Otmuchów w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Otmuchów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Otmuchów to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa opolskiego, powiatu nyskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Otmuchów.
 • 6 207 Liczba mieszkańców
 • 49,5 km² Powierzchnia
 • 125,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 220 m n.p.m Wysokość
 • przed 1115 Data założenia
 • 1347 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 77 Numer kierunkowy
 • ONY Tablice rejestracyjne
 • Jan Franciszek Woźniak Burmistrz miasta
Otmuchów na mapie
Identyfikatory
 • 17.173450.4661 Współrzędne GPS
 • 1607064 TERYT (TERC)
 • 0965832 SIMC
Herb miasta Otmuchów
Otmuchów herb

Jak Otmuchów wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Otmuchów na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Otmuchów wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Otmuchów plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
36Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
45Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
86Miasta o największej powierzchni w Polsce
91Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
140Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
140Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
190Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
208Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
232Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
241Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
257Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
267Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
275Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
298Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
306Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
318Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
318Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
326Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
335Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
347Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
356Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
361Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany

Otmuchów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
48-385Poczta Otmuchów, ul. Krakowska 6
48-385Skrytki Pocztowe Poczta Otmuchów, ul. Krakowska 6

Otmuchów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Otmuchowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Nysie (podlega pod: ZUS Oddział w Opolu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Armii Krajowej 3
48-300 Nysa
Urząd Miejski w Otmuchowie
(77) 431-50-16
(77) 431-50-16
ul. Zamkowa 6
48-385 Otmuchów

Otmuchów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Otmuchów jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 6 207, z czego 52,0% stanowią kobiety, a 48,0% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 14,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Otmuchowa zawarli w 2022 roku 15 małżeństw, co odpowiada 2,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,2% mieszkańców Otmuchowa jest stanu wolnego, 53,0% żyje w małżeństwie, 8,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Otmuchów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -35. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,59 na 1000 mieszkańców Otmuchowa. W 2022 roku urodziło się 36 dzieci, w tym 41,7% dziewczynek i 58,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 309 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,45 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 35,1% zgonów w Otmuchowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,4% zgonów w Otmuchowie były nowotwory, a 5,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Otmuchowa przypada 11.34 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa opolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 62 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 66 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Otmuchowa -4. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 27 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -24.

  58,5% mieszkańców Otmuchowa jest w wieku produkcyjnym, 15,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 26,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Otmuchowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 6 207 Liczba mieszkańców
 • 3 225 Kobiety
 • 2 982 Mężczyźni
 • 52,0%
  48,0%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Otmuchowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Otmuchowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Otmuchowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Otmuchowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  44,2 lat
  Województwo
  43,3 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 46,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Otmuchów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Otmuchowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Otmuchów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Otmuchów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Otmuchów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,2% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,4%
  Województwo
  27,8%
  Cała Polska
  29,1%
 • 23,2% Kobiety
  (Panny)
 • 33,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,0% Żonaci/Zamężne
 • Otmuchów
  53,0%
  Województwo
  54,6%
  Polska
  54,0%
 • 52,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • Otmuchów
  8,9%
  woj. opolskie
  8,8%
  Cały kraj
  8,5%
 • 14,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  8,1%
  Województwo
  7,5%
  Cała Polska
  7,6%
 • 8,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,6% Nieustalone
 • Tutaj
  1,7%
  woj. opolskie
  1,3%
  Polska
  0,7%
 • 1,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Otmuchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Otmuchowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Otmuchów
  2,4
  woj. opolskie
  3,7
  Kraj
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,5
  woj. opolskie
  1,5
  Kraj
  1,6
 • 15 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Otmuchowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Otmuchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -35 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -21 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -14 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,59 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Otmuchów
  -5,6
  Opolskie
  -5,2
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Otmuchowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Otmuchowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Otmuchowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Otmuchowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 36 Urodzenia żywe
 • 15 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 21 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 41,7%
  58,3%
 • 5,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Otmuchów
  5,8
  Opolskie
  7,2
  Cały kraj
  8,1
 • 28,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Otmuchów
  28,5
  Województwo
  32,0
  Polska
  35,1
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41
 • 78 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 78
 • 60 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 60
 • 24 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 24
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 309 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 238 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 387 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Otmuchów
  3 309 g
  Województwo
  3 355 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 62 Waga 4000g - 4499g
 • 62
 • 243 Waga 3500g - 3999g
 • 243
 • 301 Waga 3000g - 3499g
 • 301
 • 134 Waga 2500g - 2999g
 • 134
 • 44 Waga 2000g - 2499g
 • 44
 • 17 Waga 1500g - 1999g
 • 17
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,09 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,09
  Województwo
  1,20
  Cała Polska
  1,26
 • 0,57 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Otmuchów
  0,57
  woj. opolskie
  0,57
  Cały kraj
  0,61
 • 0,45 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,45
  Województwo
  0,58
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Otmuchowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 71 Zgony
 • 36 Kobiety
  (Zgony)
 • 35 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,7%
  49,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,3 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  11,3
  Opolskie
  12,4
  Cały kraj
  11,9
 • 220,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  220,1
  Opolskie
  173,0
  Cała Polska
  147,0
 • 2,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  2,5
  Opolskie
  2,4
  Polska
  3,8
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,5
  Opolskie
  3,3
  Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  1,1
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie nyskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Otmuchów
  35,1%
  Województwo
  35,2%
  Kraj
  36,0%
 • 23,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  23,4%
  Województwo
  24,2%
  Cała Polska
  23,6%
 • 5,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,2%
  woj. opolskie
  6,0%
  Cały kraj
  6,7%
 • 155 Zgony spowodowane COVID-19
 • 29,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  29,4
  Polska
  15,8
 • 73,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  73,8
  Polska
  70,6
 • 321,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  321,9
  Województwo
  300,6
  Cała Polska
  280,1
 • 273,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  273,1
  Kraj
  253,9
 • 481,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 484,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 478,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  481,3
  woj. opolskie
  437,7
  Polska
  426,2
 • 62,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 23,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 118,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  62,6
  woj. opolskie
  60,6
  Polska
  62,9
 • 31,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  31,4
  woj. opolskie
  34,0
  Kraj
  33,8
 • 12,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Otmuchów
  12,0
  Opolskie
  8,4
  Cała Polska
  7,0
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Otmuchów
  1,0%
  woj. opolskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 62 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 28 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 34 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 66 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 31 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 35 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 27 Wymeldowania za granicę
 • 15 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 12 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -28 Saldo migracji
 • -15 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -13 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -4 Saldo migracji wewnętrznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -24 Saldo migracji zagranicznych
 • -12 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -12 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Otmuchowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Otmuchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 25,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Otmuchów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Otmuchów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Otmuchowie oddano do użytku 18 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,89 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Otmuchowie to 2 442 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 392 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Otmuchowie to 5,89 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Otmuchowie to 156,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,81% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,03% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,76% mieszkań posiada łazienkę, 84,03% korzysta z centralnego ogrzewania, a 81,65% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu nyskiego.

