Józefów w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Józefów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Józefów to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu otwockiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Józefów.
 • 21 116 Liczba mieszkańców
 • 23,9 km² Powierzchnia
 • 883,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 94 m n.p.m Wysokość
 • 1962 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 22 Numer kierunkowy
 • WOT Tablice rejestracyjne
 • Marek Antoni Banaszek Burmistrz miasta
Józefów na mapie
Identyfikatory
 • 21.235452.1368 Współrzędne GPS
 • 1417011 TERYT (TERC)
 • 0920404 SIMC
Herb miasta Józefów
Józefów herb
Flaga miasta Józefów
Józefów flaga

Jak Józefów wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Józefów na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Józefów wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Józefów plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
9Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
13Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
15Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
29Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
33Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
40Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
66Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
66Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
81Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
83Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
88Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
88Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
98Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
109Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
110Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
115Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
129Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
148Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2021 roku
160Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
162Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
178Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
178Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
188Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi

Józefów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
05-410Poczta Józefów koło Otwocka 003, ul. Sikorskiego 23
05-410Skrytki Pocztowe Poczta Józefów koło Otwocka 003, ul. Sikorskiego 23
05-420Poczta Józefów koło Otwocka 001, ul. Świderska 1
05-420Skrytki Pocztowe Poczta Józefów koło Otwocka 001, ul. Świderska 1

Józefów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Józefowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Otwocku (podlega pod: ZUS II Oddział w Warszawie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Poniatowskiego 17
05-400 Otwock
Urząd Miasta Józefowa
(22) 779-00-00
(22) 779-00-15
ul. Kardynała Wyszyńskiego 1
05-420 Józefów

Józefów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Józefów jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 21 116, z czego 52,7% stanowią kobiety, a 47,3% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców wzrosła o 23,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Józefowa zawarli w 2022 roku 63 małżeństw, co odpowiada 3,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,2% mieszkańców Józefowa jest stanu wolnego, 56,6% żyje w małżeństwie, 7,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,6% to wdowy/wdowcy.

  Józefów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -23. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,09 na 1000 mieszkańców Józefowa. W 2022 roku urodziło się 168 dzieci, w tym 48,2% dziewczynek i 51,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 412 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,75 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 31,1% zgonów w Józefowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,3% zgonów w Józefowie były nowotwory, a 6,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Józefowa przypada 9.06 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 388 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 238 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Józefowa 150. W tym samym roku 15 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 10 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 5.

  55,2% mieszkańców Józefowa jest w wieku produkcyjnym, 21,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Józefowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 21 116 Liczba mieszkańców
 • 11 137 Kobiety
 • 9 979 Mężczyźni
 • 52,7%
  47,3%
 • 112 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 112 kobiet)
 • 90 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 90 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Józefowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Józefowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Józefowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Józefowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Józefów
  41,5 lat
  woj. mazowieckie
  41,6 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 43,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Józefów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Józefowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Józefów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Józefów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Józefów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,2% Kawalerowie/Panny
 • Józefów
  27,3%
  Mazowieckie
  30,0%
  Kraj
  29,1%
 • 23,5% Kobiety
  (Panny)
 • 31,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,6% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  56,7%
  Województwo
  53,7%
  Cała Polska
  54,0%
 • 54,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,6% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,5%
  Województwo
  8,1%
  Cała Polska
  8,5%
 • 13,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  7,0%
  Mazowieckie
  7,7%
  Polska
  7,6%
 • 7,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • Tutaj
  0,6%
  Województwo
  0,5%
  Kraj
  0,7%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Józefowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Józefowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,0
  Województwo
  4,3
  Cała Polska
  4,1
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Józefów
  1,3
  Województwo
  1,7
  Polska
  1,6
 • 63 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Józefowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Józefowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -23 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -3 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -20 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,09 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Józefów
  -1,1
  Województwo
  -2,2
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Józefowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Józefowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Józefowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Józefowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 168 Urodzenia żywe
 • 81 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 87 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,2%
  51,8%
 • 8,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Józefów
  8,0
  woj. mazowieckie
  9,1
  Cały kraj
  8,1
 • 38,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  38,7
  woj. mazowieckie
  38,1
  Kraj
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 35 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 35
 • 106 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 106
 • 105 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 105
 • 42 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 42
 • 11 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 11
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 412 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 349 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 469 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Józefów
  3 412 g
  Województwo
  3 386 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 108 Waga 4000g - 4499g
 • 108
 • 395 Waga 3500g - 3999g
 • 395
 • 366 Waga 3000g - 3499g
 • 366
 • 158 Waga 2500g - 2999g
 • 158
 • 31 Waga 2000g - 2499g
 • 31
 • 14 Waga 1500g - 1999g
 • 14
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 3 Waga poniżej 600g
 • 3
 • 1,53 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,53
  Mazowieckie
  1,33
  Polska
  1,26
 • 0,73 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,73
  woj. mazowieckie
  0,65
  Polska
  0,61
 • 0,75 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,75
  Mazowieckie
  0,80
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Józefowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 191 Zgony
 • 84 Kobiety
  (Zgony)
 • 107 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,0%
  56,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,1 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,1
  woj. mazowieckie
  11,4
  Polska
  11,9
 • 133,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  133,7
  Mazowieckie
  124,6
  Polska
  147,0
 • 1,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  1,8
  woj. mazowieckie
  3,1
  Cały kraj
  3,8
 • 2,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  2,6
  Mazowieckie
  2,8
  Cała Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  1,5
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie otwockim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Józefów
  31,1%
  Mazowieckie
  30,5%
  Cała Polska
  34,8%
 • 19,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Józefów
  19,3%
  Mazowieckie
  18,6%
  Kraj
  19,6%
 • 6,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Józefów
  6,3%
  Mazowieckie
  6,4%
  Cała Polska
  5,4%
 • 277 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  13,8
  Cały kraj
  13,3
 • 65,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  65,5
  Polska
  74,4
 • 247,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  247,2
  woj. mazowieckie
  248,2
  Kraj
  268,1
 • 228,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  228,1
  Polska
  246,5
 • 398,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 417,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 377,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  398,1
  Mazowieckie
  407,0
  Kraj
  475,8
 • 44,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 13,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 76,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  44,8
  Województwo
  50,0
  Cały kraj
  70,6
 • 30,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Józefów
  30,3
  Województwo
  31,1
  Kraj
  32,6
 • 6,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  6,1
  Mazowieckie
  6,7
  Cała Polska
  6,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,5%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 388 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 211 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 177 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Zameldowania z zagranicy
 • 9 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 238 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 125 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 113 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 6 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 155 Saldo migracji
 • 91 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 64 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 150 Saldo migracji wewnętrznych
 • 86 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 64 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 5 Saldo migracji zagranicznych
 • 5 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Józefowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Józefowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 19,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 62,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 64,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Józefów, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Józefów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Józefowie oddano do użytku 112 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,30 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Józefowie to 8 316 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 394 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  61,6% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 38,4% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Józefowie to 5,63 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Józefowie to 169,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,19% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,41% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,11% mieszkań posiada łazienkę, 83,69% korzysta z centralnego ogrzewania, a 82,57% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu otwockiego.

  Powiat otwocki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Józefowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 8 316 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 393,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Józefów
  393,80
  Mazowieckie
  450,60
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 110,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  110,90 m2
  woj. mazowieckie
  73,90 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 43,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  43,70 m2
  Województwo
  33,30 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,57 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,57
  woj. mazowieckie
  3,65
  Kraj
  3,83
 • 2,54 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Józefów
  2,54
  woj. mazowieckie
  2,22
  Polska
  2,42
 • 0,56 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Józefów
  0,56
  Województwo
  0,61
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Józefowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 112 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 5,30 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Józefów
  5,30
  woj. mazowieckie
  7,83
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 631 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,63 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,63
  Województwo
  3,70
  Cały kraj
  3,89
 • 29,88 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  29,88
  Województwo
  29,00
  Kraj
  24,56
 • 18 999 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 169,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  169,6 m2
  Województwo
  89,2 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,90 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,90 m2
  Województwo
  0,70 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Józefowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 97,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  97,19%
  woj. mazowieckie
  97,17%
  Kraj
  97,71%
 • 96,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Józefów
  96,41%
  Mazowieckie
  94,94%
  Polska
  95,10%
 • 96,11% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  96,11%
  woj. mazowieckie
  93,71%
  Cały kraj
  93,66%
 • 83,69% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  83,69%
  woj. mazowieckie
  88,15%
  Polska
  85,62%
 • 82,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  82,57%
  woj. mazowieckie
  59,35%
  Kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Józefów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Józefowie na 1000 mieszkańców pracuje 416osób . Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Józefowie wynosiło w 2022 roku 3,4% (3,4% wśród kobiet i 3,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Józefowie wynosiło 6 468,80 PLN, co odpowiada 96.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Józefowa 1 773 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 605 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -168.

  6,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Józefowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 39,0% w przemyśle i budownictwie, a 19,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Józefowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 416 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Józefów
  416,0
  woj. mazowieckie
  442,0
  Cała Polska
  402,0
 • 3,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 3,4% Kobiety
 • 3,4% Mężczyźni
 • Miasto
  3,4%
  Województwo
  4,2%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Józefowie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Józefowie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Józefowie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Józefowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 469 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Józefów
  6 469 PLN
  Mazowieckie
  7 913 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Józefowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Józefowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 773 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 1 605 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -168 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,91 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Józefowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 6,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 7,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 39,0% Przemysł i budownictwo
 • 28,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 50,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 22,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 32,6% Pozostałe
 • 47,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 17,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Józefowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 21,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 23,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 55,2% W wieku produkcyjnym
 • 51,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 59,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Józefów, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 81,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Józefów
  81,0
  woj. mazowieckie
  71,5
  Cała Polska
  69,0
 • 41,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  41,6
  woj. mazowieckie
  38,1
  Cały kraj
  38,2
 • 105,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  105,6
  Województwo
  113,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 56,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 59,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 53,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 43,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 40,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 46,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Józefów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Józefowie w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 168 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 223 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 266 nowych podmiotów, a 188 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (357) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (210) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (372) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (139) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Józefowie najwięcej (342) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 044) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,3% (12) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,1% (839) podmiotów, a 79,6% (3 317) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Józefowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.1%) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (17.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 168 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 12 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 839 Przemysł i budownictwo
 • 3 317 Pozostała działalność
 • 266 Podmioty nowo zarejestrowane w Józefowie w 2022 roku
 • 188 Podmioty wyrejestrowane w Józefowie w 2022 roku
 • 3 223 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 044 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 044
 • 107 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 107
 • 17 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 17
 • 4 168 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 168
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 Spółdzielnie ogółem
 • 5
 • 406 Spółki handlowe ogółem
 • 406
 • 22  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 22
 • 5  Spółki handlowe - akcyjne
 • 5
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 342  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 342
 • 20    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 20
 • 339 Spółki cywilne ogółem
 • 339
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 223 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 647 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 647
 • 564 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 564
 • 320 Przetwórstwo przemysłowe
 • 320
 • 300 Budownictwo
 • 300
 • 279 Informacja i komunikacja
 • 279
 • 277 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 277
 • 143 Edukacja
 • 143
 • 139 Transport i gospodarka magazynowa
 • 139
 • 127 Pozostała działalność
 • 127
 • 109 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 109
 • 88 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 88
 • 76 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 76
 • 72 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 72
 • 61 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 61
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9
 • 8 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 8
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Józefów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Józefowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 435 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 20,63 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Józefowie wynosi 78,60% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Józefowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,72 (wykrywalność 71%) oraz przeciwko mieniu - 8,05 (wykrywalność 53%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 4,02 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,66 (75%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,50 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Józefowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Józefowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Józefów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 435 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 435
 • 268 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 268
 • 56 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 56
 • 85 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 85
 • 11 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 11
 • 170 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 170
 • 20,63 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  20,63
  Województwo
  23,30
  Polska
  22,81
 • 12,72 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,72
  woj. mazowieckie
  14,84
  Cała Polska
  12,98
 • 2,66 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Józefów
  2,66
  Mazowieckie
  5,93
  Cała Polska
  6,99
 • 4,02 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,02
  woj. mazowieckie
  1,76
  Kraj
  1,82
 • 0,50 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Józefów
  0,50
  woj. mazowieckie
  0,29
  Cały kraj
  0,35
 • 8,05 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,05
  woj. mazowieckie
  13,04
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Józefów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  79%
  woj. mazowieckie
  63%
  Cały kraj
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  71%
  Mazowieckie
  55%
  Kraj
  63%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  75%
  Mazowieckie
  69%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Józefów
  100%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Józefów
  100%
  Mazowieckie
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Józefów
  53%
  woj. mazowieckie
  42%
  Cały kraj
  51%

Józefów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Józefowa wyniosła w 2022 roku 172,0 mln złotych, co daje 8,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 24.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Józefowa - 26.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (18.6%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (10.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 49,0 mln złotych, czyli 28,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Józefowa wyniosła w 2022 roku 165,4 mln złotych, co daje 7,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 2.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (47.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (15.5%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (10.2%). W budżecie Józefowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 2,8 tys złotych na mieszkańca (35,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 33,8 złotych na mieszkańca (0,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 10,1%.
 • Wydatki budżetu w Józefowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Józefowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Józefów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Józefowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  78,6 mln

  3,9 tys(100%)

  88,1 mln

  4,3 tys(100%)

  94,2 mln

  4,6 tys(100%)

  160,4 mln

  7,8 tys(100%)

  146,4 mln

  7,1 tys(100%)

  133,1 mln

  6,3 tys(100%)

  137,9 mln

  6,6 tys(100%)

  172,0 mln

  8,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  30,7 mln

  1,5 tys(39.1%)

  30,9 mln

  1,5 tys(35.1%)

  31,7 mln

  1,5 tys(33.6%)

  36,7 mln

  1,8 tys(22.9%)

  46,0 mln

  2,2 tys(31.4%)

  38,8 mln

  1,9 tys(29.2%)

  40,5 mln

  2,0 tys(29.3%)

  46,3 mln

  2,2 tys(26.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  8,9 mln

  441(11.4%)

  9,8 mln

  481(11.1%)

  10,5 mln

  511(11.1%)

  63,2 mln

  3,1 tys(39.4%)

  33,3 mln

  1,6 tys(22.7%)

  28,7 mln

  1,4 tys(21.5%)

  23,0 mln

  1,1 tys(16.7%)

  32,0 mln

  1,5 tys(18.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  12,6 mln

  623(16%)

  6,7 mln

  330(7.6%)

  5,7 mln

  280(6.1%)

  9,5 mln

  462(5.9%)

  11,5 mln

  553(7.8%)

  5,7 mln

  277(4.3%)

  11,2 mln

  540(8.1%)

  17,3 mln

  819(10.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  9,0 mln

  447(11.5%)

  9,8 mln

  483(11.2%)

  9,6 mln

  468(10.2%)

  10,3 mln

  501(6.4%)

  10,8 mln

  520(7.4%)

  10,5 mln

  506(7.9%)

  11,0 mln

  529(7.9%)

  13,2 mln

  624(7.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,2 mln

  108(2.8%)

  2,2 mln

  110(2.5%)

  2,4 mln

  115(2.5%)

  2,7 mln

  131(1.7%)

  2,3 mln

  111(1.6%)

  2,6 mln

  125(1.9%)

  5,0 mln

  240(3.6%)

  11,1 mln

  524(6.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,2 mln

  157(4%)

  5,0 mln

  246(5.7%)

  5,8 mln

  285(6.2%)

  7,1 mln

  342(4.4%)

  3,8 mln

  184(2.6%)

  2,8 mln

  135(2.1%)

  3,6 mln

  176(2.6%)

  9,5 mln

  449(5.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,4 mln

  121(3.1%)

  2,4 mln

  118(2.7%)

  3,1 mln

  152(3.3%)

  3,6 mln

  174(2.2%)

  3,2 mln

  153(2.2%)

  2,8 mln

  134(2.1%)

  3,1 mln

  150(2.2%)

  8,6 mln

  409(5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,2 mln

  61,6(1.6%)

  1,2 mln

  59,1(1.4%)

  1,7 mln

  82,2(1.8%)

  1,9 mln

  92,1(1.2%)

  1,5 mln

  74,5(1.1%)

  1,7 mln

  81,9(1.3%)

  1,8 mln

  87,5(1.3%)

  6,8 mln

  323(4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,4 mln

  266(6.8%)

  17,1 mln

  839(19.4%)

  2,0 mln

  96,7(2.1%)

  2,4 mln

  117(1.5%)

  2,1 mln

  104(1.5%)

  2,3 mln

  110(1.7%)

  2,5 mln

  120(1.8%)

  3,6 mln

  172(2.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  15,0 tys

  0,7(0%)

  15,0 tys

  0,7(0%)

  15,0 tys

  0,7(0%)

  15,0 tys

  0,7(0%)

  45,0 tys

  2,2(0%)

  13,2 tys

  0,6(0%)

  35,0 tys

  1,7(0%)

  3,2 mln

  150(1.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  88,2 tys

  4,4(0.1%)

  164,1 tys

  8,1(0.2%)

  45,7 tys

  2,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  165,0 tys

  8,0(0.1%)

  678,3 tys

  32,7(0.5%)

  639,7 tys

  30,9(0.5%)

  1,1 mln

  53,3(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  761,0 tys

  37,6(1%)

  709,6 tys

  34,8(0.8%)

  578,4 tys

  28,2(0.6%)

  484,2 tys

  23,5(0.3%)

  630,8 tys

  30,4(0.4%)

  455,7 tys

  22,0(0.3%)

  265,1 tys

  12,8(0.2%)

  939,8 tys

  44,5(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  606,8 tys

  30,0(0.8%)

  600,7 tys

  29,5(0.7%)

  714,7 tys

  34,9(0.8%)

  770,6 tys

  37,4(0.5%)

  2,7 mln

  129(1.8%)

  322,1 tys

  15,5(0.2%)

  508,5 tys

  24,5(0.4%)

  767,1 tys

  36,3(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,1 mln

  55,0(1.4%)

  1,2 mln

  59,4(1.4%)

  1,4 mln

  67,0(1.5%)

  1,5 mln

  72,1(0.9%)

  1,6 mln

  77,2(1.1%)

  1,6 mln

  75,1(1.2%)

  1,4 mln

  66,1(1%)

  178,2 tys

  8,4(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  201,6 tys

  10,0(0.3%)

  155,7 tys

  7,6(0.2%)

  78,3 tys

  3,8(0.1%)

  120,8 tys

  5,9(0.1%)

  66,0 tys

  3,2(0%)

  110,8 tys

  5,3(0.1%)

  123,5 tys

  6,0(0.1%)

  128,0 tys

  6,1(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  11,3 tys

  0,6(0%)

  13,6 tys

  0,7(0%)

  14,8 tys

  0,7(0%)

  22,4 tys

  1,1(0%)

  27,2 tys

  1,3(0%)

  23,6 tys

  1,1(0%)

  20,1 tys

  1,0(0%)

  33,8 tys

  1,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  100,6 tys

  5,0(0.1%)

  12,3 tys

  0,6(0%)

  3,7 tys

  0,2(0%)

  127,4 tys

  6,2(0.1%)

  113,1 tys

  5,5(0.1%)

  113,7 tys

  5,5(0.1%)

  3,8 tys

  0,2(0%)

  3,9 tys

  0,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  373

  0,0(0%)

  378

  0,0(0%)

  302

  0,0(0%)

  234

  0,0(0%)

  405

  0,0(0%)

  421

  0,0(0%)

  403

  0,0(0%)

  351

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  599

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  9,8 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,2 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Józefowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Józefowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Józefów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Józefowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  77,5 mln

  3,8 tys(100%)

  101,8 mln

  5,0 tys(100%)

  107,8 mln

  5,3 tys(100%)

  129,9 mln

  6,3 tys(100%)

  145,3 mln

  7,0 tys(100%)

  149,1 mln

  7,1 tys(100%)

  161,7 mln

  7,7 tys(100%)

  165,4 mln

  7,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  47,5 mln

  2,3 tys(61.2%)

  51,3 mln

  2,5 tys(50.4%)

  57,0 mln

  2,8 tys(52.9%)

  62,7 mln

  3,0 tys(48.2%)

  66,4 mln

  3,2 tys(45.7%)

  65,4 mln

  3,2 tys(43.9%)

  77,3 mln

  3,7 tys(47.8%)

  79,1 mln

  3,7 tys(47.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  13,2 mln

  655(17.1%)

  14,6 mln

  719(14.4%)

  15,8 mln

  771(14.7%)

  22,1 mln

  1,1 tys(17%)

  19,9 mln

  962(13.7%)

  24,3 mln

  1,2 tys(16.3%)

  27,6 mln

  1,3 tys(17.1%)

  25,6 mln

  1,2 tys(15.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,0 mln

  198(5.2%)

  8,0 mln

  391(7.8%)

  6,8 mln

  333(6.3%)

  5,8 mln

  282(4.5%)

  3,0 mln

  143(2%)

  6,4 mln

  308(4.3%)

  6,9 mln

  333(4.3%)

  16,9 mln

  798(10.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,1 mln

  205(5.4%)

  7,4 mln

  364(7.3%)

  4,2 mln

  206(3.9%)

  14,2 mln

  688(10.9%)

  22,0 mln

  1,1 tys(15.2%)

  12,4 mln

  597(8.3%)

  10,5 mln

  504(6.5%)

  10,7 mln

  505(6.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,7 mln

  182(4.8%)

  3,9 mln

  189(3.8%)

  3,7 mln

  183(3.5%)

  3,8 mln

  184(2.9%)

  5,7 mln

  273(3.9%)

  5,9 mln

  282(3.9%)

  5,1 mln

  245(3.1%)

  4,3 mln

  204(2.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  57,8 tys

  2,9(0.1%)

  19,1 tys

  0,9(0%)

  172,6 tys

  8,4(0.2%)

  166,1 tys

  8,1(0.1%)

  24,7 tys

  1,2(0%)

  8,0 tys

  0,4(0%)

  34,4 tys

  1,7(0%)

  4,2 mln

  200(2.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  788

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  178

  0,0(0%)

  8,1 tys

  0,4(0%)

  3,3 mln

  154(2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,4 tys

  0,2(0%)

  28,6 tys

  1,4(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  175,8 tys

  8,5(0.1%)

  2,8 mln

  132(1.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,6 mln

  178(4.7%)

  15,2 mln

  748(14.9%)

  641,4 tys

  31,3(0.6%)

  725,4 tys

  35,2(0.6%)

  658,9 tys

  31,8(0.5%)

  670,7 tys

  32,3(0.4%)

  668,9 tys

  32,3(0.4%)

  1,5 mln

  71,8(0.9%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  610,0 tys

  30,2(0.8%)

  512,0 tys

  25,1(0.5%)

  390,7 tys

  19,1(0.4%)

  410,8 tys

  19,9(0.3%)

  422,0 tys

  20,4(0.3%)

  422,1 tys

  20,4(0.3%)

  432,6 tys

  20,9(0.3%)

  427,8 tys

  20,3(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  431,8 tys

  21,3(0.6%)

  323,7 tys

  15,9(0.3%)

  197,2 tys

  9,6(0.2%)

  176,3 tys

  8,6(0.1%)

  316,4 tys

  15,3(0.2%)

  164,0 tys

  7,9(0.1%)

  194,6 tys

  9,4(0.1%)

  295,3 tys

  14,0(0.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  81,4 tys

  4,0(0.1%)

  311,8 tys

  15,3(0.3%)

  5,2 tys

  0,3(0%)

  10,0 tys

  0,5(0%)

  742,3 tys

  35,8(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  160,0 tys

  7,7(0.1%)

  196,3 tys

  9,3(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  22,7 tys

  1,1(0%)

  9,7 tys

  0,5(0%)

  7,8 tys

  0,4(0%)

  11,1 tys

  0,5(0%)

  37,0 tys

  1,8(0%)

  41,0 tys

  2,0(0%)

  32,5 tys

  1,6(0%)

  33,7 tys

  1,6(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  42,2 tys

  2,1(0.1%)

  256,2 tys

  12,6(0.3%)

  271,4 tys

  13,2(0.3%)

  178,8 tys

  8,7(0.1%)

  34,7 tys

  1,7(0%)

  165,6 tys

  8,0(0.1%)

  39,5 tys

  1,9(0%)

  33,2 tys

  1,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  100,6 tys

  5,0(0.1%)

  12,3 tys

  0,6(0%)

  3,7 tys

  0,2(0%)

  127,4 tys

  6,2(0.1%)

  113,1 tys

  5,5(0.1%)

  113,7 tys

  5,5(0.1%)

  3,8 tys

  0,2(0%)

  3,9 tys

  0,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  174

  0,0(0%)

  210

  0,0(0%)

  211

  0,0(0%)

  26,4

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  42,9

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  13,7 tys

  0,7(0%)

  81,3 tys

  3,9(0.1%)

  3,2 tys

  0,2(0%)

  10,7

  0,0(0%)

  54,6 tys

  2,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  599

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  984

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  331

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Józefów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 350 mieszkańców Józefowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 2 641 kobiet oraz 2 709 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 29,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,8% wykształcenie policealne, 13,0% średnie ogólnokształcące, a 20,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 17,2% mieszkańców Józefowa, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 10,3% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Józefowa mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Józefowie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (34,2%) oraz średnie zawodowe (17,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie wyższe (23,2%) oraz średnie zawodowe (23,2%).

  W roku 2021 w Józefowie mieściło się 14 przedszkoli, w których do 57 oddziałów uczęszczało 982 dzieci (484 dziewczynki oraz 498 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Józefowie mieściło się 7 przedszkoli, w których do 40 oddziałów uczęszczało 781 dzieci (396 dziewczynek oraz 385 chłopców). Dostępnych było 937 miejsc.

  16,1% mieszkańców Józefowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,5% wśród dziewczynek i 16,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 327 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,47 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 9 szkół podstawowych, w których w 143 oddziałach uczyło się 2 493 uczniów (1 414 kobiet oraz 1 079 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Józefowie placówkę miały 4 szkoły podstawowe, w których w 51 oddziałach uczyło się 1 077 uczniów (499 kobiet oraz 578 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 31,3% ludności (32,0% wśród dziewczynek i 30,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 107,55.

  W Józefowie znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 15 oddziałach uczyło się 158 uczniów (104 kobiety oraz 54 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 39 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Józefowie placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 3 oddziałach uczyło się 44 uczniów (24 kobiety oraz 20 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 14 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,4% mieszkańców (18,6% wśród dziewczyn i 18,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 10,5 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 17,8% mieszkańców Józefowa w wieku potencjalnej nauki (18,2% kobiet i 17,3% mężczyzn).

 • 29,1% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  29,1%
  woj. mazowieckie
  33,5%
  Kraj
  25,2%
 • 34,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 23,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 37,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Józefów
  37,0%
  Mazowieckie
  34,6%
  Cała Polska
  35,2%
 • 36,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 37,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,8% Wykształcenie policealne
 • Józefów
  3,8%
  Mazowieckie
  3,4%
  Polska
  3,3%
 • 4,9% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  13,0%
  Województwo
  13,0%
  Cały kraj
  11,9%
 • 14,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  20,1%
  Mazowieckie
  18,2%
  Kraj
  20,0%
 • 17,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 17,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  17,2%
  Województwo
  15,3%
  Cały kraj
  21,2%
 • 13,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 21,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,0%
  woj. mazowieckie
  2,8%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 10,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  10,3%
  Województwo
  10,7%
  Cały kraj
  12,3%
 • 10,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,5%
  woj. mazowieckie
  3,1%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Józefowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1327 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Józefów
  1 327,0
  Mazowieckie
  925,0
  Polska
  883,0
 • 0,47 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Józefów
  0,47
  Mazowieckie
  0,84
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 14Przedszkola
 • 5 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 57 Oddziały
 • 11 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 341 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Józefów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 982 Dzieci
 • 484 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 498 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,3%
  50,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 39 2 lata i mniej
 • 39
 • 281 3 lata
 • 281
 • 289 4 lata
 • 289
 • 281 5 lata
 • 281
 • 88 6 lat
 • 88
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 15 2 lata i mniej
 • 15
 • 131 3 lata
 • 131
 • 148 4 lata
 • 148
 • 127 5 lata
 • 127
 • 63 6 lat
 • 63
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 24 2 lata i mniej
 • 24
 • 150 3 lata
 • 150
 • 141 4 lata
 • 141
 • 154 5 lata
 • 154
 • 25 6 lat
 • 25
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • 196 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 87,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 87,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 16,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Józefowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Józefowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2
  Publiczne
  22 789-46-35
  22 789-21-39
  ul. SOSNOWA 17
  05-420 Józefów
  1228931
  Miejskie Przedszkole nr 1
  Publiczne
  22 789-38-01
  22 789-38-01
  ul. Kossaka 14
  05-410 Józefów
  919624
  Niepubliczny Punkt Przedszkolny Mrówki
  Niepubliczny
  79 338-12-67
  ul. 3 Maja 14
  05-410 Józefów
  ---
  Niepubliczne Przedszkole "JÓZEFINKA"
  Niepubliczne
  22 789-34-53
  ul. Skłodowskiej 12
  05-420 Józefów
  ---
  Niepubliczne przedszkole językowo-artystyczne "Mały świat"
  Niepubliczne
  22 789-32-99
  22 789-16-85
  ul. Samorządowa 30
  05-410 Józefów
  ---
  niepubliczne przedszkole Mini Przedszkolak
  Niepubliczne
  22 394-67-74
  ul. Nadwiślańska 54
  05-420 Józefów
  ---
  Niepubliczne Przedszkole Smart Kids I. Tarnowska, K. Szulc s.c
  Niepubliczne
  ul. Szczygla 2A
  05-420 Józefów
  ---
  Przedszkole Biedroneczki Dorota Smolińska
  Niepubliczne
  66 867-67-97
  ul. Podstołeczna 6
  05-410 Józefów
  ---
  Przedszkole Krasnoludków Liwia Idziak
  Niepubliczne
  50 296-27-39
  ul. Puszkina 25
  05-420 Józefów
  ---
  Przedszkole Niepubliczne BabyLand
  Niepubliczne
  72 850-46-51
  ul. Józefa Bema 43 A
  05-420 Józefów
  ---
  Przedszkole Szczęśliwych Dzieci
  Niepubliczne
  22 789-10-25
  22 789-10-25
  ul. A. Mickiewicza 35
  05-420 Józefów
  ---
  STRUMIENIE PRZEDSZKOLE STOWARZYSZENIA STERNIK (STOWARZYSZENIE STERNIK)
  Niepubliczne
  22 769-30-90
  ul. 3 MAJA 129
  05-420 Józefów
  ---
 • Szkoły podstawowe w Józefowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Józefów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 107 Oddziały
 • 2 255 Uczniowie
 • 1 320 Kobiety
  (uczniowie)
 • 935 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 58,5%
  41,5%
 • 251 Uczniowie w 1 klasie
 • 153 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 98 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 243 Absolwenci
 • 135 Kobiety
  (absolwenci)
 • 108 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 36 Oddziały
 • 238 Uczniowie
 • 94 Kobiety
  (uczniowie)
 • 144 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,5%
  60,5%
 • 17 Uczniowie w 1 klasie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 20 Absolwenci
 • 6 Kobiety
  (absolwenci)
 • 14 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  17,4
  Województwo
  17,3
  Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,4 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,4
 • 17,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,4
 • 21,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21,1
 • 6,6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6,6
 •  
 • 187,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 159,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 48,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 43,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 107,55 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Józefów
  107,55
  woj. mazowieckie
  98,13
  Kraj
  95,71
 • 105,87 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  105,87
  woj. mazowieckie
  97,07
  Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Józefów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Józefów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Józefowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Józefowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 (ROMUALDA TRAUGUTTA)
  Publiczna
  22 789-40-50
  22 789-40-50
  ul. GRANICZNA 26
  05-410 Józefów
  3071676
  Szkoła Podstawowa nr 1 (Olof Palme)
  Publiczna
  22 789-21-12
  22 789-13-19
  ul. Mickiewicza 11
  05-420 Józefów
  2765363
  szkoła podstawowa
  Publiczna
  22 789-41-14
  22 789-18-97
  ul. GŁÓWNA 10
  05-410 Józefów
  11118-
  Szkoła Podstawowa w MCN
  Publiczna
  22 789-60-34
  22 789-60-34
  ul. 3 Maja 127
  05-420 Józefów
  -33-
  STRUMIENIE Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia STERNIK
  Niepubliczna
  22 398-08-10
  22 398-08-05
  ul. 3 Maja 129
  05-420 Józefów
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w Józefowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Józefów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 15 Oddziały
 • 158 Uczniowie
 • 104 Kobiety
  (uczniowie)
 • 54 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 65,8%
  34,2%
 • 40 Uczniowie w 1 klasie
 • 24 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 39 Absolwenci
 • 31 Kobiety
  (absolwenci)
 • 8 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 18 Uczniowie w 1 klasie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 10,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Józefów
  10,5
  Województwo
  26,4
  Polska
  26,3
 •  
 • 40,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 31,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 4,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Józefowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Józefowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące w MCN
  Publiczne
  22 789-60-34
  22 789-60-34
  ul. 3 Maja 127
  05-420 Józefów
  -19-
  Niepubliczna Szkoła Muzyczna II stopnia Ireneusza Strachockiego
  Niepubliczna
  22 789-30-58
  22 789-30-58
  ul. Sobieskiego 43
  05-410 Józefów
  ---
  Prywatna Szkoła Muzyczna I st. Bartłomieja Budzyńskiego
  Niepubliczna
  22 789-22-55
  ul. Świerkowa 11
  05-420 Józefów
  ---
  NIepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia Ireneusza Strachockiego
  Niepubliczna
  22 789-30-58
  22 789-30-58
  ul. Sobieskiego 43
  05-410 Józefów
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Euroregio
  Niepubliczne
  22 789-19-03
  22 789-60-96
  ul. Sienkiewicza 4
  05-410 Józefów
  ---
  Liceum Ogólnokształcące im. św. Tomasza z Akwinu (św. Tomasz z Akwinu)
  Niepubliczne
  22 465-54-04
  22 465-54-05
  ul. Piotra Skargi 13
  05-420 Józefów
  ---
  STRUMIENIE Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia STERNIK
  Niepubliczne
  22 398-08-10
  22 398-08-05
  ul. 3 Maja 129
  05-420 Józefów
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Józefowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 16,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 31,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 32,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 16,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Józefów, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Józefów, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Józefów, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Józefów - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Józefowie

 • Według danych GUS z 2022 roku w Józefowie znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 11, liczba miejsc: 500)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Józefowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Józefowie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Józefowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Józefowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 184 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 259 (uczestnicy: 35 753)
  • wystawy: 20 (uczestnicy: 1 005)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 4 300)
  • koncerty: 43 (uczestnicy: 8 630)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 66 (uczestnicy: 8 483)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 18 (uczestnicy: 307)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 222)
  • pokazy teatralne: 21 (uczestnicy: 2 067)
  • interdyscyplinarne: 12 (uczestnicy: 9 304)
  • warsztaty: 68 (uczestnicy: 925)
  • inne: 4 (uczestnicy: 510)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 23 (członkowie: 1 189)
  • plastyczne/techniczne: 12 (członkowie: 162)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 16)
  • teatralne: 1 (członkowie: 9)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 87)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 4 (członkowie: 891)
  • inne: 1 (członkowie: 24)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (absolwenci: 63)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 23)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 18)
  • tańca: 2 (absolwenci: 22)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 135)
  • teatralne: 2 (członkowie: 36)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 28)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 40)
  • taneczne: 2 (członkowie: 31)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Józefowie działało 1 kino posiadające 1 salę z 182 miejscami na widowni. Odbyły się 72 seanse, na które przyszło 3 900 widzów, w tym 10 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 500 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Józefowie działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 950 zwiedzających, co daje 451 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Józefowie działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 71 487 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 7 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 45 877 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 30
  • dostępne dla czytelników: 9
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 9
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2
  Według danych z 2016 w Józefowie działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 486 członków. Zarejestrowano 392 ćwiczących (mężczyźni: 269, kobiety: 123, chłopcy do lat 18: 236, dziewczęta do lat 18: 105). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (12), instruktora sportowego (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Józefowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Józefowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Józefowa znajduje się 6 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Józefowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Inny budynek mieszkalny z 1936 r.dnia 1988-10-06, wykaz dokumentów: 1363-A z 1988-10-06
  • Ogród (data nieznana)dnia 1988-10-06, wykaz dokumentów: 1363-A z 1988-10-06
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Długa 26A)dnia 1998-10-29, wykaz dokumentów: 1650-A z 1998-10-29; A-63 z 2000-12-28; 5-A z 2002-12-09; brak numeru z 2007-09-21
  • Wiata z 1930 - 1940dnia 2010-07-01, wykaz dokumentów: A-1017 z 2010-07-01
  • Wiata z 1930 - 1940dnia 2010-07-01, wykaz dokumentów: A-1017 z 2010-07-01
  • Willa (data nieznana) (ul. Nadwiślańska 98)dnia 2014-11-06, wykaz dokumentów: A-1271 z 2014-11-06
 • Formy ochrony przyrody w Józefowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Józefowa znajduje się 14 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Józefowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Wyspy Zawadowskie - faunistyczny rezerwat przyrodyData ustanowienia: 1998-12-31, Powierzchnia: 530.28 ha
  • Wyspy Świderskie - faunistyczny rezerwat przyrodyData ustanowienia: 1998-12-31, Powierzchnia: 572.28 ha
  • Świder - wodny rezerwat przyrodyData ustanowienia: 1978-01-03, Powierzchnia: 238.0 ha
  • Mazowiecki Park KrajobrazowyData ustanowienia: 1987-12-17, Powierzchnia: 15710.0 ha, Powierzchnia otuliny: 7992 ha
  • Warszawski - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 1997-01-01, Powierzchnia: 148409.1 ha
  • Dolina Środkowej Wisły - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 30777.88 ha
  • AdmirałJózef UNrug - Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa trzech dębów szypułkowych rosnących na skarpie [teren niedostępny - mocno zarośnięty], Data ustanowienia: 1981-01-30, Opis granicy: Na skarpie na wys. Posesji Nadwiślańska 254
  • Krzywy Dąb - Pomnik przyrodyOpis: pień prosty do wysokości ok. 2 m dalej nieregularny. najniższe konary odrastają pod kątem 90 stopni od pnia tworząc równoległą linię w stosunku do podłoża, Data ustanowienia: 1975-10-30, Opis granicy: W zabudowaniach przy Al. Nadwiślańskiej 226
  • Pomnik przyrodyOpis: dąb szypułkowy - pień prosty na wysokości ok.. 3 - 3 5 m widoczne duże wypróchnienie wgłębne dziupla, Data ustanowienia: 1972-10-19, Opis granicy: Przy DW 801 na wys. ul. Drogowców w pasie drogowym
  • Pomnik przyrodyOpis: dąb szypułkowy - rosnący pomiędzy zabudowaniami mieszkalnymi o prostym pniu rowidlającym się na wiele konarów na wysokości ok.. 2 5 m. na jednym z konarów widoczne uszkodzenie - wypróchnienie., Data ustanowienia: 1977-09-22, Opis granicy: Na terenie kościoła przy ul. 3 Maja 83
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1977-09-22, Opis granicy: obok kościała
  • Pomnik przyrodyOpis: dąb szypułkowy - rosnący pomiędzy zabudowaniami mieszkalnymi o prostym pniu rowidlającym się na wiele konarów na wysokości ok.. 2 5 m. na jednym z konarów widoczne uszkodzenie - wypróchnienie., Data ustanowienia: 1978-06-10, Opis granicy: Teren mieszkaniowy przy ul. Wspólnej 21
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa trzech dębów szypułkowych rosnących na skarpie [teren niedostępny - mocno zarośnięty], Data ustanowienia: 1981-01-30, Opis granicy: Na skarpie na wys. Posesji Nadwiślańska 256
  • Pomnik przyrodyOpis: dąb szypułkowy zw. dębem adm. józefa uNruga - rosnie na skarpie w odległości ok.. 30 m od zabudwań, Data ustanowienia: 2009-07-31, Opis granicy: W zabudowaniach przy Al. Nadwiślańskiej 252

Józefów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 7 wypadków drogowych w Józefowie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 8 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 33,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Józefowie znajdowało się 20 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 10 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 10 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu otwockiego.

  Powiat otwocki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Józefowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 7 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 8 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 8 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Józefowie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 33,15 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  33,2
  Województwo
  52,6
  Cała Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Województwo
  5,2
  Polska
  5,0
 • 37,89 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  37,9
  Województwo
  61,7
  Cały kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  woj. mazowieckie
  10,0
  Kraj
  8,9
 • 114,29 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  114,3
  Województwo
  117,3
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 20 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 4 km  Będących pod zarządem gminy
 • 7 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 9 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Józefowie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 8 319,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Józefów
  8 319,4 km
  Mazowieckie
  796,1 km
  Kraj
  624,0 km
 • 9,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Józefów
  9,4 km
  woj. mazowieckie
  5,1 km
  Kraj
  5,2 km
 • 10 Liczba licencji na taksówki
 • 10 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Józefów przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 721droga wojewódzka nr 721(Nadarzyn - Sękocin Las - Magdalenka - Lesznowola - Stara Iwiczna - Piaseczno - Chyliczki - Konstancin-Jeziorna - Habdzin - Opacz - Ciszyca - Józefów - Wiązowna - Boryszew - Duchnów - Brzeziny)
  • DW 801droga wojewódzka nr 801(Warszawa - Józefów - Otwock - Karczew - Otwock Mały - Wygoda - Ostrówiec - Piotrowice - Dziecinów - Radwanków Szlachecki - Sobienie-Jeziory - Sobienie Kiełczewskie Drugie - Sobienie Kiełczewskie Pierwsze - Wilga - Skurcza - Tarnów - Ruda Tarnowska - Bączki - Samogoszcz - Podłęż - Domaszew - Podoblin - Maciejowice - Uchacze - Tyrzyn - Pawłowice - Piotrowice - Długowola - Stężyca - Dęblin - Borowa - Matygi - Gołąb - Wólka Gołębska - Puławy)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Józefów przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 7Linia kolejowa nr 7: Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Warszawa Wschodnia Osobowa - Warszawa Olszynka Grochowska - Warszawa Gocławek - Warszawa Wawer - Warszawa Anin - Warszawa Międzylesie - Warszawa Radość - Warszawa Miedzeszyn - Warszawa Falenica - Michalin -Józefów - Świder - Otwock - Śródborów - Pogorzel Warszawska - Stara Wieś - Celestynów - Kołbiel - Chrosna - Zabieżki - Augustówka - Pilawa - Garwolin - Ruda Talubska - Wola Rowska - Łaskarzew Przystanek - Łaskarzew - Leokadia - Sobolew - Wygoda - Mika - Życzyn - Rokitnia Stara - Dęblin - Dęblin Towarowy - Dęblin stacja wojskowa - Zarzeka - Zarzeka (tow.) - Gołąb - Puławy Azoty - Puławy Chemia - Puławy Miasto - Puławy - Pożóg - Klementowice - Łopatki - Nałęczów - Czesławice - Sadurki - Miłocin Lubelski - Motycz Leśny - Motycz - Stasin Polny - Rury - Lublin - Lublin Północny - Świdnik - Świdnik Miasto - Świdnik Wschód - Minkowice - Podzamcze - Dominów - Jaszczów - Biskupice Lubelskie - Trawniki - Wólka Kańska - Kanie - Zalesie Kraszeńskie - Rejowiec - Zawadówka - Chełm Miasto - Chełm - Chełm Wschodni - Chełm Cementownia - Brzeźno - Wólka Okopska - Dorohusk)