Józefów w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Józefów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Józefów to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu otwockiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Józefów.
  • 20 724 Liczba mieszkańców
  • 23,9 km² Powierzchnia
  • 861,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
  • 94 m n.p.m Wysokość
  • 1962 Uzyskanie praw miejskich
  • (+48) 22 Numer kierunkowy
  • WOT Tablice rejestracyjne
  • Marek Antoni Banaszek Burmistrz miasta
Józefów na mapie
Identyfikatory
  • 21.235452.1368 Współrzędne GPS
  • 1417011 TERYT (TERC)
  • 0920404 SIMC
Herb miasta Józefów
Józefów herb
Flaga miasta Józefów
Józefów flaga

Józefów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
05-410Poczta Józefów koło Otwocka 003, ul. Sikorskiego 23
05-410Skrytki Pocztowe Poczta Józefów koło Otwocka 003, ul. Sikorskiego 23
05-420Poczta Józefów koło Otwocka 001, ul. Świderska 1
05-420Skrytki Pocztowe Poczta Józefów koło Otwocka 001, ul. Świderska 1

Józefów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Józefowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Otwocku (podlega pod: ZUS II Oddział w Warszawie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Poniatowskiego 17
05-400 Otwock
Urząd Miasta Józefowa
(22) 779-00-00
(22) 779-00-15
ul. Kardynała Wyszyńskiego 1
05-420 Józefów

Józefów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

  • Demografia w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • Józefów jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 20 724, z czego 52,5% stanowią kobiety, a 47,5% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców wzrosła o 21,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

    Mieszkańcy Józefowa zawarli w 2019 roku 76 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
    27,9% mieszkańców Józefowa jest stanu wolnego, 57,1% żyje w małżeństwie, 4,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,7% to wdowy/wdowcy.

    Józefów ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 5. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,24 na 1000 mieszkańców Józefowa. W 2019 roku urodziło się 179 dzieci, w tym 48,0% dziewczynek i 52,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 415 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,02 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

    W 2018 roku 34,7% zgonów w Józefowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,6% zgonów w Józefowie były nowotwory, a 7,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Józefowa przypada 8.41 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

    W 2019 roku zarejestrowano 411 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 264 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Józefowa 147. W tym samym roku 10 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 10.

    57,0% mieszkańców Józefowa jest w wieku produkcyjnym, 21,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
  • Liczba i płeć mieszkańców Józefowa
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • 20 724 Liczba mieszkańców
  • 10 884 Kobiety
  • 9 840 Mężczyźni
  • 52,5%
    47,5%
  • 111 Współczynnik feminizacji
    (Na każdych 100 mężczyzn przypada 111 kobiet)
  • 90 Współczynnik maskulinizacji
    (Na każde 100 kobiet przypada 90 mężczyzn)
  • Wykres - Populacja w Józefowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Odsetek kobiet w Józefowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Odsetek mężczyzn w Józefowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wiek mieszkańców Józefowa
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • 40,8 latŚredni wiek mieszkańców
  • Miasto
    40,8 lat
    Mazowieckie
    41,5 lat
    Cały kraj
    41,9 lat
  • 42,6 lat Kobiety
    (średni wiek)
  • 38,9 lat Mężczyźni
    (średni wiek)
  • Wykres - Piramida wieku - Józefów, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Stan cywilny mieszkańców Józefowa
    (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

    (Dane powiatowe)
  • Wykres - Stan cywilny - Józefów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Stan cywilny kobiet - Józefów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Józefów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 27,9% Kawalerowie/Panny
  • Józefów
    28,0%
    Mazowieckie
    28,4%
    Polska
    28,8%
  • 23,5% Kobiety
    (Panny)
  • 33,0% Mężczyźni
    (Kawalerowie)
  • 57,1%Żonaci/Zamężne
  • Tutaj
    57,1%
    Mazowieckie
    55,4%
    Cała Polska
    55,8%
  • 54,7% Kobiety
    (Zamężne)
  • 59,7% Mężczyźni
    (Żonaci)
  • 9,7% Wdowcy/Wdowy
  • Miasto
    9,6%
    Województwo
    9,9%
    Cały kraj
    9,6%
  • 15,6% Kobiety
    (Wdowy)
  • 2,9% Mężczyźni
    (Wdowcy)
  • 4,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
  • Józefów
    4,8%
    Województwo
    5,8%
    Cała Polska
    5,0%
  • 5,6% Kobiety
    (Rozwiedzione)
  • 4,0% Mężczyźni
    (Rozwiedzeni)
  • 0,4% Nieustalone
  • Józefów
    0,4%
    woj. mazowieckie
    0,5%
    Cały kraj
    0,8%
  • 0,5% Kobiety
    (Nieustalone)
  • 0,3% Mężczyźni
    (Nieustalone)
  • Małżeństwa i rozwody w Józefowie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Józefowie w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
  • Józefów
    3,7
    Mazowieckie
    4,9
    Kraj
    4,8
  • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
  • Miasto
    1,2
    Województwo
    1,7
    Cała Polska
    1,7
  • 76 Małżeństwa zawarte w roku 2019
  • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Józefowie w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Przyrost naturalny w Józefowie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • 5 Przyrost naturalny w roku 2019
  • 7 Kobiety
    (Przyrost naturalny)
  • -2 Mężczyźni
    (Przyrost naturalny)
  • 0,24 Przyrost naturalny na 1000 ludności
  • Tutaj
    0,2
    Województwo
    0,4
    Cała Polska
    -0,9
  • Wykres - Przyrost naturalny w Józefowie w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Józefowie w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Józefowie w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Statystyki urodzeń w Józefowie w roku 2019
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • 179 Urodzenia żywe
  • 86 Dziewczynki
    (Urodzenia żywe)
  • 93 Chłopcy
    (Urodzenia żywe)
  • 48,0%
    52,0%
  • 8,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
  • Miasto
    8,7
    Mazowieckie
    11,0
    Polska
    9,8
  • 45,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
  • Tutaj
    45,4
    Województwo
    46,5
    Kraj
    41,8
  • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
  • 6
  • 38 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
  • 38
  • 107 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
  • 107
  • 104 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
  • 104
  • 50 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
  • 50
  • 14 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
  • 14
  • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
  • 0
  • 3 415 gŚrednia waga noworodków (Dane powiatowe)
  • 3 365 g Dziewczynki
    (Średnia waga noworodków)
  • 3 465 g Chłopcy
    (Średnia waga noworodków)
  • Tutaj
    3 415 g
    Województwo
    3 399 g
    Cała Polska
    3 368 g
  • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
  • 2 Waga 5000g i więcej
  • 2
  • 14 Waga 4500g - 4999g
  • 14
  • 135 Waga 4000g - 4499g
  • 135
  • 438 Waga 3500g - 3999g
  • 438
  • 489 Waga 3000g - 3499g
  • 489
  • 147 Waga 2500g - 2999g
  • 147
  • 48 Waga 2000g - 2499g
  • 48
  • 16 Waga 1500g - 1999g
  • 16
  • 5 Waga 1000g - 1499g
  • 5
  • 4 Waga 600g - 999g
  • 4
  • 1,60 Współczynnik dzietności ogólnej
    (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
  • Józefów
    1,60
    Województwo
    1,57
    Polska
    1,42
  • 0,79 Współczynnik reprodukcji brutto
    (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
  • Józefów
    0,79
    Województwo
    0,76
    Kraj
    0,69
  • 1,02 Współczynnik dynamiki demograficznej
    (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
  • Józefów
    1,02
    woj. mazowieckie
    1,03
    Cały kraj
    0,92
  • Statystyki zgonów w Józefowie w roku 2019
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • 174 Zgony
  • 79 Kobiety
    (Zgony)
  • 95 Mężczyźni
    (Zgony)
  • 45,4%
    54,6%
  • 0 Zgony niemowląt
  • 0 Dziewczynki
    (Zgony niemowląt)
  • 0 Chłopcy
    (Zgony niemowląt)
  • 8,4 Zgony na 1000 ludności
  • Tutaj
    8,4
    woj. mazowieckie
    10,7
    Kraj
    10,7
  • 97,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
  • Józefów
    97,8
    Województwo
    96,8
    Kraj
    109,3
  • 2,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
  • Miasto
    2,3
    Mazowieckie
    3,2
    Polska
    3,8
  • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
  • Miasto
    3,0
    woj. mazowieckie
    3,0
    Polska
    3,1
  • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
  • Województwo
    1,2
    Kraj
    1,2
  • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie otwockim w latach 2002-2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 34,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
  • Miasto
    34,7%
    Województwo
    34,7%
    Kraj
    40,5%
  • 27,6% Zgony spowodowane nowotworami
  • Józefów
    27,6%
    Województwo
    25,5%
    Polska
    26,4%
  • 7,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
  • Józefów
    7,3%
    woj. mazowieckie
    8,5%
    Cała Polska
    6,7%
  • 7,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
  • Województwo
    7,0
    Cała Polska
    9,8
  • 65,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
  • Mazowieckie
    65,6
    Cała Polska
    72,2
  • 294,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
  • Józefów
    294,7
    Województwo
    278,2
    Polska
    284,5
  • 257,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
  • Mazowieckie
    257,4
    Cała Polska
    263,9
  • 370,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
  • 404,5 Kobiety
    (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • 333,8 Mężczyźni
    (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • Józefów
    370,6
    Mazowieckie
    378,0
    Kraj
    437,2
  • 42,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
  • 11,6 Kobiety
    (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • 74,4 Mężczyźni
    (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • Józefów
    42,9
    Mazowieckie
    58,3
    Cała Polska
    71,0
  • 40,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
  • Józefów
    40,3
    Województwo
    36,3
    Polska
    34,8
  • 9,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
  • Józefów
    9,3
    Województwo
    7,5
    Kraj
    8,0
  • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
  • Józefów
    0,9%
    Województwo
    0,7%
    Polska
    0,8%
  • Migracje ludności
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • 411 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
  • 225 Kobiety
    (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 186 Mężczyźni
    (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 10 Zameldowania z zagranicy
  • 4 Kobiety
    (zameldowania z zagranicy)
  • 6 Mężczyźni
    (zameldowania z zagranicy)
  • 264 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
  • 140 Kobiety
    (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 124 Mężczyźni
    (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 0 Wymeldowania za granicę
  • 0 Kobiety
    (wymeldowania za granicę)
  • 0 Mężczyźni
    (wymeldowania za granicę)
  • 157 Saldo migracji
  • 89 Kobiety
    (saldo migracji)
  • 68 Mężczyźni
    (saldo migracji)
  • 147 Saldo migracji wewnętrznych
  • 85 Kobiety
    (saldo migracji wewnętrznych)
  • 62 Mężczyźni
    (saldo migracji wewnętrznych)
  • 10 Saldo migracji zagranicznych
  • 4 Kobiety
    (saldo migracji zagranicznych)
  • 6 Mężczyźni
    (saldo migracji zagranicznych)
  • Wykres - Migracje na pobyt stały w Józefowie w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Biologiczne grupy wieku w Józefowie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • 17,9% Ludność w wieku 0-14 lat
  • 16,4% Kobiety
    (w wieku 0-14 lat)
  • 19,5% Mężczyźni
    (w wieku 0-14 lat)
  • 64,2% Ludność w wieku 15-64 lat
  • 63,1% Kobiety
    (w wieku 15-64 lat)
  • 65,3% Mężczyźni
    (w wieku 15-64 lat)
  • 18,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
  • 20,4% Kobiety
    (w wieku 65 lat i więcej)
  • 15,3% Mężczyźni
    (w wieku 65 lat i więcej)
  • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Józefów, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Józefów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