  Powiat nyski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Otmuchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 442 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 392,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  392,00
  woj. opolskie
  388,00
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 79,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  79,80 m2
  Województwo
  82,00 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 31,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  31,30 m2
  Opolskie
  31,80 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,05 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,05
  Opolskie
  4,18
  Kraj
  3,83
 • 2,55 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,55
  Opolskie
  2,58
  Cała Polska
  2,42
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,63
  woj. opolskie
  0,62
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Otmuchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 18 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,89 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  2,89
  Opolskie
  3,50
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 106 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,89 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,89
  woj. opolskie
  4,34
  Kraj
  3,89
 • 17,01 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  17,01
  Województwo
  15,18
  Cała Polska
  24,56
 • 2 823 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 156,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  156,8 m2
  Opolskie
  106,0 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,45 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,45 m2
  woj. opolskie
  0,37 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Otmuchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,81%
  Opolskie
  98,44%
  Cała Polska
  97,75%
 • 98,03% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Otmuchów
  98,03%
  Opolskie
  97,49%
  Polska
  95,18%
 • 96,76% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Otmuchów
  96,76%
  woj. opolskie
  95,94%
  Polska
  93,75%
 • 84,03% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  84,03%
  Województwo
  85,05%
  Cały kraj
  85,83%
 • 81,65% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  81,65%
  Opolskie
  50,68%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Otmuchów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Otmuchowie na 1000 mieszkańców pracuje 166osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 57,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 42,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Otmuchowie wynosiło w 2023 roku 7,2% (7,2% wśród kobiet i 7,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Otmuchowie wynosiło 5 717,73 PLN, co odpowiada 85.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Otmuchowa 345 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 514 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 169.

  11,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Otmuchowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 33,1% w przemyśle i budownictwie, a 16,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Otmuchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 166 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  166,0
  woj. opolskie
  229,0
  Cały kraj
  259,0
 • 9,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 11,0% Kobiety
 • 8,6% Mężczyźni
 • Otmuchów
  7,2%
  Opolskie
  5,9%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Otmuchowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Otmuchowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Otmuchowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Otmuchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 054 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 718 PLN
  woj. opolskie
  6 134 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Otmuchowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Otmuchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 345 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 514 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 169 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,49 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Otmuchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 11,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 15,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 33,1% Przemysł i budownictwo
 • 18,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 48,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 36,6% Pozostałe
 • 52,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 19,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Otmuchowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Otmuchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 046 Pracujący ogółem
 • 599 Kobiety
 • 447 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Otmuchowie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,5% W wieku produkcyjnym
 • 52,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 26,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 33,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 18,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Otmuchów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 70,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  70,9
  woj. opolskie
  66,0
  Kraj
  69,0
 • 44,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  44,7
  woj. opolskie
  39,3
  Polska
  38,2
 • 171,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  171,1
  woj. opolskie
  147,3
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Otmuchów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Otmuchowie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 790 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 595 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 24 nowe podmioty, a 37 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (63) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (24) w roku 2023. W tym samym okresie najwięcej (62) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2018 roku, najmniej (22) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Otmuchowie najwięcej (40) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (759) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,2% (17) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,7% (195) podmiotów, a 73,2% (578) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Otmuchowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.5%) oraz Budownictwo (21.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 790 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 17 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 195 Przemysł i budownictwo
 • 578 Pozostała działalność
 • 24 Podmioty nowo zarejestrowane w Otmuchowie w 2023 roku
 • 37 Podmioty wyrejestrowane w Otmuchowie w 2023 roku
 • 595 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 759 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 759
 • 27 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 27
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 789 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 789
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 Spółdzielnie ogółem
 • 5
 • 41 Spółki handlowe ogółem
 • 41
 • 4  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 27  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 27
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 40 Spółki cywilne ogółem
 • 40
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 595 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 146 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 146
 • 126 Budownictwo
 • 126
 • 53 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 53
 • 50 Przetwórstwo przemysłowe
 • 50
 • 35 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 35
 • 32 Pozostała działalność
 • 32
 • 28 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 28
 • 21 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 21
 • 21 Informacja i komunikacja
 • 21
 • 20 Transport i gospodarka magazynowa
 • 20
 • 19 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 19
 • 14 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 14
 • 14 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14
 • 12 Edukacja
 • 12
 • 4 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Otmuchów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Otmuchowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 111 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,80 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Otmuchowie wynosi 72,00% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Otmuchowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,53 (wykrywalność 70%) oraz przeciwko mieniu - 9,10 (wykrywalność 50%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,91 (60%), drogowe - 1,57 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,34 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Otmuchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Otmuchowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Otmuchów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 111 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 111
 • 72 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 72
 • 24 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 24
 • 10 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 10
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 57 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 57
 • 17,80 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Otmuchów
  17,80
  Województwo
  17,34
  Kraj
  22,81
 • 11,53 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,53
  Opolskie
  10,21
  Kraj
  12,98
 • 3,91 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Otmuchów
  3,91
  woj. opolskie
  4,50
  Kraj
  6,99
 • 1,57 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,57
  Województwo
  1,77
  Cały kraj
  1,82
 • 0,34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,34
  Opolskie
  0,36
  Kraj
  0,35
 • 9,10 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,10
  Województwo
  9,23
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Otmuchów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  72%
  woj. opolskie
  69%
  Cały kraj
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  71%
  Opolskie
  65%
  Cały kraj
  63%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  60%
  woj. opolskie
  60%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Otmuchów
  100%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  93%
  woj. opolskie
  87%
  Polska
  88%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  51%
  Opolskie
  50%
  Cały kraj
  51%

Otmuchów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Otmuchowa wyniosła w 2022 roku 87,0 mln złotych, co daje 6,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Otmuchowa - 27% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13.8%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,5 mln złotych, czyli 13,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Otmuchowa wyniosła w 2022 roku 84,7 mln złotych, co daje 6,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 4.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (26.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (25.2%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.7%). W budżecie Otmuchowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 851 złotych na mieszkańca (13,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 13,5 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 11,2%.
 • Wydatki budżetu w Otmuchowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Otmuchowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Otmuchów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Otmuchowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  38,4 mln

  2,8 tys(100%)

  46,3 mln

  3,4 tys(100%)

  53,5 mln

  3,9 tys(100%)

  73,9 mln

  5,4 tys(100%)

  75,1 mln

  5,5 tys(100%)

  70,0 mln

  5,3 tys(100%)

  82,8 mln

  6,3 tys(100%)

  87,0 mln

  6,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  17,7 mln

  3,5 tys(46%)

  17,3 mln

  3,5 tys(37.3%)

  17,2 mln

  3,5 tys(32.2%)

  22,9 mln

  3,5 tys(31%)

  19,1 mln

  2,9 tys(25.4%)

  18,7 mln

  2,9 tys(26.6%)

  20,3 mln

  3,2 tys(24.6%)

  23,5 mln

  3,8 tys(27%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,7 mln

  948(12.4%)

  5,7 mln

  1,1 tys(12.3%)

  6,3 mln

  1,3 tys(11.8%)

  12,8 mln

  1,9 tys(17.4%)

  19,9 mln

  3,0 tys(26.5%)

  10,6 mln

  1,6 tys(15.1%)

  10,8 mln

  1,7 tys(13.1%)

  12,0 mln

  1,9 tys(13.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,9 mln

  588(7.7%)

  3,2 mln

  637(6.9%)

  4,1 mln

  833(7.7%)

  5,2 mln

  785(7%)

  5,5 mln

  838(7.3%)

  5,7 mln

  876(8.1%)

  6,2 mln

  966(7.5%)

  8,7 mln

  1,4 tys(10%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  280,0 tys

  56,0(0.7%)

  259,4 tys

  51,9(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,7 tys

  6,2(0.1%)

  20,7 tys

  3,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,2 mln

  1,3 tys(9.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,8 mln

  1,4 tys(17.8%)

  13,0 mln

  2,6 tys(28.2%)

  3,3 mln

  671(6.2%)

  3,9 mln

  593(5.3%)

  4,1 mln

  629(5.5%)

  5,4 mln

  841(7.8%)

  6,0 mln

  943(7.3%)

  8,1 mln

  1,3 tys(9.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  936,6 tys

  187(2.4%)

  1,9 mln

  374(4%)

  2,6 mln

  521(4.8%)

  3,9 mln

  594(5.3%)

  1,6 mln

  243(2.1%)

  2,1 mln

  329(3%)

  9,0 mln

  1,4 tys(10.8%)

  4,0 mln

  639(4.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  2,6 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,4 mln

  367(3.3%)

  2,6 mln

  402(3.5%)

  3,2 mln

  491(4.5%)

  3,4 mln

  534(4.1%)

  2,9 mln

  465(3.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  348,3 tys

  69,7(0.9%)

  541,5 tys

  108(1.2%)

  611,6 tys

  124(1.1%)

  1,7 mln

  261(2.3%)

  1,2 mln

  189(1.6%)

  321,4 tys

  49,7(0.5%)

  3,3 mln

  523(4%)

  2,9 mln

  462(3.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,4 mln

  281(3.7%)

  1,5 mln

  308(3.3%)

  2,1 mln

  417(3.9%)

  2,8 mln

  425(3.8%)

  2,5 mln

  377(3.3%)

  2,0 mln

  309(2.9%)

  2,6 mln

  405(3.1%)

  2,9 mln

  461(3.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,3 mln

  258(3.4%)

  1,2 mln

  246(2.6%)

  2,1 mln

  432(4%)

  2,8 mln

  429(3.8%)

  1,2 mln

  182(1.6%)

  1,3 mln

  195(1.8%)

  1,2 mln

  180(1.4%)

  1,5 mln

  238(1.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  246,9 tys

  49,4(0.6%)

  185,0 tys

  37,0(0.4%)

  158,2 tys

  32,0(0.3%)

  211,5 tys

  32,0(0.3%)

  614,4 tys

  93,8(0.8%)

  549,9 tys

  84,9(0.8%)

  371,1 tys

  58,0(0.4%)

  1,4 mln

  218(1.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  325,2 tys

  65,0(0.8%)

  478,8 tys

  95,8(1%)

  507,6 tys

  103(0.9%)

  421,3 tys

  63,7(0.6%)

  318,2 tys

  48,6(0.4%)

  454,6 tys

  70,2(0.6%)

  499,0 tys

  77,9(0.6%)

  505,6 tys

  81,2(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  273,5 tys

  54,7(0.7%)

  290,6 tys

  58,2(0.6%)

  322,6 tys

  65,2(0.6%)

  296,1 tys

  44,8(0.4%)

  295,4 tys

  45,1(0.4%)

  274,1 tys

  42,3(0.4%)

  326,4 tys

  51,0(0.4%)

  285,3 tys

  45,8(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  71,8 tys

  14,4(0.2%)

  74,0 tys

  14,8(0.2%)

  61,5 tys

  12,4(0.1%)

  318,2 tys

  48,1(0.4%)

  274,7 tys

  41,9(0.4%)

  98,9 tys

  15,3(0.1%)

  85,0 tys

  13,3(0.1%)

  83,9 tys

  13,5(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  180,6 tys

  36,1(0.5%)

  29,3 tys

  5,9(0.1%)

  54,9 tys

  11,1(0.1%)

  24,1 tys

  3,6(0%)

  32,7 tys

  5,0(0%)

  40,8 tys

  6,3(0.1%)

  44,1 tys

  6,9(0.1%)

  42,2 tys

  6,8(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  18,5 tys

  3,7(0%)

  20,3 tys

  4,1(0%)

  29,0 tys

  5,9(0.1%)

  68,9 tys

  10,4(0.1%)

  33,0 tys

  5,0(0%)

  52,5 tys

  8,1(0.1%)

  36,0 tys

  5,6(0%)

  24,9 tys

  4,0(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  671,2 tys

  134(1.7%)

  560,7 tys

  112(1.2%)

  488,7 tys

  98,8(0.9%)

  551,9 tys

  83,4(0.7%)

  553,7 tys

  84,5(0.7%)

  515,8 tys

  79,7(0.7%)

  507,8 tys

  79,3(0.6%)

  23,5 tys

  3,8(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  6,6 tys

  1,3(0%)

  11,6 tys

  2,3(0%)

  16,7 tys

  3,4(0%)

  8,7 tys

  1,3(0%)

  8,3 tys

  1,3(0%)

  4,5 tys

  0,7(0%)

  7,7 tys

  1,2(0%)

  7,9 tys

  1,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  141,6 tys

  28,3(0.4%)

  15,9 tys

  3,2(0%)

  2,9 tys

  0,6(0%)

  132,6 tys

  20,0(0.2%)

  141,6 tys

  21,6(0.2%)

  128,3 tys

  19,8(0.2%)

  2,8 tys

  0,4(0%)

  2,8 tys

  0,5(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,7 tys

  18,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,3 tys

  6,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  650

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,2 tys

  0,2(0%)

  2,0 tys

  0,4(0%)

  1,6 tys

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  415

  0,1(0%)

  459

  0,1(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  4,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ----
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Otmuchowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Otmuchowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Otmuchów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Otmuchowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  43,0 mln

  3,1 tys(100%)

  47,1 mln

  3,4 tys(100%)

  53,8 mln

  3,9 tys(100%)

  62,2 mln

  4,6 tys(100%)

  67,2 mln

  5,0 tys(100%)

  73,8 mln

  5,6 tys(100%)

  81,6 mln

  6,3 tys(100%)

  84,7 mln

  6,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  13,8 mln

  2,8 tys(32%)

  14,4 mln

  2,9 tys(30.5%)

  15,0 mln

  3,0 tys(27.8%)

  17,7 mln

  2,7 tys(28.5%)

  20,8 mln

  3,2 tys(31%)

  22,1 mln

  3,4 tys(30%)

  23,0 mln

  3,6 tys(28.2%)

  22,6 mln

  3,6 tys(26.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  13,9 mln

  2,8 tys(32.4%)

  14,6 mln

  2,9 tys(31%)

  15,1 mln

  3,1 tys(28.1%)

  15,6 mln

  2,4 tys(25.1%)

  17,0 mln

  2,6 tys(25.2%)

  18,0 mln

  2,8 tys(24.4%)

  19,2 mln

  3,0 tys(23.5%)

  21,4 mln

  3,4 tys(25.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  33,8 tys

  6,8(0.1%)

  42,5 tys

  8,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,9 tys

  3,3(0%)

  20,7 tys

  3,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,9 mln

  1,6 tys(11.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,9 mln

  971(11.3%)

  3,0 mln

  594(6.3%)

  3,7 mln

  741(6.8%)

  4,9 mln

  741(7.9%)

  5,8 mln

  892(8.7%)

  4,5 mln

  690(6.1%)

  5,1 mln

  800(6.3%)

  8,3 mln

  1,3 tys(9.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,2 mln

  1,0 tys(12%)

  11,5 mln

  2,3 tys(24.5%)

  1,4 mln

  285(2.6%)

  1,3 mln

  192(2%)

  1,1 mln

  166(1.6%)

  2,7 mln

  410(3.6%)

  1,4 mln

  213(1.7%)

  3,4 mln

  538(4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,8 mln

  430(4.6%)

  3,2 mln

  483(4.7%)

  3,3 mln

  517(4.5%)

  3,4 mln

  534(4.2%)

  3,3 mln

  537(3.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,5 mln

  294(3.4%)

  1,2 mln

  239(2.5%)

  1,1 mln

  230(2.1%)

  569,6 tys

  86,1(0.9%)

  971,4 tys

  148(1.4%)

  1,2 mln

  188(1.6%)

  5,9 mln

  915(7.2%)

  2,0 mln

  322(2.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,7 mln

  344(4%)

  1,1 mln

  222(2.3%)

  2,4 mln

  489(4.5%)

  4,7 mln

  717(7.6%)

  1,2 mln

  186(1.8%)

  1,6 mln

  244(2.1%)

  1,4 mln

  215(1.7%)

  1,3 mln

  213(1.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,4 mln

  283(3.3%)

  984,2 tys

  197(2.1%)

  1,2 mln

  245(2.3%)

  1,3 mln

  195(2.1%)

  1,8 mln

  275(2.7%)

  1,3 mln

  194(1.7%)

  1,1 mln

  164(1.3%)

  1,2 mln

  186(1.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  170,0 tys

  34,0(0.4%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  609,5 tys

  123(1.1%)

  255

  0,0(0%)

  347,5 tys

  53,0(0.5%)

  882,3 tys

  136(1.2%)

  3,9 mln

  604(4.7%)

  1,1 mln

  175(1.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  123,9 tys

  24,8(0.3%)

  140,8 tys

  28,2(0.3%)

  118,8 tys

  24,0(0.2%)

  120,2 tys

  18,2(0.2%)

  153,0 tys

  23,4(0.2%)

  270,3 tys

  41,7(0.4%)

  147,0 tys

  23,0(0.2%)

  1,1 mln

  172(1.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  5,7 tys

  1,1(0%)

  12,7 tys

  2,5(0%)

  8,8 tys

  1,8(0%)

  5,4 tys

  0,8(0%)

  25,8 tys

  3,9(0%)

  18,5 tys

  2,9(0%)

  9,5 tys

  1,5(0%)

  72,6 tys

  11,6(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  23,8 tys

  4,8(0.1%)

  16,8 tys

  3,4(0%)

  344,8 tys

  69,7(0.6%)

  500,7 tys

  75,7(0.8%)

  113,7 tys

  17,4(0.2%)

  183,1 tys

  28,3(0.2%)

  154,1 tys

  24,1(0.2%)

  58,5 tys

  9,4(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  132,5 tys

  26,5(0.3%)

  108,9 tys

  21,8(0.2%)

  75,3 tys

  15,2(0.1%)

  63,0 tys

  9,5(0.1%)

  51,2 tys

  7,8(0.1%)

  34,3 tys

  5,3(0%)

  18,8 tys

  2,9(0%)

  11,9 tys

  1,9(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  12,2 tys

  2,4(0%)

  12,2 tys

  2,5(0%)

  12,2 tys

  1,9(0%)

  8,3 tys

  1,3(0%)

  9,0 tys

  1,4(0%)

  9,4 tys

  1,5(0%)

  3,0 tys

  0,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  141,6 tys

  28,3(0.3%)

  15,9 tys

  3,2(0%)

  2,9 tys

  0,6(0%)

  132,6 tys

  20,0(0.2%)

  141,6 tys

  21,6(0.2%)

  128,3 tys

  19,8(0.2%)

  2,8 tys

  0,4(0%)

  2,8 tys

  0,5(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1 000

  0,2(0%)

  640

  0,1(0%)

  765

  0,2(0%)

  945

  0,1(0%)

  585

  0,1(0%)

  300

  0,0(0%)

  42,5 tys

  6,6(0.1%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  74,6 tys

  11,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,2 tys

  0,2(0%)

  2,0 tys

  0,4(0%)

  1,6 tys

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  415

  0,1(0%)

  459

  0,1(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Otmuchów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 322 mieszkańców Otmuchowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 649 kobiet oraz 673 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,6% wykształcenie policealne, 12,0% średnie ogólnokształcące, a 21,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,8% mieszkańców Otmuchowa, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 12,3% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa opolskiego mieszkańcy Otmuchowa mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Otmuchowie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,3%) oraz średnie zawodowe (20,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,2%) oraz średnie zawodowe (23,3%).

  W roku 2022 w Otmuchowie mieściły się 3 przedszkola, w których do 12 oddziałów uczęszczało 268 dzieci (132 dziewczynki oraz 136 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Otmuchowie mieściły się 2 przedszkola, w których do 9 oddziałów uczęszczało 188 dzieci (84 dziewczynki oraz 104 chłopców). Dostępnych było 220 miejsc.

  15,0% mieszkańców Otmuchowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,7% wśród dziewczynek i 15,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 396 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,60 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 30 oddziałach uczyło się 499 uczniów (243 kobiety oraz 256 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Otmuchowie placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 23 oddziałach uczyło się 409 uczniów (212 kobiet oraz 197 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,3% ludności (26,0% wśród dziewczynek i 28,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 107,08.

  W Otmuchowie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 5 oddziałach uczyło się 128 uczniów (91 kobiet oraz 37 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 38 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Otmuchowie placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 6 oddziałach uczyło się 159 uczniów (107 kobiet oraz 52 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 46 absolwentów.

  W Otmuchowie znajduje się 1 Technikum, w którym w 6 oddziałach uczyło się 95 uczniów (18 kobiet oraz 77 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 14 absolwentów.

  W Otmuchowie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 3 oddziałach uczyło się 60 uczniów (28 kobiet oraz 32 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,3% mieszkańców (17,8% wśród dziewczyn i 18,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,6 uczniów. 20,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 15,8 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,6% mieszkańców Otmuchowa w wieku potencjalnej nauki (26,2% kobiet i 23,2% mężczyzn).

 • 18,6% Wykształcenie wyższe
 • Otmuchów
  18,6%
  Opolskie
  21,2%
  Cała Polska
  25,2%
 • 22,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 37,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  37,4%
  Opolskie
  34,9%
  Polska
  35,2%
 • 39,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,6% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,6%
  woj. opolskie
  3,1%
  Kraj
  3,3%
 • 4,8% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  12,0%
  Opolskie
  10,9%
  Kraj
  11,9%
 • 14,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  21,8%
  woj. opolskie
  20,9%
  Polska
  20,0%
 • 20,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Otmuchów
  25,8%
  Województwo
  25,7%
  Cały kraj
  21,2%
 • 19,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  2,9%
  woj. opolskie
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  12,3%
  Opolskie
  12,3%
  Kraj
  12,3%
 • 13,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Otmuchów
  3,0%
  Opolskie
  3,0%
  Polska
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Otmuchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1396 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 396,0
  Województwo
  953,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,60 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Otmuchów
  0,60
  woj. opolskie
  0,79
  Polska
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 12 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 240 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Otmuchów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 268 Dzieci
 • 132 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 136 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,3%
  50,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 74 3 lata
 • 74
 • 58 4 lata
 • 58
 • 76 5 lata
 • 76
 • 58 6 lat
 • 58
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 36 3 lata
 • 36
 • 28 4 lata
 • 28
 • 42 5 lata
 • 42
 • 25 6 lat
 • 25
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 38 3 lata
 • 38
 • 30 4 lata
 • 30
 • 34 5 lata
 • 34
 • 33 6 lat
 • 33
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 19,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 18,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Otmuchowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Otmuchowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole Nr2 z oddziałem żłobkowym
  Publiczne
  77 431-50-46
  ul. Jagiełły 3
  48-385 Otmuchów
  511411
  Publiczne Przedszkole nr 1 w Otmuchowie
  Publiczne
  77 431-53-00
  ul. Łokietka 2
  48-385 Otmuchów
  3717
 • Szkoły podstawowe w Otmuchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Otmuchów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 30 Oddziały
 • 499 Uczniowie
 • 243 Kobiety
  (uczniowie)
 • 256 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,7%
  51,3%
 • 62 Uczniowie w 1 klasie
 • 35 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 107 Absolwenci
 • 42 Kobiety
  (absolwenci)
 • 65 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Otmuchów
  16,6
  Województwo
  15,9
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 39,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 29,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 107,08 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Otmuchów
  107,08
  Województwo
  94,54
  Polska
  95,96
 • 106,87 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Otmuchów
  106,87
  Województwo
  93,41
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Otmuchów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Otmuchów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Otmuchowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Otmuchowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Otmuchowie
  Publiczna
  77 431-51-30
  77 431-51-30
  ul. Krakowska 38
  48-385 Otmuchów
  1632531
 • Szkoły ponadpodstawowe w Otmuchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Otmuchów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 128 Uczniowie
 • 91 Kobiety
  (uczniowie)
 • 37 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 71,1%
  28,9%
 • 42 Uczniowie w 1 klasie
 • 29 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 38 Absolwenci
 • 21 Kobiety
  (absolwenci)
 • 17 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  25,6
  woj. opolskie
  25,9
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 10,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 8,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Otmuchów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 95 Uczniowie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie)
 • 77 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 18,9%
  81,1%
 • 25 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Absolwenci
 • 1 Kobiety
  (absolwenci)
 • 13 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  15,8
  woj. opolskie
  25,5
  Kraj
  24,9
 •  
 • 10,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 5,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Otmuchów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie w 1 klasie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 20,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  20,0
  Opolskie
  19,6
  Cały kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Otmuchowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Otmuchowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  77 431-51-56
  77 431-51-56
  ul. Krakowska 36
  48-385 Otmuchów
  383-
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  77 431-51-56
  77 431-51-56
  ul. Krakowska 36
  48-385 Otmuchów
  362-
  Technikum
  Publiczne
  77 431-51-56
  77 431-51-56
  ul. Krakowska 36
  48-385 Otmuchów
  238-
 • Edukacyjne grupy wieku w Otmuchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 15,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Otmuchów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Otmuchów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Otmuchów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Otmuchów - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Otmuchowie

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 1 (całoroczne: 0)
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Otmuchowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Otmuchowie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Otmuchowie: 2 (publiczne: 2, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Otmuchowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 150 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 7 (uczestnicy: 550)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 210)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 100)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 (uczestnicy: 40)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 150)
  • warsztaty: 1 (uczestnicy: 50)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 69)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 20)
  • taneczne: 1 (członkowie: 16)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 20)
  • teatralne: 1 (członkowie: 13)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 9)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 9)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 93)
  • teatralne: 1 (członkowie: 11)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 35)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 24)
  • taneczne: 1 (członkowie: 23)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Otmuchowie działało 1 kino posiadające 1 salę z 150 miejscami na widowni. Odbyło się 15 seansów, na które przyszło 315 widzów, w tym 11 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 230 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Otmuchowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 18 465 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 22 641 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 2
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Otmuchowie działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 132 członków. Zarejestrowano 460 ćwiczących (mężczyźni: 365, kobiety: 95, chłopcy do lat 18: 206, dziewczęta do lat 18: 61). Aktywnych było 7 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (11) oraz inne osoby (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Otmuchowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Otmuchowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Otmuchowa znajduje się 26 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Otmuchowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1693 r.dnia 1949-04-16, wykaz dokumentów: 43/49 z 1949-04-16
  • Miasto (data nieznana)dnia 1949-04-16, wykaz dokumentów: 44/49(164) z 1949-04-16
  • Ratusz z 1538 r. (ul. Rynek 1)dnia 1949-04-16, wykaz dokumentów: R.166 z 1949-04-16; 115 z 1954-08-23
  • Zamek z 1295 r. (ul. Zamkowa 4)dnia 1949-04-29, wykaz dokumentów: R.167 z 1949-04-29; 888/64 z 1964-05-18
  • Brama miejska z końca XV w.dnia 1959-10-12, wykaz dokumentów: 588/59 z 1959-10-12
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVII/XVIII w. (ul. Nyska 4)dnia 1964-04-03, wykaz dokumentów: 767/64 z 1964-04-03
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVII/XVIII w. (ul. Nyska 2)dnia 1964-04-03, wykaz dokumentów: 767/64 z 1964-04-03; 768/64 z 1964-04-03
  • Studnia (data nieznana) (ul. Zamkowa 4)dnia 1964-05-18, wykaz dokumentów: 888/64 z 1964-05-18
  • Pałac z 1706 - 1707 (ul. Zamkowa 6)dnia 1964-05-18, wykaz dokumentów: 889/64 z 1964-05-18
  • Inny budynek mieszkalny z XVII - XVIII (ul. Rynek 3)dnia 1964-05-23, wykaz dokumentów: 898/64 z 1964-05-23
  • Basteja z XV w. (ul. Cicha 2)dnia 1965-01-26, wykaz dokumentów: 955/65 z 1965-01-26
  • Mur obronny z końca XIV w.dnia 1965-01-26, wykaz dokumentów: 956/65 z 1965-01-26
  • Kościół z 1857 r.dnia 1966-02-17, wykaz dokumentów: 1154/66 z 1966-02-17
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Rynek 2)dnia 1966-04-06, wykaz dokumentów: 1274/66 z 1966-04-06
  • Kaplica z XVIII w.dnia 1966-05-10, wykaz dokumentów: 1392/66 z 1966-05-10
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Krakowska 4)dnia 1966-05-10, wykaz dokumentów: 1394/66 z 1966-05-10
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Nyska 6)dnia 1966-05-10, wykaz dokumentów: 1395/66 z 1966-05-10
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Nyska 8)dnia 1966-05-10, wykaz dokumentów: 1396/66 z 1966-05-10
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Rynek 4)dnia 1969-05-23, wykaz dokumentów: 1943/69 z 1969-05-23
  • Inny budynek gospodarczy z 2. poł. XVIII w. (ul. Orkana 2)dnia 1983-11-15, wykaz dokumentów: 2093/83 z 1983-11-15
  • Park z XIX w.dnia 1984-04-02, wykaz dokumentów: 107/84 z 1984-04-02
  • Cmentarz żydowski z 1830 r.dnia 1989-12-28, wykaz dokumentów: 234/89 z 1989-12-28
  • Kościół z 2. poł. XIX w.dnia 1990-10-04, wykaz dokumentów: 274/90 z 1990-10-04
  • Kaplica z 1. poł. XIX w.dnia 1990-10-04, wykaz dokumentów: 274/90 z 1990-10-04
  • Mur/ogrodzenie z 2. poł. XIX w.dnia 1990-10-04, wykaz dokumentów: 274/90 z 1990-10-04
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1695 r.dnia 1990-10-04, wykaz dokumentów: 274/90 z 1990-10-04
 • Formy ochrony przyrody w Otmuchowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Otmuchowa znajduje się 7 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Otmuchowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Otmuchowsko - Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu Rejon Jezior Otmuchowskiego i Nyskiego o pow. 11 785 3 ha położony jest w obrębie Obniżenia Otmuchowskiego będącego zapadliskiem tektonicznym które wykorzystuje Nysa Kłodzka w swym środkowym biegu. Szerokie dno doliny zajmują pola uprawne i łąki częściowo jednak jest zalane po utworzeniu dwóch zbiorników retencyjnych: starszego (z 1934r) Jeziora Otmuchowskiego i młodszego (z 1973r) - Głębinowskiego powyżej miasta Nysy. Nad Nysą leży kilka starych miast. Powyżej Otmuchowa znajduje się zabytkowy otoczony murami obronnymi Paczków poniżej zaś przemysłowa Nysa., Data ustanowienia: 1989-01-01, Opis granicy: Położenie obszaru chronionego krajobrazu określa mapa w skali 1:150 000 stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały., Powierzchnia: 13389.2 ha
  • Zbiornik Otmuchowski - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2008-11-21, Powierzchnia: 2027.01 ha
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1955-02-09
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: 97_2:ułamany konar, Data ustanowienia: 1955-02-09
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1955-02-09
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1957-12-31
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1971-02-27

Otmuchów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 2 wypadków drogowych w Otmuchowie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 2 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 32,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Otmuchowie znajdowało się 25 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu nyskiego.

  Powiat nyski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Otmuchowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 2 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 2 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Otmuchowie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 32,10 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  32,1
  Opolskie
  46,5
  Cały kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Otmuchów
  0,0
  Województwo
  6,8
  Kraj
  5,0
 • 32,10 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  32,1
  Opolskie
  54,4
  Cała Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Opolskie
  14,6
  Cały kraj
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Otmuchów
  100,0
  Opolskie
  117,1
  Cała Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 25 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 23 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Otmuchowie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 333,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Otmuchów
  1 333,9 km
  woj. opolskie
  681,6 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 19,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  19,4 km
  woj. opolskie
  6,8 km
  Kraj
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Otmuchów przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 46droga krajowa nr 46(Kłodzko - Jaszkówka - Podzamek - Laski - Mąkolno - Złoty Stok - Kamienica - Paczków - Stary Paczków - Ścibórz - Otmuchów - Wójcice - Goświnowice - Nysa - Hanuszów - Strobice - Pakosławice - Sidzina - Malerzowice Wielkie - Grabin - Jaczowice - Brzęczkowice - Niemodlin - Sosnówka - Prądy - Dąbrowa - Karczów - Wrzoski - Opole - Lędziny - Chrząstowice - Dębska Kuźnia - Schodnia - Ozimek - Grodziec - Myślina - Błachów - Dobrodzień - Gosławice - Gwoździany - Pawonków - Lisowice - Lubliniec - Lubecko - Kochanowice - Lisów - Herby - Blachownia - Częstochowa - Odrzykoń - Olsztyn - Przymiłowice - Piasek - Janów - Apolonka - Bystrzanowice - Lgoczanka - Ślęzany - Lelów - Nakło - Szczekociny)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Otmuchów przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 137Linia kolejowa nr 137: Katowice - Legnica [o znaczeniu państwowym] (Katowice - Katowice Załęże - Chorzów Batory - Świętochłowice - Ruda Chebzie - Ruda Śląska - Zabrze - Gliwice ZNTK - Gliwice - Gliwice Łabędy - Rzeczyce Śląskie - Taciszów - Rudziniec Gliwicki - Sławięcice - Kędzierzyn Blachownia Śląska - Kędzierzyn Koźle - Kędzierzyn Koźle Port - Kędzierzyn Koźle Przystanek - Kędzierzyn Koźle Zachodnie - Pokrzywnica - Twardawa - Głogówek - Racławice Śląskie - Dytmarów - Prudnik - Szybowice - Nowy Las - Nowy Świętów - Przełęk - Nysa - Radzikowice - Goświnowice - Wójcice -Otmuchów -Otmuchów Jezioro - Paczków - Doboszowice - Kamieniec Ząbkowicki - Ząbkowice Śląskie - Piława Górna - Dzierżoniów Śląski - Mościsko Dzierżoniowskie - Krzyżowa - Świdnica Kraszowice - Świdnica Miasto - Bolesławice Świdnickie - Jaworzyna Śląska - Stanowice - Strzegom - Goczałków - Rogoźnica - Jawor - Stary Jawor - Brachów - Przybyłowice - Nowa Wieś Legnicka - Legnica Piekary - Legnica)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Otmuchowie istnieje 113 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Agatowa

  ul. Agrestowa

  ul. Akacjowa

  ul. Aroniowa

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Bolesława Krzywoustego

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Borówkowa

  ul. Brzozowa

  ul. Cicha

  ul. Czereśniowa

  ul. Czesława Miłosza

  ul. Diamentowa

  pl. Dzierżonia

  ul. Dąbrówki

  ul. Dębowa

  ul. Fabryczna

  ul. Grodkowska

  ul. Grunwaldzka

  ul. Gruszkowa

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Jagiełły

  ul. Jagodowa

  ul. Jałowcowa

  ul. Jaśminowa

  ul. Jeżynowa

  ul. Józefa Chełmońskiego

  ul. Kalinowa

  ul. Kasztanowa

  ul. Kazimierza Odnowiciela

  ul. Kazimierza Wielkiego

  ul. Klematisów

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Konwaliowa

  ul. Koralowa

  ul. Kossaka

  ul. Kościuszki

  ul. Krakowska

  ul. Krokusowa

  ul. Królowej Jadwigi

  ul. Kwiatowa

  os. Lata Kwiatów

  ul. Leszczynowa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Lompy

  ul. Magnoliowa

  ul. Malinowa

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Matejki

  ul. Mickiewicza

  ul. Mieszka I

  ul. Mikołaja Reja

  ul. Modrzewiowa

  ul. Morelowa

  ul. Mostowa

  ul. Młyńska

  ul. Norwida

  ul. Nyska

  ul. Ogrodowa

  ul. Opolska

  ul. Orkana

  ul. Orzechowa

  ul. Parkowa

  ul. Pałacowa

  ul. Perłowa

  ul. Piastowska

  ul. Pigwowa

  ul. Plac Jana Pawła II

  ul. Plażowa

  ul. Porzeczkowa

  ul. Powstańców Śląskich

  ul. Radosna

  ul. Reymonta

  ul. Roosevelta

  ul. Rubinowa

  Rynek

  ul. Różana

  ul. Róży Wiatrów

  ul. Sienkiewicza

  ul. Sikorskiego

  ul. Smolenia

  ul. Spacerowa

  ul. Spokojna

  ul. Sportowa

  ul. Stawowa

  ul. Szafirowa

  ul. Szkolna

  ul. Szosa Jaworowa

  ul. Słoneczna

  ul. Topolowa

  ul. Traugutta

  ul. Truskawkowa

  ul. Tęczowa

  ul. Warszawska

  ul. Wałowa

  ul. Wesoła

  ul. Wiejska

  ul. Winogronowa

  ul. Wiśniowa

  ul. Wjazdowa

  ul. Wrocławska

  ul. Wspólna

  ul. Wyspiańskiego

  ul. Władysława Łokietka

  ul. Zamkowa

  ul. ks. mjr. Stefana Ufryjewicza

  ul. Śliwicka

  ul. św. Karola Boromeusza

  ul. Żeromskiego

  ul. Żurawinowa