Otmuchów w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Otmuchów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Otmuchów to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa opolskiego, powiatu nyskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Otmuchów.
 • 4 946 Liczba mieszkańców
 • 27,8 km² Powierzchnia
 • 177,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 220 m n.p.m Wysokość
 • przed 1115 Data założenia
 • 1347 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 77 Numer kierunkowy
 • ONY Tablice rejestracyjne
 • Jan Franciszek Woźniak Burmistrz miasta
Otmuchów na mapie
Identyfikatory
 • 17.173450.4661 Współrzędne GPS
 • 1607064 TERYT (TERC)
 • 0965832 SIMC
Herb miasta Otmuchów
Otmuchów herb

Otmuchów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
48-385Poczta Otmuchów, ul. Krakowska 6
48-385Skrytki Pocztowe Poczta Otmuchów, ul. Krakowska 6

Otmuchów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Otmuchowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Nysie (podlega pod: ZUS Oddział w Opolu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Armii Krajowej 3
48-300 Nysa
Urząd Miejski w Otmuchowie
(77) 431-50-16
(77) 431-50-16
ul. Zamkowa 6
48-385 Otmuchów

Otmuchów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Otmuchów jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 946, z czego 52,5% stanowią kobiety, a 47,5% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 8,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2017 roku 21 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,6% mieszkańców Otmuchowa jest stanu wolnego, 53,9% żyje w małżeństwie, 5,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,2% to wdowy/wdowcy.

  Otmuchów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -29. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,84 na 1000 mieszkańców Otmuchowa. W 2017 roku urodziło się 38 dzieci, w tym 52,6% dziewczynek i 47,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 316 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,72 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 51,0% zgonów w Otmuchowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,2% zgonów w Otmuchowie były nowotwory, a 7,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Otmuchowa przypada 10.78 zgonów. Jest to więcej od wartości średniej dla województwa opolskiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 63 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 64 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Otmuchowa -1. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  62,2% mieszkańców Otmuchowa jest w wieku produkcyjnym, 14,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Otmuchowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 946 Liczba mieszkańców
 • 2 597 Kobiety
 • 2 349 Mężczyźni
 • 52,5%
  47,5%
 • 111 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 111 kobiet)
 • 90 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 90 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Otmuchowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Otmuchowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Otmuchowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Otmuchowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 43,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Otmuchów
  43,0 lat
  woj. opolskie
  42,6 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 44,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Otmuchów, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Otmuchowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Otmuchów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Otmuchów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Otmuchów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,6% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,8%
  woj. opolskie
  28,3%
  Kraj
  28,8%
 • 23,8% Kobiety
  (Panny)
 • 34,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,9% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  54,0%
  woj. opolskie
  54,8%
  Cały kraj
  55,8%
 • 52,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,2% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  10,0%
  Województwo
  9,4%
  Polska
  9,6%
 • 16,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,3%
  Województwo
  4,7%
  Cała Polska
  5,0%
 • 5,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,9% Nieustalone
 • Otmuchów
  2,0%
  Województwo
  2,7%
  Polska
  0,8%
 • 1,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Otmuchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Otmuchowie w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Otmuchów
  4,2
  woj. opolskie
  4,8
  Cały kraj
  5,0
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  1,8
  Województwo
  1,6
  Cała Polska
  1,7
 • 21 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Otmuchowie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Otmuchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -29 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -11 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -18 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,84 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -5,8
  woj. opolskie
  -1,8
  Polska
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Otmuchowie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Otmuchowie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Otmuchowie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Otmuchowie w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 38 Urodzenia żywe
 • 20 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 18 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,6%
  47,4%
 • 7,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Otmuchów
  7,7
  woj. opolskie
  9,2
  Kraj
  10,5
 • 36,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  36,0
  woj. opolskie
  38,7
  Kraj
  44,2
 • 12 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12
 • 47.33 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 47.33
 • 76.29 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 76.29
 • 67.72 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 67.72
 • 30.17 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30.17
 • 7.37 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.37
 • 0.46 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.46
 • 3 316 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 245 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 385 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Otmuchów
  3 316 g
  Opolskie
  3 359 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 83 Waga 4000g - 4499g
 • 83
 • 338 Waga 3500g - 3999g
 • 338
 • 452 Waga 3000g - 3499g
 • 452
 • 206 Waga 2500g - 2999g
 • 206
 • 34 Waga 2000g - 2499g
 • 34
 • 19 Waga 1500g - 1999g
 • 19
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,20 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Otmuchów
  1,20
  Opolskie
  1,29
  Cały kraj
  1,45
 • 0,59 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Otmuchów
  0,59
  Województwo
  0,63
  Polska
  0,71
 • 0,72 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Otmuchów
  0,72
  Województwo
  0,83
  Cała Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w Otmuchowie w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 54 Zgony
 • 33 Kobiety
  (Zgony)
 • 21 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 61,1%
  38,9%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 10,8 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,8
  Województwo
  10,1
  Cała Polska
  10,1
 • 131,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Otmuchów
  131,5
  woj. opolskie
  115,9
  Cały kraj
  101,5
 • 6,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  6,3
  Województwo
  4,6
  Polska
  4,0
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,2
  Opolskie
  3,1
  Cały kraj
  3,2
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  1,4
  Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie nyskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 51,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  51,6%
  woj. opolskie
  48,6%
  Polska
  45,7%
 • 23,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Otmuchów
  23,4%
  Województwo
  24,3%
  Polska
  26,7%
 • 7,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Otmuchów
  7,1%
  woj. opolskie
  7,5%
  Cała Polska
  6,1%
 • 0,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  0,2
  Cały kraj
  5,9
 • 76,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  76,4
  Cała Polska
  74,3
 • 270,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  270,2
  woj. opolskie
  254,2
  Cały kraj
  274,3
 • 239,3 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  239,3
  Cały kraj
  261,6
 • 597,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 622,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 570,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  597,1
  Opolskie
  509,7
  Cały kraj
  469,0
 • 123,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 65,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 179,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Otmuchów
  123,3
  Województwo
  98,8
  Cały kraj
  87,7
 • 47,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  47,4
  Opolskie
  36,1
  Kraj
  31,8
 • 9,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  9,8
  woj. opolskie
  10,5
  Polska
  8,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,9%
  woj. opolskie
  1,1%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 63 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 35 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 28 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 64 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 34 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 30 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -2 Saldo migracji
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -1 Saldo migracji wewnętrznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Otmuchowie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Otmuchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 12,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Otmuchów, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Otmuchów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Otmuchowie oddano do użytku 4 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,81 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Otmuchowie to 1 924 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 385 mieszkań. Jest to wartość większa od wartości dla województwa opolskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Otmuchowie to 5,00 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Otmuchowie to 104,50 m2 i jest mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,12% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,08% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,48% mieszkań posiada łazienkę, 78,85% korzysta z centralnego ogrzewania, a 89,55% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Otmuchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 924 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 385,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  385,10
  woj. opolskie
  355,90
  Kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 71,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Otmuchów
  71,90 m2
  Opolskie
  80,70 m2
  Cała Polska
  73,80 m2
 • 27,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Otmuchów
  27,70 m2
  woj. opolskie
  28,70 m2
  Cała Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,75 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,75
  woj. opolskie
  4,19
  Cały kraj
  3,82
 • 2,60 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,60
  Województwo
  2,81
  Cała Polska
  2,69
 • 0,69 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,69
  Opolskie
  0,67
  Cały kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Otmuchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 4 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 0,81 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,81
  Opolskie
  2,02
  Kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 11 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 20 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  5,00
  Opolskie
  4,59
  Cała Polska
  3,91
 • 4,04 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  4,04
  woj. opolskie
  9,28
  Kraj
  18,14
 • 418 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 104,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  104,5 m2
  Opolskie
  115,2 m2
  Kraj
  92,7 m2
 • 0,08 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,08 m2
  woj. opolskie
  0,23 m2
  Kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Otmuchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 99,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,12%
  Województwo
  98,25%
  Cała Polska
  96,79%
 • 98,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  98,08%
  Opolskie
  96,96%
  Polska
  93,66%
 • 95,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  95,48%
  woj. opolskie
  93,50%
  Polska
  91,31%
 • 78,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  78,85%
  Opolskie
  82,22%
  Cała Polska
  82,12%
 • 89,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Otmuchów
  89,55%
  Opolskie
  46,51%
  Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Otmuchów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Otmuchowie na 1000 mieszkańców pracuje 233 osób . Jest to więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. 57,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 42,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Otmuchowie wynosiło w 2017 roku 9,2% (10,0% wśród kobiet i 8,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Otmuchowie wynosiło 3 631,95 PLN, co odpowiada 80.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Otmuchowa 345 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 514 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 169.

  24,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Otmuchowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 26,2% w przemyśle i budownictwie, a 16,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Otmuchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 233 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Otmuchów
  233,0
  woj. opolskie
  215,0
  Polska
  247,0
 • 9,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 10,0% Kobiety
 • 8,5% Mężczyźni
 • Miasto
  9,2%
  Województwo
  7,2%
  Cały kraj
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Otmuchowie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Otmuchowie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Otmuchowie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Otmuchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 632 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 632 PLN
  Opolskie
  4 145 PLN
  Cała Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Otmuchowie w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Otmuchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 345 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 514 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 169 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,49 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Otmuchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 24,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 28,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 26,2% Przemysł i budownictwo
 • 14,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 38,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 30,5% Pozostałe
 • 44,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 16,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Otmuchowie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Otmuchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 153 Pracujący ogółem
 • 660 Kobiety
 • 493 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Otmuchowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,2% W wieku produkcyjnym
 • 55,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Otmuchów, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 60,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  60,7
  woj. opolskie
  59,7
  Cały kraj
  63,4
 • 37,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Otmuchów
  37,1
  Opolskie
  34,2
  Polska
  34,0
 • 156,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  156,7
  woj. opolskie
  134,5
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 60,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Otmuchów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Otmuchowie w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 547 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 391 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 34 nowe podmioty, a 33 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (49) podmiotów zarejestrowano w roku 2011, a najmniej (29) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (54) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (30) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2013 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Otmuchowie najwięcej (27) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (515) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,5% (8) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,9% (125) podmiotów, a 75,7% (414) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Otmuchowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (30.4%) oraz Budownictwo (15.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 547 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 125 Przemysł i budownictwo
 • 414 Pozostała działalność
 • 34 Podmioty nowo zarejestrowane w Otmuchowie w 2017 roku
 • 33 Podmioty wyrejestrowane w Otmuchowie w 2017 roku
 • 391 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 515 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 515
 • 27 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 27
 • 4 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 4
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 546 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 546
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 35 Spółki handlowe ogółem
 • 35
 • 4  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 24  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 24
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 27 Spółki cywilne ogółem
 • 27
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 391 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 119 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 119
 • 62 Budownictwo
 • 62
 • 42 Przetwórstwo przemysłowe
 • 42
 • 37 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 37
 • 24 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 24
 • 21 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 21
 • 19 Transport i gospodarka magazynowa
 • 19
 • 17 Pozostała działalność
 • 17
 • 14 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 14
 • 9 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 9
 • 7 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 7
 • 6 Informacja i komunikacja
 • 6
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Otmuchów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Otmuchowie stwierdzono szacunkowo 95 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,16 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Otmuchowie wynosi 76,20% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Otmuchowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,77 (wykrywalność 67%) oraz przeciwko mieniu - 8,53 (wykrywalność 53%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,91 (91%), drogowe - 1,76 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,70 (85%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Otmuchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Otmuchowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Otmuchów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 95 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 95
 • 63 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 63
 • 19 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 19
 • 9 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 9
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 42 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 42
 • 19,16 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  19,16
  woj. opolskie
  19,95
  Kraj
  19,62
 • 12,77 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,77
  woj. opolskie
  11,91
  Polska
  12,07
 • 3,91 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,91
  woj. opolskie
  5,35
  Kraj
  4,94
 • 1,76 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Otmuchów
  1,76
  Województwo
  1,83
  Kraj
  1,78
 • 0,70 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,70
  Opolskie
  0,55
  Kraj
  0,49
 • 8,53 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Otmuchów
  8,53
  woj. opolskie
  8,84
  Kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Otmuchów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  76%
  Województwo
  74%
  Cały kraj
  72%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  68%
  Opolskie
  63%
  Kraj
  60%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  91%
  Województwo
  89%
  Cała Polska
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  woj. opolskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  85%
  Opolskie
  77%
  Cały kraj
  84%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  53%
  woj. opolskie
  52%
  Cały kraj
  52%

Otmuchów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu Otmuchowa wyniosła w 2016 roku 46,3 mln złotych, co daje 3,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 21.6% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Otmuchowa - 37.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (28.2%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,4 mln złotych, czyli 7,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Otmuchowa wyniosła w 2016 roku 47,1 mln złotych, co daje 3,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 10.4% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (31%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (30.5%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (24.5%). W budżecie Otmuchowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 460 złotych na mieszkańca (13,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił -0,0 złotych na mieszkańca (-0,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 15,9%.
 • Wydatki budżetu w Otmuchowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Otmuchowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Otmuchów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Otmuchowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  33,5 mln

  2,4 tys(100%)

  33,7 mln

  2,4 tys(100%)

  33,7 mln

  2,4 tys(100%)

  37,4 mln

  2,7 tys(100%)

  41,5 mln

  3,0 tys(100%)

  47,2 mln

  3,4 tys(100%)

  38,4 mln

  2,8 tys(100%)

  46,3 mln

  3,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,8 mln

  2,5 tys(38.1%)

  13,5 mln

  2,7 tys(40%)

  14,2 mln

  2,8 tys(42.1%)

  16,7 mln

  3,2 tys(44.6%)

  18,7 mln

  3,7 tys(45.1%)

  17,7 mln

  3,5 tys(37.4%)

  17,7 mln

  3,5 tys(46%)

  17,3 mln

  3,5 tys(37.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,9 mln

  1,2 tys(17.6%)

  6,2 mln

  1,2 tys(18.4%)

  6,4 mln

  1,2 tys(19%)

  6,7 mln

  1,3 tys(18%)

  7,2 mln

  1,4 tys(17.3%)

  7,3 mln

  1,4 tys(15.4%)

  6,8 mln

  1,4 tys(17.8%)

  13,0 mln

  2,6 tys(28.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,3 mln

  652(9.9%)

  3,9 mln

  774(11.6%)

  3,3 mln

  646(9.8%)

  3,4 mln

  667(9.2%)

  5,9 mln

  1,2 tys(14.2%)

  13,6 mln

  2,7 tys(28.8%)

  4,7 mln

  948(12.4%)

  5,7 mln

  1,1 tys(12.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,5 mln

  493(7.5%)

  2,7 mln

  539(8.1%)

  2,8 mln

  539(8.2%)

  2,9 mln

  564(7.7%)

  3,1 mln

  617(7.5%)

  3,1 mln

  622(6.6%)

  2,9 mln

  588(7.7%)

  3,2 mln

  637(6.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,1 mln

  414(6.3%)

  1,6 mln

  324(4.9%)

  2,2 mln

  424(6.5%)

  2,1 mln

  413(5.7%)

  1,6 mln

  307(3.8%)

  696,8 tys

  138(1.5%)

  936,6 tys

  187(2.4%)

  1,9 mln

  374(4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,6 mln

  318(4.9%)

  1,8 mln

  365(5.5%)

  1,2 mln

  227(3.5%)

  1,3 mln

  262(3.6%)

  1,2 mln

  244(3%)

  1,3 mln

  254(2.7%)

  1,4 mln

  281(3.7%)

  1,5 mln

  308(3.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,2 mln

  429(6.6%)

  977,0 tys

  193(2.9%)

  918,7 tys

  179(2.7%)

  1,2 mln

  225(3.1%)

  1,3 mln

  252(3.1%)

  1,1 mln

  215(2.3%)

  1,3 mln

  258(3.4%)

  1,2 mln

  246(2.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  595,7 tys

  116(1.8%)

  805,8 tys

  159(2.4%)

  844,8 tys

  164(2.5%)

  867,8 tys

  169(2.3%)

  787,9 tys

  155(1.9%)

  789,0 tys

  157(1.7%)

  671,2 tys

  134(1.7%)

  560,7 tys

  112(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  285,1 tys

  55,7(0.8%)

  713,8 tys

  141(2.1%)

  485,1 tys

  94,4(1.4%)

  857,0 tys

  167(2.3%)

  477,8 tys

  94,3(1.2%)

  254,9 tys

  50,6(0.5%)

  348,3 tys

  69,7(0.9%)

  541,5 tys

  108(1.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  341,0 tys

  66,6(1%)

  320,9 tys

  63,5(1%)

  390,7 tys

  76,1(1.2%)

  358,7 tys

  69,8(1%)

  412,3 tys

  81,4(1%)

  383,3 tys

  76,1(0.8%)

  325,2 tys

  65,0(0.8%)

  478,8 tys

  95,8(1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  229,3 tys

  44,8(0.7%)

  243,2 tys

  48,1(0.7%)

  268,6 tys

  52,3(0.8%)

  262,4 tys

  51,1(0.7%)

  281,7 tys

  55,6(0.7%)

  274,2 tys

  54,4(0.6%)

  273,5 tys

  54,7(0.7%)

  290,6 tys

  58,2(0.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  255,6 tys

  50,4(0.6%)

  276,8 tys

  55,0(0.6%)

  280,0 tys

  56,0(0.7%)

  259,4 tys

  51,9(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  161,6 tys

  31,6(0.5%)

  146,4 tys

  29,0(0.4%)

  130,6 tys

  25,4(0.4%)

  117,9 tys

  23,0(0.3%)

  167,1 tys

  33,0(0.4%)

  217,3 tys

  43,1(0.5%)

  246,9 tys

  49,4(0.6%)

  185,0 tys

  37,0(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,2 mln

  240(3.7%)

  469,7 tys

  93,0(1.4%)

  441,9 tys

  86,0(1.3%)

  545,6 tys

  106(1.5%)

  58,2 tys

  11,5(0.1%)

  36,9 tys

  7,3(0.1%)

  71,8 tys

  14,4(0.2%)

  74,0 tys

  14,8(0.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  14,6 tys

  2,8(0%)

  23,8 tys

  4,7(0.1%)

  67,6 tys

  13,2(0.2%)

  21,2 tys

  4,1(0.1%)

  23,0 tys

  4,5(0.1%)

  73,4 tys

  14,6(0.2%)

  180,6 tys

  36,1(0.5%)

  29,3 tys

  5,9(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  55,8 tys

  10,9(0.2%)

  45,5 tys

  9,0(0.1%)

  30,3 tys

  5,9(0.1%)

  30,8 tys

  6,0(0.1%)

  31,0 tys

  6,1(0.1%)

  35,2 tys

  7,0(0.1%)

  18,5 tys

  3,7(0%)

  20,3 tys

  4,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  31,2 tys

  6,1(0.1%)

  85,2 tys

  16,9(0.3%)

  35,7 tys

  7,0(0.1%)

  2,5 tys

  0,5(0%)

  2,5 tys

  0,5(0%)

  111,3 tys

  22,1(0.2%)

  141,6 tys

  28,3(0.4%)

  15,9 tys

  3,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  25,4 tys

  5,0(0.1%)

  7,4 tys

  1,5(0%)

  14,3 tys

  2,8(0%)

  16,7 tys

  3,2(0%)

  16,4 tys

  3,2(0%)

  10,9 tys

  2,2(0%)

  6,6 tys

  1,3(0%)

  11,6 tys

  2,3(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,6 tys

  0,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1 000

  0,2(0%)

  2,0 tys

  0,4(0%)

  1,8 tys

  0,4(0%)

  2,0 tys

  0,4(0%)

  2,0 tys

  0,4(0%)

  2,0 tys

  0,4(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  2,0 tys

  0,4(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  70,7 tys

  13,8(0.2%)

  53,6 tys

  10,6(0.2%)

  52,4 tys

  10,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Otmuchowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Otmuchowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Otmuchów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Otmuchowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  33,6 mln

  2,4 tys(100%)

  33,7 mln

  2,4 tys(100%)

  34,4 mln

  2,4 tys(100%)

  36,5 mln

  2,6 tys(100%)

  40,1 mln

  2,9 tys(100%)

  41,2 mln

  3,0 tys(100%)

  43,0 mln

  3,1 tys(100%)

  47,1 mln

  3,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,7 mln

  2,3 tys(34.7%)

  11,5 mln

  2,3 tys(34.2%)

  12,7 mln

  2,5 tys(37%)

  12,6 mln

  2,5 tys(34.6%)

  14,1 mln

  2,8 tys(35.2%)

  15,2 mln

  3,0 tys(36.9%)

  13,9 mln

  2,8 tys(32.4%)

  14,6 mln

  2,9 tys(31%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  11,9 mln

  2,3 tys(35.2%)

  11,4 mln

  2,3 tys(33.9%)

  12,3 mln

  2,4 tys(35.9%)

  12,3 mln

  2,4 tys(33.6%)

