Zawichost w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Zawichost - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Zawichost to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa świętokrzyskiego, powiatu sandomierskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Zawichost.
 • 1 608 Liczba mieszkańców
 • 20,3 km² Powierzchnia
 • 79,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1255 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 15 Numer kierunkowy
 • TSA Tablice rejestracyjne
 • Katarzyna Barbara Kondziołka Burmistrz miasta
Zawichost na mapie
Identyfikatory
 • 21.852950.8076 Współrzędne GPS
 • 2609094 TERYT (TERC)
 • 0981417 SIMC
Herb miasta Zawichost
Zawichost herb

Jak Zawichost wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Zawichost na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Zawichost wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Zawichost plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
10Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
11Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
22Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
81Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
86Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
92Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
107Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
122Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
126Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
135Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
151Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
160Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
180Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
183Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
199Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
208Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
210Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
251Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
255Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
256Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
260Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
269Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
285Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia

Zawichost - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
27-630Poczta Zawichost

Zawichost - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Zawichoście)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Sandomierzu (podlega pod: ZUS Oddział w Kielcach)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.15-15.15, Wt: 7.15-15.15, Śr: 7.15-15.15, Cz: 7.15-15.15, Pt: 7.15-15.15

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Mickiewicza 53 a
27-600 Sandomierz
Urząd Miasta i Gminy Zawichost
(15) 836-41-15
(15) 836-40-51
ul. Żeromskiego 50
27-630 Zawichost

Zawichost - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Zawichost jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 608, z czego 50,2% stanowią kobiety, a 49,8% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 16,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Zawichostu zawarli w 2022 roku 6 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,0% mieszkańców Zawichostu jest stanu wolnego, 55,5% żyje w małżeństwie, 5,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,2% to wdowy/wdowcy.

  Zawichost ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -25. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -15,43 na 1000 mieszkańców Zawichostu. W 2022 roku urodziło się 6 dzieci, w tym 66,7% dziewczynek i 33,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 254 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,47 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 41,5% zgonów w Zawichoście spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,2% zgonów w Zawichoście były nowotwory, a 3,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Zawichostu przypada 19.14 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 10 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 18 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Zawichostu -8. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  57,3% mieszkańców Zawichostu jest w wieku produkcyjnym, 16,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 26,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Zawichostu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 608 Liczba mieszkańców
 • 807 Kobiety
 • 801 Mężczyźni
 • 50,2%
  49,8%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Zawichoście w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Zawichoście w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Zawichoście w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Zawichostu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  44,4 lat
  Województwo
  43,5 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 46,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Zawichost, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Zawichostu
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Zawichost,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Zawichost,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Zawichost,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,0% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,0%
  woj. świętokrzyskie
  27,5%
  Cała Polska
  29,1%
 • 22,1% Kobiety
  (Panny)
 • 34,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,5% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  55,6%
  woj. świętokrzyskie
  55,8%
  Cała Polska
  54,0%
 • 54,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,2% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  10,2%
  Województwo
  9,7%
  Kraj
  8,5%
 • 16,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  5,6%
  woj. świętokrzyskie
  6,8%
  Kraj
  7,6%
 • 5,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • Zawichost
  0,6%
  świętokrzyskie
  0,3%
  Polska
  0,7%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Zawichoście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Zawichoście w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  3,7
  woj. świętokrzyskie
  3,7
  Cała Polska
  4,1
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,0
  świętokrzyskie
  1,3
  Kraj
  1,6
 • 6 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Zawichoście w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Zawichoście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -25 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -16 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -9 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -15,43 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -15,4
  woj. świętokrzyskie
  -6,5
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Zawichoście w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Zawichoście w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Zawichoście w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Zawichoście w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 6 Urodzenia żywe
 • 4 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 2 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 66,7%
  33,3%
 • 3,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Zawichost
  3,7
  woj. świętokrzyskie
  6,9
  Kraj
  8,1
 • 29,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  29,8
  Województwo
  31,9
  Polska
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 28 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 28
 • 85 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 85
 • 64 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 64
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 254 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 140 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 365 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 254 g
  Województwo
  3 328 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 4500g - 4999g
 • 1
 • 27 Waga 4000g - 4499g
 • 27
 • 129 Waga 3500g - 3999g
 • 129
 • 194 Waga 3000g - 3499g
 • 194
 • 84 Waga 2500g - 2999g
 • 84
 • 21 Waga 2000g - 2499g
 • 21
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 3 Waga poniżej 600g
 • 3
 • 1,11 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,11
  Województwo
  1,19
  Kraj
  1,26
 • 0,55 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,55
  woj. świętokrzyskie
  0,59
  Kraj
  0,61
 • 0,47 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Zawichost
  0,47
  woj. świętokrzyskie
  0,52
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Zawichoście w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 31 Zgony
 • 20 Kobiety
  (Zgony)
 • 11 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 64,5%
  35,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 19,1 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  19,1
  świętokrzyskie
  13,4
  Cały kraj
  11,9
 • 215,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  215,0
  Województwo
  193,5
  Cała Polska
  147,0
 • 4,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  4,3
  świętokrzyskie
  3,7
  Cały kraj
  3,8
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Zawichost
  3,1
  świętokrzyskie
  3,6
  Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  1,5
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie sandomierskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  41,5%
  świętokrzyskie
  38,8%
  Cała Polska
  36,0%
 • 22,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Zawichost
  22,2%
  woj. świętokrzyskie
  23,4%
  Cały kraj
  23,6%
 • 3,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  3,7%
  woj. świętokrzyskie
  4,8%
  Cały kraj
  6,7%
 • 67 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  17,5
  Kraj
  15,8
 • 83,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  83,1
  Cały kraj
  70,6
 • 305,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Zawichost
  305,4
  Województwo
  312,9
  Kraj
  280,1
 • 284,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  284,7
  Polska
  253,9
 • 571,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 628,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 509,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  571,1
  Województwo
  517,8
  Kraj
  426,2
 • 73,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 39,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 167,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  73,6
  świętokrzyskie
  63,9
  Kraj
  62,9
 • 29,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  29,3
  świętokrzyskie
  34,3
  Kraj
  33,8
 • 5,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Zawichost
  5,3
  świętokrzyskie
  8,6
  Cała Polska
  7,0
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,4%
  Województwo
  0,7%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 10 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 5 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 18 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 10 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -7 Saldo migracji
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -8 Saldo migracji wewnętrznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Zawichoście w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Zawichoście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 11,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 11,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 26,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Zawichost, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zawichost - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Zawichoście oddano do użytku 1 mieszkanie. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,62 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Zawichoście to 710 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 441 mieszkań. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Zawichoście to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Zawichoście to 142,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,20% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 88,17% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 82,96% mieszkań posiada łazienkę, 73,38% korzysta z centralnego ogrzewania, a 53,80% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu sandomierskiego.

  Powiat sandomierski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Zawichoście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 710 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 441,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  441,30
  woj. świętokrzyskie
  389,40
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 76,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  76,40 m2
  woj. świętokrzyskie
  77,60 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 33,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  33,70 m2
  woj. świętokrzyskie
  30,20 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,00 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Zawichost
  4,00
  świętokrzyskie
  3,91
  Cały kraj
  3,83
 • 2,27 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,27
  Województwo
  2,57
  Kraj
  2,42
 • 0,57 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Zawichost
  0,57
  Województwo
  0,66
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Zawichoście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,62 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,62
  świętokrzyskie
  3,74
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 6 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  6,00
  świętokrzyskie
  4,75
  Cały kraj
  3,89
 • 3,73 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Zawichost
  3,73
  woj. świętokrzyskie
  17,76
  Cały kraj
  24,56
 • 142 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 142,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  142,0 m2
  świętokrzyskie
  109,9 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,09 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Zawichost
  0,09 m2
  Województwo
  0,41 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Zawichoście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 96,20% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  96,20%
  woj. świętokrzyskie
  95,94%
  Cały kraj
  97,75%
 • 88,17% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  88,17%
  Województwo
  90,70%
  Polska
  95,18%
 • 82,96% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  82,96%
  świętokrzyskie
  88,22%
  Kraj
  93,75%
 • 73,38% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  73,38%
  świętokrzyskie
  82,88%
  Cały kraj
  85,83%
 • 53,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  53,80%
  woj. świętokrzyskie
  46,61%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Zawichost - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Zawichoście na 1000 mieszkańców pracuje 120osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 69,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 30,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Zawichoście wynosiło w 2023 roku 7,8% (7,8% wśród kobiet i 7,8% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Zawichoście wynosiło 5 954,75 PLN, co odpowiada 88.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Zawichostu 134 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 67 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -67.

  40,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Zawichostu pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 19,1% w przemyśle i budownictwie, a 13,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Zawichoście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 120 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Zawichost
  120,0
  woj. świętokrzyskie
  200,0
  Cały kraj
  259,0
 • 8,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 8,8% Kobiety
 • 8,0% Mężczyźni
 • Zawichost
  7,8%
  świętokrzyskie
  7,8%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Zawichoście w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Zawichoście w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Zawichoście w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Zawichoście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 414 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 955 PLN
  woj. świętokrzyskie
  5 783 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Zawichoście w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Zawichoście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 134 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 67 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -67 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,50 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Zawichoście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 40,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 37,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 43,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 19,1% Przemysł i budownictwo
 • 11,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 27,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,2% Pozostałe
 • 37,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Zawichoście w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Zawichoście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 198 Pracujący ogółem
 • 137 Kobiety
 • 61 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Zawichoście w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,3% W wieku produkcyjnym
 • 51,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 26,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 34,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Zawichost, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 74,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  74,4
  woj. świętokrzyskie
  69,3
  Cała Polska
  69,0
 • 45,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Zawichost
  45,5
  Województwo
  41,5
  Cała Polska
  38,2
 • 157,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  157,1
  Województwo
  149,5
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 55,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 58,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 54,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 44,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 41,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 45,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Zawichost - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Zawichoście w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 174 podmioty gospodarki narodowej, z czego 120 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 9 nowych podmiotów, a 2 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (14) podmiotów zarejestrowano w roku 2020, a najmniej (4) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (21) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (2) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2023 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Zawichoście najwięcej (9) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (164) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,9% (5) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 16,7% (29) podmiotów, a 80,5% (140) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Zawichoście najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (34.2%) oraz Budownictwo (15.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 174 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 29 Przemysł i budownictwo
 • 140 Pozostała działalność
 • 9 Podmioty nowo zarejestrowane w Zawichoście w 2023 roku
 • 2 Podmioty wyrejestrowane w Zawichoście w 2023 roku
 • 120 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 164 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 164
 • 10 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 10
 • 174 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 174
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 7 Spółki handlowe ogółem
 • 7
 • 3  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 3
 • 9 Spółki cywilne ogółem
 • 9
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 120 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 41 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 41
 • 19 Budownictwo
 • 19
 • 9 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 9
 • 8 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 8
 • 6 Transport i gospodarka magazynowa
 • 6
 • 6 Pozostała działalność
 • 6
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 5 Przetwórstwo przemysłowe
 • 5
 • 4 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 4
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 3 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 3
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zawichost - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Zawichoście stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 26 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,12 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Zawichoście wynosi 83,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Zawichostu najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 9,48 (wykrywalność 77%) oraz o charakterze kryminalnym - 6,97 (wykrywalność 77%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 6,68 (85%), drogowe - 1,82 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,23 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Zawichoście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Zawichostu.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Zawichost, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 26
 • 11 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 11
 • 11 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 11
 • 3 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 3
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 15 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 15
 • 16,12 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Zawichost
  16,12
  woj. świętokrzyskie
  19,77
  Polska
  22,81
 • 6,97 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,97
  świętokrzyskie
  10,85
  Cała Polska
  12,98
 • 6,68 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Zawichost
  6,68
  świętokrzyskie
  6,27
  Cała Polska
  6,99
 • 1,82 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,82
  świętokrzyskie
  1,83
  Polska
  1,82
 • 0,23 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Zawichost
  0,23
  świętokrzyskie
  0,36
  Cała Polska
  0,35
 • 9,48 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  9,48
  świętokrzyskie
  8,86
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Zawichost, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  84%
  świętokrzyskie
  76%
  Cała Polska
  71%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  77%
  świętokrzyskie
  69%
  Cały kraj
  63%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Zawichost
  85%
  świętokrzyskie
  78%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Zawichost
  94%
  świętokrzyskie
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  77%
  świętokrzyskie
  59%
  Cała Polska
  51%

Zawichost - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Zawichostu wyniosła w 2022 roku 34,7 mln złotych, co daje 8,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 42.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Zawichostu - 21.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (12.4%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,1 mln złotych, czyli 17,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Zawichostu wyniosła w 2022 roku 33,4 mln złotych, co daje 8,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 22.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (22%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21.5%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.1%). W budżecie Zawichostu wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (14,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,9 złotych na mieszkańca (0,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 6,4%.
 • Wydatki budżetu w Zawichoście według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Zawichostu według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Zawichost, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Zawichostu według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  12,8 mln

  2,8 tys(100%)

  16,9 mln

  3,7 tys(100%)

  18,2 mln

  4,0 tys(100%)

  18,8 mln

  4,2 tys(100%)

  20,8 mln

  4,7 tys(100%)

  20,8 mln

  4,9 tys(100%)

  24,8 mln

  6,0 tys(100%)

  34,7 mln

  8,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,9 mln

  2,6 tys(38.2%)

  4,9 mln

  2,7 tys(29%)

  5,1 mln

  2,8 tys(27.9%)

  5,1 mln

  2,9 tys(27.2%)

  5,3 mln

  3,0 tys(25.6%)

  5,4 mln

  3,2 tys(26.2%)

  6,4 mln

  3,8 tys(25.7%)

  7,4 mln

  4,6 tys(21.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,7 mln

  2,0 tys(28.5%)

  6,4 mln

  3,5 tys(37.8%)

  2,3 mln

  1,3 tys(12.4%)

  2,7 mln

  1,5 tys(14.4%)

  2,6 mln

  1,5 tys(12.6%)

  3,5 mln

  2,0 tys(16.8%)

  3,0 mln

  1,7 tys(11.9%)

  4,3 mln

  2,7 tys(12.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,6 mln

  857(12.5%)

  1,8 mln

  991(10.7%)

  1,9 mln

  1,1 tys(10.6%)

  2,1 mln

  1,2 tys(11.3%)

  2,3 mln

  1,3 tys(11.2%)

  2,4 mln

  1,4 tys(11.7%)

  3,0 mln

  1,7 tys(12%)

  3,8 mln

  2,4 tys(10.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  61,8 tys

  33,1(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,4 mln

  2,1 tys(9.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  296,4 tys

  159(2.3%)

  1,2 mln

  676(7.3%)

  815,9 tys

  455(4.5%)

  484,7 tys

  273(2.6%)

  1,5 mln

  853(7.2%)

  372,6 tys

  218(1.8%)

  968,4 tys

  569(3.9%)

  2,6 mln

  1,6 tys(7.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  148,8 tys

  79,7(1.2%)

  105,9 tys

  58,3(0.6%)

  210,8 tys

  118(1.2%)

  318,9 tys

  180(1.7%)

  320,7 tys

  183(1.5%)

  139,9 tys

  81,6(0.7%)

  340,4 tys

  200(1.4%)

  2,2 mln

  1,4 tys(6.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  61,1 tys

  32,7(0.5%)

  71,9 tys

  39,5(0.4%)

  202,1 tys

  113(1.1%)

  120,3 tys

  67,7(0.6%)

  167,4 tys

  95,4(0.8%)

  190,1 tys

  111(0.9%)

  181,2 tys

  106(0.7%)

  2,1 mln

  1,3 tys(5.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  551,6 tys

  295(4.3%)

  670,3 tys

  369(4%)

  805,7 tys

  449(4.4%)

  1,1 mln

  644(6.1%)

  1,1 mln

  623(5.2%)

  455,9 tys

  266(2.2%)

  629,8 tys

  370(2.5%)

  1,2 mln

  722(3.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  352,3 tys

  189(2.7%)

  656,6 tys

  361(3.9%)

  615,8 tys

  343(3.4%)

  330,7 tys

  186(1.8%)

  417,2 tys

  238(2%)

  510,6 tys

  298(2.5%)

  1,8 mln

  1,1 tys(7.4%)

  1,1 mln

  694(3.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  426,0 tys

  228(3.3%)

  461,2 tys

  254(2.7%)

  462,6 tys

  258(2.5%)

  505,5 tys

  285(2.7%)

  495,0 tys

  282(2.4%)

  534,8 tys

  312(2.6%)

  1,5 mln

  873(6%)

  868,3 tys

  540(2.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  32,5 tys

  17,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,7 tys

  3,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,1 tys

  5,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  431,4 tys

  268(1.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  153,8 tys

  82,4(1.2%)

  142,9 tys

  78,6(0.8%)

  134,4 tys

  74,9(0.7%)

  125,4 tys

  70,6(0.7%)

  121,0 tys

  69,0(0.6%)

  78,1 tys

  45,6(0.4%)

  56,0 tys

  32,9(0.2%)

  220,5 tys

  137(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  20,0 tys

  10,7(0.2%)

  20,0 tys

  11,0(0.1%)

  20,0 tys

  11,2(0.1%)

  31,4 tys

  17,7(0.2%)

  25,0 tys

  14,3(0.1%)

  20,0 tys

  11,7(0.1%)

  14,0 tys

  8,2(0.1%)

  174,3 tys

  108(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  51,2 tys

  27,4(0.4%)

  50,9 tys

  28,0(0.3%)

  56,1 tys

  31,3(0.3%)

  53,5 tys

  30,1(0.3%)

  44,8 tys

  25,5(0.2%)

  30,0 tys

  17,5(0.1%)

  58,2 tys

  34,2(0.2%)

  68,9 tys

  42,8(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  314,3 tys

  168(2.4%)

  284,1 tys

  156(1.7%)

  300,5 tys

  168(1.7%)

  303,8 tys

  171(1.6%)

  349,9 tys

  199(1.7%)

  286,3 tys

  167(1.4%)

  279,4 tys

  164(1.1%)

  42,0 tys

  26,1(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  182,2 tys

  97,6(1.4%)

  4,4 tys

  2,4(0%)

  2,8 tys

  1,6(0%)

  176

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,5 tys

  5,9(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  21,2 tys

  11,4(0.2%)

  57,4 tys

  31,6(0.3%)

  13,1 tys

  7,3(0.1%)

  11,0 tys

  6,2(0.1%)

  12,4 tys

  7,1(0.1%)

  14,6 tys

  8,5(0.1%)

  5,5 tys

  3,3(0%)

  6,9 tys

  4,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  30,7 tys

  16,5(0.2%)

  3,7 tys

  2,0(0%)

  942

  0,5(0%)

  59,7 tys

  33,6(0.3%)

  32,2 tys

  18,3(0.2%)

  32,2 tys

  18,8(0.2%)

  949

  0,6(0%)

  925

  0,6(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  266

  0,2(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Zawichoście według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Zawichostu według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Zawichost, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Zawichostu według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  13,0 mln

  2,8 tys(100%)

  17,5 mln

  3,8 tys(100%)

  18,4 mln

  4,0 tys(100%)

  19,4 mln

  4,3 tys(100%)

  20,7 mln

  4,7 tys(100%)

  22,4 mln

  5,3 tys(100%)

  27,7 mln

  6,7 tys(100%)

  33,4 mln

  8,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  4,5 mln

  2,4 tys(34.5%)

  5,8 mln

  3,2 tys(33%)

  5,6 mln

  3,1 tys(30.4%)

  6,1 mln

  3,4 tys(31.4%)

  6,3 mln

  3,6 tys(30.2%)

  7,9 mln

  4,6 tys(35.3%)

  11,2 mln

  6,6 tys(40.3%)

  7,3 mln

  4,6 tys(22%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,8 mln

  2,0 tys(29.1%)

  3,9 mln

  2,1 tys(22.1%)

  4,2 mln

  2,3 tys(22.6%)

  4,3 mln

  2,4 tys(21.9%)

  4,4 mln

  2,5 tys(21.5%)

  4,2 mln

  2,5 tys(18.9%)

  4,8 mln

  2,8 tys(17.2%)

  7,2 mln

  4,5 tys(21.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  61,8 tys

  33,1(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,4 mln

  2,1 tys(10.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,2 mln

  1,7 tys(24.2%)

  5,8 mln

  3,2 tys(33.3%)

  1,8 mln

  1 000(9.8%)

  2,2 mln

  1,2 tys(11.4%)

  1,7 mln

  996(8.4%)

  2,5 mln

  1,5 tys(11.3%)

  2,1 mln

  1,2 tys(7.6%)

  2,7 mln

  1,7 tys(8.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  70,0 tys

  39,0(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 mln

  1,1 tys(5.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  305,0 tys

  163(2.3%)

  299,2 tys

  165(1.7%)

  319,5 tys

  178(1.7%)

  309,5 tys

  174(1.6%)

  368,1 tys

  210(1.8%)

  385,3 tys

  225(1.7%)

  640,3 tys

  376(2.3%)

  1,6 mln

  997(4.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  96,4 tys

  51,6(0.7%)

  718,5 tys

  395(4.1%)

  378,4 tys

  211(2.1%)

  91,6 tys

  51,6(0.5%)

  825,3 tys

  471(4%)

  42,5 tys

  24,8(0.2%)

  72,7 tys

  42,7(0.3%)

  1,3 mln

  807(3.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  225,4 tys

  121(1.7%)

  211,1 tys

  116(1.2%)

  162,6 tys

  90,7(0.9%)

  110,2 tys

  62,1(0.6%)

  108,8 tys

  62,1(0.5%)

  116,6 tys

  68,1(0.5%)

  151,3 tys

  88,9(0.5%)

  1,3 mln

  783(3.8%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  857,3 tys

  533(2.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  244,5 tys

  131(1.9%)

  252,6 tys

  139(1.4%)

  251,5 tys

  140(1.4%)

  250,3 tys

  141(1.3%)

  250,5 tys

  143(1.2%)

  385,9 tys

  225(1.7%)

  655,4 tys

  385(2.4%)

  711,1 tys

  442(2.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  48,7 tys

  26,1(0.4%)

  65,7 tys

  36,2(0.4%)

  60,5 tys

  33,7(0.3%)

  86,6 tys

  48,8(0.4%)

  60,7 tys

  34,6(0.3%)

  113,7 tys

  66,4(0.5%)

  219,2 tys

  129(0.8%)

  321,0 tys

  199(1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  157,8 tys

  84,5(1.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  129,8 tys

  80,7(0.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  338,5 tys

  181(2.6%)

  418,4 tys

  230(2.4%)

  387,8 tys

  216(2.1%)

  640,8 tys

  361(3.3%)

  668,7 tys

  381(3.2%)

  86,0 tys

  50,2(0.4%)

  18,5 tys

  10,9(0.1%)

  68,3 tys

  42,5(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  65,8 tys

  35,3(0.5%)

  64,2 tys

  35,3(0.4%)

  60,0 tys

  33,5(0.3%)

  60,2 tys

  33,9(0.3%)

  64,3 tys

  36,6(0.3%)

  55,7 tys

  32,5(0.2%)

  43,3 tys

  25,4(0.2%)

  33,6 tys

  20,9(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,4 tys

  0,8(0%)

  1,3 tys

  0,7(0%)

  1,2 tys

  0,7(0%)

  1,2 tys

  0,7(0%)

  1,3 tys

  0,7(0%)

  1,4 tys

  0,8(0%)

  1,4 tys

  0,8(0%)

  2,2 tys

  1,3(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,0 tys

  1,1(0%)

  2,0 tys

  1,1(0%)

  2,0 tys

  1,1(0%)

  2,0 tys

  1,1(0%)

  2,0 tys

  1,1(0%)

  2,0 tys

  1,2(0%)

  2,0 tys

  1,2(0%)

  2,0 tys

  1,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  30,7 tys

  16,5(0.2%)

  3,7 tys

  2,0(0%)

  942

  0,5(0%)

  59,7 tys

  33,6(0.3%)

  32,2 tys

  18,3(0.2%)

  32,2 tys

  18,8(0.1%)

  949

  0,6(0%)

  925

  0,6(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  4,4

  0,0(0%)

  3,1

  0,0(0%)

  3,8

  0,0(0%)

  6,5 tys

  3,7(0%)

  3,7

  0,0(0%)

  4,9

  0,0(0%)

  1,9 tys

  1,1(0%)

  259

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  280

  0,1(0%)

  700

  0,4(0%)

  635

  0,4(0%)

  1,3 tys

  0,7(0%)

  350

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 mln

  743(4.6%)

  210

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  6,8 tys

  3,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,1 tys

  7,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  1,8(0%)

  243,2 tys

  143(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Zawichost - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 375 mieszkańców Zawichostu jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 176 kobiet oraz 198 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 21,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 11,8% średnie ogólnokształcące, a 23,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,4% mieszkańców Zawichostu, gimnazjalnym 2,8%, natomiast 13,3% podstawowym ukończonym. 2,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa świętokrzyskiego mieszkańcy Zawichostu mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Zawichoście największy odsetek ma wykształcenie wyższe (26,2%) oraz średnie zawodowe (20,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,8%) oraz średnie zawodowe (26,1%).

  W roku 2022 w Zawichoście mieściło się 1 przedszkole, w którym do 2 oddziałów uczęszczało 32 dzieci (17 dziewczynek oraz 15 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Zawichoście mieściło się 1 przedszkole, w którym do 2 oddziałów uczęszczało 47 dzieci (27 dziewczynek oraz 20 chłopców). Dostępnych było 50 miejsc.

  14,1% mieszkańców Zawichostu w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,9% wśród dziewczynek i 13,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 605 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,92 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 14 oddziałach uczyło się 185 uczniów (80 kobiet oraz 105 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Zawichoście placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 9 oddziałach uczyło się 181 uczniów (88 kobiet oraz 93 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 21,3% ludności (25,6% wśród dziewczynek i 17,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 137,04.

  W Zawichoście znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 2 oddziałach uczyło się 21 uczniów (0 kobiet oraz 21 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 22,9% mieszkańców (17,9% wśród dziewczyn i 27,3% wśród chłopaków). 10,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,9% mieszkańców Zawichostu w wieku potencjalnej nauki (27,4% kobiet i 19,1% mężczyzn).

 • 21,8% Wykształcenie wyższe
 • Zawichost
  21,8%
  woj. świętokrzyskie
  23,2%
  Cały kraj
  25,2%
 • 26,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 17,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 38,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Zawichost
  38,0%
  woj. świętokrzyskie
  35,3%
  Cała Polska
  35,2%
 • 39,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Zawichost
  2,9%
  woj. świętokrzyskie
  3,0%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Zawichost
  11,8%
  Województwo
  10,9%
  Kraj
  11,9%
 • 14,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 23,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  23,2%
  woj. świętokrzyskie
  21,5%
  Kraj
  20,0%
 • 20,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 26,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  21,4%
  Województwo
  21,7%
  Cały kraj
  21,2%
 • 15,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  2,8%
  Województwo
  2,7%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  13,3%
  woj. świętokrzyskie
  14,1%
  Polska
  12,3%
 • 14,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 12,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Zawichost
  2,8%
  Województwo
  3,0%
  Kraj
  3,1%
 • 2,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Zawichoście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 605 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  605,0
  woj. świętokrzyskie
  893,0
  Kraj
  927,0
 • 0,92 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Zawichost
  0,92
  woj. świętokrzyskie
  0,99
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 2 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 50 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Zawichost) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32 Dzieci
 • 17 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 15 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 53,1%
  46,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 7 3 lata
 • 7
 • 7 4 lata
 • 7
 • 9 5 lata
 • 9
 • 5 6 lat
 • 5
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 4 3 lata
 • 4
 • 3 4 lata
 • 3
 • 3 5 lata
 • 3
 • 4 6 lat
 • 4
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 3 lata
 • 3
 • 4 4 lata
 • 4
 • 6 5 lata
 • 6
 • 1 6 lat
 • 1
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 3,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 3,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Zawichoście(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zawichoście aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe w Zawichoście
  Publiczne
  15 836-40-13
  15 836-47-08
  ul. Szkolna 15
  27-630 Zawichost
  356-
 • Szkoły podstawowe w Zawichoście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Zawichost) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 9 Oddziały
 • 150 Uczniowie
 • 80 Kobiety
  (uczniowie)
 • 70 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 53,3%
  46,7%
 • 20 Uczniowie w 1 klasie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 26 Absolwenci
 • 16 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5 Oddziały
 • 35 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 35 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 14 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 14 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 13,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  13,2
  woj. świętokrzyskie
  14,8
  Kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 13,2 Szkoły podstawowe ogółem
 • 13,2
 • 13,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 13,2
 • 16,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,7
 • 7,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 7,0
 •  
 • 13,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 11,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 2,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 137,04 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  137,04
  świętokrzyskie
  90,62
  Kraj
  95,96
 • 123,70 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  123,70
  woj. świętokrzyskie
  89,66
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Zawichost) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Zawichost) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Zawichoście(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zawichoście aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Ziemi Zawichojskiej w Zawichoście (Ziemi Zawichojskiej)
  Publiczna
  15 836-47-08
  15 836-47-08
  ul. Szkolna 15
  27-630 Zawichost
  7133-
  Szkoła Podstawowa Specjalna
  Publiczna
  15 836-45-01
  15 836-45-01
  ul. 11-go Listopada 1
  27-630 Zawichost
  211-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Zawichoście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Zawichost) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 2 Oddziały
 • 21 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 12 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 10,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  10,5
  Województwo
  17,6
  Kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Zawichoście(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zawichoście aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące w ZSO w Zawichoście
  Publiczne
  15 836-47-08
  15 836-47-08
  ul. Szkolna 15
  27-630 Zawichost
  350-
 • Edukacyjne grupy wieku w Zawichoście
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 14,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 21,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 18,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 22,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 22,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Zawichost, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Zawichost, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Zawichost, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zawichost - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Zawichoście

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Zawichoście w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Zawichoście
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Zawichoście: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Zawichoście 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 70 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 65 (uczestnicy: 4 632)
  • seanse filmowe: 17 (uczestnicy: 107)
  • wystawy: 8 (uczestnicy: 1 070)
  • koncerty: 4 (uczestnicy: 1 569)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 114)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 4 (uczestnicy: 840)
  • konkursy: 7 (uczestnicy: 155)
  • pokazy teatralne: 13 (uczestnicy: 585)
  • warsztaty: 8 (uczestnicy: 192)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 11 (członkowie: 191)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 42)
  • taneczne: 4 (członkowie: 103)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 31)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 11)
  • inne: 1 (członkowie: 4)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 15)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 5)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Zawichoście działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 26 782 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 19 624 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  Według danych z 2016 w Zawichoście działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 71 członków. Zarejestrowano 71 ćwiczących (mężczyźni: 66, kobiety: 5, chłopcy do lat 18: 66, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Zawichoście w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Zawichoście
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Zawichostu znajduje się 14 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Zawichoście
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko Zawichost, st.4 ze średniowieczadnia 1985-07-05, wykaz dokumentów: 293A z 1985-07-05
  • Kościół z XIII w. (ul. 11 Listopada 5)dnia 1956-10-02, wykaz dokumentów: 237 z 1956-10-02; 17 z 1966-01-20; 237 z 1982-08-02; A.787/1-4 z 2010-11-24
  • Klasztor z XIII w. (ul. 11 Listopada 5)dnia 1956-10-02, wykaz dokumentów: 237 z 1956-10-02; 17 z 1966-01-20; 237 z 1982-08-02; A.787/1-4 z 2010-11-24
  • Dzwonnica z XVIII w. (ul. 11 Listopada 5)dnia 1956-10-02, wykaz dokumentów: 237 z 1956-10-02; 17 z 1966-01-20; 237 z 1982-08-02; A.787/1-4 z 2010-11-24
  • Zespół - klasztor z XIII w.dnia 1956-10-02, wykaz dokumentów: 237 z 1956-10-02; 17 z 1966-01-20; 237 z 1982-08-02; A.787/1-4 z 2010-11-24
  • Kościół z 1. poł. XVIII w. (ul. 11 Listopada 15)dnia 1956-10-02, wykaz dokumentów: 238 z 1956-10-02; 236 z 1982-08-02; A.786 z 2010-11-24
  • Kościół z XVI w. (ul. Trójca 2)dnia 1957-01-21, wykaz dokumentów: 417 z 1957-01-21; 37A z 1966-05-20; 211A z 1982-07-30; A.783/1-2 z 2010-11-24
  • Zespół - kościół z 2. ćw. XIII w.dnia 1957-01-21, wykaz dokumentów: 417 z 1957-01-21; 37A z 1966-05-20; 211A z 1982-07-30; A.783/1-2 z 2010-11-24
  • Dzwonnica z XVIII w.dnia 1966-05-20, wykaz dokumentów: 37A z 1966-05-20; 211A z 1982-07-30; A.783/1-2 z 2010-11-24
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Stefana Żeromskiego 16)dnia 1967-05-20, wykaz dokumentów: 88/A z 1967-05-20; A.790 z 2010-11-15
  • Miasto z poł. XIII w.dnia 1987-11-27, wykaz dokumentów: 240/A z 1987-11-27; A.785 z 2010-11-24
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z przełomu XVIII/XIX w.dnia 1988-06-14, wykaz dokumentów: 350/A z 1988-06-14; A.788 z 2010-11-24
  • Cmentarz rzymsko-katolicki (data nieznana)dnia 1988-06-14, wykaz dokumentów: 361/A z 1988-06-14; A.784 z 2010-11-24
  • Cmentarz II wojna światowa z 1944 r.dnia 1993-03-02, wykaz dokumentów: 491/A z 1993-03-02; A.789 z 2010-11-24
 • Formy ochrony przyrody w Zawichoście
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Zawichostu znajduje się 5 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Zawichoście
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Zielonka - leśny rezerwat przyrodyTyp: florystyczny, Data ustanowienia: 1974-10-01, Powierzchnia: 21.09 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: brak informacji, Data ustanowienia: 1989-01-25, Opis granicy: rośnie na terenie byłej szkoły w Linowie
  • Pomnik przyrodyOpis: brak informacji, Data ustanowienia: 1989-01-25, Opis granicy: rośnie na terenie byłej szkoły w Linowie
  • Pomnik przyrodyOpis: brak informacji, Data ustanowienia: 1989-01-25, Opis granicy: rośnie na terenie byłej szkoły w Linowie
  • Pomnik przyrodyOpis: brak informacji, Data ustanowienia: 1989-01-25, Opis granicy: przy zachodniej granicy parku podworskiego w pobliżu furtki

Zawichost - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 17 wypadków drogowych w Zawichoście odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 16 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 1 056,6 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 248,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Zawichoście znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu sandomierskiego.

  Powiat sandomierski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Zawichoście
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 17 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 4 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 16 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 6 Lekko ranni
 • 10 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Zawichoście w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 1 056,56 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  1 056,6
  woj. świętokrzyskie
  1 329,3
  Polska
  1 100,9
 • 248,60 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Zawichost
  248,6
  Województwo
  137,7
  Kraj
  104,4
 • 994,41 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  994,4
  Województwo
  1 628,0
  Cała Polska
  1 327,3
 • 23,53 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  23,5
  Województwo
  10,4
  Polska
  9,5
 • 94,12 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  94,1
  woj. świętokrzyskie
  122,5
  Polska
  120,6
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Zawichost przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 755droga wojewódzka nr 755(Ostrowiec Świętokrzyski - Denkówek - Goździelin - Bodzechów - Grójec - Brzóstowa - Ćmielów - Drygulec - Ożarów - Sobów - Bałtówka - Suchodółka - Czyżów - Zawichost - Kosin)
  • DW 777droga wojewódzka nr 777(Sandomierz - Gierlachów - Rzeczyca Mokra - Dwikozy - Słupcza - Winiary - Zawichost - Piotrowice - Linów - Maruszów)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Zawichost nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 25Linia kolejowa nr 25: Łódź Kaliska - Dębica [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Łódź Kaliska - Łódź Kaliska Towarowa - Łódź Pabianicka - Łódź Chojny - Łódź Olechów Wschód - Łódź Olechów - Bedoń - Justynów - Gałkówek - Żakowice Południowe - Mikołajów - Wykno - Zaosie - Skrzynki - Tomaszów Mazowiecki - Jeleń - Bratków - Szadkowice - Słomianka - Opoczno - Sitowa - Petrykozy - Ruda Białaczowska - Nałęcz - Kornica - Końskie - Wąsosz Konecki - Czarniecka Góra - Stąporków - Wólka Plebańska - Sołtyków - Gilów - Bliżyn - Brzask - Skarżysko Milica - Skarżysko-Kamienna - Skarżysko Kościelne - Grzybowa Góra - Marcinków - Wąchock - Starachowice - Starachowice Wschodnie - Starachowice Michałów - Styków Iłżecki - Brody Iłżeckie - Staw Kunowski - Kunów - Boksycka - Ostrowiec Świętokrzyski - Bodzechów - Brzustowa Opatowska - Ćmielów - Drygulec - Ożarów Cementownia - Jasice - Jakubowice - Stary Garbów - Dwikozy - Metan - Sandomierz - Wielowieś - Sobów - Tarnobrzeg - Ocice - Chmielów koło Tarnobrzega - Dąbrowica Małopolska - Skopanie - Baranów Sandomierski - Padew - Jaślany - Tuszów Narodowy - Chorzelów - Mielec - Rzochów - Rzemień - Przecław Tuszyma - Dąbie koło Dębicy - Pustków - Kochanówka Pustków - Pustynia - Dębica Towarowa - Dębica)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Zawichoście istnieje 42 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 11 Listopada

  ul. 3 Maja

  ul. Adama Asnyka

  ul. Berka Joselewicza

  ul. Cicha

  ul. Dionizego Czachowskiego

  ul. Górki

  ul. Głęboka

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Kościuszki

  ul. Krochmalna

  ul. Krótka

  ul. Kręta

  ul. Kwiatowa

  ul. Nadbrzeżna

  ul. Nadwiślańska

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Okrężna

  ul. Opatowska

  ul. Ostrowiecka

  ul. Plażowa

  ul. Podgórze

  ul. Polna

  ul. Poprzeczna

  ul. Prosta

  ul. Rybacka

  Rynek Duży

  Rynek Mały

  ul. Sadowa

  ul. Sandomierska

  ul. Sportowa

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Szkolna

  ul. Szymona Askenazego

  ul. Słoneczna

  ul. Trójca

  ul. Wiosenna

  ul. Wąska

  ul. Zielna

  ul. Świętokrzyska

  ul. św. Leonarda