Jastrząb w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Jastrząb - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Jastrząb to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu szydłowieckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Jastrząb.
 • 1 174 Liczba mieszkańców
 • 200 m n.p.m Wysokość
 • 1427–1870, 2023 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 48 Numer kierunkowy
 • WSZ Tablice rejestracyjne
 • Andrzej Bracha Burmistrz miasta
Jastrząb na mapie
Identyfikatory
 • 20.947251.2467 Współrzędne GPS
 • 1430024 TERYT (TERC)
 • 0623988 SIMC
Herb miasta Jastrząb
Jastrząb herb

Jak Jastrząb wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Jastrząb na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Jastrząb wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Jastrząb plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
1Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
9Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
110Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
156Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
195Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
222Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
272Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
280Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
281Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
293Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
304Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
308Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
335Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
341Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
392Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
400Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
424Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
427Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
456Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
481Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
486Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
488Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce

Jastrząb - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
26-502Poczta Jastrząb

Jastrząb - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Jastrząb)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Jastrząb
(48) 628-48-60
(48) 628-48-61
Plac Niepodległości 5
26-502 Jastrząb

Jastrząb - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Jastrząb jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 174, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 24,9%.

  W 2022 roku na każdych 1000 mieszkańców Jastrząb przypadło 3,7 małżeństw. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,5% mieszkańców Jastrząb jest stanu wolnego, 55,4% żyje w małżeństwie, 5,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,9% to wdowy/wdowcy.

  W 2022 roku 36,7% zgonów w Jastrząb spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,9% zgonów w Jastrząb były nowotwory, a 7,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Jastrząb przypada 12.11 zgonów. Jest to więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  59,1% mieszkańców Jastrząb jest w wieku produkcyjnym, 24,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 16,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Jastrząb
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 174 Liczba mieszkańców
 • 604 Kobiety
 • 570 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Jastrząb w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Jastrząb w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Jastrząb w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Jastrząb
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Jastrząb,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Jastrząb,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Jastrząb,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,5% Kawalerowie/Panny
 • Jastrząb
  28,5%
  woj. mazowieckie
  30,0%
  Polska
  29,1%
 • 21,5% Kobiety
  (Panny)
 • 35,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,4% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  55,4%
  Województwo
  53,7%
  Cały kraj
  54,0%
 • 55,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,9% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,9%
  woj. mazowieckie
  8,1%
  Polska
  8,5%
 • 17,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  5,6%
  Województwo
  7,7%
  Polska
  7,6%
 • 5,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • Jastrząb
  0,6%
  Województwo
  0,5%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Jastrząb
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Jastrząb w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  3,7
  woj. mazowieckie
  4,3
  Polska
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Jastrząb
  1,4
  Województwo
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • Statystyki urodzeń w Jastrząb w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 7,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,0
  Mazowieckie
  9,1
  Cała Polska
  8,1
 • 35,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  35,4
  Województwo
  38,1
  Kraj
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 43 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 43
 • 89 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 89
 • 80 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 80
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 416 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 370 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 467 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 416 g
  Województwo
  3 386 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 31 Waga 4000g - 4499g
 • 31
 • 87 Waga 3500g - 3999g
 • 87
 • 132 Waga 3000g - 3499g
 • 132
 • 32 Waga 2500g - 2999g
 • 32
 • 5 Waga 2000g - 2499g
 • 5
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1,30 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,30
  Województwo
  1,33
  Kraj
  1,26
 • 0,67 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,67
  Województwo
  0,65
  Kraj
  0,61
 • 0,59 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,59
  Województwo
  0,80
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Jastrząb w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 12,1 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  12,1
  Województwo
  11,4
  Cały kraj
  11,9
 • 169,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  169,0
  woj. mazowieckie
  124,6
  Polska
  147,0
 • 3,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  3,4
  woj. mazowieckie
  3,1
  Cały kraj
  3,8
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,6
  woj. mazowieckie
  2,8
  Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  1,5
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie szydłowieckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  36,7%
  woj. mazowieckie
  28,7%
  Kraj
  36,0%
 • 20,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Jastrząb
  20,9%
  woj. mazowieckie
  23,5%
  Cała Polska
  23,6%
 • 7,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  7,4%
  Województwo
  7,7%
  Cały kraj
  6,7%
 • 25 Zgony spowodowane COVID-19
 • 16,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  16,6
  Cały kraj
  15,8
 • 59,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  59,3
  Kraj
  70,6
 • 277,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Jastrząb
  277,4
  Mazowieckie
  266,8
  Cały kraj
  280,1
 • 240,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  240,9
  Kraj
  253,9
 • 486,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 530,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 441,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Jastrząb
  486,1
  Mazowieckie
  326,2
  Cała Polska
  426,2
 • 58,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 0,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 117,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  58,3
  Mazowieckie
  46,3
  Polska
  62,9
 • 5,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  5,3
  Województwo
  33,8
  Cała Polska
  33,8
 • 15,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  15,8
  woj. mazowieckie
  6,3
  Polska
  7,0
 • 1,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,3%
  woj. mazowieckie
  0,6%
  Kraj
  0,6%

Jastrząb - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Jastrząb oddano do użytku 5 mieszkań.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Jastrząb to 5,40 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Jastrząb to 181,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.





  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu szydłowieckiego.

  Powiat szydłowiecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Jastrząb
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 5 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 27 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,40 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,40
  woj. mazowieckie
  3,70
  Cała Polska
  3,89
 • 906 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 181,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  181,2 m2
  Województwo
  89,2 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Jastrząb - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Jastrząb na 1000 mieszkańców pracuje 112osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Jastrząb wynosiło w 2023 roku 24,2% (24,2% wśród kobiet i 24,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Jastrząb wynosiło 5 271,91 PLN, co odpowiada 78.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  19,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Jastrząb pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 26,1% w przemyśle i budownictwie, a 15,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Jastrząb
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 112 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  112,0
  Mazowieckie
  318,0
  Kraj
  259,0
 • 25,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 27,3% Kobiety
 • 23,2% Mężczyźni
 • Miasto
  24,2%
  woj. mazowieckie
  4,1%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Jastrząb w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Jastrząb w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Jastrząb w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Jastrząb
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 643 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 272 PLN
  woj. mazowieckie
  7 913 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Jastrząb w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Jastrząb
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 19,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 15,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 23,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 26,1% Przemysł i budownictwo
 • 15,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 38,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 38,1% Pozostałe
 • 53,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 20,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Jastrząb w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 24,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 23,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 25,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,1% W wieku produkcyjnym
 • 54,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 16,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 22,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 10,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Jastrząb, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  69,2
  Mazowieckie
  71,5
  Cały kraj
  69,0
 • 28,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  28,1
  Województwo
  38,1
  Polska
  38,2
 • 68,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Jastrząb
  68,5
  Województwo
  113,9
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 63,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 50,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 50,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 50,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 50,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Jastrząb - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Jastrząb w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 140 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 111 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 17 nowych podmiotów, a 16 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (22) podmiotów zarejestrowano w roku 2022, a najmniej (3) w roku 2014. W tym samym okresie najwięcej (16) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2023 roku, najmniej (2) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Jastrząb najwięcej (6) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (131) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  33,6% (47) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało przemysł i budownictwo, natomiast 66,4% (93) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Jastrząb najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (42.3%) oraz Przetwórstwo przemysłowe (15.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 140 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 47 Przemysł i budownictwo
 • 93 Pozostała działalność
 • 17 Podmioty nowo zarejestrowane w Jastrząb w 2023 roku
 • 16 Podmioty wyrejestrowane w Jastrząb w 2023 roku
 • 111 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 131 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 131
 • 7 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 7
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 140 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 140
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 10 Spółki handlowe ogółem
 • 10
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 6  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 6
 • 4 Spółki cywilne ogółem
 • 4
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 111 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 47 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 47
 • 17 Przetwórstwo przemysłowe
 • 17
 • 17 Budownictwo
 • 17
 • 7 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 7
 • 5 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 5
 • 4 Pozostała działalność
 • 4
 • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 3
 • 3 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 3
 • 3 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 3
 • 3 Transport i gospodarka magazynowa
 • 3
 • 2 Edukacja
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Jastrząb - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Jastrząb stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 14 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,26 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Jastrząb wynosi 67,90% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Jastrząb najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,58 (wykrywalność 66%) oraz przeciwko mieniu - 4,44 (wykrywalność 35%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,17 (96%), o charakterze gospodarczym - 1,85 (32%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,18 (71%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Jastrząb
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Jastrząb.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Jastrząb, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 14 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 14
 • 9 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 9
 • 2 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 2
 • 3 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 3
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 5 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 5
 • 12,26 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Jastrząb
  12,26
  Województwo
  23,30
  Kraj
  22,81
 • 7,58 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,58
  Województwo
  14,84
  Cała Polska
  12,98
 • 1,85 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Jastrząb
  1,85
  woj. mazowieckie
  5,93
  Cała Polska
  6,99
 • 2,17 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Jastrząb
  2,17
  Województwo
  1,76
  Cały kraj
  1,82
 • 0,18 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,18
  Województwo
  0,29
  Kraj
  0,35
 • 4,44 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,44
  Mazowieckie
  13,04
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Jastrząb, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Jastrząb
  68%
  Województwo
  63%
  Cały kraj
  71%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Jastrząb
  66%
  Mazowieckie
  55%
  Cały kraj
  63%
 • 33% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  33%
  Mazowieckie
  69%
  Cały kraj
  75%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Jastrząb
  96%
  woj. mazowieckie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  71%
  woj. mazowieckie
  87%
  Kraj
  88%
 • 36% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  36%
  Mazowieckie
  42%
  Kraj
  51%

Jastrząb - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 20,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,3% mieszkańców Jastrząb, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 15,7% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Jastrząb mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Jastrząb największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,1%) oraz zasadnicze zawodowe (19,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,8%) oraz średnie zawodowe (24,0%).

 • 17,6% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  17,6%
  Mazowieckie
  33,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 23,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  34,0%
  woj. mazowieckie
  34,6%
  Cały kraj
  35,2%
 • 35,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Jastrząb
  2,6%
  woj. mazowieckie
  3,4%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 0,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,9%
  Województwo
  13,0%
  Kraj
  11,9%
 • 14,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  20,5%
  woj. mazowieckie
  18,2%
  Cały kraj
  20,0%
 • 17,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  26,3%
  Województwo
  15,3%
  Polska
  21,2%
 • 19,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  2,9%
  woj. mazowieckie
  2,8%
  Cały kraj
  3,0%
 • 1,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 15,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  15,7%
  Mazowieckie
  10,7%
  Polska
  12,3%
 • 17,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,5%
  woj. mazowieckie
  3,1%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
  •  
  • Lista szkół podstawowych w Jastrząb(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

  •   Kliknij przycisk
   przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Jastrząb aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
   Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki (Tadeusz Kościuszko)
   Publiczna
   48 624-80-04
   48 628-40-04
   ul. T. Kościuszki 51b
   26-502 Jastrząb
   12194-

  Jastrząb - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

  • Kultura i rekreacja w Jastrząb
   (Źródło: GUS, 2022)

  • Według danych z 2022 w Jastrząb działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 15 749 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

   Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 15 040 wolumenów.

   Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
   • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 13
   • dostępne dla czytelników: 7
   • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
   • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
   • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1




   Według danych z 2016 w Jastrząb działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 88 członków. Zarejestrowano 103 ćwiczących (mężczyźni: 88, kobiety: 15, chłopcy do lat 18: 52, dziewczęta do lat 18: 15). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (5).

   Ćwiczący w klubach sportowych w Jastrząb w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  • Zabytki w Jastrząb
   (Źródło: NID, 15.XII.2017)

  • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Jastrząb znajdują się 2 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
  • Interaktywna mapa zabytków w Jastrząb
   Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
   • Inny budynek mieszkalny (data nieznana)dnia 1985-06-08, wykaz dokumentów: 307/A/85 z 1985-06-08
   • Kościół z pocz. XX w.dnia 1998-12-31, wykaz dokumentów: 554/A/98.12.31 z 1998-12-31
  • Formy ochrony przyrody w Jastrząb
   (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

  • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Jastrząb znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
  • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Jastrząb
   Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1991-03-02

  Jastrząb - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

  • Transport i komunikacja w pigułce
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 11 wypadków drogowych w Jastrząb odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 14 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 1 027,1 wypadków (więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

   W 2022 roku w Jastrząb znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

   Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu szydłowieckiego.

   Powiat szydłowiecki - dane o pojazdach
  • Wypadki drogowe w Jastrząb
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

  • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
  • 11 Wypadki drogowe
   (lata 2010 - 2022)
  • 0 Ofiary śmiertelne
   (lata 2010 - 2022)
  • 14 Ranni
   (lata 2010 - 2022)
  • 3 Lekko ranni
  • 11 Ciężko ranni
  • Wypadki drogowe w Jastrząb w latach 2010 - 2022,
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
  • 1 027,08 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
   (lata 2010 - 2022)
  • Miasto
   1 027,1
   woj. mazowieckie
   956,2
   Kraj
   1 100,9
  • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
   (lata 2010 - 2022)
  • Miasto
   0,0
   Mazowieckie
   117,8
   Polska
   104,4
  • 1 307,19 Ranni na 100 tys. ludności
   (lata 2010 - 2022)
  • Tutaj
   1 307,2
   Mazowieckie
   1 130,3
   Kraj
   1 327,3
  • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
   (lata 2010 - 2022)
  • Miasto
   0,0
   Mazowieckie
   12,3
   Polska
   9,5
  • 127,27 Ranni na 100 wypadków
   (lata 2010 - 2022)
  • Miasto
   127,3
   woj. mazowieckie
   118,2
   Cała Polska
   120,6
  • Drogi publiczne

  • Przez miasto Jastrząb przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
   • DW 727droga wojewódzka nr 727(Klwów - Kadź - Dobra Wola - Przystałowice Duże - Sady-Kolonia - Sady - Wola Więcierzowa - Gliniec - Janików - Skrzyńsko - Przysucha - Ruszkowice - Borkowice - Radestów - Ninków - Wandów - Rzuców - Chlewiska - Pawłów - Szydłowiec - Szydłówek - Śmiłów - Jastrząb - Lipienice Dolne - Lipienice Górne - Wierzbica)
  • Linie kolejowe

  • Przez miasto Jastrząb nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
   • LK 8Linia kolejowa nr 8: Warszawa Zachodnia - Kraków Główny [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Warszawa Zachodnia - Warszawa Aleje Jerozolimskie - Warszawa Rakowiec - Warszawa Żwirki i Wigury - Warszawa Służewiec - Warszawa Okęcie - Warszawa Dawidy - Warszawa Jeziorki - Nowa Iwiczna - Piaseczno - Zalesie Górne - Ustanówek - Czachówek Górny - Czachówek Południowy - Sułkowice - Chynów - Krężel - Michalczew - Gośniewice - Warka - Grabów nad Pilicą - Strzyżyna - Dobieszyn - Kruszyna - Wola Bierwiecka - Bartodzieje - Lesiów - Radom - Radom Południowy - Rożki - Ruda Wielka - Wola Lipieniecka - Jastrząb - Gąsawy Plebańskie - Szydłowiec - Lipowe Pole - Skarżysko Kamienna Północ - Skarżysko-Kamienna - Skarżysko Zachodnie - Suchedniów Północny - Suchedniów - Berezów - Łączna - Ostojów - Lekomin - Zagnańsk - Tumlin - Kostomłoty - Kielce Piaski - Kielce - Kielce Białogon - Słowik Przystanek - Sitkówka Nowiny - Radkowice - Wolica - Sobków - Miąsowa - Podchojny - Jędrzejów - Potok - Krzcięcice - Sędziszów - Gniewięcin - Klimontów - Kozłów - Kamionka Z - Tunel - Dziadówki - Miechów - Kamieńczyce - Szczepanowice - Smroków - Słomniki - Słomniki Miasto - Niedźwiedź - Goszcza - Łuczyce - Baranówka - Zastów - Zesławice - Kraków Batowice - Kraków Główny Osobowy)
   • LK 22Linia kolejowa nr 22: Tomaszów Mazowiecki - Radom [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Tomaszów Mazowiecki - Tomaszów Mazowiecki Białobrzegi - Brzustów - Antoniów - Dęba Opoczyńska - Radzice - Radzice Przystanek - Drzewica - Bieliny Opoczyńskie - Zygmuntów - Smogorzów Przysuski - Przysucha - Skrzynno - Wieniawa - Podbór - Chronów - Wolanów - Kończyce Radomskie - Radom Krychnowice - Radom Potkanów - Radom)
   • LK 25Linia kolejowa nr 25: Łódź Kaliska - Dębica [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Łódź Kaliska - Łódź Kaliska Towarowa - Łódź Pabianicka - Łódź Chojny - Łódź Olechów Wschód - Łódź Olechów - Bedoń - Justynów - Gałkówek - Żakowice Południowe - Mikołajów - Wykno - Zaosie - Skrzynki - Tomaszów Mazowiecki - Jeleń - Bratków - Szadkowice - Słomianka - Opoczno - Sitowa - Petrykozy - Ruda Białaczowska - Nałęcz - Kornica - Końskie - Wąsosz Konecki - Czarniecka Góra - Stąporków - Wólka Plebańska - Sołtyków - Gilów - Bliżyn - Brzask - Skarżysko Milica - Skarżysko-Kamienna - Skarżysko Kościelne - Grzybowa Góra - Marcinków - Wąchock - Starachowice - Starachowice Wschodnie - Starachowice Michałów - Styków Iłżecki - Brody Iłżeckie - Staw Kunowski - Kunów - Boksycka - Ostrowiec Świętokrzyski - Bodzechów - Brzustowa Opatowska - Ćmielów - Drygulec - Ożarów Cementownia - Jasice - Jakubowice - Stary Garbów - Dwikozy - Metan - Sandomierz - Wielowieś - Sobów - Tarnobrzeg - Ocice - Chmielów koło Tarnobrzega - Dąbrowica Małopolska - Skopanie - Baranów Sandomierski - Padew - Jaślany - Tuszów Narodowy - Chorzelów - Mielec - Rzochów - Rzemień - Przecław Tuszyma - Dąbie koło Dębicy - Pustków - Kochanówka Pustków - Pustynia - Dębica Towarowa - Dębica)