  12,9 mln

  2,6 tys(32.3%)

  13,3 mln

  2,6 tys(32.2%)

  13,8 mln

  2,8 tys(32%)

  14,4 mln

  2,9 tys(30.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,8 mln

  930(14.2%)

  5,0 mln

  997(15%)

  5,0 mln

  982(14.7%)

  5,2 mln

  1,0 tys(14.3%)

  5,4 mln

  1,1 tys(13.4%)

  5,3 mln

  1,0 tys(12.8%)

  5,2 mln

  1,0 tys(12%)

  11,5 mln

  2,3 tys(24.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,3 mln

  246(3.7%)

  1,9 mln

  382(5.7%)

  767,7 tys

  149(2.2%)

  1,5 mln

  285(4%)

  1,9 mln

  373(4.7%)

  3,6 mln

  707(8.7%)

  4,9 mln

  971(11.3%)

  3,0 mln

  594(6.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  820,9 tys

  160(2.4%)

  1,5 mln

  291(4.4%)

  1,4 mln

  265(4%)

  874,3 tys

  170(2.4%)

  2,6 mln

  521(6.6%)

  686,9 tys

  136(1.7%)

  1,5 mln

  294(3.4%)

  1,2 mln

  239(2.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  590,6 tys

  115(1.8%)

  590,7 tys

  117(1.8%)

  344,7 tys

  67,1(1%)

  1,1 mln

  216(3%)

  1,6 mln

  320(4%)

  1,4 mln

  284(3.5%)

  1,7 mln

  344(4%)

  1,1 mln

  222(2.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  962,7 tys

  188(2.9%)

  715,1 tys

  142(2.1%)

  1,0 mln

  201(3%)

  954,8 tys

  186(2.6%)

  980,3 tys

  193(2.4%)

  1,1 mln

  227(2.8%)

  1,4 mln

  283(3.3%)

  984,2 tys

  197(2.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  146,7 tys

  28,7(0.4%)

  138,4 tys

  27,4(0.4%)

  143,7 tys

  28,0(0.4%)

  119,1 tys

  23,2(0.3%)

  131,7 tys

  26,0(0.3%)

  100,4 tys

  19,9(0.2%)

  123,9 tys

  24,8(0.3%)

  140,8 tys

  28,2(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  217,8 tys

  42,5(0.6%)

  223,7 tys

  44,3(0.7%)

  196,0 tys

  38,2(0.6%)

  180,2 tys

  35,1(0.5%)

  210,6 tys

  41,6(0.5%)

  182,2 tys

  36,2(0.4%)

  132,5 tys

  26,5(0.3%)

  108,9 tys

  21,8(0.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,6 tys

  2,7(0%)

  35,6 tys

  7,1(0.1%)

  33,8 tys

  6,8(0.1%)

  42,5 tys

  8,5(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  69,6 tys

  13,6(0.2%)

  208,2 tys

  41,2(0.6%)

  22,2 tys

  4,3(0.1%)

  15,3 tys

  3,0(0%)

  21,7 tys

  4,3(0.1%)

  157,8 tys

  31,3(0.4%)

  23,8 tys

  4,8(0.1%)

  16,8 tys

  3,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  31,2 tys

  6,1(0.1%)

  85,2 tys

  16,9(0.3%)

  35,7 tys

  7,0(0.1%)

  2,5 tys

  0,5(0%)

  2,5 tys

  0,5(0%)

  111,3 tys

  22,1(0.3%)

  141,6 tys

  28,3(0.3%)

  15,9 tys

  3,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  9,0 tys

  1,8(0%)

  3,8 tys

  0,8(0%)

  6,7 tys

  1,3(0%)

  11,7 tys

  2,3(0%)

  151,7 tys

  29,9(0.4%)

  16,2 tys

  3,2(0%)

  5,7 tys

  1,1(0%)

  12,7 tys

  2,5(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1 000

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,2 tys

  2,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1 000

  0,2(0%)

  2,0 tys

  0,4(0%)

  1,8 tys

  0,4(0%)

  2,0 tys

  0,4(0%)

  2,0 tys

  0,4(0%)

  2,0 tys

  0,4(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  2,0 tys

  0,4(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  562,8 tys

  110(1.7%)

  347,8 tys

  68,8(1%)

  377,5 tys

  73,5(1.1%)

  1,4 mln

  271(3.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  170,0 tys

  34,0(0.4%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  609

  0,1(0%)

  512

  0,1(0%)

  760

  0,1(0%)

  480

  0,1(0%)

  500

  0,1(0%)

  600

  0,1(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  640

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  666,0 tys

  130(2%)

  0,0

  0,0(0%)

  958

  0,2(0%)

  289,7 tys

  56,4(0.8%)

  2,3 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Otmuchów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 012 mieszkańców Otmuchowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 510 kobiet oraz 502 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 12,0% średnie ogólnokształcące, a 18,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,0% mieszkańców Otmuchowa, gimnazjalnym 5,3%, natomiast 20,0% podstawowym ukończonym. 1,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa opolskiego mieszkańcy Otmuchowa mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Otmuchowie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,3%) oraz zasadnicze zawodowe (19,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (35,0%) oraz średnie zawodowe (19,1%).

  14,7% mieszkańców Otmuchowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (12,9% wśród dziewczynek i 16,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 426 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,54 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,3% ludności (28,6% wśród dziewczynek i 25,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 22 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 114,72.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,4% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,6% wśród dziewczyn i 11,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 27 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 196,75.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,3% mieszkańców (20,2% wśród dziewczyn i 18,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26 uczniów. 22 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,4% mieszkańców Otmuchowa w wieku potencjalnej nauki (26,7% kobiet i 28,1% mężczyzn).

 • 12,6% Wykształcenie wyższe
 • Otmuchów
  12,6%
  Województwo
  15,1%
  Polska
  17,9%
 • 14,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  33,2%
  woj. opolskie
  31,8%
  Polska
  33,3%
 • 36,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,9%
  Opolskie
  2,5%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Otmuchów
  12,0%
  Opolskie
  11,4%
  Cała Polska
  12,4%
 • 15,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  18,4%
  Opolskie
  17,8%
  Polska
  18,1%
 • 17,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  27,0%
  woj. opolskie
  26,6%
  Kraj
  22,9%
 • 19,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,3%
  Opolskie
  5,1%
  Kraj
  5,2%
 • 4,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  20,0%
  woj. opolskie
  19,9%
  Polska
  19,3%
 • 22,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Otmuchów
  1,8%
  Województwo
  1,4%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Otmuchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1426 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 426,0
  woj. opolskie
  875,0
  Kraj
  811,0
 • 0,54 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  0,54
  Opolskie
  0,85
  Kraj
  1,01
 •  
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Otmuchowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Otmuchowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole Nr2 z oddziałem żłobkowym
  Publiczne
  77 431-50-46
  ul. Jagiełły 3
  48-385 Otmuchów
  511411
  Publiczne Przedszkole nr 1 w Otmuchowie
  Publiczne
  77 431-53-00
  ul. Łokietka 2
  48-385 Otmuchów
  3717
 • Szkoły podstawowe w Otmuchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 114,72 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Otmuchów
  114,72
  Opolskie
  94,54
  Polska
  96,62
 • 112,08 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  112,08
  Województwo
  90,79
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Otmuchów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Otmuchów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Otmuchów
  22,0
  woj. opolskie
  16,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 22 Szkoły podstawowe ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 22
 • 22 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 •  
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Otmuchowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Otmuchowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Otmuchowie
  Publiczna
  77 431-51-30
  77 431-51-30
  ul. Krakowska 38
  48-385 Otmuchów
  1632531
 • Szkoły gimnazjalne w Otmuchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 196,75 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Otmuchów
  196,75
  Województwo
  96,73
  Cała Polska
  100,01
 • 188,62 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Otmuchów
  188,62
  Województwo
  88,61
  Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Otmuchów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Otmuchów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Otmuchów
  27,0
  Województwo
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 27 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 27
 • 27 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 27
 • 27 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 27
 •  
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Otmuchowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Otmuchowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum
  Publiczne
  77 431-51-56
  77 431-51-56
  ul. Krakowska 36
  48-385 Otmuchów
  10261-
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Otmuchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Otmuchowie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 26 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  26,0
  woj. opolskie
  25,0
  Cała Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 26 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 26
 • 26 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  22,0
  woj. opolskie
  24,0
  Kraj
  24,0
 • 22 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 22
 • 22 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 22
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Otmuchowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Otmuchowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  77 431-51-56
  77 431-51-56
  ul. Krakowska 36
  48-385 Otmuchów
  383-
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  77 431-51-56
  77 431-51-56
  ul. Krakowska 36
  48-385 Otmuchów
  362-
  Technikum
  Publiczne
  77 431-51-56
  77 431-51-56
  ul. Krakowska 36
  48-385 Otmuchów
  238-
 • Edukacyjne grupy wieku w Otmuchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 14,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Otmuchów, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Otmuchów, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Otmuchów, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Otmuchów - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Otmuchowie

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2017 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 3 (całoroczne: 0)
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Otmuchowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Otmuchowie
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Otmuchowie: 2 (publiczne: 2, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 84 (uczestnicy: 6 460)
  • wystawy: 31 (uczestnicy: 2 480)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 180)
  • koncerty: 15 (uczestnicy: 1 150)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 11 (uczestnicy: 680)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 4 (uczestnicy: 670)
  • konkursy: 5 (uczestnicy: 350)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 130)
  • konferencje: 5 (uczestnicy: 460)
  • warsztaty: 6 (uczestnicy: 360)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 13 (członkowie: 153)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 30)
  • taneczne: 4 (członkowie: 40)
  • muzyczne: 7 (członkowie: 63)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 4 (absolwenci: 42)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 15)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 20)
  • tańca: 1 (absolwenci: 7)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 123)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 35)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 43)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 20)
  • taneczne: 2 (członkowie: 25)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2017 w Otmuchowie działało 1 kino posiadające 1 salę z 150 miejscami na widowni. Odbyły się 23 seanse, na które przyszło 2 020 widzów, w tym 4 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 600 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 0 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2016 w Otmuchowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 17 818 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 22 641 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 1
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  Według danych z 2016 w Otmuchowie działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 132 członków. Zarejestrowano 460 ćwiczących (mężczyźni: 365, kobiety: 95, chłopcy do lat 18: 206, dziewczęta do lat 18: 61). Aktywnych było 7 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (11) oraz inne osoby (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Otmuchowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Otmuchowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Otmuchowa znajduje się 26 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Otmuchowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1693 r.dnia 1949-04-16, wykaz dokumentów: 43/49 z 1949-04-16
  • Miasto (data nieznana)dnia 1949-04-16, wykaz dokumentów: 44/49(164) z 1949-04-16
  • Ratusz z 1538 r. (ul. Rynek 1)dnia 1949-04-16, wykaz dokumentów: R.166 z 1949-04-16; 115 z 1954-08-23
  • Zamek z 1295 r. (ul. Zamkowa 4)dnia 1949-04-29, wykaz dokumentów: R.167 z 1949-04-29; 888/64 z 1964-05-18
  • Brama miejska z końca XV w.dnia 1959-10-12, wykaz dokumentów: 588/59 z 1959-10-12
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVII/XVIII w. (ul. Nyska 4)dnia 1964-04-03, wykaz dokumentów: 767/64 z 1964-04-03
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVII/XVIII w. (ul. Nyska 2)dnia 1964-04-03, wykaz dokumentów: 767/64 z 1964-04-03; 768/64 z 1964-04-03
  • Studnia (data nieznana) (ul. Zamkowa 4)dnia 1964-05-18, wykaz dokumentów: 888/64 z 1964-05-18
  • Pałac z 1706 - 1707 (ul. Zamkowa 6)dnia 1964-05-18, wykaz dokumentów: 889/64 z 1964-05-18
  • Inny budynek mieszkalny z XVII - XVIII (ul. Rynek 3)dnia 1964-05-23, wykaz dokumentów: 898/64 z 1964-05-23
  • Basteja z XV w. (ul. Cicha 2)dnia 1965-01-26, wykaz dokumentów: 955/65 z 1965-01-26
  • Mur obronny z końca XIV w.dnia 1965-01-26, wykaz dokumentów: 956/65 z 1965-01-26
  • Kościół z 1857 r.dnia 1966-02-17, wykaz dokumentów: 1154/66 z 1966-02-17
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Rynek 2)dnia 1966-04-06, wykaz dokumentów: 1274/66 z 1966-04-06
  • Kaplica z XVIII w.dnia 1966-05-10, wykaz dokumentów: 1392/66 z 1966-05-10
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Krakowska 4)dnia 1966-05-10, wykaz dokumentów: 1394/66 z 1966-05-10
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Nyska 6)dnia 1966-05-10, wykaz dokumentów: 1395/66 z 1966-05-10
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Nyska 8)dnia 1966-05-10, wykaz dokumentów: 1396/66 z 1966-05-10
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Rynek 4)dnia 1969-05-23, wykaz dokumentów: 1943/69 z 1969-05-23
  • Inny budynek gospodarczy z 2. poł. XVIII w. (ul. Orkana 2)dnia 1983-11-15, wykaz dokumentów: 2093/83 z 1983-11-15
  • Park z XIX w.dnia 1984-04-02, wykaz dokumentów: 107/84 z 1984-04-02
  • Cmentarz żydowski z 1830 r.dnia 1989-12-28, wykaz dokumentów: 234/89 z 1989-12-28
  • Kościół z 2. poł. XIX w.dnia 1990-10-04, wykaz dokumentów: 274/90 z 1990-10-04
  • Kaplica z 1. poł. XIX w.dnia 1990-10-04, wykaz dokumentów: 274/90 z 1990-10-04
  • Mur/ogrodzenie z 2. poł. XIX w.dnia 1990-10-04, wykaz dokumentów: 274/90 z 1990-10-04
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1695 r.dnia 1990-10-04, wykaz dokumentów: 274/90 z 1990-10-04
 • Formy ochrony przyrody w Otmuchowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Otmuchowa znajduje się 7 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Otmuchowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Otmuchowsko - Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu Rejon Jezior Otmuchowskiego i Nyskiego o pow. 11 785 3 ha położony jest w obrębie Obniżenia Otmuchowskiego będącego zapadliskiem tektonicznym które wykorzystuje Nysa Kłodzka w swym środkowym biegu. Szerokie dno doliny zajmują pola uprawne i łąki częściowo jednak jest zalane po utworzeniu dwóch zbiorników retencyjnych: starszego (z 1934r) Jeziora Otmuchowskiego i młodszego (z 1973r) - Głębinowskiego powyżej miasta Nysy. Nad Nysą leży kilka starych miast. Powyżej Otmuchowa znajduje się zabytkowy otoczony murami obronnymi Paczków poniżej zaś przemysłowa Nysa., Data ustanowienia: 1989-01-01, Opis granicy: Położenie obszaru chronionego krajobrazu określa mapa w skali 1:150 000 stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały., Powierzchnia: 13389.2 ha
  • Zbiornik Otmuchowski - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2008-11-21, Powierzchnia: 2027.01 ha
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1955-02-09
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: 97_2:ułamany konar, Data ustanowienia: 1955-02-09
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1955-02-09
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1957-12-31
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1971-02-27

Otmuchów - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017) • W 2017 roku w Otmuchowie znajdowało się 25 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 taksówek oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu nyskiego.

  Powiat nyski - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 25 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 23 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Otmuchowie w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 1 334,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  1 334,0 km
  Opolskie
  351,2 km
  Cały kraj
  388,2 km
 • 18,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  18,3 km
  Opolskie
  3,3 km
  Cały kraj
  3,2 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Otmuchów przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 46droga krajowa nr 46(Kłodzko - Jaszkówka - Podzamek - Laski - Mąkolno - Złoty Stok - Kamienica - Paczków - Stary Paczków - Ścibórz - Otmuchów - Wójcice - Goświnowice - Nysa - Hanuszów - Strobice - Pakosławice - Sidzina - Malerzowice Wielkie - Grabin - Jaczowice - Brzęczkowice - Niemodlin - Sosnówka - Prądy - Dąbrowa - Karczów - Wrzoski - Opole - Lędziny - Chrząstowice - Dębska Kuźnia - Schodnia - Ozimek - Grodziec - Myślina - Błachów - Dobrodzień - Gosławice - Gwoździany - Pawonków - Lisowice - Lubliniec - Lubecko - Kochanowice - Lisów - Herby - Blachownia - Częstochowa - Odrzykoń - Olsztyn - Przymiłowice - Piasek - Janów - Apolonka - Bystrzanowice - Lgoczanka - Ślęzany - Lelów - Nakło - Szczekociny)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Otmuchów przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 137Linia kolejowa nr 137: Katowice - Legnica [o znaczeniu państwowym] (Katowice - Katowice Załęże - Chorzów Batory - Świętochłowice - Ruda Chebzie - Ruda Śląska - Zabrze - Gliwice ZNTK - Gliwice - Gliwice Łabędy - Rzeczyce Śląskie - Taciszów - Rudziniec Gliwicki - Sławięcice - Kędzierzyn Blachownia Śląska - Kędzierzyn Koźle - Kędzierzyn Koźle Port - Kędzierzyn Koźle Przystanek - Kędzierzyn Koźle Zachodnie - Pokrzywnica - Twardawa - Głogówek - Racławice Śląskie - Dytmarów - Prudnik - Szybowice - Nowy Las - Nowy Świętów - Przełęk - Nysa - Radzikowice - Goświnowice - Wójcice -Otmuchów -Otmuchów Jezioro - Paczków - Doboszowice - Kamieniec Ząbkowicki - Ząbkowice Śląskie - Piława Górna - Dzierżoniów Śląski - Mościsko Dzierżoniowskie - Krzyżowa - Świdnica Kraszowice - Świdnica Miasto - Bolesławice Świdnickie - Jaworzyna Śląska - Stanowice - Strzegom - Goczałków - Rogoźnica - Jawor - Stary Jawor - Brachów - Przybyłowice - Nowa Wieś Legnicka - Legnica Piekary - Legnica)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Otmuchowie istnieje 113 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Agatowa

  ul. Agrestowa

  ul. Akacjowa

  ul. Aroniowa

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Bolesława Krzywoustego

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Borówkowa

  ul. Brzozowa

  ul. Cicha

  ul. Czereśniowa

  ul. Czesława Miłosza

  ul. Diamentowa

  pl. Dzierżonia

  ul. Dąbrówki

  ul. Dębowa

  ul. Fabryczna

  ul. Grodkowska

  ul. Grunwaldzka

  ul. Gruszkowa

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Jagiełły

  ul. Jagodowa

  ul. Jałowcowa

  ul. Jaśminowa

  ul. Jeżynowa

  ul. Józefa Chełmońskiego

  ul. Kalinowa

  ul. Kasztanowa

  ul. Kazimierza Odnowiciela

  ul. Kazimierza Wielkiego

  ul. Klematisów

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Konwaliowa

  ul. Koralowa

  ul. Kossaka

  ul. Kościuszki

  ul. Krakowska

  ul. Krokusowa

  ul. Królowej Jadwigi

  ul. Kwiatowa

  os. Lata Kwiatów

  ul. Leszczynowa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Lompy

  ul. Magnoliowa

  ul. Malinowa

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Matejki

  ul. Mickiewicza

  ul. Mieszka I

  ul. Mikołaja Reja

  ul. Modrzewiowa

  ul. Morelowa

  ul. Mostowa

  ul. Młyńska

  ul. Norwida

  ul. Nyska

  ul. Ogrodowa

  ul. Opolska

  ul. Orkana

  ul. Orzechowa

  ul. Parkowa

  ul. Pałacowa

  ul. Perłowa

  ul. Piastowska

  ul. Pigwowa

  ul. Plac Jana Pawła II

  ul. Plażowa

  ul. Porzeczkowa

  ul. Powstańców Śląskich

  ul. Radosna

  ul. Reymonta

  ul. Roosevelta

  ul. Rubinowa

  Rynek

  ul. Różana

  ul. Róży Wiatrów

  ul. Sienkiewicza

  ul. Sikorskiego

  ul. Smolenia

  ul. Spacerowa

  ul. Spokojna

  ul. Sportowa

  ul. Stawowa

  ul. Szafirowa

  ul. Szkolna

  ul. Szosa Jaworowa

  ul. Słoneczna

  ul. Topolowa

  ul. Traugutta

  ul. Truskawkowa

  ul. Tęczowa

  ul. Warszawska

  ul. Wałowa

  ul. Wesoła

  ul. Wiejska

  ul. Winogronowa

  ul. Wiśniowa

  ul. Wjazdowa

  ul. Wrocławska

  ul. Wspólna

  ul. Wyspiańskiego

  ul. Władysława Łokietka

  ul. Zamkowa

  ul. ks. mjr. Stefana Ufryjewicza

  ul. Śliwicka

  ul. św. Karola Boromeusza

  ul. Żeromskiego

  ul. Żurawinowa