Pieńsk w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Pieńsk - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Pieńsk to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu zgorzeleckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Pieńsk.
 • 5 451 Liczba mieszkańców
 • 9,9 km² Powierzchnia
 • 549,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • przed 965 Data założenia
 • 1962 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 75 Numer kierunkowy
 • DZG Tablice rejestracyjne
 • Jan Magda Burmistrz miasta
Pieńsk na mapie
Identyfikatory
 • 15.041851.2475 Współrzędne GPS
 • 0225044 TERYT (TERC)
 • 0936351 SIMC
Herb miasta Pieńsk
Pieńsk herb
Flaga miasta Pieńsk
Pieńsk flaga

Jak Pieńsk wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Pieńsk na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Pieńsk wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Pieńsk plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
17Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
17Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
24Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
25Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
29Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
29Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
89Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
131Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
139Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
152Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
159Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
174Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
232Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
236Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
257Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
282Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
293Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
344Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
367Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
375Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
386Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
400Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego

Pieńsk - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
59-930Poczta Pieńsk

Pieńsk - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Pieńsku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Zgorzelcu (podlega pod: ZUS Oddział w Wałbrzychu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Prusa 3
59-903 Zgorzelec
Urząd Miasta i Gminy w Pieńsku
(75) 778-65-11
(75) 778-64-05
ul. Bolesławiecka 29
59-930 Pieńsk

Pieńsk - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Pieńsk jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 5 451, z czego 51,9% stanowią kobiety, a 48,1% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 8,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Pieńska zawarli w 2022 roku 28 małżeństw, co odpowiada 5,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  30,5% mieszkańców Pieńska jest stanu wolnego, 49,5% żyje w małżeństwie, 10,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,1% to wdowy/wdowcy.

  Pieńsk ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -52. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -9,39 na 1000 mieszkańców Pieńska. W 2022 roku urodziło się 33 dzieci, w tym 60,6% dziewczynek i 39,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 304 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,44 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 44,7% zgonów w Pieńsku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,3% zgonów w Pieńsku były nowotwory, a 6,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Pieńska przypada 15.35 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 38 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 78 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Pieńska -40. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  59,1% mieszkańców Pieńska jest w wieku produkcyjnym, 17,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Pieńska
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 5 451 Liczba mieszkańców
 • 2 829 Kobiety
 • 2 622 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Pieńsku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Pieńsku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Pieńsku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Pieńska
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  42,2 lat
  woj. dolnośląskie
  42,8 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 44,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Pieńsk, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Pieńska
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Pieńsk,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Pieńsk,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Pieńsk,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,5% Kawalerowie/Panny
 • Pieńsk
  30,6%
  Województwo
  31,1%
  Cała Polska
  29,1%
 • 24,8% Kobiety
  (Panny)
 • 36,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 49,5% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  49,5%
  Dolnośląskie
  50,8%
  Polska
  54,0%
 • 49,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 49,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,1% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,1%
  Województwo
  8,3%
  Polska
  8,5%
 • 14,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 10,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  10,2%
  Dolnośląskie
  9,5%
  Cała Polska
  7,6%
 • 11,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 9,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • Tutaj
  0,7%
  Województwo
  0,4%
  Polska
  0,7%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Pieńsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Pieńsku w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  5,1
  Województwo
  4,3
  Polska
  4,1
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,8
  Województwo
  1,8
  Cały kraj
  1,6
 • 28 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Pieńsku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Pieńsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -52 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -13 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -39 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -9,39 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -9,4
  woj. dolnośląskie
  -4,6
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Pieńsku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Pieńsku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Pieńsku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Pieńsku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 33 Urodzenia żywe
 • 20 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 13 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 60,6%
  39,4%
 • 6,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Pieńsk
  6,0
  Dolnośląskie
  7,9
  Polska
  8,1
 • 28,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  28,0
  Województwo
  33,7
  Polska
  35,1
 • 11 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11
 • 41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41
 • 72 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 72
 • 56 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 56
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 304 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 232 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 374 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Pieńsk
  3 304 g
  Województwo
  3 335 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 43 Waga 4000g - 4499g
 • 43
 • 164 Waga 3500g - 3999g
 • 164
 • 196 Waga 3000g - 3499g
 • 196
 • 94 Waga 2500g - 2999g
 • 94
 • 18 Waga 2000g - 2499g
 • 18
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,08 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Pieńsk
  1,08
  Województwo
  1,20
  Kraj
  1,26
 • 0,53 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,53
  Województwo
  0,58
  Kraj
  0,61
 • 0,44 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,44
  woj. dolnośląskie
  0,63
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Pieńsku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 85 Zgony
 • 33 Kobiety
  (Zgony)
 • 52 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 38,8%
  61,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,4 Zgony na 1000 ludności
 • Pieńsk
  15,4
  Dolnośląskie
  12,5
  Cała Polska
  11,9
 • 226,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Pieńsk
  226,6
  Województwo
  158,8
  Cała Polska
  147,0
 • 5,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  5,6
  Województwo
  3,9
  Polska
  3,8
 • 4,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  4,3
  Województwo
  3,3
  Cały kraj
  3,1
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  0,8
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie zgorzeleckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  44,7%
  woj. dolnośląskie
  44,6%
  Cały kraj
  36,0%
 • 20,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  20,3%
  Województwo
  23,6%
  Polska
  23,6%
 • 6,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,6%
  woj. dolnośląskie
  9,0%
  Cały kraj
  6,7%
 • 70 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  13,9
  Polska
  15,8
 • 85,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  85,1
  Cały kraj
  70,6
 • 284,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  284,1
  Województwo
  294,0
  Kraj
  280,1
 • 272,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  272,2
  Kraj
  253,9
 • 626,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 652,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 598,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  626,3
  Dolnośląskie
  556,8
  Polska
  426,2
 • 124,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 53,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 178,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  124,1
  Dolnośląskie
  96,5
  Kraj
  62,9
 • 40,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  40,5
  Dolnośląskie
  33,7
  Polska
  33,8
 • 2,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  2,2
  woj. dolnośląskie
  8,3
  Cała Polska
  7,0
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,2%
  woj. dolnośląskie
  0,7%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 38 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 22 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 78 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 40 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 38 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -39 Saldo migracji
 • -17 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -22 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -40 Saldo migracji wewnętrznych
 • -18 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -22 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Pieńsku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Pieńsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Pieńsk, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pieńsk - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Pieńsku oddano do użytku 5 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,91 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Pieńsku to 2 264 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 413 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Pieńsku to 4,60 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Pieńsku to 124,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,14% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,68% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,11% mieszkań posiada łazienkę, 70,10% korzysta z centralnego ogrzewania, a 20,67% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu zgorzeleckiego.

  Powiat zgorzelecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Pieńsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 264 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 412,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Pieńsk
  412,60
  woj. dolnośląskie
  448,20
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 65,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  65,10 m2
  woj. dolnośląskie
  70,80 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 26,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Pieńsk
  26,80 m2
  Dolnośląskie
  31,70 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,62 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Pieńsk
  3,62
  woj. dolnośląskie
  3,67
  Polska
  3,83
 • 2,42 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,42
  Dolnośląskie
  2,23
  Cały kraj
  2,42
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,67
  woj. dolnośląskie
  0,61
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Pieńsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 5 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,91 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,91
  woj. dolnośląskie
  7,66
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 23 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,60 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  4,60
  Dolnośląskie
  3,62
  Polska
  3,89
 • 4,19 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,19
  Dolnośląskie
  27,76
  Cały kraj
  24,56
 • 623 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 124,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Pieńsk
  124,6 m2
  woj. dolnośląskie
  86,4 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,11 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Pieńsk
  0,11 m2
  Województwo
  0,66 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Pieńsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,14%
  Dolnośląskie
  98,22%
  Cały kraj
  97,75%
 • 93,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  93,68%
  woj. dolnośląskie
  95,37%
  Kraj
  95,18%
 • 90,11% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Pieńsk
  90,11%
  Województwo
  93,95%
  Cały kraj
  93,75%
 • 70,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Pieńsk
  70,10%
  Dolnośląskie
  85,03%
  Kraj
  85,83%
 • 20,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  20,67%
  woj. dolnośląskie
  64,57%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Pieńsk - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Pieńsku na 1000 mieszkańców pracuje 98osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 64,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 35,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Pieńsku wynosiło w 2023 roku 5,0% (5,0% wśród kobiet i 5,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Pieńsku wynosiło 5 980,91 PLN, co odpowiada 89.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Pieńska 410 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 175 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -235.

  4,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Pieńska pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,0% w przemyśle i budownictwie, a 23,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 4,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Pieńsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 98 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Pieńsk
  98,0
  woj. dolnośląskie
  279,0
  Kraj
  259,0
 • 7,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,9% Kobiety
 • 6,5% Mężczyźni
 • Tutaj
  5,0%
  Dolnośląskie
  4,4%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Pieńsku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Pieńsku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Pieńsku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Pieńsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 346 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 981 PLN
  woj. dolnośląskie
  6 945 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Pieńsku w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Pieńsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 410 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 175 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -235 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,43 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Pieńsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 4,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 5,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,0% Przemysł i budownictwo
 • 15,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 52,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 23,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 22,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 23,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 4,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 6,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 3,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 33,2% Pozostałe
 • 52,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Pieńsku w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Pieńsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 544 Pracujący ogółem
 • 349 Kobiety
 • 195 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Pieńsku w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,1% W wieku produkcyjnym
 • 53,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Pieńsk, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  69,1
  Województwo
  70,3
  Cała Polska
  69,0
 • 39,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  39,5
  Województwo
  40,7
  Polska
  38,2
 • 133,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  133,3
  woj. dolnośląskie
  137,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Pieńsk - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Pieńsku w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 618 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 362 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 39 nowych podmiotów, a 40 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (61) podmiotów zarejestrowano w roku 2014, a najmniej (21) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (65) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2016 roku, najmniej (18) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Pieńsku najwięcej (23) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (601) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,3% (8) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 18,9% (117) podmiotów, a 79,8% (493) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Pieńsku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29.3%) oraz Budownictwo (19.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 618 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 117 Przemysł i budownictwo
 • 493 Pozostała działalność
 • 39 Podmioty nowo zarejestrowane w Pieńsku w 2023 roku
 • 40 Podmioty wyrejestrowane w Pieńsku w 2023 roku
 • 362 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 601 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 601
 • 13 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 13
 • 4 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 4
 • 618 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 618
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 19 Spółki handlowe ogółem
 • 19
 • 7  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 7
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 15  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 15
 • 7    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 7
 • 23 Spółki cywilne ogółem
 • 23
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 362 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 106 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 106
 • 72 Budownictwo
 • 72
 • 31 Przetwórstwo przemysłowe
 • 31
 • 30 Pozostała działalność
 • 30
 • 26 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 26
 • 16 Transport i gospodarka magazynowa
 • 16
 • 16 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 16
 • 15 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 15
 • 15 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 15
 • 10 Informacja i komunikacja
 • 10
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7
 • 6 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 6
 • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 4
 • 4 Edukacja
 • 4
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pieńsk - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Pieńsku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 208 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 37,81 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Pieńsku wynosi 59,90% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Pieńska najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 23,52 (wykrywalność 47%) oraz przeciwko mieniu - 20,75 (wykrywalność 36%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 3,71 (85%), o charakterze gospodarczym - 4,40 (48%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,16 (85%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Pieńsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Pieńska.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Pieńsk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 208 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 208
 • 130 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 130
 • 24 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 24
 • 20 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 20
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 114 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 114
 • 37,81 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Pieńsk
  37,81
  woj. dolnośląskie
  29,03
  Cała Polska
  22,81
 • 23,52 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  23,52
  Województwo
  19,57
  Polska
  12,98
 • 4,40 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,40
  Województwo
  5,59
  Polska
  6,99
 • 3,71 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Pieńsk
  3,71
  woj. dolnośląskie
  2,23
  Cała Polska
  1,82
 • 0,16 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,16
  Województwo
  0,40
  Kraj
  0,35
 • 20,75 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  20,75
  woj. dolnośląskie
  16,86
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Pieńsk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Pieńsk
  60%
  Województwo
  63%
  Kraj
  71%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Pieńsk
  48%
  Dolnośląskie
  57%
  Cała Polska
  63%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  49%
  Dolnośląskie
  62%
  Kraj
  75%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  85%
  woj. dolnośląskie
  97%
  Polska
  99%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Pieńsk
  86%
  Dolnośląskie
  82%
  Kraj
  88%
 • 37% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Pieńsk
  37%
  Dolnośląskie
  43%
  Cała Polska
  51%

Pieńsk - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Pieńska wyniosła w 2022 roku 57,4 mln złotych, co daje 6,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 24.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Pieńska - 25.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (16.3%) oraz na Dział 926 - Kultura fizyczna i sport (12%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 14,3 mln złotych, czyli 25,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Pieńska wyniosła w 2022 roku 55,4 mln złotych, co daje 6,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 17.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (27.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (20.4%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.1%). W budżecie Pieńska wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 954 złotych na mieszkańca (15,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,0 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 10,9%.
 • Wydatki budżetu w Pieńsku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Pieńska według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Pieńsk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Pieńska według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  25,8 mln

  2,8 tys(100%)

  29,6 mln

  3,2 tys(100%)

  33,8 mln

  3,7 tys(100%)

  46,3 mln

  5,1 tys(100%)

  38,8 mln

  4,3 tys(100%)

  46,0 mln

  5,2 tys(100%)

  46,8 mln

  5,3 tys(100%)

  57,4 mln

  6,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,6 mln

  1,4 tys(33.3%)

  8,5 mln

  1,4 tys(28.8%)

  10,2 mln

  1,7 tys(30.2%)

  10,6 mln

  1,8 tys(22.9%)

  11,1 mln

  1,9 tys(28.5%)

  11,8 mln

  2,0 tys(25.7%)

  12,3 mln

  2,2 tys(26.3%)

  14,8 mln

  2,7 tys(25.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,9 mln

  484(11.1%)

  3,0 mln

  506(10.1%)

  4,5 mln

  767(13.3%)

  5,0 mln

  860(10.9%)

  3,6 mln

  628(9.3%)

  3,6 mln

  617(7.7%)

  3,9 mln

  691(8.4%)

  9,4 mln

  1,7 tys(16.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  350,9 tys

  59,1(1.4%)

  373,2 tys

  63,1(1.3%)

  914,4 tys

  156(2.7%)

  401,8 tys

  68,7(0.9%)

  441,6 tys

  76,6(1.1%)

  345,6 tys

  59,9(0.8%)

  1,9 mln

  331(4%)

  6,9 mln

  1,3 tys(12%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,7 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,5 mln

  1,0 tys(9.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,1 mln

  863(19.9%)

  9,2 mln

  1,6 tys(31.1%)

  2,1 mln

  358(6.2%)

  2,0 mln

  348(4.4%)

  2,1 mln

  362(5.4%)

  2,1 mln

  370(4.6%)

  2,2 mln

  381(4.6%)

  4,0 mln

  728(7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,1 mln

  524(12.1%)

  2,9 mln

  488(9.8%)

  3,0 mln

  506(8.8%)

  2,9 mln

  501(6.3%)

  3,1 mln

  545(8.1%)

  3,4 mln

  596(7.5%)

  3,5 mln

  616(7.5%)

  3,9 mln

  716(6.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,9 mln

  316(7.3%)

  1,3 mln

  228(4.6%)

  1,3 mln

  221(3.8%)

  899,6 tys

  154(1.9%)

  1,0 mln

  176(2.6%)

  2,0 mln

  342(4.3%)

  2,2 mln

  391(4.7%)

  1,4 mln

  252(2.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,2 mln

  208(4.8%)

  1,7 mln

  289(5.8%)

  1,2 mln

  206(3.6%)

  1,4 mln

  233(2.9%)

  1,4 mln

  241(3.6%)

  1,8 mln

  306(3.8%)

  1,3 mln

  229(2.8%)

  1,4 mln

  250(2.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  960,9 tys

  162(3.7%)

  923,0 tys

  156(3.1%)

  878,0 tys

  150(2.6%)

  883,7 tys

  151(1.9%)

  900,3 tys

  156(2.3%)

  812,6 tys

  141(1.8%)

  905,0 tys

  159(1.9%)

  936,8 tys

  171(1.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  207,0 tys

  34,8(0.8%)

  174,5 tys

  29,5(0.6%)

  245,1 tys

  41,8(0.7%)

  217,5 tys

  37,2(0.5%)

  262,0 tys

  45,5(0.7%)

  184,9 tys

  32,1(0.4%)

  139,8 tys

  24,6(0.3%)

  612,6 tys

  112(1.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  321,7 tys

  54,2(1.2%)

  329,9 tys

  55,8(1.1%)

  332,0 tys

  56,6(1%)

  12,8 mln

  2,2 tys(27.7%)

  3,9 mln

  676(10%)

  7,1 mln

  1,2 tys(15.5%)

  6,1 mln

  1,1 tys(13%)

  411,9 tys

  75,1(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  147,1 tys

  24,8(0.6%)

  179,0 tys

  30,3(0.6%)

  225,9 tys

  38,5(0.7%)

  181,3 tys

  31,0(0.4%)

  171,7 tys

  29,8(0.4%)

  246,2 tys

  42,7(0.5%)

  165,3 tys

  29,1(0.4%)

  381,1 tys

  69,5(0.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  68,6 tys

  11,6(0.3%)

  105,8 tys

  17,9(0.4%)

  50,9 tys

  8,7(0.2%)

  80,2 tys

  13,7(0.2%)

  53,7 tys

  9,3(0.1%)

  68,0 tys

  11,8(0.1%)

  131,4 tys

  23,1(0.3%)

  225,6 tys

  41,1(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  171,6 tys

  28,9(0.7%)

  242,8 tys

  41,1(0.8%)

  185,5 tys

  31,6(0.5%)

  231,0 tys

  39,5(0.5%)

  261,8 tys

  45,4(0.7%)

  177,7 tys

  30,8(0.4%)

  229,9 tys

  40,4(0.5%)

  218,5 tys

  39,8(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  572,4 tys

  96,4(2.2%)

  573,7 tys

  97,0(1.9%)

  553,3 tys

  94,3(1.6%)

  529,8 tys

  90,6(1.1%)

  548,1 tys

  95,1(1.4%)

  466,6 tys

  80,9(1%)

  595,9 tys

  105(1.3%)

  96,6 tys

  17,6(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  148

  0,0(0%)

  169

  0,0(0%)

  6,2 tys

  1,0(0%)

  31,3 tys

  5,4(0.1%)

  633,6 tys

  110(1.6%)

  57,8 tys

  10,0(0.1%)

  29,2 tys

  5,1(0.1%)

  67,1 tys

  12,2(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  114,6 tys

  19,9(0.2%)

  16,9 tys

  3,0(0%)

  18,2 tys

  3,3(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  80,0 tys

  13,5(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,1 tys

  1,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  97,7 tys

  16,4(0.4%)

  11,4 tys

  1,9(0%)

  3,7 tys

  0,6(0%)

  95,7 tys

  16,4(0.2%)

  94,2 tys

  16,3(0.2%)

  89,1 tys

  15,5(0.2%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  179

  0,0(0%)

  286

  0,1(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Pieńsku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Pieńska według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Pieńsk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Pieńska według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  27,0 mln

  2,9 tys(100%)

  30,9 mln

  3,3 tys(100%)

  36,8 mln

  4,0 tys(100%)

  41,5 mln

  4,5 tys(100%)

  37,6 mln

  4,1 tys(100%)

