Odolanów w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Odolanów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Odolanów to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu ostrowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Odolanów.
 • 4 943 Liczba mieszkańców
 • 4,8 km² Powierzchnia
 • 1 038,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 116 m n.p.m Wysokość
 • (+48) 62 Numer kierunkowy
 • POS Tablice rejestracyjne
 • Marian Józef Janicki Burmistrz miasta
Odolanów na mapie
Identyfikatory
 • 17.673951.5743 Współrzędne GPS
 • 3017034 TERYT (TERC)
 • 0937110 SIMC
Herb miasta Odolanów
Odolanów herb
Flaga miasta Odolanów
Odolanów flaga

Jak Odolanów wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Odolanów na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Odolanów wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Odolanów plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
17Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
50Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
50Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
61Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
64Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
81Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
83Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
88Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
92Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
97Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
105Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
164Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
204Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi
209Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
211Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
235Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
253Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
268Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
273Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
276Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
284Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
293Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
296Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego

Odolanów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
63-430Poczta Odolanów

Odolanów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Odolanowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Wysocka 1 b
63-400 Ostrów Wielkopolski
Urząd Gminy i Miasta Odolanów
(62) 733-15-16
(62) 733-38-92
Rynek 1
63-430 Odolanów

Odolanów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Odolanów jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 943, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców wzrosła o 0,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Odolanowa zawarli w 2022 roku 17 małżeństw, co odpowiada 3,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  27,6% mieszkańców Odolanowa jest stanu wolnego, 56,9% żyje w małżeństwie, 6,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,7% to wdowy/wdowcy.

  Odolanów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -15. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,03 na 1000 mieszkańców Odolanowa. W 2022 roku urodziło się 39 dzieci, w tym 51,3% dziewczynek i 48,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 334 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,74 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 29,1% zgonów w Odolanowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,0% zgonów w Odolanowie były nowotwory, a 5,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Odolanowa przypada 10.89 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 42 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 65 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Odolanowa -23. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  58,5% mieszkańców Odolanowa jest w wieku produkcyjnym, 20,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Odolanowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 943 Liczba mieszkańców
 • 2 519 Kobiety
 • 2 424 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Odolanowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Odolanowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Odolanowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Odolanowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  40,2 lat
  Województwo
  41,1 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 42,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Odolanów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Odolanowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Odolanów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Odolanów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Odolanów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,6% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  27,7%
  Wielkopolskie
  29,8%
  Cały kraj
  29,1%
 • 22,7% Kobiety
  (Panny)
 • 32,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,9% Żonaci/Zamężne
 • Odolanów
  56,9%
  Wielkopolskie
  54,7%
  Kraj
  54,0%
 • 55,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,7% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,7%
  woj. wielkopolskie
  8,3%
  Cały kraj
  8,5%
 • 14,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Odolanów
  6,7%
  woj. wielkopolskie
  7,0%
  Kraj
  7,6%
 • 7,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Tutaj
  0,0%
  woj. wielkopolskie
  0,2%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Odolanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Odolanowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Odolanów
  3,4
  Wielkopolskie
  4,2
  Polska
  4,1
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,6
  woj. wielkopolskie
  1,4
  Cały kraj
  1,6
 • 17 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Odolanowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Odolanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -15 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -2 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -13 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,03 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Odolanów
  -3,0
  Wielkopolskie
  -2,2
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Odolanowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Odolanowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Odolanowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Odolanowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 39 Urodzenia żywe
 • 20 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 19 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 51,3%
  48,7%
 • 7,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Odolanów
  7,9
  Województwo
  8,7
  Kraj
  8,1
 • 37,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Odolanów
  37,8
  woj. wielkopolskie
  37,1
  Cały kraj
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 46 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 46
 • 102 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 102
 • 82 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 82
 • 33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 334 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 244 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 420 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 334 g
  woj. wielkopolskie
  3 392 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 15 Waga 4500g - 4999g
 • 15
 • 106 Waga 4000g - 4499g
 • 106
 • 406 Waga 3500g - 3999g
 • 406
 • 519 Waga 3000g - 3499g
 • 519
 • 229 Waga 2500g - 2999g
 • 229
 • 59 Waga 2000g - 2499g
 • 59
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 9 Waga 1000g - 1499g
 • 9
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,39 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Odolanów
  1,39
  Województwo
  1,33
  Cały kraj
  1,26
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Odolanów
  0,68
  woj. wielkopolskie
  0,65
  Kraj
  0,61
 • 0,74 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,74
  Województwo
  0,80
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Odolanowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 54 Zgony
 • 22 Kobiety
  (Zgony)
 • 32 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 40,7%
  59,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,9 Zgony na 1000 ludności
 • Odolanów
  10,9
  Wielkopolskie
  10,9
  Kraj
  11,9
 • 134,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  134,3
  woj. wielkopolskie
  124,8
  Kraj
  147,0
 • 1,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  1,5
  woj. wielkopolskie
  3,5
  Polska
  3,8
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,2
  woj. wielkopolskie
  2,9
  Kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  1,1
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie ostrowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  29,1%
  Województwo
  27,5%
  Kraj
  34,8%
 • 22,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  22,0%
  Województwo
  21,2%
  Polska
  19,6%
 • 5,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,9%
  woj. wielkopolskie
  5,4%
  Cały kraj
  5,4%
 • 338 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  8,6
  Cała Polska
  13,3
 • 60,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  60,0
  Cały kraj
  74,4
 • 279,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  279,6
  woj. wielkopolskie
  261,2
  Cała Polska
  268,1
 • 242,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  242,8
  Cały kraj
  246,5
 • 369,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 407,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 330,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  369,8
  Wielkopolskie
  338,7
  Cała Polska
  475,8
 • 42,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 9,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 75,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Odolanów
  42,8
  Województwo
  49,4
  Cały kraj
  70,6
 • 45,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  45,4
  Wielkopolskie
  35,6
  Kraj
  32,6
 • 2,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  2,5
  woj. wielkopolskie
  6,8
  Cały kraj
  6,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,2%
  Województwo
  0,6%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 42 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 19 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 23 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 65 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 29 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 36 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -21 Saldo migracji
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -12 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -23 Saldo migracji wewnętrznych
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -13 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Odolanowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Odolanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Odolanów, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Odolanów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Odolanowie oddano do użytku 21 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,25 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Odolanowie to 1 622 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 328 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  52,4% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 47,6% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Odolanowie to 4,90 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Odolanowie to 114,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,81% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,13% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,75% mieszkań posiada łazienkę, 81,73% korzysta z centralnego ogrzewania, a 81,30% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu ostrowskiego.

  Powiat ostrowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Odolanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 622 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 328,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Odolanów
  328,10
  Wielkopolskie
  386,90
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 98,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Odolanów
  98,90 m2
  Województwo
  81,90 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 32,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  32,50 m2
  woj. wielkopolskie
  31,70 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,74 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Odolanów
  4,74
  Województwo
  4,06
  Cała Polska
  3,83
 • 3,05 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  3,05
  Województwo
  2,58
  Cała Polska
  2,42
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,64
  woj. wielkopolskie
  0,64
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Odolanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 21 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 4,25 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,25
  Województwo
  7,35
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 103 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,90 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  4,90
  woj. wielkopolskie
  4,04
  Cały kraj
  3,89
 • 20,84 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Odolanów
  20,84
  woj. wielkopolskie
  29,73
  Polska
  24,56
 • 2 394 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 114,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  114,0 m2
  Województwo
  94,4 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,48 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,48 m2
  Województwo
  0,69 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Odolanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 99,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Odolanów
  99,81%
  Województwo
  98,04%
  Polska
  97,71%
 • 99,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  99,13%
  woj. wielkopolskie
  96,58%
  Polska
  95,10%
 • 98,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  98,75%
  Województwo
  95,43%
  Cała Polska
  93,66%
 • 81,73% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  81,73%
  Wielkopolskie
  86,82%
  Cały kraj
  85,62%
 • 81,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  81,30%
  Województwo
  55,85%
  Kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Odolanów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Odolanowie na 1000 mieszkańców pracuje 448osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Odolanowie wynosiło w 2022 roku 3,0% (3,0% wśród kobiet i 3,0% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Odolanowie wynosiło 5 499,39 PLN, co odpowiada 82.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Odolanowa 504 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 632 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 128.

  12,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Odolanowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 47,6% w przemyśle i budownictwie, a 18,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Odolanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 448 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Odolanów
  448,0
  Wielkopolskie
  440,0
  Cały kraj
  402,0
 • 3,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 3,0% Kobiety
 • 3,0% Mężczyźni
 • Tutaj
  3,0%
  Wielkopolskie
  2,9%
  Cała Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Odolanowie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Odolanowie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Odolanowie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Odolanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 499 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 499 PLN
  Wielkopolskie
  6 020 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Odolanowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Odolanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 504 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 632 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 128 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,25 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Odolanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 12,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 13,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 47,6% Przemysł i budownictwo
 • 34,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 59,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 19,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,1% Pozostałe
 • 33,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Odolanowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 20,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,5% W wieku produkcyjnym
 • 53,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Odolanów, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 70,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Odolanów
  70,9
  woj. wielkopolskie
  68,5
  Kraj
  69,0
 • 35,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Odolanów
  35,9
  Województwo
  35,6
  Cała Polska
  38,2
 • 102,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Odolanów
  102,3
  Województwo
  108,0
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 62,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Odolanów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Odolanowie w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 608 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 468 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 41 nowych podmiotów, a 19 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (68) podmiotów zarejestrowano w roku 2012, a najmniej (30) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (68) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (19) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2022 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Odolanowie najwięcej (32) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (582) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,3% (26) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 32,1% (195) podmiotów, a 63,7% (387) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Odolanowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.7%) oraz Budownictwo (21.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 608 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 26 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 195 Przemysł i budownictwo
 • 387 Pozostała działalność
 • 41 Podmioty nowo zarejestrowane w Odolanowie w 2022 roku
 • 19 Podmioty wyrejestrowane w Odolanowie w 2022 roku
 • 468 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 582 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 582
 • 21 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 21
 • 5 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 5
 • 608 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 608
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 Spółdzielnie ogółem
 • 8
 • 42 Spółki handlowe ogółem
 • 42
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 32  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 32
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 28 Spółki cywilne ogółem
 • 28
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 468 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 111 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 111
 • 99 Budownictwo
 • 99
 • 61 Przetwórstwo przemysłowe
 • 61
 • 31 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 31
 • 30 Pozostała działalność
 • 30
 • 29 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 29
 • 26 Transport i gospodarka magazynowa
 • 26
 • 20 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20
 • 16 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 16
 • 16 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 16
 • 8 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 8
 • 7 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 7
 • 6 Informacja i komunikacja
 • 6
 • 4 Edukacja
 • 4
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Odolanów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Odolanowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 83 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,79 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Odolanowie wynosi 76,40% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Odolanowa najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 9,99 (wykrywalność 64%) oraz o charakterze kryminalnym - 8,70 (wykrywalność 75%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 6,07 (70%), drogowe - 1,48 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,18 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Odolanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Odolanowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Odolanów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 83
 • 43 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 43
 • 30 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 30
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 49 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 49
 • 16,79 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  16,79
  Wielkopolskie
  18,91
  Kraj
  22,81
 • 8,70 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Odolanów
  8,70
  Województwo
  11,58
  Polska
  12,98
 • 6,07 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,07
  Wielkopolskie
  4,85
  Kraj
  6,99
 • 1,48 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,48
  Wielkopolskie
  1,67
  Cała Polska
  1,82
 • 0,18 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,18
  woj. wielkopolskie
  0,30
  Kraj
  0,35
 • 9,99 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  9,99
  Wielkopolskie
  9,57
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Odolanów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  76%
  woj. wielkopolskie
  72%
  Kraj
  71%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  76%
  woj. wielkopolskie
  65%
  Polska
  63%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Odolanów
  70%
  Województwo
  77%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Odolanów
  99%
  Wielkopolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Odolanów
  96%
  Wielkopolskie
  94%
  Cała Polska
  88%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  65%
  Wielkopolskie
  52%
  Cały kraj
  51%

Odolanów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Odolanowa wyniosła w 2022 roku 106,2 mln złotych, co daje 7,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 17% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Odolanowa - 33.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13.7%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 15,4 mln złotych, czyli 14,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Odolanowa wyniosła w 2022 roku 97,7 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 1% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (38.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (18.2%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.2%). W budżecie Odolanowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,0 tys złotych na mieszkańca (14,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 141 złotych na mieszkańca (2,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 18,8%.
 • Wydatki budżetu w Odolanowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Odolanowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Odolanów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Odolanowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  52,2 mln

  3,6 tys(100%)

  59,8 mln

  4,1 tys(100%)

  69,5 mln

  4,8 tys(100%)

  79,2 mln

  5,4 tys(100%)

  82,7 mln

  5,6 tys(100%)

  88,7 mln

  6,1 tys(100%)

  90,9 mln

  6,3 tys(100%)

  106,2 mln

  7,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  19,5 mln

  3,8 tys(37.3%)

  19,9 mln

  3,9 tys(33.3%)

  20,4 mln

  4,0 tys(29.4%)

  27,0 mln

  5,3 tys(34%)

  22,8 mln

  4,4 tys(27.6%)

  24,2 mln

  4,7 tys(27.2%)

  28,4 mln

  5,6 tys(31.3%)

  35,3 mln

  7,1 tys(33.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  10,4 mln

  2,0 tys(20%)

  6,1 mln

  1,2 tys(10.2%)

  7,3 mln

  1,4 tys(10.5%)

  8,4 mln

  1,6 tys(10.6%)

  12,8 mln

  2,5 tys(15.4%)

  13,3 mln

  2,6 tys(15%)

  12,4 mln

  2,5 tys(13.7%)

  14,6 mln

  2,9 tys(13.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  190,9 tys

  37,4(0.4%)

  34,5 tys

  6,7(0.1%)

  32,7 tys

  6,3(0%)

  43,0 tys

  8,4(0.1%)

  31,0 tys

  6,0(0%)

  94,1 tys

  18,4(0.1%)

  14,0 tys

  2,8(0%)

  10,0 mln

  2,0 tys(9.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,0 mln

  974(9.5%)

  5,3 mln

  1,0 tys(8.9%)

  6,2 mln

  1,2 tys(8.9%)

  6,4 mln

  1,3 tys(8.1%)

  6,1 mln

  1,2 tys(7.4%)

  6,3 mln

  1,2 tys(7.1%)

  6,8 mln

  1,3 tys(7.5%)

  8,2 mln

  1,7 tys(7.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,2 mln

  1,8 tys(17.7%)

  19,3 mln

  3,8 tys(32.3%)

  5,7 mln

  1,1 tys(8.2%)

  4,9 mln

  959(6.2%)

  5,0 mln

  981(6.1%)

  5,8 mln

  1,1 tys(6.5%)

  6,0 mln

  1,2 tys(6.6%)

  7,4 mln

  1,5 tys(7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,6 mln

  310(3%)

  1,9 mln

  361(3.1%)

  1,9 mln

  366(2.7%)

  5,6 mln

  1,1 tys(7.1%)

  3,8 mln

  729(4.5%)

  1,4 mln

  279(1.6%)

  1,6 mln

  316(1.8%)

  4,9 mln

  997(4.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,8 mln

  539(5.3%)

  3,2 mln

  625(5.4%)

  5,7 mln

  1,1 tys(8.2%)

  4,6 mln

  887(5.7%)

  4,7 mln

  907(5.6%)

  2,4 mln

  462(2.7%)

  4,2 mln

  842(4.7%)

  4,1 mln

  825(3.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  911,5 tys

  179(1.7%)

  920,4 tys

  179(1.5%)

  954,5 tys

  185(1.4%)

  1,1 mln

  211(1.4%)

  1,3 mln

  260(1.6%)

  1,1 mln

  215(1.2%)

  692,7 tys

  137(0.8%)

  2,2 mln

  443(2.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  634,6 tys

  124(1.2%)

  451,8 tys

  87,9(0.8%)

  554,2 tys

  108(0.8%)

  634,7 tys

  124(0.8%)

  714,9 tys

  139(0.9%)

  735,2 tys

  144(0.8%)

  723,6 tys

  143(0.8%)

  831,5 tys

  168(0.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  645,9 tys

  127(1.2%)

  683,0 tys

  133(1.1%)

  609,0 tys

  118(0.9%)

  588,4 tys

  115(0.7%)

  932,4 tys

  181(1.1%)

  823,2 tys

  161(0.9%)

  738,3 tys

  146(0.8%)

  814,4 tys

  165(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  274,1 tys

  53,7(0.5%)

  268,1 tys

  52,2(0.4%)

  269,9 tys

  52,4(0.4%)

  360,8 tys

  70,3(0.5%)

  311,2 tys

  60,5(0.4%)

  167,8 tys

  32,8(0.2%)

  357,6 tys

  70,8(0.4%)

  433,4 tys

  87,7(0.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  391,9 tys

  79,3(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  214,3 tys

  42,0(0.4%)

  253,4 tys

  49,3(0.4%)

  621,4 tys

  121(0.9%)

  345,7 tys

  67,4(0.4%)

  271,8 tys

  52,8(0.3%)

  306,2 tys

  59,9(0.3%)

  974,1 tys

  193(1.1%)

  328,9 tys

  66,5(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  137,9 tys

  27,0(0.3%)

  1,0 mln

  196(1.7%)

  341,5 tys

  66,2(0.5%)

  132,2 tys

  25,8(0.2%)

  131,2 tys

  25,5(0.2%)

  77,2 tys

  15,1(0.1%)

  1,3 mln

  266(1.5%)

  287,7 tys

  58,2(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  278,5 tys

  54,6(0.5%)

  314,5 tys

  61,2(0.5%)

  365,3 tys

  70,9(0.5%)

  322,7 tys

  62,9(0.4%)

  326,1 tys

  63,4(0.4%)

  353,6 tys

  69,1(0.4%)

  402,7 tys

  79,8(0.4%)

  212,6 tys

  43,0(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  59,9 tys

  11,7(0.1%)

  69,1 tys

  13,5(0.1%)

  72,5 tys

  14,1(0.1%)

  38,2 tys

  7,4(0%)

  44,4 tys

  8,6(0.1%)

  41,4 tys

  8,1(0%)

  57,8 tys

  11,5(0.1%)

  79,4 tys

  16,1(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  167,8 tys

  32,9(0.3%)

  18,1 tys

  3,5(0%)

  2,9 tys

  0,6(0%)

  164,9 tys

  32,1(0.2%)

  171,4 tys

  33,3(0.2%)

  144,7 tys

  28,3(0.2%)

  3,0 tys

  0,6(0%)

  3,0 tys

  0,6(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  212,3 tys

  41,6(0.4%)

  53,1 tys

  10,3(0.1%)

  65,1 tys

  12,6(0.1%)

  74,4 tys

  14,5(0.1%)

  1,6 mln

  314(2%)

  5,0 mln

  985(5.7%)

  51,4 tys

  10,2(0.1%)

  1,3 tys

  0,3(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  116

  0,0(0%)

  2,1 tys

  0,4(0%)

  995

  0,2(0%)

  88,1 tys

  17,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,6 tys

  1,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Odolanowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Odolanowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Odolanów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Odolanowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  50,6 mln

  3,5 tys(100%)

  59,7 mln

  4,1 tys(100%)

  66,6 mln

  4,6 tys(100%)

  66,7 mln

  4,6 tys(100%)

  82,5 mln

  5,6 tys(100%)

  97,3 mln

  6,7 tys(100%)

  98,8 mln

  6,8 tys(100%)

  97,7 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  19,6 mln

  3,8 tys(38.8%)

  22,7 mln

  4,4 tys(38%)

  25,3 mln

  4,9 tys(38%)

  26,2 mln

  5,1 tys(39.3%)

  29,3 mln

  5,7 tys(35.5%)

  31,3 mln

  6,1 tys(32.2%)

  35,8 mln

  7,1 tys(36.3%)

  37,4 mln

  7,6 tys(38.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  14,7 mln

  2,9 tys(29.1%)

  15,1 mln

  2,9 tys(25.3%)

  14,3 mln

  2,8 tys(21.5%)

  14,0 mln

  2,7 tys(21%)

  17,2 mln

  3,3 tys(20.9%)

  19,0 mln

  3,7 tys(19.5%)

  22,9 mln

  4,5 tys(23.2%)

  17,7 mln

  3,6 tys(18.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  125,8 tys

  24,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,5 tys

  2,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  94,1 tys

  18,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 mln

  2,0 tys(10.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,1 mln

  998(10.1%)

  2,3 mln

  440(3.8%)

  2,4 mln

  458(3.5%)

  2,3 mln

  449(3.5%)

  6,1 mln

  1,2 tys(7.4%)

  5,6 mln

  1,1 tys(5.8%)

  6,0 mln

  1,2 tys(6.1%)

  7,0 mln

  1,4 tys(7.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,5 mln

  1,3 tys(12.8%)

  16,7 mln

  3,3 tys(28%)

  2,4 mln

  467(3.6%)

  2,5 mln

  480(3.7%)

  2,6 mln

  509(3.2%)

  2,8 mln

  544(2.9%)

  3,1 mln

  618(3.2%)

  4,4 mln

  895(4.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,4 mln

  466(4.7%)

  1,6 mln

  313(2.7%)

  1,8 mln

  357(2.8%)

  1,7 mln

  322(2.5%)

  1,8 mln

  346(2.2%)

  5,4 mln

  1,1 tys(5.6%)

  2,4 mln

  484(2.5%)

  2,1 mln

  431(2.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  480,5 tys

  94,1(1%)

  503,4 tys

  98,0(0.8%)

  538,4 tys

  104(0.8%)

  511,8 tys

  99,8(0.8%)

  683,5 tys

  133(0.8%)

  701,3 tys

  137(0.7%)

  695,2 tys

  138(0.7%)

  780,2 tys

  158(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  554,1 tys

  109(1.1%)

  151,7 tys

  29,5(0.3%)

  178,0 tys

  34,5(0.3%)

  191,1 tys

  37,2(0.3%)

  575,1 tys

  112(0.7%)

  381,9 tys

  74,7(0.4%)

  622,5 tys

  123(0.6%)

  674,9 tys

  137(0.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  668,0 tys

  135(0.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  362,6 tys

  71,0(0.7%)

  303,0 tys

  59,0(0.5%)

  1,2 mln

  226(1.7%)

  405,1 tys

  79,0(0.6%)

  2,2 mln

  427(2.7%)

  434,1 tys

  84,9(0.4%)

  894,9 tys

  177(0.9%)

  408,2 tys

  82,6(0.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  50,7 tys

  9,9(0.1%)

  15,4 tys

  3,0(0%)

  112,6 tys

  21,8(0.2%)

  311,6 tys

  60,7(0.5%)

  245,5 tys

  47,7(0.3%)

  1,9 mln

  380(2%)

  94,3 tys

  18,7(0.1%)

  388,7 tys

  78,6(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  173,4 tys

  34,0(0.3%)

  159,8 tys

  31,1(0.3%)

  152,4 tys

  29,6(0.2%)

  127,5 tys

  24,9(0.2%)

  138,5 tys

  26,9(0.2%)

  163,1 tys

  31,9(0.2%)

  178,6 tys

  35,4(0.2%)

  341,4 tys

  69,1(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  150,5 tys

  29,5(0.3%)

  182,4 tys

  35,5(0.3%)

  128,0 tys

  24,8(0.2%)

  59,6 tys

  11,6(0.1%)

  99,2 tys

  19,3(0.1%)

  99,6 tys

  19,5(0.1%)

  102,6 tys

  20,3(0.1%)

  80,6 tys

  16,3(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  132

  0,0(0%)

  509

  0,1(0%)

  0,7

  0,0(0%)

  7,2 tys

  1,4(0%)

  18,4 tys

  3,6(0%)

  709

  0,1(0%)

  54,6 tys

  10,8(0.1%)

  71,8 tys

  14,5(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  114,0 tys

  22,3(0.2%)

  47,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,3(0%)

  30,4 tys

  5,9(0%)

  49,6 tys

  9,6(0.1%)

  97,5 tys

  19,1(0.1%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  24,2 tys

  4,9(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  130,3 tys

  25,5(0.3%)

  2,4 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  99,6 tys

  19,4(0.1%)

  3,3 mln

  637(3.3%)

  284,5 tys

  56,4(0.3%)

  22,1 tys

  4,5(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  62,3

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,4 tys

  1,2(0%)

  69,4 tys

  13,5(0.1%)

  134

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  9,9(0.1%)

  12,8 tys

  2,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  167,8 tys

  32,9(0.3%)

  18,1 tys

  3,5(0%)

  2,9 tys

  0,6(0%)

  164,9 tys

  32,1(0.2%)

  171,4 tys

  33,3(0.2%)

  144,7 tys

  28,3(0.1%)

  3,0 tys

  0,6(0%)

  3,0 tys

  0,6(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Odolanów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 234 mieszkańców Odolanowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 586 kobiet oraz 647 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,3% wykształcenie policealne, 11,6% średnie ogólnokształcące, a 22,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,4% mieszkańców Odolanowa, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 9,9% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Odolanowa mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Odolanowie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,9%) oraz zasadnicze zawodowe (21,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,1%) oraz średnie zawodowe (26,2%).

  W roku 2021 w Odolanowie mieściły się 2 przedszkola, w których do 12 oddziałów uczęszczało 277 dzieci (125 dziewczynek oraz 152 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Odolanowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 10 oddziałów uczęszczało 224 dzieci (97 dziewczynek oraz 127 chłopców). Dostępnych było 240 miejsc.

  20,0% mieszkańców Odolanowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,8% wśród dziewczynek i 21,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 106 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,69 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 24 oddziałach uczyło się 514 uczniów (255 kobiet oraz 259 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Odolanowie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 367 uczniów (177 kobiet oraz 190 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,6% ludności (28,1% wśród dziewczynek i 27,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 113,97.

  W Odolanowie znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 5 oddziałach uczyło się 67 uczniów (48 kobiet oraz 19 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 22 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Odolanowie placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 6 oddziałach uczyło się 150 uczniów (118 kobiet oraz 32 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 72 absolwentów.

  W Odolanowie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 8 oddziałach uczyło się 197 uczniów (43 kobiety oraz 154 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,2% mieszkańców (17,2% wśród dziewczyn i 19,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 13,4 uczniów. 24,6 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,6% mieszkańców Odolanowa w wieku potencjalnej nauki (21,9% kobiet i 19,5% mężczyzn).

 • 19,4% Wykształcenie wyższe
 • Odolanów
  19,4%
  Wielkopolskie
  23,5%
  Kraj
  25,2%
 • 22,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 15,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 37,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  37,4%
  Województwo
  33,7%
  Cały kraj
  35,2%
 • 38,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,3% Wykształcenie policealne
 • Odolanów
  3,3%
  woj. wielkopolskie
  3,0%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,6%
  Województwo
  10,9%
  Kraj
  11,9%
 • 14,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  22,5%
  Wielkopolskie
  19,9%
  Cały kraj
  20,0%
 • 19,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 26,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  27,4%
  woj. wielkopolskie
  25,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 21,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  2,9%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 9,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  9,9%
  Wielkopolskie
  11,5%
  Kraj
  12,3%
 • 12,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 7,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,0%
  woj. wielkopolskie
  3,2%
  Cały kraj
  3,1%
 • 2,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Odolanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1106 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 106,0
  Województwo
  902,0
  Cała Polska
  883,0
 • 0,69 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Odolanów
  0,69
  Wielkopolskie
  0,83
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 12 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 225 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Odolanów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 277 Dzieci
 • 125 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 152 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,1%
  54,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 51 3 lata
 • 51
 • 74 4 lata
 • 74
 • 83 5 lata
 • 83
 • 66 6 lat
 • 66
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 27 3 lata
 • 27
 • 34 4 lata
 • 34
 • 33 5 lata
 • 33
 • 29 6 lat
 • 29
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 24 3 lata
 • 24
 • 40 4 lata
 • 40
 • 50 5 lata
 • 50
 • 37 6 lat
 • 37
 •  
 • 20,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 20,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Odolanowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Odolanowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole im Kubusia Puchatka w Odolanowie (im Kubusia Puchatka)
  Publiczne
  62 733-14-19
  62 733-14-19
  ul. Plac Kościuszki 4
  63-430 Odolanów
  921215
 • Szkoły podstawowe w Odolanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Odolanów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 24 Oddziały
 • 514 Uczniowie
 • 255 Kobiety
  (uczniowie)
 • 259 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,6%
  50,4%
 • 71 Uczniowie w 1 klasie
 • 39 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 32 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 66 Absolwenci
 • 35 Kobiety
  (absolwenci)
 • 31 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  21,4
  Województwo
  17,0
  Cała Polska
  16,7
 •  
 • 34,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 30,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 113,97 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  113,97
  Wielkopolskie
  97,57
  Kraj
  95,71
 • 113,75 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  113,75
  woj. wielkopolskie
  96,51
  Cały kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Odolanów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Odolanów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Odolanowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Odolanowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im.gen.Kaziemierza Glabisza w Odolanowie (gen. Kazimierz Glabisz)
  Publiczna
  62 733-14-41
  ul. Al. Jana Pawła II 1
  63-430 Odolanów
  15390-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Odolanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Odolanów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 55 Uczniowie
 • 41 Kobiety
  (uczniowie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 74,5%
  25,5%
 • 8 Uczniowie w 1 klasie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Absolwenci
 • 8 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 12 Uczniowie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 58,3%
  41,7%
 • 8 Absolwenci
 • 1 Kobiety
  (absolwenci)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 13,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  13,4
  Wielkopolskie
  26,2
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 7,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 5,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Odolanów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 48 Uczniowie w 1 klasie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 39 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 24,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  24,6
  Wielkopolskie
  21,5
  Kraj
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Odolanowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Odolanowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Odolanowie
  Publiczna
  62 733-13-31
  62 733-13-31
  ul. Krotoszyńska 121
  63-430 Odolanów
  818914
  Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Odolanowie
  Publiczne
  62 733-13-16
  62 733-13-16
  ul. Krotoszyńska 121
  63-430 Odolanów
  492-
  Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Odolanowie (Władysław Jagiełło)
  Publiczne
  62 733-13-16
  62 733-13-16
  ul. Krotoszyńska 121
  63-430 Odolanów
  365-
  Szkoła Muzyczna I stopnia w Odolanowie
  Publiczna
  62 733-13-08
  62 733-13-08
  ul. Bartosza 7
  63-430 Odolanów
  -439
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Odolanowie
  Niepubliczne
  68 327-86-17
  ul. Rynek 9
  63-430 Odolanów
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Odolanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 20,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 21,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 19,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Odolanów, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Odolanów, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Odolanów, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Odolanów - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Odolanowie

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Odolanowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Odolanowie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Odolanowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Odolanowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 160 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 32 (uczestnicy: 5 897)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 320)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 7 (uczestnicy: 1 020)
  • koncerty: 13 (uczestnicy: 3 437)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 150)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 230)
  • pokazy teatralne: 5 (uczestnicy: 740)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 20 (członkowie: 234)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 29)
  • taneczne: 9 (członkowie: 126)
  • muzyczne: 8 (członkowie: 58)
  • teatralne: 1 (członkowie: 21)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 31)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 31)


  Według danych z 2022 w Odolanowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 32 398 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 25 451 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 10
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Odolanowie działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 203 członków. Zarejestrowano 217 ćwiczących (mężczyźni: 173, kobiety: 44, chłopcy do lat 18: 134, dziewczęta do lat 18: 39). Aktywnych było 12 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (5) oraz inne osoby (7).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Odolanowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Odolanowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Odolanowa znajduje się 5 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Odolanowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto Odolanów ze średniowieczadnia 1993-04-15, wykaz dokumentów: 666/A z 1993-04-15
  • Kościół z 1770 - 1780dnia 1932-12-21, wykaz dokumentów: Ak.I.11a/109 z 1932-12-21; 519/A z 1990-12-31
  • Kościół z 1774 r.dnia 1954-05-19, wykaz dokumentów: KL.IV-73/56/54 z 1954-05-19
  • Kościół z 1784 r.dnia 1954-05-19, wykaz dokumentów: KL.IV-73/61/54 z 1954-05-19
  • Miasto z 1302 r.dnia 1993-04-15, wykaz dokumentów: 666/A z 1993-04-15
 • Formy ochrony przyrody w Odolanowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Odolanowa znajduje się 6 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Odolanowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Park Krajobrazowy Dolina BaryczyData ustanowienia: 1996-07-01, Powierzchnia: 87040.0 ha
  • Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska (woj. wielkopolskie) - obszar chronionego krajobrazuOpis: Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska należą do najbardziej wartościowych i najciekawszych pod względem przyrodniczo-krajobrazowym obszarów w regionie. Wzgórza Ostrzeszowskie są najwyższą częścią Wału Trzebnickiego a Kotlina Odolanowska jest malowniczym obniżeniem terenu częściowo zalesionym z rozległymi łąkami i licznymi stawami rybnymi., Data ustanowienia: 1995-01-01, Powierzchnia: 87000.0 ha
  • Dolina Baryczy - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 55516.83 ha
  • Ostoja nad Baryczą - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 82026.38 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1980-12-17, Opis granicy: Rośnie na placu kościelnym Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w Odolanowie
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 3 lip w terenie pomierzono 2 obiekty i 1 obiekt nie odnaleziono, Data ustanowienia: 1980-12-17, Opis granicy: Rosną na placu kościelnym Kościoła ewangelicko - Augsburskiego w Odolanowie

Odolanów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w Odolanowie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 3 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 60,7 wypadków (mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Odolanowie znajdowało się 19 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu ostrowskiego.

  Powiat ostrowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Odolanowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 3 Ranni
  (rok 2022)
 • 3 Lekko ranni
 • 0 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Odolanowie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 60,69 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  60,7
  woj. wielkopolskie
  65,8
  Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  woj. wielkopolskie
  6,1
  Polska
  5,0
 • 60,69 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  60,7
  woj. wielkopolskie
  74,9
  Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Wielkopolskie
  9,3
  Cały kraj
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  100,0
  Wielkopolskie
  113,8
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 12 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 4 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Odolanowie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 381,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  1 381,5 km
  Wielkopolskie
  848,7 km
  Kraj
  624,0 km
 • 13,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  13,0 km
  woj. wielkopolskie
  7,3 km
  Cała Polska
  5,2 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Odolanów przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 444droga wojewódzka nr 444(Krotoszyn - Sulmierzyce - Biadaszki - Odolanów - Świeca - Czarnylas - Szklarka Przygodzicka - Lubeszczyk - Szklarka Myślniewska - Ostrzeszów)
  • DW 445droga wojewódzka nr 445(Ostrów Wielkopolski - Topola Mała - Gorzyce Małe - Tyrchały Wielkie - Odolanów)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Odolanów przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 355Linia kolejowa nr 355: Ostrów Wielkopolski - Grabowno Wielkie [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Ostrów Wielkopolski - Topola Osiedle - Tarchały Wielkie -Odolanów - Garki - Granowiec - Sośnie Ostrowskie - Pawłów Wielkopolski - Międzybórz Sycowski - Bukowina Sycowska - Twardogóra Sycowska - Grabowno Wielkie)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Odolanowie istnieje 67 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Bartosza

  ul. Bema

  ul. Boczna

  ul. Ceglana

  ul. Chwaliszewska

  ul. Cofalskiego

  ul. Dworcowa

  ul. Dąbrowskiego

  ul. Dąbrówki

  ul. Dębowa

  ul. Fr. Sójki

  ul. Gimnazjalna

  al. Jana Pawła II

  ul. Jarzębinowa

  ul. Jałowcowa

  ul. Jodłowa

  ul. Kaliska

  ul. Kasztanowa

  ul. Kilińskiego

  ul. Klonowa

  ul. Kopernika

  ul. Krotoszyńska

  ul. Krótka

  ul. Kręta

  ul. Kurochowska

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Ludomiry Namysł

  ul. Mostowa

  ul. Nadbaryczna

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Osiedlowa

  ul. Ostrowska

  ul. Parkowa

  ul. Piaskowa

  Plac Kościuszki

  Plac św. Barbary

  ul. Polna

  ul. Poniatowskiego

  ul. Poznańska

  ul. Przemysłowa

  ul. Raszkowska

  Rynek

  ul. Sadowa

  ul. Sosnowa

  ul. Sowińskiego

  ul. Spokojna

  ul. Strzelecka

  ul. Sułkowskiego

  ul. Słoneczna

  ul. Traugutta

  ul. Trzy Mosty

  ul. Wiatraczna

  ul. Wierzbowa

  ul. Wiosenna

  ul. Wiosny Ludów

  os. Wojska Polskiego

  ul. Wąska

  ul. Zacisze

  ul. Zamkowa

  ul. Zborowiecka

  ul. ks. Bartłomieja Piszczygłowy

  ul. Łąkowa

  ul. Świerkowa