Powiat działdowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat działdowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 65 772 Liczba mieszkańców
 • 954 km2 Powierzchnia
 • 69 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 44,7% Stopa urbanizacji
 • Marian Janicki Starosta
 • NDZ Tablice rejestracyjne
Powiat działdowski na mapie
Identyfikatory
 • 2803 TERYT (TERC)
Herb powiatu działdowskiego
powiat działdowski herb
Flaga powiatu działdowskiego
powiat działdowski flaga

powiat działdowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie
023 697 05 00
023 697 05 15 023697 05 13
Skłodowskiej 10
13-200 Działdowo
Komenda Powiatowa Policji w Działdowie
023 698 02 11
023 698 02 05
Grunwaldzka 8
13-200 Działdowo
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Działdowie
023 697 24 39
023-697 51 40
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Działdowo
023 697 26 34
023 697 26 34
Pl. Biedrawy 5
13-200 Działdowo
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Działdowie
023 697 20 17
023 697 61 32
Męczenników 11
13-200 Działdowo
Starostwo Powiatowe w Działdowie
(23) 697-59-40
(23) 697-59-41
ul. Kościuszki
13-200 Działdowo

Powiat działdowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat działdowski ma 65 772 mieszkańców, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 0,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu działdowskiego w 2050 roku wynosi 56 813, z czego 28 772 to kobiety, a 28 041 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu działdowskiego zawarli w 2017 roku 328 małżeństw, co odpowiada 5,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  27,5% mieszkańców powiatu działdowskiego jest stanu wolnego, 59,2% żyje w małżeństwie, 3,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,9% to wdowy/wdowcy.

  Powiat działdowski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 22. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,33 na 1000 mieszkańców powiatu działdowskiego. W 2017 roku urodziło się 701 dzieci, w tym 49,5% dziewczynek i 50,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 355 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,03 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 41,0% zgonów w powiecie działdowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 29,6% zgonów w powiecie działdowskim były nowotwory, a 7,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu działdowskiego przypada 9.94 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 537 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 776 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu działdowskiego -239. W tym samym roku 14 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 5 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 9.

  62,5% mieszkańców powiatu działdowskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu działdowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 65 772 Liczba mieszkańców
 • 33 403 Kobiety
 • 32 369 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie działdowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie działdowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie działdowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu działdowskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 56 813 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 28 772 Kobiety
 • 28 041 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie działdowskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie działdowskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie działdowskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu działdowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 39,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. działdowski
  39,8 lat
  Województwo
  40,7 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 41,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat działdowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu działdowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat działdowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat działdowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat działdowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,5% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,5%
  Województwo
  28,7%
  Cała Polska
  28,8%
 • 22,2% Kobiety
  (Panny)
 • 33,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,2% Żonaci/Zamężne
 • pow. działdowski
  59,2%
  Województwo
  54,0%
  Polska
  55,8%
 • 58,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,9% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  8,9%
  Warmińsko-mazurskie
  9,0%
  Cały kraj
  9,6%
 • 14,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. działdowski
  3,1%
  Warmińsko-mazurskie
  5,6%
  Cały kraj
  5,0%
 • 3,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,2% Nieustalone
 • Tutaj
  1,2%
  Województwo
  2,7%
  Cała Polska
  0,8%
 • 1,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie działdowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie działdowskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. działdowski
  5,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,8
  Polska
  5,0
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Powiat
  1,9
  Warmińsko-mazurskie
  2,0
  Cała Polska
  1,7
 • 328 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie działdowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie działdowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 22 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 33 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -11 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,33 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. działdowski
  0,3
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,1
  Polska
  -0,0
 • 0,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 0,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie działdowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie działdowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie działdowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie działdowskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 701 Urodzenia żywe
 • 347 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 354 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,5%
  50,5%
 • 10,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  10,6
  Warmińsko-mazurskie
  10,1
  Cały kraj
  10,5
 • 44,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat działdowski
  44,5
  Województwo
  42,6
  Cała Polska
  44,2
 • 18.95 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 18.95
 • 56.17 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 56.17
 • 105.2 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 105.2
 • 77.11 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 77.11
 • 34.53 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34.53
 • 6.91 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.91
 • 3 355 g Średnia waga noworodków
 • 3 307 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 402 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 355 g
  Województwo
  3 401 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 67 Waga 4000g - 4499g
 • 67
 • 225 Waga 3500g - 3999g
 • 225
 • 249 Waga 3000g - 3499g
 • 249
 • 102 Waga 2500g - 2999g
 • 102
 • 29 Waga 2000g - 2499g
 • 29
 • 15 Waga 1500g - 1999g
 • 15
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 5 Waga 600g - 999g
 • 5
 • 1,49 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. działdowski
  1,49
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,41
  Cała Polska
  1,45
 • 0,74 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. działdowski
  0,74
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,70
  Cały kraj
  0,71
 • 1,03 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat działdowski
  1,03
  Warmińsko-mazurskie
  1,01
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie działdowskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 656 Zgony
 • 313 Kobiety
  (Zgony)
 • 343 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,7%
  52,3%
 • 5 Zgony niemowląt
 • 3 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 60,0%
  40,0%
 • 9,9 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  9,8
  Cały kraj
  10,1
 • 102,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat działdowski
  102,8
  Warmińsko-mazurskie
  104,7
  Kraj
  101,5
 • 7,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  7,8
  Województwo
  5,0
  Cały kraj
  4,0
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat działdowski
  3,4
  Warmińsko-mazurskie
  3,4
  Cały kraj
  3,2
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  1,3
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie działdowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  43,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  39,1%
  Cały kraj
  45,7%
 • 30,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  30,0%
  Województwo
  29,0%
  Kraj
  26,7%
 • 6,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat działdowski
  6,3%
  Warmińsko-mazurskie
  6,4%
  Cała Polska
  6,1%
 • 17,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  17,0
  Kraj
  5,9
 • 65,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  65,4
  Cały kraj
  74,3
 • 288,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat działdowski
  288,6
  Warmińsko-mazurskie
  278,4
  Cała Polska
  274,3
 • 262,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  262,1
  Cała Polska
  261,6
 • 414,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 430,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 396,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. działdowski
  414,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  375,6
  Cała Polska
  469,0
 • 73,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 24,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 120,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat działdowski
  73,0
  Województwo
  73,1
  Cała Polska
  87,7
 • 35,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  35,6
  Województwo
  25,5
  Polska
  31,8
 • 5,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. działdowski
  5,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  9,1
  Cały kraj
  8,0
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat działdowski
  0,7%
  Województwo
  1,0%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 537 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 283 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 254 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 11 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 776 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 404 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 372 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -230 Saldo migracji
 • -120 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -110 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -239 Saldo migracji wewnętrznych
 • -121 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -118 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 9 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 8 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie działdowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie działdowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat działdowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat działdowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie działdowskim oddano do użytku 151 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,30 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie działdowskim to 21 626 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 328 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 58,3% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 41,7% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie działdowskim to 4,17 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie działdowskim to 96,50 m2 i jest większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,09% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,91% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,79% mieszkań posiada łazienkę, 81,60% korzysta z centralnego ogrzewania, a 49,59% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie działdowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 21 626 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 327,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat działdowski
  327,60
  Województwo
  354,80
  Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 76,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  76,10 m2
  Warmińsko-mazurskie
  68,30 m2
  Polska
  73,80 m2
 • 24,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. działdowski
  24,90 m2
  Województwo
  24,20 m2
  Kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,04 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat działdowski
  4,04
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,78
  Cały kraj
  3,82
 • 3,05 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat działdowski
  3,05
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,82
  Cała Polska
  2,69
 • 0,76 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. działdowski
  0,76
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,75
  Cała Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie działdowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 151 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,30 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  2,30
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,34
  Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 93 Użytek własny
 • 20 Sprzedaż lub wynajem
 • 82,3%
  17,7%
 • 629 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,17 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat działdowski
  4,17
  Warmińsko-mazurskie
  3,77
  Cały kraj
  3,91
 • 9,56 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat działdowski
  9,56
  woj. warmińsko-mazurskie
  12,57
  Polska
  18,14
 • 14 565 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 96,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  96,5 m2
  Warmińsko-mazurskie
  89,0 m2
  Cała Polska
  92,7 m2
 • 0,22 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. działdowski
  0,22 m2
  Warmińsko-mazurskie
  0,30 m2
  Cały kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie działdowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 97,09% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  97,09%
  Warmińsko-mazurskie
  97,06%
  Polska
  96,79%
 • 92,91% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  92,91%
  Województwo
  94,47%
  Cała Polska
  93,66%
 • 88,79% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  88,79%
  Województwo
  91,91%
  Cała Polska
  91,31%
 • 81,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  81,60%
  Warmińsko-mazurskie
  83,15%
  Cała Polska
  82,12%
 • 49,59% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  49,59%
  Województwo
  46,52%
  Kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat działdowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie działdowskim na 1000 mieszkańców pracuje 181 osób . Jest to mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 49,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie działdowskim wynosiło w 2017 roku 16,9% (22,9% wśród kobiet i 11,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie działdowskim wynosiło 3 449,37 PLN, co odpowiada 76.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu działdowskiego 5 416 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 147 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 269.

  25,1% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu działdowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 35,8% w przemyśle i budownictwie, a 11,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie działdowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 181 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  181,0
  Warmińsko-mazurskie
  200,0
  Cała Polska
  247,0
 • 16,9% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 22,9% Kobiety
 • 11,7% Mężczyźni
 • Tutaj
  16,9%
  Województwo
  11,7%
  Kraj
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie działdowskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie działdowskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie działdowskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie działdowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 449 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. działdowski
  3 449 PLN
  Województwo
  3 803 PLN
  Cały kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie działdowskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie działdowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 5 416 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 147 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 269 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,58 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie działdowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 25,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 23,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 26,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 35,8% Przemysł i budownictwo
 • 22,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 47,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 26,6% Pozostałe
 • 40,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie działdowskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie działdowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 11 878 Pracujący ogółem
 • 5 870 Kobiety
 • 6 008 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie działdowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 19,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,5% W wieku produkcyjnym
 • 57,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat działdowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 60,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. działdowski
  60,0
  Warmińsko-mazurskie
  60,0
  Cała Polska
  63,4
 • 28,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  28,8
  Warmińsko-mazurskie
  30,6
  Kraj
  34,0
 • 92,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat działdowski
  92,0
  Warmińsko-mazurskie
  104,2
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat działdowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie działdowskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 177 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 105 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 397 nowych podmiotów, a 343 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (536) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (370) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (488) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (340) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie działdowskim najwięcej (167) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 953) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,8% (160) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,4% (1 103) podmiotów, a 69,8% (2 914) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie działdowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.3%) oraz Budownictwo (21.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 177 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 160 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 103 Przemysł i budownictwo
 • 2 914 Pozostała działalność
 • 397 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie działdowskim w 2017 roku
 • 343 Podmioty wyrejestrowane w powiecie działdowskim w 2017 roku
 • 3 105 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 953 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 953
 • 168 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 168
 • 51 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 51
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 4 172 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 172
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 41 Spółdzielnie ogółem
 • 41
 • 194 Spółki handlowe ogółem
 • 194
 • 30  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 30
 • 5  Spółki handlowe - akcyjne
 • 5
 • 161  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 161
 • 29    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 29
 • 167 Spółki cywilne ogółem
 • 167
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 105 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 816 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 816
 • 670 Budownictwo
 • 670
 • 282 Przetwórstwo przemysłowe
 • 282
 • 243 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 243
 • 225 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 225
 • 215 Transport i gospodarka magazynowa
 • 215
 • 127 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 127
 • 126 Pozostała działalność
 • 126
 • 96 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 96
 • 67 Edukacja
 • 67
 • 66 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 66
 • 59 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 59
 • 57 Informacja i komunikacja
 • 57
 • 30 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 30
 • 14 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 14
 • 7 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 7
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat działdowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie działdowskim stwierdzono 956 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,50 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie działdowskim wynosi 74,20% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu działdowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,09 (wykrywalność 67%) oraz przeciwko mieniu - 6,78 (wykrywalność 50%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,70 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,31 (84%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,38 (84%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie działdowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat działdowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 956 Przestępstwa ogółem
 • 956
 • 665 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 665
 • 152 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 152
 • 112 Przestępstwa drogowe
 • 112
 • 25 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 25
 • 447 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 447
 • 14,50 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  14,50
  Województwo
  17,07
  Kraj
  19,62
 • 10,09 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  10,09
  woj. warmińsko-mazurskie
  10,98
  Cała Polska
  12,07
 • 2,31 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,31
  Warmińsko-mazurskie
  3,06
  Cała Polska
  4,94
 • 1,70 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat działdowski
  1,70
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,10
  Kraj
  1,78
 • 0,38 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. działdowski
  0,38
  Warmińsko-mazurskie
  0,61
  Polska
  0,49
 • 6,78 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat działdowski
  6,78
  Województwo
  8,49
  Kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat działdowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  74%
  woj. warmińsko-mazurskie
  72%
  Cały kraj
  72%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  67%
  Województwo
  61%
  Polska
  60%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  84%
  woj. warmińsko-mazurskie
  83%
  Cały kraj
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  99%
  woj. warmińsko-mazurskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  84%
  Warmińsko-mazurskie
  86%
  Cała Polska
  84%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat działdowski
  50%
  woj. warmińsko-mazurskie
  52%
  Polska
  52%

Powiat działdowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu działdowskiego wyniosła w 2016 roku 56,9 mln złotych, co daje 863 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 2.6% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu działdowskiego - 34.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (15%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,0 mln złotych, czyli 10,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu działdowskiego wyniosła w 2016 roku 60,4 mln złotych, co daje 915 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3.1% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (50.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (19.5%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (8.4%). W budżecie powiatu działdowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 142 złotych na mieszkańca (15,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 5,0 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie działdowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu działdowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat działdowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu działdowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  51,3 mln

  787(100%)

  54,9 mln

  820(100%)

  55,7 mln

  834(100%)

  54,2 mln

  812(100%)

  54,9 mln

  825(100%)

  56,2 mln

  847(100%)

  55,7 mln

  841(100%)

  56,9 mln

  863(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  18,4 mln

  282(35.8%)

  20,7 mln

  317(37.7%)

  20,5 mln

  306(36.7%)

  21,0 mln

  314(38.7%)

  22,3 mln

  335(40.5%)

  20,9 mln

  316(37.2%)

  19,2 mln

  290(34.5%)

  19,4 mln

  294(34.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,3 mln

  96,4(12.3%)

  6,8 mln

  104(12.3%)

  7,5 mln

  112(13.4%)

  7,7 mln

  116(14.2%)

  7,5 mln

  113(13.7%)

  7,9 mln

  120(14.1%)

  8,2 mln

  124(14.7%)

  8,5 mln

  129(15%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,0 mln

  76,5(9.7%)

  5,3 mln

  80,9(9.6%)

  5,1 mln

  76,9(9.2%)

  5,4 mln

  80,2(9.9%)

  5,8 mln

  86,6(10.5%)

  5,7 mln

  86,3(10.2%)

  5,8 mln

  87,7(10.4%)

  6,3 mln

  94,8(11%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  8,5 mln

  130(16.5%)

  9,5 mln

  146(17.4%)

  7,4 mln

  110(13.2%)

  3,2 mln

  48,3(5.9%)

  3,9 mln

  58,0(7%)

  4,4 mln

  66,9(7.9%)

  5,5 mln

  83,4(9.9%)

  6,0 mln

  91,5(10.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,7 mln

  41,6(5.3%)

  2,9 mln

  44,7(5.3%)

  3,2 mln

  48,3(5.8%)

  3,3 mln

  49,3(6.1%)

  3,8 mln

  57,2(6.9%)

  5,2 mln

  77,8(9.2%)

  4,1 mln

  61,8(7.3%)

  4,2 mln

  63,5(7.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,9 mln

  44,6(5.7%)

  3,0 mln

  45,8(5.4%)

  4,4 mln

  66,6(8%)

  6,1 mln

  90,8(11.2%)

  4,4 mln

  66,1(8%)

  4,2 mln

  62,8(7.4%)

  4,1 mln

  62,2(7.4%)

  4,2 mln

  63,1(7.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,2 mln

  64,4(8.2%)

  3,4 mln

  52,2(6.2%)

  3,4 mln

  50,6(6.1%)

  3,4 mln

  50,4(6.2%)

  3,5 mln

  52,9(6.4%)

  3,7 mln

  55,2(6.5%)

  4,4 mln

  65,8(7.8%)

  3,7 mln

  56,3(6.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,1 mln

  32,8(4.2%)

  2,2 mln

  33,6(4%)

  2,6 mln

  38,8(4.6%)

  2,5 mln

  37,8(4.7%)

  2,5 mln

  37,3(4.5%)

  2,8 mln

  41,5(4.9%)

  2,7 mln

  41,4(4.9%)

  2,8 mln

  42,6(4.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  293,5 tys

  4,5(0.6%)

  269,9 tys

  4,1(0.5%)

  624,5 tys

  9,4(1.1%)

  505,6 tys

  7,6(0.9%)

  507,1 tys

  7,6(0.9%)

  462,5 tys

  7,0(0.8%)

  592,9 tys

  9,0(1.1%)

  616,5 tys

  9,3(1.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  353,7 tys

  5,4(0.7%)

  360,7 tys

  5,5(0.7%)

  390,0 tys

  5,8(0.7%)

  407,7 tys

  6,1(0.8%)

  409,8 tys

  6,2(0.7%)

  412,1 tys

  6,2(0.7%)

  476,9 tys

  7,2(0.9%)

  482,4 tys

  7,3(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  233,3 tys

  3,6(0.5%)

  57,3 tys

  0,9(0.1%)

  95,4 tys

  1,4(0.2%)

  220,9 tys

  3,3(0.4%)

  48,8 tys

  0,7(0.1%)

  76,1 tys

  1,1(0.1%)

  234,4 tys

  3,5(0.4%)

  267,5 tys

  4,1(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,8(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  133,6 tys

  2,0(0.3%)

  114,0 tys

  1,7(0.2%)

  109,1 tys

  1,6(0.2%)

  114,2 tys

  1,7(0.2%)

  110,5 tys

  1,7(0.2%)

  130,3 tys

  2,0(0.2%)

  113,1 tys

  1,7(0.2%)

  102,8 tys

  1,6(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  149,1 tys

  2,3(0.3%)

  186,8 tys

  2,8(0.3%)

  212,9 tys

  3,2(0.4%)

  89,5 tys

  1,3(0.2%)

  179,4 tys

  2,7(0.3%)

  177,4 tys

  2,7(0.3%)

  83,8 tys

  1,3(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  47,7 tys

  0,7(0.1%)

  52,5 tys

  0,8(0.1%)

  61,7 tys

  0,9(0.1%)

  78,1 tys

  1,2(0.1%)

  62,9 tys

  0,9(0.1%)

  59,8 tys

  0,9(0.1%)

  63,2 tys

  1,0(0.1%)

  57,5 tys

  0,9(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  60,0 tys

  0,9(0.1%)

  37,9 tys

  0,6(0.1%)

  62,4 tys

  0,9(0.1%)

  74,0 tys

  1,1(0.1%)

  47,6 tys

  0,7(0.1%)

  41,3 tys

  0,6(0.1%)

  36,6 tys

  0,6(0.1%)

  33,6 tys

  0,5(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  101,1 tys

  1,6(0.2%)

  73,4 tys

  1,1(0.1%)

  113,0 tys

  1,7(0.2%)

  98,5 tys

  1,5(0.2%)

  56,7 tys

  0,9(0.1%)

  34,5 tys

  0,5(0.1%)

  15,9 tys

  0,2(0%)

  9,6 tys

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  5,8 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,6 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  17,2 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  69,4 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie działdowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu działdowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat działdowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu działdowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  52,1 mln

  799(100%)

  54,1 mln

  808(100%)

  55,6 mln

  833(100%)

  55,0 mln

  824(100%)

  56,7 mln

  851(100%)

  57,8 mln

  870(100%)

  58,8 mln

  888(100%)

  60,4 mln

  915(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  26,5 mln

  407(50.9%)

  29,3 mln

  450(54.3%)

  30,0 mln

  450(54%)

  30,6 mln

  458(55.6%)

  30,8 mln

  463(54.3%)

  31,0 mln

  467(53.6%)

  30,2 mln

  457(51.4%)

  30,7 mln

  464(50.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,4 mln

  113(14.2%)

  7,2 mln

  110(13.3%)

  7,7 mln

  115(13.8%)

  8,3 mln

  125(15.2%)

  8,8 mln

  132(15.5%)

  9,8 mln

  148(17%)

  10,7 mln

  162(18.3%)

  11,8 mln

  178(19.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,2 mln

  49,8(6.2%)

  3,3 mln

  51,0(6.2%)

  3,6 mln

  54,5(6.5%)

  4,0 mln

  59,5(7.2%)

  4,3 mln

  64,0(7.5%)

  4,7 mln

  70,5(8.1%)

  4,7 mln

  71,8(8.1%)

  5,1 mln

  76,9(8.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,0 mln

  61,0(7.6%)

  3,2 mln

  48,6(5.9%)

  3,2 mln

  47,6(5.7%)

  3,2 mln

  47,8(5.8%)

  3,3 mln

  50,2(5.9%)

  3,5 mln

  52,4(6%)

  4,2 mln

  62,8(7.1%)

  3,5 mln

  53,5(5.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,5 mln

  38,1(4.8%)

  2,9 mln

  44,6(5.4%)

  3,1 mln

  46,6(5.6%)

  3,3 mln

  49,2(6%)

  3,7 mln

  55,7(6.5%)

  3,6 mln

  55,0(6.3%)

  3,1 mln

  46,5(5.2%)

  3,2 mln

  48,2(5.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,5 mln

  69,2(8.7%)

  4,4 mln

  67,6(8.2%)

  3,7 mln

  55,0(6.6%)

  595,9 tys

  8,9(1.1%)

  1,0 mln

  15,4(1.8%)

  759,5 tys

  11,5(1.3%)

  1,1 mln

  16,5(1.9%)

  1,8 mln

  28,0(3.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  884,7 tys

  13,6(1.7%)

  952,7 tys

  14,6(1.8%)

  1,6 mln

  23,3(2.8%)

  1,1 mln

  16,4(2%)

  1,0 mln

  15,1(1.8%)

  1,3 mln

  19,2(2.2%)

  1,1 mln

  17,4(2%)

  1,2 mln

  17,6(1.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  294,1 tys

  4,5(0.6%)

  1,4 mln

  21,4(2.6%)

  596,3 tys

  8,9(1.1%)

  592,4 tys

  8,9(1.1%)

  602,2 tys

  9,1(1.1%)

  693,0 tys

  10,5(1.2%)

  781,0 tys

  11,8(1.3%)

  885,1 tys

  13,4(1.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,7 mln

  26,5(3.3%)

  387,0 tys

  5,9(0.7%)

  761,2 tys

  11,4(1.4%)

  757,2 tys

  11,4(1.4%)

  419,2 tys

  6,3(0.7%)

  445,1 tys

  6,7(0.8%)

  317,9 tys

  4,8(0.5%)

  520,4 tys

  7,9(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  298,3 tys

  4,6(0.6%)

  119,9 tys

  1,8(0.2%)

  181,2 tys

  2,7(0.3%)

  928,3 tys

  13,9(1.7%)

  1,1 mln

  17,0(2%)

  390,5 tys

  5,9(0.7%)

  941,9 tys

  14,2(1.6%)

  480,0 tys

  7,3(0.8%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  310,0 tys

  4,8(0.6%)

  306,1 tys

  4,7(0.6%)

  320,8 tys

  4,8(0.6%)

  335,9 tys

  5,0(0.6%)

  355,3 tys

  5,3(0.6%)

  349,2 tys

  5,3(0.6%)

  340,5 tys

  5,2(0.6%)

  341,0 tys

  5,2(0.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  213,1 tys

  3,3(0.4%)

  205,4 tys

  3,1(0.4%)

  220,5 tys

  3,3(0.4%)

  99,3 tys

  1,5(0.2%)

  207,5 tys

  3,1(0.4%)

  242,2 tys

  3,7(0.4%)

  228,5 tys

  3,5(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  415,6 tys

  6,4(0.8%)

  321,8 tys

  4,9(0.6%)

