Powiat ostródzki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat ostródzki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 99 433 Liczba mieszkańców
 • 1 766 km2 Powierzchnia
 • 56 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 50,3% Stopa urbanizacji
 • Włodzimierz Brodiuk Starosta
 • ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda Adres starostwa powiatowego
 • NOS Tablice rejestracyjne
Powiat ostródzki na mapie
Identyfikatory
 • 2815 TERYT (TERC)
Herb powiatu ostródzkiego
powiat ostródzki herb

powiat ostródzki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie
089 642 31 00 089 642 31 41
089 642 31 19 089 642 31 03
Stapińskiego 19C
14-100 Ostróda
Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie
089 642 72 11
089 642 72 15
Handlowa 6
14-100 Ostróda
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostródzie
089 642 98 15
089 642 98 09
Jana II Sobieskiego 5
14-100 Ostróda
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Ostróda
089 646 08 70
089 646 08 80
Kościuszki 2
14-100 Ostróda
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
089 646 59 73
089 646 59 73
Sienkiewicza 13
14-100 Ostróda
Starostwo Powiatowe w Ostródzie
(89) 642-98-00
(89) 642-98-17
ul. Jana III Sobieskiego
14-100 Ostróda

Powiat ostródzki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Powiat ostródzki ma 99 433 mieszkańców, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 6,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu ostródzkiego w 2050 roku wynosi 86 304, z czego 43 644 to kobiety, a 42 660 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu ostródzkiego zawarli w 2022 roku 396 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz więcej od wartości dla kraju.
  28,1% mieszkańców powiatu ostródzkiego jest stanu wolnego, 51,4% żyje w małżeństwie, 8,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,9% to wdowy/wdowcy.

  Powiat ostródzki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -502. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,01 na 1000 mieszkańców powiatu ostródzkiego. W 2022 roku urodziło się 729 dzieci, w tym 44,9% dziewczynek i 55,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 386 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,59 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 31,6% zgonów w powiecie ostródzkim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,1% zgonów w powiecie ostródzkim były nowotwory, a 5,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu ostródzkiego przypada 12.29 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 1 021 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 315 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu ostródzkiego -294. W tym samym roku 38 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 121 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -83.

