Chrzanów w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Chrzanów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Chrzanów to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu chrzanowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Chrzanów.
 • 34 129 Liczba mieszkańców
 • 38,3 km² Powierzchnia
 • 890,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • ok. 280 m n.p.m Wysokość
 • 1393 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 32 Numer kierunkowy
 • KCH Tablice rejestracyjne
 • Robert Tomasz Maciaszek Burmistrz miasta
Chrzanów na mapie
Identyfikatory
 • 19.400250.1346 Współrzędne GPS
 • 1203034 TERYT (TERC)
 • 0938982 SIMC
Herb miasta Chrzanów
Chrzanów herb
Flaga miasta Chrzanów
Chrzanów flaga

Jak Chrzanów wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Chrzanów na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Chrzanów wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Chrzanów plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
20Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
35Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
60Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
74Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
84Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
85Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
87Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
92Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
98Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
114Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
116Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
119Miasta o największej powierzchni w Polsce
122Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
128Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności
130Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
136Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
136Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
136Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
137Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
145Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
187Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
189Miasta w Polsce z największą liczbą licencji na taksówki
197Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców

Chrzanów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
32-500Poczta Chrzanów 001, ul. Piłsudskiego 2 A
32-500Skrytki Pocztowe Poczta Chrzanów 001, ul. Piłsudskiego 2 A
32-501Poczta Chrzanów 003, Osiedle Stella 3
32-502Poczta Filia UP Chrzanów 001, ul. Rynek 10
32-503Poczta Chrzanów 005, ul. Mieszka I 9 A
32-503Skrytki Pocztowe Poczta Chrzanów 005, ul. Mieszka I 9 A

Chrzanów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Chrzanowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Chrzanowie aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Skarbowy w Chrzanowie
(32) 625-71-00
(32) 627-62-62
Garncarska 9
32-500 Chrzanów
ZUS Oddział w Chrzanowie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Oświęcimska 14
32-500 Chrzanów
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie
(032)627-89-00
(032)627-89-20
ul. Ks. J. Skorupki 3
32-500 Chrzanów
Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie
(032)624-62-00
(032)624-62-44
ul. Jordana 7
32-500 Chrzanów
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chrzanowie
(032)623-24-07
(032)623-24-07
ul. Mjr Grzybowskiego 7
32-500 Chrzanów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chrzanowie
(032)624-15-50
(032)624-15-50
ul. Mjr Grzybowskiego 7
32-500 Chrzanów
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego - Oddział Terenowy w Chrzanowie
(032) 624-62-96
(032) 624-62-96
ul. Jordana 7
32-500 Chrzanów
Urząd Miejski w Chrzanowie
(32) 758-50-00
(32) 623-37-86
Aleja Henryka 20
32-500 Chrzanów
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
(32) 625-79-95
(32) 625-79-04
ul. Partyzantów 2
32-500 Chrzanów

Chrzanów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Chrzanów jest niewielkim miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 34 129, z czego 52,5% stanowią kobiety, a 47,5% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 16,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 45,1 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Chrzanowa zawarli w 2022 roku 119 małżeństw, co odpowiada 3,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  25,5% mieszkańców Chrzanowa jest stanu wolnego, 56,8% żyje w małżeństwie, 7,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,8% to wdowy/wdowcy.

  Chrzanów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -235. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,80 na 1000 mieszkańców Chrzanowa. W 2022 roku urodziło się 236 dzieci, w tym 46,6% dziewczynek i 53,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 326 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,49 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 38,6% zgonów w Chrzanowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,6% zgonów w Chrzanowie były nowotwory, a 6,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Chrzanowa przypada 13.63 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 249 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 335 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Chrzanowa -86. W tym samym roku 4 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 19 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -15.

  56,7% mieszkańców Chrzanowa jest w wieku produkcyjnym, 15,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 28,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Chrzanowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 34 129 Liczba mieszkańców
 • 17 916 Kobiety
 • 16 213 Mężczyźni
 • 52,5%
  47,5%
 • 111 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 111 kobiet)
 • 90 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 90 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Chrzanowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Chrzanowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Chrzanowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Chrzanowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 45,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  45,1 lat
  Małopolskie
  41,2 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 47,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Chrzanów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Chrzanowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Chrzanów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Chrzanów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Chrzanów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 25,5% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  25,6%
  Małopolskie
  30,2%
  Cały kraj
  29,1%
 • 20,8% Kobiety
  (Panny)
 • 30,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,8% Żonaci/Zamężne
 • Chrzanów
  56,8%
  woj. małopolskie
  56,1%
  Kraj
  54,0%
 • 55,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,8% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,7%
  woj. małopolskie
  7,7%
  Kraj
  8,5%
 • 15,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  7,9%
  woj. małopolskie
  5,7%
  Cały kraj
  7,6%
 • 8,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Miasto
  0,0%
  Województwo
  0,3%
  Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Chrzanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Chrzanowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,4
  Województwo
  4,5
  Cała Polska
  4,1
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Chrzanów
  1,0
  Województwo
  1,2
  Polska
  1,6
 • 119 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Chrzanowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Chrzanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -235 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -121 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -114 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,80 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Chrzanów
  -6,8
  woj. małopolskie
  -1,4
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Chrzanowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Chrzanowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Chrzanowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Chrzanowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 236 Urodzenia żywe
 • 110 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 126 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,6%
  53,4%
 • 6,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,8
  Województwo
  9,1
  Cała Polska
  8,1
 • 31,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  31,0
  woj. małopolskie
  38,0
  Polska
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 32 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 32
 • 88 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 88
 • 73 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 73
 • 33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 326 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 267 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 380 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Chrzanów
  3 326 g
  woj. małopolskie
  3 313 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 59 Waga 4000g - 4499g
 • 59
 • 250 Waga 3500g - 3999g
 • 250
 • 311 Waga 3000g - 3499g
 • 311
 • 141 Waga 2500g - 2999g
 • 141
 • 27 Waga 2000g - 2499g
 • 27
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,17 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,17
  woj. małopolskie
  1,29
  Kraj
  1,26
 • 0,56 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Chrzanów
  0,56
  Małopolskie
  0,63
  Cała Polska
  0,61
 • 0,49 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Chrzanów
  0,49
  Małopolskie
  0,86
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Chrzanowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 471 Zgony
 • 231 Kobiety
  (Zgony)
 • 240 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,0%
  51,0%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 13,6 Zgony na 1000 ludności
 • Chrzanów
  13,6
  Województwo
  10,5
  Polska
  11,9
 • 203,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Chrzanów
  203,4
  Województwo
  115,7
  Cała Polska
  147,0
 • 5,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  5,0
  Województwo
  2,8
  Cała Polska
  3,8
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Chrzanów
  3,6
  woj. małopolskie
  2,5
  Cały kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  1,0
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie chrzanowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Chrzanów
  38,6%
  woj. małopolskie
  41,2%
  Polska
  36,0%
 • 23,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  23,6%
  woj. małopolskie
  25,4%
  Polska
  23,6%
 • 6,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  6,5%
  woj. małopolskie
  5,3%
  Polska
  6,7%
 • 133 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  17,4
  Cały kraj
  15,8
 • 69,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  69,8
  Polska
  70,6
 • 321,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  321,2
  woj. małopolskie
  266,5
  Polska
  280,1
 • 248,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  248,5
  Kraj
  253,9
 • 525,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 574,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 474,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  525,9
  Województwo
  431,8
  Cała Polska
  426,2
 • 79,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 27,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 143,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  79,2
  woj. małopolskie
  61,4
  Cały kraj
  62,9
 • 41,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  41,8
  Małopolskie
  34,0
  Cały kraj
  33,8
 • 3,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Chrzanów
  3,2
  Województwo
  6,1
  Cały kraj
  7,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,3%
  Małopolskie
  0,6%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 249 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 129 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 120 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 335 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 176 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 159 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Wymeldowania za granicę
 • 9 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 10 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -101 Saldo migracji
 • -55 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -46 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -86 Saldo migracji wewnętrznych
 • -47 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -39 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -15 Saldo migracji zagranicznych
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Chrzanowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Chrzanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 63,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 60,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 23,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 27,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 19,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Chrzanów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Chrzanów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Chrzanowie oddano do użytku 93 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,70 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Chrzanowie to 15 724 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 457 mieszkań. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  64,5% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 35,5% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Chrzanowie to 4,05 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Chrzanowie to 92,30 m2 i jest nieznacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,67% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,10% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,45% mieszkań posiada łazienkę, 91,00% korzysta z centralnego ogrzewania, a 85,48% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu chrzanowskiego.

  Powiat chrzanowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Chrzanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15 724 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 457,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  457,30
  woj. małopolskie
  385,20
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 61,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  61,30 m2
  woj. małopolskie
  80,60 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 28,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  28,00 m2
  woj. małopolskie
  31,00 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,49 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Chrzanów
  3,49
  Małopolskie
  3,98
  Cała Polska
  3,83
 • 2,19 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Chrzanów
  2,19
  woj. małopolskie
  2,60
  Cała Polska
  2,42
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,63
  woj. małopolskie
  0,65
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Chrzanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 93 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,70 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  2,70
  Województwo
  6,96
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 377 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,05 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,05
  Małopolskie
  4,04
  Cały kraj
  3,89
 • 10,96 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  10,96
  Małopolskie
  28,13
  Kraj
  24,56
 • 8 581 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 92,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  92,3 m2
  Małopolskie
  97,5 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,25 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,25 m2
  woj. małopolskie
  0,68 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Chrzanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,67%
  Małopolskie
  97,78%
  Kraj
  97,75%
 • 99,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  99,10%
  woj. małopolskie
  96,13%
  Kraj
  95,18%
 • 98,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  98,45%
  Województwo
  95,21%
  Cała Polska
  93,75%
 • 91,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  91,00%
  Małopolskie
  86,21%
  Polska
  85,83%
 • 85,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  85,48%
  woj. małopolskie
  67,24%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Chrzanów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Chrzanowie na 1000 mieszkańców pracuje 312osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 61,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 38,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Chrzanowie wynosiło w 2023 roku 6,1% (6,1% wśród kobiet i 6,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Chrzanowie wynosiło 6 020,61 PLN, co odpowiada 89.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Chrzanowa 3 368 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 4 019 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 651.

  1,9% aktywnych zawodowo mieszkańców Chrzanowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 45,4% w przemyśle i budownictwie, a 19,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Chrzanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 312 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  312,0
  Małopolskie
  254,0
  Cała Polska
  259,0
 • 8,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 9,9% Kobiety
 • 6,7% Mężczyźni
 • Chrzanów
  6,1%
  Małopolskie
  4,2%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Chrzanowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Chrzanowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Chrzanowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Chrzanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 322 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Chrzanów
  6 021 PLN
  woj. małopolskie
  6 825 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Chrzanowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Chrzanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 3 368 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 4 019 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 651 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,19 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Chrzanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 1,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 1,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 45,4% Przemysł i budownictwo
 • 24,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 64,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 20,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 31,2% Pozostałe
 • 51,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Chrzanowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Chrzanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 10 840 Pracujący ogółem
 • 6 713 Kobiety
 • 4 127 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Chrzanowie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 56,7% W wieku produkcyjnym
 • 50,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 28,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 35,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 19,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Chrzanów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 76,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  76,3
  Województwo
  67,1
  Cały kraj
  69,0
 • 49,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  49,6
  Małopolskie
  35,0
  Cała Polska
  38,2
 • 185,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  185,6
  woj. małopolskie
  109,4
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Chrzanów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Chrzanowie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 4 432 podmioty gospodarki narodowej, z czego 3 172 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 242 nowe podmioty, a 184 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (384) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (194) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (378) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (120) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Chrzanowie najwięcej (436) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 276) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,5% (22) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,4% (991) podmiotów, a 77,1% (3 419) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Chrzanowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.1%) oraz Budownictwo (15.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 4 432 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 22 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 991 Przemysł i budownictwo
 • 3 419 Pozostała działalność
 • 242 Podmioty nowo zarejestrowane w Chrzanowie w 2023 roku
 • 184 Podmioty wyrejestrowane w Chrzanowie w 2023 roku
 • 3 172 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 276 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 276
 • 120 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 120
 • 32 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 32
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 4 428 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 428
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 Spółdzielnie ogółem
 • 7
 • 350 Spółki handlowe ogółem
 • 350
 • 22  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 22
 • 5  Spółki handlowe - akcyjne
 • 5
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 289  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 289
 • 21    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 21
 • 436 Spółki cywilne ogółem
 • 436
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 172 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 795 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 795
 • 497 Budownictwo
 • 497
 • 348 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 348
 • 281 Przetwórstwo przemysłowe
 • 281
 • 280 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 280
 • 198 Transport i gospodarka magazynowa
 • 198
 • 190 Pozostała działalność
 • 190
 • 134 Informacja i komunikacja
 • 134
 • 101 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 101
 • 98 Edukacja
 • 98
 • 84 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 84
 • 72 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 72
 • 42 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 42
 • 25 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 25
 • 17 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17
 • 4 Górnictwo i wydobywanie
 • 4
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Chrzanów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Chrzanowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 909 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 26,33 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Chrzanowie wynosi 81,60% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Chrzanowa najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 15,84 (wykrywalność 74%) oraz o charakterze kryminalnym - 11,22 (wykrywalność 74%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 11,99 (84%), drogowe - 1,75 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,38 (87%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Chrzanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Chrzanowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Chrzanów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 909 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 909
 • 387 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 387
 • 414 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 414
 • 60 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 60
 • 13 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 13
 • 547 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 547
 • 26,33 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Chrzanów
  26,33
  Małopolskie
  21,90
  Polska
  22,81
 • 11,22 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,22
  woj. małopolskie
  12,25
  Cały kraj
  12,98
 • 11,99 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  11,99
  woj. małopolskie
  6,74
  Kraj
  6,99
 • 1,75 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,75
  woj. małopolskie
  1,39
  Polska
  1,82
 • 0,38 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,38
  woj. małopolskie
  0,26
  Kraj
  0,35
 • 15,84 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Chrzanów
  15,84
  Województwo
  10,41
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Chrzanów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  82%
  Małopolskie
  75%
  Kraj
  71%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Chrzanów
  74%
  woj. małopolskie
  71%
  Kraj
  63%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  84%
  Województwo
  72%
  Cały kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  Małopolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  87%
  Województwo
  82%
  Cała Polska
  88%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  74%
  woj. małopolskie
  56%
  Cały kraj
  51%

Chrzanów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Chrzanowa wyniosła w 2022 roku 235,2 mln złotych, co daje 5,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 6.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Chrzanowa - 29.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (9%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 28,7 mln złotych, czyli 12,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Chrzanowa wyniosła w 2022 roku 243,1 mln złotych, co daje 5,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 1.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (40.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (21.7%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (6.5%). W budżecie Chrzanowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (22,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 74,6 złotych na mieszkańca (1,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 15,1%.
 • Wydatki budżetu w Chrzanowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Chrzanowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Chrzanów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Chrzanowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  135,8 mln

  2,8 tys(100%)

  152,7 mln

  3,2 tys(100%)

  174,9 mln

  3,7 tys(100%)

  192,6 mln

  4,1 tys(100%)

  199,1 mln

  4,2 tys(100%)

  218,6 mln

  4,8 tys(100%)

  222,8 mln

  4,9 tys(100%)

  235,2 mln

  5,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  48,2 mln

  1,3 tys(35.5%)

  48,7 mln

  1,3 tys(31.9%)

  50,9 mln

  1,4 tys(29.1%)

  52,0 mln

  1,4 tys(27%)

  58,4 mln

  1,6 tys(29.3%)

  58,0 mln

  1,6 tys(26.5%)

  63,3 mln

  1,8 tys(28.4%)

  68,5 mln

  2,0 tys(29.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  25,7 mln

  683(18.9%)

  44,5 mln

  1,2 tys(29.1%)

  15,6 mln

  421(8.9%)

  16,0 mln

  434(8.3%)

  17,1 mln

  468(8.6%)

  17,4 mln

  482(8%)

  18,3 mln

  514(8.2%)

  21,1 mln

  613(9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  12,7 mln

  339(9.4%)

  13,0 mln

  348(8.5%)

  15,9 mln

  428(9.1%)

  17,1 mln

  463(8.9%)

  16,4 mln

  450(8.3%)

  17,8 mln

  492(8.1%)

  19,2 mln

  539(8.6%)

  20,4 mln

  594(8.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  10,7 mln

  285(7.9%)

  10,2 mln

  273(6.7%)

  10,7 mln

  290(6.1%)

  12,7 mln

  343(6.6%)

  9,7 mln

  266(4.9%)

  18,8 mln

  521(8.6%)

  9,3 mln

  261(4.2%)

  16,7 mln

  485(7.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  14,9 mln

  396(11%)

  12,0 mln

  322(7.9%)

  15,3 mln

  412(8.7%)

  23,8 mln

  644(12.4%)

  18,9 mln

  517(9.5%)

  17,3 mln

  478(7.9%)

  17,2 mln

  483(7.7%)

  15,7 mln

  458(6.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  3,1 mln

  83,0(2.3%)

  3,5 mln

  94,7(2.3%)

  5,6 mln

  152(3.2%)

  3,8 mln

  102(2%)

  4,1 mln

  113(2.1%)

  5,4 mln

  150(2.5%)

  5,1 mln

  143(2.3%)

  15,3 mln

  444(6.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,9 mln

  157(4.4%)

  7,1 mln

  190(4.6%)

  6,9 mln

  185(3.9%)

  7,4 mln

  200(3.8%)

  7,4 mln

  203(3.7%)

  8,3 mln

  229(3.8%)

  11,2 mln

  315(5%)

  12,1 mln

  353(5.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,6 mln

  41,3(1.1%)

  978,2 tys

  26,2(0.6%)

  214,9 tys

  5,8(0.1%)

  233,8 tys

  6,3(0.1%)

  291,4 tys

  8,0(0.1%)

  608,0 tys

  16,8(0.3%)

  526,6 tys

  14,8(0.2%)

  11,0 mln

  319(4.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  7,9 mln

  211(5.8%)

  7,5 mln

  201(4.9%)

  8,6 mln

  231(4.9%)

  10,5 mln

  283(5.4%)

  8,8 mln

  240(4.4%)

  8,7 mln

  240(4%)

  13,5 mln

  380(6.1%)

  9,3 mln

  269(3.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  658,4 tys

  17,5(0.5%)

  754,8 tys

  20,2(0.5%)

  866,8 tys

  23,4(0.5%)

  709,2 tys

  19,2(0.4%)

  679,3 tys

  18,6(0.3%)

  706,3 tys

  19,6(0.3%)

  1,1 mln

  30,9(0.5%)

  4,2 mln

  121(1.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  326,4 tys

  8,7(0.2%)

  595,2 tys

  16,0(0.4%)

  1,5 mln

  40,2(0.9%)

  2,6 mln

  69,9(1.3%)

  3,3 mln

  91,3(1.7%)

  720,4 tys

  19,9(0.3%)

  1,1 mln

  29,8(0.5%)

  2,3 mln

  65,5(1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,3 mln

  33,5(0.9%)

  1,2 mln

  31,8(0.8%)

  1,3 mln

  35,9(0.8%)

  2,2 mln

  59,7(1.1%)

  914,0 tys

  25,0(0.5%)

  1,6 mln

  44,2(0.7%)

  1,0 mln

  28,8(0.5%)

  1,3 mln

  39,1(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,2 mln

  32,4(0.9%)

  1,1 mln

  28,3(0.7%)

  918,7 tys

  24,7(0.5%)

  788,5 tys

  21,3(0.4%)

  677,5 tys

  18,5(0.3%)

  432,3 tys

  12,0(0.2%)

  241,2 tys

  6,8(0.1%)

  664,2 tys

  19,3(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,0 mln

  27,3(0.8%)

  1,2 mln

  31,2(0.8%)

  1,3 mln

  33,7(0.7%)

  1,7 mln

  47,0(0.9%)

  2,0 mln

  55,2(1%)

  2,0 mln

  56,6(0.9%)

  2,2 mln

  61,1(1%)

  623,8 tys

  18,1(0.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  34,4 tys

  0,9(0%)

  2,2 mln

  58,6(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  106,9 tys

  3,0(0%)

  253,6 tys

  7,4(0.1%)

  Handel

  [Dział 500]

  217,8 tys

  5,8(0.2%)

  224,1 tys

  6,0(0.1%)

  282,2 tys

  7,6(0.2%)

  298,3 tys

  8,1(0.2%)

  264,7 tys

  7,2(0.1%)

  211,2 tys

  5,8(0.1%)

  269,6 tys

  7,6(0.1%)

  174,6 tys

  5,1(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  47,6 tys

  1,3(0%)

  48,2 tys

  1,3(0%)

  62,9 tys

  1,7(0%)

  63,5 tys

  1,7(0%)

  71,2 tys

  1,9(0%)

  74,9 tys

  2,1(0%)

  77,1 tys

  2,2(0%)

  82,2 tys

  2,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  42,9 tys

  1,1(0%)

  45,4 tys

  1,2(0%)

  19,4 tys

  0,5(0%)

  41,7 tys

  1,1(0%)

  29,3 tys

  0,8(0%)

  33,6 tys

  0,9(0%)

  71,3 tys

  2,0(0%)

  56,8 tys

  1,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  295,1 tys

  7,8(0.2%)

  171,6 tys

  4,6(0.1%)

  6,3 tys

  0,2(0%)

  379,6 tys

  10,3(0.2%)

  311,8 tys

  8,5(0.2%)

  266,0 tys

  7,4(0.1%)

  7,4 tys

  0,2(0%)

  12,5 tys

  0,4(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  3,7 tys

  0,1(0%)

  163

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  650

  0,0(0%)

  420

  0,0(0%)

  350

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  8,8 tys

  0,2(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Chrzanowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Chrzanowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Chrzanów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Chrzanowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  140,2 mln

  2,9 tys(100%)

  166,7 mln

  3,5 tys(100%)

  177,8 mln

  3,8 tys(100%)

  194,4 mln

  4,1 tys(100%)

  208,4 mln

  4,4 tys(100%)

  231,4 mln

  5,1 tys(100%)

  241,5 mln

  5,4 tys(100%)

  243,1 mln

  5,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  71,3 mln

  1,9 tys(50.9%)

  73,4 mln

  2,0 tys(44%)

  77,0 mln

  2,1 tys(43.3%)

  88,2 mln

  2,4 tys(45.4%)

  89,8 mln

  2,5 tys(43.1%)

  93,3 mln

  2,6 tys(40.3%)

  95,6 mln

  2,7 tys(39.6%)

  98,6 mln

  2,9 tys(40.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  30,5 mln

  810(21.7%)

  33,5 mln

  899(20.1%)

  36,1 mln

  972(20.3%)

  37,0 mln

  1,0 tys(19.1%)

  40,2 mln

  1,1 tys(19.3%)

  42,0 mln

  1,2 tys(18.2%)

  48,5 mln

  1,4 tys(20.1%)

  52,9 mln

  1,5 tys(21.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  13,6 mln

  360(9.7%)

  13,6 mln

  366(8.2%)

  13,7 mln

  369(7.7%)

  14,7 mln

  397(7.5%)

  10,7 mln

  291(5.1%)

  17,9 mln

  495(7.7%)

  18,1 mln

  508(7.5%)

  15,9 mln

  462(6.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  327,5 tys

  8,7(0.2%)

  431,8 tys

  11,6(0.3%)

  221,5 tys

  6,0(0.1%)

  204,0 tys

  5,5(0.1%)

  372,7 tys

  10,2(0.2%)

  701,2 tys

  19,4(0.3%)

  458,9 tys

  12,9(0.2%)

  10,7 mln

  311(4.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  15,5 mln

  413(11.1%)

  34,6 mln

  926(20.7%)

  5,7 mln

  155(3.2%)

  5,8 mln

  157(3%)

  6,0 mln

  165(2.9%)

  6,2 mln

  171(2.7%)

  6,4 mln

  179(2.6%)

  9,0 mln

  263(3.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,0 mln

  106(2.8%)

  4,0 mln

  107(2.4%)

  3,9 mln

  106(2.2%)

  3,9 mln

  107(2%)

  3,8 mln

  104(1.8%)

  6,0 mln

  167(2.6%)

  5,7 mln

  159(2.3%)

  4,8 mln

  140(2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,7 mln

  45,0(1.2%)

  1,4 mln

  36,7(0.8%)

  1,4 mln

  38,5(0.8%)

  1,5 mln

  41,1(0.8%)

  1,4 mln

  37,6(0.7%)

  1,4 mln

  39,1(0.6%)

  1,2 mln

  33,9(0.5%)

  4,4 mln

  128(1.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  52,2 tys

  1,4(0%)

  1,9 mln

  50,5(1.1%)

  115,5 tys

  3,1(0.1%)

  473,0 tys

  12,8(0.2%)

  3,8 mln

  103(1.8%)

  1,5 mln

  41,3(0.6%)

  2,5 mln

  69,3(1%)

  3,9 mln

  113(1.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,9 tys

  0,1(0%)

  5,1 tys

  0,1(0%)

  53,4 tys

  1,4(0%)

  102,0 tys

  2,8(0.1%)

  29,1 tys

  0,8(0%)

  32,7 tys

  0,9(0%)

  56,6 tys

  1,6(0%)

  3,6 mln

  104(1.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  951,2 tys

  25,3(0.7%)

  1,9 mln

  51,0(1.1%)

  1,1 mln

  30,6(0.6%)

  2,0 mln

  53,2(1%)

  2,0 mln

  54,7(1%)

  2,6 mln

  71,0(1.1%)

  4,0 mln

  113(1.7%)

  3,2 mln

  91,8(1.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,5 mln

  39,4(1.1%)

  1,3 mln

  33,7(0.8%)

  1,0 mln

  27,6(0.6%)

  1,4 mln

  36,7(0.7%)

  1,6 mln

  43,5(0.8%)

  863,4 tys

  23,9(0.4%)

  1,4 mln

  39,3(0.6%)

  1,7 mln

  48,6(0.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  188,1 tys

  5,0(0.1%)

  200,1 tys

  5,4(0.1%)

  208,3 tys

  5,6(0.1%)

  192,9 tys

  5,2(0.1%)

  124,3 tys

  3,4(0.1%)

  140,0 tys

  3,9(0.1%)

  506,5 tys

  14,2(0.2%)

  935,7 tys

  27,2(0.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  50,0 tys

  1,3(0%)

  97,0 tys

  2,6(0.1%)

  61,6 tys

  1,7(0%)

  1,0 mln

  28,0(0.5%)

  50,1 tys

  1,4(0%)

  51,8 tys

  1,4(0%)

  174,5 tys

  4,9(0.1%)

  411,6 tys

  12,0(0.2%)

  Handel

  [Dział 500]

  42,5 tys

  1,1(0%)

  48,6 tys

  1,3(0%)

  171,0 tys

  4,6(0.1%)

  165,2 tys

  4,5(0.1%)

  148,8 tys

  4,1(0.1%)

  153,2 tys

  4,2(0.1%)

  138,3 tys

  3,9(0.1%)

  134,4 tys

  3,9(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  185,8 tys

  4,9(0.1%)

  191,5 tys

  5,1(0.1%)

  142,1 tys

  3,8(0.1%)

  95,3 tys

  2,6(0%)

  96,2 tys

  2,6(0%)

  79,5 tys

  2,2(0%)

  64,5 tys

  1,8(0%)

  66,6 tys

  1,9(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  9,8 tys

  0,3(0%)

  11,6 tys

  0,3(0%)

  12,3 tys

  0,3(0%)

  13,7 tys

  0,4(0%)

  17,6 tys

  0,5(0%)

  16,2 tys

  0,4(0%)

  29,0 tys

  0,8(0%)

  21,3 tys

  0,6(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  18,8 tys

  0,5(0%)

  31,0 tys

  0,8(0%)

  9,5 tys

  0,3(0%)

  4,3 tys

  0,1(0%)

  3,8 tys

  0,1(0%)

  5,2 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  20,8 tys

  0,6(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  6,3 tys

  0,2(0%)

  10,3 tys

  0,3(0%)

  6,9 tys

  0,2(0%)

  5,2 tys

  0,1(0%)

  6,8 tys

  0,2(0%)

  6,4 tys

  0,2(0%)

  51,8 tys

  1,5(0%)

  16,9 tys

  0,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  295,5 tys

  7,9(0.2%)

  171,6 tys

  4,6(0.1%)

  6,3 tys

  0,2(0%)

  379,6 tys

  10,3(0.2%)

  311,8 tys

  8,5(0.1%)

  266,0 tys

  7,4(0.1%)

  7,4 tys

  0,2(0%)

  12,5 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  650

  0,0(0%)

  420

  0,0(0%)

  350

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,0 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Chrzanów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 704 mieszkańców Chrzanowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 3 253 kobiet oraz 3 453 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,7% wykształcenie policealne, 12,1% średnie ogólnokształcące, a 22,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,7% mieszkańców Chrzanowa, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 12,6% podstawowym ukończonym. 2,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Chrzanowa mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Chrzanowie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,6%) oraz średnie zawodowe (17,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,1%) oraz średnie zawodowe (27,2%).

  W roku 2022 w Chrzanowie mieściło się 14 przedszkoli, w których do 57 oddziałów uczęszczało 1 248 dzieci (609 dziewczynek oraz 639 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Chrzanowie mieściło się 10 przedszkoli, w których do 39 oddziałów uczęszczało 924 dzieci (459 dziewczynek oraz 465 chłopców). Dostępnych było 940 miejsc.

  18,7% mieszkańców Chrzanowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,6% wśród dziewczynek i 18,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 080 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,77 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 7 szkół podstawowych, w których w 151 oddziałach uczyło się 2 633 uczniów (1 305 kobiet oraz 1 328 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Chrzanowie placówkę miało 8 szkół podstawowych, w których w 101 oddziałach uczyło się 2 031 uczniów (985 kobiet oraz 1 046 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,7% ludności (28,7% wśród dziewczynek i 28,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 105,91.

  W Chrzanowie znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 59 oddziałach uczyło się 1 784 uczniów (1 142 kobiety oraz 642 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 386 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Chrzanowie placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 63 oddziałach uczyło się 1 948 uczniów (1 130 kobiet oraz 818 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 582 absolwentów.

  W Chrzanowie znajduje się 1 Technikum, w którym w 10 oddziałach uczyło się 251 uczniów (11 kobiet oraz 240 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 40 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Chrzanowie placówkę miała 1 Technikum, w którym w 8 oddziałach uczyło się 189 uczniów (2 kobiety oraz 187 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 50 absolwentów.

  W Chrzanowie znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 11 oddziałach uczyło się 211 uczniów (77 kobiet oraz 134 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,0% mieszkańców (17,1% wśród dziewczyn i 16,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 30,2 uczniów. 19,2 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 25,1 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,1% mieszkańców Chrzanowa w wieku potencjalnej nauki (21,9% kobiet i 22,4% mężczyzn).

 • 20,8% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  20,8%
  Małopolskie
  26,3%
  Cały kraj
  25,2%
 • 24,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 38,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  38,2%
  woj. małopolskie
  34,2%
  Cały kraj
  35,2%
 • 38,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 38,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,7% Wykształcenie policealne
 • Chrzanów
  3,7%
  Województwo
  3,3%
  Polska
  3,3%
 • 5,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  12,1%
  woj. małopolskie
  11,2%
  Polska
  11,9%
 • 15,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  22,3%
  Małopolskie
  19,7%
  Cały kraj
  20,0%
 • 17,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 27,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Chrzanów
  22,7%
  Małopolskie
  22,6%
  Cała Polska
  21,2%
 • 17,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  2,9%
  Małopolskie
  2,8%
  Polska
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  12,6%
  woj. małopolskie
  11,0%
  Kraj
  12,3%
 • 15,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  2,7%
  Małopolskie
  3,1%
  Kraj
  3,1%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Chrzanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1080 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 080,0
  woj. małopolskie
  929,0
  Polska
  927,0
 • 0,77 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Chrzanów
  0,77
  Województwo
  0,88
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 14Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 57 Oddziały
 • 5 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 213 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Chrzanów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 248 Dzieci
 • 609 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 639 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,8%
  51,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 14 2 lata i mniej
 • 14
 • 251 3 lata
 • 251
 • 310 4 lata
 • 310
 • 347 5 lata
 • 347
 • 308 6 lat
 • 308
 • 18 7 lat i więcej
 • 18
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 129 3 lata
 • 129
 • 138 4 lata
 • 138
 • 163 5 lata
 • 163
 • 164 6 lat
 • 164
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 122 3 lata
 • 122
 • 172 4 lata
 • 172
 • 184 5 lata
 • 184
 • 144 6 lat
 • 144
 • 12 7 lat i więcej
 • 12
 • 124 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 103,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 103,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 9,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Chrzanowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Chrzanowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Chrzanowie
  Publiczne
  32 623-27-41
  32 623-27-41
  ul. Kościuszki 27
  32-500 Chrzanów
  512512
  Przedszkole Samorządowe nr 9 im. Jana Brzechwy w Chrzanowie (Jan Brzechwa)
  Publiczne
  32 623-45-44
  32 623-45-44
  ul. Brzezina 14
  32-500 Chrzanów
  512515
  Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Chrzanowie
  Publiczne
  32 623-63-33
  32 623-63-33
  ul. Kard. Wyszyńskiego 5
  32-500 Chrzanów
  512313
  Przedszkole Samorządowe Nr 7 w Chrzanowie
  Publiczne
  32 623-32-91
  32 623-32-91
  ul. Ofiar Faszyzmu 1
  32-500 Chrzanów
  512311
  Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Chrzanowie
  Publiczne
  32 623-30-49
  32 623-30-49
  ul. Kościuszki 10
  32-500 Chrzanów
  410011
  Przedszkole Samorządowe Nr 11 w Chrzanowie
  Publiczne
  32 623-38-87
  32 623-38-87
  ul. Fabryczna 25
  32-500 Chrzanów
  48312
  Przedszkole Samorządowe Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie
  Publiczne
  32 623-22-88
  32 623-22-88
  ul. Władysława Sikorskiego 6
  32-500 Chrzanów
  47818
  Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Chrzanowie
  Publiczne
  32 623-43-93
  32 623-43-93
  ul. Dworska 2
  32-500 Chrzanów
  2516
  Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Chrzanowie
  Publiczne
  32 623-37-80
  32 623-37-80
  ul. Śląska 74b
  32-500 Chrzanów
  2507
  PROMYK NIEPUBLICZNY TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY W CHRZANOWIE
  Niepubliczny
  88 897-68-47
  ul. 29 LISTOPADA 37
  32-500 Chrzanów
  ---
  I Niepubliczne Przedszkole Młodych Talentów "100 Bajek"
  Niepubliczne
  60 977-34-84
  ul. Stara Huta 1
  32-500 Chrzanów
  ---
  NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE IM.WALTA DISNEYA W CHRZANOWIE
  Niepubliczne
  53 409-38-39
  ul. KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 17A
  32-500 Chrzanów
  ---
 • Szkoły podstawowe w Chrzanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Chrzanów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 116 Oddziały
 • 2 523 Uczniowie
 • 1 262 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 261 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,0%
  50,0%
 • 320 Uczniowie w 1 klasie
 • 179 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 141 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 445 Absolwenci
 • 247 Kobiety
  (absolwenci)
 • 198 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 35 Oddziały
 • 110 Uczniowie
 • 43 Kobiety
  (uczniowie)
 • 67 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,1%
  60,9%
 • 6 Uczniowie w 1 klasie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  17,4
  woj. małopolskie
  16,7
  Kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,4 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,4
 • 17,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,4
 • 21,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21,8
 • 3,1 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,1
 •  
 • 181,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 152,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 33,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 27,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 105,91 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  105,91
  Małopolskie
  95,57
  Kraj
  95,96
 • 103,82 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Chrzanów
  103,82
  Małopolskie
  94,75
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Chrzanów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Chrzanów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Chrzanowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Chrzanowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie (Adam Mickiewicz)
  Publiczna
  32 623-28-44
  32 623-28-44
  ul. Borelowskiego 1
  32-500 Chrzanów
  2349955
  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHRZANOWIE (SZARE SZEREGI)
  Publiczna
  32 623-37-66
  32 623-37-66
  ul. POGORSKA 8C
  32-500 Chrzanów
  22495-
  Szkoła Podstawowa Nr 3 w Chrzanowie (Królowa Jadwiga)
  Publiczna
  32 623-37-57
  32 623-37-57
  ul. Aleja Henryka 45
  32-500 Chrzanów
  19425-
  Szkoła Podstawowa Nr 10 (Armia Krajowa)
  Publiczna
  32 623-64-23
  32 623-64-23
  ul. Kardynała Wyszyńskiego 19
  32-500 Chrzanów
  14345-
  Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie (Jan Paweł II)
  Publiczna
  32 623-29-15
  32 623-29-15
  ul. Dworska 5
  32-500 Chrzanów
  713616
  Szkoła Podstawowa Nr 5 w Chrzanowie (im.ks.Michała Potaczały)
  Publiczna
  32 623-49-45
  32 623-49-45
  ul. Fabryczna 23a
  32-500 Chrzanów
  610417
  Szkoła Podstawowa nr 9 w Chrzanowie
  Publiczna
  32 623-26-65
  32 624-07-50
  ul. Paderewskiego 5
  32-500 Chrzanów
  750-
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa EDISON w Chrzanowie
  Niepubliczna
  60 448-39-43
  ul. Świętokrzyska 86
  32-500 Chrzanów
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w Chrzanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Chrzanów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 53 Oddziały
 • 1 620 Uczniowie
 • 1 054 Kobiety
  (uczniowie)
 • 566 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 65,1%
  34,9%
 • 514 Uczniowie w 1 klasie
 • 338 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 176 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 342 Absolwenci
 • 214 Kobiety
  (absolwenci)
 • 128 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 6 Oddziały
 • 164 Uczniowie
 • 88 Kobiety
  (uczniowie)
 • 76 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 53,7%
  46,3%
 • 44 Absolwenci
 • 30 Kobiety
  (absolwenci)
 • 14 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 30,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  30,2
  Województwo
  26,8
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 99,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 77,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Chrzanów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 10 Oddziały
 • 251 Uczniowie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie)
 • 240 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 4,4%
  95,6%
 • 62 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 61 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 40 Absolwenci
 • 2 Kobiety
  (absolwenci)
 • 38 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Chrzanów
  25,1
  woj. małopolskie
  26,1
  Polska
  24,9
 •  
 • 20,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 11,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Chrzanów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69 Uczniowie w 1 klasie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 46 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 6 Oddziały
 • 60 Uczniowie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie)
 • 38 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 36,7%
  63,3%
 • 12 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 19,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Chrzanów
  19,2
  Województwo
  21,6
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 19,2 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 19,2
 • 30,2 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 30,2
 • 10,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 10,0
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (Chrzanów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 221 Uczniowie
 • 190 Kobiety
  (uczniowie)
 • 31 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 86,0%
  14,0%
 • 167 Uczniowie w 1 klasie
 • 144 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 55 Absolwenci
 • 52 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Chrzanów
  27,6
  Województwo
  23,3
  Polska
  23,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Chrzanowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Chrzanowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie (Stanisław Staszic)
  Publiczne
  32 623-27-48
  32 623-27-48
  ul. Pilsudskiego 14
  32-500 Chrzanów
  1958746
  II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie (Krzysztof Kamil Baczyński)
  Publiczne
  32 623-65-94
  32 623-65-94
  ul. Kardynała Wyszyńskiego 19
  32-500 Chrzanów
  1953752
  II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chrzanowie
  Publiczne
  32 623-26-09
  32 623-29-09
  ul. FABRYCZNA 27
  32-500 Chrzanów
  7203-
  Szkoła Policealna Nr 2 w Chrzanowie
  Publiczna
  32 624-00-18
  32 624-00-18
  ul. F. Focha 3
  32-500 Chrzanów
  6177-
  PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA (JANINA GARŚCIA)
  Publiczna
  32 623-38-51
  32 623-38-51
  ul. MICKIEWICZA 12
  32-500 Chrzanów
  -17526
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chrzanowie
  Publiczne
  32 623-41-62
  32 623-41-62
  ul. Piłsudskiego 14
  32-500 Chrzanów
  6169-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Chrzanowie
  Publiczna
  32 623-26-09
  32 623-29-09
  ul. Fabryczna 27
  32-500 Chrzanów
  6135-
  Technikum Nr 1 w Chrzanowie
  Publiczne
  32 623-26-09
  32 623-29-09
  ul. Fabryczna 27
  32-500 Chrzanów
  492-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Chrzanowie
  Publiczna
  32 623-26-65
  32 624-07-50
  ul. Paderewskiego 1
  32-500 Chrzanów
  775-
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
  Publiczna
  32 623-26-65
  32 624-07-50
  ul. Paderewskiego 1
  32-500 Chrzanów
  428-
  Technikum Uzupełniające Nr 1 w Chrzanowie
  Publiczne
  32 623-26-09
  32 623-29-09
  ul. Fabryczna 27
  32-500 Chrzanów
  125-
  Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 1 w Chrzanowie
  Publiczna
  32 623-26-09
  32 623-26-09
  ul. Fabryczna 27
  32-500 Chrzanów
  115-
 • Edukacyjne grupy wieku w Chrzanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Chrzanów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Chrzanów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Chrzanów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Chrzanów - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Chrzanowie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Chrzanowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Chrzanowie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Chrzanowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Chrzanowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 596 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 529 (uczestnicy: 51 984)
  • wystawy: 5 (uczestnicy: 260)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 2 470)
  • koncerty: 15 (uczestnicy: 2 910)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 110 (uczestnicy: 6 432)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 287 (uczestnicy: 16 905)
  • konkursy: 10 (uczestnicy: 2 066)
  • pokazy teatralne: 35 (uczestnicy: 7 877)
  • warsztaty: 3 (uczestnicy: 41)
  • inne: 60 (uczestnicy: 13 023)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 252)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 63)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 8)
  • literackie: 1 (członkowie: 23)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 116)
  • inne: 3 (członkowie: 42)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • politechniczne: 1
  • studia telewizyjne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 26 (członkowie: 293)
  • teatralne: 2 (członkowie: 29)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 15)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 56)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 37)
  • taneczne: 15 (członkowie: 156)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Chrzanowie działało 1 kino posiadające 1 salę z 386 miejscami na widowni. Odbyło się 798 seansów, na które przyszło 16 929 widzów, w tym 263 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 6 102 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Chrzanowie działały 2 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 5 213 zwiedzających, co daje 1 508 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Chrzanowie działały 3 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 191 506 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 28 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 6 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 168 459 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 116
  • dostępne dla czytelników: 52
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 47
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 3
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 3
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3
  Według danych z 2022 w Chrzanowie działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 21 119 wolumenów. Odnotowano 160 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 62 605 wolumenów. Odnotowano 1 670 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 15
  • dostępne dla czytelników: 10
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 10
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Chrzanowie działało 11 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 455 członków. Zarejestrowano 1 541 ćwiczących (mężczyźni: 973, kobiety: 568, chłopcy do lat 18: 827, dziewczęta do lat 18: 519). Aktywne były 23 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (34), instruktora sportowego (16) oraz inne osoby (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Chrzanowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Chrzanowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Chrzanowa znajduje się 7 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Chrzanowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Park z 1. poł. XIX w.dnia 1956-01-19, wykaz dokumentów: Kl.V-111/8/56 z 1956-01-19
  • Spichlerz z pocz. XIX w. (ul. Adama Mickiewicza 13)dnia 1969-09-04, wykaz dokumentów: A-151 z 1969-09-04; 1298/83 z 1983-01-13
  • Kościół z XIV w. (ul. Adama Mickiewicza 2)dnia 1971-10-13, wykaz dokumentów: A-304 z 1971-10-13
  • Dzwonnica z XIV w. (ul. Adama Mickiewicza 2)dnia 1971-10-13, wykaz dokumentów: A-304 z 1971-10-13
  • Bank z 1895 - 1896 (ul. Aleja Henryka 22)dnia 1990-12-28, wykaz dokumentów: A/1422/90 z 1990-12-28
  • Grobowiec z 1900 r. (ul. Elli Marchettiego 1)dnia 1996-11-12, wykaz dokumentów: A/1634/96 z 1996-11-12
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Aleja Henryka 16)dnia 1997-12-17, wykaz dokumentów: A/1657/97 z 1997-12-17
 • Formy ochrony przyrody w Chrzanowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Chrzanowa znajduje się 9 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Chrzanowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-05-08, Opis granicy: na północ od kościoła
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-05-08, Opis granicy: w parku
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-05-08, Opis granicy: w parku
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-05-08, Opis granicy: w dawnym parku
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-05-08, Opis granicy: w dawnym parku
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-05-08, Opis granicy: w dawnym parku
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-05-08, Opis granicy: w dawnym parku
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-05-08, Opis granicy: w dawnym parku
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-05-08, Opis granicy: w dawnym parku

Chrzanów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 18 wypadków drogowych w Chrzanowie odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 19 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 52,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski) oraz 5,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Chrzanowie znajdowało się 11 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 3 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 30 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 25 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu chrzanowskiego.

  Powiat chrzanowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Chrzanowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 18 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 19 Ranni
  (rok 2022)
 • 5 Lekko ranni
 • 14 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Chrzanowie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 52,35 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Chrzanów
  52,3
  Województwo
  64,9
  Cały kraj
  56,5
 • 5,82 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  5,8
  woj. małopolskie
  3,0
  Cała Polska
  5,0
 • 55,25 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  55,3
  woj. małopolskie
  76,3
  Kraj
  65,5
 • 11,11 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  11,1
  Małopolskie
  4,6
  Cały kraj
  8,9
 • 105,56 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  105,6
  Małopolskie
  117,5
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 11 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 5 km  Będących pod zarządem gminy
 • 3 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Chrzanowie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 372,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Chrzanów
  1 372,1 km
  Województwo
  599,5 km
  Kraj
  633,6 km
 • 2,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  2,5 km
  Małopolskie
  2,7 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • 3 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 25 Liczba licencji na taksówki
 • 30 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Chrzanów przechodzą 4 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • A4autostrada A4(granica (Niemcy) - Jędrzychowice - Zgorzelec - Godzieszów - Bolesławiec - Krzyżowa - Krzywa - Chojnów - Lubiatów - Złotoryja - Legnica - Legnickie Pole - Mikołajowice - Wądroże Wielkie - Budziszów Wielki - Łagiewniki Średzkie - Jarosław - Kostomłoty - Kąty Wrocławskie - Pietrzykowice - Wrocław - Bielany Wrocławskie - Krajków - Brzezimierz - Owczary - Przylesie - Prądy - Dąbrówka Górna - Gogolin - Krapkowice - Olszowa - Nogowczyce - Łany - Kleszczów - Gliwice - Zabrze - Ruda Śląska - Chorzów - Katowice - Mysłowice - Jaworzno - Chrzanów - Trzebinia - Rudno - Balice - Kraków - Wieliczka - Szarów - Bochnia - Brzesko - Tarnów - Dębica - Ropczyce - Rzeszów - Nowa Wieś - Łańcut - Przeworsk - Jarosław - Radymno - Korczowa - granica (Ukraina))
  • DK 79droga krajowa nr 79(Warszawa - Mysiadło - Piaseczno - Żabieniec - Pilawa - Baniocha - Kąty - Góra Kalwaria - Coniew - Potycz - Konary - Ostrówek - Mniszew - Rękowice - Gruszczyn - Żelazna Nowa - Wilczkowice Dolne - Grzybów - Magnuszew - Przydworzyce - Ryczywół - Chinów - Kozienice - Aleksandrówka - Nowiny - Kociołki - Garbatka-Letnisko - Policzna - Wilczowola - Wojciechówka - Andrzejówka - Strykowice Górne - Zwoleń - Sycyna Północna - Ciepielów - Anusin - Drezno - Gołębiów - Lipsko - Śląsko - Daniszów - Walentynów - Maruszów - Czekarzewice Drugie - Tarłów - Wola Tarłowska - Wólka Lipowa - Karsy - Ożarów - Wyszmontów - Przybysławice - Jakubowice - Sobótka - Łukawa - Łukawa Kościelna - Gałkowice-Ocin - Wysiadłów - Ocinek - Sandomierz - Andruszkowice - Złota - Samborzec - Szewce - Koprzywnica - Skrzypaczowice - Łoniów - Zawidza - Osiek - Strużki - Luszyca - Połaniec - Ruszcza - Przeczów - Łyczba - Łubnice - Orzelec Mały - Beszowa - Zborówek - Książnice - Pacanów - Słupia - Wola Biechowska - Żółcza - Świniary - Zielonki - Wełnin - Ostrowce - Nowy Korczyn - Winiary Dolne - Winiary - Senisławice - Chwalibogowice - Opatowiec - Podskale - Rogów - Ławy - Piotrowice - Koszyce - Wroczków - Jaksice - Sierosławice - Śmiłowice - Hebdów - Nowe Brzesko - Wawrzeńczyce - Złotniki - Igołomia - Zofipole - Brzostek - Pobiednik Wielki - Kraków - Rząska - Zabierzów - Kochnów - Rudawa - Młynka - Krzeszowice - Wola Filipowska - Dulowa - Trzebinia - Chrzanów - Byczyna - Jaworzno - Sosnowiec - Mysłowice - Katowice - Chorzów - Bytom)
  • DW 781droga wojewódzka nr 781( Chrzanów - Płaza - Wygiełzów - Babice - Olszyny - Jankowice - Podolsze - Zator - Gierałtowice - Wieprz - Andrychów - Sułkowice - Targanice - Kocierz Moszczanicki - Łękawica)
  • DW 933droga wojewódzka nr 933(Rzuchów - Pszów - Wodzisław Śląski - Mszana - Jastrzębie-Zdrój - Pawłowice - Studzionka - Brzeźce - Poręba - Pszczyna - Ćwiklice - Miedźna - Matuszowiec - Brzeszcze - Rajsko - Oświęcim - Broszkowice - Gorzów - Bobrek - Budzowy - Libiąż - Chrzanów)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Chrzanów przechodzą 2 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 93Linia kolejowa nr 93: Trzebinia - Zebrzydowice [o znaczeniu państwowym] (Trzebinia -Chrzanów Śródmieście -Chrzanów - Libiąż - Chełmek - Chełmek Fabryka - Gorzów Chrzanowski - Oświęcim - Brzeszcze - Brzeszcze Kopalnia - Brzeszcze Jawiszowice - Jawiszowice Jaźnik - Dankowice - Kaniów - Czechowice Dziedzice - Zabrzeg - Zabrzeg Czarnolesie - Chybie - Drogomyśl - Pruchna - Zebrzydowice)
  • LK 126Linia kolejowa nr 126: Chrzanów - Płaza [o znaczenia miejscowym] (Chrzanów - Pogorzyce - Płaza)