Suchowola w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Suchowola - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Suchowola to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa podlaskiego, powiatu sokólskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Suchowola.
 • 2 051 Liczba mieszkańców
 • 26,0 km² Powierzchnia
 • 79,0 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 85 Numer kierunkowy
 • BSK Tablice rejestracyjne
 • Michał Grzegorz Matyskiel Burmistrz miasta
Suchowola na mapie
Identyfikatory
 • 23.105853.5776 Współrzędne GPS
 • 2011094 TERYT (TERC)
 • 0041312 SIMC
Herb miasta Suchowola
Suchowola herb

Jak Suchowola wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Suchowola na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Suchowola wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Suchowola plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
22Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
34Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
40Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
42Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
45Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
48Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
50Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
58Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
67Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
70Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
95Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
102Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
104Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
110Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
148Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
153Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
170Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
209Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
226Miasta o największej powierzchni w Polsce
257Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
264Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
293Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
306Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca

Suchowola - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
16-150Poczta Suchowola, Pl. Kościuszki 27

Suchowola - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Suchowoli)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Sokółce (podlega pod: ZUS Oddział w Białymstoku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 38 c
16-100 Sokółka
Urząd Miejski w Suchowoli
(85) 722-94-00
(85) 722-94-19
Plac Kościuszki 5
16-150 Suchowola

Suchowola - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Suchowola jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 051, z czego 51,1% stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 10,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,1 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Suchowoli zawarli w 2022 roku 7 małżeństw, co odpowiada 3,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,3% mieszkańców Suchowoli jest stanu wolnego, 52,5% żyje w małżeństwie, 5,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,9% to wdowy/wdowcy.

  Suchowola ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -13. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,27 na 1000 mieszkańców Suchowoli. W 2022 roku urodziło się 20 dzieci, w tym 30,0% dziewczynek i 70,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 454 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,50 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 49,1% zgonów w Suchowoli spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,6% zgonów w Suchowoli były nowotwory, a 6,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Suchowoli przypada 15.93 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 13 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 20 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Suchowoli -7. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  58,7% mieszkańców Suchowoli jest w wieku produkcyjnym, 16,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Suchowoli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 051 Liczba mieszkańców
 • 1 048 Kobiety
 • 1 003 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Suchowoli w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Suchowoli w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Suchowoli w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Suchowoli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  44,1 lat
  Podlaskie
  42,3 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 46,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Suchowola, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Suchowoli
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Suchowola,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Suchowola,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Suchowola,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,3% Kawalerowie/Panny
 • Suchowola
  29,4%
  woj. podlaskie
  28,6%
  Kraj
  29,1%
 • 22,3% Kobiety
  (Panny)
 • 36,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,5% Żonaci/Zamężne
 • Suchowola
  52,6%
  Województwo
  54,2%
  Cała Polska
  54,0%
 • 51,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,9% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  10,8%
  Województwo
  9,0%
  Polska
  8,5%
 • 18,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Suchowola
  5,7%
  Podlaskie
  7,5%
  Cała Polska
  7,6%
 • 5,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,4% Nieustalone
 • Suchowola
  1,5%
  woj. podlaskie
  0,7%
  Kraj
  0,7%
 • 1,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Suchowoli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Suchowoli w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  3,4
  Województwo
  4,0
  Cała Polska
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,1
  Województwo
  1,4
  Polska
  1,6
 • 7 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Suchowoli w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Suchowoli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -13 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -11 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -2 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,27 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -6,3
  woj. podlaskie
  -3,8
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Suchowoli w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Suchowoli w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Suchowoli w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Suchowoli w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 20 Urodzenia żywe
 • 6 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 14 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 30,0%
  70,0%
 • 9,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,7
  Województwo
  8,0
  Cała Polska
  8,1
 • 33,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Suchowola
  33,7
  Podlaskie
  35,9
  Kraj
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 29 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 29
 • 88 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 88
 • 78 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 78
 • 39 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 39
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 3 454 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 386 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 525 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 454 g
  woj. podlaskie
  3 431 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 17 Waga 4500g - 4999g
 • 17
 • 53 Waga 4000g - 4499g
 • 53
 • 135 Waga 3500g - 3999g
 • 135
 • 151 Waga 3000g - 3499g
 • 151
 • 58 Waga 2500g - 2999g
 • 58
 • 15 Waga 2000g - 2499g
 • 15
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,24
  Województwo
  1,27
  Cały kraj
  1,26
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,63
  Województwo
  0,63
  Kraj
  0,61
 • 0,50 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,50
  Podlaskie
  0,68
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Suchowoli w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 33 Zgony
 • 17 Kobiety
  (Zgony)
 • 16 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 51,5%
  48,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,9 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  15,9
  Województwo
  11,8
  Cała Polska
  11,9
 • 198,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  198,9
  woj. podlaskie
  147,1
  Kraj
  147,0
 • 4,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Suchowola
  4,6
  woj. podlaskie
  3,9
  Cały kraj
  3,8
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Suchowola
  3,3
  Podlaskie
  3,0
  Cała Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podlaskie
  1,0
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie sokólskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Suchowola
  49,1%
  woj. podlaskie
  45,0%
  Polska
  36,0%
 • 19,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  19,6%
  Podlaskie
  21,9%
  Cała Polska
  23,6%
 • 6,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  6,3%
  woj. podlaskie
  7,2%
  Cały kraj
  6,7%
 • 29 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. podlaskie
  14,6
  Kraj
  15,8
 • 78,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Podlaskie
  78,6
  Polska
  70,6
 • 272,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  272,4
  Województwo
  257,1
  Cała Polska
  280,1
 • 232,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  232,8
  Kraj
  253,9
 • 684,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 756,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 610,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Suchowola
  684,3
  Województwo
  529,3
  Cały kraj
  426,2
 • 42,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 8,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 122,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  42,4
  woj. podlaskie
  52,4
  Cała Polska
  62,9
 • 22,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Suchowola
  22,1
  woj. podlaskie
  31,3
  Polska
  33,8
 • 6,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  6,3
  Podlaskie
  8,0
  Cały kraj
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,5%
  Województwo
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 9 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 20 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 10 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -7 Saldo migracji
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -7 Saldo migracji wewnętrznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Suchowoli w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Suchowoli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 59,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 26,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Suchowola, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Suchowola - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Suchowoli oddano do użytku 2 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,97 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Suchowoli to 788 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 382 mieszkania. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Suchowoli to 5,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Suchowoli to 215,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,10% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 91,62% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 87,94% mieszkań posiada łazienkę, 76,65% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,13% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu sokólskiego.

  Powiat sokólski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Suchowoli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 788 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 382,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  382,20
  woj. podlaskie
  411,70
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1997-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 95,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  95,50 m2
  Podlaskie
  78,20 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 36,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Suchowola
  36,50 m2
  woj. podlaskie
  32,20 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1997-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,76 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,76
  Województwo
  4,04
  Kraj
  3,83
 • 2,62 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,62
  Podlaskie
  2,43
  Kraj
  2,42
 • 0,55 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Suchowola
  0,55
  Podlaskie
  0,60
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1997-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Suchowoli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 2 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,97 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Suchowola
  0,97
  Województwo
  5,72
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1997-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 11 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,50
  Podlaskie
  4,14
  Kraj
  3,89
 • 5,33 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Suchowola
  5,33
  woj. podlaskie
  23,68
  Polska
  24,56
 • 431 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 215,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  215,5 m2
  woj. podlaskie
  98,2 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,21 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,21 m2
  Podlaskie
  0,56 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1997-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Suchowoli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,10%
  Podlaskie
  97,54%
  Kraj
  97,75%
 • 91,62% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Suchowola
  91,62%
  woj. podlaskie
  92,28%
  Cały kraj
  95,18%
 • 87,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  87,94%
  woj. podlaskie
  90,71%
  Cały kraj
  93,75%
 • 76,65% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  76,65%
  Województwo
  83,62%
  Cała Polska
  85,83%
 • 0,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  0,13%
  Podlaskie
  33,39%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Suchowola - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Suchowoli na 1000 mieszkańców pracuje 0osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Suchowoli wynosiło w 2023 roku 11,1% (11,1% wśród kobiet i 11,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Suchowoli wynosiło 5 506,16 PLN, co odpowiada 82.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Suchowoli 38 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 48 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 10.

  46,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Suchowoli pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 17,0% w przemyśle i budownictwie, a 11,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Suchowoli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 0 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  0,0
  woj. podlaskie
  209,0
  Cała Polska
  259,0
 • 12,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 9,8% Kobiety
 • 14,0% Mężczyźni
 • Tutaj
  11,1%
  Województwo
  7,0%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Suchowoli w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Suchowoli w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Suchowoli w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Suchowoli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 968 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Suchowola
  5 506 PLN
  Podlaskie
  6 013 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Suchowoli w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Suchowoli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 38 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 48 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 10 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,26 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Suchowoli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 46,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 39,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 51,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 17,0% Przemysł i budownictwo
 • 8,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 24,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,9% Pozostałe
 • 36,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Suchowoli w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,7% W wieku produkcyjnym
 • 50,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 33,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Suchowola, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 70,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  70,3
  woj. podlaskie
  66,2
  Cała Polska
  69,0
 • 42,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  42,2
  Podlaskie
  37,0
  Cała Polska
  38,2
 • 150,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Suchowola
  150,3
  Województwo
  126,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 57,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 59,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 42,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 40,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Suchowola - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Suchowoli w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 199 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 158 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 7 nowych podmiotów, a 4 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (17) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (7) w roku 2023. W tym samym okresie najwięcej (16) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (4) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2023 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Suchowoli najwięcej (5) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (190) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,0% (6) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 32,2% (64) podmiotów, a 64,8% (129) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Suchowoli najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.2%) oraz Budownictwo (25.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 199 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 64 Przemysł i budownictwo
 • 129 Pozostała działalność
 • 7 Podmioty nowo zarejestrowane w Suchowoli w 2023 roku
 • 4 Podmioty wyrejestrowane w Suchowoli w 2023 roku
 • 158 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 190 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 190
 • 9 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 9
 • 199 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 199
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 5 Spółki handlowe ogółem
 • 5
 • 3  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 3
 • 5 Spółki cywilne ogółem
 • 5
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 158 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 43 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 43
 • 41 Budownictwo
 • 41
 • 19 Przetwórstwo przemysłowe
 • 19
 • 13 Pozostała działalność
 • 13
 • 10 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 10
 • 10 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 10
 • 6 Transport i gospodarka magazynowa
 • 6
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 4 Informacja i komunikacja
 • 4
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 1 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Suchowola - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Suchowoli stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 31 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,03 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Suchowoli wynosi 86,80% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Suchowoli najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,45 (wykrywalność 85%) oraz przeciwko mieniu - 4,62 (wykrywalność 62%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 3,41 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,73 (54%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,74 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Suchowoli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Suchowoli.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Suchowola, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 31
 • 18 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 18
 • 4 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 4
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 10 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 10
 • 15,03 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Suchowola
  15,03
  Województwo
  19,92
  Cała Polska
  22,81
 • 8,45 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Suchowola
  8,45
  Podlaskie
  8,92
  Kraj
  12,98
 • 1,73 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Suchowola
  1,73
  Województwo
  7,89
  Polska
  6,99
 • 3,41 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,41
  woj. podlaskie
  2,21
  Cała Polska
  1,82
 • 0,74 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,74
  woj. podlaskie
  0,46
  Cały kraj
  0,35
 • 4,62 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,62
  woj. podlaskie
  6,92
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Suchowola, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Suchowola
  87%
  Województwo
  81%
  Cała Polska
  71%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Suchowola
  86%
  woj. podlaskie
  74%
  Cała Polska
  63%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  55%
  Podlaskie
  82%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Suchowola
  100%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Suchowola
  100%
  Województwo
  92%
  Polska
  88%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Suchowola
  62%
  Podlaskie
  53%
  Cała Polska
  51%

Suchowola - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Suchowoli wyniosła w 2022 roku 48,6 mln złotych, co daje 7,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 30.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Suchowoli - 26.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (14.2%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (7.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,9 mln złotych, czyli 22,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Suchowoli wyniosła w 2022 roku 46,5 mln złotych, co daje 7,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (32.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (18%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (10.8%). W budżecie Suchowoli wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 797 złotych na mieszkańca (11,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,9 złotych na mieszkańca (0,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 6,2%.
 • Wydatki budżetu w Suchowoli według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Suchowoli według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Suchowola, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Suchowoli według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  24,7 mln

  3,5 tys(100%)

  26,3 mln

  3,7 tys(100%)

  30,2 mln

  4,3 tys(100%)

  32,9 mln

  4,8 tys(100%)

  33,9 mln

  4,9 tys(100%)

  32,4 mln

  4,9 tys(100%)

  37,9 mln

  5,8 tys(100%)

  48,6 mln

  7,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,5 mln

  3,4 tys(30.4%)

  7,7 mln

  3,5 tys(29.3%)

  8,0 mln

  3,6 tys(26.5%)

  8,7 mln

  4,0 tys(26.5%)

  9,3 mln

  4,3 tys(27.3%)

  9,3 mln

  4,3 tys(28.7%)

  10,3 mln

  4,9 tys(27.3%)

  12,7 mln

  6,2 tys(26.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,8 mln

  2,2 tys(19.6%)

  1,8 mln

  794(6.7%)

  4,4 mln

  2,0 tys(14.7%)

  3,6 mln

  1,6 tys(10.8%)

  4,7 mln

  2,2 tys(13.9%)

  2,1 mln

  983(6.5%)

  6,0 mln

  2,9 tys(15.8%)

  6,9 mln

  3,4 tys(14.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,3 mln

  1,0 tys(9.4%)

  2,4 mln

  1,1 tys(9%)

  2,6 mln

  1,2 tys(8.7%)

  2,8 mln

  1,3 tys(8.6%)

  2,9 mln

  1,3 tys(8.6%)

  3,0 mln

  1,4 tys(9.3%)

  3,1 mln

  1,5 tys(8.1%)

  3,6 mln

  1,7 tys(7.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,0 mln

  1,8 tys(16.4%)

  8,9 mln

  4,0 tys(33.8%)

  1,8 mln

  814(5.9%)

  1,8 mln

  813(5.4%)

  1,9 mln

  885(5.7%)

  1,7 mln

  794(5.2%)

  1,9 mln

  918(5.1%)

  3,5 mln

  1,7 tys(7.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  7,4 tys

  3,3(0%)

  8,0 tys

  3,6(0%)

  8,0 tys

  3,6(0%)

  8,9 tys

  4,1(0%)

  58,5 tys

  26,9(0.2%)

  63,1 tys

  29,5(0.2%)

  8,4 tys

  4,0(0%)

  3,4 mln

  1,7 tys(7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,5 mln

  671(6.1%)

  1,2 mln

  521(4.4%)

  713,8 tys

  325(2.4%)

  571,9 tys

  262(1.7%)

  289,2 tys

  133(0.9%)

  204,7 tys

  95,8(0.6%)

  200,3 tys

  95,3(0.5%)

  3,3 mln

  1,6 tys(6.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,7 mln

  742(6.7%)

  920,6 tys

  416(3.5%)

  1,2 mln

  537(3.9%)

  1,6 mln

  730(4.8%)

  2,1 mln

  957(6.2%)

  1,8 mln

  852(5.6%)

  3,0 mln

  1,4 tys(8%)

  2,3 mln

  1,1 tys(4.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,0 mln

  459(4.2%)

  1,2 mln

  551(4.6%)

  1,1 mln

  501(3.6%)

  1,1 mln

  494(3.3%)

  1,4 mln

  660(4.2%)

  2,0 mln

  924(6.1%)

  1,7 mln

  793(4.4%)

  1,9 mln

  927(3.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  119,1 tys

  53,3(0.5%)

  690,5 tys

  312(2.6%)

  25,8 tys

  11,8(0.1%)

  278,5 tys

  128(0.8%)

  32,6 tys

  15,0(0.1%)

  29,3 tys

  13,7(0.1%)

  31,8 tys

  15,1(0.1%)

  1,6 mln

  797(3.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  581,0 tys

  260(2.4%)

  701,4 tys

  317(2.7%)

  955,1 tys

  435(3.2%)

  2,8 mln

  1,3 tys(8.4%)

  994,7 tys

  457(2.9%)

  1,6 mln

  755(5%)

  1,2 mln

  570(3.2%)

  1,5 mln

  733(3.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  274,5 tys

  123(1.1%)

  310,3 tys

  140(1.2%)

  255,2 tys

  116(0.8%)

  714,1 tys

  328(2.2%)

  732,7 tys

  336(2.2%)

  522,0 tys

  244(1.6%)

  673,7 tys

  321(1.8%)

  1,0 mln

  506(2.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  17,3 tys

  7,7(0.1%)

  18,5 tys

  8,4(0.1%)

  49,6 tys

  22,6(0.2%)

  843

  0,4(0%)

  6,7 tys

  3,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,0 tys

  5,2(0%)

  310,5 tys

  151(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  297,7 tys

  133(1.2%)

  302,4 tys

  137(1.1%)

  276,3 tys

  126(0.9%)

  313,2 tys

  144(1%)

  439,9 tys

  202(1.3%)

  449,1 tys

  210(1.4%)

  313,4 tys

  149(0.8%)

  292,5 tys

  142(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  199,0 tys

  89,1(0.8%)

  164,6 tys

  74,4(0.6%)

  137,5 tys

  62,6(0.5%)

  152,0 tys

  69,7(0.5%)

  172,8 tys

  79,3(0.5%)

  101,1 tys

  47,3(0.3%)

  53,6 tys

  25,5(0.1%)

  256,2 tys

  124(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  82,3 tys

  36,9(0.3%)

  81,1 tys

  36,7(0.3%)

  77,4 tys

  35,2(0.3%)

  104,1 tys

  47,7(0.3%)

  122,1 tys

  56,1(0.4%)

  104,1 tys

  48,7(0.3%)

  187,6 tys

  89,3(0.5%)

  216,2 tys

  105(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,8 tys

  11,1(0.1%)

  9,3 tys

  4,4(0%)

  24,7 tys

  12,0(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  64,0 tys

  28,6(0.3%)

  7,8 tys

  3,5(0%)

  1,5 tys

  0,7(0%)

  74,0 tys

  33,9(0.2%)

  73,1 tys

  33,6(0.2%)

  63,0 tys

  29,5(0.2%)

  1,5 tys

  0,7(0%)

  1,5 tys

  0,7(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  135,1 tys

  60,5(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,8 tys

  2,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Suchowoli według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Suchowoli według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Suchowola, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Suchowoli według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  25,9 mln

  3,7 tys(100%)

  28,2 mln

  4,0 tys(100%)

  28,5 mln

  4,1 tys(100%)

  31,6 mln

  4,6 tys(100%)

  35,3 mln

  5,1 tys(100%)

  37,2 mln

  5,6 tys(100%)

  45,6 mln

  7,0 tys(100%)

  46,5 mln

  7,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,8 mln

  4,8 tys(41.7%)

  11,3 mln

  5,1 tys(39.9%)

  11,4 mln

  5,2 tys(40.1%)

  11,7 mln

  5,4 tys(36.9%)

  13,3 mln

  6,1 tys(37.6%)

  14,5 mln

  6,8 tys(39%)

  19,7 mln

  9,4 tys(43.2%)

  15,2 mln

  7,4 tys(32.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,3 mln

  2,4 tys(20.5%)

  5,1 mln

  2,3 tys(18.1%)

  4,8 mln

  2,2 tys(16.9%)

  5,1 mln

  2,3 tys(16%)

  5,0 mln

  2,3 tys(14.1%)

  5,2 mln

  2,4 tys(13.9%)

  5,8 mln

  2,8 tys(12.7%)

  8,3 mln

  4,0 tys(18%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,0 mln

  1,3 tys(11.5%)

  675,5 tys

  305(2.4%)

  206,3 tys

  94,0(0.7%)

  1,7 mln

  787(5.4%)

  2,9 mln

  1,3 tys(8.2%)

  2,3 mln

  1,1 tys(6.2%)

  1,1 mln

  534(2.5%)

  5,0 mln

  2,4 tys(10.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,7 tys

  20,0(0.1%)

  39,1 tys

  18,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 mln

  1,7 tys(7.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,5 mln

  1,6 tys(13.7%)

  8,3 mln

  3,8 tys(29.6%)

  1,1 mln

  500(3.9%)

  1,1 mln

  488(3.4%)

  1,1 mln

  516(3.2%)

  861,0 tys

  403(2.3%)

  890,6 tys

  424(2%)

  1,9 mln

  914(4.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,0 mln

  459(4%)

  1,2 mln

  542(4.2%)

  1,1 mln

  490(3.8%)

  1,0 mln

  478(3.3%)

  1,4 mln

  648(4%)

  1,6 mln

  752(4.3%)

  1,8 mln

  876(4%)

  1,8 mln

  873(3.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,2 mln

  518(4.5%)

  465,2 tys

  210(1.6%)

  461,6 tys

  210(1.6%)

  546,3 tys

  251(1.7%)

  577,4 tys

  265(1.6%)

  1,6 mln

  757(4.3%)

  2,0 mln

  950(4.4%)

  1,7 mln

  833(3.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  50,0 tys

  22,4(0.2%)

  391,3 tys

  177(1.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  109,5 tys

  50,2(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  773,7 tys

  375(1.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  41,3 tys

  18,5(0.2%)

  72,0 tys

  32,5(0.3%)

  19,4 tys

  8,9(0.1%)

  21,6 tys

  9,9(0.1%)

  42,4 tys

  19,5(0.1%)

  81,6 tys

  38,2(0.2%)

  16,3 tys

  7,7(0%)

  601,2 tys

  292(1.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,3 tys

  15,4(0.1%)

  500,0 tys

  242(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  274,8 tys

  123(1.1%)

  194,3 tys

  87,8(0.7%)

  284,2 tys

  129(1%)

  233,7 tys

  107(0.7%)

  185,6 tys

  85,2(0.5%)

  158,7 tys

  74,2(0.4%)

  3,3 mln

  1,5 tys(7.1%)

  461,4 tys

  224(1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  221,7 tys

  99,2(0.9%)

  186,5 tys

  84,3(0.7%)

  181,3 tys

  82,6(0.6%)

  902,8 tys

  414(2.9%)

  189,4 tys

  86,9(0.5%)

  373,6 tys

  175(1%)

  1,4 mln

  660(3%)

  330,7 tys

  160(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  84,4 tys

  37,8(0.3%)

  65,0 tys

  29,4(0.2%)

  126,4 tys

  57,6(0.4%)

  169,7 tys

  77,8(0.5%)

  288,2 tys

  132(0.8%)

  175,0 tys

  81,9(0.5%)

  167,2 tys

  79,6(0.4%)

  280,0 tys

  136(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  225,2 tys

  101(0.9%)

  220,6 tys

  99,7(0.8%)

  196,4 tys

  89,4(0.7%)

  230,8 tys

  106(0.7%)

  342,0 tys

  157(1%)

  245,0 tys

  115(0.7%)

  251,2 tys

  120(0.6%)

  252,2 tys

  122(0.5%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  108,6 tys

  52,7(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,0 tys

  6,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  2,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  64,0 tys

  28,6(0.2%)

  7,8 tys

  3,5(0%)

  1,5 tys

  0,7(0%)

  74,0 tys

  33,9(0.2%)

  73,1 tys

  33,6(0.2%)

  63,0 tys

  29,5(0.2%)

  1,5 tys

  0,7(0%)

  1,5 tys

  0,7(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,0 tys

  14,6(0.1%)

  435,0 tys

  200(1.4%)

  1,2 mln

  558(3.4%)

  735,2 tys

  344(2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  157,3 tys

  70,4(0.6%)

  20,6 tys

  9,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Suchowola - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 424 mieszkańców Suchowoli jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 202 kobiet oraz 222 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,2% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 24,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 17,4% mieszkańców Suchowoli, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 20,2% podstawowym ukończonym. 4,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy Suchowoli mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Suchowoli największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (21,7%) oraz średnie zawodowe (20,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (28,7%) oraz zasadnicze zawodowe (22,3%).

  W roku 2022 w Suchowoli mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 73 dzieci (32 dziewczynki oraz 41 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Suchowoli mieściło się 1 przedszkole, w którym do 1 oddziału uczęszczało 27 dzieci (18 dziewczynek oraz 9 chłopców). Dostępne były 42 miejsca.

  17,1% mieszkańców Suchowoli w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,2% wśród dziewczynek i 17,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 800 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,87 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 16 oddziałach uczyło się 297 uczniów (144 kobiety oraz 153 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Suchowoli placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 13 oddziałach uczyło się 301 uczniów (148 kobiet oraz 153 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,0% ludności (34,8% wśród dziewczynek i 23,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 175,74.

  W Suchowoli znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 87 uczniów (59 kobiet oraz 28 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 16 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Suchowoli placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 10 oddziałach uczyło się 252 uczniów (155 kobiet oraz 97 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 94 absolwentów.

  W Suchowoli znajduje się 1 Technikum, w którym w 4 oddziałach uczyło się 86 uczniów (28 kobiet oraz 58 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 17 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Suchowoli placówkę miała 1 Technikum, w którym w 3 oddziałach uczyło się 73 uczniów (13 kobiet oraz 60 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 0 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,9% mieszkańców (14,1% wśród dziewczyn i 17,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 21,8 uczniów. 21,5 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,1% mieszkańców Suchowoli w wieku potencjalnej nauki (20,2% kobiet i 23,8% mężczyzn).

 • 16,4% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  16,4%
  woj. podlaskie
  24,5%
  Kraj
  25,2%
 • 19,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 38,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  38,8%
  Województwo
  36,5%
  Cały kraj
  35,2%
 • 38,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 39,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,2% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,2%
  Województwo
  3,6%
  Polska
  3,3%
 • 4,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,9%
  Województwo
  11,8%
  Kraj
  11,9%
 • 12,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 24,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  24,8%
  woj. podlaskie
  21,1%
  Kraj
  20,0%
 • 20,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 28,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 17,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  17,4%
  Podlaskie
  17,1%
  Cały kraj
  21,2%
 • 12,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,2%
  woj. podlaskie
  3,0%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  20,2%
  Województwo
  15,3%
  Polska
  12,3%
 • 21,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  4,0%
  Podlaskie
  3,6%
  Cała Polska
  3,1%
 • 4,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Suchowoli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1800 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 800,0
  woj. podlaskie
  915,0
  Polska
  927,0
 • 0,87 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,87
  Podlaskie
  0,98
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 3 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 60 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Suchowola) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73 Dzieci
 • 32 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 41 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 43,8%
  56,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 24 3 lata
 • 24
 • 27 4 lata
 • 27
 • 22 5 lata
 • 22
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 13 3 lata
 • 13
 • 7 4 lata
 • 7
 • 12 5 lata
 • 12
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 11 3 lata
 • 11
 • 20 4 lata
 • 20
 • 10 5 lata
 • 10
 • 40 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 5,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 5,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Suchowoli(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Suchowoli aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe w Suchowoli
  Publiczne
  ul. Szkolna 1
  16-150 Suchowola
  130-
 • Szkoły podstawowe w Suchowoli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Suchowola) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 297 Uczniowie
 • 144 Kobiety
  (uczniowie)
 • 153 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,5%
  51,5%
 • 44 Uczniowie w 1 klasie
 • 20 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 53 Absolwenci
 • 26 Kobiety
  (absolwenci)
 • 27 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  18,6
  Województwo
  16,1
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 25,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 23,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 175,74 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  175,74
  Województwo
  92,82
  Cały kraj
  95,96
 • 175,74 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  175,74
  Podlaskie
  91,85
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Suchowola) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Suchowola) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Suchowoli(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Suchowoli aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Suchowoli (Stanisław Staszic)
  Publiczna
  ul. Szkolna 1
  16-150 Suchowola
  15319-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Suchowoli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Suchowola) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 87 Uczniowie
 • 59 Kobiety
  (uczniowie)
 • 28 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 67,8%
  32,2%
 • 14 Uczniowie w 1 klasie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Absolwenci
 • 10 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Suchowola
  21,8
  Podlaskie
  25,4
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 7,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 5,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Suchowola) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 86 Uczniowie
 • 28 Kobiety
  (uczniowie)
 • 58 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 32,6%
  67,4%
 • 19 Uczniowie w 1 klasie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Absolwenci
 • 5 Kobiety
  (absolwenci)
 • 12 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Suchowola
  21,5
  Podlaskie
  22,1
  Cała Polska
  24,9
 •  
 • 10,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 6,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Suchowoli(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Suchowoli aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum w Suchowoli
  Publiczne
  85 712-40-10
  85 712-40-10
  ul. Augustowska 2
  16-150 Suchowola
  5126-
  Liceum Ogólnokształcące w Suchowoli (Ksiądz Jerzy Popiełuszko)
  Publiczne
  85 712-40-10
  85 712-40-10
  ul. Augustowska 2
  16-150 Suchowola
  493-
 • Edukacyjne grupy wieku w Suchowoli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 34,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 23,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Suchowola, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Suchowola, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Suchowola, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Suchowola - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Suchowoli

 • Według danych GUS z 2022 roku w Suchowoli znajdowało się 0 hoteli, 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii ★★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 100)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Suchowoli w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Suchowoli
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Suchowoli: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Suchowoli 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 110 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 54 (uczestnicy: 16 023)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 15)
  • wystawy: 6 (uczestnicy: 290)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 2 200)
  • koncerty: 5 (uczestnicy: 880)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 7 (uczestnicy: 250)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 13 (uczestnicy: 8 700)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 158)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 220)
  • interdyscyplinarne: 8 (uczestnicy: 3 150)
  • warsztaty: 5 (uczestnicy: 160)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 183)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 18)
  • taneczne: 4 (członkowie: 58)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 3)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 34)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 70)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 18)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 8)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 16)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 16)


  Według danych z 2022 w Suchowoli działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 22 032 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 23 719 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Suchowoli działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 149 członków. Zarejestrowano 129 ćwiczących (mężczyźni: 74, kobiety: 55, chłopcy do lat 18: 33, dziewczęta do lat 18: 25). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (8), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Suchowoli w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Suchowoli
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Suchowoli znajduje się jeden zabytkowy obiekt wpisany do rejestru zabytków. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Suchowoli
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1884 - 1885dnia 1993-12-30, wykaz dokumentów: 779 z 1993-12-30; A-573 z 2013-12-19
 • Formy ochrony przyrody w Suchowoli
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Suchowoli znajdują się 3 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Suchowoli
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Biebrzański Park NarodowyData ustanowienia: 1993-10-02, Powierzchnia: 59223.0 ha
  • Dolina Biebrzy - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 121206.23 ha
  • Ostoja Biebrzańska - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 148509.33 ha

Suchowola - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 22 wypadków drogowych w Suchowoli odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 28 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 1 066,9 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 242,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Suchowoli znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu sokólskiego.

  Powiat sokólski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Suchowoli
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 22 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 5 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 28 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 10 Lekko ranni
 • 18 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Suchowoli w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 1 066,93 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  1 066,9
  woj. podlaskie
  733,0
  Kraj
  1 100,9
 • 242,48 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Suchowola
  242,5
  Podlaskie
  129,1
  Polska
  104,4
 • 1 357,90 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  1 357,9
  Podlaskie
  870,2
  Polska
  1 327,3
 • 22,73 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Suchowola
  22,7
  Województwo
  17,6
  Kraj
  9,5
 • 127,27 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  127,3
  Podlaskie
  118,7
  Cały kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Suchowola przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 8droga krajowa nr 8(granica (Czechy) - Kudowa-Zdrój - Jeleniów - Lewin-Kłodzki - Duszniki-Zdrój - Dolina - Szczytna - Polanica-Zdrój - Szalejów - Kłodzko - Boguszyn - Dębowina - Bardo - Braszowice - Tarnów - Ząbkowice Śląskie - Szklary-Huta - Przerzeczyn-Zdrój - Nowa Wieś Niemczańska - Niemcza - Wilków Wielki - Łagiewniki - Jordanów Śląski - Pustków Wilczkowski - Jaszowice - Rolantowice - Cieszyce - Kobierzyce - Magnice - Radziejowice - Krze Duże - Nowa Bukówka - Huta Żabiowolska - Żabia Wola - Przeszkoda - Siestrzeń - Urzut - Rusiec - Nadarzyn - Janki - Warszawa - Marki - Słupno - Radzymin - Wyszków - Ojcowizna - Trzcianka - Poręba-Kocęby - Dybki - Ostrów Mazowiecka - Podborze - Prosienica - Wyszomierz Wielki - Ostrożne - Zambrów - Mężenin - Stare Zambrzyce - Stare Krzewo - Jeżewo Stare - Białystok - Sielachowskie - Jurowce - Sochonie - Katrynka - Rybniki - Przewalanka - Krasne Folwarczne - Korycin - Mielniki - Zagórze - Skindzierz - Chodorówka Nowa - Krzywa - Suchowola - Ostrówek - Sztabin - Kamień - Podcisówek - Cisów - Białobrzegi - Augustów - Janówka - Raczki - Suwałki - Jasinowo - Żubryn - Czerwonka - Szypliszki - Mikołajówka - Sadzawki - Budzisko - granica (Litwa))
  • DW 670droga wojewódzka nr 670(Osowiec-Twierdza - Goniądz - Karpowicze - Suchowola - Podbagny - Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór - Chworościany - granica (Białoruś))
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Suchowoli istnieje 32 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 3 Maja

  ul. Augustowska

  ul. Białostocka

  ul. Fabryczna

  ul. Goniądzka

  ul. Gruntowa

  ul. Kasztanowa

  ul. Kupiecka

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Młodych

  ul. Nowozielona

  ul. Ogrodowa

  ul. Orzechowa

  Park im. Księdza Jerzego Popiełuszki

  ul. Piaskowa

  Plac Kościuszki

  ul. Podgaj

  ul. Polna

  ul. Rzemieślnicza

  ul. Sadowa

  ul. Siewna

  ul. Sportowa

  ul. Stanisława Staszica

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Targowa

  ul. Wierzbowa

  ul. Zielona

  ul. Zwierzyniecka

  ul. Łąkowa

  ul. Świętokrzyska