Powiat toruński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat toruński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 110 689 Liczba mieszkańców
 • 1 230 km2 Powierzchnia
 • 90 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 17,6% Stopa urbanizacji
 • Marek Olszewski Starosta
 • ul Towarowa 4-6, 87-100 Toruń Adres starostwa powiatowego
 • CTR Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie toruńskim (1)
 • Chełmża
Powiat toruński na mapie
Identyfikatory
 • 0415 TERYT (TERC)
Herb powiatu toruńskiego
powiat toruński herb
Flaga powiatu toruńskiego
powiat toruński flaga

Powiat toruński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat toruński ma 110 689 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 32,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,9 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu toruńskiego w 2050 roku wynosi 133 255, z czego 67 425 to kobiety, a 65 830 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu toruńskiego zawarli w 2021 roku 449 małżeństw, co odpowiada 4,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,0% mieszkańców powiatu toruńskiego jest stanu wolnego, 59,7% żyje w małżeństwie, 3,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,6% to wdowy/wdowcy.

  Powiat toruński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -219. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,99 na 1000 mieszkańców powiatu toruńskiego. W 2021 roku urodziło się 979 dzieci, w tym 48,2% dziewczynek i 51,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 389 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,82 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 32,9% zgonów w powiecie toruńskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,5% zgonów w powiecie toruńskim były nowotwory, a 8,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu toruńskiego przypada 10.89 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 2 512 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 245 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu toruńskiego 1 267. W tym samym roku 31 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 25 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 6.

  62,1% mieszkańców powiatu toruńskiego jest w wieku produkcyjnym, 21,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 16,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu toruńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 110 689 Liczba mieszkańców
 • 56 114 Kobiety
 • 54 575 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie toruńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie toruńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie toruńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu toruńskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 133 255 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 67 425 Kobiety
 • 65 830 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie toruńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie toruńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie toruńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu toruńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 38,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat toruński
  38,9 lat
  woj. kujawsko-pomorskie
  42,2 lat
  Cały kraj
  42,2 lat
 • 40,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat toruński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu toruńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat toruński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat toruński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat toruński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,0% Kawalerowie/Panny
 • pow. toruński
  29,0%
  Województwo
  29,2%
  Kraj
  28,8%
 • 24,7% Kobiety
  (Panny)
 • 33,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,7% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  59,7%
  Kujawsko-pomorskie
  56,3%
  Polska
  55,8%
 • 58,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,6% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  7,6%
  Kujawsko-pomorskie
  9,4%
  Kraj
  9,6%
 • 12,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. toruński
  3,6%
  Kujawsko-pomorskie
  4,9%
  Cała Polska
  5,0%
 • 4,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Tutaj
  0,2%
  Kujawsko-pomorskie
  0,3%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie toruńskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • pow. toruński
  4,1
  Kujawsko-pomorskie
  4,2
  Kraj
  4,4
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,3
  woj. kujawsko-pomorskie
  1,8
  Polska
  1,6
 • 449 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie toruńskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -219 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -117 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -102 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,99 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -2,0
  Kujawsko-pomorskie
  -5,6
  Kraj
  -4,9
 • -7,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie toruńskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie toruńskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie toruńskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie toruńskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 979 Urodzenia żywe
 • 472 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 507 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,2%
  51,8%
 • 8,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,9
  Województwo
  8,1
  Polska
  8,7
 • 35,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  35,1
  Kujawsko-pomorskie
  35,1
  Cała Polska
  37,5
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 43 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 43
 • 82 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 82
 • 79 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 79
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 389 g Średnia waga noworodków
 • 3 321 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 453 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat toruński
  3 389 g
  Kujawsko-pomorskie
  3 385 g
  Cały kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 13 Waga 4500g - 4999g
 • 13
 • 93 Waga 4000g - 4499g
 • 93
 • 320 Waga 3500g - 3999g
 • 320
 • 358 Waga 3000g - 3499g
 • 358
 • 138 Waga 2500g - 2999g
 • 138
 • 38 Waga 2000g - 2499g
 • 38
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,26 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,26
  Województwo
  1,25
  Cała Polska
  1,32
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. toruński
  0,61
  Województwo
  0,60
  Polska
  0,64
 • 0,82 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat toruński
  0,82
  Kujawsko-pomorskie
  0,59
  Kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie toruńskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 198 Zgony
 • 589 Kobiety
  (Zgony)
 • 609 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,2%
  50,8%
 • 5 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 40,0%
  60,0%
 • 10,9 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,9
  woj. kujawsko-pomorskie
  13,8
  Polska
  13,6
 • 122,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  122,4
  Województwo
  169,2
  Polska
  156,7
 • 5,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. toruński
  5,1
  Województwo
  5,6
  Cała Polska
  3,9
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,1
  Kujawsko-pomorskie
  3,8
  Kraj
  3,6
 • 0,9 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. kujawsko-pomorskie
  0,9
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie toruńskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. toruński
  32,9%
  Województwo
  37,4%
  Polska
  34,8%
 • 21,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat toruński
  21,5%
  Kujawsko-pomorskie
  20,6%
  Polska
  19,6%
 • 8,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat toruński
  8,3%
  Kujawsko-pomorskie
  6,0%
  Cały kraj
  5,4%
 • 204 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Kujawsko-pomorskie
  17,6
  Cały kraj
  13,3
 • 81,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Kujawsko-pomorskie
  81,0
  Polska
  74,4
 • 229,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat toruński
  229,6
  Województwo
  288,2
  Cały kraj
  268,1
 • 261,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. kujawsko-pomorskie
  261,4
  Cała Polska
  246,5
 • 352,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 348,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 355,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  352,0
  woj. kujawsko-pomorskie
  521,8
  Cała Polska
  475,8
 • 78,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 52,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 104,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat toruński
  78,5
  Województwo
  101,3
  Cała Polska
  70,6
 • 31,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat toruński
  31,9
  woj. kujawsko-pomorskie
  34,1
  Cały kraj
  32,6
 • 7,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  7,1
  woj. kujawsko-pomorskie
  6,1
  Cała Polska
  6,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. toruński
  0,7%
  Kujawsko-pomorskie
  0,5%
  Kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie toruńskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 81 Osoby w zamachach samobójczych
 • 30 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 51 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 62 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 19 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 32 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 6 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 26 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 23 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 74 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat toruński
  74,0
  woj. kujawsko-pomorskie
  22,0
  Kraj
  36,0
 • 29 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. toruński
  29,0
  woj. kujawsko-pomorskie
  14,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 16 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 16
 • 7 zażycie innych leków
 • 7
 • 2 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 2
 • 9 samookaleczenie powierzchniowe
 • 9
 • 9 rzucenie się z wysokości
 • 9
 • 2 utonięcie / utopienie się
 • 2
 • 29 powieszenie się
 • 29
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • 1 samopodpalenie
 • 1
 • 4 inny
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 3 rzucenie się z wysokości
 • 3
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 24 powieszenie się
 • 24
 • 1 uduszenie się
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 14 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 14
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 9 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 9
 • 5 zawód miłosny
 • 5
 • 3 problemy w szkole lub pracy
 • 3
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 2 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 2
 • 2 śmierć bliskiej osoby
 • 2
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 3 inna nie wymieniona
 • 3
 • 45 nieustalona
 • 45
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 25 nieustalona
 • 25
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 12 lat i mniej
 • 1
 • 13 13-18 lat
 • 13
 • 8 19-24 lat
 • 8
 • 7 25-29 lat
 • 7
 • 34 30-49 lat
 • 34
 • 13 50-60 lat
 • 13
 • 5 70 lat i więcej
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 12 30-49 lat
 • 12
 • 10 50-60 lat
 • 10
 • 4 70 lat i więcej
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy6
  • pod wpływem alkoholu14
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków8
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony54
 • 6 trzeźwy
 • 14 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 8 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 54 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony31
 • 1 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 31 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 32 kawaler/panna
 • 32
 • 23 żonaty/zamężna
 • 23
 • 3 wdowiec/wdowa
 • 3
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 22 nieustalony
 • 22
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 8 kawaler/panna
 • 8
 • 11 żonaty/zamężna
 • 11
 • 3 wdowiec/wdowa
 • 3
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 9 nieustalony
 • 9
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne8
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie2
  • wyższe0
  • nieustalony70
 • 1 podstawowe niepełne
 • 8 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 0 wyższe
 • 70 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony30
 • 1 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 30 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 12 praca
 • 12
 • 10 na utrzymaniu innej osoby
 • 10
 • 1 renta
 • 1
 • 6 emerytura
 • 6
 • 4 bez stałego źródła utrzymania
 • 4
 • 48 nieustalony
 • 48
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 6 praca
 • 6
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 renta
 • 1
 • 5 emerytura
 • 5
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 17 nieustalony
 • 17
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 512 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 297 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 215 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 31 Zameldowania z zagranicy
 • 18 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 13 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 245 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 652 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 593 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 25 Wymeldowania za granicę
 • 13 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 12 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 273 Saldo migracji
 • 650 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 623 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 1 267 Saldo migracji wewnętrznych
 • 645 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 622 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 6 Saldo migracji zagranicznych
 • 5 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie toruńskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 13,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat toruński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat toruński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie toruńskim oddano do użytku 909 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 8,21 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie toruńskim to 33 681 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 307 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  77,7% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 22,3% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie toruńskim to 5,05 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie toruńskim to 117,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,96% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,06% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,21% mieszkań posiada łazienkę, 84,46% korzysta z centralnego ogrzewania, a 20,27% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie toruńskim 215 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 372 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 380 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 29 transakcji (mediana cen - 3 360 zł/m2, średnia - 3 519 zł/m2), a na rynku wtórnym 186 transakcji rynkowych (mediana cen - 3 397 zł/m2, średnia - 3 357 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 372 zł
 • powiat toruński
  3 372 zł
  Kujawsko-pomorskie
  4 724 zł
  Cała Polska
  5 248 zł
 • 3 372 zł Ogółem
 • 3 372 zł
 • 3 368 zł do 40 m2
 • 3 368 zł
 • 3 422 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 422 zł
 • 3 366 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 366 zł
 • 2 963 zł od 80,1 m2
 • 2 963 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 380 zł
 • pow. toruński
  3 380 zł
  woj. kujawsko-pomorskie
  4 663 zł
  Polska
  5 689 zł
 • 3 380 zł Ogółem
 • 3 380 zł
 • 3 401 zł do 40 m2
 • 3 401 zł
 • 3 430 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 430 zł
 • 3 465 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 465 zł
 • 2 877 zł od 80,1 m2
 • 2 877 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 215
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m239
  • od 40,1 do 60 m2114
  • od 60,1 do 80 m252
  • od 80,1 m210
 • 39 do 40 m2
 • 114 od 40,1 do 60 m2
 • 52 od 60,1 do 80 m2
 • 10 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie toruńskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 360 zł
 • Powiat
  3 360 zł
  Województwo
  5 462 zł
  Cała Polska
  5 761 zł
 • 3 360 zł Ogółem
 • 3 360 zł
 • 3 200 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 200 zł
 • 3 984 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 984 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 519 zł
 • powiat toruński
  3 519 zł
  woj. kujawsko-pomorskie
  5 381 zł
  Kraj
  6 212 zł
 • 3 519 zł Ogółem
 • 3 519 zł
 • 3 385 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 385 zł
 • 3 771 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 771 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 29
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m216
  • od 60,1 do 80 m210
  • od 80,1 m20
 • 0 do 40 m2
 • 16 od 40,1 do 60 m2
 • 10 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 397 zł
 • powiat toruński
  3 397 zł
  woj. kujawsko-pomorskie
  4 487 zł
  Kraj
  4 694 zł
 • 3 397 zł Ogółem
 • 3 397 zł
 • 3 368 zł do 40 m2
 • 3 368 zł
 • 3 422 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 422 zł
 • 3 320 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 320 zł
 • 2 658 zł od 80,1 m2
 • 2 658 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 357 zł
 • Powiat
  3 357 zł
  Województwo
  4 410 zł
  Cały kraj
  5 276 zł
 • 3 357 zł Ogółem
 • 3 357 zł
 • 3 419 zł do 40 m2
 • 3 419 zł
 • 3 438 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 438 zł
 • 3 391 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 391 zł
 • 2 844 zł od 80,1 m2
 • 2 844 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 186
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m237
  • od 40,1 do 60 m298
  • od 60,1 do 80 m242
  • od 80,1 m29
 • 37 do 40 m2
 • 98 od 40,1 do 60 m2
 • 42 od 60,1 do 80 m2
 • 9 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 33 681 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 307,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  307,40
  woj. kujawsko-pomorskie
  372,60
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 92,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat toruński
  92,30 m2
  Województwo
  70,80 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 28,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat toruński
  28,40 m2
  woj. kujawsko-pomorskie
  26,40 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,37 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,37
  woj. kujawsko-pomorskie
  3,78
  Polska
  3,82
 • 3,25 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,25
  woj. kujawsko-pomorskie
  2,68
  Cały kraj
  2,55
 • 0,74 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,74
  Kujawsko-pomorskie
  0,71
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 909 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 8,21 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  8,21
  woj. kujawsko-pomorskie
  4,78
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 4 590 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,05 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat toruński
  5,05
  Kujawsko-pomorskie
  4,14
  Polska
  3,90
 • 41,47 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. toruński
  41,47
  Kujawsko-pomorskie
  19,81
  Cała Polska
  24,07
 • 106 920 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 117,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  117,6 m2
  woj. kujawsko-pomorskie
  95,2 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,97 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat toruński
  0,97 m2
  woj. kujawsko-pomorskie
  0,46 m2
  Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 97,96% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. toruński
  97,96%
  Kujawsko-pomorskie
  98,20%
  Kraj
  96,97%
 • 94,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat toruński
  94,06%
  Kujawsko-pomorskie
  95,39%
  Polska
  94,01%
 • 91,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. toruński
  91,21%
  woj. kujawsko-pomorskie
  92,20%
  Cały kraj
  91,78%
 • 84,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. toruński
  84,46%
  Kujawsko-pomorskie
  82,78%
  Cały kraj
  83,08%
 • 20,27% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  20,27%
  Województwo
  48,94%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat toruński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie toruńskim na 1000 mieszkańców pracuje 149osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 47,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie toruńskim wynosiło w 2021 roku 9,6% (12,6% wśród kobiet i 6,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie toruńskim wynosiło 4 737,52 PLN, co odpowiada 78.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu toruńskiego 7 443 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 059 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -4 384.

  30,1% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu toruńskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 32,9% w przemyśle i budownictwie, a 16,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 149 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. toruński
  149,0
  Kujawsko-pomorskie
  231,0
  Polska
  257,0
 • 9,6% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 12,6% Kobiety
 • 6,9% Mężczyźni
 • pow. toruński
  9,6%
  Województwo
  7,7%
  Cały kraj
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie toruńskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie toruńskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie toruńskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 738 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. toruński
  4 738 PLN
  woj. kujawsko-pomorskie
  5 287 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie toruńskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 7 443 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 059 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -4 384 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,41 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 30,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 29,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 30,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 32,9% Przemysł i budownictwo
 • 23,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 41,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,7% Pozostałe
 • 31,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie toruńskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16 464 Pracujący ogółem
 • 7 787 Kobiety
 • 8 677 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie toruńskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 21,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,1% W wieku produkcyjnym
 • 58,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 16,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 21,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat toruński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. toruński
  61,1
  Województwo
  68,0
  Cała Polska
  69,0
 • 26,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  26,9
  Województwo
  37,8
  Kraj
  38,2
 • 78,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat toruński
  78,8
  woj. kujawsko-pomorskie
  124,9
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat toruński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie toruńskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 12 230 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 9 975 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 056 nowych podmiotów, a 548 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (1 180) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (872) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (875) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2016 roku, najmniej (484) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie toruńskim najwięcej (701) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (11 855) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,1% (257) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,7% (3 387) podmiotów, a 70,2% (8 586) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie toruńskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.2%) oraz Budownictwo (19.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12 230 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 257 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3 387 Przemysł i budownictwo
 • 8 586 Pozostała działalność
 • 1 056 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie toruńskim w 2021 roku
 • 548 Podmioty wyrejestrowane w powiecie toruńskim w 2021 roku
 • 9 975 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 11 855 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 11 855
 • 323 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 323
 • 49 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 49
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 12 227 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 12 227
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 38 Spółdzielnie ogółem
 • 38
 • 843 Spółki handlowe ogółem
 • 843
 • 57  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 57
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 701  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 701
 • 56    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 56
 • 440 Spółki cywilne ogółem
 • 440
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 975 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 2 219 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 2 219
 • 1 958 Budownictwo
 • 1 958
 • 926 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 926
 • 903 Przetwórstwo przemysłowe
 • 903
 • 740 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 740
 • 730 Transport i gospodarka magazynowa
 • 730
 • 551 Pozostała działalność
 • 551
 • 456 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 456
 • 262 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 262
 • 261 Informacja i komunikacja
 • 261
 • 231 Edukacja
 • 231
 • 221 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 221
 • 178 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 178
 • 176 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 176
 • 118 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 118
 • 29 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 29
 • 9 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 9
 • 7 Górnictwo i wydobywanie
 • 7
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat toruński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie toruńskim stwierdzono 1 502 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,65 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie toruńskim wynosi 72,10% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu toruńskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,79 (wykrywalność 72%) oraz przeciwko mieniu - 5,32 (wykrywalność 42%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,31 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,53 (35%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,17 (84%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat toruński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 502 Przestępstwa ogółem
 • 1 502
 • 857 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 857
 • 278 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 278
 • 254 Przestępstwa drogowe
 • 254
 • 19 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 19
 • 586 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 586
 • 13,65 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  13,65
  Województwo
  19,90
  Polska
  21,51
 • 7,79 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,79
  Kujawsko-pomorskie
  12,00
  Kraj
  12,82
 • 2,53 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. toruński
  2,53
  woj. kujawsko-pomorskie
  4,94
  Kraj
  5,89
 • 2,31 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. toruński
  2,31
  Województwo
  1,88
  Polska
  1,85
 • 0,17 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat toruński
  0,17
  Kujawsko-pomorskie
  0,28
  Kraj
  0,35
 • 5,32 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  5,32
  Kujawsko-pomorskie
  9,91
  Cała Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat toruński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  72%
  Kujawsko-pomorskie
  74%
  Cały kraj
  71%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat toruński
  73%
  woj. kujawsko-pomorskie
  71%
  Cały kraj
  64%
 • 35% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. toruński
  35%
  woj. kujawsko-pomorskie
  68%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  99%
  woj. kujawsko-pomorskie
  99%
  Polska
  99%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. toruński
  84%
  Kujawsko-pomorskie
  91%
  Kraj
  89%
 • 43% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  43%
  Województwo
  58%
  Kraj
  53%

Powiat toruński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu toruńskiego wyniosła w 2021 roku 127,0 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 4.4% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu toruńskiego - 21.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (20.4%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (16.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 26,3 mln złotych, czyli 20,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu toruńskiego wyniosła w 2021 roku 132,1 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 8.3% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (31.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (27.3%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (15.9%). W budżecie powiatu toruńskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 281 złotych na mieszkańca (23,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 9,7 złotych na mieszkańca (0,8%).
 • Wydatki budżetu w powiecie toruńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu toruńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat toruński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu toruńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  91,0 mln

  896(100%)

  83,3 mln

  812(100%)

  74,0 mln

  712(100%)

  87,9 mln

  837(100%)

  100,4 mln

  946(100%)

  102,9 mln

  956(100%)

  131,3 mln

  1,2 tys(100%)

  127,0 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  20,8 mln

  204(22.9%)

  17,5 mln

  170(21%)

  16,8 mln

  161(22.8%)

  17,6 mln

  166(20%)

  18,7 mln

  175(18.7%)

  22,9 mln

  211(22.3%)

  21,9 mln

  200(16.7%)

  26,8 mln

  242(21.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  18,9 mln

  185(20.8%)

  19,1 mln

  185(22.9%)

  20,5 mln

  196(27.7%)

  18,6 mln

  176(21.2%)

  20,8 mln

  194(20.7%)

  20,4 mln

  188(19.8%)

  23,9 mln

  218(18.2%)

  25,9 mln

  234(20.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  19,5 mln

  191(21.4%)

  14,4 mln

  140(17.3%)

  9,7 mln

  92,8(13.1%)

  16,2 mln

  153(18.5%)

  20,8 mln

  195(20.7%)

  16,6 mln

  153(16.1%)

  31,6 mln

  288(24.1%)

  20,9 mln

  189(16.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  10,9 mln

  107(12%)

  11,5 mln

  111(13.8%)

  10,7 mln

  102(14.5%)

  12,1 mln

  115(13.8%)

  13,1 mln

  123(13%)

  14,2 mln

  131(13.8%)

  15,0 mln

  137(11.4%)

  15,7 mln

  142(12.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  7,2 mln

  70,4(7.9%)

  7,8 mln

  75,1(9.3%)

  3,8 mln

  36,1(5.1%)

  4,8 mln

  45,9(5.5%)

  6,6 mln

  61,7(6.6%)

  7,4 mln

  68,1(7.2%)

  11,0 mln

  100(8.4%)

  9,1 mln

  82,5(7.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,5 mln

  24,2(2.7%)

  2,9 mln

  28,0(3.5%)

  3,2 mln

  30,3(4.3%)

  3,7 mln

  35,1(4.2%)

  4,4 mln

  41,5(4.4%)

  5,0 mln

  46,5(4.9%)

  6,9 mln

  63,4(5.3%)

  6,0 mln

  54,5(4.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  752,1 tys

  7,4(0.8%)

  1,5 mln

  14,4(1.8%)

  2,1 mln

  20,0(2.8%)

  2,3 mln

  22,1(2.7%)

  2,4 mln

  22,6(2.4%)

  4,1 mln

  37,4(3.9%)

  5,0 mln

  45,9(3.8%)

  5,6 mln

  50,3(4.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,7 mln

  45,8(5.1%)

  4,5 mln

  43,6(5.4%)

  3,7 mln

  35,0(4.9%)

  3,3 mln

  31,0(3.7%)

  3,2 mln

  29,9(3.2%)

  2,8 mln

  25,7(2.7%)

  3,7 mln

  33,6(2.8%)

  3,2 mln

  29,1(2.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  236,5 tys

  2,3(0.3%)

  207,8 tys

  2,0(0.2%)

  318,1 tys

  3,0(0.4%)

  278,6 tys

  2,6(0.3%)

  299,0 tys

  2,8(0.3%)

  227,6 tys

  2,1(0.2%)

  225,0 tys

  2,1(0.2%)

  2,9 mln

  26,4(2.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  544,9 tys

  5,3(0.6%)

  891,0 tys

  8,6(1.1%)

  733,2 tys

  7,0(1%)

  1,2 mln

  11,1(1.3%)

  705,7 tys

  6,6(0.7%)

  756,2 tys

  7,0(0.7%)

  972,5 tys

  8,9(0.7%)

  1,5 mln

  13,9(1.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,7 mln

  16,7(1.9%)

  1,5 mln

  14,8(1.8%)

  870,1 tys

  8,3(1.2%)

  1,4 mln

  12,8(1.5%)

  2,6 mln

  24,0(2.6%)

  1,2 mln

  10,6(1.1%)

  2,7 mln

  24,2(2%)

  882,1 tys

  8,0(0.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  286,6 tys

  2,8(0.3%)

  228,8 tys

  2,2(0.3%)

  283,9 tys

  2,7(0.4%)

  416,8 tys

  3,9(0.5%)

  518,6 tys

  4,8(0.5%)

  412,1 tys

  3,8(0.4%)

  283,0 tys

  2,6(0.2%)

  382,8 tys

  3,5(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  322,8 tys

  3,2(0.4%)

  407,6 tys

  3,9(0.5%)

  332,3 tys

  3,2(0.4%)

  377,2 tys

  3,6(0.4%)

  378,8 tys

  3,5(0.4%)

  357,3 tys

  3,3(0.3%)

  374,7 tys

  3,4(0.3%)

  369,7 tys

  3,3(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  90,9 tys

  0,9(0.1%)

  187,1 tys

  1,8(0.2%)

  77,7 tys

  0,7(0.1%)

  108,8 tys

  1,0(0.1%)

  99,9 tys

  0,9(0.1%)

  180,9 tys

  1,7(0.2%)

  521,7 tys

  4,8(0.4%)

  266,1 tys

  2,4(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  245,5 tys

  2,4(0.3%)

  249,7 tys

  2,4(0.3%)

  250,4 tys

  2,3(0.2%)

  254,7 tys

  2,4(0.2%)

  264,0 tys

  2,4(0.2%)

  264,0 tys

  2,4(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  520,6 tys

  5,1(0.6%)

  366,3 tys

  3,5(0.4%)

  306,2 tys

  2,9(0.4%)

  270,6 tys

  2,6(0.3%)

  268,6 tys

  2,5(0.3%)

  308,9 tys

  2,9(0.3%)

  192,9 tys

  1,8(0.1%)

  90,3 tys

  0,8(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  3,6 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,6 tys

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  5,0 tys

  0,0(0%)

  3,2 tys

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  16,1 tys

  0,2(0%)

  10,4 tys

  0,1(0%)

  6,1 tys

  0,1(0%)

  13,0 tys

  0,1(0%)

  11,3 tys

  0,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  2,0 mln

  19,2(2.2%)

  315,4 tys

  3,1(0.4%)

  403,8 tys

  3,9(0.5%)

  14,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,7 tys

  0,0(0%)

  5,9 tys

  0,1(0%)

  4,8 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  4,9 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  63,5 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  62,2 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie toruńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu toruńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat toruński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu toruńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  90,9 mln

  894(100%)

  84,7 mln

  825(100%)

  78,7 mln

  758(100%)

  88,6 mln

  844(100%)

  98,4 mln

  927(100%)

  112,6 mln

  1,0 tys(100%)

  141,7 mln

  1,3 tys(100%)

  132,1 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  28,4 mln

  278(31.3%)

  25,2 mln

  244(29.8%)

  25,2 mln

  241(32%)

  26,9 mln

  254(30.3%)

  27,7 mln

  259(28.2%)

  30,3 mln

  280(26.9%)

  51,8 mln

  473(36.6%)

  42,1 mln

  380(31.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  17,6 mln

  172(19.3%)

  19,5 mln

  188(23%)

  21,8 mln

  208(27.6%)

  24,2 mln

  230(27.4%)

  27,1 mln

  253(27.5%)

  31,1 mln

  287(27.7%)

  31,4 mln

  286(22.1%)

  36,0 mln

  326(27.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  15,2 mln

  148(16.7%)

  15,1 mln

  146(17.8%)

  16,9 mln

  161(21.4%)

  16,5 mln

  156(18.6%)

  18,5 mln

  173(18.8%)

  18,8 mln

  173(16.7%)

  19,5 mln

  178(13.8%)

  21,0 mln

  190(15.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  13,4 mln

  131(14.7%)

  10,9 mln

  106(12.9%)

  4,8 mln

  46,4(6.2%)

  6,6 mln

  63,0(7.5%)

  8,9 mln

  83,6(9.1%)

  12,1 mln

  112(10.8%)

  17,9 mln

  163(12.6%)

  8,5 mln

  77,0(6.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,0 mln

  39,4(4.4%)

  4,2 mln

  40,4(4.9%)

  790,6 tys

  7,6(1%)

  1,5 mln

  13,9(1.7%)

  3,4 mln

  31,9(3.5%)

  4,2 mln

  39,2(3.8%)

  6,5 mln

  59,3(4.6%)

  7,0 mln

  63,4(5.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,0 mln

  19,3(2.2%)

  1,7 mln

  16,4(2%)

  1,9 mln

  18,7(2.5%)

  2,1 mln

  19,5(2.3%)

  2,0 mln

  18,8(2%)

  3,6 mln

  33,6(3.2%)

  4,4 mln

  40,3(3.1%)

  5,3 mln

  47,7(4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,4 mln

  42,9(4.8%)

  3,6 mln

  34,9(4.3%)

  3,1 mln

  29,7(3.9%)

  2,7 mln

  25,5(3%)

  2,4 mln

  22,4(2.4%)

  2,1 mln

  19,7(1.9%)

  2,3 mln

  21,2(1.6%)

  3,2 mln

  29,1(2.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  455,6 tys

  4,5(0.5%)

  452,7 tys

  4,4(0.5%)

  272,3 tys

  2,6(0.3%)

  1,2 mln

  11,5(1.4%)

  1,2 mln

  11,4(1.2%)

  1,4 mln

  12,9(1.2%)

  1,6 mln

  14,2(1.1%)

  1,7 mln

  15,7(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,7 mln

  16,6(1.9%)

  1,5 mln

  14,4(1.8%)

  1,3 mln

  12,8(1.7%)

  1,4 mln

  13,1(1.6%)

  1,5 mln

  13,8(1.5%)

  1,4 mln

  13,0(1.2%)

  1,5 mln

  13,7(1.1%)

  1,5 mln

  13,8(1.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,6 mln

  15,8(1.8%)

  513,2 tys

  5,0(0.6%)

  335,9 tys

  3,2(0.4%)

  652,3 tys

  6,2(0.7%)

  182,4 tys

  1,7(0.2%)

  3,6 mln

  33,6(3.2%)

  341,9 tys

  3,1(0.2%)

  1,0 mln

  9,2(0.8%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  258,7 tys

  2,5(0.3%)

  343,1 tys

  3,3(0.4%)

  261,4 tys

  2,5(0.3%)

  305,4 tys

  2,9(0.3%)

  308,9 tys

  2,9(0.3%)

  286,6 tys

  2,6(0.3%)

  287,9 tys

  2,6(0.2%)

  275,7 tys

  2,5(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  245,5 tys

  2,4(0.3%)

  249,7 tys

  2,4(0.3%)

  250,4 tys

  2,3(0.3%)

  254,7 tys

  2,4(0.2%)

  264,0 tys

  2,4(0.2%)

  264,0 tys

  2,4(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  110,2 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,6 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  250,0 tys

  2,3(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,7 mln

  16,6(1.9%)

  1,7 mln

  16,6(2%)

  1,7 mln

  16,3(2.2%)

  1,9 mln

  17,7(2.1%)

  2,2 mln

  20,6(2.2%)

  65,4 tys

  0,6(0.1%)

  68,7 tys

  0,6(0%)

  63,1 tys

  0,6(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,0 tys

  0,0(0%)

  750

  0,0(0%)

  8,1 tys

  0,1(0%)

  6,9 tys

  0,1(0%)

  20,4 tys

  0,2(0%)

  19,6 tys

  0,2(0%)

  86,1 tys

  0,8(0.1%)

  29,5 tys

  0,3(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  22,5 tys

  0,2(0%)

  19,6 tys

  0,2(0%)

  20,8 tys

  0,2(0%)

  75,4 tys

  0,7(0.1%)

  21,0 tys

  0,2(0%)

  20,8 tys

  0,2(0%)

  280,1 tys

  2,6(0.2%)

  19,2 tys

  0,2(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,7 tys

  0,0(0%)

  5,9 tys

  0,1(0%)

  4,8 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  4,9 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  53,0 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  63,5 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  62,2 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat toruński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 29 259 mieszkańców powiatu toruńskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 14 226 kobiet oraz 15 033 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,2% wykształcenie policealne, 9,0% średnie ogólnokształcące, a 17,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 29,5% mieszkańców powiatu toruńskiego, gimnazjalnym 6,4%, natomiast 22,7% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu toruńskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie toruńskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,7%) oraz zasadnicze zawodowe (23,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (35,6%) oraz podstawowe ukończone (19,5%).

  W roku 2021 w powiecie toruńskim mieściło się 25 przedszkoli, w których do 116 oddziałów uczęszczało 2 539 dzieci (1 249 dziewczynek oraz 1 290 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie toruńskim mieściło się 9 przedszkoli, w których do 34 oddziałów uczęszczało 787 dzieci (357 dziewczynek oraz 430 chłopców). Dostępnych było 736 miejsc.

  17,2% mieszkańców powiatu toruńskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,3% wśród dziewczynek i 17,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 741 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,22 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 41 szkół podstawowych, w których w 533 oddziałach uczyło się 9 795 uczniów (4 725 kobiet oraz 5 070 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie toruńskim placówkę miały 43 szkoły podstawowe, w których w 365 oddziałach uczyło się 6 741 uczniów (3 272 kobiety oraz 3 469 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,3% ludności (27,2% wśród dziewczynek i 27,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,4 uczniów.

  W powiecie toruńskim znajdują się 4 licea ogólnokształcące, w których w 12 oddziałach uczyło się 203 uczniów (121 kobiet oraz 82 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 34 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie toruńskim placówkę miałp 5 licea ogólnokształcące, w których w 28 oddziałach uczyło się 649 uczniów (340 kobiet oraz 309 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 192 absolwentów.

  W powiecie toruńskim znajdują się 4 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 24 oddziałach uczyło się 371 uczniów (141 kobiet oraz 230 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,4% mieszkańców (13,3% wśród dziewczyn i 13,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 16,9 uczniów. 15,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,7% mieszkańców powiatu toruńskiego w wieku potencjalnej nauki (26,9% kobiet i 26,5% mężczyzn).

 • 11,7% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  11,7%
  Województwo
  14,8%
  Cały kraj
  17,9%
 • 13,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 28,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat toruński
  28,3%
  Województwo
  31,0%
  Polska
  33,3%
 • 29,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,2% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,2%
  Kujawsko-pomorskie
  2,4%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  9,0%
  woj. kujawsko-pomorskie
  11,5%
  Kraj
  12,4%
 • 10,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat toruński
  17,1%
  Kujawsko-pomorskie
  17,1%
  Cała Polska
  18,1%
 • 16,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 29,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  29,5%
  Województwo
  26,5%
  Kraj
  22,9%
 • 23,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,4%
  Województwo
  5,5%
  Kraj
  5,2%
 • 5,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat toruński
  22,7%
  woj. kujawsko-pomorskie
  20,9%
  Cała Polska
  19,3%
 • 25,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 19,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. toruński
  1,4%
  woj. kujawsko-pomorskie
  1,2%
  Kraj
  1,4%
 • 1,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 741 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat toruński
  741,0
  woj. kujawsko-pomorskie
  836,0
  Polska
  896,0
 • 1,22 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  1,22
  Kujawsko-pomorskie
  0,99
  Kraj
  0,89
 •  
 • 25Przedszkola
 • 37 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 116 Oddziały
 • 77 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 642 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat toruński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 539 Dzieci
 • 1 249 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 290 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,2%
  50,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 57 2 lata i mniej
 • 57
 • 609 3 lata
 • 609
 • 736 4 lata
 • 736
 • 670 5 lata
 • 670
 • 459 6 lat
 • 459
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 28 2 lata i mniej
 • 28
 • 318 3 lata
 • 318
 • 360 4 lata
 • 360
 • 319 5 lata
 • 319
 • 220 6 lat
 • 220
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 29 2 lata i mniej
 • 29
 • 291 3 lata
 • 291
 • 376 4 lata
 • 376
 • 351 5 lata
 • 351
 • 239 6 lat
 • 239
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • 1 396 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 148,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 147,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 91,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 89,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5Punkty przedszkolne
 • 6 Oddziały
 • 218 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat toruński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 92 Dzieci
 • 35 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 57 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 38,0%
  62,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 32 3 lata
 • 32
 • 35 4 lata
 • 35
 • 21 5 lata
 • 21
 • 1 6 lat
 • 1
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 16 3 lata
 • 16
 • 13 4 lata
 • 13
 • 6 5 lata
 • 6
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 16 3 lata
 • 16
 • 22 4 lata
 • 22
 • 15 5 lata
 • 15
 • 1 6 lat
 • 1
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • 12,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 12,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat toruński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 517 Oddziały
 • 9 747 Uczniowie
 • 4 707 Kobiety
  (uczniowie)
 • 5 040 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,3%
  51,7%
 • 1 221 Uczniowie w 1 klasie
 • 595 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 626 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 073 Absolwenci
 • 494 Kobiety
  (absolwenci)
 • 579 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 16 Oddziały
 • 48 Uczniowie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie)
 • 30 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,5%
  62,5%
 • 4 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Absolwenci
 • 2 Kobiety
  (absolwenci)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  18,4
  Kujawsko-pomorskie
  16,7
  Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18,4 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18,4
 • 18,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18,4
 • 18,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18,9
 • 3,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,0
 •  
 • 768,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 623,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 144,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 13,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat toruński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 126 Uczniowie
 • 81 Kobiety
  (uczniowie)
 • 45 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 64,3%
  35,7%
 • 20 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 20 Absolwenci
 • 11 Kobiety
  (absolwenci)
 • 9 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 4 Oddziały
 • 77 Uczniowie
 • 40 Kobiety
  (uczniowie)
 • 37 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,9%
  48,1%
 • 14 Absolwenci
 • 7 Kobiety
  (absolwenci)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  16,9
  Kujawsko-pomorskie
  26,6
  Kraj
  26,3
 •  
 • 14,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 9,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat toruński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 95 Uczniowie w 1 klasie
 • 35 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 60 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 4 Oddziały
 • 27 Uczniowie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie)
 • 15 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,4%
  55,6%
 • 9 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 15,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. toruński
  15,5
  Kujawsko-pomorskie
  20,2
  Polska
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 15,5 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 15,5
 • 17,2 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 17,2
 • 6,8 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 6,8
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat toruński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat toruński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat toruński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat toruński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie toruńskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie toruńskim znajdowało się 9 hoteli (1 ★★★★, 4 ★★★, 3 ★★, 1 ), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 4 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • ośrodki wczasowe: 2 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 4
  • drzwi automatycznie otwierane: 3
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 8 (liczba sal: 17, liczba miejsc: 1 135)
  • z nagłośnieniem: 8
  • z projektorem multimedialnym: 7
  • z zestawem do wideokonferencji: 4
  • z obsługą techniczną: 4
  • z ekranem: 6
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 6
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 6
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 8


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie toruńskim: 12 (publiczne: 12, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie toruńskim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 500 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 467 (uczestnicy: 26 512)
  • seanse filmowe: 3 (uczestnicy: 200)
  • wystawy: 8 (uczestnicy: 525)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 200)
  • koncerty: 25 (uczestnicy: 10 530)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 71 (uczestnicy: 1 855)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 180 (uczestnicy: 8 304)
  • konkursy: 51 (uczestnicy: 1 941)
  • pokazy teatralne: 6 (uczestnicy: 700)
  • konferencje: 4 (uczestnicy: 95)
  • warsztaty: 90 (uczestnicy: 1 578)
  • inne: 27 (uczestnicy: 584)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 38 (członkowie: 769)
  • plastyczne/techniczne: 7 (członkowie: 118)
  • taneczne: 3 (członkowie: 57)
  • muzyczne: 13 (członkowie: 190)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 16)
  • teatralne: 2 (członkowie: 70)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 6 (członkowie: 213)
  • inne: 6 (członkowie: 105)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 3
  • komputerowe: 2
  • sale baletowe/taneczne: 8
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 28 (członkowie: 434)
  • teatralne: 4 (członkowie: 129)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 32)
  • wokalne i chóry: 9 (członkowie: 113)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 5 (członkowie: 61)
  • taneczne: 4 (członkowie: 62)
  • inne: 2 (członkowie: 37)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie toruńskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 8 122 zwiedzających, co daje 738 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie toruńskim działało 31 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 327 714 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 51 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 30 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 359 246 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 149
  • dostępne dla czytelników: 77
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 74
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 25
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 16
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 26
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 25


 • Biblioteki naukowe w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie toruńskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 24 911 wolumenów w tym ziobry specjalne: 707.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie toruńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie toruńskim działały 44 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 2 166 członków. Zarejestrowano 2 338 ćwiczących (mężczyźni: 1 714, kobiety: 624, chłopcy do lat 18: 1 294, dziewczęta do lat 18: 536). Aktywne były 74 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (57), instruktora sportowego (39) oraz inne osoby (16).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie toruńskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat toruński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat toruński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 34 wypadków drogowych w powiecie toruńskim odnotowano 16 ofiar śmiertelnych oraz 35 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 30,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 14,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 16,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 39,1 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie toruńskim zarejestrowanych było 92 054 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 68 219 samochodów osobowych (622,6 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie mniej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski), 8 984 samochodów ciężarowych (96,6 - wartość porównywalna do wartości dla województwa oraz mniej od wartości dla całego kraju), 211 autobusów (1,9 - znacznie mniej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 596 ciągników siodłowych (14,6 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 6 114 motocykli (55,8 - znacznie więcej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,1 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,0 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 25,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 14,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 26,0 lat.


  W 2021 roku w powiecie toruńskim znajdowało się 158 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 19 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 19 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie toruńskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 34 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 16 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 35 Ranni
  (rok 2021)
 • 34 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie toruńskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 30,72 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat toruński
  30,7
  woj. kujawsko-pomorskie
  38,9
  Cały kraj
  59,9
 • 14,45 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat toruński
  14,5
  woj. kujawsko-pomorskie
  6,0
  Cała Polska
  5,9
 • 31,62 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  31,6
  Województwo
  42,3
  Kraj
  69,4
 • 16,29 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • powiat toruński
  16,3
  woj. kujawsko-pomorskie
  7,6
  Cały kraj
  7,6
 • 39,11 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • powiat toruński
  39,1
  Kujawsko-pomorskie
  49,0
  Polska
  80,2
 • 47,06 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • pow. toruński
  47,1
  Kujawsko-pomorskie
  15,3
  Cała Polska
  9,8
 • 102,94 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  102,9
  Województwo
  108,7
  Kraj
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 92 054 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie toruńskim w 2020 roku
 • 68 219 Samochody osobowe
 • 8 984 Samochody ciężarowe
 • 205 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 211 Autobusy
 • 532 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 598 Ciągniki samochodowe
 • 1 596   Ciągniki siodłowe
 • 6 396 Ciągniki rolnicze
 • 6 114 Motocykle
 • 2 131   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 5 507 Motorowery
 • 68 219Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie toruńskim
 • Samochody osobowe w powiecie toruńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 622,6 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat toruński
  622,6
  Województwo
  646,2
  Cały kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg14 824
  • 1400-1649 kg16 799
  • 1650-1899 kg17 278
  • 1900 kg i więcej19 318
 • 14 824 do 1399 kg
 • 16 799 1400-1649 kg
 • 17 278 1650-1899 kg
 • 19 318 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 24 610 do 1399 cm3
 • 24 610
 • 38 002 1400-1999 cm3
 • 38 002
 • 5 607 2000 i więcej cm3
 • 5 607
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie toruńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna31 536
  • olej napędowy21 825
  • gaz (LPG)13 080
  • pozostałe1 778
 • 31 536 benzyna
 • 21 825 olej napędowy
 • 13 080 gaz (LPG)
 • 1 778 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 836 do 1 roku
 • 836
 • 554 2 lata
 • 554
 • 757 3 lata
 • 757
 • 1 853 4-5 lat
 • 1 853
 • 2 107 6-7 lat
 • 2 107
 • 2 790 8-9 lat
 • 2 790
 • 3 513 10-11 lat
 • 3 513
 • 11 200 12-15 lat
 • 11 200
 • 14 727 16-20 lat
 • 14 727
 • 10 997 21-25 lat
 • 10 997
 • 7 025 26-30 lat
 • 7 025
 • 11 860 31 lat i więcej
 • 11 860
 • 20,1 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie toruńskim
 • pow. toruński
  20,1 lat
  Województwo
  20,0 lat
  Polska
  18,8 lat
 • 8 984Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie toruńskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie toruńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 96,6 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  96,6
  Kujawsko-pomorskie
  95,5
  Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 548 do 999 kg
 • 4 548
 • 2 560 1000-1499 kg
 • 2 560
 • 606 1500-2999 kg
 • 606
 • 61 3000-3499 kg
 • 61
 • 124 3500-4999 kg
 • 124
 • 344 5000-6999 kg
 • 344
 • 315 7000-9999 kg
 • 315
 • 265 10000-14999 kg
 • 265
 • 161 15000 kg i więcej
 • 161
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 136
  • olej napędowy6 918
  • gaz (LPG)373
  • pozostałe557
 • 1 136 benzyna
 • 6 918 olej napędowy
 • 373 gaz (LPG)
 • 557 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 76 do 1 roku
 • 76
 • 55 2 lata
 • 55
 • 109 3 lata
 • 109
 • 270 4-5 lat
 • 270
 • 376 6-7 lat
 • 376
 • 456 8-9 lat
 • 456
 • 638 10-11 lat
 • 638
 • 1 405 12-15 lat
 • 1 405
 • 1 682 16-20 lat
 • 1 682
 • 1 387 21-25 lat
 • 1 387
 • 717 26-30 lat
 • 717
 • 1 813 31 lat i więcej
 • 1 813
 • 20,0 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie toruńskim
 • powiat toruński
  20,0 lat
  Województwo
  20,6 lat
  Cały kraj
  19,4 lat
 • 211Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie toruńskim
 • Autobusy w powiecie toruńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1,9 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat toruński
  1,9
  woj. kujawsko-pomorskie
  3,0
  Cała Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna7
  • olej napędowy192
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe12
 • 7 benzyna
 • 192 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 12 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 2 4-5 lat
 • 2
 • 3 6-7 lat
 • 3
 • 4 8-9 lat
 • 4
 • 3 10-11 lat
 • 3
 • 22 12-15 lat
 • 22
 • 38 16-20 lat
 • 38
 • 30 21-25 lat
 • 30
 • 28 26-30 lat
 • 28
 • 80 31 lat i więcej
 • 80
 • 25,4 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie toruńskim
 • Tutaj
  25,4 lat
  Województwo
  24,4 lat
  Cały kraj
  21,6 lat
 • 1 596Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie toruńskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie toruńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 14,6 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  14,6
  woj. kujawsko-pomorskie
  9,7
  Cały kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna6
  • olej napędowy1 481
  • gaz (LPG)3
  • pozostałe106
 • 6 benzyna
 • 1 481 olej napędowy
 • 3 gaz (LPG)
 • 106 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 50 do 1 roku
 • 50
 • 78 2 lata
 • 78
 • 72 3 lata
 • 72
 • 138 4-5 lat
 • 138
 • 117 6-7 lat
 • 117
 • 146 8-9 lat
 • 146
 • 73 10-11 lat
 • 73
 • 339 12-15 lat
 • 339
 • 201 16-20 lat
 • 201
 • 182 21-25 lat
 • 182
 • 94 26-30 lat
 • 94
 • 106 31 lat i więcej
 • 106
 • 14,1 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie toruńskim
 • pow. toruński
  14,1 lat
  Województwo
  15,4 lat
  Cała Polska
  12,6 lat
 • 6 114Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie toruńskim
 • Motocykle w powiecie toruńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 55,8 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat toruński
  55,8
  woj. kujawsko-pomorskie
  49,0
  Cała Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 69 do 1 roku
 • 69
 • 46 2 lata
 • 46
 • 43 3 lata
 • 43
 • 214 4-5 lat
 • 214
 • 132 6-7 lat
 • 132
 • 139 8-9 lat
 • 139
 • 158 10-11 lat
 • 158
 • 570 12-15 lat
 • 570
 • 606 16-20 lat
 • 606
 • 538 21-25 lat
 • 538
 • 384 26-30 lat
 • 384
 • 3 215 31 lat i więcej
 • 3 215
 • 26,0 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie toruńskim
 • Tutaj
  26,0 lat
  woj. kujawsko-pomorskie
  26,6 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 158 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 42 km  Będących pod zarządem gminy
 • 69 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 48 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie toruńskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 1 287,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  1 287,4 km
  Województwo
  768,9 km
  Cała Polska
  591,9 km
 • 14,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat toruński
  14,3 km
  woj. kujawsko-pomorskie
  6,8 km
  Cała Polska
  4,9 km
 • 0,0 km Długość bus-pasów
 • 19 Liczba licencji na taksówki
 • 19 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami