Powiat iławski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat iławski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 92 336 Liczba mieszkańców
 • 1 385 km2 Powierzchnia
 • 67 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 57,5% Stopa urbanizacji
 • Marek Polański Starosta
 • ul. Gen. Wł. Andersa 2a, 14-200 Iława Adres starostwa powiatowego
 • NIL Tablice rejestracyjne
Powiat iławski na mapie
Identyfikatory
 • 2807 TERYT (TERC)
Herb powiatu iławskiego
powiat iławski herb
Flaga powiatu iławskiego
powiat iławski flaga

powiat iławski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie
089 644-95-00 089 6944 95 15
089 644-95-03
Wyszyńskiego 10
14-200 Iława
Komenda Powiatowa Policji Iławie
089 640 72 00
089 640 72 05
Wiejska 4
14-200 Iława
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Iławie
089 644 81 42
089 644 81 41
Wyszyńskiego 37
14-200 Iława
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Iława
089 649 04 20
089 649 04 21
Sienkiewicza 10
14-200 Iława
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Iławie
089 648 22 86
089 648 22 86
Dąbrowskiego 11
14-200 Iława
Starostwo Powiatowe w Iławie
(89) 649-07-00
(89) 649-66-00
ul. Andersa
14-200 Iława

Powiat iławski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat iławski ma 92 336 mieszkańców, z czego 50,5% stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 3,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu iławskiego w 2050 roku wynosi 81 591, z czego 41 059 to kobiety, a 40 532 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu iławskiego zawarli w 2020 roku 303 małżeństw, co odpowiada 3,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  28,0% mieszkańców powiatu iławskiego jest stanu wolnego, 57,8% żyje w małżeństwie, 3,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat iławski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -186. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,00 na 1000 mieszkańców powiatu iławskiego. W 2020 roku urodziło się 857 dzieci, w tym 48,7% dziewczynek i 51,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 396 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,82 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 35,9% zgonów w powiecie iławskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,8% zgonów w powiecie iławskim były nowotwory, a 5,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu iławskiego przypada 11.24 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 1 030 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 072 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu iławskiego -42. W tym samym roku 19 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 6 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 13.

  60,4% mieszkańców powiatu iławskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu iławskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 92 336 Liczba mieszkańców
 • 46 644 Kobiety
 • 45 692 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie iławskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie iławskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie iławskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu iławskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 81 591 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 41 059 Kobiety
 • 40 532 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie iławskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie iławskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie iławskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu iławskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 40,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. iławski
  40,4 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Polska
  42,0 lat
 • 41,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat iławski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu iławskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat iławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat iławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat iławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,0% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  28,0%
  Warmińsko-mazurskie
  28,7%
  Polska
  28,8%
 • 22,7% Kobiety
  (Panny)
 • 33,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,8% Żonaci/Zamężne
 • pow. iławski
  57,8%
  Warmińsko-mazurskie
  54,0%
  Polska
  55,8%
 • 56,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,5% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  8,5%
  Województwo
  9,0%
  Polska
  9,6%
 • 13,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  3,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,6%
  Cała Polska
  5,0%
 • 4,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,0% Nieustalone
 • Tutaj
  2,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,7%
  Cała Polska
  0,8%
 • 1,9% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie iławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie iławskim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Powiat
  3,3
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,4
  Cała Polska
  3,8
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • pow. iławski
  1,4
  Warmińsko-mazurskie
  1,3
  Cały kraj
  1,3
 • 303 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie iławskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie iławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -186 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -74 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -112 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,00 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. iławski
  -2,0
  Warmińsko-mazurskie
  -3,3
  Cała Polska
  -3,2
 • -3,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -0,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie iławskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie iławskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie iławskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie iławskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 857 Urodzenia żywe
 • 417 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 440 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,7%
  51,3%
 • 9,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. iławski
  9,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,5
  Cały kraj
  9,3
 • 39,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  39,8
  Województwo
  36,7
  Kraj
  39,9
 • 11 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11
 • 58 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 58
 • 92 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 92
 • 75 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 75
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 396 g Średnia waga noworodków
 • 3 317 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 471 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. iławski
  3 396 g
  Województwo
  3 412 g
  Kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 17 Waga 4500g - 4999g
 • 17
 • 83 Waga 4000g - 4499g
 • 83
 • 285 Waga 3500g - 3999g
 • 285
 • 321 Waga 3000g - 3499g
 • 321
 • 108 Waga 2500g - 2999g
 • 108
 • 26 Waga 2000g - 2499g
 • 26
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 7 Waga 600g - 999g
 • 7
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,37 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,37
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,27
  Polska
  1,38
 • 0,67 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,67
  Województwo
  0,62
  Kraj
  0,67
 • 0,82 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. iławski
  0,82
  Województwo
  0,72
  Cała Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie iławskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 043 Zgony
 • 491 Kobiety
  (Zgony)
 • 552 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,1%
  52,9%
 • 6 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 5 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 16,7%
  83,3%
 • 11,2 Zgony na 1000 ludności
 • pow. iławski
  11,2
  Warmińsko-mazurskie
  11,8
  Cała Polska
  12,5
 • 121,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. iławski
  121,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  138,4
  Cała Polska
  134,3
 • 7,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  7,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,7
  Cały kraj
  3,6
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. iławski
  3,3
  Warmińsko-mazurskie
  3,5
  Cały kraj
  3,4
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  1,6
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie iławskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  35,9%
  Warmińsko-mazurskie
  35,2%
  Cały kraj
  39,4%
 • 27,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  27,8%
  Warmińsko-mazurskie
  27,4%
  Kraj
  26,5%
 • 5,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. iławski
  5,5%
  Warmińsko-mazurskie
  8,1%
  Cały kraj
  6,6%
 • 23,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  23,6
  Polska
  9,9
 • 65,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  65,4
  Kraj
  70,4
 • 271,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat iławski
  271,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  286,1
  Polska
  283,2
 • 258,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  258,5
  Kraj
  261,3
 • 350,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 332,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 369,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  350,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  367,9
  Cały kraj
  421,0
 • 66,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 28,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 101,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat iławski
  66,0
  Województwo
  67,6
  Kraj
  69,5
 • 29,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  29,8
  Warmińsko-mazurskie
  35,3
  Cała Polska
  35,1
 • 14,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. iławski
  14,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  7,4
  Polska
  7,9
 • 1,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. iławski
  1,6%
  Województwo
  0,8%
  Kraj
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie iławskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 46 Osoby w zamachach samobójczych
 • 3 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 43 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 30 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 16 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 9 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 0 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 49 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat iławski
  49,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  43,0
  Kraj
  31,0
 • 10 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat iławski
  10,0
  Warmińsko-mazurskie
  17,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 6 zażycie innych leków
 • 6
 • 2 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 2
 • 6 samookaleczenie powierzchniowe
 • 6
 • 3 rzucenie się z wysokości
 • 3
 • 21 powieszenie się
 • 21
 • 2 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 2
 • 2 samopodpalenie
 • 2
 • 4 inny
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 8 powieszenie się
 • 8
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 5 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 5
 • 4 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 4
 • 13 zawód miłosny
 • 13
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 2 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 2
 • 7 inna nie wymieniona
 • 7
 • 14 nieustalona
 • 14
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 5 nieustalona
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 13-18 lat
 • 2
 • 6 19-24 lat
 • 6
 • 4 25-29 lat
 • 4
 • 23 30-49 lat
 • 23
 • 9 50-60 lat
 • 9
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 3 30-49 lat
 • 3
 • 5 50-60 lat
 • 5
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy11
  • pod wpływem alkoholu24
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony11
 • 11 trzeźwy
 • 24 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 11 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony7
 • 2 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 7 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 19 kawaler/panna
 • 19
 • 16 żonaty/zamężna
 • 16
 • 3 konkubinat
 • 3
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 4 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 4
 • 3 nieustalony
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 1 kawaler/panna
 • 1
 • 6 żonaty/zamężna
 • 6
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne8
  • zasadnicze zawodowe6
  • średnie0
  • wyższe1
  • nieustalony31
 • 0 podstawowe niepełne
 • 8 podstawowe i gimnazjalne
 • 6 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 1 wyższe
 • 31 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony8
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 8 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 10 praca
 • 10
 • 5 na utrzymaniu innej osoby
 • 5
 • 1 renta
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 8 bez stałego źródła utrzymania
 • 8
 • 21 nieustalony
 • 21
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 renta
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 4 nieustalony
 • 4
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 030 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 576 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 454 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Zameldowania z zagranicy
 • 4 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 15 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 072 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 572 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 500 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -29 Saldo migracji
 • 5 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -34 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -42 Saldo migracji wewnętrznych
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -46 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 13 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 12 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie iławskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie iławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat iławski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat iławski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie iławskim oddano do użytku 482 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,20 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie iławskim to 31 748 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 343 mieszkania. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  52,9% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 47,1% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie iławskim to 3,94 i jest nieznacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie iławskim to 100,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,23% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,97% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,19% mieszkań posiada łazienkę, 83,90% korzysta z centralnego ogrzewania, a 34,71% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie iławskim 469 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 903 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 906 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 110 transakcji (mediana cen - 3 883 zł/m2, średnia - 3 966 zł/m2), a na rynku wtórnym 359 transakcji rynkowych (mediana cen - 3 996 zł/m2, średnia - 3 888 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie iławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 903 zł
 • pow. iławski
  3 903 zł
  woj. warmińsko-mazurskie
  4 365 zł
  Kraj
  5 248 zł
 • 3 903 zł Ogółem
 • 3 903 zł
 • 3 896 zł do 40 m2
 • 3 896 zł
 • 3 996 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 996 zł
 • 3 979 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 979 zł
 • 3 301 zł od 80,1 m2
 • 3 301 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 906 zł
 • pow. iławski
  3 906 zł
  Warmińsko-mazurskie
  4 242 zł
  Cała Polska
  5 689 zł
 • 3 906 zł Ogółem
 • 3 906 zł
 • 4 014 zł do 40 m2
 • 4 014 zł
 • 4 068 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 068 zł
 • 3 783 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 783 zł
 • 3 141 zł od 80,1 m2
 • 3 141 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 469
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2131
  • od 40,1 do 60 m2215
  • od 60,1 do 80 m2106
  • od 80,1 m217
 • 131 do 40 m2
 • 215 od 40,1 do 60 m2
 • 106 od 60,1 do 80 m2
 • 17 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie iławskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 883 zł
 • pow. iławski
  3 883 zł
  Województwo
  4 874 zł
  Kraj
  5 761 zł
 • 3 883 zł Ogółem
 • 3 883 zł
 • 3 847 zł do 40 m2
 • 3 847 zł
 • 3 888 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 888 zł
 • 3 927 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 927 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 966 zł
 • pow. iławski
  3 966 zł
  Warmińsko-mazurskie
  4 970 zł
  Polska
  6 212 zł
 • 3 966 zł Ogółem
 • 3 966 zł
 • 3 876 zł do 40 m2
 • 3 876 zł
 • 4 007 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 007 zł
 • 3 970 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 970 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 110
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m233
  • od 40,1 do 60 m250
  • od 60,1 do 80 m227
  • od 80,1 m20
 • 33 do 40 m2
 • 50 od 40,1 do 60 m2
 • 27 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 996 zł
 • Powiat
  3 996 zł
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 984 zł
  Cały kraj
  4 694 zł
 • 3 996 zł Ogółem
 • 3 996 zł
 • 3 973 zł do 40 m2
 • 3 973 zł
 • 4 051 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 051 zł
 • 3 981 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 981 zł
 • 3 301 zł od 80,1 m2
 • 3 301 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 888 zł
 • pow. iławski
  3 888 zł
  Warmińsko-mazurskie
  3 870 zł
  Polska
  5 276 zł
 • 3 888 zł Ogółem
 • 3 888 zł
 • 4 064 zł do 40 m2
 • 4 064 zł
 • 4 088 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 088 zł
 • 3 720 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 720 zł
 • 3 141 zł od 80,1 m2
 • 3 141 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 359
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m298
  • od 40,1 do 60 m2165
  • od 60,1 do 80 m279
  • od 80,1 m217
 • 98 do 40 m2
 • 165 od 40,1 do 60 m2
 • 79 od 60,1 do 80 m2
 • 17 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie iławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 31 748 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 342,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  342,70
  Województwo
  375,10
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 73,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. iławski
  73,80 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  69,00 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 25,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  25,30 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  25,90 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,87 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat iławski
  3,87
  Warmińsko-mazurskie
  3,78
  Kraj
  3,82
 • 2,92 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,92
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,67
  Kraj
  2,55
 • 0,75 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. iławski
  0,75
  Województwo
  0,71
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie iławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 482 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 5,20 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  5,20
  Warmińsko-mazurskie
  4,56
  Kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1 899 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 3,94 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  3,94
  Województwo
  3,78
  Kraj
  3,77
 • 20,50 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  20,50
  Warmińsko-mazurskie
  17,26
  Cała Polska
  21,77
 • 48 224 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 100,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. iławski
  100,0 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  84,5 m2
  Kraj
  88,7 m2
 • 0,52 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  0,52 m2
  Województwo
  0,39 m2
  Kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie iławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  98,23%
  Warmińsko-mazurskie
  97,19%
  Cała Polska
  96,97%
 • 94,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  94,97%
  Warmińsko-mazurskie
  94,72%
  Cała Polska
  94,01%
 • 92,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat iławski
  92,19%
  Województwo
  92,27%
  Kraj
  91,78%
 • 83,90% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  83,90%
  Województwo
  83,87%
  Kraj
  83,08%
 • 34,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  34,71%
  woj. warmińsko-mazurskie
  46,27%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat iławski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie iławskim na 1000 mieszkańców pracuje 231osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniej od wartości dla Polski. 45,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 54,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie iławskim wynosiło w 2020 roku 4,9% (6,5% wśród kobiet i 3,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie iławskim wynosiło 4 219,71 PLN, co odpowiada 76.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu iławskiego 6 789 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 6 739 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -50.

  20,6% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu iławskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 45,4% w przemyśle i budownictwie, a 13,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie iławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 231 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. iławski
  231,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  199,0
  Cały kraj
  252,0
 • 4,9% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,5% Kobiety
 • 3,6% Mężczyźni
 • powiat iławski
  4,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  10,1%
  Polska
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie iławskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie iławskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie iławskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie iławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 220 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat iławski
  4 220 PLN
  woj. warmińsko-mazurskie
  4 709 PLN
  Cały kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie iławskim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie iławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 6 789 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 6 739 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -50 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,99 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie iławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 20,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 19,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 21,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 45,4% Przemysł i budownictwo
 • 32,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 55,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,5% Pozostałe
 • 30,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie iławskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie iławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 21 425 Pracujący ogółem
 • 9 652 Kobiety
 • 11 773 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie iławskim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,4% W wieku produkcyjnym
 • 55,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat iławski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 65,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  65,5
  Województwo
  64,7
  Cała Polska
  68,0
 • 33,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  33,0
  Województwo
  34,7
  Polska
  37,5
 • 101,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat iławski
  101,3
  Województwo
  116,0
  Cała Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat iławski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie iławskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowane były 7 883 podmioty gospodarki narodowej, z czego 6 120 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 683 nowe podmioty, a 318 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (928) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (550) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (743) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (318) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie iławskim najwięcej (337) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (7 556) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,5% (356) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,1% (2 060) podmiotów, a 69,4% (5 467) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie iławskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.6%) oraz Budownictwo (19.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 7 883 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 356 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 060 Przemysł i budownictwo
 • 5 467 Pozostała działalność
 • 683 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie iławskim w 2020 roku
 • 318 Podmioty wyrejestrowane w powiecie iławskim w 2020 roku
 • 6 120 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 556 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 7 556
 • 254 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 254
 • 68 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 68
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 7 878 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 7 878
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 25 Spółdzielnie ogółem
 • 25
 • 376 Spółki handlowe ogółem
 • 376
 • 22  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 22
 • 6  Spółki handlowe - akcyjne
 • 6
 • 288  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 288
 • 21    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 21
 • 337 Spółki cywilne ogółem
 • 337
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 120 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 383 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 383
 • 1 167 Budownictwo
 • 1 167
 • 638 Przetwórstwo przemysłowe
 • 638
 • 523 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 523
 • 456 Transport i gospodarka magazynowa
 • 456
 • 418 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 418
 • 309 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 309
 • 287 Pozostała działalność
 • 287
 • 195 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 195
 • 163 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 163
 • 158 Edukacja
 • 158
 • 138 Informacja i komunikacja
 • 138
 • 135 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 135
 • 77 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 77
 • 57 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 57
 • 10 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 10
 • 3 Górnictwo i wydobywanie
 • 3
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat iławski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie iławskim stwierdzono 1 767 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,04 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie iławskim wynosi 77,90% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu iławskiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 10,15 (wykrywalność 66%) oraz o charakterze kryminalnym - 10,58 (wykrywalność 70%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,36 (82%), drogowe - 2,13 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,37 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie iławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat iławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 767 Przestępstwa ogółem
 • 1 767
 • 982 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 982
 • 498 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 498
 • 198 Przestępstwa drogowe
 • 198
 • 34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 34
 • 942 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 942
 • 19,04 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  19,04
  Warmińsko-mazurskie
  18,51
  Kraj
  19,96
 • 10,58 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  10,58
  Warmińsko-mazurskie
  11,70
  Polska
  12,25
 • 5,36 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. iławski
  5,36
  Warmińsko-mazurskie
  3,74
  Cały kraj
  5,17
 • 2,13 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,13
  Województwo
  2,04
  Polska
  1,73
 • 0,37 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. iławski
  0,37
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,42
  Cała Polska
  0,37
 • 10,15 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  10,15
  Województwo
  8,54
  Kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat iławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. iławski
  78%
  woj. warmińsko-mazurskie
  75%
  Polska
  73%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat iławski
  71%
  Warmińsko-mazurskie
  70%
  Kraj
  65%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  82%
  Warmińsko-mazurskie
  76%
  Kraj
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. iławski
  99%
  woj. warmińsko-mazurskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  94%
  Województwo
  92%
  Kraj
  87%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. iławski
  66%
  Warmińsko-mazurskie
  56%
  Kraj
  54%

Powiat iławski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu iławskiego wyniosła w 2020 roku 125,1 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 2.5% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu iławskiego - 38.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (14.4%) oraz na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (10.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 18,5 mln złotych, czyli 14,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu iławskiego wyniosła w 2020 roku 127,0 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 5.7% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (54.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (17.2%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (8.1%). W budżecie powiatu iławskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 209 złotych na mieszkańca (15,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,2 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie iławskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu iławskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat iławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu iławskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  89,3 mln

  960(100%)

  108,5 mln

  1,2 tys(100%)

  100,0 mln

  1,1 tys(100%)

  94,8 mln

  1,0 tys(100%)

  98,1 mln

  1,1 tys(100%)

  109,0 mln

  1,2 tys(100%)

  122,1 mln

  1,3 tys(100%)

  125,1 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  39,9 mln

  428(44.7%)

  38,5 mln

  414(35.5%)

  41,0 mln

  442(41%)

  37,6 mln

  405(39.6%)

  37,8 mln

  408(38.6%)

  40,4 mln

  435(37.1%)

  44,4 mln

  478(36.4%)

  48,3 mln

  521(38.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  8,8 mln

  94,6(9.9%)

  27,5 mln

  295(25.3%)

  20,8 mln

  224(20.8%)

  16,6 mln

  179(17.5%)

  16,9 mln

  182(17.2%)

  20,0 mln

  215(18.3%)

  18,6 mln

  200(15.2%)

  18,0 mln

  195(14.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  6,3 mln

  67,2(7%)

  6,4 mln

  68,3(5.9%)

  5,4 mln

  58,1(5.4%)

  5,3 mln

  57,1(5.6%)

  5,7 mln

  61,6(5.8%)

  5,7 mln

  61,6(5.3%)

  15,1 mln

  163(12.4%)

  13,2 mln

  142(10.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  12,4 mln

  134(13.9%)

  12,9 mln

  138(11.9%)

  13,1 mln

  141(13.1%)

  14,4 mln

  156(15.2%)

  9,8 mln

  106(10%)

  10,2 mln

  110(9.4%)

  11,0 mln

  119(9%)

  11,8 mln

  127(9.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,3 mln

  78,8(8.2%)

  7,5 mln

  80,7(6.9%)

  7,9 mln

  84,6(7.9%)

  8,2 mln

  87,9(8.6%)

  8,9 mln

  95,9(9.1%)

  9,4 mln

  101(8.6%)

  9,6 mln

  103(7.9%)

  9,6 mln

  104(7.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,6 mln

  38,8(4%)

  3,7 mln

  39,6(3.4%)

  3,6 mln

  38,9(3.6%)

  3,8 mln

  41,3(4%)

  4,0 mln

  43,6(4.1%)

  4,3 mln

  46,2(3.9%)

  4,5 mln

  48,6(3.7%)

  5,5 mln

  59,7(4.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  5,7 mln

  60,7(6.3%)

  5,3 mln

  56,8(4.9%)

  4,1 mln

  44,5(4.1%)

  4,2 mln

  45,8(4.5%)

  4,3 mln

  46,1(4.4%)

  4,6 mln

  49,7(4.2%)

  4,3 mln

  45,8(3.5%)

  5,2 mln

  56,2(4.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  567,8 tys

  6,1(0.6%)

  522,6 tys

  5,6(0.5%)

  584,3 tys

  6,3(0.6%)

  1,0 mln

  11,2(1.1%)

  1,0 mln

  11,0(1%)

  1,2 mln

  12,5(1.1%)

  2,6 mln

  28,2(2.1%)

  2,2 mln

  23,3(1.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,0 mln

  31,9(3.3%)

  4,8 mln

  51,5(4.4%)

  1,9 mln

  20,6(1.9%)

  1,9 mln

  20,5(2%)

  1,4 mln

  15,2(1.4%)

  4,6 mln

  49,6(4.2%)

  2,7 mln

  28,5(2.2%)

  1,5 mln

  15,8(1.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  629,6 tys

  6,8(0.7%)

  627,6 tys

  6,7(0.6%)

  651,0 tys

  7,0(0.7%)

  630,7 tys

  6,8(0.7%)

  598,1 tys

  6,4(0.6%)

  602,7 tys

  6,5(0.6%)

  619,9 tys

  6,7(0.5%)

  624,4 tys

  6,7(0.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  89,2 tys

  1,0(0.1%)

  121,8 tys

  1,3(0.1%)

  303,3 tys

  3,3(0.3%)

  249,1 tys

  2,7(0.3%)

  452,1 tys

  4,9(0.5%)

  465,9 tys

  5,0(0.4%)

  538,4 tys

  5,8(0.4%)

  343,1 tys

  3,7(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  247,2 tys

  2,7(0.3%)

  250,2 tys

  2,7(0.3%)

  247,9 tys

  2,7(0.2%)

  258,2 tys

  2,8(0.2%)

  267,0 tys

  2,9(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  514,0 tys

  5,5(0.6%)

  273,1 tys

  2,9(0.3%)

  258,6 tys

  2,8(0.3%)

  236,5 tys

  2,5(0.2%)

  156,8 tys

  1,7(0.2%)

  114,2 tys

  1,2(0.1%)

  209,8 tys

  2,3(0.2%)

  208,0 tys

  2,2(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  106,6 tys

  1,1(0.1%)

  167,8 tys

  1,8(0.2%)

  205,8 tys

  2,2(0.2%)

  150,1 tys

  1,6(0.2%)

  162,2 tys

  1,7(0.2%)

  157,4 tys

  1,7(0.1%)

  140,9 tys

  1,5(0.1%)

  159,5 tys

  1,7(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  88,0 tys

  0,9(0.1%)

  85,9 tys

  0,9(0.1%)

  89,5 tys

  1,0(0.1%)

  86,4 tys

  0,9(0.1%)

  83,7 tys

  0,9(0.1%)

  96,2 tys

  1,0(0.1%)

  100,3 tys

  1,1(0.1%)

  85,5 tys

  0,9(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  676

  0,0(0%)

  50,3 tys

  0,5(0%)

  58,1 tys

  0,6(0%)

  30,4 tys

  0,3(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  59,4 tys

  0,6(0.1%)

  57,0 tys

  0,6(0.1%)

  60,1 tys

  0,6(0.1%)

  50,7 tys

  0,5(0.1%)

  55,5 tys

  0,6(0.1%)

  61,7 tys

  0,7(0.1%)

  52,7 tys

  0,6(0%)

  4,3 tys

  0,0(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  1,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,6 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  351

  0,0(0%)

  695

  0,0(0%)

  295

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  202,5 tys

  2,2(0.2%)

  57,9 tys

  0,6(0.1%)

  53,7 tys

  0,6(0.1%)

  55,2 tys

  0,6(0.1%)

  36,7 tys

  0,4(0%)

  31,5 tys

  0,3(0%)

  30,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  52,1 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  58,0 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

  [Dział 753]

  25,2 tys

  0,3(0%)

  27,7 tys

  0,3(0%)

  29,6 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  128

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  36,0 tys

  0,4(0%)

  30,0 tys

  0,3(0%)

  15,0 tys

  0,2(0%)

  9,0 tys

  0,1(0%)

  8,8 tys

  0,1(0%)

  9,2 tys

  0,1(0%)

  --
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie iławskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu iławskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat iławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu iławskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  91,5 mln

  983(100%)

  104,3 mln

  1,1 tys(100%)

  99,7 mln

  1,1 tys(100%)

  101,0 mln

  1,1 tys(100%)

  98,8 mln

  1,1 tys(100%)

  107,9 mln

  1,2 tys(100%)

  120,3 mln

  1,3 tys(100%)

  127,0 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  52,0 mln

  558(56.8%)

  51,8 mln

  557(49.7%)

  51,3 mln

  552(51.4%)

  52,0 mln

  560(51.4%)

  52,3 mln

  564(53%)

  52,3 mln

  562(48.5%)

  56,8 mln

  612(47.2%)

  69,3 mln

  747(54.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  12,9 mln

  139(14.1%)

  13,9 mln

  149(13.3%)

  15,2 mln

  163(15.2%)

  16,5 mln

  178(16.4%)

  18,2 mln

  196(18.4%)

  20,7 mln

  222(19.2%)

  23,0 mln

  247(19.1%)

  21,9 mln

  236(17.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,9 mln

  84,9(8.6%)

  8,3 mln

  88,9(7.9%)

  8,4 mln

  90,5(8.4%)

  9,6 mln

  103(9.5%)

  8,4 mln

  90,8(8.5%)

  9,1 mln

  97,5(8.4%)

  9,6 mln

  103(8%)

  10,3 mln

  111(8.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,5 mln

  38,1(3.9%)

  3,6 mln

  38,6(3.4%)

  3,6 mln

  38,3(3.6%)

  3,7 mln

  40,4(3.7%)

  4,0 mln

  42,7(4%)

  4,2 mln

  44,7(3.9%)

  4,4 mln

  47,9(3.7%)

  5,3 mln

  57,4(4.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,9 mln

  20,1(2%)

  13,2 mln

  141(12.6%)

  11,1 mln

  119(11.1%)

  7,8 mln

  84,5(7.8%)

  4,3 mln

  46,3(4.3%)

  7,5 mln

  81,1(7%)

  10,4 mln

  112(8.6%)

  4,7 mln

  51,3(3.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  922,4 tys

  9,9(1%)

  966,5 tys

  10,4(0.9%)

  1,1 mln

  11,6(1.1%)

  1,5 mln

  16,2(1.5%)

  1,3 mln

  14,1(1.3%)

  1,4 mln

  15,0(1.3%)

  1,8 mln

  19,5(1.5%)

  2,6 mln

  28,3(2.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,9 mln

  30,7(3.1%)

  2,3 mln

  24,7(2.2%)

  1,0 mln

  11,1(1%)

  1,1 mln

  11,8(1.1%)

  948,2 tys

  10,2(1%)

  999,8 tys

  10,7(0.9%)

  873,0 tys

  9,4(0.7%)

  2,1 mln

  22,2(1.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,4 mln

  36,3(3.7%)

  2,7 mln

  29,0(2.6%)

  3,7 mln

  40,4(3.8%)

  3,9 mln

  42,5(3.9%)

  2,9 mln

  31,3(2.9%)

  2,7 mln

  29,4(2.5%)

  4,1 mln

  44,1(3.4%)

  1,6 mln

  17,7(1.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,9 mln

  31,6(3.2%)

  4,7 mln

  50,1(4.5%)

  1,9 mln

  20,5(1.9%)

  1,9 mln

  20,2(1.9%)

  1,4 mln

  14,9(1.4%)

  3,6 mln

  38,3(3.3%)

  3,5 mln

  37,3(2.9%)

  1,5 mln

  15,8(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  385,9 tys

  4,1(0.4%)

  440,3 tys

  4,7(0.4%)

  312,4 tys

  3,4(0.3%)

  590,5 tys

  6,4(0.6%)

  1,0 mln

  10,8(1%)

  818,7 tys

  8,8(0.8%)

  972,3 tys

  10,5(0.8%)

  995,6 tys

  10,7(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,0 mln

  11,1(1.1%)

  878,1 tys

  9,4(0.8%)

  415,5 tys

  4,5(0.4%)

  481,0 tys

  5,2(0.5%)

  466,0 tys

  5,0(0.5%)

  635,8 tys

  6,8(0.6%)

  518,7 tys

  5,6(0.4%)

  941,8 tys

  10,2(0.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  92,5 tys

  1,0(0.1%)

  155,6 tys

  1,7(0.1%)

  355,4 tys

  3,8(0.4%)

  308,1 tys

  3,3(0.3%)

  503,7 tys

  5,4(0.5%)

  497,5 tys

  5,3(0.5%)

  539,6 tys

  5,8(0.4%)

  941,3 tys

  10,2(0.7%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  548,3 tys

  5,9(0.6%)

  547,4 tys

  5,9(0.5%)

  570,0 tys

  6,1(0.6%)

  552,1 tys

  5,9(0.5%)

  547,8 tys

  5,9(0.6%)

  552,5 tys

  5,9(0.5%)

  570,3 tys

  6,1(0.5%)

  575,4 tys

  6,2(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  247,2 tys

  2,7(0.2%)

  250,2 tys

  2,7(0.3%)

  247,9 tys

  2,7(0.2%)

  258,2 tys

  2,8(0.2%)

  267,0 tys

  2,9(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  940,9 tys

  10,1(1%)

  878,0 tys

  9,4(0.8%)

  845,5 tys

  9,1(0.8%)

  693,7 tys

  7,5(0.7%)

  212,0 tys

  2,3(0.2%)

  126,2 tys

  1,4(0.1%)

  203,3 tys

  2,2(0.2%)

  257,4 tys

  2,8(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  62,6 tys

  0,7(0.1%)

  38,2 tys

  0,4(0%)

  58,5 tys

  0,6(0%)

  90,8 tys

  1,0(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  550

  0,0(0%)

  49,8 tys

  0,5(0%)

  58,1 tys

  0,6(0%)

  30,4 tys

  0,3(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,5

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  420

  0,0(0%)

  72,4

  0,0(0%)

  0,8

  0,0(0%)

  0,5

  0,0(0%)

  7,3

  0,0(0%)

  12,1

  0,0(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  5,8 tys

  0,1(0%)

  16,3 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  52,1 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  58,0 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  145,3 tys

  1,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  140

  0,0(0%)

  83,4 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  --
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat iławski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 22 909 mieszkańców powiatu iławskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 11 072 kobiet oraz 11 837 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,9% wykształcenie policealne, 11,1% średnie ogólnokształcące, a 14,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,6% mieszkańców powiatu iławskiego, gimnazjalnym 6,0%, natomiast 26,4% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu iławskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie iławskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (29,4%) oraz zasadnicze zawodowe (19,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,3%) oraz podstawowe ukończone (23,4%).

  W roku 2018 w powiecie iławskim mieściły się 22 przedszkola, w których do 125 oddziałów uczęszczało 2 478 dzieci (1 176 dziewczynek oraz 1 302 chłopców). Dostępne były 2 794 miejsca. Dla porównania w 2008 roku w powiecie iławskim mieściło się 9 przedszkoli, w których do 60 oddziałów uczęszczało 1 405 dzieci (685 dziewczynek oraz 720 chłopców). Dostępnych było 1 030 miejsc.

  17,0% mieszkańców powiatu iławskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,0% wśród dziewczynek i 16,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 793 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,01 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 40 szkół podstawowych, w których w 493 oddziałach uczyło się 8 198 uczniów (3 972 kobiety oraz 4 226 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie iławskim placówkę miało 37 szkół podstawowych, w których w 346 oddziałach uczyło się 6 487 uczniów (3 147 kobiet oraz 3 340 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,3% ludności (27,9% wśród dziewczynek i 28,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,14.

  W powiecie iławskim znajduje się 11 licea ogólnokształcące, w których w 46 oddziałach uczyło się 1 185 uczniów (702 kobiety oraz 483 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 451 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie iławskim placówkę miałp 7 licea ogólnokształcące, w których w 57 oddziałach uczyło się 1 635 uczniów (1 004 kobiety oraz 631 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 497 absolwentów.

  W powiecie iławskim znajdują się 4 Technika, w których w 58 oddziałach uczyło się 1 477 uczniów (689 kobiet oraz 788 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 314 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie iławskim placówkę miało 13 Technik, w których w 62 oddziałach uczyło się 1 595 uczniów (720 kobiet oraz 875 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 327 absolwentów.

  W powiecie iławskim znajduje się 5 Branżowych szkół I stopnia, w których w 21 oddziałach uczyło się 515 uczniów (173 kobiety oraz 342 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,4% mieszkańców (12,2% wśród dziewczyn i 12,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,8 uczniów. 24,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 25,5 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,6% mieszkańców powiatu iławskiego w wieku potencjalnej nauki (29,1% kobiet i 28,2% mężczyzn).

 • 11,1% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  11,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  15,1%
  Kraj
  17,9%
 • 13,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 27,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat iławski
  27,9%
  Warmińsko-mazurskie
  31,4%
  Kraj
  33,3%
 • 30,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,9% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  1,9%
  Warmińsko-mazurskie
  2,6%
  Polska
  2,7%
 • 2,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  11,1%
  Województwo
  11,8%
  Kraj
  12,4%
 • 13,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  14,9%
  Warmińsko-mazurskie
  17,0%
  Polska
  18,1%
 • 14,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  26,6%
  Warmińsko-mazurskie
  21,5%
  Polska
  22,9%
 • 19,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. iławski
  6,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  6,0%
  Polska
  5,2%
 • 5,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 26,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat iławski
  26,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  23,9%
  Kraj
  19,3%
 • 29,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 23,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  2,1%
  Warmińsko-mazurskie
  2,2%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie iławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 793 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  793,0
  Województwo
  786,0
  Cała Polska
  873,0
 • 1,01 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,01
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,00
  Polska
  0,89
 •  
 • 22Przedszkola
 • 24 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 125 Oddziały
 • 50 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 5 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 794 Miejsca
 • 60 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat iławski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 478 Dzieci
 • 1 176 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 302 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,5%
  52,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 46 2 lata i mniej
 • 46
 • 501 3 lata
 • 501
 • 615 4 lata
 • 615
 • 598 5 lata
 • 598
 • 701 6 lat
 • 701
 • 17 7 lat i więcej
 • 17
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 21 2 lata i mniej
 • 21
 • 238 3 lata
 • 238
 • 290 4 lata
 • 290
 • 269 5 lata
 • 269
 • 351 6 lat
 • 351
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 25 2 lata i mniej
 • 25
 • 263 3 lata
 • 263
 • 325 4 lata
 • 325
 • 329 5 lata
 • 329
 • 350 6 lat
 • 350
 • 10 7 lat i więcej
 • 10
 • 795 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 154,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 152,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 8,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 45,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 44,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 3 Oddziały
 • 20 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat iławski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 14 Dzieci
 • 2 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 12 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 14,3%
  85,7%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 2 3 lata
 • 2
 • 4 4 lata
 • 4
 • 3 5 lata
 • 3
 • 1 6 lat
 • 1
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 4 lata
 • 2
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 2 3 lata
 • 2
 • 2 4 lata
 • 2
 • 3 5 lata
 • 3
 • 1 6 lat
 • 1
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 •  
 • 6,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 6,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie iławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat iławski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 468 Oddziały
 • 8 047 Uczniowie
 • 3 923 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 124 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,8%
  51,2%
 • 1 012 Uczniowie w 1 klasie
 • 498 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 514 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 918 Absolwenci 2016
 • 469 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 449 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 23 Oddziały
 • 132 Uczniowie
 • 44 Kobiety
  (uczniowie)
 • 88 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,3%
  66,7%
 • 11 Uczniowie w 1 klasie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Absolwenci 2016
 • 3 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 19 Uczniowie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 26,3%
  73,7%
 •  
 • 16,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat iławski
  16,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  16,9
  Kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,6 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,6
 • 16,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,7
 • 17,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,2
 • 5,7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5,7
 •  
 • 609,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 472,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 137,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 48,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 42,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dorosłych)
 • 0,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 520 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki393
  • angielski45
  • inny82
 • 393 niemiecki
 • 45 angielski
 • 82 inny
 • 48 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 30 niemiecki
 • 18 angielski
 •  
 • 94,14 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. iławski
  94,14
  Warmińsko-mazurskie
  91,25
  Polska
  95,46
 • 92,20 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. iławski
  92,20
  Województwo
  89,21
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat iławski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat iławski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie iławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat iławski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 30 Oddziały
 • 788 Uczniowie
 • 503 Kobiety
  (uczniowie)
 • 285 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,8%
  36,2%
 • 257 Uczniowie w 1 klasie
 • 161 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 96 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 305 Absolwenci
 • 202 Kobiety
  (absolwenci)
 • 103 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 7Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 16 Oddziały
 • 397 Uczniowie
 • 199 Kobiety
  (uczniowie)
 • 198 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,1%
  49,9%
 • 129 Absolwenci
 • 48 Kobiety
  (absolwenci)
 • 81 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  25,8
  Warmińsko-mazurskie
  25,4
  Cały kraj
  26,2
 •  
 • 52,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 32,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 3,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat iławski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 58 Oddziały
 • 1 477 Uczniowie
 • 689 Kobiety
  (uczniowie)
 • 788 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,6%
  53,4%
 • 423 Uczniowie w 1 klasie
 • 201 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 222 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 314 Absolwenci
 • 146 Kobiety
  (absolwenci)
 • 168 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • powiat iławski
  25,5
  Województwo
  23,5
  Cały kraj
  23,8
 •  
 • 106,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 69,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 36,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat iławski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 19 Oddziały
 • 502 Uczniowie
 • 163 Kobiety
  (uczniowie)
 • 339 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 32,5%
  67,5%
 • 251 Uczniowie w 1 klasie
 • 73 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 178 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 2 Oddziały
 • 13 Uczniowie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 76,9%
  23,1%
 • 6 Uczniowie w 1 klasie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 24,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  24,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  20,3
  Kraj
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 24,5 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 24,5
 • 26,4 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 26,4
 • 6,5 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 6,5
 •  
 •  
 • 5 301 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski2 695
  • niemiecki2 468
  • hiszpański64
  • włoski55
 • 2 695 angielski
 • 2 468 niemiecki
 • 64 hiszpański
 • 55 włoski
 • 19 rosyjski
 • 18 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 18 inny
 • 26 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 26 niemiecki
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat iławski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 1 Oddziały
 • 19 Uczniowie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 100,0%
  0,0%
 • 14 Absolwenci
 • 14 Kobiety
  (absolwenci)
 • 0 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 12 Oddziały
 • 103 Uczniowie
 • 78 Kobiety
  (uczniowie)
 • 25 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 75,7%
  24,3%
 • 33 Absolwenci
 • 24 Kobiety
  (absolwenci)
 • 9 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 9,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat iławski
  9,4
  Województwo
  19,7
  Cała Polska
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 9,4 Szkoły policealne ogółem
 • 9,4
 • 19,0 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 19,0
 • 8,6 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 8,6
 •  
 • 0,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 0,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 1,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie iławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat iławski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat iławski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat iławski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat iławski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie iławskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie iławskim znajdowało się 7 hoteli (1 ★★★★★, 2 ★★★★, 3 ★★★, 1 w trakcie kategoryzacji), 1 motel (kategorii ★★) oraz 2 pensjonaty (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 5 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 5 (całoroczne: 4)
  • ośrodki wczasowe: 3 (całoroczne: 0)
  • ośrodki kolonijne: 1 (całoroczne: 0)
  • zespoły domków turystycznych: 2 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 2
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 2 (całoroczne: 1)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 11 (liczba sal: 26, liczba miejsc: 1 810)
  • z nagłośnieniem: 11
  • z projektorem multimedialnym: 11
  • z zestawem do wideokonferencji: 4
  • z obsługą techniczną: 6
  • z ekranem: 11
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 11
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 10
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 19


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie iławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie iławskim: 6 (publiczne: 6, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 7, udogodnienia wewnątrz budynku: 6). W powiecie iławskim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 161 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 382 (uczestnicy: 60 581)
  • seanse filmowe: 6 (uczestnicy: 900)
  • wystawy: 25 (uczestnicy: 4 978)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 7 (uczestnicy: 20 823)
  • koncerty: 99 (uczestnicy: 17 320)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 66 (uczestnicy: 3 048)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 13 (uczestnicy: 770)
  • konkursy: 40 (uczestnicy: 1 464)
  • pokazy teatralne: 17 (uczestnicy: 2 276)
  • interdyscyplinarne: 9 (uczestnicy: 680)
  • warsztaty: 86 (uczestnicy: 1 833)
  • inne: 14 (uczestnicy: 6 489)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 49 (członkowie: 970)
  • plastyczne/techniczne: 9 (członkowie: 138)
  • taneczne: 6 (członkowie: 138)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 75)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 55)
  • teatralne: 2 (członkowie: 40)
  • literackie: 1 (członkowie: 7)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 7 (członkowie: 267)
  • koło gospodyń wiejskich: 11 (członkowie: 100)
  • inne: 8 (członkowie: 150)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 7 (absolwenci: 602)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 15)
  • nauki gry na instrumentach: 4 (absolwenci: 552)
  • tańca: 1 (absolwenci: 20)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 15)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 5
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 2
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 18 (członkowie: 276)
  • teatralne: 2 (członkowie: 23)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 86)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 45)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 9 (członkowie: 92)
  • taneczne: 2 (członkowie: 30)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie iławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie iławskim działały 2 kina posiadające 2 sale z 371 miejscami na widowni. Odbyło się 1 088 seansów, na które przyszło 29 151 widzów, w tym 375 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 15 737 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie iławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie iławskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami .

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie iławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie iławskim działało 18 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 220 338 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 40 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 8 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 5 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 20 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 291 332 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 148
  • dostępne dla czytelników: 98
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 96
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 18
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 8
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 18
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 13


 • Biblioteki naukowe w powiecie iławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie iławskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 41 609 wolumenów w tym ziobry specjalne: 1 051. Odnotowano 1 486 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 8 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 0 wolumenów.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 12
  • dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie iławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie iławskim działało 47 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 3 427 członków. Zarejestrowano 3 145 ćwiczących (mężczyźni: 2 404, kobiety: 741, chłopcy do lat 18: 1 694, dziewczęta do lat 18: 581). Aktywne były 84 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (62), instruktora sportowego (64) oraz inne osoby (17).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie iławskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat iławski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat iławski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 75 wypadków drogowych w powiecie iławskim odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 86 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 81,0 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 5,4 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 6,7 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 115,8 rannych (więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie iławskim zarejestrowanych było 74 265 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 56 009 samochodów osobowych (604,6 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski), 6 698 samochodów ciężarowych (82,1 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 224 autobusów (2,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 911 ciągników siodłowych (9,8 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 4 156 motocykli (44,9 - wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,7 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,4 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 26,9 lat.


  W 2020 roku w powiecie iławskim znajdowało się 67 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 109 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 109 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie iławskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 75 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 5 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 86 Ranni
  (rok 2020)
 • 35 Lekko ranni
 • 51 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie iławskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 80,96 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  81,0
  Województwo
  73,4
  Cała Polska
  61,5
 • 5,40 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  5,4
  Województwo
  8,1
  Cały kraj
  6,5
 • 92,83 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat iławski
  92,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  83,7
  Cała Polska
  69,2
 • 6,73 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat iławski
  6,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  10,4
  Polska
  7,6
 • 115,80 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. iławski
  115,8
  Warmińsko-mazurskie
  107,2
  Kraj
  80,2
 • 6,67 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • powiat iławski
  6,7
  Warmińsko-mazurskie
  11,1
  Polska
  10,6
 • 114,67 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • powiat iławski
  114,7
  Warmińsko-mazurskie
  114,0
  Cała Polska
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 74 265 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie iławskim w 2020 roku
 • 56 009 Samochody osobowe
 • 6 698 Samochody ciężarowe
 • 37 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 224 Autobusy
 • 446 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 911 Ciągniki samochodowe
 • 911   Ciągniki siodłowe
 • 5 821 Ciągniki rolnicze
 • 4 156 Motocykle
 • 1 536   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 5 006 Motorowery
 • 56 009Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie iławskim
 • Samochody osobowe w powiecie iławskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 604,6 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  604,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  593,2
  Cała Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg12 569
  • 1400-1649 kg13 254
  • 1650-1899 kg13 981
  • 1900 kg i więcej16 205
 • 12 569 do 1399 kg
 • 13 254 1400-1649 kg
 • 13 981 1650-1899 kg
 • 16 205 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 19 224 do 1399 cm3
 • 19 224
 • 32 451 1400-1999 cm3
 • 32 451
 • 4 334 2000 i więcej cm3
 • 4 334
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie iławskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna27 319
  • olej napędowy18 384
  • gaz (LPG)9 489
  • pozostałe817
 • 27 319 benzyna
 • 18 384 olej napędowy
 • 9 489 gaz (LPG)
 • 817 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 383 do 1 roku
 • 383
 • 311 2 lata
 • 311
 • 450 3 lata
 • 450
 • 1 107 4-5 lat
 • 1 107
 • 1 305 6-7 lat
 • 1 305
 • 1 936 8-9 lat
 • 1 936
 • 2 524 10-11 lat
 • 2 524
 • 8 979 12-15 lat
 • 8 979
 • 12 169 16-20 lat
 • 12 169
 • 10 548 21-25 lat
 • 10 548
 • 7 324 26-30 lat
 • 7 324
 • 8 973 31 lat i więcej
 • 8 973
 • 20,7 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie iławskim
 • pow. iławski
  20,7 lat
  Województwo
  20,2 lat
  Cała Polska
  18,8 lat
 • 6 698Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie iławskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie iławskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 82,1 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat iławski
  82,1
  Warmińsko-mazurskie
  86,0
  Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 291 do 999 kg
 • 3 291
 • 1 879 1000-1499 kg
 • 1 879
 • 437 1500-2999 kg
 • 437
 • 59 3000-3499 kg
 • 59
 • 135 3500-4999 kg
 • 135
 • 408 5000-6999 kg
 • 408
 • 199 7000-9999 kg
 • 199
 • 218 10000-14999 kg
 • 218
 • 72 15000 kg i więcej
 • 72
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 148
  • olej napędowy4 578
  • gaz (LPG)404
  • pozostałe568
 • 1 148 benzyna
 • 4 578 olej napędowy
 • 404 gaz (LPG)
 • 568 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 36 do 1 roku
 • 36
 • 33 2 lata
 • 33
 • 49 3 lata
 • 49
 • 179 4-5 lat
 • 179
 • 234 6-7 lat
 • 234
 • 280 8-9 lat
 • 280
 • 415 10-11 lat
 • 415
 • 968 12-15 lat
 • 968
 • 1 191 16-20 lat
 • 1 191
 • 1 035 21-25 lat
 • 1 035
 • 619 26-30 lat
 • 619
 • 1 659 31 lat i więcej
 • 1 659
 • 21,4 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie iławskim
 • pow. iławski
  21,4 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  20,5 lat
  Cała Polska
  19,4 lat
 • 224Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie iławskim
 • Autobusy w powiecie iławskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,4 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  2,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,2
  Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy193
  • gaz (LPG)5
  • pozostałe22
 • 4 benzyna
 • 193 olej napędowy
 • 5 gaz (LPG)
 • 22 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 10 do 1 roku
 • 10
 • 3 2 lata
 • 3
 • 1 3 lata
 • 1
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 5 6-7 lat
 • 5
 • 3 8-9 lat
 • 3
 • 9 10-11 lat
 • 9
 • 25 12-15 lat
 • 25
 • 40 16-20 lat
 • 40
 • 20 21-25 lat
 • 20
 • 26 26-30 lat
 • 26
 • 81 31 lat i więcej
 • 81
 • 23,5 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie iławskim
 • Tutaj
  23,5 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  22,6 lat
  Kraj
  21,6 lat
 • 911Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie iławskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie iławskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 9,8 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  9,8
  Województwo
  7,9
  Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy797
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe111
 • 1 benzyna
 • 797 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 111 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 18 do 1 roku
 • 18
 • 2 2 lata
 • 2
 • 44 3 lata
 • 44
 • 89 4-5 lat
 • 89
 • 88 6-7 lat
 • 88
 • 86 8-9 lat
 • 86
 • 37 10-11 lat
 • 37
 • 175 12-15 lat
 • 175
 • 104 16-20 lat
 • 104
 • 113 21-25 lat
 • 113
 • 64 26-30 lat
 • 64
 • 91 31 lat i więcej
 • 91
 • 15,4 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie iławskim
 • Powiat
  15,4 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  14,7 lat
  Kraj
  12,6 lat
 • 4 156Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie iławskim
 • Motocykle w powiecie iławskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 44,9 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat iławski
  44,9
  Warmińsko-mazurskie
  45,8
  Cała Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 31 do 1 roku
 • 31
 • 23 2 lata
 • 23
 • 16 3 lata
 • 16
 • 135 4-5 lat
 • 135
 • 74 6-7 lat
 • 74
 • 72 8-9 lat
 • 72
 • 97 10-11 lat
 • 97
 • 318 12-15 lat
 • 318
 • 438 16-20 lat
 • 438
 • 408 21-25 lat
 • 408
 • 239 26-30 lat
 • 239
 • 2 305 31 lat i więcej
 • 2 305
 • 26,9 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie iławskim
 • powiat iławski
  26,9 lat
  Warmińsko-mazurskie
  26,6 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 67 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 38 km  Będących pod zarządem gminy
 • 12 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 17 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie iławskim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 483,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. iławski
  483,0 km
  woj. warmińsko-mazurskie
  280,2 km
  Kraj
  551,8 km
 • 7,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat iławski
  7,2 km
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,8 km
  Cała Polska
  4,5 km
 • 109 Liczba licencji na taksówki
 • 109 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami