Radymno w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Radymno - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Radymno to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa podkarpackiego, powiatu jarosławskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Radymno.
 • 4 984 Liczba mieszkańców
 • 13,6 km² Powierzchnia
 • 365,9 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 202,5 m n.p.m Wysokość
 • 1366 Data założenia
 • 1431 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 16 Numer kierunkowy
 • RJA Tablice rejestracyjne
 • Mieczysław Józef Piziurny Burmistrz miasta
Radymno na mapie
Identyfikatory
 • 22.824049.9471 Współrzędne GPS
 • 1804021 TERYT (TERC)
 • 0972594 SIMC
Herb miasta Radymno
Radymno herb

Jak Radymno wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Radymno na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Radymno wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Radymno plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
19Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
69Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
74Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
85Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
96Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
114Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
129Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
131Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
148Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
155Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
174Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
199Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
270Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
282Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
294Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
306Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
317Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
332Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
344Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
366Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
370Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
396Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
397Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych

Radymno - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
37-550Poczta Radymno
37-550Skrytki Pocztowe Poczta Radymno

Radymno - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Radymnie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Jarosławiu (podlega pod: ZUS Oddział w Rzeszowie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Słowackiego 21
37-500 Jarosław
Urząd Miasta Radymno
(16) 628-24-17
(16) 628-24-17
ul. Lwowska 20
37-550 Radymno

Radymno - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Radymno jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 984, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 12,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Radymna zawarli w 2022 roku 11 małżeństw, co odpowiada 2,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,0% mieszkańców Radymna jest stanu wolnego, 56,4% żyje w małżeństwie, 5,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,0% to wdowy/wdowcy.

  Radymno ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -1. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,20 na 1000 mieszkańców Radymna. W 2022 roku urodziło się 46 dzieci, w tym 47,8% dziewczynek i 52,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 305 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,73 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 50,2% zgonów w Radymnie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,0% zgonów w Radymnie były nowotwory, a 4,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Radymna przypada 9.31 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 25 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 67 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Radymna -42. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  61,0% mieszkańców Radymna jest w wieku produkcyjnym, 17,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Radymna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 4 984 Liczba mieszkańców
 • 2 533 Kobiety
 • 2 451 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Radymnie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Radymnie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Radymnie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Radymna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  42,2 lat
  Podkarpackie
  41,6 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 43,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Radymno, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Radymna
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Radymno,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Radymno,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Radymno,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,0% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  30,0%
  Podkarpackie
  29,4%
  Kraj
  29,1%
 • 25,0% Kobiety
  (Panny)
 • 35,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,4% Żonaci/Zamężne
 • Radymno
  56,4%
  Województwo
  57,0%
  Polska
  54,0%
 • 56,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,0% Wdowcy/Wdowy
 • Radymno
  8,1%
  Podkarpackie
  8,0%
  Cały kraj
  8,5%
 • 13,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Radymno
  5,2%
  woj. podkarpackie
  5,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 5,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Miasto
  0,3%
  woj. podkarpackie
  0,6%
  Kraj
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Radymnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Radymnie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Radymno
  2,2
  Podkarpackie
  4,0
  Cała Polska
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Radymno
  1,1
  Podkarpackie
  1,2
  Polska
  1,6
 • 11 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Radymnie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Radymnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -1 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -1 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 0 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,20 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -0,2
  Województwo
  -2,5
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Radymnie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Radymnie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Radymnie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Radymnie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 46 Urodzenia żywe
 • 22 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 24 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,8%
  52,2%
 • 9,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  9,1
  Podkarpackie
  8,1
  Kraj
  8,1
 • 34,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  34,0
  Województwo
  35,1
  Cały kraj
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 36 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 36
 • 88 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 88
 • 71 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 71
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 305 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 232 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 371 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 305 g
  woj. podkarpackie
  3 312 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 61 Waga 4000g - 4499g
 • 61
 • 278 Waga 3500g - 3999g
 • 278
 • 338 Waga 3000g - 3499g
 • 338
 • 148 Waga 2500g - 2999g
 • 148
 • 52 Waga 2000g - 2499g
 • 52
 • 18 Waga 1500g - 1999g
 • 18
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,22 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,22
  Województwo
  1,25
  Cały kraj
  1,26
 • 0,57 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,57
  woj. podkarpackie
  0,60
  Cały kraj
  0,61
 • 0,73 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Radymno
  0,73
  Podkarpackie
  0,77
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Radymnie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 47 Zgony
 • 23 Kobiety
  (Zgony)
 • 24 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,9%
  51,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,3 Zgony na 1000 ludności
 • Radymno
  9,3
  Podkarpackie
  10,5
  Cały kraj
  11,9
 • 136,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  136,8
  Województwo
  130,5
  Polska
  147,0
 • 3,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Radymno
  3,3
  woj. podkarpackie
  3,9
  Kraj
  3,8
 • 2,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,4
  woj. podkarpackie
  2,6
  Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  1,1
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie jarosławskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 50,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Radymno
  50,2%
  woj. podkarpackie
  44,0%
  Cały kraj
  36,0%
 • 21,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  21,0%
  woj. podkarpackie
  21,3%
  Cały kraj
  23,6%
 • 4,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Radymno
  4,4%
  woj. podkarpackie
  6,4%
  Cały kraj
  6,7%
 • 101 Zgony spowodowane COVID-19
 • 18,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  18,0
  Cała Polska
  15,8
 • 68,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podkarpackie
  68,8
  Kraj
  70,6
 • 223,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  223,7
  Województwo
  224,0
  Cały kraj
  280,1
 • 198,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  198,8
  Polska
  253,9
 • 534,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 556,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 510,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Radymno
  534,0
  Podkarpackie
  463,9
  Kraj
  426,2
 • 75,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 25,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 119,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  75,5
  Województwo
  72,9
  Polska
  62,9
 • 23,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  23,4
  woj. podkarpackie
  25,5
  Cała Polska
  33,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Radymno
  0,0
  Podkarpackie
  4,8
  Cały kraj
  7,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,0%
  woj. podkarpackie
  0,5%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 25 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 10 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 67 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 33 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 34 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -43 Saldo migracji
 • -24 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -19 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -42 Saldo migracji wewnętrznych
 • -23 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -19 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Radymnie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Radymnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Radymno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Radymno - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Radymnie oddano do użytku 5 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,00 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Radymnie to 1 747 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 348 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Radymnie to 5,80 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Radymnie to 131,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,71% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,25% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,53% mieszkań posiada łazienkę, 82,94% korzysta z centralnego ogrzewania, a 85,23% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu jarosławskiego.

  Powiat jarosławski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Radymnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 747 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 348,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Radymno
  348,10
  woj. podkarpackie
  342,90
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 75,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Radymno
  75,60 m2
  Województwo
  84,50 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 26,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Radymno
  26,30 m2
  Podkarpackie
  29,00 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,02 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,02
  Podkarpackie
  4,24
  Kraj
  3,83
 • 2,87 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,87
  Podkarpackie
  2,92
  Cały kraj
  2,42
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Radymno
  0,71
  Podkarpackie
  0,69
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Radymnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 5 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,00 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Radymno
  1,00
  woj. podkarpackie
  5,39
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 29 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,80 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Radymno
  5,80
  Województwo
  4,42
  Polska
  3,89
 • 5,78 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,78
  woj. podkarpackie
  23,86
  Cała Polska
  24,56
 • 659 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 131,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Radymno
  131,8 m2
  woj. podkarpackie
  105,7 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,13 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,13 m2
  Podkarpackie
  0,57 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Radymnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  97,71%
  woj. podkarpackie
  97,52%
  Kraj
  97,75%
 • 93,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  93,25%
  Województwo
  94,28%
  Cały kraj
  95,18%
 • 91,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Radymno
  91,53%
  Podkarpackie
  92,88%
  Polska
  93,75%
 • 82,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Radymno
  82,94%
  Województwo
  84,55%
  Cały kraj
  85,83%
 • 85,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Radymno
  85,23%
  woj. podkarpackie
  78,45%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Radymno - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Radymnie na 1000 mieszkańców pracuje 193osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 47,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Radymnie wynosiło w 2023 roku 10,6% (10,6% wśród kobiet i 10,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Radymnie wynosiło 5 308,03 PLN, co odpowiada 79.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Radymna 546 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 279 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -267.

  20,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Radymna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 32,0% w przemyśle i budownictwie, a 15,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Radymnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 193 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  193,0
  woj. podkarpackie
  224,0
  Cały kraj
  259,0
 • 12,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 14,7% Kobiety
 • 11,0% Mężczyźni
 • Tutaj
  10,6%
  Podkarpackie
  8,6%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Radymnie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Radymnie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Radymnie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Radymnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 927 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 308 PLN
  Podkarpackie
  5 663 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Radymnie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Radymnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 546 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 279 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -267 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,51 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Radymnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 20,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 18,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 23,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 32,0% Przemysł i budownictwo
 • 20,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 44,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 30,2% Pozostałe
 • 42,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 17,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Radymnie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Radymnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 979 Pracujący ogółem
 • 468 Kobiety
 • 511 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Radymnie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,0% W wieku produkcyjnym
 • 55,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Radymno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  64,1
  Województwo
  64,6
  Cały kraj
  69,0
 • 35,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Radymno
  35,8
  woj. podkarpackie
  34,8
  Polska
  38,2
 • 126,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  126,3
  woj. podkarpackie
  116,6
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 58,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Radymno - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Radymnie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 478 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 331 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 37 nowych podmiotów, a 21 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (51) podmiotów zarejestrowano w roku 2021, a najmniej (32) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (51) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2012 roku, najmniej (11) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Radymnie najwięcej (37) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (453) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,4% (2) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 19,7% (94) podmiotów, a 79,9% (382) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Radymnie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (31.1%) oraz Budownictwo (14.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 478 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 94 Przemysł i budownictwo
 • 382 Pozostała działalność
 • 37 Podmioty nowo zarejestrowane w Radymnie w 2023 roku
 • 21 Podmioty wyrejestrowane w Radymnie w 2023 roku
 • 331 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 453 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 453
 • 20 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 20
 • 5 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 5
 • 478 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 478
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 43 Spółki handlowe ogółem
 • 43
 • 7  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 7
 • 37  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 37
 • 6    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6
 • 29 Spółki cywilne ogółem
 • 29
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 331 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 103 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 103
 • 49 Budownictwo
 • 49
 • 35 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 35
 • 25 Pozostała działalność
 • 25
 • 24 Transport i gospodarka magazynowa
 • 24
 • 21 Przetwórstwo przemysłowe
 • 21
 • 15 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 15
 • 12 Informacja i komunikacja
 • 12
 • 11 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 11
 • 10 Edukacja
 • 10
 • 8 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 8
 • 7 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 7
 • 5 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 5
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Radymno - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Radymnie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 45 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 8,91 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Radymnie wynosi 73,90% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Radymna najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 3,85 (wykrywalność 45%) oraz o charakterze kryminalnym - 4,74 (wykrywalność 73%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,61 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,04 (49%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,29 (91%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Radymnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Radymna.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Radymno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 45
 • 24 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 24
 • 10 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 10
 • 8 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 8
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 19 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 19
 • 8,91 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Radymno
  8,91
  Podkarpackie
  12,93
  Kraj
  22,81
 • 4,74 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Radymno
  4,74
  woj. podkarpackie
  6,81
  Kraj
  12,98
 • 2,04 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Radymno
  2,04
  Podkarpackie
  3,93
  Cała Polska
  6,99
 • 1,61 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,61
  Województwo
  1,47
  Polska
  1,82
 • 0,29 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Radymno
  0,29
  woj. podkarpackie
  0,32
  Kraj
  0,35
 • 3,85 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,85
  woj. podkarpackie
  6,46
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Radymno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Radymno
  74%
  Województwo
  68%
  Polska
  71%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  73%
  Województwo
  66%
  Kraj
  63%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Radymno
  49%
  woj. podkarpackie
  56%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Radymno
  99%
  woj. podkarpackie
  99%
  Polska
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  91%
  Podkarpackie
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  46%
  Województwo
  48%
  Cały kraj
  51%

Radymno - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Radymna wyniosła w 2022 roku 33,0 mln złotych, co daje 6,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 18.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Radymna - 27.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (13.5%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,6 mln złotych, czyli 13,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Radymna wyniosła w 2022 roku 34,2 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 20.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (31.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (19.2%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (13.6%). W budżecie Radymna wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (17,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 51,3 złotych na mieszkańca (0,8%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 11,9%.
 • Wydatki budżetu w Radymnie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Radymna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Radymno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Radymna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  15,9 mln

  2,9 tys(100%)

  19,2 mln

  3,6 tys(100%)

  21,1 mln

  3,9 tys(100%)

  32,9 mln

  6,2 tys(100%)

  25,4 mln

  4,8 tys(100%)

  27,7 mln

  5,4 tys(100%)

  28,1 mln

  5,5 tys(100%)

  33,0 mln

  6,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,6 mln

  1,2 tys(41.4%)

  6,6 mln

  1,2 tys(34.6%)

  6,1 mln

  1,1 tys(28.8%)

  6,1 mln

  1,2 tys(18.7%)

  6,6 mln

  1,3 tys(26.1%)

  6,6 mln

  1,3 tys(23.7%)

  7,3 mln

  1,4 tys(26%)

  9,0 mln

  1,8 tys(27.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,5 mln

  888(13.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,3 mln

  244(8.2%)

  1,8 mln

  335(9.4%)

  2,3 mln

  422(10.7%)

  11,3 mln

  2,1 tys(34.3%)

  2,4 mln

  453(9.4%)

  3,7 mln

  713(13.4%)

  3,2 mln

  629(11.5%)

  3,5 mln

  694(10.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,3 mln

  429(14.5%)

  2,4 mln

  453(12.6%)

  3,8 mln

  707(17.9%)

  2,6 mln

  494(8%)

  2,6 mln

  498(10.3%)

  2,5 mln

  477(9%)

  2,8 mln

  543(9.9%)

  3,4 mln

  675(10.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,3 mln

  614(20.7%)

  5,9 mln

  1,1 tys(30.6%)

  1,3 mln

  241(6.1%)

  1,6 mln

  302(4.9%)

  2,1 mln

  392(8.1%)

  1,8 mln

  337(6.3%)

  2,1 mln

  399(7.3%)

  2,7 mln

  545(8.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  693,5 tys

  129(4.4%)

  669,2 tys

  125(3.5%)

  558,6 tys

  105(2.6%)

  805,8 tys

  152(2.4%)

  506,7 tys

  96,1(2%)

  3,1 mln

  587(11%)

  3,1 mln

  595(10.9%)

  2,0 mln

  395(6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  153,6 tys

  28,6(1%)

  230,2 tys

  43,0(1.2%)

  135,5 tys

  25,4(0.6%)

  303,1 tys

  57,0(0.9%)

  151,3 tys

  28,7(0.6%)

  262,2 tys

  50,3(0.9%)

  372,5 tys

  72,3(1.3%)

  738,4 tys

  147(2.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  428,1 tys

  79,8(2.7%)

  536,0 tys

  100(2.8%)

  571,8 tys

  107(2.7%)

  3,2 mln

  600(9.7%)

  2,2 mln

  410(8.5%)

  576,8 tys

  111(2.1%)

  630,5 tys

  122(2.2%)

  683,9 tys

  136(2.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  423,3 tys

  78,9(2.7%)

  315,1 tys

  58,8(1.6%)

  250,7 tys

  47,0(1.2%)

  366,2 tys

  68,9(1.1%)

  1,6 mln

  298(6.2%)

  986,0 tys

  189(3.6%)

  312,6 tys

  60,6(1.1%)

  562,5 tys

  112(1.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  79,9 tys

  14,9(0.5%)

  123,2 tys

  23,0(0.6%)

  182,0 tys

  34,1(0.9%)

  169,7 tys

  31,9(0.5%)

  146,8 tys

  27,8(0.6%)

  154,9 tys

  29,7(0.6%)

  217,3 tys

  42,2(0.8%)

  380,4 tys

  75,8(1.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  234,7 tys

  43,7(1.5%)

  177,1 tys

  33,0(0.9%)

  188,2 tys

  35,3(0.9%)

  160,2 tys

  30,2(0.5%)

  174,3 tys

  33,1(0.7%)

  169,8 tys

  32,6(0.6%)

  168,0 tys

  32,6(0.6%)

  262,0 tys

  52,2(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  123,2 tys

  23,0(0.8%)

  123,8 tys

  23,1(0.6%)

  112,2 tys

  21,0(0.5%)

  109,2 tys

  20,5(0.3%)

  94,8 tys

  18,0(0.4%)

  110,7 tys

  21,2(0.4%)

  151,2 tys

  29,3(0.5%)

  199,6 tys

  39,8(0.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  41,1 tys

  7,7(0.3%)

  40,9 tys

  7,6(0.2%)

  164,1 tys

  30,8(0.8%)

  278,7 tys

  52,5(0.8%)

  159,3 tys

  30,2(0.6%)

  136,2 tys

  26,1(0.5%)

  170,6 tys

  33,1(0.6%)

  180,9 tys

  36,0(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  41,5 tys

  7,7(0.3%)

  32,0 tys

  6,0(0.2%)

  17,8 tys

  3,3(0.1%)

  37,2 tys

  7,0(0.1%)

  113,0 tys

  21,4(0.4%)

  78,3 tys

  15,0(0.3%)

  53,9 tys

  10,5(0.2%)

  119,0 tys

  23,7(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  69,1 tys

  12,9(0.4%)

  69,3 tys

  12,9(0.4%)

  80,4 tys

  15,1(0.4%)

  158,9 tys

  29,9(0.5%)

  96,2 tys

  18,2(0.4%)

  250,6 tys

  48,1(0.9%)

  230,3 tys

  44,7(0.8%)

  111,8 tys

  22,3(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  91,7 tys

  17,1(0.6%)

  50,9 tys

  9,5(0.3%)

  105,2 tys

  19,7(0.5%)

  149,9 tys

  28,2(0.5%)

  143,5 tys

  27,2(0.6%)

  175,3 tys

  33,6(0.6%)

  191,6 tys

  37,2(0.7%)

  21,8 tys

  4,3(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  34,3 tys

  6,4(0.2%)

  4,5 tys

  0,8(0%)

  1,7 tys

  0,3(0%)

  64,2 tys

  12,1(0.2%)

  36,3 tys

  6,9(0.1%)

  30,7 tys

  5,9(0.1%)

  1,7 tys

  0,3(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  80,5 tys

  15,0(0.4%)

  79,0 tys

  14,8(0.4%)

  79,0 tys

  14,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Radymnie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Radymna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Radymno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Radymna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  15,7 mln

  2,9 tys(100%)

  19,6 mln

  3,7 tys(100%)

  21,3 mln

  4,0 tys(100%)

  29,2 mln

  5,5 tys(100%)

  30,1 mln

  5,7 tys(100%)

  28,0 mln

  5,4 tys(100%)

  28,7 mln

  5,6 tys(100%)

  34,2 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,2 mln

  1,2 tys(39.3%)

  6,3 mln

  1,2 tys(32%)

  6,2 mln

  1,2 tys(29.1%)

  6,5 mln

  1,2 tys(22.3%)

  6,9 mln

  1,3 tys(23%)

  7,1 mln

  1,4 tys(25.3%)

  8,1 mln

  1,6 tys(28.2%)

  10,8 mln

  2,2 tys(31.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  3,7 mln

  698(23.8%)

  4,2 mln

  785(21.5%)

  4,5 mln

  843(21.1%)

  4,9 mln

  927(16.9%)

  5,8 mln

  1,1 tys(19.3%)

  6,9 mln

  1,3 tys(24.5%)

  7,7 mln

  1,5 tys(26.9%)

  6,6 mln

  1,3 tys(19.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,6 mln

  926(13.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,2 mln

  221(7.5%)

  1,6 mln

  297(8.1%)

  1,3 mln

  251(6.3%)

  6,9 mln

  1,3 tys(23.7%)

  2,2 mln

  408(7.1%)

  1,7 mln

  331(6.2%)

  1,8 mln

  346(6.2%)

  2,2 mln

  433(6.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,6 mln

  485(16.5%)

  5,2 mln

  967(26.4%)

  639,4 tys

  120(3%)

  1,3 mln

  238(4.3%)

  1,2 mln

  228(4%)

  1,1 mln

  215(4%)

  1,7 mln

  331(5.9%)

  1,9 mln

  375(5.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,0 mln

  192(6.6%)

  1,1 mln

  214(5.9%)

  996,1 tys

  187(4.7%)

  768,3 tys

  145(2.6%)

  711,1 tys

  135(2.4%)

  769,6 tys

  148(2.7%)

  948,7 tys

  184(3.3%)

  1,1 mln

  222(3.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  658,8 tys

  123(4.2%)

  963,5 tys

  180(4.9%)

  846,7 tys

  159(4%)

  891,4 tys

  168(3.1%)

  3,8 mln

  720(12.6%)

  1,3 mln

  242(4.5%)

  889,4 tys

  173(3.1%)

  1,0 mln

  203(3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  28,0 tys

  5,2(0.2%)

  59,8 tys

  11,2(0.3%)

  60,0 tys

  11,2(0.3%)

  187,9 tys

  35,4(0.6%)

  1,6 mln

  303(5.3%)

  1,6 mln

  308(5.7%)

  64,4 tys

  12,5(0.2%)

  922,1 tys

  184(2.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  90,2 tys

  16,8(0.6%)

  59,8 tys

  11,2(0.3%)

  1,3 mln

  239(6%)

  238,4 tys

  44,9(0.8%)

  73,8 tys

  14,0(0.2%)

  98,2 tys

  18,8(0.4%)

  78,7 tys

  15,3(0.3%)

  236,8 tys

  47,2(0.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  32,1 tys

  6,0(0.2%)

  32,4 tys

  6,0(0.2%)

  66,3 tys

  12,4(0.3%)

  91,2 tys

  17,2(0.3%)

  128,8 tys

  24,4(0.4%)

  106,4 tys

  20,4(0.4%)

  104,8 tys

  20,3(0.4%)

  131,5 tys

  26,2(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  57,5 tys

  10,7(0.4%)

  58,8 tys

  11,0(0.3%)

  46,6 tys

  8,7(0.2%)

  43,5 tys

  8,2(0.1%)

  17,6 tys

  3,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  29,6 tys

  5,9(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  25,5 tys

  4,8(0.2%)

  23,2 tys

  4,3(0.1%)

  25,5 tys

  4,8(0.1%)

  29,8 tys

  5,6(0.1%)

  30,6 tys

  5,8(0.1%)

  35,0 tys

  6,7(0.1%)

  28,1 tys

  5,5(0.1%)

  18,0 tys

  3,6(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,0 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  66,6 tys

  12,5(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  117,9 tys

  22,6(0.4%)

  76,5 tys

  14,9(0.3%)

  8,5 tys

  1,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  34,3 tys

  6,4(0.2%)

  4,5 tys

  0,8(0%)

  1,7 tys

  0,3(0%)

  64,2 tys

  12,1(0.2%)

  36,3 tys

  6,9(0.1%)

  30,7 tys

  5,9(0.1%)

  1,7 tys

  0,3(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  90,0

  0,0(0%)

  75,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  60,0

  0,0(0%)

  35,8 tys

  7,0(0.1%)

  50,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  69,8 tys

  13,2(0.2%)

  53,7 tys

  10,3(0.2%)

  85,5 tys

  16,6(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,0 tys

  3,0(0.1%)

  1,8 mln

  343(6.2%)

  1,2 mln

  233(4.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  49,3 tys

  9,2(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Radymno - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 122 mieszkańców Radymna jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 527 kobiet oraz 596 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 23,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,6% mieszkańców Radymna, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 14,3% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podkarpackiego mieszkańcy Radymna mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Radymnie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,3%) oraz średnie zawodowe (21,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,7%) oraz średnie zawodowe (25,1%).

  W roku 2022 w Radymnie mieściły się 2 przedszkola, w których do 9 oddziałów uczęszczało 232 dzieci (108 dziewczynek oraz 124 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Radymnie mieściły się 2 przedszkola, w których do 7 oddziałów uczęszczało 167 dzieci (75 dziewczynek oraz 92 chłopców). Dostępnych było 170 miejsc.

  17,7% mieszkańców Radymna w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,9% wśród dziewczynek i 17,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 410 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,50 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 18 oddziałach uczyło się 405 uczniów (188 kobiet oraz 217 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Radymnie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 21 oddziałach uczyło się 430 uczniów (211 kobiet oraz 219 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,8% ludności (25,2% wśród dziewczynek i 28,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 22,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 101,00.

  W Radymnie znajduje się 1 Technikum, w którym w 6 oddziałach uczyło się 147 uczniów (39 kobiet oraz 108 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 26 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Radymnie placówkę miały 2 Technika, w których w 12 oddziałach uczyło się 320 uczniów (144 kobiety oraz 176 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 71 absolwentów.

  W Radymnie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 3 oddziałach uczyło się 63 uczniów (6 kobiet oraz 57 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,5% mieszkańców (15,4% wśród dziewczyn i 15,6% wśród chłopaków). 21,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 24,5 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,3% mieszkańców Radymna w wieku potencjalnej nauki (25,2% kobiet i 25,4% mężczyzn).

 • 20,1% Wykształcenie wyższe
 • Radymno
  20,1%
  Podkarpackie
  22,6%
  Cały kraj
  25,2%
 • 24,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 15,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Radymno
  35,6%
  woj. podkarpackie
  36,1%
  Kraj
  35,2%
 • 36,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,3%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  3,3%
 • 3,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,2%
  Podkarpackie
  11,0%
  Kraj
  11,9%
 • 12,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 23,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Radymno
  23,1%
  Województwo
  21,9%
  Polska
  20,0%
 • 21,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Radymno
  23,6%
  woj. podkarpackie
  22,5%
  Cała Polska
  21,2%
 • 18,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Radymno
  3,2%
  Podkarpackie
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  14,3%
  woj. podkarpackie
  12,7%
  Cała Polska
  12,3%
 • 15,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,2%
  woj. podkarpackie
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Radymnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1410 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 410,0
  Podkarpackie
  896,0
  Kraj
  927,0
 • 0,50 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Radymno
  0,50
  Województwo
  0,95
  Kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 9 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 250 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Radymno) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 232 Dzieci
 • 108 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 124 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,6%
  53,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 49 3 lata
 • 49
 • 51 4 lata
 • 51
 • 72 5 lata
 • 72
 • 49 6 lat
 • 49
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 23 3 lata
 • 23
 • 26 4 lata
 • 26
 • 35 5 lata
 • 35
 • 20 6 lat
 • 20
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 26 3 lata
 • 26
 • 25 4 lata
 • 25
 • 37 5 lata
 • 37
 • 29 6 lat
 • 29
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • 14,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 13,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Radymnie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Radymnie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe
  Publiczne
  16 628-13-59
  ul. Kazimierza Wielkiego 4
  37-550 Radymno
  513512
  Przedszkoloe Parafialne
  Niepubliczne
  16 628-15-95
  ul. Chopina 1A
  37-550 Radymno
  ---
 • Szkoły podstawowe w Radymnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Radymno) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 18 Oddziały
 • 405 Uczniowie
 • 188 Kobiety
  (uczniowie)
 • 217 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,4%
  53,6%
 • 45 Uczniowie w 1 klasie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 28 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 69 Absolwenci
 • 45 Kobiety
  (absolwenci)
 • 24 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Radymno
  22,5
  woj. podkarpackie
  15,1
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 27,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 20,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 101,00 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  101,00
  Województwo
  90,63
  Kraj
  95,96
 • 100,25 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  100,25
  Województwo
  89,99
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Radymno) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Radymno) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Radymnie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Radymnie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Radymnie (im. Bohaterów Września 1939)
  Publiczna
  16 628-10-66
  16 628-10-66
  ul. Sienkiewicza 1
  37-550 Radymno
  1431330
 • Szkoły ponadpodstawowe w Radymnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Technika (Radymno) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 147 Uczniowie
 • 39 Kobiety
  (uczniowie)
 • 108 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 26,5%
  73,5%
 • 50 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 37 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 26 Absolwenci
 • 9 Kobiety
  (absolwenci)
 • 17 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Miasto
  24,5
  woj. podkarpackie
  26,4
  Cała Polska
  24,9
 •  
 • 15,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 6,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Radymno) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 28 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 21,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  21,0
  Podkarpackie
  22,7
  Cały kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Radymnie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Radymnie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  TECHNIKUM NR 2 (ADAM MICKIEWICZ)
  Publiczne
  16 628-10-21
  16 628-10-21
  ul. ZŁOTA GÓRA 13
  37-550 Radymno
  5135-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (im. Adama Mickiewicza)
  Publiczna
  Radymno
  37-550 Radymno
  5129-
  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (Adam Mickiewicz)
  Publiczne
  16 628-10-21
  16 628-10-21
  ul. ZŁOTA GÓRA 13
  37-550 Radymno
  485-
  Technikum Uzupełniające dla Dorosłych (im. Adama Mickiewicza)
  Publiczne
  Radymno
  37-550 Radymno
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Radymnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Radymno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Radymno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Radymno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Radymno - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Radymnie

 • Według danych GUS z 2022 roku w Radymnie znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 70)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Radymnie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Radymnie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Radymnie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Radymnie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 117 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 78 (uczestnicy: 4 300)
  • seanse filmowe: 40 (uczestnicy: 450)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 662)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 123)
  • koncerty: 11 (uczestnicy: 1 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 130)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 400)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 85)
  • pokazy teatralne: 5 (uczestnicy: 800)
  • warsztaty: 4 (uczestnicy: 150)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 137)
  • taneczne: 1 (członkowie: 11)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 6)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 56)
  • inne: 1 (członkowie: 64)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 5)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 5)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 13 (członkowie: 188)
  • teatralne: 1 (członkowie: 11)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 6)
  • wokalne i chóry: 6 (członkowie: 86)
  • taneczne: 4 (członkowie: 62)
  • inne: 1 (członkowie: 23)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Radymnie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 28 795 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 30 400 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Radymnie działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 145 członków. Zarejestrowano 219 ćwiczących (mężczyźni: 165, kobiety: 54, chłopcy do lat 18: 40, dziewczęta do lat 18: 31). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (7), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Radymnie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Radymnie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Radymna znajduje się 77 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Radymnie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Osada Radymno, st.12 z epoki żelazadnia 1968-12-11, wykaz dokumentów: A-409 z 1968-12-11
  • Kino z pocz. XX w. (ul. Lwowska 16)dnia 1984-01-16, wykaz dokumentów: A-726 z 1984-01-16; A-280 z 1987-12-28
  • Synagoga z 1. ćw. XX w. (ul. Rynek 26)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Lwowska 9)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Spichlerz (data nieznana)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Stajnia (data nieznana) (ul. Lwowska 9a)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Obora (data nieznana) (ul. Lwowska 9a)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Kuźnia (data nieznana)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Kamienica (data nieznana)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Kamienica (data nieznana) (ul. Lwowska 4)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Kamienica (data nieznana) (ul. Lwowska 5)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Kamienica (data nieznana) (ul. Lwowska 6)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Kamienica (data nieznana) (ul. Lwowska 7)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Mickiewicza 10)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Mickiewicza 12)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Mickiewicza 14)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Mickiewicza 24)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Mickiewicza 26)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy (data nieznana) (ul. Mickiewicza 6)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Sobieskiego 1)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Sobieskiego 3)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Kamienica (data nieznana) (ul. Sobieskiego 5)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. 3 Maja 7)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. 3 Maja 13)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. 3 Maja 33)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Kamienica (data nieznana) (ul. Piekarska 4)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Kamienica (data nieznana) (ul. Rynek 2)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Rynek 3)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Kamienica (data nieznana) (ul. Rynek 4)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Kamienica (data nieznana) (ul. Rynek 5)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Kamienica (data nieznana) (ul. Rynek 8)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Kamienica (data nieznana) (ul. Rynek 10)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Kamienica (data nieznana) (ul. Rynek 11)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Kamienica (data nieznana) (ul. Rynek 13)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Kamienica (data nieznana) (ul. Rynek 14)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Kamienica (data nieznana) (ul. Rynek 15)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Kamienica (data nieznana) (ul. Rynek 17)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Rynek 20)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Rynek 21)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Rynek 24)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Kamienica (data nieznana) (ul. Rynek 28)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Kamienica (data nieznana) (ul. Rynek 29)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Kamienica (data nieznana) (ul. Rynek 30)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Kamienica (data nieznana) (ul. Rynek 34)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Sienkiewicza 21)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Słowackiego 10)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Słowackiego 12)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Inny budynek gospodarczy (data nieznana)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Cegielnia (data nieznana)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Batorego 1)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Kapliczka (data nieznana)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Kapliczka (data nieznana)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Zespół - folwark (data nieznana)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Hala targowa z 1938 - 1939 (ul. Rynek 1)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28; A-1380 z 2016-02-18
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. 3 Maja 12)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28; A-1397 z 2016-04-26; brak numeru z 2016-06-08
  • Kościół z 1729 r.dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28; A-279 z 1988-01-11; A-439 z 2010-10-21
  • Plebania z końca XIX w.dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28; A-279 z 1988-01-11; A-439 z 2010-10-21
  • Dzwonnica z 1729 r.dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28; A-279 z 1988-01-11; A-439 z 2010-10-21
  • Mur/ogrodzenie (data nieznana)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28; A-279 z 1988-01-11; A-439 z 2010-10-21
  • Zespół - kościół z 1729 r.dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28; A-279 z 1988-01-11; A-439 z 2010-10-21
  • Dwór z 1920 r.dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28; A-771 z 1994-07-21; A-574 z 2011-05-20
  • Spichlerz z pocz. XX w.dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28; A-776 z 1994-09-03
  • Koszary z końca XIX w. (ul. Lwowska 20B)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28; A-777 z 1994-10-12
  • Koszary z końca XIX w. (ul. Lwowska 20A)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28; A-777 z 1994-10-12
  • Koszary z końca XIX w. (ul. Lwowska 20F)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28; A-777 z 1994-10-12
  • Koszary z końca XIX w.dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28; A-777 z 1994-10-12
  • Budynek administracyjny z końca XIX w. (ul. Lwowska 22A)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28; A-777 z 1994-10-12
  • Koszary z końca XIX w. (ul. Lwowska 22B)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28; A-777 z 1994-10-12
  • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w.dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28; A-777 z 1994-10-12
  • Miasto z 1431 r.dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28; brak numeru z 2003-03-13; brak numeru z 2003-10-17
  • Kaplica z końca XIX w.dnia 1994-06-07, wykaz dokumentów: A-674 z 1994-06-07
  • Brama z 1889 r.dnia 1994-06-07, wykaz dokumentów: A-674 z 1994-06-07
  • Cmentarz komunalny z pocz. XIX w.dnia 1994-06-07, wykaz dokumentów: A-674 z 1994-06-07
  • Zespół - koszary z końca XIX w. (ul. Lwowska 20A)dnia 1994-10-12, wykaz dokumentów: A-777 z 1994-10-12
  • Czworak z 1920 r. (ul. Lwowska 18)dnia 1994-12-12, wykaz dokumentów: A-781 z 1994-12-12
 • Formy ochrony przyrody w Radymnie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Radymna znajduje się 5 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Radymnie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Rzeka San - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 1374.76 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1988-02-29, Opis granicy: rośnie na terenie starych koszar
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1988-02-29, Opis granicy: rośnie na terenie kolejowym w odległości około 100 metrów od budynku stacji kolejowej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1988-02-29, Opis granicy: rośnie na terenie kolejowym w odległości około 100 metrów od budynku stacji kolejowej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2005-10-25, Opis granicy: rośnie na terenie starych koszar obok budynku gimnazjum nr 1 w Radymnie

Radymno - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 4 wypadków drogowych w Radymnie odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 3 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 79,7 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 39,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Radymnie znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu jarosławskiego.

  Powiat jarosławski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Radymnie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 4 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 3 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 3 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Radymnie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 79,70 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  79,7
  Województwo
  51,1
  Polska
  56,5
 • 39,85 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  39,8
  Województwo
  4,2
  Kraj
  5,0
 • 59,77 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  59,8
  Podkarpackie
  60,8
  Polska
  65,5
 • 50,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Radymno
  50,0
  woj. podkarpackie
  8,3
  Polska
  8,9
 • 75,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  75,0
  Podkarpackie
  119,0
  Cała Polska
  116,0
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Radymno przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • A4autostrada A4(granica (Niemcy) - Jędrzychowice - Zgorzelec - Godzieszów - Bolesławiec - Krzyżowa - Krzywa - Chojnów - Lubiatów - Złotoryja - Legnica - Legnickie Pole - Mikołajowice - Wądroże Wielkie - Budziszów Wielki - Łagiewniki Średzkie - Jarosław - Kostomłoty - Kąty Wrocławskie - Pietrzykowice - Wrocław - Bielany Wrocławskie - Krajków - Brzezimierz - Owczary - Przylesie - Prądy - Dąbrówka Górna - Gogolin - Krapkowice - Olszowa - Nogowczyce - Łany - Kleszczów - Gliwice - Zabrze - Ruda Śląska - Chorzów - Katowice - Mysłowice - Jaworzno - Chrzanów - Trzebinia - Rudno - Balice - Kraków - Wieliczka - Szarów - Bochnia - Brzesko - Tarnów - Dębica - Ropczyce - Rzeszów - Nowa Wieś - Łańcut - Przeworsk - Jarosław - Radymno - Korczowa - granica (Ukraina))
  • DK 77droga krajowa nr 77(Lipnik - Gołębiów - Kleczanów - Komorna - Różki - Sandomierz - Trześń - Gorzyce - Zaleszany - Zbydniów - Turbia - Agatówka - Stalowa Wola - Nisko - Racławice - Przędzel - Rudnik nad Sanem - Kopki - Tarnogóra - Nowa Sarzyna - Leżajsk - Wierzawice - Dębno - Tryńcza - Gorzyce - Wólka Pełkińska - Pełkinie - Jarosław - Munina - Tuczempy - Ostrów - Radymno - Zadąbrowie - Orły - Duńkowiczki - Żurawica - Przemyśl)
  • DK 94droga krajowa nr 94(Zgorzelec - Żarska Wieś - Przesieczany - Strzelno - Jeleniów - Wykroty - Czerna - Zebrzydowa Wieś - Parzyce - Brzeźnik - Bolesławiec - Kruszyn - Tomaszów Bolesławiecki - Wilczy Las - Okmiany - Krzywa - Chojnów - Michów - Studnica - Gniewomirowice - Legnica - Kunice - Szczytki Małe - Spalona - Golanka Górna - Golanka Dolna - Prochowice - Kawice - Mazurowice - Rusko - Wilczków - Środa Śląska - Komorniki - Źródła - Błonie - Wróblowice - Krępice - Wrocław - Radwanice - Siechnice - Groblice - Jankowice - Marcinkowice - Stanowice - Oława - Godzikowice - Gać - Zielęcice - Skarbimierz - Brzeg - Strzelniki - Łosiów - Leśniczówka - Buszyce - Skorogoszcz - Borkowice - Skarbiszów - Karczów - Wrzoski - Opole - Walidrogi - Nakło - Izbicko - Sucha - Strzelce Opolskie - Warmątowice - Błotnica Strzelecka - Płużnica Wielka - Toszek - Paczyna - Pyskowice - Karchowice - Boniowice - Wieszowa - Zabrze - Bytom - Piekary Śląskie - Siemianowice Śląskie - Czeladź - Będzin - Sosnowiec - Dąbrowa Górnicza - Sławków - Krze - Bolesław - Olkusz - Sieniczno - Zederman - Przeginia - Gotkowice - Jerzmanowice - Gościniec - Lepianka - Czajowice - Biały Kościół - Wielka Wieś - Szyce - Modlnica - Modlniczka - Rząska - Szczyglice - Kraków - Wieliczka - Sułków - Przebieczany - Bodzanów - Brzezie - Łysokanie - Grodkowice - Targowisko - Moszczenica - Łapczyca - Bochnia - Gorzków - Łazy - Brzesko - Jadowniki - Dębno - Sufczyn - Wojnicz - Łukanowice - Zgłobice - Tarnów - Ładna - Podgórska Wola - Machowa - Pilzno - Podgrodzie - Latoszyn - Dębica - Zawada - Lubzina - Ropczyce - Sędziszów Małopolski - Lipie - Klęczany - Trzciana - Świlcza - Rzeszów - Krasne - Tłoki - Łańcut - Głuchów - Kosina - Rogóżno - Przeworsk - Mirocin - Wierzbna - Tywonia - Jarosław - Munina - Tuczempy - Ostrów - Radymno - Duńkowice - Piaski - Zaleska Wola - Korczowa - granica (Ukraina))
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Radymno przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 91Linia kolejowa nr 91: Kraków Główny Osobowy - Medyka [o znaczeniu państwowym] (Kraków Główny Osobowy - Kraków Zabłocie - Kraków Płaszów - Kraków Prokocim Osobowy - Kraków Bieżanów - Kokotów - Węgrzce Wielkie - Podłęże - Staniątki - Szarów - Kłaj - Stanisławice - Cikowice - Bochnia - Rzezawa - Jasień Brzeski - Brzesko Okocim - Sterkowiec - Biadoliny - Bogumiłowice - Tarnów Mościce - Tarnów - Wola Rzędzińska - Wałki - Czarna Tarnowska - Grabiny - Grabiny (stacja towarowa) - Dębica - Lubzina - Ropczyce - Ropczyce-Witkowice - Sędziszów Małopolski - Będziemyśl - Trzciana - Świlcza - Rudna Wielka - Rzeszów Główny - Rzeszów Załęże - Strażów - Krzemienica - Łańcut - Głuchów - Kosina - Rogóżno koło Łańcuta - Grzęska - Przeworsk PK - Przeworsk - Przeworsk Towarowy - Pełkinie - Jarosław - Munina - Ostrowiecko -Radymno - Sośnica Jarosławska - Niziny - Walawa - Żurawica Rozrządowa - Żurawica - Przemyśl Zasanie - Przemyśl Główny - Hurko - Medyka Towarowa - Medyka Rozrządowa - Medyka)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Radymnie istnieje 67 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 3 Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Brunona Gruszki

  ul. Budowlanych

  ul. Błonie

  ul. Cicha

  ul. Cypriana Kamila Norwida

  ul. Czesława Miłosza

  ul. Dolna

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Fryderyka Szopena

  ul. Gabriela Narutowicza

  ul. Grunwaldzka

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Hugona Kołłątaja

  ul. Jagodowa

  ul. Jana III Sobieskiego

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Jana Pawła II

  ul. Jana Zachariasiewicza

  ul. Jesienna

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Kasztanowa

  ul. Kazimierza Wielkiego

  ul. Kolejowa

  ul. Królowej Jadwigi

  ul. Legionów

  ul. Letnia

  ul. Lwowska

  ul. Mikołaja Reja

  ul. Młynarska

  ul. Nadbrzeżna

  ul. Piaskowa

  ul. Piekarska

  ul. Plażowa

  ul. Pogodna

  ul. Polna

  ul. Rybacka

  ul. Rynek

  ul. Sanowa

  ul. Spisówka

  ul. Sportowa

  ul. Stefana Batorego

  ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

  ul. Stefana Okrzei

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Strażacka

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Tadeusza Rejtana

  ul. Tysiąclecia

  ul. Wietrzna

  ul. Wiosenna

  ul. Wiśniowa

  os. Władysława Jagiełły

  ul. Władysława Reymonta

  ul. Zamknięta

  ul. Zarzecze

  ul. Zasanie

  ul. Zielona

  ul. Zimowa

  ul. Zygmunta Krasińskiego

  ul. Złota Góra

  ul. gen. Józefa Bema

  ul. marsz. Józefa Piłsudskiego