  46,0 mln

  5,2 tys(100%)

  47,6 mln

  5,4 tys(100%)

  55,4 mln

  6,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,7 mln

  1,6 tys(36.1%)

  10,4 mln

  1,8 tys(33.7%)

  11,3 mln

  1,9 tys(30.6%)

  12,1 mln

  2,1 tys(29.1%)

  12,3 mln

  2,1 tys(32.7%)

  11,8 mln

  2,0 tys(25.5%)

  13,4 mln

  2,4 tys(28.1%)

  15,4 mln

  2,8 tys(27.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,5 mln

  1,4 tys(31.3%)

  7,8 mln

  1,3 tys(25.3%)

  7,8 mln

  1,3 tys(21.1%)

  8,4 mln

  1,4 tys(20.2%)

  10,1 mln

  1,8 tys(26.9%)

  8,3 mln

  1,4 tys(18%)

  10,6 mln

  1,9 tys(22.4%)

  11,3 mln

  2,1 tys(20.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,6 mln

  1,0 tys(10.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,6 mln

  270(5.9%)

  1,6 mln

  273(5.2%)

  1,6 mln

  276(4.4%)

  3,0 mln

  520(7.3%)

  2,0 mln

  341(5.2%)

  2,3 mln

  406(5.1%)

  2,5 mln

  432(5.2%)

  5,0 mln

  915(9.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,2 mln

  206(4.5%)

  1,4 mln

  229(4.4%)

  1,3 mln

  224(3.6%)

  1,9 mln

  329(4.6%)

  1,6 mln

  279(4.3%)

  2,1 mln

  366(4.6%)

  2,8 mln

  491(5.9%)

  3,4 mln

  615(6.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,3 mln

  724(15.9%)

  8,3 mln

  1,4 tys(26.9%)

  1,3 mln

  217(3.5%)

  1,1 mln

  191(2.7%)

  1,1 mln

  189(2.9%)

  1,1 mln

  194(2.4%)

  1,1 mln

  191(2.3%)

  2,8 mln

  516(5.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  47,2 tys

  7,9(0.2%)

  30,0 tys

  5,1(0.1%)

  70,0 tys

  11,9(0.2%)

  224,2 tys

  38,3(0.5%)

  20,6 tys

  3,6(0.1%)

  80,8 tys

  14,0(0.2%)

  10,0 tys

  1,8(0%)

  2,5 mln

  453(4.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  382,6 tys

  64,4(1.4%)

  391,8 tys

  66,3(1.3%)

  1,4 mln

  247(3.9%)

  1,0 mln

  176(2.5%)

  392,6 tys

  68,1(1%)

  992,2 tys

  172(2.2%)

  625,9 tys

  110(1.3%)

  1,1 mln

  204(2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  425,2 tys

  71,6(1.6%)

  285,2 tys

  48,2(0.9%)

  198,4 tys

  33,8(0.5%)

  212,0 tys

  36,2(0.5%)

  282,5 tys

  49,0(0.8%)

  1,4 mln

  234(2.9%)

  482,3 tys

  84,9(1%)

  559,8 tys

  102(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  108,8 tys

  18,3(0.4%)

  140,1 tys

  23,7(0.5%)

  98,7 tys

  16,8(0.3%)

  95,9 tys

  16,4(0.2%)

  92,3 tys

  16,0(0.2%)

  110,0 tys

  19,1(0.2%)

  109,1 tys

  19,2(0.2%)

  466,9 tys

  85,1(0.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  280,9 tys

  47,3(1%)

  281,4 tys

  47,6(0.9%)

  3,6 mln

  606(9.7%)

  5,5 mln

  939(13.2%)

  529,5 tys

  91,9(1.4%)

  6,1 mln

  1,1 tys(13.2%)

  5,0 mln

  879(10.5%)

  384,1 tys

  70,0(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  221,9 tys

  37,4(0.8%)

  220,3 tys

  37,3(0.7%)

  178,0 tys

  30,3(0.5%)

  156,6 tys

  26,8(0.4%)

  138,5 tys

  24,0(0.4%)

  59,4 tys

  10,3(0.1%)

  72,5 tys

  12,8(0.2%)

  77,5 tys

  14,1(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  3,5 tys

  0,6(0%)

  4,0 tys

  0,7(0%)

  31,0 tys

  5,3(0.1%)

  4,0 tys

  0,7(0%)

  4,0 tys

  0,7(0%)

  4,0 tys

  0,7(0%)

  43,0 tys

  7,6(0.1%)

  69,5 tys

  12,7(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,8 tys

  0,7(0%)

  557,0 tys

  96,6(1.2%)

  10,8 tys

  1,9(0%)

  33,7 tys

  6,1(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,4 tys

  5,5(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,4(0%)

  2,6 tys

  0,4(0%)

  2,1 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  9,9 tys

  1,7(0%)

  5,7 tys

  1,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  73,9 tys

  12,4(0.3%)

  3,4 tys

  0,6(0%)

  9,7 tys

  1,7(0%)

  5,9 tys

  1,0(0%)

  18,2 tys

  3,2(0%)

  5,1 tys

  0,9(0%)

  33,1 tys

  5,8(0.1%)

  5,6 tys

  1,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  11,2 tys

  1,9(0%)

  8,5 tys

  1,4(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  2,6 tys

  0,4(0%)

  48,0 tys

  8,3(0.1%)

  50,4 tys

  8,7(0.1%)

  227

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  97,7 tys

  16,4(0.4%)

  11,4 tys

  1,9(0%)

  3,7 tys

  0,6(0%)

  95,7 tys

  16,4(0.2%)

  94,2 tys

  16,3(0.3%)

  89,1 tys

  15,5(0.2%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  179

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Pieńsk - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 244 mieszkańców Pieńska jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 615 kobiet oraz 630 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 12,0% średnie ogólnokształcące, a 22,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,6% mieszkańców Pieńska, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 14,2% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy Pieńska mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Pieńsku największy odsetek ma wykształcenie średnie zawodowe (20,3%) oraz wyższe (20,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,3%) oraz średnie zawodowe (24,8%).

  W roku 2022 w Pieńsku mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 99 dzieci (47 dziewczynek oraz 52 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Pieńsku mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 117 dzieci (49 dziewczynek oraz 68 chłopców). Dostępnych było 150 miejsc.

  19,3% mieszkańców Pieńska w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (21,7% wśród dziewczynek i 17,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 875 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,06 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 24 oddziałach uczyło się 425 uczniów (214 kobiet oraz 211 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Pieńsku placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 22 oddziałach uczyło się 472 uczniów (223 kobiety oraz 249 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,6% ludności (25,8% wśród dziewczynek i 27,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 97,03.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,1% mieszkańców (16,2% wśród dziewczyn i 20,0% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,7% mieszkańców Pieńska w wieku potencjalnej nauki (22,3% kobiet i 21,1% mężczyzn).

 • 17,0% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  17,0%
  Dolnośląskie
  26,3%
  Cała Polska
  25,2%
 • 20,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 37,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  37,5%
  woj. dolnośląskie
  36,0%
  Cały kraj
  35,2%
 • 38,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,9%
  woj. dolnośląskie
  3,7%
  Kraj
  3,3%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  12,0%
  Województwo
  12,1%
  Cały kraj
  11,9%
 • 13,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  22,6%
  Dolnośląskie
  20,3%
  Kraj
  20,0%
 • 20,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  24,6%
  woj. dolnośląskie
  20,6%
  Kraj
  21,2%
 • 19,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,2%
  Dolnośląskie
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  14,2%
  woj. dolnośląskie
  11,2%
  Cały kraj
  12,3%
 • 15,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 12,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Pieńsk
  3,4%
  Dolnośląskie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Pieńsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 875 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Pieńsk
  875,0
  Województwo
  946,0
  Cała Polska
  927,0
 • 1,06 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  1,06
  woj. dolnośląskie
  0,85
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 6 Oddziały
 • 5 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 150 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Pieńsk) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 99 Dzieci
 • 47 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 52 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,5%
  52,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 31 3 lata
 • 31
 • 30 4 lata
 • 30
 • 30 5 lata
 • 30
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 10 3 lata
 • 10
 • 15 4 lata
 • 15
 • 18 5 lata
 • 18
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 21 3 lata
 • 21
 • 15 4 lata
 • 15
 • 12 5 lata
 • 12
 • 118 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 8,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 8,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 8,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Pieńsku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pieńsku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne nr 1
  Publiczne
  75 778-64-63
  77 758-64-63
  ul. Bolesławiecka 49
  59-930 Pieńsk
  613714
 • Szkoły podstawowe w Pieńsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Pieńsk) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 24 Oddziały
 • 425 Uczniowie
 • 214 Kobiety
  (uczniowie)
 • 211 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,4%
  49,6%
 • 77 Uczniowie w 1 klasie
 • 37 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 40 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 83 Absolwenci
 • 46 Kobiety
  (absolwenci)
 • 37 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  17,7
  Dolnośląskie
  18,1
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 35,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 26,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 97,03 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Pieńsk
  97,03
  woj. dolnośląskie
  98,48
  Cała Polska
  95,96
 • 95,89 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  95,89
  Dolnośląskie
  96,90
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Pieńsk) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Pieńsk) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Pieńsku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pieńsku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 (im. Polskich Żołnierzy Września 1939 roku)
  Publiczna
  75 778-65-10
  75 778-65-10
  ul. Szkolna 1
  59-930 Pieńsk
  2245139
 • Edukacyjne grupy wieku w Pieńsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 19,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 21,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Pieńsk, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Pieńsk, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Pieńsk, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pieńsk - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Pieńsku

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Pieńsku w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Pieńsku
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Pieńsku: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Pieńsku 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 340 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 39 (uczestnicy: 4 650)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 100)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 2 000)
  • koncerty: 4 (uczestnicy: 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 3 (uczestnicy: 200)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 7 (uczestnicy: 800)
  • konkursy: 8 (uczestnicy: 300)
  • pokazy teatralne: 4 (uczestnicy: 400)
  • warsztaty: 2 (uczestnicy: 50)
  • inne: 4 (uczestnicy: 300)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 65)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 20)
  • taneczne: 1 (członkowie: 10)
  • teatralne: 1 (członkowie: 25)
  • inne: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 15)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 10)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 5)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • komputerowe: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 77)
  • teatralne: 1 (członkowie: 25)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 10)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 10)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 22)
  • taneczne: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Pieńsku działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 25 713 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 29 243 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Pieńsku działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 199 członków. Zarejestrowano 241 ćwiczących (mężczyźni: 198, kobiety: 43, chłopcy do lat 18: 178, dziewczęta do lat 18: 43). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (9), instruktora sportowego (3) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Pieńsku w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Pieńsku
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Pieńska znajduje się 33 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Pieńsku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z XV w.dnia 1967-01-12, wykaz dokumentów: 1907 z 1967-01-12; A/5406/1907 z 2011-10-11
  • Wieś z XIX w.dnia 1980-02-26, wykaz dokumentów: 609/J z 1980-02-26; A/1810/609/J z 2010-03-24; brak numeru z 2010-10-28
  • Park z 2. poł. XIX w.dnia 1997-12-19, wykaz dokumentów: 1326/J z 1997-12-19
  • Kościół z 1882 - 1885dnia 2000-03-10, wykaz dokumentów: 5/A/00 z 2000-03-10
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 1910 r.dnia 2002-05-08, wykaz dokumentów: 87/A/1-30 z 2002-05-08; brak numeru z 2009-08-04
  • Budynek administracyjny z 1910 r. (ul. Henryka Dąbrowskiego 44)dnia 2002-05-08, wykaz dokumentów: 87/A/1-30 z 2002-05-08; brak numeru z 2009-08-04
  • Willa z 1930 r.dnia 2002-05-08, wykaz dokumentów: 87/A/1-30 z 2002-05-08; brak numeru z 2009-08-04
  • Magazyn z 1910 r.dnia 2002-05-08, wykaz dokumentów: 87/A/1-30 z 2002-05-08; brak numeru z 2009-08-04
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 1910 r.dnia 2002-05-08, wykaz dokumentów: 87/A/1-30 z 2002-05-08; brak numeru z 2009-08-04
  • Magazyn z 1920 r.dnia 2002-05-08, wykaz dokumentów: 87/A/1-30 z 2002-05-08; brak numeru z 2009-08-04
  • Magazyn z 1905 r. (ul. Henryka Dąbrowskiego 44)dnia 2002-05-08, wykaz dokumentów: 87/A/1-30 z 2002-05-08; brak numeru z 2009-08-04
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 1908 r. (ul. Henryka Dąbrowskiego 44)dnia 2002-05-08, wykaz dokumentów: 87/A/1-30 z 2002-05-08; brak numeru z 2009-08-04
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 1919 r. (ul. Henryka Dąbrowskiego 44)dnia 2002-05-08, wykaz dokumentów: 87/A/1-30 z 2002-05-08; brak numeru z 2009-08-04
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 1910 r.dnia 2002-05-08, wykaz dokumentów: 87/A/1-30 z 2002-05-08; brak numeru z 2009-08-04
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 1905 r. (ul. Henryka Dąbrowskiego 44)dnia 2002-05-08, wykaz dokumentów: 87/A/1-30 z 2002-05-08; brak numeru z 2009-08-04
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 1905 r. (ul. Henryka Dąbrowskiego 44)dnia 2002-05-08, wykaz dokumentów: 87/A/1-30 z 2002-05-08; brak numeru z 2009-08-04
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 1919 r. (ul. Henryka Dąbrowskiego 44)dnia 2002-05-08, wykaz dokumentów: 87/A/1-30 z 2002-05-08; brak numeru z 2009-08-04
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 1910 r.dnia 2002-05-08, wykaz dokumentów: 87/A/1-30 z 2002-05-08; brak numeru z 2009-08-04
  • Piecownia z 1905 r.dnia 2002-05-08, wykaz dokumentów: 87/A/1-30 z 2002-05-08; brak numeru z 2009-08-04
  • Garaż z 1910 r.dnia 2002-05-08, wykaz dokumentów: 87/A/1-30 z 2002-05-08; brak numeru z 2009-08-04
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 1905 r.dnia 2002-05-08, wykaz dokumentów: 87/A/1-30 z 2002-05-08; brak numeru z 2009-08-04
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 1910 r. (ul. Fabryczna 3)dnia 2002-05-08, wykaz dokumentów: 87/A/1-30 z 2002-05-08; brak numeru z 2009-08-04
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 1910 r.dnia 2002-05-08, wykaz dokumentów: 87/A/1-30 z 2002-05-08; brak numeru z 2009-08-04
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 1905 r.dnia 2002-05-08, wykaz dokumentów: 87/A/1-30 z 2002-05-08; brak numeru z 2009-08-04
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 1920 r.dnia 2002-05-08, wykaz dokumentów: 87/A/1-30 z 2002-05-08; brak numeru z 2009-08-04
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 1910 r.dnia 2002-05-08, wykaz dokumentów: 87/A/1-30 z 2002-05-08; brak numeru z 2009-08-04
  • Pakownia z 1910 r.dnia 2002-05-08, wykaz dokumentów: 87/A/1-30 z 2002-05-08; brak numeru z 2009-08-04
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 1919 r.dnia 2002-05-08, wykaz dokumentów: 87/A/1-30 z 2002-05-08; brak numeru z 2009-08-04
  • Wieża ciśnień (data nieznana)dnia 2002-05-08, wykaz dokumentów: 87/A/1-30 z 2002-05-08; brak numeru z 2009-08-04
  • Sortownia z 1910 r.dnia 2002-05-08, wykaz dokumentów: 87/A/1-30 z 2002-05-08; brak numeru z 2009-08-04
  • Park z 1930 r.dnia 2002-05-08, wykaz dokumentów: 87/A/1-30 z 2002-05-08; brak numeru z 2009-08-04
  • Zespół - huta z 1886 r. (ul. Henryka Dąbrowskiego 44)dnia 2002-05-08, wykaz dokumentów: 87/A/1-30 z 2002-05-08; brak numeru z 2009-08-04; brak numeru z 2013-01-03; brak numeru z 2013-03-19; brak numeru z 2013-10-23
  • Budynek administracyjny z 1905 r.dnia 2002-05-08, wykaz dokumentów: 87/A/1-30 z 2002-05-08; brak numeru z 2009-08-04; brak numeru z 2013-10-23
 • Formy ochrony przyrody w Pieńsku
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Pieńska znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Pieńsku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Bory Dolnośląskie - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2007-10-13, Powierzchnia: 172093.39 ha
  • Pieńska Dolina Nysy Łużyckiej - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 2353.39 ha

Pieńsk - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 16 wypadków drogowych w Pieńsku odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 18 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 291,6 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 36,4 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Pieńsku znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu zgorzeleckiego.

  Powiat zgorzelecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Pieńsku
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 16 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 18 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 2 Lekko ranni
 • 16 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Pieńsku w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 291,60 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  291,6
  Województwo
  1 022,8
  Cała Polska
  1 100,9
 • 36,45 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Pieńsk
  36,4
  Województwo
  94,6
  Cała Polska
  104,4
 • 328,05 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Pieńsk
  328,0
  woj. dolnośląskie
  1 295,9
  Polska
  1 327,3
 • 12,50 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  12,5
  woj. dolnośląskie
  9,2
  Cała Polska
  9,5
 • 112,50 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  112,5
  woj. dolnośląskie
  126,7
  Kraj
  120,6
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Pieńsk przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 351droga wojewódzka nr 351(Jagodzin - Stojanów - Pieńsk - Lasów - Żarka nad Nysą)
  • DW 353droga wojewódzka nr 353( Pieńsk - Dłużyna Dolna - Dłużyna Górna - Strzelno)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Pieńsk przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 278Linia kolejowa nr 278: Węgliniec - Zgorzelec [o znaczeniu państwowym] (Węgliniec -Pieńsk - Lasów - Jędrzychowice - Zgorzelec Miasto - Zgorzelec)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Pieńsku istnieje 67 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 8 Dywizji Wojska Polskiego

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Boczna

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Bolesławiecka

  ul. Dworcowa

  ul. Długa

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Fabryczna

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Gospodarcza

  ul. Henryka Dąbrowskiego

  ul. Hutnicza

  ul. Jana III Sobieskiego

  ul. Jaśminowa

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Karola Miarki

  ul. Kasztanowa

  ul. Kolejowa

  ul. Krańcowa

  ul. Krótka

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Mieszka I

  ul. Młyńska

  ul. Ogrodowa

  ul. Ojca Michała Tomaszka

  ul. Partyzantów

  ul. Piastowska

  ul. Pogodna

  ul. Polna

  ul. Prosta

  ul. Przejazdowa

  ul. Robotnicza

  ul. Romualda Traugutta

  ul. Ruczajowa

  ul. Rzeczna

  ul. Spacerowa

  ul. Spokojna

  ul. Stanisława Staszica

  ul. Stefana Batorego

  ul. Stefana Czarnieckiego

  ul. Stefana Okrzei

  ul. Stefana Żółkiewskiego

  ul. Strumykowa

  ul. Sudecka

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Tadeusza Wróbla

  ul. Targowa

  ul. Urocza

  pl. Wolności

  ul. Wspólna

  ul. Wycieczkowa

  ul. Wysoka

  ul. Zaciszna

  ul. Zamiejska

  ul. Zawiszy Czarnego

  ul. Zgorzelecka

  ul. Zielone Wzgórze

  ul. Łużycka

  ul. Łąkowa

  ul. Środkowa

  ul. Żagańska