Powiat ostródzki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat ostródzki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 103 001 Liczba mieszkańców
 • 1 766 km2 Powierzchnia
 • 60 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 50,3% Stopa urbanizacji
 • Włodzimierz Brodiuk Starosta
 • ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda Adres starostwa powiatowego
 • NOS Tablice rejestracyjne
Powiat ostródzki na mapie
Identyfikatory
 • 2815 TERYT (TERC)
Herb powiatu ostródzkiego
powiat ostródzki herb

powiat ostródzki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie
089 642 31 00 089 642 31 41
089 642 31 19 089 642 31 03
Stapińskiego 19C
14-100 Ostróda
Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie
089 642 72 11
089 642 72 15
Handlowa 6
14-100 Ostróda
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostródzie
089 642 98 15
089 642 98 09
Jana II Sobieskiego 5
14-100 Ostróda
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Ostróda
089 646 08 70
089 646 08 80
Kościuszki 2
14-100 Ostróda
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
089 646 59 73
089 646 59 73
Sienkiewicza 13
14-100 Ostróda
Starostwo Powiatowe w Ostródzie
(89) 642-98-00
(89) 642-98-17
ul. Jana III Sobieskiego
14-100 Ostróda

Powiat ostródzki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat ostródzki ma 103 001 mieszkańców, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 2,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu ostródzkiego w 2050 roku wynosi 86 304, z czego 43 644 to kobiety, a 42 660 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu ostródzkiego zawarli w 2020 roku 351 małżeństw, co odpowiada 3,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,4% mieszkańców powiatu ostródzkiego jest stanu wolnego, 54,9% żyje w małżeństwie, 5,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat ostródzki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -394. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,79 na 1000 mieszkańców powiatu ostródzkiego. W 2020 roku urodziło się 859 dzieci, w tym 49,4% dziewczynek i 50,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 410 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,69 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 33,0% zgonów w powiecie ostródzkim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 29,8% zgonów w powiecie ostródzkim były nowotwory, a 6,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu ostródzkiego przypada 12.06 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 1 019 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 295 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu ostródzkiego -276. W tym samym roku 36 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 70 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -34.

  60,5% mieszkańców powiatu ostródzkiego jest w wieku produkcyjnym, 18,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu ostródzkiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 103 001 Liczba mieszkańców
 • 52 360 Kobiety
 • 50 641 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie ostródzkim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie ostródzkim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie ostródzkim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu ostródzkiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 86 304 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 43 644 Kobiety
 • 42 660 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie ostródzkim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie ostródzkim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie ostródzkim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu ostródzkiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 41,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  41,3 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Polska
  42,0 lat
 • 42,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat ostródzki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu ostródzkiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat ostródzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat ostródzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat ostródzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,4% Kawalerowie/Panny
 • pow. ostródzki
  28,4%
  Warmińsko-mazurskie
  28,7%
  Polska
  28,8%
 • 23,1% Kobiety
  (Panny)
 • 34,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,9% Żonaci/Zamężne
 • pow. ostródzki
  54,9%
  Województwo
  54,0%
  Cały kraj
  55,8%
 • 54,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,0%
  Województwo
  9,0%
  Cała Polska
  9,6%
 • 14,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  5,1%
  Warmińsko-mazurskie
  5,6%
  Polska
  5,0%
 • 5,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,5% Nieustalone
 • powiat ostródzki
  2,5%
  Województwo
  2,7%
  Cała Polska
  0,8%
 • 2,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie ostródzkim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • pow. ostródzki
  3,4
  Warmińsko-mazurskie
  3,4
  Kraj
  3,8
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • pow. ostródzki
  1,7
  Warmińsko-mazurskie
  1,3
  Polska
  1,3
 • 351 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie ostródzkim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -394 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -126 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -268 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,79 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -3,8
  Województwo
  -3,3
  Polska
  -3,2
 • -4,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie ostródzkim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie ostródzkim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie ostródzkim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie ostródzkim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 859 Urodzenia żywe
 • 424 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 435 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,4%
  50,6%
 • 8,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. ostródzki
  8,3
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,5
  Kraj
  9,3
 • 36,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  36,1
  Warmińsko-mazurskie
  36,7
  Polska
  39,9
 • 14 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 14
 • 54 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 54
 • 76 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 76
 • 66 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 66
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 410 g Średnia waga noworodków
 • 3 377 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 443 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat ostródzki
  3 410 g
  Warmińsko-mazurskie
  3 412 g
  Kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 14 Waga 4500g - 4999g
 • 14
 • 98 Waga 4000g - 4499g
 • 98
 • 282 Waga 3500g - 3999g
 • 282
 • 292 Waga 3000g - 3499g
 • 292
 • 137 Waga 2500g - 2999g
 • 137
 • 27 Waga 2000g - 2499g
 • 27
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat ostródzki
  1,24
  Województwo
  1,27
  Kraj
  1,38
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,61
  Województwo
  0,62
  Kraj
  0,67
 • 0,69 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. ostródzki
  0,69
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,72
  Cała Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie ostródzkim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 253 Zgony
 • 550 Kobiety
  (Zgony)
 • 703 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,9%
  56,1%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 12,1 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  12,1
  Województwo
  11,8
  Cała Polska
  12,5
 • 145,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. ostródzki
  145,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  138,4
  Polska
  134,3
 • 2,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,3
  Warmińsko-mazurskie
  3,7
  Kraj
  3,6
 • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,0
  Województwo
  3,5
  Cały kraj
  3,4
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,6
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie ostródzkim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat ostródzki
  33,0%
  Warmińsko-mazurskie
  35,2%
  Cały kraj
  39,4%
 • 29,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat ostródzki
  29,8%
  Warmińsko-mazurskie
  27,4%
  Cała Polska
  26,5%
 • 6,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat ostródzki
  6,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,1%
  Cały kraj
  6,6%
 • 23,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  23,6
  Cały kraj
  9,9
 • 65,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  65,4
  Kraj
  70,4
 • 323,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  323,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  286,1
  Cała Polska
  283,2
 • 258,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  258,5
  Kraj
  261,3
 • 357,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 356,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 359,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. ostródzki
  357,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  367,9
  Kraj
  421,0
 • 74,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 34,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 111,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  74,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  67,6
  Cała Polska
  69,5
 • 43,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat ostródzki
  43,4
  Warmińsko-mazurskie
  35,3
  Cała Polska
  35,1
 • 9,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat ostródzki
  9,4
  Województwo
  7,4
  Cały kraj
  7,9
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,0%
  Województwo
  0,8%
  Polska
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie ostródzkim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 44 Osoby w zamachach samobójczych
 • 10 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 34 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 29 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 15 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 16 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 14 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 10 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 42 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  42,0
  Województwo
  43,0
  Polska
  31,0
 • 15 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  15,0
  Województwo
  17,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 3 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 3
 • 7 zażycie innych leków
 • 7
 • 5 samookaleczenie powierzchniowe
 • 5
 • 4 rzucenie się z wysokości
 • 4
 • 19 powieszenie się
 • 19
 • 2 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 2
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 3 rzucenie się z wysokości
 • 3
 • 11 powieszenie się
 • 11
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 5 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 5
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 5 zawód miłosny
 • 5
 • 3 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 3
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 26 nieustalona
 • 26
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 11 nieustalona
 • 11
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 3 13-18 lat
 • 3
 • 3 19-24 lat
 • 3
 • 7 25-29 lat
 • 7
 • 20 30-49 lat
 • 20
 • 8 50-60 lat
 • 8
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 6 50-60 lat
 • 6
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy7
  • pod wpływem alkoholu15
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony21
 • 7 trzeźwy
 • 15 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 21 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu3
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony12
 • 1 trzeźwy
 • 3 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 12 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 20 kawaler/panna
 • 20
 • 16 żonaty/zamężna
 • 16
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • 4 nieustalony
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 8 kawaler/panna
 • 8
 • 5 żonaty/zamężna
 • 5
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne2
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe3
  • średnie2
  • wyższe0
  • nieustalony34
 • 2 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 3 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 0 wyższe
 • 34 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony16
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 16 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 9 praca
 • 9
 • 5 na utrzymaniu innej osoby
 • 5
 • 4 renta
 • 4
 • 5 emerytura
 • 5
 • 2 zasiłek lub alimenty
 • 2
 • 5 bez stałego źródła utrzymania
 • 5
 • 14 nieustalony
 • 14
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 2 renta
 • 2
 • 4 emerytura
 • 4
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 5 nieustalony
 • 5
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 019 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 528 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 491 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 36 Zameldowania z zagranicy
 • 17 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 19 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 295 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 704 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 591 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 70 Wymeldowania za granicę
 • 28 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 42 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -310 Saldo migracji
 • -187 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -123 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -276 Saldo migracji wewnętrznych
 • -176 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -100 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -34 Saldo migracji zagranicznych
 • -11 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -23 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie ostródzkim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat ostródzki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ostródzki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie ostródzkim oddano do użytku 482 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,66 nowych lokali. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie ostródzkim to 37 398 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 361 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  64,7% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 35,3% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie ostródzkim to 3,34 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie ostródzkim to 85,30 m2 i jest porównywalna do przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,09% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,32% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,90% mieszkań posiada łazienkę, 81,41% korzysta z centralnego ogrzewania, a 40,96% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie ostródzkim 623 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 192 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 788 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 217 transakcji (mediana cen - 4 742 zł/m2, średnia - 4 791 zł/m2), a na rynku wtórnym 406 transakcji rynkowych (mediana cen - 3 445 zł/m2, średnia - 3 217 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 192 zł
 • Powiat
  4 192 zł
  woj. warmińsko-mazurskie
  4 365 zł
  Cała Polska
  5 248 zł
 • 4 192 zł Ogółem
 • 4 192 zł
 • 3 757 zł do 40 m2
 • 3 757 zł
 • 4 330 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 330 zł
 • 4 146 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 146 zł
 • 3 445 zł od 80,1 m2
 • 3 445 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 788 zł
 • pow. ostródzki
  3 788 zł
  Warmińsko-mazurskie
  4 242 zł
  Kraj
  5 689 zł
 • 3 788 zł Ogółem
 • 3 788 zł
 • 3 580 zł do 40 m2
 • 3 580 zł
 • 4 054 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 054 zł
 • 3 635 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 635 zł
 • 3 155 zł od 80,1 m2
 • 3 155 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 623
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2116
  • od 40,1 do 60 m2334
  • od 60,1 do 80 m2139
  • od 80,1 m234
 • 116 do 40 m2
 • 334 od 40,1 do 60 m2
 • 139 od 60,1 do 80 m2
 • 34 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie ostródzkim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 742 zł
 • Powiat
  4 742 zł
  Województwo
  4 874 zł
  Cały kraj
  5 761 zł
 • 4 742 zł Ogółem
 • 4 742 zł
 • 3 321 zł do 40 m2
 • 3 321 zł
 • 4 725 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 725 zł
 • 4 776 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 776 zł
 • 4 845 zł od 80,1 m2
 • 4 845 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 791 zł
 • Powiat
  4 791 zł
  Województwo
  4 970 zł
  Kraj
  6 212 zł
 • 4 791 zł Ogółem
 • 4 791 zł
 • 3 555 zł do 40 m2
 • 3 555 zł
 • 4 748 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 748 zł
 • 4 865 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 865 zł
 • 5 077 zł od 80,1 m2
 • 5 077 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 217
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m23
  • od 40,1 do 60 m2152
  • od 60,1 do 80 m255
  • od 80,1 m27
 • 3 do 40 m2
 • 152 od 40,1 do 60 m2
 • 55 od 60,1 do 80 m2
 • 7 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 445 zł
 • Tutaj
  3 445 zł
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 984 zł
  Cały kraj
  4 694 zł
 • 3 445 zł Ogółem
 • 3 445 zł
 • 3 763 zł do 40 m2
 • 3 763 zł
 • 3 503 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 503 zł
 • 2 808 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 808 zł
 • 2 676 zł od 80,1 m2
 • 2 676 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 217 zł
 • powiat ostródzki
  3 217 zł
  Warmińsko-mazurskie
  3 870 zł
  Cała Polska
  5 276 zł
 • 3 217 zł Ogółem
 • 3 217 zł
 • 3 581 zł do 40 m2
 • 3 581 zł
 • 3 448 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 448 zł
 • 2 859 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 859 zł
 • 2 729 zł od 80,1 m2
 • 2 729 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 406
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2113
  • od 40,1 do 60 m2182
  • od 60,1 do 80 m284
  • od 80,1 m227
 • 113 do 40 m2
 • 182 od 40,1 do 60 m2
 • 84 od 60,1 do 80 m2
 • 27 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 37 398 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 361,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  361,40
  woj. warmińsko-mazurskie
  375,10
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 70,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. ostródzki
  70,10 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  69,00 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 25,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  25,30 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  25,90 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,77 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat ostródzki
  3,77
  Województwo
  3,78
  Cała Polska
  3,82
 • 2,77 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat ostródzki
  2,77
  Warmińsko-mazurskie
  2,67
  Kraj
  2,55
 • 0,73 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,73
  Warmińsko-mazurskie
  0,71
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 482 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 4,66 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  4,66
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,56
  Kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1 612 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 3,34 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  3,34
  Warmińsko-mazurskie
  3,78
  Cała Polska
  3,77
 • 15,58 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. ostródzki
  15,58
  Województwo
  17,26
  Kraj
  21,77
 • 41 107 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 85,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat ostródzki
  85,3 m2
  Warmińsko-mazurskie
  84,5 m2
  Cały kraj
  88,7 m2
 • 0,40 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. ostródzki
  0,40 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,39 m2
  Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,09% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. ostródzki
  98,09%
  woj. warmińsko-mazurskie
  97,19%
  Kraj
  96,97%
 • 94,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat ostródzki
  94,32%
  woj. warmińsko-mazurskie
  94,72%
  Polska
  94,01%
 • 90,90% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat ostródzki
  90,90%
  Województwo
  92,27%
  Cała Polska
  91,78%
 • 81,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  81,41%
  Województwo
  83,87%
  Polska
  83,08%
 • 40,96% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat ostródzki
  40,96%
  Warmińsko-mazurskie
  46,27%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat ostródzki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie ostródzkim na 1000 mieszkańców pracuje 189osób . Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 50,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie ostródzkim wynosiło w 2020 roku 10,7% (13,4% wśród kobiet i 8,4% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie ostródzkim wynosiło 4 440,69 PLN, co odpowiada 80.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu ostródzkiego 9 054 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 6 476 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 578.

  18,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu ostródzkiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 39,7% w przemyśle i budownictwie, a 13,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 189 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  189,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  199,0
  Polska
  252,0
 • 10,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 13,4% Kobiety
 • 8,4% Mężczyźni
 • powiat ostródzki
  10,7%
  Województwo
  10,1%
  Cały kraj
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie ostródzkim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie ostródzkim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie ostródzkim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 441 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat ostródzki
  4 441 PLN
  Województwo
  4 709 PLN
  Cały kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie ostródzkim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 9 054 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 6 476 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 578 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,72 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 18,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 15,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 21,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 39,7% Przemysł i budownictwo
 • 27,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 52,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,3% Pozostałe
 • 39,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie ostródzkim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 19 610 Pracujący ogółem
 • 9 986 Kobiety
 • 9 624 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie ostródzkim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,5% W wieku produkcyjnym
 • 54,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat ostródzki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 65,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  65,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  64,7
  Polska
  68,0
 • 34,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat ostródzki
  34,6
  Warmińsko-mazurskie
  34,7
  Cała Polska
  37,5
 • 112,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  112,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  116,0
  Cały kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat ostródzki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie ostródzkim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 9 116 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 6 569 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 666 nowych podmiotów, a 360 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (960) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (666) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (1 078) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (360) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie ostródzkim najwięcej (433) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (8 769) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,1% (377) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,2% (2 387) podmiotów, a 69,7% (6 352) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie ostródzkim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.6%) oraz Budownictwo (19.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 9 116 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 377 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 387 Przemysł i budownictwo
 • 6 352 Pozostała działalność
 • 666 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie ostródzkim w 2020 roku
 • 360 Podmioty wyrejestrowane w powiecie ostródzkim w 2020 roku
 • 6 569 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 769 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 8 769
 • 265 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 265
 • 74 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 74
 • 7 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 7
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 9 108 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 9 108
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 21 Spółdzielnie ogółem
 • 21
 • 465 Spółki handlowe ogółem
 • 465
 • 63  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 63
 • 7  Spółki handlowe - akcyjne
 • 7
 • 392  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 392
 • 60    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 60
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 433 Spółki cywilne ogółem
 • 433
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 569 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 356 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 356
 • 1 300 Budownictwo
 • 1 300
 • 761 Przetwórstwo przemysłowe
 • 761
 • 530 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 530
 • 464 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 464
 • 430 Transport i gospodarka magazynowa
 • 430
 • 367 Pozostała działalność
 • 367
 • 307 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 307
 • 229 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 229
 • 197 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 197
 • 196 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 196
 • 137 Edukacja
 • 137
 • 111 Informacja i komunikacja
 • 111
 • 96 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 96
 • 56 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 56
 • 17 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 17
 • 9 Górnictwo i wydobywanie
 • 9
 • 5 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 5
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ostródzki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie ostródzkim stwierdzono 1 732 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,67 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie ostródzkim wynosi 71,60% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu ostródzkiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,01 (wykrywalność 64%) oraz przeciwko mieniu - 8,02 (wykrywalność 52%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,80 (97%), o charakterze gospodarczym - 2,52 (71%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,40 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat ostródzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 732 Przestępstwa ogółem
 • 1 732
 • 1 144 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 144
 • 262 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 262
 • 187 Przestępstwa drogowe
 • 187
 • 42 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 42
 • 833 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 833
 • 16,67 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. ostródzki
  16,67
  Województwo
  18,51
  Cała Polska
  19,96
 • 11,01 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,01
  Województwo
  11,70
  Polska
  12,25
 • 2,52 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. ostródzki
  2,52
  Województwo
  3,74
  Kraj
  5,17
 • 1,80 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. ostródzki
  1,80
  Warmińsko-mazurskie
  2,04
  Cała Polska
  1,73
 • 0,40 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,40
  Warmińsko-mazurskie
  0,42
  Cały kraj
  0,37
 • 8,02 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat ostródzki
  8,02
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,54
  Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat ostródzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. ostródzki
  72%
  woj. warmińsko-mazurskie
  75%
  Cały kraj
  73%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  65%
  Warmińsko-mazurskie
  70%
  Cały kraj
  65%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  72%
  woj. warmińsko-mazurskie
  76%
  Polska
  82%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  95%
  woj. warmińsko-mazurskie
  92%
  Polska
  87%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. ostródzki
  53%
  Województwo
  56%
  Cała Polska
  54%

Powiat ostródzki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu ostródzkiego wyniosła w 2020 roku 154,3 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 6.5% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu ostródzkiego - 35.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (15.6%) oraz na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (12.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,6 mln złotych, czyli 6,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu ostródzkiego wyniosła w 2020 roku 161,4 mln złotych, co daje 1,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (55.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (14.2%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (5.7%). W budżecie powiatu ostródzkiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 192 złotych na mieszkańca (12,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,7 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie ostródzkim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu ostródzkiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat ostródzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu ostródzkiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  115,8 mln

  1,1 tys(100%)

  116,4 mln

  1,1 tys(100%)

  113,2 mln

  1,1 tys(100%)

  116,3 mln

  1,1 tys(100%)

  130,7 mln

  1,2 tys(100%)

  149,2 mln

  1,4 tys(100%)

  165,3 mln

  1,6 tys(100%)

  154,3 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  39,4 mln

  369(34%)

  37,6 mln

  353(32.3%)

  39,4 mln

  371(34.8%)

  39,4 mln

  373(33.9%)

  41,6 mln

  395(31.8%)

  44,6 mln

  426(29.9%)

  56,8 mln

  545(34.3%)

  54,2 mln

  523(35.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  16,4 mln

  153(14.1%)

  14,2 mln

  133(12.2%)

  12,6 mln

  119(11.1%)

  12,4 mln

  118(10.7%)

  23,0 mln

  219(17.6%)

  29,9 mln

  285(20%)

  35,9 mln

  345(21.7%)

  24,1 mln

  233(15.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  17,1 mln

  160(14.8%)

  15,8 mln

  148(13.6%)

  16,1 mln

  152(14.3%)

  17,2 mln

  163(14.8%)

  18,6 mln

  177(14.2%)

  18,3 mln

  175(12.3%)

  21,0 mln

  201(12.7%)

  19,4 mln

  187(12.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  10,3 mln

  96,1(8.9%)

  10,7 mln

  101(9.2%)

  10,8 mln

  102(9.5%)

  10,7 mln

  101(9.2%)

  10,1 mln

  95,7(7.7%)

  11,6 mln

  111(7.8%)

  11,8 mln

  113(7.1%)

  11,9 mln

  115(7.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,3 mln

  58,6(5.4%)

  6,4 mln

  59,7(5.5%)

  6,3 mln

  59,3(5.6%)

  7,4 mln

  70,2(6.4%)

  7,0 mln

  66,5(5.4%)

  7,3 mln

  70,0(4.9%)

  8,0 mln

  77,2(4.9%)

  9,3 mln

  89,5(6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  5,2 mln

  48,4(4.5%)

  6,2 mln

  57,8(5.3%)

  5,2 mln

  49,0(4.6%)

  5,2 mln

  49,4(4.5%)

  5,8 mln

  55,5(4.5%)

  6,2 mln

  58,9(4.1%)

  6,6 mln

  63,5(4%)

  7,0 mln

  68,0(4.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,1 mln

  48,2(4.4%)

  5,8 mln

  54,4(5%)

  5,3 mln

  49,5(4.6%)

  6,2 mln

  59,0(5.4%)

  7,2 mln

  68,1(5.5%)

  6,6 mln

  62,6(4.4%)

  2,6 mln

  25,0(1.6%)

  6,9 mln

  67,0(4.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,2 mln

  105(9.7%)

  11,5 mln

  108(9.8%)

  12,1 mln

  115(10.7%)

  12,9 mln

  122(11.1%)

  3,6 mln

  34,3(2.8%)

  4,1 mln

  39,2(2.8%)

  4,4 mln

  42,7(2.7%)

  5,2 mln

  50,7(3.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,7 mln

  15,6(1.4%)

  5,0 mln

  46,9(4.3%)

  2,2 mln

  21,1(2%)

  1,7 mln

  16,0(1.4%)

  1,3 mln

  12,3(1%)

  1,4 mln

  13,1(0.9%)

  1,4 mln

  13,6(0.9%)

  1,6 mln

  15,1(1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,9 mln

  18,2(1.7%)

  1,8 mln

  17,0(1.6%)

  1,4 mln

  13,4(1.3%)

  1,4 mln

  12,9(1.2%)

  1,3 mln

  12,5(1%)

  1,3 mln

  12,2(0.9%)

  1,4 mln

  13,2(0.8%)

  1,1 mln

  10,7(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  428,7 tys

  4,0(0.4%)

  393,6 tys

  3,7(0.3%)

  370,8 tys

  3,5(0.3%)

  413,3 tys

  3,9(0.4%)

  435,1 tys

  4,1(0.3%)

  362,1 tys

  3,5(0.2%)

  950,3 tys

  9,1(0.6%)

  749,6 tys

  7,2(0.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  250,6 tys

  2,3(0.2%)

  261,6 tys

  2,5(0.2%)

  272,5 tys

  2,6(0.2%)

  259,4 tys

  2,5(0.2%)

  256,6 tys

  2,4(0.2%)

  266,9 tys

  2,5(0.2%)

  271,7 tys

  2,6(0.2%)

  271,9 tys

  2,6(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  247,2 tys

  2,3(0.2%)

  250,4 tys

  2,4(0.2%)

  249,2 tys

  2,4(0.2%)

  263,1 tys

  2,5(0.2%)

  263,7 tys

  2,5(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  168,3 tys

  1,6(0.1%)

  155,2 tys

  1,5(0.1%)

  153,6 tys

  1,4(0.1%)

  158,1 tys

  1,5(0.1%)

  160,3 tys

  1,5(0.1%)

  147,5 tys

  1,4(0.1%)

  178,8 tys

  1,7(0.1%)

  140,8 tys

  1,4(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,3 tys

  0,2(0%)

  134,3 tys

  1,3(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  122,9 tys

  1,2(0.1%)

  94,6 tys

  0,9(0.1%)

  93,1 tys

  0,9(0.1%)

  67,9 tys

  0,6(0.1%)

  76,9 tys

  0,7(0.1%)

  76,6 tys

  0,7(0.1%)

  91,6 tys

  0,9(0.1%)

  105,1 tys

  1,0(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  92,4 tys

  0,9(0.1%)

  135,3 tys

  1,3(0.1%)

  249,0 tys

  2,3(0.2%)

  111,0 tys

  1,1(0.1%)

  89,2 tys

  0,8(0.1%)

  129,4 tys

  1,2(0.1%)

  55,0 tys

  0,5(0%)

  76,1 tys

  0,7(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,1 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  81,6 tys

  0,8(0.1%)

  88,5 tys

  0,8(0.1%)

  60,8 tys

  0,6(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  65,5 tys

  0,6(0.1%)

  71,8 tys

  0,7(0.1%)

  61,7 tys

  0,6(0.1%)

  66,1 tys

  0,6(0.1%)

  62,0 tys

  0,6(0%)

  87,4 tys

  0,8(0.1%)

  109,4 tys

  1,1(0.1%)

  54,5 tys

  0,5(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  189,4 tys

  1,8(0.2%)

  378,0 tys

  3,6(0.3%)

  567,1 tys

  5,3(0.5%)

  474,3 tys

  4,5(0.4%)

  95,2 tys

  0,9(0.1%)

  6,1 mln

  58,1(4.1%)

  2,8 mln

  27,0(1.7%)

  52,0 tys

  0,5(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  56,2 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  67,0 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie ostródzkim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu ostródzkiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat ostródzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu ostródzkiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  113,9 mln

  1,1 tys(100%)

