Chmielnik w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Chmielnik - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Chmielnik to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa świętokrzyskiego, powiatu kieleckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Chmielnik.
 • 3 503 Liczba mieszkańców
 • 7,8 km² Powierzchnia
 • 449,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 240 m n.p.m Wysokość
 • 1551 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 41 Numer kierunkowy
 • TKI Tablice rejestracyjne
 • Paweł Sławomir Wójcik Burmistrz miasta
Chmielnik na mapie
Identyfikatory
 • 20.752150.6142 Współrzędne GPS
 • 2604044 TERYT (TERC)
 • 0946906 SIMC
Herb miasta Chmielnik
Chmielnik herb

Jak Chmielnik wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Chmielnik na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Chmielnik wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Chmielnik plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
41Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
63Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
66Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
67Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
68Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
84Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
160Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
168Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
169Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
169Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
174Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
177Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
193Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
253Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
253Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
265Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
273Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
275Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
334Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
344Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
381Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
384Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym

Chmielnik - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
26-020Poczta Chmielnik

Chmielnik - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Chmielniku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Kielcach
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.15-15.15, Wt: 7.15-15.15, Śr: 7.15-15.15, Cz: 7.15-15.15, Pt: 7.15-15.15

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Piotrkowska 27,
25-510 Kielce
Urząd Miasta i Gminy Chmielnik
(41) 354-22-78 102
(41) 3543273w.101
Plac Kościuszki 7
26-020 Chmielnik

Chmielnik - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Chmielnik jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 503, z czego 52,5% stanowią kobiety, a 47,5% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 14,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Chmielnika zawarli w 2022 roku 9 małżeństw, co odpowiada 2,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,7% mieszkańców Chmielnika jest stanu wolnego, 58,9% żyje w małżeństwie, 4,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.

  Chmielnik ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -20. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,71 na 1000 mieszkańców Chmielnika. W 2022 roku urodziło się 31 dzieci, w tym 51,6% dziewczynek i 48,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 346 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,81 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 33,7% zgonów w Chmielniku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,2% zgonów w Chmielniku były nowotwory, a 5,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Chmielnika przypada 14.55 zgonów. Jest to więcej od wartości średniej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 31 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 38 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Chmielnika -7. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 5 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -3.

  57,4% mieszkańców Chmielnika jest w wieku produkcyjnym, 16,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Chmielnika
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 503 Liczba mieszkańców
 • 1 838 Kobiety
 • 1 665 Mężczyźni
 • 52,5%
  47,5%
 • 110 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 110 kobiet)
 • 91 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 91 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Chmielniku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Chmielniku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Chmielniku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Chmielnika
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  43,8 lat
  Województwo
  43,5 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 45,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Chmielnik, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Chmielnika
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Chmielnik,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Chmielnik,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Chmielnik,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,7% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,1%
  Województwo
  27,5%
  Cała Polska
  29,1%
 • 22,1% Kobiety
  (Panny)
 • 34,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,9% Żonaci/Zamężne
 • Chmielnik
  59,0%
  Województwo
  55,8%
  Cały kraj
  54,0%
 • 59,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,5% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,2%
  Województwo
  9,7%
  Cały kraj
  8,5%
 • 13,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,5%
  świętokrzyskie
  6,8%
  Polska
  7,6%
 • 4,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Miasto
  0,2%
  Województwo
  0,3%
  Kraj
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Chmielniku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Chmielniku w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Chmielnik
  2,6
  woj. świętokrzyskie
  3,7
  Polska
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Chmielnik
  1,1
  Województwo
  1,3
  Cały kraj
  1,6
 • 9 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Chmielniku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Chmielniku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -20 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -11 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -9 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,71 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Chmielnik
  -5,7
  Województwo
  -6,5
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Chmielniku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Chmielniku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Chmielniku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Chmielniku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 31 Urodzenia żywe
 • 16 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 15 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 51,6%
  48,4%
 • 8,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  8,9
  Województwo
  6,9
  Polska
  8,1
 • 36,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  36,1
  woj. świętokrzyskie
  31,9
  Cały kraj
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 33 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 33
 • 101 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 101
 • 85 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 85
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 346 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 255 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 432 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 346 g
  świętokrzyskie
  3 328 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 11 Waga 4500g - 4999g
 • 11
 • 127 Waga 4000g - 4499g
 • 127
 • 574 Waga 3500g - 3999g
 • 574
 • 706 Waga 3000g - 3499g
 • 706
 • 262 Waga 2500g - 2999g
 • 262
 • 69 Waga 2000g - 2499g
 • 69
 • 14 Waga 1500g - 1999g
 • 14
 • 13 Waga 1000g - 1499g
 • 13
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,31 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,31
  świętokrzyskie
  1,19
  Cała Polska
  1,26
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Chmielnik
  0,63
  woj. świętokrzyskie
  0,59
  Cały kraj
  0,61
 • 0,81 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,81
  Województwo
  0,52
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Chmielniku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 51 Zgony
 • 27 Kobiety
  (Zgony)
 • 24 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 52,9%
  47,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,6 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  14,6
  Województwo
  13,4
  Cały kraj
  11,9
 • 123,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  123,9
  woj. świętokrzyskie
  193,5
  Kraj
  147,0
 • 2,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  2,2
  świętokrzyskie
  3,7
  Cała Polska
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Chmielnik
  3,0
  Województwo
  3,6
  Kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  1,5
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kieleckim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  33,7%
  świętokrzyskie
  36,4%
  Cała Polska
  34,8%
 • 20,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  20,2%
  świętokrzyskie
  19,1%
  Kraj
  19,6%
 • 5,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,1%
  woj. świętokrzyskie
  4,9%
  Kraj
  5,4%
 • 418 Zgony spowodowane COVID-19
 • 11,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. świętokrzyskie
  11,1
  Kraj
  13,3
 • 85,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  85,6
  Cała Polska
  74,4
 • 248,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  248,1
  woj. świętokrzyskie
  294,3
  Kraj
  268,1
 • 268,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. świętokrzyskie
  268,5
  Polska
  246,5
 • 413,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 461,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 365,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  413,9
  świętokrzyskie
  562,0
  Cały kraj
  475,8
 • 63,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 29,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 95,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  63,3
  woj. świętokrzyskie
  67,5
  Polska
  70,6
 • 26,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  26,4
  Województwo
  35,0
  Cały kraj
  32,6
 • 9,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Chmielnik
  9,4
  Województwo
  8,0
  Polska
  6,9
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,8%
  świętokrzyskie
  0,6%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 31 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 12 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 38 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 21 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -10 Saldo migracji
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -7 Saldo migracji wewnętrznych
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Chmielniku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Chmielniku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 63,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 65,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 22,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 25,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Chmielnik, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Chmielnik - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Chmielniku oddano do użytku 1 mieszkanie. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,29 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Chmielniku to 1 558 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 445 mieszkania. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Chmielniku to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Chmielniku to 133,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,72% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,99% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,01% mieszkań posiada łazienkę, 81,76% korzysta z centralnego ogrzewania, a 11,30% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kieleckiego.

