Powiat gryfiński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat gryfiński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 80 641 Liczba mieszkańców
 • 1 869 km2 Powierzchnia
 • 43 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 45,4% Stopa urbanizacji
 • Wojciech Konarski Starosta
 • ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino Adres starostwa powiatowego
 • ZGR Tablice rejestracyjne
Powiat gryfiński na mapie
Identyfikatory
 • 3206 TERYT (TERC)
Herb powiatu gryfińskiego
powiat gryfiński herb
Flaga powiatu gryfińskiego
powiat gryfiński flaga

powiat gryfiński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie
91 466 72 00
91 466 71 99
ul. Łużycka 1
74-100 Gryfino
Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie
91 432 68 11, 91 432 68 05
91 432 68 13
ul. Grunwaldzka 9
74-100 Gryfino
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gryfinie
91 416 38 58
91 416 23 43
ul. Flisacza 6
74-100 Gryfino
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
91 415 03 13
91 415 02 13
ul. Sprzymierzonych 9
74-100 Gryfino
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gryfinie
91 416 22 74
91 416 24 92
ul. Armii Krajowej 78
74-100 Gryfino
Starostwo Powiatowe w Gryfinie
(91) 404-50-00
(91) 4045000wew.248
Ul.Sprzymierzonych
74-100 Gryfino

Powiat gryfiński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat gryfiński ma 80 641 mieszkańców, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 3,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu gryfińskiego w 2050 roku wynosi 70 958, z czego 35 998 to kobiety, a 34 960 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu gryfińskiego zawarli w 2021 roku 310 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,3% mieszkańców powiatu gryfińskiego jest stanu wolnego, 52,8% żyje w małżeństwie, 7,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat gryfiński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -455. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,62 na 1000 mieszkańców powiatu gryfińskiego. W 2021 roku urodziło się 571 dzieci, w tym 48,2% dziewczynek i 51,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 321 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,56 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 39,0% zgonów w powiecie gryfińskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,3% zgonów w powiecie gryfińskim były nowotwory, a 5,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu gryfińskiego przypada 12.67 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 830 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 071 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu gryfińskiego -241. W tym samym roku 38 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 23 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 15.

  60,5% mieszkańców powiatu gryfińskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu gryfińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 80 641 Liczba mieszkańców
 • 40 786 Kobiety
 • 39 855 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie gryfińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie gryfińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie gryfińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu gryfińskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 70 958 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 35 998 Kobiety
 • 34 960 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie gryfińskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie gryfińskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie gryfińskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu gryfińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. gryfiński
  42,2 lat
  Województwo
  42,9 lat
  Kraj
  42,2 lat
 • 43,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat gryfiński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu gryfińskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat gryfiński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat gryfiński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat gryfiński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,3% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  28,3%
  Zachodniopomorskie
  27,5%
  Cała Polska
  29,1%
 • 23,1% Kobiety
  (Panny)
 • 33,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,8% Żonaci/Zamężne
 • pow. gryfiński
  52,8%
  Zachodniopomorskie
  51,0%
  Polska
  54,0%
 • 53,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 52,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,2% Wdowcy/Wdowy
 • pow. gryfiński
  8,2%
  woj. zachodniopomorskie
  8,2%
  Kraj
  8,5%
 • 13,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  7,6%
  Zachodniopomorskie
  9,4%
  Polska
  7,6%
 • 8,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 3,0% Nieustalone
 • pow. gryfiński
  3,0%
  Województwo
  3,7%
  Polska
  0,7%
 • 2,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie gryfińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie gryfińskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Powiat
  3,8
  woj. zachodniopomorskie
  4,2
  Kraj
  4,4
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • pow. gryfiński
  1,7
  Województwo
  1,9
  Cała Polska
  1,6
 • 310 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie gryfińskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie gryfińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -455 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -183 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -272 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,62 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -5,6
  Województwo
  -6,2
  Cały kraj
  -4,9
 • -6,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -5,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie gryfińskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie gryfińskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie gryfińskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie gryfińskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 571 Urodzenia żywe
 • 275 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 296 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,2%
  51,8%
 • 7,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,1
  Zachodniopomorskie
  7,6
  Cała Polska
  8,7
 • 30,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  30,6
  woj. zachodniopomorskie
  33,4
  Polska
  37,5
 • 12 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12
 • 51 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 51
 • 72 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 72
 • 54 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 54
 • 26 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 321 g Średnia waga noworodków
 • 3 245 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 392 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat gryfiński
  3 321 g
  woj. zachodniopomorskie
  3 329 g
  Cały kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 54 Waga 4000g - 4499g
 • 54
 • 163 Waga 3500g - 3999g
 • 163
 • 220 Waga 3000g - 3499g
 • 220
 • 84 Waga 2500g - 2999g
 • 84
 • 35 Waga 2000g - 2499g
 • 35
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,10 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,10
  woj. zachodniopomorskie
  1,21
  Polska
  1,32
 • 0,53 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. gryfiński
  0,53
  Województwo
  0,59
  Cała Polska
  0,64
 • 0,56 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. gryfiński
  0,56
  Zachodniopomorskie
  0,55
  Kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie gryfińskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 026 Zgony
 • 458 Kobiety
  (Zgony)
 • 568 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,6%
  55,4%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 12,7 Zgony na 1000 ludności
 • pow. gryfiński
  12,7
  Województwo
  13,8
  Cała Polska
  13,6
 • 179,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat gryfiński
  179,7
  woj. zachodniopomorskie
  180,9
  Cały kraj
  156,7
 • 1,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat gryfiński
  1,8
  woj. zachodniopomorskie
  3,7
  Kraj
  3,9
 • 4,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  4,2
  Zachodniopomorskie
  4,0
  Polska
  3,6
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Zachodniopomorskie
  1,4
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie gryfińskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat gryfiński
  39,0%
  woj. zachodniopomorskie
  36,1%
  Cały kraj
  34,8%
 • 19,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  19,3%
  woj. zachodniopomorskie
  20,9%
  Kraj
  19,6%
 • 5,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat gryfiński
  5,0%
  Zachodniopomorskie
  5,2%
  Cała Polska
  5,4%
 • 141 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Zachodniopomorskie
  14,6
  Polska
  13,3
 • 80,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Zachodniopomorskie
  80,0
  Kraj
  74,4
 • 251,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  251,7
  Województwo
  293,2
  Cała Polska
  268,1
 • 270,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Zachodniopomorskie
  270,8
  Kraj
  246,5
 • 508,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 531,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 485,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  508,6
  Województwo
  506,4
  Cały kraj
  475,8
 • 88,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 41,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 133,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  88,5
  woj. zachodniopomorskie
  88,9
  Cała Polska
  70,6
 • 25,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  25,2
  Województwo
  31,0
  Cały kraj
  32,6
 • 10,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  10,1
  woj. zachodniopomorskie
  7,9
  Cały kraj
  6,9
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat gryfiński
  0,9%
  Zachodniopomorskie
  0,6%
  Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie gryfińskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 11 Osoby w zamachach samobójczych
 • 4 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 7 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 7 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 4 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 10 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 4 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 14 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat gryfiński
  14,0
  Zachodniopomorskie
  35,0
  Cały kraj
  36,0
 • 12 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  12,0
  Województwo
  15,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 9 powieszenie się
 • 9
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 9 powieszenie się
 • 9
 • 1 inny
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 8 nieustalona
 • 8
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 8 nieustalona
 • 8
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 5 30-49 lat
 • 5
 • 1 50-60 lat
 • 1
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 1 50-60 lat
 • 1
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony9
 • 0 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 9 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony9
 • 0 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 9 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 5 kawaler/panna
 • 5
 • 2 żonaty/zamężna
 • 2
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 2 nieustalony
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 4 kawaler/panna
 • 4
 • 2 żonaty/zamężna
 • 2
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony9
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 9 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony8
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 8 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 1 renta
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 6 nieustalony
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 1 renta
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 6 nieustalony
 • 6
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 830 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 433 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 397 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 38 Zameldowania z zagranicy
 • 15 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 23 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 071 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 566 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 505 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 23 Wymeldowania za granicę
 • 14 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 9 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -226 Saldo migracji
 • -132 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -94 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -241 Saldo migracji wewnętrznych
 • -133 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -108 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 15 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 14 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie gryfińskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie gryfińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat gryfiński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat gryfiński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie gryfińskim oddano do użytku 286 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,55 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie gryfińskim to 27 658 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 340 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  62,6% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 37,4% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie gryfińskim to 4,21 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie gryfińskim to 105,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,84% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,77% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,14% mieszkań posiada łazienkę, 81,13% korzysta z centralnego ogrzewania, a 34,64% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie gryfińskim 256 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 179 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 190 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 21 transakcji (mediana cen - 4 887 zł/m2, średnia - 4 697 zł/m2), a na rynku wtórnym 235 transakcji rynkowych (mediana cen - 3 000 zł/m2, średnia - 3 058 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie gryfińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 179 zł
 • powiat gryfiński
  3 179 zł
  woj. zachodniopomorskie
  4 224 zł
  Kraj
  5 248 zł
 • 3 179 zł Ogółem
 • 3 179 zł
 • 3 559 zł do 40 m2
 • 3 559 zł
 • 3 665 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 665 zł
 • 2 423 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 423 zł
 • 2 827 zł od 80,1 m2
 • 2 827 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 190 zł
 • Tutaj
  3 190 zł
  woj. zachodniopomorskie
  4 777 zł
  Polska
  5 689 zł
 • 3 190 zł Ogółem
 • 3 190 zł
 • 3 493 zł do 40 m2
 • 3 493 zł
 • 3 449 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 449 zł
 • 2 864 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 864 zł
 • 2 903 zł od 80,1 m2
 • 2 903 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 256
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m247
  • od 40,1 do 60 m2126
  • od 60,1 do 80 m260
  • od 80,1 m223
 • 47 do 40 m2
 • 126 od 40,1 do 60 m2
 • 60 od 60,1 do 80 m2
 • 23 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie gryfińskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 887 zł
 • powiat gryfiński
  4 887 zł
  Województwo
  5 358 zł
  Polska
  5 761 zł
 • 4 887 zł Ogółem
 • 4 887 zł
 • 5 200 zł do 40 m2
 • 5 200 zł
 • 4 783 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 783 zł
 • 5 132 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 132 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 697 zł
 • Powiat
  4 697 zł
  Województwo
  6 645 zł
  Cała Polska
  6 212 zł
 • 4 697 zł Ogółem
 • 4 697 zł
 • 5 180 zł do 40 m2
 • 5 180 zł
 • 4 950 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 950 zł
 • 5 051 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 051 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 21
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m24
  • od 40,1 do 60 m213
  • od 60,1 do 80 m23
  • od 80,1 m20
 • 4 do 40 m2
 • 13 od 40,1 do 60 m2
 • 3 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 000 zł
 • pow. gryfiński
  3 000 zł
  Województwo
  3 606 zł
  Polska
  4 694 zł
 • 3 000 zł Ogółem
 • 3 000 zł
 • 3 226 zł do 40 m2
 • 3 226 zł
 • 3 155 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 155 zł
 • 2 290 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 290 zł
 • 2 817 zł od 80,1 m2
 • 2 817 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 058 zł
 • pow. gryfiński
  3 058 zł
  Województwo
  3 911 zł
  Cały kraj
  5 276 zł
 • 3 058 zł Ogółem
 • 3 058 zł
 • 3 320 zł do 40 m2
 • 3 320 zł
 • 3 280 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 280 zł
 • 2 744 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 744 zł
 • 2 901 zł od 80,1 m2
 • 2 901 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 235
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m243
  • od 40,1 do 60 m2113
  • od 60,1 do 80 m257
  • od 80,1 m222
 • 43 do 40 m2
 • 113 od 40,1 do 60 m2
 • 57 od 60,1 do 80 m2
 • 22 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie gryfińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 27 658 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 340,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  340,20
  woj. zachodniopomorskie
  401,10
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 73,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  73,40 m2
  Województwo
  70,90 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 25,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat gryfiński
  25,00 m2
  Zachodniopomorskie
  28,40 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,96 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat gryfiński
  3,96
  woj. zachodniopomorskie
  3,82
  Kraj
  3,82
 • 2,94 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,94
  Zachodniopomorskie
  2,49
  Kraj
  2,55
 • 0,74 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. gryfiński
  0,74
  Województwo
  0,65
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie gryfińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 286 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 3,55 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat gryfiński
  3,55
  Województwo
  6,03
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 1 203 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,21 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  4,21
  Zachodniopomorskie
  3,41
  Polska
  3,90
 • 14,92 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  14,92
  woj. zachodniopomorskie
  20,55
  Polska
  24,07
 • 30 044 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 105,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  105,0 m2
  Województwo
  79,8 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,37 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. gryfiński
  0,37 m2
  Zachodniopomorskie
  0,48 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie gryfińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,84% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat gryfiński
  98,84%
  woj. zachodniopomorskie
  99,24%
  Cały kraj
  96,97%
 • 96,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat gryfiński
  96,77%
  Województwo
  97,31%
  Polska
  94,01%
 • 94,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat gryfiński
  94,14%
  Województwo
  95,33%
  Polska
  91,78%
 • 81,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  81,13%
  Województwo
  86,83%
  Polska
  83,08%
 • 34,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  34,64%
  Zachodniopomorskie
  63,98%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat gryfiński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie gryfińskim na 1000 mieszkańców pracuje 171osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 57,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 42,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie gryfińskim wynosiło w 2021 roku 7,2% (9,7% wśród kobiet i 5,1% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie gryfińskim wynosiło 5 297,93 PLN, co odpowiada 88.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu gryfińskiego 12 818 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 8 389 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -4 429.

  18,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu gryfińskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 20,9% w przemyśle i budownictwie, a 28,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie gryfińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 171 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  171,0
  Województwo
  218,0
  Kraj
  257,0
 • 7,2% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 9,7% Kobiety
 • 5,1% Mężczyźni
 • Powiat
  7,2%
  Województwo
  7,1%
  Kraj
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie gryfińskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie gryfińskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie gryfińskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie gryfińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 298 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. gryfiński
  5 298 PLN
  woj. zachodniopomorskie
  5 550 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie gryfińskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie gryfińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 12 818 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 8 389 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -4 429 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,65 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie gryfińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 18,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 23,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 20,9% Przemysł i budownictwo
 • 8,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 36,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 28,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 32,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 23,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 30,5% Pozostałe
 • 42,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie gryfińskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie gryfińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13 786 Pracujący ogółem
 • 7 934 Kobiety
 • 5 852 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie gryfińskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,5% W wieku produkcyjnym
 • 54,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat gryfiński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  65,2
  woj. zachodniopomorskie
  69,1
  Cała Polska
  69,0
 • 36,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  36,6
  Województwo
  40,0
  Polska
  38,2
 • 128,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat gryfiński
  128,0
  Zachodniopomorskie
  137,7
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat gryfiński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie gryfińskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 9 478 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 7 463 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 795 nowych podmiotów, a 448 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (905) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (659) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (1 132) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (423) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie gryfińskim najwięcej (442) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (9 201) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,8% (358) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 35,0% (3 321) podmiotów, a 61,2% (5 799) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie gryfińskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (29.6%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 9 478 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 358 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3 321 Przemysł i budownictwo
 • 5 799 Pozostała działalność
 • 795 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie gryfińskim w 2021 roku
 • 448 Podmioty wyrejestrowane w powiecie gryfińskim w 2021 roku
 • 7 463 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 201 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 9 201
 • 224 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 224
 • 51 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 51
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 9 476 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 9 476
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 27 Spółdzielnie ogółem
 • 27
 • 539 Spółki handlowe ogółem
 • 539
 • 138  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 138
 • 5  Spółki handlowe - akcyjne
 • 5
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 442  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 442
 • 130    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 130
 • 427 Spółki cywilne ogółem
 • 427
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 463 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 2 211 Budownictwo
 • 2 211
 • 1 599 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 599
 • 813 Przetwórstwo przemysłowe
 • 813
 • 472 Transport i gospodarka magazynowa
 • 472
 • 401 Pozostała działalność
 • 401
 • 386 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 386
 • 323 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 323
 • 258 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 258
 • 225 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 225
 • 222 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 222
 • 153 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 153
 • 133 Edukacja
 • 133
 • 110 Informacja i komunikacja
 • 110
 • 69 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 69
 • 68 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 68
 • 9 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 9
 • 8 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 8
 • 2 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 2
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat gryfiński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie gryfińskim stwierdzono 1 606 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,84 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie gryfińskim wynosi 73,20% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu gryfińskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,35 (wykrywalność 68%) oraz przeciwko mieniu - 8,46 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,13 (68%), drogowe - 2,12 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,37 (76%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie gryfińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat gryfiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 606 Przestępstwa ogółem
 • 1 606
 • 1 081 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 081
 • 253 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 253
 • 172 Przestępstwa drogowe
 • 172
 • 30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 30
 • 685 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 685
 • 19,84 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  19,84
  Województwo
  23,72
  Polska
  21,51
 • 13,35 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. gryfiński
  13,35
  woj. zachodniopomorskie
  16,62
  Cały kraj
  12,82
 • 3,13 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  3,13
  Województwo
  3,52
  Cały kraj
  5,89
 • 2,12 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat gryfiński
  2,12
  Województwo
  2,54
  Cała Polska
  1,85
 • 0,37 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. gryfiński
  0,37
  woj. zachodniopomorskie
  0,48
  Cała Polska
  0,35
 • 8,46 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,46
  Województwo
  10,31
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat gryfiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. gryfiński
  73%
  Zachodniopomorskie
  75%
  Cały kraj
  71%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  69%
  Zachodniopomorskie
  67%
  Polska
  64%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat gryfiński
  68%
  Zachodniopomorskie
  88%
  Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  98%
  woj. zachodniopomorskie
  99%
  Polska
  99%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat gryfiński
  77%
  woj. zachodniopomorskie
  92%
  Kraj
  89%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  49%
  Zachodniopomorskie
  52%
  Polska
  53%

Powiat gryfiński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu gryfińskiego wyniosła w 2021 roku 109,7 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 1.3% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu gryfińskiego - 25.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (20%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,1 mln złotych, czyli 10,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu gryfińskiego wyniosła w 2021 roku 117,7 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7.2% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (40.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (19.1%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (16.9%). W budżecie powiatu gryfińskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 223 złotych na mieszkańca (15,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 15,6 złotych na mieszkańca (1,1%).
 • Wydatki budżetu w powiecie gryfińskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu gryfińskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat gryfiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu gryfińskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  68,9 mln

  822(100%)

  64,6 mln

  774(100%)

  71,2 mln

  854(100%)

  73,5 mln

  885(100%)

  85,6 mln

  1,0 tys(100%)

  98,7 mln

  1,2 tys(100%)

  109,1 mln

  1,3 tys(100%)

  109,7 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,6 mln

  187(22.7%)

  16,0 mln

  191(24.7%)

  15,5 mln

  186(21.7%)

  15,3 mln

  185(20.8%)

  16,5 mln

  199(19.2%)

  20,2 mln

  246(20.4%)

  23,3 mln

  287(21.4%)

  27,7 mln

  343(25.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  12,9 mln

  154(18.7%)

  14,3 mln

  172(22.2%)

  15,8 mln

  190(22.2%)

  10,7 mln

  129(14.5%)

  17,0 mln

  206(19.8%)

  19,0 mln

  232(19.3%)

  20,7 mln

  255(19%)

  21,9 mln

  272(20%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  9,5 mln

  113(13.7%)

  9,1 mln

  109(14.1%)

  9,0 mln

  108(12.6%)

  9,3 mln

  112(12.7%)

  10,1 mln

  122(11.8%)

  10,6 mln

  130(10.8%)

  11,8 mln

  145(10.8%)

  11,9 mln

  147(10.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  8,7 mln

  104(12.6%)

  7,3 mln

  87,6(11.3%)

  12,1 mln

  145(17%)

  10,5 mln

  126(14.3%)

  9,6 mln

  116(11.2%)

  8,7 mln

  106(8.8%)

  14,6 mln

  179(13.4%)

  11,5 mln

  142(10.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  5,8 mln

  68,9(8.4%)

  5,3 mln

  63,8(8.3%)

  5,7 mln

  68,9(8.1%)

  6,3 mln

  75,6(8.5%)

  7,0 mln

  84,9(8.2%)

  7,0 mln

  85,4(7.1%)

  7,2 mln

  89,1(6.6%)

  8,0 mln

  98,7(7.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,5 mln

  53,8(6.5%)

  4,6 mln

  54,9(7.1%)

  4,6 mln

  55,6(6.5%)

  5,2 mln

  62,3(7%)

  5,3 mln

  64,2(6.2%)

  5,6 mln

  68,1(5.6%)

  6,7 mln

  83,0(6.2%)

  6,7 mln

  83,7(6.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,4 mln

  40,6(4.9%)

  2,9 mln

  35,0(4.5%)

  3,2 mln

  38,1(4.5%)

  3,1 mln

  37,3(4.2%)

  1,9 mln

  22,6(2.2%)

  13,3 mln

  162(13.4%)

  10,2 mln

  126(9.4%)

  6,4 mln

  79,2(5.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  5,2 mln

  61,9(7.5%)

  3,1 mln

  37,0(4.8%)

  3,2 mln

  37,9(4.4%)

  4,6 mln

  54,9(6.2%)

  9,2 mln

  112(10.8%)

  4,6 mln

  56,6(4.7%)

  4,8 mln

  59,1(4.4%)

  3,9 mln

  48,8(3.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  581,6 tys

  6,9(0.8%)

  668,8 tys

  8,0(1%)

  849,4 tys

  10,2(1.2%)

  818,1 tys

  9,9(1.1%)

  843,5 tys

  10,2(1%)

  853,6 tys

  10,4(0.9%)

  897,0 tys

  11,0(0.8%)

  2,3 mln

  29,0(2.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  727,4 tys

  8,7(1.1%)

  616,4 tys

  7,4(1%)

  657,0 tys

  7,9(0.9%)

  1,3 mln

  15,3(1.7%)

  672,7 tys

  8,2(0.8%)

  1,1 mln

  13,1(1.1%)

  622,4 tys

  7,7(0.6%)

  721,1 tys

  8,9(0.7%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  159,0 tys

  1,9(0.2%)

  184,9 tys

  2,2(0.3%)

  176,7 tys

  2,1(0.2%)

  188,5 tys

  2,3(0.2%)

  197,3 tys

  2,4(0.2%)

  196,2 tys

  2,4(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  550,7 tys

  6,6(0.8%)

  342,4 tys

  4,1(0.5%)

  271,3 tys

  3,3(0.4%)

  249,7 tys

  3,0(0.3%)

  225,5 tys

  2,7(0.3%)

  232,4 tys

  2,8(0.2%)

  183,1 tys

  2,3(0.2%)

  114,3 tys

  1,4(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  39,7 tys

  0,5(0.1%)

  34,4 tys

  0,4(0.1%)

  38,3 tys

  0,5(0.1%)

  46,5 tys

  0,6(0.1%)

  48,9 tys

  0,6(0.1%)

  52,6 tys

  0,6(0.1%)

  73,5 tys

  0,9(0.1%)

  101,2 tys

  1,3(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  200,2 tys

  2,4(0.3%)

  23,4 tys

  0,3(0%)

  36,0 tys

  0,4(0.1%)

  861

  0,0(0%)

  123,2 tys

  1,5(0.1%)

  198,3 tys

  2,4(0.2%)

  72,9 tys

  0,9(0.1%)

  79,5 tys

  1,0(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  159,9 tys

  1,9(0.2%)

  191,3 tys

  2,3(0.3%)

  81,9 tys

  1,0(0.1%)

  259,2 tys

  3,1(0.4%)

  301,1 tys

  3,6(0.4%)

  366,0 tys

  4,5(0.4%)

  44,5 tys

  0,5(0%)

  36,0 tys

  0,4(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  74,0 tys

  0,9(0.1%)

  11,3 tys

  0,1(0%)

  3,1 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  517,0 tys

  6,3(0.6%)

  133,7 tys

  1,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  29,2 tys

  0,4(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  990,2 tys

  11,8(1.4%)

  25,6 tys

  0,3(0%)

  40,0 tys

  0,5(0.1%)

  41,1 tys

  0,5(0.1%)

  35,9 tys

  0,4(0%)

  41,1 tys

  0,5(0%)

  13,0 tys

  0,2(0%)

  25,0 tys

  0,3(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  13,8 tys

  0,2(0%)

  42,8 tys

  0,5(0.1%)

  12,5 tys

  0,2(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  13,9 tys

  0,2(0%)

  15,0 tys

  0,2(0%)

  4,5 tys

  0,1(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  6,2 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,8 tys

  0,5(0%)

  38,0 tys

  0,5(0%)

  38,0 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  16,9 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  48,1 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie gryfińskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu gryfińskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat gryfiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu gryfińskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  70,5 mln

  841(100%)

  68,3 mln

  819(100%)

  72,6 mln

  871(100%)

  75,1 mln

  904(100%)

  87,6 mln

  1,1 tys(100%)

  97,0 mln

  1,2 tys(100%)

  110,7 mln

  1,4 tys(100%)

  117,7 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  27,6 mln

  329(39.1%)

  27,5 mln

  329(40.2%)

  27,3 mln

  327(37.6%)

  26,8 mln

  323(35.6%)

  31,4 mln

  381(35.9%)

  35,0 mln

  427(36.1%)

  44,3 mln

  545(40%)

  47,6 mln

  590(40.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  13,6 mln

  163(19.3%)

  14,7 mln

  176(21.5%)

  15,2 mln

  182(20.9%)

  16,4 mln

  197(21.8%)

  18,4 mln

  223(21%)

  19,6 mln

  239(20.2%)

  19,2 mln

  236(17.3%)

  22,5 mln

  279(19.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,3 mln

  99,8(11.8%)

  9,1 mln

  109(13.4%)

  12,3 mln

  147(16.9%)

  9,6 mln

  116(12.8%)

  16,1 mln

  195(18.4%)

  17,5 mln

  214(18.1%)

  19,1 mln

  235(17.2%)

  19,9 mln

  247(16.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,5 mln

  53,6(6.4%)

  4,6 mln

  54,6(6.7%)

  4,6 mln

  55,1(6.3%)

  5,1 mln

  61,2(6.8%)

  5,2 mln

  63,0(5.9%)

  5,5 mln

  67,3(5.7%)

  6,7 mln

  82,2(6%)

  6,7 mln

  83,2(5.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,3 mln

  39,9(4.7%)

  2,9 mln

  34,4(4.2%)

  2,5 mln

  30,5(3.5%)

  2,2 mln

  26,0(2.9%)

  1,7 mln

  21,1(2%)

  1,5 mln

  18,5(1.6%)

  5,4 mln

  66,8(4.9%)

  5,2 mln

  64,6(4.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,5 mln

  30,3(3.6%)

  3,1 mln

  36,8(4.5%)

  4,1 mln

  48,9(5.6%)

  2,9 mln

  35,3(3.9%)

  1,9 mln

  23,4(2.2%)

  3,8 mln

  46,8(4%)

  3,7 mln

  45,4(3.3%)

  3,3 mln

  41,3(2.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,7 mln

  20,8(2.5%)

  1,5 mln

  17,7(2.2%)

  1,6 mln

  19,6(2.2%)

  1,5 mln

  18,6(2.1%)

  1,6 mln

  19,1(1.8%)

  1,6 mln

  19,8(1.7%)

  1,7 mln

  21,1(1.5%)

  2,3 mln

  28,6(2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,1 mln

  25,1(3%)

  1,8 mln

  21,6(2.6%)

  1,6 mln

  19,1(2.2%)

  2,0 mln

  23,7(2.6%)

  1,5 mln

  17,6(1.7%)

  1,8 mln

  22,5(1.9%)

  1,6 mln

  20,0(1.5%)

  1,9 mln

  23,8(1.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,5 mln

  42,0(5%)

  856,1 tys

  10,3(1.3%)

  1,4 mln

  16,9(1.9%)

  3,7 mln

  45,2(5%)

  4,1 mln

  49,4(4.7%)

  2,3 mln

  28,6(2.4%)

  2,8 mln

  34,4(2.5%)

  1,9 mln

  23,6(1.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,4 mln

  16,3(1.9%)

  798,3 tys

  9,6(1.2%)

  440,9 tys

  5,3(0.6%)

  569,7 tys

  6,9(0.8%)

  820,5 tys

  9,9(0.9%)

  3,5 mln

  42,4(3.6%)

  1,3 mln

  16,4(1.2%)

  1,3 mln

  16,0(1.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  972,3 tys

  11,6(1.4%)

  831,1 tys

  10,0(1.2%)

  842,5 tys

  10,1(1.2%)

  868,1 tys

  10,5(1.2%)

  662,0 tys

  8,0(0.8%)

  436,6 tys

  5,3(0.4%)

  304,6 tys

  3,7(0.3%)

  457,8 tys

  5,7(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  547,7 tys

  6,5(0.8%)

  534,0 tys

  6,4(0.8%)

  479,8 tys

  5,8(0.7%)

  529,7 tys

  6,4(0.7%)

  548,8 tys

  6,7(0.6%)

  601,3 tys

  7,3(0.6%)

  454,7 tys

  5,6(0.4%)

  440,4 tys

  5,5(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  245,8 tys

  2,9(0.3%)

  190,0 tys

  2,3(0.3%)

  121,7 tys

  1,5(0.2%)

  100,4 tys

  1,2(0.1%)

  140,1 tys

  1,7(0.2%)

  174,2 tys

  2,1(0.2%)

  146,6 tys

  1,8(0.1%)

  230,8 tys

  2,9(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  159,0 tys

  1,9(0.2%)

  184,9 tys

  2,2(0.2%)

  176,7 tys

  2,1(0.2%)

  188,5 tys

  2,3(0.2%)

  197,3 tys

  2,4(0.2%)

  196,2 tys

  2,4(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  55,0 tys

  0,7(0.1%)

  11,3 tys

  0,1(0%)

  3,1 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  517,0 tys

  6,3(0.6%)

  132,7 tys

  1,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,8 tys

  0,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  645

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  3,9 tys

  0,0(0%)

  0,2

  0,0(0%)

  27,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  250

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  30,8 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  23,0 tys

  0,3(0%)

  65,0 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,8

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  31,7 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,8 tys

  0,5(0%)

  38,0 tys

  0,5(0%)

  38,0 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  1,9 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  11,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  48,1 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat gryfiński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18 058 mieszkańców powiatu gryfińskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 811 kobiet oraz 9 247 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 11,7% średnie ogólnokształcące, a 18,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,1% mieszkańców powiatu gryfińskiego, gimnazjalnym 3,4%, natomiast 18,3% podstawowym ukończonym. 3,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu gryfińskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie gryfińskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (20,2%) oraz podstawowe ukończone (20,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,2%) oraz średnie zawodowe (20,4%).

  W roku 2021 w powiecie gryfińskim mieściło się 15 przedszkoli, w których do 81 oddziałów uczęszczało 1 803 dzieci (907 dziewczynek oraz 896 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie gryfińskim mieściło się 13 przedszkoli, w których do 55 oddziałów uczęszczało 1 252 dzieci (589 dziewczynek oraz 663 chłopców). Dostępnych było 1 218 miejsc.

  16,8% mieszkańców powiatu gryfińskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,4% wśród dziewczynek i 16,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 773 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,19 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 31 szkół podstawowych, w których w 396 oddziałach uczyło się 6 207 uczniów (3 028 kobiet oraz 3 179 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie gryfińskim placówkę miało 35 szkół podstawowych, w których w 321 oddziałach uczyło się 5 457 uczniów (2 653 kobiety oraz 2 804 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,4% ludności (27,4% wśród dziewczynek i 27,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,7 uczniów.

  W powiecie gryfińskim znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 27 oddziałach uczyło się 673 uczniów (475 kobiet oraz 198 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 161 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie gryfińskim placówkę miałp 6 licea ogólnokształcące, w których w 38 oddziałach uczyło się 968 uczniów (594 kobiety oraz 374 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 337 absolwentów.

  W powiecie gryfińskim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 22 oddziałach uczyło się 541 uczniów (190 kobiet oraz 351 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,1% mieszkańców (11,9% wśród dziewczyn i 12,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,9 uczniów. 24,6 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,6% mieszkańców powiatu gryfińskiego w wieku potencjalnej nauki (28,5% kobiet i 28,8% mężczyzn).

 • 16,4% Wykształcenie wyższe
 • pow. gryfiński
  16,4%
  woj. zachodniopomorskie
  23,4%
  Cały kraj
  25,2%
 • 20,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  33,0%
  Województwo
  35,6%
  Polska
  35,2%
 • 34,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,7%
  Zachodniopomorskie
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,7%
  Zachodniopomorskie
  13,1%
  Polska
  11,9%
 • 13,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  18,5%
  woj. zachodniopomorskie
  19,1%
  Kraj
  20,0%
 • 17,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  25,1%
  Zachodniopomorskie
  20,6%
  Cała Polska
  21,2%
 • 18,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat gryfiński
  3,4%
  Województwo
  3,4%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  18,3%
  Województwo
  13,8%
  Polska
  12,3%
 • 20,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat gryfiński
  3,9%
  Województwo
  3,3%
  Kraj
  3,1%
 • 3,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie gryfińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 773 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  773,0
  woj. zachodniopomorskie
  867,0
  Cała Polska
  896,0
 • 1,19 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  1,19
  woj. zachodniopomorskie
  0,97
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 15Przedszkola
 • 25 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 81 Oddziały
 • 35 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 864 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat gryfiński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 803 Dzieci
 • 907 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 896 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,3%
  49,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 14 2 lata i mniej
 • 14
 • 413 3 lata
 • 413
 • 531 4 lata
 • 531
 • 528 5 lata
 • 528
 • 308 6 lat
 • 308
 • 9 7 lat i więcej
 • 9
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 14 2 lata i mniej
 • 14
 • 203 3 lata
 • 203
 • 268 4 lata
 • 268
 • 266 5 lata
 • 266
 • 153 6 lat
 • 153
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 210 3 lata
 • 210
 • 263 4 lata
 • 263
 • 262 5 lata
 • 262
 • 155 6 lat
 • 155
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • 623 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 165,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 165,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 47,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 46,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4Punkty przedszkolne
 • 4 Oddziały
 • 122 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat gryfiński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 66 Dzieci
 • 38 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 28 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 57,6%
  42,4%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 14 3 lata
 • 14
 • 30 4 lata
 • 30
 • 19 5 lata
 • 19
 • 1 6 lat
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 8 3 lata
 • 8
 • 16 4 lata
 • 16
 • 11 5 lata
 • 11
 • 1 6 lat
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 6 3 lata
 • 6
 • 14 4 lata
 • 14
 • 8 5 lata
 • 8
 •  
 • 4,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 4,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie gryfińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat gryfiński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 368 Oddziały
 • 6 130 Uczniowie
 • 2 998 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 132 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,9%
  51,1%
 • 710 Uczniowie w 1 klasie
 • 343 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 367 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 731 Absolwenci
 • 343 Kobiety
  (absolwenci)
 • 388 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 28 Oddziały
 • 77 Uczniowie
 • 30 Kobiety
  (uczniowie)
 • 47 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,0%
  61,0%
 • 6 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Absolwenci
 • 6 Kobiety
  (absolwenci)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat gryfiński
  15,7
  woj. zachodniopomorskie
  17,1
  Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,7 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,7
 • 15,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,7
 • 16,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,7
 • 2,8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,8
 •  
 • 550,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 468,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 81,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 19,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie gryfińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat gryfiński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 27 Oddziały
 • 673 Uczniowie
 • 475 Kobiety
  (uczniowie)
 • 198 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 70,6%
  29,4%
 • 185 Uczniowie w 1 klasie
 • 131 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 54 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 138 Absolwenci
 • 86 Kobiety
  (absolwenci)
 • 52 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 23 Absolwenci
 • 9 Kobiety
  (absolwenci)
 • 14 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  24,9
  Zachodniopomorskie
  25,0
  Polska
  26,3
 •  
 • 49,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 35,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat gryfiński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 177 Uczniowie w 1 klasie
 • 60 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 117 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 3 Oddziały
 • 21 Uczniowie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie)
 • 15 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 28,6%
  71,4%
 • 7 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 24,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. gryfiński
  24,6
  woj. zachodniopomorskie
  18,0
  Polska
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 24,6 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 24,6
 • 27,4 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 27,4
 • 7,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 7,0
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie gryfińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat gryfiński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat gryfiński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat gryfiński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat gryfiński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie gryfińskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie gryfińskim znajdowały się 2 hotele (1 ★★★★, 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 3
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 3 (całoroczne: 2)
  • zespoły domków turystycznych: 1
  • kwatery agroturystyczne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 3
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 3, liczba miejsc: 300)
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 5


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie gryfińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie gryfińskim: 23 (publiczne: 23, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie gryfińskim 6 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 774 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 782 (uczestnicy: 32 640)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 50)
  • wystawy: 73 (uczestnicy: 5 135)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 8 (uczestnicy: 4 450)
  • koncerty: 48 (uczestnicy: 4 760)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 86 (uczestnicy: 2 985)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 72 (uczestnicy: 2 290)
  • konkursy: 36 (uczestnicy: 855)
  • pokazy teatralne: 15 (uczestnicy: 1 500)
  • interdyscyplinarne: 8 (uczestnicy: 3 960)
  • warsztaty: 430 (uczestnicy: 5 785)
  • inne: 5 (uczestnicy: 870)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 29 (członkowie: 663)
  • plastyczne/techniczne: 8 (członkowie: 322)
  • taneczne: 1 (członkowie: 12)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 30)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 11)
  • teatralne: 2 (członkowie: 15)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 11)
  • literackie: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 5 (członkowie: 94)
  • inne: 7 (członkowie: 158)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 20)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 20)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 2
  • plastyczne: 6
  • muzyczne: 7
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 3
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 49 (członkowie: 390)
  • teatralne: 6 (członkowie: 58)
  • muzyczne - instrumentalne: 7 (członkowie: 59)
  • wokalne i chóry: 14 (członkowie: 112)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 5 (członkowie: 44)
  • taneczne: 7 (członkowie: 79)
  • inne: 10 (członkowie: 38)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie gryfińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie gryfińskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 140 miejscami na widowni. Odbyło się 547 seansów, na które przyszło 7 647 widzów, w tym 171 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 1 879 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie gryfińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie gryfińskim działało 5 muzeów łącznie z oddziałami (oddziały: 2). Odnotowano 17 320 zwiedzających, co daje 2 139 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie gryfińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie gryfińskim działało 25 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 281 305 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 48 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 26 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 433 299 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 138
  • dostępne dla czytelników: 67
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 60
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 13
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 16
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 20
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 11


 • Kluby sportowe w powiecie gryfińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie gryfińskim działało 38 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 413 członków. Zarejestrowano 2 208 ćwiczących (mężczyźni: 1 818, kobiety: 390, chłopcy do lat 18: 977, dziewczęta do lat 18: 286). Aktywne były 52 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (43), instruktora sportowego (34) oraz inne osoby (24).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie gryfińskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat gryfiński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat gryfiński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 63 wypadków drogowych w powiecie gryfińskim odnotowano 7 ofiar śmiertelnych oraz 86 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 78,1 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 8,7 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 5,2 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 103,8 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie gryfińskim zarejestrowanych było 77 112 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 58 489 samochodów osobowych (719,5 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz więcej od wartości dla całej Polski), 8 178 samochodów ciężarowych (109,5 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz nieznacznie więcej od wartości dla całego kraju), 182 autobusów (2,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 725 ciągników siodłowych (8,9 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 4 878 motocykli (60,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,2 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,7 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 28,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 17,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 27,7 lat.


  W 2021 roku w powiecie gryfińskim znajdowały się 55 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 43 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 43 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie gryfińskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 63 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 7 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 86 Ranni
  (rok 2021)
 • 28 Lekko ranni
 • 58 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie gryfińskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 78,12 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat gryfiński
  78,1
  Zachodniopomorskie
  56,4
  Cały kraj
  59,9
 • 8,68 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  8,7
  woj. zachodniopomorskie
  5,7
  Cały kraj
  5,9
 • 106,65 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • pow. gryfiński
  106,6
  woj. zachodniopomorskie
  65,2
  Kraj
  69,4
 • 5,19 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • pow. gryfiński
  5,2
  Zachodniopomorskie
  7,4
  Kraj
  7,6
 • 103,75 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Tutaj
  103,8
  woj. zachodniopomorskie
  74,6
  Polska
  80,2
 • 11,11 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • pow. gryfiński
  11,1
  Województwo
  10,0
  Cała Polska
  9,8
 • 136,51 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  136,5
  Zachodniopomorskie
  115,5
  Cała Polska
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 77 112 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie gryfińskim w 2020 roku
 • 58 489 Samochody osobowe
 • 8 178 Samochody ciężarowe
 • 54 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 182 Autobusy
 • 460 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 726 Ciągniki samochodowe
 • 725   Ciągniki siodłowe
 • 4 199 Ciągniki rolnicze
 • 4 878 Motocykle
 • 2 032   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 396 Motorowery
 • 58 489Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie gryfińskim
 • Samochody osobowe w powiecie gryfińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 719,5 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  719,5
  Zachodniopomorskie
  624,0
  Kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg12 874
  • 1400-1649 kg14 392
  • 1650-1899 kg13 202
  • 1900 kg i więcej18 021
 • 12 874 do 1399 kg
 • 14 392 1400-1649 kg
 • 13 202 1650-1899 kg
 • 18 021 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 19 492 do 1399 cm3
 • 19 492
 • 33 262 1400-1999 cm3
 • 33 262
 • 5 735 2000 i więcej cm3
 • 5 735
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie gryfińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna32 201
  • olej napędowy20 521
  • gaz (LPG)5 251
  • pozostałe516
 • 32 201 benzyna
 • 20 521 olej napędowy
 • 5 251 gaz (LPG)
 • 516 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 660 do 1 roku
 • 660
 • 445 2 lata
 • 445
 • 465 3 lata
 • 465
 • 1 304 4-5 lat
 • 1 304
 • 1 377 6-7 lat
 • 1 377
 • 1 889 8-9 lat
 • 1 889
 • 2 637 10-11 lat
 • 2 637
 • 8 714 12-15 lat
 • 8 714
 • 11 777 16-20 lat
 • 11 777
 • 10 415 21-25 lat
 • 10 415
 • 7 379 26-30 lat
 • 7 379
 • 11 427 31 lat i więcej
 • 11 427
 • 21,2 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie gryfińskim
 • pow. gryfiński
  21,2 lat
  woj. zachodniopomorskie
  19,8 lat
  Kraj
  18,8 lat
 • 8 178Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie gryfińskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie gryfińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 109,5 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat gryfiński
  109,5
  Województwo
  96,6
  Cały kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 220 do 999 kg
 • 4 220
 • 2 363 1000-1499 kg
 • 2 363
 • 489 1500-2999 kg
 • 489
 • 62 3000-3499 kg
 • 62
 • 157 3500-4999 kg
 • 157
 • 449 5000-6999 kg
 • 449
 • 144 7000-9999 kg
 • 144
 • 180 10000-14999 kg
 • 180
 • 114 15000 kg i więcej
 • 114
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 451
  • olej napędowy5 675
  • gaz (LPG)194
  • pozostałe858
 • 1 451 benzyna
 • 5 675 olej napędowy
 • 194 gaz (LPG)
 • 858 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 330 do 1 roku
 • 330
 • 203 2 lata
 • 203
 • 109 3 lata
 • 109
 • 367 4-5 lat
 • 367
 • 291 6-7 lat
 • 291
 • 281 8-9 lat
 • 281
 • 359 10-11 lat
 • 359
 • 978 12-15 lat
 • 978
 • 1 206 16-20 lat
 • 1 206
 • 1 072 21-25 lat
 • 1 072
 • 718 26-30 lat
 • 718
 • 2 264 31 lat i więcej
 • 2 264
 • 20,7 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie gryfińskim
 • Powiat
  20,7 lat
  Zachodniopomorskie
  20,7 lat
  Cała Polska
  19,4 lat
 • 182Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie gryfińskim
 • Autobusy w powiecie gryfińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,2 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  2,2
  woj. zachodniopomorskie
  3,7
  Cała Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna23
  • olej napędowy108
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe51
 • 23 benzyna
 • 108 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 51 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 2 4-5 lat
 • 2
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 2 8-9 lat
 • 2
 • 1 10-11 lat
 • 1
 • 14 12-15 lat
 • 14
 • 25 16-20 lat
 • 25
 • 18 21-25 lat
 • 18
 • 19 26-30 lat
 • 19
 • 99 31 lat i więcej
 • 99
 • 28,0 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie gryfińskim
 • powiat gryfiński
  28,0 lat
  Zachodniopomorskie
  23,2 lat
  Polska
  21,6 lat
 • 725Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie gryfińskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie gryfińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 8,9 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. gryfiński
  8,9
  Zachodniopomorskie
  10,0
  Cała Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy625
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe98
 • 2 benzyna
 • 625 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 98 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 3 2 lata
 • 3
 • 8 3 lata
 • 8
 • 43 4-5 lat
 • 43
 • 47 6-7 lat
 • 47
 • 71 8-9 lat
 • 71
 • 48 10-11 lat
 • 48
 • 139 12-15 lat
 • 139
 • 110 16-20 lat
 • 110
 • 109 21-25 lat
 • 109
 • 64 26-30 lat
 • 64
 • 82 31 lat i więcej
 • 82
 • 17,5 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie gryfińskim
 • powiat gryfiński
  17,5 lat
  woj. zachodniopomorskie
  13,9 lat
  Kraj
  12,6 lat
 • 4 878Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie gryfińskim
 • Motocykle w powiecie gryfińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 60,0 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  60,0
  woj. zachodniopomorskie
  43,7
  Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 77 do 1 roku
 • 77
 • 30 2 lata
 • 30
 • 40 3 lata
 • 40
 • 139 4-5 lat
 • 139
 • 73 6-7 lat
 • 73
 • 99 8-9 lat
 • 99
 • 101 10-11 lat
 • 101
 • 338 12-15 lat
 • 338
 • 364 16-20 lat
 • 364
 • 365 21-25 lat
 • 365
 • 227 26-30 lat
 • 227
 • 3 025 31 lat i więcej
 • 3 025
 • 27,7 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie gryfińskim
 • Tutaj
  27,7 lat
  woj. zachodniopomorskie
  26,3 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 55 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 38 km  Będących pod zarządem gminy
 • 5 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 11 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie gryfińskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 293,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  293,7 km
  Województwo
  481,1 km
  Cały kraj
  591,9 km
 • 6,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. gryfiński
  6,8 km
  woj. zachodniopomorskie
  6,6 km
  Cała Polska
  4,9 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 43 Liczba licencji na taksówki
 • 43 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami