Powiat szczycieński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat szczycieński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 69 089 Liczba mieszkańców
 • 1 933 km2 Powierzchnia
 • 36 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 41,1% Stopa urbanizacji
 • Jarosław Matłach Starosta
 • ul. H. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno Adres starostwa powiatowego
 • NSZ Tablice rejestracyjne
Powiat szczycieński na mapie
Identyfikatory
 • 2817 TERYT (TERC)
Herb powiatu szczycieńskiego
powiat szczycieński herb
Flaga powiatu szczycieńskiego
powiat szczycieński flaga

powiat szczycieński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie
089 624 22 37 089 622 54 24
089 622 54 44 089 622 54 23
Sobieszczańskiego 2
12-100 Szczytno
Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie
089 623 22 00
089 623 22 05
Piłsudskiego 39
12-100 Szczytno
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczytnie
087 623 11 12
087 623 24 14
Lipperta 10
12-100 Szczytno
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Szczytno
089 624 87 31 do 46
089 623 24 20 89 624-25-53
M. Curie-Skłodowskiej 8
12-100 Szczytno
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczytnie
089 624 21 76 089 624 16 05
089 624 21 76
Korczaka 1
12-100 Szczytno
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
(89) 624-70-00
(89) 624-70-05
ul. Sienkiewicza
12-100 Szczytno

Powiat szczycieński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Powiat szczycieński ma 69 089 mieszkańców, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców zmalała o 0,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu szczycieńskiego w 2050 roku wynosi 57 529, z czego 28 561 to kobiety, a 28 968 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu szczycieńskiego zawarli w 2019 roku 306 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,5% mieszkańców powiatu szczycieńskiego jest stanu wolnego, 55,5% żyje w małżeństwie, 4,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat szczycieński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -124. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,78 na 1000 mieszkańców powiatu szczycieńskiego. W 2019 roku urodziło się 658 dzieci, w tym 48,5% dziewczynek i 51,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 414 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,78 i jest większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 34,3% zgonów w powiecie szczycieńskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,8% zgonów w powiecie szczycieńskim były nowotwory, a 10,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu szczycieńskiego przypada 11.22 zgonów.

  W 2019 roku zarejestrowano 857 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 113 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu szczycieńskiego -256. W tym samym roku 22 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 22 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  61,9% mieszkańców powiatu szczycieńskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu szczycieńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 69 089 Liczba mieszkańców
 • 34 967 Kobiety
 • 34 122 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie szczycieńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie szczycieńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie szczycieńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu szczycieńskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 57 529 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 28 561 Kobiety
 • 28 968 Mężczyźni
 • 50,3%
  49,7%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie szczycieńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie szczycieńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie szczycieńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu szczycieńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 41,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  41,1 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Polska
  42,0 lat
 • 42,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat szczycieński, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu szczycieńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat szczycieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat szczycieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat szczycieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,5% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,5%
  Województwo
  28,7%
  Cały kraj
  28,8%
 • 22,7% Kobiety
  (Panny)
 • 34,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,5% Żonaci/Zamężne
 • powiat szczycieński
  55,5%
  Warmińsko-mazurskie
  54,0%
  Cały kraj
  55,8%
 • 54,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,5% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  8,5%
  Warmińsko-mazurskie
  9,0%
  Kraj
  9,6%
 • 14,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,6%
  Województwo
  5,6%
  Kraj
  5,0%
 • 5,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,9% Nieustalone
 • pow. szczycieński
  2,9%
  Województwo
  2,7%
  Kraj
  0,8%
 • 2,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie szczycieńskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Powiat
  4,4
  Województwo
  4,5
  Cały kraj
  4,8
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  1,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,9
  Kraj
  1,7
 • 306 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie szczycieńskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • -124 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -40 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -84 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,78 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat szczycieński
  -1,8
  Województwo
  -1,4
  Kraj
  -0,9
 • -2,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie szczycieńskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie szczycieńskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie szczycieńskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie szczycieńskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 658 Urodzenia żywe
 • 319 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 339 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,5%
  51,5%
 • 9,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. szczycieński
  9,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  9,1
  Polska
  9,8
 • 39,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  39,2
  Warmińsko-mazurskie
  36,7
  Kraj
  39,9
 • 12 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12
 • 60 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 60
 • 81 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 81
 • 74 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 74
 • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 414 g Średnia waga noworodków
 • 3 315 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 512 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 414 g
  Warmińsko-mazurskie
  3 412 g
  Kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 75 Waga 4000g - 4499g
 • 75
 • 195 Waga 3500g - 3999g
 • 195
 • 230 Waga 3000g - 3499g
 • 230
 • 92 Waga 2500g - 2999g
 • 92
 • 18 Waga 2000g - 2499g
 • 18
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,33 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,33
  Województwo
  1,27
  Cały kraj
  1,38
 • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat szczycieński
  0,66
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,62
  Kraj
  0,67
 • 0,78 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,78
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,72
  Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie szczycieńskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 782 Zgony
 • 359 Kobiety
  (Zgony)
 • 423 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,9%
  54,1%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 11,2 Zgony na 1000 ludności
 • pow. szczycieński
  11,2
  Warmińsko-mazurskie
  10,4
  Cała Polska
  10,7
 • 118,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat szczycieński
  118,8
  Warmińsko-mazurskie
  115,4
  Cała Polska
  109,3
 • 6,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  6,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,0
  Cała Polska
  3,8
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,8
  Województwo
  3,4
  Kraj
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  1,3
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie szczycieńskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  34,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  35,2%
  Cała Polska
  39,4%
 • 20,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  20,8%
  Województwo
  27,4%
  Kraj
  26,5%
 • 10,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. szczycieński
  10,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,1%
  Cała Polska
  6,6%
 • 23,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  23,6
  Cała Polska
  9,9
 • 65,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  65,4
  Polska
  70,4
 • 233,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. szczycieński
  233,9
  Warmińsko-mazurskie
  286,1
  Kraj
  283,2
 • 258,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  258,5
  Cała Polska
  261,3
 • 384,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 349,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 420,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  384,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  367,9
  Cała Polska
  421,0
 • 76,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 31,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 118,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat szczycieński
  76,1
  Województwo
  67,6
  Polska
  69,5
 • 17,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  17,0
  Warmińsko-mazurskie
  35,3
  Kraj
  35,1
 • 2,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat szczycieński
  2,8
  Warmińsko-mazurskie
  7,4
  Cały kraj
  7,9
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. szczycieński
  0,3%
  Warmińsko-mazurskie
  0,8%
  Kraj
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie szczycieńskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 24 Osoby w zamachach samobójczych
 • 3 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 21 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 18 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 6 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 11 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 10 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 8 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 3 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 34 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  34,0
  Województwo
  43,0
  Polska
  31,0
 • 16 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat szczycieński
  16,0
  Województwo
  17,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 3 zażycie innych leków
 • 3
 • 4 samookaleczenie powierzchniowe
 • 4
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 14 powieszenie się
 • 14
 • 1 samopodpalenie
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 10 powieszenie się
 • 10
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 19 nieustalona
 • 19
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 8 nieustalona
 • 8
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 5 19-24 lat
 • 5
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 9 30-49 lat
 • 9
 • 6 50-60 lat
 • 6
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 2 30-49 lat
 • 2
 • 5 50-60 lat
 • 5
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu7
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków4
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony14
 • 0 trzeźwy
 • 7 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 4 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 14 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony10
 • 0 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 10 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 9 kawaler/panna
 • 9
 • 7 żonaty/zamężna
 • 7
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 6 nieustalony
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 2 kawaler/panna
 • 2
 • 7 żonaty/zamężna
 • 7
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony20
 • 0 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 20 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony9
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 9 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 4 bez stałego źródła utrzymania
 • 4
 • 17 nieustalony
 • 17
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 7 nieustalony
 • 7
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 857 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 467 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 390 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 22 Zameldowania z zagranicy
 • 11 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 11 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 113 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 607 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 506 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 22 Wymeldowania za granicę
 • 15 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 7 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -256 Saldo migracji
 • -144 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -112 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -256 Saldo migracji wewnętrznych
 • -140 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -116 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie szczycieńskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 15,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat szczycieński, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat szczycieński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie szczycieńskim oddano do użytku 319 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,62 nowych lokali. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie szczycieńskim to 23 600 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 340 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  72,4% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 27,6% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie szczycieńskim to 4,60 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie szczycieńskim to 103,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,25% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 91,92% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,75% mieszkań posiada łazienkę, 78,40% korzysta z centralnego ogrzewania, a 38,36% z gazu sieciowego.

  W 2019 zarejestrowano w powiecie szczycieńskim 265 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 117 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 067 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 85 transakcji (mediana cen - 3 417 zł/m2, średnia - 3 375 zł/m2), a na rynku wtórnym 180 transakcji rynkowych (mediana cen - 3 055 zł/m2, średnia - 2 919 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 117 zł
 • powiat szczycieński
  3 117 zł
  Województwo
  3 763 zł
  Kraj
  4 829 zł
 • 3 117 zł Ogółem
 • 3 117 zł
 • 3 204 zł do 40 m2
 • 3 204 zł
 • 3 277 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 277 zł
 • 2 751 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 751 zł
 • 2 497 zł od 80,1 m2
 • 2 497 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 067 zł
 • pow. szczycieński
  3 067 zł
  Województwo
  3 749 zł
  Cała Polska
  5 202 zł
 • 3 067 zł Ogółem
 • 3 067 zł
 • 3 200 zł do 40 m2
 • 3 200 zł
 • 3 290 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 290 zł
 • 2 679 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 679 zł
 • 2 105 zł od 80,1 m2
 • 2 105 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 265
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m264
  • od 40,1 do 60 m2151
  • od 60,1 do 80 m239
  • od 80,1 m211
 • 64 do 40 m2
 • 151 od 40,1 do 60 m2
 • 39 od 60,1 do 80 m2
 • 11 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie szczycieńskim w latach 2015 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 417 zł
 • Tutaj
  3 417 zł
  Województwo
  4 399 zł
  Cała Polska
  5 395 zł
 • 3 417 zł Ogółem
 • 3 417 zł
 • 3 535 zł do 40 m2
 • 3 535 zł
 • 3 315 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 315 zł
 • 3 461 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 461 zł
 • 3 318 zł od 80,1 m2
 • 3 318 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 375 zł
 • Powiat
  3 375 zł
  woj. warmińsko-mazurskie
  4 449 zł
  Cały kraj
  5 752 zł
 • 3 375 zł Ogółem
 • 3 375 zł
 • 3 423 zł do 40 m2
 • 3 423 zł
 • 3 391 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 391 zł
 • 3 214 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 214 zł
 • 3 294 zł od 80,1 m2
 • 3 294 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 85
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m220
  • od 40,1 do 60 m256
  • od 60,1 do 80 m26
  • od 80,1 m23
 • 20 do 40 m2
 • 56 od 40,1 do 60 m2
 • 6 od 60,1 do 80 m2
 • 3 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 055 zł
 • pow. szczycieński
  3 055 zł
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 409 zł
  Polska
  4 241 zł
 • 3 055 zł Ogółem
 • 3 055 zł
 • 3 140 zł do 40 m2
 • 3 140 zł
 • 3 277 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 277 zł
 • 2 714 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 714 zł
 • 1 781 zł od 80,1 m2
 • 1 781 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 919 zł
 • pow. szczycieński
  2 919 zł
  Województwo
  3 442 zł
  Kraj
  4 840 zł
 • 2 919 zł Ogółem
 • 2 919 zł
 • 3 082 zł do 40 m2
 • 3 082 zł
 • 3 225 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 225 zł
 • 2 584 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 584 zł
 • 1 707 zł od 80,1 m2
 • 1 707 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 180
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m244
  • od 40,1 do 60 m295
  • od 60,1 do 80 m233
  • od 80,1 m28
 • 44 do 40 m2
 • 95 od 40,1 do 60 m2
 • 33 od 60,1 do 80 m2
 • 8 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 23 600 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 340,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. szczycieński
  340,20
  Warmińsko-mazurskie
  369,00
  Cały kraj
  385,90
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 76,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat szczycieński
  76,20 m2
  Województwo
  68,90 m2
  Cały kraj
  74,40 m2
 • 25,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  25,90 m2
  Województwo
  25,40 m2
  Polska
  28,70 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 4,10 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,10
  Warmińsko-mazurskie
  3,78
  Kraj
  3,82
 • 2,94 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,94
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,71
  Polska
  2,59
 • 0,72 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,72
  Warmińsko-mazurskie
  0,72
  Cały kraj
  0,68
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 319 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 4,62 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  4,62
  Warmińsko-mazurskie
  4,56
  Kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1 468 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 4,60 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat szczycieński
  4,60
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,78
  Kraj
  3,77
 • 21,25 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  21,25
  Województwo
  17,26
  Kraj
  21,77
 • 33 048 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 103,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat szczycieński
  103,6 m2
  Województwo
  84,5 m2
  Cały kraj
  88,7 m2
 • 0,48 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat szczycieński
  0,48 m2
  Województwo
  0,39 m2
  Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 95,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  95,25%
  Warmińsko-mazurskie
  97,16%
  Polska
  96,93%
 • 91,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. szczycieński
  91,92%
  Warmińsko-mazurskie
  94,65%
  Kraj
  93,92%
 • 88,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat szczycieński
  88,75%
  Warmińsko-mazurskie
  92,17%
  Cały kraj
  91,66%
 • 78,40% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. szczycieński
  78,40%
  Województwo
  83,68%
  Polska
  82,84%
 • 38,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  38,36%
  woj. warmińsko-mazurskie
  45,62%
  Cały kraj
  56,01%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

Powiat szczycieński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W powiecie szczycieńskim na 1000 mieszkańców pracuje 169osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 53,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie szczycieńskim wynosiło w 2020 roku 10,1% (12,2% wśród kobiet i 8,3% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie szczycieńskim wynosiło 4 177,74 PLN, co odpowiada 80.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu szczycieńskiego 3 728 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 168 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 560.

  30,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu szczycieńskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,5% w przemyśle i budownictwie, a 11,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 169 Pracujący na 1000 ludności (rok 2019)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  169,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  203,0
  Cały kraj
  255,0
 • 8,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 11,3% Kobiety
 • 6,7% Mężczyźni
 • Powiat
  10,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  10,1%
  Cała Polska
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie szczycieńskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie szczycieńskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie szczycieńskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 4 178 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. szczycieński
  4 178 PLN
  Województwo
  4 320 PLN
  Kraj
  5 182 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie szczycieńskim w latach 2002 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 3 728 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 168 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 560 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,58 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 30,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 24,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 37,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,5% Przemysł i budownictwo
 • 20,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 41,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,0% Pozostałe
 • 38,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie szczycieńskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 11 751 Pracujący ogółem
 • 6 281 Kobiety
 • 5 470 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie szczycieńskim w latach 1995 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 18,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,9% W wieku produkcyjnym
 • 55,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat szczycieński, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 61,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  61,6
  Województwo
  64,7
  Cały kraj
  68,0
 • 32,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  32,1
  Warmińsko-mazurskie
  34,7
  Cały kraj
  37,5
 • 108,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat szczycieński
  108,5
  Województwo
  116,0
  Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 62,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat szczycieński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie szczycieńskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 5 770 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 4 439 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 489 nowych podmiotów, a 256 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (592) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (463) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (601) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (256) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie szczycieńskim najwięcej (244) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (5 551) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  5,4% (312) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,3% (1 574) podmiotów, a 67,3% (3 884) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie szczycieńskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (23.1%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 5 770 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 312 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 574 Przemysł i budownictwo
 • 3 884 Pozostała działalność
 • 489 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie szczycieńskim w 2020 roku
 • 256 Podmioty wyrejestrowane w powiecie szczycieńskim w 2020 roku
 • 4 439 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 551 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 5 551
 • 177 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 177
 • 41 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 41
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 5 769 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 5 769
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 20 Spółdzielnie ogółem
 • 20
 • 258 Spółki handlowe ogółem
 • 258
 • 24  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 24
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 214  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 214
 • 24    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 24
 • 244 Spółki cywilne ogółem
 • 244
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 439 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 024 Budownictwo
 • 1 024
 • 990 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 990
 • 387 Przetwórstwo przemysłowe
 • 387
 • 326 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 326
 • 301 Transport i gospodarka magazynowa
 • 301
 • 262 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 262
 • 249 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 249
 • 212 Pozostała działalność
 • 212
 • 170 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 170
 • 125 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 125
 • 115 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 115
 • 93 Edukacja
 • 93
 • 83 Informacja i komunikacja
 • 83
 • 43 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 43
 • 34 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 34
 • 14 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 14
 • 6 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 6
 • 5 Górnictwo i wydobywanie
 • 5
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat szczycieński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie szczycieńskim stwierdzono 1 485 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 21,44 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie szczycieńskim wynosi 70,10% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu szczycieńskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,82 (wykrywalność 61%) oraz przeciwko mieniu - 10,60 (wykrywalność 50%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 3,36 (97%), o charakterze gospodarczym - 3,36 (74%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,48 (78%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat szczycieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 485 Przestępstwa ogółem
 • 1 485
 • 957 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 957
 • 233 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 233
 • 233 Przestępstwa drogowe
 • 233
 • 33 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 33
 • 734 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 734
 • 21,44 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  21,44
  Warmińsko-mazurskie
  18,51
  Polska
  19,96
 • 13,82 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. szczycieński
  13,82
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,70
  Polska
  12,25
 • 3,36 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. szczycieński
  3,36
  Województwo
  3,74
  Cały kraj
  5,17
 • 3,36 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,36
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,04
  Polska
  1,73
 • 0,48 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. szczycieński
  0,48
  Województwo
  0,42
  Polska
  0,37
 • 10,60 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  10,60
  Województwo
  8,54
  Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat szczycieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat szczycieński
  70%
  Województwo
  75%
  Cały kraj
  73%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  61%
  Warmińsko-mazurskie
  70%
  Cała Polska
  65%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  75%
  woj. warmińsko-mazurskie
  76%
  Cały kraj
  82%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. szczycieński
  97%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. szczycieński
  79%
  woj. warmińsko-mazurskie
  92%
  Kraj
  87%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  50%
  Warmińsko-mazurskie
  56%
  Cała Polska
  54%

Powiat szczycieński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu szczycieńskiego wyniosła w 2019 roku 95,4 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 2.7% w porównaniu do roku 2018. Największa część budżetu powiatu szczycieńskiego - 27% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 851 - Ochrona zdrowia (15.9%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (12.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 20,9 mln złotych, czyli 21,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu szczycieńskiego wyniosła w 2019 roku 83,3 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 1% w porównaniu do roku 2018. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (47.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (17.5%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (13.8%). W budżecie powiatu szczycieńskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 181 złotych na mieszkańca (15,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,8 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie szczycieńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu szczycieńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat szczycieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu szczycieńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  69,8 mln

  978(100%)

  76,7 mln

  1,1 tys(100%)

  74,1 mln

  1,0 tys(100%)

  74,4 mln

  1,1 tys(100%)

  79,5 mln

  1,1 tys(100%)

  87,3 mln

  1,2 tys(100%)

  93,3 mln

  1,3 tys(100%)

  95,4 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  21,3 mln

  299(30.6%)

  23,1 mln

  325(30.1%)

  22,5 mln

  317(30.3%)

  22,4 mln

  317(30.1%)

  22,4 mln

  319(28.2%)

  26,1 mln

  371(29.9%)

  24,1 mln

  345(25.8%)

  25,7 mln

  371(27%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,7 mln

  65,3(6.7%)

  4,0 mln

  56,9(5.3%)

  4,0 mln

  56,7(5.4%)

  3,1 mln

  43,9(4.2%)

  4,0 mln

  56,9(5%)

  3,3 mln

  47,1(3.8%)

  9,8 mln

  141(10.5%)

  15,1 mln

  218(15.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  16,2 mln

  227(23.2%)

  16,5 mln

  233(21.6%)

  16,9 mln

  238(22.8%)

  16,7 mln

  237(22.4%)

  17,8 mln

  252(22.4%)

  11,1 mln

  158(12.7%)

  11,8 mln

  168(12.6%)

  12,2 mln

  175(12.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,1 mln

  85,5(8.7%)

  6,5 mln

  91,6(8.5%)

  6,2 mln

  87,2(8.3%)

  6,3 mln

  89,3(8.5%)

  6,4 mln

  90,5(8%)

  6,4 mln

  90,5(7.3%)

  6,6 mln

  94,5(7.1%)

  6,9 mln

  100,0(7.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,6 mln

  92,5(9.4%)

  8,0 mln

  112(10.4%)

  9,7 mln

  136(13%)

  10,3 mln

  146(13.9%)

  12,0 mln

  170(15.1%)

  17,8 mln

  254(20.4%)

  18,1 mln

  260(19.4%)

  5,9 mln

  85,5(6.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,6 mln

  65,0(6.6%)

  4,3 mln

  60,3(5.6%)

  4,7 mln

  66,5(6.4%)

  6,3 mln

  89,1(8.4%)

  6,9 mln

  97,4(8.6%)

  5,0 mln

  71,2(5.7%)

  5,0 mln

  71,9(5.4%)

  5,5 mln

  78,7(5.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,4 mln

  48,1(4.9%)

  3,7 mln

  52,7(4.9%)

  3,7 mln

  51,7(4.9%)

  3,7 mln

  52,4(5%)

  3,8 mln

  53,7(4.8%)

  4,0 mln

  57,6(4.6%)

  4,1 mln

  58,2(4.4%)

  4,5 mln

  64,5(4.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,8 mln

  67,6(6.9%)

  6,3 mln

  88,3(8.2%)

  3,1 mln

  44,0(4.2%)

  3,1 mln

  44,5(4.2%)

  4,0 mln

  56,3(5%)

  3,6 mln

  52,0(4.2%)

  3,4 mln

  49,0(3.7%)

  3,6 mln

  52,2(3.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,0 mln

  14,4(1.5%)

  3,3 mln

  47,1(4.4%)

  968,0 tys

  13,7(1.3%)

  1,1 mln

  15,0(1.4%)

  1,3 mln

  18,8(1.7%)

  1,5 mln

  21,3(1.7%)

  1,7 mln

  25,0(1.9%)

  3,5 mln

  51,0(3.7%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  41,1 tys

  0,6(0.1%)

  44,4 tys

  0,6(0.1%)

  30,9 tys

  0,4(0%)

  160,6 tys

  2,3(0.2%)

  59,1 tys

  0,8(0.1%)

  283,1 tys

  4,0(0.3%)

  30,4 tys

  0,4(0%)

  3,3 mln

  47,8(3.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  209,8 tys

  2,9(0.3%)

  135,8 tys

  1,9(0.2%)

  116,9 tys

  1,6(0.2%)

  83,0 tys

  1,2(0.1%)

  61,0 tys

  0,9(0.1%)

  55,6 tys

  0,8(0.1%)

  209,2 tys

  3,0(0.2%)

  643,7 tys

  9,3(0.7%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  388,9 tys

  5,5(0.6%)

  435,8 tys

  6,1(0.6%)

  436,1 tys

  6,2(0.6%)

  370,4 tys

  5,2(0.5%)

  398,2 tys

  5,7(0.5%)

  377,3 tys

  5,4(0.4%)

  380,1 tys

  5,4(0.4%)

  368,8 tys

  5,3(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  90,0 tys

  1,3(0.1%)

  124,4 tys

  1,8(0.2%)

  244,5 tys

  3,4(0.3%)

  268,4 tys

  3,8(0.4%)

  150,8 tys

  2,1(0.2%)

  196,9 tys

  2,8(0.2%)

  140,8 tys

  2,0(0.2%)

  209,5 tys

  3,0(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  183,3 tys

  2,6(0.2%)

  184,9 tys

  2,6(0.2%)

  184,9 tys

  2,6(0.2%)

  197,6 tys

  2,8(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  220,9 tys

  3,1(0.3%)

  169,8 tys

  2,4(0.2%)

  193,8 tys

  2,7(0.3%)

  165,8 tys

  2,3(0.2%)

  110,7 tys

  1,6(0.1%)

  148,6 tys

  2,1(0.2%)

  158,9 tys

  2,3(0.2%)

  151,1 tys

  2,2(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,8 tys

  0,7(0.1%)

  58,1 tys

  0,8(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,4 tys

  0,2(0%)

  14,0 tys

  0,2(0%)

  15,5 tys

  0,2(0%)

  31,5 tys

  0,4(0%)

  31,9 tys

  0,5(0%)

  32,0 tys

  0,5(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  28,3 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  26,0 tys

  0,4(0%)

  17,1 tys

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,5 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  10,8 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,1 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,1 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 mln

  17,4(1.7%)

  337,6 tys

  4,8(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  10,8 tys

  0,2(0%)

  10,8 tys

  0,2(0%)

  10,8 tys

  0,2(0%)

  10,2 tys

  0,1(0%)

  8,1 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  11,1 tys

  0,2(0%)

  -
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie szczycieńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu szczycieńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat szczycieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu szczycieńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  72,4 mln

  1,0 tys(100%)

  75,2 mln

  1,1 tys(100%)

  73,7 mln

  1,0 tys(100%)

  75,7 mln

  1,1 tys(100%)

  80,0 mln

  1,1 tys(100%)

  80,6 mln

  1,1 tys(100%)

  84,5 mln

  1,2 tys(100%)

  83,3 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  37,0 mln

  519(51.1%)

  37,9 mln

  534(50.4%)

  37,1 mln

  524(50.4%)

  37,1 mln

  526(49%)

  36,4 mln

  516(45.5%)

  35,1 mln

  501(43.6%)

  35,8 mln

  512(42.4%)

  39,3 mln

  566(47.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,7 mln

  123(12.1%)

  9,2 mln

  129(12.2%)

  10,2 mln

  144(13.8%)

  10,8 mln

  153(14.3%)

  11,8 mln

  168(14.8%)

  12,3 mln

  175(15.2%)

  13,8 mln

  197(16.3%)

  14,5 mln

  210(17.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,8 mln

  166(16.4%)

  11,6 mln

  164(15.5%)

  12,4 mln

  174(16.8%)

  12,2 mln

  172(16%)

  14,0 mln

  198(17.4%)

  10,6 mln

  151(13.1%)

  11,2 mln

  160(13.2%)

  11,5 mln

  166(13.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,4 mln

  47,5(4.7%)

  3,6 mln

  51,2(4.8%)

  3,6 mln

  50,8(4.9%)

  3,6 mln

  51,2(4.8%)

  3,8 mln

  53,3(4.7%)

  4,0 mln

  57,2(5%)

  4,0 mln

  57,5(4.8%)

  4,4 mln

  63,5(5.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  925,3 tys

  13,0(1.3%)

  3,0 mln

  41,9(4%)

  969,5 tys

  13,7(1.3%)

  1,1 mln

  15,2(1.4%)

  1,2 mln

  17,0(1.5%)

  1,3 mln

  18,0(1.6%)

  1,2 mln

  17,8(1.5%)

  3,1 mln

  45,1(3.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,5 mln

  21,5(2.1%)

  2,0 mln

  28,2(2.7%)

  2,3 mln

  32,7(3.1%)

  4,4 mln

  61,9(5.8%)

  5,6 mln

  79,4(7%)

  6,9 mln

  97,7(8.5%)

  9,4 mln

  134(11.1%)

  1,5 mln

  22,1(1.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,0 mln

  56,6(5.6%)

  3,6 mln

  50,2(4.7%)

  3,6 mln

  51,4(4.9%)

  2,8 mln

  39,0(3.6%)

  2,6 mln

  37,5(3.3%)

  1,9 mln

  26,5(2.3%)

  1,4 mln

  20,2(1.7%)

  1,2 mln

  17,9(1.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,3 mln

  18,3(1.8%)

  635,6 tys

  8,9(0.8%)

  989,7 tys

  14,0(1.3%)

  707,5 tys

  10,0(0.9%)

  399,6 tys

  5,7(0.5%)

  2,3 mln

  33,0(2.9%)

  1,5 mln

  20,9(1.7%)

  1,2 mln

  17,4(1.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,3 mln

  32,8(3.2%)

  2,6 mln

  36,0(3.4%)

  1,1 mln

  15,2(1.5%)

  1,0 mln

  14,7(1.4%)

  1,2 mln

  16,4(1.4%)

  1,2 mln

  17,5(1.5%)

  887,9 tys

  12,7(1.1%)

  969,7 tys

  14,0(1.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,0(0%)

  107

  0,0(0%)

  104,6 tys

  1,5(0.1%)

  36,9 tys

  0,5(0%)

  129,7 tys

  1,9(0.2%)

  467,1 tys

  6,7(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  174,8 tys

  2,5(0.2%)

  158,3 tys

  2,2(0.2%)

  279,8 tys

  3,9(0.4%)

  280,0 tys

  4,0(0.4%)

  964,3 tys

  13,7(1.2%)

  474,9 tys

  6,8(0.6%)

  770,5 tys

  11,0(0.9%)

  309,3 tys

  4,5(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  286,1 tys

  4,0(0.4%)

  296,7 tys

  4,2(0.4%)

  299,4 tys

  4,2(0.4%)

  289,3 tys

  4,1(0.4%)

  298,8 tys

  4,2(0.4%)

  287,2 tys

  4,1(0.4%)

  288,3 tys

  4,1(0.3%)

  280,5 tys

  4,0(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  534,2 tys

  7,5(0.7%)

  504,4 tys

  7,1(0.7%)

  460,1 tys

  6,5(0.6%)

  411,7 tys

  5,8(0.5%)

  248,9 tys

  3,5(0.3%)

  226,3 tys

  3,2(0.3%)

  164,5 tys

  2,4(0.2%)

  227,9 tys

  3,3(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  183,3 tys

  2,6(0.2%)

  184,9 tys

  2,6(0.2%)

  184,9 tys

  2,6(0.2%)

  197,6 tys

  2,8(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  51,1 tys

  0,7(0.1%)

  81,5 tys

  1,1(0.1%)

  161,0 tys

  2,3(0.2%)

  972,8 tys

  13,8(1.3%)

  1,3 mln

  17,7(1.6%)

  170,8 tys

  2,4(0.2%)

  167,8 tys

  2,4(0.2%)

  162,9 tys

  2,3(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,8 tys

  0,7(0.1%)

  58,1 tys

  0,8(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  188,4 tys

  2,6(0.3%)

  99,7 tys

  1,4(0.1%)

  138,3 tys

  2,0(0.2%)

  102,3 tys

  1,5(0.1%)

  95,6 tys

  1,4(0.1%)

  101,6 tys

  1,4(0.1%)

  96,0 tys

  1,4(0.1%)

  50,9 tys

  0,7(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  9,1 tys

  0,1(0%)

  3,8 tys

  0,1(0%)

  2,8 tys

  0,0(0%)

  32,3 tys

  0,5(0%)

  80,0

  0,0(0%)

  124

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  28,3 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  0,3(0%)

  15,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,1 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,1 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat szczycieński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 16 272 mieszkańców powiatu szczycieńskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 7 894 kobiet oraz 8 378 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,1% wykształcenie policealne, 10,5% średnie ogólnokształcące, a 15,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,6% mieszkańców powiatu szczycieńskiego, gimnazjalnym 6,2%, natomiast 29,2% podstawowym ukończonym. 2,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu szczycieńskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie szczycieńskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (28,9%) oraz średnie zawodowe (16,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie podstawowe ukończone (29,5%) oraz zasadnicze zawodowe (27,2%).

  W roku 2018 w powiecie szczycieńskim mieściły się 23 przedszkola, w których do 92 oddziałów uczęszczało 1 752 dzieci (843 dziewczynki oraz 909 chłopców). Dostępnych było 1 969 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie szczycieńskim mieściło się 15 przedszkoli, w których do 55 oddziałów uczęszczało 1 235 dzieci (592 dziewczynki oraz 643 chłopców). Dostępnych było 1 270 miejsc.

  16,0% mieszkańców powiatu szczycieńskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,3% wśród dziewczynek i 15,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 763 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,95 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 32 szkoły podstawowe, w których w 353 oddziałach uczyło się 5 678 uczniów (2 744 kobiety oraz 2 934 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie szczycieńskim placówkę miało 36 szkół podstawowych, w których w 284 oddziałach uczyło się 5 031 uczniów (2 409 kobiet oraz 2 622 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,2% ludności (28,2% wśród dziewczynek i 28,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,20.

  W powiecie szczycieńskim znajduje się 6 licea ogólnokształcące, w których w 28 oddziałach uczyło się 787 uczniów (469 kobiet oraz 318 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 236 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie szczycieńskim placówkę miałp 7 licea ogólnokształcące, w których w 38 oddziałach uczyło się 1 043 uczniów (593 kobiety oraz 450 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 284 absolwentów.

  W powiecie szczycieńskim znajdują się 2 Technika, w których w 22 oddziałach uczyło się 654 uczniów (354 kobiety oraz 300 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 160 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie szczycieńskim placówkę miały 2 Technika, w których w 27 oddziałach uczyło się 728 uczniów (451 kobiet oraz 277 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 144 absolwentów.

  W powiecie szczycieńskim znajdują się 4 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 14 oddziałach uczyło się 313 uczniów (94 kobiety oraz 219 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,1% mieszkańców (12,0% wśród dziewczyn i 12,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 28,1 uczniów. 22,4 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 29,7 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,1% mieszkańców powiatu szczycieńskiego w wieku potencjalnej nauki (29,9% kobiet i 30,3% mężczyzn).

 • 12,8% Wykształcenie wyższe
 • powiat szczycieński
  12,8%
  Warmińsko-mazurskie
  15,1%
  Polska
  17,9%
 • 15,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 28,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  28,4%
  Województwo
  31,4%
  Cały kraj
  33,3%
 • 31,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,1% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,1%
  Warmińsko-mazurskie
  2,6%
  Kraj
  2,7%
 • 2,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. szczycieński
  10,5%
  Warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Cały kraj
  12,4%
 • 13,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  15,8%
  Warmińsko-mazurskie
  17,0%
  Cały kraj
  18,1%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  20,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,5%
  Cały kraj
  22,9%
 • 14,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  6,2%
  woj. warmińsko-mazurskie
  6,0%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 29,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  29,2%
  woj. warmińsko-mazurskie
  23,9%
  Kraj
  19,3%
 • 28,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 29,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat szczycieński
  2,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,2%
  Polska
  1,4%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 763 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  763,0
  Województwo
  786,0
  Kraj
  873,0
 • 0,95 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  0,95
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,00
  Polska
  0,89
 •  
 • 23Przedszkola
 • 15 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 2 Przedszkola specjalne
 • 92 Oddziały
 • 20 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 6 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 969 Miejsca
 • 34 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat szczycieński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 752 Dzieci
 • 843 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 909 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,1%
  51,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 39 2 lata i mniej
 • 39
 • 329 3 lata
 • 329
 • 399 4 lata
 • 399
 • 478 5 lata
 • 478
 • 501 6 lat
 • 501
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 24 2 lata i mniej
 • 24
 • 154 3 lata
 • 154
 • 191 4 lata
 • 191
 • 232 5 lata
 • 232
 • 239 6 lat
 • 239
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 15 2 lata i mniej
 • 15
 • 175 3 lata
 • 175
 • 208 4 lata
 • 208
 • 246 5 lata
 • 246
 • 262 6 lat
 • 262
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • 348 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 128,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 127,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 7,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 19,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 25 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat szczycieński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 15 Dzieci
 • 5 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 10 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 33,3%
  66,7%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 3 3 lata
 • 3
 • 7 4 lata
 • 7
 • 3 5 lata
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 1 4 lata
 • 1
 • 2 5 lata
 • 2
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 2 3 lata
 • 2
 • 6 4 lata
 • 6
 • 1 5 lata
 • 1
 •  
 • 1,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat szczycieński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 337 Oddziały
 • 5 580 Uczniowie
 • 2 694 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 886 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,3%
  51,7%
 • 692 Uczniowie w 1 klasie
 • 338 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 354 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 684 Absolwenci 2016
 • 321 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 363 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 16 Oddziały
 • 98 Uczniowie
 • 50 Kobiety
  (uczniowie)
 • 48 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,0%
  49,0%
 • 8 Uczniowie w 1 klasie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 19 Absolwenci 2016
 • 6 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 13 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 16,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  16,1
  Warmińsko-mazurskie
  16,9
  Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,1 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,1
 • 16,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,1
 • 16,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,6
 • 6,1 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6,1
 •  
 • 458,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 392,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 65,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 30,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 29,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 6 516 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 5 017 angielski
 • 1 499 niemiecki
 • 43 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 43 niemiecki
 • 44 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 44 angielski
 •  
 • 91,20 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. szczycieński
  91,20
  woj. warmińsko-mazurskie
  91,25
  Cały kraj
  95,46
 • 89,83 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat szczycieński
  89,83
  Województwo
  89,21
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat szczycieński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat szczycieński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat szczycieński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 19 Oddziały
 • 538 Uczniowie
 • 338 Kobiety
  (uczniowie)
 • 200 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 62,8%
  37,2%
 • 196 Uczniowie w 1 klasie
 • 123 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 73 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 169 Absolwenci
 • 105 Kobiety
  (absolwenci)
 • 64 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 9 Oddziały
 • 249 Uczniowie
 • 131 Kobiety
  (uczniowie)
 • 118 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,6%
  47,4%
 • 79 Absolwenci
 • 35 Kobiety
  (absolwenci)
 • 44 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 28,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  28,1
  Warmińsko-mazurskie
  25,4
  Polska
  26,2
 •  
 • 39,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 29,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat szczycieński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 22 Oddziały
 • 654 Uczniowie
 • 354 Kobiety
  (uczniowie)
 • 300 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 54,1%
  45,9%
 • 216 Uczniowie w 1 klasie
 • 116 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 100 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 160 Absolwenci
 • 88 Kobiety
  (absolwenci)
 • 72 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 29,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • pow. szczycieński
  29,7
  Warmińsko-mazurskie
  23,5
  Cały kraj
  23,8
 •  
 • 49,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 37,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat szczycieński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 12 Oddziały
 • 301 Uczniowie
 • 91 Kobiety
  (uczniowie)
 • 210 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 30,2%
  69,8%
 • 152 Uczniowie w 1 klasie
 • 38 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 114 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 2 Oddziały
 • 12 Uczniowie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 25,0%
  75,0%
 • 6 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 22,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  22,4
  Warmińsko-mazurskie
  20,3
  Kraj
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 22,4 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 22,4
 • 25,1 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 25,1
 • 6,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 6,0
 •  
 • 34,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 20,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia specjalne dla młodzieży)
 • 1,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 2 712 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski1 475
  • niemiecki1 152
  • rosyjski85
 • 1 475 angielski
 • 1 152 niemiecki
 • 85 rosyjski
 • 18 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 18 angielski
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 16,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat szczycieński, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat szczycieński, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat szczycieński, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat szczycieński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie szczycieńskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie szczycieńskim znajdowały się 3 hotele (1 ★★★★, 2 ★★), 0 moteli oraz 2 pensjonaty (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 4 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 5
  • ośrodki wczasowe: 5 (całoroczne: 2)
  • zespoły domków turystycznych: 2 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 3 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 4 (całoroczne: 2)
  • kwatery agroturystyczne: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 4
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 7 (liczba sal: 13, liczba miejsc: 995)
  • z nagłośnieniem: 4
  • z projektorem multimedialnym: 7
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 8
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 7
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 6
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 11


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie szczycieńskim: 7 (publiczne: 7, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 7, udogodnienia wewnątrz budynku: 4). W powiecie szczycieńskim 6 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 947 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 348 (uczestnicy: 33 818)
  • seanse filmowe: 69 (uczestnicy: 3 998)
  • wystawy: 25 (uczestnicy: 1 820)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 570)
  • koncerty: 42 (uczestnicy: 4 480)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 28 (uczestnicy: 772)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 24 (uczestnicy: 3 070)
  • konkursy: 31 (uczestnicy: 565)
  • pokazy teatralne: 18 (uczestnicy: 4 320)
  • interdyscyplinarne: 4 (uczestnicy: 300)
  • warsztaty: 73 (uczestnicy: 10 548)
  • inne: 30 (uczestnicy: 3 375)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 44 (członkowie: 718)
  • plastyczne/techniczne: 13 (członkowie: 187)
  • taneczne: 4 (członkowie: 87)
  • muzyczne: 6 (członkowie: 64)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 6)
  • teatralne: 2 (członkowie: 30)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 60)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 110)
  • koło gospodyń wiejskich: 5 (członkowie: 50)
  • inne: 7 (członkowie: 124)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 11 (absolwenci: 114)
  • języków obcych: 7 (absolwenci: 94)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 6)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 8)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 1 (absolwenci: 6)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 5
  • komputerowe: 2
  • ceramiczne: 2
  • sale baletowe/taneczne: 2
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 49 (członkowie: 473)
  • teatralne: 1 (członkowie: 12)
  • muzyczne - instrumentalne: 21 (członkowie: 123)
  • wokalne i chóry: 7 (członkowie: 95)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 11 (członkowie: 119)
  • taneczne: 2 (członkowie: 34)
  • inne: 7 (członkowie: 90)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie szczycieńskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 200 miejscami na widowni. Odbyły się 594 seanse, na które przyszło 8 800 widzów, w tym 101 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 2 220 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie szczycieńskim działało 1 muzeum lub oddział (oddziały: 1). Odnotowano 3 918 zwiedzających, co daje 566 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie szczycieńskim działało 20 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 167 766 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 42 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 7 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 4 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 20 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 224 705 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 132
  • dostępne dla czytelników: 78
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 78
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 17
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 15
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 14
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 6


 • Biblioteki naukowe w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie szczycieńskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 223 611 wolumenów w tym ziobry specjalne: 1 085. Odnotowano 1 402 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 22 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działało 5 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 247 079 wolumenów. Odnotowano 5 003 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 125
  • dostępne dla czytelników: 74
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 74
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie szczycieńskim działało 20 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 001 członków. Zarejestrowano 1 932 ćwiczących (mężczyźni: 1 422, kobiety: 510, chłopcy do lat 18: 1 036, dziewczęta do lat 18: 426). Aktywnych było 36 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (36), instruktora sportowego (33) oraz inne osoby (9).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie szczycieńskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat szczycieński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat szczycieński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 50 wypadków drogowych w powiecie szczycieńskim odnotowano 9 ofiar śmiertelnych oraz 59 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 72,4 wypadków (wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 13,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 10,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 81,2 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie szczycieńskim zarejestrowanych było 55 389 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 42 306 samochodów osobowych (609,8 na każdy 1000 mieszkańców - więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski), 5 137 samochodów ciężarowych (80,7 - wartość porównywalna do wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 178 autobusów (2,6 - znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 459 ciągników siodłowych (6,6 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 3 177 motocykli (45,8 - nieznacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,9 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,4 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 19,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 26,8 lat.


  W 2019 roku w powiecie szczycieńskim znajdowało się 29 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 86 taksówek oraz 86 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 50 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 9 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 59 Ranni
  (rok 2020)
 • 23 Lekko ranni
 • 36 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie szczycieńskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 72,37 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  72,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  73,4
  Polska
  61,5
 • 13,03 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  13,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,1
  Cały kraj
  6,5
 • 85,40 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  85,4
  Warmińsko-mazurskie
  83,7
  Cała Polska
  69,2
 • 10,83 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2019)
 • pow. szczycieński
  10,8
  Województwo
  9,6
  Cała Polska
  9,1
 • 81,24 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2019)
 • Powiat
  81,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  138,7
  Cała Polska
  110,9
 • 18,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Powiat
  18,0
  Województwo
  11,1
  Polska
  10,6
 • 118,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • pow. szczycieński
  118,0
  Województwo
  114,0
  Polska
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 55 389 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie szczycieńskim w 2019 roku
 • 42 306 Samochody osobowe
 • 5 137 Samochody ciężarowe
 • 59 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 178 Autobusy
 • 327 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 459 Ciągniki samochodowe
 • 459   Ciągniki siodłowe
 • 3 805 Ciągniki rolnicze
 • 3 177 Motocykle
 • 1 235   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 827 Motorowery
 • 42 306Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie szczycieńskim
 • Samochody osobowe w powiecie szczycieńskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 609,8 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  609,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  571,8
  Kraj
  634,7
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg9 787
  • 1400-1649 kg10 184
  • 1650-1899 kg10 795
  • 1900 kg i więcej11 540
 • 9 787 do 1399 kg
 • 10 184 1400-1649 kg
 • 10 795 1650-1899 kg
 • 11 540 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 14 031 do 1399 cm3
 • 14 031
 • 24 366 1400-1999 cm3
 • 24 366
 • 3 909 2000 i więcej cm3
 • 3 909
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie szczycieńskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna20 614
  • olej napędowy13 392
  • gaz (LPG)7 926
  • pozostałe374
 • 20 614 benzyna
 • 13 392 olej napędowy
 • 7 926 gaz (LPG)
 • 374 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 324 do 1 roku
 • 324
 • 246 2 lata
 • 246
 • 241 3 lata
 • 241
 • 623 4-5 lat
 • 623
 • 732 6-7 lat
 • 732
 • 1 195 8-9 lat
 • 1 195
 • 1 978 10-11 lat
 • 1 978
 • 6 805 12-15 lat
 • 6 805
 • 10 130 16-20 lat
 • 10 130
 • 7 697 21-25 lat
 • 7 697
 • 5 630 26-30 lat
 • 5 630
 • 6 705 31 lat i więcej
 • 6 705
 • 20,9 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie szczycieńskim
 • powiat szczycieński
  20,9 lat
  Warmińsko-mazurskie
  19,8 lat
  Polska
  18,4 lat
 • 5 137Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie szczycieńskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie szczycieńskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 80,7 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  80,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  82,8
  Polska
  101,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 642 do 999 kg
 • 2 642
 • 1 255 1000-1499 kg
 • 1 255
 • 333 1500-2999 kg
 • 333
 • 37 3000-3499 kg
 • 37
 • 108 3500-4999 kg
 • 108
 • 283 5000-6999 kg
 • 283
 • 146 7000-9999 kg
 • 146
 • 246 10000-14999 kg
 • 246
 • 87 15000 kg i więcej
 • 87
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 002
  • olej napędowy3 403
  • gaz (LPG)255
  • pozostałe477
 • 1 002 benzyna
 • 3 403 olej napędowy
 • 255 gaz (LPG)
 • 477 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 20 do 1 roku
 • 20
 • 12 2 lata
 • 12
 • 26 3 lata
 • 26
 • 100 4-5 lat
 • 100
 • 130 6-7 lat
 • 130
 • 221 8-9 lat
 • 221
 • 259 10-11 lat
 • 259
 • 639 12-15 lat
 • 639
 • 962 16-20 lat
 • 962
 • 821 21-25 lat
 • 821
 • 527 26-30 lat
 • 527
 • 1 420 31 lat i więcej
 • 1 420
 • 22,4 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie szczycieńskim
 • pow. szczycieński
  22,4 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  20,2 lat
  Kraj
  19,0 lat
 • 178Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie szczycieńskim
 • Autobusy w powiecie szczycieńskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 2,6 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. szczycieński
  2,6
  Warmińsko-mazurskie
  3,2
  Polska
  3,2
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy148
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe25
 • 4 benzyna
 • 148 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 25 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 2 4-5 lat
 • 2
 • 4 6-7 lat
 • 4
 • 4 8-9 lat
 • 4
 • 4 10-11 lat
 • 4
 • 21 12-15 lat
 • 21
 • 33 16-20 lat
 • 33
 • 33 21-25 lat
 • 33
 • 25 26-30 lat
 • 25
 • 51 31 lat i więcej
 • 51
 • 23,8 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie szczycieńskim
 • powiat szczycieński
  23,8 lat
  Województwo
  22,2 lat
  Kraj
  21,2 lat
 • 459Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie szczycieńskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie szczycieńskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 6,6 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  6,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  7,4
  Kraj
  11,7
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy386
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe70
 • 2 benzyna
 • 386 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 70 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 2 lata
 • 1
 • 4 3 lata
 • 4
 • 7 4-5 lat
 • 7
 • 24 6-7 lat
 • 24
 • 23 8-9 lat
 • 23
 • 25 10-11 lat
 • 25
 • 112 12-15 lat
 • 112
 • 83 16-20 lat
 • 83
 • 66 21-25 lat
 • 66
 • 52 26-30 lat
 • 52
 • 62 31 lat i więcej
 • 62
 • 19,2 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie szczycieńskim
 • powiat szczycieński
  19,2 lat
  Województwo
  14,7 lat
  Kraj
  12,2 lat
 • 3 177Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie szczycieńskim
 • Motocykle w powiecie szczycieńskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 45,8 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat szczycieński
  45,8
  Warmińsko-mazurskie
  43,8
  Kraj
  41,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 40 do 1 roku
 • 40
 • 17 2 lata
 • 17
 • 21 3 lata
 • 21
 • 125 4-5 lat
 • 125
 • 37 6-7 lat
 • 37
 • 74 8-9 lat
 • 74
 • 125 10-11 lat
 • 125
 • 206 12-15 lat
 • 206
 • 241 16-20 lat
 • 241
 • 245 21-25 lat
 • 245
 • 302 26-30 lat
 • 302
 • 1 744 31 lat i więcej
 • 1 744
 • 26,8 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie szczycieńskim
 • powiat szczycieński
  26,8 lat
  Warmińsko-mazurskie
  26,6 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 29 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 10 km  Będących pod zarządem gminy
 • 19 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie szczycieńskim w latach 2013 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 149,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  149,5 km
  Województwo
  262,4 km
  Polska
  496,9 km
 • 4,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  4,2 km
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,5 km
  Cały kraj
  4,1 km
 • 86 Liczba licencji na taksówki
 • 86 Liczba taksówek