Kęty w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Kęty - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Kęty to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu oświęcimskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Kęty.
 • 17 772 Liczba mieszkańców
 • 23,1 km² Powierzchnia
 • 771,0 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 315 m n.p.m Wysokość
 • pierwsza wzmianka 1238 Data założenia
 • 1277 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 33 Numer kierunkowy
 • KOS Tablice rejestracyjne
 • Krzysztof Jan Klęczar Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 19.222849.8807 Współrzędne GPS
 • 1213044 TERYT (TERC)
 • 0924365 SIMC
Herb miasta Kęty
Kęty herb

Jak Kęty wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Kęty na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Kęty wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Kęty plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
36Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
66Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
74Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
100Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
108Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
115Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
129Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
132Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
144Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
176Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
185Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
185Miasta w Polsce z największą liczbą licencji na taksówki
191Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
206Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
217Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
230Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
234Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności
241Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
256Miasta o największej powierzchni w Polsce
263Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
276Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
280Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce

Kęty - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
32-650Poczta Kęty 001, ul. Rynek 18
32-650Skrytki Pocztowe Poczta Kęty 001, ul. Rynek 18
32-653Poczta Filia UP Kęty 001, Osiedle Nad Sołą 16
32-653Skrytki Pocztowe Poczta Filia UP Kęty 001, Osiedle Nad Sołą 16

Kęty - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Kętach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Oświęcimiu (podlega pod: ZUS Oddział w Chrzanowie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Chopina 13
32-600 Oświęcim
Urząd Gminy Kęty
(33) 844-76-00
(33) 844-76-60
Rynek 7
32-650 Kęty

Kęty - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Kęty jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 17 772, z czego 52,3% stanowią kobiety, a 47,7% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 7,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,0 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Kęt zawarli w 2022 roku 62 małżeństw, co odpowiada 3,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,2% mieszkańców Kęt jest stanu wolnego, 56,9% żyje w małżeństwie, 6,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,9% to wdowy/wdowcy.

  Kęty ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -56. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,13 na 1000 mieszkańców Kęt. W 2022 roku urodziło się 127 dzieci, w tym 48,0% dziewczynek i 52,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 292 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,58 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 40,1% zgonów w Kętach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,8% zgonów w Kętach były nowotwory, a 8,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Kęt przypada 10.23 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 134 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 203 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Kęt -69. W tym samym roku 12 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 9 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

  57,1% mieszkańców Kęt jest w wieku produkcyjnym, 17,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Kęt
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17 772 Liczba mieszkańców
 • 9 293 Kobiety
 • 8 479 Mężczyźni
 • 52,3%
  47,7%
 • 110 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 110 kobiet)
 • 91 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 91 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Kętach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Kętach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Kętach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Kęt
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  43,0 lat
  Małopolskie
  41,2 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 44,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Kęty, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Kęt
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Kęty,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Kęty,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Kęty,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,2% Kawalerowie/Panny
 • Kęty
  27,3%
  Województwo
  30,2%
  Polska
  29,1%
 • 22,7% Kobiety
  (Panny)
 • 32,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,9% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  57,0%
  Małopolskie
  56,1%
  Polska
  54,0%
 • 55,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,9% Wdowcy/Wdowy
 • Kęty
  8,8%
  woj. małopolskie
  7,7%
  Cały kraj
  8,5%
 • 14,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  6,7%
  Małopolskie
  5,7%
  Cały kraj
  7,6%
 • 7,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Miasto
  0,2%
  Województwo
  0,3%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Kętach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Kętach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  3,5
  Województwo
  4,5
  Polska
  4,1
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  0,9
  Województwo
  1,2
  Cała Polska
  1,6
 • 62 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Kętach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Kętach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -56 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -38 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -18 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,13 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -3,1
  Małopolskie
  -1,4
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Kętach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Kętach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Kętach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Kętach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 127 Urodzenia żywe
 • 61 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 66 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,0%
  52,0%
 • 7,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Kęty
  7,1
  Województwo
  9,1
  Cały kraj
  8,1
 • 34,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  34,2
  woj. małopolskie
  38,0
  Kraj
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 34 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 34
 • 97 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 97
 • 78 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 78
 • 30 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 292 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 227 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 359 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 292 g
  woj. małopolskie
  3 313 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 73 Waga 4000g - 4499g
 • 73
 • 301 Waga 3500g - 3999g
 • 301
 • 497 Waga 3000g - 3499g
 • 497
 • 171 Waga 2500g - 2999g
 • 171
 • 45 Waga 2000g - 2499g
 • 45
 • 18 Waga 1500g - 1999g
 • 18
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,26 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,26
  Województwo
  1,29
  Kraj
  1,26
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,63
  woj. małopolskie
  0,63
  Cała Polska
  0,61
 • 0,58 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Kęty
  0,58
  woj. małopolskie
  0,86
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Kętach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 183 Zgony
 • 99 Kobiety
  (Zgony)
 • 84 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 54,1%
  45,9%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 10,2 Zgony na 1000 ludności
 • Kęty
  10,2
  Małopolskie
  10,5
  Cały kraj
  11,9
 • 171,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  171,0
  Małopolskie
  115,7
  Cała Polska
  147,0
 • 2,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,7
  Małopolskie
  2,8
  Cały kraj
  3,8
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Kęty
  3,4
  Województwo
  2,5
  Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  1,0
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie oświęcimskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  40,1%
  Małopolskie
  41,2%
  Polska
  36,0%
 • 27,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  27,8%
  Województwo
  25,4%
  Kraj
  23,6%
 • 8,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  8,4%
  Małopolskie
  5,3%
  Kraj
  6,7%
 • 118 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  17,4
  Cała Polska
  15,8
 • 69,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  69,8
  Cały kraj
  70,6
 • 356,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  356,2
  Małopolskie
  266,5
  Polska
  280,1
 • 248,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  248,5
  Kraj
  253,9
 • 513,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 558,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 467,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Kęty
  513,9
  Województwo
  431,8
  Kraj
  426,2
 • 90,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 45,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 116,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  90,0
  Małopolskie
  61,4
  Cały kraj
  62,9
 • 41,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  41,5
  Województwo
  34,0
  Polska
  33,8
 • 13,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  13,0
  Małopolskie
  6,1
  Cały kraj
  7,0
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Kęty
  1,0%
  Województwo
  0,6%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 134 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 74 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 60 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Zameldowania z zagranicy
 • 5 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 7 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 203 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 128 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 75 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -66 Saldo migracji
 • -53 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -13 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -69 Saldo migracji wewnętrznych
 • -54 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -15 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Kętach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Kętach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 63,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Kęty, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kęty - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Kętach oddano do użytku 107 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,99 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Kętach to 6 459 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 362 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  68,2% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 31,8% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Kętach to 4,31 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Kętach to 85,70 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,46% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,95% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,67% mieszkań posiada łazienkę, 84,30% korzysta z centralnego ogrzewania, a 93,99% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu oświęcimskiego.

  Powiat oświęcimski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Kętach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 459 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 361,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  361,50
  woj. małopolskie
  385,20
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 77,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Kęty
  77,10 m2
  Województwo
  80,60 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 27,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Kęty
  27,90 m2
  Małopolskie
  31,00 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,08 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Kęty
  4,08
  woj. małopolskie
  3,98
  Cały kraj
  3,83
 • 2,77 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,77
  Małopolskie
  2,60
  Cała Polska
  2,42
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Kęty
  0,68
  Małopolskie
  0,65
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Kętach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 107 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 5,99 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Kęty
  5,99
  woj. małopolskie
  6,96
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 461 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,31 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Kęty
  4,31
  woj. małopolskie
  4,04
  Kraj
  3,89
 • 25,80 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  25,80
  Małopolskie
  28,13
  Cała Polska
  24,56
 • 9 165 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 85,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Kęty
  85,7 m2
  Małopolskie
  97,5 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,51 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Kęty
  0,51 m2
  Małopolskie
  0,68 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Kętach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,46%
  Małopolskie
  97,78%
  Polska
  97,75%
 • 98,95% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  98,95%
  woj. małopolskie
  96,13%
  Cała Polska
  95,18%
 • 98,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  98,67%
  Małopolskie
  95,21%
  Cała Polska
  93,75%
 • 84,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Kęty
  84,30%
  Małopolskie
  86,21%
  Kraj
  85,83%
 • 93,99% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  93,99%
  Małopolskie
  67,24%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Kęty - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Kętach na 1000 mieszkańców pracuje 304osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 46,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 53,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Kętach wynosiło w 2023 roku 4,9% (4,9% wśród kobiet i 4,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kętach wynosiło 5 899,89 PLN, co odpowiada 88.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Kęt 2 037 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 2 888 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 851.

  6,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Kęt pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 43,0% w przemyśle i budownictwie, a 18,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Kętach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 304 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  304,0
  woj. małopolskie
  254,0
  Cała Polska
  259,0
 • 8,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 9,9% Kobiety
 • 7,2% Mężczyźni
 • Miasto
  4,9%
  woj. małopolskie
  4,2%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Kętach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Kętach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Kętach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kętach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 423 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 900 PLN
  Małopolskie
  6 825 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Kętach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Kętach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 037 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 2 888 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 851 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,42 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Kętach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 6,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 6,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 43,0% Przemysł i budownictwo
 • 21,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 64,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 21,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 31,3% Pozostałe
 • 49,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Kętach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Kętach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 464 Pracujący ogółem
 • 2 530 Kobiety
 • 2 934 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Kętach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,1% W wieku produkcyjnym
 • 51,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Kęty, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 75,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  75,1
  Małopolskie
  67,1
  Polska
  69,0
 • 44,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  44,2
  woj. małopolskie
  35,0
  Kraj
  38,2
 • 142,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Kęty
  142,7
  woj. małopolskie
  109,4
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Kęty - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Kętach w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 417 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 817 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 124 nowe podmioty, a 74 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (244) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (121) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (205) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (72) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Kętach najwięcej (218) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (2 331) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,3% (8) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,7% (598) podmiotów, a 74,9% (1 811) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Kętach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.1%) oraz Budownictwo (16.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 417 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 598 Przemysł i budownictwo
 • 1 811 Pozostała działalność
 • 124 Podmioty nowo zarejestrowane w Kętach w 2023 roku
 • 74 Podmioty wyrejestrowane w Kętach w 2023 roku
 • 1 817 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 331 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 2 331
 • 64 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 64
 • 17 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 17
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 2 412 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 2 412
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 Spółdzielnie ogółem
 • 7
 • 184 Spółki handlowe ogółem
 • 184
 • 13  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 13
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 130  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 130
 • 9    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 9
 • 218 Spółki cywilne ogółem
 • 218
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 817 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 492 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 492
 • 290 Budownictwo
 • 290
 • 203 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 203
 • 202 Przetwórstwo przemysłowe
 • 202
 • 111 Pozostała działalność
 • 111
 • 95 Transport i gospodarka magazynowa
 • 95
 • 92 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 92
 • 81 Informacja i komunikacja
 • 81
 • 63 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 63
 • 55 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 55
 • 40 Edukacja
 • 40
 • 38 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 38
 • 27 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 27
 • 18 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 18
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6
 • 4 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kęty - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Kętach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 426 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 23,81 przestępstw. Jest to wartość większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Kętach wynosi 80,00% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Kęt najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 16,41 (wykrywalność 84%) oraz przeciwko mieniu - 7,63 (wykrywalność 47%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,65 (56%), drogowe - 1,70 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,40 (86%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Kętach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Kęt.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Kęty, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 426 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 426
 • 294 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 294
 • 83 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 83
 • 31 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 31
 • 7 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 7
 • 137 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 137
 • 23,81 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  23,81
  Małopolskie
  21,90
  Cała Polska
  22,81
 • 16,41 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  16,41
  woj. małopolskie
  12,25
  Kraj
  12,98
 • 4,65 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,65
  Województwo
  6,74
  Kraj
  6,99
 • 1,70 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,70
  Małopolskie
  1,39
  Kraj
  1,82
 • 0,40 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,40
  Małopolskie
  0,26
  Polska
  0,35
 • 7,63 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,63
  woj. małopolskie
  10,41
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Kęty, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  80%
  Województwo
  75%
  Polska
  71%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  84%
  Małopolskie
  71%
  Cała Polska
  63%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  56%
  Małopolskie
  72%
  Cała Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  Małopolskie
  99%
  Polska
  99%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  87%
  Województwo
  82%
  Cały kraj
  88%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  48%
  Małopolskie
  56%
  Polska
  51%

Kęty - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Kęt wyniosła w 2022 roku 183,0 mln złotych, co daje 5,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 3.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Kęt - 37.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.2%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 14,7 mln złotych, czyli 8,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Kęt wyniosła w 2022 roku 174,2 mln złotych, co daje 5,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 2.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (40.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (20.9%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (7.6%). W budżecie Kęt wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (21,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 70,0 złotych na mieszkańca (1,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 16,7%.
 • Wydatki budżetu w Kętach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Kęt według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Kęty, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Kęt według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  92,3 mln

  2,7 tys(100%)

  110,7 mln

  3,2 tys(100%)

  124,5 mln

  3,6 tys(100%)

  131,9 mln

  3,8 tys(100%)

  143,0 mln

  4,2 tys(100%)

  170,6 mln

  5,1 tys(100%)

  177,2 mln

  5,3 tys(100%)

  183,0 mln

  5,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  40,4 mln

  2,1 tys(43.8%)

  40,8 mln

  2,2 tys(36.9%)

  44,0 mln

  2,3 tys(35.4%)

  48,6 mln

  2,6 tys(36.9%)

  48,6 mln

  2,6 tys(34%)

  51,9 mln

  2,8 tys(30.4%)

  59,0 mln

  3,2 tys(33.3%)

  68,4 mln

  3,8 tys(37.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  10,5 mln

  551(11.3%)

  11,0 mln

  580(10%)

  9,9 mln

  522(7.9%)

  11,3 mln

  605(8.6%)

  13,9 mln

  745(9.7%)

  15,1 mln

  819(8.8%)

  16,0 mln

  874(9%)

  16,8 mln

  940(9.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  8,7 mln

  460(9.5%)

  9,2 mln

  485(8.3%)

  13,8 mln

  731(11.1%)

  11,2 mln

  600(8.5%)

  11,5 mln

  616(8%)

  12,5 mln

  676(7.3%)

  13,8 mln

  752(7.8%)

  15,4 mln

  864(8.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  545,3 tys

  28,7(0.6%)

  60,5 tys

  3,2(0.1%)

  176,4 tys

  9,3(0.1%)

  100,6 tys

  5,4(0.1%)

  462,1 tys

  24,8(0.3%)

  226,4 tys

  12,3(0.1%)

  162,6 tys

  8,9(0.1%)

  13,3 mln

  747(7.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  8,2 mln

  430(8.8%)

  8,3 mln

  435(7.5%)

  8,1 mln

  429(6.5%)

  7,0 mln

  376(5.3%)

  7,6 mln

  408(5.3%)

  15,8 mln

  854(9.2%)

  17,7 mln

  967(10%)

  12,0 mln

  671(6.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,9 mln

  626(12.9%)

  28,3 mln

  1,5 tys(25.5%)

  5,1 mln

  268(4.1%)

  5,1 mln

  274(3.9%)

  5,2 mln

  280(3.7%)

  5,3 mln

  287(3.1%)

  5,9 mln

  321(3.3%)

  9,3 mln

  520(5.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,6 mln

  84,5(1.7%)

  1,7 mln

  90,4(1.6%)

  1,8 mln

  96,5(1.5%)

  1,9 mln

  99,7(1.4%)

  2,0 mln

  105(1.4%)

  1,6 mln

  86,1(0.9%)

  1,3 mln

  71,3(0.7%)

  4,8 mln

  266(2.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,5 mln

  134(2.7%)

  2,8 mln

  150(2.6%)

  3,3 mln

  175(2.7%)

  3,4 mln

  179(2.6%)

  3,6 mln

  194(2.5%)

  3,9 mln

  211(2.3%)

  3,9 mln

  210(2.2%)

  4,6 mln

  258(2.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,3 mln

  119(2.4%)

  2,5 mln

  133(2.3%)

  2,4 mln

  126(1.9%)

  7,1 mln

  381(5.4%)

  2,7 mln

  148(1.9%)

  3,3 mln

  179(1.9%)

  5,3 mln

  287(3%)

  4,5 mln

  249(2.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,4 mln

  71,3(1.5%)

  1,3 mln

  70,3(1.2%)

  2,2 mln

  116(1.8%)

  1,4 mln

  73,5(1%)

  2,0 mln

  107(1.4%)

  2,1 mln

  114(1.2%)

  1,6 mln

  85,7(0.9%)

  3,6 mln

  203(2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,3 mln

  68,1(1.4%)

  1,5 mln

  77,7(1.3%)

  974,8 tys

  51,6(0.8%)

  875,6 tys

  46,7(0.7%)

  2,0 mln

  106(1.4%)

  6,8 mln

  367(4%)

  1,3 mln

  70,5(0.7%)

  1,1 mln

  61,6(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  772,5 tys

  40,6(0.8%)

  754,5 tys

  39,7(0.7%)

  650,9 tys

  34,5(0.5%)

  626,8 tys

  33,4(0.5%)

  636,1 tys

  34,2(0.4%)

  527,3 tys

  28,6(0.3%)

  653,6 tys

  35,7(0.4%)

  998,4 tys

  55,9(0.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  448,8 tys

  23,6(0.5%)

  707,4 tys

  37,3(0.6%)

  674,1 tys

  35,7(0.5%)

  716,3 tys

  38,2(0.5%)

  1,1 mln

  58,6(0.8%)

  725,8 tys

  39,4(0.4%)

  1,2 mln

  63,9(0.7%)

  984,7 tys

  55,1(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  654,9 tys

  34,5(0.7%)

  533,0 tys

  28,1(0.5%)

  396,5 tys

  21,0(0.3%)

  381,0 tys

  20,3(0.3%)

  361,4 tys

  19,4(0.3%)

  305,6 tys

  16,6(0.2%)

  696,5 tys

  38,0(0.4%)

  637,3 tys

  35,7(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  939,4 tys

  49,4(1%)

  1,0 mln

  54,7(0.9%)

  1,0 mln

  54,2(0.8%)

  1,4 mln

  73,1(1%)

  1,7 mln

  88,7(1.2%)

  1,7 mln

  89,9(1%)

  1,8 mln

  97,0(1%)

  446,7 tys

  25,0(0.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  22,1 tys

  1,2(0%)

  150,0 tys

  7,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,0 tys

  5,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,4 tys

  0,8(0%)

  150,0 tys

  8,4(0.1%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  58,0 tys

  3,1(0.1%)

  102,9 tys

  5,4(0.1%)

  60,4 tys

  3,2(0%)

  132,8 tys

  7,1(0.1%)

  109,8 tys

  5,9(0.1%)

  100,6 tys

  5,5(0.1%)

  75,6 tys

  4,1(0%)

  138,9 tys

  7,8(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  168,3 tys

  8,9(0.2%)

  23,3 tys

  1,2(0%)

  10,3 tys

  0,5(0%)

  188,5 tys

  10,1(0.1%)

  225,1 tys

  12,1(0.2%)

  213,0 tys

  11,5(0.1%)

  6,1 tys

  0,3(0%)

  6,7 tys

  0,4(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,1(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  4,9 tys

  0,3(0%)

  10,9 tys

  0,6(0%)

  3,5 tys

  0,2(0%)

  316

  0,0(0%)

  4,9 tys

  0,3(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  381

  0,0(0%)

  564

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,7 tys

  2,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  420

  0,0(0%)

  350

  0,0(0%)

  7,0 tys

  0,4(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  600

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Kętach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Kęt według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Kęty, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Kęt według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  91,3 mln

  2,7 tys(100%)

  110,6 mln

  3,2 tys(100%)

  120,0 mln

  3,5 tys(100%)

  131,8 mln

  3,8 tys(100%)

  145,5 mln

  4,3 tys(100%)

  165,6 mln

  4,9 tys(100%)

  179,2 mln

  5,4 tys(100%)

  174,2 mln

  5,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  47,1 mln

  2,5 tys(51.6%)

  49,4 mln

  2,6 tys(44.7%)

  52,8 mln

  2,8 tys(44%)

  58,7 mln

  3,1 tys(44.5%)

  62,9 mln

  3,4 tys(43.2%)

  62,6 mln

  3,4 tys(37.8%)

  70,3 mln

  3,8 tys(39.2%)

  70,4 mln

  3,9 tys(40.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  22,9 mln

  1,2 tys(25.1%)

  23,9 mln

  1,3 tys(21.6%)

  24,5 mln

  1,3 tys(20.4%)

  25,4 mln

  1,4 tys(19.2%)

  27,4 mln

  1,5 tys(18.8%)

  31,2 mln

  1,7 tys(18.8%)

  38,9 mln

  2,1 tys(21.7%)

  36,5 mln

  2,0 tys(20.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  262,3 tys

  13,8(0.3%)

  210,1 tys

  11,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  147,8 tys

  7,9(0.1%)

  421,4 tys

  22,6(0.3%)

  26,2 tys

  1,4(0%)

  226,0 tys

  12,3(0.1%)

  13,3 mln

  742(7.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,9 mln

  207(4.3%)

  4,3 mln

  225(3.9%)

  3,7 mln

  197(3.1%)

  5,0 mln

  269(3.8%)

  6,0 mln

  322(4.1%)

  9,0 mln

  485(5.4%)

  9,3 mln

  510(5.2%)

  10,6 mln

  592(6.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,8 mln

  250(5.2%)

  4,5 mln

  238(4.1%)

  4,5 mln

  240(3.8%)

  6,5 mln

  347(4.9%)

  4,8 mln

  258(3.3%)

  4,4 mln

  241(2.7%)

  5,6 mln

  307(3.1%)

  6,2 mln

  344(3.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,2 mln

  434(9%)

  24,2 mln

  1,3 tys(21.8%)

  1,3 mln

  67,3(1.1%)

  1,4 mln

  75,3(1.1%)

  1,4 mln

  74,8(1%)

  1,4 mln

  73,6(0.8%)

  1,6 mln

  88,9(0.9%)

  4,3 mln

  241(2.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,8 mln

  94,5(2%)

  2,7 mln

  140(2.4%)

  1,7 mln

  89,7(1.4%)

  1,1 mln

  58,1(0.8%)

  897,0 tys

  48,2(0.6%)

  4,9 mln

  266(3%)

  4,0 mln

  219(2.2%)

  2,7 mln

  154(1.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  42,3 tys

  2,2(0%)

  41,7 tys

  2,2(0%)

  443,5 tys

  23,5(0.4%)

  8,0 tys

  0,4(0%)

  48,7 tys

  2,6(0%)

  463,5 tys

  25,1(0.3%)

  94,6 tys

  5,2(0.1%)

  2,2 mln

  124(1.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  401,8 tys

  21,1(0.4%)

  421,7 tys

  22,2(0.4%)

  395,2 tys

  20,9(0.3%)

  1,8 mln

  97,7(1.4%)

  399,7 tys

  21,5(0.3%)

  434,3 tys

  23,6(0.3%)

  373,3 tys

  20,4(0.2%)

  1,4 mln

  80,0(0.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  252,1 tys

  13,3(0.3%)

  294,9 tys

  15,5(0.3%)

  341,0 tys

  18,1(0.3%)

  160,3 tys

  8,6(0.1%)

  108,0 tys

  5,8(0.1%)

  129,4 tys

  7,0(0.1%)

  376,8 tys

  20,6(0.2%)

  406,4 tys

  22,7(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  477,4 tys

  25,1(0.5%)

  260,6 tys

  13,7(0.2%)

  848,7 tys

  44,9(0.7%)

  439,2 tys

  23,4(0.3%)

  1,7 mln

  92,0(1.2%)

  2,6 mln

  139(1.6%)

  1,4 mln

  75,7(0.8%)

  360,1 tys

  20,2(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  229,4 tys

  12,1(0.3%)

  225,8 tys

  11,9(0.2%)

  196,0 tys

  10,4(0.2%)

  215,3 tys

  11,5(0.2%)

  314,3 tys

  16,9(0.2%)

  252,7 tys

  13,7(0.2%)

  339,7 tys

  18,6(0.2%)

  350,0 tys

  19,6(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  10,3 tys

  0,5(0%)

  14,0 tys

  0,7(0%)

  33,0 tys

  1,7(0%)

  37,1 tys

  2,0(0%)

  39,0 tys

  2,1(0%)

  45,2 tys

  2,4(0%)

  72,2 tys

  3,9(0%)

  276,3 tys

  15,5(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  508,9 tys

  26,8(0.6%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  15,6 tys

  0,8(0%)

  960,4 tys

  51,2(0.7%)

  219,2 tys

  11,8(0.2%)

  18,8 tys

  1,0(0%)

  186,7 tys

  10,2(0.1%)

  198,8 tys

  11,1(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  185,2 tys

  9,7(0.2%)

  144,2 tys

  7,6(0.1%)

  123,1 tys

  6,5(0.1%)

  120,1 tys

  6,4(0.1%)

  132,6 tys

  7,1(0.1%)

  82,0 tys

  4,4(0%)

  80,4 tys

  4,4(0%)

  110,8 tys

  6,2(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,2(0%)

  86,9 tys

  4,6(0.1%)

  141,2 tys

  7,6(0.1%)

  97,5 tys

  5,3(0.1%)

  10,0 tys

  0,5(0%)

  47,8 tys

  2,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  168,3 tys

  8,9(0.2%)

  23,3 tys

  1,2(0%)

  10,3 tys

  0,5(0%)

  188,5 tys

  10,1(0.1%)

  225,1 tys

  12,1(0.2%)

  213,0 tys

  11,5(0.1%)

  6,1 tys

  0,3(0%)

  6,7 tys

  0,4(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,1(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,7 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  420

  0,0(0%)

  350

  0,0(0%)

  470

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  600

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Kęty - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 855 mieszkańców Kęt jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 897 kobiet oraz 1 958 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 22,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,4% mieszkańców Kęt, gimnazjalnym 2,6%, natomiast 10,6% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Kęt mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Kętach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,3%) oraz zasadnicze zawodowe (21,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,1%) oraz średnie zawodowe (25,9%).

  W roku 2022 w Kętach mieściło się 9 przedszkoli, w których do 39 oddziałów uczęszczało 805 dzieci (390 dziewczynek oraz 415 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Kętach mieściło się 6 przedszkoli, w których do 19 oddziałów uczęszczało 493 dzieci (248 dziewczynek oraz 245 chłopców). Dostępnych było 451 miejsc.

  18,4% mieszkańców Kęt w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,7% wśród dziewczynek i 19,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 095 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,61 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 91 oddziałach uczyło się 1 817 uczniów (897 kobiet oraz 920 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Kętach placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 47 oddziałach uczyło się 1 093 uczniów (538 kobiet oraz 555 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,1% ludności (30,6% wśród dziewczynek i 27,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 122,19.

  W Kętach znajduje się 6 licea ogólnokształcące, w których w 42 oddziałach uczyło się 1 114 uczniów (740 kobiet oraz 374 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 215 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Kętach placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 34 oddziałach uczyło się 977 uczniów (596 kobiet oraz 381 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 274 absolwentów.

  W Kętach znajdują się 2 Technika, w których w 26 oddziałach uczyło się 576 uczniów (155 kobiet oraz 421 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 83 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Kętach placówkę miała 1 Technikum, w którym w 14 oddziałach uczyło się 384 uczniów (153 kobiety oraz 231 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 131 absolwentów.

  W Kętach znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 11 oddziałach uczyło się 264 uczniów (70 kobiet oraz 194 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,4% mieszkańców (16,3% wśród dziewczyn i 16,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,5 uczniów. 24,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 22,2 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,1% mieszkańców Kęt w wieku potencjalnej nauki (20,7% kobiet i 21,5% mężczyzn).

 • 20,5% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  20,5%
  Województwo
  26,3%
  Cały kraj
  25,2%
 • 24,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Kęty
  36,7%
  Województwo
  34,2%
  Cała Polska
  35,2%
 • 37,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Kęty
  2,9%
  woj. małopolskie
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Kęty
  10,9%
  Małopolskie
  11,2%
  Kraj
  11,9%
 • 12,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  22,9%
  Małopolskie
  19,7%
  Kraj
  20,0%
 • 20,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  26,4%
  Województwo
  22,6%
  Polska
  21,2%
 • 21,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Kęty
  2,6%
  Małopolskie
  2,8%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 10,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  10,6%
  Województwo
  11,0%
  Polska
  12,3%
 • 12,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,2%
  Małopolskie
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Kętach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1095 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 095,0
  Województwo
  929,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,61 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,61
  Małopolskie
  0,88
  Polska
  0,89
 •  
 • 9Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 39 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 925 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Kęty) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 805 Dzieci
 • 390 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 415 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,4%
  51,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 22 2 lata i mniej
 • 22
 • 183 3 lata
 • 183
 • 190 4 lata
 • 190
 • 213 5 lata
 • 213
 • 192 6 lat
 • 192
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 13 2 lata i mniej
 • 13
 • 85 3 lata
 • 85
 • 87 4 lata
 • 87
 • 109 5 lata
 • 109
 • 94 6 lat
 • 94
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 98 3 lata
 • 98
 • 103 4 lata
 • 103
 • 104 5 lata
 • 104
 • 98 6 lat
 • 98
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 •  
 • 86,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 85,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Kętach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kętach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 7 w Kętach
  Publiczne
  33 845-39-36
  ul. Żwirki i Wigury 15A
  32-650 Kęty
  716418
  Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 8 w Kętach
  Publiczne
  33 845-29-86
  ul. Sobieskiego 12
  32-650 Kęty
  615115
  Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 2
  Publiczne
  33 845-29-21
  ul. SZKOLNA 3
  32-650 Kęty
  5118-
  Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 9 w Kętach
  Publiczne
  33 845-30-28
  33 845-30-28
  ul. Żwirki i Wigury 33
  32-650 Kęty
  410010
  Publiczne Przedszkole im.bł.M. Celiny Borzęckiej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego (bł. M. Celina Borzęcka)
  Publiczne
  33 845-24-29
  ul. Rajska 4
  32-650 Kęty
  3707
  Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 1 w Kętach
  Publiczne
  33 845-25-49
  ul. os. Nad Sołą 12
  32-650 Kęty
  2505
  Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" w Kętach
  Niepubliczne
  50 421-68-24
  ul. os. Batalionów Chłopskich 5
  32-650 Kęty
  ---
  Niepubliczne Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
  Niepubliczne
  33 845-16-16
  ul. Mickiewicza 6
  32-650 Kęty
  ---
  Przedszkole Niepubliczne Groszkolandia
  Niepubliczne
  33 307-03-06
  ul. Kościuszki 120a
  32-650 Kęty
  ---
 • Szkoły podstawowe w Kętach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Kęty) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 91 Oddziały
 • 1 817 Uczniowie
 • 897 Kobiety
  (uczniowie)
 • 920 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,4%
  50,6%
 • 229 Uczniowie w 1 klasie
 • 115 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 114 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 258 Absolwenci
 • 122 Kobiety
  (absolwenci)
 • 136 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Kęty
  20,0
  Małopolskie
  16,7
  Polska
  17,0
 •  
 • 123,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 106,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 122,19 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  122,19
  woj. małopolskie
  95,57
  Cała Polska
  95,96
 • 121,45 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Kęty
  121,45
  Województwo
  94,75
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kęty) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kęty) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Kętach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kętach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Monte Cassino w Kętach (im. Bohaterów Monte Cassino)
  Publiczna
  33 845-29-32
  33 845-29-32
  ul. Wyspiańskiego 1
  32-650 Kęty
  22467-
  Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Jana Kantego w Kętach (św. Jan Kanty)
  Publiczna
  33 845-21-40
  33 845-21-40
  ul. Sobieskiego 6
  32-650 Kęty
  20410-
  Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte
  Publiczna
  33 845-29-21
  ul. SZKOLNA 3
  32-650 Kęty
  8170-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Kętach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Kęty) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 40 Oddziały
 • 1 060 Uczniowie
 • 716 Kobiety
  (uczniowie)
 • 344 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 67,5%
  32,5%
 • 363 Uczniowie w 1 klasie
 • 244 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 119 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 181 Absolwenci
 • 134 Kobiety
  (absolwenci)
 • 47 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 54 Uczniowie
 • 24 Kobiety
  (uczniowie)
 • 30 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,4%
  55,6%
 • 34 Absolwenci
 • 14 Kobiety
  (absolwenci)
 • 20 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  26,5
  woj. małopolskie
  26,8
  Kraj
  26,5
 •  
 • 59,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 39,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Kęty) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 26 Oddziały
 • 576 Uczniowie
 • 155 Kobiety
  (uczniowie)
 • 421 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 26,9%
  73,1%
 • 150 Uczniowie w 1 klasie
 • 34 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 116 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 83 Absolwenci
 • 19 Kobiety
  (absolwenci)
 • 64 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  22,2
  woj. małopolskie
  26,1
  Cały kraj
  24,9
 •  
 • 35,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 25,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Kęty) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 114 Uczniowie w 1 klasie
 • 35 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 79 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 24,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Kęty
  24,0
  Małopolskie
  21,6
  Cała Polska
  21,0
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (Kęty) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 57 Uczniowie
 • 52 Kobiety
  (uczniowie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 91,2%
  8,8%
 • 37 Uczniowie w 1 klasie
 • 32 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Absolwenci
 • 12 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 11,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Miasto
  11,4
  woj. małopolskie
  23,3
  Kraj
  23,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Kętach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kętach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum (Mikołaj Kopernik)
  Publiczne
  33 845-32-68
  33 845-21-31
  ul. Żwirki i Wigury 27a
  32-650 Kęty
  13358-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (Mikołaj Kopernik)
  Publiczna
  33 845-32-68
  33 845-21-31
  ul. Żwirki i Wigury 27a
  32-650 Kęty
  13343-
  Powiatowe Liceum Ogólnokształcące im.S.Wyspiańskiego (Stanislaw Wyspiański)
  Publiczne
  33 845-37-30
  33 845-37-30
  ul. Wyspiańskiego 2
  32-650 Kęty
  10284-
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  33 845-30-72
  33 845-29-11
  ul. Kościuszki 29
  32-650 Kęty
  6163-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  33 845-30-72
  33 845-29-11
  ul. Kościuszki 29
  32-650 Kęty
  258-
  Liceum Ogólnokształcące Nr III (Mikołaj Kopernik)
  Publiczne
  33 845-32-68
  33 845-21-31
  ul. Żwirki i Wigury 27a
  32-650 Kęty
  247-
  Liceum Profilowane w Kętach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
  Niepubliczne
  33 845-31-06
  33 845-31-06
  ul. Żwirki i Wigury 27
  32-650 Kęty
  ---
  Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Kętach
  Niepubliczne
  33 845-21-33
  33 845-21-33
  ul. Żwirki i Wigury 27
  32-650 Kęty
  ---
  Technikum Uzupełniajace dla Dorosłych w Kętach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
  Niepubliczne
  33 845-61-03
  34 845-61-03
  ul. Żwirki i Wigury 27b
  32-650 Kęty
  ---
  Niepubliczne Technikum Młodzieżowe w Kętach
  Niepubliczne
  33 845-21-33
  33 845-21-33
  ul. Żwirki i Wigury 27
  32-650 Kęty
  ---
  Szkoła Policealna
  Publiczna
  33 845-30-72
  33 845-29-11
  ul. Kościuszki 29
  32-650 Kęty
  ---
  Szkoła Policealna dla Dorosłych (Mikołaj Kopernik)
  Publiczna
  33 845-32-68
  33 845-21-31
  ul. Żwirki i Wigury 27a
  32-650 Kęty
  ---
  Niepubliczna Szkoła Policealna dla Młodzieży w Kętach
  Niepubliczna
  33 845-21-33
  33 845-21-33
  ul. Żwirki i Wigury 27
  32-650 Kęty
  ---
  Niepubliczna Szkoła Policealna w Kętach
  Niepubliczna
  33 845-21-33
  33 845-21-33
  ul. Żwirki i Wigury 27
  32-650 Kęty
  ---
  Policealne Studium Zawodowe w Kętach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
  Niepubliczna
  33 845-31-06
  33 845-31-06
  ul. Żwirki i Wigury 27b
  32-650 Kęty
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Kętach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Kęty, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Kęty, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Kęty, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kęty - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Kętach

 • Według danych GUS z 2022 roku w Kętach znajdowały się 2 hotele (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • drzwi automatycznie otwierane: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 180)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Kętach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Kętach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Kętach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Kętach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 299 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 150 (uczestnicy: 17 370)
  • seanse filmowe: 17 (uczestnicy: 510)
  • wystawy: 6 (uczestnicy: 400)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 1 000)
  • koncerty: 24 (uczestnicy: 7 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 35 (uczestnicy: 2 100)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 30 (uczestnicy: 2 000)
  • konkursy: 5 (uczestnicy: 260)
  • pokazy teatralne: 8 (uczestnicy: 1 800)
  • interdyscyplinarne: 11 (uczestnicy: 1 300)
  • warsztaty: 10 (uczestnicy: 1 000)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 13 (członkowie: 1 019)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 98)
  • taneczne: 3 (członkowie: 315)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 71)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 4 (członkowie: 383)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 152)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 87)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 20)
  • tańca: 1 (absolwenci: 52)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 1 (absolwenci: 15)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 97)
  • teatralne: 2 (członkowie: 40)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 57)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Kętach działało 1 kino posiadające 2 sale z 358 miejscami na widowni. Odbyły się 623 seanse, na które przyszło 13 172 widzów, w tym 168 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 3 553 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Kętach działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 3 790 zwiedzających, co daje 2 118 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Kętach działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 53 147 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 11 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 58 867 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 24
  • dostępne dla czytelników: 14
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 14
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2
  Według danych z 2016 w Kętach działało 9 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 642 członków. Zarejestrowano 500 ćwiczących (mężczyźni: 338, kobiety: 162, chłopcy do lat 18: 263, dziewczęta do lat 18: 142). Aktywnych było 13 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (15), instruktora sportowego (9) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Kętach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Kętach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Kęt znajduje się 28 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Kętach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kapliczka z 1823 r.dnia 1937-09-30, wykaz dokumentów: KSB-11-B-4-Kr-37 z 1937-09-30
  • Kościół z 1657 r. (ul. Adama Mickiewicza 2)dnia 1986-11-25, wykaz dokumentów: 462 z 1986-11-25
  • Mur/ogrodzenie (data nieznana) (ul. Adama Mickiewicza 4)dnia 1986-11-25, wykaz dokumentów: 462 z 1986-11-25; 463 z 1986-11-25
  • Kościół z 1715 r. (ul. Adama Mickiewicza 2)dnia 1986-11-25, wykaz dokumentów: 463 z 1986-11-25
  • Miasto z przełomu XIII/XIV w.dnia 1986-11-26, wykaz dokumentów: A-464 z 1986-11-26
  • Kościół z 1705 - 1712 (ul. Klasztorna 1)dnia 1986-12-18, wykaz dokumentów: 467 z 1986-12-18
  • Klasztor z 1705 - 1712 (ul. Klasztorna 1)dnia 1986-12-18, wykaz dokumentów: 467 z 1986-12-18
  • Mur/ogrodzenie (data nieznana)dnia 1986-12-18, wykaz dokumentów: 467 z 1986-12-18
  • Cmentarz przykościelny z pocz. XVIII w.dnia 1986-12-18, wykaz dokumentów: 467 z 1986-12-18
  • Zespół - kościół z 1705 - 1712 (ul. Klasztorna 1)dnia 1986-12-18, wykaz dokumentów: 467 z 1986-12-18
  • Kościół z 1881 - 1893 (ul. Tadeusza Kościuszki 6)dnia 1988-08-27, wykaz dokumentów: 581/88 z 1988-08-27
  • Klasztor z 1881 - 1893 (ul. Tadeusza Kościuszki 6)dnia 1988-08-27, wykaz dokumentów: 581/88 z 1988-08-27
  • Mur/ogrodzenie z 1881 - 1893 (ul. Tadeusza Kościuszki 6)dnia 1988-08-27, wykaz dokumentów: 581/88 z 1988-08-27
  • Zespół - klasztor z 1881 - 1893 (ul. Tadeusza Kościuszki 6)dnia 1988-08-27, wykaz dokumentów: 581/88 z 1988-08-27
  • Ogród z 1881 - 1893dnia 1988-08-27, wykaz dokumentów: 581/88 z 1988-08-27
  • Poczta z 4. ćw. XVIII w. (ul. Krakowska 3)dnia 1988-11-28, wykaz dokumentów: A-588/88 z 1988-11-28
  • Oficyna gospodarcza z 1790 r. (ul. Kazimierza Wielkiego 1)dnia 1988-11-28, wykaz dokumentów: A-588/88 z 1988-11-28
  • Mur/ogrodzenie (data nieznana) (ul. Krakowska 3)dnia 1988-11-28, wykaz dokumentów: A-588/88 z 1988-11-28
  • Mur/ogrodzenie z 1892 r.dnia 1990-01-16, wykaz dokumentów: A-651/90 z 1990-01-16
  • Cmentarz żydowski z 1892 r.dnia 1990-01-16, wykaz dokumentów: A-651/90 z 1990-01-16
  • Kapliczka z poł. XIX w.dnia 1990-01-16, wykaz dokumentów: A-651/90 z 1990-01-16; A-864/M z 2014-07-01
  • Kaplica z poł. XIX w.dnia 1990-01-23, wykaz dokumentów: A-653/90 z 1990-01-23; A-864/M z 2014-07-01
  • Mur/ogrodzenie z 1930 - 1940dnia 1990-01-23, wykaz dokumentów: A-653/90 z 1990-01-23; A-864/M z 2014-07-01
  • Cmentarz komunalny z 1795 r.dnia 1990-01-23, wykaz dokumentów: A-653/90 z 1990-01-23; A-864/M z 2014-07-01
  • Aleja (data nieznana)dnia 1990-01-23, wykaz dokumentów: A-653/90 z 1990-01-23; A-864/M z 2014-07-01
  • Kamienica z pocz. XIX w. (ul. Rynek 25)dnia 1993-12-10, wykaz dokumentów: A-694/93 z 1993-12-10
  • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 16)dnia 1994-10-04, wykaz dokumentów: A-567/94 z 1994-10-04
  • Nagrobek z 2. poł. XIX w.dnia 2014-07-01, wykaz dokumentów: A-864/M z 2014-07-01
 • Formy ochrony przyrody w Kętach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Kęt znajduje się 11 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Kętach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dolina Dolnej Soły - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2008-11-21, Powierzchnia: 4023.55 ha
  • Dolna Soła - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 500.97 ha
  • Aleja pomnik przyrodyData ustanowienia: 1996-12-06, Opis granicy: od ul. Żeromskiego na wysokości budynków nr 5 i 7 do budynku nr 123 na skraju lasu komunalnego
  • Aleja pomnik przyrodyData ustanowienia: 1996-12-06, Opis granicy: przy ul. Szkolnej od kościoła parafialnego do budynku nr 36
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) o wysokości 22 m i obwodzie 432 cm. Drzewo o okazałych rozmiarach przedstawiające wysokie walory przyrodnicze kulturowe historyczne i krajobrazowe., Data ustanowienia: 2017-02-21, Opis granicy: Drzewo położone w Kętach Podlesiu na os. Miodowym (działka nr 829/13).
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy odm. stożkowej (Quercus robur 'Fastigiata') o wysokości 18 m i obwodzie 293 cm. Drzewo o okazałych rozmiarach przedstawiające wysokie walory przyrodnicze kulturowe historyczne i krajobrazowe., Data ustanowienia: 2017-02-21, Opis granicy: Drzewo położone w miejscowości Kęty na działce nr 4473/4 przy ul. Żwirki i Wigury (obok Domu Kultury).
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb burgundzki (Quercus cerris) o wysokości 19 m i obwodzie 429 cm. Drzewo o okazałych rozmiarach przedstawiające wysokie walory przyrodnicze kulturowe historyczne i krajobrazowe., Data ustanowienia: 2017-02-21, Opis granicy: Drzewo położone w miejscowości Kęty na działce nr 4139 przy ul. Rajskiej (ogród klasztorny Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek).
  • Pomnik przyrodyOpis: Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) o wysokości 19 m i obwodzie 276 cm. Drzewo o okazałych rozmiarach przedstawiające wysokie walory przyrodnicze kulturowe historyczne i krajobrazowe., Data ustanowienia: 2017-02-21, Opis granicy: Drzewo położone w miejscowości Kęty na działce nr 4139 przy ul. Rajskiej (ogród klasztorny Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek).
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) o wysokości 22 m i obwodzie 487 cm. Drzewo o okazałych rozmiarach przedstawiające wysokie walory przyrodnicze kulturowe historyczne i krajobrazowe., Data ustanowienia: 2017-02-21, Opis granicy: Drzewo położone w miejscowości Bielany na terenie prywatnym przy ul. Kańczuga 14 (działka nr 1490/1).
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) o wysokości 19 m i obwodzie 390 cm. Drzewo o okazałych rozmiarach przedstawiające wysokie walory przyrodnicze kulturowe historyczne i krajobrazowe., Data ustanowienia: 2017-02-21, Opis granicy: Drzewo położone w miejscowości Bielany na terenie prywatnym przy ul. Kańczuga 12 (działka nr 1492/9).
  • Pomnik przyrodyOpis: Tulipanowiec amerykański (Lirodendron tulipifera) o wysokości 18 m i obwodzie 292 cm. Drzewo o okazałych rozmiarach przedstawiające wysokie walory przyrodnicze kulturowe historyczne i krajobrazowe., Data ustanowienia: 2017-02-21, Opis granicy: Drzewo położone w miejscowości Kęty na terenie zielonym przy ul. Sobieskiego 19 (działka nr 4634/4).

Kęty - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w Kętach odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 3 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 16,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Kętach znajdowało się 9 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 28 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 26 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu oświęcimskiego.

  Powiat oświęcimski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Kętach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 3 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 2 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Kętach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 16,79 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  16,8
  Małopolskie
  64,9
  Cały kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Małopolskie
  3,0
  Polska
  5,0
 • 16,79 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Kęty
  16,8
  Małopolskie
  76,3
  Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Kęty
  0,0
  Województwo
  4,6
  Kraj
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  100,0
  Województwo
  117,5
  Cała Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 9 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 6 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Kętach w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 229,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  1 229,7 km
  woj. małopolskie
  599,5 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 2,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  2,8 km
  woj. małopolskie
  2,7 km
  Kraj
  5,3 km
 • 26 Liczba licencji na taksówki
 • 28 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Kęty przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 52droga krajowa nr 52(Bielsko-Biała - Kozy - Bujaków - Kobiernice - Kęty - Bulowice - Andrychów - Inwałd - Wadowice - Klecza Dolna - Barwałd Dolny - Barwałd Średni - Barwałd Górny - Kalwaria Zebrzydowska - Brody - Izdebnik - Biertowice - Krzywaczka - Głogoczów)
  • DW 948droga wojewódzka nr 948(Oświęcim - Skotnica - Grojec - Łęki - Bielany - Nowa Wieś - Kęty - Kobiernice - Porąbka - Międzybrodzie Bialskie - Międzybrodzie Żywieckie - Czernichów - Żywiec)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Kęty przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 117Linia kolejowa nr 117: Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Bielsko-Biała Główna [o znaczeniu drugorzędnym] (Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Kalwaria Zebrzydowska - Barwałd Górny - Barwałd Średni - Klecza Górna - Klecza Dolna - Wadowice - Chocznia - Chocznia Górna - Inwałd - Andrychów - Andrychów Górnica - Bulowice - Zamek Bulowicki -Kęty -Kęty Podlesie - Kozy Zagroda - Kozy - Krzemionki - Bielsko-Biała Wschód - Bielsko-Biała Główna)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Kętach istnieje 97 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 3 Maja

  os. 700-lecia

  ul. Adama Asnyka

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Ambrożego Grabowskiego

  ul. Bartosza Głowackiego

  os. Batalionów Chłopskich

  ul. Baściki

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Bukowa

  ul. Bulowska

  ul. Błonie

  os. Cegielniane

  ul. Cmentarna

  ul. Czajki

  os. Dębowe

  ul. Fabryczna

  ul. Fabryczna-Boczna

  ul. Franciszkańska

  ul. Graniczna

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Hutnika

  ul. Jagiellońska

  ul. Jana III Sobieskiego

  ul. Jana Kantego

  ul. Jana Kilińskiego

  al. Jana Pawła II

  ul. Juliusza Słowackiego

  os. Kamieniec

  ul. Kasoliki

  ul. Kazimierza Wielkiego

  ul. Klasztorna

  ul. Kleparz

  ul. Kleparz Boczna

  ul. Krakowska

  ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

  ul. Królowej Jadwigi

  ul. Krótka

  ul. Księcia Władysława Opolskiego

  ul. Kęckie Góry Południowe

  ul. Kęckie Góry Północne

  ul. Kępa Lewa

  ul. Kępa Prawa

  ul. Legionów

  os. Leśne

  ul. Ludowiki

  ul. Malinowa

  ul. Marii Dąbrowskiej

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Mieszka I

  os. Miodowe

  ul. Młodzieży Polskiej

  ul. Młynek

  os. Nad Sołą

  ul. Nieznanego Żołnierza

  ul. Ogrodowa

  ul. Partyzantów

  ul. Piastowska

  ul. Pogodna

  ul. Polna

  ul. Rajska

  Rondo Grupy Kęty

  Rondo NSZZ "Solidarność"

  Rondo Żołnierzy Wyklętych

  Rynek

  ul. Różana

  ul. Smoliki

  ul. Spacerowa

  ul. Stanisława Staszica

  ul. Stanisława Wyspiańskiego

  ul. Stawowa

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Szczepana

  ul. Szkolna

  ul. Szkotnia

  ul. Szpitalna

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  os. Tadeusza Kościuszki

  ul. Widok

  ul. Wiśniowa

  al. Wojska Polskiego

  os. Wrzosowe

  ul. Wszystkich Świętych

  ul. Władysława Reymonta

  os. Zachodnie

  ul. Zacisze

  ul. Zielona

  os. gen. Władysława Sikorskiego

  os. kard. Stefana Wyszyńskiego

  ul. ks. Jerzego Popiełuszki

  ul. ks. Stanisława Stojałowskiego

  os. płk. Stanisława Królickiego

  ul. płk. Stanisława Królickiego

  ul. Świętokrzyska

  ul. św. Maksymiliana Kolbe

  ul. Żwirki i Wigury