  117,8 mln

  1,1 tys(100%)

  118,8 mln

  1,1 tys(100%)

  118,0 mln

  1,1 tys(100%)

  131,2 mln

  1,2 tys(100%)

  155,2 mln

  1,5 tys(100%)

  157,6 mln

  1,5 tys(100%)

  161,4 mln

  1,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  67,1 mln

  629(58.9%)

  67,1 mln

  630(56.9%)

  67,3 mln

  635(56.7%)

  68,2 mln

  646(57.8%)

  68,5 mln

  651(52.2%)

  86,4 mln

  825(55.7%)

  76,4 mln

  734(48.5%)

  89,7 mln

  867(55.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  14,3 mln

  134(12.5%)

  15,3 mln

  144(13%)

  16,2 mln

  153(13.6%)

  18,0 mln

  170(15.3%)

  19,6 mln

  186(14.9%)

  22,1 mln

  211(14.2%)

  23,9 mln

  230(15.2%)

  22,9 mln

  221(14.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,3 mln

  58,6(5.5%)

  6,4 mln

  59,7(5.4%)

  6,3 mln

  59,7(5.3%)

  7,4 mln

  70,1(6.3%)

  6,9 mln

  65,9(5.3%)

  7,2 mln

  68,9(4.6%)

  7,9 mln

  76,3(5%)

  9,2 mln

  89,0(5.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,0 mln

  65,9(6.2%)

  4,9 mln

  45,8(4.1%)

  9,3 mln

  87,6(7.8%)

  4,5 mln

  42,4(3.8%)

  11,8 mln

  112(9%)

  13,7 mln

  131(8.8%)

  16,8 mln

  161(10.7%)

  9,0 mln

  87,2(5.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,1 mln

  47,8(4.5%)

  5,0 mln

  46,6(4.2%)

  4,3 mln

  40,8(3.6%)

  4,2 mln

  39,8(3.6%)

  7,5 mln

  71,1(5.7%)

  4,0 mln

  38,6(2.6%)

  3,2 mln

  31,2(2.1%)

  6,5 mln

  62,7(4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,5 mln

  33,2(3.1%)

  3,8 mln

  35,7(3.2%)

  4,2 mln

  39,4(3.5%)

  5,3 mln

  50,6(4.5%)

  2,5 mln

  23,9(1.9%)

  2,9 mln

  28,1(1.9%)

  3,3 mln

  31,2(2.1%)

  4,0 mln

  38,2(2.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,0 mln

  18,8(1.8%)

  2,9 mln

  27,5(2.5%)

  1,7 mln

  15,6(1.4%)

  1,4 mln

  13,7(1.2%)

  1,9 mln

  18,5(1.5%)

  2,0 mln

  18,9(1.3%)

  2,3 mln

  22,1(1.5%)

  3,7 mln

  36,2(2.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,9 mln

  18,1(1.7%)

  766,3 tys

  7,2(0.7%)

  1,5 mln

  14,0(1.3%)

  958,3 tys

  9,1(0.8%)

  2,4 mln

  22,8(1.8%)

  2,4 mln

  22,9(1.5%)

  10,9 mln

  105(6.9%)

  3,1 mln

  30,2(1.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,0 mln

  18,6(1.7%)

  5,0 mln

  46,7(4.2%)

  1,6 mln

  14,7(1.3%)

  990,4 tys

  9,4(0.8%)

  750,9 tys

  7,1(0.6%)

  926,0 tys

  8,8(0.6%)

  959,8 tys

  9,2(0.6%)

  2,2 mln

  21,5(1.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,1 mln

  10,2(1%)

  2,9 mln

  27,1(2.4%)

  2,7 mln

  25,4(2.3%)

  2,9 mln

  27,8(2.5%)

  1,4 mln

  13,2(1.1%)

  1,5 mln

  14,6(1%)

  1,6 mln

  15,8(1%)

  1,8 mln

  17,8(1.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,6 mln

  24,3(2.3%)

  2,3 mln

  21,2(1.9%)

  2,3 mln

  21,3(1.9%)

  2,4 mln

  22,4(2%)

  3,2 mln

  30,1(2.4%)

  2,6 mln

  24,5(1.7%)

  2,7 mln

  25,5(1.7%)

  1,8 mln

  17,7(1.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  266,4 tys

  2,5(0.2%)

  458,3 tys

  4,3(0.4%)

  500,4 tys

  4,7(0.4%)

  439,6 tys

  4,2(0.4%)

  518,8 tys

  4,9(0.4%)

  4,3 mln

  41,4(2.8%)

  2,0 mln

  19,6(1.3%)

  1,0 mln

  9,7(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  444,4 tys

  4,2(0.4%)

  909,9 tys

  8,5(0.8%)

  652,5 tys

  6,2(0.5%)

  729,1 tys

  6,9(0.6%)

  361,2 tys

  3,4(0.3%)

  378,3 tys

  3,6(0.2%)

  282,5 tys

  2,7(0.2%)

  294,2 tys

  2,8(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  247,2 tys

  2,3(0.2%)

  250,4 tys

  2,4(0.2%)

  249,2 tys

  2,4(0.2%)

  263,1 tys

  2,5(0.2%)

  263,7 tys

  2,5(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  169,0 tys

  1,6(0.1%)

  170,5 tys

  1,6(0.1%)

  170,5 tys

  1,6(0.1%)

  169,0 tys

  1,6(0.1%)

  168,0 tys

  1,6(0.1%)

  171,3 tys

  1,6(0.1%)

  174,1 tys

  1,7(0.1%)

  181,2 tys

  1,8(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  105,6 tys

  1,0(0.1%)

  81,8 tys

  0,8(0.1%)

  83,5 tys

  0,8(0.1%)

  67,9 tys

  0,6(0.1%)

  69,4 tys

  0,7(0.1%)

  64,7 tys

  0,6(0%)

  65,6 tys

  0,6(0%)

  78,6 tys

  0,8(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,1 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  81,6 tys

  0,8(0.1%)

  88,5 tys

  0,8(0.1%)

  60,8 tys

  0,6(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  422

  0,0(0%)

  394

  0,0(0%)

  77,4

  0,0(0%)

  93,4

  0,0(0%)

  103

  0,0(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  447

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  106

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  56,2 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  67,0 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  143,9 tys

  1,4(0.1%)

  83,4 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  48,4 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat ostródzki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 24 579 mieszkańców powiatu ostródzkiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 12 015 kobiet oraz 12 564 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 10,6% średnie ogólnokształcące, a 16,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,7% mieszkańców powiatu ostródzkiego, gimnazjalnym 6,1%, natomiast 28,0% podstawowym ukończonym. 2,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu ostródzkiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie ostródzkim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (29,3%) oraz zasadnicze zawodowe (15,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,8%) oraz podstawowe ukończone (26,6%).

  W roku 2018 w powiecie ostródzkim mieściło się 26 przedszkoli, w których do 108 oddziałów uczęszczało 2 181 dzieci (1 064 dziewczynki oraz 1 117 chłopców). Dostępnych było 2 399 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie ostródzkim mieściło się 18 przedszkoli, w których do 65 oddziałów uczęszczało 1 591 dzieci (757 dziewczynek oraz 834 chłopców). Dostępnych było 1 436 miejsc.

  16,6% mieszkańców powiatu ostródzkiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,4% wśród dziewczynek i 16,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 748 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,25 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 50 szkół podstawowych, w których w 503 oddziałach uczyło się 8 527 uczniów (4 151 kobiet oraz 4 376 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie ostródzkim placówkę miało 47 szkół podstawowych, w których w 399 oddziałach uczyło się 7 150 uczniów (3 486 kobiet oraz 3 664 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,5% ludności (28,7% wśród dziewczynek i 28,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,10.

  W powiecie ostródzkim znajduje się 10 licea ogólnokształcące, w których w 45 oddziałach uczyło się 1 229 uczniów (678 kobiet oraz 551 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 364 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie ostródzkim placówkę miałp 7 licea ogólnokształcące, w których w 49 oddziałach uczyło się 1 470 uczniów (898 kobiet oraz 572 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 514 absolwentów.

  W powiecie ostródzkim znajduje się 6 Technik, w których w 58 oddziałach uczyło się 1 410 uczniów (657 kobiet oraz 753 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 338 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie ostródzkim placówkę miało 8 Technik, w których w 66 oddziałach uczyło się 1 673 uczniów (877 kobiet oraz 796 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 223 absolwentów.

  W powiecie ostródzkim znajduje się 6 Branżowych szkół I stopnia, w których w 16 oddziałach uczyło się 369 uczniów (120 kobiet oraz 249 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,2% mieszkańców (11,9% wśród dziewczyn i 12,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27,3 uczniów. 23,1 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 24,3 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,9% mieszkańców powiatu ostródzkiego w wieku potencjalnej nauki (29,1% kobiet i 28,8% mężczyzn).

 • 11,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  11,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  15,1%
  Cała Polska
  17,9%
 • 13,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 29,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat ostródzki
  29,3%
  Województwo
  31,4%
  Kraj
  33,3%
 • 32,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,6%
  Kraj
  2,7%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  10,6%
  Warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Polska
  12,4%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  16,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  17,0%
  Cała Polska
  18,1%
 • 15,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. ostródzki
  22,7%
  Województwo
  21,5%
  Cały kraj
  22,9%
 • 15,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. ostródzki
  6,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  6,0%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 28,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat ostródzki
  28,0%
  Województwo
  23,9%
  Cała Polska
  19,3%
 • 29,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 26,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  2,6%
  Warmińsko-mazurskie
  2,2%
  Cały kraj
  1,4%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 748 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  748,0
  Województwo
  786,0
  Kraj
  873,0
 • 1,25 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat ostródzki
  1,25
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,00
  Polska
  0,89
 •  
 • 26Przedszkola
 • 33 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 2 Przedszkola specjalne
 • 108 Oddziały
 • 62 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 11 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 399 Miejsca
 • 68 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat ostródzki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 181 Dzieci
 • 1 064 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 117 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,8%
  51,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 39 2 lata i mniej
 • 39
 • 448 3 lata
 • 448
 • 538 4 lata
 • 538
 • 563 5 lata
 • 563
 • 580 6 lat
 • 580
 • 13 7 lat i więcej
 • 13
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 18 2 lata i mniej
 • 18
 • 228 3 lata
 • 228
 • 264 4 lata
 • 264
 • 275 5 lata
 • 275
 • 274 6 lat
 • 274
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 21 2 lata i mniej
 • 21
 • 220 3 lata
 • 220
 • 274 4 lata
 • 274
 • 288 5 lata
 • 288
 • 306 6 lat
 • 306
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • 1 070 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 143,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 142,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 12,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 69,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 67,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4Punkty przedszkolne
 • 5 Oddziały
 • 89 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat ostródzki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 89 Dzieci
 • 39 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 50 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 43,8%
  56,2%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 26 3 lata
 • 26
 • 42 4 lata
 • 42
 • 19 5 lata
 • 19
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 14 3 lata
 • 14
 • 15 4 lata
 • 15
 • 9 5 lata
 • 9
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 12 3 lata
 • 12
 • 27 4 lata
 • 27
 • 10 5 lata
 • 10
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 5,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 5,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat ostródzki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 476 Oddziały
 • 8 303 Uczniowie
 • 4 079 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 224 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,1%
  50,9%
 • 978 Uczniowie w 1 klasie
 • 484 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 494 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 985 Absolwenci 2016
 • 501 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 484 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 3Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 27 Oddziały
 • 224 Uczniowie
 • 72 Kobiety
  (uczniowie)
 • 152 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 32,1%
  67,9%
 • 15 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Absolwenci 2016
 • 2 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 22 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 17,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. ostródzki
  17,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  16,9
  Cały kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,0 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,0
 • 17,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,0
 • 17,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,4
 • 8,3 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 8,3
 •  
 • 680,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 541,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 138,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 53,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 45,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 94 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 73 niemiecki
 • 21 angielski
 • 116 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 63 niemiecki
 • 53 angielski
 •  
 • 91,10 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. ostródzki
  91,10
  Województwo
  91,25
  Cała Polska
  95,46
 • 89,03 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  89,03
  Województwo
  89,21
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat ostródzki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat ostródzki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat ostródzki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 34 Oddziały
 • 883 Uczniowie
 • 517 Kobiety
  (uczniowie)
 • 366 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 58,6%
  41,4%
 • 280 Uczniowie w 1 klasie
 • 152 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 128 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 299 Absolwenci
 • 184 Kobiety
  (absolwenci)
 • 115 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 4Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 11 Oddziały
 • 346 Uczniowie
 • 161 Kobiety
  (uczniowie)
 • 185 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,5%
  53,5%
 • 102 Absolwenci
 • 40 Kobiety
  (absolwenci)
 • 62 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat ostródzki
  27,3
  woj. warmińsko-mazurskie
  25,4
  Polska
  26,2
 •  
 • 62,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 44,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat ostródzki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 58 Oddziały
 • 1 410 Uczniowie
 • 657 Kobiety
  (uczniowie)
 • 753 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,6%
  53,4%
 • 392 Uczniowie w 1 klasie
 • 176 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 216 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 338 Absolwenci
 • 168 Kobiety
  (absolwenci)
 • 170 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • powiat ostródzki
  24,3
  Województwo
  23,5
  Cała Polska
  23,8
 •  
 • 128,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 90,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 38,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat ostródzki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 13 Oddziały
 • 333 Uczniowie
 • 99 Kobiety
  (uczniowie)
 • 234 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 29,7%
  70,3%
 • 163 Uczniowie w 1 klasie
 • 48 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 115 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 3 Oddziały
 • 36 Uczniowie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie)
 • 15 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 58,3%
  41,7%
 • 12 Uczniowie w 1 klasie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 23,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. ostródzki
  23,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  20,3
  Kraj
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 23,1 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 23,1
 • 25,6 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 25,6
 • 12,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 12,0
 •  
 •  
 • 5 145 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski2 666
  • niemiecki2 218
  • rosyjski152
  • łaciński61
  • francuski37
 • 2 666 angielski
 • 2 218 niemiecki
 • 152 rosyjski
 • 61 łaciński
 • 37 francuski
 • 11 hiszpański
 • 320 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 320 niemiecki
 • 66 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 40 niemiecki
 • 26 angielski
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat ostródzki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 4Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 11 Oddziały
 • 279 Uczniowie
 • 207 Kobiety
  (uczniowie)
 • 72 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 74,2%
  25,8%
 • 7 Absolwenci
 • 7 Kobiety
  (absolwenci)
 • 0 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. ostródzki
  25,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,7
  Polska
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 25,4 Szkoły policealne ogółem
 • 25,4
 • 25,4 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 25,4
 •  
 • 4,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 4,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat ostródzki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat ostródzki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat ostródzki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ostródzki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie ostródzkim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie ostródzkim znajdowało się 11 hoteli (1 ★★★★★, 3 ★★★★, 3 ★★★, 4 ★★), 0 moteli oraz 4 pensjonaty (1 ★★★, 1 , 2 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 5 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki wczasowe: 5 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 2 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 4
  • kwatery agroturystyczne: 7 (całoroczne: 1)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 15
  • drzwi automatycznie otwierane: 6
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 9
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 9


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 20 (liczba sal: 40, liczba miejsc: 2 542)
  • z nagłośnieniem: 18
  • z projektorem multimedialnym: 18
  • z zestawem do wideokonferencji: 4
  • z obsługą techniczną: 13
  • z ekranem: 21
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 21
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 17
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 28


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie ostródzkim: 21 (publiczne: 21, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 11, udogodnienia wewnątrz budynku: 10). W powiecie ostródzkim 7 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 3 515 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 294 (uczestnicy: 66 147)
  • seanse filmowe: 26 (uczestnicy: 390)
  • wystawy: 32 (uczestnicy: 3 435)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 7 (uczestnicy: 700)
  • koncerty: 72 (uczestnicy: 30 700)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 11 (uczestnicy: 600)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 39 (uczestnicy: 23 342)
  • konkursy: 40 (uczestnicy: 1 060)
  • pokazy teatralne: 19 (uczestnicy: 4 150)
  • warsztaty: 41 (uczestnicy: 1 085)
  • inne: 7 (uczestnicy: 685)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 59 (członkowie: 1 211)
  • plastyczne/techniczne: 18 (członkowie: 167)
  • taneczne: 14 (członkowie: 273)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 45)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 5)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 23)
  • teatralne: 5 (członkowie: 61)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 4 (członkowie: 300)
  • literackie: 1 (członkowie: 6)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 265)
  • koło gospodyń wiejskich: 3 (członkowie: 40)
  • inne: 4 (członkowie: 26)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 10 (absolwenci: 131)
  • języków obcych: 4 (absolwenci: 59)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 12)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 6)
  • tańca: 4 (absolwenci: 54)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 2
  • plastyczne: 6
  • muzyczne: 7
  • komputerowe: 12
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 5
  • inne: 3


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 56 (członkowie: 497)
  • teatralne: 12 (członkowie: 118)
  • muzyczne - instrumentalne: 12 (członkowie: 109)
  • wokalne i chóry: 18 (członkowie: 136)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 6 (członkowie: 62)
  • taneczne: 2 (członkowie: 28)
  • inne: 6 (członkowie: 44)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie ostródzkim działały 2 kina posiadające 2 sale z 465 miejscami na widowni. Odbyło się 710 seansów, na które przyszło 16 253 widzów, w tym 194 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 9 137 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie ostródzkim działały 3 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 30 003 zwiedzających, co daje 2 888 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie ostródzkim działały 23 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 259 644 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 53 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 9 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 5 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 25 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 362 785 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 170
  • dostępne dla czytelników: 109
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 107
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 18
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 13
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 21
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 9


 • Biblioteki naukowe w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie ostródzkim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 28 460 wolumenów w tym ziobry specjalne: 490. Odnotowano 129 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 69 350 wolumenów. Odnotowano 2 258 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie ostródzkim działało 36 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 3 078 członków. Zarejestrowano 2 828 ćwiczących (mężczyźni: 2 323, kobiety: 505, chłopcy do lat 18: 927, dziewczęta do lat 18: 327). Aktywnych było 57 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (59), instruktora sportowego (64) oraz inne osoby (23).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie ostródzkim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ostródzki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat ostródzki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 68 wypadków drogowych w powiecie ostródzkim odnotowano 14 ofiar śmiertelnych oraz 76 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 65,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz więcej od wartości dla całej Polski) oraz 13,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 16,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 88,8 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie ostródzkim zarejestrowanych było 85 550 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 66 403 samochodów osobowych (641,6 na każdy 1000 mieszkańców - więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 8 336 samochodów ciężarowych (86,3 - wartość porównywalna do wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 325 autobusów (3,1 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski), 599 ciągników siodłowych (5,8 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 4 653 motocykli (45,0 - wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,4 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,9 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 25,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 19,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 26,3 lat.


  W 2020 roku w powiecie ostródzkim znajdowało się 31 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 99 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 99 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie ostródzkim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 68 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 14 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 76 Ranni
  (rok 2020)
 • 54 Lekko ranni
 • 22 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie ostródzkim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 65,71 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. ostródzki
  65,7
  Warmińsko-mazurskie
  73,4
  Cała Polska
  61,5
 • 13,53 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  13,5
  Województwo
  8,1
  Kraj
  6,5
 • 73,44 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. ostródzki
  73,4
  Województwo
  83,7
  Kraj
  69,2
 • 16,36 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat ostródzki
  16,4
  Warmińsko-mazurskie
  10,4
  Cała Polska
  7,6
 • 88,84 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  88,8
  Warmińsko-mazurskie
  107,2
  Cała Polska
  80,2
 • 20,59 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Powiat
  20,6
  Warmińsko-mazurskie
  11,1
  Polska
  10,6
 • 111,76 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • powiat ostródzki
  111,8
  Warmińsko-mazurskie
  114,0
  Polska
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 85 550 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie ostródzkim w 2020 roku
 • 66 403 Samochody osobowe
 • 8 336 Samochody ciężarowe
 • 106 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 325 Autobusy
 • 594 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 600 Ciągniki samochodowe
 • 599   Ciągniki siodłowe
 • 4 639 Ciągniki rolnicze
 • 4 653 Motocykle
 • 1 563   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 5 387 Motorowery
 • 66 403Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie ostródzkim
 • Samochody osobowe w powiecie ostródzkim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 641,6 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat ostródzki
  641,6
  Warmińsko-mazurskie
  593,2
  Kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg15 072
  • 1400-1649 kg15 874
  • 1650-1899 kg16 814
  • 1900 kg i więcej18 643
 • 15 072 do 1399 kg
 • 15 874 1400-1649 kg
 • 16 814 1650-1899 kg
 • 18 643 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 21 792 do 1399 cm3
 • 21 792
 • 38 460 1400-1999 cm3
 • 38 460
 • 6 151 2000 i więcej cm3
 • 6 151
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie ostródzkim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna33 036
  • olej napędowy21 006
  • gaz (LPG)11 353
  • pozostałe1 008
 • 33 036 benzyna
 • 21 006 olej napędowy
 • 11 353 gaz (LPG)
 • 1 008 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 435 do 1 roku
 • 435
 • 378 2 lata
 • 378
 • 443 3 lata
 • 443
 • 1 170 4-5 lat
 • 1 170
 • 1 431 6-7 lat
 • 1 431
 • 1 911 8-9 lat
 • 1 911
 • 2 560 10-11 lat
 • 2 560
 • 9 369 12-15 lat
 • 9 369
 • 13 968 16-20 lat
 • 13 968
 • 13 555 21-25 lat
 • 13 555
 • 9 811 26-30 lat
 • 9 811
 • 11 372 31 lat i więcej
 • 11 372
 • 21,4 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie ostródzkim
 • Tutaj
  21,4 lat
  Warmińsko-mazurskie
  20,2 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 8 336Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie ostródzkim
 • Samochody ciężarowe w powiecie ostródzkim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 86,3 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. ostródzki
  86,3
  Warmińsko-mazurskie
  86,0
  Cała Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 490 do 999 kg
 • 4 490
 • 1 979 1000-1499 kg
 • 1 979
 • 559 1500-2999 kg
 • 559
 • 61 3000-3499 kg
 • 61
 • 201 3500-4999 kg
 • 201
 • 503 5000-6999 kg
 • 503
 • 243 7000-9999 kg
 • 243
 • 232 10000-14999 kg
 • 232
 • 68 15000 kg i więcej
 • 68
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 897
  • olej napędowy5 074
  • gaz (LPG)535
  • pozostałe830
 • 1 897 benzyna
 • 5 074 olej napędowy
 • 535 gaz (LPG)
 • 830 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 33 do 1 roku
 • 33
 • 32 2 lata
 • 32
 • 46 3 lata
 • 46
 • 138 4-5 lat
 • 138
 • 214 6-7 lat
 • 214
 • 240 8-9 lat
 • 240
 • 473 10-11 lat
 • 473
 • 1 056 12-15 lat
 • 1 056
 • 1 401 16-20 lat
 • 1 401
 • 1 374 21-25 lat
 • 1 374
 • 900 26-30 lat
 • 900
 • 2 429 31 lat i więcej
 • 2 429
 • 22,9 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie ostródzkim
 • powiat ostródzki
  22,9 lat
  Województwo
  20,5 lat
  Cały kraj
  19,4 lat
 • 325Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie ostródzkim
 • Autobusy w powiecie ostródzkim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,1 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  3,1
  Warmińsko-mazurskie
  3,2
  Kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna24
  • olej napędowy240
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe61
 • 24 benzyna
 • 240 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 61 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 15 do 1 roku
 • 15
 • 3 2 lata
 • 3
 • 2 3 lata
 • 2
 • 2 4-5 lat
 • 2
 • 5 6-7 lat
 • 5
 • 6 8-9 lat
 • 6
 • 7 10-11 lat
 • 7
 • 28 12-15 lat
 • 28
 • 38 16-20 lat
 • 38
 • 45 21-25 lat
 • 45
 • 32 26-30 lat
 • 32
 • 142 31 lat i więcej
 • 142
 • 25,1 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie ostródzkim
 • Powiat
  25,1 lat
  Warmińsko-mazurskie
  22,6 lat
  Cały kraj
  21,6 lat
 • 599Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie ostródzkim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie ostródzkim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 5,8 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  5,8
  Warmińsko-mazurskie
  7,9
  Cały kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna13
  • olej napędowy509
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe76
 • 13 benzyna
 • 509 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 76 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 3 3 lata
 • 3
 • 14 4-5 lat
 • 14
 • 22 6-7 lat
 • 22
 • 44 8-9 lat
 • 44
 • 30 10-11 lat
 • 30
 • 147 12-15 lat
 • 147
 • 97 16-20 lat
 • 97
 • 96 21-25 lat
 • 96
 • 58 26-30 lat
 • 58
 • 87 31 lat i więcej
 • 87
 • 19,2 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie ostródzkim
 • powiat ostródzki
  19,2 lat
  Warmińsko-mazurskie
  14,7 lat
  Kraj
  12,6 lat
 • 4 653Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie ostródzkim
 • Motocykle w powiecie ostródzkim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 45,0 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  45,0
  Województwo
  45,8
  Cała Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 71 do 1 roku
 • 71
 • 33 2 lata
 • 33
 • 38 3 lata
 • 38
 • 202 4-5 lat
 • 202
 • 71 6-7 lat
 • 71
 • 109 8-9 lat
 • 109
 • 117 10-11 lat
 • 117
 • 375 12-15 lat
 • 375
 • 426 16-20 lat
 • 426
 • 368 21-25 lat
 • 368
 • 331 26-30 lat
 • 331
 • 2 512 31 lat i więcej
 • 2 512
 • 26,3 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie ostródzkim
 • Powiat
  26,3 lat
  Warmińsko-mazurskie
  26,6 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 31 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 11 km  Będących pod zarządem gminy
 • 16 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie ostródzkim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 173,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  173,2 km
  Województwo
  280,2 km
  Kraj
  551,8 km
 • 3,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  3,0 km
  Województwo
  4,8 km
  Cała Polska
  4,5 km
 • 99 Liczba licencji na taksówki
 • 99 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami