Powiat toruński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat toruński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 109 565 Liczba mieszkańców
 • 1 230 km2 Powierzchnia
 • 85 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 17,6% Stopa urbanizacji
 • Marek Olszewski Starosta
 • ul Towarowa 4-6, 87-100 Toruń Adres starostwa powiatowego
 • CTR Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie toruńskim (1)
 • Chełmża
Powiat toruński na mapie
Identyfikatory
 • 0415 TERYT (TERC)
Herb powiatu toruńskiego
powiat toruński herb
Flaga powiatu toruńskiego
powiat toruński flaga

Powiat toruński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Powiat toruński ma 109 565 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców wzrosła o 31,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,7 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu toruńskiego w 2050 roku wynosi 133 255, z czego 67 425 to kobiety, a 65 830 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu toruńskiego zawarli w 2019 roku 482 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  29,0% mieszkańców powiatu toruńskiego jest stanu wolnego, 59,7% żyje w małżeństwie, 3,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,6% to wdowy/wdowcy.

  Powiat toruński ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 257. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 2,39 na 1000 mieszkańców powiatu toruńskiego. W 2019 roku urodziło się 1 207 dzieci, w tym 48,3% dziewczynek i 51,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 441 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,97 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 32,5% zgonów w powiecie toruńskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 30,9% zgonów w powiecie toruńskim były nowotwory, a 7,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu toruńskiego przypada 8.83 zgonów.

  W 2019 roku zarejestrowano 2 505 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 321 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu toruńskiego 1 184. W tym samym roku 53 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 35 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 18.

  62,2% mieszkańców powiatu toruńskiego jest w wieku produkcyjnym, 21,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 16,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu toruńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 109 565 Liczba mieszkańców
 • 55 527 Kobiety
 • 54 038 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie toruńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie toruńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie toruńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu toruńskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 133 255 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 67 425 Kobiety
 • 65 830 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie toruńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie toruńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie toruńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu toruńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 38,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. toruński
  38,7 lat
  Kujawsko-pomorskie
  42,0 lat
  Cała Polska
  42,0 lat
 • 39,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat toruński, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu toruńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat toruński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat toruński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat toruński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,0% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  29,0%
  Kujawsko-pomorskie
  29,2%
  Cały kraj
  28,8%
 • 24,7% Kobiety
  (Panny)
 • 33,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,7% Żonaci/Zamężne
 • pow. toruński
  59,7%
  Kujawsko-pomorskie
  56,3%
  Kraj
  55,8%
 • 58,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,6% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  7,6%
  woj. kujawsko-pomorskie
  9,4%
  Polska
  9,6%
 • 12,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  3,6%
  Kujawsko-pomorskie
  4,9%
  Kraj
  5,0%
 • 4,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Tutaj
  0,2%
  Województwo
  0,3%
  Polska
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie toruńskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  4,5
  Kujawsko-pomorskie
  4,6
  Cała Polska
  4,8
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • powiat toruński
  1,9
  Kujawsko-pomorskie
  1,8
  Cały kraj
  1,7
 • 482 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie toruńskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 257 Przyrost naturalny w roku 2019
 • 145 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 112 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 2,39 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  2,4
  Województwo
  -1,3
  Cała Polska
  -0,9
 • -3,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 3,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie toruńskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie toruńskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie toruńskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie toruńskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 207 Urodzenia żywe
 • 583 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 624 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,3%
  51,7%
 • 11,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. toruński
  11,2
  Województwo
  9,3
  Polska
  9,8
 • 37,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat toruński
  37,0
  Kujawsko-pomorskie
  37,4
  Kraj
  39,9
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 45 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 45
 • 91 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91
 • 79 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 79
 • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 441 g Średnia waga noworodków
 • 3 368 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 510 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 441 g
  woj. kujawsko-pomorskie
  3 411 g
  Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 22 Waga 4500g - 4999g
 • 22
 • 130 Waga 4000g - 4499g
 • 130
 • 339 Waga 3500g - 3999g
 • 339
 • 345 Waga 3000g - 3499g
 • 345
 • 142 Waga 2500g - 2999g
 • 142
 • 29 Waga 2000g - 2499g
 • 29
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 6 Waga 600g - 999g
 • 6
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,32
  Województwo
  1,31
  Polska
  1,38
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. toruński
  0,65
  Województwo
  0,64
  Cała Polska
  0,67
 • 0,97 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,97
  Kujawsko-pomorskie
  0,71
  Kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie toruńskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 950 Zgony
 • 438 Kobiety
  (Zgony)
 • 512 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,1%
  53,9%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 33,3%
  66,7%
 • 8,8 Zgony na 1000 ludności
 • pow. toruński
  8,8
  Województwo
  10,7
  Kraj
  10,7
 • 78,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  78,7
  Kujawsko-pomorskie
  114,2
  Polska
  109,3
 • 2,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat toruński
  2,5
  Kujawsko-pomorskie
  4,9
  Polska
  3,8
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat toruński
  2,9
  Województwo
  3,2
  Kraj
  3,1
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  0,8
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie toruńskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat toruński
  32,5%
  Kujawsko-pomorskie
  35,2%
  Cały kraj
  39,4%
 • 30,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  30,9%
  woj. kujawsko-pomorskie
  29,1%
  Cała Polska
  26,5%
 • 7,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  7,4%
  woj. kujawsko-pomorskie
  6,9%
  Cała Polska
  6,6%
 • 16,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Kujawsko-pomorskie
  16,5
  Cały kraj
  9,9
 • 68,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. kujawsko-pomorskie
  68,4
  Polska
  70,4
 • 273,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  273,1
  Województwo
  309,5
  Cała Polska
  283,2
 • 277,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. kujawsko-pomorskie
  277,4
  Cała Polska
  261,3
 • 287,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 283,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 290,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. toruński
  287,1
  Kujawsko-pomorskie
  374,4
  Kraj
  421,0
 • 55,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 23,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 86,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat toruński
  55,4
  woj. kujawsko-pomorskie
  60,6
  Kraj
  69,5
 • 23,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. toruński
  23,8
  woj. kujawsko-pomorskie
  42,0
  Cała Polska
  35,1
 • 7,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat toruński
  7,3
  Kujawsko-pomorskie
  8,2
  Cała Polska
  7,9
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. toruński
  0,9%
  woj. kujawsko-pomorskie
  0,8%
  Polska
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie toruńskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 48 Osoby w zamachach samobójczych
 • 5 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 43 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 31 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 17 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 36 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 4 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 32 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 21 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 15 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 45 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  45,0
  Województwo
  19,0
  Cała Polska
  31,0
 • 33 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat toruński
  33,0
  woj. kujawsko-pomorskie
  13,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 2 zatrucie gazem / spalinami
 • 2
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 2 samookaleczenie powierzchniowe
 • 2
 • 7 rzucenie się z wysokości
 • 7
 • 2 utonięcie / utopienie się
 • 2
 • 29 powieszenie się
 • 29
 • 2 uduszenie się
 • 2
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 2 zatrucie gazem / spalinami
 • 2
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 3 rzucenie się z wysokości
 • 3
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 25 powieszenie się
 • 25
 • 2 uduszenie się
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 5 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 5
 • 3 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 3
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 4 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 4
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 2 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 2
 • 6 inna nie wymieniona
 • 6
 • 30 nieustalona
 • 30
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 5 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 5
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 4 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 4
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 2 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 2
 • 5 inna nie wymieniona
 • 5
 • 22 nieustalona
 • 22
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 3 13-18 lat
 • 3
 • 11 19-24 lat
 • 11
 • 4 25-29 lat
 • 4
 • 17 30-49 lat
 • 17
 • 7 50-60 lat
 • 7
 • 5 70 lat i więcej
 • 5
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 7 19-24 lat
 • 7
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 14 30-49 lat
 • 14
 • 6 50-60 lat
 • 6
 • 5 70 lat i więcej
 • 5
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu9
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków2
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony35
 • 2 trzeźwy
 • 9 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 2 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 35 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu3
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków2
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony31
 • 0 trzeźwy
 • 3 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 2 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 31 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 15 kawaler/panna
 • 15
 • 15 żonaty/zamężna
 • 15
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 4 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 4
 • 12 nieustalony
 • 12
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 11 kawaler/panna
 • 11
 • 11 żonaty/zamężna
 • 11
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 4 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 4
 • 9 nieustalony
 • 9
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne2
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie3
  • wyższe1
  • nieustalony39
 • 2 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 3 średnie
 • 1 wyższe
 • 39 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie3
  • wyższe1
  • nieustalony29
 • 1 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 3 średnie
 • 1 wyższe
 • 29 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 8 praca
 • 8
 • 5 na utrzymaniu innej osoby
 • 5
 • 3 emerytura
 • 3
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 30 nieustalony
 • 30
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 8 praca
 • 8
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 3 emerytura
 • 3
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 22 nieustalony
 • 22
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 2 505 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 266 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 239 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 53 Zameldowania z zagranicy
 • 27 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 26 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 321 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 708 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 613 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 35 Wymeldowania za granicę
 • 20 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 15 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 202 Saldo migracji
 • 565 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 637 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 1 184 Saldo migracji wewnętrznych
 • 558 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 626 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 18 Saldo migracji zagranicznych
 • 7 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 11 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie toruńskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 17,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 13,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat toruński, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat toruński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie toruńskim oddano do użytku 837 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 7,64 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie toruńskim to 32 966 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 304 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  75,5% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 24,5% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie toruńskim to 5,08 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie toruńskim to 117,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,92% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,93% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,02% mieszkań posiada łazienkę, 84,13% korzysta z centralnego ogrzewania, a 18,98% z gazu sieciowego.

  W 2019 zarejestrowano w powiecie toruńskim 253 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 078 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 036 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 69 transakcji (mediana cen - 3 291 zł/m2, średnia - 3 341 zł/m2), a na rynku wtórnym 184 transakcje rynkowe (mediana cen - 2 974 zł/m2, średnia - 2 917 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 078 zł
 • powiat toruński
  3 078 zł
  woj. kujawsko-pomorskie
  4 200 zł
  Kraj
  4 829 zł
 • 3 078 zł Ogółem
 • 3 078 zł
 • 2 945 zł do 40 m2
 • 2 945 zł
 • 3 114 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 114 zł
 • 3 003 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 003 zł
 • 2 951 zł od 80,1 m2
 • 2 951 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 036 zł
 • Powiat
  3 036 zł
  Województwo
  4 153 zł
  Cały kraj
  5 202 zł
 • 3 036 zł Ogółem
 • 3 036 zł
 • 2 873 zł do 40 m2
 • 2 873 zł
 • 3 135 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 135 zł
 • 3 058 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 058 zł
 • 2 674 zł od 80,1 m2
 • 2 674 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 253
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m254
  • od 40,1 do 60 m2148
  • od 60,1 do 80 m237
  • od 80,1 m214
 • 54 do 40 m2
 • 148 od 40,1 do 60 m2
 • 37 od 60,1 do 80 m2
 • 14 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie toruńskim w latach 2015 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 291 zł
 • Tutaj
  3 291 zł
  woj. kujawsko-pomorskie
  4 909 zł
  Kraj
  5 395 zł
 • 3 291 zł Ogółem
 • 3 291 zł
 • 3 452 zł do 40 m2
 • 3 452 zł
 • 3 346 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 346 zł
 • 3 221 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 221 zł
 • 3 049 zł od 80,1 m2
 • 3 049 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 341 zł
 • powiat toruński
  3 341 zł
  Województwo
  4 808 zł
  Kraj
  5 752 zł
 • 3 341 zł Ogółem
 • 3 341 zł
 • 3 387 zł do 40 m2
 • 3 387 zł
 • 3 423 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 423 zł
 • 3 292 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 292 zł
 • 3 026 zł od 80,1 m2
 • 3 026 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 69
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m217
  • od 40,1 do 60 m233
  • od 60,1 do 80 m215
  • od 80,1 m24
 • 17 do 40 m2
 • 33 od 40,1 do 60 m2
 • 15 od 60,1 do 80 m2
 • 4 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 974 zł
 • powiat toruński
  2 974 zł
  woj. kujawsko-pomorskie
  3 947 zł
  Cały kraj
  4 241 zł
 • 2 974 zł Ogółem
 • 2 974 zł
 • 2 519 zł do 40 m2
 • 2 519 zł
 • 3 067 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 067 zł
 • 2 666 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 666 zł
 • 2 639 zł od 80,1 m2
 • 2 639 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 917 zł
 • Tutaj
  2 917 zł
  woj. kujawsko-pomorskie
  3 929 zł
  Polska
  4 840 zł
 • 2 917 zł Ogółem
 • 2 917 zł
 • 2 618 zł do 40 m2
 • 2 618 zł
 • 3 051 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 051 zł
 • 2 894 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 894 zł
 • 2 548 zł od 80,1 m2
 • 2 548 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 184
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m237
  • od 40,1 do 60 m2115
  • od 60,1 do 80 m222
  • od 80,1 m210
 • 37 do 40 m2
 • 115 od 40,1 do 60 m2
 • 22 od 60,1 do 80 m2
 • 10 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 32 966 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 304,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  304,30
  woj. kujawsko-pomorskie
  366,60
  Cały kraj
  385,90
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 91,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  91,70 m2
  Kujawsko-pomorskie
  70,60 m2
  Polska
  74,40 m2
 • 27,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  27,90 m2
  woj. kujawsko-pomorskie
  25,90 m2
  Cały kraj
  28,70 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 4,36 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat toruński
  4,36
  Kujawsko-pomorskie
  3,78
  Polska
  3,82
 • 3,29 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. toruński
  3,29
  Kujawsko-pomorskie
  2,73
  Cała Polska
  2,59
 • 0,75 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,75
  woj. kujawsko-pomorskie
  0,72
  Kraj
  0,68
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 837 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 7,64 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat toruński
  7,64
  woj. kujawsko-pomorskie
  4,70
  Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4 256 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,08 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. toruński
  5,08
  Kujawsko-pomorskie
  4,05
  Kraj
  3,77
 • 38,84 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat toruński
  38,84
  Kujawsko-pomorskie
  19,02
  Polska
  21,77
 • 98 142 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 117,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. toruński
  117,3 m2
  woj. kujawsko-pomorskie
  92,0 m2
  Cały kraj
  88,7 m2
 • 0,90 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. toruński
  0,90 m2
  Kujawsko-pomorskie
  0,43 m2
  Cały kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 97,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  97,92%
  Województwo
  98,18%
  Cały kraj
  96,93%
 • 93,93% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. toruński
  93,93%
  Kujawsko-pomorskie
  95,34%
  Polska
  93,92%
 • 91,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. toruński
  91,02%
  Województwo
  92,11%
  Cały kraj
  91,66%
 • 84,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. toruński
  84,13%
  woj. kujawsko-pomorskie
  82,58%
  Cały kraj
  82,84%
 • 18,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. toruński
  18,98%
  Województwo
  48,51%
  Cała Polska
  56,01%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

Powiat toruński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W powiecie toruńskim na 1000 mieszkańców pracuje 148osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 48,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie toruńskim wynosiło w 2020 roku 10,7% (14,0% wśród kobiet i 7,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie toruńskim wynosiło 4 027,12 PLN, co odpowiada 77.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu toruńskiego 7 443 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 059 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -4 384.

  30,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu toruńskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 32,1% w przemyśle i budownictwie, a 16,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 148 Pracujący na 1000 ludności (rok 2019)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  148,0
  Województwo
  232,0
  Kraj
  255,0
 • 9,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 12,3% Kobiety
 • 6,8% Mężczyźni
 • powiat toruński
  10,7%
  woj. kujawsko-pomorskie
  8,9%
  Cała Polska
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie toruńskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie toruńskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie toruńskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 4 027 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 027 PLN
  Województwo
  4 494 PLN
  Polska
  5 182 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie toruńskim w latach 2002 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 7 443 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 059 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -4 384 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,41 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 30,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 29,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 31,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 32,1% Przemysł i budownictwo
 • 23,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 39,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 19,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,2% Pozostałe
 • 30,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie toruńskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 16 005 Pracujący ogółem
 • 7 703 Kobiety
 • 8 302 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie toruńskim w latach 1995 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 21,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,2% W wieku produkcyjnym
 • 58,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 16,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 21,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat toruński, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 60,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  60,8
  Kujawsko-pomorskie
  67,0
  Kraj
  68,0
 • 26,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. toruński
  26,5
  woj. kujawsko-pomorskie
  36,9
  Kraj
  37,5
 • 77,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. toruński
  77,5
  Województwo
  122,6
  Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 64,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat toruński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie toruńskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 11 630 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 9 474 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 007 nowych podmiotów, a 484 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (1 180) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (872) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (875) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2016 roku, najmniej (484) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie toruńskim najwięcej (625) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (11 261) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,2% (258) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,7% (3 219) podmiotów, a 70,1% (8 153) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie toruńskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.8%) oraz Budownictwo (19.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 11 630 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 258 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3 219 Przemysł i budownictwo
 • 8 153 Pozostała działalność
 • 1 007 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie toruńskim w 2020 roku
 • 484 Podmioty wyrejestrowane w powiecie toruńskim w 2020 roku
 • 9 474 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 11 261 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 11 261
 • 317 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 317
 • 49 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 49
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 11 627 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 11 627
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 39 Spółdzielnie ogółem
 • 39
 • 772 Spółki handlowe ogółem
 • 772
 • 58  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 58
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 625  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 625
 • 57    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 57
 • 443 Spółki cywilne ogółem
 • 443
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 474 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 2 158 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 2 158
 • 1 846 Budownictwo
 • 1 846
 • 880 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 880
 • 869 Przetwórstwo przemysłowe
 • 869
 • 698 Transport i gospodarka magazynowa
 • 698
 • 694 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 694
 • 510 Pozostała działalność
 • 510
 • 416 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 416
 • 267 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 267
 • 228 Informacja i komunikacja
 • 228
 • 209 Edukacja
 • 209
 • 209 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 209
 • 178 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 178
 • 164 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 164
 • 102 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 102
 • 29 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 29
 • 9 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 9
 • 8 Górnictwo i wydobywanie
 • 8
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat toruński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie toruńskim stwierdzono 1 549 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,22 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie toruńskim wynosi 73,50% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu toruńskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,74 (wykrywalność 67%) oraz przeciwko mieniu - 5,69 (wykrywalność 45%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,16 (97%), o charakterze gospodarczym - 2,34 (63%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,20 (86%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat toruński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 549 Przestępstwa ogółem
 • 1 549
 • 952 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 952
 • 255 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 255
 • 235 Przestępstwa drogowe
 • 235
 • 22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 22
 • 620 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 620
 • 14,22 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat toruński
  14,22
  Kujawsko-pomorskie
  17,96
  Kraj
  19,96
 • 8,74 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  8,74
  Kujawsko-pomorskie
  11,39
  Cała Polska
  12,25
 • 2,34 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,34
  Kujawsko-pomorskie
  4,00
  Cały kraj
  5,17
 • 2,16 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat toruński
  2,16
  woj. kujawsko-pomorskie
  1,69
  Cały kraj
  1,73
 • 0,20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. toruński
  0,20
  woj. kujawsko-pomorskie
  0,26
  Cała Polska
  0,37
 • 5,69 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  5,69
  woj. kujawsko-pomorskie
  8,84
  Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat toruński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. toruński
  74%
  Kujawsko-pomorskie
  74%
  Kraj
  73%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  68%
  Województwo
  68%
  Kraj
  65%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  63%
  Województwo
  77%
  Cały kraj
  82%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat toruński
  97%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  86%
  Kujawsko-pomorskie
  87%
  Cała Polska
  87%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  46%
  woj. kujawsko-pomorskie
  57%
  Kraj
  54%

Powiat toruński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu toruńskiego wyniosła w 2019 roku 102,9 mln złotych, co daje 956 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 1% w porównaniu do roku 2018. Największa część budżetu powiatu toruńskiego - 22.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (19.8%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (16.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 19,9 mln złotych, czyli 19,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu toruńskiego wyniosła w 2019 roku 112,6 mln złotych, co daje 1,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 12.8% w porównaniu do roku 2018. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (27.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (26.9%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (16.7%). W budżecie powiatu toruńskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 251 złotych na mieszkańca (24,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,9 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie toruńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu toruńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat toruński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu toruńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  77,3 mln

  779(100%)

  80,2 mln

  798(100%)

  91,0 mln

  896(100%)

  83,3 mln

  812(100%)

  74,0 mln

  712(100%)

  87,9 mln

  837(100%)

  100,4 mln

  946(100%)

  102,9 mln

  956(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  17,0 mln

  170(22%)

  20,3 mln

  201(25.3%)

  20,8 mln

  204(22.9%)

  17,5 mln

  170(21%)

  16,8 mln

  161(22.8%)

  17,6 mln

  166(20%)

  18,7 mln

  175(18.7%)

  22,9 mln

  211(22.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  17,5 mln

  175(22.6%)

  19,1 mln

  190(23.9%)

  18,9 mln

  185(20.8%)

  19,1 mln

  185(22.9%)

  20,5 mln

  196(27.7%)

  18,6 mln

  176(21.2%)

  20,8 mln

  194(20.7%)

  20,4 mln

  188(19.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  12,0 mln

  120(15.5%)

  10,6 mln

  105(13.2%)

  19,5 mln

  191(21.4%)

  14,4 mln

  140(17.3%)

  9,7 mln

  92,8(13.1%)

  16,2 mln

  153(18.5%)

  20,8 mln

  195(20.7%)

  16,6 mln

  153(16.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  9,7 mln

  96,8(12.5%)

  10,4 mln

  103(12.9%)

  10,9 mln

  107(12%)

  11,5 mln

  111(13.8%)

  10,7 mln

  102(14.5%)

  12,1 mln

  115(13.8%)

  13,1 mln

  123(13%)

  14,2 mln

  131(13.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  8,1 mln

  80,8(10.4%)

  8,3 mln

  82,4(10.4%)

  7,2 mln

  70,4(7.9%)

  7,8 mln

  75,1(9.3%)

  3,8 mln

  36,1(5.1%)

  4,8 mln

  45,9(5.5%)

  6,6 mln

  61,7(6.6%)

  7,4 mln

  68,1(7.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,5 mln

  25,2(3.3%)

  2,5 mln

  25,0(3.1%)

  2,5 mln

  24,2(2.7%)

  2,9 mln

  28,0(3.5%)

  3,2 mln

  30,3(4.3%)

  3,7 mln

  35,1(4.2%)

  4,4 mln

  41,5(4.4%)

  5,0 mln

  46,5(4.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  872,4 tys

  8,7(1.1%)

  774,8 tys

  7,7(1%)

  752,1 tys

  7,4(0.8%)

  1,5 mln

  14,4(1.8%)

  2,1 mln

  20,0(2.8%)

  2,3 mln

  22,1(2.7%)

  2,4 mln

  22,6(2.4%)

  4,1 mln

  37,4(3.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,3 mln

  43,4(5.6%)

  4,6 mln

  45,8(5.8%)

  4,7 mln

  45,8(5.1%)

  4,5 mln

  43,6(5.4%)

  3,7 mln

  35,0(4.9%)

  3,3 mln

  31,0(3.7%)

  3,2 mln

  29,9(3.2%)

  2,8 mln

  25,7(2.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,0 mln

  20,2(2.6%)

  1,5 mln

  14,6(1.8%)

  1,7 mln

  16,7(1.9%)

  1,5 mln

  14,8(1.8%)

  870,1 tys

  8,3(1.2%)

  1,4 mln

  12,8(1.5%)

  2,6 mln

  24,0(2.6%)

  1,2 mln

  10,6(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  513,7 tys

  5,1(0.7%)

  678,7 tys

  6,7(0.8%)

  544,9 tys

  5,3(0.6%)

  891,0 tys

  8,6(1.1%)

  733,2 tys

  7,0(1%)

  1,2 mln

  11,1(1.3%)

  705,7 tys

  6,6(0.7%)

  756,2 tys

  7,0(0.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  170,4 tys

  1,7(0.2%)

  237,9 tys

  2,4(0.3%)

  286,6 tys

  2,8(0.3%)

  228,8 tys

  2,2(0.3%)

  283,9 tys

  2,7(0.4%)

  416,8 tys

  3,9(0.5%)

  518,6 tys

  4,8(0.5%)

  412,1 tys

  3,8(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  331,7 tys

  3,3(0.4%)

  333,8 tys

  3,3(0.4%)

  322,8 tys

  3,2(0.4%)

  407,6 tys

  3,9(0.5%)

  332,3 tys

  3,2(0.4%)

  377,2 tys

  3,6(0.4%)

  378,8 tys

  3,5(0.4%)

  357,3 tys

  3,3(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  723,1 tys

  7,2(0.9%)

  498,9 tys

  4,9(0.6%)

  520,6 tys

  5,1(0.6%)

  366,3 tys

  3,5(0.4%)

  306,2 tys

  2,9(0.4%)

  270,6 tys

  2,6(0.3%)

  268,6 tys

  2,5(0.3%)

  308,9 tys

  2,9(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  245,5 tys

  2,4(0.3%)

  249,7 tys

  2,4(0.3%)

  250,4 tys

  2,3(0.2%)

  254,7 tys

  2,4(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,4 mln

  14,4(1.9%)

  230,2 tys

  2,3(0.3%)

  236,5 tys

  2,3(0.3%)

  207,8 tys

  2,0(0.2%)

  318,1 tys

  3,0(0.4%)

  278,6 tys

  2,6(0.3%)

  299,0 tys

  2,8(0.3%)

  227,6 tys

  2,1(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  82,2 tys

  0,8(0.1%)

  103,9 tys

  1,0(0.1%)

  90,9 tys

  0,9(0.1%)

  187,1 tys

  1,8(0.2%)

  77,7 tys

  0,7(0.1%)

  108,8 tys

  1,0(0.1%)

  99,9 tys

  0,9(0.1%)

  180,9 tys

  1,7(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  3,2 tys

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  16,1 tys

  0,2(0%)

  10,4 tys

  0,1(0%)

  6,1 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,0 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  4,7 tys

  0,0(0%)

  5,9 tys

  0,1(0%)

  4,8 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  4,9 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  35,0 tys

  0,4(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  3,6 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 mln

  19,2(2.2%)

  315,4 tys

  3,1(0.4%)

  403,8 tys

  3,9(0.5%)

  14,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  63,5 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  62,2 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie toruńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu toruńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat toruński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu toruńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  80,5 mln

  811(100%)

  78,5 mln

  781(100%)

  90,9 mln

  894(100%)

  84,7 mln

  825(100%)

  78,7 mln

  758(100%)

  88,6 mln

  844(100%)

  98,4 mln

  927(100%)

  112,6 mln

  1,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  13,2 mln

  132(16.4%)

  16,9 mln

  168(21.6%)

  17,6 mln

  172(19.3%)

  19,5 mln

  188(23%)

  21,8 mln

  208(27.6%)

  24,2 mln

  230(27.4%)

  27,1 mln

  253(27.5%)

  31,1 mln

  287(27.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  27,1 mln

  271(33.7%)

  26,9 mln

  267(34.3%)

  28,4 mln

  278(31.3%)

  25,2 mln

  244(29.8%)

  25,2 mln

  241(32%)

  26,9 mln

  254(30.3%)

  27,7 mln

  259(28.2%)

  30,3 mln

  280(26.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  12,5 mln

  126(15.6%)

  13,9 mln

  138(17.8%)

  15,2 mln

  148(16.7%)

  15,1 mln

  146(17.8%)

  16,9 mln

  161(21.4%)

  16,5 mln

  156(18.6%)

  18,5 mln

  173(18.8%)

  18,8 mln

  173(16.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,1 mln

  71,5(8.9%)

  4,9 mln

  48,4(6.2%)

  13,4 mln

  131(14.7%)

  10,9 mln

  106(12.9%)

  4,8 mln

  46,4(6.2%)

  6,6 mln

  63,0(7.5%)

  8,9 mln

  83,6(9.1%)

  12,1 mln

  112(10.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  6,0 mln

  60,4(7.5%)

  5,5 mln

  55,0(7.1%)

  4,0 mln

  39,4(4.4%)

  4,2 mln

  40,4(4.9%)

  790,6 tys

  7,6(1%)

  1,5 mln

  13,9(1.7%)

  3,4 mln

  31,9(3.5%)

  4,2 mln

  39,2(3.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  323,3 tys

  3,2(0.4%)

  651,8 tys

  6,5(0.8%)

  1,6 mln

  15,8(1.8%)

  513,2 tys

  5,0(0.6%)

  335,9 tys

  3,2(0.4%)

  652,3 tys

  6,2(0.7%)

  182,4 tys

  1,7(0.2%)

  3,6 mln

  33,6(3.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,7 mln

  16,6(2.1%)

  1,7 mln

  16,9(2.2%)

  2,0 mln

  19,3(2.2%)

  1,7 mln

  16,4(2%)

  1,9 mln

  18,7(2.5%)

  2,1 mln

  19,5(2.3%)

  2,0 mln

  18,8(2%)

  3,6 mln

  33,6(3.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,9 mln

  38,8(4.8%)

  4,4 mln

  44,0(5.7%)

  4,4 mln

  42,9(4.8%)

  3,6 mln

  34,9(4.3%)

  3,1 mln

  29,7(3.9%)

  2,7 mln

  25,5(3%)

  2,4 mln

  22,4(2.4%)

  2,1 mln

  19,7(1.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,6 mln

  36,1(4.5%)

  1,7 mln

  17,1(2.2%)

  1,7 mln

  16,6(1.9%)

  1,5 mln

  14,4(1.8%)

  1,3 mln

  12,8(1.7%)

  1,4 mln

  13,1(1.6%)

  1,5 mln

  13,8(1.5%)

  1,4 mln

  13,0(1.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,6 mln

  25,9(3.2%)

  510,1 tys

  5,1(0.6%)

  455,6 tys

  4,5(0.5%)

  452,7 tys

  4,4(0.5%)

  272,3 tys

  2,6(0.3%)

  1,2 mln

  11,5(1.4%)

  1,2 mln

  11,4(1.2%)

  1,4 mln

  12,9(1.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  273,6 tys

  2,7(0.3%)

  275,6 tys

  2,7(0.4%)

  258,7 tys

  2,5(0.3%)

  343,1 tys

  3,3(0.4%)

  261,4 tys

  2,5(0.3%)

  305,4 tys

  2,9(0.3%)

  308,9 tys

  2,9(0.3%)

  286,6 tys

  2,6(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  245,5 tys

  2,4(0.3%)

  249,7 tys

  2,4(0.3%)

  250,4 tys

  2,3(0.3%)

  254,7 tys

  2,4(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,5 mln

  14,8(1.8%)

  777,1 tys

  7,7(1%)

  1,7 mln

  16,6(1.9%)

  1,7 mln

  16,6(2%)

  1,7 mln

  16,3(2.2%)

  1,9 mln

  17,7(2.1%)

  2,2 mln

  20,6(2.2%)

  65,4 tys

  0,6(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  21,7 tys

  0,2(0%)

  22,3 tys

  0,2(0%)

  22,5 tys

  0,2(0%)

  19,6 tys

  0,2(0%)

  20,8 tys

  0,2(0%)

  75,4 tys

  0,7(0.1%)

  21,0 tys

  0,2(0%)

  20,8 tys

  0,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  35,0 tys

  0,4(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  750

  0,0(0%)

  8,1 tys

  0,1(0%)

  6,9 tys

  0,1(0%)

  20,4 tys

  0,2(0%)

  19,6 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,0 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  4,7 tys

  0,0(0%)

  5,9 tys

  0,1(0%)

  4,8 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  4,9 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  63,5 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  62,2 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  649,4 tys

  6,5(0.8%)

  123,4 tys

  1,2(0.2%)

  110,2 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,6 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat toruński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 29 026 mieszkańców powiatu toruńskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 14 102 kobiet oraz 14 924 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,2% wykształcenie policealne, 9,0% średnie ogólnokształcące, a 17,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 29,5% mieszkańców powiatu toruńskiego, gimnazjalnym 6,4%, natomiast 22,7% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu toruńskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie toruńskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,7%) oraz zasadnicze zawodowe (23,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (35,6%) oraz podstawowe ukończone (19,5%).

  W roku 2018 w powiecie toruńskim mieściło się 29 przedszkoli, w których do 116 oddziałów uczęszczało 2 304 dzieci (1 093 dziewczynki oraz 1 211 chłopców). Dostępne były 2 642 miejsca. Dla porównania w 2008 roku w powiecie toruńskim mieściło się 9 przedszkoli, w których do 34 oddziałów uczęszczało 787 dzieci (357 dziewczynek oraz 430 chłopców). Dostępnych było 736 miejsc.

  17,1% mieszkańców powiatu toruńskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,3% wśród dziewczynek i 16,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 712 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,22 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 44 szkoły podstawowe, w których w 530 oddziałach uczyło się 9 430 uczniów (4 579 kobiet oraz 4 851 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie toruńskim placówkę miały 43 szkoły podstawowe, w których w 365 oddziałach uczyło się 6 741 uczniów (3 272 kobiety oraz 3 469 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,6% ludności (28,5% wśród dziewczynek i 28,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 85,26.

  W powiecie toruńskim znajduje się 5 licea ogólnokształcące, w których w 12 oddziałach uczyło się 198 uczniów (92 kobiety oraz 106 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 115 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie toruńskim placówkę miałp 5 licea ogólnokształcące, w których w 28 oddziałach uczyło się 649 uczniów (340 kobiet oraz 309 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 192 absolwentów.

  W powiecie toruńskim znajdują się 3 Technika, w których w 30 oddziałach uczyło się 471 uczniów (157 kobiet oraz 314 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 67 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie toruńskim placówkę miały 2 Technika, w których w 31 oddziałach uczyło się 538 uczniów (190 kobiet oraz 348 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 156 absolwentów.

  W powiecie toruńskim znajdują się 4 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 14 oddziałach uczyło się 146 uczniów (55 kobiet oraz 91 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,1% mieszkańców (13,1% wśród dziewczyn i 13,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 16,5 uczniów. 10,4 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 15,7 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,9% mieszkańców powiatu toruńskiego w wieku potencjalnej nauki (27,4% kobiet i 26,4% mężczyzn).

 • 11,7% Wykształcenie wyższe
 • powiat toruński
  11,7%
  Kujawsko-pomorskie
  14,8%
  Cała Polska
  17,9%
 • 13,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 28,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  28,3%
  Województwo
  31,0%
  Kraj
  33,3%
 • 29,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,2% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,2%
  Województwo
  2,4%
  Kraj
  2,7%
 • 3,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat toruński
  9,0%
  woj. kujawsko-pomorskie
  11,5%
  Cała Polska
  12,4%
 • 10,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. toruński
  17,1%
  woj. kujawsko-pomorskie
  17,1%
  Kraj
  18,1%
 • 16,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 29,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat toruński
  29,5%
  woj. kujawsko-pomorskie
  26,5%
  Polska
  22,9%
 • 23,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,4%
  Kujawsko-pomorskie
  5,5%
  Kraj
  5,2%
 • 5,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  22,7%
  Kujawsko-pomorskie
  20,9%
  Polska
  19,3%
 • 25,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 19,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  1,4%
  Kujawsko-pomorskie
  1,2%
  Kraj
  1,4%
 • 1,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 712 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. toruński
  712,0
  Kujawsko-pomorskie
  792,0
  Polska
  873,0
 • 1,22 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat toruński
  1,22
  woj. kujawsko-pomorskie
  0,99
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 29Przedszkola
 • 38 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 116 Oddziały
 • 67 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 642 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat toruński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 304 Dzieci
 • 1 093 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 211 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,4%
  52,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 70 2 lata i mniej
 • 70
 • 592 3 lata
 • 592
 • 645 4 lata
 • 645
 • 620 5 lata
 • 620
 • 374 6 lat
 • 374
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 41 2 lata i mniej
 • 41
 • 296 3 lata
 • 296
 • 304 4 lata
 • 304
 • 283 5 lata
 • 283
 • 168 6 lat
 • 168
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 29 2 lata i mniej
 • 29
 • 296 3 lata
 • 296
 • 341 4 lata
 • 341
 • 337 5 lata
 • 337
 • 206 6 lat
 • 206
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 1 203 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 169,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 168,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 69,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 69,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10Punkty przedszkolne
 • 12 Oddziały
 • 218 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat toruński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 163 Dzieci
 • 77 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 86 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,2%
  52,8%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 10 2 lata i mniej
 • 10
 • 61 3 lata
 • 61
 • 67 4 lata
 • 67
 • 23 5 lata
 • 23
 • 1 6 lat
 • 1
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 35 3 lata
 • 35
 • 31 4 lata
 • 31
 • 7 5 lata
 • 7
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 26 3 lata
 • 26
 • 36 4 lata
 • 36
 • 16 5 lata
 • 16
 • 1 6 lat
 • 1
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 16,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 16,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat toruński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 525 Oddziały
 • 9 389 Uczniowie
 • 4 564 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 825 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,6%
  51,4%
 • 1 151 Uczniowie w 1 klasie
 • 541 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 610 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 079 Absolwenci 2016
 • 552 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 527 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5 Oddziały
 • 41 Uczniowie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie)
 • 26 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 36,6%
  63,4%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Absolwenci 2016
 • 2 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 17,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat toruński
  17,8
  woj. kujawsko-pomorskie
  17,6
  Cała Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,8 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,8
 • 17,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,8
 • 17,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,9
 • 8,2 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 8,2
 •  
 • 743,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 595,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 147,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 9,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 11 777 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 9 374 angielski
 • 2 403 niemiecki
 • 1 169 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 1 168 niemiecki
 • 1 angielski
 • 29 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 29 angielski
 •  
 • 85,26 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  85,26
  Województwo
  93,73
  Kraj
  95,46
 • 84,08 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat toruński
  84,08
  woj. kujawsko-pomorskie
  91,77
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat toruński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat toruński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat toruński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 7 Oddziały
 • 105 Uczniowie
 • 52 Kobiety
  (uczniowie)
 • 53 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,5%
  50,5%
 • 21 Uczniowie w 1 klasie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 92 Absolwenci
 • 47 Kobiety
  (absolwenci)
 • 45 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 5 Oddziały
 • 93 Uczniowie
 • 40 Kobiety
  (uczniowie)
 • 53 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,0%
  57,0%
 • 42 Absolwenci
 • 25 Kobiety
  (absolwenci)
 • 17 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat toruński
  16,5
  Kujawsko-pomorskie
  27,1
  Polska
  26,2
 •  
 • 12,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 9,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat toruński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 30 Oddziały
 • 471 Uczniowie
 • 157 Kobiety
  (uczniowie)
 • 314 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,3%
  66,7%
 • 141 Uczniowie w 1 klasie
 • 50 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 91 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 67 Absolwenci
 • 15 Kobiety
  (absolwenci)
 • 52 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • pow. toruński
  15,7
  Kujawsko-pomorskie
  23,0
  Cała Polska
  23,8
 •  
 • 47,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 26,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat toruński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 12 Oddziały
 • 133 Uczniowie
 • 51 Kobiety
  (uczniowie)
 • 82 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,3%
  61,7%
 • 78 Uczniowie w 1 klasie
 • 27 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 51 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 2 Oddziały
 • 13 Uczniowie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 30,8%
  69,2%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 10,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  10,4
  Województwo
  13,9
  Kraj
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 10,4 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 10,4
 • 11,1 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 11,1
 • 6,5 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 6,5
 •  
 • 11,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 5,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia specjalne dla młodzieży)
 • 2,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 1 325 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 700 angielski
 • 625 niemiecki
 • 20 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 20 angielski
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat toruński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 1 Oddziały
 • 15 Uczniowie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 80,0%
  20,0%
 • 19 Absolwenci
 • 9 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat toruński
  15,0
  Województwo
  19,3
  Cały kraj
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 15,0 Szkoły policealne ogółem
 • 15,0
 • 15,0 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 15,0
 •  
 • 0,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 0,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 17,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat toruński, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat toruński, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat toruński, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat toruński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie toruńskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie toruńskim znajdowało się 9 hoteli (1 ★★★★, 4 ★★★, 3 ★★, 1 ), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 4 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • ośrodki wczasowe: 3 (całoroczne: 1)
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 5
  • drzwi automatycznie otwierane: 4
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 8 (liczba sal: 21, liczba miejsc: 1 290)
  • z nagłośnieniem: 8
  • z projektorem multimedialnym: 8
  • z zestawem do wideokonferencji: 5
  • z obsługą techniczną: 6
  • z ekranem: 9
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 6
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 7
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 11


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie toruńskim: 7 (publiczne: 7, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 5, udogodnienia wewnątrz budynku: 4). W powiecie toruńskim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 760 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 286 (uczestnicy: 12 943)
  • seanse filmowe: 5 (uczestnicy: 253)
  • wystawy: 6 (uczestnicy: 780)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 300)
  • koncerty: 25 (uczestnicy: 2 920)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 87 (uczestnicy: 2 806)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 15 (uczestnicy: 734)
  • konkursy: 40 (uczestnicy: 1 086)
  • pokazy teatralne: 7 (uczestnicy: 650)
  • interdyscyplinarne: 2 (uczestnicy: 150)
  • warsztaty: 59 (uczestnicy: 935)
  • inne: 37 (uczestnicy: 2 329)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 44 (członkowie: 681)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 96)
  • taneczne: 3 (członkowie: 43)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 30)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 10)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 15)
  • teatralne: 2 (członkowie: 79)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 4 (członkowie: 171)
  • koło gospodyń wiejskich: 22 (członkowie: 168)
  • inne: 4 (członkowie: 69)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 40)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 20)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 3
  • komputerowe: 2
  • sale baletowe/taneczne: 3
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 21 (członkowie: 352)
  • teatralne: 1 (członkowie: 64)
  • muzyczne - instrumentalne: 6 (członkowie: 101)
  • wokalne i chóry: 5 (członkowie: 75)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 5 (członkowie: 60)
  • taneczne: 3 (członkowie: 37)
  • inne: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie toruńskim działały 3 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 4 319 zwiedzających, co daje 396 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie toruńskim działało 31 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 330 233 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 44 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 16 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 10 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 30 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 359 246 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 160
  • dostępne dla czytelników: 91
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 88
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 24
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 14
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 25
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 25


 • Biblioteki naukowe w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie toruńskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 24 897 wolumenów w tym ziobry specjalne: 707.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1


 • Kluby sportowe w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie toruńskim działały 44 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 2 166 członków. Zarejestrowano 2 338 ćwiczących (mężczyźni: 1 714, kobiety: 624, chłopcy do lat 18: 1 294, dziewczęta do lat 18: 536). Aktywne były 74 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (57), instruktora sportowego (39) oraz inne osoby (16).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie toruńskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat toruński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat toruński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 40 wypadków drogowych w powiecie toruńskim odnotowano 15 ofiar śmiertelnych oraz 36 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 36,5 wypadków (mniej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 13,7 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 20,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 50,9 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie toruńskim zarejestrowanych było 88 387 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 65 432 samochodów osobowych (603,9 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie mniej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski), 8 567 samochodów ciężarowych (93,2 - wartość porównywalna do wartości dla województwa oraz mniej od wartości dla całego kraju), 216 autobusów (2,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 530 ciągników siodłowych (14,1 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 5 791 motocykli (53,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,8 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,7 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 24,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 13,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 26,0 lat.


  W 2019 roku w powiecie toruńskim znajdowało się 122 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 19 taksówek oraz 19 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie toruńskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 40 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 15 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 36 Ranni
  (rok 2020)
 • 35 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie toruńskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 36,51 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. toruński
  36,5
  Województwo
  40,1
  Polska
  61,5
 • 13,69 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  13,7
  Kujawsko-pomorskie
  6,5
  Polska
  6,5
 • 32,86 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat toruński
  32,9
  Województwo
  41,7
  Cały kraj
  69,2
 • 20,36 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2019)
 • powiat toruński
  20,4
  woj. kujawsko-pomorskie
  12,4
  Cała Polska
  9,1
 • 50,91 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2019)
 • Tutaj
  50,9
  Województwo
  57,2
  Cały kraj
  110,9
 • 37,50 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Powiat
  37,5
  woj. kujawsko-pomorskie
  16,2
  Cały kraj
  10,6
 • 90,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • pow. toruński
  90,0
  Województwo
  103,9
  Cała Polska
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 88 387 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie toruńskim w 2019 roku
 • 65 432 Samochody osobowe
 • 8 567 Samochody ciężarowe
 • 206 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 216 Autobusy
 • 495 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 531 Ciągniki samochodowe
 • 1 530   Ciągniki siodłowe
 • 6 355 Ciągniki rolnicze
 • 5 791 Motocykle
 • 2 026   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 5 417 Motorowery
 • 65 432Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie toruńskim
 • Samochody osobowe w powiecie toruńskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 603,9 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat toruński
  603,9
  woj. kujawsko-pomorskie
  623,6
  Cała Polska
  634,7
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg14 928
  • 1400-1649 kg16 530
  • 1650-1899 kg16 496
  • 1900 kg i więcej17 478
 • 14 928 do 1399 kg
 • 16 530 1400-1649 kg
 • 16 496 1650-1899 kg
 • 17 478 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 24 013 do 1399 cm3
 • 24 013
 • 36 277 1400-1999 cm3
 • 36 277
 • 5 142 2000 i więcej cm3
 • 5 142
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie toruńskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna30 373
  • olej napędowy20 658
  • gaz (LPG)12 741
  • pozostałe1 660
 • 30 373 benzyna
 • 20 658 olej napędowy
 • 12 741 gaz (LPG)
 • 1 660 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 844 do 1 roku
 • 844
 • 576 2 lata
 • 576
 • 648 3 lata
 • 648
 • 1 648 4-5 lat
 • 1 648
 • 1 976 6-7 lat
 • 1 976
 • 2 746 8-9 lat
 • 2 746
 • 3 876 10-11 lat
 • 3 876
 • 11 076 12-15 lat
 • 11 076
 • 14 681 16-20 lat
 • 14 681
 • 9 888 21-25 lat
 • 9 888
 • 6 567 26-30 lat
 • 6 567
 • 10 906 31 lat i więcej
 • 10 906
 • 19,8 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie toruńskim
 • Tutaj
  19,8 lat
  woj. kujawsko-pomorskie
  19,7 lat
  Polska
  18,4 lat
 • 8 567Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie toruńskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie toruńskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 93,2 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  93,2
  Województwo
  92,4
  Cała Polska
  101,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 386 do 999 kg
 • 4 386
 • 2 353 1000-1499 kg
 • 2 353
 • 592 1500-2999 kg
 • 592
 • 61 3000-3499 kg
 • 61
 • 122 3500-4999 kg
 • 122
 • 337 5000-6999 kg
 • 337
 • 310 7000-9999 kg
 • 310
 • 255 10000-14999 kg
 • 255
 • 151 15000 kg i więcej
 • 151
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 141
  • olej napędowy6 503
  • gaz (LPG)372
  • pozostałe551
 • 1 141 benzyna
 • 6 503 olej napędowy
 • 372 gaz (LPG)
 • 551 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 91 do 1 roku
 • 91
 • 69 2 lata
 • 69
 • 87 3 lata
 • 87
 • 292 4-5 lat
 • 292
 • 334 6-7 lat
 • 334
 • 526 8-9 lat
 • 526
 • 617 10-11 lat
 • 617
 • 1 275 12-15 lat
 • 1 275
 • 1 691 16-20 lat
 • 1 691
 • 1 219 21-25 lat
 • 1 219
 • 673 26-30 lat
 • 673
 • 1 693 31 lat i więcej
 • 1 693
 • 19,7 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie toruńskim
 • powiat toruński
  19,7 lat
  woj. kujawsko-pomorskie
  20,2 lat
  Cała Polska
  19,0 lat
 • 216Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie toruńskim
 • Autobusy w powiecie toruńskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 2,0 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  2,0
  woj. kujawsko-pomorskie
  3,0
  Cała Polska
  3,2
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna7
  • olej napędowy197
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe12
 • 7 benzyna
 • 197 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 12 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 3 4-5 lat
 • 3
 • 3 6-7 lat
 • 3
 • 3 8-9 lat
 • 3
 • 9 10-11 lat
 • 9
 • 23 12-15 lat
 • 23
 • 44 16-20 lat
 • 44
 • 27 21-25 lat
 • 27
 • 35 26-30 lat
 • 35
 • 69 31 lat i więcej
 • 69
 • 24,4 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie toruńskim
 • Powiat
  24,4 lat
  Kujawsko-pomorskie
  23,7 lat
  Kraj
  21,2 lat
 • 1 530Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie toruńskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie toruńskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 14,1 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  14,1
  woj. kujawsko-pomorskie
  9,1
  Polska
  11,7
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna6
  • olej napędowy1 436
  • gaz (LPG)3
  • pozostałe85
 • 6 benzyna
 • 1 436 olej napędowy
 • 3 gaz (LPG)
 • 85 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 121 do 1 roku
 • 121
 • 62 2 lata
 • 62
 • 63 3 lata
 • 63
 • 94 4-5 lat
 • 94
 • 124 6-7 lat
 • 124
 • 117 8-9 lat
 • 117
 • 108 10-11 lat
 • 108
 • 301 12-15 lat
 • 301
 • 202 16-20 lat
 • 202
 • 147 21-25 lat
 • 147
 • 100 26-30 lat
 • 100
 • 91 31 lat i więcej
 • 91
 • 13,6 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie toruńskim
 • powiat toruński
  13,6 lat
  Kujawsko-pomorskie
  15,1 lat
  Kraj
  12,2 lat
 • 5 791Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie toruńskim
 • Motocykle w powiecie toruńskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 53,4 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. toruński
  53,4
  Województwo
  46,7
  Cały kraj
  41,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 49 do 1 roku
 • 49
 • 36 2 lata
 • 36
 • 67 3 lata
 • 67
 • 201 4-5 lat
 • 201
 • 99 6-7 lat
 • 99
 • 128 8-9 lat
 • 128
 • 197 10-11 lat
 • 197
 • 508 12-15 lat
 • 508
 • 585 16-20 lat
 • 585
 • 422 21-25 lat
 • 422
 • 555 26-30 lat
 • 555
 • 2 944 31 lat i więcej
 • 2 944
 • 26,0 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie toruńskim
 • Powiat
  26,0 lat
  Województwo
  26,6 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 122 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 38 km  Będących pod zarządem gminy
 • 44 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 39 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie toruńskim w latach 2013 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 987,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  987,5 km
  Kujawsko-pomorskie
  625,4 km
  Polska
  496,9 km
 • 11,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat toruński
  11,2 km
  Kujawsko-pomorskie
  5,4 km
  Kraj
  4,1 km
 • 0,0 km Długość bus-pasów
 • 19 Liczba licencji na taksówki
 • 19 Liczba taksówek