  • Nieruchomości w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • W 2019 roku w Józefowie oddano do użytku 66 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,18 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Józefowie to 8 056 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 391 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

    90,9% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 9,1% na sprzedaż lub wynajem.

    Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Józefowie to 5,65 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w Józefowie to 239,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

    Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,21% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,65% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,97% mieszkań posiada łazienkę, 84,48% korzysta z centralnego ogrzewania, a 74,45% z gazu sieciowego.

  • Zasoby mieszkaniowe w Józefowie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  • 8 056 Liczba nieruchomości w 2019 roku
  • 391,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
  • Miasto
    391,00
    Mazowieckie
    426,20
    Kraj
    380,50
  • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2018,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
  • 103,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
  • Miasto
    103,70 m2
    Województwo
    72,30 m2
    Cały kraj
    74,20 m2
  • 40,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
  • Józefów
    40,60 m2
    Województwo
    30,80 m2
    Kraj
    28,20 m2
  • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2018,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
  • 4,35 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
  • Tutaj
    4,35
    Mazowieckie
    3,62
    Cała Polska
    3,82
  • 2,56 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
  • Miasto
    2,56
    woj. mazowieckie
    2,35
    Polska
    2,63
  • 0,59 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
  • Józefów
    0,59
    Mazowieckie
    0,65
    Polska
    0,69
  • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2018,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
  • Mieszkania oddane do użytkowania w Józefowie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
  • 66 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2019 roku
  • 3,18 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
    (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
  • Tutaj
    3,18
    woj. mazowieckie
    7,96
    Cała Polska
    5,40
  • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2019,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
  • 373 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2019
  • 5,65 Przeciętna liczba izb w lokalu
    (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
  • Tutaj
    5,65
    Województwo
    3,49
    Polska
    3,78
  • 18,00 Liczba izb na 1000 ludności
    (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
  • Miasto
    18,00
    woj. mazowieckie
    27,78
    Kraj
    20,42
  • 15 807 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2019
  • 239,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
    (oddanej do użytkowania w 2019 roku)
  • Józefów
    239,5 m2
    woj. mazowieckie
    82,3 m2
    Polska
    88,6 m2
  • 0,76 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
    (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
  • Józefów
    0,76 m2
    Województwo
    0,65 m2
    Polska
    0,48 m2
  • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2019,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
  • Instalacje techniczno-sanitarne w Józefowie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  • 96,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
  • Józefów
    96,21%
    woj. mazowieckie
    95,93%
    Kraj
    96,88%
  • 94,65% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
  • Miasto
    94,65%
    Województwo
    93,66%
    Cały kraj
    93,83%
  • 92,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
  • Miasto
    92,97%
    Województwo
    91,69%
    Kraj
    91,54%
  • 84,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
  • Tutaj
    84,48%
    Województwo
    86,80%
    Cała Polska
    82,60%
  • 74,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
  • Miasto
    74,45%
    Województwo
    56,98%
    Cały kraj
    55,52%
  • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2018,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

Józefów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

  • Rynek pracy w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  • W Józefowie na 1000 mieszkańców pracuje 226osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości dla Polski. 55,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 44,9% mężczyźni.

    Bezrobocie rejestrowane w Józefowie wynosiło w 2019 roku 3,4% (3,8% wśród kobiet i 3,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

    W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Józefowie wynosiło 4 503,30 PLN, co odpowiada 93.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

    Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Józefowa 1 773 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 605 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -168.

    11,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Józefowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,9% w przemyśle i budownictwie, a 20,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
  • Bezrobocie rejestrowane w Józefowie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • 226 Pracujący na 1000 ludności (rok 2018)
  • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
  • Miasto
    226,0
    woj. mazowieckie
    309,0
    Kraj
    251,0
  • 3,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
  • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
  • 4,1% Kobiety
  • 3,5% Mężczyźni
  • Józefów
    3,4%
    Mazowieckie
    4,4%
    Polska
    5,2%
  • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Józefowie w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Józefowie w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Józefowie w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Józefowie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  • 4 503 PLN Wynagrodzenie brutto
  • Tutaj
    4 503 PLN
    woj. mazowieckie
    5 889 PLN
    Cały kraj
    4 835 PLN
  • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Józefowie w latach 2002 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Dojazdy do pracy w Józefowie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

  • 1 773 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
    (Poza miasto zamieszkania)
  • 1 605 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
    (Z innego miasta)
  • -168 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
  • 0,91 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
  • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Józefowie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

    (Dane powiatowe)
  • 100,0% Pracujący ogółem
  • 100,0% Kobiety
    (ogółem)
  • 100,0% Mężczyźni
    (ogółem)
  • 11,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 11,2% Kobiety
    (sektor rolniczy)
  • 11,7% Mężczyźni
    (sektor rolniczy)
  • 34,9% Przemysł i budownictwo
  • 24,7% Kobiety
    (sektor przemysłowy)
  • 44,7% Mężczyźni
    (sektor przemysłowy)
  • 20,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
  • 16,2% Kobiety
    (sektor usługowy)
  • 24,6% Mężczyźni
    (sektor usługowy)
  • 2,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
  • 3,5% Kobiety
    (sektor finansowy)
  • 1,7% Mężczyźni
    (sektor finansowy)
  • 30,6% Pozostałe
  • 44,5% Kobiety
    (pozostałe)
  • 17,3% Mężczyźni
    (pozostałe)
  • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Józefowie w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Pracujący według płci w Józefowie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  • 4 664 Pracujący ogółem
  • 2 568 Kobiety
  • 2 096 Mężczyźni
  • Wykres - Liczba pracujących według płci w Józefowie w latach 1995 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Produkcyjne grupy wieku
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • 21,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
  • 19,8% Kobiety
    (w wieku przedprodukcyjnym)
  • 23,1% Mężczyźni
    (w wieku przedprodukcyjnym)
  • 57,0% W wieku produkcyjnym
  • 52,7% Kobiety
    (18-59 lat)
  • 61,7% Mężczyźni
    (18-64 lata)
  • 21,7% W wieku poprodukcyjnym
  • 27,5% Kobiety
    (59+ lat)
  • 15,3% Mężczyźni
    (64+ lata)
  • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Józefów, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wskaźniki obciążenia demograficznego
    (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  • 75,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
  • Miasto
    75,5
    woj. mazowieckie
    69,6
    Polska
    66,7
  • 38,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
  • Miasto
    38,1
    woj. mazowieckie
    37,0
    Kraj
    36,5
  • 101,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
  • Józefów
    101,7
    woj. mazowieckie
    113,6
    Cała Polska
    121,0
  • Mobilne grupy wieku
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • 60,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
  • 63,5% Kobiety
    (w wieku mobilnym)
  • 57,4% Mężczyźni
    (w wieku mobilnym)
  • 39,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
  • 36,5% Kobiety
    (45-59 lat)
  • 42,6% Mężczyźni
    (45-64 lata)

Józefów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

  • Rejestr REGON w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • W Józefowie w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 768 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 906 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 268 nowych podmiotów, a 169 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (357) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (210) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (372) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (165) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2009 roku.

    Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Józefowie najwięcej (339) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 636) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

    0,3% (11) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,8% (821) podmiotów, a 77,9% (2 936) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

    Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Józefowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.4%) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (16.2%).

  • Stan rejestru
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • 3 768 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
  • 11 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 821 Przemysł i budownictwo
  • 2 936 Pozostała działalność
  • 268 Podmioty nowo zarejestrowane w Józefowie w 2019 roku
  • 169 Podmioty wyrejestrowane w Józefowie w 2019 roku
  • 2 906 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Podmioty według klas wielkości
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 3 636 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
  • 3 636
  • 114 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
  • 114
  • 18Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
  • 18
  • 3 768 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
  • 3 768
  • Podmioty według form prawnych
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 5 Spółdzielnie ogółem
  • 5
  • 341 Spółki handlowe ogółem
  • 341
  • 24  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
  • 24
  • 4  Spółki handlowe - akcyjne
  • 4
  • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
  • 1
  • 282  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
  • 282
  • 23    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
  • 23
  • 339 Spółki cywilne ogółem
  • 339
  • Rodzaj przeważającej działalności
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 2 906 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • 650 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
  • 650
  • 470 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
  • 470
  • 338 Przetwórstwo przemysłowe
  • 338
  • 270 Budownictwo
  • 270
  • 212 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
  • 212
  • 203 Informacja i komunikacja
  • 203
  • 139 Transport i gospodarka magazynowa
  • 139
  • 121 Edukacja
  • 121
  • 109 Pozostała działalność
  • 109
  • 102 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
  • 102
  • 77 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
  • 77
  • 72 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
  • 72
  • 71 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
  • 71
  • 55 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
  • 55
  • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 9
  • 6 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
  • 6
  • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
  • 1
  • 1 Górnictwo i wydobywanie
  • 1
  • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Józefów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

  • Poziom przestępczości w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • W 2019 roku w Józefowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 306 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,78 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

    Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Józefowie wynosi 69,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

    W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Józefowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,24 (wykrywalność 62%) oraz przeciwko mieniu - 6,71 (wykrywalność 43%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,07 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,87 (70%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,35 (97%).
  • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Józefowie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Józefowa.
  • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Józefów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 306 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
  • 306
  • 212 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
  • 212
  • 39 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
  • 39
  • 43 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
  • 43
  • 7 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
  • 7
  • 139 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
  • 139
  • 14,78 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
  • Miasto
    14,78
    Województwo
    21,24
    Polska
    20,75
  • 10,24 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
  • Józefów
    10,24
    Mazowieckie
    14,55
    Cała Polska
    13,21
  • 1,87 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
  • Józefów
    1,87
    woj. mazowieckie
    4,17
    Cała Polska
    4,88
  • 2,07 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
  • Miasto
    2,07
    woj. mazowieckie
    1,84
    Cały kraj
    1,86
  • 0,35 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
  • Miasto
    0,35
    Województwo
    0,34
    Cały kraj
    0,43
  • 6,71 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
    6,71
    Województwo
    11,23
    Polska
    9,85
  • Wskaźniki wykrywalności sprawców
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

    (Dane powiatowe)
  • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Józefów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
  • Tutaj
    70%
    woj. mazowieckie
    63%
    Cała Polska
    73%
  • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
  • Józefów
    63%
    Mazowieckie
    54%
    Cała Polska
    65%
  • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
  • Tutaj
    70%
    woj. mazowieckie
    72%
    Kraj
    82%
  • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
  • Józefów
    98%
    woj. mazowieckie
    98%
    Cały kraj
    99%
  • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
  • Tutaj
    98%
    woj. mazowieckie
    83%
    Kraj
    86%
  • 43% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
  • Miasto
    43%
    woj. mazowieckie
    40%
    Cały kraj
    53%

Józefów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

  • Finanse publiczne w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  • Suma wydatków z budżetu Józefowa wyniosła w 2018 roku 160,4 mln złotych, co daje 7,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 69.5% w porównaniu do roku 2017. Największa część budżetu Józefowa - 39.4% została przeznaczona na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (22.9%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (6.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 68,5 mln złotych, czyli 42,7% wydatków ogółem.

    Suma dochodów do budżetu Józefowa wyniosła w 2018 roku 129,9 mln złotych, co daje 6,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 20% w porównaniu do roku 2017. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (48.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (17%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.9%). W budżecie Józefowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 2,3 tys złotych na mieszkańca (35,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 14,7 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 10,7%.
  • Wydatki budżetu w Józefowie według działów klasyfikacji budżetowej
    (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Józefowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
  • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Józefów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wydatki budżetu Józefowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
  • Ogółem (zł)
    Na jednego mieszkańca (zł)
    (% udział w całości budżetu)
    73,6 mln

    3,8 tys(100%)

    112,5 mln

    5,7 tys(100%)

    78,2 mln

    3,9 tys(100%)

    82,8 mln

    4,1 tys(100%)

    78,6 mln

    3,9 tys(100%)

    88,1 mln

    4,3 tys(100%)

    94,2 mln

    4,6 tys(100%)

    160,4 mln

    7,8 tys(100%)

    Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    [Dział 900]

    20,1 mln

    1,0 tys(27.2%)

    51,8 mln

    2,6 tys(46.1%)

    22,1 mln

    1,1 tys(28.3%)

    15,2 mln

    756(18.4%)

    8,9 mln

    441(11.4%)

    9,8 mln

    481(11.1%)

    10,5 mln

    511(11.1%)

    63,2 mln

    3,1 tys(39.4%)

    Oświata i wychowanie

    [Dział 801]

    23,9 mln

    1,2 tys(32.5%)

    26,1 mln

    1,3 tys(23.2%)

    26,7 mln

    1,3 tys(34.2%)

    27,7 mln

    1,4 tys(33.5%)

    30,7 mln

    1,5 tys(39.1%)

    30,9 mln

    1,5 tys(35.1%)

    31,7 mln

    1,5 tys(33.6%)

    36,7 mln

    1,8 tys(22.9%)

    Administracja publiczna

    [Dział 750]

    8,6 mln

    435(11.6%)

    8,4 mln

    422(7.5%)

    8,3 mln

    417(10.6%)

    9,2 mln

    457(11.1%)

    9,0 mln

    447(11.5%)

    9,8 mln

    483(11.2%)

    9,6 mln

    468(10.2%)

    10,3 mln

    501(6.4%)

    Transport i łączność

    [Dział 600]

    4,0 mln

    205(5.5%)

    6,4 mln

    323(5.7%)

    5,5 mln

    278(7.1%)

    6,7 mln

    333(8.1%)

    12,6 mln

    623(16%)

    6,7 mln

    330(7.6%)

    5,7 mln

    280(6.1%)

    9,5 mln

    462(5.9%)

    Gospodarka mieszkaniowa

    [Dział 700]

    3,3 mln

    168(4.5%)

    2,9 mln

    143(2.5%)

    2,1 mln

    106(2.7%)

    6,4 mln

    320(7.8%)

    3,2 mln

    157(4%)

    5,0 mln

    246(5.7%)

    5,8 mln

    285(6.2%)

    7,1 mln

    342(4.4%)

    Kultura fizyczna i sport

    [Dział 926]

    2,8 mln

    141(3.8%)

    5,2 mln

    262(4.6%)

    2,1 mln

    105(2.7%)

    5,1 mln

    253(6.1%)

    2,4 mln

    121(3.1%)

    2,4 mln

    118(2.7%)

    3,1 mln

    152(3.3%)

    3,6 mln

    174(2.2%)

    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    [Dział 921]

    1,8 mln

    93,8(2.5%)

    2,7 mln

    135(2.4%)

    2,0 mln

    100(2.6%)

    2,9 mln

    146(3.5%)

    2,2 mln

    108(2.8%)

    2,2 mln

    110(2.5%)

    2,4 mln

    115(2.5%)

    2,7 mln

    131(1.7%)

    Pomoc społeczna

    [Dział 852]

    4,9 mln

    248(6.6%)

    5,1 mln

    257(4.6%)

    5,3 mln

    266(6.8%)

    5,3 mln

    263(6.4%)

    5,4 mln

    266(6.8%)

    17,1 mln

    839(19.4%)

    2,0 mln

    96,7(2.1%)

    2,4 mln

    117(1.5%)

    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    [Dział 754]

    968,0 tys

    49,2(1.3%)

    1,1 mln

    53,8(1%)

    1,1 mln

    53,2(1.4%)

    1,1 mln

    57,0(1.4%)

    1,2 mln

    61,6(1.6%)

    1,2 mln

    59,1(1.4%)

    1,7 mln

    82,2(1.8%)

    1,9 mln

    92,1(1.2%)

    Edukacyjna opieka wychowawcza

    [Dział 854]

    970,0 tys

    49,3(1.3%)

    1,1 mln

    55,3(1%)

    1,2 mln

    58,2(1.5%)

    1,2 mln

    57,6(1.4%)

    1,1 mln

    55,0(1.4%)

    1,2 mln

    59,4(1.4%)

    1,4 mln

    67,0(1.5%)

    1,5 mln

    72,1(0.9%)

    Ochrona zdrowia

    [Dział 851]

    460,7 tys

    23,4(0.6%)

    424,6 tys

    21,3(0.4%)

    449,3 tys

    22,6(0.6%)

    576,0 tys

    28,6(0.7%)

    606,8 tys

    30,0(0.8%)

    600,7 tys

    29,5(0.7%)

    714,7 tys

    34,9(0.8%)

    770,6 tys

    37,4(0.5%)

    Obsługa długu publicznego

    [Dział 757]

    1,1 mln

    54,3(1.5%)

    913,0 tys

    45,8(0.8%)

    863,6 tys

    43,4(1.1%)

    915,0 tys

    45,4(1.1%)

    761,0 tys

    37,6(1%)

    709,6 tys

    34,8(0.8%)

    578,4 tys

    28,2(0.6%)

    484,2 tys

    23,5(0.3%)

    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

    [Dział 751]

    26,0 tys

    1,3(0%)

    3,1 tys

    0,2(0%)

    3,1 tys

    0,2(0%)

    101,8 tys

    5,1(0.1%)

    100,6 tys

    5,0(0.1%)

    12,3 tys

    0,6(0%)

    3,7 tys

    0,2(0%)

    127,4 tys

    6,2(0.1%)

    Działalność usługowa

    [Dział 710]

    137,4 tys

    7,0(0.2%)

    195,0 tys

    9,8(0.2%)

    283,6 tys

    14,2(0.4%)

    174,8 tys

    8,7(0.2%)

    201,6 tys

    10,0(0.3%)

    155,7 tys

    7,6(0.2%)

    78,3 tys

    3,8(0.1%)

    120,8 tys

    5,9(0.1%)

    Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

    [Dział 400]

    396,6 tys

    20,1(0.5%)

    70,6 tys

    3,5(0.1%)

    11,7 tys

    0,6(0%)

    30,3 tys

    1,5(0%)

    11,3 tys

    0,6(0%)

    13,6 tys

    0,7(0%)

    14,8 tys

    0,7(0%)

    22,4 tys

    1,1(0%)

    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

    [Dział 853]

    166,0 tys

    8,4(0.2%)

    46,7 tys

    2,3(0%)

    23,0 tys

    1,2(0%)

    15,0 tys

    0,7(0%)

    15,0 tys

    0,7(0%)

    15,0 tys

    0,7(0%)

    15,0 tys

    0,7(0%)

    15,0 tys

    0,7(0%)

    Rolnictwo i łowiectwo

    [Dział 010]

    260

    0,0(0%)

    504

    0,0(0%)

    399

    0,0(0%)

    675

    0,0(0%)

    373

    0,0(0%)

    378

    0,0(0%)

    302

    0,0(0%)

    234

    0,0(0%)

    Różne rozliczenia

    [Dział 758]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    135,1 tys

    6,8(0.2%)

    65,6 tys

    3,3(0.1%)

    88,2 tys

    4,4(0.1%)

    164,1 tys

    8,1(0.2%)

    45,7 tys

    2,2(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Obrona narodowa

    [Dział 752]

    500

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    599

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Przetwórstwo przemysłowe

    [Dział 150]

    6,3 tys

    0,3(0%)

    109

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    4,0 tys

    0,2(0%)

    9,8 tys

    0,5(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Turystyka

    [Dział 630]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    19,2 tys

    0,9(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Informatyka

    [Dział 720]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Wydatki związane z poborem dochodów

    [Dział 756]

    19,4 tys

    1,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
    YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  • Dochody budżetu w Józefowie według działów klasyfikacji budżetowej
    (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Józefowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
  • Wykres - Dochody budżetu według działów - Józefów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Dochody budżetu Józefowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
  • Ogółem (zł)
    Na jednego mieszkańca (zł)
    (% udział w całości budżetu)
    72,1 mln

    3,7 tys(100%)

    106,7 mln

    5,4 tys(100%)

    78,1 mln

    3,9 tys(100%)

    79,5 mln

    4,0 tys(100%)

    77,5 mln

    3,8 tys(100%)

    101,8 mln

    5,0 tys(100%)

    107,8 mln

    5,3 tys(100%)

    129,9 mln

    6,3 tys(100%)

    Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
    Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

    [Dział 756]

    38,4 mln

    2,0 tys(53.3%)

    42,1 mln

    2,1 tys(39.5%)

    44,5 mln

    2,2 tys(57.1%)

    49,0 mln

    2,4 tys(61.6%)

    47,5 mln

    2,3 tys(61.2%)

    51,3 mln

    2,5 tys(50.4%)

    57,0 mln

    2,8 tys(52.9%)

    62,7 mln

    3,0 tys(48.2%)

    Różne rozliczenia

    [Dział 758]

    8,4 mln

    425(11.6%)

    11,3 mln

    566(10.6%)

    11,0 mln

    555(14.1%)

    12,0 mln

    595(15.1%)

    13,2 mln

    655(17.1%)

    14,6 mln

    719(14.4%)

    15,8 mln

    771(14.7%)

    22,1 mln

    1,1 tys(17%)

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    [Dział 900]

    13,1 mln

    666(18.2%)

    37,8 mln

    1,9 tys(35.5%)

    6,9 mln

    348(8.9%)

    2,5 mln

    124(3.1%)

    4,1 mln

    205(5.4%)

    7,4 mln

    364(7.3%)

    4,2 mln

    206(3.9%)

    14,2 mln

    688(10.9%)

    Gospodarka mieszkaniowa

    [Dział 700]

    4,2 mln

    214(5.8%)

    8,5 mln

    429(8%)

    6,1 mln

    305(7.8%)

    5,2 mln

    260(6.6%)

    4,0 mln

    198(5.2%)

    8,0 mln

    391(7.8%)

    6,8 mln

    333(6.3%)

    5,8 mln

    282(4.5%)

    Oświata i wychowanie

    [Dział 801]

    3,4 mln

    172(4.7%)

    2,5 mln

    123(2.3%)

    2,8 mln

    139(3.5%)

    3,6 mln

    177(4.5%)

    3,7 mln

    182(4.8%)

    3,9 mln

    189(3.8%)

    3,7 mln

    183(3.5%)

    3,8 mln

    184(2.9%)

    Pomoc społeczna

    [Dział 852]

    3,5 mln

    177(4.8%)

    3,7 mln

    184(3.4%)

    3,8 mln

    189(4.8%)

    3,7 mln

    182(4.6%)

    3,6 mln

    178(4.7%)

    15,2 mln

    748(14.9%)

    641,4 tys

    31,3(0.6%)

    725,4 tys

    35,2(0.6%)

    Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

    [Dział 400]

    136,4 tys

    6,9(0.2%)

    151,9 tys

    7,6(0.1%)

    198,5 tys

    10,0(0.3%)

    407,9 tys

    20,3(0.5%)

    610,0 tys

    30,2(0.8%)

    512,0 tys

    25,1(0.5%)

    390,7 tys

    19,1(0.4%)

    410,8 tys

    19,9(0.3%)

    Kultura fizyczna i sport

    [Dział 926]

    34,0 tys

    1,7(0%)

    605

    0,0(0%)

    13,0 tys

    0,7(0%)

    62,0 tys

    3,1(0.1%)

    42,2 tys

    2,1(0.1%)

    256,2 tys

    12,6(0.3%)

    271,4 tys

    13,2(0.3%)

    178,8 tys

    8,7(0.1%)

    Administracja publiczna

    [Dział 750]

    694,3 tys

    35,3(1%)

    344,9 tys

    17,3(0.3%)

    431,4 tys

    21,7(0.6%)

    1,9 mln

    95,4(2.4%)

    431,8 tys

    21,3(0.6%)

    323,7 tys

    15,9(0.3%)

    197,2 tys

    9,6(0.2%)

    176,3 tys

    8,6(0.1%)

    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    [Dział 754]

    99,4 tys

    5,0(0.1%)

    119,0 tys

    6,0(0.1%)

    97,2 tys

    4,9(0.1%)

    85,3 tys

    4,2(0.1%)

    57,8 tys

    2,9(0.1%)

    19,1 tys

    0,9(0%)

    172,6 tys

    8,4(0.2%)

    166,1 tys

    8,1(0.1%)

    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

    [Dział 751]

    26,0 tys

    1,3(0%)

    3,1 tys

    0,2(0%)

    3,1 tys

    0,2(0%)

    101,8 tys

    5,1(0.1%)

    100,6 tys

    5,0(0.1%)

    12,3 tys

    0,6(0%)

    3,7 tys

    0,2(0%)

    127,4 tys

    6,2(0.1%)

    Ochrona zdrowia

    [Dział 851]

    0,0

    0,0(0%)

    7,5 tys

    0,4(0%)

    9,3 tys

    0,5(0%)

    9,5 tys

    0,5(0%)

    42,9

    0,0(0%)

    1,5 tys

    0,1(0%)

    13,7 tys

    0,7(0%)

    81,3 tys

    3,9(0.1%)

    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    [Dział 921]

    3,3 tys

    0,2(0%)

    7,0 tys

    0,4(0%)

    6,3 tys

    0,3(0%)

    443

    0,0(0%)

    2,9 tys

    0,1(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    4,4 tys

    0,2(0%)

    28,6 tys

    1,4(0%)

    Edukacyjna opieka wychowawcza

    [Dział 854]

    20,3 tys

    1,0(0%)

    27,8 tys

    1,4(0%)

    44,4 tys

    2,2(0.1%)

    42,8 tys

    2,1(0.1%)

    22,7 tys

    1,1(0%)

    9,7 tys

    0,5(0%)

    7,8 tys

    0,4(0%)

    11,1 tys

    0,5(0%)

    Transport i łączność

    [Dział 600]

    0,0

    0,0(0%)

    85,4 tys

    4,3(0.1%)

    2,1 mln

    106(2.7%)

    939,3 tys

    46,6(1.2%)

    81,4 tys

    4,0(0.1%)

    311,8 tys

    15,3(0.3%)

    5,2 tys

    0,3(0%)

    10,0 tys

    0,5(0%)

    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

    [Dział 853]

    133,1 tys

    6,8(0.2%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    788

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Obrona narodowa

    [Dział 752]

    500

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    599

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Przetwórstwo przemysłowe

    [Dział 150]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    984

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Działalność usługowa

    [Dział 710]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    331

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
    YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Józefów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

  • Edukacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  • 5 282 mieszkańców Józefowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 2 571 kobiet oraz 2 711 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 20,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 14,6% średnie ogólnokształcące, a 18,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,3% mieszkańców Józefowa, gimnazjalnym 4,9%, natomiast 17,5% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

    W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Józefowa mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Józefowie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,9%) oraz podstawowe ukończone (17,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (24,1%) oraz średnie zawodowe (20,5%).

    W roku 2018 w Józefowie mieściło się 14 przedszkoli, w których do 56 oddziałów uczęszczało 988 dzieci (495 dziewczynek oraz 493 chłopców). Dostępnych było 1 341 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Józefowie mieściło się 7 przedszkoli, w których do 40 oddziałów uczęszczało 781 dzieci (396 dziewczynek oraz 385 chłopców). Dostępnych było 937 miejsc.

    15,9% mieszkańców Józefowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,9% wśród dziewczynek i 16,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 373 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,47 dzieci w wieku przedszkolnym.

    Placówkę ma 8 szkół podstawowych, w których w 127 oddziałach uczyło się 2 301 uczniów (1 282 kobiety oraz 1 019 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Józefowie placówkę miały 4 szkoły podstawowe, w których w 51 oddziałach uczyło się 1 077 uczniów (499 kobiet oraz 578 mężczyzn).

    W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 32,4% ludności (33,5% wśród dziewczynek i 31,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 100,26.

    W Józefowie znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 6 oddziałach uczyło się 75 uczniów (56 kobiet oraz 19 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 19 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Józefowie placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 3 oddziałach uczyło się 44 uczniów (24 kobiety oraz 20 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 14 absolwentów.

    W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,8% mieszkańców (17,6% wśród dziewczyn i 16,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 12,5 uczniów.

    W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 18,8% mieszkańców Józefowa w wieku potencjalnej nauki (18,4% kobiet i 19,2% mężczyzn).

  • 20,6% Wykształcenie wyższe
  • Miasto
    20,6%
    Mazowieckie
    24,4%
    Kraj
    17,9%
  • 23,9% Kobiety
    (wyższe)
  • 17,0% Mężczyźni
    (wyższe)
  • 36,3% Wykształcenie średnie i policealne
  • Tutaj
    36,3%
    Mazowieckie
    34,8%
    Kraj
    33,3%
  • 37,7% Kobiety
    (średnie i policealne)
  • 34,7% Mężczyźni
    (średnie i policealne)
  • 3,0% Wykształcenie policealne
  • Józefów
    3,0%
    Województwo
    3,0%
    Polska
    2,7%
  • 4,1% Kobiety
    (policealne)
  • 1,7% Mężczyźni
    (policealne)
  • 14,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
  • Józefów
    14,6%
    Mazowieckie
    14,4%
    Cały kraj
    12,4%
  • 16,5% Kobiety
    (średnie ogólnokształcące)
  • 12,5% Mężczyźni
    (średnie ogólnokształcące)
  • 18,7% Wykształcenie średnie zawodowe
  • Józefów
    18,7%
    woj. mazowieckie
    17,4%
    Cały kraj
    18,1%
  • 17,1% Kobiety
    (średnie zawodowe)
  • 20,5% Mężczyźni
    (średnie zawodowe)
  • 19,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
  • Miasto
    19,3%
    woj. mazowieckie
    17,3%
    Kraj
    22,9%
  • 15,0% Kobiety
    (zasadnicze zawodowe)
  • 24,1% Mężczyźni
    (zasadnicze zawodowe)
  • 4,9% Wykształcenie gimnazjalne
  • Józefów
    4,9%
    Mazowieckie
    4,7%
    Cała Polska
    5,2%
  • 4,4% Kobiety
    (gimnazjalne)
  • 5,4% Mężczyźni
    (gimnazjalne)
  • 17,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
  • Józefów
    17,5%
    Mazowieckie
    17,4%
    Polska
    19,3%
  • 17,5% Kobiety
    (podstawowe ukończone)
  • 17,6% Mężczyźni
    (podstawowe ukończone)
  • 1,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
  • Miasto
    1,4%
    Województwo
    1,4%
    Cały kraj
    1,4%
  • 1,5% Kobiety
    (podstawowe nieukończone)
  • 1,1% Mężczyźni
    (podstawowe nieukończone)
  • Przedszkola i punkty przedszkolne w Józefowie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  • 1373 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
  • Miasto
    1 373,0
    Mazowieckie
    935,0
    Kraj
    873,0
  • 0,47 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  • Miasto
    0,47
    Województwo
    0,84
    Cały kraj
    0,89
  •  
  • 14Przedszkola
  • 3 Przedszkola w szkołach podstawowych
  • 0 Przedszkola specjalne
  • 56 Oddziały
  • 9 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
  • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
  • 1 341 Miejsca
  • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  • Wykres - Przedszkola (Józefów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 988 Dzieci
  • 495 Dziewczynki
    (Dzieci)
  • 493 Chłopcy
    (Dzieci)
  • 50,1%
    49,9%
  • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
  • 29 2 lata i mniej
  • 29
  • 247 3 lata
  • 247
  • 283 4 lata
  • 283
  • 324 5 lata
  • 324
  • 104 6 lat
  • 104
  • 1 7 lat i więcej
  • 1
  • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
  • 15 2 lata i mniej
  • 15
  • 118 3 lata
  • 118
  • 141 4 lata
  • 141
  • 142 5 lata
  • 142
  • 78 6 lat
  • 78
  • 1 7 lat i więcej
  • 1
  • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
  • 14 2 lata i mniej
  • 14
  • 129 3 lata
  • 129
  • 142 4 lata
  • 142
  • 182 5 lata
  • 182
  • 26 6 lat
  • 26
  • 181 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
  •  
  • 85,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
  • 85,2 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 0,3 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 16,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
  • 16,0 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 0,0 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  •  
  • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Józefowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Józefowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2
    Publiczne
    22 789-46-35
    22 789-21-39
    ul. SOSNOWA 17
    05-420 Józefów
    1228931
    Miejskie Przedszkole nr 1
    Publiczne
    22 789-38-01
    22 789-38-01
    ul. Kossaka 14
    05-410 Józefów
    919624
    Niepubliczny Punkt Przedszkolny Mrówki
    Niepubliczny
    79 338-12-67
    ul. 3 Maja 14
    05-410 Józefów
    ---
    Niepubliczne Przedszkole "JÓZEFINKA"
    Niepubliczne
    22 789-34-53
    ul. Skłodowskiej 12
    05-420 Józefów
    ---
    Niepubliczne przedszkole językowo-artystyczne "Mały świat"
    Niepubliczne
    22 789-32-99
    22 789-16-85
    ul. Samorządowa 30
    05-410 Józefów
    ---
    niepubliczne przedszkole Mini Przedszkolak
    Niepubliczne
    22 394-67-74
    ul. Nadwiślańska 54
    05-420 Józefów
    ---
    Niepubliczne Przedszkole Smart Kids I. Tarnowska, K. Szulc s.c
    Niepubliczne
    ul. Szczygla 2A
    05-420 Józefów
    ---
    Przedszkole Biedroneczki Dorota Smolińska
    Niepubliczne
    66 867-67-97
    ul. Podstołeczna 6
    05-410 Józefów
    ---
    Przedszkole Krasnoludków Liwia Idziak
    Niepubliczne
    50 296-27-39
    ul. Puszkina 25
    05-420 Józefów
    ---
    Przedszkole Niepubliczne BabyLand
    Niepubliczne
    72 850-46-51
    ul. Józefa Bema 43 A
    05-420 Józefów
    ---
    Przedszkole Szczęśliwych Dzieci
    Niepubliczne
    22 789-10-25
    22 789-10-25
    ul. A. Mickiewicza 35
    05-420 Józefów
    ---
    STRUMIENIE PRZEDSZKOLE STOWARZYSZENIA STERNIK (STOWARZYSZENIE STERNIK)
    Niepubliczne
    22 769-30-90
    ul. 3 MAJA 129
    05-420 Józefów
    ---
  • Szkoły podstawowe w Józefowie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  • Wykres - Szkoły podstawowe (Józefów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 5Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
  • 102 Oddziały
  • 2 146 Uczniowie
  • 1 237 Kobiety
    (uczniowie)
  • 909 Mężczyźni
    (uczniowie)
  • 57,6%
    42,4%
  • 283 Uczniowie w 1 klasie
  • 170 Kobiety
    (uczniowie w 1 klasie)
  • 113 Mężczyźni
    (uczniowie w 1 klasie)
  • 210 Absolwenci 2016
  • 125 Kobiety
    (absolwenci 2016)
  • 85 Mężczyźni
    (absolwenci 2016)
  •  
  • 3Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
  • 25 Oddziały
  • 155 Uczniowie
  • 45 Kobiety
    (uczniowie)
  • 110 Mężczyźni
    (uczniowie)
  • 29,0%
    71,0%
  • 8 Uczniowie w 1 klasie
  • 2 Kobiety
    (uczniowie w 1 klasie)
  • 6 Mężczyźni
    (uczniowie w 1 klasie)
  • 27 Absolwenci 2016
  • 7 Kobiety
    (absolwenci 2016)
  • 20 Mężczyźni
    (absolwenci 2016)
  •  
  • 18,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
  • Tutaj
    18,1
    woj. mazowieckie
    17,6
    Cała Polska
    17,3
  • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
  • 18,1 Szkoły podstawowe ogółem
  • 18,1
  • 18,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
  • 18,1
  • 21,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
  • 21,0
  • 6,2 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
  • 6,2
  •  
  • 158,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
  • 132,1 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 26,2 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 38,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
  • 34,8 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 3,5 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  •  
  • 2 635 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
    • Obowiązkowo uczący się języka obcego
    • angielski2 146
    • niemiecki224
    • hiszpański139
    • francuski114
  • 2 146 angielski
  • 224 niemiecki
  • 139 hiszpański
  • 114 francuski
  • 12 rosyjski
  • 126 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • 31 francuski
  • 95 inny
  • 182 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
  • 141 angielski
  • 41 rosyjski
  •  
  • 100,26 Współczynnik skolaryzacji brutto
    (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
  • Miasto
    100,26
    Województwo
    98,96
    Cały kraj
    95,46
  • 98,39 Współczynnik skolaryzacji netto
    (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
  • Tutaj
    98,39
    woj. mazowieckie
    97,33
    Cały kraj
    93,85
  • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Józefów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Józefów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  •  
  • Lista szkół podstawowych w Józefowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Józefowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 (ROMUALDA TRAUGUTTA)
    Publiczna
    22 789-40-50
    22 789-40-50
    ul. GRANICZNA 26
    05-410 Józefów
    3071676
    Szkoła Podstawowa nr 1 (Olof Palme)
    Publiczna
    22 789-21-12
    22 789-13-19
    ul. Mickiewicza 11
    05-420 Józefów
    2765363
    szkoła podstawowa
    Publiczna
    22 789-41-14
    22 789-18-97
    ul. GŁÓWNA 10
    05-410 Józefów
    11118-
    Szkoła Podstawowa w MCN
    Publiczna
    22 789-60-34
    22 789-60-34
    ul. 3 Maja 127
    05-420 Józefów
    -33-
    STRUMIENIE Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia STERNIK
    Niepubliczna
    22 398-08-10
    22 398-08-05
    ul. 3 Maja 129
    05-420 Józefów
    ---
  • Szkoły ponadpodstawowe w Józefowie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  • Wykres - Licea ogólnokształcące (Józefów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
  • 6 Oddziały
  • 75 Uczniowie
  • 56 Kobiety
    (uczniowie)
  • 19 Mężczyźni
    (uczniowie)
  • 74,7%
    25,3%
  • 41 Uczniowie w 1 klasie
  • 33 Kobiety
    (uczniowie w 1 klasie)
  • 8 Mężczyźni
    (uczniowie w 1 klasie)
  • 19 Absolwenci
  • 16 Kobiety
    (absolwenci)
  • 3 Mężczyźni
    (absolwenci)
  •  
  • 12,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
  • Józefów
    12,5
    Mazowieckie
    26,1
    Polska
    26,2
  •  
  • 13,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
  • 9,9 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 3,7 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 4,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
  • 3,3 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 0,6 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  •  
  • 119 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
    • Obowiązkowo uczący się języka obcego
    • angielski46
    • niemiecki29
    • hiszpański28
    • francuski16
  • 46 angielski
  • 29 niemiecki
  • 28 hiszpański
  • 16 francuski
  • 33 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • 33 inny
  •  
  • Lista szkół ponadpodstawowych w Józefowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Józefowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Liceum Ogólnokształcące w MCN
    Publiczne
    22 789-60-34
    22 789-60-34
    ul. 3 Maja 127
    05-420 Józefów
    -19-
    Niepubliczna Szkoła Muzyczna II stopnia Ireneusza Strachockiego
    Niepubliczna
    22 789-30-58
    22 789-30-58
    ul. Sobieskiego 43
    05-410 Józefów
    ---
    Prywatna Szkoła Muzyczna I st. Bartłomieja Budzyńskiego
    Niepubliczna
    22 789-22-55
    ul. Świerkowa 11
    05-420 Józefów
    ---
    NIepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia Ireneusza Strachockiego
    Niepubliczna
    22 789-30-58
    22 789-30-58
    ul. Sobieskiego 43
    05-410 Józefów
    ---
    Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Euroregio
    Niepubliczne
    22 789-19-03
    22 789-60-96
    ul. Sienkiewicza 4
    05-410 Józefów
    ---
    Liceum Ogólnokształcące im. św. Tomasza z Akwinu (św. Tomasz z Akwinu)
    Niepubliczne
    22 465-54-04
    22 465-54-05
    ul. Piotra Skargi 13
    05-420 Józefów
    ---
    STRUMIENIE Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia STERNIK
    Niepubliczne
    22 398-08-10
    22 398-08-05
    ul. 3 Maja 129
    05-420 Józefów
    ---
  • Edukacyjne grupy wieku w Józefowie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

    (Dane powiatowe)
  • 15,9% Populacja w wieku 3-6 lat
  • 14,9% Kobiety
    (w wieku 3-6 lat)
  • 16,7% Mężczyźni
    (w wieku 3-6 lat)
  • 32,4% Populacja w wieku 7-12 lat
  • 33,5% Kobiety
    (w wieku 7-12 lat)
  • 31,4% Mężczyźni
    (w wieku 7-12 lat)
  • 16,1% Populacja w wieku 13-15 lat
  • 15,5% Kobiety
    (w wieku 13-15 lat)
  • 16,6% Mężczyźni
    (w wieku 13-15 lat)
  • 16,8% Populacja w wieku 16-18 lat
  • 17,6% Kobiety
    (w wieku 16-18 lat)
  • 16,2% Mężczyźni
    (w wieku 16-18 lat)
  • 18,8% Populacja w wieku 19-24 lat
  • 18,4% Kobiety
    (w wieku 19-24 lat)
  • 19,2% Mężczyźni
    (w wieku 19-24 lat)
  • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Józefów, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Józefów, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Józefów, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Józefów - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

  • Baza noclegowa w Józefowie

  • Według danych GUS z 2019 roku w Józefowie znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

    Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
    • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1


    Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
    • pochylnia wjazdowa: 1
    • drzwi automatycznie otwierane: 2
    • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
    • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


    Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
    • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 17, liczba miejsc: 710)
    • z nagłośnieniem: 2
    • z projektorem multimedialnym: 2
    • z zestawem do wideokonferencji: 1
    • z obsługą techniczną: 1
    • z ekranem: 2
    • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
    • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
    • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


    Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Józefowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
  • Kultura i rekreacja w Józefowie
    (Źródło: GUS, 2019)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2019 roku w Józefowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W Józefowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 184 standardowych miejsc dla widzów.    Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Imprezy organizowane przez jednostki w 2019 roku oraz liczba uczestników:
    • imprezy ogółem: 565 (uczestnicy: 67 389)
    • wystawy: 37 (uczestnicy: 2 550)
    • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 1 789)
    • koncerty: 59 (uczestnicy: 15 565)
    • prelekcje, spotkania, wykłady: 256 (uczestnicy: 14 450)
    • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 20 (uczestnicy: 1 320)
    • konkursy: 4 (uczestnicy: 1 015)
    • pokazy teatralne: 52 (uczestnicy: 11 545)
    • interdyscyplinarne: 31 (uczestnicy: 9 530)
    • warsztaty: 35 (uczestnicy: 1 665)
    • inne: 67 (uczestnicy: 7 960)


    Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2019 roku:
    • ogółem: 27 (członkowie: 2 228)
    • plastyczne/techniczne: 10 (członkowie: 165)
    • taneczne: 2 (członkowie: 36)
    • muzyczne: 4 (członkowie: 44)
    • teatralne: 3 (członkowie: 29)
    • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 5 (członkowie: 154)
    • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 1 800)


    Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2019 roku:
    • ogółem: 11 (absolwenci: 200)
    • języków obcych: 4 (absolwenci: 90)
    • plastyczne: 1 (absolwenci: 20)
    • wiedzy praktycznej: 1 (absolwenci: 10)
    • tańca: 2 (absolwenci: 40)


    Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2019 roku:
    • plastyczne: 1
    • komputerowe: 1
    • sale baletowe/taneczne: 1


    Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Grupy artystyczne i członkowie w 2019 roku:
    • ogółem: 6 (członkowie: 227)
    • teatralne: 1 (członkowie: 12)
    • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 55)
    • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 40)
    • inne: 2 (członkowie: 120)


    Wykres - Grupy artystyczne, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Według danych z 2019 w Józefowie działało 1 kino posiadające 1 salę z 182 miejscami na widowni. Odbyły się 72 seanse, na które przyszło 5 955 widzów, w tym 12 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 2 156 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

    Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


    Według danych z 2019 w Józefowie działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 1 590 zwiedzających, co daje 768 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

    Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


    Według danych z 2019 w Józefowie działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 65 362 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 8 pracowników.

    Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 45 877 wolumenów.

    Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


    Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2019 roku:
    • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 23
    • dostępne dla czytelników: 10
    • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 10
    • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
    • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
    • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
    Według danych z 2016 w Józefowie działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 486 członków. Zarejestrowano 392 ćwiczących (mężczyźni: 269, kobiety: 123, chłopcy do lat 18: 236, dziewczęta do lat 18: 105). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (12), instruktora sportowego (4).

    Ćwiczący w klubach sportowych w Józefowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  • Zabytki w Józefowie
    (Źródło: NID, 15.XII.2017)

  • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Józefowa znajduje się 6 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
  • Interaktywna mapa zabytków w Józefowie
    Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
    • Inny budynek mieszkalny z 1936 r.dnia 1988-10-06, wykaz dokumentów: 1363-A z 1988-10-06
    • Ogród (data nieznana)dnia 1988-10-06, wykaz dokumentów: 1363-A z 1988-10-06
    • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Długa 26A)dnia 1998-10-29, wykaz dokumentów: 1650-A z 1998-10-29; A-63 z 2000-12-28; 5-A z 2002-12-09; brak numeru z 2007-09-21
    • Wiata z 1930 - 1940dnia 2010-07-01, wykaz dokumentów: A-1017 z 2010-07-01
    • Wiata z 1930 - 1940dnia 2010-07-01, wykaz dokumentów: A-1017 z 2010-07-01
    • Willa (data nieznana) (ul. Nadwiślańska 98)dnia 2014-11-06, wykaz dokumentów: A-1271 z 2014-11-06
  • Formy ochrony przyrody w Józefowie
    (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

  • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Józefowa znajduje się 14 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
  • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
  • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Józefowie
    Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
    • Wyspy Zawadowskie - faunistyczny rezerwat przyrodyData ustanowienia: 1998-12-31, Powierzchnia: 530.28 ha
    • Wyspy Świderskie - faunistyczny rezerwat przyrodyData ustanowienia: 1998-12-31, Powierzchnia: 572.28 ha
    • Świder - wodny rezerwat przyrodyData ustanowienia: 1978-01-03, Powierzchnia: 238.0 ha
    • Mazowiecki Park KrajobrazowyData ustanowienia: 1987-12-17, Powierzchnia: 15710.0 ha, Powierzchnia otuliny: 7992 ha
    • Warszawski - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 1997-01-01, Powierzchnia: 148409.1 ha
    • Dolina Środkowej Wisły - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 30777.88 ha
    • AdmirałJózef UNrug - Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa trzech dębów szypułkowych rosnących na skarpie [teren niedostępny - mocno zarośnięty], Data ustanowienia: 1981-01-30, Opis granicy: Na skarpie na wys. Posesji Nadwiślańska 254
    • Krzywy Dąb - Pomnik przyrodyOpis: pień prosty do wysokości ok. 2 m dalej nieregularny. najniższe konary odrastają pod kątem 90 stopni od pnia tworząc równoległą linię w stosunku do podłoża, Data ustanowienia: 1975-10-30, Opis granicy: W zabudowaniach przy Al. Nadwiślańskiej 226
    • Pomnik przyrodyOpis: dąb szypułkowy - pień prosty na wysokości ok.. 3 - 3 5 m widoczne duże wypróchnienie wgłębne dziupla, Data ustanowienia: 1972-10-19, Opis granicy: Przy DW 801 na wys. ul. Drogowców w pasie drogowym
    • Pomnik przyrodyOpis: dąb szypułkowy - rosnący pomiędzy zabudowaniami mieszkalnymi o prostym pniu rowidlającym się na wiele konarów na wysokości ok.. 2 5 m. na jednym z konarów widoczne uszkodzenie - wypróchnienie., Data ustanowienia: 1977-09-22, Opis granicy: Na terenie kościoła przy ul. 3 Maja 83
    • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1977-09-22, Opis granicy: obok kościała
    • Pomnik przyrodyOpis: dąb szypułkowy - rosnący pomiędzy zabudowaniami mieszkalnymi o prostym pniu rowidlającym się na wiele konarów na wysokości ok.. 2 5 m. na jednym z konarów widoczne uszkodzenie - wypróchnienie., Data ustanowienia: 1978-06-10, Opis granicy: Teren mieszkaniowy przy ul. Wspólnej 21
    • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa trzech dębów szypułkowych rosnących na skarpie [teren niedostępny - mocno zarośnięty], Data ustanowienia: 1981-01-30, Opis granicy: Na skarpie na wys. Posesji Nadwiślańska 256
    • Pomnik przyrodyOpis: dąb szypułkowy zw. dębem adm. józefa uNruga - rosnie na skarpie w odległości ok.. 30 m od zabudwań, Data ustanowienia: 2009-07-31, Opis granicy: W zabudowaniach przy Al. Nadwiślańskiej 252

Józefów - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

  • Transport i komunikacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2018)  • W 2018 roku w Józefowie znajdowało się 19 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 16 taksówek oraz 16 licencji na taksówki.

    Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu otwockiego.

    Powiat otwocki - dane o wypadkach i pojazdach
  • Transport niepubliczny
    (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  • 19 kmŚcieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
  • 3 km  Będących pod zarządem gminy
  • 11 km  Będących pod zarządem starostwa
  • 6 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
  • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Józefowie w latach 2013 - 2018,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
  • 8 030,1 kmŚcieżki rowerowe na 10 tys. km2
  • Józefów
    8 030,1 km
    Mazowieckie
    561,2 km
    Cały kraj
    444,7 km
  • 9,3 kmŚcieżki rowerowe na 10 tys. ludności
  • Tutaj
    9,3 km
    Województwo
    3,7 km
    Polska
    3,6 km
  • 16 Liczba licencji na taksówki
  • 16 Liczba taksówek
  • Drogi publiczne

  • Przez miasto Józefów przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
    • DW 721droga wojewódzka nr 721(Nadarzyn - Sękocin Las - Magdalenka - Lesznowola - Stara Iwiczna - Piaseczno - Chyliczki - Konstancin-Jeziorna - Habdzin - Opacz - Ciszyca - Józefów - Wiązowna - Boryszew - Duchnów - Brzeziny)
    • DW 801droga wojewódzka nr 801(Warszawa - Józefów - Otwock - Karczew - Otwock Mały - Wygoda - Ostrówiec - Piotrowice - Dziecinów - Radwanków Szlachecki - Sobienie-Jeziory - Sobienie Kiełczewskie Drugie - Sobienie Kiełczewskie Pierwsze - Wilga - Skurcza - Tarnów - Ruda Tarnowska - Bączki - Samogoszcz - Podłęż - Domaszew - Podoblin - Maciejowice - Uchacze - Tyrzyn - Pawłowice - Piotrowice - Długowola - Stężyca - Dęblin - Borowa - Matygi - Gołąb - Wólka Gołębska - Puławy)
  • Linie kolejowe

  • Przez miasto Józefów przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
    • LK 7Linia kolejowa nr 7: Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Warszawa Wschodnia Osobowa - Warszawa Olszynka Grochowska - Warszawa Gocławek - Warszawa Wawer - Warszawa Anin - Warszawa Międzylesie - Warszawa Radość - Warszawa Miedzeszyn - Warszawa Falenica - Michalin -Józefów - Świder - Otwock - Śródborów - Pogorzel Warszawska - Stara Wieś - Celestynów - Kołbiel - Chrosna - Zabieżki - Augustówka - Pilawa - Garwolin - Ruda Talubska - Wola Rowska - Łaskarzew Przystanek - Łaskarzew - Leokadia - Sobolew - Wygoda - Mika - Życzyn - Rokitnia Stara - Dęblin - Dęblin Towarowy - Dęblin stacja wojskowa - Zarzeka - Zarzeka (tow.) - Gołąb - Puławy Azoty - Puławy Chemia - Puławy Miasto - Puławy - Pożóg - Klementowice - Łopatki - Nałęczów - Czesławice - Sadurki - Miłocin Lubelski - Motycz Leśny - Motycz - Stasin Polny - Rury - Lublin - Lublin Północny - Świdnik - Świdnik Miasto - Świdnik Wschód - Minkowice - Podzamcze - Dominów - Jaszczów - Biskupice Lubelskie - Trawniki - Wólka Kańska - Kanie - Zalesie Kraszeńskie - Rejowiec - Zawadówka - Chełm Miasto - Chełm - Chełm Wschodni - Chełm Cementownia - Brzeźno - Wólka Okopska - Dorohusk)