Boguszów-Gorce w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Boguszów-Gorce - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Boguszów-Gorce to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu wałbrzyskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Boguszów-Gorce.
 • 15 016 Liczba mieszkańców
 • 27,0 km² Powierzchnia
 • 555,7 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 520-750 m n.p.m Wysokość
 • 1973 Data założenia
 • Boguszów 1499, Gorce 1962 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 74 Numer kierunkowy
 • DBA, DB Tablice rejestracyjne
 • Jacek Henryk Cichura Burmistrz miasta
Boguszów-Gorce na mapie
Identyfikatory
 • 16.204350.7559 Współrzędne GPS
 • 0221011 TERYT (TERC)
 • 0983824 SIMC
Herb miasta Boguszów-Gorce
Boguszów-Gorce herb
Flaga miasta Boguszów-Gorce
Boguszów-Gorce flaga

Boguszów-Gorce - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
58-370Poczta Boguszów-Gorce 001, ul. Mickiewicza 9
58-370Skrytki Pocztowe Poczta Boguszów-Gorce 001, ul. Mickiewicza 9
58-371Poczta Boguszów-Gorce 003, ul. Grunwaldzka 3

Boguszów-Gorce - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Boguszowie-Gorcach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Wałbrzychu
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kasztanowa 1
58-390 Wałbrzych
Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
(74) 844-93-11
(74) 844-91-65
Plac Odrodzenia 1
58-370 Boguszów-Gorce

Boguszów-Gorce - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Boguszów-Gorce jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 15 016, z czego 51,9% stanowią kobiety, a 48,1% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 11,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Boguszowa-Gorców zawarli w 2021 roku 59 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  30,7% mieszkańców Boguszowa-Gorców jest stanu wolnego, 49,9% żyje w małżeństwie, 9,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,5% to wdowy/wdowcy.

  Boguszów-Gorce ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -160. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -10,61 na 1000 mieszkańców Boguszowa-Gorców. W 2021 roku urodziło się 108 dzieci, w tym 41,7% dziewczynek i 58,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 311 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,37 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 40,3% zgonów w Boguszowie-Gorcach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,4% zgonów w Boguszowie-Gorcach były nowotwory, a 5,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Boguszowa-Gorców przypada 17.77 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 163 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 150 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Boguszowa-Gorców 13. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  59,6% mieszkańców Boguszowa-Gorców jest w wieku produkcyjnym, 15,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Boguszowa-Gorców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15 016 Liczba mieszkańców
 • 7 797 Kobiety
 • 7 219 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Boguszowie-Gorcach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Boguszowie-Gorcach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Boguszowie-Gorcach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Boguszowa-Gorców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  43,7 lat
  Województwo
  43,0 lat
  Kraj
  42,2 lat
 • 45,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Boguszów-Gorce, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Boguszowa-Gorców
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Boguszów-Gorce,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Boguszów-Gorce,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Boguszów-Gorce,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,7% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  30,8%
  woj. dolnośląskie
  31,1%
  Polska
  29,1%
 • 25,4% Kobiety
  (Panny)
 • 36,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 49,9% Żonaci/Zamężne
 • Boguszów-Gorce
  49,9%
  woj. dolnośląskie
  50,8%
  Cały kraj
  54,0%
 • 48,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 51,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,5% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,5%
  Województwo
  8,3%
  Polska
  8,5%
 • 15,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 9,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Boguszów-Gorce
  9,9%
  woj. dolnośląskie
  9,5%
  Cała Polska
  7,6%
 • 10,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 9,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Miasto
  0,0%
  woj. dolnośląskie
  0,4%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Boguszowie-Gorcach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Boguszowie-Gorcach w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  3,9
  Województwo
  4,4
  Cały kraj
  4,4
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,8
  woj. dolnośląskie
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 59 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Boguszowie-Gorcach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Boguszowie-Gorcach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -160 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -82 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -78 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -10,61 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -10,6
  Województwo
  -5,5
  Cały kraj
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Boguszowie-Gorcach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Boguszowie-Gorcach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Boguszowie-Gorcach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Boguszowie-Gorcach w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 108 Urodzenia żywe
 • 45 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 63 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 41,7%
  58,3%
 • 7,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Boguszów-Gorce
  7,2
  Województwo
  8,5
  Polska
  8,7
 • 26,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Boguszów-Gorce
  26,9
  woj. dolnośląskie
  36,7
  Kraj
  37,5
 • 12 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12
 • 48 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48
 • 71 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 71
 • 46 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 46
 • 21 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 21
 • 4 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4
 • 3 311 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 231 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 383 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 311 g
  Dolnośląskie
  3 341 g
  Kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 4500g - 4999g
 • 2
 • 32 Waga 4000g - 4499g
 • 32
 • 107 Waga 3500g - 3999g
 • 107
 • 104 Waga 3000g - 3499g
 • 104
 • 58 Waga 2500g - 2999g
 • 58
 • 19 Waga 2000g - 2499g
 • 19
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,01 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,01
  Dolnośląskie
  1,30
  Polska
  1,32
 • 0,48 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Boguszów-Gorce
  0,48
  Województwo
  0,63
  Cała Polska
  0,64
 • 0,37 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,37
  Województwo
  0,61
  Cały kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w Boguszowie-Gorcach w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 268 Zgony
 • 127 Kobiety
  (Zgony)
 • 141 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,4%
  52,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 17,8 Zgony na 1000 ludności
 • Boguszów-Gorce
  17,8
  woj. dolnośląskie
  14,0
  Cały kraj
  13,6
 • 271,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Boguszów-Gorce
  271,5
  woj. dolnośląskie
  165,2
  Kraj
  156,7
 • 6,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  6,0
  woj. dolnośląskie
  4,5
  Cała Polska
  3,9
 • 4,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Boguszów-Gorce
  4,9
  woj. dolnośląskie
  3,9
  Polska
  3,6
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  1,2
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wałbrzyskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  40,3%
  woj. dolnośląskie
  43,0%
  Cały kraj
  34,8%
 • 18,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Boguszów-Gorce
  18,4%
  Dolnośląskie
  19,7%
  Kraj
  19,6%
 • 5,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,3%
  woj. dolnośląskie
  6,2%
  Kraj
  5,4%
 • 145 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  13,3
  Cała Polska
  13,3
 • 87,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  87,1
  Polska
  74,4
 • 308,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  308,9
  Dolnośląskie
  273,5
  Cały kraj
  268,1
 • 256,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  256,8
  Polska
  246,5
 • 677,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 694,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 659,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  677,4
  Dolnośląskie
  597,6
  Cała Polska
  475,8
 • 86,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 23,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 148,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  86,5
  Dolnośląskie
  108,7
  Cała Polska
  70,6
 • 14,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  14,3
  Dolnośląskie
  29,9
  Cała Polska
  32,6
 • 3,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  3,6
  Województwo
  6,0
  Cała Polska
  6,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,2%
  Województwo
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 163 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 93 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 70 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 150 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 70 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 80 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 15 Saldo migracji
 • 23 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 13 Saldo migracji wewnętrznych
 • 23 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -10 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Boguszowie-Gorcach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Boguszowie-Gorcach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Boguszów-Gorce, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Boguszów-Gorce - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Boguszowie-Gorcach oddano do użytku 13 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,87 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Boguszowie-Gorcach to 6 668 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 440 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  53,8% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 46,2% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Boguszowie-Gorcach to 5,08 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Boguszowie-Gorcach to 111,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,12% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 87,54% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 87,40% mieszkań posiada łazienkę, 67,43% korzysta z centralnego ogrzewania, a 90,33% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wałbrzyskiego.

  Powiat wałbrzyski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Boguszowie-Gorcach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 6 668 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 440,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  440,00
  Województwo
  424,80
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 54,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Boguszów-Gorce
  54,20 m2
  woj. dolnośląskie
  72,80 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 23,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  23,80 m2
  woj. dolnośląskie
  30,90 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,98 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Boguszów-Gorce
  2,98
  woj. dolnośląskie
  3,81
  Cała Polska
  3,82
 • 2,27 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,27
  Województwo
  2,35
  Cała Polska
  2,55
 • 0,76 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Boguszów-Gorce
  0,76
  woj. dolnośląskie
  0,62
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Boguszowie-Gorcach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 13 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 0,87 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,87
  woj. dolnośląskie
  8,67
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 66 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,08 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  5,08
  Województwo
  3,56
  Polska
  3,90
 • 4,40 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  4,40
  Dolnośląskie
  30,86
  Cała Polska
  24,07
 • 1 450 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 111,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  111,5 m2
  Województwo
  83,3 m2
  Polska
  92,9 m2
 • 0,10 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  0,10 m2
  Województwo
  0,72 m2
  Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Boguszowie-Gorcach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 99,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Boguszów-Gorce
  99,12%
  woj. dolnośląskie
  98,69%
  Kraj
  96,97%
 • 87,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  87,54%
  Dolnośląskie
  95,19%
  Polska
  94,01%
 • 87,40% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  87,40%
  Województwo
  93,09%
  Kraj
  91,78%
 • 67,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Boguszów-Gorce
  67,43%
  woj. dolnośląskie
  82,55%
  Polska
  83,08%
 • 90,33% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Boguszów-Gorce
  90,33%
  Dolnośląskie
  66,02%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Boguszów-Gorce - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Boguszowie-Gorcach na 1000 mieszkańców pracuje 50osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 61,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 38,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Boguszowie-Gorcach wynosiło w 2021 roku 17,4% (22,3% wśród kobiet i 13,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Boguszowie-Gorcach wynosiło 4 759,75 PLN, co odpowiada 79.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Boguszowa-Gorców 1 994 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 130 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 864.

  17,9% aktywnych zawodowo mieszkańców Boguszowa-Gorców pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 23,9% w przemyśle i budownictwie, a 20,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Boguszowie-Gorcach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 50 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  50,0
  Dolnośląskie
  281,0
  Kraj
  257,0
 • 17,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 22,3% Kobiety
 • 13,3% Mężczyźni
 • Boguszów-Gorce
  17,4%
  Województwo
  4,8%
  Cały kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Boguszowie-Gorcach w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Boguszowie-Gorcach w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Boguszowie-Gorcach w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Boguszowie-Gorcach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 760 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Boguszów-Gorce
  4 760 PLN
  Dolnośląskie
  6 243 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Boguszowie-Gorcach w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Boguszowie-Gorcach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 994 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 130 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -1 864 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,07 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Boguszowie-Gorcach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 17,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 22,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 23,9% Przemysł i budownictwo
 • 12,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 37,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 20,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 19,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 21,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 36,0% Pozostałe
 • 50,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 17,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Boguszowie-Gorcach w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Boguszowie-Gorcach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 756 Pracujący ogółem
 • 462 Kobiety
 • 294 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Boguszowie-Gorcach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,6% W wieku produkcyjnym
 • 52,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 33,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Boguszów-Gorce, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Boguszów-Gorce
  67,9
  Dolnośląskie
  70,3
  Cała Polska
  69,0
 • 41,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  41,9
  Dolnośląskie
  40,7
  Polska
  38,2
 • 161,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  161,2
  Województwo
  137,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Boguszów-Gorce - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Boguszowie-Gorcach w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 689 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 866 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 113 nowych podmiotów, a 47 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (148) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (72) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (216) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (47) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Boguszowie-Gorcach najwięcej (62) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 656) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,5% (9) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 16,0% (271) podmiotów, a 83,4% (1 409) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Boguszowie-Gorcach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.6%) oraz Budownictwo (22.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 689 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 271 Przemysł i budownictwo
 • 1 409 Pozostała działalność
 • 113 Podmioty nowo zarejestrowane w Boguszowie-Gorcach w 2021 roku
 • 47 Podmioty wyrejestrowane w Boguszowie-Gorcach w 2021 roku
 • 866 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 656 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 656
 • 31 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 31
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 1 689 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 689
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 43 Spółki handlowe ogółem
 • 43
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 38  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 38
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 62 Spółki cywilne ogółem
 • 62
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 866 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 239 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 239
 • 191 Budownictwo
 • 191
 • 93 Transport i gospodarka magazynowa
 • 93
 • 63 Pozostała działalność
 • 63
 • 56 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 56
 • 53 Przetwórstwo przemysłowe
 • 53
 • 32 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 32
 • 32 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 32
 • 24 Informacja i komunikacja
 • 24
 • 21 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 21
 • 17 Edukacja
 • 17
 • 16 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 16
 • 10 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 10
 • 10 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 10
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Boguszów-Gorce - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Boguszowie-Gorcach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 312 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 20,71 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Boguszowie-Gorcach wynosi 81,10% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Boguszowa-Gorców najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 15,87 (wykrywalność 78%) oraz przeciwko mieniu - 7,54 (wykrywalność 57%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,28 (97%), o charakterze gospodarczym - 0,86 (51%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,55 (86%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Boguszowie-Gorcach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Boguszowa-Gorców.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Boguszów-Gorce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 312 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 312
 • 239 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 239
 • 13 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 13
 • 34 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 34
 • 8 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 8
 • 114 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 114
 • 20,71 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  20,71
  Województwo
  28,36
  Polska
  21,51
 • 15,87 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  15,87
  Dolnośląskie
  19,16
  Kraj
  12,82
 • 0,86 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,86
  Dolnośląskie
  5,14
  Cała Polska
  5,89
 • 2,28 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,28
  Województwo
  2,39
  Cały kraj
  1,85
 • 0,55 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,55
  Dolnośląskie
  0,41
  Cała Polska
  0,35
 • 7,54 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,54
  Województwo
  15,90
  Cały kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Boguszów-Gorce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  81%
  Województwo
  65%
  Polska
  71%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Boguszów-Gorce
  79%
  Dolnośląskie
  60%
  Kraj
  64%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  51%
  Dolnośląskie
  61%
  Cały kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  98%
  woj. dolnośląskie
  98%
  Polska
  99%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Boguszów-Gorce
  87%
  Województwo
  88%
  Polska
  89%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  58%
  Województwo
  46%
  Polska
  53%

Boguszów-Gorce - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Boguszowa-Gorców wyniosła w 2021 roku 72,6 mln złotych, co daje 4,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 0.7% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Boguszowa-Gorców - 18.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (11.9%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,0 mln złotych, czyli 4,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Boguszowa-Gorców wyniosła w 2021 roku 81,8 mln złotych, co daje 5,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.3% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (28.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22.9%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (11.3%). W budżecie Boguszowa-Gorców wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 833 złotych na mieszkańca (15,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 8,0 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 6,5%.
 • Wydatki budżetu w Boguszowie-Gorcach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Boguszowa-Gorców według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Boguszów-Gorce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Boguszowa-Gorców według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  47,1 mln

  2,9 tys(100%)

  48,9 mln

  3,1 tys(100%)

  56,5 mln

  3,6 tys(100%)

  66,5 mln

  4,3 tys(100%)

  67,4 mln

  4,3 tys(100%)

  0,0

  0,0(100%)

  72,8 mln

  4,8 tys(100%)

  72,6 mln

  4,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  10,4 mln

  650(22.1%)

  10,8 mln

  683(22.2%)

  10,7 mln

  683(19%)

  11,5 mln

  737(17.3%)

  10,4 mln

  671(15.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,1 mln

  797(16.6%)

  13,4 mln

  891(18.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  7,7 mln

  479(16.3%)

  8,2 mln

  519(16.8%)

  9,2 mln

  583(16.2%)

  9,2 mln

  589(13.8%)

  10,1 mln

  655(15%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,8 mln

  578(12%)

  8,6 mln

  576(11.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,4 mln

  336(11.5%)

  5,0 mln

  312(10.1%)

  5,4 mln

  345(9.6%)

  9,1 mln

  584(13.7%)

  10,1 mln

  655(15%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,4 mln

  424(8.8%)

  6,9 mln

  461(9.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,5 mln

  216(7.4%)

  4,0 mln

  252(8.2%)

  3,7 mln

  233(6.5%)

  5,2 mln

  337(7.9%)

  6,5 mln

  423(9.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,2 mln

  408(8.5%)

  6,9 mln

  456(9.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,5 mln

  654(22.3%)

  10,8 mln

  681(22.1%)

  17,7 mln

  1,1 tys(31.4%)

  5,5 mln

  354(8.3%)

  5,5 mln

  355(8.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,2 mln

  412(8.6%)

  6,6 mln

  439(9.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,5 mln

  158(5.4%)

  3,0 mln

  189(6.1%)

  2,5 mln

  161(4.5%)

  2,8 mln

  178(4.2%)

  3,0 mln

  197(4.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 mln

  179(3.7%)

  3,2 mln

  212(4.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,6 mln

  97,0(3.3%)

  1,8 mln

  116(3.8%)

  2,1 mln

  131(3.6%)

  4,6 mln

  298(7%)

  2,8 mln

  179(4.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 mln

  177(3.7%)

  1,9 mln

  129(2.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,6 mln

  160(5.4%)

  2,0 mln

  124(4%)

  2,3 mln

  146(4.1%)

  1,5 mln

  97,7(2.3%)

  2,2 mln

  140(3.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 mln

  166(3.4%)

  1,1 mln

  71,0(1.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  416,7 tys

  26,0(0.9%)

  784,6 tys

  49,4(1.6%)

  525,1 tys

  33,4(0.9%)

  441,1 tys

  28,3(0.7%)

  490,8 tys

  31,8(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 mln

  76,7(1.6%)

  799,3 tys

  53,2(1.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  609,6 tys

  38,0(1.3%)

  923,4 tys

  58,2(1.9%)

  583,1 tys

  37,1(1%)

  442,2 tys

  28,4(0.7%)

  4,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,5 tys

  1,6(0%)

  709,0 tys

  47,2(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  635,1 tys

  39,6(1.3%)

  478,8 tys

  30,2(1%)

  470,4 tys

  29,9(0.8%)

  358,8 tys

  23,0(0.5%)

  345,6 tys

  22,4(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  364,2 tys

  24,0(0.5%)

  359,1 tys

  23,9(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  304,2 tys

  18,9(0.6%)

  288,2 tys

  18,2(0.6%)

  305,4 tys

  19,4(0.5%)

  268,7 tys

  17,3(0.4%)

  262,0 tys

  17,0(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  267,2 tys

  17,6(0.4%)

  339,7 tys

  22,6(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  562,6 tys

  35,0(1.2%)

  431,1 tys

  27,2(0.9%)

  796,9 tys

  50,7(1.4%)

  556,4 tys

  35,7(0.8%)

  399,0 tys

  25,8(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  414,1 tys

  27,3(0.6%)

  244,4 tys

  16,3(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  310,5 tys

  19,3(0.7%)

  184,5 tys

  11,6(0.4%)

  122,9 tys

  7,8(0.2%)

  215,3 tys

  13,8(0.3%)

  319,1 tys

  20,7(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  295,0 tys

  19,5(0.4%)

  119,4 tys

  8,0(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  19,1 tys

  1,2(0%)

  35,7 tys

  2,3(0.1%)

  83,3 tys

  5,3(0.1%)

  62,1 tys

  4,0(0.1%)

  82,3 tys

  5,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,7 tys

  6,6(0.1%)

  102,8 tys

  6,8(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  99,5 tys

  6,2(0.2%)

  94,6 tys

  6,0(0.2%)

  10,2 tys

  0,7(0%)

  3,2 tys

  0,2(0%)

  129,7 tys

  8,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  83,4 tys

  5,5(0.1%)

  42,5 tys

  2,8(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  8,3 tys

  0,5(0%)

  7,9 tys

  0,5(0%)

  9,3 tys

  0,6(0%)

  10,4 tys

  0,7(0%)

  14,4 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,6 tys

  1,0(0%)

  14,2 tys

  0,9(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  840

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  299

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Boguszowie-Gorcach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Boguszowa-Gorców według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Boguszów-Gorce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Boguszowa-Gorców według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  48,9 mln

  3,0 tys(100%)

  51,9 mln

  3,3 tys(100%)

  58,7 mln

  3,7 tys(100%)

  61,0 mln

  3,9 tys(100%)

  65,4 mln

  4,2 tys(100%)

  0,0

  0,0(100%)

  77,7 mln

  5,1 tys(100%)

  81,8 mln

  5,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  14,2 mln

  882(29%)

  14,3 mln

  903(27.6%)

  14,6 mln

  925(24.8%)

  14,5 mln

  930(23.7%)

  14,9 mln

  962(22.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,4 mln

  1,5 tys(30.1%)

  23,6 mln

  1,6 tys(28.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  15,3 mln

  955(31.4%)

  14,3 mln

  903(27.6%)

  14,9 mln

  944(25.3%)

  15,4 mln

  991(25.3%)

  16,2 mln

  1,1 tys(24.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,1 mln

  1,1 tys(21.9%)

  18,7 mln

  1,2 tys(22.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  8,3 mln

  516(16.9%)

  8,4 mln

  527(16.1%)

  8,7 mln

  551(14.8%)

  9,1 mln

  586(15%)

  9,3 mln

  599(14.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,0 mln

  594(11.6%)

  9,3 mln

  618(11.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  365,5 tys

  22,8(0.7%)

  2,4 mln

  148(4.5%)

  2,4 mln

  150(4%)

  2,3 mln

  147(3.7%)

  4,6 mln

  296(7%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,8 mln

  183(3.6%)

  3,9 mln

  257(4.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,1 mln

  502(16.5%)

  8,1 mln

  508(15.5%)

  15,0 mln

  952(25.5%)

  2,9 mln

  186(4.8%)

  2,7 mln

  176(4.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 mln

  178(3.5%)

  2,6 mln

  176(3.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  24,3 tys

  1,6(0%)

  2,7 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  867

  0,1(0%)

  1,2 mln

  79,2(1.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  604,8 tys

  37,7(1.2%)

  938,5 tys

  59,1(1.8%)

  686,6 tys

  43,6(1.2%)

  724,9 tys

  46,6(1.2%)

  803,2 tys

  52,0(1.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  817,7 tys

  54,0(1.1%)

  1,1 mln

  72,3(1.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  269,0 tys

  16,8(0.5%)

  611,3 tys

  38,5(1.2%)

  760,9 tys

  48,4(1.3%)

  156,7 tys

  10,1(0.3%)

  749,9 tys

  48,6(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  -119 041,5

  -7,9(-0.2%)

  608,8 tys

  40,5(0.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  219,5 tys

  13,7(0.4%)

  276,0 tys

  17,4(0.5%)

  384,7 tys

  24,5(0.7%)

  275,3 tys

  17,7(0.5%)

  235,1 tys

  15,2(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  296,9 tys

  19,6(0.4%)

  240,0 tys

  16,0(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  139,7 tys

  8,7(0.3%)

  308,5 tys

  19,4(0.6%)

  279,9 tys

  17,8(0.5%)

  309,1 tys

  19,9(0.5%)

  389,4 tys

  25,2(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  162,1 tys

  10,7(0.2%)

  195,9 tys

  13,0(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  183,7 tys

  11,4(0.4%)

  328,2 tys

  20,7(0.6%)

  631,8 tys

  40,2(1.1%)

  480,3 tys

  30,9(0.8%)

  448,3 tys

  29,0(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  172,6 tys

  11,4(0.2%)

  173,6 tys

  11,6(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  384,7 tys

  24,0(0.8%)

  384,2 tys

  24,2(0.7%)

  376,5 tys

  23,9(0.6%)

  272,5 tys

  17,5(0.4%)

  166,1 tys

  10,8(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  121,1 tys

  8,0(0.2%)

  120,6 tys

  8,0(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  99,5 tys

  6,2(0.2%)

  94,6 tys

  6,0(0.2%)

  10,2 tys

  0,7(0%)

  3,2 tys

  0,2(0%)

  129,7 tys

  8,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  83,4 tys

  5,5(0.1%)

  42,5 tys

  2,8(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  11,3 tys

  0,7(0%)

  109,1 tys

  6,9(0.2%)

  117,4 tys

  7,5(0.2%)

  153,4 tys

  9,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  67,5 tys

  4,5(0.1%)

  34,1 tys

  2,3(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,2 tys

  0,3(0%)

  6,8 tys

  0,4(0%)

  3,8 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,4 tys

  0,4(0%)

  30,8 tys

  2,1(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  27,4 tys

  1,7(0.1%)

  121,7 tys

  7,7(0.2%)

  31,2 tys

  2,0(0.1%)

  20,9 tys

  1,3(0%)

  24,8 tys

  1,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,4 tys

  0,7(0%)

  26,9 tys

  1,8(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  7,5 tys

  0,5(0%)

  7,2 tys

  0,5(0%)

  8,6 tys

  0,5(0%)

  9,8 tys

  0,6(0%)

  13,8 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  1,0(0%)

  13,5 tys

  0,9(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  769,5 tys

  47,9(1.6%)

  1,3 mln

  84,4(2.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  190,9 tys

  12,4(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  215

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  299

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Boguszów-Gorce - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 000 mieszkańców Boguszowa-Gorców jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 489 kobiet oraz 1 511 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 11,6% średnie ogólnokształcące, a 20,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,2% mieszkańców Boguszowa-Gorców, gimnazjalnym 3,8%, natomiast 15,3% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy Boguszowa-Gorców mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Boguszowie-Gorcach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (20,9%) oraz zasadnicze zawodowe (19,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,2%) oraz średnie zawodowe (22,6%).

  W roku 2021 w Boguszowie-Gorcach mieściły się 2 przedszkola, w których do 9 oddziałów uczęszczało 225 dzieci (114 dziewczynek oraz 111 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Boguszowie-Gorcach mieściły się 2 przedszkola, w których do 10 oddziałów uczęszczało 243 dzieci (115 dziewczynek oraz 128 chłopców). Dostępnych było 265 miejsc.

  15,7% mieszkańców Boguszowa-Gorców w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,8% wśród dziewczynek i 15,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 691 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,01 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 42 oddziałach uczyło się 856 uczniów (409 kobiet oraz 447 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Boguszowie-Gorcach placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 41 oddziałach uczyło się 876 uczniów (426 kobiet oraz 450 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,6% ludności (26,7% wśród dziewczynek i 26,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,4 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,6% mieszkańców (16,5% wśród dziewczyn i 16,7% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,9% mieszkańców Boguszowa-Gorców w wieku potencjalnej nauki (26,9% kobiet i 25,0% mężczyzn).

 • 17,5% Wykształcenie wyższe
 • Boguszów-Gorce
  17,5%
  Województwo
  26,3%
  Kraj
  25,2%
 • 20,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  34,9%
  Województwo
  36,0%
  Kraj
  35,2%
 • 36,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • Boguszów-Gorce
  3,1%
  Województwo
  3,7%
  Polska
  3,3%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  11,6%
  woj. dolnośląskie
  12,1%
  Kraj
  11,9%
 • 13,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Boguszów-Gorce
  20,3%
  Dolnośląskie
  20,3%
  Polska
  20,0%
 • 18,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Boguszów-Gorce
  25,2%
  Województwo
  20,6%
  Cały kraj
  21,2%
 • 19,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Boguszów-Gorce
  3,8%
  Województwo
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 3,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 15,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  15,3%
  woj. dolnośląskie
  11,2%
  Polska
  12,3%
 • 16,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,3%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  3,1%
 • 3,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Boguszowie-Gorcach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 691 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Boguszów-Gorce
  691,0
  woj. dolnośląskie
  905,0
  Kraj
  896,0
 • 1,01 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  1,01
  Dolnośląskie
  0,85
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 9 Oddziały
 • 7 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 340 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Boguszów-Gorce) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 225 Dzieci
 • 114 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 111 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,7%
  49,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 54 3 lata
 • 54
 • 53 4 lata
 • 53
 • 52 5 lata
 • 52
 • 57 6 lat
 • 57
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 26 3 lata
 • 26
 • 33 4 lata
 • 33
 • 19 5 lata
 • 19
 • 31 6 lat
 • 31
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 28 3 lata
 • 28
 • 20 4 lata
 • 20
 • 33 5 lata
 • 33
 • 26 6 lat
 • 26
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 138 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 11,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 11,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 4,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Boguszowie-Gorcach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Boguszowie-Gorcach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne Nr 3
  Publiczne
  74 844-99-36
  74 844-94-01
  ul. Kolejowa 49
  58-370 Boguszów-Gorce
  7165-
  Przedszkole Niepubliczne " Koniczynka II "
  Niepubliczne
  74 844-04-55
  74 844-04-55
  ul. Warszawska 1
  58-371 Boguszów-Gorce
  ---
 • Szkoły podstawowe w Boguszowie-Gorcach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Boguszów-Gorce) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 42 Oddziały
 • 856 Uczniowie
 • 409 Kobiety
  (uczniowie)
 • 447 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,8%
  52,2%
 • 104 Uczniowie w 1 klasie
 • 50 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 54 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 135 Absolwenci
 • 67 Kobiety
  (absolwenci)
 • 68 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  20,4
  Województwo
  17,5
  Kraj
  16,7
 •  
 • 67,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 56,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Boguszowie-Gorcach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Boguszowie-Gorcach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 (Maria Konopnicka)
  Publiczna
  74 844-94-01
  74 844-94-01
  ul. Szkolna 4
  58-370 Boguszów-Gorce
  16403-
  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 (Bronisław Malinowski)
  Publiczna
  74 844-03-60
  74 844-03-60
  ul. Staszica 5
  58-371 Boguszów-Gorce
  14279-
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6
  Publiczna
  74 844-92-54
  74 844-92-54
  ul. Kopernika 7
  58-372 Boguszów-Gorce
  820317
 • Edukacyjne grupy wieku w Boguszowie-Gorcach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 15,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Boguszów-Gorce, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Boguszów-Gorce, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Boguszów-Gorce, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Boguszów-Gorce - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Boguszowie-Gorcach

 • Według danych GUS z 2021 roku w Boguszowie-Gorcach znajdował się 1 hotel (kategorii w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Boguszowie-Gorcach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Boguszowie-Gorcach
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Boguszowie-Gorcach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Boguszowie-Gorcach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 250 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 27 (uczestnicy: 2 743)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 80)
  • koncerty: 9 (uczestnicy: 659)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 7 (uczestnicy: 715)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 110)
  • interdyscyplinarne: 8 (uczestnicy: 1 179)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 150)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 18)
  • taneczne: 2 (członkowie: 24)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 8)
  • teatralne: 1 (członkowie: 18)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 16)
  • literackie: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 9)
  • inne: 2 (członkowie: 47)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 63)
  • teatralne: 1 (członkowie: 6)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 17)
  • taneczne: 2 (członkowie: 40)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 w Boguszowie-Gorcach działało 6 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 69 777 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 7 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 6 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 72 518 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 23
  • dostępne dla czytelników: 9
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 9
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 5
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 6
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 6
  Według danych z 2016 w Boguszowie-Gorcach działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 345 członków. Zarejestrowano 307 ćwiczących (mężczyźni: 264, kobiety: 43, chłopcy do lat 18: 146, dziewczęta do lat 18: 33). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (6), instruktora sportowego (3) oraz inne osoby (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Boguszowie-Gorcach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Boguszowie-Gorcach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Boguszowa-Gorców znajduje się 16 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Boguszowie-Gorcach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto (data nieznana)dnia 1958-12-02, wykaz dokumentów: 81/518 z 1958-12-02; A/6005/518 z 2016-05-10
  • Kościół z XVI w. (ul. plac Jana Pawła II 1)dnia 1966-06-30, wykaz dokumentów: 1728 z 1966-06-30; A/1832/1728 z 2010-03-25
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Małgorzaty Fornalskiej 9)dnia 1966-06-30, wykaz dokumentów: 1729 z 1966-06-30; A/3577/1729 z 2010-09-06
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XVIII w. (ul. Marcina Kasprzaka 7)dnia 1976-05-21, wykaz dokumentów: 621/Wł z 1976-05-21; A/3580/621/Wł z 2010-09-06
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w. (ul. Małgorzaty Fornalskiej 37)dnia 1976-05-21, wykaz dokumentów: 622/Wł z 1976-05-21; A/3579/622/Wł z 2010-09-06
  • Inny budynek mieszkalny z 1753 r. (ul. Karola Marksa 2)dnia 1976-05-22, wykaz dokumentów: 623/Wł z 1976-05-22; A/3581/623/Wł z 2010-09-06
  • Kościół z poł. XVIII w. (ul. Marcina Kasprzaka 13)dnia 1976-05-22, wykaz dokumentów: 637/Wł z 1976-05-22; A/3576/637/Wł z 2010-09-06
  • Ratusz z 1723 - 1737 (ul. Małgorzaty Fornalskiej 43)dnia 1976-06-15, wykaz dokumentów: 641/WŁ z 1976-06-15; A/3582/641/Wł z 2010-09-06
  • Wieża wyciągowa z 1926 r. (ul. Władysława Stanisława Reymonta 1d)dnia 1981-07-25, wykaz dokumentów: 809/Wł z 1981-07-25; A/3584/809/Wł z 2010-09-06
  • Maszynownia z 1914 r.dnia 1981-07-25, wykaz dokumentów: 810/Wł z 1981-07-25; A/3583/810/Wł z 2010-09-06
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 1914 r.dnia 1981-07-25, wykaz dokumentów: 810/Wł z 1981-07-25; A/3583/810/Wł z 2010-09-06
  • Nadszybie z 1914 r.dnia 1981-07-25, wykaz dokumentów: 810/Wł z 1981-07-25; A/3583/810/Wł z 2010-09-06
  • Kościół z 1900 - 1901 (ul. Adama Mickiewicza 1)dnia 1994-06-20, wykaz dokumentów: 1405/Wł z 1994-06-20; A/3601/1405/Wł z 2010-09-07
  • Gospoda z pocz. XIX w. (ul. Małgorzaty Fornalskiej 31)dnia 1995-12-28, wykaz dokumentów: 1465/Wł z 1995-12-28; A/3578/1465/Wł z 2010-09-06
  • Kościół z 1914 - 1917 (ul. Stefana Żeromskiego 23)dnia 2014-07-28, wykaz dokumentów: A/5933/1-2 z 2014-07-28
  • Plebania z 1907 r. (ul. Stefana Żeromskiego 23a)dnia 2014-07-28, wykaz dokumentów: A/5933/1-2 z 2014-07-28
 • Formy ochrony przyrody w Boguszowie-Gorcach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Boguszowa-Gorców znajduje się 9 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Boguszowie-Gorcach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Park Krajobrazowy Sudetów WałbrzyskichData ustanowienia: 1998-12-29, Opis granicy: ZAŁĄCZNIK Nr 1 do rozporządzenia Nr 7 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich 1. Opis granic Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich Na wschodzie od granicy państwa w kierunku na północ rozdzieleniem leśnym pomiędzy oddziałami nr 235 i 234 oraz 233 i 227 do linii zwartych kompleksów leśnych obok miejscowości Łomnica i Grzmiąca do szosy z Głuszycy do Unisławia. Następnie na północ obejmując swym zasięgiem wzniesienie pod którym przechodzi tunel kolejowy ze stacji Jedlina-Zdrój do Głuszycy granicą rolną przechodzi koło miejscowości Glinica i Kamieńsk w kierunku północno-zachodnim do tunelu kolejowego pod górę Wołowice dalej linią prostą do wylotu w dzielnicy Wałbrzych-Podgórze. Od tego miejsca skręca na południowy zachód granicą kompleksów leśnych obejmując swym zasięgiem Zamkową Górę na Podgórzu. W miejscowości Glinik skręca gwałtownie na południe a następnie na wschód do Kamionek i dalej na południe granicą lasów do drogi Rybnica Leśna-Głuszyca. Po przejściu przez szosę omijając pola uprawne Rybnicy dochodzi do przesmyku pomiędzy górę Klin a wzniesieniem bez nazwy o wysokości 890 m. Dalej do rozległych łąk pod schroniskiem Andrzejówka skręcając na zachód do wzniesienia Krzywuchy /788m/ potem skręca na północ przez szczyt góry Bukowiec /883m/ dalej granicą lasów od północy dochodzi do strumienia na polach Unisławia Śl. aż do podnóża góry Stożek Wielki /840m/. Następnie skręca na północ potem na południe do szosy Unisław Śląski-Mieroszów. Przechodzi przez drogę i tory kolejowe aby po granicy lasu gwałtownie skręcić na północ pod górę Sokółka /801m/ następnie obok torów kolejowych z Mieroszowa do Kuźnic Świdnickich. Przy placu sportowym obok szybu kopalnianego Barbara biegnie brzegiem lasów do drogi z Lesieńca do Grząd Dolnych i Górnych. Z tego miejsca skrajem lasów biegnie do gruntów wsi Kochanów omijając wydzielone tereny zalewu w Grzędach Górnych dalej do miejscowości Kowalowa na wschodzie gdzie przecina szosę Mieroszów--Unisław Śl. Tu biegnie na południe wschodnią stroną szosy aby pod górę Jatki /659m/ aby zmienić kierunek na wschód do granicy z Czechami., Powierzchnia: 6493.0 ha, Powierzchnia otuliny: 2894.6 ha
  • Kopuły Chełmca - obszar chronionego krajobrazuOpis: Fragment dawnego obszaru chronionego krajobrazu "Kopuły Chełmca Trójgarbu i Krzyżowej Góry koło Strzegomia" obejmujący obszary leśne tych wzniesień. Leżą one w obrębie Wzgórz Strzegomskich które są granitową intruzją w obrębie zmetamorfizowanych łupków paleozoicznych. Powierzchnia OChK-u wynosi 1 200 ha., Data ustanowienia: 1981-01-01, Powierzchnia: 1200.0 ha
  • Góry Kamienne - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 24098.85 ha
  • Masyw Chełmca - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 1432.45 ha
  • Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2011-02-19, Powierzchnia: 31577.91 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-06-26, Opis granicy: Rośnie za budynkiem zlokalizowanym przy ul. Buczka 11 - aktualnie sklep samoobsługowy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-06-26, Opis granicy: Rośnie ok. 400 m na południowy wschód od wjazdu ul. H. Sawickiej w las
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-06-26, Opis granicy: Rośnie ok. 400 m na południowy wschód od wjazdu ul. H. Sawickiej w las
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Rośnie przy drodze ok 370 m na północny wschód od zbiegu ul. Kilińskiego i ul. Młodzieży Polskiej

Boguszów-Gorce - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 7 wypadków drogowych w Boguszowie-Gorcach odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 12 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 46,4 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Boguszowie-Gorcach znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wałbrzyskiego.

  Powiat wałbrzyski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Boguszowie-Gorcach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 7 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 12 Ranni
  (rok 2021)
 • 3 Lekko ranni
 • 9 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Boguszowie-Gorcach w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 46,40 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Boguszów-Gorce
  46,4
  Dolnośląskie
  60,1
  Kraj
  59,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Boguszów-Gorce
  0,0
  woj. dolnośląskie
  6,2
  Kraj
  5,9
 • 79,55 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Boguszów-Gorce
  79,5
  woj. dolnośląskie
  70,1
  Polska
  69,4
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Miasto
  0,0
  Dolnośląskie
  10,3
  Cały kraj
  9,8
 • 171,43 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  171,4
  Województwo
  116,6
  Polska
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 0 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Boguszowie-Gorcach w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 0,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  0,0 km
  Województwo
  542,7 km
  Cały kraj
  591,9 km
 • 0,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Boguszów-Gorce
  0,0 km
  Dolnośląskie
  3,8 km
  Polska
  4,9 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Boguszów-Gorce przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 367droga wojewódzka nr 367(Jelenia Góra - Mysłakowice - Kostrzyca - Kowary - Ogorzelec - Leszczyniec - Szarocin - Kamienna Góra - Borówno - Czarny Bór - Jabłów - Boguszów-Gorce - Wałbrzych)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Boguszów-Gorce przechodzą 3 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 274Linia kolejowa nr 274: Wrocław Świebodzki - Zgorzelec [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Wrocław Świebodzki - Wrocław Grabiszyn - Wrocław Zachodni - Smolec - Sadowice Wrocławskie - Kąty Wrocławskie - Mietków - Imbramowice - Żarów - Jaworzyna Śląska - Świebodzice - Wałbrzych Szczawienko - Wałbrzych Miasto - Wałbrzych Fabryczny - Wałbrzych Główny -Boguszów-Gorce Wschód -Boguszów-Gorce -Boguszów-Gorce Zachód - Witków Śląski - Sędzisław - Marciszów - Ciechanowice - Janowice Wielkie - Trzcińsko - Wojanów - Jelenia Góra - Rybnica - Stara Kamienica - Kwieciszowice - Rębiszów - Młyńsko - Gryfów Śląski - Ubocze - Olszyna Lubańska - Lubań Śląski - Batowice Lubańskie - Mikułowa - Jerzmanki - Zgorzelec)
  • LK 773Linia kolejowa nr 773: Boguszów Gorce - Boguszów Gorce Towarowy [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Boguszów-Gorce)
  • LK 291Linia kolejowa nr 291: Boguszów Gorce Wschód - Mieroszów [o znaczeniu drugorzędnym] (Boguszów-Gorce Wschód - Unisław Śląski - Mieroszów)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Boguszowie-Gorcach istnieje 104 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Antoniego Józefa Madalińskiego

  ul. Azaliowa

  ul. Bartosza Głowackiego

  ul. Boczna

  ul. Browarna

  ul. Cicha

  ul. Dworcowa

  ul. Dębowa

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Generała Stefana Grota-Roweckiego

  ul. Grunwaldzka

  ul. Górna

  ul. Górnicza

  ul. Główna

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Hugo Kołłątaja

  ul. Jana Kasprowicza

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Jana Matejki

  pl. Jana Pawła II

  ul. Janusza Kusocińskiego

  ul. Jasna

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Poniatowskiego

  ul. Kamieniogórska

  ul. Kazimierza Pułaskiego

  ul. Kazimierza Tetmajera

  ul. Kolejowa

  ul. Kosynierów

  ul. Krakowska

  ul. Królowej Jadwigi

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Lawendowa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Ludwika Waryńskiego

  ul. Marcina Kasprzaka

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Mała

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Mikołaja Reja

  ul. Miła

  ul. Młodzieży Polskiej

  ul. Nadziei

  ul. Nowy Lubominek

  pl. Odrodzenia

  ul. Ogrodowa

  ul. Olimpijska

  ul. Osiedle Górnicze

  ul. Partyzantów

  ul. Piotra Skargi

  ul. Piękna

  ul. Pokoju

  ul. Polna

  ul. Promyka

  ul. Przodowników Pracy

  ul. Racławicka

  ul. Romualda Traugutta

  Rynek

  ul. Rzeźniana

  ul. Różana

  ul. Sobięcińska

  ul. Spokojna

  ul. Sportowa

  ul. Stanisława Staszica

  ul. Stanisława Wyspiańskiego

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Strażacka

  ul. Szkolna

  ul. Szybowa

  ul. Słodowa

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Towarowa

  ul. Tunel

  ul. Warszawska

  ul. Wałbrzyska

  ul. Widokowa

  ul. Wincentego Pola

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Wojciecha Kossaka

  ul. Wrzosowa

  ul. Wysoka

  ul. Wąska

  ul. Władysława Broniewskiego

  ul. Władysława Grabskiego

  ul. Władysława Jagiełły

  ul. Władysława Sikorskiego

  ul. Władysława Stanisława Reymonta

  ul. Zachodnia

  ul. Zamkowa

  ul. Zielona

  pl. Zwycięstwa

  ul. Złota

  ul. gen. Józefa Bema

  ul. Łączna

  ul. Średnia

  ul. Św. Barbary

  ul. Świerkowa