  60,1% mieszkańców powiatu ostródzkiego jest w wieku produkcyjnym, 18,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu ostródzkiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 99 433 Liczba mieszkańców
 • 50 552 Kobiety
 • 48 881 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie ostródzkim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie ostródzkim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie ostródzkim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu ostródzkiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 86 304 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 43 644 Kobiety
 • 42 660 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie ostródzkim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie ostródzkim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie ostródzkim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu ostródzkiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  41,6 lat
  Województwo
  41,8 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 43,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat ostródzki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu ostródzkiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat ostródzki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat ostródzki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat ostródzki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,1% Kawalerowie/Panny
 • pow. ostródzki
  28,1%
  Warmińsko-mazurskie
  29,2%
  Polska
  29,1%
 • 23,2% Kobiety
  (Panny)
 • 33,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 51,4% Żonaci/Zamężne
 • pow. ostródzki
  51,4%
  Województwo
  51,4%
  Cały kraj
  54,0%
 • 50,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 51,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,9% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,9%
  Województwo
  8,4%
  Cała Polska
  8,5%
 • 14,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  8,8%
  Warmińsko-mazurskie
  8,9%
  Polska
  7,6%
 • 9,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,8% Nieustalone
 • powiat ostródzki
  2,8%
  Województwo
  2,1%
  Cała Polska
  0,7%
 • 2,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie ostródzkim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • pow. ostródzki
  4,0
  Warmińsko-mazurskie
  3,9
  Kraj
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • pow. ostródzki
  1,7
  Warmińsko-mazurskie
  1,8
  Polska
  1,6
 • 396 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie ostródzkim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -502 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -253 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -249 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,01 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -5,0
  Województwo
  -4,5
  Polska
  -3,8
 • -5,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie ostródzkim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie ostródzkim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie ostródzkim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie ostródzkim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 729 Urodzenia żywe
 • 327 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 402 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 44,9%
  55,1%
 • 7,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. ostródzki
  7,3
  woj. warmińsko-mazurskie
  7,2
  Kraj
  8,1
 • 32,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  32,8
  Warmińsko-mazurskie
  32,1
  Polska
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 53 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 53
 • 91 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91
 • 58 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 58
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 386 g Średnia waga noworodków
 • 3 358 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 408 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat ostródzki
  3 386 g
  Warmińsko-mazurskie
  3 389 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 57 Waga 4000g - 4499g
 • 57
 • 266 Waga 3500g - 3999g
 • 266
 • 257 Waga 3000g - 3499g
 • 257
 • 94 Waga 2500g - 2999g
 • 94
 • 27 Waga 2000g - 2499g
 • 27
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat ostródzki
  1,24
  Województwo
  1,21
  Kraj
  1,26
 • 0,56 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,56
  Województwo
  0,59
  Kraj
  0,61
 • 0,59 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. ostródzki
  0,59
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,61
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie ostródzkim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 231 Zgony
 • 580 Kobiety
  (Zgony)
 • 651 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,1%
  52,9%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 12,3 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  12,3
  Województwo
  11,8
  Cała Polska
  11,9
 • 168,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. ostródzki
  168,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  162,8
  Polska
  147,0
 • 2,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,7
  Warmińsko-mazurskie
  4,6
  Kraj
  3,8
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,6
  Województwo
  3,4
  Cały kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie ostródzkim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat ostródzki
  31,6%
  Warmińsko-mazurskie
  30,2%
  Cały kraj
  36,0%
 • 25,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat ostródzki
  25,1%
  Warmińsko-mazurskie
  23,4%
  Cała Polska
  23,6%
 • 5,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat ostródzki
  5,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  6,4%
  Cały kraj
  6,7%
 • 83 Zgony spowodowane COVID-19
 • 20,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  20,1
  Cały kraj
  15,8
 • 63,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  63,1
  Kraj
  70,6
 • 308,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  308,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  276,2
  Cała Polska
  280,1
 • 249,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  249,7
  Kraj
  253,9
 • 388,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 397,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 379,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. ostródzki
  388,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  355,1
  Kraj
  426,2
 • 71,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 35,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 120,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  71,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  50,1
  Cała Polska
  62,9
 • 33,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat ostródzki
  33,4
  Warmińsko-mazurskie
  28,5
  Cała Polska
  33,8
 • 17,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat ostródzki
  17,7
  Województwo
  8,0
  Cały kraj
  7,0
 • 1,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,6%
  Województwo
  0,7%
  Polska
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w powiecie ostródzkim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 33 Osoby w zamachach samobójczych
 • 5 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 28 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 15 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 18 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 20 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 19 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 8 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 12 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 33 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  33,0
  Województwo
  46,0
  Polska
  38,0
 • 20 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  20,0
  Województwo
  18,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 4 zażycie innych leków
 • 4
 • 3 samookaleczenie powierzchniowe
 • 3
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 22 powieszenie się
 • 22
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 18 powieszenie się
 • 18
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 uduszenie się
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 4 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 4
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 26 nieustalona
 • 26
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 18 nieustalona
 • 18
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 3 13-18 lat
 • 3
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 15 30-49 lat
 • 15
 • 9 50-60 lat
 • 9
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 9 30-49 lat
 • 9
 • 6 50-60 lat
 • 6
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy5
  • pod wpływem alkoholu7
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony21
 • 5 trzeźwy
 • 7 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 21 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony19
 • 1 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 19 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 15 kawaler/panna
 • 15
 • 10 żonaty/zamężna
 • 10
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • 1 separacja
 • 1
 • 2 nieustalony
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 9 kawaler/panna
 • 9
 • 6 żonaty/zamężna
 • 6
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 1 separacja
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony30
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 30 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony20
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 20 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 11 praca
 • 11
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 3 emerytura
 • 3
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 15 nieustalony
 • 15
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 7 praca
 • 7
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 3 emerytura
 • 3
 • 9 nieustalony
 • 9
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 021 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 532 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 489 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 38 Zameldowania z zagranicy
 • 20 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 18 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 315 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 707 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 608 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 121 Wymeldowania za granicę
 • 51 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 70 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -377 Saldo migracji
 • -206 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -171 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -294 Saldo migracji wewnętrznych
 • -175 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -119 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -83 Saldo migracji zagranicznych
 • -31 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -52 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie ostródzkim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat ostródzki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ostródzki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie ostródzkim oddano do użytku 618 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,20 nowych lokali. Jest to wartość większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie ostródzkim to 37 925 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 380 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  65,4% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 34,6% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie ostródzkim to 3,75 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie ostródzkim to 83,60 m2 i jest porównywalna do przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,63% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,39% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,99% mieszkań posiada łazienkę, 83,90% korzysta z centralnego ogrzewania, a 46,05% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w powiecie ostródzkim 1 046 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 712 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 623 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 462 transakcje (mediana cen - 4 806 zł/m2, średnia - 5 011 zł/m2), a na rynku wtórnym 584 transakcje rynkowe (mediana cen - 4 342 zł/m2, średnia - 4 282 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 712 zł
 • Powiat
  4 712 zł
  woj. warmińsko-mazurskie
  5 374 zł
  Cała Polska
  6 617 zł
 • 4 712 zł Ogółem
 • 4 712 zł
 • 4 521 zł do 40 m2
 • 4 521 zł
 • 4 762 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 762 zł
 • 4 747 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 747 zł
 • 4 303 zł od 80,1 m2
 • 4 303 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 623 zł
 • pow. ostródzki
  4 623 zł
  Warmińsko-mazurskie
  5 363 zł
  Kraj
  7 224 zł
 • 4 623 zł Ogółem
 • 4 623 zł
 • 4 317 zł do 40 m2
 • 4 317 zł
 • 4 820 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 820 zł
 • 4 603 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 603 zł
 • 4 074 zł od 80,1 m2
 • 4 074 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 1 046
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2230
  • od 40,1 do 60 m2518
  • od 60,1 do 80 m2250
  • od 80,1 m248
 • 230 do 40 m2
 • 518 od 40,1 do 60 m2
 • 250 od 60,1 do 80 m2
 • 48 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie ostródzkim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 806 zł
 • Powiat
  4 806 zł
  Województwo
  5 598 zł
  Cały kraj
  6 947 zł
 • 4 806 zł Ogółem
 • 4 806 zł
 • 4 599 zł do 40 m2
 • 4 599 zł
 • 4 920 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 920 zł
 • 4 828 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 828 zł
 • 4 624 zł od 80,1 m2
 • 4 624 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 011 zł
 • Powiat
  5 011 zł
  Województwo
  5 886 zł
  Kraj
  7 466 zł
 • 5 011 zł Ogółem
 • 5 011 zł
 • 4 961 zł do 40 m2
 • 4 961 zł
 • 5 067 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 067 zł
 • 4 969 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 969 zł
 • 4 843 zł od 80,1 m2
 • 4 843 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 462
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m230
  • od 40,1 do 60 m2272
  • od 60,1 do 80 m2140
  • od 80,1 m220
 • 30 do 40 m2
 • 272 od 40,1 do 60 m2
 • 140 od 60,1 do 80 m2
 • 20 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 342 zł
 • Tutaj
  4 342 zł
  woj. warmińsko-mazurskie
  5 113 zł
  Cały kraj
  6 140 zł
 • 4 342 zł Ogółem
 • 4 342 zł
 • 4 479 zł do 40 m2
 • 4 479 zł
 • 4 669 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 669 zł
 • 4 122 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 122 zł
 • 2 923 zł od 80,1 m2
 • 2 923 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 282 zł
 • powiat ostródzki
  4 282 zł
  Warmińsko-mazurskie
  4 948 zł
  Cała Polska
  6 984 zł
 • 4 282 zł Ogółem
 • 4 282 zł
 • 4 221 zł do 40 m2
 • 4 221 zł
 • 4 556 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 556 zł
 • 4 128 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 128 zł
 • 3 579 zł od 80,1 m2
 • 3 579 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 584
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2200
  • od 40,1 do 60 m2246
  • od 60,1 do 80 m2110
  • od 80,1 m228
 • 200 do 40 m2
 • 246 od 40,1 do 60 m2
 • 110 od 60,1 do 80 m2
 • 28 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 37 925 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 380,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  380,20
  woj. warmińsko-mazurskie
  396,50
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 70,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. ostródzki
  70,10 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  69,60 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 26,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  26,70 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  27,60 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,78 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat ostródzki
  3,78
  Województwo
  3,78
  Cała Polska
  3,83
 • 2,63 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat ostródzki
  2,63
  Warmińsko-mazurskie
  2,52
  Kraj
  2,42
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,70
  Warmińsko-mazurskie
  0,67
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 618 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 6,20 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  6,20
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,65
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 2 318 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,75 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  3,75
  Warmińsko-mazurskie
  3,77
  Cała Polska
  3,89
 • 23,24 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. ostródzki
  23,24
  Województwo
  21,29
  Kraj
  24,56
 • 51 660 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 83,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat ostródzki
  83,6 m2
  Warmińsko-mazurskie
  84,5 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,52 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. ostródzki
  0,52 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,48 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. ostródzki
  98,63%
  woj. warmińsko-mazurskie
  97,99%
  Kraj
  97,75%
 • 95,39% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat ostródzki
  95,39%
  woj. warmińsko-mazurskie
  95,49%
  Polska
  95,18%
 • 92,99% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat ostródzki
  92,99%
  Województwo
  93,98%
  Cała Polska
  93,75%
 • 83,90% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  83,90%
  Województwo
  86,97%
  Polska
  85,83%
 • 46,05% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat ostródzki
  46,05%
  Warmińsko-mazurskie
  44,04%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Powiat ostródzki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie ostródzkim na 1000 mieszkańców pracuje 198osób . Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 50,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie ostródzkim wynosiło w 2023 roku 8,5% (8,5% wśród kobiet i 8,5% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie ostródzkim wynosiło 5 403,55 PLN, co odpowiada 80.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu ostródzkiego 9 054 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 6 476 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 578.

  11,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu ostródzkiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 44,9% w przemyśle i budownictwie, a 14,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 198 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  198,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  206,0
  Polska
  259,0
 • 9,6% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 12,3% Kobiety
 • 7,4% Mężczyźni
 • powiat ostródzki
  8,5%
  Województwo
  8,3%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie ostródzkim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie ostródzkim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie ostródzkim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 851 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat ostródzki
  5 404 PLN
  Województwo
  5 675 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie ostródzkim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 9 054 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 6 476 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 578 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,72 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 11,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 14,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 44,9% Przemysł i budownictwo
 • 30,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 58,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,2% Pozostałe
 • 42,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie ostródzkim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19 961 Pracujący ogółem
 • 10 119 Kobiety
 • 9 842 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie ostródzkim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,1% W wieku produkcyjnym
 • 54,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat ostródzki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  66,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  65,7
  Polska
  69,0
 • 35,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat ostródzki
  35,6
  Warmińsko-mazurskie
  35,7
  Cała Polska
  38,2
 • 115,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  115,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  119,2
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat ostródzki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W powiecie ostródzkim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 9 969 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 7 231 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 735 nowych podmiotów, a 455 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (960) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (666) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (1 078) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (360) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie ostródzkim najwięcej (480) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (9 640) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,9% (392) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,7% (2 763) podmiotów, a 68,4% (6 814) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie ostródzkim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (21.5%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 9 969 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 392 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 763 Przemysł i budownictwo
 • 6 814 Pozostała działalność
 • 735 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie ostródzkim w 2023 roku
 • 455 Podmioty wyrejestrowane w powiecie ostródzkim w 2023 roku
 • 7 231 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 640 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 9 640
 • 247 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 247
 • 74 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 74
 • 7 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 7
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 9 961 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 9 961
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 20 Spółdzielnie ogółem
 • 20
 • 544 Spółki handlowe ogółem
 • 544
 • 66  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 66
 • 6  Spółki handlowe - akcyjne
 • 6
 • 480  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 480
 • 63    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 63
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 428 Spółki cywilne ogółem
 • 428
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 231 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 557 Budownictwo
 • 1 557
 • 1 366 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 366
 • 842 Przetwórstwo przemysłowe
 • 842
 • 573 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 573
 • 484 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 484
 • 444 Transport i gospodarka magazynowa
 • 444
 • 431 Pozostała działalność
 • 431
 • 323 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 323
 • 273 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 273
 • 215 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 215
 • 189 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 189
 • 173 Informacja i komunikacja
 • 173
 • 154 Edukacja
 • 154
 • 101 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 101
 • 73 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 73
 • 19 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 19
 • 8 Górnictwo i wydobywanie
 • 8
 • 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 4
 • 2 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ostródzki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie ostródzkim stwierdzono 1 992 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,89 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie ostródzkim wynosi 69,90% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu ostródzkiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,04 (wykrywalność 67%) oraz przeciwko mieniu - 9,76 (wykrywalność 52%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,26 (48%), drogowe - 2,20 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,42 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat ostródzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 992 Przestępstwa ogółem
 • 1 992
 • 1 306 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 306
 • 326 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 326
 • 220 Przestępstwa drogowe
 • 220
 • 42 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 42
 • 977 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 977
 • 19,89 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. ostródzki
  19,89
  Województwo
  19,85
  Cała Polska
  22,81
 • 13,04 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  13,04
  Województwo
  11,34
  Polska
  12,98
 • 3,26 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. ostródzki
  3,26
  Województwo
  5,43
  Kraj
  6,99
 • 2,20 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. ostródzki
  2,20
  Warmińsko-mazurskie
  2,01
  Cała Polska
  1,82
 • 0,42 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,42
  Warmińsko-mazurskie
  0,37
  Cały kraj
  0,35
 • 9,76 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat ostródzki
  9,76
  woj. warmińsko-mazurskie
  10,33
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat ostródzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. ostródzki
  70%
  woj. warmińsko-mazurskie
  75%
  Cały kraj
  71%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  68%
  Warmińsko-mazurskie
  71%
  Cały kraj
  63%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  48%
  woj. warmińsko-mazurskie
  70%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  95%
  woj. warmińsko-mazurskie
  96%
  Polska
  88%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. ostródzki
  52%
  Województwo
  60%
  Cała Polska
  51%

Powiat ostródzki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu ostródzkiego wyniosła w 2022 roku 184,0 mln złotych, co daje 1,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 16.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu ostródzkiego - 33.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (17.8%) oraz na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (12.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 15,8 mln złotych, czyli 8,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu ostródzkiego wyniosła w 2022 roku 184,0 mln złotych, co daje 1,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (52.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (15.3%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (10.8%). W budżecie powiatu ostródzkiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 255 złotych na mieszkańca (13,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 8,5 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie ostródzkim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu ostródzkiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat ostródzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu ostródzkiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  113,2 mln

  1,1 tys(100%)

  116,3 mln

  1,1 tys(100%)

  130,7 mln

  1,2 tys(100%)

  149,2 mln

  1,4 tys(100%)

  165,3 mln

  1,6 tys(100%)

  154,3 mln

  1,5 tys(100%)

  159,3 mln

  1,6 tys(100%)

  184,0 mln

  1,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  39,4 mln

  371(34.8%)

  39,4 mln

  373(33.9%)

  41,6 mln

  395(31.8%)

  44,6 mln

  426(29.9%)

  56,8 mln

  545(34.3%)

  54,2 mln

  523(35.1%)

  59,2 mln

  576(37.1%)

  61,9 mln

  621(33.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  12,6 mln

  119(11.1%)

  12,4 mln

  118(10.7%)

  23,0 mln

  219(17.6%)

  29,9 mln

  285(20%)

  35,9 mln

  345(21.7%)

  24,1 mln

  233(15.6%)

  25,6 mln

  249(16%)

  32,8 mln

  329(17.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  16,1 mln

  152(14.3%)

  17,2 mln

  163(14.8%)

  18,6 mln

  177(14.2%)

  18,3 mln

  175(12.3%)

  21,0 mln

  201(12.7%)

  19,4 mln

  187(12.5%)

  20,3 mln

  198(12.8%)

  23,2 mln

  232(12.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  10,8 mln

  102(9.5%)

  10,7 mln

  101(9.2%)

  10,1 mln

  95,7(7.7%)

  11,6 mln

  111(7.8%)

  11,8 mln

  113(7.1%)

  11,9 mln

  115(7.7%)

  12,1 mln

  118(7.6%)

  16,6 mln

  166(9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,3 mln

  59,3(5.6%)

  7,4 mln

  70,2(6.4%)

  7,0 mln

  66,5(5.4%)

  7,3 mln

  70,0(4.9%)

  8,0 mln

  77,2(4.9%)

  9,3 mln

  89,5(6%)

  9,3 mln

  90,3(5.8%)

  10,9 mln

  109(5.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  5,2 mln

  49,0(4.6%)

  5,2 mln

  49,4(4.5%)

  5,8 mln

  55,5(4.5%)

  6,2 mln

  58,9(4.1%)

  6,6 mln

  63,5(4%)

  7,0 mln

  68,0(4.6%)

  6,9 mln

  67,4(4.3%)

  7,7 mln

  77,6(4.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  12,1 mln

  115(10.7%)

  12,9 mln

  122(11.1%)

  3,6 mln

  34,3(2.8%)

  4,1 mln

  39,2(2.8%)

  4,4 mln

  42,7(2.7%)

  5,2 mln

  50,7(3.4%)

  5,1 mln

  49,6(3.2%)

  5,8 mln

  58,5(3.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  567,1 tys

  5,3(0.5%)

  474,3 tys

  4,5(0.4%)

  95,2 tys

  0,9(0.1%)

  6,1 mln

  58,1(4.1%)

  2,8 mln

  27,0(1.7%)

  52,0 tys

  0,5(0%)

  693,7 tys

  6,8(0.4%)

  3,3 mln

  32,8(1.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,3 mln

  49,5(4.6%)

  6,2 mln

  59,0(5.4%)

  7,2 mln

  68,1(5.5%)

  6,6 mln

  62,6(4.4%)

  2,6 mln

  25,0(1.6%)

  6,9 mln

  67,0(4.5%)

  3,3 mln

  32,2(2.1%)

  3,0 mln

  29,8(1.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,4 mln

  13,4(1.3%)

  1,4 mln

  12,9(1.2%)

  1,3 mln

  12,5(1%)

  1,3 mln

  12,2(0.9%)

  1,4 mln

  13,2(0.8%)

  1,1 mln

  10,7(0.7%)

  810,4 tys

  7,9(0.5%)

  2,7 mln

  27,3(1.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,2 mln

  21,1(2%)

  1,7 mln

  16,0(1.4%)

  1,3 mln

  12,3(1%)

  1,4 mln

  13,1(0.9%)

  1,4 mln

  13,6(0.9%)

  1,6 mln

  15,1(1%)

  2,6 mln

  25,7(1.7%)

  2,6 mln

  25,7(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  370,8 tys

  3,5(0.3%)

  413,3 tys

  3,9(0.4%)

  435,1 tys

  4,1(0.3%)

  362,1 tys

  3,5(0.2%)

  950,3 tys

  9,1(0.6%)

  749,6 tys

  7,2(0.5%)

  885,7 tys

  8,6(0.6%)

  448,3 tys

  4,5(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  153,6 tys

  1,4(0.1%)

  158,1 tys

  1,5(0.1%)

  160,3 tys

  1,5(0.1%)

  147,5 tys

  1,4(0.1%)

  178,8 tys

  1,7(0.1%)

  140,8 tys

  1,4(0.1%)

  339,1 tys

  3,3(0.2%)

  444,2 tys

  4,5(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  93,1 tys

  0,9(0.1%)

  67,9 tys

  0,6(0.1%)

  76,9 tys

  0,7(0.1%)

  76,6 tys

  0,7(0.1%)

  91,6 tys

  0,9(0.1%)

  105,1 tys

  1,0(0.1%)

  86,8 tys

  0,8(0.1%)

  311,6 tys

  3,1(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  272,5 tys

  2,6(0.2%)

  259,4 tys

  2,5(0.2%)

  256,6 tys

  2,4(0.2%)

  266,9 tys

  2,5(0.2%)

  271,7 tys

  2,6(0.2%)

  271,9 tys

  2,6(0.2%)

  277,9 tys

  2,7(0.2%)

  293,6 tys

  2,9(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  247,2 tys

  2,3(0.2%)

  250,4 tys

  2,4(0.2%)

  249,2 tys

  2,4(0.2%)

  263,1 tys

  2,5(0.2%)

  263,7 tys

  2,5(0.2%)

  263,5 tys

  2,6(0.2%)

  263,5 tys

  2,6(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,3 tys

  0,2(0%)

  134,3 tys

  1,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  121,6 tys

  1,2(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  61,7 tys

  0,6(0.1%)

  66,1 tys

  0,6(0.1%)

  62,0 tys

  0,6(0%)

  87,4 tys

  0,8(0.1%)

  109,4 tys

  1,1(0.1%)

  54,5 tys

  0,5(0%)

  162,9 tys

  1,6(0.1%)

  96,4 tys

  1,0(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  249,0 tys

  2,3(0.2%)

  111,0 tys

  1,1(0.1%)

  89,2 tys

  0,8(0.1%)

  129,4 tys

  1,2(0.1%)

  55,0 tys

  0,5(0%)

  76,1 tys

  0,7(0%)

  73,9 tys

  0,7(0%)

  78,2 tys

  0,8(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  2,1 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  81,6 tys

  0,8(0.1%)

  88,5 tys

  0,8(0.1%)

  60,8 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,6 tys

  0,0(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  67,0 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie ostródzkim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu ostródzkiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat ostródzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu ostródzkiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  118,8 mln

  1,1 tys(100%)

  118,0 mln

  1,1 tys(100%)

  131,2 mln

  1,2 tys(100%)

  155,2 mln

  1,5 tys(100%)

  157,6 mln

  1,5 tys(100%)

  161,4 mln

  1,6 tys(100%)

  172,3 mln

  1,7 tys(100%)

  184,0 mln

  1,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  67,3 mln

  635(56.7%)

  68,2 mln

  646(57.8%)

  68,5 mln

  651(52.2%)

  86,4 mln

  825(55.7%)

  76,4 mln

  734(48.5%)

  89,7 mln

  867(55.6%)

  97,7 mln

  952(56.7%)

  96,1 mln

  963(52.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  16,2 mln

  153(13.6%)

  18,0 mln

  170(15.3%)

  19,6 mln

  186(14.9%)

  22,1 mln

  211(14.2%)

  23,9 mln

  230(15.2%)

  22,9 mln

  221(14.2%)

  25,9 mln

  252(15%)

  28,1 mln

  281(15.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  9,3 mln

  87,6(7.8%)

  4,5 mln

  42,4(3.8%)

  11,8 mln

  112(9%)

  13,7 mln

  131(8.8%)

  16,8 mln

  161(10.7%)

  9,0 mln

  87,2(5.6%)

  13,6 mln

  132(7.9%)

  19,8 mln

  198(10.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,3 mln

  59,7(5.3%)

  7,4 mln

  70,1(6.3%)

  6,9 mln

  65,9(5.3%)

  7,2 mln

  68,9(4.6%)

  7,9 mln

  76,3(5%)

  9,2 mln

  89,0(5.7%)

  9,2 mln

  89,9(5.4%)

  10,7 mln

  107(5.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,2 mln

  39,4(3.5%)

  5,3 mln

  50,6(4.5%)

  2,5 mln

  23,9(1.9%)

  2,9 mln

  28,1(1.9%)

  3,3 mln

  31,2(2.1%)

  4,0 mln

  38,2(2.5%)

  3,7 mln

  35,8(2.1%)

  4,2 mln

  42,4(2.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,3 mln

  21,3(1.9%)

  2,4 mln

  22,4(2%)

  3,2 mln

  30,1(2.4%)

  2,6 mln

  24,5(1.7%)

  2,7 mln

  25,5(1.7%)

  1,8 mln

  17,7(1.1%)

  2,0 mln

  19,8(1.2%)

  3,7 mln

  37,0(2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,5 mln

  14,0(1.3%)

  958,3 tys

  9,1(0.8%)

  2,4 mln

  22,8(1.8%)

  2,4 mln

  22,9(1.5%)

  10,9 mln

  105(6.9%)

  3,1 mln

  30,2(1.9%)

  3,3 mln

  31,9(1.9%)

  3,1 mln

  31,5(1.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,3 mln

  40,8(3.6%)

  4,2 mln

  39,8(3.6%)

  7,5 mln

  71,1(5.7%)

  4,0 mln

  38,6(2.6%)

  3,2 mln

  31,2(2.1%)

  6,5 mln

  62,7(4%)

  3,2 mln

  31,3(1.9%)

  3,0 mln

  29,6(1.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,6 mln

  14,7(1.3%)

  990,4 tys

  9,4(0.8%)

  750,9 tys

  7,1(0.6%)

  926,0 tys

  8,8(0.6%)

  959,8 tys

  9,2(0.6%)

  2,2 mln

  21,5(1.4%)

  1,6 mln

  15,8(0.9%)

  2,5 mln

  25,1(1.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,7 mln

  25,4(2.3%)

  2,9 mln

  27,8(2.5%)

  1,4 mln

  13,2(1.1%)

  1,5 mln

  14,6(1%)

  1,6 mln

  15,8(1%)

  1,8 mln

  17,8(1.1%)

  2,6 mln

  25,3(1.5%)

  2,4 mln

  23,7(1.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,7 mln

  15,6(1.4%)

  1,4 mln

  13,7(1.2%)

  1,9 mln

  18,5(1.5%)

  2,0 mln

  18,9(1.3%)

  2,3 mln

  22,1(1.5%)

  3,7 mln

  36,2(2.3%)

  2,7 mln

  26,0(1.6%)

  1,9 mln

  19,1(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  652,5 tys

  6,2(0.5%)

  729,1 tys

  6,9(0.6%)

  361,2 tys

  3,4(0.3%)

  378,3 tys

  3,6(0.2%)

  282,5 tys

  2,7(0.2%)

  294,2 tys

  2,8(0.2%)

  407,1 tys

  4,0(0.2%)

  1,7 mln

  16,9(0.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  500,4 tys

  4,7(0.4%)

  439,6 tys

  4,2(0.4%)

  518,8 tys

  4,9(0.4%)

  4,3 mln

  41,4(2.8%)

  2,0 mln

  19,6(1.3%)

  1,0 mln

  9,7(0.6%)

  582,9 tys

  5,7(0.3%)

  1,2 mln

  11,7(0.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  83,5 tys

  0,8(0.1%)

  67,9 tys

  0,6(0.1%)

  69,4 tys

  0,7(0.1%)

  64,7 tys

  0,6(0%)

  65,6 tys

  0,6(0%)

  78,6 tys

  0,8(0%)

  86,8 tys

  0,8(0.1%)

  311,6 tys

  3,1(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  247,2 tys

  2,3(0.2%)

  250,4 tys

  2,4(0.2%)

  249,2 tys

  2,4(0.2%)

  263,1 tys

  2,5(0.2%)

  263,7 tys

  2,5(0.2%)

  263,5 tys

  2,6(0.2%)

  263,5 tys

  2,6(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  170,5 tys

  1,6(0.1%)

  169,0 tys

  1,6(0.1%)

  168,0 tys

  1,6(0.1%)

  171,3 tys

  1,6(0.1%)

  174,1 tys

  1,7(0.1%)

  181,2 tys

  1,8(0.1%)

  184,1 tys

  1,8(0.1%)

  192,9 tys

  1,9(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  422

  0,0(0%)

  394

  0,0(0%)

  77,4

  0,0(0%)

  93,4

  0,0(0%)

  103

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,1 tys

  0,3(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  106

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,0 tys

  0,4(0%)

  9,6 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  2,1 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  81,6 tys

  0,8(0.1%)

  88,5 tys

  0,8(0.1%)

  60,8 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,6 tys

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  143,9 tys

  1,4(0.1%)

  83,4 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  48,4 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  67,0 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat ostródzki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 24 250 mieszkańców powiatu ostródzkiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 11 824 kobiet oraz 12 427 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 11,3% średnie ogólnokształcące, a 19,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,1% mieszkańców powiatu ostródzkiego, gimnazjalnym 4,0%, natomiast 19,3% podstawowym ukończonym. 3,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu ostródzkiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie ostródzkim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (20,5%) oraz wyższe (19,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,5%) oraz średnie zawodowe (20,4%).

  W roku 2022 w powiecie ostródzkim mieściło się 28 przedszkoli, w których do 120 oddziałów uczęszczało 2 418 dzieci (1 163 dziewczynki oraz 1 255 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie ostródzkim mieściło się 18 przedszkoli, w których do 65 oddziałów uczęszczało 1 591 dzieci (757 dziewczynek oraz 834 chłopców). Dostępnych było 1 436 miejsc.

  16,7% mieszkańców powiatu ostródzkiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,7% wśród dziewczynek i 16,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 824 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,25 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 50 szkół podstawowych, w których w 527 oddziałach uczyło się 8 218 uczniów (3 930 kobiet oraz 4 288 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie ostródzkim placówkę miało 47 szkół podstawowych, w których w 399 oddziałach uczyło się 7 150 uczniów (3 486 kobiet oraz 3 664 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,1% ludności (28,1% wśród dziewczynek i 28,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,81.

  W powiecie ostródzkim znajduje się 8 licea ogólnokształcące, w których w 50 oddziałach uczyło się 1 427 uczniów (870 kobiet oraz 557 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 342 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie ostródzkim placówkę miałp 7 licea ogólnokształcące, w których w 49 oddziałach uczyło się 1 470 uczniów (898 kobiet oraz 572 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 514 absolwentów.

  W powiecie ostródzkim znajduje się 6 Technik, w których w 77 oddziałach uczyło się 2 097 uczniów (1 031 kobiet oraz 1 066 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 329 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie ostródzkim placówkę miało 8 Technik, w których w 66 oddziałach uczyło się 1 673 uczniów (877 kobiet oraz 796 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 223 absolwentów.

  W powiecie ostródzkim znajduje się 6 Branżowych szkół I stopnia, w których w 33 oddziałach uczyło się 822 uczniów (294 kobiety oraz 528 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,6% mieszkańców (12,6% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 28,5 uczniów. 24,9 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 27,2 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,0% mieszkańców powiatu ostródzkiego w wieku potencjalnej nauki (27,7% kobiet i 28,2% mężczyzn).

 • 15,9% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  15,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  20,7%
  Cała Polska
  25,2%
 • 19,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat ostródzki
  33,8%
  Województwo
  34,6%
  Kraj
  35,2%
 • 36,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,3%
  Kraj
  3,3%
 • 4,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  11,3%
  Warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Polska
  11,9%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  19,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,5%
  Cała Polska
  20,0%
 • 18,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. ostródzki
  23,1%
  Województwo
  21,0%
  Cały kraj
  21,2%
 • 17,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. ostródzki
  4,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,7%
  Cała Polska
  3,0%
 • 3,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 19,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat ostródzki
  19,3%
  Województwo
  16,5%
  Cała Polska
  12,3%
 • 20,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  3,8%
  Warmińsko-mazurskie
  3,6%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 824 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  824,0
  Województwo
  857,0
  Kraj
  927,0
 • 1,25 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • powiat ostródzki
  1,25
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,00
  Polska
  0,89
 •  
 • 28Przedszkola
 • 33 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 2 Przedszkola specjalne
 • 120 Oddziały
 • 63 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 17 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 399 Miejsca
  (rok 2018)
 • 68 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat ostródzki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 418 Dzieci
 • 1 163 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 255 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,1%
  51,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 47 2 lata i mniej
 • 47
 • 471 3 lata
 • 471
 • 651 4 lata
 • 651
 • 624 5 lata
 • 624
 • 615 6 lat
 • 615
 • 10 7 lat i więcej
 • 10
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 26 2 lata i mniej
 • 26
 • 232 3 lata
 • 232
 • 323 4 lata
 • 323
 • 296 5 lata
 • 296
 • 279 6 lat
 • 279
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 21 2 lata i mniej
 • 21
 • 239 3 lata
 • 239
 • 328 4 lata
 • 328
 • 328 5 lata
 • 328
 • 336 6 lat
 • 336
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • 1 060 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 137,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 137,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 20,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 73,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 72,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4Punkty przedszkolne
 • 4 Oddziały
 • 89 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat ostródzki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68 Dzieci
 • 36 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 32 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,9%
  47,1%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 11 3 lata
 • 11
 • 34 4 lata
 • 34
 • 21 5 lata
 • 21
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 6 3 lata
 • 6
 • 18 4 lata
 • 18
 • 10 5 lata
 • 10
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 3 lata
 • 5
 • 16 4 lata
 • 16
 • 11 5 lata
 • 11
 •  
 • 3,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 3,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat ostródzki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 478 Oddziały
 • 7 960 Uczniowie
 • 3 845 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 115 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,3%
  51,7%
 • 993 Uczniowie w 1 klasie
 • 491 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 502 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 302 Absolwenci
 • 654 Kobiety
  (absolwenci)
 • 648 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 49 Oddziały
 • 258 Uczniowie
 • 85 Kobiety
  (uczniowie)
 • 173 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 32,9%
  67,1%
 • 26 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 54 Absolwenci
 • 22 Kobiety
  (absolwenci)
 • 32 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. ostródzki
  15,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  15,9
  Cały kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,6 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,6
 • 15,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,6
 • 16,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,7
 • 5,3 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5,3
 •  
 • 677,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 547,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 130,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 60,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 50,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 91,81 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. ostródzki
  91,81
  Województwo
  90,81
  Cała Polska
  95,96
 • 90,18 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  90,18
  Województwo
  89,35
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat ostródzki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat ostródzki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat ostródzki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 45 Oddziały
 • 1 255 Uczniowie
 • 783 Kobiety
  (uczniowie)
 • 472 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 62,4%
  37,6%
 • 363 Uczniowie w 1 klasie
 • 214 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 149 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 269 Absolwenci
 • 172 Kobiety
  (absolwenci)
 • 97 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 5 Oddziały
 • 172 Uczniowie
 • 87 Kobiety
  (uczniowie)
 • 85 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,6%
  49,4%
 • 73 Absolwenci
 • 30 Kobiety
  (absolwenci)
 • 43 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 28,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat ostródzki
  28,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  25,6
  Polska
  26,5
 •  
 • 81,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 57,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat ostródzki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 77 Oddziały
 • 2 097 Uczniowie
 • 1 031 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 066 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,2%
  50,8%
 • 656 Uczniowie w 1 klasie
 • 322 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 334 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 329 Absolwenci
 • 147 Kobiety
  (absolwenci)
 • 182 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • powiat ostródzki
  27,2
  Województwo
  24,4
  Cała Polska
  24,9
 •  
 • 164,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 109,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 55,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat ostródzki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 326 Uczniowie w 1 klasie
 • 128 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 198 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 7 Oddziały
 • 64 Uczniowie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie)
 • 39 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,1%
  60,9%
 • 28 Uczniowie w 1 klasie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 24,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. ostródzki
  24,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 24,9 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 24,9
 • 29,2 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 29,2
 • 9,1 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 9,1
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat ostródzki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 13 Oddziały
 • 299 Uczniowie
 • 220 Kobiety
  (uczniowie)
 • 79 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 73,6%
  26,4%
 • 201 Uczniowie w 1 klasie
 • 139 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 62 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 91 Absolwenci
 • 82 Kobiety
  (absolwenci)
 • 9 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. ostródzki
  23,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  20,9
  Polska
  23,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat ostródzki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat ostródzki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat ostródzki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ostródzki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie ostródzkim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie ostródzkim znajdowało się 11 hoteli (1 ★★★★★, 3 ★★★★, 3 ★★★, 4 ★★), 0 moteli oraz 4 pensjonaty (1 ★★★, 3 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 5 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki wczasowe: 5 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 2 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 4 (całoroczne: 3)
  • kwatery agroturystyczne: 7 (całoroczne: 1)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 10
  • drzwi automatycznie otwierane: 6
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 6
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 8


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 12 (liczba sal: 25, liczba miejsc: 2 430)
  • z nagłośnieniem: 11
  • z projektorem multimedialnym: 11
  • z zestawem do wideokonferencji: 5
  • z obsługą techniczną: 10
  • z ekranem: 11
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 10
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 10
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 25


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie ostródzkim: 15 (publiczne: 15, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie ostródzkim 8 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 3 460 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 511 (uczestnicy: 98 981)
  • seanse filmowe: 75 (uczestnicy: 1 260)
  • wystawy: 36 (uczestnicy: 3 421)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 25 (uczestnicy: 7 265)
  • koncerty: 99 (uczestnicy: 56 692)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 29 (uczestnicy: 1 557)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 73 (uczestnicy: 14 378)
  • konkursy: 47 (uczestnicy: 2 032)
  • pokazy teatralne: 47 (uczestnicy: 6 062)
  • konferencje: 5 (uczestnicy: 150)
  • warsztaty: 64 (uczestnicy: 2 664)
  • inne: 11 (uczestnicy: 3 500)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 76 (członkowie: 1 097)
  • plastyczne/techniczne: 19 (członkowie: 247)
  • taneczne: 21 (członkowie: 196)
  • muzyczne: 7 (członkowie: 114)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 12)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 17)
  • teatralne: 6 (członkowie: 80)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 6 (członkowie: 72)
  • literackie: 1 (członkowie: 5)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 4 (członkowie: 254)
  • inne: 9 (członkowie: 100)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 81)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 9)
  • komputerowe: 2 (absolwenci: 72)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 2
  • plastyczne: 7
  • muzyczne: 7
  • komputerowe: 9
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 5
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 38 (członkowie: 402)
  • teatralne: 4 (członkowie: 41)
  • muzyczne - instrumentalne: 6 (członkowie: 59)
  • wokalne i chóry: 12 (członkowie: 142)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 66)
  • taneczne: 9 (członkowie: 79)
  • inne: 3 (członkowie: 15)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie ostródzkim działały 2 kina posiadające 2 sale z 465 miejscami na widowni. Odbyło się 1 189 seansów, na które przyszło 28 535 widzów, w tym 381 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 11 712 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie ostródzkim działały 3 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 61 351 zwiedzających, co daje 6 126 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie ostródzkim działały 22 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 252 063 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 49 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 25 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 362 785 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 174
  • dostępne dla czytelników: 105
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 102
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 17
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 12
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 21
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 11


 • Biblioteki naukowe w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie ostródzkim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 28 563 wolumeny w tym ziobry specjalne: 490. Odnotowano 125 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 69 350 wolumenów. Odnotowano 2 258 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie ostródzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie ostródzkim działało 36 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 3 078 członków. Zarejestrowano 2 828 ćwiczących (mężczyźni: 2 323, kobiety: 505, chłopcy do lat 18: 927, dziewczęta do lat 18: 327). Aktywnych było 57 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (59), instruktora sportowego (64) oraz inne osoby (23).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie ostródzkim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ostródzki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat ostródzki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 37 wypadków drogowych w powiecie ostródzkim odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 49 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 37,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 4,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 4,4 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 54,1 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie ostródzkim zarejestrowanych było 90 638 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 70 364 samochodów osobowych (705,4 na każdy 1000 mieszkańców - więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 8 792 samochodów ciężarowych (94,9 - wartość porównywalna do wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 351 autobusów (3,5 - nieznacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski), 669 ciągników siodłowych (6,7 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 4 999 motocykli (50,1 - wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 22,4 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 23,6 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 25,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 19,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 26,4 lat.


  W 2022 roku w powiecie ostródzkim znajdowało się 27 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 77 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 69 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie ostródzkim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 37 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 4 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 49 Ranni
  (rok 2022)
 • 28 Lekko ranni
 • 21 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie ostródzkim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 37,09 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. ostródzki
  37,1
  Warmińsko-mazurskie
  60,7
  Cała Polska
  56,5
 • 4,01 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  4,0
  Województwo
  6,1
  Kraj
  5,0
 • 49,13 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. ostródzki
  49,1
  Województwo
  67,9
  Kraj
  65,5
 • 4,41 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat ostródzki
  4,4
  Warmińsko-mazurskie
  7,2
  Cała Polska
  5,4
 • 54,06 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  54,1
  Warmińsko-mazurskie
  79,4
  Cała Polska
  71,0
 • 10,81 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Powiat
  10,8
  Warmińsko-mazurskie
  10,1
  Polska
  8,9
 • 132,43 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • powiat ostródzki
  132,4
  Warmińsko-mazurskie
  111,8
  Polska
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 90 638 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie ostródzkim w 2022 roku
 • 70 364 Samochody osobowe
 • 8 792 Samochody ciężarowe
 • 101 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 351 Autobusy
 • 635 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 670 Ciągniki samochodowe
 • 669   Ciągniki siodłowe
 • 4 827 Ciągniki rolnicze
 • 4 999 Motocykle
 • 1 672   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 5 537 Motorowery
 • 70 364Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie ostródzkim
 • Samochody osobowe w powiecie ostródzkim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 705,4 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat ostródzki
  705,4
  Warmińsko-mazurskie
  647,5
  Kraj
  700,6
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg15 040
  • 1400-1649 kg16 226
  • 1650-1899 kg17 728
  • 1900 kg i więcej21 370
 • 15 040 do 1399 kg
 • 16 226 1400-1649 kg
 • 17 728 1650-1899 kg
 • 21 370 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 22 692 do 1399 cm3
 • 22 692
 • 40 801 1400-1999 cm3
 • 40 801
 • 6 871 2000 i więcej cm3
 • 6 871
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie ostródzkim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna34 717
  • olej napędowy22 316
  • gaz (LPG)11 825
  • pozostałe1 506
 • 34 717 benzyna
 • 22 316 olej napędowy
 • 11 825 gaz (LPG)
 • 1 506 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 398 do 1 roku
 • 398
 • 262 2 lata
 • 262
 • 428 3 lata
 • 428
 • 1 256 4-5 lat
 • 1 256
 • 1 538 6-7 lat
 • 1 538
 • 1 794 8-9 lat
 • 1 794
 • 2 434 10-11 lat
 • 2 434
 • 8 149 12-15 lat
 • 8 149
 • 14 599 16-20 lat
 • 14 599
 • 13 659 21-25 lat
 • 13 659
 • 10 798 26-30 lat
 • 10 798
 • 15 049 31 lat i więcej
 • 15 049
 • 22,4 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie ostródzkim
 • Tutaj
  22,4 lat
  Warmińsko-mazurskie
  21,0 lat
  Cały kraj
  19,4 lat
 • 8 792Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie ostródzkim
 • Samochody ciężarowe w powiecie ostródzkim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 94,9 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. ostródzki
  94,9
  Warmińsko-mazurskie
  95,4
  Cała Polska
  112,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 681 do 999 kg
 • 4 681
 • 2 187 1000-1499 kg
 • 2 187
 • 580 1500-2999 kg
 • 580
 • 64 3000-3499 kg
 • 64
 • 202 3500-4999 kg
 • 202
 • 507 5000-6999 kg
 • 507
 • 251 7000-9999 kg
 • 251
 • 240 10000-14999 kg
 • 240
 • 80 15000 kg i więcej
 • 80
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 893
  • olej napędowy5 519
  • gaz (LPG)521
  • pozostałe859
 • 1 893 benzyna
 • 5 519 olej napędowy
 • 521 gaz (LPG)
 • 859 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 29 do 1 roku
 • 29
 • 30 2 lata
 • 30
 • 37 3 lata
 • 37
 • 136 4-5 lat
 • 136
 • 213 6-7 lat
 • 213
 • 274 8-9 lat
 • 274
 • 289 10-11 lat
 • 289
 • 1 167 12-15 lat
 • 1 167
 • 1 344 16-20 lat
 • 1 344
 • 1 446 21-25 lat
 • 1 446
 • 1 050 26-30 lat
 • 1 050
 • 2 777 31 lat i więcej
 • 2 777
 • 23,6 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie ostródzkim
 • powiat ostródzki
  23,6 lat
  Województwo
  21,1 lat
  Cały kraj
  20,0 lat
 • 351Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie ostródzkim
 • Autobusy w powiecie ostródzkim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,5 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  3,5
  Warmińsko-mazurskie
  3,4
  Kraj
  3,4
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna24
  • olej napędowy266
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe61
 • 24 benzyna
 • 266 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 61 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 10 2 lata
 • 10
 • 7 3 lata
 • 7
 • 3 4-5 lat
 • 3
 • 4 6-7 lat
 • 4
 • 6 8-9 lat
 • 6
 • 9 10-11 lat
 • 9
 • 42 12-15 lat
 • 42
 • 30 16-20 lat
 • 30
 • 50 21-25 lat
 • 50
 • 31 26-30 lat
 • 31
 • 157 31 lat i więcej
 • 157
 • 25,2 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie ostródzkim
 • Powiat
  25,2 lat
  Warmińsko-mazurskie
  23,7 lat
  Cały kraj
  22,4 lat
 • 669Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie ostródzkim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie ostródzkim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 6,7 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  6,7
  Warmińsko-mazurskie
  10,0
  Cały kraj
  14,2
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna13
  • olej napędowy580
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe75
 • 13 benzyna
 • 580 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 75 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 2 lata
 • 1
 • 18 4-5 lat
 • 18
 • 34 6-7 lat
 • 34
 • 27 8-9 lat
 • 27
 • 66 10-11 lat
 • 66
 • 143 12-15 lat
 • 143
 • 106 16-20 lat
 • 106
 • 112 21-25 lat
 • 112
 • 47 26-30 lat
 • 47
 • 115 31 lat i więcej
 • 115
 • 19,4 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie ostródzkim
 • powiat ostródzki
  19,4 lat
  Warmińsko-mazurskie
  13,6 lat
  Kraj
  12,7 lat
 • 4 999Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie ostródzkim
 • Motocykle w powiecie ostródzkim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 50,1 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  50,1
  Województwo
  51,0
  Cała Polska
  48,5
 • Motocykle według grup wieku
 • 73 do 1 roku
 • 73
 • 54 2 lata
 • 54
 • 44 3 lata
 • 44
 • 91 4-5 lat
 • 91
 • 201 6-7 lat
 • 201
 • 85 8-9 lat
 • 85
 • 121 10-11 lat
 • 121
 • 330 12-15 lat
 • 330
 • 494 16-20 lat
 • 494
 • 495 21-25 lat
 • 495
 • 289 26-30 lat
 • 289
 • 2 722 31 lat i więcej
 • 2 722
 • 26,4 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie ostródzkim
 • Powiat
  26,4 lat
  Warmińsko-mazurskie
  26,6 lat
  Polska
  24,3 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 27 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 6 km  Będących pod zarządem gminy
 • 18 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie ostródzkim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 155,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  155,1 km
  Województwo
  331,9 km
  Kraj
  633,6 km
 • 2,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  2,8 km
  Województwo
  5,9 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • 69 Liczba licencji na taksówki
 • 77 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami