Powiat szczycieński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat szczycieński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 66 720 Liczba mieszkańców
 • 1 933 km2 Powierzchnia
 • 35 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 41,1% Stopa urbanizacji
 • Jarosław Matłach Starosta
 • ul. H. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno Adres starostwa powiatowego
 • NSZ Tablice rejestracyjne
Powiat szczycieński na mapie
Identyfikatory
 • 2817 TERYT (TERC)
Herb powiatu szczycieńskiego
powiat szczycieński herb
Flaga powiatu szczycieńskiego
powiat szczycieński flaga

powiat szczycieński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie
089 624 22 37 089 622 54 24
089 622 54 44 089 622 54 23
Sobieszczańskiego 2
12-100 Szczytno
Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie
089 623 22 00
089 623 22 05
Piłsudskiego 39
12-100 Szczytno
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczytnie
087 623 11 12
087 623 24 14
Lipperta 10
12-100 Szczytno
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Szczytno
089 624 87 31 do 46
089 623 24 20 89 624-25-53
M. Curie-Skłodowskiej 8
12-100 Szczytno
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczytnie
089 624 21 76 089 624 16 05
089 624 21 76
Korczaka 1
12-100 Szczytno
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
(89) 624-70-00
(89) 624-70-05
ul. Sienkiewicza
12-100 Szczytno

Powiat szczycieński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Powiat szczycieński ma 66 720 mieszkańców, z czego 50,5% stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 4,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu szczycieńskiego w 2050 roku wynosi 57 529, z czego 28 561 to kobiety, a 28 968 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu szczycieńskiego zawarli w 2022 roku 222 małżeństw, co odpowiada 3,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz więcej od wartości dla kraju.
  28,4% mieszkańców powiatu szczycieńskiego jest stanu wolnego, 52,4% żyje w małżeństwie, 7,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat szczycieński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -244. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,64 na 1000 mieszkańców powiatu szczycieńskiego. W 2022 roku urodziło się 497 dzieci, w tym 50,1% dziewczynek i 49,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 441 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,67 i jest większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 30,9% zgonów w powiecie szczycieńskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,9% zgonów w powiecie szczycieńskim były nowotwory, a 8,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu szczycieńskiego przypada 11.06 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 831 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 923 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu szczycieńskiego -92. W tym samym roku 22 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 18 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 4.

  61,6% mieszkańców powiatu szczycieńskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu szczycieńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 66 720 Liczba mieszkańców
 • 33 674 Kobiety
 • 33 046 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie szczycieńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie szczycieńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie szczycieńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu szczycieńskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 57 529 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 28 561 Kobiety
 • 28 968 Mężczyźni
 • 50,3%
  49,7%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie szczycieńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie szczycieńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie szczycieńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu szczycieńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  41,3 lat
  Województwo
  41,8 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 42,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat szczycieński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu szczycieńskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat szczycieński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat szczycieński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat szczycieński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,4% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,4%
  Województwo
  29,2%
  Cały kraj
  29,1%
 • 23,0% Kobiety
  (Panny)
 • 33,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,4% Żonaci/Zamężne
 • powiat szczycieński
  52,4%
  Warmińsko-mazurskie
  51,4%
  Cały kraj
  54,0%
 • 52,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 52,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,5% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  8,5%
  Warmińsko-mazurskie
  8,4%
  Kraj
  8,5%
 • 13,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  7,8%
  Województwo
  8,9%
  Kraj
  7,6%
 • 8,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 3,0% Nieustalone
 • pow. szczycieński
  3,0%
  Województwo
  2,1%
  Kraj
  0,7%
 • 2,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie szczycieńskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Powiat
  3,3
  Województwo
  3,9
  Cały kraj
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,8
  Kraj
  1,6
 • 222 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie szczycieńskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -244 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -85 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -159 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,64 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat szczycieński
  -3,6
  Województwo
  -4,5
  Kraj
  -3,8
 • -5,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie szczycieńskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie szczycieńskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie szczycieńskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie szczycieńskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 497 Urodzenia żywe
 • 249 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 248 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,1%
  49,9%
 • 7,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. szczycieński
  7,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  7,2
  Polska
  8,1
 • 33,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  33,4
  Warmińsko-mazurskie
  32,1
  Kraj
  35,1
 • 13 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 13
 • 48 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48
 • 91 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91
 • 63 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 63
 • 26 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 441 g Średnia waga noworodków
 • 3 394 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 488 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 441 g
  Warmińsko-mazurskie
  3 389 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 54 Waga 4000g - 4499g
 • 54
 • 184 Waga 3500g - 3999g
 • 184
 • 166 Waga 3000g - 3499g
 • 166
 • 61 Waga 2500g - 2999g
 • 61
 • 14 Waga 2000g - 2499g
 • 14
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,25 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,25
  Województwo
  1,21
  Cały kraj
  1,26
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat szczycieński
  0,63
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,59
  Kraj
  0,61
 • 0,67 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,67
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,61
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie szczycieńskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 741 Zgony
 • 334 Kobiety
  (Zgony)
 • 407 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,1%
  54,9%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 66,7%
  33,3%
 • 11,1 Zgony na 1000 ludności
 • pow. szczycieński
  11,1
  Warmińsko-mazurskie
  11,8
  Cała Polska
  11,9
 • 149,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat szczycieński
  149,1
  Warmińsko-mazurskie
  162,8
  Cała Polska
  147,0
 • 6,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  6,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,6
  Cała Polska
  3,8
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,8
  Województwo
  3,4
  Kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  1,5
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie szczycieńskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  30,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  30,2%
  Cała Polska
  36,0%
 • 18,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  18,9%
  Województwo
  23,4%
  Kraj
  23,6%
 • 8,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. szczycieński
  8,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  6,4%
  Cała Polska
  6,7%
 • 49 Zgony spowodowane COVID-19
 • 20,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  20,1
  Cała Polska
  15,8
 • 63,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  63,1
  Polska
  70,6
 • 209,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. szczycieński
  209,0
  Warmińsko-mazurskie
  276,2
  Kraj
  280,1
 • 249,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  249,7
  Cała Polska
  253,9
 • 341,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 346,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 337,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  341,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  355,1
  Cała Polska
  426,2
 • 59,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 14,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 83,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat szczycieński
  59,6
  Województwo
  50,1
  Polska
  62,9
 • 17,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  17,8
  Warmińsko-mazurskie
  28,5
  Kraj
  33,8
 • 5,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat szczycieński
  5,9
  Warmińsko-mazurskie
  8,0
  Cały kraj
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. szczycieński
  0,6%
  Warmińsko-mazurskie
  0,7%
  Kraj
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w powiecie szczycieńskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 12 Osoby w zamachach samobójczych
 • 4 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 8 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 10 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 2 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 12 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 4 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 8 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 10 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 2 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 18 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  18,0
  Województwo
  46,0
  Polska
  38,0
 • 18 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat szczycieński
  18,0
  Województwo
  18,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 10 powieszenie się
 • 10
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 10 powieszenie się
 • 10
 • 1 inny
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 9 nieustalona
 • 9
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 9 nieustalona
 • 9
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 4 50-60 lat
 • 4
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 4 50-60 lat
 • 4
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony12
 • 0 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 12 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony12
 • 0 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 12 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 4 kawaler/panna
 • 4
 • 2 żonaty/zamężna
 • 2
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 • 2 nieustalony
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 4 kawaler/panna
 • 4
 • 2 żonaty/zamężna
 • 2
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony9
 • 0 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 9 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony9
 • 0 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 9 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 1 emerytura
 • 1
 • 9 nieustalony
 • 9
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 1 emerytura
 • 1
 • 9 nieustalony
 • 9
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 831 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 446 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 385 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 22 Zameldowania z zagranicy
 • 10 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 12 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 923 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 502 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 421 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Wymeldowania za granicę
 • 8 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 10 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -88 Saldo migracji
 • -54 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -34 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -92 Saldo migracji wewnętrznych
 • -56 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -36 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie szczycieńskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat szczycieński, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat szczycieński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie szczycieńskim oddano do użytku 480 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 7,18 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie szczycieńskim to 24 353 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 364 mieszkania. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  60,8% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 39,2% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie szczycieńskim to 4,39 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie szczycieńskim to 98,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,18% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,18% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,40% mieszkań posiada łazienkę, 84,07% korzysta z centralnego ogrzewania, a 39,23% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w powiecie szczycieńskim 306 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 839 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 583 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 159 transakcji (mediana cen - 4 908 zł/m2, średnia - 4 882 zł/m2), a na rynku wtórnym 147 transakcji rynkowych (mediana cen - 4 596 zł/m2, średnia - 4 235 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 839 zł
 • powiat szczycieński
  4 839 zł
  Województwo
  5 374 zł
  Kraj
  6 617 zł
 • 4 839 zł Ogółem
 • 4 839 zł
 • 4 950 zł do 40 m2
 • 4 950 zł
 • 4 807 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 807 zł
 • 4 841 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 841 zł
 • 3 378 zł od 80,1 m2
 • 3 378 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 583 zł
 • pow. szczycieński
  4 583 zł
  Województwo
  5 363 zł
  Cała Polska
  7 224 zł
 • 4 583 zł Ogółem
 • 4 583 zł
 • 4 831 zł do 40 m2
 • 4 831 zł
 • 4 659 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 659 zł
 • 4 567 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 567 zł
 • 3 407 zł od 80,1 m2
 • 3 407 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 306
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m257
  • od 40,1 do 60 m2176
  • od 60,1 do 80 m263
  • od 80,1 m210
 • 57 do 40 m2
 • 176 od 40,1 do 60 m2
 • 63 od 60,1 do 80 m2
 • 10 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie szczycieńskim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 908 zł
 • Tutaj
  4 908 zł
  Województwo
  5 598 zł
  Cała Polska
  6 947 zł
 • 4 908 zł Ogółem
 • 4 908 zł
 • 4 899 zł do 40 m2
 • 4 899 zł
 • 4 822 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 822 zł
 • 4 921 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 921 zł
 • 4 950 zł od 80,1 m2
 • 4 950 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 882 zł
 • Powiat
  4 882 zł
  woj. warmińsko-mazurskie
  5 886 zł
  Cały kraj
  7 466 zł
 • 4 882 zł Ogółem
 • 4 882 zł
 • 4 989 zł do 40 m2
 • 4 989 zł
 • 4 845 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 845 zł
 • 5 013 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 013 zł
 • 4 488 zł od 80,1 m2
 • 4 488 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 159
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m217
  • od 40,1 do 60 m2103
  • od 60,1 do 80 m234
  • od 80,1 m25
 • 17 do 40 m2
 • 103 od 40,1 do 60 m2
 • 34 od 60,1 do 80 m2
 • 5 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 596 zł
 • pow. szczycieński
  4 596 zł
  woj. warmińsko-mazurskie
  5 113 zł
  Polska
  6 140 zł
 • 4 596 zł Ogółem
 • 4 596 zł
 • 4 975 zł do 40 m2
 • 4 975 zł
 • 4 713 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 713 zł
 • 4 247 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 247 zł
 • 2 224 zł od 80,1 m2
 • 2 224 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 235 zł
 • pow. szczycieński
  4 235 zł
  Województwo
  4 948 zł
  Kraj
  6 984 zł
 • 4 235 zł Ogółem
 • 4 235 zł
 • 4 759 zł do 40 m2
 • 4 759 zł
 • 4 390 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 390 zł
 • 4 036 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 036 zł
 • 2 470 zł od 80,1 m2
 • 2 470 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 147
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m240
  • od 40,1 do 60 m273
  • od 60,1 do 80 m229
  • od 80,1 m25
 • 40 do 40 m2
 • 73 od 40,1 do 60 m2
 • 29 od 60,1 do 80 m2
 • 5 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 24 353 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 364,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. szczycieński
  364,20
  Warmińsko-mazurskie
  396,50
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 77,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat szczycieński
  77,90 m2
  Województwo
  69,60 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 28,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  28,40 m2
  Województwo
  27,60 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,14 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,14
  Warmińsko-mazurskie
  3,78
  Kraj
  3,83
 • 2,75 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,75
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,52
  Polska
  2,42
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,66
  Warmińsko-mazurskie
  0,67
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 480 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 7,18 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  7,18
  Warmińsko-mazurskie
  5,65
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 2 106 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,39 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat szczycieński
  4,39
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,77
  Kraj
  3,89
 • 31,50 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  31,50
  Województwo
  21,29
  Kraj
  24,56
 • 47 154 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 98,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat szczycieński
  98,2 m2
  Województwo
  84,5 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,71 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat szczycieński
  0,71 m2
  Województwo
  0,48 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,18% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  97,18%
  Warmińsko-mazurskie
  97,99%
  Polska
  97,75%
 • 93,18% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. szczycieński
  93,18%
  Warmińsko-mazurskie
  95,49%
  Kraj
  95,18%
 • 91,40% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat szczycieński
  91,40%
  Warmińsko-mazurskie
  93,98%
  Cały kraj
  93,75%
 • 84,07% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. szczycieński
  84,07%
  Województwo
  86,97%
  Polska
  85,83%
 • 39,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  39,23%
  woj. warmińsko-mazurskie
  44,04%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Powiat szczycieński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie szczycieńskim na 1000 mieszkańców pracuje 171osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 53,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie szczycieńskim wynosiło w 2023 roku 8,8% (8,8% wśród kobiet i 8,8% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie szczycieńskim wynosiło 5 503,25 PLN, co odpowiada 82.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu szczycieńskiego 3 728 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 168 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 560.

  25,9% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu szczycieńskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 32,9% w przemyśle i budownictwie, a 12,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 171 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  171,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  206,0
  Cały kraj
  259,0
 • 9,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 11,4% Kobiety
 • 7,6% Mężczyźni
 • Powiat
  8,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,3%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie szczycieńskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie szczycieńskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie szczycieńskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 946 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. szczycieński
  5 503 PLN
  Województwo
  5 675 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie szczycieńskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 3 728 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 168 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 560 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,58 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 25,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 34,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 32,9% Przemysł i budownictwo
 • 22,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,0% Pozostałe
 • 42,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie szczycieńskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 11 470 Pracujący ogółem
 • 6 078 Kobiety
 • 5 392 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie szczycieńskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,6% W wieku produkcyjnym
 • 55,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat szczycieński, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  62,4
  Województwo
  65,7
  Cały kraj
  69,0
 • 33,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  33,0
  Warmińsko-mazurskie
  35,7
  Cały kraj
  38,2
 • 111,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat szczycieński
  111,9
  Województwo
  119,2
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat szczycieński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W powiecie szczycieńskim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 6 266 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 4 846 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 606 nowych podmiotów, a 370 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (606) podmiotów zarejestrowano w roku 2023, a najmniej (456) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (601) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (256) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie szczycieńskim najwięcej (257) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (6 065) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  5,2% (325) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,4% (1 779) podmiotów, a 66,4% (4 162) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie szczycieńskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (24.5%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 6 266 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 325 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 779 Przemysł i budownictwo
 • 4 162 Pozostała działalność
 • 606 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie szczycieńskim w 2023 roku
 • 370 Podmioty wyrejestrowane w powiecie szczycieńskim w 2023 roku
 • 4 846 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 065 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 6 065
 • 159 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 159
 • 41 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 41
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 6 265 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 6 265
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 18 Spółdzielnie ogółem
 • 18
 • 284 Spółki handlowe ogółem
 • 284
 • 20  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 20
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 249  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 249
 • 20    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 20
 • 257 Spółki cywilne ogółem
 • 257
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 846 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 187 Budownictwo
 • 1 187
 • 982 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 982
 • 416 Przetwórstwo przemysłowe
 • 416
 • 342 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 342
 • 302 Transport i gospodarka magazynowa
 • 302
 • 292 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 292
 • 278 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 278
 • 257 Pozostała działalność
 • 257
 • 228 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 228
 • 142 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 142
 • 115 Informacja i komunikacja
 • 115
 • 103 Edukacja
 • 103
 • 101 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 101
 • 48 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 48
 • 36 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 36
 • 11 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 11
 • 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 4
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat szczycieński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie szczycieńskim stwierdzono 1 217 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,16 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie szczycieńskim wynosi 74,60% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu szczycieńskiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 9,54 (wykrywalność 59%) oraz o charakterze kryminalnym - 9,96 (wykrywalność 71%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,90 (66%), drogowe - 2,46 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,28 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat szczycieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 217 Przestępstwa ogółem
 • 1 217
 • 667 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 667
 • 328 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 328
 • 165 Przestępstwa drogowe
 • 165
 • 19 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 19
 • 639 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 639
 • 18,16 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  18,16
  Warmińsko-mazurskie
  19,85
  Polska
  22,81
 • 9,96 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. szczycieński
  9,96
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,34
  Polska
  12,98
 • 4,90 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. szczycieński
  4,90
  Województwo
  5,43
  Cały kraj
  6,99
 • 2,46 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,46
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,01
  Polska
  1,82
 • 0,28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. szczycieński
  0,28
  Województwo
  0,37
  Polska
  0,35
 • 9,54 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  9,54
  Województwo
  10,33
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat szczycieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat szczycieński
  75%
  Województwo
  75%
  Cały kraj
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  71%
  Warmińsko-mazurskie
  71%
  Cała Polska
  63%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  67%
  woj. warmińsko-mazurskie
  70%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. szczycieński
  99%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. szczycieński
  100%
  woj. warmińsko-mazurskie
  96%
  Kraj
  88%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  60%
  Warmińsko-mazurskie
  60%
  Cała Polska
  51%

Powiat szczycieński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu szczycieńskiego wyniosła w 2022 roku 99,3 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 4.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu szczycieńskiego - 32.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (15.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,5 mln złotych, czyli 8,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu szczycieńskiego wyniosła w 2022 roku 100,2 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 5.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (47.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (19.5%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (13.9%). W budżecie powiatu szczycieńskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 264 złotych na mieszkańca (17,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,7 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie szczycieńskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu szczycieńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat szczycieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu szczycieńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  74,4 mln

  1,1 tys(100%)

  79,5 mln

  1,1 tys(100%)

  87,3 mln

  1,2 tys(100%)

  93,3 mln

  1,3 tys(100%)

  95,4 mln

  1,4 tys(100%)

  103,1 mln

  1,5 tys(100%)

  104,7 mln

  1,6 tys(100%)

  99,3 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  22,4 mln

  317(30.1%)

  22,4 mln

  319(28.2%)

  26,1 mln

  371(29.9%)

  24,1 mln

  345(25.8%)

  25,7 mln

  371(27%)

  27,9 mln

  404(27.1%)

  31,5 mln

  460(30.1%)

  32,4 mln

  484(32.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  16,7 mln

  237(22.4%)

  17,8 mln

  252(22.4%)

  11,1 mln

  158(12.7%)

  11,8 mln

  168(12.6%)

  12,2 mln

  175(12.8%)

  13,4 mln

  193(13%)

  13,2 mln

  193(12.6%)

  15,5 mln

  232(15.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,3 mln

  89,3(8.5%)

  6,4 mln

  90,5(8%)

  6,4 mln

  90,5(7.3%)

  6,6 mln

  94,5(7.1%)

  6,9 mln

  100,0(7.3%)

  6,6 mln

  95,3(6.4%)

  7,5 mln

  109(7.1%)

  10,1 mln

  152(10.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  10,3 mln

  146(13.9%)

  12,0 mln

  170(15.1%)

  17,8 mln

  254(20.4%)

  18,1 mln

  260(19.4%)

  5,9 mln

  85,5(6.2%)

  15,6 mln

  226(15.2%)

  10,7 mln

  156(10.2%)

  6,7 mln

  100(6.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  6,3 mln

  89,1(8.4%)

  6,9 mln

  97,4(8.6%)

  5,0 mln

  71,2(5.7%)

  5,0 mln

  71,9(5.4%)

  5,5 mln

  78,7(5.7%)

  5,6 mln

  80,9(5.4%)

  5,8 mln

  84,7(5.6%)

  6,5 mln

  97,8(6.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,7 mln

  52,4(5%)

  3,8 mln

  53,7(4.8%)

  4,0 mln

  57,6(4.6%)

  4,1 mln

  58,2(4.4%)

  4,5 mln

  64,5(4.7%)

  5,2 mln

  75,7(5.1%)

  5,1 mln

  74,6(4.9%)

  5,5 mln

  83,0(5.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,1 mln

  43,9(4.2%)

  4,0 mln

  56,9(5%)

  3,3 mln

  47,1(3.8%)

  9,8 mln

  141(10.5%)

  15,1 mln

  218(15.9%)

  11,0 mln

  160(10.7%)

  8,9 mln

  130(8.5%)

  4,5 mln

  67,1(4.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,1 mln

  44,5(4.2%)

  4,0 mln

  56,3(5%)

  3,6 mln

  52,0(4.2%)

  3,4 mln

  49,0(3.7%)

  3,6 mln

  52,2(3.8%)

  4,6 mln

  67,0(4.5%)

  5,0 mln

  72,7(4.8%)

  4,2 mln

  62,3(4.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,1 mln

  15,0(1.4%)

  1,3 mln

  18,8(1.7%)

  1,5 mln

  21,3(1.7%)

  1,7 mln

  25,0(1.9%)

  3,5 mln

  51,0(3.7%)

  1,6 mln

  23,7(1.6%)

  1,9 mln

  28,0(1.8%)

  2,2 mln

  32,8(2.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  83,0 tys

  1,2(0.1%)

  61,0 tys

  0,9(0.1%)

  55,6 tys

  0,8(0.1%)

  209,2 tys

  3,0(0.2%)

  643,7 tys

  9,3(0.7%)

  598,7 tys

  8,7(0.6%)

  342,4 tys

  5,0(0.3%)

  1,5 mln

  22,8(1.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  370,4 tys

  5,2(0.5%)

  398,2 tys

  5,7(0.5%)

  377,3 tys

  5,4(0.4%)

  380,1 tys

  5,4(0.4%)

  368,8 tys

  5,3(0.4%)

  373,1 tys

  5,4(0.4%)

  395,8 tys

  5,8(0.4%)

  366,9 tys

  5,5(0.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  337,6 tys

  4,8(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  276,5 tys

  4,1(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  268,4 tys

  3,8(0.4%)

  150,8 tys

  2,1(0.2%)

  196,9 tys

  2,8(0.2%)

  140,8 tys

  2,0(0.2%)

  209,5 tys

  3,0(0.2%)

  197,3 tys

  2,9(0.2%)

  253,0 tys

  3,7(0.2%)

  255,0 tys

  3,8(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  183,3 tys

  2,6(0.2%)

  184,9 tys

  2,6(0.2%)

  184,9 tys

  2,6(0.2%)

  197,6 tys

  2,8(0.2%)

  191,9 tys

  2,8(0.2%)

  197,3 tys

  2,9(0.2%)

  198,0 tys

  3,0(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  165,8 tys

  2,3(0.2%)

  110,7 tys

  1,6(0.1%)

  148,6 tys

  2,1(0.2%)

  158,9 tys

  2,3(0.2%)

  151,1 tys

  2,2(0.2%)

  103,0 tys

  1,5(0.1%)

  113,8 tys

  1,7(0.1%)

  137,8 tys

  2,1(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  14,0 tys

  0,2(0%)

  15,5 tys

  0,2(0%)

  31,5 tys

  0,4(0%)

  31,9 tys

  0,5(0%)

  32,0 tys

  0,5(0%)

  15,0 tys

  0,2(0%)

  21,6 tys

  0,3(0%)

  35,0 tys

  0,5(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  160,6 tys

  2,3(0.2%)

  59,1 tys

  0,8(0.1%)

  283,1 tys

  4,0(0.3%)

  30,4 tys

  0,4(0%)

  3,3 mln

  47,8(3.5%)

  1,5 mln

  21,6(1.5%)

  5,0 mln

  73,5(4.8%)

  25,1 tys

  0,4(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  17,1 tys

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  19,6 tys

  0,3(0%)

  13,0 tys

  0,2(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,7 tys

  0,1(0%)

  2,7 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  5,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,8 tys

  0,7(0.1%)

  58,1 tys

  0,8(0.1%)

  30,4 tys

  0,4(0%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,1 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  10,2 tys

  0,1(0%)

  8,1 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  11,1 tys

  0,2(0%)

  ----
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie szczycieńskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu szczycieńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat szczycieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu szczycieńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  75,7 mln

  1,1 tys(100%)

  80,0 mln

  1,1 tys(100%)

  80,6 mln

  1,1 tys(100%)

  84,5 mln

  1,2 tys(100%)

  83,3 mln

  1,2 tys(100%)

  113,5 mln

  1,7 tys(100%)

  106,1 mln

  1,6 tys(100%)

  100,2 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  37,1 mln

  526(49%)

  36,4 mln

  516(45.5%)

  35,1 mln

  501(43.6%)

  35,8 mln

  512(42.4%)

  39,3 mln

  566(47.2%)

  50,8 mln

  736(44.8%)

  51,6 mln

  753(48.7%)

  47,2 mln

  706(47.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  10,8 mln

  153(14.3%)

  11,8 mln

  168(14.8%)

  12,3 mln

  175(15.2%)

  13,8 mln

  197(16.3%)

  14,5 mln

  210(17.5%)

  13,7 mln

  199(12.1%)

  15,8 mln

  231(14.9%)

  19,5 mln

  292(19.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  12,2 mln

  172(16%)

  14,0 mln

  198(17.4%)

  10,6 mln

  151(13.1%)

  11,2 mln

  160(13.2%)

  11,5 mln

  166(13.8%)

  12,5 mln

  181(11%)

  11,6 mln

  170(11%)

  13,9 mln

  209(13.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,6 mln

  51,2(4.8%)

  3,8 mln

  53,3(4.7%)

  4,0 mln

  57,2(5%)

  4,0 mln

  57,5(4.8%)

  4,4 mln

  63,5(5.3%)

  5,1 mln

  74,2(4.5%)

  5,0 mln

  72,8(4.7%)

  5,4 mln

  80,1(5.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,4 mln

  61,9(5.8%)

  5,6 mln

  79,4(7%)

  6,9 mln

  97,7(8.5%)

  9,4 mln

  134(11.1%)

  1,5 mln

  22,1(1.8%)

  9,2 mln

  133(8.1%)

  5,7 mln

  82,7(5.3%)

  2,2 mln

  33,1(2.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,1 mln

  15,2(1.4%)

  1,2 mln

  17,0(1.5%)

  1,3 mln

  18,0(1.6%)

  1,2 mln

  17,8(1.5%)

  3,1 mln

  45,1(3.8%)

  1,6 mln

  22,8(1.4%)

  2,0 mln

  29,3(1.9%)

  2,2 mln

  32,9(2.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,8 mln

  39,0(3.6%)

  2,6 mln

  37,5(3.3%)

  1,9 mln

  26,5(2.3%)

  1,4 mln

  20,2(1.7%)

  1,2 mln

  17,9(1.5%)

  8,4 mln

  121(7.4%)

  2,2 mln

  32,1(2.1%)

  1,9 mln

  27,9(1.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,0 mln

  14,7(1.4%)

  1,2 mln

  16,4(1.4%)

  1,2 mln

  17,5(1.5%)

  887,9 tys

  12,7(1.1%)

  969,7 tys

  14,0(1.2%)

  2,7 mln

  39,3(2.4%)

  1,1 mln

  16,2(1.1%)

  1,1 mln

  16,4(1.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  707,5 tys

  10,0(0.9%)

  399,6 tys

  5,7(0.5%)

  2,3 mln

  33,0(2.9%)

  1,5 mln

  20,9(1.7%)

  1,2 mln

  17,4(1.5%)

  599,2 tys

  8,7(0.5%)

  1,1 mln

  16,4(1.1%)

  753,2 tys

  11,3(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  411,7 tys

  5,8(0.5%)

  248,9 tys

  3,5(0.3%)

  226,3 tys

  3,2(0.3%)

  164,5 tys

  2,4(0.2%)

  227,9 tys

  3,3(0.3%)

  68,9 tys

  1,0(0.1%)

  108,1 tys

  1,6(0.1%)

  588,7 tys

  8,8(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  280,0 tys

  4,0(0.4%)

  964,3 tys

  13,7(1.2%)

  474,9 tys

  6,8(0.6%)

  770,5 tys

  11,0(0.9%)

  309,3 tys

  4,5(0.4%)

  1,6 mln

  23,8(1.4%)

  1,2 mln

  16,8(1.1%)

  487,8 tys

  7,3(0.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  289,3 tys

  4,1(0.4%)

  298,8 tys

  4,2(0.4%)

  287,2 tys

  4,1(0.4%)

  288,3 tys

  4,1(0.3%)

  280,5 tys

  4,0(0.3%)

  282,4 tys

  4,1(0.2%)

  291,2 tys

  4,2(0.3%)

  323,7 tys

  4,8(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  183,3 tys

  2,6(0.2%)

  184,9 tys

  2,6(0.2%)

  184,9 tys

  2,6(0.2%)

  197,6 tys

  2,8(0.2%)

  191,9 tys

  2,8(0.2%)

  197,3 tys

  2,9(0.2%)

  197,8 tys

  3,0(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  972,8 tys

  13,8(1.3%)

  1,3 mln

  17,7(1.6%)

  170,8 tys

  2,4(0.2%)

  167,8 tys

  2,4(0.2%)

  162,9 tys

  2,3(0.2%)

  302,5 tys

  4,4(0.3%)

  166,7 tys

  2,4(0.2%)

  152,7 tys

  2,3(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  102,3 tys

  1,5(0.1%)

  95,6 tys

  1,4(0.1%)

  101,6 tys

  1,4(0.1%)

  96,0 tys

  1,4(0.1%)

  50,9 tys

  0,7(0.1%)

  46,6 tys

  0,7(0%)

  51,5 tys

  0,8(0%)

  50,8 tys

  0,8(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  15,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,6 tys

  0,2(0%)

  13,0 tys

  0,2(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  32,3 tys

  0,5(0%)

  80,0

  0,0(0%)

  124

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  745

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  5,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,8 tys

  0,7(0.1%)

  58,1 tys

  0,8(0.1%)

  30,4 tys

  0,4(0%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  107

  0,0(0%)

  104,6 tys

  1,5(0.1%)

  36,9 tys

  0,5(0%)

  129,7 tys

  1,9(0.2%)

  467,1 tys

  6,7(0.6%)

  1,6 mln

  22,9(1.4%)

  3,6 mln

  53,0(3.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,1 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat szczycieński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15 962 mieszkańców powiatu szczycieńskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 7 729 kobiet oraz 8 232 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 10,6% średnie ogólnokształcące, a 18,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,6% mieszkańców powiatu szczycieńskiego, gimnazjalnym 4,2%, natomiast 20,3% podstawowym ukończonym. 3,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu szczycieńskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie szczycieńskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,6%) oraz podstawowe ukończone (20,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,7%) oraz podstawowe ukończone (19,9%).

  W roku 2022 w powiecie szczycieńskim mieściło się 25 przedszkoli, w których do 107 oddziałów uczęszczało 2 070 dzieci (1 047 dziewczynek oraz 1 023 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie szczycieńskim mieściło się 15 przedszkoli, w których do 55 oddziałów uczęszczało 1 235 dzieci (592 dziewczynki oraz 643 chłopców). Dostępnych było 1 270 miejsc.

  16,5% mieszkańców powiatu szczycieńskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,8% wśród dziewczynek i 16,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 770 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,95 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 30 szkół podstawowych, w których w 348 oddziałach uczyło się 5 178 uczniów (2 496 kobiet oraz 2 682 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie szczycieńskim placówkę miało 36 szkół podstawowych, w których w 284 oddziałach uczyło się 5 031 uczniów (2 409 kobiet oraz 2 622 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,7% ludności (27,6% wśród dziewczynek i 27,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 89,28.

  W powiecie szczycieńskim znajdują się 4 licea ogólnokształcące, w których w 31 oddziałach uczyło się 856 uczniów (528 kobiet oraz 328 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 239 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie szczycieńskim placówkę miałp 7 licea ogólnokształcące, w których w 38 oddziałach uczyło się 1 043 uczniów (593 kobiety oraz 450 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 284 absolwentów.

  W powiecie szczycieńskim znajdują się 2 Technika, w których w 33 oddziałach uczyło się 884 uczniów (421 kobiet oraz 463 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 170 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie szczycieńskim placówkę miały 2 Technika, w których w 27 oddziałach uczyło się 728 uczniów (451 kobiet oraz 277 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 144 absolwentów.

  W powiecie szczycieńskim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 23 oddziałach uczyło się 537 uczniów (215 kobiet oraz 322 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,3% mieszkańców (12,3% wśród dziewczyn i 12,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27,6 uczniów. 23,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 26,8 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,3% mieszkańców powiatu szczycieńskiego w wieku potencjalnej nauki (29,1% kobiet i 29,5% mężczyzn).

 • 18,2% Wykształcenie wyższe
 • powiat szczycieński
  18,2%
  Warmińsko-mazurskie
  20,7%
  Polska
  25,2%
 • 22,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  31,9%
  Województwo
  34,6%
  Cały kraj
  35,2%
 • 33,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,7%
  Warmińsko-mazurskie
  3,3%
  Kraj
  3,3%
 • 3,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. szczycieński
  10,6%
  Warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Cały kraj
  11,9%
 • 11,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  18,6%
  Warmińsko-mazurskie
  19,5%
  Cały kraj
  20,0%
 • 18,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  21,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,0%
  Cały kraj
  21,2%
 • 15,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  4,2%
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,7%
  Cały kraj
  3,0%
 • 3,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  20,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  16,5%
  Kraj
  12,3%
 • 20,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 19,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat szczycieński
  3,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,6%
  Polska
  3,1%
 • 3,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 770 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  770,0
  Województwo
  857,0
  Kraj
  927,0
 • 0,95 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,95
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,00
  Polska
  0,89
 •  
 • 25Przedszkola
 • 12 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 2 Przedszkola specjalne
 • 107 Oddziały
 • 14 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 8 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 969 Miejsca
  (rok 2018)
 • 34 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat szczycieński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 070 Dzieci
 • 1 047 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 023 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,6%
  49,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 37 2 lata i mniej
 • 37
 • 378 3 lata
 • 378
 • 492 4 lata
 • 492
 • 539 5 lata
 • 539
 • 606 6 lat
 • 606
 • 18 7 lat i więcej
 • 18
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 19 2 lata i mniej
 • 19
 • 184 3 lata
 • 184
 • 244 4 lata
 • 244
 • 272 5 lata
 • 272
 • 320 6 lat
 • 320
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 18 2 lata i mniej
 • 18
 • 194 3 lata
 • 194
 • 248 4 lata
 • 248
 • 267 5 lata
 • 267
 • 286 6 lat
 • 286
 • 10 7 lat i więcej
 • 10
 • 242 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 147,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 145,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 10,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 17,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 25 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat szczycieński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 10 Dzieci
 • 1 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 9 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 10,0%
  90,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 2 3 lata
 • 2
 • 1 4 lata
 • 1
 • 4 5 lata
 • 4
 • 1 6 lat
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 6 lat
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 2 3 lata
 • 2
 • 1 4 lata
 • 1
 • 4 5 lata
 • 4
 •  
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat szczycieński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 317 Oddziały
 • 5 057 Uczniowie
 • 2 445 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 612 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,3%
  51,7%
 • 613 Uczniowie w 1 klasie
 • 291 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 322 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 941 Absolwenci
 • 460 Kobiety
  (absolwenci)
 • 481 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 31 Oddziały
 • 121 Uczniowie
 • 51 Kobiety
  (uczniowie)
 • 70 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 42,1%
  57,9%
 • 12 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  14,9
  Warmińsko-mazurskie
  15,9
  Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14,9 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14,9
 • 14,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14,9
 • 16,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,0
 • 3,9 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,9
 •  
 • 443,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 371,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 71,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 33,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 30,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 89,28 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. szczycieński
  89,28
  woj. warmińsko-mazurskie
  90,81
  Cały kraj
  95,96
 • 87,97 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat szczycieński
  87,97
  Województwo
  89,35
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat szczycieński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat szczycieński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat szczycieński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 25 Oddziały
 • 698 Uczniowie
 • 450 Kobiety
  (uczniowie)
 • 248 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 64,5%
  35,5%
 • 236 Uczniowie w 1 klasie
 • 157 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 79 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 163 Absolwenci
 • 102 Kobiety
  (absolwenci)
 • 61 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 6 Oddziały
 • 158 Uczniowie
 • 78 Kobiety
  (uczniowie)
 • 80 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,4%
  50,6%
 • 76 Absolwenci
 • 35 Kobiety
  (absolwenci)
 • 41 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  27,6
  Warmińsko-mazurskie
  25,6
  Polska
  26,5
 •  
 • 43,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 33,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat szczycieński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 33 Oddziały
 • 884 Uczniowie
 • 421 Kobiety
  (uczniowie)
 • 463 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,6%
  52,4%
 • 293 Uczniowie w 1 klasie
 • 120 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 173 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 170 Absolwenci
 • 93 Kobiety
  (absolwenci)
 • 77 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • pow. szczycieński
  26,8
  Warmińsko-mazurskie
  24,4
  Cały kraj
  24,9
 •  
 • 74,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 59,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat szczycieński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 255 Uczniowie w 1 klasie
 • 104 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 151 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 3 Oddziały
 • 14 Uczniowie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,0%
  50,0%
 • 7 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 23,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  23,3
  Warmińsko-mazurskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 23,3 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 23,3
 • 26,2 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 26,2
 • 4,7 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 4,7
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat szczycieński, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat szczycieński, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat szczycieński, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat szczycieński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie szczycieńskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie szczycieńskim znajdowały się 2 hotele (1 ★★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 4
  • ośrodki wczasowe: 5 (całoroczne: 2)
  • zespoły domków turystycznych: 2 (całoroczne: 0)
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 3 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 3 (całoroczne: 2)
  • kwatery agroturystyczne: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 7, liczba miejsc: 400)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 3
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 10


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie szczycieńskim: 7 (publiczne: 7, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie szczycieńskim 6 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 263 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 367 (uczestnicy: 180 674)
  • seanse filmowe: 11 (uczestnicy: 1 538)
  • wystawy: 36 (uczestnicy: 112 350)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 6 (uczestnicy: 1 420)
  • koncerty: 79 (uczestnicy: 26 320)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 31 (uczestnicy: 1 903)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 30 (uczestnicy: 6 350)
  • konkursy: 36 (uczestnicy: 3 703)
  • pokazy teatralne: 23 (uczestnicy: 5 230)
  • konferencje: 5 (uczestnicy: 350)
  • interdyscyplinarne: 2 (uczestnicy: 120)
  • warsztaty: 89 (uczestnicy: 5 148)
  • inne: 19 (uczestnicy: 16 242)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 29 (członkowie: 515)
  • plastyczne/techniczne: 8 (członkowie: 160)
  • taneczne: 5 (członkowie: 55)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 40)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 17)
  • teatralne: 3 (członkowie: 33)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 30)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 4 (członkowie: 140)
  • inne: 3 (członkowie: 40)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (absolwenci: 49)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 15)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 15)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 1 (absolwenci: 4)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 5
  • muzyczne: 5
  • komputerowe: 2
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 2
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 49 (członkowie: 624)
  • teatralne: 2 (członkowie: 25)
  • muzyczne - instrumentalne: 9 (członkowie: 68)
  • wokalne i chóry: 7 (członkowie: 140)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 8 (członkowie: 81)
  • taneczne: 7 (członkowie: 133)
  • inne: 16 (członkowie: 177)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie szczycieńskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 200 miejscami na widowni. Odbyło się 1 485 seansów, na które przyszło 38 544 widzów, w tym 340 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 10 572 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie szczycieńskim działało 1 muzeum lub oddział (oddziały: 1). Odnotowano 7 668 zwiedzających, co daje 1 145 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie szczycieńskim działało 20 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 164 007 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 38 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 20 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 224 705 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 145
  • dostępne dla czytelników: 88
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 87
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 16
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 15
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 16
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 7


 • Biblioteki naukowe w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie szczycieńskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 204 654 wolumeny w tym ziobry specjalne: 1 088. Odnotowano 1 104 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 17 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działało 5 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 247 079 wolumenów. Odnotowano 5 003 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 110
  • dostępne dla czytelników: 59
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 59
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie szczycieńskim działało 20 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 001 członków. Zarejestrowano 1 932 ćwiczących (mężczyźni: 1 422, kobiety: 510, chłopcy do lat 18: 1 036, dziewczęta do lat 18: 426). Aktywnych było 36 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (36), instruktora sportowego (33) oraz inne osoby (9).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie szczycieńskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat szczycieński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat szczycieński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 32 wypadków drogowych w powiecie szczycieńskim odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 40 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 47,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 6,0 ofiar śmiertelnych (wartość porównywalna do wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 6,5 ofiar śmiertelnych (mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 65,3 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie szczycieńskim zarejestrowanych było 61 254 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 46 569 samochodów osobowych (696,5 na każdy 1000 mieszkańców - więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 5 779 samochodów ciężarowych (94,2 - wartość porównywalna do wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 148 autobusów (2,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 519 ciągników siodłowych (7,8 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 3 704 motocykli (55,4 - więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 22,1 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 23,2 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 26,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 20,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 26,5 lat.


  W 2022 roku w powiecie szczycieńskim znajdowało się 58 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 58 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 58 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 32 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 4 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 40 Ranni
  (rok 2022)
 • 16 Lekko ranni
 • 24 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie szczycieńskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 47,86 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  47,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  60,7
  Polska
  56,5
 • 5,98 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  6,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  6,1
  Cały kraj
  5,0
 • 59,83 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  59,8
  Warmińsko-mazurskie
  67,9
  Cała Polska
  65,5
 • 6,53 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. szczycieński
  6,5
  Województwo
  7,2
  Cała Polska
  5,4
 • 65,30 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  65,3
  woj. warmińsko-mazurskie
  79,4
  Cała Polska
  71,0
 • 12,50 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Powiat
  12,5
  Województwo
  10,1
  Polska
  8,9
 • 125,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • pow. szczycieński
  125,0
  Województwo
  111,8
  Polska
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 61 254 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie szczycieńskim w 2022 roku
 • 46 569 Samochody osobowe
 • 5 779 Samochody ciężarowe
 • 61 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 148 Autobusy
 • 392 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 519 Ciągniki samochodowe
 • 519   Ciągniki siodłowe
 • 4 143 Ciągniki rolnicze
 • 3 704 Motocykle
 • 1 457   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 044 Motorowery
 • 46 569Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie szczycieńskim
 • Samochody osobowe w powiecie szczycieńskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 696,5 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  696,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  647,5
  Kraj
  700,6
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg9 645
  • 1400-1649 kg10 418
  • 1650-1899 kg11 674
  • 1900 kg i więcej14 832
 • 9 645 do 1399 kg
 • 10 418 1400-1649 kg
 • 11 674 1650-1899 kg
 • 14 832 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 14 881 do 1399 cm3
 • 14 881
 • 27 035 1400-1999 cm3
 • 27 035
 • 4 653 2000 i więcej cm3
 • 4 653
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie szczycieńskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna22 210
  • olej napędowy15 301
  • gaz (LPG)8 427
  • pozostałe631
 • 22 210 benzyna
 • 15 301 olej napędowy
 • 8 427 gaz (LPG)
 • 631 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 285 do 1 roku
 • 285
 • 167 2 lata
 • 167
 • 257 3 lata
 • 257
 • 822 4-5 lat
 • 822
 • 964 6-7 lat
 • 964
 • 1 135 8-9 lat
 • 1 135
 • 1 602 10-11 lat
 • 1 602
 • 5 704 12-15 lat
 • 5 704
 • 10 736 16-20 lat
 • 10 736
 • 8 956 21-25 lat
 • 8 956
 • 6 155 26-30 lat
 • 6 155
 • 9 786 31 lat i więcej
 • 9 786
 • 22,1 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie szczycieńskim
 • powiat szczycieński
  22,1 lat
  Warmińsko-mazurskie
  21,0 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 5 779Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie szczycieńskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie szczycieńskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 94,2 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  94,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  95,4
  Polska
  112,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 915 do 999 kg
 • 2 915
 • 1 539 1000-1499 kg
 • 1 539
 • 345 1500-2999 kg
 • 345
 • 37 3000-3499 kg
 • 37
 • 121 3500-4999 kg
 • 121
 • 291 5000-6999 kg
 • 291
 • 165 7000-9999 kg
 • 165
 • 270 10000-14999 kg
 • 270
 • 96 15000 kg i więcej
 • 96
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 008
  • olej napędowy4 013
  • gaz (LPG)271
  • pozostałe487
 • 1 008 benzyna
 • 4 013 olej napędowy
 • 271 gaz (LPG)
 • 487 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 28 do 1 roku
 • 28
 • 13 2 lata
 • 13
 • 33 3 lata
 • 33
 • 81 4-5 lat
 • 81
 • 154 6-7 lat
 • 154
 • 169 8-9 lat
 • 169
 • 238 10-11 lat
 • 238
 • 744 12-15 lat
 • 744
 • 944 16-20 lat
 • 944
 • 970 21-25 lat
 • 970
 • 700 26-30 lat
 • 700
 • 1 705 31 lat i więcej
 • 1 705
 • 23,2 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie szczycieńskim
 • pow. szczycieński
  23,2 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,1 lat
  Kraj
  20,0 lat
 • 148Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie szczycieńskim
 • Autobusy w powiecie szczycieńskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 2,2 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. szczycieński
  2,2
  Warmińsko-mazurskie
  3,4
  Polska
  3,4
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy117
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe26
 • 4 benzyna
 • 117 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 26 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 2 6-7 lat
 • 2
 • 5 8-9 lat
 • 5
 • 1 10-11 lat
 • 1
 • 12 12-15 lat
 • 12
 • 16 16-20 lat
 • 16
 • 28 21-25 lat
 • 28
 • 21 26-30 lat
 • 21
 • 60 31 lat i więcej
 • 60
 • 26,0 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie szczycieńskim
 • powiat szczycieński
  26,0 lat
  Województwo
  23,7 lat
  Kraj
  22,4 lat
 • 519Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie szczycieńskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie szczycieńskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 7,8 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  7,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  10,0
  Kraj
  14,2
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy445
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe71
 • 2 benzyna
 • 445 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 71 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 11 4-5 lat
 • 11
 • 32 6-7 lat
 • 32
 • 15 8-9 lat
 • 15
 • 44 10-11 lat
 • 44
 • 91 12-15 lat
 • 91
 • 98 16-20 lat
 • 98
 • 88 21-25 lat
 • 88
 • 47 26-30 lat
 • 47
 • 92 31 lat i więcej
 • 92
 • 20,0 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie szczycieńskim
 • powiat szczycieński
  20,0 lat
  Województwo
  13,6 lat
  Kraj
  12,7 lat
 • 3 704Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie szczycieńskim
 • Motocykle w powiecie szczycieńskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 55,4 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat szczycieński
  55,4
  Warmińsko-mazurskie
  51,0
  Kraj
  48,5
 • Motocykle według grup wieku
 • 50 do 1 roku
 • 50
 • 44 2 lata
 • 44
 • 53 3 lata
 • 53
 • 58 4-5 lat
 • 58
 • 135 6-7 lat
 • 135
 • 49 8-9 lat
 • 49
 • 75 10-11 lat
 • 75
 • 295 12-15 lat
 • 295
 • 311 16-20 lat
 • 311
 • 358 21-25 lat
 • 358
 • 269 26-30 lat
 • 269
 • 2 007 31 lat i więcej
 • 2 007
 • 26,5 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie szczycieńskim
 • powiat szczycieński
  26,5 lat
  Warmińsko-mazurskie
  26,6 lat
  Cały kraj
  24,3 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 58 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 13 km  Będących pod zarządem gminy
 • 45 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie szczycieńskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 299,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  299,0 km
  Województwo
  331,9 km
  Polska
  633,6 km
 • 8,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  8,7 km
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,9 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • 58 Liczba licencji na taksówki
 • 58 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami