Bobowa w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Bobowa - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Bobowa to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu gorlickiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Bobowa.
 • 3 054 Liczba mieszkańców
 • 7,2 km² Powierzchnia
 • 425,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1339 Data założenia
 • od 1339 do 1934 od 2009 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 18 Numer kierunkowy
 • KGR Tablice rejestracyjne
 • Wacław Jan Ligęza Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 20.951049.7103 Współrzędne GPS
 • 1205034 TERYT (TERC)
 • 0417728 SIMC
Herb miasta Bobowa
Bobowa herb
Flaga miasta Bobowa
Bobowa flaga

Jak Bobowa wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Bobowa na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Bobowa wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Bobowa plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
1Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
8Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
11Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
12Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
21Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
22Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
28Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
49Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
75Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
84Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
91Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
115Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
128Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
149Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
149Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
170Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
182Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
184Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
238Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
244Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
271Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
293Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
309Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców

Bobowa - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
38-350Poczta Bobowa koło Stróż

Bobowa - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Bobowej)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Gorlicach (podlega pod: ZUS Oddział w Nowym Sączu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Jagiełły 14
38-300 Gorlice
Urząd Miejski w Bobowej
(18) 351-43-00 21
(18) 351-43-00
Rynek 21
38-350 Bobowa

Bobowa - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Bobowa jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 054, z czego 48,9% stanowią kobiety, a 51,1% mężczyźni. W latach 2009-2023 liczba mieszkańców zmalała o 0,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 37,7 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz znacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Bobowej zawarli w 2022 roku 13 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,7% mieszkańców Bobowej jest stanu wolnego, 58,4% żyje w małżeństwie, 4,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,7% to wdowy/wdowcy.

  Bobowa ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 6. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,96 na 1000 mieszkańców Bobowej. W 2022 roku urodziło się 27 dzieci, w tym 44,4% dziewczynek i 55,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 249 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,73 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 42,4% zgonów w Bobowej spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,8% zgonów w Bobowej były nowotwory, a 4,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Bobowej przypada 6.85 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 41 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 54 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Bobowej -13. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  58,7% mieszkańców Bobowej jest w wieku produkcyjnym, 24,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Bobowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 3 054 Liczba mieszkańców
 • 1 492 Kobiety
 • 1 562 Mężczyźni
 • 48,9%
  51,1%
 • 96 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 96 kobiet)
 • 105 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 105 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Bobowej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Bobowej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Bobowej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Bobowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 37,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  37,7 lat
  woj. małopolskie
  41,2 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 39,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 36,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Bobowa, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Bobowej
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Bobowa,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Bobowa,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Bobowa,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,7% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  29,5%
  woj. małopolskie
  30,2%
  Cała Polska
  29,1%
 • 24,0% Kobiety
  (Panny)
 • 35,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,4% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  58,4%
  Województwo
  56,1%
  Kraj
  54,0%
 • 58,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,7% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  7,9%
  Małopolskie
  7,7%
  Kraj
  8,5%
 • 12,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,2%
  woj. małopolskie
  5,7%
  Cały kraj
  7,6%
 • 4,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Tutaj
  0,0%
  woj. małopolskie
  0,3%
  Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Bobowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Bobowej w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Bobowa
  4,2
  woj. małopolskie
  4,5
  Kraj
  4,1
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  0,9
  Województwo
  1,2
  Cała Polska
  1,6
 • 13 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Bobowej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Bobowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 6 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 3 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 3 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 1,96 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  2,0
  Małopolskie
  -1,4
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Bobowej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Bobowej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Bobowej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Bobowej w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 27 Urodzenia żywe
 • 12 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 15 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 44,4%
  55,6%
 • 8,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Bobowa
  8,8
  Województwo
  9,1
  Polska
  8,1
 • 36,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  36,6
  Małopolskie
  38,0
  Cała Polska
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 39 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 39
 • 98 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 98
 • 83 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 83
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 249 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 154 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 336 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 249 g
  Województwo
  3 313 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 47 Waga 4000g - 4499g
 • 47
 • 226 Waga 3500g - 3999g
 • 226
 • 370 Waga 3000g - 3499g
 • 370
 • 146 Waga 2500g - 2999g
 • 146
 • 39 Waga 2000g - 2499g
 • 39
 • 16 Waga 1500g - 1999g
 • 16
 • 11 Waga 1000g - 1499g
 • 11
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,33 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,33
  woj. małopolskie
  1,29
  Kraj
  1,26
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,63
  woj. małopolskie
  0,63
  Kraj
  0,61
 • 0,73 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Bobowa
  0,73
  Województwo
  0,86
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Bobowej w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 21 Zgony
 • 9 Kobiety
  (Zgony)
 • 12 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 42,9%
  57,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 6,9 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  6,9
  Województwo
  10,5
  Cały kraj
  11,9
 • 136,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  136,7
  Małopolskie
  115,7
  Cały kraj
  147,0
 • 4,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  4,7
  woj. małopolskie
  2,8
  Cały kraj
  3,8
 • 2,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,8
  woj. małopolskie
  2,5
  Cała Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie gorlickim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  42,4%
  woj. małopolskie
  41,2%
  Kraj
  36,0%
 • 23,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Bobowa
  23,8%
  Województwo
  25,4%
  Cały kraj
  23,6%
 • 4,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,9%
  Małopolskie
  5,3%
  Kraj
  6,7%
 • 57 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  17,4
  Cała Polska
  15,8
 • 69,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  69,8
  Kraj
  70,6
 • 263,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  263,2
  Małopolskie
  266,5
  Cały kraj
  280,1
 • 248,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  248,5
  Polska
  253,9
 • 468,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 526,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 410,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  468,9
  Województwo
  431,8
  Polska
  426,2
 • 57,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 28,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 90,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  57,4
  Województwo
  61,4
  Kraj
  62,9
 • 35,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Bobowa
  35,5
  woj. małopolskie
  34,0
  Kraj
  33,8
 • 3,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  3,7
  Województwo
  6,1
  Cała Polska
  7,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,3%
  Małopolskie
  0,6%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 41 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 23 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 54 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 28 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 26 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -11 Saldo migracji
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -13 Saldo migracji wewnętrznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Bobowej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Bobowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 20,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 20,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 20,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Bobowa, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Bobowa - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Bobowej oddano do użytku 7 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,28 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Bobowej to 822 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 268 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Bobowej to 6,29 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Bobowej to 135,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,03% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,30% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,08% mieszkań posiada łazienkę, 83,70% korzysta z centralnego ogrzewania, a 77,98% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu gorlickiego.

  Powiat gorlicki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Bobowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 822 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 268,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Bobowa
  268,10
  Województwo
  385,20
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2009-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 106,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  106,40 m2
  Województwo
  80,60 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 28,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Bobowa
  28,50 m2
  woj. małopolskie
  31,00 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2009-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 5,09 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  5,09
  woj. małopolskie
  3,98
  Kraj
  3,83
 • 3,73 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  3,73
  woj. małopolskie
  2,60
  Cała Polska
  2,42
 • 0,73 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,73
  Województwo
  0,65
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2009-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Bobowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 7 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,28 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  2,28
  Województwo
  6,96
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2009-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 44 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,29 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  6,29
  Województwo
  4,04
  Cały kraj
  3,89
 • 14,35 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  14,35
  Małopolskie
  28,13
  Cały kraj
  24,56
 • 947 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 135,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Bobowa
  135,3 m2
  woj. małopolskie
  97,5 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,31 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,31 m2
  woj. małopolskie
  0,68 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2009-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Bobowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,03% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,03%
  woj. małopolskie
  97,78%
  Kraj
  97,75%
 • 98,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  98,30%
  Województwo
  96,13%
  Cały kraj
  95,18%
 • 97,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Bobowa
  97,08%
  Małopolskie
  95,21%
  Kraj
  93,75%
 • 83,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  83,70%
  woj. małopolskie
  86,21%
  Polska
  85,83%
 • 77,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  77,98%
  Małopolskie
  67,24%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2009-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Bobowa - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Bobowej na 1000 mieszkańców pracuje 190osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 71,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 28,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Bobowej wynosiło w 2023 roku 6,1% (6,1% wśród kobiet i 6,1% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Bobowej wynosiło 5 027,39 PLN, co odpowiada 75.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  29,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Bobowej pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 26,8% w przemyśle i budownictwie, a 14,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Bobowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 190 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Bobowa
  190,0
  woj. małopolskie
  254,0
  Polska
  259,0
 • 5,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,2% Kobiety
 • 3,4% Mężczyźni
 • Tutaj
  6,1%
  Małopolskie
  4,2%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Bobowej w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Bobowej w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Bobowej w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Bobowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 619 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Bobowa
  5 027 PLN
  Małopolskie
  6 825 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Bobowej w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Bobowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 29,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 30,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 28,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 26,8% Przemysł i budownictwo
 • 9,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 44,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,2% Pozostałe
 • 41,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Bobowej w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Bobowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 583 Pracujący ogółem
 • 419 Kobiety
 • 164 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Bobowej w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 24,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 23,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 24,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,7% W wieku produkcyjnym
 • 53,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 22,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Bobowa, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 70,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Bobowa
  70,4
  Województwo
  67,1
  Polska
  69,0
 • 29,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Bobowa
  29,4
  Małopolskie
  35,0
  Kraj
  38,2
 • 71,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  71,6
  Województwo
  109,4
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 62,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Bobowa - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Bobowej w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 278 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 215 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 26 nowych podmiotów, a 17 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (32) podmiotów zarejestrowano w roku 2015, a najmniej (19) w roku 2013. W tym samym okresie najwięcej (31) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2014 roku, najmniej (7) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Bobowej najwięcej (10) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (260) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,1% (3) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 41,4% (115) podmiotów, a 57,6% (160) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Bobowej najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (39.5%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 278 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 115 Przemysł i budownictwo
 • 160 Pozostała działalność
 • 26 Podmioty nowo zarejestrowane w Bobowej w 2023 roku
 • 17 Podmioty wyrejestrowane w Bobowej w 2023 roku
 • 215 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 260 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 260
 • 16 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 16
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 277 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 277
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 14 Spółki handlowe ogółem
 • 14
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 10  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 10
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 8 Spółki cywilne ogółem
 • 8
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 215 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 85 Budownictwo
 • 85
 • 30 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 30
 • 22 Przetwórstwo przemysłowe
 • 22
 • 15 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 15
 • 11 Transport i gospodarka magazynowa
 • 11
 • 11 Edukacja
 • 11
 • 9 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 9
 • 8 Pozostała działalność
 • 8
 • 8 Informacja i komunikacja
 • 8
 • 6 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 6
 • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 4
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • 2 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 2
 • 1 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Bobowa - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Bobowej stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 86 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 27,86 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Bobowej wynosi 89,20% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Bobowej najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 23,38 (wykrywalność 93%) oraz przeciwko mieniu - 4,66 (wykrywalność 51%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 2,77 (50%), drogowe - 1,12 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,25 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Bobowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Bobowej.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Bobowa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 86 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 86
 • 72 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 72
 • 9 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 9
 • 3 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 3
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 14 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 14
 • 27,86 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  27,86
  Małopolskie
  21,90
  Polska
  22,81
 • 23,38 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Bobowa
  23,38
  Województwo
  12,25
  Cały kraj
  12,98
 • 2,77 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,77
  Województwo
  6,74
  Polska
  6,99
 • 1,12 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Bobowa
  1,12
  Województwo
  1,39
  Kraj
  1,82
 • 0,25 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,25
  woj. małopolskie
  0,26
  Kraj
  0,35
 • 4,66 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Bobowa
  4,66
  woj. małopolskie
  10,41
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Bobowa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  89%
  woj. małopolskie
  75%
  Kraj
  71%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  93%
  Małopolskie
  71%
  Cały kraj
  63%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  50%
  woj. małopolskie
  72%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  Małopolskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  89%
  Województwo
  82%
  Kraj
  88%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Bobowa
  52%
  Województwo
  56%
  Polska
  51%

