Powiat działdowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat działdowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 65 139 Liczba mieszkańców
 • 954 km2 Powierzchnia
 • 69 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 44,7% Stopa urbanizacji
 • Paweł Cieśliński Starosta
 • NDZ Tablice rejestracyjne
Powiat działdowski na mapie
Identyfikatory
 • 2803 TERYT (TERC)
Herb powiatu działdowskiego
powiat działdowski herb
Flaga powiatu działdowskiego
powiat działdowski flaga

powiat działdowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie
023 697 05 00
023 697 05 15 023697 05 13
Skłodowskiej 10
13-200 Działdowo
Komenda Powiatowa Policji w Działdowie
023 698 02 11
023 698 02 05
Grunwaldzka 8
13-200 Działdowo
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Działdowie
023 697 24 39
023-697 51 40
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Działdowo
023 697 26 34
023 697 26 34
Pl. Biedrawy 5
13-200 Działdowo
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Działdowie
023 697 20 17
023 697 61 32
Męczenników 11
13-200 Działdowo
Starostwo Powiatowe w Działdowie
(23) 697-59-40
(23) 697-59-41
ul. Kościuszki
13-200 Działdowo

Powiat działdowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Powiat działdowski ma 65 139 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców zmalała o 0,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu działdowskiego w 2050 roku wynosi 56 813, z czego 28 772 to kobiety, a 28 041 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu działdowskiego zawarli w 2019 roku 330 małżeństw, co odpowiada 5,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,5% mieszkańców powiatu działdowskiego jest stanu wolnego, 59,2% żyje w małżeństwie, 3,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,9% to wdowy/wdowcy.

  Powiat działdowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -83. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,27 na 1000 mieszkańców powiatu działdowskiego. W 2019 roku urodziło się 596 dzieci, w tym 49,3% dziewczynek i 50,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 391 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,88 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2018 roku 40,4% zgonów w powiecie działdowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,1% zgonów w powiecie działdowskim były nowotwory, a 6,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu działdowskiego przypada 10.4 zgonów.

  W 2019 roku zarejestrowano 614 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 898 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu działdowskiego -284. W tym samym roku 12 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 4 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 8.

  61,6% mieszkańców powiatu działdowskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu działdowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 65 139 Liczba mieszkańców
 • 33 048 Kobiety
 • 32 091 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie działdowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie działdowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie działdowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu działdowskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 56 813 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 28 772 Kobiety
 • 28 041 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie działdowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie działdowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie działdowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu działdowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 40,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  40,4 lat
  Warmińsko-mazurskie
  41,3 lat
  Kraj
  41,9 lat
 • 41,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat działdowski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu działdowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat działdowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat działdowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat działdowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,5% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  27,5%
  Warmińsko-mazurskie
  28,7%
  Cały kraj
  28,8%
 • 22,2% Kobiety
  (Panny)
 • 33,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,2% Żonaci/Zamężne
 • pow. działdowski
  59,2%
  Województwo
  54,0%
  Kraj
  55,8%
 • 58,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,9% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,9%
  Województwo
  9,0%
  Cała Polska
  9,6%
 • 14,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. działdowski
  3,1%
  Województwo
  5,6%
  Polska
  5,0%
 • 3,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,2% Nieustalone
 • Powiat
  1,2%
  Warmińsko-mazurskie
  2,7%
  Cały kraj
  0,8%
 • 1,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie działdowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie działdowskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • pow. działdowski
  5,1
  Warmińsko-mazurskie
  4,5
  Cały kraj
  4,8
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  1,5
  Województwo
  1,9
  Cała Polska
  1,7
 • 330 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie działdowskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie działdowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • -83 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -36 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -47 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,27 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. działdowski
  -1,3
  woj. warmińsko-mazurskie
  -1,4
  Polska
  -0,9
 • -1,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie działdowskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie działdowskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie działdowskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie działdowskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 596 Urodzenia żywe
 • 294 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 302 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,3%
  50,7%
 • 9,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  9,1
  Warmińsko-mazurskie
  9,1
  Cała Polska
  9,8
 • 38,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. działdowski
  38,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  38,7
  Polska
  41,8
 • 12 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12
 • 49 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 49
 • 87 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 87
 • 70 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 70
 • 39 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 39
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 391 g Średnia waga noworodków
 • 3 310 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 471 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 391 g
  Warmińsko-mazurskie
  3 408 g
  Cały kraj
  3 368 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 56 Waga 4000g - 4499g
 • 56
 • 203 Waga 3500g - 3999g
 • 203
 • 218 Waga 3000g - 3499g
 • 218
 • 80 Waga 2500g - 2999g
 • 80
 • 20 Waga 2000g - 2499g
 • 20
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,31 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat działdowski
  1,31
  Województwo
  1,32
  Cała Polska
  1,42
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,65
  Województwo
  0,64
  Kraj
  0,69
 • 0,88 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. działdowski
  0,88
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,87
  Cała Polska
  0,92
 • Statystyki zgonów w powiecie działdowskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 679 Zgony
 • 330 Kobiety
  (Zgony)
 • 349 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,6%
  51,4%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,4 Zgony na 1000 ludności
 • pow. działdowski
  10,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  10,4
  Cały kraj
  10,7
 • 113,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat działdowski
  113,9
  Warmińsko-mazurskie
  115,4
  Kraj
  109,3
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  0,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,0
  Cały kraj
  3,8
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat działdowski
  3,5
  Warmińsko-mazurskie
  3,4
  Kraj
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie działdowskim w latach 2002-2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  40,4%
  Warmińsko-mazurskie
  36,0%
  Polska
  40,5%
 • 28,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  28,1%
  Warmińsko-mazurskie
  26,9%
  Cały kraj
  26,4%
 • 6,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  7,7%
  Cały kraj
  6,7%
 • 17,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  17,6
  Cały kraj
  9,8
 • 65,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  65,9
  Polska
  72,2
 • 324,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. działdowski
  324,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  281,9
  Polska
  284,5
 • 256,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  256,1
  Kraj
  263,9
 • 466,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 501,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 430,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  466,6
  Warmińsko-mazurskie
  377,1
  Kraj
  437,2
 • 80,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 32,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 126,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  80,4
  Warmińsko-mazurskie
  64,4
  Cała Polska
  71,0
 • 42,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. działdowski
  42,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  29,0
  Cała Polska
  34,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat działdowski
  0,0
  Województwo
  6,0
  Cała Polska
  8,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,0%
  Województwo
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 614 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 325 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 289 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Zameldowania z zagranicy
 • 4 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 8 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 898 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 475 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 423 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -276 Saldo migracji
 • -147 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -129 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -284 Saldo migracji wewnętrznych
 • -150 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -134 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 8 Saldo migracji zagranicznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 5 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie działdowskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie działdowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 16,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat działdowski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat działdowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie działdowskim oddano do użytku 223 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,42 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie działdowskim to 22 007 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 336 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  64,6% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 35,4% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie działdowskim to 3,57 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w powiecie działdowskim to 75,30 m2 i jest mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,14% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,08% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 89,03% mieszkań posiada łazienkę, 81,92% korzysta z centralnego ogrzewania, a 49,62% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie działdowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 22 007 Liczba nieruchomości w 2019 roku
 • 336,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. działdowski
  336,30
  woj. warmińsko-mazurskie
  363,40
  Cały kraj
  380,50
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 76,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat działdowski
  76,30 m2
  Województwo
  68,70 m2
  Polska
  74,20 m2
 • 25,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat działdowski
  25,60 m2
  Województwo
  25,00 m2
  Polska
  28,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 4,03 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,03
  Warmińsko-mazurskie
  3,78
  Polska
  3,82
 • 2,97 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. działdowski
  2,97
  Województwo
  2,75
  Kraj
  2,63
 • 0,74 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat działdowski
  0,74
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,73
  Cały kraj
  0,69
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie działdowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 223 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2019 roku
 • 3,42 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • powiat działdowski
  3,42
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,08
  Cała Polska
  5,40
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 796 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2019
 • 3,57 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • pow. działdowski
  3,57
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,68
  Cała Polska
  3,78
 • 12,22 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  12,22
  woj. warmińsko-mazurskie
  15,01
  Polska
  20,42
 • 16 796 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2019
 • 75,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2019 roku)
 • powiat działdowski
  75,3 m2
  Warmińsko-mazurskie
  83,3 m2
  Cały kraj
  88,6 m2
 • 0,26 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • powiat działdowski
  0,26 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,34 m2
  Polska
  0,48 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie działdowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 97,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  97,14%
  Warmińsko-mazurskie
  97,13%
  Cała Polska
  96,88%
 • 93,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. działdowski
  93,08%
  Warmińsko-mazurskie
  94,59%
  Cały kraj
  93,83%
 • 89,03% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  89,03%
  Warmińsko-mazurskie
  92,08%
  Polska
  91,54%
 • 81,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  81,92%
  Województwo
  83,49%
  Cała Polska
  82,60%
 • 49,62% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  49,62%
  Województwo
  46,31%
  Cała Polska
  55,52%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

Powiat działdowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • W powiecie działdowskim na 1000 mieszkańców pracuje 189osób . Jest to mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 48,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie działdowskim wynosiło w 2019 roku 13,6% (19,1% wśród kobiet i 8,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie działdowskim wynosiło 3 698,59 PLN, co odpowiada 76.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu działdowskiego 5 416 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 147 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 269.

  24,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu działdowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 36,3% w przemyśle i budownictwie, a 11,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie działdowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 189 Pracujący na 1000 ludności (rok 2018)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  189,0
  Warmińsko-mazurskie
  202,0
  Cała Polska
  251,0
 • 15,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 22,1% Kobiety
 • 9,6% Mężczyźni
 • Powiat
  13,6%
  Województwo
  9,0%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie działdowskim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie działdowskim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie działdowskim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie działdowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 3 699 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  3 699 PLN
  Warmińsko-mazurskie
  4 028 PLN
  Cała Polska
  4 835 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie działdowskim w latach 2002 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie działdowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 5 416 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 147 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 269 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,58 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie działdowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 24,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 23,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 25,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 36,3% Przemysł i budownictwo
 • 23,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 48,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 26,5% Pozostałe
 • 40,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie działdowskim w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie działdowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 12 356 Pracujący ogółem
 • 5 957 Kobiety
 • 6 399 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie działdowskim w latach 1995 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 19,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,6% W wieku produkcyjnym
 • 56,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat działdowski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 62,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  62,4
  Województwo
  63,3
  Kraj
  66,7
 • 31,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. działdowski
  31,1
  Województwo
  33,5
  Cały kraj
  36,5
 • 99,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. działdowski
  99,5
  Warmińsko-mazurskie
  112,4
  Cała Polska
  121,0
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 62,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat działdowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W powiecie działdowskim w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowane były 4 444 podmioty gospodarki narodowej, z czego 3 374 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 457 nowych podmiotów, a 248 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (536) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (370) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (488) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (248) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie działdowskim najwięcej (172) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 230) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,1% (139) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,0% (1 245) podmiotów, a 68,9% (3 060) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie działdowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (24.3%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 4 444 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 139 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 245 Przemysł i budownictwo
 • 3 060 Pozostała działalność
 • 457 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie działdowskim w 2019 roku
 • 248 Podmioty wyrejestrowane w powiecie działdowskim w 2019 roku
 • 3 374 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 230 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 230
 • 161 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 161
 • 48 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 48
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 4 439 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 439
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 33 Spółdzielnie ogółem
 • 33
 • 170 Spółki handlowe ogółem
 • 170
 • 18  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 18
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 137  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 137
 • 17    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 17
 • 172 Spółki cywilne ogółem
 • 172
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 374 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 821 Budownictwo
 • 821
 • 787 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 787
 • 284 Przetwórstwo przemysłowe
 • 284
 • 262 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 262
 • 248 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 248
 • 233 Transport i gospodarka magazynowa
 • 233
 • 156 Pozostała działalność
 • 156
 • 115 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 115
 • 110 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 110
 • 81 Edukacja
 • 81
 • 72 Informacja i komunikacja
 • 72
 • 71 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 71
 • 68 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 68
 • 35 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 35
 • 20 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 20
 • 6 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 6
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat działdowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie działdowskim stwierdzono 1 050 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,08 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie działdowskim wynosi 77,70% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu działdowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,27 (wykrywalność 73%) oraz przeciwko mieniu - 7,47 (wykrywalność 58%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,84 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,62 (78%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,23 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie działdowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat działdowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 050 Przestępstwa ogółem
 • 1 050
 • 736 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 736
 • 171 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 171
 • 120 Przestępstwa drogowe
 • 120
 • 15 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 15
 • 488 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 488
 • 16,08 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  16,08
  Warmińsko-mazurskie
  18,12
  Kraj
  20,75
 • 11,27 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat działdowski
  11,27
  Warmińsko-mazurskie
  11,76
  Kraj
  13,21
 • 2,62 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,62
  Województwo
  3,29
  Kraj
  4,88
 • 1,84 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,84
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,13
  Cała Polska
  1,86
 • 0,23 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,23
  Warmińsko-mazurskie
  0,48
  Cała Polska
  0,43
 • 7,47 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat działdowski
  7,47
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,00
  Kraj
  9,85
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat działdowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. działdowski
  78%
  Warmińsko-mazurskie
  76%
  Polska
  73%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat działdowski
  74%
  Województwo
  70%
  Kraj
  65%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  79%
  woj. warmińsko-mazurskie
  76%
  Cały kraj
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  99%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  93%
  woj. warmińsko-mazurskie
  91%
  Cały kraj
  86%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  58%
  woj. warmińsko-mazurskie
  54%
  Cały kraj
  53%

Powiat działdowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu działdowskiego wyniosła w 2018 roku 63,8 mln złotych, co daje 972 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 4.2% w porównaniu do roku 2017. Największa część budżetu powiatu działdowskiego - 32.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (16%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,0 mln złotych, czyli 15,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu działdowskiego wyniosła w 2018 roku 66,1 mln złotych, co daje 1,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3.5% w porównaniu do roku 2017. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (50%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (20.2%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (6.4%). W budżecie powiatu działdowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 174 złotych na mieszkańca (17,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,6 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie działdowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu działdowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat działdowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu działdowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  55,7 mln

  834(100%)

  54,2 mln

  812(100%)

  54,9 mln

  825(100%)

  56,2 mln

  847(100%)

  55,7 mln

  841(100%)

  56,9 mln

  863(100%)

  61,5 mln

  933(100%)

  63,8 mln

  972(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  20,5 mln

  306(36.7%)

  21,0 mln

  314(38.7%)

  22,3 mln

  335(40.5%)

  20,9 mln

  316(37.2%)

  19,2 mln

  290(34.5%)

  19,4 mln

  294(34.1%)

  18,1 mln

  275(29.4%)

  20,8 mln

  317(32.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,4 mln

  110(13.2%)

  3,2 mln

  48,3(5.9%)

  3,9 mln

  58,0(7%)

  4,4 mln

  66,9(7.9%)

  5,5 mln

  83,4(9.9%)

  6,0 mln

  91,5(10.6%)

  7,9 mln

  120(12.8%)

  10,2 mln

  156(16%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,1 mln

  76,9(9.2%)

  5,4 mln

  80,2(9.9%)

  5,8 mln

  86,6(10.5%)

  5,7 mln

  86,3(10.2%)

  5,8 mln

  87,7(10.4%)

  6,3 mln

  94,8(11%)

  7,2 mln

  109(11.7%)

  6,4 mln

  97,8(10%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,5 mln

  112(13.4%)

  7,7 mln

  116(14.2%)

  7,5 mln

  113(13.7%)

  7,9 mln

  120(14.1%)

  8,2 mln

  124(14.7%)

  8,5 mln

  129(15%)

  4,6 mln

  70,1(7.5%)

  4,7 mln

  72,1(7.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,4 mln

  66,6(8%)

  6,1 mln

  90,8(11.2%)

  4,4 mln

  66,1(8%)

  4,2 mln

  62,8(7.4%)

  4,1 mln

  62,2(7.4%)

  4,2 mln

  63,1(7.3%)

  6,7 mln

  101(10.8%)

  4,6 mln

  70,9(7.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,4 mln

  50,6(6.1%)

  3,4 mln

  50,4(6.2%)

  3,5 mln

  52,9(6.4%)

  3,7 mln

  55,2(6.5%)

  4,4 mln

  65,8(7.8%)

  3,7 mln

  56,3(6.5%)

  3,9 mln

  60,0(6.4%)

  4,1 mln

  62,0(6.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,2 mln

  48,3(5.8%)

  3,3 mln

  49,3(6.1%)

  3,8 mln

  57,2(6.9%)

  5,2 mln

  77,8(9.2%)

  4,1 mln

  61,8(7.3%)

  4,2 mln

  63,5(7.4%)

  4,0 mln

  60,7(6.5%)

  3,6 mln

  54,7(5.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,6 mln

  38,8(4.6%)

  2,5 mln

  37,8(4.7%)

  2,5 mln

  37,3(4.5%)

  2,8 mln

  41,5(4.9%)

  2,7 mln

  41,4(4.9%)

  2,8 mln

  42,6(4.9%)

  3,0 mln

  45,2(4.8%)

  3,0 mln

  46,6(4.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  624,5 tys

  9,4(1.1%)

  505,6 tys

  7,6(0.9%)

  507,1 tys

  7,6(0.9%)

  462,5 tys

  7,0(0.8%)

  592,9 tys

  9,0(1.1%)

  616,5 tys

  9,3(1.1%)

  665,5 tys

  10,1(1.1%)

  455,7 tys

  7,0(0.7%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  390,0 tys

  5,8(0.7%)

  407,7 tys

  6,1(0.8%)

  409,8 tys

  6,2(0.7%)

  412,1 tys

  6,2(0.7%)

  476,9 tys

  7,2(0.9%)

  482,4 tys

  7,3(0.8%)

  436,6 tys

  6,6(0.7%)

  411,3 tys

  6,3(0.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  109,1 tys

  1,6(0.2%)

  114,2 tys

  1,7(0.2%)

  110,5 tys

  1,7(0.2%)

  130,3 tys

  2,0(0.2%)

  113,1 tys

  1,7(0.2%)

  102,8 tys

  1,6(0.2%)

  127,7 tys

  1,9(0.2%)

  398,2 tys

  6,1(0.6%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,8(0.3%)

  187,8 tys

  2,9(0.3%)

  187,8 tys

  2,9(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  186,8 tys

  2,8(0.3%)

  212,9 tys

  3,2(0.4%)

  89,5 tys

  1,3(0.2%)

  179,4 tys

  2,7(0.3%)

  177,4 tys

  2,7(0.3%)

  83,8 tys

  1,3(0.1%)

  150,6 tys

  2,3(0.2%)

  93,6 tys

  1,4(0.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  95,4 tys

  1,4(0.2%)

  220,9 tys

  3,3(0.4%)

  48,8 tys

  0,7(0.1%)

  76,1 tys

  1,1(0.1%)

  234,4 tys

  3,5(0.4%)

  267,5 tys

  4,1(0.5%)

  89,7 tys

  1,4(0.1%)

  92,0 tys

  1,4(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  61,7 tys

  0,9(0.1%)

  78,1 tys

  1,2(0.1%)

  62,9 tys

  0,9(0.1%)

  59,8 tys

  0,9(0.1%)

  63,2 tys

  1,0(0.1%)

  57,5 tys

  0,9(0.1%)

  75,2 tys

  1,1(0.1%)

  71,2 tys

  1,1(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,8 tys

  0,8(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  69,4 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  46,3 tys

  0,7(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  62,4 tys

  0,9(0.1%)

  74,0 tys

  1,1(0.1%)

  47,6 tys

  0,7(0.1%)

  41,3 tys

  0,6(0.1%)

  36,6 tys

  0,6(0.1%)

  33,6 tys

  0,5(0.1%)

  45,8 tys

  0,7(0.1%)

  45,8 tys

  0,7(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  113,0 tys

  1,7(0.2%)

  98,5 tys

  1,5(0.2%)

  56,7 tys

  0,9(0.1%)

  34,5 tys

  0,5(0.1%)

  15,9 tys

  0,2(0%)

  9,6 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  2,1 tys

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  16,6 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie działdowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu działdowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat działdowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu działdowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  55,6 mln

  833(100%)

  55,0 mln

  824(100%)

  56,7 mln

  851(100%)

  57,8 mln

  870(100%)

  58,8 mln

  888(100%)

  60,4 mln

  915(100%)

  64,2 mln

  974(100%)

  66,1 mln

  1,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  30,0 mln

  450(54%)

  30,6 mln

  458(55.6%)

  30,8 mln

  463(54.3%)

  31,0 mln

  467(53.6%)

  30,2 mln

  457(51.4%)

  30,7 mln

  464(50.8%)

  30,9 mln

  471(48.2%)

  33,0 mln

  505(50%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,7 mln

  115(13.8%)

  8,3 mln

  125(15.2%)

  8,8 mln

  132(15.5%)

  9,8 mln

  148(17%)

  10,7 mln

  162(18.3%)

  11,8 mln

  178(19.5%)

  12,4 mln

  188(19.3%)

  13,4 mln

  204(20.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,6 mln

  54,5(6.5%)

  4,0 mln

  59,5(7.2%)

  4,3 mln

  64,0(7.5%)

  4,7 mln

  70,5(8.1%)

  4,7 mln

  71,8(8.1%)

  5,1 mln

  76,9(8.4%)

  4,2 mln

  63,5(6.5%)

  4,3 mln

  65,0(6.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,2 mln

  47,6(5.7%)

  3,2 mln

  47,8(5.8%)

  3,3 mln

  50,2(5.9%)

  3,5 mln

  52,4(6%)

  4,2 mln

  62,8(7.1%)

  3,5 mln

  53,5(5.9%)

  3,7 mln

  56,7(5.8%)

  3,8 mln

  58,5(5.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,1 mln

  46,6(5.6%)

  3,3 mln

  49,2(6%)

  3,7 mln

  55,7(6.5%)

  3,6 mln

  55,0(6.3%)

  3,1 mln

  46,5(5.2%)

  3,2 mln

  48,2(5.3%)

  3,0 mln

  45,3(4.6%)

  2,3 mln

  34,8(3.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  761,2 tys

  11,4(1.4%)

  757,2 tys

  11,4(1.4%)

  419,2 tys

  6,3(0.7%)

  445,1 tys

  6,7(0.8%)

  317,9 tys

  4,8(0.5%)

  520,4 tys

  7,9(0.9%)

  1,4 mln

  21,1(2.2%)

  2,0 mln

  30,1(3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,7 mln

  55,0(6.6%)

  595,9 tys

  8,9(1.1%)

  1,0 mln

  15,4(1.8%)

  759,5 tys

  11,5(1.3%)

  1,1 mln

  16,5(1.9%)

  1,8 mln

  28,0(3.1%)

  3,1 mln

  46,9(4.8%)

  1,9 mln

  28,9(2.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,6 mln

  23,3(2.8%)

  1,1 mln

  16,4(2%)

  1,0 mln

  15,1(1.8%)

  1,3 mln

  19,2(2.2%)

  1,1 mln

  17,4(2%)

  1,2 mln

  17,6(1.9%)

  1,1 mln

  16,5(1.7%)

  1,0 mln

  15,5(1.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  350,8 tys

  5,3(0.6%)

  465,5 tys

  7,0(0.8%)

  373,2 tys

  5,6(0.7%)

  759,7 tys

  11,5(1.3%)

  972,7 tys

  14,7(1.7%)

  208,5 tys

  3,2(0.3%)

  290,4 tys

  4,4(0.5%)

  844,2 tys

  12,9(1.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  596,3 tys

  8,9(1.1%)

  592,4 tys

  8,9(1.1%)

  602,2 tys

  9,1(1.1%)

  693,0 tys

  10,5(1.2%)

  781,0 tys

  11,8(1.3%)

  885,1 tys

  13,4(1.5%)

  936,9 tys

  14,2(1.5%)

  814,6 tys

  12,4(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  181,2 tys

  2,7(0.3%)

  928,3 tys

  13,9(1.7%)

  1,1 mln

  17,0(2%)

  390,5 tys

  5,9(0.7%)

  941,9 tys

  14,2(1.6%)

  480,0 tys

  7,3(0.8%)

  298,4 tys

  4,5(0.5%)

  391,0 tys

  6,0(0.6%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  320,8 tys

  4,8(0.6%)

  335,9 tys

  5,0(0.6%)

  355,3 tys

  5,3(0.6%)

  349,2 tys

  5,3(0.6%)

  340,5 tys

  5,2(0.6%)

  341,0 tys

  5,2(0.6%)

  344,5 tys

  5,2(0.5%)

  344,7 tys

  5,3(0.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  205,4 tys

  3,1(0.4%)

  220,5 tys

  3,3(0.4%)

  99,3 tys

  1,5(0.2%)

  207,5 tys

  3,1(0.4%)

  242,2 tys

  3,7(0.4%)

  228,5 tys

  3,5(0.4%)

  186,2 tys

  2,8(0.3%)

  206,5 tys

  3,2(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,8(0.3%)

  187,8 tys

  2,9(0.3%)

  187,8 tys

  2,9(0.3%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,8 tys

  0,8(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  69,4 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  46,3 tys

  0,7(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  62,4 tys

  0,9(0.1%)

  74,0 tys

  1,1(0.1%)

  47,6 tys

  0,7(0.1%)

  41,4 tys

  0,6(0.1%)

  36,7 tys

  0,6(0.1%)

  33,6 tys

  0,5(0.1%)

  45,8 tys

  0,7(0.1%)

  45,8 tys

  0,7(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,7 tys

  0,0(0%)

  170,6 tys

  2,6(0.3%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  844

  0,0(0%)

  757

  0,0(0%)

  154,0 tys

  2,3(0.3%)

  744,7 tys

  11,3(1.2%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  260,0 tys

  3,9(0.5%)

  400,0 tys

  6,0(0.7%)

  754,7 tys

  11,4(1.3%)

  199,4 tys

  3,0(0.3%)

  5,3

  0,0(0%)

  115,2 tys

  1,7(0.2%)

  6,2

  0,0(0%)

  6,6

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  45,2

  0,0(0%)

  76,2

  0,0(0%)

  1,6

  0,0(0%)

  459

  0,0(0%)

  119

  0,0(0%)

  0,6

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat działdowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 16 255 mieszkańców powiatu działdowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 7 892 kobiet oraz 8 363 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,0% wykształcenie policealne, 11,3% średnie ogólnokształcące, a 15,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,8% mieszkańców powiatu działdowskiego, gimnazjalnym 6,2%, natomiast 27,8% podstawowym ukończonym. 2,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu działdowskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie działdowskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (31,0%) oraz zasadnicze zawodowe (17,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,0%) oraz podstawowe ukończone (24,5%).

  W roku 2018 w powiecie działdowskim mieściło się 12 przedszkoli, w których do 70 oddziałów uczęszczało 1 434 dzieci (683 dziewczynki oraz 751 chłopców). Dostępnych było 1 497 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie działdowskim mieściło się 8 przedszkoli, w których do 43 oddziałów uczęszczało 1 007 dzieci (510 dziewczynek oraz 497 chłopców). Dostępnych było 900 miejsc.

  16,1% mieszkańców powiatu działdowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,4% wśród dziewczynek i 16,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 704 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,28 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 31 szkół podstawowych, w których w 336 oddziałach uczyło się 5 610 uczniów (2 773 kobiety oraz 2 837 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie działdowskim placówkę miało 31 szkół podstawowych, w których w 273 oddziałach uczyło się 4 802 uczniów (2 347 kobiet oraz 2 455 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,3% ludności (28,8% wśród dziewczynek i 27,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 93,58.

  W powiecie działdowskim znajduje się 6 licea ogólnokształcące, w których w 35 oddziałach uczyło się 968 uczniów (618 kobiet oraz 350 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 348 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie działdowskim placówkę miałp 6 licea ogólnokształcące, w których w 46 oddziałach uczyło się 1 242 uczniów (726 kobiet oraz 516 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 383 absolwentów.

  W powiecie działdowskim znajduje się 5 Technik, w których w 37 oddziałach uczyło się 845 uczniów (312 kobiet oraz 533 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 154 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie działdowskim placówkę miało 6 Technik, w których w 53 oddziałach uczyło się 1 108 uczniów (456 kobiet oraz 652 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 286 absolwentów.

  W powiecie działdowskim znajdują się 4 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 12 oddziałach uczyło się 249 uczniów (68 kobiet oraz 181 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,7% mieszkańców (11,9% wśród dziewczyn i 13,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27,7 uczniów. 20,8 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 22,8 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,8% mieszkańców powiatu działdowskiego w wieku potencjalnej nauki (30,5% kobiet i 29,2% mężczyzn).

 • 10,7% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  10,7%
  Warmińsko-mazurskie
  15,1%
  Cała Polska
  17,9%
 • 12,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 28,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat działdowski
  28,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  31,4%
  Polska
  33,3%
 • 31,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,0% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,0%
  Warmińsko-mazurskie
  2,6%
  Polska
  2,7%
 • 2,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  11,3%
  Województwo
  11,8%
  Cały kraj
  12,4%
 • 13,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  15,0%
  Warmińsko-mazurskie
  17,0%
  Polska
  18,1%
 • 15,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  24,8%
  Województwo
  21,5%
  Polska
  22,9%
 • 17,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat działdowski
  6,2%
  Województwo
  6,0%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 27,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  27,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  23,9%
  Kraj
  19,3%
 • 31,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 24,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. działdowski
  2,2%
  Warmińsko-mazurskie
  2,2%
  Cała Polska
  1,4%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie działdowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 704 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. działdowski
  704,0
  Warmińsko-mazurskie
  786,0
  Cały kraj
  873,0
 • 1,28 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat działdowski
  1,28
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,00
  Polska
  0,89
 •  
 • 12Przedszkola
 • 22 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 70 Oddziały
 • 39 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 497 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat działdowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 434 Dzieci
 • 683 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 751 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,6%
  52,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 28 2 lata i mniej
 • 28
 • 272 3 lata
 • 272
 • 331 4 lata
 • 331
 • 365 5 lata
 • 365
 • 429 6 lat
 • 429
 • 9 7 lat i więcej
 • 9
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 10 2 lata i mniej
 • 10
 • 146 3 lata
 • 146
 • 143 4 lata
 • 143
 • 178 5 lata
 • 178
 • 204 6 lat
 • 204
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 18 2 lata i mniej
 • 18
 • 126 3 lata
 • 126
 • 188 4 lata
 • 188
 • 187 5 lata
 • 187
 • 225 6 lat
 • 225
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • 617 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 125,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 123,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 37,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 37,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2Punkty przedszkolne
 • 3 Oddziały
 • 59 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat działdowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 59 Dzieci
 • 25 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 34 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 42,4%
  57,6%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 14 3 lata
 • 14
 • 18 4 lata
 • 18
 • 15 5 lata
 • 15
 • 12 6 lat
 • 12
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 3 lata
 • 3
 • 10 4 lata
 • 10
 • 7 5 lata
 • 7
 • 5 6 lat
 • 5
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 11 3 lata
 • 11
 • 8 4 lata
 • 8
 • 8 5 lata
 • 8
 • 7 6 lat
 • 7
 •  
 • 5,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 5,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie działdowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat działdowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 336 Oddziały
 • 5 610 Uczniowie
 • 2 773 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 837 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,4%
  50,6%
 • 666 Uczniowie w 1 klasie
 • 334 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 332 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 625 Absolwenci 2016
 • 306 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 319 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 16,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  16,7
  Województwo
  16,9
  Kraj
  17,3
 •  
 • 461,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 369,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 91,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 7 052 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski5 596
  • niemiecki1 421
 • 5 596 angielski
 • 1 421 niemiecki
 • 35 rosyjski
 • 128 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 128 niemiecki
 •  
 • 93,58 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat działdowski
  93,58
  woj. warmińsko-mazurskie
  91,25
  Cały kraj
  95,46
 • 92,16 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  92,16
  Województwo
  89,21
  Cała Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat działdowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat działdowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie działdowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat działdowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 30 Oddziały
 • 791 Uczniowie
 • 525 Kobiety
  (uczniowie)
 • 266 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,4%
  33,6%
 • 259 Uczniowie w 1 klasie
 • 164 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 95 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 279 Absolwenci
 • 194 Kobiety
  (absolwenci)
 • 85 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 5 Oddziały
 • 177 Uczniowie
 • 93 Kobiety
  (uczniowie)
 • 84 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,5%
  47,5%
 • 83 Absolwenci
 • 43 Kobiety
  (absolwenci)
 • 40 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. działdowski
  27,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  25,4
  Kraj
  26,2
 •  
 • 58,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 44,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 3,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat działdowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 37 Oddziały
 • 845 Uczniowie
 • 312 Kobiety
  (uczniowie)
 • 533 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 36,9%
  63,1%
 • 259 Uczniowie w 1 klasie
 • 98 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 161 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 154 Absolwenci
 • 64 Kobiety
  (absolwenci)
 • 90 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  22,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  23,5
  Kraj
  23,8
 •  
 • 70,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 39,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 31,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat działdowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 12 Oddziały
 • 249 Uczniowie
 • 68 Kobiety
  (uczniowie)
 • 181 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 27,3%
  72,7%
 • 130 Uczniowie w 1 klasie
 • 37 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 93 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 20,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat działdowski
  20,8
  Warmińsko-mazurskie
  20,3
  Polska
  17,9
 •  
 • 14,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 9,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 3 468 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski1 950
  • niemiecki1 044
  • rosyjski248
  • hiszpański142
  • włoski84
 • 1 950 angielski
 • 1 044 niemiecki
 • 248 rosyjski
 • 142 hiszpański
 • 84 włoski
 • 466 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki184
  • angielski145
  • inny137
 • 184 niemiecki
 • 145 angielski
 • 137 inny
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat działdowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 15 Oddziały
 • 290 Uczniowie
 • 230 Kobiety
  (uczniowie)
 • 60 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 79,3%
  20,7%
 • 100 Absolwenci
 • 76 Kobiety
  (absolwenci)
 • 24 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  19,3
  Województwo
  19,7
  Kraj
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 19,3 Szkoły policealne ogółem
 • 19,3
 • 19,3 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 19,3
 •  
 • 5,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 3,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie działdowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 16,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat działdowski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat działdowski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat działdowski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat działdowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie działdowskim

 • Według danych GUS z 2019 roku w powiecie działdowskim znajdowały się 3 hotele (2 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 4
  • ośrodki wczasowe: 2 (całoroczne: 0)
  • ośrodki kolonijne: 1 (całoroczne: 0)
  • zespoły domków turystycznych: 2 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 4
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 6 (liczba sal: 8, liczba miejsc: 565)
  • z nagłośnieniem: 5
  • z projektorem multimedialnym: 4
  • z obsługą techniczną: 4
  • z ekranem: 5
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 6
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 5
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 8


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie działdowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2019 roku w powiecie działdowskim: 17 (publiczne: 17, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 4 (przystosowane wejście do budynku: 4, udogodnienia wewnątrz budynku: 3). W powiecie działdowskim 2 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 320 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2019 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 630 (uczestnicy: 93 356)
  • seanse filmowe: 108 (uczestnicy: 18 670)
  • wystawy: 16 (uczestnicy: 1 300)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 25 (uczestnicy: 7 470)
  • koncerty: 45 (uczestnicy: 33 450)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 20 (uczestnicy: 2 900)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 62 (uczestnicy: 3 970)
  • konkursy: 25 (uczestnicy: 1 870)
  • pokazy teatralne: 30 (uczestnicy: 4 110)
  • warsztaty: 18 (uczestnicy: 1 860)
  • inne: 281 (uczestnicy: 17 756)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 45 (członkowie: 684)
  • plastyczne/techniczne: 8 (członkowie: 112)
  • taneczne: 5 (członkowie: 80)
  • muzyczne: 8 (członkowie: 140)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 14)
  • teatralne: 8 (członkowie: 93)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 5 (członkowie: 65)
  • literackie: 1 (członkowie: 15)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 81)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 28)
  • inne: 5 (członkowie: 56)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2019 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 40)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 40)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2019 roku:
  • fotograficzne: 3
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 4
  • studia radiowe: 1
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 3
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 28 (członkowie: 369)
  • teatralne: 8 (członkowie: 77)
  • muzyczne - instrumentalne: 7 (członkowie: 54)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 61)
  • taneczne: 7 (członkowie: 142)
  • inne: 3 (członkowie: 35)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie działdowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie działdowskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 25 000 zwiedzających, co daje 3 829 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie działdowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie działdowskim działały 23 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 162 871 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 47 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 5 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 4 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 23 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 259 177 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 161
  • dostępne dla czytelników: 111
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 111
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 14
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 15
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 22
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 15


 • Biblioteki naukowe w powiecie działdowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie działdowskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 18 316 wolumenów w tym ziobry specjalne: 406. Odnotowano 213 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 4 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 20 563 wolumeny. Odnotowano 1 016 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1


 • Kluby sportowe w powiecie działdowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie działdowskim działało 28 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 423 członków. Zarejestrowano 1 368 ćwiczących (mężczyźni: 958, kobiety: 410, chłopcy do lat 18: 816, dziewczęta do lat 18: 388). Aktywnych było 58 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (38), instruktora sportowego (27) oraz inne osoby (13).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie działdowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat działdowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat działdowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Według danych z 2018 roku w wyniku 34 wypadków drogowych w powiecie działdowskim odnotowano 10 ofiar śmiertelnych oraz 32 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 51,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 15,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 19,7 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 63,0 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2018 roku w powiecie działdowskim zarejestrowanych było 50 771 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 37 505 samochodów osobowych (573,1 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski), 4 618 samochodów ciężarowych (80,6 - wartość porównywalna do wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 130 autobusów (2,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 655 ciągników siodłowych (10,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz mniej od wartości dla kraju) oraz 3 390 motocykli (51,8 - znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,0 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,9 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 25,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 19,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 28,3 lat.


  W 2018 roku w powiecie działdowskim znajdowało się 18 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 29 taksówek oraz 29 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 34 Wypadki drogowe
 • 10 Ofiary śmiertelne
 • 32 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie działdowskim w latach 2011 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 51,80 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  51,8
  Województwo
  89,5
  Polska
  82,5
 • 15,25 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Powiat
  15,3
  Województwo
  9,8
  Cały kraj
  7,5
 • 19,70 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  19,7
  Województwo
  13,6
  Kraj
  9,3
 • 63,03 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  63,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  146,2
  Cały kraj
  121,3
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 50 771 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie działdowskim w 2018 roku
 • 37 505 Samochody osobowe
 • 4 618 Samochody ciężarowe
 • 292 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 130 Autobusy
 • 247 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 657 Ciągniki samochodowe
 • 655   Ciągniki siodłowe
 • 4 224 Ciągniki rolnicze
 • 3 390 Motocykle
 • 1 387   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 716 Motorowery
 • 37 505Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie działdowskim
 • Samochody osobowe w powiecie działdowskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 573,1 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. działdowski
  573,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  546,2
  Cały kraj
  610,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg9 266
  • 1400-1649 kg10 454
  • 1650-1899 kg9 135
  • 1900 kg i więcej8 650
 • 9 266 do 1399 kg
 • 10 454 1400-1649 kg
 • 9 135 1650-1899 kg
 • 8 650 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 14 600 do 1399 cm3
 • 14 600
 • 20 457 1400-1999 cm3
 • 20 457
 • 2 448 2000 i więcej cm3
 • 2 448
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie działdowskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna18 318
  • olej napędowy10 404
  • gaz (LPG)8 489
  • pozostałe294
 • 18 318 benzyna
 • 10 404 olej napędowy
 • 8 489 gaz (LPG)
 • 294 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 286 do 1 roku
 • 286
 • 203 2 lata
 • 203
 • 232 3 lata
 • 232
 • 649 4-5 lat
 • 649
 • 1 019 6-7 lat
 • 1 019
 • 1 401 8-9 lat
 • 1 401
 • 2 274 10-11 lat
 • 2 274
 • 6 249 12-15 lat
 • 6 249
 • 9 181 16-20 lat
 • 9 181
 • 6 485 21-25 lat
 • 6 485
 • 3 870 26-30 lat
 • 3 870
 • 5 656 31 lat i więcej
 • 5 656
 • 20,0 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie działdowskim
 • powiat działdowski
  20,0 lat
  Województwo
  19,6 lat
  Kraj
  18,3 lat
 • 4 618Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie działdowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie działdowskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 80,6 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  80,6
  Województwo
  79,7
  Polska
  97,8
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 463 do 999 kg
 • 2 463
 • 1 198 1000-1499 kg
 • 1 198
 • 256 1500-2999 kg
 • 256
 • 41 3000-3499 kg
 • 41
 • 87 3500-4999 kg
 • 87
 • 240 5000-6999 kg
 • 240
 • 153 7000-9999 kg
 • 153
 • 143 10000-14999 kg
 • 143
 • 37 15000 kg i więcej
 • 37
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 087
  • olej napędowy3 068
  • gaz (LPG)298
  • pozostałe165
 • 1 087 benzyna
 • 3 068 olej napędowy
 • 298 gaz (LPG)
 • 165 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 32 do 1 roku
 • 32
 • 15 2 lata
 • 15
 • 22 3 lata
 • 22
 • 104 4-5 lat
 • 104
 • 147 6-7 lat
 • 147
 • 213 8-9 lat
 • 213
 • 298 10-11 lat
 • 298
 • 576 12-15 lat
 • 576
 • 908 16-20 lat
 • 908
 • 594 21-25 lat
 • 594
 • 413 26-30 lat
 • 413
 • 1 296 31 lat i więcej
 • 1 296
 • 21,9 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie działdowskim
 • powiat działdowski
  21,9 lat
  Warmińsko-mazurskie
  20,0 lat
  Cała Polska
  18,8 lat
 • 130Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie działdowskim
 • Autobusy w powiecie działdowskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 2,0 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. działdowski
  2,0
  Województwo
  3,1
  Cały kraj
  3,1
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna8
  • olej napędowy121
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe1
 • 8 benzyna
 • 121 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 1 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 3 lata
 • 2
 • 3 4-5 lat
 • 3
 • 3 6-7 lat
 • 3
 • 2 8-9 lat
 • 2
 • 2 10-11 lat
 • 2
 • 15 12-15 lat
 • 15
 • 19 16-20 lat
 • 19
 • 13 21-25 lat
 • 13
 • 10 26-30 lat
 • 10
 • 61 31 lat i więcej
 • 61
 • 25,7 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie działdowskim
 • Tutaj
  25,7 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,8 lat
  Cały kraj
  21,0 lat
 • 655Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie działdowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie działdowskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 10,0 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  10,0
  Warmińsko-mazurskie
  7,0
  Kraj
  10,9
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy610
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe42
 • 2 benzyna
 • 610 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 42 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 2 lata
 • 1
 • 2 3 lata
 • 2
 • 22 4-5 lat
 • 22
 • 40 6-7 lat
 • 40
 • 27 8-9 lat
 • 27
 • 83 10-11 lat
 • 83
 • 84 12-15 lat
 • 84
 • 113 16-20 lat
 • 113
 • 80 21-25 lat
 • 80
 • 93 26-30 lat
 • 93
 • 110 31 lat i więcej
 • 110
 • 19,7 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie działdowskim
 • pow. działdowski
  19,7 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  14,4 lat
  Polska
  12,0 lat
 • 3 390Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie działdowskim
 • Motocykle w powiecie działdowskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 51,8 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. działdowski
  51,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  41,8
  Polska
  39,1
 • Motocykle według grup wieku
 • 22 do 1 roku
 • 22
 • 21 2 lata
 • 21
 • 64 3 lata
 • 64
 • 30 4-5 lat
 • 30
 • 40 6-7 lat
 • 40
 • 51 8-9 lat
 • 51
 • 111 10-11 lat
 • 111
 • 174 12-15 lat
 • 174
 • 274 16-20 lat
 • 274
 • 172 21-25 lat
 • 172
 • 356 26-30 lat
 • 356
 • 2 075 31 lat i więcej
 • 2 075
 • 28,3 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie działdowskim
 • Tutaj
  28,3 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  26,6 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 18 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 7 km  Będących pod zarządem gminy
 • 4 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 8 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie działdowskim w latach 2013 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 186,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. działdowski
  186,6 km
  Warmińsko-mazurskie
  229,1 km
  Kraj
  444,7 km
 • 2,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. działdowski
  2,7 km
  Warmińsko-mazurskie
  3,9 km
  Polska
  3,6 km
 • 29 Liczba licencji na taksówki
 • 29 Liczba taksówek