Powiat szczycieński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat szczycieński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 69 977 Liczba mieszkańców
 • 1 933 km2 Powierzchnia
 • 36 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 41,1% Stopa urbanizacji
 • Jarosław Matłach Starosta
 • ul. H. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno Adres starostwa powiatowego
 • NSZ Tablice rejestracyjne
Powiat szczycieński na mapie
Identyfikatory
 • 2817 TERYT (TERC)
Herb powiatu szczycieńskiego
powiat szczycieński herb
Flaga powiatu szczycieńskiego
powiat szczycieński flaga

powiat szczycieński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie
089 624 22 37 089 622 54 24
089 622 54 44 089 622 54 23
Sobieszczańskiego 2
12-100 Szczytno
Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie
089 623 22 00
089 623 22 05
Piłsudskiego 39
12-100 Szczytno
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczytnie
087 623 11 12
087 623 24 14
Lipperta 10
12-100 Szczytno
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Szczytno
089 624 87 31 do 46
089 623 24 20 89 624-25-53
M. Curie-Skłodowskiej 8
12-100 Szczytno
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczytnie
089 624 21 76 089 624 16 05
089 624 21 76
Korczaka 1
12-100 Szczytno
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
(89) 624-70-00
(89) 624-70-05
ul. Sienkiewicza
12-100 Szczytno

Powiat szczycieński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat szczycieński ma 69 977 mieszkańców, z czego 50,5% stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni. W latach 2002-2018 liczba mieszkańców wzrosła o 0,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu szczycieńskiego w 2050 roku wynosi 57 529, z czego 28 561 to kobiety, a 28 968 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu szczycieńskiego zawarli w 2017 roku 336 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,5% mieszkańców powiatu szczycieńskiego jest stanu wolnego, 55,5% żyje w małżeństwie, 4,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat szczycieński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -6. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,09 na 1000 mieszkańców powiatu szczycieńskiego. W 2017 roku urodziło się 694 dzieci, w tym 49,7% dziewczynek i 50,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 445 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,99 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 36,3% zgonów w powiecie szczycieńskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,1% zgonów w powiecie szczycieńskim były nowotwory, a 8,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu szczycieńskiego przypada 9.2 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 712 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 887 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu szczycieńskiego -175. W tym samym roku 16 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 42 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -26.

  63,4% mieszkańców powiatu szczycieńskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu szczycieńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 69 977 Liczba mieszkańców
 • 35 328 Kobiety
 • 34 649 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie szczycieńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie szczycieńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie szczycieńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu szczycieńskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 57 529 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 28 561 Kobiety
 • 28 968 Mężczyźni
 • 50,3%
  49,7%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie szczycieńskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie szczycieńskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie szczycieńskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu szczycieńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 40,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  40,1 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  40,7 lat
  Polska
  41,4 lat
 • 41,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat szczycieński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu szczycieńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat szczycieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat szczycieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat szczycieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,5% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  28,5%
  Województwo
  28,7%
  Cały kraj
  28,8%
 • 22,7% Kobiety
  (Panny)
 • 34,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,5% Żonaci/Zamężne
 • powiat szczycieński
  55,5%
  Warmińsko-mazurskie
  54,0%
  Kraj
  55,8%
 • 54,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,5% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,5%
  Warmińsko-mazurskie
  9,0%
  Cała Polska
  9,6%
 • 14,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  4,6%
  Województwo
  5,6%
  Cały kraj
  5,0%
 • 5,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,9% Nieustalone
 • Tutaj
  2,9%
  Województwo
  2,7%
  Cały kraj
  0,8%
 • 2,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie szczycieńskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  4,8
  Warmińsko-mazurskie
  4,8
  Cały kraj
  5,0
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  1,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,0
  Polska
  1,7
 • 336 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie szczycieńskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie szczycieńskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 694 Urodzenia żywe
 • 345 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 349 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,7%
  50,3%
 • 9,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  9,9
  Województwo
  10,1
  Kraj
  10,5
 • 41,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  41,2
  Województwo
  42,6
  Polska
  44,2
 • 20.2 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 20.2
 • 48.14 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48.14
 • 88.19 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 88.19
 • 71.88 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 71.88
 • 40.21 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 40.21
 • 5.79 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.79
 • 3 445 g Średnia waga noworodków
 • 3 331 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 557 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 445 g
  Województwo
  3 401 g
  Cały kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 14 Waga 4500g - 4999g
 • 14
 • 84 Waga 4000g - 4499g
 • 84
 • 237 Waga 3500g - 3999g
 • 237
 • 244 Waga 3000g - 3499g
 • 244
 • 76 Waga 2500g - 2999g
 • 76
 • 24 Waga 2000g - 2499g
 • 24
 • 3 Waga 1500g - 1999g
 • 3
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,36 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat szczycieński
  1,36
  Warmińsko-mazurskie
  1,41
  Cały kraj
  1,45
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,68
  Warmińsko-mazurskie
  0,70
  Kraj
  0,71
 • 0,99 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,99
  Województwo
  1,01
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie szczycieńskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 648 Zgony
 • 306 Kobiety
  (Zgony)
 • 342 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,2%
  52,8%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 25,0%
  75,0%
 • 9,2 Zgony na 1000 ludności
 • pow. szczycieński
  9,2
  Województwo
  9,8
  Kraj
  10,1
 • 95,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  95,2
  Województwo
  104,7
  Cały kraj
  101,5
 • 5,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  5,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,0
  Kraj
  4,0
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat szczycieński
  3,2
  Województwo
  3,4
  Kraj
  3,2
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  1,3
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie szczycieńskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat szczycieński
  38,2%
  woj. warmińsko-mazurskie
  39,1%
  Polska
  45,7%
 • 21,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. szczycieński
  21,7%
  woj. warmińsko-mazurskie
  29,0%
  Polska
  26,7%
 • 8,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. szczycieński
  8,5%
  Województwo
  6,4%
  Cała Polska
  6,1%
 • 17,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  17,0
  Polska
  5,9
 • 65,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  65,4
  Kraj
  74,3
 • 209,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  209,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  278,4
  Polska
  274,3
 • 262,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  262,1
  Kraj
  261,6
 • 367,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 370,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 365,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  367,8
  Warmińsko-mazurskie
  375,6
  Polska
  469,0
 • 84,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 30,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 136,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  84,5
  Województwo
  73,1
  Kraj
  87,7
 • 25,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  25,3
  Województwo
  25,5
  Cały kraj
  31,8
 • 8,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. szczycieński
  8,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  9,1
  Cały kraj
  8,0
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,0%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 712 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 381 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 331 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Zameldowania z zagranicy
 • 8 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 8 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 887 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 483 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 404 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 42 Wymeldowania za granicę
 • 22 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 20 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -201 Saldo migracji
 • -116 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -85 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -175 Saldo migracji wewnętrznych
 • -102 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -73 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -26 Saldo migracji zagranicznych
 • -14 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -12 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie szczycieńskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 15,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat szczycieński, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat szczycieński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie szczycieńskim oddano do użytku 285 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,06 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie szczycieńskim to 23 012 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 328 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  59,3% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 37,9% na sprzedaż lub wynajem, 2,8% jako mieszkania komunalne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 92,9% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 7,1% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie szczycieńskim to 4,36 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie szczycieńskim to 94,00 m2 i jest nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,11% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 91,70% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,45% mieszkań posiada łazienkę, 77,82% korzysta z centralnego ogrzewania, a 38,77% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 23 012 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 328,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  328,00
  Województwo
  358,60
  Kraj
  375,70
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 75,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. szczycieński
  75,60 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  68,50 m2
  Cała Polska
  74,00 m2
 • 24,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  24,80 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  24,60 m2
  Polska
  27,80 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 4,08 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat szczycieński
  4,08
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,78
  Polska
  3,82
 • 3,05 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. szczycieński
  3,05
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,79
  Cała Polska
  2,66
 • 0,75 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,75
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,74
  Cała Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 285 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 4,06 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat szczycieński
  4,06
  Województwo
  3,34
  Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 1 244 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,36 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  4,36
  Warmińsko-mazurskie
  3,77
  Kraj
  3,91
 • 17,73 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat szczycieński
  17,73
  Warmińsko-mazurskie
  12,57
  Cały kraj
  18,14
 • 26 798 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 94,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. szczycieński
  94,0 m2
  Warmińsko-mazurskie
  89,0 m2
  Kraj
  92,7 m2
 • 0,38 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  0,38 m2
  Województwo
  0,30 m2
  Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 95,11% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat szczycieński
  95,11%
  Województwo
  97,09%
  Cały kraj
  96,83%
 • 91,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat szczycieński
  91,70%
  Województwo
  94,52%
  Kraj
  93,74%
 • 88,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. szczycieński
  88,45%
  Województwo
  91,99%
  Cała Polska
  91,41%
 • 77,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  77,82%
  Województwo
  83,31%
  Cała Polska
  82,34%
 • 38,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  38,77%
  woj. warmińsko-mazurskie
  46,46%
  Cały kraj
  55,55%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

Powiat szczycieński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie szczycieńskim na 1000 mieszkańców pracuje 171 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 52,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie szczycieńskim wynosiło w 2017 roku 11,5% (13,9% wśród kobiet i 9,5% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie szczycieńskim wynosiło 3 699,06 PLN, co odpowiada 81.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu szczycieńskiego 3 728 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 168 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 560.

  30,4% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu szczycieńskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 31,2% w przemyśle i budownictwie, a 11,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 171 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. szczycieński
  171,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  200,0
  Polska
  247,0
 • 11,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 13,9% Kobiety
 • 9,5% Mężczyźni
 • pow. szczycieński
  11,5%
  Województwo
  11,7%
  Kraj
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie szczycieńskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie szczycieńskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie szczycieńskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 699 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. szczycieński
  3 699 PLN
  Warmińsko-mazurskie
  3 803 PLN
  Cały kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie szczycieńskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 3 728 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 168 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 560 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,58 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 30,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 24,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 36,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 31,2% Przemysł i budownictwo
 • 21,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 41,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,2% Pozostałe
 • 38,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie szczycieńskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 11 970 Pracujący ogółem
 • 6 293 Kobiety
 • 5 677 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie szczycieńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 18,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,4% W wieku produkcyjnym
 • 57,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat szczycieński, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 57,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat szczycieński
  57,8
  Województwo
  60,0
  Cały kraj
  63,4
 • 28,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  28,4
  Województwo
  30,6
  Polska
  34,0
 • 96,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  96,4
  Warmińsko-mazurskie
  104,2
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 62,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat szczycieński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie szczycieńskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 5 185 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 879 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 463 nowe podmioty, a 432 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (539) podmiotów zarejestrowano w roku 2014, a najmniej (463) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (601) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (348) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie szczycieńskim najwięcej (233) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 952) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  6,2% (323) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,9% (1 239) podmiotów, a 69,9% (3 623) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie szczycieńskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.5%) oraz Budownictwo (19.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 5 185 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 323 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 239 Przemysł i budownictwo
 • 3 623 Pozostała działalność
 • 463 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie szczycieńskim w 2017 roku
 • 432 Podmioty wyrejestrowane w powiecie szczycieńskim w 2017 roku
 • 3 879 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 952 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 952
 • 186 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 186
 • 44 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 44
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3
 • 5 182 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 5 182
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 26 Spółdzielnie ogółem
 • 26
 • 258 Spółki handlowe ogółem
 • 258
 • 38  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 38
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 219  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 219
 • 38    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 38
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 233 Spółki cywilne ogółem
 • 233
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 879 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 988 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 988
 • 747 Budownictwo
 • 747
 • 335 Przetwórstwo przemysłowe
 • 335
 • 275 Transport i gospodarka magazynowa
 • 275
 • 271 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 271
 • 257 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 257
 • 255 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 255
 • 164 Pozostała działalność
 • 164
 • 147 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 147
 • 109 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 109
 • 103 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 103
 • 74 Edukacja
 • 74
 • 71 Informacja i komunikacja
 • 71
 • 36 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 36
 • 24 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 24
 • 12 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 12
 • 6 Górnictwo i wydobywanie
 • 6
 • 5 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 5
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat szczycieński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie szczycieńskim stwierdzono 1 200 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,06 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie szczycieńskim wynosi 62,50% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu szczycieńskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,15 (wykrywalność 48%) oraz przeciwko mieniu - 9,07 (wykrywalność 39%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,81 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,15 (82%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,68 (79%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat szczycieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 200 Przestępstwa ogółem
 • 1 200
 • 784 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 784
 • 151 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 151
 • 198 Przestępstwa drogowe
 • 198
 • 48 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 48
 • 638 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 638
 • 17,06 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  17,06
  woj. warmińsko-mazurskie
  17,07
  Polska
  19,62
 • 11,15 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,15
  Warmińsko-mazurskie
  10,98
  Cały kraj
  12,07
 • 2,15 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,15
  Warmińsko-mazurskie
  3,06
  Kraj
  4,94
 • 2,81 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat szczycieński
  2,81
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,10
  Kraj
  1,78
 • 0,68 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,68
  Województwo
  0,61
  Kraj
  0,49
 • 9,07 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat szczycieński
  9,07
  Województwo
  8,49
  Cały kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat szczycieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat szczycieński
  63%
  Województwo
  72%
  Polska
  72%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  49%
  Warmińsko-mazurskie
  61%
  Polska
  60%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. szczycieński
  82%
  Warmińsko-mazurskie
  83%
  Kraj
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat szczycieński
  99%
  Warmińsko-mazurskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. szczycieński
  79%
  Województwo
  86%
  Polska
  84%
 • 39% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  39%
  woj. warmińsko-mazurskie
  52%
  Cały kraj
  52%

Powiat szczycieński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu szczycieńskiego wyniosła w 2017 roku 87,3 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 9.9% w porównaniu do roku 2016. Największa część budżetu powiatu szczycieńskiego - 29.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (20.4%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (12.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 16,7 mln złotych, czyli 19,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu szczycieńskiego wyniosła w 2017 roku 80,6 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 0.8% w porównaniu do roku 2016. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (43.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (15.2%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (13.1%). W budżecie powiatu szczycieńskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 150 złotych na mieszkańca (13,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,1 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie szczycieńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu szczycieńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat szczycieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu szczycieńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2010 - 2017
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  96,5 mln

  1,4 tys(100%)

  70,0 mln

  980(100%)

  69,8 mln

  978(100%)

  76,7 mln

  1,1 tys(100%)

  74,1 mln

  1,0 tys(100%)

  74,4 mln

  1,1 tys(100%)

  79,5 mln

  1,1 tys(100%)

  87,3 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20102011201220132014201520162017
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  26,1 mln

  376(27%)

  21,1 mln

  295(30.1%)

  21,3 mln

  299(30.6%)

  23,1 mln

  325(30.1%)

  22,5 mln

  317(30.3%)

  22,4 mln

  317(30.1%)

  22,4 mln

  319(28.2%)

  26,1 mln

  371(29.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  31,5 mln

  454(32.6%)

  9,8 mln

  138(14%)

  6,6 mln

  92,5(9.4%)

  8,0 mln

  112(10.4%)

  9,7 mln

  136(13%)

  10,3 mln

  146(13.9%)

  12,0 mln

  170(15.1%)

  17,8 mln

  254(20.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  15,7 mln

  226(16.2%)

  15,4 mln

  216(22%)

  16,2 mln

  227(23.2%)

  16,5 mln

  233(21.6%)

  16,9 mln

  238(22.8%)

  16,7 mln

  237(22.4%)

  17,8 mln

  252(22.4%)

  11,1 mln

  158(12.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,5 mln

  108(7.8%)

  6,1 mln

  85,8(8.8%)

  6,1 mln

  85,5(8.7%)

  6,5 mln

  91,6(8.5%)

  6,2 mln

  87,2(8.3%)

  6,3 mln

  89,3(8.5%)

  6,4 mln

  90,5(8%)

  6,4 mln

  90,5(7.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,9 mln

  56,3(4.1%)

  3,9 mln

  55,1(5.6%)

  4,6 mln

  65,0(6.6%)

  4,3 mln

  60,3(5.6%)

  4,7 mln

  66,5(6.4%)

  6,3 mln

  89,1(8.4%)

  6,9 mln

  97,4(8.6%)

  5,0 mln

  71,2(5.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,1 mln

  44,8(3.2%)

  3,3 mln

  46,4(4.7%)

  3,4 mln

  48,1(4.9%)

  3,7 mln

  52,7(4.9%)

  3,7 mln

  51,7(4.9%)

  3,7 mln

  52,4(5%)

  3,8 mln

  53,7(4.8%)

  4,0 mln

  57,6(4.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,0 mln

  43,0(3.1%)

  3,3 mln

  45,8(4.7%)

  4,8 mln

  67,6(6.9%)

  6,3 mln

  88,3(8.2%)

  3,1 mln

  44,0(4.2%)

  3,1 mln

  44,5(4.2%)

  4,0 mln

  56,3(5%)

  3,6 mln

  52,0(4.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,4 mln

  63,0(4.5%)

  4,5 mln

  63,4(6.5%)

  4,7 mln

  65,3(6.7%)

  4,0 mln

  56,9(5.3%)

  4,0 mln

  56,7(5.4%)

  3,1 mln

  43,9(4.2%)

  4,0 mln

  56,9(5%)

  3,3 mln

  47,1(3.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  344,8 tys

  5,0(0.4%)

  752,8 tys

  10,5(1.1%)

  1,0 mln

  14,4(1.5%)

  3,3 mln

  47,1(4.4%)

  968,0 tys

  13,7(1.3%)

  1,1 mln

  15,0(1.4%)

  1,3 mln

  18,8(1.7%)

  1,5 mln

  21,3(1.7%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  338,0 tys

  4,9(0.4%)

  369,5 tys

  5,2(0.5%)

  388,9 tys

  5,5(0.6%)

  435,8 tys

  6,1(0.6%)

  436,1 tys

  6,2(0.6%)

  370,4 tys

  5,2(0.5%)

  398,2 tys

  5,7(0.5%)

  377,3 tys

  5,4(0.4%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  53,1 tys

  0,8(0.1%)

  53,1 tys

  0,7(0.1%)

  41,1 tys

  0,6(0.1%)

  44,4 tys

  0,6(0.1%)

  30,9 tys

  0,4(0%)

  160,6 tys

  2,3(0.2%)

  59,1 tys

  0,8(0.1%)

  283,1 tys

  4,0(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  304,1 tys

  4,4(0.3%)

  831,6 tys

  11,6(1.2%)

  90,0 tys

  1,3(0.1%)

  124,4 tys

  1,8(0.2%)

  244,5 tys

  3,4(0.3%)

  268,4 tys

  3,8(0.4%)

  150,8 tys

  2,1(0.2%)

  196,9 tys

  2,8(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  183,3 tys

  2,6(0.2%)

  184,9 tys

  2,6(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  240,4 tys

  3,5(0.2%)

  253,4 tys

  3,5(0.4%)

  220,9 tys

  3,1(0.3%)

  169,8 tys

  2,4(0.2%)

  193,8 tys

  2,7(0.3%)

  165,8 tys

  2,3(0.2%)

  110,7 tys

  1,6(0.1%)

  148,6 tys

  2,1(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  70,9 tys

  1,0(0.1%)

  209,3 tys

  2,9(0.3%)

  209,8 tys

  2,9(0.3%)

  135,8 tys

  1,9(0.2%)

  116,9 tys

  1,6(0.2%)

  83,0 tys

  1,2(0.1%)

  61,0 tys

  0,9(0.1%)

  55,6 tys

  0,8(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,4 tys

  0,2(0%)

  14,0 tys

  0,2(0%)

  15,5 tys

  0,2(0%)

  31,5 tys

  0,4(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  4,3 tys

  0,1(0%)

  7,2 tys

  0,1(0%)

  10,8 tys

  0,2(0%)

  10,8 tys

  0,2(0%)

  10,8 tys

  0,2(0%)

  10,2 tys

  0,1(0%)

  8,1 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  33,6 tys

  0,5(0%)

  30,0 tys

  0,4(0%)

  28,3 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  26,0 tys

  0,4(0%)

  17,1 tys

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 mln

  17,4(1.7%)

  337,6 tys

  4,8(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  24,4 tys

  0,4(0%)

  6,4 tys

  0,1(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  10,8 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  488

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  19,3 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,1 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie szczycieńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu szczycieńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat szczycieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu szczycieńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2010 - 2017
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  94,1 mln

  1,3 tys(100%)

  72,6 mln

  1,0 tys(100%)

  72,4 mln

  1,0 tys(100%)

  75,2 mln

  1,1 tys(100%)

  73,7 mln

  1,0 tys(100%)

  75,7 mln

  1,1 tys(100%)

  80,0 mln

  1,1 tys(100%)

  80,6 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20102011201220132014201520162017
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  42,4 mln

  612(45.1%)

  36,1 mln

  505(49.7%)

  37,0 mln

  519(51.1%)

  37,9 mln

  534(50.4%)

  37,1 mln

  524(50.4%)

  37,1 mln

  526(49%)

  36,4 mln

  516(45.5%)

  35,1 mln

  501(43.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,1 mln

  88,6(6.5%)

  6,9 mln

  96,8(9.5%)

  8,7 mln

  123(12.1%)

  9,2 mln

  129(12.2%)

  10,2 mln

  144(13.8%)

  10,8 mln

  153(14.3%)

  11,8 mln

  168(14.8%)

  12,3 mln

  175(15.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,5 mln

  152(11.2%)

  11,1 mln

  155(15.3%)

  11,8 mln

  166(16.4%)

  11,6 mln

  164(15.5%)

  12,4 mln

  174(16.8%)

  12,2 mln

  172(16%)

  14,0 mln

  198(17.4%)

  10,6 mln

  151(13.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  16,9 mln

  244(18%)

  4,6 mln

  64,1(6.3%)

  1,5 mln

  21,5(2.1%)

  2,0 mln

  28,2(2.7%)

  2,3 mln

  32,7(3.1%)

  4,4 mln

  61,9(5.8%)

  5,6 mln

  79,4(7%)

  6,9 mln

  97,7(8.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,3 mln

  47,6(3.5%)

  3,3 mln

  46,0(4.5%)

  3,4 mln

  47,5(4.7%)

  3,6 mln

  51,2(4.8%)

  3,6 mln

  50,8(4.9%)

  3,6 mln

  51,2(4.8%)

  3,8 mln

  53,3(4.7%)

  4,0 mln

  57,2(5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,3 mln

  76,7(5.7%)

  903,6 tys

  12,6(1.2%)

  1,3 mln

  18,3(1.8%)

  635,6 tys

  8,9(0.8%)

  989,7 tys

  14,0(1.3%)

  707,5 tys

  10,0(0.9%)

  399,6 tys

  5,7(0.5%)

  2,3 mln

  33,0(2.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,4 mln

  48,8(3.6%)

  3,9 mln

  55,2(5.4%)

  4,0 mln

  56,6(5.6%)

  3,6 mln

  50,2(4.7%)

  3,6 mln

  51,4(4.9%)

  2,8 mln

  39,0(3.6%)

  2,6 mln

  37,5(3.3%)

  1,9 mln

  26,5(2.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  879,3 tys

  12,7(0.9%)

  839,4 tys

  11,7(1.2%)

  925,3 tys

  13,0(1.3%)

  3,0 mln

  41,9(4%)

  969,5 tys

  13,7(1.3%)

  1,1 mln

  15,2(1.4%)

  1,2 mln

  17,0(1.5%)

  1,3 mln

  18,0(1.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,6 mln

  23,3(1.7%)

  2,0 mln

  28,5(2.8%)

  2,3 mln

  32,8(3.2%)

  2,6 mln

  36,0(3.4%)

  1,1 mln

  15,2(1.5%)

  1,0 mln

  14,7(1.4%)

  1,2 mln

  16,4(1.4%)

  1,2 mln

  17,5(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  320,6 tys

  4,6(0.3%)

  109,1 tys

  1,5(0.2%)

  174,8 tys

  2,5(0.2%)

  158,3 tys

  2,2(0.2%)

  279,8 tys

  3,9(0.4%)

  280,0 tys

  4,0(0.4%)

  964,3 tys

  13,7(1.2%)

  474,9 tys

  6,8(0.6%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  267,3 tys

  3,9(0.3%)

  274,3 tys

  3,8(0.4%)

  286,1 tys

  4,0(0.4%)

  296,7 tys

  4,2(0.4%)

  299,4 tys

  4,2(0.4%)

  289,3 tys

  4,1(0.4%)

  298,8 tys

  4,2(0.4%)

  287,2 tys

  4,1(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,2 mln

  31,2(2.3%)

  2,1 mln

  29,6(2.9%)

  534,2 tys

  7,5(0.7%)

  504,4 tys

  7,1(0.7%)

  460,1 tys

  6,5(0.6%)

  411,7 tys

  5,8(0.5%)

  248,9 tys

  3,5(0.3%)

  226,3 tys

  3,2(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  183,3 tys

  2,6(0.2%)

  184,9 tys

  2,6(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  426,7 tys

  6,2(0.5%)

  151,2 tys

  2,1(0.2%)

  51,1 tys

  0,7(0.1%)

  81,5 tys

  1,1(0.1%)

  161,0 tys

  2,3(0.2%)

  972,8 tys

  13,8(1.3%)

  1,3 mln

  17,7(1.6%)

  170,8 tys

  2,4(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  291,3 tys

  4,2(0.3%)

  224,8 tys

  3,1(0.3%)

  188,4 tys

  2,6(0.3%)

  99,7 tys

  1,4(0.1%)

  138,3 tys

  2,0(0.2%)

  102,3 tys

  1,5(0.1%)

  95,6 tys

  1,4(0.1%)

  101,6 tys

  1,4(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  3,3 tys

  0,0(0%)

  4,2 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,0(0%)

  107

  0,0(0%)

  104,6 tys

  1,5(0.1%)

  36,9 tys

  0,5(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  7,1 tys

  0,1(0%)

  8,9 tys

  0,1(0%)

  9,1 tys

  0,1(0%)

  3,8 tys

  0,1(0%)

  2,8 tys

  0,0(0%)

  32,3 tys

  0,5(0%)

  80,0

  0,0(0%)

  124

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  488

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  33,6 tys

  0,5(0%)

  30,0 tys

  0,4(0%)

  28,3 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  0,3(0%)

  15,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  19,3 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,1 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat szczycieński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 17 766 mieszkańców powiatu szczycieńskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 598 kobiet oraz 9 168 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,1% wykształcenie policealne, 10,5% średnie ogólnokształcące, a 15,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,6% mieszkańców powiatu szczycieńskiego, gimnazjalnym 6,2%, natomiast 29,2% podstawowym ukończonym. 2,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu szczycieńskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie szczycieńskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (28,9%) oraz średnie zawodowe (16,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie podstawowe ukończone (29,5%) oraz zasadnicze zawodowe (27,2%).

  15,8% mieszkańców powiatu szczycieńskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,6% wśród dziewczynek i 16,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 685 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,11 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,7% ludności (26,7% wśród dziewczynek i 26,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 93,18.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,3% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,0% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 96,87.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,0% mieszkańców (11,9% wśród dziewczyn i 12,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26 uczniów. 27 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 33,1% mieszkańców powiatu szczycieńskiego w wieku potencjalnej nauki (33,9% kobiet i 32,5% mężczyzn).

 • 12,8% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  12,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  15,1%
  Cały kraj
  17,9%
 • 15,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 19,1% W miastach
  (wyższe)
 • 8,7% Na wsi
  (wyższe)
 • 28,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  28,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  31,4%
  Cała Polska
  33,3%
 • 31,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 35,6% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 23,7% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,1% Wykształcenie policealne
 • pow. szczycieński
  2,1%
  Województwo
  2,6%
  Kraj
  2,7%
 • 2,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,2% W miastach
  (policealne)
 • 1,3% Na wsi
  (policealne)
 • 10,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,5%
  Województwo
  11,8%
  Cały kraj
  12,4%
 • 13,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,6% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,2% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  15,8%
  Warmińsko-mazurskie
  17,0%
  Cały kraj
  18,1%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,8% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 13,2% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 20,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat szczycieński
  20,6%
  Województwo
  21,5%
  Polska
  22,9%
 • 14,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 18,0% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,3% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  6,2%
  Warmińsko-mazurskie
  6,0%
  Polska
  5,2%
 • 5,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,0% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 7,0% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 29,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. szczycieński
  29,2%
  woj. warmińsko-mazurskie
  23,9%
  Polska
  19,3%
 • 28,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 29,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 20,8% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 34,6% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. szczycieński
  2,8%
  Województwo
  2,2%
  Cały kraj
  1,4%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 685 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  685,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  707,0
  Polska
  811,0
 • 1,11 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. szczycieński
  1,11
  Województwo
  1,16
  Polska
  1,01
 •  
 • 122,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 121,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 7,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 20,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 0,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 93,18 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  93,18
  Województwo
  93,00
  Polska
  96,62
 • 89,89 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat szczycieński
  89,89
  Województwo
  88,32
  Cały kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat szczycieński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat szczycieński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  17,0
  Warmińsko-mazurskie
  17,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 334,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 300,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 33,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 23,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 96,87 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  96,87
  woj. warmińsko-mazurskie
  97,50
  Cały kraj
  100,01
 • 89,63 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. szczycieński
  89,63
  Województwo
  87,77
  Kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat szczycieński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat szczycieński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • pow. szczycieński
  20,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 8 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 8
 •  
 • 180,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 138,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 41,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 12,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie szczycieńskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 26 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  26,0
  Warmińsko-mazurskie
  25,0
  Cała Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 26 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 26
 • 29 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 29
 • 21 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 21
 • 35,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 26,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • powiat szczycieński
  27,0
  Warmińsko-mazurskie
  23,0
  Polska
  24,0
 • 27 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 27
 • 27 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 27
 • 51,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 37,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  19,0
  Województwo
  20,0
  Cały kraj
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 19 Szkoły policealne ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 19
 • 0,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 0,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 15,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 33,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 33,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 32,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat szczycieński, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat szczycieński, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat szczycieński, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat szczycieński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie szczycieńskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie szczycieńskim znajdowały się 3 hotele (1 ★★★★, 2 ★★), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 4
  • ośrodki wczasowe: 3 (całoroczne: 1)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 2 (całoroczne: 1)
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 3 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 4 (całoroczne: 1)
  • kwatery agroturystyczne: 2
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 4
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 7 (liczba sal: 13, liczba miejsc: 995)
  • z nagłośnieniem: 4
  • z projektorem multimedialnym: 7
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 8
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 7
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 6
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 11


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie szczycieńskim: 7 (publiczne: 7, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 4 (przystosowane wejście do budynku: 4, udogodnienia wewnątrz budynku: 2). W powiecie szczycieńskim 6 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 937 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 501 (uczestnicy: 89 056)
  • seanse filmowe: 59 (uczestnicy: 10 884)
  • wystawy: 31 (uczestnicy: 2 480)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 13 (uczestnicy: 3 500)
  • koncerty: 89 (uczestnicy: 47 650)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 61 (uczestnicy: 3 440)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 28 (uczestnicy: 3 070)
  • konkursy: 36 (uczestnicy: 1 400)
  • pokazy teatralne: 43 (uczestnicy: 7 525)
  • konferencje: 3 (uczestnicy: 80)
  • interdyscyplinarne: 7 (uczestnicy: 815)
  • warsztaty: 112 (uczestnicy: 2 492)
  • inne: 19 (uczestnicy: 5 720)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 48 (członkowie: 688)
  • plastyczne/techniczne: 10 (członkowie: 144)
  • taneczne: 6 (członkowie: 99)
  • muzyczne: 9 (członkowie: 66)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 20)
  • fotograficzne i filmowe: 3 (członkowie: 15)
  • teatralne: 6 (członkowie: 64)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 35)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 6 (członkowie: 181)
  • koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie: 28)
  • inne: 3 (członkowie: 36)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 8 (absolwenci: 117)
  • języków obcych: 3 (absolwenci: 59)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 6)
  • tańca: 1 (absolwenci: 40)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 7)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 1 (absolwenci: 5)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 6
  • muzyczne: 6
  • komputerowe: 4
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 2
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 67 (członkowie: 663)
  • teatralne: 9 (członkowie: 89)
  • muzyczne - instrumentalne: 17 (członkowie: 125)
  • wokalne i chóry: 8 (członkowie: 97)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 14 (członkowie: 89)
  • taneczne: 15 (członkowie: 228)
  • inne: 4 (członkowie: 35)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie szczycieńskim działało 1 muzeum lub oddział (oddziały: 1). Odnotowano 8 068 zwiedzających, co daje 1 147 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie szczycieńskim działało 20 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 186 152 wolumeny oraz 38 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 48 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 6 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 20 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 224 705 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 119
  • dostępne dla czytelników: 78
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 74
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 9
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 16
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 11
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 14
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Biblioteki naukowe w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie szczycieńskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 213 724 wolumeny w tym ziobry specjalne: 633. Odnotowano 3 890 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 22 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działało 5 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 247 079 wolumenów. Odnotowano 5 003 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 126
  • dostępne dla czytelników: 72
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 43
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie szczycieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie szczycieńskim działało 20 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 001 członków. Zarejestrowano 1 932 ćwiczących (mężczyźni: 1 422, kobiety: 510, chłopcy do lat 18: 1 036, dziewczęta do lat 18: 426). Aktywnych było 36 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (36), instruktora sportowego (33) oraz inne osoby (9).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie szczycieńskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat szczycieński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat szczycieński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 roku w wyniku 83 wypadków drogowych w powiecie szczycieńskim odnotowano 6 ofiar śmiertelnych oraz 99 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 118,3 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 8,5 ofiar śmiertelnych (nieznacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 11,7 ofiar śmiertelnych (wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 192,6 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2017 roku w powiecie szczycieńskim zarejestrowanych było 49 353 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 37 515 samochodów osobowych (532,4 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski), 4 570 samochodów ciężarowych (70,5 - mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 179 autobusów (2,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 400 ciągników siodłowych (5,7 - mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 2 799 motocykli (39,7 - nieznacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,7 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,4 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 21,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 17,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 26,7 lat.


  W 2017 roku w powiecie szczycieńskim znajdowało się 20 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 76 taksówek oraz 76 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 83 Wypadki drogowe
 • 6 Ofiary śmiertelne
 • 99 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie szczycieńskim w latach 2011 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 118,30 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Powiat
  118,3
  Warmińsko-mazurskie
  101,5
  Kraj
  85,2
 • 8,53 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • pow. szczycieński
  8,5
  Warmińsko-mazurskie
  8,2
  Cały kraj
  7,4
 • 11,67 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  11,7
  Warmińsko-mazurskie
  11,9
  Cały kraj
  9,6
 • 192,59 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  192,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  174,5
  Cały kraj
  133,2
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 49 353 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie szczycieńskim w 2016 roku
 • 37 515 Samochody osobowe
 • 4 570 Samochody ciężarowe
 • 187 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 179 Autobusy
 • 265 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 400 Ciągniki samochodowe
 • 400   Ciągniki siodłowe
 • 3 625 Ciągniki rolnicze
 • 2 799 Motocykle
 • 1 058   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 520 Motorowery
 • 37 515Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie szczycieńskim
 • Samochody osobowe w powiecie szczycieńskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 532,4 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  532,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  505,8
  Cały kraj
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg9 862
  • 1400-1649 kg10 030
  • 1650-1899 kg9 336
  • 1900 kg i więcej8 287
 • 9 862 do 1399 kg
 • 10 030 1400-1649 kg
 • 9 336 1650-1899 kg
 • 8 287 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 13 280 do 1399 cm3
 • 13 280
 • 21 121 1400-1999 cm3
 • 21 121
 • 3 114 2000 i więcej cm3
 • 3 114
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie szczycieńskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna19 009
  • olej napędowy11 255
  • gaz (LPG)7 228
  • pozostałe23
 • 19 009 benzyna
 • 11 255 olej napędowy
 • 7 228 gaz (LPG)
 • 23 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 251 do 1 roku
 • 251
 • 172 2 lata
 • 172
 • 169 3 lata
 • 169
 • 542 4-5 lat
 • 542
 • 776 6-7 lat
 • 776
 • 1 521 8-9 lat
 • 1 521
 • 2 244 10-11 lat
 • 2 244
 • 6 261 12-15 lat
 • 6 261
 • 10 168 16-20 lat
 • 10 168
 • 7 188 21-25 lat
 • 7 188
 • 3 597 26-30 lat
 • 3 597
 • 4 626 31 lat i więcej
 • 4 626
 • 19,7 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie szczycieńskim
 • Tutaj
  19,7 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,0 lat
  Kraj
  17,9 lat
 • 4 570Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie szczycieńskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie szczycieńskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 70,5 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat szczycieński
  70,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  75,2
  Polska
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 341 do 999 kg
 • 2 341
 • 1 060 1000-1499 kg
 • 1 060
 • 293 1500-2999 kg
 • 293
 • 33 3000-3499 kg
 • 33
 • 103 3500-4999 kg
 • 103
 • 274 5000-6999 kg
 • 274
 • 142 7000-9999 kg
 • 142
 • 242 10000-14999 kg
 • 242
 • 82 15000 kg i więcej
 • 82
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna984
  • olej napędowy3 351
  • gaz (LPG)229
  • pozostałe6
 • 984 benzyna
 • 3 351 olej napędowy
 • 229 gaz (LPG)
 • 6 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 27 do 1 roku
 • 27
 • 24 2 lata
 • 24
 • 30 3 lata
 • 30
 • 79 4-5 lat
 • 79
 • 171 6-7 lat
 • 171
 • 219 8-9 lat
 • 219
 • 220 10-11 lat
 • 220
 • 653 12-15 lat
 • 653
 • 976 16-20 lat
 • 976
 • 618 21-25 lat
 • 618
 • 450 26-30 lat
 • 450
 • 1 103 31 lat i więcej
 • 1 103
 • 21,4 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie szczycieńskim
 • Powiat
  21,4 lat
  Województwo
  19,4 lat
  Kraj
  18,2 lat
 • 179Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie szczycieńskim
 • Autobusy w powiecie szczycieńskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 2,5 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  2,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,9
  Polska
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna5
  • olej napędowy173
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe0
 • 5 benzyna
 • 173 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 2 lata
 • 2
 • 1 3 lata
 • 1
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 5 6-7 lat
 • 5
 • 2 8-9 lat
 • 2
 • 7 10-11 lat
 • 7
 • 24 12-15 lat
 • 24
 • 43 16-20 lat
 • 43
 • 30 21-25 lat
 • 30
 • 36 26-30 lat
 • 36
 • 28 31 lat i więcej
 • 28
 • 21,8 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie szczycieńskim
 • Tutaj
  21,8 lat
  Warmińsko-mazurskie
  20,9 lat
  Polska
  20,5 lat
 • 400Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie szczycieńskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie szczycieńskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 5,7 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. szczycieński
  5,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  6,1
  Cały kraj
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy397
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe0
 • 2 benzyna
 • 397 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 1 2 lata
 • 1
 • 2 3 lata
 • 2
 • 9 4-5 lat
 • 9
 • 7 6-7 lat
 • 7
 • 42 8-9 lat
 • 42
 • 43 10-11 lat
 • 43
 • 86 12-15 lat
 • 86
 • 84 16-20 lat
 • 84
 • 46 21-25 lat
 • 46
 • 42 26-30 lat
 • 42
 • 35 31 lat i więcej
 • 35
 • 17,6 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie szczycieńskim
 • powiat szczycieński
  17,6 lat
  Województwo
  14,2 lat
  Cały kraj
  11,9 lat
 • 2 799Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie szczycieńskim
 • Motocykle w powiecie szczycieńskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 39,7 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  39,7
  Warmińsko-mazurskie
  37,9
  Polska
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 84 do 1 roku
 • 84
 • 16 2 lata
 • 16
 • 8 3 lata
 • 8
 • 44 4-5 lat
 • 44
 • 76 6-7 lat
 • 76
 • 99 8-9 lat
 • 99
 • 81 10-11 lat
 • 81
 • 127 12-15 lat
 • 127
 • 203 16-20 lat
 • 203
 • 188 21-25 lat
 • 188
 • 447 26-30 lat
 • 447
 • 1 426 31 lat i więcej
 • 1 426
 • 26,7 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie szczycieńskim
 • pow. szczycieński
  26,7 lat
  Warmińsko-mazurskie
  26,6 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 20 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 9 km  Będących pod zarządem gminy
 • 11 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie szczycieńskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 103,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  103,5 km
  Warmińsko-mazurskie
  207,2 km
  Kraj
  388,2 km
 • 2,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  2,9 km
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,5 km
  Polska
  3,2 km
 • 76 Liczba licencji na taksówki
 • 76 Liczba taksówek