Opatowiec w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Opatowiec - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Opatowiec to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa świętokrzyskiego, powiatu kazimierskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Opatowiec.
 • 317 Liczba mieszkańców
 • 5,5 km² Powierzchnia
 • 58,0 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1271–1869, od 2019 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 41 Numer kierunkowy
 • TKA Tablice rejestracyjne
 • Sławomir Kowalczyk Burmistrz miasta
Opatowiec na mapie
Identyfikatory
 • 20.723950.2425 Współrzędne GPS
 • 2603044 TERYT (TERC)
 • 0257963 SIMC
Herb miasta Opatowiec
Opatowiec herb
Flaga miasta Opatowiec
Opatowiec flaga

Jak Opatowiec wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Opatowiec na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Opatowiec wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Opatowiec plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
1Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
1Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
1Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
5Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
6Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
9Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
10Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
11Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
15Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
25Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
34Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
66Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
77Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
78Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
127Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
139Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
169Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
177Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
187Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
189Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
205Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
211Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
218Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
226Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
316Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca

Opatowiec - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
28-520Poczta Opatowiec

Opatowiec - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Opatowcu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Opatowiec
(41) 351-80-52 11
(41) 351-80-52
Rynek 3
28-520 Opatowiec

Opatowiec - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Opatowiec jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 317, z czego 53,6% stanowią kobiety, a 46,4% mężczyźni. W latach 2019-2022 liczba mieszkańców zmalała o 6,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 48,3 lat i jest znacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Opatowca zawarli w 2021 roku 1 małżeństw, co odpowiada 3,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,8% mieszkańców Opatowca jest stanu wolnego, 55,9% żyje w małżeństwie, 4,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,0% to wdowy/wdowcy.

  Opatowiec ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -1. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,19 na 1000 mieszkańców Opatowca. W 2021 roku urodziło się 3 dzieci, w tym 33,3% dziewczynek i 66,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 281 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,41 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 35,8% zgonów w Opatowcu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 16,3% zgonów w Opatowcu były nowotwory, a 5,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Opatowca przypada 12.78 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa świętokrzyskiego oraz mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 7 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 3 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Opatowca 4. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  48,9% mieszkańców Opatowca jest w wieku produkcyjnym, 13,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 37,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Opatowca
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 317 Liczba mieszkańców
 • 170 Kobiety
 • 147 Mężczyźni
 • 53,6%
  46,4%
 • 116 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 116 kobiet)
 • 86 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 86 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Opatowcu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Opatowcu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Opatowcu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Opatowca
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 48,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  48,3 lat
  Województwo
  43,5 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 50,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 45,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Opatowiec, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Opatowca
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Opatowiec,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Opatowiec,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Opatowiec,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,8% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,2%
  świętokrzyskie
  27,5%
  Kraj
  29,1%
 • 21,5% Kobiety
  (Panny)
 • 34,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,9% Żonaci/Zamężne
 • Opatowiec
  56,0%
  świętokrzyskie
  55,8%
  Cały kraj
  54,0%
 • 55,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,0% Wdowcy/Wdowy
 • Opatowiec
  10,2%
  świętokrzyskie
  9,7%
  Polska
  8,5%
 • 16,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  4,9%
  świętokrzyskie
  6,8%
  Polska
  7,6%
 • 4,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • Tutaj
  0,7%
  świętokrzyskie
  0,3%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Opatowcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Opatowcu w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  3,2
  woj. świętokrzyskie
  4,2
  Cała Polska
  4,4
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Opatowiec
  0,9
  woj. świętokrzyskie
  1,4
  Cała Polska
  1,6
 • 1 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Opatowcu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Opatowcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -1 Przyrost naturalny w roku 2021
 • 0 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -1 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,19 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -3,2
  świętokrzyskie
  -8,1
  Polska
  -5,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Opatowcu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Opatowcu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Opatowcu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Opatowcu w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 Urodzenia żywe
 • 1 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 2 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 33,3%
  66,7%
 • 9,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Opatowiec
  9,6
  świętokrzyskie
  7,3
  Cały kraj
  8,7
 • 30,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  30,7
  świętokrzyskie
  31,9
  Cały kraj
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 36 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 36
 • 84 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 84
 • 73 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 73
 • 21 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 21
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 281 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 208 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 361 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 281 g
  Województwo
  3 328 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 4500g - 4999g
 • 2
 • 19 Waga 4000g - 4499g
 • 19
 • 50 Waga 3500g - 3999g
 • 50
 • 88 Waga 3000g - 3499g
 • 88
 • 36 Waga 2500g - 2999g
 • 36
 • 9 Waga 2000g - 2499g
 • 9
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,12 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,12
  woj. świętokrzyskie
  1,19
  Polska
  1,26
 • 0,59 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,59
  Województwo
  0,59
  Polska
  0,61
 • 0,41 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Opatowiec
  0,41
  Województwo
  0,52
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Opatowcu w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 Zgony
 • 1 Kobiety
  (Zgony)
 • 3 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 25,0%
  75,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,8 Zgony na 1000 ludności
 • Opatowiec
  12,8
  Województwo
  15,4
  Polska
  13,7
 • 231,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  231,7
  woj. świętokrzyskie
  211,1
  Cały kraj
  156,7
 • 4,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Opatowiec
  4,3
  świętokrzyskie
  2,6
  Cały kraj
  3,9
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Opatowiec
  3,6
  woj. świętokrzyskie
  4,0
  Kraj
  3,6
 • 2,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  2,2
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kazimierskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Opatowiec
  35,8%
  Województwo
  36,4%
  Cała Polska
  34,8%
 • 16,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  16,3%
  woj. świętokrzyskie
  19,1%
  Polska
  19,6%
 • 5,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,4%
  świętokrzyskie
  4,9%
  Cały kraj
  5,4%
 • 101 Zgony spowodowane COVID-19
 • 11,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  11,1
  Cały kraj
  13,3
 • 85,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  85,6
  Polska
  74,4
 • 267,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  267,8
  woj. świętokrzyskie
  294,3
  Polska
  268,1
 • 268,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  268,5
  Kraj
  246,5
 • 588,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 679,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 493,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  588,0
  Województwo
  562,0
  Cały kraj
  475,8
 • 51,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 40,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 61,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  51,0
  świętokrzyskie
  67,5
  Kraj
  70,6
 • 30,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  30,3
  Województwo
  35,0
  Cały kraj
  32,6
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  8,0
  Cała Polska
  6,9
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Opatowiec
  0,0%
  Województwo
  0,6%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 7 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 3 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Saldo migracji
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 4 Saldo migracji wewnętrznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Opatowcu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Opatowcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 11,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 10,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 56,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 53,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 59,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 32,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 36,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 27,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Opatowiec, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Opatowiec - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Opatowcu oddano do użytku 3 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 9,46 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Opatowcu to 172 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 550 mieszkań. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Opatowcu to 6,33 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Opatowcu to 182,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 88,30% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 83,04% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 78,36% mieszkań posiada łazienkę, 56,73% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kazimierskiego.

  Powiat kazimierski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Opatowcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 172 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 549,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  549,50
  woj. świętokrzyskie
  383,20
  Kraj
  405,20
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2019-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 85,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  85,20 m2
  świętokrzyskie
  77,30 m2
  Kraj
  75,10 m2
 • 46,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  46,80 m2
  świętokrzyskie
  29,60 m2
  Cały kraj
  30,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2019-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 4,34 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,34
  woj. świętokrzyskie
  3,91
  Cała Polska
  3,84
 • 1,82 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  1,82
  woj. świętokrzyskie
  2,61
  Cały kraj
  2,47
 • 0,42 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Opatowiec
  0,42
  Województwo
  0,67
  Cały kraj
  0,64
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2019-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Opatowcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 9,46 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  9,46
  Województwo
  3,74
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2021-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 19 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,33 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  6,33
  woj. świętokrzyskie
  4,75
  Cały kraj
  3,89
 • 59,94 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  59,94
  woj. świętokrzyskie
  17,76
  Cała Polska
  24,56
 • 547 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 182,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  182,3 m2
  Województwo
  109,9 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 1,73 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  1,73 m2
  Województwo
  0,41 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2021-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Opatowcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 88,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  88,30%
  Województwo
  92,90%
  Cała Polska
  95,85%
 • 83,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  83,04%
  świętokrzyskie
  87,12%
  Cała Polska
  92,92%
 • 78,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  78,36%
  Województwo
  84,61%
  Cała Polska
  90,72%
 • 56,73% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Opatowiec
  56,73%
  woj. świętokrzyskie
  79,83%
  Polska
  82,12%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,00%
  woj. świętokrzyskie
  43,16%
  Polska
  56,59%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2019-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Opatowiec - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Opatowcu na 1000 mieszkańców pracuje 272osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. 0,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 0,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Opatowcu wynosiło w 2022 roku 10,4% (10,4% wśród kobiet i 10,4% wśród mężczyzn). Jest to więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Opatowcu wynosiło 4 616,89 PLN, co odpowiada 76.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  58,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Opatowca pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 7,3% w przemyśle i budownictwie, a 11,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Opatowcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 272 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  272,0
  świętokrzyskie
  200,0
  Cały kraj
  259,0
 • 9,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 11,0% Kobiety
 • 8,0% Mężczyźni
 • Miasto
  10,4%
  świętokrzyskie
  7,7%
  Cały kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Opatowcu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Opatowcu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Opatowcu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Opatowcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 617 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 617 PLN
  Województwo
  5 262 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Opatowcu w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Opatowcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 58,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 51,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 66,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 7,3% Przemysł i budownictwo
 • 2,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 12,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 8,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,0% Pozostałe
 • 30,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Opatowcu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Opatowcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 85 Pracujący ogółem
 • 0 Kobiety
 • 0 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Opatowcu w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 48,9% W wieku produkcyjnym
 • 40,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 58,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 37,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 46,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 27,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Opatowiec, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 104,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  104,6
  świętokrzyskie
  69,3
  Kraj
  69,0
 • 77,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  77,1
  woj. świętokrzyskie
  41,5
  Kraj
  38,2
 • 281,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  281,0
  świętokrzyskie
  149,5
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 60,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Opatowiec - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Opatowcu w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowane były 54 podmioty gospodarki narodowej, z czego 36 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 5 nowych podmiotów, a 1 podmiot został wyrejestrowany. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (5) podmiotów zarejestrowano w roku 2022, a najmniej (2) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (3) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2020 roku, najmniej (0) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Opatowcu najwięcej (3) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (51) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,9% (1) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 13,0% (7) podmiotów, a 85,2% (46) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Opatowcu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (30.6%) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (19.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 54 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7 Przemysł i budownictwo
 • 46 Pozostała działalność
 • 5 Podmioty nowo zarejestrowane w Opatowcu w 2022 roku
 • 1 Podmioty wyrejestrowane w Opatowcu w 2022 roku
 • 36 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 51 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 51
 • 3 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 3
 • 54 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 54
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 3 Spółki cywilne ogółem
 • 3
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 36 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 11 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 11
 • 7 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 7
 • 4 Przetwórstwo przemysłowe
 • 4
 • 3 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 3
 • 3 Pozostała działalność
 • 3
 • 2 Transport i gospodarka magazynowa
 • 2
 • 2 Budownictwo
 • 2
 • 1 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 1
 • 1 Edukacja
 • 1
 • 1 Informacja i komunikacja
 • 1
 • 1 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Opatowiec - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Opatowcu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 5 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,47 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Opatowcu wynosi 85,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Opatowca najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,01 (wykrywalność 87%) oraz przeciwko mieniu - 5,02 (wykrywalność 64%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 2,93 (64%), drogowe - 1,81 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,25 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Opatowcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Opatowca.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Opatowiec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 5
 • 4 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 4
 • 1 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 1
 • 1 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 1
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 2 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 2
 • 16,47 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  16,47
  świętokrzyskie
  19,77
  Cały kraj
  22,81
 • 11,01 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  11,01
  Województwo
  10,85
  Polska
  12,98
 • 2,93 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,93
  świętokrzyskie
  6,27
  Cała Polska
  6,99
 • 1,81 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,81
  Województwo
  1,83
  Kraj
  1,82
 • 0,25 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Opatowiec
  0,25
  świętokrzyskie
  0,36
  Cały kraj
  0,35
 • 5,02 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  5,02
  świętokrzyskie
  8,86
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Opatowiec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  85%
  Województwo
  76%
  Cały kraj
  71%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  87%
  Województwo
  69%
  Cała Polska
  63%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  65%
  Województwo
  78%
  Cały kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  100%
  woj. świętokrzyskie
  87%
  Cała Polska
  88%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Opatowiec
  65%
  woj. świętokrzyskie
  59%
  Polska
  51%

Opatowiec - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Opatowca wyniosła w 2021 roku 19,3 mln złotych, co daje 6,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 27% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Opatowca - 21.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (15.9%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,5 mln złotych, czyli 28,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Opatowca wyniosła w 2021 roku 21,3 mln złotych, co daje 6,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 28.5% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (43.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (16.4%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (7.4%). W budżecie Opatowca wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 446 złotych na mieszkańca (6,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,0 złotych na mieszkańca (0,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,3%.
 • Wydatki budżetu w Opatowcu według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Opatowca według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Opatowiec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Opatowca według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  -----15,8 mln

  4,8 tys(100%)

  15,4 mln

  4,9 tys(100%)

  19,3 mln

  6,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  -----4,1 mln

  12,3 tys(26.3%)

  5,1 mln

  15,0 tys(32.7%)

  4,2 mln

  12,4 tys(21.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  -----2,6 mln

  7,7 tys(16.5%)

  2,4 mln

  7,2 tys(15.6%)

  3,1 mln

  9,1 tys(15.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  -----1,9 mln

  5,6 tys(12%)

  2,0 mln

  6,0 tys(13.1%)

  2,0 mln

  5,9 tys(10.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  -----1,1 mln

  3,3 tys(7.2%)

  93,4 tys

  278(0.6%)

  1,6 mln

  4,7 tys(8.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  -----636,0 tys

  1,9 tys(4%)

  700,6 tys

  2,1 tys(4.5%)

  1,4 mln

  4,0 tys(7%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  -----0,0

  0,0(0%)

  144,8 tys

  431(0.9%)

  1,1 mln

  3,2 tys(5.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  -----617,9 tys

  1,8 tys(3.9%)

  630,8 tys

  1,9 tys(4.1%)

  890,3 tys

  2,6 tys(4.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  -----499,4 tys

  1,5 tys(3.2%)

  14,1 tys

  41,9(0.1%)

  650,9 tys

  1,9 tys(3.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  -----688,7 tys

  2,0 tys(4.4%)

  599,1 tys

  1,8 tys(3.9%)

  491,0 tys

  1,5 tys(2.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  -----0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  202,0 tys

  598(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  -----95,9 tys

  284(0.6%)

  104,0 tys

  309(0.7%)

  110,4 tys

  327(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  -----188,9 tys

  559(1.2%)

  78,6 tys

  234(0.5%)

  99,0 tys

  293(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  -----41,1 tys

  122(0.3%)

  57,5 tys

  171(0.4%)

  82,5 tys

  244(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  -----8,7 tys

  25,7(0.1%)

  10,6 tys

  31,5(0.1%)

  77,6 tys

  230(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  -----140,9 tys

  417(0.9%)

  104,0 tys

  310(0.7%)

  73,6 tys

  218(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  -----6,2 tys

  18,5(0%)

  5,9 tys

  17,6(0%)

  9,7 tys

  28,7(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  -----2,5 tys

  7,5(0%)

  2,1 tys

  6,3(0%)

  2,3 tys

  6,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  -----31,9 tys

  94,4(0.2%)

  29,4 tys

  87,6(0.2%)

  785

  2,3(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  -----1,8 tys

  5,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  -----76,9 tys

  227(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Opatowcu według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Opatowca według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Opatowiec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Opatowca według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  -----15,9 mln

  4,9 tys(100%)

  16,9 mln

  5,4 tys(100%)

  21,3 mln

  6,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  -----5,0 mln

  14,7 tys(31.1%)

  6,8 mln

  20,2 tys(40.1%)

  9,3 mln

  27,6 tys(43.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  -----3,2 mln

  9,3 tys(19.8%)

  3,2 mln

  9,6 tys(19.2%)

  3,5 mln

  10,3 tys(16.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  -----443,1 tys

  1,3 tys(2.8%)

  160,6 tys

  478(1%)

  1,6 mln

  4,7 tys(7.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  -----217,4 tys

  643(1.4%)

  239,7 tys

  714(1.4%)

  774,9 tys

  2,3 tys(3.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  -----2,1 mln

  6,3 tys(13.4%)

  1,0 mln

  3,0 tys(5.9%)

  719,8 tys

  2,1 tys(3.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  -----424,7 tys

  1,3 tys(2.7%)

  1,0 mln

  3,1 tys(6.1%)

  582,8 tys

  1,7 tys(2.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  -----672,7 tys

  2,0 tys(4.2%)

  16,6 tys

  49,4(0.1%)

  561,3 tys

  1,7 tys(2.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  -----438,1 tys

  1,3 tys(2.7%)

  447,8 tys

  1,3 tys(2.7%)

  439,2 tys

  1,3 tys(2.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  -----0,0

  0,0(0%)

  105,8 tys

  315(0.6%)

  195,0 tys

  577(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  -----141,0 tys

  417(0.9%)

  243,0 tys

  723(1.4%)

  185,5 tys

  549(0.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  -----0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  182,1 tys

  539(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  -----210

  0,6(0%)

  350

  1,0(0%)

  36,1 tys

  107(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  -----15,2 tys

  45,0(0.1%)

  5,4 tys

  15,9(0%)

  4,4 tys

  13,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  -----31,9 tys

  94,4(0.2%)

  29,4 tys

  87,6(0.2%)

  785

  2,3(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  -----280,0 tys

  828(1.8%)

  293,3 tys

  873(1.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  -----61,5 tys

  182(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  -----69,5 tys

  206(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  -----2,0 tys

  5,9(0%)

  2,0 tys

  6,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Opatowiec - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 58 mieszkańców Opatowca jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 31 kobiet oraz 27 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 14,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 8,3% średnie ogólnokształcące, a 27,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,6% mieszkańców Opatowca, gimnazjalnym 2,3%, natomiast 19,5% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa świętokrzyskiego mieszkańcy Opatowca mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Opatowcu największy odsetek ma wykształcenie średnie zawodowe (25,7%) oraz podstawowe ukończone (21,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (29,5%) oraz zasadnicze zawodowe (28,7%).

  W roku 2021 w Opatowcu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 58 dzieci (26 dziewczynek oraz 32 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  24,1% mieszkańców Opatowca w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (24,1% wśród dziewczynek i 24,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 3 364 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 8 oddziałach uczyło się 132 uczniów (60 kobiet oraz 72 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,8% ludności (27,6% wśród dziewczynek i 28,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 776,47.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,7% mieszkańców (20,7% wśród dziewczyn i 12,0% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,1% mieszkańców Opatowca w wieku potencjalnej nauki (20,7% kobiet i 28,0% mężczyzn).

 • 14,3% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  14,3%
  woj. świętokrzyskie
  23,2%
  Polska
  25,2%
 • 17,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 38,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Opatowiec
  38,0%
  Województwo
  35,3%
  Polska
  35,2%
 • 39,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 37,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • Opatowiec
  2,3%
  świętokrzyskie
  3,0%
  Kraj
  3,3%
 • 2,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  8,3%
  Województwo
  10,9%
  Polska
  11,9%
 • 10,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 27,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  27,4%
  woj. świętokrzyskie
  21,5%
  Cała Polska
  20,0%
 • 25,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 29,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Opatowiec
  22,6%
  woj. świętokrzyskie
  21,7%
  Cała Polska
  21,2%
 • 16,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Opatowiec
  2,3%
  świętokrzyskie
  2,7%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 2,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 19,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  19,5%
  woj. świętokrzyskie
  14,1%
  Cała Polska
  12,3%
 • 21,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Opatowiec
  3,4%
  Województwo
  3,0%
  Cała Polska
  3,1%
 • 2,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Opatowcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3364 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Opatowiec
  3 364,0
  Województwo
  860,0
  Cała Polska
  883,0
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 3 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Opatowiec) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 58 Dzieci
 • 26 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 32 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,8%
  55,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 14 3 lata
 • 14
 • 12 4 lata
 • 12
 • 11 5 lata
 • 11
 • 19 6 lat
 • 19
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 6 3 lata
 • 6
 • 4 4 lata
 • 4
 • 4 5 lata
 • 4
 • 12 6 lat
 • 12
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 8 3 lata
 • 8
 • 8 4 lata
 • 8
 • 7 5 lata
 • 7
 • 7 6 lat
 • 7
 •  
 • 3,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 3,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Opatowcu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Opatowcu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Opatowcu
  Publiczny
  41 351-80-10
  41 351-80-10
  ul. ul. Nowokorczyńska 4
  28-520 Opatowiec
  1192
 • Szkoły podstawowe w Opatowcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Opatowiec) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 132 Uczniowie
 • 60 Kobiety
  (uczniowie)
 • 72 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,5%
  54,5%
 • 21 Uczniowie w 1 klasie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Absolwenci
 • 6 Kobiety
  (absolwenci)
 • 8 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Opatowiec
  16,5
  świętokrzyskie
  14,9
  Cała Polska
  16,7
 •  
 • 11,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 9,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 776,47 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Opatowiec
  776,47
  woj. świętokrzyskie
  92,95
  Cała Polska
  95,71
 • 776,47 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  776,47
  świętokrzyskie
  92,04
  Kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Opatowiec) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Opatowiec) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Opatowcu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Opatowcu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Opatowcu
  Publiczna
  41 351-80-10
  41 351-80-10
  ul. ul. Nowokorczyńska 4
  28-520 Opatowiec
  7119-
 • Edukacyjne grupy wieku w Opatowcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 24,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 24,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 7,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 6,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 8,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 20,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Opatowiec, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Opatowiec, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Opatowiec, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Opatowiec - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Kultura i rekreacja w Opatowcu
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Według danych z 2022 w Opatowcu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 9 996 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 12
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
 • Zabytki w Opatowcu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Opatowca znajdują się 2 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Opatowcu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1470 r.dnia 1971-09-16, wykaz dokumentów: 566 z 1971-09-16; A.200 z 2008-10-10
  • Cmentarz I wojna światowa z 1914 - 1915dnia 1992-09-12, wykaz dokumentów: A.1159 z 1992-09-12; A.201 z 2008-10-10
 • Formy ochrony przyrody w Opatowcu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Opatowca znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Opatowcu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Koszycko-Opatowiecki - obszar chronionego krajobrazuOpis: Dobrze wykształcone kompleksy leśne w postaci zbiorowisk grądowych i świetlistej dąbrowy. Najpiękniejsze ich fragmenty podlegają ochronie w rezerwatach Kwiatówka Kłpie na Wyżynie Miechowskiej Lipny Dół i Lubcza. Obszar posiada duże walory kulturowe: liczne stanowiska archeologiczne historyczne układy zabudowy miejskiej zabytki architektury sakralnej zespoły rezydencjalne i dworsko-parkowe., Data ustanowienia: 1995-11-21, Opis granicy: Opis granic Koszycko-Opatowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/623/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotycząca wyznaczenia Koszycko-Opatowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu) K-OOChK leży w dolinie Wisły i jest częścią obszaru chronionego krajobrazu leżącego również w obrębie województwa małopolskiego (gm. Koszyce). Zachodnia granica K-OOChK bierze swój początek w okolicach Starej Wsi i biegnie początkowo generalnie w kierunku północnym zachodnimi granicami obrębów: Charbinowice Krzczonów i Kamienna. Wzdłuż granicy obrębu Kamienna skręca na południe i biegnie dalej wschodnią granicą obrębu Krzczonów ok. 210 m odcinkiem północnej granicy obrębu Rzemienowice oraz północnymi granicami obrębów Ksany Chwalibogowice i Senisławice dochodząc do doliny Wisły. Lewym brzegiem Wisły biegnie dalej w kierunku południowo-zachodnim aż do granicy z gminą Koszyce w woj. małopolskim. Stąd biegnie na zachód wzdłuż rzeki Nidzica po granicy gmin Opatowiec i Koszyce. W m. Ławy granica K-OOChK zmienia kierunek na północny i biegnie zachodnimi granicami obrębów: Ławy Urzuty Wyszogród Rogów Kęsów Mistrzowice i Rzemienowice. Następnie granica skręca ostro na zachód i biegnie południową granicą obrębu Trębaczów fragmentem południowej granicy obrębu Krzczonów i południową granicą obrębu Charbinowice przecinając drogę Czyżowice-Charbinowice i dochodząc do okolic Starej Wsi gdzie zamyka się opisywany obszar., Powierzchnia: 6197.0 ha

Opatowiec - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 3 wypadków drogowych w Opatowcu odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 6 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 887,6 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Opatowcu znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kazimierskiego.

  Powiat kazimierski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Opatowcu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 6 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 2 Lekko ranni
 • 4 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Opatowcu w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 887,57 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  887,6
  Województwo
  1 238,0
  Cała Polska
  1 035,8
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  0,0
  świętokrzyskie
  128,2
  Cała Polska
  98,5
 • 1 775,15 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Opatowiec
  1 775,1
  woj. świętokrzyskie
  1 519,1
  Cały kraj
  1 251,4
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  0,0
  woj. świętokrzyskie
  10,4
  Cały kraj
  9,5
 • 200,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Opatowiec
  200,0
  Województwo
  122,7
  Cały kraj
  120,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Opatowcu w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 175,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  175,0 km
  woj. świętokrzyskie
  357,6 km
  Kraj
  591,9 km
 • 3,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  3,9 km
  Województwo
  3,5 km
  Cały kraj
  4,9 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Opatowiec przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 79droga krajowa nr 79(Warszawa - Mysiadło - Piaseczno - Żabieniec - Pilawa - Baniocha - Kąty - Góra Kalwaria - Coniew - Potycz - Konary - Ostrówek - Mniszew - Rękowice - Gruszczyn - Żelazna Nowa - Wilczkowice Dolne - Grzybów - Magnuszew - Przydworzyce - Ryczywół - Chinów - Kozienice - Aleksandrówka - Nowiny - Kociołki - Garbatka-Letnisko - Policzna - Wilczowola - Wojciechówka - Andrzejówka - Strykowice Górne - Zwoleń - Sycyna Północna - Ciepielów - Anusin - Drezno - Gołębiów - Lipsko - Śląsko - Daniszów - Walentynów - Maruszów - Czekarzewice Drugie - Tarłów - Wola Tarłowska - Wólka Lipowa - Karsy - Ożarów - Wyszmontów - Przybysławice - Jakubowice - Sobótka - Łukawa - Łukawa Kościelna - Gałkowice-Ocin - Wysiadłów - Ocinek - Sandomierz - Andruszkowice - Złota - Samborzec - Szewce - Koprzywnica - Skrzypaczowice - Łoniów - Zawidza - Osiek - Strużki - Luszyca - Połaniec - Ruszcza - Przeczów - Łyczba - Łubnice - Orzelec Mały - Beszowa - Zborówek - Książnice - Pacanów - Słupia - Wola Biechowska - Żółcza - Świniary - Zielonki - Wełnin - Ostrowce - Nowy Korczyn - Winiary Dolne - Winiary - Senisławice - Chwalibogowice - Opatowiec - Podskale - Rogów - Ławy - Piotrowice - Koszyce - Wroczków - Jaksice - Sierosławice - Śmiłowice - Hebdów - Nowe Brzesko - Wawrzeńczyce - Złotniki - Igołomia - Zofipole - Brzostek - Pobiednik Wielki - Kraków - Rząska - Zabierzów - Kochnów - Rudawa - Młynka - Krzeszowice - Wola Filipowska - Dulowa - Trzebinia - Chrzanów - Byczyna - Jaworzno - Sosnowiec - Mysłowice - Katowice - Chorzów - Bytom)