Powiat kolbuszowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat kolbuszowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 61 389 Liczba mieszkańców
 • 773 km2 Powierzchnia
 • 79 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 14,9% Stopa urbanizacji
 • Józef Kardyś Starosta
 • ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa Adres starostwa powiatowego
 • RKL Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie kolbuszowskim (1)
 • Kolbuszowa
Powiat kolbuszowski na mapie
Identyfikatory
 • 1806 TERYT (TERC)
Herb powiatu kolbuszowskiego
powiat kolbuszowski herb
Flaga powiatu kolbuszowskiego
powiat kolbuszowski flaga

powiat kolbuszowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej
17 227 01 70
17 227 00 73
Piekarska 13
36-100 Kolbuszowa
Komenda Powiatowa Policji w Kolbuszowej
17 227 53 10
17 227 53 19
Plac Wolności 1
36-100 Kolbuszowa
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kolbuszowej
17 227 58 20
17 227 57 21
11 listopada 10
36-100 Kolbuszowa
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Kolbuszowa
17 227 11 50
17 227 11 50
11-go Listopada 10
36-100 Kolbuszowa
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
17 744 57 23
17744 57 23
11-go Listopada 10
36-100 Kolbuszowa
Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej
(17) 744-57-71
(17) 227-15-23
ul. 11-go Listopada
36-100 Kolbuszowa

Powiat kolbuszowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Powiat kolbuszowski ma 61 389 mieszkańców, z czego 50,2% stanowią kobiety, a 49,8% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 0,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kolbuszowskiego w 2050 roku wynosi 54 391, z czego 27 151 to kobiety, a 27 240 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu kolbuszowskiego zawarli w 2021 roku 276 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  31,4% mieszkańców powiatu kolbuszowskiego jest stanu wolnego, 56,6% żyje w małżeństwie, 3,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,9% to wdowy/wdowcy.

  Powiat kolbuszowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -256. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,15 na 1000 mieszkańców powiatu kolbuszowskiego. W 2021 roku urodziło się 499 dzieci, w tym 49,1% dziewczynek i 50,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 315 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,82 i jest większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 38,7% zgonów w powiecie kolbuszowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 14,2% zgonów w powiecie kolbuszowskim były nowotwory, a 4,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu kolbuszowskiego przypada 12.23 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 427 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 555 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu kolbuszowskiego -128. W tym samym roku 48 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 46 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  63,5% mieszkańców powiatu kolbuszowskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu kolbuszowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 61 389 Liczba mieszkańców
 • 30 825 Kobiety
 • 30 564 Mężczyźni
 • 50,2%
  49,8%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie kolbuszowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie kolbuszowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie kolbuszowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kolbuszowskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 54 391 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 27 151 Kobiety
 • 27 240 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie kolbuszowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie kolbuszowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie kolbuszowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu kolbuszowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. kolbuszowski
  41,0 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 42,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat kolbuszowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu kolbuszowskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat kolbuszowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat kolbuszowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat kolbuszowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 31,4% Kawalerowie/Panny
 • pow. kolbuszowski
  31,4%
  Województwo
  29,4%
  Kraj
  29,1%
 • 25,5% Kobiety
  (Panny)
 • 37,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,6% Żonaci/Zamężne
 • powiat kolbuszowski
  56,6%
  Podkarpackie
  57,0%
  Cały kraj
  54,0%
 • 57,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,9% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  7,9%
  Województwo
  8,0%
  Polska
  8,5%
 • 13,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  3,1%
  Województwo
  5,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 3,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,0% Nieustalone
 • pow. kolbuszowski
  1,0%
  woj. podkarpackie
  0,6%
  Cały kraj
  0,7%
 • 1,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie kolbuszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie kolbuszowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • powiat kolbuszowski
  4,5
  Województwo
  4,4
  Polska
  4,4
 • 0,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  0,7
  Województwo
  1,2
  Polska
  1,6
 • 276 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie kolbuszowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie kolbuszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -256 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -99 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -157 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,15 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -4,2
  Podkarpackie
  -4,1
  Polska
  -5,0
 • -4,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie kolbuszowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie kolbuszowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie kolbuszowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie kolbuszowskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 499 Urodzenia żywe
 • 245 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 254 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,1%
  50,9%
 • 8,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. kolbuszowski
  8,1
  Podkarpackie
  8,6
  Cała Polska
  8,7
 • 34,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  34,4
  Województwo
  35,1
  Kraj
  35,1
 • 1 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 1
 • 31 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 31
 • 78 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 78
 • 85 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 85
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 315 g Średnia waga noworodków
 • 3 313 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 317 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 315 g
  woj. podkarpackie
  3 312 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 30 Waga 4000g - 4499g
 • 30
 • 160 Waga 3500g - 3999g
 • 160
 • 202 Waga 3000g - 3499g
 • 202
 • 65 Waga 2500g - 2999g
 • 65
 • 19 Waga 2000g - 2499g
 • 19
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 7 Waga 600g - 999g
 • 7
 • 1,20 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,20
  woj. podkarpackie
  1,25
  Cała Polska
  1,26
 • 0,56 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat kolbuszowski
  0,56
  Województwo
  0,60
  Cała Polska
  0,61
 • 0,82 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,82
  Podkarpackie
  0,77
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie kolbuszowskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 755 Zgony
 • 344 Kobiety
  (Zgony)
 • 411 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,6%
  54,4%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 66,7%
  33,3%
 • 12,2 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  12,2
  Województwo
  12,7
  Kraj
  13,7
 • 151,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  151,3
  Województwo
  147,8
  Polska
  156,7
 • 6,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  6,0
  Województwo
  4,1
  Polska
  3,9
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. kolbuszowski
  3,0
  Województwo
  3,1
  Cała Polska
  3,6
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podkarpackie
  1,0
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kolbuszowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. kolbuszowski
  38,7%
  woj. podkarpackie
  33,5%
  Cały kraj
  34,8%
 • 14,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  14,2%
  Podkarpackie
  18,0%
  Cała Polska
  19,6%
 • 4,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat kolbuszowski
  4,5%
  Województwo
  6,4%
  Cała Polska
  5,4%
 • 151 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. podkarpackie
  14,6
  Kraj
  13,3
 • 65,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  65,3
  Cała Polska
  74,4
 • 173,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat kolbuszowski
  173,3
  woj. podkarpackie
  228,6
  Polska
  268,1
 • 205,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  205,4
  Kraj
  246,5
 • 473,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 499,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 446,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat kolbuszowski
  473,0
  woj. podkarpackie
  424,1
  Cała Polska
  475,8
 • 61,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 23,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 97,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat kolbuszowski
  61,6
  Podkarpackie
  51,4
  Polska
  70,6
 • 6,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  6,4
  Podkarpackie
  27,6
  Cała Polska
  32,6
 • 9,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat kolbuszowski
  9,7
  woj. podkarpackie
  5,8
  Kraj
  6,9
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,9%
  Województwo
  0,5%
  Kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie kolbuszowskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17 Osoby w zamachach samobójczych
 • 2 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 15 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 3 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 14 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 6 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 0 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 1 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 28 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. kolbuszowski
  28,0
  Województwo
  30,0
  Cały kraj
  36,0
 • 10 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat kolbuszowski
  10,0
  Podkarpackie
  13,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 2 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 2
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 11 powieszenie się
 • 11
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 6 powieszenie się
 • 6
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 7 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 7
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 8 nieustalona
 • 8
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 4 nieustalona
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 10 30-49 lat
 • 10
 • 1 50-60 lat
 • 1
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 3 30-49 lat
 • 3
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu9
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony7
 • 0 trzeźwy
 • 9 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 7 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony5
 • 0 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 5 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 8 kawaler/panna
 • 8
 • 5 żonaty/zamężna
 • 5
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 3 kawaler/panna
 • 3
 • 1 żonaty/zamężna
 • 1
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne2
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony13
 • 2 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 13 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony6
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 6 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 4 praca
 • 4
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 2 emerytura
 • 2
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 6 nieustalony
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 1 emerytura
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 427 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 222 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 205 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 48 Zameldowania z zagranicy
 • 22 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 26 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 555 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 290 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 265 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 46 Wymeldowania za granicę
 • 26 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 20 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -126 Saldo migracji
 • -72 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -54 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -128 Saldo migracji wewnętrznych
 • -68 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -60 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 6 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie kolbuszowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie kolbuszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat kolbuszowski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kolbuszowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie kolbuszowskim oddano do użytku 235 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,83 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie kolbuszowskim to 18 034 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 293 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  72,8% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 27,2% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie kolbuszowskim to 5,23 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie kolbuszowskim to 112,50 m2 i jest większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 90,38% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 85,14% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 83,00% mieszkań posiada łazienkę, 70,21% korzysta z centralnego ogrzewania, a 62,74% z gazu sieciowego.

  W 2021 zarejestrowano w powiecie kolbuszowskim 22 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 490 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 604 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 11 transakcji (mediana cen - 4 490 zł/m2, średnia - 4 536 zł/m2), a na rynku wtórnym 11 transakcji rynkowych (mediana cen - 4 505 zł/m2, średnia - 4 716 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie kolbuszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 490 zł
 • Tutaj
  4 490 zł
  woj. podkarpackie
  5 369 zł
  Cały kraj
  5 877 zł
 • 4 490 zł Ogółem
 • 4 490 zł
 • 4 303 zł do 40 m2
 • 4 303 zł
 • 4 643 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 643 zł
 • 4 490 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 490 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 604 zł
 • Tutaj
  4 604 zł
  Podkarpackie
  5 368 zł
  Polska
  6 334 zł
 • 4 604 zł Ogółem
 • 4 604 zł
 • 4 413 zł do 40 m2
 • 4 413 zł
 • 4 887 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 887 zł
 • 4 546 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 546 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 22
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m26
  • od 40,1 do 60 m26
  • od 60,1 do 80 m210
  • od 80,1 m20
 • 6 do 40 m2
 • 6 od 40,1 do 60 m2
 • 10 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie kolbuszowskim w latach 2015 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 490 zł
 • Tutaj
  4 490 zł
  Podkarpackie
  5 947 zł
  Cały kraj
  6 412 zł
 • 4 490 zł Ogółem
 • 4 490 zł
 • 4 490 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 490 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 536 zł
 • powiat kolbuszowski
  4 536 zł
  Podkarpackie
  5 871 zł
  Cała Polska
  6 899 zł
 • 4 536 zł Ogółem
 • 4 536 zł
 • 4 546 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 546 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 11
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m20
  • od 60,1 do 80 m210
  • od 80,1 m20
 • 0 do 40 m2
 • 0 od 40,1 do 60 m2
 • 10 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 505 zł
 • powiat kolbuszowski
  4 505 zł
  woj. podkarpackie
  4 808 zł
  Cały kraj
  5 254 zł
 • 4 505 zł Ogółem
 • 4 505 zł
 • 4 303 zł do 40 m2
 • 4 303 zł
 • 4 780 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 780 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 716 zł
 • Tutaj
  4 716 zł
  Województwo
  4 870 zł
  Cała Polska
  5 903 zł
 • 4 716 zł Ogółem
 • 4 716 zł
 • 4 413 zł do 40 m2
 • 4 413 zł
 • 4 977 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 977 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 11
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m26
  • od 40,1 do 60 m25
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m20
 • 6 do 40 m2
 • 5 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie kolbuszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18 034 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 292,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  292,90
  Województwo
  337,20
  Polska
  405,20
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 92,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  92,60 m2
  Podkarpackie
  84,30 m2
  Polska
  75,10 m2
 • 27,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. kolbuszowski
  27,10 m2
  Podkarpackie
  28,40 m2
  Kraj
  30,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 4,43 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,43
  Podkarpackie
  4,24
  Polska
  3,84
 • 3,41 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. kolbuszowski
  3,41
  Podkarpackie
  2,97
  Polska
  2,47
 • 0,77 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. kolbuszowski
  0,77
  woj. podkarpackie
  0,70
  Cała Polska
  0,64
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie kolbuszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 235 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,83 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat kolbuszowski
  3,83
  woj. podkarpackie
  5,39
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 230 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,23 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  5,23
  Podkarpackie
  4,42
  Cały kraj
  3,89
 • 20,04 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  20,04
  Podkarpackie
  23,86
  Kraj
  24,56
 • 26 433 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 112,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. kolbuszowski
  112,5 m2
  Podkarpackie
  105,7 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,43 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  0,43 m2
  woj. podkarpackie
  0,57 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie kolbuszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 90,38% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  90,38%
  Województwo
  93,69%
  Polska
  95,85%
 • 85,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. kolbuszowski
  85,14%
  Podkarpackie
  90,91%
  Polska
  92,92%
 • 83,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  83,00%
  Województwo
  88,88%
  Cała Polska
  90,72%
 • 70,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat kolbuszowski
  70,21%
  Województwo
  77,78%
  Cała Polska
  82,12%
 • 62,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. kolbuszowski
  62,74%
  Województwo
  74,21%
  Cały kraj
  56,59%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat kolbuszowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie kolbuszowskim na 1000 mieszkańców pracuje 151osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 50,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie kolbuszowskim wynosiło w 2022 roku 8,5% (8,5% wśród kobiet i 8,5% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kolbuszowskim wynosiło 4 624,19 PLN, co odpowiada 77.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kolbuszowskiego 6 972 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 6 015 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -957.

  28,1% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kolbuszowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 22,3% w przemyśle i budownictwie, a 15,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie kolbuszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 151 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  151,0
  Podkarpackie
  224,0
  Polska
  259,0
 • 9,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 10,9% Kobiety
 • 8,1% Mężczyźni
 • Tutaj
  8,5%
  woj. podkarpackie
  8,8%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie kolbuszowskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie kolbuszowskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie kolbuszowskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kolbuszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 624 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. kolbuszowski
  4 624 PLN
  woj. podkarpackie
  5 172 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie kolbuszowskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie kolbuszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 6 972 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 6 015 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -957 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,86 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie kolbuszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 28,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 27,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 29,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 22,3% Przemysł i budownictwo
 • 13,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 31,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 33,2% Pozostałe
 • 41,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 24,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie kolbuszowskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie kolbuszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 9 299 Pracujący ogółem
 • 4 654 Kobiety
 • 4 645 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie kolbuszowskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,5% W wieku produkcyjnym
 • 58,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat kolbuszowski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 57,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat kolbuszowski
  57,4
  Województwo
  64,6
  Polska
  69,0
 • 29,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  29,8
  woj. podkarpackie
  34,8
  Polska
  38,2
 • 107,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  107,8
  Województwo
  116,6
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 62,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat kolbuszowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie kolbuszowskim w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 746 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 782 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 428 nowych podmiotów, a 216 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (439) podmiotów zarejestrowano w roku 2021, a najmniej (292) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (442) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (161) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie kolbuszowskim najwięcej (239) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 589) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,8% (86) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 36,9% (1 750) podmiotów, a 61,3% (2 910) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie kolbuszowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (31.5%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 746 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 86 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 750 Przemysł i budownictwo
 • 2 910 Pozostała działalność
 • 428 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie kolbuszowskim w 2022 roku
 • 216 Podmioty wyrejestrowane w powiecie kolbuszowskim w 2022 roku
 • 3 782 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 589 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 589
 • 138 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 138
 • 16 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 16
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3
 • 4 743 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 743
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 1
 • 14 Spółdzielnie ogółem
 • 14
 • 274 Spółki handlowe ogółem
 • 274
 • 9  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 9
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 239  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 239
 • 8    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 8
 • 179 Spółki cywilne ogółem
 • 179
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 782 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 191 Budownictwo
 • 1 191
 • 736 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 736
 • 364 Przetwórstwo przemysłowe
 • 364
 • 311 Transport i gospodarka magazynowa
 • 311
 • 243 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 243
 • 197 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 197
 • 169 Pozostała działalność
 • 169
 • 129 Informacja i komunikacja
 • 129
 • 101 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 101
 • 74 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 74
 • 72 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 72
 • 63 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 63
 • 59 Edukacja
 • 59
 • 43 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 43
 • 21 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 21
 • 7 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 7
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kolbuszowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie kolbuszowskim stwierdzono 649 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 10,56 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie kolbuszowskim wynosi 64,70% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu kolbuszowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 5,29 (wykrywalność 50%) oraz o charakterze kryminalnym - 5,81 (wykrywalność 65%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,06 (46%), drogowe - 1,20 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,16 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie kolbuszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat kolbuszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 649 Przestępstwa ogółem
 • 649
 • 357 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 357
 • 188 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 188
 • 74 Przestępstwa drogowe
 • 74
 • 10 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 10
 • 325 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 325
 • 10,56 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  10,56
  woj. podkarpackie
  12,93
  Polska
  22,81
 • 5,81 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,81
  Podkarpackie
  6,81
  Kraj
  12,98
 • 3,06 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  3,06
  Podkarpackie
  3,93
  Kraj
  6,99
 • 1,20 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. kolbuszowski
  1,20
  woj. podkarpackie
  1,47
  Kraj
  1,82
 • 0,16 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,16
  woj. podkarpackie
  0,32
  Cały kraj
  0,35
 • 5,29 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. kolbuszowski
  5,29
  Województwo
  6,46
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat kolbuszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. kolbuszowski
  65%
  woj. podkarpackie
  68%
  Kraj
  71%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  66%
  Podkarpackie
  66%
  Kraj
  63%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  46%
  Województwo
  56%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat kolbuszowski
  100%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. kolbuszowski
  100%
  woj. podkarpackie
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. kolbuszowski
  50%
  Podkarpackie
  48%
  Cały kraj
  51%

Powiat kolbuszowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu kolbuszowskiego wyniosła w 2021 roku 54,3 mln złotych, co daje 879 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 6.9% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu kolbuszowskiego - 33.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (14.8%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (12.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,6 mln złotych, czyli 15,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu kolbuszowskiego wyniosła w 2021 roku 66,7 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 14.1% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (48.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (16.5%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (11.2%). W budżecie powiatu kolbuszowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 172 złotych na mieszkańca (15,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,6 złotych na mieszkańca (0,6%).
 • Wydatki budżetu w powiecie kolbuszowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu kolbuszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat kolbuszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu kolbuszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  43,2 mln

  689(100%)

  44,5 mln

  711(100%)

  43,3 mln

  694(100%)

  47,1 mln

  754(100%)

  52,7 mln

  846(100%)

  55,4 mln

  888(100%)

  51,0 mln

  822(100%)

  54,3 mln

  879(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,7 mln

  203(29.5%)

  12,3 mln

  197(27.7%)

  12,2 mln

  196(28.3%)

  13,3 mln

  214(28.4%)

  14,3 mln

  228(27%)

  15,3 mln

  245(27.6%)

  16,8 mln

  270(32.8%)

  18,1 mln

  293(33.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,5 mln

  104(15%)

  9,6 mln

  154(21.6%)

  10,2 mln

  164(23.6%)

  7,5 mln

  121(16%)

  12,0 mln

  192(22.8%)

  12,0 mln

  193(21.6%)

  6,0 mln

  96,8(11.8%)

  8,1 mln

  131(14.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,6 mln

  89,6(13%)

  5,9 mln

  93,9(13.2%)

  5,7 mln

  90,5(13.1%)

  6,0 mln

  96,6(12.8%)

  6,6 mln

  106(12.6%)

  6,5 mln

  104(11.7%)

  6,3 mln

  102(12.4%)

  6,8 mln

  110(12.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,8 mln

  60,3(8.7%)

  3,6 mln

  57,2(8%)

  3,8 mln

  60,7(8.8%)

  4,0 mln

  63,8(8.5%)

  4,1 mln

  65,2(7.7%)

  4,5 mln

  72,4(8.1%)

  5,4 mln

  86,5(10.5%)

  5,6 mln

  90,6(10.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,1 mln

  65,6(9.5%)

  3,8 mln

  61,2(8.6%)

  3,2 mln

  51,1(7.4%)

  4,6 mln

  74,3(9.9%)

  4,2 mln

  67,6(8%)

  5,6 mln

  89,6(10.1%)

  4,3 mln

  69,2(8.4%)

  3,5 mln

  57,5(6.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,5 mln

  55,5(8%)

  2,6 mln

  41,6(5.8%)

  2,6 mln

  41,8(6%)

  2,6 mln

  42,4(5.6%)

  2,5 mln

  39,7(4.7%)

  1,9 mln

  29,7(3.3%)

  2,9 mln

  46,6(5.7%)

  3,3 mln

  53,2(6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  883,1 tys

  14,1(2%)

  1,1 mln

  18,1(2.5%)

  1,7 mln

  27,0(3.9%)

  1,2 mln

  19,0(2.5%)

  3,0 mln

  47,9(5.7%)

  4,9 mln

  78,1(8.8%)

  2,3 mln

  36,3(4.4%)

  1,9 mln

  30,3(3.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  1,2 mln

  19,6(2.8%)

  1,2 mln

  19,0(2.7%)

  45,7 tys

  0,7(0.1%)

  3,6 mln

  57,8(7.7%)

  58,4 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  891,0 tys

  14,4(1.7%)

  1,8 mln

  28,8(3.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,1 mln

  18,1(2.6%)

  1,0 mln

  16,4(2.3%)

  886,7 tys

  14,2(2%)

  905,3 tys

  14,5(1.9%)

  911,2 tys

  14,6(1.7%)

  1,1 mln

  17,6(2%)

  1,1 mln

  18,1(2.2%)

  1,3 mln

  20,8(2.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,1 mln

  33,9(4.9%)

  2,1 mln

  32,8(4.6%)

  2,0 mln

  31,4(4.5%)

  771,5 tys

  12,4(1.6%)

  831,1 tys

  13,3(1.6%)

  818,2 tys

  13,1(1.5%)

  1,1 mln

  17,0(2.1%)

  836,3 tys

  13,6(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  61,7 tys

  1,0(0.1%)

  161,5 tys

  2,6(0.4%)

  180,6 tys

  2,9(0.4%)

  302,0 tys

  4,8(0.6%)

  394,1 tys

  6,3(0.7%)

  535,7 tys

  8,6(1%)

  405,9 tys

  6,5(0.8%)

  618,1 tys

  10,0(1.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  201,7 tys

  3,2(0.5%)

  198,3 tys

  3,2(0.4%)

  199,7 tys

  3,2(0.5%)

  208,3 tys

  3,3(0.4%)

  246,8 tys

  4,0(0.5%)

  239,0 tys

  3,8(0.4%)

  247,4 tys

  4,0(0.5%)

  254,2 tys

  4,1(0.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  152,0 tys

  2,4(0.4%)

  73,0 tys

  1,2(0.2%)

  112,9 tys

  1,8(0.3%)

  95,0 tys

  1,5(0.2%)

  105,0 tys

  1,7(0.2%)

  124,0 tys

  2,0(0.2%)

  89,0 tys

  1,4(0.2%)

  242,1 tys

  3,9(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  184,7 tys

  3,0(0.4%)

  187,6 tys

  3,0(0.4%)

  124,4 tys

  2,0(0.2%)

  131,8 tys

  2,1(0.2%)

  132,0 tys

  2,1(0.3%)

  132,0 tys

  2,1(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  388,8 tys

  6,2(0.9%)

  295,3 tys

  4,7(0.7%)

  255,6 tys

  4,1(0.6%)

  264,1 tys

  4,2(0.6%)

  256,9 tys

  4,1(0.5%)

  269,2 tys

  4,3(0.5%)

  163,5 tys

  2,6(0.3%)

  113,9 tys

  1,8(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,2 tys

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  700

  0,0(0%)

  45,5 tys

  0,7(0.1%)

  43,0 tys

  0,7(0.1%)

  43,8 tys

  0,7(0.1%)

  53,6 tys

  0,9(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  247,2 tys

  3,9(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,6 tys

  0,5(0.1%)

  76,8 tys

  1,2(0.1%)

  1,4 mln

  21,9(2.7%)

  35,8 tys

  0,6(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  482,8 tys

  7,7(1.1%)

  510,5 tys

  8,2(1.1%)

  56,6 tys

  0,9(0.1%)

  71,9 tys

  1,2(0.2%)

  1,7 mln

  27,7(3.3%)

  67,8 tys

  1,1(0.1%)

  30,5 tys

  0,5(0.1%)

  25,4 tys

  0,4(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  49,6 tys

  0,8(0.1%)

  53,2 tys

  0,9(0.1%)

  28,8 tys

  0,5(0.1%)

  37,6 tys

  0,6(0.1%)

  7,7 tys

  0,1(0%)

  7,9 tys

  0,1(0%)

  52,8 tys

  0,9(0.1%)

  5,7 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,5 tys

  0,1(0%)

  26,8 tys

  0,4(0.1%)

  30,0 tys

  0,5(0.1%)

  31,8 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  44,4 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,7 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ---
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie kolbuszowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu kolbuszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat kolbuszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu kolbuszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  42,8 mln

  683(100%)

  45,9 mln

  734(100%)

  42,5 mln

  681(100%)

  48,5 mln

  776(100%)

  53,0 mln

  849(100%)

  57,2 mln

  916(100%)

  58,8 mln

  947(100%)

  66,7 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  20,2 mln

  322(47.2%)

  20,5 mln

  329(44.7%)

  18,9 mln

  303(44.5%)

  20,4 mln

  327(42.1%)

  21,4 mln

  343(40.5%)

  22,7 mln

  364(39.7%)

  30,5 mln

  492(51.9%)

  32,3 mln

  523(48.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,4 mln

  86,0(12.6%)

  5,8 mln

  92,4(12.6%)

  6,4 mln

  103(15.1%)

  7,2 mln

  115(14.8%)

  8,2 mln

  132(15.5%)

  9,4 mln

  150(16.4%)

  9,9 mln

  160(16.9%)

  11,0 mln

  179(16.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,7 mln

  43,5(6.4%)

  6,5 mln

  103(14.1%)

  5,0 mln

  80,0(11.8%)

  5,9 mln

  94,9(12.2%)

  6,5 mln

  104(12.3%)

  6,0 mln

  96,1(10.5%)

  1,6 mln

  26,3(2.8%)

  7,5 mln

  121(11.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,7 mln

  59,3(8.7%)

  3,5 mln

  56,6(7.7%)

  3,7 mln

  59,9(8.8%)

  3,9 mln

  63,1(8.1%)

  4,0 mln

  64,0(7.6%)

  4,4 mln

  71,3(7.8%)

  5,2 mln

  83,3(8.8%)

  5,4 mln

  87,3(8.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,6 mln

  41,9(6.1%)

  2,1 mln

  34,1(4.6%)

  1,9 mln

  31,0(4.6%)

  2,3 mln

  36,1(4.6%)

  1,9 mln

  30,9(3.6%)

  1,2 mln

  19,3(2.1%)

  1,4 mln

  22,9(2.4%)

  2,1 mln

  34,2(3.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,7 mln

  27,4(4%)

  1,8 mln

  28,4(3.9%)

  1,8 mln

  28,5(4.2%)

  1,8 mln

  28,9(3.7%)

  1,8 mln

  28,1(3.3%)

  1,8 mln

  29,1(3.2%)

  1,6 mln

  25,4(2.7%)

  1,7 mln

  28,2(2.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,1 mln

  16,8(2.5%)

  990,3 tys

  15,8(2.2%)

  1,1 mln

  17,9(2.6%)

  1,0 mln

  16,6(2.1%)

  2,9 mln

  45,9(5.4%)

  4,2 mln

  67,0(7.3%)

  1,9 mln

  31,2(3.3%)

  1,6 mln

  26,2(2.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  575,8 tys

  9,2(1.3%)

  419,9 tys

  6,7(0.9%)

  847,5 tys

  13,6(2%)

  700,6 tys

  11,2(1.4%)

  552,4 tys

  8,8(1%)

  1,7 mln

  27,3(3%)

  973,7 tys

  15,7(1.7%)

  1,2 mln

  19,0(1.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,3 mln

  36,0(5.3%)

  1,9 mln

  29,8(4.1%)

  929,0 tys

  14,9(2.2%)

  2,3 mln

  37,6(4.8%)

  1,8 mln

  28,1(3.3%)

  3,2 mln

  51,6(5.6%)

  2,0 mln

  32,4(3.4%)

  1,0 mln

  16,5(1.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  748,9 tys

  12,0(1.7%)

  986,0 tys

  15,8(2.1%)

  569,2 tys

  9,1(1.3%)

  1,6 mln

  24,9(3.2%)

  1,8 mln

  28,6(3.4%)

  1,0 mln

  16,8(1.8%)

  547,0 tys

  8,8(0.9%)

  747,6 tys

  12,1(1.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  146,8 tys

  2,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,8 tys

  0,4(0.1%)

  43,8 tys

  0,7(0.1%)

  1,1 mln

  18,3(1.9%)

  409,5 tys

  6,6(0.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,1 mln

  16,9(2.5%)

  916,2 tys

  14,7(2%)

  952,8 tys

  15,3(2.2%)

  384,8 tys

  6,2(0.8%)

  450,2 tys

  7,2(0.8%)

  409,8 tys

  6,6(0.7%)

  633,2 tys

  10,2(1.1%)

  331,6 tys

  5,4(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  184,6 tys

  3,0(0.4%)

  187,6 tys

  3,0(0.4%)

  124,4 tys

  2,0(0.2%)

  131,8 tys

  2,1(0.2%)

  132,0 tys

  2,1(0.2%)

  132,0 tys

  2,1(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  69,4 tys

  1,1(0.2%)

  68,9 tys

  1,1(0.1%)

  68,3 tys

  1,1(0.2%)

  69,4 tys

  1,1(0.1%)

  70,6 tys

  1,1(0.1%)

  68,3 tys

  1,1(0.1%)

  71,1 tys

  1,1(0.1%)

  73,8 tys

  1,2(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,0 tys

  0,4(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  42,1 tys

  0,7(0.1%)

  45,8 tys

  0,7(0.1%)

  45,2 tys

  0,7(0.1%)

  47,2 tys

  0,8(0.1%)

  46,5 tys

  0,7(0.1%)

  16,1 tys

  0,3(0%)

  42,1 tys

  0,7(0.1%)

  16,3 tys

  0,3(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,2 tys

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  700

  0,0(0%)

  11,9 tys

  0,2(0%)

  9,4 tys

  0,2(0%)

  17,0 tys

  0,3(0%)

  7,6 tys

  0,1(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  274,3 tys

  4,4(0.6%)

  202,0 tys

  3,2(0.4%)

  148

  0,0(0%)

  216

  0,0(0%)

  185

  0,0(0%)

  12,3

  0,0(0%)

  2,4

  0,0(0%)

  8,3

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  188,8 tys

  3,0(0.4%)

  205,1 tys

  3,3(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  730,7 tys

  11,7(1.4%)

  50,0 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,5 tys

  0,1(0%)

  26,8 tys

  0,4(0.1%)

  30,0 tys

  0,5(0.1%)

  31,8 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  44,4 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,7 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat kolbuszowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14 381 mieszkańców powiatu kolbuszowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 878 kobiet oraz 7 502 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 10,3% średnie ogólnokształcące, a 22,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,4% mieszkańców powiatu kolbuszowskiego, gimnazjalnym 3,3%, natomiast 15,5% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu kolbuszowskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie kolbuszowskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (21,4%) oraz zasadnicze zawodowe (20,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,8%) oraz średnie zawodowe (24,5%).

  W roku 2021 w powiecie kolbuszowskim mieściły się 24 przedszkola, w których do 68 oddziałów uczęszczało 1 382 dzieci (649 dziewczynek oraz 733 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kolbuszowskim mieściło się 16 przedszkoli, w których do 34 oddziałów uczęszczało 807 dzieci (409 dziewczynek oraz 398 chłopców). Dostępnych było 835 miejsc.

  16,1% mieszkańców powiatu kolbuszowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,7% wśród dziewczynek i 16,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 792 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,12 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 42 szkoły podstawowe, w których w 365 oddziałach uczyło się 4 637 uczniów (2 217 kobiet oraz 2 420 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie kolbuszowskim placówkę miało 46 szkół podstawowych, w których w 294 oddziałach uczyło się 4 410 uczniów (2 109 kobiet oraz 2 301 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,5% ludności (25,6% wśród dziewczynek i 25,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 12,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 84,23.

  W powiecie kolbuszowskim znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 14 oddziałach uczyło się 385 uczniów (252 kobiety oraz 133 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 83 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kolbuszowskim placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 15 oddziałach uczyło się 397 uczniów (265 kobiet oraz 132 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 167 absolwentów.

  W powiecie kolbuszowskim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 7 oddziałach uczyło się 175 uczniów (34 kobiety oraz 141 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,7% mieszkańców (12,6% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27,5 uczniów. 25,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 32,0% mieszkańców powiatu kolbuszowskiego w wieku potencjalnej nauki (32,1% kobiet i 31,8% mężczyzn).

 • 16,7% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  16,7%
  Województwo
  22,6%
  Cały kraj
  25,2%
 • 21,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  34,8%
  Województwo
  36,1%
  Cały kraj
  35,2%
 • 36,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,5%
  woj. podkarpackie
  3,1%
  Polska
  3,3%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,3%
  Województwo
  11,0%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  22,1%
  Województwo
  21,9%
  Cała Polska
  20,0%
 • 19,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  26,4%
  woj. podkarpackie
  22,5%
  Kraj
  21,2%
 • 20,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  3,3%
  Podkarpackie
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 15,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat kolbuszowski
  15,5%
  Podkarpackie
  12,7%
  Kraj
  12,3%
 • 16,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,3%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie kolbuszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 792 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat kolbuszowski
  792,0
  woj. podkarpackie
  857,0
  Kraj
  883,0
 • 1,12 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Powiat
  1,12
  woj. podkarpackie
  0,95
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 24Przedszkola
 • 34 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 68 Oddziały
 • 48 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 4 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 327 Miejsca
  (rok 2018)
 • 10 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat kolbuszowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 382 Dzieci
 • 649 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 733 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,0%
  53,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 41 2 lata i mniej
 • 41
 • 357 3 lata
 • 357
 • 422 4 lata
 • 422
 • 308 5 lata
 • 308
 • 248 6 lat
 • 248
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 16 2 lata i mniej
 • 16
 • 169 3 lata
 • 169
 • 200 4 lata
 • 200
 • 141 5 lata
 • 141
 • 120 6 lat
 • 120
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 25 2 lata i mniej
 • 25
 • 188 3 lata
 • 188
 • 222 4 lata
 • 222
 • 167 5 lata
 • 167
 • 128 6 lat
 • 128
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • 668 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 97,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 97,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 5,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 46,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 45,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6Punkty przedszkolne
 • 6 Oddziały
 • 145 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat kolbuszowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 128 Dzieci
 • 61 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 67 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,7%
  52,3%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 10 2 lata i mniej
 • 10
 • 44 3 lata
 • 44
 • 49 4 lata
 • 49
 • 25 5 lata
 • 25
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 20 3 lata
 • 20
 • 20 4 lata
 • 20
 • 15 5 lata
 • 15
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 24 3 lata
 • 24
 • 29 4 lata
 • 29
 • 10 5 lata
 • 10
 •  
 • 6,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 6,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie kolbuszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat kolbuszowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 354 Oddziały
 • 4 620 Uczniowie
 • 2 213 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 407 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,9%
  52,1%
 • 569 Uczniowie w 1 klasie
 • 288 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 281 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 499 Absolwenci
 • 252 Kobiety
  (absolwenci)
 • 247 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 11 Oddziały
 • 17 Uczniowie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 23,5%
  76,5%
 • 1 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 12,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat kolbuszowski
  12,7
  woj. podkarpackie
  15,1
  Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 12,7 Szkoły podstawowe ogółem
 • 12,7
 • 12,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 12,7
 • 13,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 13,1
 • 1,5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 1,5
 •  
 • 475,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 373,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 101,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 7,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 84,23 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  84,23
  woj. podkarpackie
  92,27
  Polska
  95,71
 • 83,80 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. kolbuszowski
  83,80
  Województwo
  91,69
  Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kolbuszowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kolbuszowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie kolbuszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat kolbuszowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 14 Oddziały
 • 385 Uczniowie
 • 252 Kobiety
  (uczniowie)
 • 133 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 65,5%
  34,5%
 • 96 Uczniowie w 1 klasie
 • 64 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 32 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 83 Absolwenci
 • 51 Kobiety
  (absolwenci)
 • 32 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat kolbuszowski
  27,5
  Województwo
  26,8
  Polska
  26,3
 •  
 • 29,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 23,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat kolbuszowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41 Uczniowie w 1 klasie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 31 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 25,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  25,0
  Podkarpackie
  22,3
  Cały kraj
  19,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie kolbuszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 32,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat kolbuszowski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat kolbuszowski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat kolbuszowski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kolbuszowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie kolbuszowskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie kolbuszowskim znajdowały się 2 hotele (1 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • domy wycieczkowe: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):


   Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
   • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 30)
   • z nagłośnieniem: 1
   • z projektorem multimedialnym: 1
   • z zestawem do wideokonferencji: 1
   • z obsługą techniczną: 1
   • z ekranem: 1
   • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
   • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
   • z siecią WiFi na terenie obiektu: 3


  • Domy i ośrodki kultury w powiecie kolbuszowskim
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie kolbuszowskim: 7 (publiczne: 7, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie kolbuszowskim 6 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 870 standardowych miejsc dla widzów.   Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
   • imprezy ogółem: 264 (uczestnicy: 38 905)
   • seanse filmowe: 3 (uczestnicy: 400)
   • wystawy: 32 (uczestnicy: 2 370)
   • festiwale i przeglądy artystyczne: 13 (uczestnicy: 5 320)
   • koncerty: 55 (uczestnicy: 20 610)
   • prelekcje, spotkania, wykłady: 30 (uczestnicy: 1 980)
   • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 18 (uczestnicy: 1 940)
   • konkursy: 42 (uczestnicy: 1 560)
   • pokazy teatralne: 28 (uczestnicy: 2 070)
   • konferencje: 3 (uczestnicy: 450)
   • interdyscyplinarne: 9 (uczestnicy: 1 415)
   • warsztaty: 30 (uczestnicy: 690)
   • inne: 1 (uczestnicy: 100)


   Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
   • ogółem: 15 (członkowie: 213)
   • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 84)
   • muzyczne: 7 (członkowie: 64)
   • teatralne: 1 (członkowie: 12)
   • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 53)


   Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
   • ogółem: 21 (absolwenci: 170)
   • nauki gry na instrumentach: 12 (absolwenci: 79)
   • tańca: 2 (absolwenci: 29)
   • komputerowe: 6 (absolwenci: 50)
   • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 1 (absolwenci: 12)


   Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
   • plastyczne: 3
   • muzyczne: 4
   • studia radiowe: 1
   • ceramiczne: 1
   • sale baletowe/taneczne: 6


   Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
   • ogółem: 88 (członkowie: 863)
   • teatralne: 4 (członkowie: 63)
   • muzyczne - instrumentalne: 6 (członkowie: 34)
   • wokalne i chóry: 34 (członkowie: 141)
   • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 15 (członkowie: 181)
   • taneczne: 27 (członkowie: 418)
   • inne: 2 (członkowie: 26)


   Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Muzea w powiecie kolbuszowskim
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Według danych z 2022 w powiecie kolbuszowskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 57 623 zwiedzających, co daje 9 373 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

   Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Biblioteki publiczne w powiecie kolbuszowskim
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Według danych z 2022 w powiecie kolbuszowskim działały 23 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 360 927 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 44 pracowników.

   Dla porównania w 2008 roku działały 24 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 326 757 wolumenów.

   Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
   • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 175
   • dostępne dla czytelników: 105
   • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 103
   • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 22
   • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 21
   • biblioteki, które oferują katalog on-line: 23
   • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 21


  • Biblioteki naukowe w powiecie kolbuszowskim
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Według danych z 2022 w powiecie kolbuszowskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 29 998 wolumenów w tym ziobry specjalne: 57. Odnotowano 482 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

   Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 50 181 wolumenów. Odnotowano 877 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

   Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
   • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
   • dostępne dla czytelników: 4
   • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
   • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
   • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
   • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
   • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


  • Kluby sportowe w powiecie kolbuszowskim
   (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Według danych z 2016 w powiecie kolbuszowskim działało 40 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 871 członków. Zarejestrowano 1 970 ćwiczących (mężczyźni: 1 552, kobiety: 418, chłopcy do lat 18: 934, dziewczęta do lat 18: 366). Aktywne były 73 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (44), instruktora sportowego (43) oraz inne osoby (18).

   Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie kolbuszowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

  Powiat kolbuszowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat kolbuszowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

  • Transport i komunikacja w pigułce
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • Według danych z 2021 roku w wyniku 30 wypadków drogowych w powiecie kolbuszowskim odnotowano 6 ofiar śmiertelnych oraz 27 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 48,6 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 9,7 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 10,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 47,0 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

   W 2021 roku w powiecie kolbuszowskim zarejestrowanych było 57 432 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 38 755 samochodów osobowych (629,4 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz mniej od wartości dla całej Polski), 6 493 samochodów ciężarowych (113,6 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz nieznacznie więcej od wartości dla całego kraju), 223 autobusów (3,6 - znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz więcej od wartości dla Polski), 500 ciągników siodłowych (8,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 5 849 motocykli (95,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

   Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
   • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,2 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
   • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,7 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
   • typowy autobus ma szacunkowy wiek 19,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
   • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
   • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 26,6 lat.


   W 2021 roku w powiecie kolbuszowskim znajdowało się 11 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 10 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 10 licencji na taksówki.
  • Wypadki drogowe w powiecie kolbuszowskim
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

  • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
  • 30 Wypadki drogowe
   (rok 2021)
  • 6 Ofiary śmiertelne
   (rok 2021)
  • 27 Ranni
   (rok 2021)
  • 2 Lekko ranni
  • 25 Ciężko ranni
  • Wypadki drogowe w powiecie kolbuszowskim w latach 2010 - 2021,
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
  • 48,64 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
   (rok 2021)
  • powiat kolbuszowski
   48,6
   woj. podkarpackie
   57,9
   Cała Polska
   59,9
  • 9,73 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
   (rok 2021)
  • powiat kolbuszowski
   9,7
   Województwo
   4,5
   Cała Polska
   5,9
  • 43,78 Ranni na 100 tys. ludności
   (rok 2021)
  • Tutaj
   43,8
   Województwo
   68,4
   Kraj
   69,4
  • 10,45 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  • Tutaj
   10,5
   Województwo
   5,4
   Cała Polska
   6,6
  • 47,01 Ranni na 100 tys. pojazdów
  • pow. kolbuszowski
   47,0
   Podkarpackie
   81,3
   Kraj
   77,6
  • 20,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
   (rok 2021)
  • Tutaj
   20,0
   Podkarpackie
   7,8
   Kraj
   9,8
  • 90,00 Ranni na 100 wypadków
   (rok 2021)
  • Powiat
   90,0
   Podkarpackie
   118,2
   Kraj
   115,8
  • Pojazdy
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
  • 57 432 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie kolbuszowskim w 2021 roku
  • 38 755 Samochody osobowe
  • 6 493 Samochody ciężarowe
  • 66 Samochody ciężarowo-osobowe
  • 223 Autobusy
  • 429 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
  • 500 Ciągniki samochodowe
  • 500   Ciągniki siodłowe
  • 5 183 Ciągniki rolnicze
  • 5 849 Motocykle
  • 2 605   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
  • 4 193 Motorowery
  • 38 755Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie kolbuszowskim
  • Samochody osobowe w powiecie kolbuszowskim w latach 2009 - 2021,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
  • 629,4 Samochody osobowe na 1000 ludności
  • Powiat
   629,4
   Podkarpackie
   619,6
   Polska
   682,4
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
   • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
   • do 1399 kg7 445
   • 1400-1649 kg9 136
   • 1650-1899 kg9 609
   • 1900 kg i więcej12 565
  • 7 445 do 1399 kg
  • 9 136 1400-1649 kg
  • 9 609 1650-1899 kg
  • 12 565 1900 kg i więcej
  • Samochody osobowe według pojemności silnika
  • 13 316 do 1399 cm3
  • 13 316
  • 22 110 1400-1999 cm3
  • 22 110
  • 3 329 2000 i więcej cm3
  • 3 329
  • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie kolbuszowskim w latach 2009 - 2021,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
   • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
   • benzyna18 665
   • olej napędowy14 025
   • gaz (LPG)5 579
   • pozostałe486
  • 18 665 benzyna
  • 14 025 olej napędowy
  • 5 579 gaz (LPG)
  • 486 pozostałe
  • Samochody osobowe według grup wieku
  • 196 do 1 roku
  • 196
  • 247 2 lata
  • 247
  • 319 3 lata
  • 319
  • 1 001 4-5 lat
  • 1 001
  • 1 146 6-7 lat
  • 1 146
  • 1 343 8-9 lat
  • 1 343
  • 2 086 10-11 lat
  • 2 086
  • 6 626 12-15 lat
  • 6 626
  • 9 434 16-20 lat
  • 9 434
  • 6 633 21-25 lat
  • 6 633
  • 2 528 26-30 lat
  • 2 528
  • 7 196 31 lat i więcej
  • 7 196
  • 20,2 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie kolbuszowskim
  • powiat kolbuszowski
   20,2 lat
   Podkarpackie
   19,1 lat
   Cała Polska
   19,0 lat
  • 6 493Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie kolbuszowskim
  • Samochody ciężarowe w powiecie kolbuszowskim w latach 2009 - 2021,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
  • 113,6 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
  • Tutaj
   113,6
   Województwo
   93,7
   Cała Polska
   109,2
  • Samochody ciężarowe według grup ładowności
  • 3 450 do 999 kg
  • 3 450
  • 1 959 1000-1499 kg
  • 1 959
  • 379 1500-2999 kg
  • 379
  • 30 3000-3499 kg
  • 30
  • 68 3500-4999 kg
  • 68
  • 192 5000-6999 kg
  • 192
  • 182 7000-9999 kg
  • 182
  • 157 10000-14999 kg
  • 157
  • 76 15000 kg i więcej
  • 76
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
   • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
   • benzyna1 032
   • olej napędowy4 706
   • gaz (LPG)257
   • pozostałe498
  • 1 032 benzyna
  • 4 706 olej napędowy
  • 257 gaz (LPG)
  • 498 pozostałe
  • Samochody ciężarowe według grup wieku
  • 38 do 1 roku
  • 38
  • 35 2 lata
  • 35
  • 59 3 lata
  • 59
  • 167 4-5 lat
  • 167
  • 286 6-7 lat
  • 286
  • 324 8-9 lat
  • 324
  • 508 10-11 lat
  • 508
  • 1 123 12-15 lat
  • 1 123
  • 1 333 16-20 lat
  • 1 333
  • 942 21-25 lat
  • 942
  • 406 26-30 lat
  • 406
  • 1 272 31 lat i więcej
  • 1 272
  • 19,7 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie kolbuszowskim
  • pow. kolbuszowski
   19,7 lat
   Województwo
   19,5 lat
   Polska
   19,6 lat
  • 223Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie kolbuszowskim
  • Autobusy w powiecie kolbuszowskim w latach 2009 - 2021,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
  • 3,6 Autobusy na 1000 ludności
  • Powiat
   3,6
   Województwo
   2,8
   Cały kraj
   3,3
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
   • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
   • benzyna3
   • olej napędowy191
   • gaz (LPG)0
   • pozostałe29
  • 3 benzyna
  • 191 olej napędowy
  • 0 gaz (LPG)
  • 29 pozostałe
  • Autobusy według grup wieku
  • 4 do 1 roku
  • 4
  • 1 2 lata
  • 1
  • 2 3 lata
  • 2
  • 6 4-5 lat
  • 6
  • 11 6-7 lat
  • 11
  • 12 8-9 lat
  • 12
  • 9 10-11 lat
  • 9
  • 31 12-15 lat
  • 31
  • 60 16-20 lat
  • 60
  • 26 21-25 lat
  • 26
  • 17 26-30 lat
  • 17
  • 44 31 lat i więcej
  • 44
  • 19,8 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie kolbuszowskim
  • Powiat
   19,8 lat
   Województwo
   21,3 lat
   Cały kraj
   22,0 lat
  • 500Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie kolbuszowskim
  • Ciągniki siodłowe w powiecie kolbuszowskim w latach 2009 - 2021,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
  • 8,1 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
  • Tutaj
   8,1
   Podkarpackie
   9,2
   Polska
   13,3
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
   • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
   • benzyna0
   • olej napędowy431
   • gaz (LPG)0
   • pozostałe69
  • 0 benzyna
  • 431 olej napędowy
  • 0 gaz (LPG)
  • 69 pozostałe
  • Ciągniki siodłowe według grup wieku
  • 5 do 1 roku
  • 5
  • 7 2 lata
  • 7
  • 8 3 lata
  • 8
  • 29 4-5 lat
  • 29
  • 36 6-7 lat
  • 36
  • 70 8-9 lat
  • 70
  • 53 10-11 lat
  • 53
  • 86 12-15 lat
  • 86
  • 62 16-20 lat
  • 62
  • 69 21-25 lat
  • 69
  • 31 26-30 lat
  • 31
  • 44 31 lat i więcej
  • 44
  • 15,7 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie kolbuszowskim
  • Powiat
   15,7 lat
   Podkarpackie
   13,4 lat
   Cały kraj
   12,6 lat
  • 5 849Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie kolbuszowskim
  • Motocykle w powiecie kolbuszowskim w latach 2009 - 2021,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
  • 95,0 Motocykle na 1000 ludności
  • Tutaj
   95,0
   woj. podkarpackie
   65,6
   Kraj
   46,2
  • Motocykle według grup wieku
  • 31 do 1 roku
  • 31
  • 27 2 lata
  • 27
  • 23 3 lata
  • 23
  • 84 4-5 lat
  • 84
  • 176 6-7 lat
  • 176
  • 110 8-9 lat
  • 110
  • 174 10-11 lat
  • 174
  • 641 12-15 lat
  • 641
  • 609 16-20 lat
  • 609
  • 457 21-25 lat
  • 457
  • 256 26-30 lat
  • 256
  • 3 261 31 lat i więcej
  • 3 261
  • 26,6 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie kolbuszowskim
  • Powiat
   26,6 lat
   woj. podkarpackie
   25,7 lat
   Cały kraj
   24,2 lat
  • Transport niepubliczny
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • 11 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
  • 8 km  Będących pod zarządem gminy
  • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
  • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
  • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie kolbuszowskim w latach 2013 - 2021,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
  • 147,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
  • pow. kolbuszowski
   147,4 km
   Województwo
   403,1 km
   Cały kraj
   591,9 km
  • 1,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
  • pow. kolbuszowski
   1,9 km
   woj. podkarpackie
   3,5 km
   Cała Polska
   4,9 km
  • 10 Liczba licencji na taksówki
  • 10 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami