Rychwał w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Rychwał - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Rychwał to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu konińskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Rychwał.
 • 2 366 Liczba mieszkańców
 • 9,7 km² Powierzchnia
 • 243,9 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • ok. 1394 Data założenia
 • 1413 - 1870 , 1921 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 63 Numer kierunkowy
 • PKN Tablice rejestracyjne
 • Stefan Mieczysław Dziamara Burmistrz miasta
Rychwał na mapie
Identyfikatory
 • 18.166352.0697 Współrzędne GPS
 • 3010074 TERYT (TERC)
 • 0949193 SIMC
Herb miasta Rychwał
Rychwał herb

Jak Rychwał wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Rychwał na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Rychwał wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Rychwał plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
5Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
16Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
27Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
33Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
46Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
78Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
101Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
123Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
127Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
138Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
149Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
154Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
157Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
176Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
182Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
269Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
281Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
305Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
319Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
320Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
327Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
350Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca

Rychwał - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
62-570Poczta Rychwał koło Konina

Rychwał - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Rychwale)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Koninie (podlega pod: ZUS II Oddział w Poznaniu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Św. Maksymiliana Kolbego 1
62-510 Konin
Urząd Gminy i Miasta Rychwał
(63) 248-10-01 14
(63) 248-10-55
Plac Wolności 16
62-570 Rychwał

Rychwał - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rychwał jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 366, z czego 50,5% stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 0,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Rychwała zawarli w 2022 roku 13 małżeństw, co odpowiada 5,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,7% mieszkańców Rychwała jest stanu wolnego, 59,0% żyje w małżeństwie, 4,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,4% to wdowy/wdowcy.

  Rychwał ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -13. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,48 na 1000 mieszkańców Rychwała. W 2022 roku urodziło się 13 dzieci, w tym 61,5% dziewczynek i 38,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 383 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,79 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 26,1% zgonów w Rychwale spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,8% zgonów w Rychwale były nowotwory, a 7,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Rychwała przypada 10.97 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 32 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 37 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Rychwała -5. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  58,3% mieszkańców Rychwała jest w wieku produkcyjnym, 19,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Rychwała
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 366 Liczba mieszkańców
 • 1 196 Kobiety
 • 1 170 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Rychwale w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Rychwale w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Rychwale w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Rychwała
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  40,7 lat
  Wielkopolskie
  41,1 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 42,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Rychwał, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Rychwała
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Rychwał,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Rychwał,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Rychwał,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,7% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,8%
  Województwo
  29,8%
  Kraj
  29,1%
 • 22,1% Kobiety
  (Panny)
 • 33,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,0% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  58,9%
  Wielkopolskie
  54,7%
  Cała Polska
  54,0%
 • 58,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,4% Wdowcy/Wdowy
 • Rychwał
  8,4%
  woj. wielkopolskie
  8,3%
  Kraj
  8,5%
 • 14,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  4,8%
  Województwo
  7,0%
  Kraj
  7,6%
 • 5,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Miasto
  0,1%
  Wielkopolskie
  0,2%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Rychwale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Rychwale w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  5,5
  Wielkopolskie
  4,2
  Cała Polska
  4,1
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Rychwał
  1,0
  Województwo
  1,4
  Kraj
  1,6
 • 13 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Rychwale w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Rychwale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -13 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -8 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -5 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,48 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -5,5
  Województwo
  -2,2
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Rychwale w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Rychwale w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Rychwale w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Rychwale w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13 Urodzenia żywe
 • 8 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 5 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 61,5%
  38,5%
 • 5,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  5,5
  woj. wielkopolskie
  8,7
  Cały kraj
  8,1
 • 33,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Rychwał
  33,8
  woj. wielkopolskie
  37,1
  Cały kraj
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 37 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 37
 • 101 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 101
 • 75 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 75
 • 25 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 383 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 311 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 452 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Rychwał
  3 383 g
  woj. wielkopolskie
  3 392 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 18 Waga 4500g - 4999g
 • 18
 • 99 Waga 4000g - 4499g
 • 99
 • 322 Waga 3500g - 3999g
 • 322
 • 377 Waga 3000g - 3499g
 • 377
 • 148 Waga 2500g - 2999g
 • 148
 • 37 Waga 2000g - 2499g
 • 37
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 5 Waga 600g - 999g
 • 5
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,25 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Rychwał
  1,25
  woj. wielkopolskie
  1,33
  Cały kraj
  1,26
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,62
  Województwo
  0,65
  Cała Polska
  0,61
 • 0,79 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,79
  Województwo
  0,80
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Rychwale w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 26 Zgony
 • 16 Kobiety
  (Zgony)
 • 10 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 61,5%
  38,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,0 Zgony na 1000 ludności
 • Rychwał
  11,0
  Województwo
  10,9
  Cała Polska
  11,9
 • 127,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  127,3
  Wielkopolskie
  124,8
  Kraj
  147,0
 • 2,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  2,0
  Wielkopolskie
  3,5
  Polska
  3,8
 • 2,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Rychwał
  2,8
  Wielkopolskie
  2,9
  Cały kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie konińskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Rychwał
  26,1%
  woj. wielkopolskie
  28,6%
  Cała Polska
  36,0%
 • 23,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  23,8%
  Województwo
  24,2%
  Cały kraj
  23,6%
 • 7,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  7,1%
  woj. wielkopolskie
  7,6%
  Cała Polska
  6,7%
 • 84 Zgony spowodowane COVID-19
 • 9,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  9,7
  Polska
  15,8
 • 57,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  57,5
  Kraj
  70,6
 • 239,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  239,6
  Wielkopolskie
  263,4
  Kraj
  280,1
 • 239,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  239,9
  Kraj
  253,9
 • 262,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 299,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 224,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  262,1
  Województwo
  311,2
  Cały kraj
  426,2
 • 42,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 32,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 86,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  42,4
  Wielkopolskie
  48,9
  Kraj
  62,9
 • 26,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Rychwał
  26,2
  Województwo
  35,1
  Kraj
  33,8
 • 6,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  6,2
  Wielkopolskie
  6,7
  Kraj
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Rychwał
  0,6%
  Województwo
  0,7%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 32 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 14 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 37 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 19 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -5 Saldo migracji
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -5 Saldo migracji wewnętrznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Rychwale w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Rychwale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Rychwał, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Rychwał - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Rychwale oddano do użytku 7 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,97 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Rychwale to 752 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 319 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Rychwale to 5,57 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Rychwale to 125,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,40% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,47% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,54% mieszkań posiada łazienkę, 81,65% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,40% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu konińskiego.

  Powiat koniński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Rychwale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 752 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 319,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Rychwał
  319,20
  Województwo
  386,90
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 107,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Rychwał
  107,40 m2
  Województwo
  81,90 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 34,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Rychwał
  34,30 m2
  woj. wielkopolskie
  31,70 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 5,19 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Rychwał
  5,19
  Wielkopolskie
  4,06
  Cała Polska
  3,83
 • 3,13 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Rychwał
  3,13
  Wielkopolskie
  2,58
  Cała Polska
  2,42
 • 0,60 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,60
  woj. wielkopolskie
  0,64
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Rychwale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 7 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,97 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  2,97
  Województwo
  7,35
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 39 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,57 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,57
  Województwo
  4,04
  Cała Polska
  3,89
 • 16,55 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Rychwał
  16,55
  Wielkopolskie
  29,73
  Cała Polska
  24,56
 • 876 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 125,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  125,1 m2
  woj. wielkopolskie
  94,4 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,37 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Rychwał
  0,37 m2
  woj. wielkopolskie
  0,69 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Rychwale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,40% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Rychwał
  98,40%
  Województwo
  98,07%
  Kraj
  97,75%
 • 97,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  97,47%
  Wielkopolskie
  96,64%
  Cały kraj
  95,18%
 • 96,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  96,54%
  Województwo
  95,51%
  Kraj
  93,75%
 • 81,65% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Rychwał
  81,65%
  Wielkopolskie
  87,06%
  Cały kraj
  85,83%
 • 0,40% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  0,40%
  woj. wielkopolskie
  56,79%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Rychwał - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Rychwale na 1000 mieszkańców pracuje 171osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 75,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 24,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Rychwale wynosiło w 2023 roku 8,3% (8,3% wśród kobiet i 8,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Rychwale wynosiło 4 988,03 PLN, co odpowiada 74.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Rychwała 189 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 140 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -49.

  29,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Rychwała pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,3% w przemyśle i budownictwie, a 20,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Rychwale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 171 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  171,0
  woj. wielkopolskie
  290,0
  Cały kraj
  259,0
 • 7,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 8,6% Kobiety
 • 6,1% Mężczyźni
 • Tutaj
  8,3%
  Wielkopolskie
  3,0%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Rychwale w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Rychwale w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Rychwale w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Rychwale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 457 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  4 988 PLN
  Wielkopolskie
  6 020 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Rychwale w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Rychwale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 189 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 140 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -49 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,74 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Rychwale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 29,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 25,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 33,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 28,3% Przemysł i budownictwo
 • 17,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 38,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 20,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 20,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 20,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,6% Pozostałe
 • 35,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Rychwale w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Rychwale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 405 Pracujący ogółem
 • 307 Kobiety
 • 98 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Rychwale w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,3% W wieku produkcyjnym
 • 53,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Rychwał, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 71,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Rychwał
  71,4
  woj. wielkopolskie
  68,5
  Polska
  69,0
 • 37,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  37,4
  Wielkopolskie
  35,6
  Polska
  38,2
 • 110,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Rychwał
  110,0
  Wielkopolskie
  108,0
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 63,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Rychwał - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Rychwale w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 350 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 295 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 23 nowe podmioty, a 19 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (43) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (12) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (28) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (12) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2022 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Rychwale najwięcej (10) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (337) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,4% (5) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 35,4% (124) podmiotów, a 63,1% (221) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Rychwale najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (34.9%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 350 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 124 Przemysł i budownictwo
 • 221 Pozostała działalność
 • 23 Podmioty nowo zarejestrowane w Rychwale w 2023 roku
 • 19 Podmioty wyrejestrowane w Rychwale w 2023 roku
 • 295 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 337 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 337
 • 11 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 11
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 350 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 350
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 13 Spółki handlowe ogółem
 • 13
 • 10  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 10
 • 7 Spółki cywilne ogółem
 • 7
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 295 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 103 Budownictwo
 • 103
 • 62 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 62
 • 26 Transport i gospodarka magazynowa
 • 26
 • 21 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 21
 • 18 Przetwórstwo przemysłowe
 • 18
 • 12 Pozostała działalność
 • 12
 • 9 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 9
 • 9 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 9
 • 9 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 9
 • 7 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 7
 • 5 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 5
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 4 Informacja i komunikacja
 • 4
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Rychwał - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Rychwale stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 25 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 10,60 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Rychwale wynosi 79,30% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Rychwała najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,14 (wykrywalność 78%) oraz przeciwko mieniu - 4,98 (wykrywalność 60%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,83 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,81 (54%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,31 (97%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Rychwale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Rychwała.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Rychwał, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 25
 • 14 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 14
 • 4 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 4
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 12 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 12
 • 10,60 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  10,60
  woj. wielkopolskie
  18,91
  Cała Polska
  22,81
 • 6,14 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,14
  Wielkopolskie
  11,58
  Cała Polska
  12,98
 • 1,81 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,81
  Wielkopolskie
  4,85
  Polska
  6,99
 • 1,83 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Rychwał
  1,83
  Wielkopolskie
  1,67
  Kraj
  1,82
 • 0,31 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,31
  Województwo
  0,30
  Cała Polska
  0,35
 • 4,98 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Rychwał
  4,98
  Województwo
  9,57
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Rychwał, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Rychwał
  79%
  woj. wielkopolskie
  72%
  Cały kraj
  71%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Rychwał
  78%
  woj. wielkopolskie
  65%
  Cała Polska
  63%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Rychwał
  55%
  Wielkopolskie
  77%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  Wielkopolskie
  99%
  Polska
  99%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  98%
  woj. wielkopolskie
  94%
  Kraj
  88%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Rychwał
  60%
  Wielkopolskie
  52%
  Kraj
  51%

Rychwał - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Rychwała wyniosła w 2022 roku 57,8 mln złotych, co daje 7,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 23.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Rychwała - 30.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (13.7%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (10.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,6 mln złotych, czyli 9,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Rychwała wyniosła w 2022 roku 59,0 mln złotych, co daje 7,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 13.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (27.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (20.7%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (13.5%). W budżecie Rychwała wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 936 złotych na mieszkańca (12,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 9,1 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 6,9%.
 • Wydatki budżetu w Rychwale według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Rychwała według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Rychwał, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Rychwała według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  25,3 mln

  3,0 tys(100%)

  30,6 mln

  3,7 tys(100%)

  35,1 mln

  4,2 tys(100%)

  41,1 mln

  4,9 tys(100%)

  41,4 mln

  5,0 tys(100%)

  43,1 mln

  5,3 tys(100%)

  46,7 mln

  5,8 tys(100%)

  57,8 mln

  7,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,2 mln

  4,7 tys(44.1%)

  11,4 mln

  4,8 tys(37.3%)

  12,5 mln

  5,3 tys(35.6%)

  13,0 mln

  5,4 tys(31.5%)

  14,6 mln

  6,1 tys(35.2%)

  15,4 mln

  6,5 tys(35.6%)

  15,6 mln

  6,7 tys(33.3%)

  17,6 mln

  7,5 tys(30.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  254,0 tys

  107(0.7%)

  750,9 tys

  314(1.8%)

  181,9 tys

  76,7(0.4%)

  75,4 tys

  32,0(0.2%)

  677,5 tys

  292(1.5%)

  7,9 mln

  3,4 tys(13.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,1 mln

  467(4.4%)

  1,2 mln

  505(3.9%)

  2,0 mln

  834(5.6%)

  4,3 mln

  1,8 tys(10.4%)

  1,5 mln

  649(3.7%)

  2,2 mln

  932(5.1%)

  4,5 mln

  1,9 tys(9.5%)

  6,2 mln

  2,6 tys(10.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,4 mln

  1,4 tys(13.3%)

  3,3 mln

  1,4 tys(10.9%)

  3,5 mln

  1,5 tys(9.9%)

  3,5 mln

  1,5 tys(8.5%)

  3,7 mln

  1,5 tys(8.9%)

  3,8 mln

  1,6 tys(8.8%)

  4,1 mln

  1,8 tys(8.7%)

  4,9 mln

  2,1 tys(8.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,9 mln

  2,1 tys(19.2%)

  9,9 mln

  4,2 tys(32.5%)

  1,2 mln

  500(3.4%)

  1,1 mln

  472(2.7%)

  3,0 mln

  1,3 tys(7.3%)

  1,7 mln

  726(4%)

  2,1 mln

  912(4.5%)

  4,5 mln

  1,9 tys(7.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,1 mln

  869(8.2%)

  1,6 mln

  661(5.1%)

  1,9 mln

  789(5.3%)

  2,9 mln

  1,2 tys(7%)

  3,5 mln

  1,5 tys(8.4%)

  2,3 mln

  985(5.4%)

  2,7 mln

  1,2 tys(5.7%)

  3,6 mln

  1,5 tys(6.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  468,7 tys

  197(1.9%)

  583,2 tys

  246(1.9%)

  727,9 tys

  306(2.1%)

  1,0 mln

  436(2.5%)

  1,1 mln

  458(2.6%)

  824,1 tys

  350(1.9%)

  838,6 tys

  361(1.8%)

  929,4 tys

  394(1.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  559,4 tys

  236(2.2%)

  666,2 tys

  281(2.2%)

  1,3 mln

  529(3.6%)

  2,6 mln

  1,1 tys(6.2%)

  748,7 tys

  316(1.8%)

  762,5 tys

  324(1.8%)

  760,7 tys

  328(1.6%)

  869,2 tys

  369(1.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  441,6 tys

  186(1.7%)

  435,6 tys

  184(1.4%)

  405,3 tys

  170(1.2%)

  423,9 tys

  177(1%)

  444,3 tys

  187(1.1%)

  349,1 tys

  148(0.8%)

  316,9 tys

  136(0.7%)

  819,7 tys

  348(1.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  99,6 tys

  41,9(0.4%)

  148,6 tys

  62,7(0.5%)

  157,8 tys

  66,3(0.4%)

  184,9 tys

  77,3(0.4%)

  151,7 tys

  63,9(0.4%)

  156,5 tys

  66,5(0.4%)

  204,3 tys

  88,0(0.4%)

  304,3 tys

  129(0.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  195,4 tys

  82,3(0.8%)

  626,9 tys

  264(2%)

  259,9 tys

  109(0.7%)

  332,3 tys

  139(0.8%)

  302,0 tys

  127(0.7%)

  251,6 tys

  107(0.6%)

  271,1 tys

  117(0.6%)

  276,3 tys

  117(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  287,8 tys

  121(1.1%)

  113,9 tys

  48,0(0.4%)

  130,1 tys

  54,7(0.4%)

  214,6 tys

  89,8(0.5%)

  162,1 tys

  68,3(0.4%)

  171,6 tys

  72,9(0.4%)

  257,4 tys

  111(0.6%)

  183,9 tys

  78,0(0.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  165,5 tys

  70,3(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  489,4 tys

  206(1.9%)

  493,8 tys

  208(1.6%)

  414,1 tys

  174(1.2%)

  504,4 tys

  211(1.2%)

  514,6 tys

  217(1.2%)

  508,6 tys

  216(1.2%)

  622,3 tys

  268(1.3%)

  113,9 tys

  48,3(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  103,2 tys

  43,5(0.4%)

  74,6 tys

  31,5(0.2%)

  63,9 tys

  26,9(0.2%)

  59,1 tys

  24,7(0.1%)

  67,7 tys

  28,5(0.2%)

  70,4 tys

  29,9(0.2%)

  70,5 tys

  30,4(0.2%)

  93,9 tys

  39,9(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  19,1 tys

  8,0(0.1%)

  1,5 tys

  0,6(0%)

  38,2 tys

  16,1(0.1%)

  81,5 tys

  34,1(0.2%)

  46,4 tys

  19,5(0.1%)

  57,5 tys

  24,4(0.1%)

  51,3 tys

  22,1(0.1%)

  12,0 tys

  5,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  73,6 tys

  31,0(0.3%)

  8,3 tys

  3,5(0%)

  3,6 tys

  1,5(0%)

  76,9 tys

  32,2(0.2%)

  72,9 tys

  30,7(0.2%)

  68,8 tys

  29,2(0.2%)

  1,7 tys

  0,7(0%)

  1,7 tys

  0,7(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Rychwale według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Rychwała według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Rychwał, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Rychwała według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  26,4 mln

  3,1 tys(100%)

  32,1 mln

  3,8 tys(100%)

  35,2 mln

  4,2 tys(100%)

  38,9 mln

  4,7 tys(100%)

  41,3 mln

  5,0 tys(100%)

  44,6 mln

  5,5 tys(100%)

  52,0 mln

  6,5 tys(100%)

  59,0 mln

  7,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  13,1 mln

  5,5 tys(49.6%)

  13,4 mln

  5,6 tys(41.8%)

  13,0 mln

  5,5 tys(37%)

  13,5 mln

  5,6 tys(34.6%)

  14,8 mln

  6,2 tys(35.8%)

  15,0 mln

  6,4 tys(33.6%)

  20,8 mln

  8,9 tys(40%)

  16,3 mln

  6,9 tys(27.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,5 mln

  2,3 tys(20.9%)

  6,2 mln

  2,6 tys(19.4%)

  7,1 mln

  3,0 tys(20.1%)

  7,3 mln

  3,0 tys(18.6%)

  7,8 mln

  3,3 tys(19%)

  8,0 mln

  3,4 tys(17.9%)

  9,2 mln

  4,0 tys(17.7%)

  12,2 mln

  5,2 tys(20.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  254,0 tys

  107(0.7%)

  673,6 tys

  282(1.7%)

  110,3 tys

  46,5(0.3%)

  111,3 tys

  47,3(0.2%)

  1,5 mln

  625(2.8%)

  8,0 mln

  3,4 tys(13.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  279,9 tys

  118(1.1%)

  123,0 tys

  51,9(0.4%)

  157,4 tys

  66,2(0.4%)

  1,4 mln

  594(3.6%)

  622,2 tys

  262(1.5%)

  2,7 mln

  1,1 tys(6%)

  1,8 mln

  780(3.5%)

  3,6 mln

  1,5 tys(6.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,1 mln

  1,7 tys(15.4%)

  9,2 mln

  3,9 tys(28.6%)

  534,1 tys

  225(1.5%)

  458,8 tys

  192(1.2%)

  2,1 mln

  881(5.1%)

  869,1 tys

  369(1.9%)

  1,2 mln

  519(2.3%)

  3,5 mln

  1,5 tys(5.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,3 mln

  552(5%)

  807,4 tys

  341(2.5%)

  870,8 tys

  366(2.5%)

  1,7 mln

  723(4.4%)

  2,3 mln

  951(5.5%)

  1,4 mln

  605(3.2%)

  1,4 mln

  590(2.6%)

  1,6 mln

  676(2.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 mln

  630(2.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  424,1 tys

  179(1.6%)

  685,1 tys

  289(2.1%)

  1,2 mln

  505(3.4%)

  1,1 mln

  447(2.7%)

  845,4 tys

  356(2%)

  841,4 tys

  358(1.9%)

  1,2 mln

  529(2.4%)

  1,1 mln

  458(1.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  693,6 tys

  292(2.6%)

  576,2 tys

  243(1.8%)

  616,8 tys

  259(1.8%)

  2,2 mln

  922(5.7%)

  874,0 tys

  368(2.1%)

  828,4 tys

  352(1.9%)

  917,3 tys

  395(1.8%)

  908,6 tys

  386(1.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  352,8 tys

  149(1.3%)

  146,5 tys

  61,8(0.5%)

  132,7 tys

  55,8(0.4%)

  59,6 tys

  24,9(0.2%)

  80,0 tys

  33,7(0.2%)

  127,9 tys

  54,4(0.3%)

  182,6 tys

  78,6(0.4%)

  660,0 tys

  280(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  230,4 tys

  97,0(0.9%)

  783,0 tys

  330(2.4%)

  922,7 tys

  388(2.6%)

  167,6 tys

  70,1(0.4%)

  214,6 tys

  90,4(0.5%)

  172,9 tys

  73,5(0.4%)

  198,4 tys

  85,5(0.4%)

  188,7 tys

  80,1(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,4 tys

  15,7(0.1%)

  110,4 tys

  46,8(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  139,8 tys

  58,9(0.5%)

  102,6 tys

  43,3(0.3%)

  74,8 tys

  31,4(0.2%)

  72,1 tys

  30,1(0.2%)

  66,9 tys

  28,2(0.2%)

  44,3 tys

  18,8(0.1%)

  70,2 tys

  30,2(0.1%)

  93,8 tys

  39,8(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  35,6 tys

  15,0(0.1%)

  37,3 tys

  15,7(0.1%)

  37,3 tys

  15,7(0.1%)

  45,9 tys

  19,2(0.1%)

  61,6 tys

  25,9(0.1%)

  1,1 tys

  0,5(0%)

  15,7 tys

  6,8(0%)

  90,9 tys

  38,6(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  12,9 tys

  5,4(0%)

  10,0 tys

  4,2(0%)

  15,0 tys

  6,3(0%)

  68,3 tys

  28,6(0.2%)

  41,2 tys

  17,4(0.1%)

  32,2 tys

  13,7(0.1%)

  28,0 tys

  12,1(0.1%)

  10,0 tys

  4,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  172,4 tys

  72,6(0.7%)

  452

  0,2(0%)

  4,4 tys

  1,8(0%)

  27,3 tys

  11,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,7 tys

  7,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,2 tys

  2,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  73,6 tys

  31,0(0.3%)

  8,3 tys

  3,5(0%)

  3,6 tys

  1,5(0%)

  76,9 tys

  32,2(0.2%)

  72,9 tys

  30,7(0.2%)

  68,8 tys

  29,2(0.2%)

  1,7 tys

  0,7(0%)

  1,7 tys

  0,7(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,2 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,2 tys

  6,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Rychwał - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 576 mieszkańców Rychwała jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 265 kobiet oraz 311 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,9% wykształcenie policealne, 9,0% średnie ogólnokształcące, a 20,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,4% mieszkańców Rychwała, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 17,1% podstawowym ukończonym. 3,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Rychwała mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Rychwale największy odsetek ma wykształcenie wyższe (21,6%) oraz podstawowe ukończone (19,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (35,3%) oraz średnie zawodowe (22,9%).

  W roku 2022 w Rychwale mieściły się 2 przedszkola, w których do 8 oddziałów uczęszczało 129 dzieci (68 dziewczynek oraz 61 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Rychwale mieściło się 1 przedszkole, w którym do 2 oddziałów uczęszczało 50 dzieci (27 dziewczynek oraz 23 chłopców). Dostępnych było 50 miejsc.

  18,5% mieszkańców Rychwała w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (20,2% wśród dziewczynek i 17,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 278 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,66 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 36 oddziałach uczyło się 389 uczniów (171 kobiet oraz 218 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Rychwale placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 14 oddziałach uczyło się 274 uczniów (125 kobiet oraz 149 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,4% ludności (24,6% wśród dziewczynek i 31,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 10,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 187,02.

  W Rychwale znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 3 oddziałach uczyło się 13 uczniów (4 kobiety oraz 9 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,7% mieszkańców (20,6% wśród dziewczyn i 15,1% wśród chłopaków). 4,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,4% mieszkańców Rychwała w wieku potencjalnej nauki (19,5% kobiet i 23,0% mężczyzn).

 • 17,1% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  17,1%
  Województwo
  23,5%
  Kraj
  25,2%
 • 21,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Rychwał
  31,4%
  Województwo
  33,7%
  Kraj
  35,2%
 • 32,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,9% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  1,9%
  woj. wielkopolskie
  3,0%
  Kraj
  3,3%
 • 2,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Rychwał
  9,0%
  woj. wielkopolskie
  10,9%
  Polska
  11,9%
 • 11,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  20,5%
  Wielkopolskie
  19,9%
  Kraj
  20,0%
 • 18,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Rychwał
  27,4%
  Wielkopolskie
  25,0%
  Kraj
  21,2%
 • 19,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,2%
  woj. wielkopolskie
  3,1%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 17,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  17,1%
  Wielkopolskie
  11,5%
  Kraj
  12,3%
 • 19,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,7%
  woj. wielkopolskie
  3,2%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Rychwale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1278 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Rychwał
  1 278,0
  Wielkopolskie
  949,0
  Kraj
  927,0
 • 0,66 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,66
  woj. wielkopolskie
  0,83
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 8 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 2 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 4 Miejsca
  (rok 2018)
 • 4 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Rychwał) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 129 Dzieci
 • 68 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 61 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,7%
  47,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 36 3 lata
 • 36
 • 43 4 lata
 • 43
 • 42 5 lata
 • 42
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 17 3 lata
 • 17
 • 28 4 lata
 • 28
 • 19 5 lata
 • 19
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 19 3 lata
 • 19
 • 15 4 lata
 • 15
 • 23 5 lata
 • 23
 • 41 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 7,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 2,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 4,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Rychwale(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Rychwale aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe "Plastuś" w Rychwale
  Publiczne
  63 248-10-61
  ul. Przedszkolna 1
  62-570 Rychwał
  2506
  Przedszkole Specjalne
  Publiczne
  63 248-11-51
  63 248-11-51
  ul. Konińska 46
  62-570 Rychwał
  15-
 • Szkoły podstawowe w Rychwale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Rychwał) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 348 Uczniowie
 • 159 Kobiety
  (uczniowie)
 • 189 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,7%
  54,3%
 • 42 Uczniowie w 1 klasie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 56 Absolwenci
 • 29 Kobiety
  (absolwenci)
 • 27 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20 Oddziały
 • 41 Uczniowie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie)
 • 29 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 29,3%
  70,7%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 10,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  10,8
  Województwo
  17,3
  Cały kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 10,8 Szkoły podstawowe ogółem
 • 10,8
 • 10,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 10,8
 • 21,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21,8
 • 2,1 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,1
 •  
 • 29,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 26,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 7,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 187,02 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  187,02
  Wielkopolskie
  97,58
  Cały kraj
  95,96
 • 180,77 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Rychwał
  180,77
  Wielkopolskie
  96,29
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Rychwał) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Rychwał) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Rychwale(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Rychwale aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. A. Fiedlera w Rychwale (Arkady Fiedler)
  Publiczna
  63 248-10-77
  ul. Konińska 46a
  62-570 Rychwał
  15309-
  Szkoła Podstawowa Specjalna
  Publiczna
  63 248-11-51
  63 248-11-51
  ul. Konińska 46
  62-570 Rychwał
  318-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Rychwale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Rychwał) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 3 Oddziały
 • 13 Uczniowie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 30,8%
  69,2%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 4,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Rychwał
  4,3
  woj. wielkopolskie
  22,8
  Polska
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Rychwale(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Rychwale aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
  Publiczna
  63 248-11-51
  63 248-11-51
  ul. Konińska 46
  62-570 Rychwał
  420-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
  Publiczna
  63 248-11-51
  63 248-11-51
  ul. Konińska 46
  62-570 Rychwał
  117-
  Niepubliczna Szkoła Muzyki Rozrywkowej I st. Music Story
  Niepubliczna
  ul. Konińska 46A
  62-570 Rychwał
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Rychwale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 31,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 20,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 19,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Rychwał, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Rychwał, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Rychwał, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Rychwał - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome)

 • Baza noclegowa w Rychwale

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Rychwale w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Rychwale
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Według danych z 2022 w Rychwale działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 16 898 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 15 515 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 12
  • dostępne dla czytelników: 9
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 9
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Rychwale działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 40 członków. Zarejestrowano 80 ćwiczących (mężczyźni: 60, kobiety: 20, chłopcy do lat 18: 45, dziewczęta do lat 18: 20). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (1) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Rychwale w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Rychwale
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Rychwała znajduje się 5 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Rychwale
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1476 r. (ul. Kościelna 2)dnia 1969-09-12, wykaz dokumentów: 734/A z 1969-09-12; A-466/207 z 1991-12-31
  • Relikt z XVII w.dnia 1975-04-04, wykaz dokumentów: 1699/A z 1975-04-04
  • Ogród z XVII w.dnia 1975-04-04, wykaz dokumentów: 1699/A z 1975-04-04; A-466/207 z 1991-12-31
  • Miasto z 1399 - 1501dnia 1991-12-31, wykaz dokumentów: A-466/207 z 1991-12-31
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1. poł. XIX w.dnia 1995-06-13, wykaz dokumentów: 513/254 z 1995-06-13

Rychwał - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 2 wypadków drogowych w Rychwale odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 3 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 84,9 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Rychwale znajdowały się 3 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu konińskiego.

  Powiat koniński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Rychwale
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 2 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 3 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 3 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Rychwale w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 84,89 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  84,9
  Wielkopolskie
  65,8
  Cały kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Województwo
  6,1
  Cała Polska
  5,0
 • 127,33 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  127,3
  woj. wielkopolskie
  74,9
  Cała Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  woj. wielkopolskie
  9,3
  Cała Polska
  8,9
 • 150,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Rychwał
  150,0
  Województwo
  113,8
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Rychwale w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 212,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  212,2 km
  Województwo
  868,0 km
  Polska
  633,6 km
 • 3,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Rychwał
  3,1 km
  Wielkopolskie
  7,4 km
  Polska
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Rychwał przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 25droga krajowa nr 25(Bobolice - Przyrost - Biały Dwór - Biały Bór - Brzezie - Sporysz - Rzeczenica - Gwieździn - Stołczno - Kołdowo - Człuchów - Ględowo - Jęczniki Wielkie - Wierzchowo - Zamarte - Orzełek - Kamień Krajeński - Płocicz - Sępólno Krajeńskie - Niechorz - Przepałkowo - Olszewka - Obodowo - Dziedno - Mąkowarsko - Lucim - Buszkowo - Nowy Dwór - Koronowo - Stopka - Gościeradz - Tryszczyn - Bydgoszcz - Brzoza - Chmielniki - Prądocin - Januszkowo - Nowa Wieś Wielka - Tarkowo Dolne - Złotniki Kujawskie - Jaksice - Sławęcinek - Inowrocław - Tupadły - Krusza Duchowna - Markowice - Strzelno - Młyny - Wronowy - Proszyska - Kuśnierz - Nożyczyn - Pilich - Skulsk - Lisewo - Kijowiec - Szyszyńskie Holendry - Ślesin - Lubomyśle - Mikorzyn - Honoratka - Konin - Stare Miasto - Modła Królewska - Główiew - Rychwał - Siąszyce - Zosinki - Biała Panieńska - Lubiny - Zbiersk - Stawiszyn - Piątek Mały - Piątek Mały Kolonia - Anielin - Witoldów - Russów - Kokanin-Kolonia - Kokanin - Niedźwiady - Kalisz - Nowe Skalmierzyce - Skalmierzyce - Czekanów - Ostrów Wielkopolski - Przygodzice - Antonin - Czarnylas - Chojnik - Międzybórz - Ose - Oska Piła - Drołtowice - Katiusza - Sokołowice - Oleśnica)
  • DW 443droga wojewódzka nr 443(Jarocin - Bachorzew - Tarce - Lubinia Mała - Sucha - Grab - Gizałki - Wronów - Białobłoty - Królików - Grodziec-Tartak - Grodziec - Janów - Jaroszewice Rychwalskie - Rychwał - Nowy Świat - Tuliszków)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Rychwale istnieje 46 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Agrestowa

  ul. Akacjowa

  ul. Chabrowa

  ul. Firmowa

  ul. Gimnazjalna

  ul. Grabowska

  ul. Grodziecka

  ul. Józefów

  ul. Kaliska

  ul. Klonowa

  ul. Kolarska

  ul. Konińska

  ul. Kościelna

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Makowa

  ul. Malinowa

  ul. Milewo

  ul. Morelowa

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Okólna

  ul. Piłkarska

  Plac Wacława Jedyńskiego

  ul. Polna

  ul. Porzeczkowa

  ul. Przedszkolna

  ul. Rondo im. Bohaterów Powstania Styczniowego

  ul. Rumiankowa

  ul. Sokołów

  ul. Sportowa

  ul. Szałwiowa

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Targowa

  ul. Tenisowa

  ul. Tuliszkowska

  ul. Tymiankowa

  ul. Wioślarska

  ul. Wiśniowa

  pl. Wolności

  ul. Wrzosowa

  ul. Złotkowska

  ul. Łąkowa

  ul. Żeglarska

  ul. Żurawin