Województwo świętokrzyskie w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, noclegi, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki, wynagrodzenie)

Woj. świętokrzyskie - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • 1 244 383 Liczba mieszkańców
 • 11 711 km² Powierzchnia
 • 107 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 44,8% Stopa urbanizacji
 • Kielce Siedziba wojewody
 • al. IX Wieków Kielc 3 Urząd Wojewódzki
 • Agata Wojtyszek Wojewoda
 • Kielce Siedziba sejmiku
 • al. IX Wieków Kielc 3 Urząd Marszałkowski
 • Adam Jarubas Marszałek
 • T Tablica rejestracyjna
Mapa
Identyfikatory
 • 26 TERYT (TERC)
Herb woj. świętokrzyskie
Woj. świętokrzyskie herb
Flaga woj. świętokrzyskie
Woj. świętokrzyskie flaga
 • Miasta na prawach powiatu w woj. świętokrzyskim (1)
 • Kielce

Woj. świętokrzyskie - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Woj. świętokrzyskie ma 1 244 383 mieszkańców, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2018 liczba mieszkańców zmalała o 4,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców świętokrzyskiego w 2050 roku wynosi 976 938, z czego 497 092 to kobiety, a 479 846 mężczyźni.

  Mieszkańcy świętokrzyskiego zawarli w 2017 roku 5 866 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla kraju. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,7% mieszkańców świętokrzyskiego jest stanu wolnego, 57,2% żyje w małżeństwie, 4,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,5% to wdowy/wdowcy.

  Woj. świętokrzyskie ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -3 415. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,73 na 1000 mieszkańców świętokrzyskiego. W 2017 roku urodziło się 10 915 dzieci, w tym 48,9% dziewczynek i 51,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 348 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,76 i jest znacznie mniejszy od średniej dla całego kraju.

  W 2016 roku 52,7% zgonów w świętokrzyskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,9% zgonów w świętokrzyskim były nowotwory, a 4,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności świętokrzyskiego przypada 11.12 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla Polski.

  W 2017 roku zarejestrowano 9 945 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 12 371 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla świętokrzyskiego -2 426. W tym samym roku 344 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 143 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 201.

  61,1% mieszkańców świętokrzyskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców świętokrzyskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1 244 383 Liczba mieszkańców
 • 637 547 Kobiety
 • 606 836 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w świętokrzyskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w świętokrzyskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w świętokrzyskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców świętokrzyskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 976 938 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 497 092 Kobiety
 • 479 846 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w świętokrzyskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w świętokrzyskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w świętokrzyskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców świętokrzyskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 42,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • woj. świętokrzyskie
  42,5 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 44,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Woj. świętokrzyskie, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców świętokrzyskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - Woj. świętokrzyskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Woj. świętokrzyskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Woj. świętokrzyskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,7% Kawalerowie/Panny
 • woj. świętokrzyskie
  27,7%
  Kraj
  28,8%
 • 21,8% Kobiety
  (Panny)
 • 33,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,2% Żonaci/Zamężne
 • woj. świętokrzyskie
  57,2%
  Cały kraj
  55,8%
 • 55,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,5% Wdowcy/Wdowy
 • Województwo
  10,5%
  Cała Polska
  9,6%
 • 17,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Województwo
  4,0%
  Polska
  5,0%
 • 4,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • świętokrzyskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w świętokrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w świętokrzyskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Województwo
  4,7
  Cały kraj
  5,0
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Województwo
  1,4
  Cały kraj
  1,7
 • 5 866 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w świętokrzyskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w świętokrzyskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 10 915 Urodzenia żywe
 • 5 338 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 5 577 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,9%
  51,1%
 • 8,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Województwo
  8,7
  Polska
  10,5
 • 38,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • woj. świętokrzyskie
  38,1
  Cała Polska
  44,2
 • 7.86 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7.86
 • 42.45 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 42.45
 • 89.18 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 89.18
 • 75.64 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 75.64
 • 31.15 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31.15
 • 5.83 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.83
 • 0.16 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.16
 • 3 348 g Średnia waga noworodków
 • 3 269 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 423 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • świętokrzyskie
  3 348 g
  Cały kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 12 Waga 5000g i więcej
 • 12
 • 93 Waga 4500g - 4999g
 • 93
 • 936 Waga 4000g - 4499g
 • 936
 • 3 250 Waga 3500g - 3999g
 • 3 250
 • 4 253 Waga 3000g - 3499g
 • 4 253
 • 1 730 Waga 2500g - 2999g
 • 1 730
 • 435 Waga 2000g - 2499g
 • 435
 • 127 Waga 1500g - 1999g
 • 127
 • 57 Waga 1000g - 1499g
 • 57
 • 18 Waga 600g - 999g
 • 18
 • 4 Waga poniżej 600g
 • 4
 • 1,26 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Województwo
  1,26
  Polska
  1,45
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Województwo
  0,62
  Cała Polska
  0,71
 • 0,76 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Województwo
  0,76
  Cała Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w świętokrzyskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 13 948 Zgony
 • 6 695 Kobiety
  (Zgony)
 • 7 253 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,0%
  52,0%
 • 45 Zgony niemowląt
 • 19 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 26 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 42,2%
  57,8%
 • 11,1 Zgony na 1000 ludności
 • świętokrzyskie
  11,1
  Cała Polska
  10,1
 • 131,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • świętokrzyskie
  131,5
  Cała Polska
  101,5
 • 4,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • świętokrzyskie
  4,2
  Polska
  4,0
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Województwo
  3,3
  Cały kraj
  3,2
 • 1,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  1,8
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w świętokrzyskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 55,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • woj. świętokrzyskie
  55,8%
  Polska
  45,7%
 • 24,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • świętokrzyskie
  24,3%
  Kraj
  26,7%
 • 3,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Województwo
  3,6%
  Kraj
  6,1%
 • 0,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  0,2
  Cała Polska
  5,9
 • 91,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. świętokrzyskie
  91,6
  Cały kraj
  74,3
 • 277,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • woj. świętokrzyskie
  277,6
  Polska
  274,3
 • 272,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  272,5
  Cały kraj
  261,6
 • 638,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 653,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 622,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Województwo
  638,2
  Cała Polska
  469,0
 • 120,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 51,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 186,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Województwo
  120,2
  Polska
  87,7
 • 29,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • świętokrzyskie
  29,6
  Polska
  31,8
 • 8,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • świętokrzyskie
  8,2
  Polska
  8,0
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • świętokrzyskie
  0,8%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 9 945 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 5 185 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 760 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 344 Zameldowania z zagranicy
 • 159 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 185 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 12 371 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 6 628 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 743 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 143 Wymeldowania za granicę
 • 74 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 69 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -2 225 Saldo migracji
 • -1 358 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -867 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -2 426 Saldo migracji wewnętrznych
 • -1 443 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -983 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 201 Saldo migracji zagranicznych
 • 85 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 116 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w świętokrzyskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w świętokrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 13,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Woj. świętokrzyskie, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. świętokrzyskie - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w świętokrzyskim oddano do użytku 3 151 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,53 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w świętokrzyskim to 444 300 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 356 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  84,6% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 14,0% na sprzedaż lub wynajem, 1,1% jako mieszkania spółdzielcze, mieszkania komunalne (0,2%). Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 94,5% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 5,5% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w świętokrzyskim to 5,20 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w świętokrzyskim to 120,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 92,32% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 86,41% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 83,86% mieszkań posiada łazienkę, 78,98% korzysta z centralnego ogrzewania, a 40,32% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w świętokrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 444 300 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 356,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • woj. świętokrzyskie
  356,10
  Cała Polska
  375,70
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 74,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • woj. świętokrzyskie
  74,60 m2
  Polska
  74,00 m2
 • 26,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Województwo
  26,60 m2
  Cały kraj
  27,80 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 3,79 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Województwo
  3,79
  Kraj
  3,82
 • 2,81 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Województwo
  2,81
  Cała Polska
  2,66
 • 0,74 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Województwo
  0,74
  Cały kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w świętokrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 151 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,53 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Województwo
  2,53
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 16 375 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,20 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • świętokrzyskie
  5,20
  Cała Polska
  3,91
 • 13,12 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • woj. świętokrzyskie
  13,12
  Kraj
  18,14
 • 380 075 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 120,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Województwo
  120,6 m2
  Kraj
  92,7 m2
 • 0,30 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Województwo
  0,30 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w świętokrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 92,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • woj. świętokrzyskie
  92,32%
  Cały kraj
  96,83%
 • 86,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Województwo
  86,41%
  Cała Polska
  93,74%
 • 83,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Województwo
  83,86%
  Cały kraj
  91,41%
 • 78,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • woj. świętokrzyskie
  78,98%
  Polska
  82,34%
 • 40,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • świętokrzyskie
  40,32%
  Cała Polska
  55,55%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 1999-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

Woj. świętokrzyskie - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W świętokrzyskim na 1000 mieszkańców pracuje 191 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla kraju. 50,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w świętokrzyskim wynosiło w 2017 roku 8,8% (9,9% wśród kobiet i 7,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia dla Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w świętokrzyskim wynosiło 3 911,49 PLN, co odpowiada 86.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców świętokrzyskiego 103 031 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 94 465 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -8 566.

  38,6% aktywnych zawodowo mieszkańców świętokrzyskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 21,5% w przemyśle i budownictwie, a 13,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w świętokrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 191 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Województwo
  191,0
  Cały kraj
  247,0
 • 8,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 9,9% Kobiety
 • 7,8% Mężczyźni
 • Województwo
  8,8%
  Cała Polska
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w świętokrzyskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w świętokrzyskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w świętokrzyskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w świętokrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 911 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Województwo
  3 911 PLN
  Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w świętokrzyskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w świętokrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 103 031 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 94 465 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -8 566 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,92 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w świętokrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 38,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 38,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 39,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 21,5% Przemysł i budownictwo
 • 11,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 32,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,3% Pozostałe
 • 35,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w świętokrzyskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w świętokrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 238 586 Pracujący ogółem
 • 119 577 Kobiety
 • 119 009 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w świętokrzyskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 16,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,1% W wieku produkcyjnym
 • 54,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Woj. świętokrzyskie, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 63,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • świętokrzyskie
  63,8
  Cały kraj
  63,4
 • 36,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • woj. świętokrzyskie
  36,6
  Cały kraj
  34,0
 • 134,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • świętokrzyskie
  134,4
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 62,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Woj. świętokrzyskie - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W świętokrzyskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 112 296 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 84 820 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 9 681 nowych podmiotów, a 8 234 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (10 548) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (8 880) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (11 309) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (7 046) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w świętokrzyskim najwięcej (7 593) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (107 314) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,6% (1 821) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,8% (26 758) podmiotów, a 74,6% (83 717) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w świętokrzyskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (31.8%) oraz Budownictwo (15.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 112 296 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 1 821 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 26 758 Przemysł i budownictwo
 • 83 717 Pozostała działalność
 • 9 681 Podmioty nowo zarejestrowane w świętokrzyskim w 2017 roku
 • 8 234 Podmioty wyrejestrowane w świętokrzyskim w 2017 roku
 • 84 820 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 107 314 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 107 314
 • 4 034 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 4 034
 • 832 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 832
 • 97 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 97
 • 19 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 19
 • 112 180 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 112 180
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 4
 • 491 Spółdzielnie ogółem
 • 491
 • 7 528 Spółki handlowe ogółem
 • 7 528
 • 741  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 741
 • 222  Spółki handlowe - akcyjne
 • 222
 • 7    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 7
 • 21    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 21
 • 5 924  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 5 924
 • 678    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 678
 • 7 593 Spółki cywilne ogółem
 • 7 593
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 84 820 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 26 951 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 26 951
 • 13 260 Budownictwo
 • 13 260
 • 8 242 Przetwórstwo przemysłowe
 • 8 242
 • 7 377 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 7 377
 • 6 681 Transport i gospodarka magazynowa
 • 6 681
 • 4 939 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 4 939
 • 3 520 Pozostała działalność
 • 3 520
 • 2 644 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 2 644
 • 2 205 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 2 205
 • 2 063 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 2 063
 • 1 862 Informacja i komunikacja
 • 1 862
 • 1 534 Edukacja
 • 1 534
 • 1 404 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 404
 • 786 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 786
 • 679 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 679
 • 535 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 535
 • 85 Górnictwo i wydobywanie
 • 85
 • 53 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 53
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. świętokrzyskie - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w świętokrzyskim stwierdzono 21 085 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,87 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w świętokrzyskim wynosi 79,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców świętokrzyskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,05 (wykrywalność 68%) oraz przeciwko mieniu - 6,84 (wykrywalność 64%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,38 (92%), drogowe - 1,73 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,49 (84%).
 • Przestępstwa stwierdzone w świętokrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - Woj. świętokrzyskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 085 Przestępstwa ogółem
 • 21 085
 • 11 306 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 11 306
 • 6 718 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 6 718
 • 2 163 Przestępstwa drogowe
 • 2 163
 • 614 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 614
 • 8 548 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 8 548
 • 16,87 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • woj. świętokrzyskie
  16,87
  Kraj
  19,62
 • 9,05 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • świętokrzyskie
  9,05
  Polska
  12,07
 • 5,38 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • świętokrzyskie
  5,38
  Kraj
  4,94
 • 1,73 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • świętokrzyskie
  1,73
  Cały kraj
  1,78
 • 0,49 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • świętokrzyskie
  0,49
  Kraj
  0,49
 • 6,84 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  6,84
  Kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Woj. świętokrzyskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Województwo
  80%
  Kraj
  72%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Województwo
  68%
  Polska
  60%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • woj. świętokrzyskie
  92%
  Kraj
  88%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • świętokrzyskie
  98%
  Kraj
  99%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Województwo
  85%
  Kraj
  84%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • świętokrzyskie
  64%
  Kraj
  52%

Woj. świętokrzyskie - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Suma wydatków z budżetu świętokrzyskiego wyniosła w 2017 roku 484,2 mln złotych, co daje 387 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 26.5% w porównaniu do roku 2016. Największa część budżetu świętokrzyskiego - 48% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (14.5%) oraz na Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (9.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 178,0 mln złotych, czyli 36,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu świętokrzyskiego wyniosła w 2017 roku 513,8 mln złotych, co daje 411 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 23.8% w porównaniu do roku 2016. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (52%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (18.7%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (16.9%). W budżecie świętokrzyskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 26,7 złotych na mieszkańca (6,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 50,0 złotych na mieszkańca (12,2%).
 • Wydatki budżetu w świętokrzyskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu świętokrzyskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu województwa i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających powiatów i gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Woj. świętokrzyskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu świętokrzyskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2010 - 2017
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  560,9 mln

  437(100%)

  529,6 mln

  414(100%)

  688,3 mln

  540(100%)

  734,3 mln

  578(100%)

  622,8 mln

  492(100%)

  689,7 mln

  547(100%)

  384,2 mln

  306(100%)

  484,2 mln

  387(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20102011201220132014201520162017
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  193,5 mln

  153(34.5%)

  223,2 mln

  175(42.1%)

  397,3 mln

  312(57.7%)

  417,4 mln

  329(56.8%)

  302,5 mln

  239(48.6%)

  385,6 mln

  307(55.9%)

  156,7 mln

  125(40.8%)

  232,7 mln

  186(48%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  58,7 mln

  46,3(10.5%)

  61,0 mln

  47,8(11.5%)

  66,3 mln

  52,0(9.6%)

  64,6 mln

  50,9(8.8%)

  67,8 mln

  53,6(10.9%)

  69,0 mln

  54,9(10%)

  69,5 mln

  55,5(18.1%)

  70,3 mln

  56,4(14.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  113,7 mln

  89,8(20.3%)

  62,0 mln

  48,5(11.7%)

  53,1 mln

  41,7(7.7%)

  48,6 mln

  38,4(6.6%)

  52,0 mln

  41,2(8.4%)

  45,4 mln

  36,1(6.6%)

  32,0 mln

  25,5(8.3%)

  46,2 mln

  37,0(9.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  45,5 mln

  35,9(8.1%)

  46,4 mln

  36,3(8.8%)

  33,3 mln

  26,1(4.8%)

  31,7 mln

  25,0(4.3%)

  30,9 mln

  24,5(5%)

  31,8 mln

  25,3(4.6%)

  36,7 mln

  29,3(9.5%)

  34,9 mln

  27,9(7.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  25,2 mln

  19,9(4.5%)

  27,8 mln

  21,7(5.2%)

  23,5 mln

  18,5(3.4%)

  23,6 mln

  18,6(3.2%)

  26,3 mln

  20,8(4.2%)

  18,2 mln

  14,5(2.6%)

  19,8 mln

  15,8(5.1%)

  26,1 mln

  21,0(5.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  22,9 mln

  18,1(4.1%)

  27,0 mln

  21,1(5.1%)

  23,0 mln

  18,0(3.3%)

  28,2 mln

  22,2(3.8%)

  28,0 mln

  22,1(4.5%)

  16,8 mln

  13,3(2.4%)

  16,6 mln

  13,2(4.3%)

  24,3 mln

  19,5(5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  35,9 mln

  28,4(6.4%)

  28,4 mln

  22,2(5.4%)

  31,3 mln

  24,5(4.5%)

  37,6 mln

  29,7(5.1%)

  47,8 mln

  37,8(7.7%)

  22,4 mln

  17,8(3.3%)

  21,8 mln

  17,4(5.7%)

  17,2 mln

  13,8(3.5%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  46,1 mln

  36,4(8.2%)

  36,0 mln

  28,1(6.8%)

  43,0 mln

  33,7(6.2%)

  61,5 mln

  48,5(8.4%)

  40,1 mln

  31,7(6.4%)

  30,5 mln

  24,3(4.4%)

  5,9 mln

  4,7(1.5%)

  4,2 mln

  3,4(0.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  395,6 tys

  0,3(0.1%)

  3,7 mln

  3,0(0.5%)

  3,6 mln

  2,9(0.6%)

  3,0 mln

  2,4(0.4%)

  3,3 mln

  2,6(0.9%)

  3,9 mln

  3,1(0.8%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  1,5 mln

  1,2(0.3%)

  1,6 mln

  1,2(0.3%)

  1,6 mln

  1,2(0.2%)

  1,9 mln

  1,5(0.3%)

  2,4 mln

  1,9(0.4%)

  3,8 mln

  3,0(0.5%)

  3,3 mln

  2,7(0.9%)

  3,6 mln

  2,9(0.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,8 mln

  2,2(0.5%)

  3,8 mln

  3,0(0.7%)

  3,2 mln

  2,5(0.5%)

  3,0 mln

  2,3(0.4%)

  3,0 mln

  2,4(0.5%)

  3,1 mln

  2,4(0.4%)

  2,9 mln

  2,3(0.8%)

  3,4 mln

  2,8(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  8,0 mln

  6,3(1.4%)

  6,3 mln

  5,0(1.2%)

  3,7 mln

  2,9(0.5%)

  2,2 mln

  1,7(0.3%)

  2,0 mln

  1,6(0.3%)

  2,0 mln

  1,6(0.3%)

  1,9 mln

  1,5(0.5%)

  2,4 mln

  1,9(0.5%)

  Nauka

  [Dział 730]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 mln

  1,6(0.5%)

  2,2 mln

  1,8(0.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  614,3 tys

  0,5(0.1%)

  733,3 tys

  0,6(0.1%)

  1,2 mln

  0,9(0.2%)

  2,1 mln

  1,7(0.3%)

  2,2 mln

  1,7(0.3%)

  5,0 mln

  4,0(0.7%)

  2,8 mln

  2,3(0.7%)

  2,0 mln

  1,6(0.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  523,8 tys

  0,4(0.1%)

  665,2 tys

  0,5(0.1%)

  1,0 mln

  0,8(0.2%)

  1,7 mln

  1,3(0.2%)

  1,7 mln

  1,3(0.3%)

  2,0 mln

  1,6(0.3%)

  1,8 mln

  1,5(0.5%)

  2,0 mln

  1,6(0.4%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1,6 mln

  1,3(0.3%)

  1,2 mln

  1,0(0.2%)

  1,5 mln

  1,2(0.2%)

  2,5 mln

  1,9(0.3%)

  3,8 mln

  3,0(0.6%)

  44,8 mln

  35,6(6.5%)

  3,3 mln

  2,7(0.9%)

  1,8 mln

  1,5(0.4%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  12,3 tys

  0,0(0%)

  49,7 tys

  0,0(0%)

  39,1 tys

  0,0(0%)

  39,8 tys

  0,0(0%)

  9,7 tys

  0,0(0%)

  60,7 tys

  0,0(0%)

  2,1 mln

  1,7(0.6%)

  1,1 mln

  0,9(0.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  773,4 tys

  0,6(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  530,0 tys

  0,4(0.1%)

  37,6 tys

  0,0(0%)

  70,4 tys

  0,1(0%)

  529,7 tys

  0,4(0.1%)

  551,0 tys

  0,4(0.1%)

  298,0 tys

  0,2(0%)

  125,6 tys

  0,1(0%)

  759,2 tys

  0,6(0.2%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  258,3 tys

  0,2(0%)

  538,7 tys

  0,4(0.1%)

  626,8 tys

  0,5(0.1%)

  633,8 tys

  0,5(0.1%)

  617,3 tys

  0,5(0.1%)

  774,4 tys

  0,6(0.1%)

  708,9 tys

  0,6(0.2%)

  721,7 tys

  0,6(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,9 mln

  1,5(0.3%)

  840,0 tys

  0,7(0.2%)

  510,0 tys

  0,4(0.1%)

  100,0 tys

  0,1(0%)

  1,2 mln

  0,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  139,8 tys

  0,1(0%)

  654,4 tys

  0,5(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  519,4 tys

  0,4(0.1%)

  807,0 tys

  0,6(0.2%)

  2,5 mln

  2,0(0.4%)

  1,2 mln

  0,9(0.2%)

  4,0 mln

  3,2(0.6%)

  4,5 mln

  3,6(0.6%)

  540,4 tys

  0,4(0.1%)

  202,9 tys

  0,2(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  919,4 tys

  0,7(0.2%)

  632,2 tys

  0,5(0.1%)

  539,9 tys

  0,4(0.1%)

  588,8 tys

  0,5(0.1%)

  822,8 tys

  0,7(0.1%)

  350,8 tys

  0,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  383,1 tys

  0,3(0.1%)

  441,7 tys

  0,3(0.1%)

  722,2 tys

  0,6(0.1%)

  230,2 tys

  0,2(0%)

  647

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  83,9 tys

  0,1(0%)

  226,2 tys

  0,2(0%)

  239,4 tys

  0,2(0%)

  255,5 tys

  0,2(0%)

  498,8 tys

  0,4(0.1%)

  438,3 tys

  0,3(0.1%)

  205,8 tys

  0,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  187,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  876,1 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w świętokrzyskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu świętokrzyskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu województwa i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających powiatów i gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Woj. świętokrzyskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu świętokrzyskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2010 - 2017
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  520,8 mln

  405(100%)

  516,0 mln

  403(100%)

  593,1 mln

  465(100%)

  639,6 mln

  504(100%)

  633,1 mln

  500(100%)

  664,3 mln

  527(100%)

  416,6 mln

  332(100%)

  513,8 mln

  411(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20102011201220132014201520162017
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  259,3 mln

  205(49.8%)

  225,0 mln

  176(43.6%)

  309,3 mln

  243(52.1%)

  319,8 mln

  252(50%)

  281,6 mln

  223(44.5%)

  208,7 mln

  166(31.4%)

  181,7 mln

  145(43.6%)

  267,3 mln

  214(52%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  84,6 mln

  66,8(16.2%)

  115,3 mln

  90,2(22.3%)

  95,2 mln

  74,8(16.1%)

  87,4 mln

  68,9(13.7%)

  92,9 mln

  73,5(14.7%)

  101,2 mln

  80,5(15.2%)

  94,9 mln

  75,8(22.8%)

  96,1 mln

  77,1(18.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  40,0 mln

  31,6(7.7%)

  88,3 mln

  69,1(17.1%)

  102,1 mln

  80,2(17.2%)

  137,5 mln

  108(21.5%)

  165,0 mln

  131(26.1%)

  232,8 mln

  185(35%)

  69,8 mln

  55,7(16.8%)

  87,0 mln

  69,7(16.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  105,8 mln

  83,5(20.3%)

  55,0 mln

  43,0(10.7%)

  45,4 mln

  35,6(7.7%)

  42,9 mln

  33,9(6.7%)

  47,8 mln

  37,8(7.6%)

  38,7 mln

  30,8(5.8%)

  25,2 mln

  20,1(6%)

  41,6 mln

  33,3(8.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  18,2 mln

  14,4(3.5%)

  18,3 mln

  14,3(3.5%)

  22,3 mln

  17,5(3.8%)

  22,2 mln

  17,5(3.5%)

  24,7 mln

  19,6(3.9%)

  22,7 mln

  18,0(3.4%)

  20,4 mln

  16,3(4.9%)

  4,2 mln

  3,3(0.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,0 mln

  3,1(0.8%)

  2,8 mln

  2,2(0.5%)

  3,4 mln

  2,7(0.6%)

  3,5 mln

  2,8(0.5%)

  3,3 mln

  2,6(0.5%)

  4,7 mln

  3,7(0.7%)

  4,2 mln

  3,4(1%)

  3,7 mln

  3,0(0.7%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  1,1 mln

  0,9(0.2%)

  1,1 mln

  0,9(0.2%)

  1,1 mln

  0,9(0.2%)

  1,6 mln

  1,2(0.2%)

  2,9 mln

  2,3(0.5%)

  2,5 mln

  2,0(0.4%)

  3,2 mln

  2,6(0.8%)

  2,3 mln

  1,9(0.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  223,7 tys

  0,2(0%)

  316,7 tys

  0,2(0.1%)

  606,5 tys

  0,5(0.1%)

  1,5 mln

  1,2(0.2%)

  1,6 mln

  1,3(0.3%)

  2,3 mln

  1,8(0.3%)

  2,1 mln

  1,6(0.5%)

  2,0 mln

  1,6(0.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,8 mln

  1,4(0.3%)

  1,3 mln

  1,0(0.2%)

  2,4 mln

  1,9(0.4%)

  2,4 mln

  1,9(0.4%)

  3,0 mln

  2,3(0.5%)

  1,2 mln

  1,0(0.2%)

  1,2 mln

  1,0(0.3%)

  1,7 mln

  1,4(0.3%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  1,1 mln

  0,8(0.2%)

  1,6 mln

  1,2(0.3%)

  5,9 mln

  4,6(1%)

  15,4 mln

  12,1(2.4%)

  1,2 mln

  0,9(0.2%)

  4,1 mln

  3,3(0.6%)

  1,2 mln

  0,9(0.3%)

  1,4 mln

  1,1(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  35,1 tys

  0,0(0%)

  56,9 tys

  0,0(0%)

  684,7 tys

  0,5(0.1%)

  2,1 mln

  1,7(0.3%)

  54,7 tys

  0,0(0%)

  180,9 tys

  0,1(0%)

  6,7 mln

  5,4(1.6%)

  1,3 mln

  1,0(0.3%)

  Nauka

  [Dział 730]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  554,3 tys

  0,4(0.1%)

  674,1 tys

  0,5(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,0 mln

  1,5(0.4%)

  436,1 tys

  0,3(0.1%)

  451,2 tys

  0,4(0.1%)

  226,9 tys

  0,2(0%)

  321,5 tys

  0,3(0.1%)

  285,1 tys

  0,2(0%)

  119,3 tys

  0,1(0%)

  629,7 tys

  0,5(0.1%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  221,6 tys

  0,2(0%)

  488,9 tys

  0,4(0.1%)

  572,3 tys

  0,4(0.1%)

  604,0 tys

  0,5(0.1%)

  582,7 tys

  0,5(0.1%)

  671,0 tys

  0,5(0.1%)

  617,7 tys

  0,5(0.1%)

  624,9 tys

  0,5(0.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  111,9 tys

  0,1(0%)

  113,7 tys

  0,1(0%)

  118,9 tys

  0,1(0%)

  254,2 tys

  0,2(0%)

  455,7 tys

  0,4(0.1%)

  1,0 mln

  0,8(0.2%)

  338,8 tys

  0,3(0.1%)

  345,6 tys

  0,3(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  3,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  78,2 tys

  0,1(0%)

  4,3 mln

  3,4(0.7%)

  37,7 mln

  30,0(5.7%)

  2,3 mln

  1,8(0.5%)

  80,4 tys

  0,1(0%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  384,0 tys

  0,3(0.1%)

  424,1 tys

  0,3(0.1%)

  909,5 tys

  0,7(0.2%)

  1,7 mln

  1,3(0.3%)

  1,9 mln

  1,5(0.3%)

  4,7 mln

  3,7(0.7%)

  2,1 mln

  1,6(0.5%)

  23,4 tys

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  400,7 tys

  0,3(0.1%)

  4,6 mln

  3,6(0.9%)

  1,7 mln

  1,3(0.3%)

  35,3 tys

  0,0(0%)

  31,5 tys

  0,0(0%)

  8,5 tys

  0,0(0%)

  39,9 tys

  0,0(0%)

  18,8 tys

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  670,9 tys

  0,5(0.1%)

  543,0 tys

  0,4(0.1%)

  449,5 tys

  0,4(0.1%)

  11,1 tys

  0,0(0%)

  19,3

  0,0(0%)

  295,8 tys

  0,2(0%)

  4,2 tys

  0,0(0%)

  0,7

  0,0(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  56,7 tys

  0,0(0%)

  87,7 tys

  0,1(0%)

  87,9 tys

  0,1(0%)

  84,1 tys

  0,1(0%)

  60,5 tys

  0,0(0%)

  58,4 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  12,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  639

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  84,0 tys

  0,1(0%)

  228,5 tys

  0,2(0%)

  237,5 tys

  0,2(0%)

  255,6 tys

  0,2(0%)

  499,4 tys

  0,4(0.1%)

  436,5 tys

  0,3(0.1%)

  52,1

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  210,3 tys

  0,2(0%)

  103,5 tys

  0,1(0%)

  624

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  97,4 tys

  0,1(0%)

  280,1 tys

  0,2(0%)

  175

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  400,0 tys

  0,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  187,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  876,1 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Woj. świętokrzyskie - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 275 850 mieszkańców świętokrzyskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 134 456 kobiet oraz 141 394 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 16,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 10,7% średnie ogólnokształcące, a 18,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,3% mieszkańców świętokrzyskiego, gimnazjalnym 5,4%, natomiast 22,2% podstawowym ukończonym. 1,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy świętokrzyskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w świętokrzyskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,1%) oraz wyższe (19,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,4%) oraz średnie zawodowe (20,5%).

  16,1% mieszkańców świętokrzyskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,9% wśród dziewczynek i 16,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 768 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,14 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,4% ludności (26,4% wśród dziewczynek i 26,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,69.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,3% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,4% wśród dziewczyn i 12,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 98,86.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,3% mieszkańców (13,2% wśród dziewczyn i 13,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27 uczniów. 23 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,9% mieszkańców świętokrzyskiego w wieku potencjalnej nauki (32,1% kobiet i 31,7% mężczyzn).

 • 16,8% Wykształcenie wyższe
 • woj. świętokrzyskie
  16,8%
  Cała Polska
  17,9%
 • 19,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 24,5% W miastach
  (wyższe)
 • 10,6% Na wsi
  (wyższe)
 • 31,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • woj. świętokrzyskie
  31,5%
  Cała Polska
  33,3%
 • 33,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 38,1% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 26,1% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Województwo
  2,5%
  Kraj
  2,7%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,8% W miastach
  (policealne)
 • 1,5% Na wsi
  (policealne)
 • 10,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • świętokrzyskie
  10,7%
  Kraj
  12,4%
 • 13,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,1% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,6% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Województwo
  18,3%
  Kraj
  18,1%
 • 16,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,2% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 15,9% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 22,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Województwo
  22,3%
  Cały kraj
  22,9%
 • 15,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 18,0% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,8% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • woj. świętokrzyskie
  5,4%
  Cała Polska
  5,2%
 • 4,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,5% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,1% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 22,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • woj. świętokrzyskie
  22,2%
  Cały kraj
  19,3%
 • 24,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 14,1% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 28,8% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • woj. świętokrzyskie
  1,7%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,5% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w świętokrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 768 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • świętokrzyskie
  768,0
  Kraj
  811,0
 • 1,14 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • woj. świętokrzyskie
  1,14
  Kraj
  1,01
 •  
 • 1 719,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 1 710,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 48,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 45,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 579,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 567,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 0,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 207,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 206,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w świętokrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 94,69 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • świętokrzyskie
  94,69
  Cała Polska
  96,62
 • 91,39 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • woj. świętokrzyskie
  91,39
  Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Woj. świętokrzyskie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Woj. świętokrzyskie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Województwo
  16,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 5 744,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 5 010,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 733,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 267,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 241,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w świętokrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 98,86 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Województwo
  98,86
  Kraj
  100,01
 • 91,66 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • świętokrzyskie
  91,66
  Cała Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Woj. świętokrzyskie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Woj. świętokrzyskie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • świętokrzyskie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 7 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 7
 • 4 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 4
 •  
 • 3 046,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 2 322,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 724,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 224,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 184,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 40,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w świętokrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w świętokrzyskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 27 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Województwo
  27,0
  Cała Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 27 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 27
 • 28 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 28
 • 10 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 10
 • 24 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 24
 • 1 243,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 895,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 348,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 6,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 84,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 65,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Województwo
  23,0
  Polska
  24,0
 • 23 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 23
 • 23 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 23
 • 7 Technika dla młodzieży specjalne
 • 7
 • 23 Ogólnokształcące szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe
 • 23
 • 1 614,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 1 059,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 555,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika specjalne dla młodzieży)
 • 13,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • woj. świętokrzyskie
  21,0
  Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 21 Szkoły policealne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 21
 • 9 Szkoły policealne specjalne dla młodzieży
 • 9
 • 21 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 21
 • 89,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 68,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne specjalne dla młodzieży)
 • 3,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 181,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 118,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 62,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w świętokrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 16,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Woj. świętokrzyskie, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Woj. świętokrzyskie, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Woj. świętokrzyskie, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. świętokrzyskie - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w świętokrzyskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w świętokrzyskim znajdowało się 101 hoteli (1 ★★★★★, 11 ★★★★, 42 ★★★, 39 ★★, 5 , 3 w trakcie kategoryzacji), 10 moteli (1 ★★★★★, 1 ★★★, 4 ★★, 4 ) oraz 16 pensjonatów (2 ★★★★, 11 ★★★, 1 ★★, 1 , 1 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 74 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 13
  • schroniska młodzieżowe: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 13 (całoroczne: 12)
  • ośrodki wczasowe: 10 (całoroczne: 4)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 9 (całoroczne: 7)
  • hostele: 2
  • zespoły domków turystycznych: 6 (całoroczne: 2)
  • kempingi: 4 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • zakłady uzdrowiskowe: 8
  • pokoje gościnne: 19 (całoroczne: 16)
  • kwatery agroturystyczne: 28 (całoroczne: 23)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 7 (całoroczne: 4)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 83
  • drzwi automatycznie otwierane: 29
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 48
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 68


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 111 (liczba sal: 222, liczba miejsc: 18 576)
  • z nagłośnieniem: 99
  • z projektorem multimedialnym: 96
  • z zestawem do wideokonferencji: 33
  • z obsługą techniczną: 58
  • z ekranem: 102
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 89
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 80
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 185


 • Domy i ośrodki kultury w świętokrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w świętokrzyskim: 123 (publiczne: 108, prywatne: 15), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 70 (przystosowane wejście do budynku: 69, udogodnienia wewnątrz budynku: 50). W świętokrzyskim 59 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 13 049 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 6 911 (uczestnicy: 1 300 995)
  • seanse filmowe: 909 (uczestnicy: 37 552)
  • wystawy: 479 (uczestnicy: 97 902)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 311 (uczestnicy: 160 403)
  • koncerty: 1 125 (uczestnicy: 401 661)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 048 (uczestnicy: 51 974)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 822 (uczestnicy: 130 700)
  • konkursy: 399 (uczestnicy: 32 919)
  • pokazy teatralne: 424 (uczestnicy: 96 897)
  • konferencje: 83 (uczestnicy: 7 240)
  • interdyscyplinarne: 170 (uczestnicy: 102 747)
  • warsztaty: 799 (uczestnicy: 47 388)
  • inne: 342 (uczestnicy: 133 612)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 769 (członkowie: 15 348)
  • plastyczne/techniczne: 139 (członkowie: 2 205)
  • taneczne: 95 (członkowie: 1 932)
  • muzyczne: 92 (członkowie: 1 234)
  • informatyczne: 19 (członkowie: 294)
  • fotograficzne i filmowe: 17 (członkowie: 255)
  • teatralne: 41 (członkowie: 603)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 56 (członkowie: 1 269)
  • literackie: 4 (członkowie: 65)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 50 (członkowie: 3 275)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 21 (członkowie: 385)
  • koło gospodyń wiejskich: 194 (członkowie: 3 020)
  • inne: 41 (członkowie: 811)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 253 (absolwenci: 5 486)
  • języków obcych: 8 (absolwenci: 256)
  • plastyczne: 37 (absolwenci: 702)
  • nauki gry na instrumentach: 97 (absolwenci: 2 314)
  • tańca: 31 (absolwenci: 765)
  • komputerowe: 3 (absolwenci: 80)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 7
  • filmowe: 7
  • plastyczne: 74
  • muzyczne: 64
  • politechniczne: 2
  • studia radiowe: 6
  • studia telewizyjne: 1
  • komputerowe: 41
  • ceramiczne: 8
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 4
  • sale baletowe/taneczne: 45
  • inne: 13


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 542 (członkowie: 9 277)
  • teatralne: 65 (członkowie: 1 123)
  • muzyczne - instrumentalne: 96 (członkowie: 1 211)
  • wokalne i chóry: 96 (członkowie: 1 588)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 160 (członkowie: 2 339)
  • taneczne: 117 (członkowie: 2 893)
  • inne: 8 (członkowie: 123)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w świętokrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w świętokrzyskim działało 15 kin posiadających 33 sale z 7 601 miejscami na widowni. Odbyło się 47 979 seansów, na które przyszło 1 171 981 widzów, w tym 9 881 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 349 961 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 13 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 11 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Teatry w świętokrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w świętokrzyskim siedzibę miały 3 teatry (teatr dramatyczny: 1, teatr muzyczny rozrywkowy, operetka: 1, teatr lalkowy: 1). Odbyły się 743 przedstawienia/widowiska w stałych salach teatralnych, na które przyszło 105 290 widzów.

  Dla porównania w 2009 roku siedzibę w świętokrzyskim miały 2 teatry. Odbyło się 561 przedstawień, na które przyszło 85 934 widzów.

  Przedstawienia teatralne i widzowie w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w świętokrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w świętokrzyskim działały 32 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 11). Odnotowano 647 057 zwiedzających, co daje 5 178 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 20 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 15 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w świętokrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w świętokrzyskim działało 270 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 4 272 010 wolumenów oraz 2 239 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 745 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 114 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 62 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 296 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 4 469 818 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 1 468
  • dostępne dla czytelników: 915
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 894
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 121
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 66
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 123
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 142
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 114
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 66


 • Biblioteki naukowe w świętokrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w świętokrzyskim działało 38 bibliotek i filii naukowych posiadającychksięgozbiór liczący 1 892 191 wolumenów w tym ziobry specjalne: 131 270. Odnotowano 28 264 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 204 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działało 49 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 1 717 687 wolumenów. Odnotowano 95 287 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 561
  • dostępne dla czytelników: 294
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 261
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 31
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 11
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 19
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 28
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 24
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 10


 • Kluby sportowe w świętokrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w świętokrzyskim działało 367 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 21 629 członków. Zarejestrowano 23 009 ćwiczących (mężczyźni: 17 172, kobiety: 5 837, chłopcy do lat 18: 11 820, dziewczęta do lat 18: 4 808). Aktywnych było 689 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (505), instruktora sportowego (507) oraz inne osoby (181).

  Ćwiczący w klubach sportowych w świętokrzyskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. świętokrzyskie - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Woj. świętokrzyskie i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 roku w wyniku 1 235 wypadków drogowych w świętokrzyskim odnotowano 115 ofiar śmiertelnych oraz 1 529 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 99,0 wypadków (znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 9,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla Polski). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 11,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 156,9 rannych (znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2017 roku w świętokrzyskim zarejestrowanych było 943 817 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 657 700 samochodów osobowych (524,9 na każdy 1000 mieszkańców - mniej od wartości dla kraju), 122 567 samochodów ciężarowych (106,9 - znacznie więcej od wartości dla Polski), 4 676 autobusów (3,7 - znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 11 382 ciągników siodłowych (9,1 - nieznacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 46 105 motocykli (36,8 - nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,0 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,6 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 21,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 14,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 26,1 lat.


  W 2017 roku w świętokrzyskim znajdowało się 240 km ścieżek rowerowych, 15,1 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 860 taksówek oraz 861 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 1 235 Wypadki drogowe
 • 115 Ofiary śmiertelne
 • 1 529 Ranni
 • Wypadki drogowe w świętokrzyskim w latach 2000 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 99,00 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • woj. świętokrzyskie
  99,0
  Cała Polska
  85,2
 • 9,20 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Województwo
  9,2
  Polska
  7,4
 • 11,80 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Województwo
  11,8
  Kraj
  9,6
 • 156,90 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • woj. świętokrzyskie
  156,9
  Kraj
  133,2
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 943 817 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w świętokrzyskim w 2016 roku
 • 657 700 Samochody osobowe
 • 122 567 Samochody ciężarowe
 • 9 364 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 4 676 Autobusy
 • 6 282 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 11 398 Ciągniki samochodowe
 • 11 382   Ciągniki siodłowe
 • 95 088 Ciągniki rolnicze
 • 46 105 Motocykle
 • 16 866   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 44 949 Motorowery
 • 657 700Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w świętokrzyskim
 • Samochody osobowe w świętokrzyskim w latach 2003 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 524,9 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • woj. świętokrzyskie
  524,9
  Cała Polska
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg162 810
  • 1400-1649 kg188 328
  • 1650-1899 kg164 262
  • 1900 kg i więcej142 300
 • 162 810 do 1399 kg
 • 188 328 1400-1649 kg
 • 164 262 1650-1899 kg
 • 142 300 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 249 437 do 1399 cm3
 • 249 437
 • 363 185 1400-1999 cm3
 • 363 185
 • 45 078 2000 i więcej cm3
 • 45 078
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w świętokrzyskim w latach 2003 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna334 937
  • olej napędowy204 173
  • gaz (LPG)106 075
  • pozostałe12 515
 • 334 937 benzyna
 • 204 173 olej napędowy
 • 106 075 gaz (LPG)
 • 12 515 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 9 617 do 1 roku
 • 9 617
 • 5 338 2 lata
 • 5 338
 • 5 244 3 lata
 • 5 244
 • 15 649 4-5 lat
 • 15 649
 • 19 773 6-7 lat
 • 19 773
 • 36 510 8-9 lat
 • 36 510
 • 44 233 10-11 lat
 • 44 233
 • 115 849 12-15 lat
 • 115 849
 • 165 109 16-20 lat
 • 165 109
 • 88 333 21-25 lat
 • 88 333
 • 58 629 26-30 lat
 • 58 629
 • 93 416 31 lat i więcej
 • 93 416
 • 19,0 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w świętokrzyskim
 • świętokrzyskie
  19,0 lat
  Cała Polska
  17,9 lat
 • 122 567Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w świętokrzyskim
 • Samochody ciężarowe w świętokrzyskim w latach 2003 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 106,9 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • świętokrzyskie
  106,9
  Polska
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 59 438 do 999 kg
 • 59 438
 • 34 870 1000-1499 kg
 • 34 870
 • 9 105 1500-2999 kg
 • 9 105
 • 1 045 3000-3499 kg
 • 1 045
 • 2 286 3500-4999 kg
 • 2 286
 • 7 690 5000-6999 kg
 • 7 690
 • 3 575 7000-9999 kg
 • 3 575
 • 3 089 10000-14999 kg
 • 3 089
 • 1 469 15000 kg i więcej
 • 1 469
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna27 755
  • olej napędowy82 355
  • gaz (LPG)6 205
  • pozostałe6 252
 • 27 755 benzyna
 • 82 355 olej napędowy
 • 6 205 gaz (LPG)
 • 6 252 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 1 831 do 1 roku
 • 1 831
 • 1 331 2 lata
 • 1 331
 • 1 120 3 lata
 • 1 120
 • 2 925 4-5 lat
 • 2 925
 • 6 159 6-7 lat
 • 6 159
 • 6 698 8-9 lat
 • 6 698
 • 6 631 10-11 lat
 • 6 631
 • 17 507 12-15 lat
 • 17 507
 • 23 968 16-20 lat
 • 23 968
 • 12 607 21-25 lat
 • 12 607
 • 11 751 26-30 lat
 • 11 751
 • 30 039 31 lat i więcej
 • 30 039
 • 20,6 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w świętokrzyskim
 • świętokrzyskie
  20,6 lat
  Cała Polska
  18,2 lat
 • 4 676Liczba autobusów zarejestrowanych w świętokrzyskim
 • Autobusy w świętokrzyskim w latach 2003 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,7 Autobusy na 1000 ludności
 • woj. świętokrzyskie
  3,7
  Polska
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna187
  • olej napędowy4 384
  • gaz (LPG)11
  • pozostałe94
 • 187 benzyna
 • 4 384 olej napędowy
 • 11 gaz (LPG)
 • 94 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 51 do 1 roku
 • 51
 • 30 2 lata
 • 30
 • 43 3 lata
 • 43
 • 71 4-5 lat
 • 71
 • 139 6-7 lat
 • 139
 • 203 8-9 lat
 • 203
 • 185 10-11 lat
 • 185
 • 568 12-15 lat
 • 568
 • 1 135 16-20 lat
 • 1 135
 • 537 21-25 lat
 • 537
 • 538 26-30 lat
 • 538
 • 1 176 31 lat i więcej
 • 1 176
 • 21,8 lat Szacowany średni wiek autobusów w świętokrzyskim
 • woj. świętokrzyskie
  21,8 lat
  Cała Polska
  20,5 lat
 • 11 382Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w świętokrzyskim
 • Ciągniki siodłowe w świętokrzyskim w latach 2003 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 9,1 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Województwo
  9,1
  Cała Polska
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna43
  • olej napędowy11 126
  • gaz (LPG)31
  • pozostałe182
 • 43 benzyna
 • 11 126 olej napędowy
 • 31 gaz (LPG)
 • 182 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 115 do 1 roku
 • 115
 • 79 2 lata
 • 79
 • 201 3 lata
 • 201
 • 877 4-5 lat
 • 877
 • 712 6-7 lat
 • 712
 • 1 757 8-9 lat
 • 1 757
 • 1 296 10-11 lat
 • 1 296
 • 1 865 12-15 lat
 • 1 865
 • 1 972 16-20 lat
 • 1 972
 • 1 006 21-25 lat
 • 1 006
 • 693 26-30 lat
 • 693
 • 809 31 lat i więcej
 • 809
 • 14,9 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w świętokrzyskim
 • świętokrzyskie
  14,9 lat
  Polska
  11,9 lat
 • 46 105Liczba motocykli zarejestrowanych w świętokrzyskim
 • Motocykle w świętokrzyskim w latach 2003 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 36,8 Motocykle na 1000 ludności
 • Województwo
  36,8
  Polska
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 1 053 do 1 roku
 • 1 053
 • 297 2 lata
 • 297
 • 218 3 lata
 • 218
 • 747 4-5 lat
 • 747
 • 1 092 6-7 lat
 • 1 092
 • 1 699 8-9 lat
 • 1 699
 • 1 809 10-11 lat
 • 1 809
 • 3 368 12-15 lat
 • 3 368
 • 4 195 16-20 lat
 • 4 195
 • 2 463 21-25 lat
 • 2 463
 • 6 139 26-30 lat
 • 6 139
 • 23 025 31 lat i więcej
 • 23 025
 • 26,1 lat Szacowany średni wiek motocykli w świętokrzyskim
 • Województwo
  26,1 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 240 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 108 km  Będących pod zarządem gminy
 • 38 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 93 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w świętokrzyskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 204,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Województwo
  204,7 km
  Kraj
  388,2 km
 • 1,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • woj. świętokrzyskie
  1,9 km
  Kraj
  3,2 km
 • 15,1 km Długość bus-pasów
 • 861 Liczba licencji na taksówki
 • 860 Liczba taksówek