Żabno w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Żabno - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Żabno to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu tarnowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Żabno.
 • 4 118 Liczba mieszkańców
 • 11,1 km² Powierzchnia
 • 370,0 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 183 m n.p.m Wysokość
 • sprzed 1385 do 1905, odzyskane w 1934 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 14 Numer kierunkowy
 • KTA Tablice rejestracyjne
 • Marta Danuta Herduś Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 20.886250.1333 Współrzędne GPS
 • 1216154 TERYT (TERC)
 • 0982641 SIMC
Herb miasta Żabno
Żabno herb
Flaga miasta Żabno
Żabno flaga

Jak Żabno wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Żabno na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Żabno wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Żabno plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
16Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
22Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
29Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
34Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
63Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
79Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
82Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
102Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
127Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
128Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
162Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
192Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
193Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
199Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
282Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
282Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
332Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
336Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
341Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
391Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
398Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
403Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli

Żabno - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
33-240Poczta Żabno koło Tarnowa
33-240Skrytki Pocztowe Poczta Żabno koło Tarnowa

Żabno - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Żabnie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Tarnowie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kościuszki 32
33-100 Tarnów
Urząd Miejski w Żabnie
(14) 645-60-12
(14) 645-64-20
ul. Władysława Jagiełły 1
33-240 Żabno

Żabno - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Żabno jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 118, z czego 51,5% stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 4,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,0 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Żabna zawarli w 2022 roku 15 małżeństw, co odpowiada 3,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,8% mieszkańców Żabna jest stanu wolnego, 58,4% żyje w małżeństwie, 3,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,9% to wdowy/wdowcy.

  Żabno ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -9. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,17 na 1000 mieszkańców Żabna. W 2022 roku urodziło się 31 dzieci, w tym 32,3% dziewczynek i 67,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 263 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,84 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 39,1% zgonów w Żabnie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,5% zgonów w Żabnie były nowotwory, a 4,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Żabna przypada 9.65 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 20 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 48 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Żabna -28. W tym samym roku 6 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 12 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -6.

  61,1% mieszkańców Żabna jest w wieku produkcyjnym, 15,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Żabna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 4 118 Liczba mieszkańców
 • 2 122 Kobiety
 • 1 996 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Żabnie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Żabnie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Żabnie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Żabna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Żabno
  43,0 lat
  Małopolskie
  41,2 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 44,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Żabno, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Żabna
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Żabno,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Żabno,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Żabno,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,8% Kawalerowie/Panny
 • Żabno
  30,0%
  Województwo
  30,2%
  Cały kraj
  29,1%
 • 24,7% Kobiety
  (Panny)
 • 35,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,4% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  58,4%
  woj. małopolskie
  56,1%
  Cały kraj
  54,0%
 • 58,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,9% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  7,8%
  Województwo
  7,7%
  Cała Polska
  8,5%
 • 13,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Żabno
  3,7%
  Województwo
  5,7%
  Polska
  7,6%
 • 3,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Żabno
  0,1%
  Województwo
  0,3%
  Polska
  0,7%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Żabnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Żabnie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Żabno
  3,6
  Województwo
  4,5
  Polska
  4,1
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  0,9
  woj. małopolskie
  1,2
  Kraj
  1,6
 • 15 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Żabnie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Żabnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -9 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -7 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -2 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,17 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -2,2
  woj. małopolskie
  -1,4
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Żabnie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Żabnie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Żabnie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Żabnie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 31 Urodzenia żywe
 • 10 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 21 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 32,3%
  67,7%
 • 7,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,5
  woj. małopolskie
  9,1
  Cały kraj
  8,1
 • 36,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  36,6
  Małopolskie
  38,0
  Cały kraj
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 31 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 31
 • 102 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 102
 • 80 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 80
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 263 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 219 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 306 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 263 g
  Województwo
  3 313 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 90 Waga 4000g - 4499g
 • 90
 • 446 Waga 3500g - 3999g
 • 446
 • 733 Waga 3000g - 3499g
 • 733
 • 301 Waga 2500g - 2999g
 • 301
 • 79 Waga 2000g - 2499g
 • 79
 • 21 Waga 1500g - 1999g
 • 21
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 6 Waga poniżej 600g
 • 6
 • 1,31 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,31
  Małopolskie
  1,29
  Kraj
  1,26
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,64
  Województwo
  0,63
  Kraj
  0,61
 • 0,84 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,84
  woj. małopolskie
  0,86
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Żabnie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 40 Zgony
 • 17 Kobiety
  (Zgony)
 • 23 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 42,5%
  57,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,7 Zgony na 1000 ludności
 • Żabno
  9,7
  Małopolskie
  10,5
  Kraj
  11,9
 • 119,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  119,4
  Małopolskie
  115,7
  Cała Polska
  147,0
 • 4,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  4,7
  Małopolskie
  2,8
  Cały kraj
  3,8
 • 2,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Żabno
  2,5
  Małopolskie
  2,5
  Cała Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  1,0
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie tarnowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  39,1%
  Małopolskie
  41,2%
  Kraj
  36,0%
 • 22,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  22,5%
  woj. małopolskie
  25,4%
  Polska
  23,6%
 • 4,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  4,6%
  Województwo
  5,3%
  Cała Polska
  6,7%
 • 165 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  17,4
  Cała Polska
  15,8
 • 69,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  69,8
  Polska
  70,6
 • 229,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  229,1
  Małopolskie
  266,5
  Kraj
  280,1
 • 248,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  248,5
  Cała Polska
  253,9
 • 398,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 425,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 369,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Żabno
  398,0
  Województwo
  431,8
  Cały kraj
  426,2
 • 60,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 23,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 122,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  60,8
  Małopolskie
  61,4
  Kraj
  62,9
 • 21,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Żabno
  21,1
  Województwo
  34,0
  Cała Polska
  33,8
 • 5,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  5,0
  Małopolskie
  6,1
  Cały kraj
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Żabno
  0,5%
  Województwo
  0,6%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 20 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 10 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 48 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 24 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 24 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Wymeldowania za granicę
 • 5 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 7 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -34 Saldo migracji
 • -16 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -18 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -28 Saldo migracji wewnętrznych
 • -14 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -14 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -6 Saldo migracji zagranicznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Żabnie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Żabnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Żabno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Żabno - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Żabnie oddano do użytku 12 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,91 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Żabnie to 1 294 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 314 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  58,3% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 41,7% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Żabnie to 5,33 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Żabnie to 109,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,92% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,45% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,06% mieszkań posiada łazienkę, 85,32% korzysta z centralnego ogrzewania, a 96,14% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu tarnowskiego.

  Powiat tarnowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Żabnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 294 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 313,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Żabno
  313,80
  Województwo
  385,20
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 97,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  97,60 m2
  woj. małopolskie
  80,60 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 30,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  30,60 m2
  woj. małopolskie
  31,00 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,83 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,83
  Małopolskie
  3,98
  Cały kraj
  3,83
 • 3,19 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  3,19
  Województwo
  2,60
  Cała Polska
  2,42
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,66
  Województwo
  0,65
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Żabnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 12 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,91 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  2,91
  Województwo
  6,96
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 64 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,33 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Żabno
  5,33
  woj. małopolskie
  4,04
  Cały kraj
  3,89
 • 15,52 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  15,52
  Małopolskie
  28,13
  Polska
  24,56
 • 1 311 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 109,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  109,3 m2
  Województwo
  97,5 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,32 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,32 m2
  woj. małopolskie
  0,68 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Żabnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Żabno
  98,92%
  woj. małopolskie
  97,78%
  Polska
  97,75%
 • 97,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  97,45%
  Małopolskie
  96,13%
  Kraj
  95,18%
 • 97,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  97,06%
  woj. małopolskie
  95,21%
  Cały kraj
  93,75%
 • 85,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Żabno
  85,32%
  woj. małopolskie
  86,21%
  Kraj
  85,83%
 • 96,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  96,14%
  woj. małopolskie
  67,24%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Żabno - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Żabnie na 1000 mieszkańców pracuje 299osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 61,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 38,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Żabnie wynosiło w 2023 roku 6,7% (6,7% wśród kobiet i 6,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Żabnie wynosiło 5 010,43 PLN, co odpowiada 74.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Żabna 415 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 323 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -92.

  31,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Żabna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 25,2% w przemyśle i budownictwie, a 19,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Żabnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 299 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  299,0
  Województwo
  254,0
  Cały kraj
  259,0
 • 11,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 14,7% Kobiety
 • 8,5% Mężczyźni
 • Żabno
  6,7%
  Województwo
  4,2%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Żabnie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Żabnie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Żabnie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Żabnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 517 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Żabno
  5 010 PLN
  Małopolskie
  6 825 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Żabnie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Żabnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 415 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 323 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -92 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,78 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Żabnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 31,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 31,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 30,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 25,2% Przemysł i budownictwo
 • 14,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 36,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 21,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,3% Pozostałe
 • 35,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Żabnie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Żabnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 245 Pracujący ogółem
 • 767 Kobiety
 • 478 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Żabnie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,1% W wieku produkcyjnym
 • 56,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Żabno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  63,8
  Województwo
  67,1
  Kraj
  69,0
 • 37,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  37,9
  woj. małopolskie
  35,0
  Kraj
  38,2
 • 146,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Żabno
  146,6
  woj. małopolskie
  109,4
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Żabno - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Żabnie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 370 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 286 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 23 nowe podmioty, a 10 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (34) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (22) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (29) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (10) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2023 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Żabnie najwięcej (17) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (351) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,4% (5) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 32,2% (119) podmiotów, a 66,5% (246) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Żabnie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (25.5%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 370 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 119 Przemysł i budownictwo
 • 246 Pozostała działalność
 • 23 Podmioty nowo zarejestrowane w Żabnie w 2023 roku
 • 10 Podmioty wyrejestrowane w Żabnie w 2023 roku
 • 286 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 351 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 351
 • 12 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 12
 • 7 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 7
 • 370 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 370
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 22 Spółki handlowe ogółem
 • 22
 • 10  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 10
 • 17  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 17
 • 8    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 8
 • 14 Spółki cywilne ogółem
 • 14
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 286 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 73 Budownictwo
 • 73
 • 72 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 72
 • 28 Przetwórstwo przemysłowe
 • 28
 • 22 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 22
 • 19 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 19
 • 15 Transport i gospodarka magazynowa
 • 15
 • 12 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 12
 • 12 Pozostała działalność
 • 12
 • 7 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 7
 • 7 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 7
 • 6 Informacja i komunikacja
 • 6
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Żabno - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Żabnie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 110 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 26,75 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Żabnie wynosi 88,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Żabna najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 19,61 (wykrywalność 91%) oraz przeciwko mieniu - 8,10 (wykrywalność 68%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze kryminalnym - 4,33 (68%), drogowe - 1,66 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,17 (91%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Żabnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Żabna.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Żabno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 110 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 110
 • 18 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 18
 • 81 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 81
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 33 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 33
 • 26,75 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Żabno
  26,75
  Małopolskie
  21,90
  Cała Polska
  22,81
 • 4,33 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,33
  woj. małopolskie
  12,25
  Polska
  12,98
 • 19,61 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Żabno
  19,61
  Województwo
  6,74
  Kraj
  6,99
 • 1,66 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Żabno
  1,66
  Województwo
  1,39
  Cały kraj
  1,82
 • 0,17 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,17
  woj. małopolskie
  0,26
  Kraj
  0,35
 • 8,10 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,10
  woj. małopolskie
  10,41
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Żabno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Żabno
  89%
  woj. małopolskie
  75%
  Polska
  71%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  69%
  woj. małopolskie
  71%
  Polska
  63%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  92%
  Województwo
  72%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Żabno
  99%
  Małopolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  91%
  woj. małopolskie
  82%
  Cała Polska
  88%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  68%
  Małopolskie
  56%
  Cała Polska
  51%

Żabno - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Żabna wyniosła w 2022 roku 106,2 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 9.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Żabna - 30.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.8%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (10.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 25,1 mln złotych, czyli 23,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Żabna wyniosła w 2022 roku 102,9 mln złotych, co daje 5,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (37.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (27.8%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7.6%). W budżecie Żabna wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 825 złotych na mieszkańca (14,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 37,8 złotych na mieszkańca (0,7%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 11,3%.
 • Wydatki budżetu w Żabnie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Żabna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Żabno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Żabna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  46,2 mln

  2,4 tys(100%)

  57,8 mln

  3,0 tys(100%)

  64,6 mln

  3,4 tys(100%)

  68,5 mln

  3,6 tys(100%)

  75,6 mln

  4,0 tys(100%)

  85,1 mln

  4,6 tys(100%)

  97,2 mln

  5,2 tys(100%)

  106,2 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  21,7 mln

  5,1 tys(46.9%)

  22,2 mln

  5,2 tys(38.4%)

  21,9 mln

  5,1 tys(33.8%)

  22,8 mln

  5,4 tys(33.2%)

  27,8 mln

  6,6 tys(36.8%)

  27,7 mln

  6,6 tys(32.5%)

  29,1 mln

  7,0 tys(29.9%)

  32,1 mln

  7,8 tys(30.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,0 mln

  707(6.5%)

  3,4 mln

  811(6%)

  4,1 mln

  955(6.3%)

  4,7 mln

  1,1 tys(6.9%)

  6,1 mln

  1,5 tys(8.1%)

  7,7 mln

  1,9 tys(9.1%)

  10,5 mln

  2,5 tys(10.8%)

  11,5 mln

  2,8 tys(10.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,0 mln

  958(8.7%)

  4,1 mln

  968(7.1%)

  6,3 mln

  1,5 tys(9.7%)

  6,2 mln

  1,5 tys(9.1%)

  3,7 mln

  877(4.9%)

  5,7 mln

  1,4 tys(6.7%)

  8,3 mln

  2,0 tys(8.5%)

  11,5 mln

  2,8 tys(10.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  161,4 tys

  38,2(0.3%)

  183,2 tys

  43,1(0.3%)

  27,8 tys

  6,5(0%)

  30,7 tys

  7,2(0%)

  50,2 tys

  12,0(0.1%)

  52,0 tys

  12,4(0.1%)

  12,4 tys

  3,0(0%)

  8,9 mln

  2,1 tys(8.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,3 mln

  1,0 tys(9.3%)

  4,5 mln

  1,1 tys(7.8%)

  5,1 mln

  1,2 tys(7.9%)

  5,8 mln

  1,4 tys(8.4%)

  5,7 mln

  1,4 tys(7.6%)

  6,4 mln

  1,5 tys(7.5%)

  7,2 mln

  1,7 tys(7.4%)

  8,7 mln

  2,1 tys(8.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,1 mln

  1,7 tys(15.5%)

  17,2 mln

  4,0 tys(29.8%)

  3,0 mln

  698(4.6%)

  3,3 mln

  778(4.8%)

  3,9 mln

  927(5.1%)

  3,6 mln

  870(4.3%)

  3,6 mln

  869(3.7%)

  5,1 mln

  1,2 tys(4.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  763,5 tys

  181(1.7%)

  560,0 tys

  132(1%)

  873,4 tys

  206(1.4%)

  714,9 tys

  168(1%)

  508,9 tys

  121(0.7%)

  1,0 mln

  240(1.2%)

  781,6 tys

  188(0.8%)

  4,5 mln

  1,1 tys(4.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  616,3 tys

  146(1.3%)

  768,2 tys

  181(1.3%)

  724,8 tys

  171(1.1%)

  1,4 mln

  335(2.1%)

  977,1 tys

  233(1.3%)

  600,1 tys

  143(0.7%)

  703,5 tys

  169(0.7%)

  2,8 mln

  684(2.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,2 mln

  279(2.6%)

  1,3 mln

  312(2.3%)

  1,4 mln

  339(2.2%)

  1,6 mln

  371(2.3%)

  1,7 mln

  399(2.2%)

  1,6 mln

  376(1.8%)

  2,3 mln

  561(2.4%)

  1,9 mln

  452(1.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  689,3 tys

  163(1.5%)

  843,3 tys

  198(1.5%)

  739,2 tys

  174(1.1%)

  924,7 tys

  218(1.3%)

  852,3 tys

  203(1.1%)

  1,0 mln

  244(1.2%)

  1,1 mln

  263(1.1%)

  1,1 mln

  278(1.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  689,3 tys

  163(1.5%)

  750,8 tys

  177(1.3%)

  692,9 tys

  163(1.1%)

  677,3 tys

  159(1%)

  618,7 tys

  147(0.8%)

  448,7 tys

  107(0.5%)

  318,2 tys

  76,6(0.3%)

  1,1 mln

  260(1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  465,2 tys

  110(1%)

  537,7 tys

  126(0.9%)

  459,4 tys

  108(0.7%)

  400,0 tys

  94,2(0.6%)

  613,8 tys

  146(0.8%)

  632,8 tys

  151(0.7%)

  623,5 tys

  150(0.6%)

  586,8 tys

  142(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  465,8 tys

  110(1%)

  464,2 tys

  109(0.8%)

  514,4 tys

  121(0.8%)

  916,2 tys

  216(1.3%)

  544,0 tys

  130(0.7%)

  2,1 mln

  506(2.5%)

  1,6 mln

  377(1.6%)

  580,4 tys

  141(0.5%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  559,6 tys

  136(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  286,0 tys

  67,8(0.6%)

  318,9 tys

  75,0(0.6%)

  315,7 tys

  74,3(0.5%)

  321,6 tys

  75,7(0.5%)

  286,0 tys

  68,1(0.4%)

  336,9 tys

  80,5(0.4%)

  368,9 tys

  88,8(0.4%)

  468,5 tys

  114(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  559,4 tys

  133(1.2%)

  475,7 tys

  112(0.8%)

  471,7 tys

  111(0.7%)

  441,7 tys

  104(0.6%)

  643,2 tys

  153(0.9%)

  672,5 tys

  161(0.8%)

  654,8 tys

  158(0.7%)

  156,4 tys

  37,9(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  88,0 tys

  20,9(0.2%)

  89,0 tys

  20,9(0.2%)

  107,5 tys

  25,3(0.2%)

  88,9 tys

  20,9(0.1%)

  48,4 tys

  11,5(0.1%)

  107,0 tys

  25,6(0.1%)

  253,2 tys

  60,9(0.3%)

  38,1 tys

  9,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  123,0 tys

  29,1(0.3%)

  14,3 tys

  3,4(0%)

  3,9 tys

  0,9(0%)

  165,1 tys

  38,9(0.2%)

  132,9 tys

  31,6(0.2%)

  122,4 tys

  29,3(0.1%)

  10,2 tys

  2,5(0%)

  7,3 tys

  1,8(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  420

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,3(0%)

  400

  0,1(0%)

  600

  0,1(0%)

  295

  0,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,3 tys

  7,6(0%)

  1,9

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  456

  0,1(0%)

  254

  0,1(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,5 tys

  4,3(0%)

  25,9 tys

  6,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  62,7 tys

  15,0(0.1%)

  38,4 tys

  9,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Żabnie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Żabna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Żabno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Żabna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  48,6 mln

  2,6 tys(100%)

  60,4 mln

  3,2 tys(100%)

  65,6 mln

  3,4 tys(100%)

  71,0 mln

  3,7 tys(100%)

  79,3 mln

  4,2 tys(100%)

  88,5 mln

  4,8 tys(100%)

  96,8 mln

  5,2 tys(100%)

  102,9 mln

  5,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  18,1 mln

  4,3 tys(37.2%)

  20,5 mln

  4,8 tys(34%)

  20,8 mln

  4,9 tys(31.7%)

  21,4 mln

  5,0 tys(30.2%)

  22,1 mln

  5,3 tys(27.8%)

  27,8 mln

  6,6 tys(31.4%)

  28,3 mln

  6,8 tys(29.2%)

  38,8 mln

  9,4 tys(37.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  16,7 mln

  3,9 tys(34.3%)

  17,6 mln

  4,1 tys(29.1%)

  20,0 mln

  4,7 tys(30.5%)

  23,0 mln

  5,4 tys(32.5%)

  23,2 mln

  5,5 tys(29.2%)

  23,5 mln

  5,6 tys(26.5%)

  26,0 mln

  6,3 tys(26.9%)

  28,6 mln

  6,9 tys(27.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,5 mln

  593(5.1%)

  4,0 mln

  929(6.5%)

  1,8 mln

  423(2.7%)

  2,7 mln

  628(3.8%)

  3,9 mln

  928(4.9%)

  4,5 mln

  1,1 tys(5.1%)

  6,9 mln

  1,7 tys(7.1%)

  7,8 mln

  1,9 tys(7.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,7 mln

  395(3.4%)

  42,5 tys

  10,0(0.1%)

  1,3 mln

  307(2%)

  1,3 mln

  303(1.8%)

  3,2 mln

  751(4%)

  930,7 tys

  222(1.1%)

  2,5 mln

  597(2.6%)

  3,2 mln

  777(3.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,1 mln

  1,2 tys(10.6%)

  15,2 mln

  3,6 tys(25.1%)

  907,4 tys

  214(1.4%)

  1,1 mln

  257(1.5%)

  1,6 mln

  382(2%)

  1,2 mln

  294(1.4%)

  1,2 mln

  283(1.2%)

  2,6 mln

  642(2.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,5 mln

  357(3.1%)

  1,6 mln

  385(2.7%)

  1,7 mln

  389(2.5%)

  1,7 mln

  403(2.4%)

  1,9 mln

  456(2.4%)

  3,6 mln

  849(4%)

  2,4 mln

  586(2.5%)

  2,1 mln

  513(2.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  94,0 tys

  22,3(0.2%)

  93,6 tys

  22,0(0.2%)

  40,7 tys

  9,6(0.1%)

  30,4 tys

  7,2(0%)

  33,0 tys

  7,8(0%)

  17,0 tys

  4,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 mln

  372(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,3 mln

  308(2.7%)

  471,1 tys

  111(0.8%)

  375,1 tys

  88,3(0.6%)

  646,3 tys

  152(0.9%)

  669,4 tys

  159(0.8%)

  337,7 tys

  80,7(0.4%)

  1,9 mln

  448(1.9%)

  1,3 mln

  309(1.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  108,1 tys

  25,6(0.2%)

  68,1 tys

  16,0(0.1%)

  92,4 tys

  21,7(0.1%)

  59,5 tys

  14,0(0.1%)

  100,0 tys

  23,8(0.1%)

  28,8 tys

  6,9(0%)

  500

  0,1(0%)

  961,7 tys

  233(0.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  885,1 tys

  210(1.8%)

  566,8 tys

  133(0.9%)

  611,8 tys

  144(0.9%)

  647,7 tys

  152(0.9%)

  744,9 tys

  177(0.9%)

  670,3 tys

  160(0.8%)

  996,9 tys

  240(1%)

  856,7 tys

  208(0.8%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  565,9 tys

  137(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  138,5 tys

  32,8(0.3%)

  165,0 tys

  38,8(0.3%)

  172,8 tys

  40,7(0.3%)

  230,2 tys

  54,2(0.3%)

  196,1 tys

  46,7(0.2%)

  155,9 tys

  37,3(0.2%)

  450,8 tys

  108(0.5%)

  325,1 tys

  78,9(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  177,7 tys

  42,1(0.4%)

  114,2 tys

  26,9(0.2%)

  100,9 tys

  23,8(0.2%)

  126,6 tys

  29,8(0.2%)

  151,1 tys

  36,0(0.2%)

  140,8 tys

  33,7(0.2%)

  103,7 tys

  25,0(0.1%)

  91,9 tys

  22,3(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  123,0 tys

  29,1(0.3%)

  14,3 tys

  3,4(0%)

  3,9 tys

  0,9(0%)

  165,1 tys

  38,9(0.2%)

  132,9 tys

  31,6(0.2%)

  122,4 tys

  29,3(0.1%)

  3,9 tys

  0,9(0%)

  7,3 tys

  1,8(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  171,8 tys

  40,7(0.4%)

  5,0 tys

  1,2(0%)

  5,3 tys

  1,2(0%)

  5,3 tys

  1,2(0%)

  5,3 tys

  1,3(0%)

  5,4 tys

  1,3(0%)

  5,6 tys

  1,3(0%)

  5,9 tys

  1,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,4 tys

  0,3(0%)

  1,4 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,3(0%)

  1,4 tys

  0,3(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  1,9 tys

  0,5(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,5 tys

  0,8(0%)

  8,0 tys

  1,9(0%)

  5,0 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  157,0 tys

  37,4(0.2%)

  10,4 tys

  2,5(0%)

  11,4 tys

  2,7(0%)

  918

  0,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  29,8 tys

  7,1(0.1%)

  609

  0,1(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  6,1 tys

  1,4(0%)

  30,4 tys

  7,2(0%)

  565,8 tys

  135(0.6%)

  248,9 tys

  59,9(0.3%)

  918

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  818

  0,2(0%)

  587

  0,1(0%)

  408

  0,1(0%)

  306

  0,1(0%)

  408

  0,1(0%)

  264

  0,1(0%)

  27,6 tys

  6,6(0%)

  625

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  420

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,3(0%)

  400

  0,1(0%)

  600

  0,1(0%)

  250

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  62,7 tys

  15,0(0.1%)

  38,4 tys

  9,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  5,0 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,0 tys

  4,2(0%)

  25,1 tys

  5,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Żabno - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 853 mieszkańców Żabna jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 431 kobiet oraz 422 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 10,0% średnie ogólnokształcące, a 20,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 30,5% mieszkańców Żabna, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 13,2% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Żabna mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Żabnie największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (23,0%) oraz wyższe (21,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (38,2%) oraz średnie zawodowe (22,5%).

  W roku 2022 w Żabnie mieściły się 2 przedszkola, w których do 9 oddziałów uczęszczało 207 dzieci (101 dziewczynek oraz 106 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Żabnie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 121 dzieci (57 dziewczynek oraz 64 chłopców). Dostępnych było 125 miejsc.

  19,0% mieszkańców Żabna w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,0% wśród dziewczynek i 21,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 365 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,51 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 357 uczniów (179 kobiet oraz 178 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Żabnie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 13 oddziałach uczyło się 304 uczniów (150 kobiet oraz 154 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,8% ludności (26,3% wśród dziewczynek i 25,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 119,80.

  W Żabnie znajduje się 1 Technikum, w którym w 11 oddziałach uczyło się 217 uczniów (95 kobiet oraz 122 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 23 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Żabnie placówkę miała 1 Technikum, w którym w 8 oddziałach uczyło się 176 uczniów (102 kobiety oraz 74 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 70 absolwentów.

  W Żabnie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 6 oddziałach uczyło się 125 uczniów (32 kobiety oraz 93 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,4% mieszkańców (17,2% wśród dziewczyn i 15,6% wśród chłopaków). 20,8 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 19,7 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,5% mieszkańców Żabna w wieku potencjalnej nauki (28,1% kobiet i 24,8% mężczyzn).

 • 16,8% Wykształcenie wyższe
 • Żabno
  16,8%
  woj. małopolskie
  26,3%
  Cały kraj
  25,2%
 • 21,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  33,1%
  Województwo
  34,2%
  Kraj
  35,2%
 • 35,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,6%
  Małopolskie
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,0%
  Województwo
  11,2%
  Polska
  11,9%
 • 12,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  20,6%
  Województwo
  19,7%
  Cały kraj
  20,0%
 • 18,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 30,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Żabno
  30,5%
  woj. małopolskie
  22,6%
  Cały kraj
  21,2%
 • 23,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 38,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,0%
  woj. małopolskie
  2,8%
  Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Żabno
  13,2%
  Małopolskie
  11,0%
  Polska
  12,3%
 • 14,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Żabno
  3,4%
  woj. małopolskie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Żabnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1365 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 365,0
  Małopolskie
  929,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,51 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Żabno
  0,51
  woj. małopolskie
  0,88
  Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 9 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 225 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Żabno) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 207 Dzieci
 • 101 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 106 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,8%
  51,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 49 3 lata
 • 49
 • 57 4 lata
 • 57
 • 51 5 lata
 • 51
 • 48 6 lat
 • 48
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 23 3 lata
 • 23
 • 28 4 lata
 • 28
 • 27 5 lata
 • 27
 • 23 6 lat
 • 23
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 26 3 lata
 • 26
 • 29 4 lata
 • 29
 • 24 5 lata
 • 24
 • 25 6 lat
 • 25
 •  
 • 11,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 11,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Żabnie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Żabnie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole w Żabnie
  Publiczne
  14 645-69-73
  ul. Jagiełły 12
  33-240 Żabno
  4978
  Akademia Malucha Smerfna Chata Mariola Mierzweska
  Niepubliczne
  66 890-52-18
  ul. Piłsudskiego 92
  33-240 Żabno
  ---
  Przedszkole Niepubliczne (Przedszkole Niepubliczne)
  Niepubliczne
  14 625-71-33
  ul. Wyspiańskiego 63
  33-240 Żabno
  ---
 • Szkoły podstawowe w Żabnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Żabno) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 357 Uczniowie
 • 179 Kobiety
  (uczniowie)
 • 178 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,1%
  49,9%
 • 61 Uczniowie w 1 klasie
 • 27 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 34 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 60 Absolwenci
 • 27 Kobiety
  (absolwenci)
 • 33 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  21,0
  Małopolskie
  16,7
  Kraj
  17,0
 •  
 • 26,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 19,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 119,80 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  119,80
  woj. małopolskie
  95,57
  Cała Polska
  95,96
 • 119,80 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  119,80
  Województwo
  94,75
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Żabno) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Żabno) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Żabnie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Żabnie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Żabnie (Stanisław Wyspiański)
  Publiczna
  14 645-64-45
  14 645-64-45
  ul. Jagiełły 18
  33-240 Żabno
  1426228
 • Szkoły ponadpodstawowe w Żabnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Technika (Żabno) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 11 Oddziały
 • 217 Uczniowie
 • 95 Kobiety
  (uczniowie)
 • 122 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,8%
  56,2%
 • 71 Uczniowie w 1 klasie
 • 29 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 42 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Absolwenci
 • 11 Kobiety
  (absolwenci)
 • 12 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Miasto
  19,7
  woj. małopolskie
  26,1
  Cały kraj
  24,9
 •  
 • 23,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 18,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Żabno) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 54 Uczniowie w 1 klasie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 38 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 20,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  20,8
  Małopolskie
  21,6
  Cała Polska
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Żabnie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Żabnie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum w Żabnie
  Publiczne
  14 645-61-87
  14 645-61-87
  ul. Rynek 26
  33-240 Żabno
  6180-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Żabnie
  Publiczna
  ul. Rynek 26
  33-240 Żabno
  6120-
  Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające w Żabnie
  Publiczne
  14 645-61-87
  14 645-61-87
  ul. Rynek 26
  33-240 Żabno
  ---
  Liceum Ogólnokształcące w Żabnie
  Publiczne
  ul. Rynek 26
  33-240 Żabno
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Żabnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 19,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 21,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Żabno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Żabno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Żabno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Żabno - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Kultura i rekreacja w Żabnie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Żabnie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Żabnie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 164 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 107 (uczestnicy: 37 365)
  • seanse filmowe: 2 (uczestnicy: 400)
  • wystawy: 26 (uczestnicy: 9 200)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 500)
  • koncerty: 20 (uczestnicy: 13 700)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 450)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 5 (uczestnicy: 1 600)
  • konkursy: 6 (uczestnicy: 1 000)
  • pokazy teatralne: 15 (uczestnicy: 3 300)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 350)
  • interdyscyplinarne: 11 (uczestnicy: 6 550)
  • warsztaty: 13 (uczestnicy: 315)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 191)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 39)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 45)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 37)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 60)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 18)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 18)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • politechniczne: 1
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 180)
  • teatralne: 3 (członkowie: 60)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 5)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 50)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 65)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Żabnie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 31 861 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 25 043 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 14
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Żabnie działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 284 członków. Zarejestrowano 234 ćwiczących (mężczyźni: 234, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 156, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (3) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Żabnie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Żabnie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Żabna znajduje się 5 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Żabnie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1663 r. (ul. Rynek 27)dnia 1972-06-08, wykaz dokumentów: 378 z 1972-06-08
  • Dzwonnica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 27)dnia 1972-06-08, wykaz dokumentów: 378 z 1972-06-08
  • Cmentarz żydowski z XVIII w.dnia 1990-11-02, wykaz dokumentów: A-336 z 1990-11-02
  • Mur/ogrodzenie z 1914 - 1915dnia 2015-08-28, wykaz dokumentów: A-1440/M z 2015-08-28
  • Cmentarz I wojna światowa z 1914 - 1915dnia 2015-08-28, wykaz dokumentów: A-1440/M z 2015-08-28
 • Formy ochrony przyrody w Żabnie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Żabna znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Żabnie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dolny Dunajec - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 1293.94 ha
  • Dąb Wolności - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1987-04-06, Opis granicy: w centrum przy drodze

Żabno - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 18 wypadków drogowych w Żabnie odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 16 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 436,6 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 97,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Żabnie znajdowały się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 2 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 2 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu tarnowskiego.

  Powiat tarnowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Żabnie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 18 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 4 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 16 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 8 Lekko ranni
 • 8 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Żabnie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 436,58 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Żabno
  436,6
  Województwo
  1 301,5
  Cała Polska
  1 100,9
 • 97,02 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  97,0
  Województwo
  76,8
  Polska
  104,4
 • 388,07 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  388,1
  woj. małopolskie
  1 571,6
  Cała Polska
  1 327,3
 • 22,22 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  22,2
  Małopolskie
  5,9
  Kraj
  9,5
 • 88,89 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  88,9
  Małopolskie
  120,8
  Cała Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Żabnie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 226,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  226,4 km
  woj. małopolskie
  599,5 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 1,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  1,2 km
  Województwo
  2,7 km
  Kraj
  5,3 km
 • 2 Liczba licencji na taksówki
 • 2 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Żabno przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 973droga wojewódzka nr 973(Busko-Zdrój - Zbludowice - Radzanów - Olganów - Dobrowoda - Piasek Wielki - Badrzychowice - Stróżyska - Ucisków - Nowy Korczyn - Borusowa - Kozłów - Hubenice - Wola Żelichowska - Żelichów - Otfinów - Żabno - Niedomice - Ilkowice - Bobrowniki Wielkie - Wychylówka - Tarnów)
  • DW 975droga wojewódzka nr 975(Dąbrowa Tarnowska - Morzychna - Odporyszów - Żabno - Biskupice Radłowskie - Radłów - Niwka - Wierzchosławice - Bogumiłowice - Łętowice - Łętowska Dębina - Wojnicz - Wielka Wieś - Sukmanie - Olszyny - Zakliczyn - Bleśnik - Olszowa - Paleśnica - Podole Górowa - Bartkowa Posadowa - Gródek nad Dunajcem - Lipie - Sienna - Zbyszyce - Dąbrowa)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Żabno przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 115Linia kolejowa nr 115: Tarnów - Szczucin [o znaczenia miejscowym] (Tarnów - Tarnów Północny - Tarnów Klikowa - Łukowa Tarnowska - Łęg Tarnowski - Niedomice -Żabno - Fiuk - Dąbrowa Tarnowska - Olesno Tarnowskie - Dąbrówki Breńskie - Mędrzechów - Kupienin - Delastowice - Szczucin koło Tarnowa)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Żabnie istnieje 50 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 3 Maja

  ul. Aleja Piłsudskiego

  ul. Baczyńskiego

  ul. Błonia

  ul. Cmentarna

  ul. Dąbrowskiego

  ul. Generała Andersa

  ul. Głowackiego

  ul. Kilińskiego

  ul. Konarska

  ul. Konopnickiej

  ul. Korczaka

  ul. Kościuszki

  ul. Krasińskiego

  ul. Królowej Jadwigi

  ul. Księdza Jarosza

  ul. Leśna

  ul. Mickiewicza

  ul. Mostowa

  ul. Ofiar Katynia

  ul. Ogrodowa

  ul. Paderewskiego

  Plac Grunwaldzki

  rondo Polskiego Czerwonego Krzyża

  ul. Poprzeczna

  ul. Powstańców Warszawy

  ul. Przybyszowskiego

  ul. Reymonta

  Rynek

  ul. Siedemsetlecia

  ul. Sieradzka

  ul. Sikorskiego

  ul. Starzyńskiego

  ul. Sucharskiego

  ul. Szkotnik

  ul. Szpitalna

  ul. Słowackiego

  ul. Tarnowska

  ul. Warszawska

  ul. Westerplatte

  ul. Wilanowska

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wyspiańskiego

  ul. Władysława Jagiełły

  ul. Zacisze

  ul. Zagrody

  ul. dr. Eugeniusza Rąpały

  ul. dr. Stanisława Witka

  ul. ks. Janusza Pasierba

  ul. Świętego Jana