Bobowa - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Bobowej wyniosła w 2022 roku 73,1 mln złotych, co daje 7,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 16.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Bobowej - 25.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.5%) oraz na Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (11.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 16,6 mln złotych, czyli 22,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Bobowej wyniosła w 2022 roku 76,8 mln złotych, co daje 8,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 4.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (38.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (13.2%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.1%). W budżecie Bobowej wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 755 złotych na mieszkańca (9,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 12,2 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 3,1%.
 • Wydatki budżetu w Bobowej według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Bobowej według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Bobowa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Bobowej według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  35,8 mln

  3,7 tys(100%)

  40,5 mln

  4,2 tys(100%)

  50,0 mln

  5,1 tys(100%)

  58,1 mln

  6,0 tys(100%)

  56,7 mln

  5,8 tys(100%)

  65,1 mln

  6,8 tys(100%)

  63,1 mln

  6,6 tys(100%)

  73,1 mln

  7,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  13,1 mln

  4,3 tys(36.6%)

  13,2 mln

  4,2 tys(32.5%)

  14,1 mln

  4,5 tys(28.3%)

  14,4 mln

  4,6 tys(24.8%)

  17,5 mln

  5,6 tys(30.8%)

  19,4 mln

  6,2 tys(29.8%)

  19,4 mln

  6,3 tys(30.8%)

  18,8 mln

  6,1 tys(25.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  45,1 tys

  14,7(0.1%)

  227,0 tys

  73,2(0.6%)

  355,0 tys

  114(0.7%)

  380,1 tys

  121(0.7%)

  59,1 tys

  18,8(0.1%)

  518,3 tys

  165(0.8%)

  1,5 mln

  492(2.4%)

  9,1 mln

  3,0 tys(12.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,4 mln

  1,1 tys(9.6%)

  2,4 mln

  787(6%)

  2,6 mln

  833(5.2%)

  3,8 mln

  1,2 tys(6.5%)

  828,5 tys

  264(1.5%)

  2,9 mln

  915(4.4%)

  338,2 tys

  109(0.5%)

  8,4 mln

  2,7 tys(11.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,7 mln

  876(7.5%)

  1,8 mln

  584(4.5%)

  1,5 mln

  469(2.9%)

  2,8 mln

  888(4.8%)

  3,5 mln

  1,1 tys(6.2%)

  5,8 mln

  1,8 tys(8.8%)

  6,9 mln

  2,2 tys(10.9%)

  6,4 mln

  2,1 tys(8.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,4 mln

  2,4 tys(20.6%)

  15,9 mln

  5,1 tys(39.3%)

  2,3 mln

  723(4.5%)

  2,3 mln

  748(4%)

  2,3 mln

  747(4.1%)

  2,3 mln

  745(3.6%)

  3,4 mln

  1,1 tys(5.4%)

  4,7 mln

  1,5 tys(6.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,5 mln

  813(7%)

  2,4 mln

  773(5.9%)

  2,6 mln

  845(5.3%)

  2,9 mln

  912(4.9%)

  2,9 mln

  908(5%)

  3,1 mln

  981(4.7%)

  3,8 mln

  1,2 tys(6%)

  4,7 mln

  1,5 tys(6.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  622,0 tys

  202(1.7%)

  715,8 tys

  231(1.8%)

  812,8 tys

  260(1.6%)

  1,4 mln

  457(2.5%)

  2,4 mln

  770(4.3%)

  807,5 tys

  257(1.2%)

  1,4 mln

  450(2.2%)

  4,4 mln

  1,4 tys(6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,1 mln

  349(3%)

  239,5 tys

  77,2(0.6%)

  755,4 tys

  242(1.5%)

  333,4 tys

  106(0.6%)

  1,1 mln

  362(2%)

  2,6 mln

  818(3.9%)

  1,9 mln

  603(3%)

  1,7 mln

  541(2.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,0 mln

  333(2.9%)

  992,8 tys

  320(2.5%)

  980,9 tys

  314(2%)

  949,9 tys

  303(1.6%)

  945,6 tys

  301(1.7%)

  913,2 tys

  291(1.4%)

  1,2 mln

  401(2%)

  1,1 mln

  366(1.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,3 mln

  408(3.5%)

  1,1 mln

  357(2.7%)

  5,0 mln

  1,6 tys(10.1%)

  8,2 mln

  2,6 tys(14.2%)

  4,8 mln

  1,5 tys(8.4%)

  4,4 mln

  1,4 tys(6.8%)

  1,5 mln

  488(2.4%)

  852,7 tys

  278(1.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  124,7 tys

  40,5(0.3%)

  88,7 tys

  28,6(0.2%)

  993,2 tys

  318(2%)

  262,7 tys

  83,8(0.5%)

  170,7 tys

  54,3(0.3%)

  294,2 tys

  93,8(0.5%)

  143,2 tys

  46,2(0.2%)

  277,0 tys

  90,3(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  87,7 tys

  28,5(0.2%)

  105,9 tys

  34,2(0.3%)

  101,1 tys

  32,4(0.2%)

  114,5 tys

  36,5(0.2%)

  190,8 tys

  60,7(0.3%)

  62,1 tys

  19,8(0.1%)

  582,7 tys

  188(0.9%)

  275,0 tys

  89,7(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  330,5 tys

  107(0.9%)

  204,5 tys

  65,9(0.5%)

  206,0 tys

  66,0(0.4%)

  237,3 tys

  75,7(0.4%)

  360,9 tys

  115(0.6%)

  407,5 tys

  130(0.6%)

  390,3 tys

  126(0.6%)

  267,0 tys

  87,1(0.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  623,4 tys

  203(1.7%)

  487,6 tys

  157(1.2%)

  477,1 tys

  153(1%)

  497,9 tys

  159(0.9%)

  603,4 tys

  192(1.1%)

  644,8 tys

  206(1%)

  695,4 tys

  224(1.1%)

  234,5 tys

  76,5(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,2 mln

  403(3.5%)

  334,6 tys

  108(0.8%)

  361,4 tys

  116(0.7%)

  287,2 tys

  91,6(0.5%)

  548,3 tys

  174(1%)

  989,4 tys

  315(1.5%)

  416,1 tys

  134(0.7%)

  141,5 tys

  46,2(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  144,4 tys

  46,9(0.4%)

  253,1 tys

  81,6(0.6%)

  166,5 tys

  53,3(0.3%)

  141,5 tys

  45,1(0.2%)

  136,3 tys

  43,3(0.2%)

  78,6 tys

  25,1(0.1%)

  64,3 tys

  20,7(0.1%)

  45,9 tys

  15,0(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,0 tys

  0,7(0%)

  2,1 tys

  0,7(0%)

  2,1 tys

  0,7(0%)

  2,1 tys

  0,7(0%)

  3,1 tys

  1,0(0%)

  2,1 tys

  0,7(0%)

  2,1 tys

  0,7(0%)

  2,3 tys

  0,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  79,0 tys

  25,7(0.2%)

  9,8 tys

  3,1(0%)

  1,9 tys

  0,6(0%)

  80,7 tys

  25,7(0.1%)

  77,2 tys

  24,6(0.1%)

  77,8 tys

  24,8(0.1%)

  1,9 tys

  0,6(0%)

  1,9 tys

  0,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  650

  0,2(0%)

  420

  0,1(0%)

  30,6 tys

  9,8(0.1%)

  470

  0,1(0%)

  400

  0,1(0%)

  600

  0,2(0%)

  600

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,4 mln

  754(4.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  50,6 tys

  16,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Bobowej według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Bobowej według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Bobowa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Bobowej według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  36,5 mln

  3,8 tys(100%)

  44,4 mln

  4,6 tys(100%)

  49,2 mln

  5,1 tys(100%)

  54,8 mln

  5,6 tys(100%)

  64,0 mln

  6,5 tys(100%)

  73,3 mln

  7,6 tys(100%)

  73,5 mln

  7,7 tys(100%)

  76,8 mln

  8,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  18,8 mln

  6,1 tys(51.5%)

  18,9 mln

  6,1 tys(42.6%)

  20,2 mln

  6,5 tys(41.1%)

  21,6 mln

  6,9 tys(39.5%)

  22,6 mln

  7,2 tys(35.3%)

  29,6 mln

  9,5 tys(40.5%)

  32,3 mln

  10,4 tys(44%)

  29,6 mln

  9,6 tys(38.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,2 mln

  1,7 tys(14.3%)

  4,8 mln

  1,5 tys(10.8%)

  5,3 mln

  1,7 tys(10.7%)

  5,9 mln

  1,9 tys(10.8%)

  6,5 mln

  2,1 tys(10.1%)

  6,6 mln

  2,1 tys(9%)

  7,9 mln

  2,5 tys(10.7%)

  10,1 mln

  3,3 tys(13.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  44,9 tys

  14,6(0.1%)

  254,5 tys

  82,1(0.6%)

  310,3 tys

  99,4(0.6%)

  263,9 tys

  84,1(0.5%)

  58,1 tys

  18,5(0.1%)

  2,9 mln

  939(4%)

  1,0 mln

  339(1.4%)

  8,5 mln

  2,8 tys(11.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,6 mln

  525(4.4%)

  1,3 mln

  415(2.9%)

  1,2 mln

  392(2.5%)

  2,0 mln

  639(3.7%)

  1,9 mln

  611(3%)

  3,9 mln

  1,3 tys(5.4%)

  3,5 mln

  1,1 tys(4.8%)

  4,7 mln

  1,5 tys(6.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,5 mln

  2,1 tys(17.7%)

  14,8 mln

  4,8 tys(33.5%)

  1,3 mln

  428(2.7%)

  1,3 mln

  418(2.4%)

  1,2 mln

  394(1.9%)

  1,2 mln

  381(1.6%)

  1,6 mln

  529(2.2%)

  3,1 mln

  997(4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  744,0 tys

  242(2%)

  738,6 tys

  238(1.7%)

  706,1 tys

  226(1.4%)

  758,5 tys

  242(1.4%)

  1,1 mln

  341(1.7%)

  1,2 mln

  368(1.6%)

  3,1 mln

  1,0 tys(4.3%)

  2,2 mln

  715(2.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,0 mln

  341(2.9%)

  815,8 tys

  263(1.8%)

  914,5 tys

  293(1.9%)

  744,3 tys

  237(1.4%)

  711,5 tys

  226(1.1%)

  627,0 tys

  200(0.9%)

  1,0 mln

  339(1.4%)

  1,6 mln

  520(2.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  350,9 tys

  114(1%)

  26,7 tys

  8,6(0.1%)

  16,1 tys

  5,1(0%)

  300,6 tys

  95,9(0.5%)

  283,1 tys

  90,0(0.4%)

  510,8 tys

  163(0.7%)

  359,7 tys

  116(0.5%)

  1,2 mln

  390(1.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  146,7 tys

  47,7(0.4%)

  1,2 mln

  384(2.7%)

  381,0 tys

  122(0.8%)

  823,9 tys

  263(1.5%)

  605,4 tys

  193(0.9%)

  593,2 tys

  189(0.8%)

  535,6 tys

  173(0.7%)

  1,1 mln

  344(1.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  218,1 tys

  70,3(0.3%)

  1 000,0 tys

  326(1.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  342,9 tys

  111(0.9%)

  429,4 tys

  138(1%)

  318,5 tys

  102(0.6%)

  434,4 tys

  139(0.8%)

  489,5 tys

  156(0.8%)

  514,5 tys

  164(0.7%)

  594,1 tys

  192(0.8%)

  663,7 tys

  216(0.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  133,4 tys

  43,3(0.4%)

  175,6 tys

  56,6(0.4%)

  176,6 tys

  56,5(0.4%)

  213,0 tys

  67,9(0.4%)

  2,3 mln

  738(3.6%)

  1,3 mln

  410(1.8%)

  258,1 tys

  83,2(0.4%)

  632,9 tys

  206(0.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  405,5 tys

  132(1.1%)

  366,7 tys

  118(0.8%)

  943,6 tys

  302(1.9%)

  2,8 mln

  889(5.1%)

  5,8 mln

  1,8 tys(9%)

  2,6 mln

  833(3.6%)

  544,9 tys

  176(0.7%)

  452,3 tys

  148(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  203,8 tys

  66,2(0.6%)

  103,8 tys

  33,5(0.2%)

  105,9 tys

  33,9(0.2%)

  133,5 tys

  42,6(0.2%)

  201,5 tys

  64,1(0.3%)

  185,1 tys

  59,0(0.3%)

  199,1 tys

  64,2(0.3%)

  253,8 tys

  82,8(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  294,9 tys

  95,8(0.8%)

  438,1 tys

  141(1%)

  437,7 tys

  140(0.9%)

  201,0 tys

  64,1(0.4%)

  190,2 tys

  60,5(0.3%)

  167,8 tys

  53,5(0.2%)

  204,6 tys

  66,0(0.3%)

  196,4 tys

  64,1(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  610,0 tys

  198(1.7%)

  16,9 tys

  5,4(0%)

  366,1 tys

  117(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  689,9 tys

  219(1.1%)

  1,5 mln

  469(2%)

  771,4 tys

  249(1%)

  124,8 tys

  40,7(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  9,5 tys

  3,1(0%)

  500

  0,2(0%)

  340

  0,1(0%)

  702,9 tys

  224(1.3%)

  41,4 tys

  13,2(0.1%)

  73,0 tys

  23,3(0.1%)

  30,0 tys

  9,7(0%)

  59,5 tys

  19,4(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  79,0 tys

  25,7(0.2%)

  9,8 tys

  3,1(0%)

  1,9 tys

  0,6(0%)

  80,7 tys

  25,7(0.1%)

  77,2 tys

  24,6(0.1%)

  77,8 tys

  24,8(0.1%)

  1,9 tys

  0,6(0%)

  1,9 tys

  0,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  650

  0,2(0%)

  420

  0,1(0%)

  15,5 tys

  4,9(0%)

  470

  0,1(0%)

  400

  0,1(0%)

  600

  0,2(0%)

  600

  0,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  630

  0,2(0%)

  615

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 mln

  380(1.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Bobowa - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 906 mieszkańców Bobowej jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 416 kobiet oraz 491 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,7% wykształcenie policealne, 8,4% średnie ogólnokształcące, a 23,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,0% mieszkańców Bobowej, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 12,4% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Bobowej mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Bobowej największy odsetek ma wykształcenie średnie zawodowe (23,2%) oraz zasadnicze zawodowe (21,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (35,0%) oraz średnie zawodowe (24,3%).

  W roku 2022 w Bobowej mieściło się 1 przedszkole, w którym do 2 oddziałów uczęszczało 50 dzieci (26 dziewczynek oraz 24 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  19,0% mieszkańców Bobowej w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,3% wśród dziewczynek i 18,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 032 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 2,40 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 20 oddziałach uczyło się 445 uczniów (209 kobiet oraz 236 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,0% ludności (27,4% wśród dziewczynek i 28,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 22,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 129,74.

  W Bobowej znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 6 oddziałach uczyło się 144 uczniów (99 kobiet oraz 45 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 15 absolwentów.

  W Bobowej znajdują się 2 Technika, w których w 15 oddziałach uczyło się 351 uczniów (138 kobiet oraz 213 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 34 absolwentów.

  W Bobowej znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 101 uczniów (31 kobiet oraz 70 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,5% mieszkańców (13,6% wśród dziewczyn i 13,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,0 uczniów. 25,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 23,4 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,5% mieszkańców Bobowej w wieku potencjalnej nauki (23,9% kobiet i 23,2% mężczyzn).

 • 17,2% Wykształcenie wyższe
 • Bobowa
  17,2%
  Małopolskie
  26,3%
  Cała Polska
  25,2%
 • 21,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  35,9%
  Małopolskie
  34,2%
  Polska
  35,2%
 • 38,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,7% Wykształcenie policealne
 • Bobowa
  3,7%
  Województwo
  3,3%
  Polska
  3,3%
 • 5,2% Kobiety
  (policealne)
 • 2,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Bobowa
  8,4%
  woj. małopolskie
  11,2%
  Polska
  11,9%
 • 10,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 23,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  23,8%
  woj. małopolskie
  19,7%
  Polska
  20,0%
 • 23,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  28,0%
  woj. małopolskie
  22,6%
  Kraj
  21,2%
 • 21,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,1%
  Województwo
  2,8%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Bobowa
  12,4%
  Małopolskie
  11,0%
  Polska
  12,3%
 • 13,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Bobowa
  3,4%
  Małopolskie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Bobowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1032 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 032,0
  Małopolskie
  929,0
  Cały kraj
  927,0
 • 2,40 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Bobowa
  2,40
  Małopolskie
  0,88
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 2 Oddziały
 • 6 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 50 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Bobowa) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 50 Dzieci
 • 26 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 24 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,0%
  48,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 11 3 lata
 • 11
 • 11 4 lata
 • 11
 • 15 5 lata
 • 15
 • 13 6 lat
 • 13
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 8 3 lata
 • 8
 • 3 4 lata
 • 3
 • 8 5 lata
 • 8
 • 7 6 lat
 • 7
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 3 lata
 • 3
 • 8 4 lata
 • 8
 • 7 5 lata
 • 7
 • 6 6 lat
 • 6
 • 132 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 3,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 3,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 6,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Bobowej(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Bobowej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe w Bobowej
  Publiczne
  18 351-40-73
  ul. Pocztowa 4
  38-350 Bobowa
  2505
 • Szkoły podstawowe w Bobowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Bobowa) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 20 Oddziały
 • 445 Uczniowie
 • 209 Kobiety
  (uczniowie)
 • 236 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,0%
  53,0%
 • 63 Uczniowie w 1 klasie
 • 35 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 28 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 92 Absolwenci
 • 45 Kobiety
  (absolwenci)
 • 47 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  22,3
  Małopolskie
  16,7
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 27,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 21,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 129,74 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Bobowa
  129,74
  woj. małopolskie
  95,57
  Cała Polska
  95,96
 • 129,15 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  129,15
  woj. małopolskie
  94,75
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Bobowa) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Bobowa) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Bobowej(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Bobowej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  SZKOŁA PODSTAWOWA (STANISŁAW STASZIC)
  Publiczna
  18 351-42-50
  18 351-40-58
  ul. BOH. BOBOWEJ 6
  38-350 Bobowa
  1944236
 • Szkoły ponadpodstawowe w Bobowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Bobowa) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 144 Uczniowie
 • 99 Kobiety
  (uczniowie)
 • 45 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 68,8%
  31,3%
 • 56 Uczniowie w 1 klasie
 • 46 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 15 Absolwenci
 • 11 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  24,0
  Małopolskie
  26,8
  Polska
  26,5
 •  
 • 10,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 7,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Bobowa) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 15 Oddziały
 • 351 Uczniowie
 • 138 Kobiety
  (uczniowie)
 • 213 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,3%
  60,7%
 • 105 Uczniowie w 1 klasie
 • 41 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 64 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 34 Absolwenci
 • 22 Kobiety
  (absolwenci)
 • 12 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Miasto
  23,4
  woj. małopolskie
  26,1
  Polska
  24,9
 •  
 • 30,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 22,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Bobowa) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45 Uczniowie w 1 klasie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 31 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 25,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  25,3
  Województwo
  21,6
  Kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Bobowej(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Bobowej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  18 351-40-09
  18 351-40-09
  ul. Długoszowskich 1
  38-350 Bobowa
  7182-
  Technikum Nr 2
  Publiczne
  18 351-40-31
  18 351-40-31
  ul. Grunwaldzka 10
  38-350 Bobowa
  7178-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  18 351-40-31
  18 351-40-31
  ul. Grunwaldzka 10
  38-350 Bobowa
  498-
  Szkoła Muzyczna I stopnia w Bobowej
  Publiczna
  18 351-10-26
  18 351-10-26
  ul. Długoszowskich 3
  38-350 Bobowa
  -6412
  Liceum Ogólnokształcące (im. Henryka Sienkiewicza)
  Publiczne
  18 351-40-09
  18 351-40-09
  ul. Długoszowskich 1
  38-350 Bobowa
  258-
  SZKOŁA POLICEALNA NR 1
  Publiczna
  18 351-40-09
  18 351-40-09
  ul. Długoszowskich 1
  38-350 Bobowa
  254-
  Szkoła Policealna Nr 2
  Publiczna
  18 351-40-31
  18 351-40-31
  ul. Grunwaldzka 10
  38-350 Bobowa
  111-
 • Edukacyjne grupy wieku w Bobowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 19,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 16,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Bobowa, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Bobowa, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Bobowa, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Bobowa - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Bobowej

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Bobowej w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Bobowej
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Bobowej: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Bobowej 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 21 (uczestnicy: 4 828)
  • seanse filmowe: 3 (uczestnicy: 240)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 360)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 2 720)
  • koncerty: 3 (uczestnicy: 570)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 (uczestnicy: 120)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 260)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 60)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 430)
  • warsztaty: 4 (uczestnicy: 68)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • muzyczne: 1
  • inne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 53)
  • teatralne: 1 (członkowie: 15)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 15)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 15)
  • taneczne: 1 (członkowie: 8)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Bobowej działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 15 216 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Bobowej działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 307 członków. Zarejestrowano 266 ćwiczących (mężczyźni: 180, kobiety: 86, chłopcy do lat 18: 135, dziewczęta do lat 18: 86). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5), instruktora sportowego (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Bobowej w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Bobowej
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Bobowej znajduje się 10 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Bobowej
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Zamek Bobowa-Berdechów, st.1 (chronologia niemożliwa do uzyskania)dnia 1972-11-04, wykaz dokumentów: A-697 z 1972-11-04
  • Synagoga z XVIII w. (ul. Żydowska 2)dnia 1968-04-10, wykaz dokumentów: A-374 z 1968-04-10
  • Kościół z przełomu XIV/XV w. (ul. Biskupa Ludwika Łętowskiego 2)dnia 1972-03-27, wykaz dokumentów: A-704 z 1972-03-27
  • Mur/ogrodzenie z XVII w. (ul. Biskupa Ludwika Łętowskiego 2)dnia 1972-03-27, wykaz dokumentów: A-704 z 1972-03-27
  • Kościół z 2. poł. XV w. (ul. Świętej Zofii 6)dnia 1972-03-27, wykaz dokumentów: A-92 z 1972-03-27
  • Dzwonnica z 2. poł. XV w. (ul. Świętej Zofii 6)dnia 1972-03-27, wykaz dokumentów: A-92 z 1972-03-27
  • Cmentarz przykościelny z 2. poł. XV w.dnia 1972-03-27, wykaz dokumentów: A-92 z 1972-03-27
  • Cmentarz I wojna światowa z 1914 - 1918dnia 1988-11-04, wykaz dokumentów: 572 z 1988-11-04
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1884 r.dnia 1988-11-04, wykaz dokumentów: 572 z 1988-11-04
  • Cmentarz żydowski z XVIII w.dnia 1989-12-15, wykaz dokumentów: 590 z 1989-12-15
 • Formy ochrony przyrody w Bobowej
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Bobowej znajdują się 3 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Bobowej
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Ostoje Nietoperzy okolic Bukowca - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-04-09, Powierzchnia: 586.33 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1953-12-28, Opis granicy: Naprzeciw stacji kolejowej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-07-09, Opis granicy: Przy szkole podstawowej pomiędzy ulicami Pocztową i Bohaterów

Bobowa - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 28 wypadków drogowych w Bobowej odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 32 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 913,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 130,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Bobowej znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 2 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 2 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu gorlickiego.

  Powiat gorlicki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Bobowej
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 28 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 4 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 32 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 9 Lekko ranni
 • 23 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Bobowej w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 913,24 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Bobowa
  913,2
  woj. małopolskie
  1 301,5
  Kraj
  1 100,9
 • 130,46 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  130,5
  Małopolskie
  76,8
  Cały kraj
  104,4
 • 1 043,71 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  1 043,7
  Województwo
  1 571,6
  Kraj
  1 327,3
 • 14,29 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  14,3
  Województwo
  5,9
  Kraj
  9,5
 • 114,29 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  114,3
  Małopolskie
  120,8
  Cała Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 0 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Bobowej w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 40,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  40,2 km
  Małopolskie
  599,5 km
  Polska
  633,6 km
 • 0,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  0,2 km
  Województwo
  2,7 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • 2 Liczba licencji na taksówki
 • 2 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Bobowa przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 981droga wojewódzka nr 981(Zborowice - Pławna - Bobowa - Wilczyska - Stróże - Biała Niżna - Grybów - Kąclowa - Florynka - Polany - Berest - Krzyżówka - Krynica-Zdrój)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Bobowa przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 96Linia kolejowa nr 96: Tarnów - Leluchów [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Tarnów - Tarnów Filia - Tarnów Południowy - Kłokowa - Łowczówek Pleśna - Łowczów - Tuchów - Lubaszowa - Siedliska koło Tuchowa - Chojnik - Gromnik - Bogoniowice Ciężkowice - Pławna -Bobowa -Bobowa Miasto - Jankowa - Wilczyska - Stróże - Grybów - Biała Wyżna - Ptaszkowa - Mszalnica - Kamionka Wielka - Nowy Sącz Jamnica - Nowy Sącz - Nowy Sącz Biegonice - Mostki - Stary Sącz - Barcice - Rytro - Młodów - Piwniczna Zdrój - Piwniczna - Łomnica Zdrój - Wierchomla - Wierchomla Wielka - Zubrzyk - Żegiestów - Żegiestów Zdrój - Andrzejówka - Milik - Muszyna - Muszyna Poprad - Leluchów)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Bobowej istnieje 56 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 3-go Maja

  ul. Akacjowa

  ul. Armii Krajowej

  ul. Berdechowska

  ul. Boczna

  ul. Bohaterów Bobowej

  ul. Brzozowa

  ul. Długoszowskich

  ul. Graniczna

  ul. Grochowska

  ul. Grunwaldzka

  ul. Gryfitów

  ul. Górzysta

  ul. Jasna

  ul. Kolegiacka

  ul. Krótka

  ul. Kręta

  ul. Leśna

  ul. Nadbrzeżna

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Okrężna

  ul. Piekarska

  ul. Pocztowa

  ul. Polna

  ul. Potok

  ul. Półanki

  ul. Pławienka

  ul. Raj

  ul. Rodzinna

  ul. Rybacka

  ul. Rynek

  ul. Skarpa

  ul. Spacerowa

  ul. Sporna

  ul. Sportowa

  ul. Stawowa

  ul. Sędziszowska

  ul. Słoneczna

  ul. Słonecznikowa

  ul. Targowa

  ul. Topolowa

  ul. Wiadukt

  ul. Wichrowa

  ul. Widok

  ul. Wspólna

  ul. Węgierska

  ul. Zamczysko

  ul. Zielona

  ul. bp. Ludwika Łętowskiego

  ul. ks. Jana Czuby

  ul. ks. Jana Kurka

  ul. św. Krzyża

  ul. św. Wawrzyńca

  ul. św. Zofii

  ul. Żydowska