Radymno w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Radymno - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Radymno to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa podkarpackiego, powiatu jarosławskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Radymno.
 • 5 154 Liczba mieszkańców
 • 13,6 km² Powierzchnia
 • 378,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 202,5 m n.p.m Wysokość
 • 1366 Data założenia
 • 1431 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 16 Numer kierunkowy
 • RJA Tablice rejestracyjne
 • Mieczysław Józef Piziurny Burmistrz miasta
Radymno na mapie
Identyfikatory
 • 22.824049.9471 Współrzędne GPS
 • 1804021 TERYT (TERC)
 • 0972594 SIMC
Herb miasta Radymno
Radymno herb

Radymno - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
37-550Poczta Radymno
37-550Skrytki Pocztowe Poczta Radymno

Radymno - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Radymnie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Jarosławiu (podlega pod: ZUS Oddział w Rzeszowie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Słowackiego 21
37-500 Jarosław
Urząd Miasta Radymno
(16) 628-24-17
(16) 628-24-17
ul. Lwowska 20
37-550 Radymno

Radymno - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Radymno jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 5 154, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 9,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Radymna zawarli w 2021 roku 41 małżeństw, co odpowiada 7,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,0% mieszkańców Radymna jest stanu wolnego, 56,4% żyje w małżeństwie, 5,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,0% to wdowy/wdowcy.

  Radymno ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -22. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,24 na 1000 mieszkańców Radymna. W 2021 roku urodziło się 36 dzieci, w tym 55,6% dziewczynek i 44,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 350 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,63 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 38,4% zgonów w Radymnie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 17,5% zgonów w Radymnie były nowotwory, a 6,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Radymna przypada 11.17 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 29 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 79 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Radymna -50. W tym samym roku 6 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 6.

  63,1% mieszkańców Radymna jest w wieku produkcyjnym, 15,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Radymna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 154 Liczba mieszkańców
 • 2 614 Kobiety
 • 2 540 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Radymnie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Radymnie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Radymnie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Radymna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Radymno
  42,2 lat
  woj. podkarpackie
  41,6 lat
  Cały kraj
  42,2 lat
 • 43,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Radymno, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Radymna
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Radymno,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Radymno,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Radymno,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,0% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  30,0%
  woj. podkarpackie
  29,4%
  Kraj
  29,1%
 • 25,0% Kobiety
  (Panny)
 • 35,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,4% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  56,4%
  woj. podkarpackie
  57,0%
  Cały kraj
  54,0%
 • 56,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,0% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,1%
  Podkarpackie
  8,0%
  Kraj
  8,5%
 • 13,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,2%
  Podkarpackie
  5,0%
  Kraj
  7,6%
 • 5,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Radymno
  0,3%
  Województwo
  0,6%
  Polska
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Radymnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Radymnie w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Radymno
  7,9
  Podkarpackie
  4,4
  Cały kraj
  4,4
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Radymno
  1,3
  woj. podkarpackie
  1,2
  Cały kraj
  1,6
 • 41 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Radymnie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Radymnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -22 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -4 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -18 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,24 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -4,2
  woj. podkarpackie
  -4,1
  Kraj
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Radymnie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Radymnie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Radymnie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Radymnie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 36 Urodzenia żywe
 • 20 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 16 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 55,6%
  44,4%
 • 6,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Radymno
  6,9
  Podkarpackie
  8,5
  Cała Polska
  8,7
 • 33,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Radymno
  33,1
  Podkarpackie
  35,9
  Polska
  37,5
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 34 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 34
 • 80 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 80
 • 71 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 71
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 350 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 258 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 440 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 350 g
  Województwo
  3 325 g
  Cały kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 86 Waga 4000g - 4499g
 • 86
 • 272 Waga 3500g - 3999g
 • 272
 • 364 Waga 3000g - 3499g
 • 364
 • 150 Waga 2500g - 2999g
 • 150
 • 36 Waga 2000g - 2499g
 • 36
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,13 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,13
  Podkarpackie
  1,22
  Kraj
  1,32
 • 0,56 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,56
  Województwo
  0,59
  Cały kraj
  0,64
 • 0,63 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,63
  woj. podkarpackie
  0,68
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w Radymnie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 58 Zgony
 • 24 Kobiety
  (Zgony)
 • 34 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 41,4%
  58,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,2 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  11,2
  Województwo
  12,5
  Cały kraj
  13,6
 • 158,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  158,5
  woj. podkarpackie
  147,8
  Cały kraj
  156,7
 • 4,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Radymno
  4,3
  Podkarpackie
  4,1
  Polska
  3,9
 • 2,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Radymno
  2,8
  Podkarpackie
  3,1
  Cały kraj
  3,6
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie jarosławskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Radymno
  38,4%
  Podkarpackie
  33,5%
  Cała Polska
  34,8%
 • 17,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Radymno
  17,5%
  Województwo
  18,0%
  Kraj
  19,6%
 • 6,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Radymno
  6,3%
  Podkarpackie
  6,4%
  Cały kraj
  5,4%
 • 307 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  14,6
  Cała Polska
  13,3
 • 65,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  65,3
  Cała Polska
  74,4
 • 220,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  220,7
  Województwo
  228,6
  Polska
  268,1
 • 205,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. podkarpackie
  205,4
  Cały kraj
  246,5
 • 484,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 511,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 457,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  484,9
  woj. podkarpackie
  424,1
  Cała Polska
  475,8
 • 51,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 23,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 79,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  51,8
  Województwo
  51,4
  Cały kraj
  70,6
 • 20,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  20,0
  Podkarpackie
  27,6
  Polska
  32,6
 • 8,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Radymno
  8,3
  Podkarpackie
  5,8
  Kraj
  6,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,7%
  Województwo
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 29 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 11 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 79 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 38 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 41 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -44 Saldo migracji
 • -24 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -20 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -50 Saldo migracji wewnętrznych
 • -27 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -23 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 6 Saldo migracji zagranicznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Radymnie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Radymnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Radymno, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Radymno - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Radymnie oddano do użytku 5 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,97 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Radymnie to 1 765 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 339 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Radymnie to 6,60 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Radymnie to 156,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,49% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 91,90% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 89,75% mieszkań posiada łazienkę, 81,36% korzysta z centralnego ogrzewania, a 94,16% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu jarosławskiego.

  Powiat jarosławski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Radymnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 765 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 338,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  338,50
  woj. podkarpackie
  324,10
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 72,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Radymno
  72,40 m2
  Podkarpackie
  82,40 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 24,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  24,50 m2
  woj. podkarpackie
  26,70 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,92 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Radymno
  3,92
  woj. podkarpackie
  4,11
  Cała Polska
  3,82
 • 2,95 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Radymno
  2,95
  Województwo
  3,09
  Cały kraj
  2,55
 • 0,75 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Radymno
  0,75
  Podkarpackie
  0,75
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Radymnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 5 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 0,97 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,97
  Podkarpackie
  4,69
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 33 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 6,60 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  6,60
  Podkarpackie
  4,60
  Cały kraj
  3,90
 • 6,40 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Radymno
  6,40
  Podkarpackie
  21,59
  Cały kraj
  24,07
 • 780 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 156,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Radymno
  156,0 m2
  woj. podkarpackie
  110,5 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 0,15 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Radymno
  0,15 m2
  Województwo
  0,52 m2
  Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Radymnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 96,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  96,49%
  woj. podkarpackie
  94,86%
  Cała Polska
  96,97%
 • 91,90% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Radymno
  91,90%
  woj. podkarpackie
  92,04%
  Cały kraj
  94,01%
 • 89,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  89,75%
  Podkarpackie
  89,99%
  Kraj
  91,78%
 • 81,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  81,36%
  woj. podkarpackie
  78,75%
  Kraj
  83,08%
 • 94,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  94,16%
  Województwo
  75,14%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Radymno - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Radymnie na 1000 mieszkańców pracuje 190osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 47,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Radymnie wynosiło w 2021 roku 9,6% (11,1% wśród kobiet i 8,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Radymnie wynosiło 4 926,98 PLN, co odpowiada 82.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Radymna 546 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 279 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -267.

  40,9% aktywnych zawodowo mieszkańców Radymna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 24,4% w przemyśle i budownictwie, a 10,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Radymnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 190 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Radymno
  190,0
  Podkarpackie
  221,0
  Polska
  257,0
 • 9,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 11,1% Kobiety
 • 8,2% Mężczyźni
 • Radymno
  9,6%
  Województwo
  8,2%
  Cały kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Radymnie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Radymnie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Radymnie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Radymnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 927 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Radymno
  4 927 PLN
  woj. podkarpackie
  5 172 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Radymnie w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Radymnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 546 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 279 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -267 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,51 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Radymnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 40,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 40,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 41,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 24,4% Przemysł i budownictwo
 • 16,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 33,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,6% Pozostałe
 • 30,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Radymnie w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Radymnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 979 Pracujący ogółem
 • 468 Kobiety
 • 511 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Radymnie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,1% W wieku produkcyjnym
 • 57,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Radymno, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 58,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  58,5
  woj. podkarpackie
  64,6
  Cały kraj
  69,0
 • 33,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  33,9
  Podkarpackie
  34,8
  Cała Polska
  38,2
 • 137,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  137,9
  Podkarpackie
  116,6
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Radymno - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Radymnie w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 458 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 318 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 51 nowych podmiotów, a 20 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (51) podmiotów zarejestrowano w roku 2021, a najmniej (32) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (51) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2012 roku, najmniej (11) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Radymnie najwięcej (35) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (435) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,4% (2) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 19,0% (87) podmiotów, a 80,6% (369) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Radymnie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (33.6%) oraz Budownictwo (15.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 458 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 87 Przemysł i budownictwo
 • 369 Pozostała działalność
 • 51 Podmioty nowo zarejestrowane w Radymnie w 2021 roku
 • 20 Podmioty wyrejestrowane w Radymnie w 2021 roku
 • 318 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 435 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 435
 • 18 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 18
 • 5 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 5
 • 458 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 458
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 41 Spółki handlowe ogółem
 • 41
 • 7  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 7
 • 35  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 35
 • 6    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6
 • 31 Spółki cywilne ogółem
 • 31
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 318 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 107 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 107
 • 48 Budownictwo
 • 48
 • 31 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 31
 • 24 Transport i gospodarka magazynowa
 • 24
 • 21 Pozostała działalność
 • 21
 • 17 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 17
 • 16 Przetwórstwo przemysłowe
 • 16
 • 15 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 15
 • 12 Edukacja
 • 12
 • 8 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 8
 • 7 Informacja i komunikacja
 • 7
 • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 4
 • 3 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 3
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Radymno - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Radymnie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 49 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 9,53 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Radymnie wynosi 77,20% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Radymna najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,28 (wykrywalność 75%) oraz przeciwko mieniu - 3,94 (wykrywalność 54%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,50 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,30 (64%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,31 (89%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Radymnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Radymna.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Radymno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 49
 • 27 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 27
 • 12 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 12
 • 8 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 8
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 20 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 20
 • 9,53 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,53
  Województwo
  13,75
  Cały kraj
  21,51
 • 5,28 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Radymno
  5,28
  woj. podkarpackie
  6,80
  Polska
  12,82
 • 2,30 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,30
  woj. podkarpackie
  4,84
  Kraj
  5,89
 • 1,50 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Radymno
  1,50
  Podkarpackie
  1,58
  Kraj
  1,85
 • 0,31 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Radymno
  0,31
  woj. podkarpackie
  0,29
  Kraj
  0,35
 • 3,94 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Radymno
  3,94
  Podkarpackie
  7,04
  Cała Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Radymno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  77%
  Województwo
  75%
  Polska
  71%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Radymno
  75%
  woj. podkarpackie
  71%
  Kraj
  64%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  65%
  woj. podkarpackie
  72%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Radymno
  99%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  89%
  Województwo
  91%
  Kraj
  89%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Radymno
  54%
  woj. podkarpackie
  61%
  Kraj
  53%

Radymno - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Radymna wyniosła w 2021 roku 28,1 mln złotych, co daje 5,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 2.4% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Radymna - 26% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11.5%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (10.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,8 mln złotych, czyli 13,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Radymna wyniosła w 2021 roku 28,7 mln złotych, co daje 5,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3.6% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (28.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (26.9%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6.2%). W budżecie Radymna wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 683 złotych na mieszkańca (12,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 59,7 złotych na mieszkańca (1,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 13,2%.
 • Wydatki budżetu w Radymnie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Radymna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Radymno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Radymna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,3 mln

  3,2 tys(100%)

  15,9 mln

  2,9 tys(100%)

  19,2 mln

  3,6 tys(100%)

  21,1 mln

  3,9 tys(100%)

  32,9 mln

  6,2 tys(100%)

  25,4 mln

  4,8 tys(100%)

  27,7 mln

  5,3 tys(100%)

  28,1 mln

  5,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,4 mln

  1,2 tys(36.9%)

  6,6 mln

  1,2 tys(41.4%)

  6,6 mln

  1,2 tys(34.6%)

  6,1 mln

  1,1 tys(28.8%)

  6,1 mln

  1,2 tys(18.7%)

  6,6 mln

  1,3 tys(26.1%)

  6,6 mln

  1,3 tys(23.7%)

  7,3 mln

  1,4 tys(26%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,1 mln

  390(12.2%)

  1,3 mln

  244(8.2%)

  1,8 mln

  335(9.4%)

  2,3 mln

  422(10.7%)

  11,3 mln

  2,1 tys(34.3%)

  2,4 mln

  453(9.4%)

  3,7 mln

  713(13.4%)

  3,2 mln

  629(11.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,3 mln

  238(7.5%)

  693,5 tys

  129(4.4%)

  669,2 tys

  125(3.5%)

  558,6 tys

  105(2.6%)

  805,8 tys

  152(2.4%)

  506,7 tys

  96,1(2%)

  3,1 mln

  587(11%)

  3,1 mln

  595(10.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,2 mln

  406(12.8%)

  2,3 mln

  429(14.5%)

  2,4 mln

  453(12.6%)

  3,8 mln

  707(17.9%)

  2,6 mln

  494(8%)

  2,6 mln

  498(10.3%)

  2,5 mln

  477(9%)

  2,8 mln

  543(9.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,4 mln

  617(19.4%)

  3,3 mln

  614(20.7%)

  5,9 mln

  1,1 tys(30.6%)

  1,3 mln

  241(6.1%)

  1,6 mln

  302(4.9%)

  2,1 mln

  392(8.1%)

  1,8 mln

  337(6.3%)

  2,1 mln

  399(7.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  440,0 tys

  81,0(2.5%)

  428,1 tys

  79,8(2.7%)

  536,0 tys

  100(2.8%)

  571,8 tys

  107(2.7%)

  3,2 mln

  600(9.7%)

  2,2 mln

  410(8.5%)

  576,8 tys

  111(2.1%)

  630,5 tys

  122(2.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  173,8 tys

  32,0(1%)

  153,6 tys

  28,6(1%)

  230,2 tys

  43,0(1.2%)

  135,5 tys

  25,4(0.6%)

  303,1 tys

  57,0(0.9%)

  151,3 tys

  28,7(0.6%)

  262,2 tys

  50,3(0.9%)

  372,5 tys

  72,3(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  384,1 tys

  70,7(2.2%)

  423,3 tys

  78,9(2.7%)

  315,1 tys

  58,8(1.6%)

  250,7 tys

  47,0(1.2%)

  366,2 tys

  68,9(1.1%)

  1,6 mln

  298(6.2%)

  986,0 tys

  189(3.6%)

  312,6 tys

  60,6(1.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  50,2 tys

  9,2(0.3%)

  69,1 tys

  12,9(0.4%)

  69,3 tys

  12,9(0.4%)

  80,4 tys

  15,1(0.4%)

  158,9 tys

  29,9(0.5%)

  96,2 tys

  18,2(0.4%)

  250,6 tys

  48,1(0.9%)

  230,3 tys

  44,7(0.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  84,0 tys

  15,5(0.5%)

  79,9 tys

  14,9(0.5%)

  123,2 tys

  23,0(0.6%)

  182,0 tys

  34,1(0.9%)

  169,7 tys

  31,9(0.5%)

  146,8 tys

  27,8(0.6%)

  154,9 tys

  29,7(0.6%)

  217,3 tys

  42,2(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  164,3 tys

  30,2(0.9%)

  91,7 tys

  17,1(0.6%)

  50,9 tys

  9,5(0.3%)

  105,2 tys

  19,7(0.5%)

  149,9 tys

  28,2(0.5%)

  143,5 tys

  27,2(0.6%)

  175,3 tys

  33,6(0.6%)

  191,6 tys

  37,2(0.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  34,1 tys

  6,3(0.2%)

  41,1 tys

  7,7(0.3%)

  40,9 tys

  7,6(0.2%)

  164,1 tys

  30,8(0.8%)

  278,7 tys

  52,5(0.8%)

  159,3 tys

  30,2(0.6%)

  136,2 tys

  26,1(0.5%)

  170,6 tys

  33,1(0.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  251,9 tys

  46,4(1.5%)

  234,7 tys

  43,7(1.5%)

  177,1 tys

  33,0(0.9%)

  188,2 tys

  35,3(0.9%)

  160,2 tys

  30,2(0.5%)

  174,3 tys

  33,1(0.7%)

  169,8 tys

  32,6(0.6%)

  168,0 tys

  32,6(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  144,2 tys

  26,5(0.8%)

  123,2 tys

  23,0(0.8%)

  123,8 tys

  23,1(0.6%)

  112,2 tys

  21,0(0.5%)

  109,2 tys

  20,5(0.3%)

  94,8 tys

  18,0(0.4%)

  110,7 tys

  21,2(0.4%)

  151,2 tys

  29,3(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  50,9 tys

  9,4(0.3%)

  41,5 tys

  7,7(0.3%)

  32,0 tys

  6,0(0.2%)

  17,8 tys

  3,3(0.1%)

  37,2 tys

  7,0(0.1%)

  113,0 tys

  21,4(0.4%)

  78,3 tys

  15,0(0.3%)

  53,9 tys

  10,5(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  32,2 tys

  5,9(0.2%)

  34,3 tys

  6,4(0.2%)

  4,5 tys

  0,8(0%)

  1,7 tys

  0,3(0%)

  64,2 tys

  12,1(0.2%)

  36,3 tys

  6,9(0.1%)

  30,7 tys

  5,9(0.1%)

  1,7 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  140,4 tys

  25,8(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  80,5 tys

  15,0(0.4%)

  79,0 tys

  14,8(0.4%)

  79,0 tys

  14,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Radymnie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Radymna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Radymno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Radymna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  18,2 mln

  3,3 tys(100%)

  15,7 mln

  2,9 tys(100%)

  19,6 mln

  3,7 tys(100%)

  21,3 mln

  4,0 tys(100%)

  29,2 mln

  5,5 tys(100%)

  30,1 mln

  5,7 tys(100%)

  28,0 mln

  5,3 tys(100%)

  28,7 mln

  5,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,9 mln

  1,3 tys(37.7%)

  6,2 mln

  1,2 tys(39.3%)

  6,3 mln

  1,2 tys(32%)

  6,2 mln

  1,2 tys(29.1%)

  6,5 mln

  1,2 tys(22.3%)

  6,9 mln

  1,3 tys(23%)

  7,1 mln

  1,4 tys(25.3%)

  8,1 mln

  1,6 tys(28.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  3,9 mln

  711(21.3%)

  3,7 mln

  698(23.8%)

  4,2 mln

  785(21.5%)

  4,5 mln

  843(21.1%)

  4,9 mln

  927(16.9%)

  5,8 mln

  1,1 tys(19.3%)

  6,9 mln

  1,3 tys(24.5%)

  7,7 mln

  1,5 tys(26.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  20,8 tys

  3,8(0.1%)

  1,2 mln

  221(7.5%)

  1,6 mln

  297(8.1%)

  1,3 mln

  251(6.3%)

  6,9 mln

  1,3 tys(23.7%)

  2,2 mln

  408(7.1%)

  1,7 mln

  331(6.2%)

  1,8 mln

  346(6.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,6 mln

  476(14.2%)

  2,6 mln

  485(16.5%)

  5,2 mln

  967(26.4%)

  639,4 tys

  120(3%)

  1,3 mln

  238(4.3%)

  1,2 mln

  228(4%)

  1,1 mln

  215(4%)

  1,7 mln

  331(5.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,1 mln

  196(5.9%)

  1,0 mln

  192(6.6%)

  1,1 mln

  214(5.9%)

  996,1 tys

  187(4.7%)

  768,3 tys

  145(2.6%)

  711,1 tys

  135(2.4%)

  769,6 tys

  148(2.7%)

  948,7 tys

  184(3.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,5 mln

  652(19.5%)

  658,8 tys

  123(4.2%)

  963,5 tys

  180(4.9%)

  846,7 tys

  159(4%)

  891,4 tys

  168(3.1%)

  3,8 mln

  720(12.6%)

  1,3 mln

  242(4.5%)

  889,4 tys

  173(3.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  30,4 tys

  5,6(0.2%)

  32,1 tys

  6,0(0.2%)

  32,4 tys

  6,0(0.2%)

  66,3 tys

  12,4(0.3%)

  91,2 tys

  17,2(0.3%)

  128,8 tys

  24,4(0.4%)

  106,4 tys

  20,4(0.4%)

  104,8 tys

  20,3(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  69,8 tys

  13,2(0.2%)

  53,7 tys

  10,3(0.2%)

  85,5 tys

  16,6(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  88,7 tys

  16,3(0.5%)

  90,2 tys

  16,8(0.6%)

  59,8 tys

  11,2(0.3%)

  1,3 mln

  239(6%)

  238,4 tys

  44,9(0.8%)

  73,8 tys

  14,0(0.2%)

  98,2 tys

  18,8(0.4%)

  78,7 tys

  15,3(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  66,6 tys

  12,5(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  117,9 tys

  22,6(0.4%)

  76,5 tys

  14,9(0.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  0,0(0%)

  28,0 tys

  5,2(0.2%)

  59,8 tys

  11,2(0.3%)

  60,0 tys

  11,2(0.3%)

  187,9 tys

  35,4(0.6%)

  1,6 mln

  303(5.3%)

  1,6 mln

  308(5.7%)

  64,4 tys

  12,5(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  120

  0,0(0%)

  90,0

  0,0(0%)

  75,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  60,0

  0,0(0%)

  35,8 tys

  7,0(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  34,4 tys

  6,3(0.2%)

  25,5 tys

  4,8(0.2%)

  23,2 tys

  4,3(0.1%)

  25,5 tys

  4,8(0.1%)

  29,8 tys

  5,6(0.1%)

  30,6 tys

  5,8(0.1%)

  35,0 tys

  6,7(0.1%)

  28,1 tys

  5,5(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  32,2 tys

  5,9(0.2%)

  34,3 tys

  6,4(0.2%)

  4,5 tys

  0,8(0%)

  1,7 tys

  0,3(0%)

  64,2 tys

  12,1(0.2%)

  36,3 tys

  6,9(0.1%)

  30,7 tys

  5,9(0.1%)

  1,7 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,0 tys

  3,0(0.1%)

  1,8 mln

  343(6.2%)

  1,2 mln

  233(4.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  57,5 tys

  10,7(0.4%)

  58,8 tys

  11,0(0.3%)

  46,6 tys

  8,7(0.2%)

  43,5 tys

  8,2(0.1%)

  17,6 tys

  3,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  63,5 tys

  11,7(0.3%)

  49,3 tys

  9,2(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Radymno - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 069 mieszkańców Radymna jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 507 kobiet oraz 562 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 23,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,6% mieszkańców Radymna, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 14,3% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podkarpackiego mieszkańcy Radymna mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Radymnie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,3%) oraz średnie zawodowe (21,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,7%) oraz średnie zawodowe (25,1%).

  W roku 2021 w Radymnie mieściły się 2 przedszkola, w których do 9 oddziałów uczęszczało 225 dzieci (99 dziewczynek oraz 126 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Radymnie mieściły się 2 przedszkola, w których do 7 oddziałów uczęszczało 167 dzieci (75 dziewczynek oraz 92 chłopców). Dostępnych było 170 miejsc.

  16,7% mieszkańców Radymna w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,4% wśród dziewczynek i 16,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 263 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,50 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 19 oddziałach uczyło się 422 uczniów (205 kobiet oraz 217 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Radymnie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 21 oddziałach uczyło się 430 uczniów (211 kobiet oraz 219 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,7% ludności (23,3% wśród dziewczynek i 26,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 22,2 uczniów.

  W Radymnie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 78 uczniów (9 kobiet oraz 69 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,7% mieszkańców (16,6% wśród dziewczyn i 14,9% wśród chłopaków). 19,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,0% mieszkańców Radymna w wieku potencjalnej nauki (28,4% kobiet i 29,5% mężczyzn).

 • 20,1% Wykształcenie wyższe
 • Radymno
  20,1%
  woj. podkarpackie
  22,6%
  Polska
  25,2%
 • 24,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 15,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  35,6%
  Podkarpackie
  36,1%
  Cały kraj
  35,2%
 • 36,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,3%
  Województwo
  3,1%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Radymno
  10,2%
  Podkarpackie
  11,0%
  Cały kraj
  11,9%
 • 12,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 23,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Radymno
  23,1%
  woj. podkarpackie
  21,9%
  Kraj
  20,0%
 • 21,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  23,6%
  Województwo
  22,5%
  Kraj
  21,2%
 • 18,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,2%
  Podkarpackie
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Radymno
  14,3%
  Województwo
  12,7%
  Polska
  12,3%
 • 15,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Radymno
  3,2%
  woj. podkarpackie
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Radymnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1263 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Radymno
  1 263,0
  Podkarpackie
  894,0
  Polska
  896,0
 • 0,50 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,50
  woj. podkarpackie
  0,95
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 9 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 250 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Radymno) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 225 Dzieci
 • 99 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 126 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,0%
  56,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 47 3 lata
 • 47
 • 72 4 lata
 • 72
 • 49 5 lata
 • 49
 • 52 6 lat
 • 52
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 24 3 lata
 • 24
 • 35 4 lata
 • 35
 • 20 5 lata
 • 20
 • 18 6 lat
 • 18
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 23 3 lata
 • 23
 • 37 4 lata
 • 37
 • 29 5 lata
 • 29
 • 34 6 lat
 • 34
 •  
 • 13,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 13,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Radymnie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Radymnie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe
  Publiczne
  16 628-13-59
  ul. Kazimierza Wielkiego 4
  37-550 Radymno
  513512
  Przedszkoloe Parafialne
  Niepubliczne
  16 628-15-95
  ul. Chopina 1A
  37-550 Radymno
  ---
 • Szkoły podstawowe w Radymnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Radymno) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 19 Oddziały
 • 422 Uczniowie
 • 205 Kobiety
  (uczniowie)
 • 217 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,6%
  51,4%
 • 58 Uczniowie w 1 klasie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 33 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 55 Absolwenci
 • 31 Kobiety
  (absolwenci)
 • 24 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  22,2
  woj. podkarpackie
  15,1
  Cała Polska
  16,7
 •  
 • 27,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 18,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Radymnie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Radymnie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Radymnie (im. Bohaterów Września 1939)
  Publiczna
  16 628-10-66
  16 628-10-66
  ul. Sienkiewicza 1
  37-550 Radymno
  1431330
 • Szkoły ponadpodstawowe w Radymnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Radymno) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 19,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  19,5
  Podkarpackie
  22,3
  Kraj
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Radymnie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Radymnie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  TECHNIKUM NR 2 (ADAM MICKIEWICZ)
  Publiczne
  16 628-10-21
  16 628-10-21
  ul. ZŁOTA GÓRA 13
  37-550 Radymno
  5135-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (im. Adama Mickiewicza)
  Publiczna
  Radymno
  37-550 Radymno
  5129-
  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (Adam Mickiewicz)
  Publiczne
  16 628-10-21
  16 628-10-21
  ul. ZŁOTA GÓRA 13
  37-550 Radymno
  485-
  Technikum Uzupełniające dla Dorosłych (im. Adama Mickiewicza)
  Publiczne
  Radymno
  37-550 Radymno
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Radymnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 16,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 23,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Radymno, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Radymno, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Radymno, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Radymno - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Radymnie

 • Według danych GUS z 2021 roku w Radymnie znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 70)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Radymnie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Radymnie
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Radymnie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Radymnie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 117 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 69 (uczestnicy: 2 512)
  • seanse filmowe: 38 (uczestnicy: 420)
  • wystawy: 5 (uczestnicy: 380)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 240)
  • koncerty: 5 (uczestnicy: 692)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 3 (uczestnicy: 245)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 68)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 78)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 322)
  • warsztaty: 5 (uczestnicy: 67)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 102)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 16)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 40)
  • inne: 1 (członkowie: 46)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 75)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 35)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 40)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 14 (członkowie: 244)
  • teatralne: 2 (członkowie: 20)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 7)
  • wokalne i chóry: 6 (członkowie: 122)
  • taneczne: 4 (członkowie: 72)
  • inne: 1 (członkowie: 23)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 w Radymnie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 28 189 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 30 400 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Radymnie działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 145 członków. Zarejestrowano 219 ćwiczących (mężczyźni: 165, kobiety: 54, chłopcy do lat 18: 40, dziewczęta do lat 18: 31). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (7), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Radymnie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Radymnie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Radymna znajduje się 77 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Radymnie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Osada Radymno, st.12 z epoki żelazadnia 1968-12-11, wykaz dokumentów: A-409 z 1968-12-11
  • Kino z pocz. XX w. (ul. Lwowska 16)dnia 1984-01-16, wykaz dokumentów: A-726 z 1984-01-16; A-280 z 1987-12-28
  • Synagoga z 1. ćw. XX w. (ul. Rynek 26)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Lwowska 9)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Spichlerz (data nieznana)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Stajnia (data nieznana) (ul. Lwowska 9a)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Obora (data nieznana) (ul. Lwowska 9a)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Kuźnia (data nieznana)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Kamienica (data nieznana)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Kamienica (data nieznana) (ul. Lwowska 4)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Kamienica (data nieznana) (ul. Lwowska 5)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Kamienica (data nieznana) (ul. Lwowska 6)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Kamienica (data nieznana) (ul. Lwowska 7)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Mickiewicza 10)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Mickiewicza 12)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Mickiewicza 14)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Mickiewicza 24)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Mickiewicza 26)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy (data nieznana) (ul. Mickiewicza 6)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Sobieskiego 1)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Sobieskiego 3)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Kamienica (data nieznana) (ul. Sobieskiego 5)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. 3 Maja 7)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. 3 Maja 13)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. 3 Maja 33)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Kamienica (data nieznana) (ul. Piekarska 4)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Kamienica (data nieznana) (ul. Rynek 2)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Rynek 3)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Kamienica (data nieznana) (ul. Rynek 4)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Kamienica (data nieznana) (ul. Rynek 5)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Kamienica (data nieznana) (ul. Rynek 8)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Kamienica (data nieznana) (ul. Rynek 10)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Kamienica (data nieznana) (ul. Rynek 11)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Kamienica (data nieznana) (ul. Rynek 13)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Kamienica (data nieznana) (ul. Rynek 14)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Kamienica (data nieznana) (ul. Rynek 15)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Kamienica (data nieznana) (ul. Rynek 17)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Rynek 20)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Rynek 21)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Rynek 24)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Kamienica (data nieznana) (ul. Rynek 28)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Kamienica (data nieznana) (ul. Rynek 29)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Kamienica (data nieznana) (ul. Rynek 30)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Kamienica (data nieznana) (ul. Rynek 34)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Sienkiewicza 21)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Słowackiego 10)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Słowackiego 12)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Inny budynek gospodarczy (data nieznana)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Cegielnia (data nieznana)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Batorego 1)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Kapliczka (data nieznana)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Kapliczka (data nieznana)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Zespół - folwark (data nieznana)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28
  • Hala targowa z 1938 - 1939 (ul. Rynek 1)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28; A-1380 z 2016-02-18
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. 3 Maja 12)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28; A-1397 z 2016-04-26; brak numeru z 2016-06-08
  • Kościół z 1729 r.dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28; A-279 z 1988-01-11; A-439 z 2010-10-21
  • Plebania z końca XIX w.dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28; A-279 z 1988-01-11; A-439 z 2010-10-21
  • Dzwonnica z 1729 r.dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28; A-279 z 1988-01-11; A-439 z 2010-10-21
  • Mur/ogrodzenie (data nieznana)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28; A-279 z 1988-01-11; A-439 z 2010-10-21
  • Zespół - kościół z 1729 r.dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28; A-279 z 1988-01-11; A-439 z 2010-10-21
  • Dwór z 1920 r.dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28; A-771 z 1994-07-21; A-574 z 2011-05-20
  • Spichlerz z pocz. XX w.dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28; A-776 z 1994-09-03
  • Koszary z końca XIX w. (ul. Lwowska 20B)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28; A-777 z 1994-10-12
  • Koszary z końca XIX w. (ul. Lwowska 20A)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28; A-777 z 1994-10-12
  • Koszary z końca XIX w. (ul. Lwowska 20F)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28; A-777 z 1994-10-12
  • Koszary z końca XIX w.dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28; A-777 z 1994-10-12
  • Budynek administracyjny z końca XIX w. (ul. Lwowska 22A)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28; A-777 z 1994-10-12
  • Koszary z końca XIX w. (ul. Lwowska 22B)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28; A-777 z 1994-10-12
  • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w.dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28; A-777 z 1994-10-12
  • Miasto z 1431 r.dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: A-280 z 1987-12-28; brak numeru z 2003-03-13; brak numeru z 2003-10-17
  • Kaplica z końca XIX w.dnia 1994-06-07, wykaz dokumentów: A-674 z 1994-06-07
  • Brama z 1889 r.dnia 1994-06-07, wykaz dokumentów: A-674 z 1994-06-07
  • Cmentarz komunalny z pocz. XIX w.dnia 1994-06-07, wykaz dokumentów: A-674 z 1994-06-07
  • Zespół - koszary z końca XIX w. (ul. Lwowska 20A)dnia 1994-10-12, wykaz dokumentów: A-777 z 1994-10-12
  • Czworak z 1920 r. (ul. Lwowska 18)dnia 1994-12-12, wykaz dokumentów: A-781 z 1994-12-12
 • Formy ochrony przyrody w Radymnie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Radymna znajduje się 5 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Radymnie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Rzeka San - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 1374.76 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1988-02-29, Opis granicy: rośnie na terenie starych koszar
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1988-02-29, Opis granicy: rośnie na terenie kolejowym w odległości około 100 metrów od budynku stacji kolejowej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1988-02-29, Opis granicy: rośnie na terenie kolejowym w odległości około 100 metrów od budynku stacji kolejowej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2005-10-25, Opis granicy: rośnie na terenie starych koszar obok budynku gimnazjum nr 1 w Radymnie

Radymno - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 9 wypadków drogowych w Radymnie odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 9 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 173,3 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 19,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Radymnie znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 2 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 2 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu jarosławskiego.

  Powiat jarosławski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Radymnie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 9 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 9 Ranni
  (rok 2021)
 • 2 Lekko ranni
 • 7 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Radymnie w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 173,31 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Radymno
  173,3
  Województwo
  57,9
  Kraj
  59,9
 • 19,26 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Radymno
  19,3
  woj. podkarpackie
  4,5
  Cały kraj
  5,9
 • 173,31 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Miasto
  173,3
  Województwo
  68,4
  Kraj
  69,4
 • 11,11 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  11,1
  Województwo
  7,8
  Kraj
  9,8
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Miasto
  100,0
  woj. podkarpackie
  118,2
  Cała Polska
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 Liczba licencji na taksówki
 • 2 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Radymno przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • A4autostrada A4(granica (Niemcy) - Jędrzychowice - Zgorzelec - Godzieszów - Bolesławiec - Krzyżowa - Krzywa - Chojnów - Lubiatów - Złotoryja - Legnica - Legnickie Pole - Mikołajowice - Wądroże Wielkie - Budziszów Wielki - Łagiewniki Średzkie - Jarosław - Kostomłoty - Kąty Wrocławskie - Pietrzykowice - Wrocław - Bielany Wrocławskie - Krajków - Brzezimierz - Owczary - Przylesie - Prądy - Dąbrówka Górna - Gogolin - Krapkowice - Olszowa - Nogowczyce - Łany - Kleszczów - Gliwice - Zabrze - Ruda Śląska - Chorzów - Katowice - Mysłowice - Jaworzno - Chrzanów - Trzebinia - Rudno - Balice - Kraków - Wieliczka - Szarów - Bochnia - Brzesko - Tarnów - Dębica - Ropczyce - Rzeszów - Nowa Wieś - Łańcut - Przeworsk - Jarosław - Radymno - Korczowa - granica (Ukraina))
  • DK 77droga krajowa nr 77(Lipnik - Gołębiów - Kleczanów - Komorna - Różki - Sandomierz - Trześń - Gorzyce - Zaleszany - Zbydniów - Turbia - Agatówka - Stalowa Wola - Nisko - Racławice - Przędzel - Rudnik nad Sanem - Kopki - Tarnogóra - Nowa Sarzyna - Leżajsk - Wierzawice - Dębno - Tryńcza - Gorzyce - Wólka Pełkińska - Pełkinie - Jarosław - Munina - Tuczempy - Ostrów - Radymno - Zadąbrowie - Orły - Duńkowiczki - Żurawica - Przemyśl)
  • DK 94droga krajowa nr 94(Zgorzelec - Żarska Wieś - Przesieczany - Strzelno - Jeleniów - Wykroty - Czerna - Zebrzydowa Wieś - Parzyce - Brzeźnik - Bolesławiec - Kruszyn - Tomaszów Bolesławiecki - Wilczy Las - Okmiany - Krzywa - Chojnów - Michów - Studnica - Gniewomirowice - Legnica - Kunice - Szczytki Małe - Spalona - Golanka Górna - Golanka Dolna - Prochowice - Kawice - Mazurowice - Rusko - Wilczków - Środa Śląska - Komorniki - Źródła - Błonie - Wróblowice - Krępice - Wrocław - Radwanice - Siechnice - Groblice - Jankowice - Marcinkowice - Stanowice - Oława - Godzikowice - Gać - Zielęcice - Skarbimierz - Brzeg - Strzelniki - Łosiów - Leśniczówka - Buszyce - Skorogoszcz - Borkowice - Skarbiszów - Karczów - Wrzoski - Opole - Walidrogi - Nakło - Izbicko - Sucha - Strzelce Opolskie - Warmątowice - Błotnica Strzelecka - Płużnica Wielka - Toszek - Paczyna - Pyskowice - Karchowice - Boniowice - Wieszowa - Zabrze - Bytom - Piekary Śląskie - Siemianowice Śląskie - Czeladź - Będzin - Sosnowiec - Dąbrowa Górnicza - Sławków - Krze - Bolesław - Olkusz - Sieniczno - Zederman - Przeginia - Gotkowice - Jerzmanowice - Gościniec - Lepianka - Czajowice - Biały Kościół - Wielka Wieś - Szyce - Modlnica - Modlniczka - Rząska - Szczyglice - Kraków - Wieliczka - Sułków - Przebieczany - Bodzanów - Brzezie - Łysokanie - Grodkowice - Targowisko - Moszczenica - Łapczyca - Bochnia - Gorzków - Łazy - Brzesko - Jadowniki - Dębno - Sufczyn - Wojnicz - Łukanowice - Zgłobice - Tarnów - Ładna - Podgórska Wola - Machowa - Pilzno - Podgrodzie - Latoszyn - Dębica - Zawada - Lubzina - Ropczyce - Sędziszów Małopolski - Lipie - Klęczany - Trzciana - Świlcza - Rzeszów - Krasne - Tłoki - Łańcut - Głuchów - Kosina - Rogóżno - Przeworsk - Mirocin - Wierzbna - Tywonia - Jarosław - Munina - Tuczempy - Ostrów - Radymno - Duńkowice - Piaski - Zaleska Wola - Korczowa - granica (Ukraina))
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Radymno przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 91Linia kolejowa nr 91: Kraków Główny Osobowy - Medyka [o znaczeniu państwowym] (Kraków Główny Osobowy - Kraków Zabłocie - Kraków Płaszów - Kraków Prokocim Osobowy - Kraków Bieżanów - Kokotów - Węgrzce Wielkie - Podłęże - Staniątki - Szarów - Kłaj - Stanisławice - Cikowice - Bochnia - Rzezawa - Jasień Brzeski - Brzesko Okocim - Sterkowiec - Biadoliny - Bogumiłowice - Tarnów Mościce - Tarnów - Wola Rzędzińska - Wałki - Czarna Tarnowska - Grabiny - Grabiny (stacja towarowa) - Dębica - Lubzina - Ropczyce - Ropczyce-Witkowice - Sędziszów Małopolski - Będziemyśl - Trzciana - Świlcza - Rudna Wielka - Rzeszów Główny - Rzeszów Załęże - Strażów - Krzemienica - Łańcut - Głuchów - Kosina - Rogóżno koło Łańcuta - Grzęska - Przeworsk PK - Przeworsk - Przeworsk Towarowy - Pełkinie - Jarosław - Munina - Ostrowiecko -Radymno - Sośnica Jarosławska - Niziny - Walawa - Żurawica Rozrządowa - Żurawica - Przemyśl Zasanie - Przemyśl Główny - Hurko - Medyka Towarowa - Medyka Rozrządowa - Medyka)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Radymnie istnieje 67 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 3 Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Brunona Gruszki

  ul. Budowlanych

  ul. Błonie

  ul. Cicha

  ul. Cypriana Kamila Norwida

  ul. Czesława Miłosza

  ul. Dolna

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Fryderyka Szopena

  ul. Gabriela Narutowicza

  ul. Grunwaldzka

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Hugona Kołłątaja

  ul. Jagodowa

  ul. Jana III Sobieskiego

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Jana Pawła II

  ul. Jana Zachariasiewicza

  ul. Jesienna

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Kasztanowa

  ul. Kazimierza Wielkiego

  ul. Kolejowa

  ul. Królowej Jadwigi

  ul. Legionów

  ul. Letnia

  ul. Lwowska

  ul. Mikołaja Reja

  ul. Młynarska

  ul. Nadbrzeżna

  ul. Piaskowa

  ul. Piekarska

  ul. Plażowa

  ul. Pogodna

  ul. Polna

  ul. Rybacka

  ul. Rynek

  ul. Sanowa

  ul. Spisówka

  ul. Sportowa

  ul. Stefana Batorego

  ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

  ul. Stefana Okrzei

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Strażacka

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Tadeusza Rejtana

  ul. Tysiąclecia

  ul. Wietrzna

  ul. Wiosenna

  ul. Wiśniowa

  os. Władysława Jagiełły

  ul. Władysława Reymonta

  ul. Zamknięta

  ul. Zarzecze

  ul. Zasanie

  ul. Zielona

  ul. Zimowa

  ul. Zygmunta Krasińskiego

  ul. Złota Góra

  ul. gen. Józefa Bema

  ul. marsz. Józefa Piłsudskiego