  Powiat kielecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Chmielniku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 558 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 444,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  444,80
  Województwo
  389,40
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 68,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  68,90 m2
  woj. świętokrzyskie
  77,60 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 30,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Chmielnik
  30,60 m2
  Województwo
  30,20 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,61 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,61
  świętokrzyskie
  3,91
  Cały kraj
  3,83
 • 2,25 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,25
  Województwo
  2,57
  Kraj
  2,42
 • 0,62 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,62
  świętokrzyskie
  0,66
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Chmielniku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,29 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,29
  Województwo
  3,74
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 6 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Chmielnik
  6,00
  świętokrzyskie
  4,75
  Cała Polska
  3,89
 • 1,71 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  1,71
  Województwo
  17,76
  Polska
  24,56
 • 133 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 133,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  133,0 m2
  świętokrzyskie
  109,9 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,04 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Chmielnik
  0,04 m2
  woj. świętokrzyskie
  0,41 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Chmielniku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 96,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  96,72%
  woj. świętokrzyskie
  95,88%
  Polska
  97,71%
 • 94,99% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  94,99%
  woj. świętokrzyskie
  90,59%
  Kraj
  95,10%
 • 91,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Chmielnik
  91,01%
  woj. świętokrzyskie
  88,09%
  Cała Polska
  93,66%
 • 81,76% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  81,76%
  świętokrzyskie
  82,71%
  Kraj
  85,62%
 • 11,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  11,30%
  woj. świętokrzyskie
  45,54%
  Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Chmielnik - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Chmielniku na 1000 mieszkańców pracuje 368osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Chmielniku wynosiło w 2022 roku 7,7% (7,7% wśród kobiet i 7,7% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Chmielniku wynosiło 5 289,72 PLN, co odpowiada 78.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Chmielnika 237 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 332 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 95.

  29,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Chmielnika pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 23,7% w przemyśle i budownictwie, a 15,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Chmielniku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 368 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  368,0
  świętokrzyskie
  370,0
  Cała Polska
  402,0
 • 7,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,7% Kobiety
 • 7,7% Mężczyźni
 • Tutaj
  7,7%
  Województwo
  7,7%
  Cała Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Chmielniku w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Chmielniku w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Chmielniku w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Chmielniku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 290 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 290 PLN
  woj. świętokrzyskie
  5 783 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Chmielniku w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Chmielniku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 237 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 332 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 95 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,40 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Chmielniku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 29,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 28,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 30,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 23,7% Przemysł i budownictwo
 • 10,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 37,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 30,3% Pozostałe
 • 45,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Chmielniku w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,4% W wieku produkcyjnym
 • 52,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 62,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 18,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Chmielnik, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 74,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  74,2
  Województwo
  69,3
  Cały kraj
  69,0
 • 45,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  45,1
  Województwo
  41,5
  Cała Polska
  38,2
 • 155,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  155,1
  woj. świętokrzyskie
  149,5
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 58,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Chmielnik - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Chmielniku w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 420 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 313 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 30 nowych podmiotów, a 26 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (46) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (19) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (54) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (19) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Chmielniku najwięcej (28) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (402) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,2% (1) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 16,7% (70) podmiotów, a 83,1% (349) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Chmielniku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (45.4%) oraz Budownictwo (13.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 420 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 70 Przemysł i budownictwo
 • 349 Pozostała działalność
 • 30 Podmioty nowo zarejestrowane w Chmielniku w 2022 roku
 • 26 Podmioty wyrejestrowane w Chmielniku w 2022 roku
 • 313 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 402 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 402
 • 14 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 14
 • 4 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 4
 • 420 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 420
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 15 Spółki handlowe ogółem
 • 15
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 11  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 11
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 28 Spółki cywilne ogółem
 • 28
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 313 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 142 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 142
 • 41 Budownictwo
 • 41
 • 22 Transport i gospodarka magazynowa
 • 22
 • 20 Przetwórstwo przemysłowe
 • 20
 • 20 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 20
 • 14 Pozostała działalność
 • 14
 • 13 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 13
 • 10 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 10
 • 9 Edukacja
 • 9
 • 6 Informacja i komunikacja
 • 6
 • 6 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 6
 • 5 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 5
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Chmielnik - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Chmielniku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 50 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,30 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Chmielniku wynosi 76,00% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Chmielnika najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 8,19 (wykrywalność 68%) oraz o charakterze kryminalnym - 6,39 (wykrywalność 68%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,68 (75%), drogowe - 1,65 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,32 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Chmielniku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Chmielnika.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Chmielnik, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 50 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 50
 • 22 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 22
 • 20 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 20
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 29 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 29
 • 14,30 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  14,30
  woj. świętokrzyskie
  19,77
  Cała Polska
  22,81
 • 6,39 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Chmielnik
  6,39
  świętokrzyskie
  10,85
  Kraj
  12,98
 • 5,68 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  5,68
  woj. świętokrzyskie
  6,27
  Polska
  6,99
 • 1,65 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Chmielnik
  1,65
  woj. świętokrzyskie
  1,83
  Cały kraj
  1,82
 • 0,32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Chmielnik
  0,32
  woj. świętokrzyskie
  0,36
  Cała Polska
  0,35
 • 8,19 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,19
  Województwo
  8,86
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Chmielnik, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Chmielnik
  76%
  świętokrzyskie
  76%
  Polska
  71%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Chmielnik
  69%
  Województwo
  69%
  Cała Polska
  63%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  76%
  woj. świętokrzyskie
  78%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  woj. świętokrzyskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Chmielnik
  93%
  woj. świętokrzyskie
  87%
  Polska
  88%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  68%
  Województwo
  59%
  Kraj
  51%

Chmielnik - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Chmielnika wyniosła w 2022 roku 72,1 mln złotych, co daje 6,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 13.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Chmielnika - 28% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.1%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (9.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,5 mln złotych, czyli 10,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Chmielnika wyniosła w 2022 roku 72,2 mln złotych, co daje 6,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 8.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (25.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (24.8%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.2%). W budżecie Chmielnika wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 959 złotych na mieszkańca (14,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 24,3 złotych na mieszkańca (0,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,3%.
 • Wydatki budżetu w Chmielniku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Chmielnika według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Chmielnik, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Chmielnika według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  43,7 mln

  3,8 tys(100%)

  43,7 mln

  3,8 tys(100%)

  51,5 mln

  4,5 tys(100%)

  65,2 mln

  5,7 tys(100%)

  73,4 mln

  6,5 tys(100%)

  66,3 mln

  6,0 tys(100%)

  64,0 mln

  5,9 tys(100%)

  72,1 mln

  6,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  13,1 mln

  3,4 tys(30%)

  13,0 mln

  3,4 tys(29.8%)

  18,5 mln

  4,9 tys(35.9%)

  30,2 mln

  8,2 tys(46.3%)

  28,7 mln

  7,8 tys(39%)

  17,6 mln

  4,9 tys(26.5%)

  17,3 mln

  4,9 tys(27.1%)

  20,2 mln

  5,8 tys(28%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  141,0 tys

  36,7(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  747,3 tys

  199(1.4%)

  933,9 tys

  252(1.4%)

  402,9 tys

  110(0.5%)

  481,6 tys

  134(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,0 mln

  2,3 tys(11.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,3 mln

  2,2 tys(19%)

  16,1 mln

  4,2 tys(36.9%)

  3,2 mln

  859(6.2%)

  3,5 mln

  939(5.3%)

  4,7 mln

  1,3 tys(6.4%)

  3,6 mln

  1,0 tys(5.5%)

  4,7 mln

  1,3 tys(7.3%)

  6,7 mln

  1,9 tys(9.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  7,4 mln

  1,9 tys(17%)

  2,9 mln

  746(6.5%)

  2,8 mln

  755(5.5%)

  2,9 mln

  777(4.4%)

  10,5 mln

  2,9 tys(14.3%)

  9,1 mln

  2,5 tys(13.8%)

  7,4 mln

  2,1 tys(11.5%)

  5,9 mln

  1,7 tys(8.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,4 mln

  1,4 tys(12.5%)

  5,3 mln

  1,4 tys(12.2%)

  4,3 mln

  1,1 tys(8.3%)

  4,5 mln

  1,2 tys(6.9%)

  4,9 mln

  1,3 tys(6.6%)

  5,1 mln

  1,4 tys(7.7%)

  5,1 mln

  1,4 tys(8%)

  5,8 mln

  1,7 tys(8.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  367,3 tys

  95,6(0.8%)

  451,8 tys

  118(1%)

  358,4 tys

  95,5(0.7%)

  488,7 tys

  132(0.7%)

  537,6 tys

  147(0.7%)

  431,5 tys

  120(0.7%)

  4,4 mln

  1,2 tys(6.9%)

  2,9 mln

  815(4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,9 mln

  488(4.3%)

  1,9 mln

  504(4.4%)

  1,8 mln

  480(3.5%)

  3,5 mln

  945(5.4%)

  2,9 mln

  788(3.9%)

  3,5 mln

  959(5.2%)

  2,4 mln

  680(3.8%)

  2,6 mln

  737(3.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  44,3 tys

  11,5(0.1%)

  167,8 tys

  43,8(0.4%)

  163,7 tys

  43,6(0.3%)

  368,5 tys

  99,5(0.6%)

  472,0 tys

  129(0.6%)

  1,8 mln

  497(2.7%)

  858,1 tys

  241(1.3%)

  2,5 mln

  727(3.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  897,6 tys

  234(2.1%)

  705,9 tys

  184(1.6%)

  830,2 tys

  221(1.6%)

  789,7 tys

  213(1.2%)

  931,9 tys

  254(1.3%)

  742,9 tys

  207(1.1%)

  596,8 tys

  168(0.9%)

  1,8 mln

  507(2.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,0 mln

  787(6.9%)

  863,9 tys

  226(2%)

  2,0 mln

  526(3.8%)

  1,8 mln

  479(2.7%)

  796,2 tys

  217(1.1%)

  1,6 mln

  431(2.3%)

  1,9 mln

  527(2.9%)

  1,5 mln

  415(2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  18,8 tys

  4,9(0%)

  224,1 tys

  58,5(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,4 tys

  2,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 mln

  290(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,6 mln

  418(3.7%)

  283,8 tys

  74,1(0.7%)

  452,2 tys

  121(0.9%)

  333,1 tys

  90,0(0.5%)

  601,7 tys

  164(0.8%)

  1,5 mln

  425(2.3%)

  283,5 tys

  79,7(0.4%)

  927,5 tys

  265(1.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  335,4 tys

  87,3(0.8%)

  441,2 tys

  115(1%)

  435,3 tys

  116(0.8%)

  498,6 tys

  135(0.8%)

  1,1 mln

  290(1.4%)

  2,1 mln

  583(3.2%)

  576,5 tys

  162(0.9%)

  678,0 tys

  194(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  222,6 tys

  57,9(0.5%)

  341,3 tys

  89,1(0.8%)

  355,9 tys

  94,9(0.7%)

  201,4 tys

  54,4(0.3%)

  237,5 tys

  64,9(0.3%)

  192,9 tys

  53,6(0.3%)

  242,5 tys

  68,2(0.4%)

  398,3 tys

  114(0.6%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  63,1 tys

  16,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  321,1 tys

  91,7(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  39,8 tys

  10,4(0.1%)

  58,1 tys

  15,2(0.1%)

  30,5 tys

  8,1(0.1%)

  33,3 tys

  9,0(0.1%)

  53,8 tys

  14,7(0.1%)

  41,7 tys

  11,6(0.1%)

  52,0 tys

  14,6(0.1%)

  130,4 tys

  37,2(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  663,6 tys

  173(1.5%)

  790,2 tys

  206(1.8%)

  814,3 tys

  217(1.6%)

  800,2 tys

  216(1.2%)

  862,4 tys

  235(1.2%)

  931,2 tys

  259(1.4%)

  1,1 mln

  301(1.7%)

  84,0 tys

  24,0(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,6 tys

  5,2(0%)

  29,9 tys

  8,4(0%)

  49,3 tys

  14,1(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  114,9 tys

  29,9(0.3%)

  12,0 tys

  3,1(0%)

  2,3 tys

  0,6(0%)

  108,4 tys

  29,3(0.2%)

  105,7 tys

  28,9(0.1%)

  105,3 tys

  29,3(0.2%)

  2,3 tys

  0,7(0%)

  2,3 tys

  0,7(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  54,7 tys

  14,3(0.1%)

  40,3

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Chmielniku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Chmielnika według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Chmielnik, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Chmielnika według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  41,9 mln

  3,6 tys(100%)

  44,6 mln

  3,9 tys(100%)

  52,0 mln

  4,6 tys(100%)

  60,0 mln

  5,3 tys(100%)

  70,0 mln

  6,2 tys(100%)

  68,6 mln

  6,2 tys(100%)

  67,3 mln

  6,2 tys(100%)

  72,2 mln

  6,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,4 mln

  3,0 tys(27.3%)

  12,1 mln

  3,1 tys(27%)

  11,7 mln

  3,1 tys(22.5%)

  13,2 mln

  3,6 tys(22%)

  14,3 mln

  3,9 tys(20.4%)

  14,8 mln

  4,1 tys(21.5%)

  16,3 mln

  4,6 tys(24.2%)

  18,7 mln

  5,3 tys(25.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  14,8 mln

  3,9 tys(35.4%)

  14,0 mln

  3,6 tys(31.3%)

  14,2 mln

  3,8 tys(27.4%)

  14,5 mln

  3,9 tys(24.2%)

  17,0 mln

  4,6 tys(24.3%)

  22,2 mln

  6,2 tys(32.4%)

  20,6 mln

  5,8 tys(30.6%)

  17,9 mln

  5,1 tys(24.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  134,0 tys

  34,9(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  829,4 tys

  221(1.6%)

  812,5 tys

  219(1.4%)

  483,6 tys

  132(0.7%)

  337,9 tys

  94,0(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,1 mln

  2,3 tys(11.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,9 mln

  1,8 tys(16.4%)

  14,6 mln

  3,8 tys(32.6%)

  1,7 mln

  455(3.3%)

  2,1 mln

  559(3.5%)

  1,9 mln

  516(2.7%)

  2,9 mln

  806(4.2%)

  2,8 mln

  789(4.2%)

  4,6 mln

  1,3 tys(6.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,4 mln

  890(8.2%)

  862,2 tys

  225(1.9%)

  894,8 tys

  238(1.7%)

  860,7 tys

  232(1.4%)

  7,2 mln

  2,0 tys(10.3%)

  4,2 mln

  1,2 tys(6.1%)

  4,4 mln

  1,2 tys(6.5%)

  2,6 mln

  735(3.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,1 mln

  280(2.6%)

  352,0 tys

  91,9(0.8%)

  865,1 tys

  231(1.7%)

  656,1 tys

  177(1.1%)

  743,9 tys

  203(1.1%)

  1,2 mln

  328(1.7%)

  637,8 tys

  179(0.9%)

  1,8 mln

  528(2.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  321,4 tys

  83,7(0.8%)

  389,5 tys

  102(0.9%)

  362,0 tys

  96,5(0.7%)

  404,2 tys

  109(0.7%)

  447,4 tys

  122(0.6%)

  414,1 tys

  115(0.6%)

  2,5 mln

  695(3.7%)

  1,7 mln

  489(2.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,2 mln

  303(2.8%)

  1,1 mln

  300(2.6%)

  5,3 mln

  1,4 tys(10.1%)

  11,3 mln

  3,0 tys(18.8%)

  11,2 mln

  3,1 tys(16%)

  3,1 mln

  852(4.5%)

  1,8 mln

  502(2.7%)

  1,7 mln

  482(2.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  347,8 tys

  90,6(0.8%)

  316,8 tys

  82,7(0.7%)

  387,3 tys

  103(0.7%)

  287,4 tys

  77,6(0.5%)

  294,7 tys

  80,5(0.4%)

  345,3 tys

  96,0(0.5%)

  338,6 tys

  95,2(0.5%)

  1,4 mln

  400(1.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 mln

  379(1.8%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  107,2 tys

  27,9(0.3%)

  259,8 tys

  67,8(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 mln

  287(1.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,8 mln

  463(4.2%)

  372,9 tys

  97,3(0.8%)

  923,9 tys

  246(1.8%)

  866,2 tys

  234(1.4%)

  681,6 tys

  186(1%)

  215,9 tys

  60,0(0.3%)

  87,5 tys

  24,6(0.1%)

  342,4 tys

  97,7(0.5%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  52,8 tys

  13,7(0.1%)

  -411,8

  -0,1(-0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  335,1 tys

  95,7(0.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  71,9 tys

  18,7(0.2%)

  119,4 tys

  31,2(0.3%)

  19,2 tys

  5,1(0%)

  692,9 tys

  187(1.2%)

  850

  0,2(0%)

  511,7 tys

  142(0.7%)

  583,8 tys

  164(0.9%)

  249,9 tys

  71,3(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  9,0 tys

  2,3(0%)

  35,4 tys

  9,3(0.1%)

  8,3 tys

  2,2(0%)

  9,7 tys

  2,6(0%)

  10,9 tys

  3,0(0%)

  10,5 tys

  2,9(0%)

  10,0 tys

  2,8(0%)

  75,0 tys

  21,4(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  152,3 tys

  39,7(0.4%)

  118,5 tys

  30,9(0.3%)

  76,5 tys

  20,4(0.1%)

  86,9 tys

  23,5(0.1%)

  95,3 tys

  26,0(0.1%)

  119,1 tys

  33,1(0.2%)

  94,3 tys

  26,5(0.1%)

  75,0 tys

  21,4(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  10,3 tys

  2,7(0%)

  64,5 tys

  16,8(0.1%)

  87,7 tys

  23,4(0.2%)

  21,7 tys

  5,9(0%)

  34,3 tys

  9,4(0%)

  1,1 mln

  297(1.6%)

  62,1 tys

  17,4(0.1%)

  21,8 tys

  6,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  114,9 tys

  29,9(0.3%)

  12,0 tys

  3,1(0%)

  2,3 tys

  0,6(0%)

  108,1 tys

  29,2(0.2%)

  105,2 tys

  28,7(0.2%)

  105,3 tys

  29,3(0.2%)

  2,3 tys

  0,7(0%)

  2,3 tys

  0,7(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  280

  0,1(0%)

  1,3 tys

  0,3(0%)

  2,1 tys

  0,6(0%)

  1,3 tys

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,5(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  528,6 tys

  149(0.8%)

  1,7 tys

  0,5(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Chmielnik - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 762 mieszkańców Chmielnika jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 373 kobiet oraz 389 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 22,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,0% wykształcenie policealne, 10,5% średnie ogólnokształcące, a 19,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,8% mieszkańców Chmielnika, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 16,0% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa świętokrzyskiego mieszkańcy Chmielnika mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Chmielniku największy odsetek ma wykształcenie wyższe (28,6%) oraz podstawowe ukończone (17,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,7%) oraz średnie zawodowe (23,0%).

  W roku 2021 w Chmielniku mieściły się 2 przedszkola, w których do 10 oddziałów uczęszczało 182 dzieci (89 dziewczynek oraz 93 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Chmielniku mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 129 dzieci (70 dziewczynek oraz 59 chłopców). Dostępnych było 120 miejsc.

  17,1% mieszkańców Chmielnika w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,2% wśród dziewczynek i 17,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 2 958 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,36 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 32 oddziałach uczyło się 710 uczniów (321 kobiet oraz 389 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Chmielniku placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 21 oddziałach uczyło się 481 uczniów (261 kobiet oraz 220 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,5% ludności (25,8% wśród dziewczynek i 31,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 22,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 247,39.

  W Chmielniku znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 86 uczniów (72 kobiety oraz 14 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 20 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Chmielniku placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 9 oddziałach uczyło się 243 uczniów (161 kobiet oraz 82 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 107 absolwentów.

  W Chmielniku znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 74 uczniów (22 kobiety oraz 52 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,7% mieszkańców (20,7% wśród dziewczyn i 16,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 21,5 uczniów. 18,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,3% mieszkańców Chmielnika w wieku potencjalnej nauki (25,0% kobiet i 21,7% mężczyzn).

 • 22,6% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  22,6%
  woj. świętokrzyskie
  23,2%
  Cały kraj
  25,2%
 • 28,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  32,0%
  świętokrzyskie
  35,3%
  Cały kraj
  35,2%
 • 31,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,0% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,0%
  Województwo
  3,0%
  Kraj
  3,3%
 • 2,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,5%
  Województwo
  10,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  19,5%
  świętokrzyskie
  21,5%
  Polska
  20,0%
 • 16,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  22,8%
  świętokrzyskie
  21,7%
  Cały kraj
  21,2%
 • 16,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Chmielnik
  3,1%
  woj. świętokrzyskie
  2,7%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  16,0%
  woj. świętokrzyskie
  14,1%
  Cała Polska
  12,3%
 • 17,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,5%
  świętokrzyskie
  3,0%
  Polska
  3,1%
 • 3,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Chmielniku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2958 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Chmielnik
  2 958,0
  świętokrzyskie
  860,0
  Cała Polska
  883,0
 • 0,36 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Chmielnik
  0,36
  Województwo
  0,99
  Kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 10 Oddziały
 • 9 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 245 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Chmielnik) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 182 Dzieci
 • 89 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 93 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,9%
  51,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 50 3 lata
 • 50
 • 53 4 lata
 • 53
 • 73 5 lata
 • 73
 • 2 6 lat
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 29 3 lata
 • 29
 • 21 4 lata
 • 21
 • 37 5 lata
 • 37
 • 1 6 lat
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 21 3 lata
 • 21
 • 32 4 lata
 • 32
 • 36 5 lata
 • 36
 • 1 6 lat
 • 1
 • 193 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 15,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 15,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 5,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Chmielniku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Chmielniku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Samorządowe Przedszkole w Chmielniku
  Publiczne
  41 354-22-66
  41 354-22-66
  ul. Sienkiewicza 8
  26-020 Chmielnik
  41165
  Przedszkole Językowe Bajkowa Kraina
  Niepubliczne
  ul. Lipowa 31
  26-020 Chmielnik
  ---
 • Szkoły podstawowe w Chmielniku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Chmielnik) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 32 Oddziały
 • 710 Uczniowie
 • 321 Kobiety
  (uczniowie)
 • 389 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,2%
  54,8%
 • 67 Uczniowie w 1 klasie
 • 33 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 34 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 79 Absolwenci
 • 34 Kobiety
  (absolwenci)
 • 45 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  22,2
  woj. świętokrzyskie
  14,9
  Polska
  16,7
 •  
 • 55,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 46,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 247,39 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  247,39
  Województwo
  92,95
  Cały kraj
  95,71
 • 245,64 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  245,64
  Województwo
  92,04
  Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Chmielnik) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Chmielnik) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Chmielniku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Chmielniku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku (Stefan Żeromski)
  Publiczna
  41 354-21-13
  41 354-21-13
  ul. Szkolna 7
  26-020 Chmielnik
  2556246
 • Szkoły ponadpodstawowe w Chmielniku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Chmielnik) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 86 Uczniowie
 • 72 Kobiety
  (uczniowie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 83,7%
  16,3%
 • 20 Absolwenci
 • 14 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  21,5
  woj. świętokrzyskie
  26,9
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 7,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 4,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Chmielnik) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 15 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 18,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  18,5
  świętokrzyskie
  16,3
  Cały kraj
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Chmielniku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Chmielniku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 3 w Chmielniku
  Publiczne
  41 354-28-94
  41 354-28-94
  ul. Dygasińskiego 11
  26-020 Chmielnik
  8185-
  Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 3 w Chmielniku (Adolf Dygasiński)
  Publiczne
  41 354-28-94
  41 354-28-94
  ul. Dygasińskiego 11
  26-020 Chmielnik
  5132-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 3 w Chmielniku
  Publiczna
  41 354-28-94
  41 354-28-94
  ul. Dygasińskiego 11
  26-020 Chmielnik
  350-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 3 w Chmielniku
  Publiczne
  41 354-28-94
  41 354-28-94
  ul. Dygasińskiego 11
  26-020 Chmielnik
  245-
  Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 3 w Chmielniku
  Publiczna
  41 354-28-94
  41 354-28-94
  ul. DYGASIŃSKIEGO 11
  26-020 Chmielnik
  115-
  Niepubliczne Technikum Zawodowe w Chmielniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
  Niepubliczne
  41 354-27-07
  41 354-27-07
  ul. Mielczarskiego 7
  26-020 Chmielnik
  ---
  Szkoła Policealna w Chmielniku
  Publiczna
  41 354-28-94
  41 354-28-94
  ul. Dygasińskiego 11
  26-020 Chmielnik
  ---
  Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Chmielniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
  Niepubliczna
  41 354-27-07
  41 354-27-07
  ul. Mielczarskiego 7
  26-020 Chmielnik
  ---
  Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chmielniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
  Niepubliczne
  41 354-27-07
  41 354-27-07
  ul. Mielczarskiego 7
  26-020 Chmielnik
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Chmielniku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 17,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 31,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 20,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Chmielnik, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Chmielnik, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Chmielnik, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Chmielnik - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Chmielniku

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Chmielniku w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Chmielniku
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Chmielniku: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Chmielniku 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 156 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 91 (uczestnicy: 9 650)
  • seanse filmowe: 8 (uczestnicy: 350)
  • wystawy: 7 (uczestnicy: 900)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 6 (uczestnicy: 1 500)
  • koncerty: 17 (uczestnicy: 3 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 11 (uczestnicy: 800)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 11 (uczestnicy: 850)
  • konkursy: 12 (uczestnicy: 550)
  • pokazy teatralne: 8 (uczestnicy: 1 150)
  • konferencje: 3 (uczestnicy: 200)
  • warsztaty: 6 (uczestnicy: 150)
  • inne: 2 (uczestnicy: 200)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 14 (członkowie: 188)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 22)
  • taneczne: 4 (członkowie: 60)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 52)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 12)
  • teatralne: 1 (członkowie: 12)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 30)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • studia telewizyjne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 11 (członkowie: 135)
  • teatralne: 1 (członkowie: 12)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 30)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 15)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 8)
  • taneczne: 4 (członkowie: 60)
  • inne: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Chmielniku działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 23 008 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 32 921 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 15
  • dostępne dla czytelników: 10
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 10
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2
  Według danych z 2016 w Chmielniku działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 24 członków. Zarejestrowano 24 ćwiczących (mężczyźni: 24, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 6, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Chmielniku w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Chmielniku
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Chmielnika znajduje się 30 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Chmielniku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Osada Chmielnik z epoki kamieniadnia 1972-03-07, wykaz dokumentów: 591A z 1972-03-07
  • Dzwonnica z 1. poł. XIX w.dnia 1947-11-07, wykaz dokumentów: 73 z 1947-11-07; 117 z 1966-02-21; A.273/1-3 z 2009-05-11
  • Kościół z 1730 - 1883dnia 1947-11-07, wykaz dokumentów: 73 z 1947-11-07; 240 z 1956-10-02; 117 z 1966-02-21; A.273/1-3 z 2009-05-11
  • Cmentarz przykościelny (data nieznana)dnia 1947-11-07, wykaz dokumentów: 73 z 1947-11-07; A.273/1-3 z 2009-05-11
  • Zespół - kościół z XVIII w.dnia 1947-11-07, wykaz dokumentów: 73 z 1947-11-07; A.273/1-3 z 2009-05-11
  • Kościół z XVI w.dnia 1956-10-02, wykaz dokumentów: 239 z 1956-10-02; 118 z 1966-02-21; A.274 z 2009-05-11
  • Synagoga z XVII w. (ul. Wspólna 14)dnia 1958-02-08, wykaz dokumentów: 794 z 1958-02-08; 119 z 1966-02-21; A.275 z 2009-05-11
  • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 3)dnia 1991-04-04, wykaz dokumentów: 1102 z 1991-04-04; A.281 z 2009-06-01
  • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 4)dnia 1991-04-04, wykaz dokumentów: 1103 z 1991-04-04; A.282 z 2009-06-01
  • Kamienica z 2. poł. XIX w. (ul. Rynek 16)dnia 1991-05-08, wykaz dokumentów: 1105 z 1991-05-08; A.287 z 2009-06-08
  • Kamienica z 2. poł. XIX w. (ul. Rynek 1)dnia 1991-05-08, wykaz dokumentów: 1106 z 1991-05-08; A.280 z 2009-06-01
  • Zajazd z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 26)dnia 1991-05-08, wykaz dokumentów: 1107 z 1991-05-08; A.288 z 2009-06-08
  • Kamienica z końca XIX w. (ul. Henryka Sienkiewicza 3)dnia 1991-05-08, wykaz dokumentów: 1121 z 1991-05-08; A.289 z 2011-09-02; brak numeru z 2013-02-05; brak numeru z 2013-06-12
  • Kamienica z 2. poł. XIX w. (ul. Rynek 9)dnia 1991-05-10, wykaz dokumentów: 1108 z 1991-05-10; A.283 z 2009-06-01
  • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 11)dnia 1991-05-10, wykaz dokumentów: 1109 z 1991-05-10; A.284 z 2009-06-08
  • Kamienica z 2. poł. XIX w. (ul. Rynek 13b)dnia 1991-05-10, wykaz dokumentów: 1110 z 1991-05-10; A.285 z 2009-06-15
  • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 14)dnia 1991-05-10, wykaz dokumentów: 1111 z 1991-05-10; A.286 z 2009-06-08
  • Kamienica z 2. poł. XIX w. (ul. Wolności 8)dnia 1991-05-10, wykaz dokumentów: 1112 z 1991-05-10; A.294 z 2009-06-08
  • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Tadeusza Kościuszki 8)dnia 1991-05-10, wykaz dokumentów: 1113 z 1991-05-10; A.278 z 2009-06-01
  • Hotel z końca XIX w. (ul. Szydłowska 27)dnia 1991-07-16, wykaz dokumentów: 1115 z 1991-07-16; A.293 z 2009-06-08
  • Willa z 1929 r. (ul. Polna 9a)dnia 1991-07-16, wykaz dokumentów: 1118 z 1991-07-16; A.279 z 2009-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. 1 Maja 7)dnia 1991-07-16, wykaz dokumentów: 1119 z 1991-07-16; A.290 z 2009-06-08
  • Inny budynek mieszkalny z 1888 r. (ul. Szydłowska 10)dnia 1991-07-17, wykaz dokumentów: 1116 z 1991-07-17; A.292 z 2009-06-08
  • Willa z 1900 r. (ul. 13 Stycznia 43)dnia 1991-07-18, wykaz dokumentów: 1120 z 1991-07-18; A.291 z 2009-06-08
  • Oficyna mieszkalna z 1900 r. (ul. 13 Stycznia 43)dnia 1991-07-18, wykaz dokumentów: 1120 z 1991-07-18; A.291 z 2009-06-08
  • Oficyna mieszkalna z 1900 r. (ul. 13 Stycznia 43)dnia 1991-07-18, wykaz dokumentów: 1120 z 1991-07-18; A.291 z 2009-06-08
  • Zespół - willa z 1900 r. (ul. 43 43)dnia 1991-07-18, wykaz dokumentów: 1120 z 1991-07-18; A.291 z 2009-06-08
  • Ogród z 1900 r.dnia 1991-07-18, wykaz dokumentów: 1120 z 1991-07-18; A.291 z 2009-06-08
  • Inny budynek mieszkalny z 1901 r. (ul. Marii Konopnickiej 3)dnia 1991-08-05, wykaz dokumentów: 1122 z 1991-08-05; A.277 z 2009-06-01
  • Kamienica z 2. poł. XIX w. (ul. Jana Pawła II 4)dnia 1991-08-06, wykaz dokumentów: 1123 z 1991-08-06; A.276 z 2009-06-01
 • Formy ochrony przyrody w Chmielniku
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Chmielnika znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Chmielniku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Chmielnicko-Szydłowski - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu Chmielnicko-Szydłowiecki jest obszarem o krajobrazie rolniczo-leśnym. W jego szacie roślinnej największy walor przyrodniczy mają lasy o charakterze naturalnym których większe kompleksy zachowały się między Włoszczowicami a Piotrkowicami. Pod względem siedliskowym przeważają bory sosnowe i bory mieszane sporadycznie wystłpują fragmenty borów trzcinkowych olsów i łęgów. Na rędzinach jurajskich wykształciała się bogata postać subkontynentalnego boru mieszanego przechodząca miejscami w grąd wysoki i świetlistą dąbrowę z wieloma gatunkami kserotermicznej. W runie tych zbiorowisk spotyka się interesujące rzadkie i chronione gatunki roślin. Ważnym elementem szaty roslinnej są zbiorowiska nieleśne głównie torfowiska (wysokie przejściowe i niskie) z udziałem wielu rzadkich roślin. Zbiorowiska leśne i torfowiskowe pełnią ważną rolę wodoochronną zwłaszcza w obszarze źródliskowym rzeki Wschodniej oraz w okolicach Chąńczy Włoszczowic i Holendrów. Liczne stawy i zbiornik wodny Chańcza tworzą biotopy dla wielu gatunków ptaków wodno-bagiennych. Takie wymagające ochrony biocenozy awifałny wystepują w okolicach Skorzowa But-Palonek (na Sanicy) i Rakowa (na Czarnej Staszowskiej). Na terenie Ch-SzOChK dawne są tradycje osadnictwa sięgającego czasów neolitycznych. Obiektem średniowiecznym o najwyższej randze krajowej jest zachowany gotycki układ urbanistyczno-krajobrazowy Szydłowa zamknięty murami warownymi. Cennym zabytkiem o założeniach romańskich jest kościół w Kijach. Zachowały się też liczne zabytki budownictwa rezydencjonalnego oraz założenia dworsko-parkowe w Maleszowej Śladkowie Małym Piotrkowicach Gnojnie Grabkach (unikatowy dawny harem). Głównymi przyrodniczymi funkcjami Ch-SzOChK jest ochrona wód powierzchniowysz a szczególnie rzeki Czarnej Staszowskiej (wraz ze zbiornikiem wodnym Chańcza) Wschodniej Isanicy a także spełnienie roli łącznikowej pomiędzy Zespołami Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich i Ponidzia (korytarze i ciągi ekologiczne o znaczeniu regionalnym i lokalnym)., Data ustanowienia: 1995-11-21, Opis granicy: Opis granic Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/620/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotycząca wyznaczenia Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu) Ch-SzOChK położony jest w centralnej części województwa świętokrzyskiego pomiędzy Cisowsko - Orłowińskim Parkiem Krajobrazowym i Szanieckim Parkiem Krajobrazowym stykając się na niewielkich odcinkach z innymi obszarami chronionego krajobrazu w województwie świętokrzyskim. Opis granicy Ch-SzOChK rozpoczyna się nad Czarną Nidą w miejscu gdzie wzdłuż południowej granicy obrębu Łabędziów (gm. Morawica) biegnie granicą zamykającą od południa Podkielecki OChK. Wzdłuż tego właśnie odcinka biegnie również fragment północnej granicy Ch-SzOChK która biegnie najpierw północną i wschodnią granicą obrębu Radomice (gm. Morawica) a następnie zgodnie z północnymi granicami obrębów: Skrzelczyce Pierzchnica Pierzchnianka Osiny Strojnów Wierzbie Drugnia Drugnia Rządowa Podstoła (gm. Pierzchnica) Rudki i Potok (gm. Szydłów) Pągowiec Życiny Chańcza Rakówka i Pułaczów (gm. Raków). Po wschodniej granicy obrębu Pułaczów granica skręca na południe i biegnie dalej zgodnie z wschodnimi granicami obrębów Rakówka i Chańcza. Następnie zgodnie z południową granicą obrębu Chańcza skręca na zachód otacza zbiornik "Chańcza" na rz. Czarnej Staszowskiej i biegnie wschodnimi granicami obrębów Korytnica Kotuszów Jabłonica i Mokre oraz południową granicą obrębu Gacki i Wola Żyzna (gm. Szydłów) dochodząc do przysiółka Jadwisin. Stąd biegnie dalej na południe zgodnie ze wschodnią granicą obrębu Grzymała do Podlesia. Następnie skręca na zachód i biegnie generalnie w tym kierunku zgodnie z południowymi granicami obrębów: Grzymała Chałupki i Kargów (gm. Tuczępy) oraz Bosowice (gm. Stopnica). Na opisanym odcinku Chałupki - Bosowice granica Ch-SzOChK przylega bezpośrednio do granicy Solecko-Pacanowskiego OChK. W przysiółku Dąbrówka nad rz. Sanicą granica rozmija się z granicą sąsiadującego OChK i biegnie dalej w kierunku zachodnim a następnie północnym południowymi południowo-zachodnimi oraz zachodnimi granicami obrębów: Palonki Służów Słabkowice (gm. Busko-Zdrój) Borzykowa i Śladków Mały (gm. Chmielnik). Po przecięciu drogi Chmielnik - Busko granica Ch-SzOChK biegnie dalej w kierunku początkowo wschodnim a następnie północnym zachodnim i południowo-wschodnim (po przecięciu drogi Chmielnik - Morawica) omijając miasto Chmielnik i położone w jego sąsiedztwie obręby Przededworze i Celiny (biegnąc po granicach obrębów ewidencyjnych). Dalej biegnie na zachód wzdłuż południowej granicy obrębu Holendry i fragmentem południowej granicy obrębów: Jasień (gm. Chmielnik) Wola Żydowska Gołuchów Lipnik Kije Kokot oraz zachodnimi granicami obrębów: Kokot i Wierzbica (gm. Kije). Na odcinku zachodniej granicy obrębu Wierzbica graniczą: W-JOChK i opisywany obszar. Dalej granica Ch-SzOChK biegnie w kierunku północnym wzdłuż zachodnich granic obrębu: Włoszczowice (gm. Kije) oraz zachodnią granicą gminy Morawica gdzie dochodzi do granicy obrębu Nida. Następnie w obrębie gminy Morawica biegnie północną granicą obrębu Zbrza do linii kolejowej gdzie ponownie skręca na południe wzdłuż linii kolejowej do przecięcia z linią elektroenergetyczną wysokiego napięcia. Dalej biegnie wzdłuż linii wysokiego napięcia do granicy obrębu Chałupki a następnie skręca na północ wzdłuż zachodnich granic obrębów: Chałupki Wola Morawicka i Radomice (gm. Morawica). Tutaj nad Czarną Nidą na południowej granicy obrębu Łabędziów zamyka się granica opisywanego obszaru. Integralną częścią Ch-SzOChK jest enklawa tego obszaru obejmująca teren obrębów Melonek i Winna w gm. Łagów., Powierzchnia: 60733.0 ha

Chmielnik - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 1 wypadków drogowych w Chmielniku odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 1 osobę ranną. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 28,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Chmielniku znajdowały się 3 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 4 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 4 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kieleckiego.

  Powiat kielecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Chmielniku
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 1 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 1 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 0 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Chmielniku w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 28,55 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  28,5
  świętokrzyskie
  55,1
  Cała Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Chmielnik
  0,0
  woj. świętokrzyskie
  5,7
  Cały kraj
  5,0
 • 28,55 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Chmielnik
  28,5
  woj. świętokrzyskie
  64,6
  Kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  woj. świętokrzyskie
  10,3
  Cały kraj
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  100,0
  woj. świętokrzyskie
  117,3
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Chmielniku w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 225,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  225,1 km
  Województwo
  382,3 km
  Cała Polska
  624,0 km
 • 3,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  3,0 km
  woj. świętokrzyskie
  3,8 km
  Cała Polska
  5,2 km
 • 4 Liczba licencji na taksówki
 • 4 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Chmielnik przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 73droga krajowa nr 73(Wiśniówka - Dąbrowa - Kielce - Bilcza - Piaseczna Górka - Bieleckie Młyny - Morawica - Wola Morawicka - Zalesie - Lisów - Piotrkowice - Celiny - Chmielnik - Śladków Mały - Skorzów - Zwierzyniec - Mikułowice - Busko-Zdrój - Bronina - Szczaworyż - Smogorzów - Podlasek - Stopnica - Mietel - Szczeglin - Pacanów - Słupia - Żabiec - Szczucin - Zalesie - Wieżyce - Radwan - Smęgorzów - Dąbrowa Tarnowska - Żelazówka - Breń - Lisia Góra - Brzozówka - Tarnów - Ładna - Podgórska Wola - Machowa - Pilzno - Strzegocice - Bielowy - Jaworze Górne - Kamienica Dolna - Zawadka Brzostecka - Brzostek - Bukowa - Kołaczyce - Krajowice - Jasło)
  • DK 78droga krajowa nr 78(granica (Czechy) - Chałupki - Zabełków - Olza - Dworek - Gorzyce - Kraskowiec - Turza Śląska - Wodzisław Śląski - Radlin - Rybnik - Wilcza - Kuźnia Nieborowska - Nieborowice - Gliwice - Czekanów - Zabrze - Wieszowa - Bytom - Tarnowskie Góry - Nakło - Świerklaniec - Niezdara - Tąpkowice - Celiny - Pyrzowice - Mierzęcice - Boguchwałowice - Siewierz - Poręba - Zawiercie - Kromołów - Żerkowice - Lgota Murowana - Kroczyce - Siemięrzyce - Pradła - Grabiec - Szczekociny - Goleniowy - Moskorzew - Damiany - Chlewice - Jaronowice - Ślęcin - Nagłowice - Prząsław - Sudół - Jędrzejów - Piaski - Borki - Jasionna - Motkowice - Kije - Lipnik - Marynka - Żydów - Holendry - Przededworze - Chmielnik)
  • DW 765droga wojewódzka nr 765( Chmielnik - Źródła - Zrecze Duże - Gnojno - Glinka - Skadla - Jarząbki - Grabki Duże - Szydłów - Kurozwęki - Staszów - Wiśniówka - Osiek)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Chmielnik przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 70Linia kolejowa nr 70: Włoszczowice - Chmielów koło Tarnobrzega [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Włoszczowice -Chmielnik - Grzybów - Staszów - Strzegomek - Osiek Staszowski - Stary Łążek - Chodków - Chmielów koło Tarnobrzega)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Chmielniku istnieje 64 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Akacjowa

  Aleja Zwycięstwa

  ul. Andrzeja Zalewskiego

  ul. Bednarska

  ul. Brzozowa

  ul. Bukowa

  ul. Cicha

  ul. Cisowa

  ul. Dojazdowa

  ul. Dygasińskiego

  ul. Dębowa

  ul. Furmańska

  ul. Grabowa

  ul. Graniczna

  ul. Głogowa

  ul. Jana Pawła II

  ul. Janusza Zakrzeńskiego

  ul. Jarzębinowa

  ul. Jasna

  ul. Jaworowa

  ul. Jaśminowa

  ul. Jesionowa

  ul. Jodłowa

  ul. Kalinowa

  ul. Kielecka

  ul. Kilińskiego

  ul. Klonowa

  ul. Konopnickiej

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Leszczynowa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Lubańska

  ul. Mała

  ul. Mickiewicza

  ul. Mielczarskiego

  ul. Mrucza

  ul. Na Skarpie

  ul. Ogrodowa

  ul. Parkowa

  ul. Piastów

  ul. Pierzchnicka

  Plac Kościelny

  Plac Kościuszki

  ul. Plac Targowy

  ul. Pogodna

  ul. Polna

  ul. Poprzeczna

  ul. Przemysłowa

  ul. Ptasznik

  Rynek

  ul. Sienkiewicza

  ul. Sosnowa

  ul. Starobuska

  ul. Szkolna

  ul. Szydłowska

  ul. Słoneczna

  ul. Witosa

  ul. Wolności

  ul. Wrzosowa

  ul. Wspólna

  ul. Żeromskiego