Bisztynek w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Bisztynek - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Bisztynek to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu bartoszyckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Bisztynek.
 • 2 179 Liczba mieszkańców
 • 2,2 km² Powierzchnia
 • 1 008,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1385 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 89 Numer kierunkowy
 • NBA Tablice rejestracyjne
 • Marek Kazimierz Dominiak Burmistrz miasta
Bisztynek na mapie
Identyfikatory
 • 20.903954.0858 Współrzędne GPS
 • 2801044 TERYT (TERC)
 • 0964608 SIMC
Herb miasta Bisztynek
Bisztynek herb
Flaga miasta Bisztynek
Bisztynek flaga

Jak Bisztynek wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Bisztynek na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Bisztynek wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Bisztynek plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
6Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
8Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
9Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
19Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
23Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
40Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
56Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
67Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
69Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
81Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
98Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
104Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
114Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
119Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
165Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
180Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
187Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
205Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
219Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
230Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
230Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
232Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce

Bisztynek - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
11-230Poczta Bisztynek, ul. Wolności 2

Bisztynek - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Bisztynku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Bartoszycach (podlega pod: ZUS Oddział w Olsztynie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Bohaterów Warszawy 2 a
11-200 Bartoszyce
Urząd Miejski w Bisztynku
(89) 718-86-16
(89) 718-86-03
ul. Kościuszki 2
11-230 Bisztynek

Bisztynek - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Bisztynek jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 179, z czego 53,7% stanowią kobiety, a 46,3% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 14,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,2 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Bisztynka zawarli w 2022 roku 6 małżeństw, co odpowiada 2,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,9% mieszkańców Bisztynka jest stanu wolnego, 50,5% żyje w małżeństwie, 8,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,9% to wdowy/wdowcy.

  Bisztynek ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -12. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,42 na 1000 mieszkańców Bisztynka. W 2022 roku urodziło się 14 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 421 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,50 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 27,4% zgonów w Bisztynku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,8% zgonów w Bisztynku były nowotwory, a 5,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Bisztynka przypada 11.74 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 15 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 37 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Bisztynka -22. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  60,8% mieszkańców Bisztynka jest w wieku produkcyjnym, 15,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Bisztynka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 179 Liczba mieszkańców
 • 1 170 Kobiety
 • 1 009 Mężczyźni
 • 53,7%
  46,3%
 • 116 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 116 kobiet)
 • 86 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 86 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Bisztynku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Bisztynku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Bisztynku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Bisztynka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Bisztynek
  43,2 lat
  Warmińsko-mazurskie
  41,8 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 44,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Bisztynek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Bisztynka
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Bisztynek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Bisztynek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Bisztynek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,9% Kawalerowie/Panny
 • Bisztynek
  29,2%
  woj. warmińsko-mazurskie
  29,2%
  Kraj
  29,1%
 • 23,4% Kobiety
  (Panny)
 • 35,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 50,5% Żonaci/Zamężne
 • Bisztynek
  50,5%
  Warmińsko-mazurskie
  51,4%
  Cała Polska
  54,0%
 • 49,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 51,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,9% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,7%
  Województwo
  8,4%
  Cała Polska
  8,5%
 • 15,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  8,2%
  Województwo
  8,9%
  Cały kraj
  7,6%
 • 8,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,3% Nieustalone
 • Tutaj
  2,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,1%
  Polska
  0,7%
 • 2,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Bisztynku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Bisztynku w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  2,7
  Warmińsko-mazurskie
  3,9
  Kraj
  4,1
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,9
  Województwo
  1,8
  Kraj
  1,6
 • 6 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Bisztynku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Bisztynku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -12 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -8 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -4 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,42 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -5,4
  Warmińsko-mazurskie
  -4,5
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Bisztynku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Bisztynku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Bisztynku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Bisztynku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14 Urodzenia żywe
 • 7 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 7 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,0%
  50,0%
 • 6,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,3
  woj. warmińsko-mazurskie
  7,2
  Cały kraj
  8,1
 • 28,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Bisztynek
  28,9
  Warmińsko-mazurskie
  32,1
  Polska
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 36 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 36
 • 93 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 93
 • 62 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 62
 • 21 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 21
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 421 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 327 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 520 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 421 g
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 389 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 38 Waga 4000g - 4499g
 • 38
 • 100 Waga 3500g - 3999g
 • 100
 • 125 Waga 3000g - 3499g
 • 125
 • 42 Waga 2500g - 2999g
 • 42
 • 8 Waga 2000g - 2499g
 • 8
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,13 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,13
  Województwo
  1,21
  Polska
  1,26
 • 0,58 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,58
  Województwo
  0,59
  Polska
  0,61
 • 0,50 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,50
  Województwo
  0,61
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Bisztynku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 26 Zgony
 • 15 Kobiety
  (Zgony)
 • 11 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 57,7%
  42,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,7 Zgony na 1000 ludności
 • Bisztynek
  11,7
  Warmińsko-mazurskie
  11,8
  Cała Polska
  11,9
 • 199,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  199,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  162,8
  Polska
  147,0
 • 9,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Bisztynek
  9,1
  Województwo
  4,6
  Cała Polska
  3,8
 • 3,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,4
  Kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie bartoszyckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Bisztynek
  27,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  30,2%
  Cały kraj
  36,0%
 • 25,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Bisztynek
  25,8%
  Województwo
  23,4%
  Cała Polska
  23,6%
 • 5,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,9%
  Województwo
  6,4%
  Kraj
  6,7%
 • 50 Zgony spowodowane COVID-19
 • 20,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  20,1
  Cała Polska
  15,8
 • 63,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  63,1
  Cała Polska
  70,6
 • 318,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Bisztynek
  318,0
  Warmińsko-mazurskie
  276,2
  Cały kraj
  280,1
 • 249,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  249,7
  Cała Polska
  253,9
 • 338,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 354,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 322,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  338,5
  Warmińsko-mazurskie
  355,1
  Polska
  426,2
 • 41,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 19,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 104,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Bisztynek
  41,8
  Województwo
  50,1
  Polska
  62,9
 • 51,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Bisztynek
  51,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  28,5
  Cała Polska
  33,8
 • 7,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  7,3
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,0
  Cały kraj
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,6%
  Województwo
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 11 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 37 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 22 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -23 Saldo migracji
 • -11 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -12 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -22 Saldo migracji wewnętrznych
 • -11 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Bisztynku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Bisztynku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 11,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Bisztynek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Bisztynek - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Bisztynku oddano do użytku 3 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,31 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Bisztynku to 806 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 369 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Bisztynku to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Bisztynku to 139,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,63% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,63% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 99,50% mieszkań posiada łazienkę, 78,41% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,37% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu bartoszyckiego.

  Powiat bartoszycki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Bisztynku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 806 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 369,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  369,00
  woj. warmińsko-mazurskie
  396,50
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 62,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  62,30 m2
  Warmińsko-mazurskie
  69,60 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 23,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  23,00 m2
  Warmińsko-mazurskie
  27,60 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,81 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,81
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,78
  Cała Polska
  3,83
 • 2,71 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Bisztynek
  2,71
  Warmińsko-mazurskie
  2,52
  Kraj
  2,42
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,71
  Warmińsko-mazurskie
  0,67
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Bisztynku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 1,31 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Bisztynek
  1,31
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,19
  Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 18 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  6,00
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,89
  Cały kraj
  3,90
 • 7,89 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  7,89
  woj. warmińsko-mazurskie
  16,28
  Cały kraj
  24,07
 • 417 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 139,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  139,0 m2
  Województwo
  91,9 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 0,18 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Bisztynek
  0,18 m2
  Województwo
  0,38 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Bisztynku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Bisztynek
  99,63%
  woj. warmińsko-mazurskie
  97,99%
  Cały kraj
  97,75%
 • 99,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  99,63%
  Warmińsko-mazurskie
  95,49%
  Cały kraj
  95,18%
 • 99,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  99,50%
  woj. warmińsko-mazurskie
  93,98%
  Kraj
  93,75%
 • 78,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  78,41%
  woj. warmińsko-mazurskie
  86,97%
  Kraj
  85,83%
 • 0,37% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,37%
  Warmińsko-mazurskie
  44,04%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Bisztynek - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Bisztynku na 1000 mieszkańców pracuje 167osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 61,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 38,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Bisztynku wynosiło w 2023 roku 17,3% (17,3% wśród kobiet i 17,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Bisztynku wynosiło 5 411,23 PLN, co odpowiada 80.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Bisztynka 95 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 82 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -13.

  20,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Bisztynka pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,5% w przemyśle i budownictwie, a 13,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Bisztynku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 167 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  167,0
  Województwo
  206,0
  Cała Polska
  259,0
 • 20,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 23,9% Kobiety
 • 17,5% Mężczyźni
 • Tutaj
  17,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,3%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Bisztynku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Bisztynku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Bisztynku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Bisztynku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 954 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 411 PLN
  woj. warmińsko-mazurskie
  5 675 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Bisztynku w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Bisztynku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 95 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 82 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -13 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,86 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Bisztynku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 20,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 27,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 27,5% Przemysł i budownictwo
 • 17,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 37,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 36,8% Pozostałe
 • 50,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 22,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Bisztynku w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Bisztynku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 371 Pracujący ogółem
 • 227 Kobiety
 • 144 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Bisztynku w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,8% W wieku produkcyjnym
 • 53,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Bisztynek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Bisztynek
  64,5
  Województwo
  65,7
  Kraj
  69,0
 • 38,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  38,6
  Województwo
  35,7
  Cały kraj
  38,2
 • 148,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Bisztynek
  148,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  119,2
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 58,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Bisztynek - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Bisztynku w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 251 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 131 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 11 nowych podmiotów, a 8 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (73) podmiotów zarejestrowano w roku 2012, a najmniej (11) w roku 2023. W tym samym okresie najwięcej (31) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (5) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Bisztynku najwięcej (17) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (239) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,4% (6) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,5% (64) podmiotów, a 72,1% (181) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Bisztynku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (28.2%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 251 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 64 Przemysł i budownictwo
 • 181 Pozostała działalność
 • 11 Podmioty nowo zarejestrowane w Bisztynku w 2023 roku
 • 8 Podmioty wyrejestrowane w Bisztynku w 2023 roku
 • 131 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 239 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 239
 • 9 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 9
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 251 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 251
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 17 Spółki handlowe ogółem
 • 17
 • 17  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 17
 • 7 Spółki cywilne ogółem
 • 7
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 131 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 37 Budownictwo
 • 37
 • 37 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 37
 • 17 Przetwórstwo przemysłowe
 • 17
 • 9 Pozostała działalność
 • 9
 • 8 Transport i gospodarka magazynowa
 • 8
 • 5 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 5
 • 4 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 4
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 2 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 2
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 2 Informacja i komunikacja
 • 2
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • 2 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Bisztynek - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Bisztynku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 36 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,40 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Bisztynku wynosi 75,50% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Bisztynka najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,37 (wykrywalność 77%) oraz przeciwko mieniu - 7,00 (wykrywalność 66%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,32 (57%), drogowe - 1,80 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,41 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Bisztynku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Bisztynka.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Bisztynek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 36
 • 21 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 21
 • 9 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 9
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 15 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 15
 • 16,40 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  16,40
  Warmińsko-mazurskie
  19,85
  Cały kraj
  22,81
 • 9,37 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  9,37
  Warmińsko-mazurskie
  11,34
  Cała Polska
  12,98
 • 4,32 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Bisztynek
  4,32
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,43
  Polska
  6,99
 • 1,80 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Bisztynek
  1,80
  Województwo
  2,01
  Cała Polska
  1,82
 • 0,41 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,41
  Województwo
  0,37
  Kraj
  0,35
 • 7,00 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,00
  woj. warmińsko-mazurskie
  10,33
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Bisztynek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Bisztynek
  76%
  Województwo
  75%
  Cała Polska
  71%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Bisztynek
  78%
  Warmińsko-mazurskie
  71%
  Cały kraj
  63%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Bisztynek
  58%
  Województwo
  70%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Bisztynek
  100%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Bisztynek
  96%
  Warmińsko-mazurskie
  96%
  Kraj
  88%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Bisztynek
  67%
  Województwo
  60%
  Cały kraj
  51%

Bisztynek - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Bisztynka wyniosła w 2022 roku 43,3 mln złotych, co daje 7,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 33.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Bisztynka - 22.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (18.4%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (13.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,2 mln złotych, czyli 2,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Bisztynka wyniosła w 2022 roku 41,3 mln złotych, co daje 7,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 13% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (26.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (21.1%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (13.9%). W budżecie Bisztynka wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 959 złotych na mieszkańca (13,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,3 złotych na mieszkańca (0,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 11,8%.
 • Wydatki budżetu w Bisztynku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Bisztynka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Bisztynek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Bisztynka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  22,7 mln

  3,4 tys(100%)

  24,5 mln

  3,8 tys(100%)

  27,7 mln

  4,3 tys(100%)

  32,4 mln

  5,1 tys(100%)

  34,9 mln

  5,5 tys(100%)

  31,6 mln

  5,3 tys(100%)

  32,8 mln

  5,6 tys(100%)

  43,3 mln

  7,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,0 mln

  2,9 tys(30.7%)

  7,0 mln

  2,9 tys(28.6%)

  8,4 mln

  3,5 tys(30.4%)

  9,9 mln

  4,2 tys(30.5%)

  8,3 mln

  3,5 tys(23.7%)

  8,4 mln

  3,6 tys(26.8%)

  8,8 mln

  3,8 tys(26.7%)

  9,8 mln

  4,5 tys(22.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,5 mln

  1,0 tys(11.2%)

  2,4 mln

  997(9.8%)

  2,5 mln

  1,0 tys(9.1%)

  2,8 mln

  1,2 tys(8.7%)

  3,7 mln

  1,6 tys(10.5%)

  3,4 mln

  1,5 tys(10.8%)

  3,5 mln

  1,5 tys(10.6%)

  8,0 mln

  3,7 tys(18.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,7 mln

  2,6 tys(13.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,5 mln

  2,2 tys(24%)

  9,4 mln

  3,9 tys(38.2%)

  2,3 mln

  932(8.1%)

  4,1 mln

  1,7 tys(12.6%)

  4,2 mln

  1,8 tys(12%)

  2,7 mln

  1,2 tys(8.7%)

  2,8 mln

  1,2 tys(8.6%)

  3,9 mln

  1,8 tys(9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,7 mln

  703(7.6%)

  974,6 tys

  403(4%)

  1,2 mln

  500(4.4%)

  1,1 mln

  484(3.5%)

  1,4 mln

  577(3.9%)

  1,9 mln

  800(5.9%)

  1,9 mln

  825(5.7%)

  2,2 mln

  1,0 tys(5.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  909,7 tys

  373(4%)

  871,9 tys

  361(3.6%)

  793,9 tys

  328(2.9%)

  1,6 mln

  681(5%)

  2,9 mln

  1,2 tys(8.2%)

  891,9 tys

  383(2.8%)

  958,7 tys

  420(2.9%)

  1,5 mln

  700(3.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,4 mln

  572(6.1%)

  1,2 mln

  498(4.9%)

  1,3 mln

  558(4.9%)

  1,1 mln

  483(3.5%)

  1,4 mln

  575(3.9%)

  1,4 mln

  620(4.6%)

  2,4 mln

  1,1 tys(7.4%)

  1,5 mln

  681(3.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,9 mln

  777(8.3%)

  823,5 tys

  341(3.4%)

  1,1 mln

  438(3.8%)

  2,4 mln

  1,0 tys(7.4%)

  2,9 mln

  1,2 tys(8.2%)

  1,2 mln

  508(3.7%)

  1,3 mln

  553(3.8%)

  1,4 mln

  628(3.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  282,7 tys

  116(1.2%)

  332,7 tys

  138(1.4%)

  332,1 tys

  137(1.2%)

  359,5 tys

  152(1.1%)

  415,5 tys

  176(1.2%)

  340,7 tys

  146(1.1%)

  472,7 tys

  207(1.4%)

  656,1 tys

  300(1.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  303,5 tys

  125(1.3%)

  242,9 tys

  100(1%)

  238,4 tys

  98,6(0.9%)

  291,3 tys

  123(0.9%)

  350,8 tys

  149(1%)

  236,8 tys

  102(0.8%)

  135,9 tys

  59,6(0.4%)

  619,0 tys

  283(1.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  77,4 tys

  31,8(0.3%)

  99,7 tys

  41,2(0.4%)

  73,9 tys

  30,6(0.3%)

  80,0 tys

  33,8(0.2%)

  80,7 tys

  34,2(0.2%)

  61,3 tys

  26,3(0.2%)

  159,2 tys

  69,8(0.5%)

  145,8 tys

  66,7(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  736,4 tys

  302(3.2%)

  766,0 tys

  317(3.1%)

  207,1 tys

  85,7(0.7%)

  86,6 tys

  36,6(0.3%)

  30,4 tys

  12,9(0.1%)

  573,7 tys

  246(1.8%)

  218,4 tys

  95,7(0.7%)

  124,0 tys

  56,8(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  116,1 tys

  47,6(0.5%)

  121,0 tys

  50,0(0.5%)

  111,8 tys

  46,3(0.4%)

  114,2 tys

  48,3(0.4%)

  100,6 tys

  42,6(0.3%)

  110,5 tys

  47,5(0.3%)

  105,2 tys

  46,1(0.3%)

  111,3 tys

  51,0(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  19,3 tys

  7,9(0.1%)

  87,5 tys

  36,2(0.4%)

  74,6 tys

  30,8(0.3%)

  74,6 tys

  31,5(0.2%)

  51,0 tys

  21,6(0.1%)

  72,9 tys

  31,3(0.2%)

  58,8 tys

  25,8(0.2%)

  92,1 tys

  42,2(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  176,3 tys

  72,3(0.8%)

  157,9 tys

  65,3(0.6%)

  98,4 tys

  40,7(0.4%)

  116,8 tys

  49,4(0.4%)

  107,9 tys

  45,7(0.3%)

  130,2 tys

  55,9(0.4%)

  84,8 tys

  37,1(0.3%)

  37,3 tys

  17,1(0.1%)

  Handel

  [Dział 500]

  16,6 tys

  6,8(0.1%)

  26,2 tys

  10,8(0.1%)

  16,0 tys

  6,6(0.1%)

  13,8 tys

  5,8(0%)

  15,2 tys

  6,4(0%)

  16,1 tys

  6,9(0.1%)

  17,2 tys

  7,6(0.1%)

  28,5 tys

  13,1(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  32,3 tys

  13,3(0.1%)

  6,0 tys

  2,5(0%)

  9,3 tys

  3,9(0%)

  7,5 tys

  3,2(0%)

  7,3 tys

  3,1(0%)

  7,6 tys

  3,3(0%)

  9,0 tys

  3,9(0%)

  8,9 tys

  4,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  38,7 tys

  15,9(0.2%)

  5,2 tys

  2,1(0%)

  2,4 tys

  1,0(0%)

  77,4 tys

  32,7(0.2%)

  63,9 tys

  27,1(0.2%)

  59,5 tys

  25,5(0.2%)

  1,3 tys

  0,6(0%)

  1,3 tys

  0,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  69,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,2 tys

  3,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  14,1 tys

  5,8(0.1%)

  15,5 tys

  6,4(0.1%)

  14,6 tys

  6,1(0.1%)

  14,8 tys

  6,3(0%)

  20,8 tys

  8,8(0.1%)

  16,9 tys

  7,3(0.1%)

  23,6 tys

  10,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Bisztynku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Bisztynka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Bisztynek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Bisztynka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  25,1 mln

  3,8 tys(100%)

  25,7 mln

  4,0 tys(100%)

  26,9 mln

  4,2 tys(100%)

  30,6 mln

  4,8 tys(100%)

  32,6 mln

  5,1 tys(100%)

  36,0 mln

  6,1 tys(100%)

  37,0 mln

  6,4 tys(100%)

  41,3 mln

  7,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,9 mln

  2,8 tys(27.5%)

  6,7 mln

  2,8 tys(26%)

  6,9 mln

  2,8 tys(25.5%)

  7,1 mln

  3,0 tys(23.1%)

  7,7 mln

  3,3 tys(23.7%)

  8,3 mln

  3,6 tys(23%)

  8,0 mln

  3,5 tys(21.7%)

  10,8 mln

  4,9 tys(26.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,5 mln

  3,1 tys(29.8%)

  7,5 mln

  3,1 tys(29.3%)

  7,7 mln

  3,2 tys(28.4%)

  8,7 mln

  3,7 tys(28.4%)

  9,6 mln

  4,1 tys(29.4%)

  11,4 mln

  4,9 tys(31.6%)

  11,3 mln

  5,0 tys(30.6%)

  8,7 mln

  4,0 tys(21.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,7 mln

  2,6 tys(13.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,5 mln

  634(6.2%)

  652,7 tys

  270(2.5%)

  655,8 tys

  271(2.4%)

  782,8 tys

  331(2.6%)

  842,6 tys

  357(2.6%)

  1,1 mln

  487(3.1%)

  1,1 mln

  475(2.9%)

  1,9 mln

  855(4.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,4 mln

  1,8 tys(17.5%)

  8,1 mln

  3,4 tys(31.6%)

  958,2 tys

  396(3.6%)

  2,0 mln

  838(6.5%)

  1,5 mln

  654(4.7%)

  1,3 mln

  576(3.7%)

  907,8 tys

  398(2.5%)

  1,8 mln

  816(4.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,3 mln

  537(5.2%)

  1,1 mln

  448(4.2%)

  1,1 mln

  469(4.2%)

  1,1 mln

  466(3.6%)

  1,3 mln

  553(4%)

  1,4 mln

  584(3.8%)

  1,4 mln

  605(3.7%)

  1,4 mln

  636(3.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  61,5 tys

  25,2(0.2%)

  50,7 tys

  21,0(0.2%)

  59,1 tys

  24,5(0.2%)

  56,2 tys

  23,8(0.2%)

  51,6 tys

  21,9(0.2%)

  675,4 tys

  290(1.9%)

  3,1 mln

  1,4 tys(8.4%)

  1,2 mln

  545(2.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  747,3 tys

  307(3%)

  733,9 tys

  303(2.9%)

  393,6 tys

  163(1.5%)

  307,9 tys

  130(1%)

  274,1 tys

  116(0.8%)

  595,9 tys

  256(1.7%)

  528,7 tys

  232(1.4%)

  961,7 tys

  440(2.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  534,8 tys

  219(2.1%)

  507,5 tys

  210(2%)

  502,5 tys

  208(1.9%)

  1,4 mln

  612(4.7%)

  813,3 tys

  345(2.5%)

  661,4 tys

  284(1.8%)

  428,5 tys

  188(1.2%)

  806,2 tys

  369(2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  896,6 tys

  368(3.6%)

  206,4 tys

  85,3(0.8%)

  305,6 tys

  126(1.1%)

  858,7 tys

  363(2.8%)

  942,0 tys

  399(2.9%)

  30,8 tys

  13,2(0.1%)

  463,8 tys

  203(1.3%)

  742,8 tys

  340(1.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  24,0

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,9(0%)

  5,4 tys

  2,2(0%)

  47,3 tys

  20,0(0.2%)

  5,4 tys

  2,3(0%)

  7,5 tys

  3,2(0%)

  12,3 tys

  5,4(0%)

  189,6 tys

  86,8(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  92,5 tys

  38,0(0.4%)

  80,4 tys

  33,2(0.3%)

  53,9 tys

  22,3(0.2%)

  44,4 tys

  18,8(0.1%)

  32,2 tys

  13,7(0.1%)

  50,2 tys

  21,6(0.1%)

  27,2 tys

  11,9(0.1%)

  33,5 tys

  15,4(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  151,7 tys

  62,3(0.6%)

  7,4 tys

  3,1(0%)

  7,8 tys

  3,2(0%)

  297,4 tys

  126(1%)

  644,0 tys

  273(2%)

  689,1 tys

  296(1.9%)

  3,6 tys

  1,6(0%)

  19,2 tys

  8,8(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  3,6 tys

  1,5(0%)

  3,1 tys

  1,3(0%)

  4,0 tys

  1,7(0%)

  4,0 tys

  1,7(0%)

  4,2 tys

  1,8(0%)

  4,6 tys

  2,0(0%)

  4,7 tys

  2,1(0%)

  9,6 tys

  4,4(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  936,1 tys

  384(3.7%)

  2,4 tys

  1,0(0%)

  2,1 tys

  0,9(0%)

  6,0 tys

  2,5(0%)

  2,0 tys

  0,8(0%)

  1,7 tys

  0,7(0%)

  2,1 tys

  0,9(0%)

  2,3 tys

  1,1(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,2 tys

  0,5(0%)

  1,5 tys

  0,6(0%)

  27,7 tys

  11,4(0.1%)

  24,4 tys

  10,3(0.1%)

  1,5 tys

  0,6(0%)

  1,5 tys

  0,6(0%)

  1,5 tys

  0,7(0%)

  1,5 tys

  0,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  38,7 tys

  15,9(0.2%)

  5,2 tys

  2,1(0%)

  2,4 tys

  1,0(0%)

  77,4 tys

  32,7(0.3%)

  63,9 tys

  27,1(0.2%)

  59,5 tys

  25,5(0.2%)

  1,3 tys

  0,6(0%)

  1,3 tys

  0,6(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  510

  0,2(0%)

  450

  0,2(0%)

  39,1 tys

  17,1(0.1%)

  600

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,2(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,2 tys

  2,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  3,0 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  101

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Bisztynek - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 469 mieszkańców Bisztynka jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 251 kobiet oraz 218 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,2% wykształcenie policealne, 12,3% średnie ogólnokształcące, a 18,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,4% mieszkańców Bisztynka, gimnazjalnym 3,5%, natomiast 19,0% podstawowym ukończonym. 3,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy Bisztynka mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Bisztynku największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (19,7%) oraz zasadnicze zawodowe (19,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,6%) oraz średnie zawodowe (19,4%).

  W roku 2022 w Bisztynku mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 98 dzieci (57 dziewczynek oraz 41 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Bisztynku mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 105 dzieci (61 dziewczynek oraz 44 chłopców). Dostępnych było 115 miejsc.

  15,1% mieszkańców Bisztynka w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,6% wśród dziewczynek i 13,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 346 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,51 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 15 oddziałach uczyło się 233 uczniów (117 kobiet oraz 116 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Bisztynku placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 12 oddziałach uczyło się 237 uczniów (115 kobiet oraz 122 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,4% ludności (27,1% wśród dziewczynek i 29,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 145,63.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 20,1% mieszkańców (19,4% wśród dziewczyn i 20,9% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,1% mieszkańców Bisztynka w wieku potencjalnej nauki (21,9% kobiet i 24,6% mężczyzn).

 • 15,5% Wykształcenie wyższe
 • Bisztynek
  15,5%
  Warmińsko-mazurskie
  20,7%
  Polska
  25,2%
 • 18,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  33,9%
  Województwo
  34,6%
  Cała Polska
  35,2%
 • 35,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,2% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,2%
  Warmińsko-mazurskie
  3,3%
  Kraj
  3,3%
 • 4,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Bisztynek
  12,3%
  Województwo
  11,8%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  18,3%
  Warmińsko-mazurskie
  19,5%
  Polska
  20,0%
 • 17,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  24,4%
  Warmińsko-mazurskie
  21,0%
  Kraj
  21,2%
 • 19,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Bisztynek
  3,5%
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,7%
  Cała Polska
  3,0%
 • 3,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 19,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  19,0%
  Warmińsko-mazurskie
  16,5%
  Polska
  12,3%
 • 19,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Bisztynek
  3,7%
  Warmińsko-mazurskie
  3,6%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Bisztynku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1346 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Bisztynek
  1 346,0
  Warmińsko-mazurskie
  857,0
  Polska
  927,0
 • 0,51 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Bisztynek
  0,51
  Warmińsko-mazurskie
  1,00
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 4 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 100 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Bisztynek) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 98 Dzieci
 • 57 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 41 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 58,2%
  41,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 19 3 lata
 • 19
 • 20 4 lata
 • 20
 • 31 5 lata
 • 31
 • 27 6 lat
 • 27
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 11 3 lata
 • 11
 • 12 4 lata
 • 12
 • 17 5 lata
 • 17
 • 16 6 lat
 • 16
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 8 3 lata
 • 8
 • 8 4 lata
 • 8
 • 14 5 lata
 • 14
 • 11 6 lat
 • 11
 •  
 • 5,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 5,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Bisztynku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Bisztynku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe w Bisztynku (0)
  Publiczne
  89 718-81-58
  ul. PLAC WOLNOŚCI 5
  11-230 Bisztynek
  4938
 • Szkoły podstawowe w Bisztynku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Bisztynek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 15 Oddziały
 • 233 Uczniowie
 • 117 Kobiety
  (uczniowie)
 • 116 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,2%
  49,8%
 • 30 Uczniowie w 1 klasie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 43 Absolwenci
 • 26 Kobiety
  (absolwenci)
 • 17 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  15,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  15,9
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 18,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 16,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 145,63 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Bisztynek
  145,63
  Warmińsko-mazurskie
  90,81
  Polska
  95,96
 • 145,00 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  145,00
  woj. warmińsko-mazurskie
  89,35
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Bisztynek) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Bisztynek) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Bisztynku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Bisztynku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła podstawowa (Ziemia Warmińska)
  Publiczna
  89 718-80-96
  89 718-80-96
  ul. Kolejowa 7
  11-230 Bisztynek
  1224118
 • Edukacyjne grupy wieku w Bisztynku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 15,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 20,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Bisztynek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Bisztynek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Bisztynek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Bisztynek - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Bisztynku

