputerowe: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 62)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 9)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 5)
  • taneczne: 3 (członkowie: 37)
  • inne: 1 (członkowie: 11)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Rudniku nad Sanem działało 1 muzeum lub oddział .

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Rudniku nad Sanem działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 14 304 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 16 840 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Rudniku nad Sanem działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 290 członków. Zarejestrowano 296 ćwiczących (mężczyźni: 228, kobiety: 68, chłopcy do lat 18: 123, dziewczęta do lat 18: 42). Aktywnych było 16 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (9) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Rudniku nad Sanem w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Rudniku nad Sanem
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Rudnika nad Sanem znajduje się 15 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Rudniku nad Sanem
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Cmentarzysko Kopki, st.3 z epoki brązu dnia 1969-12-22, wykaz dokumentów: A-522 z 1969-12-22; C-73 z 2013-03-12
  • Miasto z 1552 r.dnia 1987-06-11, wykaz dokumentów: 309/A z 1987-06-11
  • Pałac (data nieznana) (ul. Adama Mickiewicza 107)dnia 1987-06-24, wykaz dokumentów: 175/A z 1987-06-24
  • Stajnia (data nieznana) (ul. Adama Mickiewicza 107)dnia 1987-06-24, wykaz dokumentów: 175/A z 1987-06-24
  • Rządcówka (data nieznana) (ul. Adama Mickiewicza 109)dnia 1987-06-24, wykaz dokumentów: 175/A z 1987-06-24
  • Czworak (data nieznana) (ul. Adama Mickiewicza 107A)dnia 1987-06-24, wykaz dokumentów: 175/A z 1987-06-24
  • Wozownia (data nieznana) (ul. Adama Mickiewicza 107)dnia 1987-06-24, wykaz dokumentów: 175/A z 1987-06-24
  • Zespół - pałac (data nieznana)dnia 1987-06-24, wykaz dokumentów: 175/A z 1987-06-24
  • Park z końca XIX w.dnia 1987-06-24, wykaz dokumentów: 175/A z 1987-06-24
  • Budynek administracyjny z 1. ćw. XIX w. (ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 9)dnia 1988-10-18, wykaz dokumentów: 396/A z 1988-10-18; A-1237 z 2014-04-04
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1775 r.dnia 1989-10-18, wykaz dokumentów: 374/A z 1989-10-18; A-655 z 2011-11-22
  • Cmentarz I wojna światowa z 1914 - 1918dnia 1989-10-21, wykaz dokumentów: 322/A z 1989-10-21
  • Młyn z 1920 r.dnia 1994-12-05, wykaz dokumentów: 579/A z 1994-12-05; A-1159 z 2013-05-21
  • Inny budynek mieszkalny z 1896 - 1897 (ul. Rynek 29)dnia 1998-06-01, wykaz dokumentów: 589/A z 1998-06-01; 589/A z 1998-10-05
  • Szkoła z 1890 r. (ul. Adama Mickiewicza 41)dnia 2004-07-26, wykaz dokumentów: A-90 z 2004-07-26
 • Formy ochrony przyrody w Rudniku nad Sanem
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Rudnika nad Sanem znajduje się 14 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Rudniku nad Sanem
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dolina Dolnego Sanu - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 10176.64 ha
  • Enklawy Puszczy Sandomierskiej - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2014-04-25, Powierzchnia: 7952.49 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: walcowaty pień rozwidla się na wysokości 2 5 m na dwie odnogi, Data ustanowienia: 1989-01-25, Opis granicy: sw pobliżu skrzyżowania dróg z ilanowa do rudnika
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1989-01-25, Opis granicy: sw pobliżu skrzyżowania dróg z ilanowa do rudnika sąsiaduje z płotem za którym znajduje się ogród i sad
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: walcowaty pnie rozwidlają się na wysokości 2 5 m, Data ustanowienia: 1989-01-25, Opis granicy: drzewo rośnie przy wschodniej granicy działki
  • Pomnik przyrodyOpis: zbieżysty pień rozwidla się na wys. 3m na dwie odnogi, Data ustanowienia: 1989-01-25, Opis granicy: po zachodniej stronie dawnego pałacu (obecnie internat zas. szkoły zaw. mechanicznej w rudniku
  • Pomnik przyrodyOpis: walcowaty pień rozwidla się ma wys. 2 5 m, Data ustanowienia: 1991-07-30, Opis granicy: drzewo rośnie w odległości ok. 200 m od szosy z rudnika do leżajska po prawej stronie w sąsiedstwie zabudowań
  • Pomnik przyrodyOpis: walcowaty i nieregularny pnie dzielą się na dwie odnogi na wys. 1 5 m i ponownie się zrastają na wys. 3 m, Data ustanowienia: 1991-07-30, Opis granicy: przy drodze z rudnika do leżajska za stadionem
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: pierśnica 56-133 wysokość 15-31, Data ustanowienia: 1991-07-30, Opis granicy: drzewa rosną wzdłuż drogi biegnącej od parku podworskiego w kierunku sanu
  • Pomnik przyrodyOpis: walcowaty ubytki od strony drogi, Data ustanowienia: 1991-07-30, Opis granicy: drzewo rośnie wśród pól nad brzegiem sanu ok. 500m w kierunku płn. od wodowskazu
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-03-20
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-03-20
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-03-20
  • Bagno (użytek ekologiczny)Data ustanowienia: 1997-03-20, Opis granicy: położone w N-ctwie Rudnik oddz. 162c Leśnictwo Kopki gm. Rudnik, Powierzchnia: 0.25 ha

Rudnik nad Sanem - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 1 wypadków drogowych w Rudniku nad Sanem odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 1 osobę ranną. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 15,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Rudniku nad Sanem znajdowało się 6 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu niżańskiego.

  Powiat niżański - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Rudniku nad Sanem
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 1 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 1 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Rudniku nad Sanem w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 15,48 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  15,5
  Województwo
  51,1
  Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  4,2
  Kraj
  5,0
 • 15,48 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Rudnik nad Sanem
  15,5
  woj. podkarpackie
  60,8
  Cały kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Podkarpackie
  8,3
  Polska
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  100,0
  woj. podkarpackie
  119,0
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 6 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Rudniku nad Sanem w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 762,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  762,5 km
  Województwo
  418,0 km
  Polska
  633,6 km
 • 6,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Rudnik nad Sanem
  6,1 km
  Podkarpackie
  3,6 km
  Kraj
  5,3 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Rudnik nad Sanem przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 77droga krajowa nr 77(Lipnik - Gołębiów - Kleczanów - Komorna - Różki - Sandomierz - Trześń - Gorzyce - Zaleszany - Zbydniów - Turbia - Agatówka - Stalowa Wola - Nisko - Racławice - Przędzel - Rudnik nad Sanem - Kopki - Tarnogóra - Nowa Sarzyna - Leżajsk - Wierzawice - Dębno - Tryńcza - Gorzyce - Wólka Pełkińska - Pełkinie - Jarosław - Munina - Tuczempy - Ostrów - Radymno - Zadąbrowie - Orły - Duńkowiczki - Żurawica - Przemyśl)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Rudnik nad Sanem przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 68Linia kolejowa nr 68: Lublin - Przeworsk [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Lublin - Lublin Zalew - Lublin Zemborzyce - Krężnica Jara - Majdan - Niedrzwica - Niedrzwica Kościelna - Leśniczówka - Wilkołaz Wieś - Wilkołaz - Pułankowice - Kraśnik - Sulów - Szastarka - Polichna Kraśnicka - Rzeczyca - Potok Kraśnicki - Zaklików - Lipa - Kępa - Pilchów - Stalowa Wola Rozwadów - Stalowa Wola Centrum - Stalowa Wola - Stalowa Wola Południe - Moskale - Nisko Osiedle - Nisko - Nisko Racławice - Nisko Podwolina - Rudnik Stróża -Rudnik nad Sanem - Łętownia - Nowa Sarzyna Kolonia - Nowa Sarzyna - Jelna - Leżajsk - Wierzawice - Grodzisko Dolne - Tryńcza - Gniewczyna - Przeworsk)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Rudniku nad Sanem istnieje 75 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 3 Maja

  ul. Adama Asnyka

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Armii Krajowej

  ul. Bartosza Głowackiego

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Błonie

  ul. Doliny

  ul. Dworcowa

  ul. Dębowa

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Ferdynanda Hompescha

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Grunwaldzka

  ul. Grzybowa

  ul. Górka

  ul. Harcerska

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Henryka Wieniawskiego

  ul. Ignacego Daszyńskiego

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Jana Matejki

  ul. Jana Pawła II

  ul. Jarosława Dąbrowskiego

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Karola Szymanowskiego

  ul. Kazimierza Puławskiego

  ul. Kosynierów

  ul. Koszykarska

  ul. Kończycka

  ul. Króla Zygmunta Augusta

  ul. Leśna

  ul. Leśników

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Myśliwska

  ul. Nowa

  ul. Parkowa

  ul. Partyzantów

  ul. Piaskowa

  ul. Powstańców Styczniowych

  ul. Prymasa Wyszyńskiego

  ul. Przemysłowa

  ul. Rynek

  ul. Rzeszowska

  ul. Sandomierska

  ul. Sanowa

  ul. Stalowa

  ul. Stanisława Moniuszki

  ul. Stefana Batorego

  ul. Stefana Czarnieckiego

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Stróżańska

  ul. Szkolna

  ul. Szpitalna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Targowa

  ul. Tysiąclecia

  ul. Wałowa

  ul. Wesoła

  ul. Witolda Lutosławskiego

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wrzosowa

  ul. Wspólna

  ul. Władysława Reymonta

  ul. Zielona

  ul. Zwycięstwa

  ul. dr. Kazimierza Hernicha

  ul. gen. Grota Roweckiego

  ul. gen. Leopolda Okulickiego

  ul. gen. Władysława Sikorskiego

  ul. ks. Augustyna Kordeckiego

  ul. marsz. Józefa Piłsudskiego

  ul. Żwirki i Wigury