Żabno w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Żabno - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Żabno to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu tarnowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Żabno.
 • 4 248 Liczba mieszkańców
 • 11,1 km² Powierzchnia
 • 381,7 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 183 m n.p.m Wysokość
 • sprzed 1385 do 1905, odzyskane w 1934 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 14 Numer kierunkowy
 • KTA Tablice rejestracyjne
 • Marta Danuta Herduś Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 20.886250.1333 Współrzędne GPS
 • 1216154 TERYT (TERC)
 • 0982641 SIMC
Herb miasta Żabno
Żabno herb
Flaga miasta Żabno
Żabno flaga

Żabno - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
33-240Poczta Żabno koło Tarnowa
33-240Skrytki Pocztowe Poczta Żabno koło Tarnowa

Żabno - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Żabnie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Tarnowie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kościuszki 32
33-100 Tarnów
Urząd Miejski w Żabnie
(14) 645-60-12
(14) 645-64-20
ul. Władysława Jagiełły 1
33-240 Żabno

Żabno - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Żabno jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 248, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 1,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2017 roku 17 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  32,7% mieszkańców Żabna jest stanu wolnego, 56,7% żyje w małżeństwie, 1,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,6% to wdowy/wdowcy.

  Żabno ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 9. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 2,12 na 1000 mieszkańców Żabna. W 2017 roku urodziło się 37 dzieci, w tym 51,4% dziewczynek i 48,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 258 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,24 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 48,8% zgonów w Żabnie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,2% zgonów w Żabnie były nowotwory, a 4,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Żabna przypada 6.62 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 33 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 31 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Żabna 2. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 22 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -22.

  63,4% mieszkańców Żabna jest w wieku produkcyjnym, 15,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Żabna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 248 Liczba mieszkańców
 • 2 177 Kobiety
 • 2 071 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Żabnie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Żabnie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Żabnie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Żabna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  41,6 lat
  Województwo
  40,5 lat
  Polska
  41,4 lat
 • 42,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Żabno, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Żabna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Żabno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Żabno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Żabno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,7% Kawalerowie/Panny
 • Żabno
  32,8%
  Województwo
  30,6%
  Polska
  28,8%
 • 26,9% Kobiety
  (Panny)
 • 39,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,7% Żonaci/Zamężne
 • Żabno
  56,7%
  Małopolskie
  56,8%
  Cały kraj
  55,8%
 • 56,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,6% Wdowcy/Wdowy
 • Żabno
  8,5%
  Małopolskie
  8,9%
  Polska
  9,6%
 • 14,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 1,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Żabno
  1,5%
  Województwo
  3,4%
  Cały kraj
  5,0%
 • 1,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • Miasto
  0,4%
  woj. małopolskie
  0,4%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Żabnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Żabnie w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Miasto
  4,0
  Województwo
  5,4
  Cała Polska
  5,0
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Żabno
  1,0
  Województwo
  1,3
  Polska
  1,7
 • 17 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Żabnie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Żabnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 9 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 5 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 4 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 2,12 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Żabno
  2,1
  Województwo
  1,9
  Polska
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Żabnie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Żabnie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Żabnie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Żabnie w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 37 Urodzenia żywe
 • 19 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 18 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 51,4%
  48,6%
 • 8,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Żabno
  8,7
  Województwo
  11,3
  Polska
  10,5
 • 43,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  43,1
  woj. małopolskie
  46,2
  Kraj
  44,2
 • 6.54 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6.54
 • 42.85 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 42.85
 • 104.54 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 104.54
 • 83.15 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 83.15
 • 37.92 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 37.92
 • 7.6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.6
 • 0.3 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.3
 • 3 258 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 198 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 319 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 258 g
  woj. małopolskie
  3 333 g
  Cały kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 118 Waga 4000g - 4499g
 • 118
 • 572 Waga 3500g - 3999g
 • 572
 • 897 Waga 3000g - 3499g
 • 897
 • 409 Waga 2500g - 2999g
 • 409
 • 97 Waga 2000g - 2499g
 • 97
 • 23 Waga 1500g - 1999g
 • 23
 • 18 Waga 1000g - 1499g
 • 18
 • 10 Waga 600g - 999g
 • 10
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,41 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,41
  woj. małopolskie
  1,49
  Cały kraj
  1,45
 • 0,71 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,71
  Małopolskie
  0,72
  Cały kraj
  0,71
 • 1,24 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  1,24
  Województwo
  1,20
  Cały kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w Żabnie w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 28 Zgony
 • 13 Kobiety
  (Zgony)
 • 15 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,4%
  53,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 6,6 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  6,6
  Małopolskie
  9,1
  Kraj
  10,1
 • 86,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  86,0
  Województwo
  84,5
  Kraj
  101,5
 • 2,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  2,5
  woj. małopolskie
  3,4
  Cała Polska
  4,0
 • 2,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Żabno
  2,1
  Małopolskie
  2,5
  Kraj
  3,2
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  1,2
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie tarnowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 48,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  48,0%
  woj. małopolskie
  50,2%
  Polska
  45,7%
 • 27,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  27,8%
  Małopolskie
  28,1%
  Kraj
  26,7%
 • 4,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  4,8%
  Małopolskie
  4,6%
  Polska
  6,1%
 • 5,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  5,3
  Polska
  5,9
 • 72,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  72,9
  Cała Polska
  74,3
 • 238,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  238,8
  Małopolskie
  261,6
  Kraj
  274,3
 • 248,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  248,4
  Cała Polska
  261,6
 • 413,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 438,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 387,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  413,2
  woj. małopolskie
  467,3
  Cała Polska
  469,0
 • 55,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 21,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 87,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Żabno
  55,0
  Województwo
  72,0
  Kraj
  87,7
 • 24,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  24,8
  Małopolskie
  31,1
  Cała Polska
  31,8
 • 6,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Żabno
  6,9
  Województwo
  7,3
  Cały kraj
  8,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,9%
  Małopolskie
  0,8%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 33 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 16 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 31 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 18 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 22 Wymeldowania za granicę
 • 10 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 12 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -20 Saldo migracji
 • -12 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 2 Saldo migracji wewnętrznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -22 Saldo migracji zagranicznych
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -12 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Żabnie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Żabnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 12,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Żabno, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Żabno - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Żabnie oddano do użytku 9 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,12 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Żabnie to 1 181 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 278 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Żabnie to 5,89 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Żabnie to 163,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,48% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,60% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,50% mieszkań posiada łazienkę, 86,71% korzysta z centralnego ogrzewania, a 90,86% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Żabnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 181 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 277,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Żabno
  277,80
  Województwo
  343,80
  Cała Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 94,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  94,10 m2
  Małopolskie
  78,20 m2
  Cały kraj
  73,80 m2
 • 26,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Żabno
  26,10 m2
  Województwo
  26,90 m2
  Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,66 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Żabno
  4,66
  Województwo
  3,92
  Cały kraj
  3,82
 • 3,60 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,60
  woj. małopolskie
  2,91
  Cały kraj
  2,69
 • 0,77 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,77
  woj. małopolskie
  0,74
  Cała Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Żabnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 9 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,12 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  2,12
  Małopolskie
  5,89
  Cały kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 8 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 53 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,89 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  5,89
  Województwo
  3,92
  Cała Polska
  3,91
 • 12,48 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  12,48
  Województwo
  23,09
  Polska
  18,14
 • 1 469 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 163,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  163,2 m2
  Województwo
  93,4 m2
  Cała Polska
  92,7 m2
 • 0,35 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Żabno
  0,35 m2
  woj. małopolskie
  0,55 m2
  Cały kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Żabnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 98,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  98,48%
  Małopolskie
  96,82%
  Polska
  96,79%
 • 95,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  95,60%
  Województwo
  94,95%
  Kraj
  93,66%
 • 94,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  94,50%
  woj. małopolskie
  93,08%
  Cała Polska
  91,31%
 • 86,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Żabno
  86,71%
  woj. małopolskie
  81,97%
  Polska
  82,12%
 • 90,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  90,86%
  Małopolskie
  63,94%
  Kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Żabno - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Żabnie na 1000 mieszkańców pracuje 285 osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 61,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 39,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Żabnie wynosiło w 2017 roku 9,1% (11,9% wśród kobiet i 6,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Żabnie wynosiło 3 308,87 PLN, co odpowiada 73.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Żabna 415 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 323 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -92.

  59,9% aktywnych zawodowo mieszkańców Żabna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 14,4% w przemyśle i budownictwie, a 10,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Żabnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 285 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  285,0
  woj. małopolskie
  238,0
  Cały kraj
  247,0
 • 9,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 11,9% Kobiety
 • 6,7% Mężczyźni
 • Żabno
  9,1%
  woj. małopolskie
  5,4%
  Kraj
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Żabnie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Żabnie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Żabnie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Żabnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 309 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  3 309 PLN
  woj. małopolskie
  4 347 PLN
  Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Żabnie w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Żabnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 415 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 323 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -92 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,78 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Żabnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 59,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 61,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 58,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 14,4% Przemysł i budownictwo
 • 7,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 22,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 14,6% Pozostałe
 • 20,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Żabnie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Żabnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 209 Pracujący ogółem
 • 738 Kobiety
 • 471 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Żabnie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,4% W wieku produkcyjnym
 • 58,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Żabno, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 57,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  57,7
  Województwo
  62,6
  Cały kraj
  63,4
 • 33,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Żabno
  33,1
  Województwo
  31,8
  Cały kraj
  34,0
 • 134,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Żabno
  134,2
  Małopolskie
  103,2
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Żabno - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Żabnie w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 302 podmioty gospodarki narodowej, z czego 228 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 31 nowych podmiotów, a 20 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (34) podmiotów zarejestrowano w roku 2012, a najmniej (22) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (29) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (11) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2009 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Żabnie najwięcej (15) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (285) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,0% (6) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,5% (83) podmiotów, a 70,5% (213) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Żabnie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (31.1%) oraz Budownictwo (20.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 302 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 83 Przemysł i budownictwo
 • 213 Pozostała działalność
 • 31 Podmioty nowo zarejestrowane w Żabnie w 2017 roku
 • 20 Podmioty wyrejestrowane w Żabnie w 2017 roku
 • 228 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 285 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 285
 • 11 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 11
 • 6 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 6
 • 302 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 302
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 17 Spółki handlowe ogółem
 • 17
 • 6  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6
 • 11  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 11
 • 4    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 15 Spółki cywilne ogółem
 • 15
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 228 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 71 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 71
 • 46 Budownictwo
 • 46
 • 21 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 21
 • 20 Przetwórstwo przemysłowe
 • 20
 • 18 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 18
 • 15 Transport i gospodarka magazynowa
 • 15
 • 9 Pozostała działalność
 • 9
 • 7 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 7
 • 6 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 6
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Żabno - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Żabnie stwierdzono szacunkowo 55 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,93 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Żabnie wynosi 87,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Żabna najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,51 (wykrywalność 86%) oraz przeciwko mieniu - 3,20 (wykrywalność 58%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,49 (98%), o charakterze gospodarczym - 0,89 (72%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,29 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Żabnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Żabna.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Żabno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 55 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 55
 • 40 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 40
 • 4 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 4
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 14 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 14
 • 12,93 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,93
  Województwo
  24,34
  Kraj
  19,62
 • 9,51 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,51
  woj. małopolskie
  12,99
  Kraj
  12,07
 • 0,89 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Żabno
  0,89
  woj. małopolskie
  9,11
  Cała Polska
  4,94
 • 1,49 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Żabno
  1,49
  Małopolskie
  1,46
  Cała Polska
  1,78
 • 0,29 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,29
  woj. małopolskie
  0,40
  Polska
  0,49
 • 3,20 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Żabno
  3,20
  Województwo
  9,56
  Kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Żabno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Żabno
  88%
  Województwo
  79%
  Cały kraj
  72%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  86%
  woj. małopolskie
  67%
  Kraj
  60%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  73%
  woj. małopolskie
  93%
  Cały kraj
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Żabno
  99%
  woj. małopolskie
  99%
  Polska
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  93%
  woj. małopolskie
  83%
  Polska
  84%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  59%
  Województwo
  58%
  Kraj
  52%

Żabno - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu Żabna wyniosła w 2016 roku 57,8 mln złotych, co daje 3,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 24.7% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Żabna - 38.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (29.8%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (7.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,9 mln złotych, czyli 8,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Żabna wyniosła w 2016 roku 60,4 mln złotych, co daje 3,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 23.9% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (34%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (29.1%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (25.1%). W budżecie Żabna wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 441 złotych na mieszkańca (13,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 12,6 złotych na mieszkańca (0,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 13,7%.
 • Wydatki budżetu w Żabnie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Żabna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Żabno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Żabna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  42,4 mln

  2,2 tys(100%)

  47,8 mln

  2,5 tys(100%)

  64,2 mln

  3,4 tys(100%)

  63,6 mln

  3,3 tys(100%)

  56,0 mln

  2,9 tys(100%)

  54,2 mln

  2,9 tys(100%)

  46,2 mln

  2,4 tys(100%)

  57,8 mln

  3,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  18,0 mln

  4,3 tys(42.4%)

  18,4 mln

  4,4 tys(38.5%)

  21,6 mln

  5,0 tys(33.6%)

  23,6 mln

  5,5 tys(37.1%)

  25,4 mln

  6,0 tys(45.3%)

  23,9 mln

  5,7 tys(44.2%)

  21,7 mln

  5,1 tys(46.9%)

  22,2 mln

  5,2 tys(38.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,7 mln

  1,6 tys(15.8%)

  7,9 mln

  1,9 tys(16.4%)

  7,1 mln

  1,7 tys(11%)

  6,9 mln

  1,6 tys(10.9%)

  7,2 mln

  1,7 tys(12.8%)

  7,2 mln

  1,7 tys(13.2%)

  7,1 mln

  1,7 tys(15.5%)

  17,2 mln

  4,0 tys(29.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,2 mln

  762(7.6%)

  3,3 mln

  776(6.9%)

  3,3 mln

  783(5.2%)

  3,8 mln

  897(6%)

  4,0 mln

  949(7.2%)

  4,2 mln

  1,0 tys(7.8%)

  4,3 mln

  1,0 tys(9.3%)

  4,5 mln

  1,1 tys(7.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,9 mln

  1,1 tys(11.4%)

  4,2 mln

  990(8.8%)

  5,2 mln

  1,2 tys(8.2%)

  5,5 mln

  1,3 tys(8.7%)

  2,9 mln

  692(5.2%)

  5,6 mln

  1,3 tys(10.3%)

  4,0 mln

  958(8.7%)

  4,1 mln

  968(7.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,6 mln

  390(3.9%)

  4,3 mln

  1,0 tys(9.1%)

  14,5 mln

  3,4 tys(22.7%)

  17,4 mln

  4,1 tys(27.4%)

  9,3 mln

  2,2 tys(16.6%)

  5,8 mln

  1,4 tys(10.7%)

  3,0 mln

  707(6.5%)

  3,4 mln

  811(6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,1 mln

  495(4.9%)

  2,0 mln

  473(4.2%)

  3,8 mln

  896(6%)

  1,5 mln

  358(2.4%)

  1,4 mln

  327(2.5%)

  1,2 mln

  283(2.2%)

  1,2 mln

  279(2.6%)

  1,3 mln

  312(2.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  265,8 tys

  63,0(0.6%)

  262,3 tys

  61,9(0.5%)

  279,0 tys

  65,3(0.4%)

  668,6 tys

  156(1.1%)

  539,0 tys

  128(1%)

  1,1 mln

  259(2%)

  689,3 tys

  163(1.5%)

  843,3 tys

  198(1.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  982,7 tys

  233(2.3%)

  1,3 mln

  304(2.7%)

  392,5 tys

  91,8(0.6%)

  479,3 tys

  112(0.8%)

  501,3 tys

  119(0.9%)

  713,0 tys

  169(1.3%)

  616,3 tys

  146(1.3%)

  768,2 tys

  181(1.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  170,8 tys

  40,5(0.4%)

  322,5 tys

  76,1(0.7%)

  523,3 tys

  122(0.8%)

  1,0 mln

  239(1.6%)

  774,9 tys

  183(1.4%)

  789,1 tys

  187(1.5%)

  689,3 tys

  163(1.5%)

  750,8 tys

  177(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,3 mln

  555(5.5%)

  2,6 mln

  622(5.5%)

  2,9 mln

  684(4.6%)

  638,1 tys

  149(1%)

  1,8 mln

  423(3.2%)

  738,1 tys

  175(1.4%)

  763,5 tys

  181(1.7%)

  560,0 tys

  132(1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  126,1 tys

  29,9(0.3%)

  850,6 tys

  201(1.8%)

  1,8 mln

  428(2.9%)

  201,0 tys

  47,0(0.3%)

  296,9 tys

  70,3(0.5%)

  345,3 tys

  81,9(0.6%)

  465,2 tys

  110(1%)

  537,7 tys

  126(0.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  551,0 tys

  131(1.3%)

  579,7 tys

  137(1.2%)

  465,6 tys

  109(0.7%)

  514,0 tys

  120(0.8%)

  615,1 tys

  146(1.1%)

  588,3 tys

  140(1.1%)

  559,4 tys

  133(1.2%)

  475,7 tys

  112(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  888,7 tys

  211(2.1%)

  675,8 tys

  160(1.4%)

  1,3 mln

  312(2.1%)

  561,6 tys

  131(0.9%)

  581,6 tys

  138(1%)

  1,4 mln

  323(2.5%)

  465,8 tys

  110(1%)

  464,2 tys

  109(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  317,9 tys

  75,3(0.7%)

  188,4 tys

  44,5(0.4%)

  228,0 tys

  53,3(0.4%)

  232,8 tys

  54,4(0.4%)

  237,1 tys

  56,1(0.4%)

  282,9 tys

  67,1(0.5%)

  286,0 tys

  67,8(0.6%)

  318,9 tys

  75,0(0.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  105,4 tys

  25,0(0.2%)

  241,7 tys

  57,0(0.5%)

  262,7 tys

  61,4(0.4%)

  310,4 tys

  72,6(0.5%)

  260,5 tys

  61,7(0.5%)

  149,2 tys

  35,4(0.3%)

  161,4 tys

  38,2(0.3%)

  183,2 tys

  43,1(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  62,2 tys

  14,7(0.1%)

  260,3 tys

  61,4(0.5%)

  103,6 tys

  24,2(0.2%)

  106,9 tys

  25,0(0.2%)

  66,8 tys

  15,8(0.1%)

  112,0 tys

  26,6(0.2%)

  88,0 tys

  20,9(0.2%)

  89,0 tys

  20,9(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  25,1 tys

  6,0(0.1%)

  73,2 tys

  17,3(0.2%)

  28,6 tys

  6,7(0%)

  2,9 tys

  0,7(0%)

  2,9 tys

  0,7(0%)

  98,8 tys

  23,4(0.2%)

  123,0 tys

  29,1(0.3%)

  14,3 tys

  3,4(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  -6 099,1

  -1,4(-0%)

  250,0 tys

  59,0(0.5%)

  120,0 tys

  28,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  250,0 tys

  59,2(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  300

  0,1(0%)

  250

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,7 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,6 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  102,9 tys

  24,4(0.2%)

  80,9 tys

  19,1(0.2%)

  92,4 tys

  21,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Żabnie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Żabna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Żabno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Żabna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  40,8 mln

  2,1 tys(100%)

  43,3 mln

  2,3 tys(100%)

  54,1 mln

  2,8 tys(100%)

  66,0 mln

  3,5 tys(100%)

  50,8 mln

  2,7 tys(100%)

  48,8 mln

  2,6 tys(100%)

  48,6 mln

  2,6 tys(100%)

  60,4 mln

  3,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  18,4 mln

  4,4 tys(45.1%)

  19,1 mln

  4,5 tys(44.1%)

  20,3 mln

  4,7 tys(37.5%)

  21,6 mln

  5,1 tys(32.7%)

  21,0 mln

  5,0 tys(41.3%)

  19,6 mln

  4,7 tys(40.2%)

  18,1 mln

  4,3 tys(37.2%)

  20,5 mln

  4,8 tys(34%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  13,0 mln

  3,1 tys(31.9%)

  10,4 mln

  2,4 tys(23.9%)

  12,2 mln

  2,9 tys(22.6%)

  14,1 mln

  3,3 tys(21.4%)

  17,3 mln

  4,1 tys(34.1%)

  15,3 mln

  3,6 tys(31.4%)

  16,7 mln

  3,9 tys(34.3%)

  17,6 mln

  4,1 tys(29.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,4 mln

  1,3 tys(13.2%)

  6,4 mln

  1,5 tys(14.8%)

  5,4 mln

  1,3 tys(9.9%)

  5,1 mln

  1,2 tys(7.7%)

  5,1 mln

  1,2 tys(10.1%)

  5,0 mln

  1,2 tys(10.2%)

  5,1 mln

  1,2 tys(10.6%)

  15,2 mln

  3,6 tys(25.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  101,5 tys

  24,0(0.2%)

  239,8 tys

  56,6(0.6%)

  8,2 mln

  1,9 tys(15.2%)

  15,9 mln

  3,7 tys(24%)

  2,4 mln

  575(4.8%)

  2,3 mln

  540(4.7%)

  2,5 mln

  593(5.1%)

  4,0 mln

  929(6.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  553,8 tys

  131(1.4%)

  635,6 tys

  150(1.5%)

  833,2 tys

  195(1.5%)

  3,5 mln

  807(5.2%)

  1,9 mln

  450(3.7%)

  2,4 mln

  559(4.8%)

  1,5 mln

  357(3.1%)

  1,6 mln

  385(2.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  355,8 tys

  84,3(0.9%)

  274,4 tys

  64,8(0.6%)

  284,8 tys

  66,6(0.5%)

  469,4 tys

  110(0.7%)

  468,2 tys

  111(0.9%)

  493,9 tys

  117(1%)

  885,1 tys

  210(1.8%)

  566,8 tys

  133(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  556,4 tys

  132(1.4%)

  2,3 mln

  548(5.4%)

  2,1 mln

  487(3.8%)

  1,3 mln

  299(1.9%)

  548,5 tys

  130(1.1%)

  1,2 mln

  275(2.4%)

  1,3 mln

  308(2.7%)

  471,1 tys

  111(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  211,3 tys

  50,1(0.5%)

  161,3 tys

  38,1(0.4%)

  111,8 tys

  26,1(0.2%)

  114,8 tys

  26,8(0.2%)

  315,9 tys

  74,8(0.6%)

  180,1 tys

  42,7(0.4%)

  138,5 tys

  32,8(0.3%)

  165,0 tys

  38,8(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  187,5 tys

  44,4(0.5%)

  165,7 tys

  39,1(0.4%)

  157,9 tys

  36,9(0.3%)

  159,6 tys

  37,3(0.2%)

  226,0 tys

  53,5(0.4%)

  220,9 tys

  52,4(0.5%)

  177,7 tys

  42,1(0.4%)

  114,2 tys

  26,9(0.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  94,3 tys

  22,3(0.2%)

  246,8 tys

  58,3(0.6%)

  301,3 tys

  70,5(0.6%)

  264,2 tys

  61,8(0.4%)

  102,7 tys

  24,3(0.2%)

  118,0 tys

  28,0(0.2%)

  94,0 tys

  22,3(0.2%)

  93,6 tys

  22,0(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,4 tys

  0,3(0%)

  240,1 tys

  56,7(0.6%)

  250

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  41,6 tys

  9,9(0.1%)

  40,4 tys

  9,6(0.1%)

  108,1 tys

  25,6(0.2%)

  68,1 tys

  16,0(0.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,5 mln

  345(3.6%)

  1,6 mln

  368(3.6%)

  2,0 mln

  473(3.7%)

  1,7 mln

  403(2.6%)

  881,6 tys

  209(1.7%)

  1,9 mln

  444(3.8%)

  1,7 mln

  395(3.4%)

  42,5 tys

  10,0(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  25,1 tys

  6,0(0.1%)

  73,2 tys

  17,3(0.2%)

  28,6 tys

  6,7(0.1%)

  2,9 tys

  0,7(0%)

  2,9 tys

  0,7(0%)

  98,8 tys

  23,4(0.2%)

  123,0 tys

  29,1(0.3%)

  14,3 tys

  3,4(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 mln

  332(3.2%)

  1,1 mln

  264(2.1%)

  28,0 tys

  6,6(0%)

  300,1 tys

  71,1(0.6%)

  33,5 tys

  8,0(0.1%)

  3,5 tys

  0,8(0%)

  8,0 tys

  1,9(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  397,9 tys

  93,0(0.7%)

  1,7 mln

  400(2.6%)

  107,1 tys

  25,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  171,8 tys

  40,7(0.4%)

  5,0 tys

  1,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,6 tys

  0,4(0%)

  975

  0,2(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  2,1 tys

  0,5(0%)

  2,2 tys

  0,5(0%)

  1,4 tys

  0,3(0%)

  1,4 tys

  0,3(0%)

  1,4 tys

  0,3(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  434,1 tys

  103(1.1%)

  99,4 tys

  23,5(0.2%)

  657,0 tys

  154(1.2%)

  102,2 tys

  23,9(0.2%)

  3,3 tys

  0,8(0%)

  14,1 tys

  3,3(0%)

  29,8 tys

  7,1(0.1%)

  609

  0,1(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  333

  0,1(0%)

  77,0

  0,0(0%)

  154

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,3(0%)

  770

  0,2(0%)

  818

  0,2(0%)

  587

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  300

  0,1(0%)

  250

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,2 tys

  3,6(0%)

  22,7 tys

  5,4(0%)

  13,6 tys

  3,2(0%)

  5,0 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Żabno - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 921 mieszkańców Żabna jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 470 kobiet oraz 451 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,8% wykształcenie policealne, 11,5% średnie ogólnokształcące, a 14,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,1% mieszkańców Żabna, gimnazjalnym 6,6%, natomiast 22,5% podstawowym ukończonym. 1,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Żabna mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Żabnie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,0%) oraz zasadnicze zawodowe (22,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (39,6%) oraz podstawowe ukończone (19,9%).

  16,9% mieszkańców Żabna w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,2% wśród dziewczynek i 17,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 185 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,56 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 23,0% ludności (21,9% wśród dziewczynek i 24,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 108,82.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,2% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,9% wśród dziewczyn i 10,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 27 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 164,66.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,2% mieszkańców (19,4% wśród dziewczyn i 19,1% wśród chłopaków). 26 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,6% mieszkańców Żabna w wieku potencjalnej nauki (30,6% kobiet i 28,6% mężczyzn).

 • 10,0% Wykształcenie wyższe
 • Żabno
  10,0%
  Małopolskie
  18,2%
  Kraj
  17,9%
 • 12,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 28,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  28,2%
  woj. małopolskie
  33,0%
  Cała Polska
  33,3%
 • 31,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,8% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  1,8%
  Małopolskie
  2,6%
  Cała Polska
  2,7%
 • 2,7% Kobiety
  (policealne)
 • 0,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Żabno
  11,5%
  woj. małopolskie
  12,6%
  Cały kraj
  12,4%
 • 15,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  14,9%
  Województwo
  17,8%
  Kraj
  18,1%
 • 13,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 31,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  31,1%
  Małopolskie
  24,2%
  Cały kraj
  22,9%
 • 22,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 39,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,6%
  Województwo
  5,3%
  Polska
  5,2%
 • 6,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  22,5%
  Województwo
  18,1%
  Cały kraj
  19,3%
 • 25,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 19,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Żabno
  1,6%
  woj. małopolskie
  1,2%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Żabnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1185 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 185,0
  woj. małopolskie
  820,0
  Polska
  811,0
 • 0,56 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Żabno
  0,56
  Małopolskie
  0,99
  Polska
  1,01
 •  
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Żabnie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Żabnie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole w Żabnie
  Publiczne
  14 645-69-73
  ul. Jagiełły 12
  33-240 Żabno
  4978
  Akademia Malucha Smerfna Chata Mariola Mierzweska
  Niepubliczne
  66 890-52-18
  ul. Piłsudskiego 92
  33-240 Żabno
  ---
  Przedszkole Niepubliczne (Przedszkole Niepubliczne)
  Niepubliczne
  14 625-71-33
  ul. Wyspiańskiego 63
  33-240 Żabno
  ---
 • Szkoły podstawowe w Żabnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 108,82 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Żabno
  108,82
  woj. małopolskie
  96,08
  Polska
  96,62
 • 108,33 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  108,33
  Małopolskie
  93,17
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Żabno) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Żabno) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Żabno
  17,0
  woj. małopolskie
  17,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 •  
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Żabnie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Żabnie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Żabnie (Stanisław Wyspiański)
  Publiczna
  14 645-64-45
  14 645-64-45
  ul. Jagiełły 18
  33-240 Żabno
  1426228
 • Szkoły gimnazjalne w Żabnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 164,66 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Miasto
  164,66
  Małopolskie
  98,59
  Kraj
  100,01
 • 156,90 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  156,90
  woj. małopolskie
  93,36
  Cała Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Żabno) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Żabno) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Miasto
  27,0
  Województwo
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 27 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 27
 • 27 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 27
 • 27 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 27
 •  
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Żabnie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Żabnie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Gimnazjum (im. Jana Pawł II)
  Publiczne
  14 645-66-04
  14 645-66-04
  ul. Jagiełły 18
  33-240 Żabno
  821323
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Żabnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Żabnie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 26 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Miasto
  26,0
  woj. małopolskie
  24,0
  Cały kraj
  24,0
 • 26 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 26
 • 26 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 26
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Żabnie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Żabnie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum w Żabnie
  Publiczne
  14 645-61-87
  14 645-61-87
  ul. Rynek 26
  33-240 Żabno
  6180-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Żabnie
  Publiczna
  ul. Rynek 26
  33-240 Żabno
  6120-
  Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające w Żabnie
  Publiczne
  14 645-61-87
  14 645-61-87
  ul. Rynek 26
  33-240 Żabno
  ---
  Liceum Ogólnokształcące w Żabnie
  Publiczne
  ul. Rynek 26
  33-240 Żabno
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Żabnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 16,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 23,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 21,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 10,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Żabno, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Żabno, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Żabno, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Żabno - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Kultura i rekreacja w Żabnie
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Żabnie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W Żabnie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 169 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 85 (uczestnicy: 21 120)
  • wystawy: 7 (uczestnicy: 1 500)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 1 100)
  • koncerty: 15 (uczestnicy: 13 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 800)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 100)
  • konkursy: 7 (uczestnicy: 1 600)
  • pokazy teatralne: 11 (uczestnicy: 2 000)
  • interdyscyplinarne: 17 (uczestnicy: 595)
  • warsztaty: 17 (uczestnicy: 425)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 190)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 40)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 30)
  • fotograficzne i filmowe: 3 (członkowie: 20)
  • teatralne: 1 (członkowie: 20)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 80)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 7 (absolwenci: 66)
  • plastyczne: 3 (absolwenci: 20)
  • nauki gry na instrumentach: 3 (absolwenci: 30)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 16)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • politechniczne: 1
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 237)
  • teatralne: 3 (członkowie: 120)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 6)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 11)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 100)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2016 w Żabnie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 29 031 wolumenów oraz 3 materiały elektroniczne zainwentaryzowane. We wszystkich placówkach zatudnionych było 7 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 25 043 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 14
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Żabnie działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 284 członków. Zarejestrowano 234 ćwiczących (mężczyźni: 234, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 156, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (3) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Żabnie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Żabnie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Żabna znajduje się 5 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Żabnie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1663 r. (ul. Rynek 27)dnia 1972-06-08, wykaz dokumentów: 378 z 1972-06-08
  • Dzwonnica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 27)dnia 1972-06-08, wykaz dokumentów: 378 z 1972-06-08
  • Cmentarz żydowski z XVIII w.dnia 1990-11-02, wykaz dokumentów: A-336 z 1990-11-02
  • Mur/ogrodzenie z 1914 - 1915dnia 2015-08-28, wykaz dokumentów: A-1440/M z 2015-08-28
  • Cmentarz I wojna światowa z 1914 - 1915dnia 2015-08-28, wykaz dokumentów: A-1440/M z 2015-08-28
 • Formy ochrony przyrody w Żabnie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Żabna znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Żabnie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dolny Dunajec - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 1293.94 ha
  • Dąb Wolności - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1987-04-06, Opis granicy: w centrum przy drodze

Żabno - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017) • W 2017 roku w Żabnie znajdowały się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 taksówkę oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu tarnowskiego.

  Powiat tarnowski - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Żabnie w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 206,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  206,8 km
  Małopolskie
  326,7 km
  Cała Polska
  388,2 km
 • 1,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Żabno
  1,1 km
  Województwo
  1,5 km
  Cała Polska
  3,2 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba taksówek
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Żabno przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 973droga wojewódzka nr 973(Busko-Zdrój - Zbludowice - Radzanów - Olganów - Dobrowoda - Piasek Wielki - Badrzychowice - Stróżyska - Ucisków - Nowy Korczyn - Borusowa - Kozłów - Hubenice - Wola Żelichowska - Żelichów - Otfinów - Żabno - Niedomice - Ilkowice - Bobrowniki Wielkie - Wychylówka - Tarnów)
  • DW 975droga wojewódzka nr 975(Dąbrowa Tarnowska - Morzychna - Odporyszów - Żabno - Biskupice Radłowskie - Radłów - Niwka - Wierzchosławice - Bogumiłowice - Łętowice - Łętowska Dębina - Wojnicz - Wielka Wieś - Sukmanie - Olszyny - Zakliczyn - Bleśnik - Olszowa - Paleśnica - Podole Górowa - Bartkowa Posadowa - Gródek nad Dunajcem - Lipie - Sienna - Zbyszyce - Dąbrowa)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Żabno przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 115Linia kolejowa nr 115: Tarnów - Szczucin [o znaczenia miejscowym] (Tarnów - Tarnów Północny - Tarnów Klikowa - Łukowa Tarnowska - Łęg Tarnowski - Niedomice -Żabno - Fiuk - Dąbrowa Tarnowska - Olesno Tarnowskie - Dąbrówki Breńskie - Mędrzechów - Kupienin - Delastowice - Szczucin koło Tarnowa)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Żabnie istnieje 50 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 3 Maja

  ul. Aleja Piłsudskiego

  ul. Baczyńskiego

  ul. Błonia

  ul. Cmentarna

  ul. Dąbrowskiego

  ul. Generała Andersa

  ul. Głowackiego

  ul. Kilińskiego

  ul. Konarska

  ul. Konopnickiej

  ul. Korczaka

  ul. Kościuszki

  ul. Krasińskiego

  ul. Królowej Jadwigi

  ul. Księdza Jarosza

  ul. Leśna

  ul. Mickiewicza

  ul. Mostowa

  ul. Ofiar Katynia

  ul. Ogrodowa

  ul. Paderewskiego

  Plac Grunwaldzki

  rondo Polskiego Czerwonego Krzyża

  ul. Poprzeczna

  ul. Powstańców Warszawy

  ul. Przybyszowskiego

  ul. Reymonta

  Rynek

  ul. Siedemsetlecia

  ul. Sieradzka

  ul. Sikorskiego

  ul. Starzyńskiego

  ul. Sucharskiego

  ul. Szkotnik

  ul. Szpitalna

  ul. Słowackiego

  ul. Tarnowska

  ul. Warszawska

  ul. Westerplatte

  ul. Wilanowska

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wyspiańskiego

  ul. Władysława Jagiełły

  ul. Zacisze

  ul. Zagrody

  ul. dr. Eugeniusza Rąpały

  ul. dr. Stanisława Witka

  ul. ks. Janusza Pasierba

  ul. Świętego Jana