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Bisztynku w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Bisztynku
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Bisztynku: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Bisztynku 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 80 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 55 (uczestnicy: 9 623)
  • seanse filmowe: 2 (uczestnicy: 160)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 100)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 560)
  • koncerty: 5 (uczestnicy: 5 678)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 10 (uczestnicy: 546)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 569)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 500)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 160)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 100)
  • warsztaty: 25 (uczestnicy: 1 250)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 30)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 30)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 125)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 25)
  • taneczne: 5 (członkowie: 100)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Bisztynku działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 10 767 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 21 458 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Bisztynku działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 40 członków. Zarejestrowano 96 ćwiczących (mężczyźni: 96, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 65, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (1) oraz inne osoby (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Bisztynku w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Bisztynku
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Bisztynka znajduje się 17 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Bisztynku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto Bisztynek, st.1 (chronologia nieznana)dnia 1992-09-01, wykaz dokumentów: A-A128 z 1992-09-01; C-164 z brak daty
  • Kościół z XIV w. (ul. Kościelna 24)dnia 1957-10-12, wykaz dokumentów: B/80 z 1957-10-12; A-413 z 2009-11-27
  • Inny budynek mieszkalny z 1799 - 1850dnia 1957-10-12, wykaz dokumentów: B/81 z 1957-10-12
  • Inny budynek mieszkalny z 1799 - 1850 (ul. Stefana Żeromskiego 11)dnia 1957-10-12, wykaz dokumentów: B/81 z 1957-10-12
  • Inny budynek mieszkalny z 1799 - 1850 (ul. Stefana Żeromskiego 13)dnia 1957-10-12, wykaz dokumentów: B/81 z 1957-10-12
  • Inny budynek mieszkalny z 1799 - 1850 (ul. Jana Kochanowskiego 10)dnia 1957-10-12, wykaz dokumentów: B/81 z 1957-10-12
  • Inny budynek mieszkalny z 1799 - 1850dnia 1957-10-12, wykaz dokumentów: B/81 z 1957-10-12
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w.dnia 1957-10-12, wykaz dokumentów: B/81 z 1957-10-12
  • Inny budynek mieszkalny z 1799 - 1850 (ul. Pawła Findera 9)dnia 1957-10-12, wykaz dokumentów: B/81 z 1957-10-12
  • Miasto z XIV w.dnia 1957-10-12, wykaz dokumentów: B/81 z 1957-10-12
  • Magazyn z XVIII w. (ul. Kościelna 24)dnia 1957-10-12, wykaz dokumentów: B/83 z 1957-10-12
  • Kaplica z 1612 - 1618dnia 1967-10-07, wykaz dokumentów: 623 z 1967-10-07
  • Kościół z 1883 - 1888dnia 1983-12-23, wykaz dokumentów: 2204 z 1983-12-23
  • Cmentarz ewangelicki z pocz. XIX w.dnia 1987-03-19, wykaz dokumentów: A3692 z 1987-03-19
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z XVII w.dnia 1987-03-19, wykaz dokumentów: A3693 z 1987-03-19
  • Remiza z końca XIX w.dnia 1992-05-11, wykaz dokumentów: A-4215 z 1992-05-11; brak numeru z 1999-12-16
  • Kapliczka z 1876 r.dnia 1993-05-27, wykaz dokumentów: A-2206 z 1993-05-27
 • Formy ochrony przyrody w Bisztynku
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Bisztynka znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Bisztynku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Diabelski Kamień - Pomnik przyrodyOpis: granit szary, Data ustanowienia: 1952-12-29, Opis granicy: 200 m od cmentarza przy zabudowaniach; N-ctwo Bartoszyce
  • Pomnik przyrodyOpis: ubytek w korze po piorunie, Data ustanowienia: 1999-11-11, Opis granicy: N-ctwo Bartoszyce L-ctwo Kamieniec oddz. 235

Bisztynek - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 5 wypadków drogowych w Bisztynku odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 7 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 228,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Bisztynku znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu bartoszyckiego.

  Powiat bartoszycki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Bisztynku
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 5 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 7 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 6 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Bisztynku w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 228,94 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  228,9
  Warmińsko-mazurskie
  1 327,9
  Kraj
  1 100,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Bisztynek
  0,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  127,9
  Kraj
  104,4
 • 320,51 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Bisztynek
  320,5
  Województwo
  1 633,7
  Cały kraj
  1 327,3
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  0,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  9,6
  Cały kraj
  9,5
 • 140,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  140,0
  Województwo
  123,0
  Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 0 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Bisztynku w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 19,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  19,7 km
  Warmińsko-mazurskie
  331,9 km
  Kraj
  633,6 km
 • 0,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  0,7 km
  Warmińsko-mazurskie
  5,9 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Bisztynek przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 57droga krajowa nr 57(Szwaruny - Minty - Galiny - Wozławki - Bisztynek - Troszkowo - Lutry - Tejstymy - Biesowo - Czerwonka - Biskupiec - Labuszewo - Dymer - Gisiel - Augustowo - Szczepankowo - Dźwierzuty - Dąbrowa - Linowo - Trelkówko - Szczytno - Leśny Dwór - Nowiny - Szymany - Szymanki - Wielbark - Piwnice Wielkie - Opaleniec - Chorzele - Rembielin - Aleksandrowo - Rycice - Świniary - Plewnik - Romany-Sebory - Mchowo - Mchówko - Przasnysz - Sierakowo - Dobrzankowo - Bogate - Szczuki - Węgrzynowo - Młodzianowo - Obiecanowo - Maków Mazowiecki - Chrzanowo - Pomaski Wielkie - Głódki - Dzierżanowo - Przemiarowo - Kleszewo - Pułtusk)
  • DW 594droga wojewódzka nr 594( Bisztynek - Sątopy - Czarnowiec - Reszel - Robawy - Święta Lipka - Pieckowo - Pudwągi - Biedaszki - Trzy Lipy - Kętrzyn)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Bisztynek nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 353Linia kolejowa nr 353: Poznań Wschód - Skandawa [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Poznań Wschód - Ligowiec - Kobylnica - Biskupice Wielkopolskie - Promno - Pobiedziska Letnisko - Pobiedziska - Lednogóra - Fałkowo - Pierzyska - Mnichówko - Gniezno - Jankowo Dolne - Trzemeszno - Wydartowo - Mogilno - Kołodziejewo - Janikowo - Inowrocław - Więcławice - Wierzchosławice - Gniewkowo - Suchatówka - Chorągiewka - Toruń Główny - Toruń Miasto - Toruń Wschodni - Papowo Toruńskie - Turzno - Kamionki Jezioro - Rychnowo Wielkie - Kowalewo Pomorskie - Zieleń - Wąbrzeźno - Książki - Jabłonowo Pomorskie - Ostrowite koło Jabłonowa - Lipinki - Biskupiec Pomorski - Jamielnik - Iława Główna - Rudzienice Suskie - Pikus - Samborowo - Ostróda - Lubajny - Stare Jabłonki - Biesal - Unieszewo - Naterki - Olsztyn Zachodni - Olsztyn Główny - Łęgajny - Barczewo - Wipsowo - Czerwonka - Górowo - Sątopy-Samulewo - Łankiejmy - Korsze - Parys - Drogosze - Modgarby - Skandawa)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Bisztynku istnieje 48 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Asnyka

  ul. Andrzeja Struga

  ul. Boczna

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Ceglana

  pl. Chopina

  ul. Działkowa

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Fryzjerska

  ul. Grodzka

  ul. Grunwaldzka

  ul. Gustawa Morcinka

  ul. Górnośląska

  ul. Harcerska

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Ignacego Krasickiego

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Jana Wiktora

  ul. Karola Miarki

  ul. Kolejowa

  ul. Kościelna

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Kąpielowa

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Mazurska

  ul. Michała Kajki

  ul. Mikołaja Reja

  al. Niepodległości

  ul. Nowe Osiedle

  ul. Obwodowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Owcza

  Plac Biskupa Henryka III Sorboma

  ul. Polna

  ul. Reymonta

  ul. Rolna

  ul. Sportowa

  ul. Spółdzielców

  ul. Stanisława Moniuszki

  ul. Stare Osiedle

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Wojska Polskiego

  pl. Wolności

  ul. Zielona