  350,8 tys

  5,3(0.6%)

  465,5 tys

  7,0(0.8%)

  373,2 tys

  5,6(0.7%)

  759,7 tys

  11,5(1.3%)

  972,7 tys

  14,7(1.7%)

  208,5 tys

  3,2(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,8(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  15,7 tys

  0,2(0%)

  839

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  170,6 tys

  2,6(0.3%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  844

  0,0(0%)

  757

  0,0(0%)

  154,0 tys

  2,3(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  260,0 tys

  3,9(0.5%)

  400,0 tys

  6,0(0.7%)

  754,7 tys

  11,4(1.3%)

  199,4 tys

  3,0(0.3%)

  5,3

  0,0(0%)

  115,2 tys

  1,7(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  60,0 tys

  0,9(0.1%)

  38,1 tys

  0,6(0.1%)

  62,4 tys

  0,9(0.1%)

  74,0 tys

  1,1(0.1%)

  47,6 tys

  0,7(0.1%)

  41,4 tys

  0,6(0.1%)

  36,7 tys

  0,6(0.1%)

  33,6 tys

  0,5(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  45,2

  0,0(0%)

  76,2

  0,0(0%)

  1,6

  0,0(0%)

  459

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  17,2 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  69,4 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat działdowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16 854 mieszkańców powiatu działdowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 244 kobiet oraz 8 610 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,0% wykształcenie policealne, 11,3% średnie ogólnokształcące, a 15,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,8% mieszkańców powiatu działdowskiego, gimnazjalnym 6,2%, natomiast 27,8% podstawowym ukończonym. 2,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu działdowskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie działdowskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (31,0%) oraz zasadnicze zawodowe (17,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,0%) oraz podstawowe ukończone (24,5%).

  16,7% mieszkańców powiatu działdowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,1% wśród dziewczynek i 17,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 597 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,56 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,3% ludności (27,7% wśród dziewczynek i 26,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,93.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,1% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,9% wśród dziewczyn i 12,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 22 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 96,87.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,9% mieszkańców (13,0% wśród dziewczyn i 12,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25 uczniów. 22 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,0% mieszkańców powiatu działdowskiego w wieku potencjalnej nauki (31,3% kobiet i 30,7% mężczyzn).

 • 10,7% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  10,7%
  Warmińsko-mazurskie
  15,1%
  Polska
  17,9%
 • 12,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 15,7% W miastach
  (wyższe)
 • 6,6% Na wsi
  (wyższe)
 • 28,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  28,3%
  Województwo
  31,4%
  Cały kraj
  33,3%
 • 31,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 34,9% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 23,0% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,0% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,0%
  Warmińsko-mazurskie
  2,6%
  Polska
  2,7%
 • 2,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 2,6% W miastach
  (policealne)
 • 1,5% Na wsi
  (policealne)
 • 11,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,3%
  Województwo
  11,8%
  Polska
  12,4%
 • 13,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,9% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,2% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat działdowski
  15,0%
  Województwo
  17,0%
  Cały kraj
  18,1%
 • 15,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,4% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 12,3% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 24,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  24,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,5%
  Kraj
  22,9%
 • 17,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,7% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,5% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. działdowski
  6,2%
  Warmińsko-mazurskie
  6,0%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,5% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,7% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 27,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. działdowski
  27,8%
  Warmińsko-mazurskie
  23,9%
  Cały kraj
  19,3%
 • 31,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 24,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 20,1% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 34,1% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat działdowski
  2,2%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,2%
  Polska
  1,4%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie działdowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 597 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  597,0
  Województwo
  707,0
  Kraj
  811,0
 • 1,56 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat działdowski
  1,56
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,16
  Cały kraj
  1,01
 •  
 • 101,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 100,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 38,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 37,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 5,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie działdowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 94,93 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  94,93
  Województwo
  93,00
  Cała Polska
  96,62
 • 91,45 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. działdowski
  91,45
  woj. warmińsko-mazurskie
  88,32
  Kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat działdowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat działdowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  17,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  17,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 •  
 • 331,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 277,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 53,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie działdowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 96,87 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat działdowski
  96,87
  Warmińsko-mazurskie
  97,50
  Polska
  100,01
 • 91,96 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  91,96
  Województwo
  87,77
  Kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat działdowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat działdowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  22,0
  Województwo
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 22 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 •  
 • 175,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 130,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 44,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie działdowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie działdowskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  25,0
  Województwo
  25,0
  Cały kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 25 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 25
 • 25 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 25
 • 22 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 22
 • 69,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 49,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 3,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  22,0
  Województwo
  23,0
  Kraj
  24,0
 • 22 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 22
 • 22 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 22
 • 62,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 36,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  19,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  20,0
  Cały kraj
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 19 Szkoły policealne ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 19
 • 11,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 7,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie działdowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat działdowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat działdowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat działdowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat działdowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie działdowskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie działdowskim znajdowały się 3 hotele (2 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 4
  • ośrodki wczasowe: 1 (całoroczne: 0)
  • zespoły domków turystycznych: 2 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 2 (całoroczne: 1)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 4
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 6 (liczba sal: 8, liczba miejsc: 565)
  • z nagłośnieniem: 5
  • z projektorem multimedialnym: 4
  • z obsługą techniczną: 4
  • z ekranem: 5
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 6
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 5
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 8


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie działdowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie działdowskim: 16 (publiczne: 16, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 5 (przystosowane wejście do budynku: 5, udogodnienia wewnątrz budynku: 4). W powiecie działdowskim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 760 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 581 (uczestnicy: 77 225)
  • seanse filmowe: 90 (uczestnicy: 2 300)
  • wystawy: 43 (uczestnicy: 2 365)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 36 (uczestnicy: 6 580)
  • koncerty: 91 (uczestnicy: 38 200)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 14 (uczestnicy: 1 400)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 143 (uczestnicy: 13 270)
  • konkursy: 67 (uczestnicy: 2 760)
  • pokazy teatralne: 35 (uczestnicy: 4 650)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 200)
  • interdyscyplinarne: 3 (uczestnicy: 180)
  • warsztaty: 23 (uczestnicy: 1 970)
  • inne: 35 (uczestnicy: 3 350)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 31 (członkowie: 535)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 80)
  • taneczne: 8 (członkowie: 175)
  • muzyczne: 6 (członkowie: 84)
  • informatyczne: 2 (członkowie: 12)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 19)
  • teatralne: 4 (członkowie: 55)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 25)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 85)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 3)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 3)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 3
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 4
  • studia radiowe: 1
  • komputerowe: 2
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 3
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 46 (członkowie: 759)
  • teatralne: 9 (członkowie: 126)
  • muzyczne - instrumentalne: 9 (członkowie: 78)
  • wokalne i chóry: 9 (członkowie: 130)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 50)
  • taneczne: 15 (członkowie: 358)
  • inne: 1 (członkowie: 17)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie działdowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie działdowskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 18 350 zwiedzających, co daje 2 784 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie działdowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie działdowskim działały 23 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 205 362 wolumeny oraz 251 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 51 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 6 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 4 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 23 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 259 177 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 157
  • dostępne dla czytelników: 116
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 112
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 7
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 11
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 19
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 9
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3


 • Biblioteki naukowe w powiecie działdowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie działdowskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 18 768 wolumenów w tym ziobry specjalne: 408. Odnotowano 308 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 20 563 wolumeny. Odnotowano 1 016 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1


 • Kluby sportowe w powiecie działdowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie działdowskim działało 28 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 423 członków. Zarejestrowano 1 368 ćwiczących (mężczyźni: 958, kobiety: 410, chłopcy do lat 18: 816, dziewczęta do lat 18: 388). Aktywnych było 58 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (38), instruktora sportowego (27) oraz inne osoby (13).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie działdowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat działdowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat działdowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 54 wypadków drogowych w powiecie działdowskim odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 87 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 81,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski) oraz 3,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 4,2 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 182,6 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie działdowskim zarejestrowanych było 47 647 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 34 992 samochodów osobowych (530,1 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski), 4 425 samochodów ciężarowych (76,1 - wartość porównywalna do wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 134 autobusów (2,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 599 ciągników siodłowych (9,1 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 3 110 motocykli (47,1 - znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,4 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,2 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 24,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 19,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 28,6 lat.


  W 2017 roku w powiecie działdowskim znajdowało się 17 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 33 taksówki oraz 33 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 54 Wypadki drogowe
 • 2 Ofiary śmiertelne
 • 87 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie działdowskim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 81,80 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • pow. działdowski
  81,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  113,3
  Cały kraj
  87,6
 • 3,03 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • powiat działdowski
  3,0
  Województwo
  11,0
  Kraj
  7,9
 • 4,20 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  4,2
  Województwo
  16,4
  Polska
  10,6
 • 182,59 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • powiat działdowski
  182,6
  Warmińsko-mazurskie
  210,4
  Cała Polska
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 47 647 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie działdowskim w 2016 roku
 • 34 992 Samochody osobowe
 • 4 425 Samochody ciężarowe
 • 296 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 134 Autobusy
 • 226 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 601 Ciągniki samochodowe
 • 599   Ciągniki siodłowe
 • 4 159 Ciągniki rolnicze
 • 3 110 Motocykle
 • 1 305   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 563 Motorowery
 • 34 992Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie działdowskim
 • Samochody osobowe w powiecie działdowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 530,1 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. działdowski
  530,1
  Województwo
  505,8
  Cały kraj
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg9 561
  • 1400-1649 kg10 240
  • 1650-1899 kg8 199
  • 1900 kg i więcej6 992
 • 9 561 do 1399 kg
 • 10 240 1400-1649 kg
 • 8 199 1650-1899 kg
 • 6 992 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 14 133 do 1399 cm3
 • 14 133
 • 18 737 1400-1999 cm3
 • 18 737
 • 2 122 2000 i więcej cm3
 • 2 122
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie działdowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna17 472
  • olej napędowy9 321
  • gaz (LPG)8 025
  • pozostałe174
 • 17 472 benzyna
 • 9 321 olej napędowy
 • 8 025 gaz (LPG)
 • 174 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 229 do 1 roku
 • 229
 • 182 2 lata
 • 182
 • 225 3 lata
 • 225
 • 719 4-5 lat
 • 719
 • 958 6-7 lat
 • 958
 • 1 688 8-9 lat
 • 1 688
 • 2 221 10-11 lat
 • 2 221
 • 5 868 12-15 lat
 • 5 868
 • 9 419 16-20 lat
 • 9 419
 • 5 978 21-25 lat
 • 5 978
 • 2 750 26-30 lat
 • 2 750
 • 4 755 31 lat i więcej
 • 4 755
 • 19,4 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie działdowskim
 • Tutaj
  19,4 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,0 lat
  Cały kraj
  17,9 lat
 • 4 425Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie działdowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie działdowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 76,1 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  76,1
  Warmińsko-mazurskie
  75,2
  Kraj
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 423 do 999 kg
 • 2 423
 • 1 088 1000-1499 kg
 • 1 088
 • 231 1500-2999 kg
 • 231
 • 42 3000-3499 kg
 • 42
 • 85 3500-4999 kg
 • 85
 • 239 5000-6999 kg
 • 239
 • 147 7000-9999 kg
 • 147
 • 135 10000-14999 kg
 • 135
 • 35 15000 kg i więcej
 • 35
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 094
  • olej napędowy2 943
  • gaz (LPG)308
  • pozostałe80
 • 1 094 benzyna
 • 2 943 olej napędowy
 • 308 gaz (LPG)
 • 80 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 25 do 1 roku
 • 25
 • 27 2 lata
 • 27
 • 41 3 lata
 • 41
 • 107 4-5 lat
 • 107
 • 181 6-7 lat
 • 181
 • 229 8-9 lat
 • 229
 • 198 10-11 lat
 • 198
 • 641 12-15 lat
 • 641
 • 961 16-20 lat
 • 961
 • 470 21-25 lat
 • 470
 • 404 26-30 lat
 • 404
 • 1 141 31 lat i więcej
 • 1 141
 • 21,2 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie działdowskim
 • pow. działdowski
  21,2 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,4 lat
  Polska
  18,2 lat
 • 134Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie działdowskim
 • Autobusy w powiecie działdowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 2,0 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. działdowski
  2,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,9
  Polska
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna8
  • olej napędowy126
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe0
 • 8 benzyna
 • 126 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 3 3 lata
 • 3
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 2 6-7 lat
 • 2
 • 2 8-9 lat
 • 2
 • 7 10-11 lat
 • 7
 • 18 12-15 lat
 • 18
 • 17 16-20 lat
 • 17
 • 9 21-25 lat
 • 9
 • 15 26-30 lat
 • 15
 • 58 31 lat i więcej
 • 58
 • 24,8 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie działdowskim
 • Tutaj
  24,8 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  20,9 lat
  Kraj
  20,5 lat
 • 599Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie działdowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie działdowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 9,1 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. działdowski
  9,1
  Warmińsko-mazurskie
  6,1
  Kraj
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy576
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe19
 • 2 benzyna
 • 576 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 19 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 3 3 lata
 • 3
 • 24 4-5 lat
 • 24
 • 15 6-7 lat
 • 15
 • 71 8-9 lat
 • 71
 • 41 10-11 lat
 • 41
 • 84 12-15 lat
 • 84
 • 125 16-20 lat
 • 125
 • 63 21-25 lat
 • 63
 • 83 26-30 lat
 • 83
 • 89 31 lat i więcej
 • 89
 • 19,2 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie działdowskim
 • pow. działdowski
  19,2 lat
  Warmińsko-mazurskie
  14,2 lat
  Polska
  11,9 lat
 • 3 110Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie działdowskim
 • Motocykle w powiecie działdowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 47,1 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat działdowski
  47,1
  Województwo
  37,9
  Polska
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 60 do 1 roku
 • 60
 • 13 2 lata
 • 13
 • 9 3 lata
 • 9
 • 29 4-5 lat
 • 29
 • 34 6-7 lat
 • 34
 • 86 8-9 lat
 • 86
 • 64 10-11 lat
 • 64
 • 147 12-15 lat
 • 147
 • 187 16-20 lat
 • 187
 • 130 21-25 lat
 • 130
 • 502 26-30 lat
 • 502
 • 1 849 31 lat i więcej
 • 1 849
 • 28,6 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie działdowskim
 • Powiat
  28,6 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  26,6 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 6 km  Będących pod zarządem gminy
 • 4 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 7 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie działdowskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 173,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  173,0 km
  Województwo
  207,2 km
  Kraj
  388,2 km
 • 2,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. działdowski
  2,5 km
  Województwo
  3,5 km
  Cała Polska
  3,2 km
 • 33 Liczba licencji na taksówki
 • 33 Liczba taksówek