Powiat toruński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat toruński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 106 119 Liczba mieszkańców
 • 1 230 km2 Powierzchnia
 • 85 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 17,6% Stopa urbanizacji
 • Marek Olszewski Starosta
 • ul Towarowa 4-6, 87-100 Toruń Adres starostwa powiatowego
 • CTR Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie toruńskim (1)
 • Chełmża
Powiat toruński na mapie
Identyfikatory
 • 0415 TERYT (TERC)
Herb powiatu toruńskiego
powiat toruński herb
Flaga powiatu toruńskiego
powiat toruński flaga

Powiat toruński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat toruński ma 106 119 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2018 liczba mieszkańców wzrosła o 26,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,2 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu toruńskiego w 2050 roku wynosi 133 255, z czego 67 425 to kobiety, a 65 830 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu toruńskiego zawarli w 2017 roku 513 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  29,0% mieszkańców powiatu toruńskiego jest stanu wolnego, 59,7% żyje w małżeństwie, 3,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,6% to wdowy/wdowcy.

  Powiat toruński ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 217. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 2,07 na 1000 mieszkańców powiatu toruńskiego. W 2017 roku urodziło się 1 141 dzieci, w tym 48,5% dziewczynek i 51,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 473 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,23 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 38,7% zgonów w powiecie toruńskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,5% zgonów w powiecie toruńskim były nowotwory, a 5,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu toruńskiego przypada 8.59 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 2 075 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 125 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu toruńskiego 950. W tym samym roku 60 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 33 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 27.

  63,2% mieszkańców powiatu toruńskiego jest w wieku produkcyjnym, 21,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 15,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu toruńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 106 119 Liczba mieszkańców
 • 53 826 Kobiety
 • 52 293 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie toruńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie toruńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie toruńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu toruńskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 133 255 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 67 425 Kobiety
 • 65 830 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie toruńskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie toruńskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie toruńskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu toruńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 38,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. toruński
  38,2 lat
  woj. kujawsko-pomorskie
  41,2 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 39,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat toruński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu toruńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat toruński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat toruński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat toruński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,0% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  29,0%
  woj. kujawsko-pomorskie
  29,2%
  Polska
  28,8%
 • 24,7% Kobiety
  (Panny)
 • 33,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,7% Żonaci/Zamężne
 • pow. toruński
  59,7%
  Kujawsko-pomorskie
  56,3%
  Cały kraj
  55,8%
 • 58,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,6% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  7,6%
  woj. kujawsko-pomorskie
  9,4%
  Cała Polska
  9,6%
 • 12,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  3,6%
  woj. kujawsko-pomorskie
  4,9%
  Cały kraj
  5,0%
 • 4,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • powiat toruński
  0,2%
  woj. kujawsko-pomorskie
  0,3%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie toruńskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. toruński
  4,9
  Województwo
  4,9
  Kraj
  5,0
 • 2,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  2,0
  Kujawsko-pomorskie
  1,9
  Polska
  1,7
 • 513 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie toruńskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 217 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 125 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 92 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 2,07 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  2,1
  Kujawsko-pomorskie
  -0,2
  Kraj
  -0,0
 • -3,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 2,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie toruńskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie toruńskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie toruńskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie toruńskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1 141 Urodzenia żywe
 • 553 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 588 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,5%
  51,5%
 • 10,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. toruński
  10,9
  Kujawsko-pomorskie
  10,0
  Cała Polska
  10,5
 • 42,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  42,4
  Kujawsko-pomorskie
  42,2
  Cały kraj
  44,2
 • 13.7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 13.7
 • 48.75 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48.75
 • 96.83 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 96.83
 • 84.9 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 84.9
 • 37.57 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 37.57
 • 6.96 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.96
 • 3 473 g Średnia waga noworodków
 • 3 384 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 556 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. toruński
  3 473 g
  Kujawsko-pomorskie
  3 414 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 25 Waga 4500g - 4999g
 • 25
 • 141 Waga 4000g - 4499g
 • 141
 • 402 Waga 3500g - 3999g
 • 402
 • 383 Waga 3000g - 3499g
 • 383
 • 142 Waga 2500g - 2999g
 • 142
 • 37 Waga 2000g - 2499g
 • 37
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,44 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,44
  woj. kujawsko-pomorskie
  1,41
  Polska
  1,45
 • 0,70 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,70
  Kujawsko-pomorskie
  0,67
  Kraj
  0,71
 • 1,23 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  1,23
  Województwo
  0,98
  Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie toruńskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 892 Zgony
 • 393 Kobiety
  (Zgony)
 • 499 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,1%
  55,9%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 8,6 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,6
  Kujawsko-pomorskie
  9,9
  Cała Polska
  10,1
 • 77,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat toruński
  77,3
  Kujawsko-pomorskie
  103,5
  Cały kraj
  101,5
 • 0,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  0,9
  Województwo
  4,4
  Cała Polska
  4,0
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. toruński
  2,9
  Województwo
  3,2
  Polska
  3,2
 • 1,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Kujawsko-pomorskie
  1,7
  Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie toruńskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. toruński
  44,4%
  Województwo
  48,0%
  Cała Polska
  45,7%
 • 29,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat toruński
  29,8%
  Województwo
  27,5%
  Cała Polska
  26,7%
 • 5,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat toruński
  5,0%
  woj. kujawsko-pomorskie
  5,0%
  Cały kraj
  6,1%
 • 0,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  0,3
  Cała Polska
  5,9
 • 74,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Kujawsko-pomorskie
  74,3
  Kraj
  74,3
 • 238,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. toruński
  238,6
  Województwo
  270,7
  Kraj
  274,3
 • 266,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  266,9
  Polska
  261,6
 • 355,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 328,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 382,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat toruński
  355,5
  Kujawsko-pomorskie
  472,1
  Polska
  469,0
 • 94,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 28,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 158,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat toruński
  94,2
  Kujawsko-pomorskie
  110,8
  Cały kraj
  87,7
 • 30,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. toruński
  30,8
  Województwo
  32,2
  Polska
  31,8
 • 1,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat toruński
  1,9
  Kujawsko-pomorskie
  8,8
  Cały kraj
  8,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,3%
  woj. kujawsko-pomorskie
  1,0%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 075 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 080 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 995 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 60 Zameldowania z zagranicy
 • 32 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 28 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 125 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 617 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 508 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 33 Wymeldowania za granicę
 • 16 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 17 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 977 Saldo migracji
 • 479 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 498 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 950 Saldo migracji wewnętrznych
 • 463 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 487 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 27 Saldo migracji zagranicznych
 • 16 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 11 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie toruńskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 17,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 12,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 10,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat toruński, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat toruński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie toruńskim oddano do użytku 656 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,21 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie toruńskim to 31 602 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 299 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  88,7% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 11,3% na sprzedaż lub wynajem. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 79,4% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 20,6% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie toruńskim to 5,06 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie toruńskim to 111,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,83% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,63% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,59% mieszkań posiada łazienkę, 83,44% korzysta z centralnego ogrzewania, a 17,18% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 31 602 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 299,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  299,20
  woj. kujawsko-pomorskie
  358,10
  Cała Polska
  375,70
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 90,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat toruński
  90,70 m2
  Województwo
  70,10 m2
  Cała Polska
  74,00 m2
 • 27,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat toruński
  27,10 m2
  woj. kujawsko-pomorskie
  25,10 m2
  Cały kraj
  27,80 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 4,33 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,33
  woj. kujawsko-pomorskie
  3,77
  Cała Polska
  3,82
 • 3,34 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. toruński
  3,34
  Kujawsko-pomorskie
  2,79
  Kraj
  2,66
 • 0,77 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat toruński
  0,77
  woj. kujawsko-pomorskie
  0,74
  Kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 656 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 6,21 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. toruński
  6,21
  woj. kujawsko-pomorskie
  3,72
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 3 318 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,06 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat toruński
  5,06
  Kujawsko-pomorskie
  4,09
  Cała Polska
  3,91
 • 31,41 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. toruński
  31,41
  woj. kujawsko-pomorskie
  15,21
  Polska
  18,14
 • 72 951 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 111,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  111,2 m2
  Województwo
  92,7 m2
  Cała Polska
  92,7 m2
 • 0,69 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat toruński
  0,69 m2
  woj. kujawsko-pomorskie
  0,34 m2
  Kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 97,83% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat toruński
  97,83%
  woj. kujawsko-pomorskie
  98,12%
  Kraj
  96,83%
 • 93,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  93,63%
  Województwo
  95,22%
  Cały kraj
  93,74%
 • 90,59% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  90,59%
  woj. kujawsko-pomorskie
  91,92%
  Kraj
  91,41%
 • 83,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat toruński
  83,44%
  Województwo
  82,21%
  Kraj
  82,34%
 • 17,18% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat toruński
  17,18%
  woj. kujawsko-pomorskie
  47,95%
  Cały kraj
  55,55%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

Powiat toruński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie toruńskim na 1000 mieszkańców pracuje 148 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 46,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 53,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie toruńskim wynosiło w 2017 roku 12,3% (16,0% wśród kobiet i 9,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie toruńskim wynosiło 3 483,08 PLN, co odpowiada 76.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu toruńskiego 7 443 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 059 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -4 384.

  31,4% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu toruńskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 32,2% w przemyśle i budownictwie, a 15,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 148 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  148,0
  woj. kujawsko-pomorskie
  227,0
  Polska
  247,0
 • 12,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 16,0% Kobiety
 • 9,0% Mężczyźni
 • Tutaj
  12,3%
  woj. kujawsko-pomorskie
  9,9%
  Cały kraj
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie toruńskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie toruńskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie toruńskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 483 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 483 PLN
  Kujawsko-pomorskie
  3 886 PLN
  Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie toruńskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 7 443 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 059 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -4 384 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,41 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 31,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 30,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 32,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 32,2% Przemysł i budownictwo
 • 23,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 40,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,7% Pozostałe
 • 31,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie toruńskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15 647 Pracujący ogółem
 • 7 341 Kobiety
 • 8 306 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie toruńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 21,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,2% W wieku produkcyjnym
 • 59,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 15,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 20,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 10,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat toruński, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 58,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  58,3
  woj. kujawsko-pomorskie
  62,5
  Cały kraj
  63,4
 • 24,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat toruński
  24,3
  Kujawsko-pomorskie
  33,1
  Polska
  34,0
 • 71,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. toruński
  71,4
  Kujawsko-pomorskie
  112,9
  Cała Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 65,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 68,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 34,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 31,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat toruński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie toruńskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 9 922 podmioty gospodarki narodowej, z czego 7 960 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 969 nowych podmiotów, a 856 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (1 105) podmiotów zarejestrowano w roku 2013, a najmniej (872) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (875) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2016 roku, najmniej (572) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie toruńskim najwięcej (551) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (9 556) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,0% (296) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,9% (2 572) podmiotów, a 71,1% (7 054) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie toruńskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.7%) oraz Budownictwo (16.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 9 922 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 296 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 572 Przemysł i budownictwo
 • 7 054 Pozostała działalność
 • 969 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie toruńskim w 2017 roku
 • 856 Podmioty wyrejestrowane w powiecie toruńskim w 2017 roku
 • 7 960 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 556 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 9 556
 • 311 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 311
 • 51 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 51
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 9 918 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 9 918
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 62 Spółdzielnie ogółem
 • 62
 • 674 Spółki handlowe ogółem
 • 674
 • 74  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 74
 • 5  Spółki handlowe - akcyjne
 • 5
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 551  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 551
 • 72    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 72
 • 424 Spółki cywilne ogółem
 • 424
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 960 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 2 044 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 2 044
 • 1 345 Budownictwo
 • 1 345
 • 746 Przetwórstwo przemysłowe
 • 746
 • 745 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 745
 • 658 Transport i gospodarka magazynowa
 • 658
 • 533 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 533
 • 393 Pozostała działalność
 • 393
 • 305 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 305
 • 234 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 234
 • 185 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 185
 • 179 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 179
 • 166 Edukacja
 • 166
 • 159 Informacja i komunikacja
 • 159
 • 125 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 125
 • 93 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 93
 • 26 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 26
 • 13 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 13
 • 11 Górnictwo i wydobywanie
 • 11
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat toruński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie toruńskim stwierdzono 1 975 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,80 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie toruńskim wynosi 81,50% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu toruńskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,94 (wykrywalność 62%) oraz o charakterze gospodarczym - 7,43 (wykrywalność 94%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 6,72 (57%), drogowe - 2,25 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,29 (83%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat toruński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 975 Przestępstwa ogółem
 • 1 975
 • 834 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 834
 • 780 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 780
 • 236 Przestępstwa drogowe
 • 236
 • 30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 30
 • 706 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 706
 • 18,80 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  18,80
  woj. kujawsko-pomorskie
  17,99
  Kraj
  19,62
 • 7,94 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat toruński
  7,94
  woj. kujawsko-pomorskie
  10,80
  Polska
  12,07
 • 7,43 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. toruński
  7,43
  Kujawsko-pomorskie
  4,49
  Kraj
  4,94
 • 2,25 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat toruński
  2,25
  Kujawsko-pomorskie
  1,72
  Polska
  1,78
 • 0,29 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. toruński
  0,29
  woj. kujawsko-pomorskie
  0,40
  Cały kraj
  0,49
 • 6,72 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. toruński
  6,72
  Kujawsko-pomorskie
  8,90
  Cały kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat toruński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  82%
  Województwo
  74%
  Cały kraj
  72%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. toruński
  62%
  Kujawsko-pomorskie
  63%
  Polska
  60%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. toruński
  94%
  Województwo
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. toruński
  99%
  woj. kujawsko-pomorskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. toruński
  83%
  Województwo
  85%
  Cała Polska
  84%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  57%
  Województwo
  58%
  Kraj
  52%

Powiat toruński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu toruńskiego wyniosła w 2017 roku 87,9 mln złotych, co daje 837 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 17.4% w porównaniu do roku 2016. Największa część budżetu powiatu toruńskiego - 21.2% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (20%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (18.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 16,3 mln złotych, czyli 18,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu toruńskiego wyniosła w 2017 roku 88,6 mln złotych, co daje 844 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 11.3% w porównaniu do roku 2016. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (30.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (27.4%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (18.6%). W budżecie powiatu toruńskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 197 złotych na mieszkańca (23,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,0 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie toruńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu toruńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat toruński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu toruńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2010 - 2017
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  70,4 mln

  729(100%)

  72,5 mln

  740(100%)

  77,3 mln

  779(100%)

  80,2 mln

  798(100%)

  91,0 mln

  896(100%)

  83,3 mln

  812(100%)

  74,0 mln

  712(100%)

  87,9 mln

  837(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20102011201220132014201520162017
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  18,1 mln

  187(25.7%)

  16,6 mln

  168(22.9%)

  17,5 mln

  175(22.6%)

  19,1 mln

  190(23.9%)

  18,9 mln

  185(20.8%)

  19,1 mln

  185(22.9%)

  20,5 mln

  196(27.7%)

  18,6 mln

  176(21.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  14,4 mln

  149(20.5%)

  15,7 mln

  159(21.6%)

  17,0 mln

  170(22%)

  20,3 mln

  201(25.3%)

  20,8 mln

  204(22.9%)

  17,5 mln

  170(21%)

  16,8 mln

  161(22.8%)

  17,6 mln

  166(20%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  10,8 mln

  112(15.3%)

  11,0 mln

  112(15.2%)

  12,0 mln

  120(15.5%)

  10,6 mln

  105(13.2%)

  19,5 mln

  191(21.4%)

  14,4 mln

  140(17.3%)

  9,7 mln

  92,8(13.1%)

  16,2 mln

  153(18.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  8,4 mln

  86,7(11.9%)

  9,4 mln

  95,0(12.9%)

  9,7 mln

  96,8(12.5%)

  10,4 mln

  103(12.9%)

  10,9 mln

  107(12%)

  11,5 mln

  111(13.8%)

  10,7 mln

  102(14.5%)

  12,1 mln

  115(13.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  6,0 mln

  62,4(8.6%)

  7,8 mln

  79,0(10.8%)

  8,1 mln

  80,8(10.4%)

  8,3 mln

  82,4(10.4%)

  7,2 mln

  70,4(7.9%)

  7,8 mln

  75,1(9.3%)

  3,8 mln

  36,1(5.1%)

  4,8 mln

  45,9(5.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,3 mln

  23,6(3.2%)

  2,4 mln

  24,1(3.3%)

  2,5 mln

  25,2(3.3%)

  2,5 mln

  25,0(3.1%)

  2,5 mln

  24,2(2.7%)

  2,9 mln

  28,0(3.5%)

  3,2 mln

  30,3(4.3%)

  3,7 mln

  35,1(4.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  6,0 mln

  62,0(8.5%)

  5,7 mln

  58,2(7.9%)

  4,3 mln

  43,4(5.6%)

  4,6 mln

  45,8(5.8%)

  4,7 mln

  45,8(5.1%)

  4,5 mln

  43,6(5.4%)

  3,7 mln

  35,0(4.9%)

  3,3 mln

  31,0(3.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  685,7 tys

  7,1(1%)

  916,5 tys

  9,3(1.3%)

  872,4 tys

  8,7(1.1%)

  774,8 tys

  7,7(1%)

  752,1 tys

  7,4(0.8%)

  1,5 mln

  14,4(1.8%)

  2,1 mln

  20,0(2.8%)

  2,3 mln

  22,1(2.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,4 mln

  14,4(2%)

  1,2 mln

  12,2(1.7%)

  2,0 mln

  20,2(2.6%)

  1,5 mln

  14,6(1.8%)

  1,7 mln

  16,7(1.9%)

  1,5 mln

  14,8(1.8%)

  870,1 tys

  8,3(1.2%)

  1,4 mln

  12,8(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,1 mln

  11,9(1.6%)

  438,7 tys

  4,4(0.6%)

  513,7 tys

  5,1(0.7%)

  678,7 tys

  6,7(0.8%)

  544,9 tys

  5,3(0.6%)

  891,0 tys

  8,6(1.1%)

  733,2 tys

  7,0(1%)

  1,2 mln

  11,1(1.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  169,9 tys

  1,8(0.2%)

  161,1 tys

  1,6(0.2%)

  170,4 tys

  1,7(0.2%)

  237,9 tys

  2,4(0.3%)

  286,6 tys

  2,8(0.3%)

  228,8 tys

  2,2(0.3%)

  283,9 tys

  2,7(0.4%)

  416,8 tys

  3,9(0.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  332,2 tys

  3,4(0.5%)

  350,0 tys

  3,5(0.5%)

  331,7 tys

  3,3(0.4%)

  333,8 tys

  3,3(0.4%)

  322,8 tys

  3,2(0.4%)

  407,6 tys

  3,9(0.5%)

  332,3 tys

  3,2(0.4%)

  377,2 tys

  3,6(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  105,3 tys

  1,1(0.1%)

  124,4 tys

  1,3(0.2%)

  1,4 mln

  14,4(1.9%)

  230,2 tys

  2,3(0.3%)

  236,5 tys

  2,3(0.3%)

  207,8 tys

  2,0(0.2%)

  318,1 tys

  3,0(0.4%)

  278,6 tys

  2,6(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  406,5 tys

  4,2(0.6%)

  588,4 tys

  6,0(0.8%)

  723,1 tys

  7,2(0.9%)

  498,9 tys

  4,9(0.6%)

  520,6 tys

  5,1(0.6%)

  366,3 tys

  3,5(0.4%)

  306,2 tys

  2,9(0.4%)

  270,6 tys

  2,6(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  245,5 tys

  2,4(0.3%)

  249,7 tys

  2,4(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  134,6 tys

  1,4(0.2%)

  81,1 tys

  0,8(0.1%)

  82,2 tys

  0,8(0.1%)

  103,9 tys

  1,0(0.1%)

  90,9 tys

  0,9(0.1%)

  187,1 tys

  1,8(0.2%)

  77,7 tys

  0,7(0.1%)

  108,8 tys

  1,0(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  3,2 tys

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  16,1 tys

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 mln

  19,2(2.2%)

  315,4 tys

  3,1(0.4%)

  403,8 tys

  3,9(0.5%)

  14,3 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,1 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  4,7 tys

  0,0(0%)

  5,9 tys

  0,1(0%)

  4,8 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  25,0 tys

  0,3(0%)

  30,0 tys

  0,3(0%)

  35,0 tys

  0,4(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  3,6 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  24,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  63,5 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie toruńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu toruńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat toruński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu toruńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2010 - 2017
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  65,8 mln

  682(100%)

  73,4 mln

  749(100%)

  80,5 mln

  811(100%)

  78,5 mln

  781(100%)

  90,9 mln

  894(100%)

  84,7 mln

  825(100%)

  78,7 mln

  758(100%)

  88,6 mln

  844(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20102011201220132014201520162017
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  24,3 mln

  251(36.9%)

  24,2 mln

  245(33%)

  27,1 mln

  271(33.7%)

  26,9 mln

  267(34.3%)

  28,4 mln

  278(31.3%)

  25,2 mln

  244(29.8%)

  25,2 mln

  241(32%)

  26,9 mln

  254(30.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  10,1 mln

  105(15.4%)

  12,0 mln

  121(16.3%)

  13,2 mln

  132(16.4%)

  16,9 mln

  168(21.6%)

  17,6 mln

  172(19.3%)

  19,5 mln

  188(23%)

  21,8 mln

  208(27.6%)

  24,2 mln

  230(27.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  12,4 mln

  128(18.8%)

  12,4 mln

  125(16.8%)

  12,5 mln

  126(15.6%)

  13,9 mln

  138(17.8%)

  15,2 mln

  148(16.7%)

  15,1 mln

  146(17.8%)

  16,9 mln

  161(21.4%)

  16,5 mln

  156(18.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,0 mln

  41,6(6.1%)

  4,5 mln

  45,1(6.1%)

  7,1 mln

  71,5(8.9%)

  4,9 mln

  48,4(6.2%)

  13,4 mln

  131(14.7%)

  10,9 mln

  106(12.9%)

  4,8 mln

  46,4(6.2%)

  6,6 mln

  63,0(7.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,0 mln

  30,6(4.5%)

  3,4 mln

  34,8(4.7%)

  3,9 mln

  38,8(4.8%)

  4,4 mln

  44,0(5.7%)

  4,4 mln

  42,9(4.8%)

  3,6 mln

  34,9(4.3%)

  3,1 mln

  29,7(3.9%)

  2,7 mln

  25,5(3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  549,8 tys

  5,7(0.8%)

  1,9 mln

  18,9(2.5%)

  1,7 mln

  16,6(2.1%)

  1,7 mln

  16,9(2.2%)

  2,0 mln

  19,3(2.2%)

  1,7 mln

  16,4(2%)

  1,9 mln

  18,7(2.5%)

  2,1 mln

  19,5(2.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,1 mln

  21,2(3.1%)

  1,5 mln

  14,9(2%)

  1,5 mln

  14,8(1.8%)

  777,1 tys

  7,7(1%)

  1,7 mln

  16,6(1.9%)

  1,7 mln

  16,6(2%)

  1,7 mln

  16,3(2.2%)

  1,9 mln

  17,7(2.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,3 mln

  44,4(6.5%)

  6,7 mln

  67,7(9.1%)

  6,0 mln

  60,4(7.5%)

  5,5 mln

  55,0(7.1%)

  4,0 mln

  39,4(4.4%)

  4,2 mln

  40,4(4.9%)

  790,6 tys

  7,6(1%)

  1,5 mln

  13,9(1.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,9 mln

  19,9(2.9%)

  3,4 mln

  34,6(4.6%)

  3,6 mln

  36,1(4.5%)

  1,7 mln

  17,1(2.2%)

  1,7 mln

  16,6(1.9%)

  1,5 mln

  14,4(1.8%)

  1,3 mln

  12,8(1.7%)

  1,4 mln

  13,1(1.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,5 mln

  26,3(3.9%)

  2,7 mln

  26,9(3.6%)

  2,6 mln

  25,9(3.2%)

  510,1 tys

  5,1(0.6%)

  455,6 tys

  4,5(0.5%)

  452,7 tys

  4,4(0.5%)

  272,3 tys

  2,6(0.3%)

  1,2 mln

  11,5(1.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  286,6 tys

  3,0(0.4%)

  528,8 tys

  5,4(0.7%)

  323,3 tys

  3,2(0.4%)

  651,8 tys

  6,5(0.8%)

  1,6 mln

  15,8(1.8%)

  513,2 tys

  5,0(0.6%)

  335,9 tys

  3,2(0.4%)

  652,3 tys

  6,2(0.7%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  283,4 tys

  2,9(0.4%)

  290,8 tys

  2,9(0.4%)

  273,6 tys

  2,7(0.3%)

  275,6 tys

  2,7(0.4%)

  258,7 tys

  2,5(0.3%)

  343,1 tys

  3,3(0.4%)

  261,4 tys

  2,5(0.3%)

  305,4 tys

  2,9(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  245,5 tys

  2,4(0.3%)

  249,7 tys

  2,4(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  27,5 tys

  0,3(0%)

  24,8 tys

  0,3(0%)

  21,7 tys

  0,2(0%)

  22,3 tys

  0,2(0%)

  22,5 tys

  0,2(0%)

  19,6 tys

  0,2(0%)

  20,8 tys

  0,2(0%)

  75,4 tys

  0,7(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  25,5 tys

  0,3(0%)

  31,1 tys

  0,3(0%)

  35,0 tys

  0,4(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  750

  0,0(0%)

  8,1 tys

  0,1(0%)

  6,9 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,0 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  4,7 tys

  0,0(0%)

  5,9 tys

  0,1(0%)

  4,8 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  6,6 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  649,4 tys

  6,5(0.8%)

  123,4 tys

  1,2(0.2%)

  110,2 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,6 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  50,0 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  24,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  63,5 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat toruński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 28 599 mieszkańców powiatu toruńskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 13 956 kobiet oraz 14 643 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,2% wykształcenie policealne, 9,0% średnie ogólnokształcące, a 17,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 29,5% mieszkańców powiatu toruńskiego, gimnazjalnym 6,4%, natomiast 22,7% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu toruńskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie toruńskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,7%) oraz zasadnicze zawodowe (23,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (35,6%) oraz podstawowe ukończone (19,5%).

  16,2% mieszkańców powiatu toruńskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,8% wśród dziewczynek i 16,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 617 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,50 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,3% ludności (28,9% wśród dziewczynek i 29,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 86,09.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 13,0% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (13,1% wśród dziewczyn i 13,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 81,41.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,2% mieszkańców (13,3% wśród dziewczyn i 13,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 19 uczniów. 15 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,3% mieszkańców powiatu toruńskiego w wieku potencjalnej nauki (28,9% kobiet i 27,8% mężczyzn).

 • 11,7% Wykształcenie wyższe
 • powiat toruński
  11,7%
  woj. kujawsko-pomorskie
  14,8%
  Cała Polska
  17,9%
 • 13,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 9,0% W miastach
  (wyższe)
 • 12,2% Na wsi
  (wyższe)
 • 28,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  28,3%
  Województwo
  31,0%
  Polska
  33,3%
 • 29,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 28,7% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 28,3% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,2% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,2%
  Kujawsko-pomorskie
  2,4%
  Kraj
  2,7%
 • 3,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,2% W miastach
  (policealne)
 • 2,0% Na wsi
  (policealne)
 • 9,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. toruński
  9,0%
  woj. kujawsko-pomorskie
  11,5%
  Kraj
  12,4%
 • 10,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,8% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,5% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. toruński
  17,1%
  Województwo
  17,1%
  Polska
  18,1%
 • 16,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 13,7% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 17,7% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 29,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat toruński
  29,5%
  Kujawsko-pomorskie
  26,5%
  Kraj
  22,9%
 • 23,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,8% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,7% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  6,4%
  Kujawsko-pomorskie
  5,5%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 6,0% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,5% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 22,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  22,7%
  Kujawsko-pomorskie
  20,9%
  Cały kraj
  19,3%
 • 25,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 19,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 21,6% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 22,9% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat toruński
  1,4%
  woj. kujawsko-pomorskie
  1,2%
  Cały kraj
  1,4%
 • 1,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 617 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. toruński
  617,0
  woj. kujawsko-pomorskie
  728,0
  Cała Polska
  811,0
 • 1,50 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  1,50
  woj. kujawsko-pomorskie
  1,14
  Polska
  1,01
 •  
 • 128,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 127,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 59,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 58,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 11,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 86,09 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. toruński
  86,09
  Kujawsko-pomorskie
  95,30
  Kraj
  96,62
 • 82,54 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  82,54
  Województwo
  90,55
  Kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat toruński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat toruński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  18,0
  Województwo
  18,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 544,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 469,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 75,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 7,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 81,41 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat toruński
  81,41
  Województwo
  98,62
  Polska
  100,01
 • 75,29 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  75,29
  Kujawsko-pomorskie
  89,30
  Cała Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat toruński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat toruński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  21,0
  woj. kujawsko-pomorskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 7 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 7
 •  
 • 253,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 177,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 76,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 6,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie toruńskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat toruński
  19,0
  Kujawsko-pomorskie
  26,0
  Cała Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 19 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 19
 • 20 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 20
 • 18 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 18
 • 26,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 16,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Powiat
  15,0
  Województwo
  23,0
  Kraj
  24,0
 • 15 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 15
 • 15 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 15
 • 35,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 20,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  17,0
  Województwo
  19,0
  Kraj
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 17 Szkoły policealne ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 17
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 0,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 16,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat toruński, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat toruński, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat toruński, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat toruński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie toruńskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie toruńskim znajdowało się 8 hoteli (1 ★★★★, 4 ★★★, 2 ★★, 1 ), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • ośrodki wczasowe: 3 (całoroczne: 1)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 5
  • drzwi automatycznie otwierane: 4
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 8 (liczba sal: 21, liczba miejsc: 1 290)
  • z nagłośnieniem: 8
  • z projektorem multimedialnym: 8
  • z zestawem do wideokonferencji: 5
  • z obsługą techniczną: 6
  • z ekranem: 9
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 6
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 7
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 11


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie toruńskim: 11 (publiczne: 11, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 8 (przystosowane wejście do budynku: 8, udogodnienia wewnątrz budynku: 5). W powiecie toruńskim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 480 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 440 (uczestnicy: 38 627)
  • seanse filmowe: 7 (uczestnicy: 530)
  • wystawy: 18 (uczestnicy: 1 190)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 46 (uczestnicy: 3 486)
  • koncerty: 36 (uczestnicy: 10 061)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 72 (uczestnicy: 3 199)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 56 (uczestnicy: 10 238)
  • konkursy: 62 (uczestnicy: 2 508)
  • pokazy teatralne: 15 (uczestnicy: 1 530)
  • warsztaty: 111 (uczestnicy: 2 115)
  • inne: 17 (uczestnicy: 3 770)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 69 (członkowie: 1 240)
  • plastyczne/techniczne: 6 (członkowie: 156)
  • taneczne: 2 (członkowie: 31)
  • muzyczne: 6 (członkowie: 105)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 8)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 15)
  • teatralne: 4 (członkowie: 89)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 15)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 5 (członkowie: 245)
  • koło gospodyń wiejskich: 40 (członkowie: 549)
  • inne: 3 (członkowie: 27)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 8 (absolwenci: 16)
  • plastyczne: 2
  • nauki gry na instrumentach: 2
  • tańca: 1
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 8)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 3
  • komputerowe: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 6


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 18 (członkowie: 372)
  • teatralne: 2 (członkowie: 29)
  • muzyczne - instrumentalne: 5 (członkowie: 159)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 35)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 44)
  • taneczne: 2 (członkowie: 82)
  • inne: 2 (członkowie: 23)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Teatry w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie toruńskim siedzibę miał 1 teatr (teatr lalkowy: 1). Odbyło się 60 przedstawień/widowisk w stałych salach teatralnych, na które przyszło 11 000 widzów.

  Przedstawienia teatralne i widzowie w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie toruńskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 10 981 zwiedzających, co daje 1 046 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie toruńskim działało 30 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 333 185 wolumenów oraz 332 materiały elektroniczne zainwentaryzowane. We wszystkich placówkach zatudnionych było 65 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 15 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 10 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 30 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 359 246 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 145
  • dostępne dla czytelników: 84
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 83
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 22
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 15
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 26
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 16
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 20
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 12


 • Biblioteki naukowe w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie toruńskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 26 336 wolumenów w tym ziobry specjalne: 707. Odnotowano 30 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 1
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1


 • Kluby sportowe w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie toruńskim działały 44 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 2 166 członków. Zarejestrowano 2 338 ćwiczących (mężczyźni: 1 714, kobiety: 624, chłopcy do lat 18: 1 294, dziewczęta do lat 18: 536). Aktywne były 74 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (57), instruktora sportowego (39) oraz inne osoby (16).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie toruńskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat toruński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat toruński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 roku w wyniku 49 wypadków drogowych w powiecie toruńskim odnotowano 15 ofiar śmiertelnych oraz 52 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 46,4 wypadków (wartość porównywalna do wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 14,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 18,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 64,0 rannych (mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2017 roku w powiecie toruńskim zarejestrowanych było 78 064 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 57 238 samochodów osobowych (547,9 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 7 790 samochodów ciężarowych (86,7 - wartość porównywalna do wartości dla województwa oraz nieznacznie mniej od wartości dla całego kraju), 204 autobusów (2,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 264 ciągników siodłowych (12,1 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 4 978 motocykli (47,6 - znacznie więcej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,2 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 18,9 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 12,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 26,4 lat.


  W 2017 roku w powiecie toruńskim znajdowało się 107 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 20 taksówek oraz 20 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 49 Wypadki drogowe
 • 15 Ofiary śmiertelne
 • 52 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie toruńskim w latach 2011 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 46,40 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • powiat toruński
  46,4
  woj. kujawsko-pomorskie
  45,6
  Cała Polska
  85,2
 • 14,28 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • pow. toruński
  14,3
  woj. kujawsko-pomorskie
  7,3
  Kraj
  7,4
 • 18,47 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat toruński
  18,5
  woj. kujawsko-pomorskie
  9,5
  Polska
  9,6
 • 64,03 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  64,0
  Kujawsko-pomorskie
  68,2
  Kraj
  133,2
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 78 064 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie toruńskim w 2016 roku
 • 57 238 Samochody osobowe
 • 7 790 Samochody ciężarowe
 • 343 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 204 Autobusy
 • 366 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 266 Ciągniki samochodowe
 • 1 264   Ciągniki siodłowe
 • 6 222 Ciągniki rolnicze
 • 4 978 Motocykle
 • 1 765   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 5 137 Motorowery
 • 57 238Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie toruńskim
 • Samochody osobowe w powiecie toruńskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 547,9 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  547,9
  Kujawsko-pomorskie
  552,2
  Polska
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg15 429
  • 1400-1649 kg15 622
  • 1650-1899 kg13 607
  • 1900 kg i więcej12 580
 • 15 429 do 1399 kg
 • 15 622 1400-1649 kg
 • 13 607 1650-1899 kg
 • 12 580 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 22 144 do 1399 cm3
 • 22 144
 • 30 811 1400-1999 cm3
 • 30 811
 • 4 283 2000 i więcej cm3
 • 4 283
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie toruńskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna27 303
  • olej napędowy17 375
  • gaz (LPG)11 492
  • pozostałe1 068
 • 27 303 benzyna
 • 17 375 olej napędowy
 • 11 492 gaz (LPG)
 • 1 068 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 625 do 1 roku
 • 625
 • 393 2 lata
 • 393
 • 457 3 lata
 • 457
 • 1 364 4-5 lat
 • 1 364
 • 1 774 6-7 lat
 • 1 774
 • 3 199 8-9 lat
 • 3 199
 • 3 841 10-11 lat
 • 3 841
 • 9 779 12-15 lat
 • 9 779
 • 14 234 16-20 lat
 • 14 234
 • 8 456 21-25 lat
 • 8 456
 • 4 628 26-30 lat
 • 4 628
 • 8 488 31 lat i więcej
 • 8 488
 • 19,2 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie toruńskim
 • Powiat
  19,2 lat
  Kujawsko-pomorskie
  19,0 lat
  Kraj
  17,9 lat
 • 7 790Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie toruńskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie toruńskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 86,7 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. toruński
  86,7
  Kujawsko-pomorskie
  85,0
  Polska
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 060 do 999 kg
 • 4 060
 • 1 990 1000-1499 kg
 • 1 990
 • 586 1500-2999 kg
 • 586
 • 60 3000-3499 kg
 • 60
 • 121 3500-4999 kg
 • 121
 • 333 5000-6999 kg
 • 333
 • 288 7000-9999 kg
 • 288
 • 226 10000-14999 kg
 • 226
 • 126 15000 kg i więcej
 • 126
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 190
  • olej napędowy5 911
  • gaz (LPG)378
  • pozostałe311
 • 1 190 benzyna
 • 5 911 olej napędowy
 • 378 gaz (LPG)
 • 311 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 75 do 1 roku
 • 75
 • 49 2 lata
 • 49
 • 77 3 lata
 • 77
 • 238 4-5 lat
 • 238
 • 494 6-7 lat
 • 494
 • 568 8-9 lat
 • 568
 • 478 10-11 lat
 • 478
 • 1 208 12-15 lat
 • 1 208
 • 1 787 16-20 lat
 • 1 787
 • 868 21-25 lat
 • 868
 • 597 26-30 lat
 • 597
 • 1 351 31 lat i więcej
 • 1 351
 • 18,9 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie toruńskim
 • powiat toruński
  18,9 lat
  woj. kujawsko-pomorskie
  19,3 lat
  Cały kraj
  18,2 lat
 • 204Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie toruńskim
 • Autobusy w powiecie toruńskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 2,0 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat toruński
  2,0
  woj. kujawsko-pomorskie
  2,8
  Cała Polska
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna7
  • olej napędowy193
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe4
 • 7 benzyna
 • 193 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 4 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 2 4-5 lat
 • 2
 • 5 6-7 lat
 • 5
 • 8 8-9 lat
 • 8
 • 8 10-11 lat
 • 8
 • 20 12-15 lat
 • 20
 • 41 16-20 lat
 • 41
 • 31 21-25 lat
 • 31
 • 37 26-30 lat
 • 37
 • 49 31 lat i więcej
 • 49
 • 22,9 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie toruńskim
 • Tutaj
  22,9 lat
  Województwo
  22,8 lat
  Kraj
  20,5 lat
 • 1 264Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie toruńskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie toruńskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 12,1 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat toruński
  12,1
  woj. kujawsko-pomorskie
  7,9
  Cały kraj
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna6
  • olej napędowy1 237
  • gaz (LPG)3
  • pozostałe18
 • 6 benzyna
 • 1 237 olej napędowy
 • 3 gaz (LPG)
 • 18 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 128 do 1 roku
 • 128
 • 39 2 lata
 • 39
 • 61 3 lata
 • 61
 • 93 4-5 lat
 • 93
 • 47 6-7 lat
 • 47
 • 148 8-9 lat
 • 148
 • 138 10-11 lat
 • 138
 • 176 12-15 lat
 • 176
 • 205 16-20 lat
 • 205
 • 107 21-25 lat
 • 107
 • 64 26-30 lat
 • 64
 • 58 31 lat i więcej
 • 58
 • 12,8 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie toruńskim
 • powiat toruński
  12,8 lat
  Kujawsko-pomorskie
  14,5 lat
  Polska
  11,9 lat
 • 4 978Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie toruńskim
 • Motocykle w powiecie toruńskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 47,6 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. toruński
  47,6
  Kujawsko-pomorskie
  41,2
  Cała Polska
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 97 do 1 roku
 • 97
 • 43 2 lata
 • 43
 • 33 3 lata
 • 33
 • 73 4-5 lat
 • 73
 • 109 6-7 lat
 • 109
 • 160 8-9 lat
 • 160
 • 199 10-11 lat
 • 199
 • 314 12-15 lat
 • 314
 • 443 16-20 lat
 • 443
 • 256 21-25 lat
 • 256
 • 780 26-30 lat
 • 780
 • 2 471 31 lat i więcej
 • 2 471
 • 26,4 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie toruńskim
 • Tutaj
  26,4 lat
  Województwo
  26,5 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 107 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 58 km  Będących pod zarządem gminy
 • 13 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 37 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie toruńskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 872,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat toruński
  872,9 km
  Województwo
  532,1 km
  Cały kraj
  388,2 km
 • 10,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. toruński
  10,2 km
  Województwo
  4,6 km
  Polska
  3,2 km
 • 0,0 km Długość bus-pasów
 • 20 Liczba licencji na taksówki
 • 20 Liczba taksówek