Sędziszów Małopolski w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Sędziszów Małopolski - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Sędziszów Małopolski to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa podkarpackiego, powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Sędziszów Małopolski.
 • 12 376 Liczba mieszkańców
 • 37,0 km² Powierzchnia
 • 334,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 209 m n.p.m Wysokość
 • XIII wiek Data założenia
 • 1483 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 17 Numer kierunkowy
 • RRS Tablice rejestracyjne
 • Bogusław Kmieć Burmistrz miasta
Sędziszów Małopolski na mapie
Identyfikatory
 • 21.701950.0710 Współrzędne GPS
 • 1815044 TERYT (TERC)
 • 0974937 SIMC
Herb miasta Sędziszów Małopolski
Sędziszów Małopolski herb

Jak Sędziszów Małopolski wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Sędziszów Małopolski na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Sędziszów Małopolski wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Sędziszów Małopolski plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
5Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
29Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
46Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
52Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
81Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
88Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
94Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
94Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
114Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
118Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
129Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
130Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
131Miasta o największej powierzchni w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
155Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
175Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
187Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
201Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
223Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
238Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
243Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
257Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
303Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
316Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania

Sędziszów Małopolski - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
39-120Poczta Sędziszów Małopolski
39-120Skrytki Pocztowe Poczta Sędziszów Małopolski

Sędziszów Małopolski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Sędziszowie Małopolskim)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Rzeszowie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Al. Piłsudskiego 12
35-075 Rzeszów
Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim
(17) 221-60-01
(17) 221-63-13
Rynek 1
39-120 Sędziszów Małopolski

Sędziszów Małopolski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Sędziszów Małopolski jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 12 376, z czego 51,1% stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 73,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,2 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Sędziszowa Małopolskiego zawarli w 2022 roku 49 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,9% mieszkańców Sędziszowa Małopolskiego jest stanu wolnego, 59,5% żyje w małżeństwie, 3,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,8% to wdowy/wdowcy.

  Sędziszów Małopolski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 7. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,57 na 1000 mieszkańców Sędziszowa Małopolskiego. W 2022 roku urodziło się 108 dzieci, w tym 45,4% dziewczynek i 54,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 270 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,04 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 45,8% zgonów w Sędziszowie Małopolskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 16,6% zgonów w Sędziszowie Małopolskim były nowotwory, a 8,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Sędziszowa Małopolskiego przypada 8.16 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 118 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 121 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Sędziszowa Małopolskiego -3. W tym samym roku 10 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 10.

  58,9% mieszkańców Sędziszowa Małopolskiego jest w wieku produkcyjnym, 20,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Sędziszowa Małopolskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12 376 Liczba mieszkańców
 • 6 320 Kobiety
 • 6 056 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Sędziszowie Małopolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Sędziszowie Małopolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Sędziszowie Małopolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Sędziszowa Małopolskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  40,2 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 41,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Sędziszów Małopolski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Sędziszowa Małopolskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Sędziszów Małopolski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Sędziszów Małopolski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Sędziszów Małopolski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,9% Kawalerowie/Panny
 • Sędziszów Małopolski
  28,9%
  Województwo
  29,4%
  Cały kraj
  29,1%
 • 23,7% Kobiety
  (Panny)
 • 34,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,5% Żonaci/Zamężne
 • Sędziszów Małopolski
  59,5%
  Województwo
  57,0%
  Kraj
  54,0%
 • 59,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,8% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  7,7%
  Województwo
  8,0%
  Polska
  8,5%
 • 12,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Sędziszów Małopolski
  3,1%
  Podkarpackie
  5,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 3,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • Sędziszów Małopolski
  0,7%
  Podkarpackie
  0,6%
  Kraj
  0,7%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Sędziszowie Małopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Sędziszowie Małopolskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Sędziszów Małopolski
  4,0
  woj. podkarpackie
  4,0
  Polska
  4,1
 • 0,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  0,8
  Podkarpackie
  1,2
  Cała Polska
  1,6
 • 49 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Sędziszowie Małopolskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Sędziszowie Małopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 7 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 3 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 4 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,57 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  0,6
  woj. podkarpackie
  -2,5
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Sędziszowie Małopolskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Sędziszowie Małopolskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Sędziszowie Małopolskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Sędziszowie Małopolskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 108 Urodzenia żywe
 • 49 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 59 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 45,4%
  54,6%
 • 8,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Sędziszów Małopolski
  8,7
  woj. podkarpackie
  8,1
  Kraj
  8,1
 • 42,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Sędziszów Małopolski
  42,4
  Podkarpackie
  35,1
  Cała Polska
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 40 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 40
 • 102 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 102
 • 99 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 99
 • 38 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 38
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 270 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 200 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 333 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Sędziszów Małopolski
  3 270 g
  woj. podkarpackie
  3 312 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 45 Waga 4000g - 4499g
 • 45
 • 204 Waga 3500g - 3999g
 • 204
 • 312 Waga 3000g - 3499g
 • 312
 • 127 Waga 2500g - 2999g
 • 127
 • 27 Waga 2000g - 2499g
 • 27
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 3 Waga poniżej 600g
 • 3
 • 1,48 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,48
  Podkarpackie
  1,25
  Kraj
  1,26
 • 0,70 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,70
  woj. podkarpackie
  0,60
  Kraj
  0,61
 • 1,04 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  1,04
  Podkarpackie
  0,77
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Sędziszowie Małopolskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 101 Zgony
 • 46 Kobiety
  (Zgony)
 • 55 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,5%
  54,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 8,2 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  8,2
  woj. podkarpackie
  10,5
  Cały kraj
  11,9
 • 96,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  96,1
  Województwo
  130,5
  Cały kraj
  147,0
 • 8,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  8,1
  woj. podkarpackie
  3,9
  Cała Polska
  3,8
 • 2,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  2,7
  Podkarpackie
  2,6
  Cała Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  1,1
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  45,8%
  Województwo
  44,0%
  Cała Polska
  36,0%
 • 16,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Sędziszów Małopolski
  16,6%
  woj. podkarpackie
  21,3%
  Polska
  23,6%
 • 8,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  8,3%
  woj. podkarpackie
  6,4%
  Cała Polska
  6,7%
 • 58 Zgony spowodowane COVID-19
 • 18,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  18,0
  Kraj
  15,8
 • 68,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  68,8
  Cały kraj
  70,6
 • 159,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Sędziszów Małopolski
  159,4
  Podkarpackie
  224,0
  Cała Polska
  280,1
 • 198,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  198,8
  Cała Polska
  253,9
 • 440,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 459,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 420,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  440,4
  Województwo
  463,9
  Cała Polska
  426,2
 • 78,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 39,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 99,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Sędziszów Małopolski
  78,8
  Podkarpackie
  72,9
  Cały kraj
  62,9
 • 13,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Sędziszów Małopolski
  13,4
  Podkarpackie
  25,5
  Cała Polska
  33,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  0,0
  woj. podkarpackie
  4,8
  Cały kraj
  7,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,0%
  woj. podkarpackie
  0,5%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 118 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 67 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 51 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 7 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 121 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 69 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 52 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 7 Saldo migracji
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 6 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -3 Saldo migracji wewnętrznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 10 Saldo migracji zagranicznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 7 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Sędziszowie Małopolskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Sędziszowie Małopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Sędziszów Małopolski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Sędziszów Małopolski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Sędziszowie Małopolskim oddano do użytku 72 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,82 nowych lokali. Jest to wartość większa od wartości dla województwa podkarpackiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Sędziszowie Małopolskim to 3 936 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 318 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  70,8% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 29,2% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Sędziszowie Małopolskim to 5,08 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Sędziszowie Małopolskim to 117,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,21% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,05% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,78% mieszkań posiada łazienkę, 87,83% korzysta z centralnego ogrzewania, a 91,69% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu ropczycko-sędziszowskiego.

  Powiat ropczycko-sędziszowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Sędziszowie Małopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 936 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 318,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  318,40
  Województwo
  342,90
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 86,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  86,30 m2
  Województwo
  84,50 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 27,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  27,50 m2
  Podkarpackie
  29,00 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,39 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,39
  Województwo
  4,24
  Cała Polska
  3,83
 • 3,14 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  3,14
  Województwo
  2,92
  Cały kraj
  2,42
 • 0,72 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Sędziszów Małopolski
  0,72
  Województwo
  0,69
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Sędziszowie Małopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 72 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 5,82 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Sędziszów Małopolski
  5,82
  Podkarpackie
  5,39
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 366 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,08 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Sędziszów Małopolski
  5,08
  woj. podkarpackie
  4,42
  Polska
  3,89
 • 29,61 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  29,61
  woj. podkarpackie
  23,86
  Cała Polska
  24,56
 • 8 476 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 117,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  117,7 m2
  Województwo
  105,7 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,69 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,69 m2
  woj. podkarpackie
  0,57 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Sędziszowie Małopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,21%
  Podkarpackie
  97,52%
  Cała Polska
  97,75%
 • 97,05% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  97,05%
  woj. podkarpackie
  94,28%
  Kraj
  95,18%
 • 95,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  95,78%
  Podkarpackie
  92,88%
  Kraj
  93,75%
 • 87,83% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Sędziszów Małopolski
  87,83%
  woj. podkarpackie
  84,55%
  Cały kraj
  85,83%
 • 91,69% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Sędziszów Małopolski
  91,69%
  woj. podkarpackie
  78,45%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Sędziszów Małopolski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Sędziszowie Małopolskim na 1000 mieszkańców pracuje 291osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 46,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 53,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Sędziszowie Małopolskim wynosiło w 2023 roku 10,4% (10,4% wśród kobiet i 10,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Sędziszowie Małopolskim wynosiło 5 343,80 PLN, co odpowiada 79.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Sędziszowa Małopolskiego 715 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 766 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 1 051.

  23,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Sędziszowa Małopolskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 35,0% w przemyśle i budownictwie, a 14,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Sędziszowie Małopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 291 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  291,0
  Podkarpackie
  224,0
  Polska
  259,0
 • 14,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 16,8% Kobiety
 • 11,7% Mężczyźni
 • Miasto
  10,4%
  Podkarpackie
  8,6%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Sędziszowie Małopolskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Sędziszowie Małopolskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Sędziszowie Małopolskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Sędziszowie Małopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 730 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Sędziszów Małopolski
  5 344 PLN
  Podkarpackie
  5 663 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Sędziszowie Małopolskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Sędziszowie Małopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 715 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 1 766 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 1 051 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 2,47 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Sędziszowie Małopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 23,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 24,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 22,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 35,0% Przemysł i budownictwo
 • 19,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 49,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,7% Pozostałe
 • 40,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Sędziszowie Małopolskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Sędziszowie Małopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 596 Pracujący ogółem
 • 1 688 Kobiety
 • 1 908 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Sędziszowie Małopolskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 20,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,9% W wieku produkcyjnym
 • 54,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Sędziszów Małopolski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  69,8
  Podkarpackie
  64,6
  Polska
  69,0
 • 34,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  34,9
  Województwo
  34,8
  Cały kraj
  38,2
 • 99,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  99,7
  Podkarpackie
  116,6
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 62,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Sędziszów Małopolski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Sędziszowie Małopolskim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 1 203 podmioty gospodarki narodowej, z czego 954 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 95 nowych podmiotów, a 54 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (103) podmiotów zarejestrowano w roku 2021, a najmniej (36) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (64) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2012 roku, najmniej (29) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2018 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Sędziszowie Małopolskim najwięcej (58) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 164) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,6% (7) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,2% (315) podmiotów, a 73,2% (881) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Sędziszowie Małopolskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.7%) oraz Budownictwo (19.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 203 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 315 Przemysł i budownictwo
 • 881 Pozostała działalność
 • 95 Podmioty nowo zarejestrowane w Sędziszowie Małopolskim w 2023 roku
 • 54 Podmioty wyrejestrowane w Sędziszowie Małopolskim w 2023 roku
 • 954 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 164 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 164
 • 28 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 28
 • 8 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 8
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3
 • 1 200 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 200
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 Spółdzielnie ogółem
 • 6
 • 68 Spółki handlowe ogółem
 • 68
 • 5  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 55  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 55
 • 5    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 58 Spółki cywilne ogółem
 • 58
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 954 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 207 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 207
 • 188 Budownictwo
 • 188
 • 114 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 114
 • 107 Transport i gospodarka magazynowa
 • 107
 • 98 Przetwórstwo przemysłowe
 • 98
 • 63 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 63
 • 63 Pozostała działalność
 • 63
 • 35 Informacja i komunikacja
 • 35
 • 24 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 24
 • 14 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 14
 • 12 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 12
 • 10 Edukacja
 • 10
 • 9 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 9
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6
 • 4 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Sędziszów Małopolski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Sędziszowie Małopolskim stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 126 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 10,19 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Sędziszowie Małopolskim wynosi 62,20% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Sędziszowa Małopolskiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 5,26 (wykrywalność 43%) oraz o charakterze kryminalnym - 6,19 (wykrywalność 65%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,28 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,20 (22%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,15 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Sędziszowie Małopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Sędziszowa Małopolskiego.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Sędziszów Małopolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 126 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 126
 • 76 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 76
 • 27 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 27
 • 16 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 16
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 65 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 65
 • 10,19 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  10,19
  woj. podkarpackie
  12,93
  Kraj
  22,81
 • 6,19 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,19
  woj. podkarpackie
  6,81
  Polska
  12,98
 • 2,20 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,20
  Podkarpackie
  3,93
  Cały kraj
  6,99
 • 1,28 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,28
  woj. podkarpackie
  1,47
  Cała Polska
  1,82
 • 0,15 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,15
  woj. podkarpackie
  0,32
  Cały kraj
  0,35
 • 5,26 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Sędziszów Małopolski
  5,26
  woj. podkarpackie
  6,46
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Sędziszów Małopolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  62%
  Województwo
  68%
  Kraj
  71%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  66%
  Podkarpackie
  66%
  Polska
  63%
 • 23% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  23%
  Podkarpackie
  56%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Sędziszów Małopolski
  99%
  Podkarpackie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  Podkarpackie
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 43% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  43%
  Podkarpackie
  48%
  Kraj
  51%

Sędziszów Małopolski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Sędziszowa Małopolskiego wyniosła w 2022 roku 144,1 mln złotych, co daje 6,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 15.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Sędziszowa Małopolskiego - 31.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (11%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (8.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 17,7 mln złotych, czyli 12,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Sędziszowa Małopolskiego wyniosła w 2022 roku 146,7 mln złotych, co daje 6,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 11.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (26.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22.5%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (9.2%). W budżecie Sędziszowa Małopolskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 765 złotych na mieszkańca (12,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 40,7 złotych na mieszkańca (0,7%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 8,6%.
 • Wydatki budżetu w Sędziszowie Małopolskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Sędziszowa Małopolskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Sędziszów Małopolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Sędziszowa Małopolskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  65,6 mln

  2,8 tys(100%)

  86,3 mln

  3,7 tys(100%)

  100,4 mln

  4,3 tys(100%)

  104,0 mln

  4,4 tys(100%)

  110,1 mln

  4,6 tys(100%)

  116,7 mln

  4,9 tys(100%)

  125,0 mln

  5,2 tys(100%)

  144,1 mln

  6,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  29,6 mln

  3,9 tys(45%)

  32,6 mln

  4,3 tys(37.8%)

  41,5 mln

  5,5 tys(41.4%)

  36,7 mln

  4,9 tys(35.3%)

  37,8 mln

  3,1 tys(34.3%)

  37,9 mln

  3,1 tys(32.5%)

  41,9 mln

  3,4 tys(33.5%)

  45,8 mln

  3,7 tys(31.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,5 mln

  731(8.4%)

  5,9 mln

  786(6.8%)

  5,7 mln

  758(5.7%)

  6,1 mln

  811(5.9%)

  4,3 mln

  347(3.9%)

  7,9 mln

  639(6.8%)

  5,7 mln

  462(4.6%)

  15,8 mln

  1,3 tys(11%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  14,8 tys

  2,0(0%)

  16,9 tys

  2,3(0%)

  16,0 tys

  2,1(0%)

  22,4 tys

  3,0(0%)

  33,8 tys

  2,7(0%)

  95,6 tys

  7,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,7 mln

  1,0 tys(8.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,4 mln

  713(8.2%)

  6,0 mln

  800(7%)

  7,2 mln

  962(7.2%)

  7,6 mln

  1,0 tys(7.3%)

  7,9 mln

  639(7.2%)

  7,9 mln

  638(6.8%)

  9,3 mln

  747(7.4%)

  10,6 mln

  857(7.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  13,1 mln

  1,7 tys(20%)

  29,5 mln

  3,9 tys(34.1%)

  4,2 mln

  560(4.2%)

  4,8 mln

  640(4.6%)

  4,8 mln

  391(4.4%)

  4,8 mln

  385(4.1%)

  4,7 mln

  380(3.8%)

  8,1 mln

  657(5.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,1 mln

  410(4.7%)

  3,5 mln

  463(4%)

  3,2 mln

  422(3.2%)

  3,4 mln

  452(3.3%)

  7,1 mln

  575(6.5%)

  6,8 mln

  550(5.9%)

  7,5 mln

  601(6%)

  7,2 mln

  583(5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  739,3 tys

  98,2(1.1%)

  938,7 tys

  125(1.1%)

  552,5 tys

  73,4(0.6%)

  483,0 tys

  64,0(0.5%)

  508,9 tys

  41,2(0.5%)

  481,2 tys

  38,8(0.4%)

  3,8 mln

  306(3%)

  6,7 mln

  545(4.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,6 mln

  207(2.4%)

  1,5 mln

  200(1.7%)

  949,0 tys

  126(0.9%)

  2,4 mln

  314(2.3%)

  2,9 mln

  237(2.7%)

  1,7 mln

  139(1.5%)

  3,0 mln

  244(2.4%)

  3,8 mln

  310(2.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,1 mln

  275(3.2%)

  2,8 mln

  369(3.2%)

  2,7 mln

  361(2.7%)

  3,1 mln

  410(3%)

  3,4 mln

  279(3.1%)

  3,1 mln

  252(2.7%)

  3,5 mln

  283(2.8%)

  3,6 mln

  295(2.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,8 mln

  242(2.8%)

  1,1 mln

  146(1.3%)

  897,9 tys

  119(0.9%)

  5,3 mln

  706(5.1%)

  3,0 mln

  240(2.7%)

  1,5 mln

  124(1.3%)

  3,1 mln

  246(2.4%)

  2,0 mln

  163(1.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  452,6 tys

  60,1(0.7%)

  462,4 tys

  61,7(0.5%)

  480,2 tys

  63,8(0.5%)

  512,9 tys

  68,0(0.5%)

  641,9 tys

  52,0(0.6%)

  524,6 tys

  42,3(0.4%)

  282,0 tys

  22,7(0.2%)

  1,1 mln

  92,1(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  328,5 tys

  43,6(0.5%)

  302,8 tys

  40,4(0.4%)

  406,6 tys

  54,0(0.4%)

  370,3 tys

  49,1(0.4%)

  446,5 tys

  36,2(0.4%)

  461,6 tys

  37,2(0.4%)

  506,2 tys

  40,7(0.4%)

  671,0 tys

  54,3(0.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  374,9 tys

  49,8(0.6%)

  398,8 tys

  53,2(0.5%)

  657,1 tys

  87,3(0.7%)

  946,8 tys

  125(0.9%)

  744,8 tys

  60,3(0.7%)

  656,2 tys

  52,9(0.6%)

  488,7 tys

  39,3(0.4%)

  574,8 tys

  46,5(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  437,0 tys

  58,0(0.7%)

  536,6 tys

  71,6(0.6%)

  381,2 tys

  50,7(0.4%)

  481,7 tys

  63,8(0.5%)

  408,0 tys

  33,0(0.4%)

  427,0 tys

  34,4(0.4%)

  383,6 tys

  30,8(0.3%)

  439,9 tys

  35,6(0.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  146,1 tys

  19,4(0.2%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  95,9 tys

  12,7(0.1%)

  43,4 tys

  5,7(0%)

  32,4 tys

  2,6(0%)

  741,9 tys

  59,8(0.6%)

  243,3 tys

  19,6(0.2%)

  302,1 tys

  24,4(0.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  66,3 tys

  8,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  29,2 tys

  3,9(0%)

  26,8 tys

  2,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  271,7 tys

  22,0(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  515,0 tys

  68,4(0.8%)

  691,5 tys

  92,3(0.8%)

  745,4 tys

  99,1(0.7%)

  810,4 tys

  107(0.8%)

  901,3 tys

  73,0(0.8%)

  936,3 tys

  75,4(0.8%)

  1,0 mln

  82,4(0.8%)

  222,9 tys

  18,0(0.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  259,9 tys

  34,5(0.4%)

  151,8 tys

  20,2(0.2%)

  163,7 tys

  21,8(0.2%)

  57,7 tys

  7,6(0.1%)

  53,2 tys

  4,3(0%)

  118,1 tys

  9,5(0.1%)

  16,8 tys

  1,3(0%)

  161,2 tys

  13,0(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  231,3 tys

  30,7(0.4%)

  27,4 tys

  3,7(0%)

  43,4 tys

  5,8(0%)

  202,4 tys

  26,8(0.2%)

  223,9 tys

  18,1(0.2%)

  216,6 tys

  17,4(0.2%)

  4,8 tys

  0,4(0%)

  4,9 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Sędziszowie Małopolskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Sędziszowa Małopolskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Sędziszów Małopolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Sędziszowa Małopolskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  66,1 mln

  2,8 tys(100%)

  85,7 mln

  3,6 tys(100%)

  98,3 mln

  4,2 tys(100%)

  99,5 mln

  4,2 tys(100%)

  107,4 mln

  4,5 tys(100%)

  122,7 mln

  5,1 tys(100%)

  132,1 mln

  5,5 tys(100%)

  146,7 mln

  6,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  25,8 mln

  3,4 tys(39.1%)

  27,7 mln

  3,7 tys(32.3%)

  27,4 mln

  3,6 tys(27.9%)

  28,4 mln

  3,8 tys(28.5%)

  30,4 mln

  2,5 tys(28.3%)

  36,2 mln

  2,9 tys(29.5%)

  41,3 mln

  3,3 tys(31.3%)

  38,9 mln

  3,1 tys(26.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  21,4 mln

  2,8 tys(32.4%)

  22,6 mln

  3,0 tys(26.4%)

  26,5 mln

  3,5 tys(27%)

  26,1 mln

  3,5 tys(26.2%)

  27,8 mln

  2,2 tys(25.9%)

  28,7 mln

  2,3 tys(23.4%)

  32,6 mln

  2,6 tys(24.7%)

  33,1 mln

  2,7 tys(22.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,1 mln

  149(1.7%)

  1,6 mln

  217(1.9%)

  987,3 tys

  131(1%)

  1,5 mln

  200(1.5%)

  1,3 mln

  103(1.2%)

  2,9 mln

  231(2.3%)

  1,1 mln

  86,2(0.8%)

  13,6 mln

  1,1 tys(9.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,1 tys

  3,5(0%)

  34,0 tys

  2,7(0%)

  13,0 mln

  1,0 tys(8.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  728,7 tys

  96,8(1.1%)

  424,4 tys

  56,6(0.5%)

  564,2 tys

  75,0(0.6%)

  407,0 tys

  53,9(0.4%)

  1,0 mln

  85,0(1%)

  1,3 mln

  108(1.1%)

  4,5 mln

  361(3.4%)

  6,4 mln

  516(4.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,5 mln

  204(2.3%)

  1,7 mln

  232(2%)

  1,8 mln

  239(1.8%)

  2,3 mln

  306(2.3%)

  4,0 mln

  321(3.7%)

  5,8 mln

  469(4.7%)

  5,3 mln

  423(4%)

  5,5 mln

  445(3.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,7 mln

  1,4 tys(16.1%)

  26,9 mln

  3,6 tys(31.4%)

  1,8 mln

  243(1.9%)

  2,0 mln

  263(2%)

  2,0 mln

  166(1.9%)

  2,0 mln

  161(1.6%)

  1,7 mln

  139(1.3%)

  5,1 mln

  415(3.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,2 mln

  287(3.3%)

  2,5 mln

  339(3%)

  7,8 mln

  1,0 tys(7.9%)

  5,9 mln

  777(5.9%)

  3,1 mln

  250(2.9%)

  3,1 mln

  250(2.5%)

  4,3 mln

  344(3.2%)

  3,9 mln

  318(2.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,5 mln

  194(2.2%)

  437,2 tys

  58,3(0.5%)

  364,2 tys

  48,4(0.4%)

  811,3 tys

  108(0.8%)

  1,5 mln

  123(1.4%)

  1,1 mln

  87,5(0.9%)

  337,1 tys

  27,1(0.3%)

  1,5 mln

  120(1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  79,8 tys

  10,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  29,2 tys

  3,9(0%)

  18,4 tys

  1,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  985,5 tys

  79,7(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  158,8 tys

  21,1(0.2%)

  131,5 tys

  17,5(0.2%)

  26,6 tys

  3,5(0%)

  270,1 tys

  35,8(0.3%)

  581,4 tys

  47,1(0.5%)

  52,1 tys

  4,2(0%)

  445,4 tys

  35,8(0.3%)

  537,6 tys

  43,5(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  209,8 tys

  27,9(0.3%)

  345,0 tys

  46,0(0.4%)

  304,9 tys

  40,5(0.3%)

  260,0 tys

  34,5(0.3%)

  281,3 tys

  22,8(0.3%)

  278,2 tys

  22,4(0.2%)

  415,4 tys

  33,4(0.3%)

  449,5 tys

  36,4(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  323,0 tys

  42,9(0.5%)

  293,6 tys

  39,2(0.3%)

  231,8 tys

  30,8(0.2%)

  236,8 tys

  31,4(0.2%)

  240,4 tys

  19,5(0.2%)

  225,8 tys

  18,2(0.2%)

  208,4 tys

  16,8(0.2%)

  144,1 tys

  11,7(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  41,6 tys

  5,5(0.1%)

  79,4 tys

  10,6(0.1%)

  38,2 tys

  5,1(0%)

  40,4 tys

  5,3(0%)

  37,2 tys

  3,0(0%)

  46,1 tys

  3,7(0%)

  43,5 tys

  3,5(0%)

  75,7 tys

  6,1(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  67,0 tys

  8,9(0.1%)

  897,2 tys

  120(1%)

  100,8 tys

  13,4(0.1%)

  399,3 tys

  52,9(0.4%)

  91,9 tys

  7,4(0.1%)

  387,6 tys

  31,2(0.3%)

  327,1 tys

  26,3(0.2%)

  70,7 tys

  5,7(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  48,7 tys

  6,5(0.1%)

  31,4 tys

  4,2(0%)

  31,6 tys

  4,2(0%)

  136,6 tys

  18,1(0.1%)

  28,2 tys

  2,3(0%)

  46,1 tys

  3,7(0%)

  34,1 tys

  2,7(0%)

  65,3 tys

  5,3(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,4 tys

  0,3(0%)

  373

  0,0(0%)

  6,2 tys

  0,8(0%)

  850

  0,1(0%)

  880

  0,1(0%)

  1,8 tys

  0,1(0%)

  35,7 tys

  2,9(0%)

  8,8 tys

  0,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  231,3 tys

  30,7(0.3%)

  27,4 tys

  3,7(0%)

  4,7 tys

  0,6(0%)

  202,4 tys

  26,8(0.2%)

  223,9 tys

  18,1(0.2%)

  216,6 tys

  17,4(0.2%)

  4,8 tys

  0,4(0%)

  4,9 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  5,1 tys

  0,7(0%)

  855

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,4 tys

  1,4(0%)

  5,0 tys

  0,4(0%)

  718

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Sędziszów Małopolski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 047 mieszkańców Sędziszowa Małopolskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 474 kobiet oraz 1 572 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 9,5% średnie ogólnokształcące, a 26,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,7% mieszkańców Sędziszowa Małopolskiego, gimnazjalnym 3,4%, natomiast 14,7% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podkarpackiego mieszkańcy Sędziszowa Małopolskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Sędziszowie Małopolskim największy odsetek ma wykształcenie średnie zawodowe (23,3%) oraz wyższe (22,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (30,2%) oraz zasadnicze zawodowe (27,1%).

  W roku 2022 w Sędziszowie Małopolskim mieściło się 8 przedszkoli, w których do 32 oddziałów uczęszczało 546 dzieci (256 dziewczynek oraz 290 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Sędziszowie Małopolskim mieściły się 2 przedszkola, w których do 8 oddziałów uczęszczało 186 dzieci (82 dziewczynki oraz 104 chłopców). Dostępnych było 190 miejsc.

  18,6% mieszkańców Sędziszowa Małopolskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,7% wśród dziewczynek i 19,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 168 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,53 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 5 szkół podstawowych, w których w 58 oddziałach uczyło się 1 148 uczniów (571 kobiet oraz 577 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Sędziszowie Małopolskim placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 23 oddziałach uczyło się 549 uczniów (283 kobiety oraz 266 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,0% ludności (30,9% wśród dziewczynek i 29,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 96,96.

  W Sędziszowie Małopolskim znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 18 oddziałach uczyło się 506 uczniów (367 kobiet oraz 139 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 147 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Sędziszowie Małopolskim placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 17 oddziałach uczyło się 486 uczniów (311 kobiet oraz 175 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 169 absolwentów.

  W Sędziszowie Małopolskim znajduje się 1 Technikum, w którym w 11 oddziałach uczyło się 250 uczniów (111 kobiet oraz 139 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 34 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Sędziszowie Małopolskim placówkę miała 1 Technikum, w którym w 18 oddziałach uczyło się 543 uczniów (252 kobiety oraz 291 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 98 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,4% mieszkańców (15,1% wśród dziewczyn i 17,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 28,1 uczniów. 22,7 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,7% mieszkańców Sędziszowa Małopolskiego w wieku potencjalnej nauki (22,7% kobiet i 20,9% mężczyzn).

 • 18,1% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  18,1%
  woj. podkarpackie
  22,6%
  Polska
  25,2%
 • 22,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 38,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  38,7%
  Podkarpackie
  36,1%
  Kraj
  35,2%
 • 39,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 38,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,5%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  3,3%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  9,5%
  Podkarpackie
  11,0%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 26,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Sędziszów Małopolski
  26,7%
  Podkarpackie
  21,9%
  Cały kraj
  20,0%
 • 23,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 30,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  21,7%
  Województwo
  22,5%
  Cała Polska
  21,2%
 • 16,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,4%
  Województwo
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 3,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Sędziszów Małopolski
  14,7%
  Podkarpackie
  12,7%
  Kraj
  12,3%
 • 15,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,4%
  woj. podkarpackie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Sędziszowie Małopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1168 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 168,0
  Województwo
  896,0
  Polska
  927,0
 • 0,53 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,53
  Województwo
  0,95
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 8Przedszkola
 • 3 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 32 Oddziały
 • 7 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 3 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 449 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Sędziszów Małopolski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 546 Dzieci
 • 256 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 290 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,9%
  53,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 11 2 lata i mniej
 • 11
 • 115 3 lata
 • 115
 • 146 4 lata
 • 146
 • 152 5 lata
 • 152
 • 120 6 lat
 • 120
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 62 3 lata
 • 62
 • 60 4 lata
 • 60
 • 76 5 lata
 • 76
 • 54 6 lat
 • 54
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 53 3 lata
 • 53
 • 86 4 lata
 • 86
 • 76 5 lata
 • 76
 • 66 6 lat
 • 66
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 143 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 45,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 45,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 3,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 9,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Sędziszowie Małopolskim(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Sędziszowie Małopolskim aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole nr 2 w Sędziszowie Młp. (im. Janusza Korczaka)
  Publiczne
  17 221-67-52
  ul. Osiedle Młodych 9
  39-120 Sędziszów Małopolski
  614013
  Publiczne Przedszkole nr 1 w Sędziszowie Młp. z Oddziałem Zamiejscowym w Wolicy Ługowej
  Publiczne
  17 221-60-19
  ul. 3 go Maja 21
  39-120 Sędziszów Małopolski
  713714
  Niepubliczne przedszkole "Bajkowy Zakątek"
  Niepubliczne
  69 346-23-02
  ul. Potockich 22
  39-120 Sędziszów Małopolski
  ---
 • Szkoły podstawowe w Sędziszowie Małopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Sędziszów Małopolski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 58 Oddziały
 • 1 148 Uczniowie
 • 571 Kobiety
  (uczniowie)
 • 577 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,7%
  50,3%
 • 144 Uczniowie w 1 klasie
 • 65 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 79 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 182 Absolwenci
 • 89 Kobiety
  (absolwenci)
 • 93 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  19,8
  Podkarpackie
  15,1
  Kraj
  17,0
 •  
 • 86,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 69,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 96,96 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  96,96
  Województwo
  90,63
  Kraj
  95,96
 • 96,79 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  96,79
  Podkarpackie
  89,99
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Sędziszów Małopolski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Sędziszów Małopolski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Sędziszowie Małopolskim(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Sędziszowie Małopolskim aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 3 w Sędziszowie Młp. (Jan Paweł II)
  Publiczna
  17 221-68-25
  17 222-01-04
  ul. Osiedle Młodych 20
  39-120 Sędziszów Małopolski
  1431628
  Szkoła Podstawowa nr 2 w Sędziszowie Małopolskim (Władysław Węglowski)
  Publiczna
  17 221-61-29
  17 221-61-29
  ul. Rynek 9
  39-120 Sędziszów Małopolski
  1329927
 • Szkoły ponadpodstawowe w Sędziszowie Małopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Sędziszów Małopolski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 18 Oddziały
 • 506 Uczniowie
 • 367 Kobiety
  (uczniowie)
 • 139 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 72,5%
  27,5%
 • 180 Uczniowie w 1 klasie
 • 136 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 44 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 147 Absolwenci
 • 105 Kobiety
  (absolwenci)
 • 42 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 28,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Sędziszów Małopolski
  28,1
  Podkarpackie
  27,1
  Polska
  26,5
 •  
 • 37,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 21,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Sędziszów Małopolski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 11 Oddziały
 • 250 Uczniowie
 • 111 Kobiety
  (uczniowie)
 • 139 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,4%
  55,6%
 • 40 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 34 Absolwenci
 • 9 Kobiety
  (absolwenci)
 • 25 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Sędziszów Małopolski
  22,7
  Województwo
  26,4
  Kraj
  24,9
 •  
 • 25,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 14,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Sędziszowie Małopolskim(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Sędziszowie Małopolskim aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące (im. ks. Piotr Skarga)
  Publiczne
  17 221-61-12
  17 221-61-12
  ul. FABRYCZNA 5
  39-120 Sędziszów Małopolski
  1132531
  Technikum Nr 1
  Publiczne
  ul. Wyspiańskiego 2
  39-120 Sędziszów Małopolski
  8265-
  Szkoła Policealna Nr 1
  Publiczna
  ul. Wyspiańskiego 2
  39-120 Sędziszów Małopolski
  118-
 • Edukacyjne grupy wieku w Sędziszowie Małopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Sędziszów Małopolski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Sędziszów Małopolski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Sędziszów Małopolski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Sędziszów Małopolski - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Sędziszowie Małopolskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w Sędziszowie Małopolskim znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 3, liczba miejsc: 124)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Sędziszowie Małopolskim w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Sędziszowie Małopolskim
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Sędziszowie Małopolskim: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Sędziszowie Małopolskim 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 244 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 37 (uczestnicy: 16 918)
  • seanse filmowe: 5 (uczestnicy: 1 500)
  • wystawy: 5 (uczestnicy: 1 100)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 7 200)
  • koncerty: 7 (uczestnicy: 4 140)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 200)
  • konkursy: 8 (uczestnicy: 1 093)
  • pokazy teatralne: 4 (uczestnicy: 960)
  • interdyscyplinarne: 2 (uczestnicy: 700)
  • warsztaty: 3 (uczestnicy: 25)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 50)
  • taneczne: 1 (członkowie: 10)
  • inne: 2 (członkowie: 40)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • muzyczne: 1
  • studia telewizyjne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 285)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 19)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 144)
  • taneczne: 1 (członkowie: 112)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Sędziszowie Małopolskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 244 miejscami na widowni. Odbyły się 484 seanse, na które przyszło 16 489 widzów, w tym 168 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 3 238 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Sędziszowie Małopolskim działały 3 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 39 455 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 25 943 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 15
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 3
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2022 w Sędziszowie Małopolskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 29 541 wolumenów w tym ziobry specjalne: 197. Odnotowano 776 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 29 482 wolumeny. Odnotowano 964 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 11
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Sędziszowie Małopolskim działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 119 członków. Zarejestrowano 388 ćwiczących (mężczyźni: 321, kobiety: 67, chłopcy do lat 18: 286, dziewczęta do lat 18: 40). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (12), instruktora sportowego (8) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Sędziszowie Małopolskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Sędziszowie Małopolskim
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Sędziszowa Małopolskiego znajduje się 10 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Sędziszowie Małopolskim
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Ratusz z XVII w. (ul. Rynek 1)dnia 1968-09-03, wykaz dokumentów: A-378 z 1968-09-03; A-738 z 2012-01-31
  • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w. (ul. 3 Maja 49)dnia 1973-10-31, wykaz dokumentów: A-736 z 1973-10-31
  • Ogród z końca XIX w.dnia 1973-10-31, wykaz dokumentów: A-736 z 1973-10-31
  • Kościół z 1739 r. (ul. Jana Pawła II 42)dnia 1976-10-12, wykaz dokumentów: A-985 z 1976-10-12; A-865 z 2012-07-18
  • Klasztor z pocz. XVIII w. (ul. Jana Pawła II 42)dnia 1976-10-12, wykaz dokumentów: A-985 z 1976-10-12; A-865 z 2012-07-18
  • Mur/ogrodzenie (data nieznana) (ul. Jana Pawła II 42)dnia 1976-10-12, wykaz dokumentów: A-985 z 1976-10-12; A-865 z 2012-07-18
  • Zespół - klasztor z 1739 r.dnia 1976-10-12, wykaz dokumentów: A-985 z 1976-10-12; A-865 z 2012-07-18
  • Kościół z 1694 - 1699dnia 1979-08-03, wykaz dokumentów: A-1037 z 1979-08-03; A-1035 z 2012-11-14
  • Pałac z pocz. XVIII w. (ul. Kwiatowa 12)dnia 1990-03-23, wykaz dokumentów: A-1213 z 1990-03-23
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Rynek 11)dnia 1990-03-23, wykaz dokumentów: A-1215 z 1990-03-23
 • Formy ochrony przyrody w Sędziszowie Małopolskim
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Sędziszowa Małopolskiego znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Sędziszowie Małopolskim
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazuOpis: Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu zajmuje fragment Płaskowyżu Kolbuszowskiego o krajobrazie rolniczo-leśnym.Występuje tu duża różnorodność środowisk - od piaszczystych wydm do bagien torfowisk i wód. Rosną tu bory sosnowe i mieszane lasy mieszane olsy łęgi kwasne łąki szuwary oczeretowe mannowe zbiorowiska wydmowe ziołoroślowe trzęślicowe łąki ostrożeniowe i rajgrasowe., Data ustanowienia: 1992-01-01, Powierzchnia: 49706.0 ha
  • Dolna Wisłoka z Dopływami - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 453.69 ha

Sędziszów Małopolski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 5 wypadków drogowych w Sędziszowie Małopolskim odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 6 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 40,4 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 8,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Sędziszowie Małopolskim znajdowało się 5 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 6 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 6 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu ropczycko-sędziszowskiego.

  Powiat ropczycko-sędziszowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Sędziszowie Małopolskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 5 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 6 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 5 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Sędziszowie Małopolskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 40,45 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  40,4
  Podkarpackie
  51,1
  Polska
  56,5
 • 8,09 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Sędziszów Małopolski
  8,1
  Województwo
  4,2
  Cały kraj
  5,0
 • 48,54 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  48,5
  woj. podkarpackie
  60,8
  Cały kraj
  65,5
 • 20,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  20,0
  woj. podkarpackie
  8,3
  Polska
  8,9
 • 120,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  120,0
  woj. podkarpackie
  119,0
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 3 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Sędziszowie Małopolskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 331,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  331,1 km
  Województwo
  418,0 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 2,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  2,1 km
  woj. podkarpackie
  3,6 km
  Kraj
  5,3 km
 • 6 Liczba licencji na taksówki
 • 6 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Sędziszów Małopolski przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 94droga krajowa nr 94(Zgorzelec - Żarska Wieś - Przesieczany - Strzelno - Jeleniów - Wykroty - Czerna - Zebrzydowa Wieś - Parzyce - Brzeźnik - Bolesławiec - Kruszyn - Tomaszów Bolesławiecki - Wilczy Las - Okmiany - Krzywa - Chojnów - Michów - Studnica - Gniewomirowice - Legnica - Kunice - Szczytki Małe - Spalona - Golanka Górna - Golanka Dolna - Prochowice - Kawice - Mazurowice - Rusko - Wilczków - Środa Śląska - Komorniki - Źródła - Błonie - Wróblowice - Krępice - Wrocław - Radwanice - Siechnice - Groblice - Jankowice - Marcinkowice - Stanowice - Oława - Godzikowice - Gać - Zielęcice - Skarbimierz - Brzeg - Strzelniki - Łosiów - Leśniczówka - Buszyce - Skorogoszcz - Borkowice - Skarbiszów - Karczów - Wrzoski - Opole - Walidrogi - Nakło - Izbicko - Sucha - Strzelce Opolskie - Warmątowice - Błotnica Strzelecka - Płużnica Wielka - Toszek - Paczyna - Pyskowice - Karchowice - Boniowice - Wieszowa - Zabrze - Bytom - Piekary Śląskie - Siemianowice Śląskie - Czeladź - Będzin - Sosnowiec - Dąbrowa Górnicza - Sławków - Krze - Bolesław - Olkusz - Sieniczno - Zederman - Przeginia - Gotkowice - Jerzmanowice - Gościniec - Lepianka - Czajowice - Biały Kościół - Wielka Wieś - Szyce - Modlnica - Modlniczka - Rząska - Szczyglice - Kraków - Wieliczka - Sułków - Przebieczany - Bodzanów - Brzezie - Łysokanie - Grodkowice - Targowisko - Moszczenica - Łapczyca - Bochnia - Gorzków - Łazy - Brzesko - Jadowniki - Dębno - Sufczyn - Wojnicz - Łukanowice - Zgłobice - Tarnów - Ładna - Podgórska Wola - Machowa - Pilzno - Podgrodzie - Latoszyn - Dębica - Zawada - Lubzina - Ropczyce - Sędziszów Małopolski - Lipie - Klęczany - Trzciana - Świlcza - Rzeszów - Krasne - Tłoki - Łańcut - Głuchów - Kosina - Rogóżno - Przeworsk - Mirocin - Wierzbna - Tywonia - Jarosław - Munina - Tuczempy - Ostrów - Radymno - Duńkowice - Piaski - Zaleska Wola - Korczowa - granica (Ukraina))
  • DW 987droga wojewódzka nr 987(Kolbuszowa - Bukowiec - Przedbórz - Czarna Sędziszowska - Krzywa - Kawęczyn Sędziszowski - Sędziszów Małopolski)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Sędziszów Małopolski przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 91Linia kolejowa nr 91: Kraków Główny Osobowy - Medyka [o znaczeniu państwowym] (Kraków Główny Osobowy - Kraków Zabłocie - Kraków Płaszów - Kraków Prokocim Osobowy - Kraków Bieżanów - Kokotów - Węgrzce Wielkie - Podłęże - Staniątki - Szarów - Kłaj - Stanisławice - Cikowice - Bochnia - Rzezawa - Jasień Brzeski - Brzesko Okocim - Sterkowiec - Biadoliny - Bogumiłowice - Tarnów Mościce - Tarnów - Wola Rzędzińska - Wałki - Czarna Tarnowska - Grabiny - Grabiny (stacja towarowa) - Dębica - Lubzina - Ropczyce - Ropczyce-Witkowice -Sędziszów Małopolski - Będziemyśl - Trzciana - Świlcza - Rudna Wielka - Rzeszów Główny - Rzeszów Załęże - Strażów - Krzemienica - Łańcut - Głuchów - Kosina - Rogóżno koło Łańcuta - Grzęska - Przeworsk PK - Przeworsk - Przeworsk Towarowy - Pełkinie - Jarosław - Munina - Ostrowiecko - Radymno - Sośnica Jarosławska - Niziny - Walawa - Żurawica Rozrządowa - Żurawica - Przemyśl Zasanie - Przemyśl Główny - Hurko - Medyka Towarowa - Medyka Rozrządowa - Medyka)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Sędziszowie Małopolskim istnieje 84 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 3-go Maja

  ul. Aleja 1000-lecia

  ul. Aleksandra Fredry

  ul. Armii Krajowej

  ul. Bednarska

  ul. Blich

  ul. Borkowska

  ul. Bursztynowa

  ul. Cicha

  ul. Działkowa

  ul. Fabryczna

  ul. Garncarska

  ul. Grunwaldzka

  ul. Głowackiego

  ul. Jabłonowskich

  ul. Jagiellońska

  ul. Jana Kroczki

  ul. Jana Pawła II

  ul. Kasztanowa

  ul. Klonowa

  ul. Kochanowskiego

  ul. Kolbuszowska

  ul. Kolejowa

  ul. Konopnickiej

  ul. Koralowa

  ul. Kołłątaja

  ul. Kościuszki

  ul. Krokusowa

  ul. Krótka

  ul. Księżomost

  ul. Kwiatowa

  ul. Letnia

  ul. Lipowa

  ul. Michałowskich

  ul. Mickiewicza

  ul. Mikołaja Ligęzy

  ul. Odrowążów

  ul. Ogrodowa

  ul. Olszana

  ul. Orzeszkowej

  ul. Osiedle Młodych

  ul. Partyzantów

  ul. Piaskowa

  ul. Piekarska

  ul. Piłsudskiego

  ul. Polna

  ul. Potockich

  ul. Południowa

  ul. Prusa

  ul. Reja

  ul. Rubinowa

  ul. Rynek

  ul. Rzeszowska

  ul. Rędziny

  ul. Sienkiewicza

  ul. Solidarności

  ul. Spacerowa

  ul. Sportowa

  ul. Stanisława Staszica

  ul. Starzeńskich

  ul. Szafirowa

  ul. Szeroka

  ul. Szkarpowa

  ul. Szmaragdowa

  ul. Słoneczna

  ul. Słowackiego

  ul. Tarnowskich

  ul. Warzywna

  ul. Wesoła

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Wisławy Szymborskiej

  ul. Wspólna

  ul. Wyspiańskiego

  ul. Węglowskiego

  ul. kard. Stefana Wyszyńskiego

  ul. ks. Jana Granickiego

  ul. ks. Pawła Sapeckiego

  ul. ks. Stanisława Maciąga

  ul. prof. Stanisława Kota

  ul. Ługowa

  ul. św. Antoniego

  ul. św. Barbary

  ul. św. Franciszka

  ul. św. Klary