Kozienice w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Kozienice - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Kozienice to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu kozienickiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Kozienice.
 • 15 760 Liczba mieszkańców
 • 10,5 km² Powierzchnia
 • 1 508,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 48 Numer kierunkowy
 • WKZ Tablice rejestracyjne
 • Piotr Kozłowski Burmistrz miasta
Kozienice na mapie
Identyfikatory
 • 21.551251.5855 Współrzędne GPS
 • 1407054 TERYT (TERC)
 • 0973524 SIMC
Herb miasta Kozienice
Kozienice herb

Jak Kozienice wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Kozienice na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Kozienice wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Kozienice plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
8Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
27Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
27Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
28Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
34Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
50Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
55Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
59Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
62Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
73Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
82Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
107Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
119Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
127Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
135Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
139Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
151Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi
158Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
165Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
173Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
183Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
189Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
192Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
198Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
203Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce

Kozienice - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
26-900Poczta Kozienice, ul. Radomska 23
26-900Skrytki Pocztowe Poczta Kozienice, ul. Radomska 23
26-901Poczta Kozienice 003, ul. Kopernika 8
26-901Skrytki Pocztowe Poczta Kozienice 003, ul. Kopernika 8

Kozienice - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Kozienicach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Kozienicach aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Skarbowy w Kozienicach
(48) 611-24-05
(48) 614-28-33
Parkowa 5
26-900 Kozienice
ZUS Inspektorat w Kozienicach (podlega pod: ZUS Oddział w Radomiu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Radomska 43
26-900 Kozienice
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach
48 611 78 98
48 611 78 88
ul.Nowy Świat 3
26-900 Kozienice
Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach
48 614 97 00
48 614 97 46
ul.Radomska 1
26-900 Kozienice
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlaneg w Kozienicach
48 382 05 60
48 382 05 61
ul.J. Kochanowskiego 15
26-900 Kozienice
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kozienicach
48 611 04 20
48 614 24 43
ul. Świerczewskiego 27
26-900 Kozienice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kozienicach
48 614 23 30
48 611 00 98
ul.Świerczewskiego 56
26-900 Kozienice
Urząd Miejski w Kozienicach
(48) 611-71-00
(48) 614-20-48
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
Starostwo Powiatowe w Kozienicach
(48) 611-73-00
(48) 611-73-17
ul. Kochanowskiego 28
26-900 Kozienice

Kozienice - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Kozienice jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 15 760, z czego 52,9% stanowią kobiety, a 47,1% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 16,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 45,5 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Kozienic zawarli w 2021 roku 64 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,4% mieszkańców Kozienic jest stanu wolnego, 56,7% żyje w małżeństwie, 5,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,8% to wdowy/wdowcy.

  Kozienice ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -155. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -9,61 na 1000 mieszkańców Kozienic. W 2021 roku urodziło się 113 dzieci, w tym 51,3% dziewczynek i 48,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 336 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,57 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 33,1% zgonów w Kozienicach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 16,9% zgonów w Kozienicach były nowotwory, a 3,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Kozienic przypada 16.61 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 123 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 231 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Kozienic -108. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

  53,3% mieszkańców Kozienic jest w wieku produkcyjnym, 15,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 31,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Kozienic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15 760 Liczba mieszkańców
 • 8 342 Kobiety
 • 7 418 Mężczyźni
 • 52,9%
  47,1%
 • 112 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 112 kobiet)
 • 89 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 89 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Kozienicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Kozienicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Kozienicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Kozienic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 45,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  45,5 lat
  Mazowieckie
  41,6 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 47,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 43,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Kozienice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Kozienic
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Kozienice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Kozienice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Kozienice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,4% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  27,7%
  Mazowieckie
  30,0%
  Cały kraj
  29,1%
 • 21,3% Kobiety
  (Panny)
 • 34,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,7% Żonaci/Zamężne
 • Kozienice
  56,8%
  woj. mazowieckie
  53,7%
  Cały kraj
  54,0%
 • 56,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,8% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,5%
  woj. mazowieckie
  8,1%
  Cała Polska
  8,5%
 • 15,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,7%
  Mazowieckie
  7,7%
  Polska
  7,6%
 • 5,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • Kozienice
  0,4%
  Mazowieckie
  0,5%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Kozienicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Kozienicach w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Kozienice
  4,0
  Województwo
  4,5
  Kraj
  4,4
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,0
  woj. mazowieckie
  1,7
  Polska
  1,6
 • 64 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Kozienicach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Kozienicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -155 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -58 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -97 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -9,61 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -9,6
  Województwo
  -3,5
  Cały kraj
  -5,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Kozienicach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Kozienicach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Kozienicach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Kozienicach w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 113 Urodzenia żywe
 • 58 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 55 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 51,3%
  48,7%
 • 7,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  7,0
  Województwo
  9,8
  Polska
  8,7
 • 33,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  33,2
  woj. mazowieckie
  38,1
  Cała Polska
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 37 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 37
 • 86 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 86
 • 78 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 78
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 3 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 3
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 336 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 284 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 388 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 336 g
  Mazowieckie
  3 386 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 33 Waga 4000g - 4499g
 • 33
 • 111 Waga 3500g - 3999g
 • 111
 • 176 Waga 3000g - 3499g
 • 176
 • 57 Waga 2500g - 2999g
 • 57
 • 14 Waga 2000g - 2499g
 • 14
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,22 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,22
  Mazowieckie
  1,33
  Cała Polska
  1,26
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Kozienice
  0,61
  woj. mazowieckie
  0,65
  Cały kraj
  0,61
 • 0,57 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Kozienice
  0,57
  woj. mazowieckie
  0,80
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Kozienicach w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 268 Zgony
 • 116 Kobiety
  (Zgony)
 • 152 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,3%
  56,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 16,6 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  16,6
  woj. mazowieckie
  13,3
  Cały kraj
  13,7
 • 182,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  182,6
  woj. mazowieckie
  136,2
  Polska
  156,7
 • 2,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,0
  Województwo
  3,4
  Cała Polska
  3,9
 • 4,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,6
  woj. mazowieckie
  3,4
  Cała Polska
  3,6
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,2
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kozienickim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Kozienice
  33,1%
  woj. mazowieckie
  30,5%
  Kraj
  34,8%
 • 16,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  16,9%
  Województwo
  18,6%
  Polska
  19,6%
 • 3,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  3,4%
  Województwo
  6,4%
  Polska
  5,4%
 • 190 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  13,8
  Cała Polska
  13,3
 • 65,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  65,5
  Cała Polska
  74,4
 • 261,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  261,6
  Mazowieckie
  248,2
  Cały kraj
  268,1
 • 228,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  228,1
  Kraj
  246,5
 • 512,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 543,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 481,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  512,9
  Mazowieckie
  407,0
  Kraj
  475,8
 • 67,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 31,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 101,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  67,0
  woj. mazowieckie
  50,0
  Kraj
  70,6
 • 44,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Kozienice
  44,1
  Województwo
  31,1
  Kraj
  32,6
 • 3,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  3,4
  Mazowieckie
  6,7
  Cały kraj
  6,9
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,3%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Cały kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 123 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 66 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 57 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 231 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 112 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 119 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -105 Saldo migracji
 • -44 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -61 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -108 Saldo migracji wewnętrznych
 • -46 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -62 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Kozienicach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Kozienicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 60,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 57,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 63,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 26,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 30,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 22,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Kozienice, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kozienice - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Kozienicach oddano do użytku 44 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,79 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Kozienicach to 6 946 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 434 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  54,5% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 45,5% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Kozienicach to 4,11 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Kozienicach to 97,10 m2 i jest większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,79% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,10% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,59% mieszkań posiada łazienkę, 95,36% korzysta z centralnego ogrzewania, a 89,71% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kozienickiego.

  Powiat kozienicki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Kozienicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 946 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 433,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  433,90
  Mazowieckie
  443,30
  Cały kraj
  405,20
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 66,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Kozienice
  66,30 m2
  Województwo
  73,70 m2
  Polska
  75,10 m2
 • 28,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  28,80 m2
  Mazowieckie
  32,70 m2
  Cały kraj
  30,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 3,72 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,72
  woj. mazowieckie
  3,65
  Cały kraj
  3,84
 • 2,30 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Kozienice
  2,30
  Województwo
  2,26
  Polska
  2,47
 • 0,62 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,62
  woj. mazowieckie
  0,62
  Cały kraj
  0,64
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Kozienicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 44 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,79 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Kozienice
  2,79
  Województwo
  7,83
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 181 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,11 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Kozienice
  4,11
  Województwo
  3,70
  Cały kraj
  3,89
 • 11,48 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  11,48
  Mazowieckie
  29,00
  Kraj
  24,56
 • 4 272 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 97,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Kozienice
  97,1 m2
  woj. mazowieckie
  89,2 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,27 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,27 m2
  Mazowieckie
  0,70 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Kozienicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,79% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Kozienice
  98,79%
  Województwo
  95,14%
  Cała Polska
  95,85%
 • 98,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Kozienice
  98,10%
  Mazowieckie
  92,98%
  Polska
  92,92%
 • 97,59% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  97,59%
  woj. mazowieckie
  91,10%
  Cały kraj
  90,72%
 • 95,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Kozienice
  95,36%
  Mazowieckie
  86,43%
  Cały kraj
  82,12%
 • 89,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  89,71%
  Województwo
  57,87%
  Cały kraj
  56,59%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Kozienice - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Kozienicach na 1000 mieszkańców pracuje 268osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. 62,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 37,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Kozienicach wynosiło w 2022 roku 10,5% (10,5% wśród kobiet i 10,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kozienicach wynosiło 6 517,33 PLN, co odpowiada 108.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Kozienic 2 180 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 451 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -729.

  28,0% aktywnych zawodowo mieszkańców Kozienic pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 35,6% w przemyśle i budownictwie, a 7,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Kozienicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 268 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Kozienice
  268,0
  Mazowieckie
  318,0
  Cała Polska
  259,0
 • 11,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 13,8% Kobiety
 • 8,7% Mężczyźni
 • Tutaj
  10,5%
  woj. mazowieckie
  4,2%
  Cała Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Kozienicach w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Kozienicach w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Kozienicach w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kozienicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 517 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  6 517 PLN
  Województwo
  7 108 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Kozienicach w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Kozienicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 180 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 1 451 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -729 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,67 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Kozienicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 28,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 27,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 28,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 35,6% Przemysł i budownictwo
 • 16,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 53,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 7,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 9,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 6,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,4% Pozostałe
 • 44,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Kozienicach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Kozienicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 293 Pracujący ogółem
 • 2 666 Kobiety
 • 1 627 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Kozienicach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 53,3% W wieku produkcyjnym
 • 46,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 60,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 31,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 39,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 22,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Kozienice, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 87,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  87,8
  woj. mazowieckie
  71,5
  Cała Polska
  69,0
 • 58,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  58,7
  woj. mazowieckie
  38,1
  Cały kraj
  38,2
 • 202,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  202,3
  Mazowieckie
  113,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 59,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Kozienice - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Kozienicach w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowane były 1 634 podmioty gospodarki narodowej, z czego 1 272 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 70 nowych podmiotów, a 81 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (149) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (70) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (152) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (46) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Kozienicach najwięcej (97) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 549) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,6% (9) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,9% (390) podmiotów, a 75,6% (1 235) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Kozienicach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.5%) oraz Budownictwo (18.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 634 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 390 Przemysł i budownictwo
 • 1 235 Pozostała działalność
 • 70 Podmioty nowo zarejestrowane w Kozienicach w 2022 roku
 • 81 Podmioty wyrejestrowane w Kozienicach w 2022 roku
 • 1 272 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 549 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 549
 • 62 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 62
 • 20 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 20
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3
 • 1 631 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 631
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 Spółdzielnie ogółem
 • 9
 • 48 Spółki handlowe ogółem
 • 48
 • 4  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 34  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 34
 • 4    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 97 Spółki cywilne ogółem
 • 97
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 272 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 324 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 324
 • 240 Budownictwo
 • 240
 • 133 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 133
 • 110 Przetwórstwo przemysłowe
 • 110
 • 104 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 104
 • 76 Pozostała działalność
 • 76
 • 71 Transport i gospodarka magazynowa
 • 71
 • 49 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 49
 • 40 Informacja i komunikacja
 • 40
 • 33 Edukacja
 • 33
 • 32 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 32
 • 21 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 21
 • 19 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 19
 • 10 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 10
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kozienice - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Kozienicach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 219 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,89 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Kozienicach wynosi 66,80% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Kozienic najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,40 (wykrywalność 70%) oraz przeciwko mieniu - 6,52 (wykrywalność 44%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,33 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,32 (25%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,28 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Kozienicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Kozienic.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Kozienice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 219 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 219
 • 148 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 148
 • 37 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 37
 • 21 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 21
 • 4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 4
 • 103 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 103
 • 13,89 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  13,89
  Województwo
  23,30
  Cała Polska
  22,81
 • 9,40 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Kozienice
  9,40
  Województwo
  14,84
  Cała Polska
  12,98
 • 2,32 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,32
  Województwo
  5,93
  Kraj
  6,99
 • 1,33 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Kozienice
  1,33
  Mazowieckie
  1,76
  Cała Polska
  1,82
 • 0,28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,28
  Mazowieckie
  0,29
  Kraj
  0,35
 • 6,52 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Kozienice
  6,52
  woj. mazowieckie
  13,04
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Kozienice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Kozienice
  67%
  Mazowieckie
  63%
  Kraj
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  71%
  woj. mazowieckie
  55%
  Cały kraj
  63%
 • 26% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Kozienice
  26%
  woj. mazowieckie
  69%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Kozienice
  94%
  woj. mazowieckie
  87%
  Kraj
  88%
 • 44% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  44%
  Województwo
  42%
  Polska
  51%

Kozienice - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Kozienic wyniosła w 2021 roku 199,9 mln złotych, co daje 7,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 4.3% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Kozienic - 30% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11.3%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 28,0 mln złotych, czyli 14,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Kozienic wyniosła w 2021 roku 215,6 mln złotych, co daje 7,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3.3% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (54%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (13%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (4.1%). W budżecie Kozienic wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (16,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 244 złotych na mieszkańca (3,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 33,5%.
 • Wydatki budżetu w Kozienicach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Kozienic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Kozienice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Kozienic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  137,1 mln

  4,5 tys(100%)

  145,2 mln

  4,8 tys(100%)

  145,5 mln

  4,8 tys(100%)

  168,5 mln

  5,6 tys(100%)

  175,9 mln

  5,9 tys(100%)

  175,7 mln

  5,9 tys(100%)

  193,4 mln

  6,8 tys(100%)

  199,9 mln

  7,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  40,4 mln

  2,2 tys(29.4%)

  41,1 mln

  2,3 tys(28.3%)

  42,9 mln

  2,4 tys(29.5%)

  45,1 mln

  2,6 tys(26.8%)

  48,2 mln

  2,8 tys(27.4%)

  51,4 mln

  3,0 tys(29.2%)

  53,1 mln

  3,1 tys(27.4%)

  59,9 mln

  3,6 tys(30%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  11,7 mln

  647(8.5%)

  17,4 mln

  976(12%)

  19,1 mln

  1,1 tys(13.1%)

  17,9 mln

  1,0 tys(10.6%)

  18,2 mln

  1,1 tys(10.4%)

  16,3 mln

  955(9.3%)

  19,3 mln

  1,1 tys(10%)

  22,5 mln

  1,4 tys(11.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  13,2 mln

  729(9.6%)

  13,2 mln

  737(9.1%)

  14,7 mln

  832(10.1%)

  15,7 mln

  895(9.3%)

  15,3 mln

  882(8.7%)

  15,8 mln

  923(9%)

  15,2 mln

  901(7.9%)

  17,3 mln

  1,0 tys(8.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  12,6 mln

  696(9.2%)

  11,6 mln

  651(8%)

  12,5 mln

  707(8.6%)

  14,7 mln

  839(8.7%)

  13,6 mln

  784(7.7%)

  12,9 mln

  758(7.4%)

  13,4 mln

  794(6.9%)

  14,5 mln

  871(7.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  12,1 mln

  672(8.8%)

  12,2 mln

  681(8.4%)

  24,8 mln

  1,4 tys(17%)

  6,2 mln

  355(3.7%)

  6,6 mln

  380(3.7%)

  7,1 mln

  418(4.1%)

  7,9 mln

  470(4.1%)

  12,4 mln

  743(6.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  10,1 mln

  560(7.4%)

  7,3 mln

  406(5%)

  7,8 mln

  440(5.4%)

  16,4 mln

  936(9.7%)

  17,9 mln

  1,0 tys(10.2%)

  14,1 mln

  826(8%)

  18,5 mln

  1,1 tys(9.6%)

  10,0 mln

  603(5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  21,4 mln

  1,2 tys(15.6%)

  27,6 mln

  1,5 tys(19%)

  7,1 mln

  401(4.9%)

  8,9 mln

  509(5.3%)

  14,1 mln

  813(8%)

  8,3 mln

  487(4.7%)

  8,8 mln

  521(4.5%)

  8,5 mln

  509(4.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,3 mln

  237(3.1%)

  3,1 mln

  176(2.2%)

  5,2 mln

  293(3.6%)

  8,3 mln

  475(4.9%)

  4,6 mln

  265(2.6%)

  5,5 mln

  321(3.1%)

  6,3 mln

  374(3.3%)

  4,7 mln

  281(2.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  1,9 mln

  106(1.4%)

  2,7 mln

  148(1.8%)

  1,4 mln

  76,7(0.9%)

  1,1 mln

  64,6(0.7%)

  2,6 mln

  150(1.5%)

  1,8 mln

  104(1%)

  3,2 mln

  191(1.7%)

  3,4 mln

  205(1.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,3 mln

  72,3(1%)

  1,4 mln

  76,1(0.9%)

  1,7 mln

  94,5(1.2%)

  2,6 mln

  146(1.5%)

  2,1 mln

  123(1.2%)

  2,7 mln

  155(1.5%)

  2,0 mln

  120(1%)

  2,2 mln

  133(1.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  1,8 mln

  98,7(1.3%)

  1,6 mln

  90,8(1.1%)

  1,8 mln

  104(1.3%)

  1,8 mln

  103(1.1%)

  1,9 mln

  107(1.1%)

  2,0 mln

  117(1.1%)

  1,9 mln

  113(1%)

  2,0 mln

  118(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,8 mln

  102(1.3%)

  1,7 mln

  94,2(1.2%)

  1,8 mln

  100(1.2%)

  1,8 mln

  105(1.1%)

  1,9 mln

  108(1.1%)

  1,8 mln

  106(1%)

  1,5 mln

  91,8(0.8%)

  1,7 mln

  101(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,5 mln

  85,5(1.1%)

  1,4 mln

  76,5(0.9%)

  1,6 mln

  91,4(1.1%)

  1,5 mln

  87,2(0.9%)

  1,9 mln

  112(1.1%)

  933,5 tys

  54,7(0.5%)

  571,1 tys

  33,8(0.3%)

  1,4 mln

  84,7(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,1 mln

  59,7(0.8%)

  1,2 mln

  65,8(0.8%)

  1,5 mln

  82,0(1%)

  1,3 mln

  75,5(0.8%)

  1,2 mln

  70,5(0.7%)

  1,3 mln

  74,4(0.7%)

  1,1 mln

  62,9(0.5%)

  720,3 tys

  43,3(0.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  355,5 tys

  19,7(0.3%)

  347,3 tys

  19,4(0.2%)

  376,3 tys

  21,2(0.3%)

  384,6 tys

  22,0(0.2%)

  409,9 tys

  23,7(0.2%)

  491,1 tys

  28,8(0.3%)

  401,8 tys

  23,8(0.2%)

  495,8 tys

  29,8(0.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,4 mln

  75,4(1%)

  1,1 mln

  63,5(0.8%)

  1,2 mln

  66,2(0.8%)

  168,0 tys

  9,6(0.1%)

  196,2 tys

  11,3(0.1%)

  349,7 tys

  20,5(0.2%)

  595,5 tys

  35,3(0.3%)

  337,9 tys

  20,3(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  46,8 tys

  2,6(0%)

  30,6 tys

  1,7(0%)

  33,5 tys

  1,9(0%)

  65,5 tys

  3,7(0%)

  28,6 tys

  1,6(0%)

  85,6 tys

  5,0(0%)

  139,5 tys

  8,3(0.1%)

  119,9 tys

  7,2(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  196,3 tys

  10,9(0.1%)

  252,7 tys

  14,1(0.2%)

  36,6 tys

  2,1(0%)

  6,3 tys

  0,4(0%)

  226,5 tys

  13,1(0.1%)

  244,4 tys

  14,3(0.1%)

  243,6 tys

  14,4(0.1%)

  6,2 tys

  0,4(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Kozienicach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Kozienic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Kozienice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Kozienic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  127,0 mln

  4,2 tys(100%)

  128,4 mln

  4,3 tys(100%)

  173,6 mln

  5,8 tys(100%)

  150,3 mln

  5,0 tys(100%)

  169,4 mln

  5,7 tys(100%)

  184,3 mln

  6,2 tys(100%)

  210,6 mln

  7,4 tys(100%)

  215,6 mln

  7,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  72,7 mln

  4,0 tys(57.3%)

  74,9 mln

  4,2 tys(58.3%)

  84,9 mln

  4,8 tys(48.9%)

  86,0 mln

  4,9 tys(57.2%)

  100,0 mln

  5,8 tys(59.1%)

  107,2 mln

  6,3 tys(58.2%)

  110,9 mln

  6,6 tys(52.7%)

  116,4 mln

  7,0 tys(54%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  19,9 mln

  1,1 tys(15.7%)

  20,7 mln

  1,2 tys(16.1%)

  21,4 mln

  1,2 tys(12.3%)

  21,3 mln

  1,2 tys(14.1%)

  22,1 mln

  1,3 tys(13%)

  23,4 mln

  1,4 tys(12.7%)

  30,2 mln

  1,8 tys(14.4%)

  28,1 mln

  1,7 tys(13%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,5 mln

  249(3.5%)

  3,8 mln

  211(2.9%)

  3,4 mln

  193(2%)

  3,3 mln

  189(2.2%)

  4,4 mln

  251(2.6%)

  4,4 mln

  258(2.4%)

  6,1 mln

  360(2.9%)

  8,8 mln

  527(4.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  12,1 mln

  672(9.6%)

  12,2 mln

  683(9.5%)

  11,7 mln

  663(6.8%)

  6,1 mln

  351(4.1%)

  6,5 mln

  378(3.9%)

  4,9 mln

  288(2.7%)

  9,0 mln

  533(4.3%)

  8,2 mln

  492(3.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,1 mln

  450(6.4%)

  8,1 mln

  452(6.3%)

  20,6 mln

  1,2 tys(11.9%)

  1,8 mln

  104(1.2%)

  1,8 mln

  105(1.1%)

  2,0 mln

  119(1.1%)

  2,0 mln

  118(0.9%)

  5,1 mln

  309(2.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,5 mln

  139(2%)

  2,5 mln

  141(2%)

  2,7 mln

  154(1.6%)

  3,0 mln

  174(2%)

  3,0 mln

  171(1.7%)

  3,3 mln

  192(1.8%)

  5,3 mln

  312(2.5%)

  5,0 mln

  301(2.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  3,6 mln

  199(2.8%)

  4,1 mln

  232(3.2%)

  4,2 mln

  236(2.4%)

  3,2 mln

  180(2.1%)

  3,6 mln

  206(2.1%)

  3,7 mln

  219(2%)

  2,2 mln

  130(1%)

  3,3 mln

  200(1.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,3 mln

  71,4(1%)

  299,8 tys

  16,8(0.2%)

  480,7 tys

  27,1(0.3%)

  462,7 tys

  26,4(0.3%)

  18,8 tys

  1,1(0%)

  2,7 mln

  155(1.4%)

  5,6 mln

  329(2.6%)

  1,5 mln

  91,0(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  328,9 tys

  18,2(0.3%)

  358,5 tys

  20,1(0.3%)

  528,0 tys

  29,8(0.3%)

  656,9 tys

  37,5(0.4%)

  410,7 tys

  23,7(0.2%)

  545,4 tys

  31,9(0.3%)

  414,3 tys

  24,5(0.2%)

  516,4 tys

  31,1(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  283,9 tys

  15,7(0.2%)

  304,3 tys

  17,0(0.2%)

  335,0 tys

  18,9(0.2%)

  326,1 tys

  18,6(0.2%)

  349,4 tys

  20,2(0.2%)

  436,1 tys

  25,5(0.2%)

  388,2 tys

  23,0(0.2%)

  384,2 tys

  23,1(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  600,0 tys

  33,2(0.5%)

  406,9 tys

  22,8(0.3%)

  22,9 mln

  1,3 tys(13.2%)

  289,4 tys

  16,5(0.2%)

  2,7 mln

  158(1.6%)

  156,3 tys

  9,2(0.1%)

  62,0 tys

  3,7(0%)

  353,7 tys

  21,3(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  325,4 tys

  18,0(0.3%)

  320,9 tys

  18,0(0.2%)

  211,2 tys

  11,9(0.1%)

  197,5 tys

  11,3(0.1%)

  255,4 tys

  14,7(0.2%)

  279,8 tys

  16,4(0.2%)

  176,3 tys

  10,4(0.1%)

  210,9 tys

  12,7(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1 000

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  300,0 tys

  17,1(0.2%)

  153,2 tys

  8,8(0.1%)

  97,4 tys

  5,7(0.1%)

  176,5 tys

  10,5(0.1%)

  117,2 tys

  7,0(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  428,2 tys

  23,7(0.3%)

  164,9 tys

  9,2(0.1%)

  114,6 tys

  6,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,2 tys

  0,5(0%)

  100,8 tys

  5,9(0.1%)

  540,3 tys

  32,0(0.3%)

  103,6 tys

  6,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  11,1 tys

  0,6(0%)

  9,5 tys

  0,5(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  466

  0,0(0%)

  892

  0,1(0%)

  609

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  48,2 tys

  2,9(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  6,0 tys

  0,3(0%)

  5,5 tys

  0,3(0%)

  6,0 tys

  0,3(0%)

  20,0 tys

  1,1(0%)

  12,0 tys

  0,7(0%)

  23,0 tys

  1,3(0%)

  20,3 tys

  1,2(0%)

  30,0 tys

  1,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  196,3 tys

  10,9(0.2%)

  252,7 tys

  14,1(0.2%)

  36,6 tys

  2,1(0%)

  6,3 tys

  0,4(0%)

  226,5 tys

  13,1(0.1%)

  244,4 tys

  14,3(0.1%)

  243,6 tys

  14,4(0.1%)

  6,2 tys

  0,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  3,9 tys

  0,2(0%)

  3,6 tys

  0,2(0%)

  3,5 tys

  0,2(0%)

  3,9 tys

  0,2(0%)

  3,9 tys

  0,2(0%)

  4,5 tys

  0,3(0%)

  6,1 tys

  0,4(0%)

  6,1 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Kozienice - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 262 mieszkańców Kozienic jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 561 kobiet oraz 1 704 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,1% wykształcenie policealne, 10,8% średnie ogólnokształcące, a 21,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,6% mieszkańców Kozienic, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 15,3% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Kozienic mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Kozienicach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,1%) oraz zasadnicze zawodowe (19,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,5%) oraz średnie zawodowe (24,2%).

  W roku 2021 w Kozienicach mieściło się 5 przedszkoli, w których do 24 oddziałów uczęszczało 577 dzieci (288 dziewczynek oraz 289 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Kozienicach mieściło się 5 przedszkoli, w których do 23 oddziałów uczęszczało 563 dzieci (278 dziewczynek oraz 285 chłopców). Dostępnych było 585 miejsc.

  16,9% mieszkańców Kozienic w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,8% wśród dziewczynek i 17,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 483 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,80 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 80 oddziałach uczyło się 1 689 uczniów (838 kobiet oraz 851 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Kozienicach placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 53 oddziałach uczyło się 1 192 uczniów (550 kobiet oraz 642 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,7% ludności (28,3% wśród dziewczynek i 29,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 141,93.

  W Kozienicach znajdują się 4 licea ogólnokształcące, w których w 32 oddziałach uczyło się 788 uczniów (478 kobiet oraz 310 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 142 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Kozienicach placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 38 oddziałach uczyło się 1 073 uczniów (655 kobiet oraz 418 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 381 absolwentów.

  W Kozienicach znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 15 oddziałach uczyło się 346 uczniów (104 kobiety oraz 242 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,0% mieszkańców (17,6% wśród dziewczyn i 18,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,6 uczniów. 23,1 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,1% mieszkańców Kozienic w wieku potencjalnej nauki (22,5% kobiet i 23,6% mężczyzn).

 • 19,7% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  19,7%
  Mazowieckie
  33,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 24,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  34,4%
  woj. mazowieckie
  34,6%
  Kraj
  35,2%
 • 34,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,1% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,1%
  Mazowieckie
  3,4%
  Kraj
  3,3%
 • 2,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Kozienice
  10,8%
  Województwo
  13,0%
  Kraj
  11,9%
 • 13,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  21,5%
  Województwo
  18,2%
  Kraj
  20,0%
 • 18,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  24,6%
  Mazowieckie
  15,3%
  Polska
  21,2%
 • 19,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  2,9%
  Mazowieckie
  2,8%
  Kraj
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 15,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  15,3%
  woj. mazowieckie
  10,7%
  Cała Polska
  12,3%
 • 16,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,1%
  Województwo
  3,1%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Kozienicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1483 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 483,0
  Mazowieckie
  925,0
  Cała Polska
  883,0
 • 0,80 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,80
  Województwo
  0,84
  Polska
  0,89
 •  
 • 5Przedszkola
 • 3 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 24 Oddziały
 • 10 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 580 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Kozienice) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 577 Dzieci
 • 288 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 289 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,9%
  50,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 123 3 lata
 • 123
 • 129 4 lata
 • 129
 • 165 5 lata
 • 165
 • 157 6 lat
 • 157
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 70 3 lata
 • 70
 • 64 4 lata
 • 64
 • 75 5 lata
 • 75
 • 78 6 lat
 • 78
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 53 3 lata
 • 53
 • 65 4 lata
 • 65
 • 90 5 lata
 • 90
 • 79 6 lat
 • 79
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 220 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 53,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 53,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 22,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Kozienicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kozienicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole nr 1 "Pod topolą" w Kozienicach
  Publiczne
  48 614-65-63
  48 611-32-02
  ul. Kopernika 11
  26-900 Kozienice
  512514
  Publiczne Przedszkole nr 4 w Kozienicach
  Publiczne
  48 614-26-64
  48 611-06-09
  ul. KONSTYTUCJI 3-MAJA 4
  26-900 Kozienice
  512514
  Publiczne Przedszkole nr 5 im. Wandy Chotomskiej w Kozienicach (Wanda Chotomska)
  Publiczne
  48 614-38-80
  ul. Batalionów Chłopskich 11
  26-900 Kozienice
  512513
  Publiczne Przedszkole nr 2 w Kozienicach
  Publiczne
  48 614-46-77
  48 611-32-05
  ul. Żeromskiego 3
  26-900 Kozienice
  512312
  Publiczne Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach
  Publiczne
  48 614-85-61
  48 614-85-61
  ul. GŁOWACZOWSKA 45
  26-900 Kozienice
  49216
  Przedszkole Krasnoludek
  Niepubliczny
  Kozienice
  26-900 Kozienice
  ---
 • Szkoły podstawowe w Kozienicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Kozienice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 80 Oddziały
 • 1 689 Uczniowie
 • 838 Kobiety
  (uczniowie)
 • 851 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,6%
  50,4%
 • 214 Uczniowie w 1 klasie
 • 116 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 98 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 187 Absolwenci
 • 95 Kobiety
  (absolwenci)
 • 92 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 6 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  21,1
  woj. mazowieckie
  17,3
  Kraj
  16,7
 •  
 • 116,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 98,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 141,93 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  141,93
  Mazowieckie
  98,13
  Cała Polska
  95,71
 • 141,85 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  141,85
  Mazowieckie
  97,07
  Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kozienice) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kozienice) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Kozienicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kozienicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach (Urszula Kochanowska)
  Publiczna
  48 614-53-70
  48 614-53-70
  ul. KOŚCIUSZKI 1
  26-900 Kozienice
  3064256
  Publiczna Szkoła Postawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach (Jan Kochanowski)
  Publiczna
  48 614-41-39
  48 614-41-39
  ul. Konarskiego 4
  26-900 Kozienice
  2963059
 • Szkoły ponadpodstawowe w Kozienicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Kozienice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 27 Oddziały
 • 643 Uczniowie
 • 423 Kobiety
  (uczniowie)
 • 220 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 65,8%
  34,2%
 • 179 Uczniowie w 1 klasie
 • 115 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 64 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 81 Absolwenci
 • 56 Kobiety
  (absolwenci)
 • 25 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 5 Oddziały
 • 145 Uczniowie
 • 55 Kobiety
  (uczniowie)
 • 90 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,9%
  62,1%
 • 61 Absolwenci
 • 26 Kobiety
  (absolwenci)
 • 35 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  24,6
  Mazowieckie
  26,4
  Kraj
  26,3
 •  
 • 52,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 44,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Kozienice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73 Uczniowie w 1 klasie
 • 20 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 53 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 23,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  23,1
  Województwo
  17,7
  Cała Polska
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Kozienicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kozienicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum w Kozienicach
  Publiczne
  48 614-67-83
  48 614-67-83
  ul. Warszawska 72
  26-900 Kozienice
  15440-
  II Liceum Ogólnokształcące w Kozienicach
  Publiczne
  48 614-67-83
  48 614-67-83
  ul. Warszawska 72
  26-900 Kozienice
  12361-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kozienicach
  Publiczna
  48 614-67-83
  48 614-67-83
  ul. Warszawska 72
  26-900 Kozienice
  12345-
  I Liceum Ogólnokształcące w Kozienicach (Stefan Czarniecki)
  Publiczne
  48 614-26-08
  48 614-26-08
  ul. Warszawska 25
  26-900 Kozienice
  1028032
  Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach
  Publiczna
  48 614-50-82
  48 614-50-82
  ul. Kościuszki 1
  26-900 Kozienice
  -15634
  Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kozienicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
  Niepubliczne
  48 614-67-72
  48 614-67-72
  ul. Głowaczowska 41
  26-900 Kozienice
  ---
  Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kozienicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
  Niepubliczna
  48 614-67-72
  48 614-67-72
  ul. Głowaczowska 41
  26-900 Kozienice
  ---
  Niepubliczne Technikum Zawodowe w Kozienicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
  Niepubliczne
  48 614-67-72
  48 614-67-72
  ul. Głowaczowska 41
  26-900 Kozienice
  ---
  Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Kozienicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
  Niepubliczna
  48 614-67-72
  48 614-67-72
  ul. Głowaczowska 41
  26-900 Kozienice
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kozienicach
  Niepubliczne
  48 614-42-38
  ul. Warszawska 72
  26-900 Kozienice
  ---
  Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kozienicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
  Niepubliczne
  48 614-67-72
  48 614-67-72
  ul. Głowaczowska 41
  26-900 Kozienice
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Kozienicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 16,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Kozienice, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Kozienice, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Kozienice, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kozienice - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Kozienicach

 • Według danych GUS z 2022 roku w Kozienicach znajdował się 1 hotel (kategorii ★★), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii ★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • zespoły domków turystycznych: 1
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 130)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 4


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Kozienicach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Kozienicach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Kozienicach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Kozienicach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 354 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 250 (uczestnicy: 22 035)
  • wystawy: 16 (uczestnicy: 649)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 3 650)
  • koncerty: 23 (uczestnicy: 4 482)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 28 (uczestnicy: 4 303)
  • konkursy: 13 (uczestnicy: 510)
  • pokazy teatralne: 23 (uczestnicy: 3 850)
  • konferencje: 3 (uczestnicy: 456)
  • warsztaty: 132 (uczestnicy: 2 384)
  • inne: 8 (uczestnicy: 1 751)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 40 (członkowie: 1 143)
  • plastyczne/techniczne: 12 (członkowie: 109)
  • taneczne: 1 (członkowie: 16)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 7)
  • fotograficzne i filmowe: 3 (członkowie: 42)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 6 (członkowie: 220)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 590)
  • inne: 15 (członkowie: 159)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 28 (członkowie: 514)
  • teatralne: 3 (członkowie: 26)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 58)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 42)
  • taneczne: 16 (członkowie: 359)
  • inne: 2 (członkowie: 29)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Kozienicach działało 1 kino posiadające 1 salę z 354 miejscami na widowni. Odbyło się 1 057 seansów, na które przyszło 32 140 widzów, w tym 281 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 11 672 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Kozienicach działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 7 211 zwiedzających, co daje 4 540 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Kozienicach działały 3 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 55 305 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 12 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 49 673 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 73
  • dostępne dla czytelników: 52
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 52
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 3
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 3
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3
  Według danych z 2022 w Kozienicach działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 19 845 wolumenów w tym ziobry specjalne: 420. Odnotowano 137 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 39 579 wolumenów. Odnotowano 913 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Kozienicach działało 11 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 093 członków. Zarejestrowano 1 117 ćwiczących (mężczyźni: 787, kobiety: 330, chłopcy do lat 18: 612, dziewczęta do lat 18: 238). Aktywnych było 13 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (15), instruktora sportowego (20) oraz inne osoby (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Kozienicach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Kozienicach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Kozienic znajduje się 12 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Kozienicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pałac z XVIII w. (ul. Parkowa 5)dnia 1955-08-20, wykaz dokumentów: 200 z 1955-08-20
  • Zespół - pałac z XVIII w. (ul. Warszawska 2)dnia 1955-08-20, wykaz dokumentów: 200 z 1955-08-20; 630 z 1957-12-17; 315 z 1967-06-15; 98/A/81 z 1981-03-18
  • Park z XVIII w.dnia 1957-12-17, wykaz dokumentów: 630 z 1957-12-17
  • Kaplica z końca XVIII w. (ul. Lubelska 111)dnia 1959-01-28, wykaz dokumentów: 830 z 1959-01-28; 627 z 1971-10-28
  • Kramy/jatki z pocz. XIX w. (ul. Radomska 18a)dnia 1984-03-20, wykaz dokumentów: 246/A/84 z 1984-03-20
  • Kościół z 1868 - 1869 (ul. Warszawska 2)dnia 1984-12-27, wykaz dokumentów: 274/A/84 z 1984-12-27
  • Willa z 1923 r. (ul. Jana Kochanowskiego 22)dnia 1986-04-10, wykaz dokumentów: 340/A/86 z 1986-04-10
  • Cmentarz żydowski z pocz. XVII w.dnia 1989-04-03, wykaz dokumentów: 403/A/89 z 1989-04-03
  • Mur/ogrodzenie (data nieznana)dnia 1991-11-05, wykaz dokumentów: 464/A/91 z 1991-11-05
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1. poł. XIX w.dnia 1991-11-05, wykaz dokumentów: 464/A/91 z 1991-11-05
  • Cmentarz z 1. poł. XIX w.dnia 1992-04-06, wykaz dokumentów: 523/A/92 z 1992-04-06
  • Dwór z poł. XIX w. (ul. al. 1 Maja 10)dnia 1992-10-30, wykaz dokumentów: 531/A/92 z 1992-10-30
 • Formy ochrony przyrody w Kozienicach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Kozienic znajduje się 10 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Kozienicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kozienicki Park KrajobrazowyData ustanowienia: 1983-06-28, Powierzchnia: 26233.83 ha, Powierzchnia otuliny: 36009.62 ha
  • Ostoja Kozienicka - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2007-10-13, Powierzchnia: 68301.2 ha
  • Puszcza Kozienicka - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 28230.37 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1996-12-17, Opis granicy: Park zabytkowy za Urzędem Miejskim
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1996-12-17, Opis granicy: Park zabytkowy za Urzędem Miejskim
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1996-12-17, Opis granicy: Park zabytkowy za Urzędem Miejskim
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1996-12-17, Opis granicy: Park zabytkowy za Urzędem Miejskim
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2002-01-31, Opis granicy: Nadleśnictwo Obręb Kozienice oddz. Nr 184 f Kozienice
  • użytek 38 - bagno (użytek ekologiczny)Cel: nieużytkowana łąka, Data ustanowienia: 1995-12-08, Opis granicy: Gmina Kozienice ewidencja gruntów 892, Powierzchnia: 2.66 ha
  • użytek 39 - bagno (użytek ekologiczny)Cel: bagno okresowo zalewane wodą, Data ustanowienia: 1995-12-08, Opis granicy: Gmina Kozienice ewidencja gruntów 1402/1, Powierzchnia: 2.47 ha

Kozienice - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 16 wypadków drogowych w Kozienicach odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 14 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 95,5 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 17,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Kozienicach znajdowały się 22 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 28 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 15 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kozienickiego.

  Powiat kozienicki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Kozienicach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 16 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 14 Ranni
  (rok 2021)
 • 6 Lekko ranni
 • 8 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Kozienicach w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 95,51 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Kozienice
  95,5
  woj. mazowieckie
  56,9
  Cały kraj
  59,9
 • 17,91 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Miasto
  17,9
  Województwo
  6,9
  Kraj
  5,9
 • 83,57 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Miasto
  83,6
  woj. mazowieckie
  65,7
  Kraj
  69,4
 • 18,75 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Miasto
  18,8
  Mazowieckie
  12,2
  Kraj
  9,8
 • 87,50 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Miasto
  87,5
  woj. mazowieckie
  115,4
  Cała Polska
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 22 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 15 km  Będących pod zarządem gminy
 • 5 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Kozienicach w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 917,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  917,9 km
  Mazowieckie
  762,1 km
  Polska
  591,9 km
 • 7,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  7,9 km
  Mazowieckie
  4,9 km
  Kraj
  4,9 km
 • 15 Liczba licencji na taksówki
 • 28 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Kozienice przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 48droga krajowa nr 48(Tomaszów Mazowiecki - Spała - Inowłódź - Studzianna - Poświętne - Małoszyce - Brudzewice - Ossa - Kamienna Wola - Odrzywół - Klwów - Potworów - Długie - Kacperków - Olszowa - Grzmiąca - Wyśmierzyce - Białobrzegi - Stromiec - Ksawerów - Dobieszyn - Sielce - Miejska Dąbrowa - Głowaczów - Brzóza - Sewerynów - Łuczynów - Kozienice - Janików - Brzeźnica - Stare Słowiki - Nowe Słowiki - Mozolice Duże - Sieciechów - Opactwo - Nagórnik - Zajezierze - Dęblin - Moszczanka - Wola Blizocka - Przytoczno - Krępa - Stoczek Kocki - Poizdów - Kock)
  • DK 79droga krajowa nr 79(Warszawa - Mysiadło - Piaseczno - Żabieniec - Pilawa - Baniocha - Kąty - Góra Kalwaria - Coniew - Potycz - Konary - Ostrówek - Mniszew - Rękowice - Gruszczyn - Żelazna Nowa - Wilczkowice Dolne - Grzybów - Magnuszew - Przydworzyce - Ryczywół - Chinów - Kozienice - Aleksandrówka - Nowiny - Kociołki - Garbatka-Letnisko - Policzna - Wilczowola - Wojciechówka - Andrzejówka - Strykowice Górne - Zwoleń - Sycyna Północna - Ciepielów - Anusin - Drezno - Gołębiów - Lipsko - Śląsko - Daniszów - Walentynów - Maruszów - Czekarzewice Drugie - Tarłów - Wola Tarłowska - Wólka Lipowa - Karsy - Ożarów - Wyszmontów - Przybysławice - Jakubowice - Sobótka - Łukawa - Łukawa Kościelna - Gałkowice-Ocin - Wysiadłów - Ocinek - Sandomierz - Andruszkowice - Złota - Samborzec - Szewce - Koprzywnica - Skrzypaczowice - Łoniów - Zawidza - Osiek - Strużki - Luszyca - Połaniec - Ruszcza - Przeczów - Łyczba - Łubnice - Orzelec Mały - Beszowa - Zborówek - Książnice - Pacanów - Słupia - Wola Biechowska - Żółcza - Świniary - Zielonki - Wełnin - Ostrowce - Nowy Korczyn - Winiary Dolne - Winiary - Senisławice - Chwalibogowice - Opatowiec - Podskale - Rogów - Ławy - Piotrowice - Koszyce - Wroczków - Jaksice - Sierosławice - Śmiłowice - Hebdów - Nowe Brzesko - Wawrzeńczyce - Złotniki - Igołomia - Zofipole - Brzostek - Pobiednik Wielki - Kraków - Rząska - Zabierzów - Kochnów - Rudawa - Młynka - Krzeszowice - Wola Filipowska - Dulowa - Trzebinia - Chrzanów - Byczyna - Jaworzno - Sosnowiec - Mysłowice - Katowice - Chorzów - Bytom)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Kozienice przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 76Linia kolejowa nr 76: Bąkowiec - Kozienice [o znaczeniu drugorzędnym] (Bąkowiec - Sieciechów - Janików -Kozienice)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Kozienicach istnieje 103 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Al. 1 Maja

  ul. Al. 11 Listopada

  ul. Al. Władysława Sikorskiego

  ul. Aleja Solidarności

  ul. Armii Krajowej

  ul. Batalionów Chłopskich

  ul. Bohaterów Getta

  ul. Bohaterów Studzianek

  ul. Borki

  ul. Borówkowa

  ul. Brzozowa

  ul. Bukowa

  ul. Chartowa

  ul. Cicha

  ul. Ciekawa

  ul. Cisowa

  ul. Cmentarna

  ul. Czwartek

  ul. Dojazdowa

  ul. Dolna

  ul. Drzewna

  ul. Dębowa

  ul. Filtrowa

  ul. Gwiazdkowa

  ul. Górna

  ul. Głowaczowska

  ul. Hamernicka

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Hugona Kołłątaja

  ul. Ignacego Krasickiego

  ul. Ignacego Paderewskiego

  ul. Jagodowa

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Jana Pawła II

  ul. Jarzębinowa

  ul. Jesionowa

  ul. Jeziorna

  ul. Jodłowa

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Piłsudskiego

  ul. Kasztanowa

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Konstytucji 3 Maja

  ul. Krzywa

  ul. Legionów

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Lubelska

  ul. Ludwika Waryńskiego

  ul. Maciejowicka

  ul. Mariana Langiewicza

  ul. Marii Skłodowskiej-Curie

  ul. Matki Kazimiery Gruszczyńskiej

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Miodowa

  ul. Miła

  ul. Modrzewiowa

  ul. Młyńska

  ul. Nowy Świat

  ul. Ogrodowa

  ul. Osiedle Pokoju

  ul. Osiedle Skarpa

  ul. Parkowa

  ul. Piaskowa

  ul. Piękna

  ul. Pl. 15 Stycznia

  ul. Polna

  ul. Poziomkowa

  ul. Przemysłowa

  ul. Przyjaciół

  ul. Przytulna

  ul. Pusta

  ul. Radomska

  ul. Rodzinna

  ul. Sosnowa

  ul. Spokojna

  ul. Sportowa

  ul. Stanisława Konarskiego

  ul. Starowiejska

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Szczęśliwa

  ul. Szpitalna

  ul. Sławna

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Topolowa

  ul. Warszawska

  ul. Wierzbowa

  ul. Wiślana

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wrzosowa

  ul. Wójcików

  ul. Władysława Broniewskiego

  ul. Zawilcowa

  ul. Zdziczów

  ul. Zielona

  ul. Zygmunta Starego

  ul. Świerkowa

  ul. Żytnia