Chęciny w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Chęciny - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Chęciny to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa świętokrzyskiego, powiatu kieleckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Chęciny.
 • 4 308 Liczba mieszkańców
 • 14,1 km² Powierzchnia
 • 304,9 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • przed 1325 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 41 Numer kierunkowy
 • TKI Tablice rejestracyjne
 • Robert Zbigniew Jaworski Burmistrz miasta
Chęciny na mapie
Identyfikatory
 • 20.478150.8054 Współrzędne GPS
 • 2604034 TERYT (TERC)
 • 0946846 SIMC
Herb miasta Chęciny
Chęciny herb

Jak Chęciny wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Chęciny na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Chęciny wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Chęciny plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
47Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
64Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
68Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
71Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
73Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
85Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
160Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
172Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
172Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
179Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi
182Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
182Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
184Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
220Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
230Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
235Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
248Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
257Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
266Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
272Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
274Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
282Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
328Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami

Chęciny - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
26-060Poczta Chęciny

Chęciny - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Chęcinach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Kielcach
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.15-15.15, Wt: 7.15-15.15, Śr: 7.15-15.15, Cz: 7.15-15.15, Pt: 7.15-15.15

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Piotrkowska 27,
25-510 Kielce
Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach
(41) 315-10-06 108
(41) 315-10-85
Pl. 2 Czerwca 4
26-060 Chęciny

Chęciny - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Chęciny jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 308, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 1,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Chęcin zawarli w 2022 roku 18 małżeństw, co odpowiada 4,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,0% mieszkańców Chęcin jest stanu wolnego, 58,9% żyje w małżeństwie, 4,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,2% to wdowy/wdowcy.

  Chęciny ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -12. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,77 na 1000 mieszkańców Chęcin. W 2022 roku urodziło się 38 dzieci, w tym 44,7% dziewczynek i 55,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 346 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,81 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 35,5% zgonów w Chęcinach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,2% zgonów w Chęcinach były nowotwory, a 4,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Chęcin przypada 11.52 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa świętokrzyskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 42 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 46 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Chęcin -4. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  58,3% mieszkańców Chęcin jest w wieku produkcyjnym, 17,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Chęcin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 4 308 Liczba mieszkańców
 • 2 210 Kobiety
 • 2 098 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Chęcinach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Chęcinach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Chęcinach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Chęcin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Chęciny
  42,6 lat
  świętokrzyskie
  43,5 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 43,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Chęciny, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Chęcin
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Chęciny,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Chęciny,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Chęciny,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,0% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,1%
  woj. świętokrzyskie
  27,5%
  Polska
  29,1%
 • 22,1% Kobiety
  (Panny)
 • 34,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,9% Żonaci/Zamężne
 • Chęciny
  59,0%
  woj. świętokrzyskie
  55,8%
  Cały kraj
  54,0%
 • 59,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,2% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,2%
  Województwo
  9,7%
  Polska
  8,5%
 • 13,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Chęciny
  4,5%
  świętokrzyskie
  6,8%
  Polska
  7,6%
 • 4,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Chęciny
  0,2%
  Województwo
  0,3%
  Kraj
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Chęcinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Chęcinach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  4,1
  woj. świętokrzyskie
  3,7
  Cały kraj
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,1
  świętokrzyskie
  1,3
  Cała Polska
  1,6
 • 18 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Chęcinach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Chęcinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -12 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -5 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -7 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,77 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -2,8
  woj. świętokrzyskie
  -6,5
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Chęcinach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Chęcinach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Chęcinach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Chęcinach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 38 Urodzenia żywe
 • 17 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 21 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 44,7%
  55,3%
 • 8,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,8
  Województwo
  6,9
  Kraj
  8,1
 • 36,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  36,1
  świętokrzyskie
  31,9
  Cała Polska
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 33 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 33
 • 101 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 101
 • 85 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 85
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 346 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 255 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 432 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 346 g
  Województwo
  3 328 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 11 Waga 4500g - 4999g
 • 11
 • 127 Waga 4000g - 4499g
 • 127
 • 574 Waga 3500g - 3999g
 • 574
 • 706 Waga 3000g - 3499g
 • 706
 • 262 Waga 2500g - 2999g
 • 262
 • 69 Waga 2000g - 2499g
 • 69
 • 14 Waga 1500g - 1999g
 • 14
 • 13 Waga 1000g - 1499g
 • 13
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,31 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,31
  woj. świętokrzyskie
  1,19
  Kraj
  1,26
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,63
  świętokrzyskie
  0,59
  Polska
  0,61
 • 0,81 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,81
  Województwo
  0,52
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Chęcinach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 50 Zgony
 • 22 Kobiety
  (Zgony)
 • 28 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,0%
  56,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,5 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  11,5
  woj. świętokrzyskie
  13,4
  Cały kraj
  11,9
 • 123,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Chęciny
  123,9
  świętokrzyskie
  193,5
  Cały kraj
  147,0
 • 2,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Chęciny
  2,2
  świętokrzyskie
  3,7
  Cała Polska
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Chęciny
  3,0
  Województwo
  3,6
  Kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. świętokrzyskie
  1,5
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kieleckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Chęciny
  35,5%
  Województwo
  38,8%
  Cały kraj
  36,0%
 • 24,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  24,2%
  Województwo
  23,4%
  Kraj
  23,6%
 • 4,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  4,9%
  Województwo
  4,8%
  Polska
  6,7%
 • 171 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  17,5
  Cały kraj
  15,8
 • 83,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  83,1
  Cały kraj
  70,6
 • 252,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Chęciny
  252,2
  woj. świętokrzyskie
  312,9
  Kraj
  280,1
 • 284,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  284,7
  Cały kraj
  253,9
 • 369,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 409,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 330,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  369,9
  woj. świętokrzyskie
  517,8
  Kraj
  426,2
 • 51,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 19,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 131,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Chęciny
  51,2
  Województwo
  63,9
  Kraj
  62,9
 • 23,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  23,5
  Województwo
  34,3
  Kraj
  33,8
 • 2,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  2,8
  Województwo
  8,6
  Kraj
  7,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Chęciny
  0,3%
  świętokrzyskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 42 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 20 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 22 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 46 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 25 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 21 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -2 Saldo migracji
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -4 Saldo migracji wewnętrznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Chęcinach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Chęcinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Chęciny, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Chęciny - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Chęcinach oddano do użytku 15 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,48 nowych lokali. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Chęcinach to 1 536 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 356 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  73,3% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 26,7% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Chęcinach to 5,93 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Chęcinach to 130,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,50% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,66% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,43% mieszkań posiada łazienkę, 83,07% korzysta z centralnego ogrzewania, a 24,41% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kieleckiego.

  Powiat kielecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Chęcinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 536 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 355,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Chęciny
  355,90
  woj. świętokrzyskie
  389,40
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 84,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Chęciny
  84,20 m2
  woj. świętokrzyskie
  77,60 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 30,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Chęciny
  30,00 m2
  woj. świętokrzyskie
  30,20 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,21 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Chęciny
  4,21
  Województwo
  3,91
  Cały kraj
  3,83
 • 2,81 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,81
  woj. świętokrzyskie
  2,57
  Cała Polska
  2,42
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,67
  świętokrzyskie
  0,66
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Chęcinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 15 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,48 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  3,48
  Województwo
  3,74
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 89 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,93 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Chęciny
  5,93
  woj. świętokrzyskie
  4,75
  Cały kraj
  3,89
 • 20,62 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  20,62
  świętokrzyskie
  17,76
  Polska
  24,56
 • 1 952 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 130,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  130,1 m2
  Województwo
  109,9 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,45 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Chęciny
  0,45 m2
  Województwo
  0,41 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Chęcinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,50%
  świętokrzyskie
  95,94%
  Cała Polska
  97,75%
 • 94,66% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Chęciny
  94,66%
  woj. świętokrzyskie
  90,70%
  Polska
  95,18%
 • 90,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  90,43%
  Województwo
  88,22%
  Kraj
  93,75%
 • 83,07% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Chęciny
  83,07%
  Województwo
  82,88%
  Polska
  85,83%
 • 24,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  24,41%
  świętokrzyskie
  46,61%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Chęciny - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Chęcinach na 1000 mieszkańców pracuje 476osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 61,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 38,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Chęcinach wynosiło w 2023 roku 6,9% (6,9% wśród kobiet i 6,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Chęcinach wynosiło 5 289,72 PLN, co odpowiada 78.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Chęcin 424 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 511 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 87.

  29,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Chęcin pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 23,7% w przemyśle i budownictwie, a 15,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Chęcinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 476 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Chęciny
  476,0
  woj. świętokrzyskie
  200,0
  Kraj
  259,0
 • 6,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,5% Kobiety
 • 5,7% Mężczyźni
 • Chęciny
  6,9%
  świętokrzyskie
  7,8%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Chęcinach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Chęcinach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Chęcinach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Chęcinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 789 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Chęciny
  5 290 PLN
  świętokrzyskie
  5 783 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Chęcinach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Chęcinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 424 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 511 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 87 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,21 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Chęcinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 29,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 28,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 30,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 23,7% Przemysł i budownictwo
 • 10,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 37,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 30,3% Pozostałe
 • 45,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Chęcinach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Chęcinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 067 Pracujący ogółem
 • 1 271 Kobiety
 • 796 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Chęcinach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,3% W wieku produkcyjnym
 • 51,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Chęciny, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 71,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  71,5
  świętokrzyskie
  69,3
  Cała Polska
  69,0
 • 40,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  40,9
  woj. świętokrzyskie
  41,5
  Kraj
  38,2
 • 133,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Chęciny
  133,5
  woj. świętokrzyskie
  149,5
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Chęciny - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Chęcinach w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 558 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 446 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 38 nowych podmiotów, a 25 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (52) podmiotów zarejestrowano w roku 2021, a najmniej (30) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (61) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (10) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2022 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Chęcinach najwięcej (32) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (536) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,5% (3) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,0% (145) podmiotów, a 73,5% (410) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Chęcinach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.6%) oraz Budownictwo (16.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 558 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 145 Przemysł i budownictwo
 • 410 Pozostała działalność
 • 38 Podmioty nowo zarejestrowane w Chęcinach w 2023 roku
 • 25 Podmioty wyrejestrowane w Chęcinach w 2023 roku
 • 446 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 536 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 536
 • 17 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 17
 • 4 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 4
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 557 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 557
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 25 Spółki handlowe ogółem
 • 25
 • 18  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 18
 • 32 Spółki cywilne ogółem
 • 32
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 446 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 114 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 114
 • 74 Budownictwo
 • 74
 • 59 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 59
 • 47 Przetwórstwo przemysłowe
 • 47
 • 33 Transport i gospodarka magazynowa
 • 33
 • 25 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 25
 • 24 Pozostała działalność
 • 24
 • 15 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 15
 • 11 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 11
 • 10 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 10
 • 10 Edukacja
 • 10
 • 9 Informacja i komunikacja
 • 9
 • 8 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 8
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Chęciny - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Chęcinach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 62 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,30 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Chęcinach wynosi 76,00% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Chęcin najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 8,19 (wykrywalność 68%) oraz o charakterze kryminalnym - 6,39 (wykrywalność 68%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,68 (75%), drogowe - 1,65 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,32 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Chęcinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Chęcin.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Chęciny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 62 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 62
 • 28 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 28
 • 25 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 25
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 35 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 35
 • 14,30 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  14,30
  Województwo
  19,77
  Polska
  22,81
 • 6,39 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Chęciny
  6,39
  świętokrzyskie
  10,85
  Cały kraj
  12,98
 • 5,68 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  5,68
  świętokrzyskie
  6,27
  Cały kraj
  6,99
 • 1,65 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,65
  świętokrzyskie
  1,83
  Cała Polska
  1,82
 • 0,32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Chęciny
  0,32
  Województwo
  0,36
  Kraj
  0,35
 • 8,19 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Chęciny
  8,19
  woj. świętokrzyskie
  8,86
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Chęciny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  76%
  woj. świętokrzyskie
  76%
  Cały kraj
  71%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Chęciny
  69%
  Województwo
  69%
  Polska
  63%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  76%
  woj. świętokrzyskie
  78%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  świętokrzyskie
  99%
  Polska
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Chęciny
  93%
  świętokrzyskie
  87%
  Kraj
  88%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Chęciny
  68%
  świętokrzyskie
  59%
  Cały kraj
  51%

Chęciny - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Chęcin wyniosła w 2022 roku 106,1 mln złotych, co daje 7,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 27.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Chęcin - 21.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (20.4%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 27,3 mln złotych, czyli 25,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Chęcin wyniosła w 2022 roku 93,6 mln złotych, co daje 6,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 4.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (29.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (22.1%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.2%). W budżecie Chęcin wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 984 złotych na mieszkańca (15,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 20,2 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 10,9%.
 • Wydatki budżetu w Chęcinach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Chęcin według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Chęciny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Chęcin według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  40,1 mln

  2,7 tys(100%)

  52,8 mln

  3,5 tys(100%)

  61,2 mln

  4,1 tys(100%)

  81,6 mln

  5,4 tys(100%)

  70,0 mln

  4,6 tys(100%)

  84,3 mln

  5,6 tys(100%)

  83,6 mln

  5,6 tys(100%)

  106,1 mln

  7,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,5 mln

  3,5 tys(38.6%)

  17,0 mln

  3,9 tys(32.2%)

  21,8 mln

  4,9 tys(35.7%)

  35,4 mln

  8,0 tys(43.4%)

  22,0 mln

  5,0 tys(31.4%)

  22,7 mln

  5,2 tys(26.9%)

  21,6 mln

  5,0 tys(25.8%)

  23,3 mln

  5,4 tys(21.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,1 mln

  244(2.7%)

  2,4 mln

  543(4.5%)

  2,3 mln

  529(3.8%)

  3,8 mln

  856(4.7%)

  6,8 mln

  1,5 tys(9.8%)

  7,6 mln

  1,7 tys(9%)

  11,2 mln

  2,6 tys(13.4%)

  21,7 mln

  5,0 tys(20.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  131,9 tys

  29,9(0.3%)

  2,8 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,1 mln

  2,6 tys(10.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,7 mln

  613(6.8%)

  3,2 mln

  733(6.1%)

  7,3 mln

  1,6 tys(11.9%)

  5,7 mln

  1,3 tys(6.9%)

  3,2 mln

  720(4.6%)

  9,5 mln

  2,2 tys(11.2%)

  10,1 mln

  2,3 tys(12%)

  8,6 mln

  2,0 tys(8.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,7 mln

  840(9.3%)

  4,7 mln

  1,1 tys(8.9%)

  4,1 mln

  922(6.7%)

  4,9 mln

  1,1 tys(6%)

  5,4 mln

  1,2 tys(7.7%)

  5,5 mln

  1,3 tys(6.6%)

  6,6 mln

  1,5 tys(7.8%)

  7,5 mln

  1,7 tys(7.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  255,8 tys

  57,9(0.6%)

  208,8 tys

  47,7(0.4%)

  202,7 tys

  45,8(0.3%)

  399,3 tys

  89,8(0.5%)

  282,1 tys

  63,7(0.4%)

  254,4 tys

  57,9(0.3%)

  803,0 tys

  184(1%)

  5,4 mln

  1,2 tys(5.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,2 mln

  1,6 tys(17.8%)

  15,5 mln

  3,5 tys(29.4%)

  2,6 mln

  592(4.3%)

  2,8 mln

  622(3.4%)

  2,7 mln

  609(3.9%)

  2,9 mln

  650(3.4%)

  3,0 mln

  699(3.6%)

  5,3 mln

  1,2 tys(5%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  170,5 tys

  38,6(0.4%)

  148,9 tys

  34,0(0.3%)

  107,3 tys

  24,3(0.2%)

  1,9 mln

  435(2.4%)

  2,3 mln

  515(3.3%)

  2,2 mln

  499(2.6%)

  2,0 mln

  465(2.4%)

  2,3 mln

  540(2.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  749,7 tys

  170(1.9%)

  565,6 tys

  129(1.1%)

  397,2 tys

  89,9(0.6%)

  428,7 tys

  96,4(0.5%)

  858,5 tys

  194(1.2%)

  761,7 tys

  173(0.9%)

  538,6 tys

  124(0.6%)

  2,0 mln

  466(1.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,0 mln

  683(7.5%)

  2,8 mln

  642(5.3%)

  3,0 mln

  672(4.9%)

  2,0 mln

  455(2.5%)

  1,3 mln

  292(1.8%)

  2,3 mln

  519(2.7%)

  1,7 mln

  380(2%)

  1,8 mln

  410(1.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  904,7 tys

  205(2.3%)

  2,4 mln

  550(4.6%)

  1,2 mln

  278(2%)

  1,4 mln

  319(1.7%)

  1,4 mln

  310(2%)

  1,4 mln

  315(1.6%)

  1,4 mln

  323(1.7%)

  1,6 mln

  377(1.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,8 mln

  404(4.5%)

  1,6 mln

  371(3.1%)

  645,1 tys

  146(1.1%)

  738,1 tys

  166(0.9%)

  1,0 mln

  231(1.5%)

  737,3 tys

  168(0.9%)

  568,8 tys

  130(0.7%)

  537,2 tys

  124(0.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  284,0 tys

  64,3(0.7%)

  1,0 mln

  235(1.9%)

  850,3 tys

  192(1.4%)

  3,0 mln

  664(3.6%)

  2,4 mln

  537(3.4%)

  943,6 tys

  215(1.1%)

  439,6 tys

  101(0.5%)

  464,4 tys

  108(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,7 mln

  383(4.2%)

  277,8 tys

  63,5(0.5%)

  277,9 tys

  62,9(0.5%)

  276,1 tys

  62,1(0.3%)

  437,0 tys

  98,6(0.6%)

  4,1 mln

  931(4.9%)

  354,5 tys

  81,3(0.4%)

  461,7 tys

  107(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  461,7 tys

  104(1.2%)

  515,9 tys

  118(1%)

  559,0 tys

  126(0.9%)

  519,7 tys

  117(0.6%)

  842,8 tys

  190(1.2%)

  691,8 tys

  157(0.8%)

  824,0 tys

  189(1%)

  199,1 tys

  46,1(0.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  134,6 tys

  30,5(0.3%)

  229,7 tys

  52,5(0.4%)

  58,2 tys

  13,2(0.1%)

  53,9 tys

  12,1(0.1%)

  73,7 tys

  16,6(0.1%)

  68,3 tys

  15,5(0.1%)

  43,5 tys

  10,0(0.1%)

  186,3 tys

  43,2(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  117,1 tys

  26,5(0.3%)

  67,7 tys

  15,5(0.1%)

  94,2 tys

  21,3(0.2%)

  88,4 tys

  19,9(0.1%)

  70,6 tys

  15,9(0.1%)

  79,9 tys

  18,2(0.1%)

  71,0 tys

  16,3(0.1%)

  91,7 tys

  21,2(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  142,8 tys

  32,3(0.4%)

  16,4 tys

  3,7(0%)

  6,5 tys

  1,5(0%)

  133,9 tys

  30,1(0.2%)

  144,8 tys

  32,7(0.2%)

  134,7 tys

  30,6(0.2%)

  3,1 tys

  0,7(0%)

  3,1 tys

  0,7(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  80,8 tys

  18,5(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  105,2 tys

  23,8(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Chęcinach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Chęcin według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Chęciny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Chęcin według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  48,9 mln

  3,3 tys(100%)

  63,0 mln

  4,2 tys(100%)

  58,4 mln

  3,9 tys(100%)

  69,0 mln

  4,6 tys(100%)

  69,9 mln

  4,6 tys(100%)

  77,4 mln

  5,2 tys(100%)

  98,8 mln

  6,6 tys(100%)

  93,6 mln

  6,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  14,9 mln

  3,4 tys(30.6%)

  16,4 mln

  3,7 tys(26%)

  18,8 mln

  4,3 tys(32.3%)

  19,8 mln

  4,4 tys(28.7%)

  21,9 mln

  4,9 tys(31.3%)

  23,4 mln

  5,3 tys(30.2%)

  25,6 mln

  5,9 tys(25.9%)

  27,6 mln

  6,4 tys(29.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  15,2 mln

  3,4 tys(31%)

  16,0 mln

  3,6 tys(25.3%)

  15,8 mln

  3,6 tys(27.1%)

  15,6 mln

  3,5 tys(22.6%)

  16,5 mln

  3,7 tys(23.6%)

  21,7 mln

  4,9 tys(28%)

  26,7 mln

  6,1 tys(27%)

  20,7 mln

  4,8 tys(22.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  128,4 tys

  29,1(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,4 mln

  2,6 tys(12.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,6 mln

  352(3.2%)

  6,0 mln

  1,4 tys(9.5%)

  865,8 tys

  196(1.5%)

  2,9 mln

  654(4.2%)

  952,8 tys

  215(1.4%)

  1,4 mln

  321(1.8%)

  3,5 mln

  812(3.6%)

  4,6 mln

  1,1 tys(4.9%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,1 mln

  468(3%)

  2,5 mln

  563(3.6%)

  1,7 mln

  390(2.2%)

  2,3 mln

  519(2.3%)

  3,4 mln

  799(3.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,8 mln

  1,3 tys(11.9%)

  14,2 mln

  3,2 tys(22.5%)

  1,3 mln

  285(2.2%)

  1,2 mln

  277(1.8%)

  1,1 mln

  250(1.6%)

  1,3 mln

  286(1.6%)

  1,2 mln

  272(1.2%)

  3,4 mln

  777(3.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,2 tys

  0,5(0%)

  6,2 tys

  1,4(0%)

  5,0 tys

  1,1(0%)

  5,7 tys

  1,3(0%)

  23,3 tys

  5,3(0%)

  5,1 tys

  1,2(0%)

  467,2 tys

  107(0.5%)

  2,5 mln

  579(2.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  454,9 tys

  103(0.9%)

  48,4 tys

  11,1(0.1%)

  842,0 tys

  190(1.4%)

  657,6 tys

  148(1%)

  1,9 mln

  439(2.8%)

  1,8 mln

  414(2.4%)

  10,2 mln

  2,3 tys(10.3%)

  2,0 mln

  468(2.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  5,6 mln

  1,3 tys(11.4%)

  425,1 tys

  97,2(0.7%)

  1,9 mln

  419(3.2%)

  288,1 tys

  64,8(0.4%)

  238,7 tys

  53,9(0.3%)

  938,7 tys

  214(1.2%)

  2,8 mln

  643(2.8%)

  1,7 mln

  404(1.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  476,1 tys

  108(1%)

  6,4 mln

  1,5 tys(10.2%)

  170,7 tys

  38,6(0.3%)

  825,6 tys

  186(1.2%)

  274,1 tys

  61,9(0.4%)

  766,0 tys

  174(1%)

  1,0 mln

  234(1%)

  1,6 mln

  367(1.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  773,0 tys

  175(1.6%)

  649,5 tys

  149(1%)

  1,0 mln

  231(1.7%)

  7,2 mln

  1,6 tys(10.4%)

  3,8 mln

  857(5.4%)

  1,8 mln

  417(2.4%)

  2,7 mln

  626(2.8%)

  1,3 mln

  299(1.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  989,6 tys

  224(2%)

  660,1 tys

  151(1%)

  186,2 tys

  42,1(0.3%)

  187,0 tys

  42,1(0.3%)

  221,0 tys

  49,9(0.3%)

  215,6 tys

  49,1(0.3%)

  272,9 tys

  62,6(0.3%)

  230,4 tys

  53,4(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,6 mln

  579(5.2%)

  2,1 mln

  478(3.3%)

  2,0 mln

  452(3.4%)

  24,3 tys

  5,5(0%)

  502,5 tys

  113(0.7%)

  28,5 tys

  6,5(0%)

  175,1 tys

  40,2(0.2%)

  219,8 tys

  50,9(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  135,4 tys

  30,6(0.3%)

  123,0 tys

  28,1(0.2%)

  106,9 tys

  24,2(0.2%)

  142,0 tys

  31,9(0.2%)

  105,2 tys

  23,8(0.2%)

  55,2 tys

  12,6(0.1%)

  44,7 tys

  10,3(0%)

  50,3 tys

  11,6(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  28,9 tys

  6,5(0.1%)

  9,6 tys

  2,2(0%)

  31,3 tys

  7,1(0.1%)

  16,7 tys

  3,8(0%)

  9,6 tys

  2,2(0%)

  9,6 tys

  2,2(0%)

  12,7 tys

  2,9(0%)

  19,3 tys

  4,5(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  447

  0,1(0%)

  78,0 tys

  17,7(0.1%)

  43,1 tys

  9,7(0.1%)

  665,0 tys

  150(1%)

  67,5 tys

  15,4(0.1%)

  4,4 tys

  1,0(0%)

  10,3 tys

  2,4(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,8 tys

  0,4(0%)

  3,0 tys

  0,7(0%)

  35,6 tys

  8,0(0.1%)

  15,3 tys

  3,4(0%)

  52,4 tys

  11,8(0.1%)

  5,3 tys

  1,2(0%)

  5,5 tys

  1,3(0%)

  8,0 tys

  1,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  142,8 tys

  32,3(0.3%)

  16,4 tys

  3,7(0%)

  6,5 tys

  1,5(0%)

  133,9 tys

  30,1(0.2%)

  144,8 tys

  32,7(0.2%)

  134,7 tys

  30,6(0.2%)

  3,1 tys

  0,7(0%)

  3,1 tys

  0,7(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  867

  0,2(0%)

  1,4 tys

  0,3(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  9,2 tys

  2,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  99,0 tys

  22,5(0.1%)

  3,0 tys

  0,7(0%)

  2,9 tys

  0,7(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,5 tys

  0,6(0%)

  1,8 tys

  0,4(0%)

  1,7 tys

  0,4(0%)

  1,7 tys

  0,4(0%)

  1,8 tys

  0,4(0%)

  1,9 tys

  0,4(0%)

  2,3 tys

  0,5(0%)

  2,0 tys

  0,5(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  108,7 tys

  24,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Chęciny - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 950 mieszkańców Chęcin jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 470 kobiet oraz 480 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 22,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,0% wykształcenie policealne, 10,5% średnie ogólnokształcące, a 19,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,8% mieszkańców Chęcin, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 16,0% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa świętokrzyskiego mieszkańcy Chęcin mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Chęcinach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (28,6%) oraz podstawowe ukończone (17,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,7%) oraz średnie zawodowe (23,0%).

  W roku 2022 w Chęcinach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 8 oddziałów uczęszczało 205 dzieci (99 dziewczynek oraz 106 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Chęcinach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 102 dzieci (49 dziewczynek oraz 53 chłopców). Dostępnych było 75 miejsc.

  19,1% mieszkańców Chęcin w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (21,5% wśród dziewczynek i 16,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 419 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,83 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 18 oddziałach uczyło się 371 uczniów (177 kobiet oraz 194 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Chęcinach placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 13 oddziałach uczyło się 268 uczniów (129 kobiet oraz 139 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,0% ludności (29,8% wśród dziewczynek i 26,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 101,92.

  W Chęcinach znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 5 oddziałach uczyło się 128 uczniów (105 kobiet oraz 23 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 34 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Chęcinach placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 97 uczniów (69 kobiet oraz 28 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 57 absolwentów.

  W Chęcinach znajduje się 1 Technikum, w którym w 12 oddziałach uczyło się 261 uczniów (18 kobiet oraz 243 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 28 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Chęcinach placówkę miała 1 Technikum, w którym w 8 oddziałach uczyło się 200 uczniów (32 kobiety oraz 168 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 26 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,8% mieszkańców (17,7% wśród dziewczyn i 17,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,6 uczniów. 21,8 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,1% mieszkańców Chęcin w wieku potencjalnej nauki (17,0% kobiet i 25,2% mężczyzn).

 • 22,6% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  22,6%
  Województwo
  23,2%
  Kraj
  25,2%
 • 28,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Chęciny
  32,0%
  Województwo
  35,3%
  Polska
  35,2%
 • 31,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,0% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,0%
  woj. świętokrzyskie
  3,0%
  Kraj
  3,3%
 • 2,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,5%
  Województwo
  10,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  19,5%
  woj. świętokrzyskie
  21,5%
  Cały kraj
  20,0%
 • 16,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  22,8%
  świętokrzyskie
  21,7%
  Polska
  21,2%
 • 16,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Chęciny
  3,1%
  woj. świętokrzyskie
  2,7%
  Polska
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  16,0%
  woj. świętokrzyskie
  14,1%
  Polska
  12,3%
 • 17,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Chęciny
  3,5%
  świętokrzyskie
  3,0%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Chęcinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1419 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Chęciny
  1 419,0
  woj. świętokrzyskie
  893,0
  Polska
  927,0
 • 0,83 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,83
  świętokrzyskie
  0,99
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 8 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 150 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Chęciny) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 205 Dzieci
 • 99 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 106 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,3%
  51,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 51 3 lata
 • 51
 • 68 4 lata
 • 68
 • 61 5 lata
 • 61
 • 24 6 lat
 • 24
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 24 3 lata
 • 24
 • 33 4 lata
 • 33
 • 31 5 lata
 • 31
 • 11 6 lat
 • 11
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 27 3 lata
 • 27
 • 35 4 lata
 • 35
 • 30 5 lata
 • 30
 • 13 6 lat
 • 13
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 37 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 8,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 8,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Chęcinach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Chęcinach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Pr\zedszkole Samorzadowe w Chęcinach
  Publiczne
  41 315-12-97
  41 315-12-97
  ul. Osiedle Sosnówka 12
  26-060 Chęciny
  613913
 • Szkoły podstawowe w Chęcinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Chęciny) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 18 Oddziały
 • 371 Uczniowie
 • 177 Kobiety
  (uczniowie)
 • 194 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,7%
  52,3%
 • 54 Uczniowie w 1 klasie
 • 28 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 26 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 55 Absolwenci
 • 35 Kobiety
  (absolwenci)
 • 20 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  20,6
  Województwo
  14,8
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 28,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 22,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 101,92 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Chęciny
  101,92
  Województwo
  90,62
  Polska
  95,96
 • 101,92 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Chęciny
  101,92
  świętokrzyskie
  89,66
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Chęciny) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Chęciny) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Chęcinach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Chęcinach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa "Jana Kochanowskiego" w Chęcinach
  Publiczna
  41 315-10-37
  41 315-10-37
  ul. Kielecka 20
  26-060 Chęciny
  15305-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Chęcinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Chęciny) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 128 Uczniowie
 • 105 Kobiety
  (uczniowie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 82,0%
  18,0%
 • 43 Uczniowie w 1 klasie
 • 39 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 34 Absolwenci
 • 27 Kobiety
  (absolwenci)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  25,6
  świętokrzyskie
  27,0
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 11,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 9,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Chęciny) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 12 Oddziały
 • 261 Uczniowie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie)
 • 243 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 6,9%
  93,1%
 • 73 Uczniowie w 1 klasie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 62 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 28 Absolwenci
 • 1 Kobiety
  (absolwenci)
 • 27 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Miasto
  21,8
  Województwo
  24,8
  Cała Polska
  24,9
 •  
 • 23,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 13,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Chęcinach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Chęcinach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum Nr 1 w Chęcinach
  Publiczne
  ul. Białego Zagłębia 1
  26-060 Chęciny
  5117-
  Liceum Ogólnokształcące w Chęcinach
  Publiczne
  41 315-10-68
  41 315-10-68
  ul. Białego Zagłębia 1
  26-060 Chęciny
  4100-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Chęcinach
  Publiczna
  41 315-10-68
  41 315-10-68
  ul. BIAŁEGO ZAGŁĘBIA 1
  26-060 Chęciny
  ---
  Szkoła Policealna w Chęcinach
  Publiczna
  41 315-10-68
  41 315-10-68
  ul. Białego Zagłębia 1
  26-060 Chęciny
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chęcinach
  Publiczne
  41 315-10-68
  41 315-10-68
  ul. Białego Zagłębia 1
  26-060 Chęciny
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Chęcinach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 19,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 21,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Chęciny, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Chęciny, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Chęciny, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Chęciny - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Chęcinach

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Chęcinach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Chęcinach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Chęcinach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Chęcinach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 106 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 70 (uczestnicy: 16 087)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 250)
  • wystawy: 9 (uczestnicy: 4 850)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 890)
  • koncerty: 16 (uczestnicy: 4 575)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 3 (uczestnicy: 130)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 19 (uczestnicy: 1 795)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 475)
  • pokazy teatralne: 8 (uczestnicy: 2 300)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 80)
  • warsztaty: 3 (uczestnicy: 260)
  • inne: 3 (uczestnicy: 482)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 14 (członkowie: 299)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 46)
  • taneczne: 5 (członkowie: 51)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 10)
  • teatralne: 3 (członkowie: 35)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 157)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Według danych z 2022 w Chęcinach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 24 184 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 23 762 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  Według danych z 2016 w Chęcinach działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 138 członków. Zarejestrowano 123 ćwiczących (mężczyźni: 73, kobiety: 50, chłopcy do lat 18: 41, dziewczęta do lat 18: 43). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5), instruktora sportowego (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Chęcinach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Chęcinach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Chęcin znajduje się 51 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Chęcinach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Zamek Chęciny, st.2 ze średniowieczadnia 1932-03-09, wykaz dokumentów: 100 z 1932-03-09; 13/264Aa z 1988-01-06; A.234 z 2009-02-12; C.31 z 2015-07-21
  • Jaskinia Chęciny, st.9 z epoki kamieniadnia 1967-05-08, wykaz dokumentów: 482A z 1967-05-08; 482Aa z 1986-09-01; C.2 z 2013-12-20
  • Budynek bramny z 1620 - 1638 (ul. Franciszkańska 10)dnia 1932-02-24, wykaz dokumentów: 97 z 1932-02-24; 275 z 1967-02-15; A.232/1-6 z 2009-02-12
  • Kaplica z 1612 - 1640 (ul. Franciszkańska 10)dnia 1932-02-24, wykaz dokumentów: 97 z 1932-02-24; 275 z 1967-02-15; A.232/1-6 z 2009-02-12
  • Budynek administracyjny z 1. poł. XIX w. (ul. Franciszkańska 10)dnia 1932-02-24, wykaz dokumentów: 97 z 1932-02-24; 275 z 1967-02-15; A.232/1-6 z 2009-02-12
  • Inny budynek gospodarczy z 1628 - 1638 (ul. Franciszkańska 10)dnia 1932-02-24, wykaz dokumentów: 97 z 1932-02-24; 275 z 1967-02-15; A.232/1-6 z 2009-02-12
  • Kościół z końca XV w. (ul. Franciszkańska 10)dnia 1932-02-24, wykaz dokumentów: 97 z 1932-02-24; 275 z 1967-02-15; A.232/1-6 z 2009-02-12; brak numeru z 2009-02-12
  • Klasztor z przełomu XIV/XV w. (ul. Franciszkańska 10)dnia 1932-02-24, wykaz dokumentów: 97 z 1932-02-24; 275 z 1967-02-15; A.232/1-6 z 2009-02-12; brak numeru z 2009-02-12
  • Zespół - klasztor z przełomu XIV/XV w.dnia 1932-02-24, wykaz dokumentów: 97 z 1932-02-24; 275 z 1967-02-15; A.232/1-6 z 2009-02-12; brak numeru z 2009-02-12
  • Zamek z przełomu XIII/XIV w.dnia 1932-09-03, wykaz dokumentów: 100 z 1932-09-03; 265 z 1967-02-15; A.234 z 2009-02-12
  • Inny budynek mieszkalny z 1570 r. (ul. Małogoska 7)dnia 1946-03-15, wykaz dokumentów: 2 z 1946-03-15; 1 z 1946-05-24; 277 z 1967-02-15; A.256/1-2 z 2009-03-09
  • Zespół - inny budynek mieszkalny z 1570 r. (ul. Małogoska 7)dnia 1946-03-15, wykaz dokumentów: 2 z 1946-03-15; 1 z 1946-05-24; 277 z 1967-02-15; A.256/1-2 z 2009-03-09
  • Miasto z XIV - XXdnia 1947-01-11, wykaz dokumentów: 13 z 1947-01-11; 264 z 1967-02-15; A.228 z 2009-02-12
  • Kościół z 1325 r.dnia 1947-11-05, wykaz dokumentów: 69 z 1947-11-05; 273 z 1967-02-15; A.229/1-3 z 2009-02-12
  • Zespół - kościół z 1325 r.dnia 1947-11-05, wykaz dokumentów: 69 z 1947-11-05; 273 z 1967-02-15; A.229/1-3 z 2009-02-12
  • Cmentarz przykościelny (data nieznana)dnia 1947-11-05, wykaz dokumentów: 69 z 1947-11-05; A.229/1-3 z 2009-02-12
  • Zespół - klasztor z XVII w.dnia 1947-11-05, wykaz dokumentów: 70 z 1947-11-05; 274 z 1967-06-15; brak numeru z 2003-04-11; A.233/1-3 z 2009-02-12
  • Sklep z XVI w.dnia 1956-12-03, wykaz dokumentów: 333 z 1956-12-03
  • Sklep z XVI w.dnia 1956-12-04, wykaz dokumentów: 336 z 1956-12-04
  • Synagoga z XVII w. (ul. Długa 19)dnia 1957-04-12, wykaz dokumentów: 495 z 1957-04-12; 276 z 1967-02-15; A.231 z 2009-02-12
  • Kościół z XVIII w. (ul. Ogrodowa 15)dnia 1959-01-26, wykaz dokumentów: 817 z 1959-01-26; 630 z 1971-10-28; 1067 z 1990-09-19; A.230 z 2009-02-12
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. 2 Czerwca 5)dnia 1975-05-15, wykaz dokumentów: 852 z 1975-05-15; A.240 z 2009-02-25
  • Kamienica z XVII w. (ul. 2 Czerwca 6)dnia 1990-07-10, wykaz dokumentów: 1059 z 1990-07-10; A.241 z 2009-02-25
  • Kamienica z przełomu XVI/XVII w. (ul. 2 Czerwca 9)dnia 1990-08-09, wykaz dokumentów: 1061 z 1990-08-09; A.243 z 2009-02-25
  • Kamienica z przełomu XVI/XVII w. (ul. 2 Czerwca 18)dnia 1990-08-09, wykaz dokumentów: 1063 z 1990-08-09; A.245 z 2009-03-03
  • Kamienica z przełomu XVI/XVII w. (ul. Długa 6)dnia 1990-08-29, wykaz dokumentów: 1065 z 1990-08-29; A.252 z 2009-03-02
  • Kamienica z przełomu XV/XVI w. (ul. 2 Czerwca 21)dnia 1990-09-19, wykaz dokumentów: 1066 z 1990-09-19; A.248 z 2009-03-02
  • Kamienica z pocz. XIX w. (ul. 2 Czerwca 1)dnia 1990-10-04, wykaz dokumentów: 1076 z 1990-10-04; A.237 z 2009-02-25
  • Kamienica z 1861 r. (ul. 2 Czerwca 2)dnia 1990-10-04, wykaz dokumentów: 1077 z 1990-10-04; A.238 z 2009-02-25
  • Kamienica z XVI w. (ul. 2 Czerwca 20)dnia 1990-10-04, wykaz dokumentów: 1078 z 1990-10-04; A.247 z 2013-03-02
  • Ratusz z 1837 r. (ul. 2 Czerwca 4)dnia 1990-10-04, wykaz dokumentów: 1079 z 1990-10-04; A.239 z 2009-02-25
  • Kamienica z przełomu XVI/XVII w. (ul. Stanisława Staszica 1)dnia 1990-10-07, wykaz dokumentów: 1080 z 1990-10-07; A.260 z 2009-03-09
  • Chałupa z 1795 r. (ul. Małogoska 52)dnia 1990-10-07, wykaz dokumentów: 1081 z 1990-10-07; A.258 z 2009-03-09
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Władysława Łokietka 36)dnia 1990-11-07, wykaz dokumentów: 1082 z 1990-11-07; A.255 z 2009-03-02
  • Zajazd z 1826 r. (ul. Stefana Żeromskiego 9)dnia 1990-11-07, wykaz dokumentów: 1083 z 1990-11-07; A.264 z 2009-03-09
  • Zajazd z pocz. XIX w. (ul. Stefana Żeromskiego 8)dnia 1990-11-07, wykaz dokumentów: 1084 z 1990-11-07; A.263 z 2009-03-09
  • Inny budynek mieszkalny z XVI w. (ul. Szkolna 2)dnia 1990-11-07, wykaz dokumentów: 1085 z 1990-11-07; A.262 z 2009-03-09
  • Chałupa z końca XIX w. (ul. Małogoska 58)dnia 1990-11-09, wykaz dokumentów: 1086 z 1990-11-09; A.259 z 2009-03-09
  • Kamienica z XV - XVI (ul. Władysława Łokietka 2)dnia 1990-11-09, wykaz dokumentów: 1087 z 1990-11-09; A.254 z 2009-03-02
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Jędrzejowska 3)dnia 1990-11-09, wykaz dokumentów: 1088 z 1990-11-09; A.253 z 2009-03-02
  • Kamienica z przełomu XV/XVI w. (ul. 2 Czerwca 17)dnia 1990-11-09, wykaz dokumentów: 1089 z 1990-11-09; A.244 z 2009-03-02
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Małogoska 17)dnia 1990-11-09, wykaz dokumentów: 1090 z 1990-11-09; A.257 z 2009-03-09
  • Oficyna mieszkalna z pocz. XIX w. (ul. Jędrzejowska 2)dnia 1991-01-02, wykaz dokumentów: 1062 z 1991-01-02; A.250 z 2009-03-02
  • Zajazd z pocz. XIX w. (ul. 2 Czerwca 28)dnia 1991-01-02, wykaz dokumentów: 1062 z 1991-01-02; A.250 z 2009-03-02
  • Kamienica z przełomu XVI/XVII w. (ul. Długa 3)dnia 1991-01-02, wykaz dokumentów: 1091 z 1991-01-02; A.251 z 2009-03-02
  • Kamienica z przełomu XVI/XVII w. (ul. 2 Czerwca 22)dnia 1991-01-02, wykaz dokumentów: 1092 z 1991-01-02; A.249 z 2009-03-02
  • Kamienica z przełomu XVI/XVII w.dnia 1991-01-02, wykaz dokumentów: 1092 z 1991-01-02; A.249 z 2009-03-02
  • Rzeźnia z 1860 r.dnia 1991-02-28, wykaz dokumentów: 1098 z 1991-02-28; A.261 z 2009-03-09
  • Kamienica z przełomu XV/XVI w. (ul. 2 Czerwca 23)dnia 1991-02-28, wykaz dokumentów: 1099 z 1991-02-28; A.246 z 2009-03-02
  • Cmentarz żydowski z pocz. XVII w.dnia 1991-03-02, wykaz dokumentów: 1095 z 1991-03-02; A.236 z 2009-02-25
  • Cmentarz komunalny z 1842 r.dnia 1993-06-21, wykaz dokumentów: 1176 z 1993-06-21; A.235 z 2009-02-25
 • Formy ochrony przyrody w Chęcinach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Chęcin znajduje się 8 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Chęcinach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Góra Rzepka - przyrody nieożywionej rezerwat przyrodyTyp: geologiczny i glebowy, Data ustanowienia: 1981-10-15, Powierzchnia: 9.09 ha
  • Góra Zelejowa - przyrody nieożywionej rezerwat przyrodyTyp: geologiczny i glebowy, Data ustanowienia: 1954-08-31, Powierzchnia: 67.0 ha
  • Jaskinia Raj - przyrody nieożywionej rezerwat przyrodyTyp: geologiczny i glebowy, Data ustanowienia: 1968-11-29, Powierzchnia: 7.76 ha
  • Chęcińsko-Kielecki Park KrajobrazowyData ustanowienia: 1996-12-02, Powierzchnia: 19779.0 ha, Powierzchnia otuliny: 8289.5 ha
  • Chęcińsko-Kielecki - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar pokrywa się z zasięgiem dawnej otuliny Parku i obejmuje tereny o dużych walorach przyrodniczo-krajobrazowych których ochrona zapewni zachowanie cennych walorów parku krajobrazowego. Obszar chronionego krajobrazu jest terenem silnie zurbanizowanym. Lasy zajmują tu znikomy procent powierzchni (1 4) przeważają natomiast użytki rolne (56%). Otulina podobnie jak cały park charakteryzuje się wyjątkowymi walorami w zakresie przyrody nieożywionej. Pozwoliło to na ustanowienie tu rezerwatu geologicznego "Wolica" oraz pomnika przyrody nieożywionej. Osobliwością przyrody żywej chronioną również w formie pomnika przyrody jest klon w miejscowości Karsznica., Data ustanowienia: 2001-11-03, Opis granicy: Opis granic Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/877/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu) Chęcińsko-Kielecki Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje cztery części: północno-zachodnią północną południowo-zachodnią oraz południowo-wschodnią. Część północno-zachodnia Na północnym-zachodzie od m. Wierna Rzeka ku północy biegnie zachodnią granicą gminy Piekoszów do rzeki Wierna Rzeka (Łososiny). Następnie biegnie wzdłuż rzeki blisko 40 m w górę do zachodniej granicy obrębu Zajączków potem zachodnią północną i wschodnią granicą obrębu Zajączków do granicy gminy Chęciny. Następnie granicą gminy w kierunku zachodnim do granicy Chęcińsko - Kieleckiego Parku Krajobrazowego u podnóża Góry Miedzianka. Dalej granicą CH-KPK w kierunku północno-zachodnim aż do m. Ruda Górna gdzie skręca na zachód przecina linię kolejową Kielce - Częstochowa i biegnie po południowej granicy działki nr 1 obrębu Wesoła do m. Wierna Rzeka. Część północna Drogą gminną przez miejscowość Gałęzice na północny-zachód do granicy obrębu Lesica którą ku północnemu-wschodowi do przecięcia z linią kolejową Częstochowa - Kielce. Następnie wzdłuż kolei w kierunku Kielc po minięciu stacji PKP Piekoszów linią kolejową odgałęziającą się w kierunku Sitkówki do przecięcia z drogą krajową nr 7 Gdańsk - Warszawa - Kraków - Chyżne (obwodnica Kielc) a następnie wzdłuż tej drogi na południe do granicy CH-KPK w Janowie. Dalej granicą CH-KPK w kierunku zachodnim do miejsca przecięcia się granicy z drogą gminną w Gałęzicach. Część południowo-zachodnia Od granicy CH-KPK biegnącej bocznicą kolei prowadzącej ze stacji PKP Małogoszcz na południe (do cementowni "Małogoszcz") do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 728 Grójec - Nowe Miasto nad Pilicą - Końskie - Łopuszno - Jędrzejów. Wzdłuż tej drogi do drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce - Chęciny - Małogoszcz wzdłuż której na wschód około 230 m do miejsca gdzie drogę tą przecina tranzytowa linia wysokiego napięcia 220 kV. Dalej trasą tej linii elektrycznej do przecięcia z drogą wojewódzką nr 728 na południowy wschód od Mieronic. Stąd drogą wojewódzką nr 728 w kierunku południowym do zachodniej granicy obrębu Wola Teserowa. Dalej na południe i wschód granicami obrębu Wola Teserowa a następnie południowymi granicami obrębów: Karsznice Bizoręda Szczepanów i Brzegi do rzeki Nidy. Następnie zachodnią granicą obrębu Sokołów Dolny oraz zachodnią i południową granicą obrębu Sokołów Górny do granicy gminy Chęciny. Stąd południowo-wschodnią i wschodnią granicą obrębu Siedlce wschodnią granicą obrębu Wolica którą biegnie około 900 m do linii kolejowej Kraków - Kielce gdzie granica Obszaru łączy się z granicą CH-KPK. Dalej granicą CH-KPK w kierunku zachodnim i północnym do miejsca przecięcia się granicy z bocznicą kolejową PKP Małogoszcz w rejonie miejscowości Zakrucze. Część południowo-wschodnia składająca się z dwóch fragmentów Fragment zachodni Od granicy CH-KPK w miejscu przecięcia rzeki Bobrzy z drogą wojewódzką nr 763 Chęciny - Morawica fragmentem rzeki Bobrzy ku północnemu-wschodowi a następnie ku północnemu-zachodowi w górę cieku wodnego pn. Dopływ spod Góry Zelejowej do zachodniej granicy obrębu Radkowice i tą granicą do obrębu Bolechowice. Granicą obrębu Bolechowice na północny-zachód następnie drogą lokalną na wschód do przysiółka Podmoszcze skąd drogą lokalną do Bolechowic a następnie drogą powiatową Sitkówka-Bolechowice do północno-zachodniej granicy działki nr 705/6 następnie tą granicą do zachodniej granicy działki nr 705/2 po której granica biegnie do północno-zachodniej granicy działki nr 319/3 następnie tą granicą do wschodniej granicy obrębu Bolechowice. Dalej w kierunku północnym granicą tego obrębu do przecięcia się z drogą powiatową Zgórsko - Nowiny - Trzcianki - Sitkówka wzdłuż tej drogi przecinając strumień Bobrzyczka granica biegnie na północny-zachód do drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce - Chęciny - Małogoszcz wzdłuż której 300 m ku północnemu-wschodowi do połączenia z granicą CH-KPK. Dalej granicą CH-KPK w kierunku północno-zachodnim południowo-zachodnim i południowo-wschodnim do miejsca przecięcia się granicy z rzeką Bobrzą. Fragment wschodni Od granicy CH-KPK w miejscu przecięcia się drogi powiatowej Zagrody - Starochęciny z drogą wojewódzką nr 762 Kielce - Chęciny - Małogoszcz i granicą CH-KPK granica biegnie na południowy-wschód drogą powiatową a potem drogami gminnymi prowadzącymi przez osiedle Trzcianki do przecięcia z drogą powiatową Sitkówka-Kowala-Bilcza -Podgórze dalej drogą powiatową przecinając rzekę Bobrzę i tunelem pod stacją PKP Sitkówka a następnie drogą w kierunku północnym do granicy miasta Kielce. Południową granicą Kielc w kierunku wschodnim do okolic Dymin. Następnie wzdłuż wschodniej granicy Kielce - obr.29 na północ do przecięcia się granicy obrębu z ciekiem wodnym Chodcza następnie wzdłuż cieku do południowej granicy działki nr 675 następnie tą granicą południową granicą działek nr: 655/10 655/24 655/25 655/1 przecinając działkę nr 73. Następnie granica biegnie na północny - wschód wzdłuż zachodniej granicy działki nr 73 przecinając działkę nr 71 i biegnąc wzdłuż zachodniej granicy działki nr 72 przecinając małym fragmentem działkę nr 40/17 do granicy CH-KPK. Dalej granicą CH-KPK w kierunku zachodnim południowo-zachodnim i północno-zachodnim do miejsca przecięcia się drogi powiatowej Zagrody - Starochęciny z drogą wojewódzką nr 762 Kielce - Chęciny - Małogoszcz się granicy z rzeką Bobrzą., Powierzchnia: 8002.5 ha
  • Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 8616.46 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: Skałki w formie grupy niewielkich progów skalnych o wysokości 1-2 m położonej na stromym zboczu wzniesienia. Powierzchnia obszaru występowania skałek wynosi ok.. 150 m2 łączna wysokość skałek - ok.. 5 m. Skałki zbudowane są z jasnoczerwonych beżowych, Data ustanowienia: 1987-10-02, Opis granicy: ok.. 400 m od ostatnich zabudowań wsi Wrzosy w kierunku WNW i ok.. 1 km za ESE od centrum Chęcin
  • Pomnik przyrodyOpis: Urwisko o długości ok.. 50 m i wyskości do 6 m Urwisko o długości ok.. 50 m i wyskości do 6 m przechodzące w kierunku NW w kilkunastometrowe bardzo strome zbocze o długości ok.. 50 m z progami i blokami skalnymi. Jaskinia znajduje się tuż powyżej urwi, Data ustanowienia: 1987-10-02, Opis granicy: 100-200 m na NW od szczytu Czerwonej Góry ok.. 500 m na S od Jaskini Raj; akt.: oddz. i poddz. 103B c d Lesnictwa Szewce Nadleśnictwo Kielce

Chęciny - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 5 wypadków drogowych w Chęcinach odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 11 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 115,8 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 46,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Chęcinach znajdowało się 21 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 2 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 2 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kieleckiego.

  Powiat kielecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Chęcinach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 5 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 11 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 10 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Chęcinach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 115,85 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  115,8
  Województwo
  55,1
  Cała Polska
  56,5
 • 46,34 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  46,3
  świętokrzyskie
  5,7
  Kraj
  5,0
 • 254,87 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  254,9
  świętokrzyskie
  64,6
  Cała Polska
  65,5
 • 40,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  40,0
  Województwo
  10,3
  Polska
  8,9
 • 220,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  220,0
  świętokrzyskie
  117,3
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 21 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 10 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 10 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Chęcinach w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 609,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  1 609,1 km
  Województwo
  382,3 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 13,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  13,9 km
  woj. świętokrzyskie
  3,8 km
  Polska
  5,3 km
 • 2 Liczba licencji na taksówki
 • 2 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Chęciny przechodzą 4 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • S7droga ekspresowa S7(Straszyn - Gdańsk - Przejazdowo - Koszwały - Elbląg - Bogaczewo - Pasłęk - Marzewo - Małdyty - Miłomłyn - Ostróda - Rychnowo - Olsztynek - Pawłowo - Waplewo - Rączki - Załuski - Nidzica - Powierz - Napierki - Płońsk - Siedlin - Zakroczym - Nowy Dwór Mazowiecki - Kazuń Nowy - Czosnów - Głuchów - Grójec - Skurów - Juzefów - Broniszew - Falęcice - Białobrzegi - Kamień - Stary Gózd - Kępiny - Radom - Szydłowiec - Skarżysko-Kamienna - Suchedniów - Zalezianka - Barcza - Wiśniówka - Kielce - Chęciny - Jędrzejów - Łączyn - Mierzawa - Wodzisław - Rząska - Balice - Kraków - Myślenice - Stróża - Pcim - Lubień)
  • DK 7droga krajowa nr 7(Żukowo - Lniska - Leźno - Gdańsk - Koszwały - Cedry Małe - Kiezmark - Dworek - Stare Babki - Nowy Dwór Gdański - Kmiecin - Rakowe Pole - Solnica - Jazowa - Kazimierzowo - Elbląg - Miłomłyn - Piławki - Ostróda - Grabin - Szyldak - Rychnowo - Olsztynek - Załuski - Litwinki - Nidzica - Kanigowo - Powierz - Napierki - Kuklin - Uniszki Zawadzkie - Mława - Modła - Wiśniewo - Żurominek - Dalnia - Mdzewo - Strzegowo - Unierzyż - Kowalewko - Glinojeck - Kondrajec Szlachecki - Rybitwy - Polesie - Wola Dłużniewska - Szymaki - Ćwiklinek - Cieciórki - Płońsk - Siedlin - Szczytniki - Szczytno - Przyborowice Górne - Michałówek - Załuski - Niepiekła - Sobole - Kroczewo - Zakroczym - Czosnów - Łomna - Palmiry - Nowy Dziekanów - Dziekanów Leśny - Łomianki - Warszawa - Raszyn - Janki - Sękocin Nowy - Słomin - Sękocin Las - Łazy - Marysin - Jabłonowo - Mroków - Wola Mrokowska - Grzędy - Tarczyn - Rembertów - Głuchów - Kępiny - Jedlińsk - Wsola - Wielogóra - Radom - Augustów - Młodocin - Orońsko - Dobrut - Wałsnów - Chustki - Świerczek - Szydłowiec - Barak - Skarżysko-Kamienna - Chęciny - Wrzosy - Podzamcze - Tokarnia - Brzegi - Kajtanów - Lipówka - Mnichów - Ignacówka - Podchojny - Jędrzejów - Łączyn - Diament - Mierzawa - Klemencice - Wodzisław - Świątniki - Książ Wielki - Cisia Wola - Antolka - Miechów - Poradów - Wielki Dół - Szczepanowice - Wężerów - Ojrzanów - Słomniki - Wesoła - Domiarki - Stary Poskwitów - Widoma - Firlejów - Zerwana - Michałowice - Węgrzyce - Rząska - Balice - Kraków - Libertów - Gaj - Mogilany - Głogoczów - Krzyszkowice - Jawornik - Myślenice - Lubień - Tenczyn - Krzeczów - Skomielna Biała - Rabka-Zdrój - Spytkowice - Podwilk - Kuligowa - Orawka - Jabłonka - Chyżne - granica (Słowacja))
  • DW 762droga wojewódzka nr 762(Kielce - Zagrody - Osiedle-Nowiny - Chęciny - Korzecko - Jedlnica - Bocheniec - Małogoszcz)
  • DW 763droga wojewódzka nr 763( Chęciny - Radkowice - Brzeziny - Morawica)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Chęciny nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 61Linia kolejowa nr 61: Kielce - Fosowskie [o znaczeniu państwowym] (Kielce - Kielce Herbskie - Kielce Czarnów - Górki Szczukowskie - Piekoszów - Rykoszyn - Wierna Rzeka - Małogoszcz - Bukowa - Ludynia - Ludynia Dwór - Włoszczowa - Czarnca - Żelisławice - Koniecpol - Koniecpol Magdasz - Podlesie - Staropole Częstochowskie - Julianka - Lusławice - Turów - Kusięta Nowe - Częstochowa Stradom - Częstochowa Gnaszyn - Blachownia - Herby Stare (dawna lokalizacja) - Herby Stare - Liswarta - Lisów - Kochanowice - Lubliniec - Lisowice - Pawonków - Pludry - Fosowskie)
  • LK 8Linia kolejowa nr 8: Warszawa Zachodnia - Kraków Główny [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Warszawa Zachodnia - Warszawa Aleje Jerozolimskie - Warszawa Rakowiec - Warszawa Żwirki i Wigury - Warszawa Służewiec - Warszawa Okęcie - Warszawa Dawidy - Warszawa Jeziorki - Nowa Iwiczna - Piaseczno - Zalesie Górne - Ustanówek - Czachówek Górny - Czachówek Południowy - Sułkowice - Chynów - Krężel - Michalczew - Gośniewice - Warka - Grabów nad Pilicą - Strzyżyna - Dobieszyn - Kruszyna - Wola Bierwiecka - Bartodzieje - Lesiów - Radom - Radom Południowy - Rożki - Ruda Wielka - Wola Lipieniecka - Jastrząb - Gąsawy Plebańskie - Szydłowiec - Lipowe Pole - Skarżysko Kamienna Północ - Skarżysko-Kamienna - Skarżysko Zachodnie - Suchedniów Północny - Suchedniów - Berezów - Łączna - Ostojów - Lekomin - Zagnańsk - Tumlin - Kostomłoty - Kielce Piaski - Kielce - Kielce Białogon - Słowik Przystanek - Sitkówka Nowiny - Radkowice - Wolica - Sobków - Miąsowa - Podchojny - Jędrzejów - Potok - Krzcięcice - Sędziszów - Gniewięcin - Klimontów - Kozłów - Kamionka Z - Tunel - Dziadówki - Miechów - Kamieńczyce - Szczepanowice - Smroków - Słomniki - Słomniki Miasto - Niedźwiedź - Goszcza - Łuczyce - Baranówka - Zastów - Zesławice - Kraków Batowice - Kraków Główny Osobowy)
  • LK 73Linia kolejowa nr 73: Sitkówka Nowiny - Busko-Zdrój [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Sitkówka Nowiny - Brzeziny - Nida - Dębska Wola - Włoszczowice - Kije - Stawiany Pińczowskie - Szarbków)
  • LK 568Linia kolejowa nr 568: Sitkówka Nowiny - Szczukowice [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Sitkówka Nowiny)
  • LK 569Linia kolejowa nr 569: Radkowice - Brzeziny [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Radkowice - Brzeziny)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Chęcinach istnieje 61 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 11 Listopada

  pl. 2 Czerwca

  ul. Adama Mickiewicza

  Aleja Jana Pawła II

  Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego

  ul. Armii Krajowej

  ul. Białego Zagłębia

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Cmentarna

  ul. Czerwona Góra

  ul. Dobrzączka

  ul. Długa

  ul. Floriańska

  ul. Fodygi

  ul. Franciszkańska

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Jana Długosza

  ul. Jana Henryka Dąbrowskiego

  ul. Jana III Sobieskiego

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Jędrzejowska

  ul. Kasztelańska

  ul. Kazimierza Wielkiego

  ul. Kielecka

  ul. Konstytucji 3 Maja

  ul. Krzywa

  ul. Królowej Bony

  ul. Królowej Jadwigi

  ul. Mała

  ul. Małogoska

  ul. Michała Wołodyjowskiego

  ul. Mikołaja Reja

  ul. Ogrodowa

  ul. Panek

  al. Partyzantów

  ul. Piotra Wysockiego

  ul. Powstania Styczniowego

  ul. Przedborska

  os. Północ

  ul. Radkowska

  ul. Rycerska

  ul. Sitkówka

  os. Sosnówka

  ul. Spacerowa

  ul. Spokojna

  ul. Stanisława Branickiego

  ul. Stanisława Staszica

  ul. Stefana Batorego

  ul. Stefana Czarnieckiego

  pl. Stefana Żeromskiego

  ul. Strażacka

  ul. Szkolna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Władysława Jagiełły

  ul. Władysława Łokietka

  ul. Zamkowa

  ul. Zatropie

  ul. Zelejowa

  ul. gen. St. Skalskiego

  ul. o. Czesława Domańskiego