Alwernia w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Alwernia - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Alwernia to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu chrzanowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Alwernia.
 • 3 258 Liczba mieszkańców
 • 8,9 km² Powierzchnia
 • 366,9 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 312 m n.p.m Wysokość
 • 1616 Data założenia
 • 1993 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 12 Numer kierunkowy
 • KCH Tablice rejestracyjne
 • Beata Janina Nadzieja-Szpila Burmistrz miasta
Alwernia na mapie
Identyfikatory
 • 19.539550.0598 Współrzędne GPS
 • 1203014 TERYT (TERC)
 • 0314454 SIMC
Herb miasta Alwernia
Alwernia herb

Jak Alwernia wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Alwernia na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Alwernia wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Alwernia plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
60Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
74Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
84Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
95Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
114Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
125Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
137Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
140Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
145Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
187Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
187Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
197Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
211Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
213Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
216Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
227Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
230Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
241Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
265Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
269Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
281Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
282Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców

Alwernia - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
32-566Poczta Alwernia

Alwernia - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Alwerni)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Chrzanowie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Oświęcimska 14
32-500 Chrzanów
Urząd Miejski w Alwerni
(12) 283-11-15
(12) 283-17-92
ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7
32-566 Alwernia

Alwernia - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Alwernia jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 258, z czego 51,8% stanowią kobiety, a 48,2% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 2,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,7 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Alwerni zawarli w 2022 roku 6 małżeństw, co odpowiada 1,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  25,6% mieszkańców Alwerni jest stanu wolnego, 56,9% żyje w małżeństwie, 7,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,6% to wdowy/wdowcy.

  Alwernia ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -9. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,74 na 1000 mieszkańców Alwerni. W 2022 roku urodziło się 27 dzieci, w tym 63,0% dziewczynek i 37,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 326 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,49 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 38,6% zgonów w Alwerni spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,6% zgonów w Alwerni były nowotwory, a 6,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Alwerni przypada 10.96 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 34 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 45 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Alwerni -11. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  60,3% mieszkańców Alwerni jest w wieku produkcyjnym, 16,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Alwerni
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 3 258 Liczba mieszkańców
 • 1 689 Kobiety
 • 1 569 Mężczyźni
 • 51,8%
  48,2%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Alwerni w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Alwerni w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Alwerni w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Alwerni
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,7 lat
  Województwo
  41,2 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 44,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Alwernia, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Alwerni
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Alwernia,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Alwernia,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Alwernia,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 25,6% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  25,6%
  Województwo
  30,2%
  Polska
  29,1%
 • 20,8% Kobiety
  (Panny)
 • 30,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,9% Żonaci/Zamężne
 • Alwernia
  56,8%
  Województwo
  56,1%
  Kraj
  54,0%
 • 55,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,6% Wdowcy/Wdowy
 • Alwernia
  9,7%
  Województwo
  7,7%
  Polska
  8,5%
 • 15,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  7,9%
  Województwo
  5,7%
  Cały kraj
  7,6%
 • 8,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Alwernia
  0,0%
  Województwo
  0,3%
  Kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Alwerni
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Alwerni w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Alwernia
  1,8
  Województwo
  4,5
  Cały kraj
  4,1
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Alwernia
  1,0
  woj. małopolskie
  1,2
  Cała Polska
  1,6
 • 6 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Alwerni w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Alwerni
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -9 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -1 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -8 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,74 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -2,7
  woj. małopolskie
  -1,4
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Alwerni w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Alwerni w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Alwerni w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Alwerni w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 27 Urodzenia żywe
 • 17 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 10 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 63,0%
  37,0%
 • 8,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  8,2
  Małopolskie
  9,1
  Polska
  8,1
 • 31,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Alwernia
  31,0
  Województwo
  38,0
  Kraj
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 32 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 32
 • 88 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 88
 • 73 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 73
 • 33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 326 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 267 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 380 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 326 g
  Województwo
  3 313 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 59 Waga 4000g - 4499g
 • 59
 • 250 Waga 3500g - 3999g
 • 250
 • 311 Waga 3000g - 3499g
 • 311
 • 141 Waga 2500g - 2999g
 • 141
 • 27 Waga 2000g - 2499g
 • 27
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,17 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,17
  Małopolskie
  1,29
  Cała Polska
  1,26
 • 0,56 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,56
  Województwo
  0,63
  Kraj
  0,61
 • 0,49 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,49
  woj. małopolskie
  0,86
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Alwerni w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 36 Zgony
 • 18 Kobiety
  (Zgony)
 • 18 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,0%
  50,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,0 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,0
  woj. małopolskie
  10,5
  Cała Polska
  11,9
 • 203,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  203,4
  woj. małopolskie
  115,7
  Cała Polska
  147,0
 • 5,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Alwernia
  5,0
  Małopolskie
  2,8
  Cała Polska
  3,8
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,6
  woj. małopolskie
  2,5
  Cała Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  1,0
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie chrzanowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  38,6%
  Małopolskie
  41,2%
  Cała Polska
  36,0%
 • 23,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  23,6%
  Małopolskie
  25,4%
  Kraj
  23,6%
 • 6,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  6,5%
  Województwo
  5,3%
  Cały kraj
  6,7%
 • 133 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  17,4
  Polska
  15,8
 • 69,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  69,8
  Kraj
  70,6
 • 321,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  321,2
  woj. małopolskie
  266,5
  Kraj
  280,1
 • 248,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  248,5
  Cały kraj
  253,9
 • 525,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 574,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 474,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  525,9
  woj. małopolskie
  431,8
  Cały kraj
  426,2
 • 79,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 27,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 143,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  79,2
  Województwo
  61,4
  Cała Polska
  62,9
 • 41,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Alwernia
  41,8
  Województwo
  34,0
  Polska
  33,8
 • 3,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  3,2
  Małopolskie
  6,1
  Cały kraj
  7,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,3%
  woj. małopolskie
  0,6%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 34 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 18 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 45 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 25 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 20 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -11 Saldo migracji
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -11 Saldo migracji wewnętrznych
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Alwerni w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Alwerni
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Alwernia, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Alwernia - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Alwerni oddano do użytku 7 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,15 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Alwerni to 1 238 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 380 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  85,7% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 14,3% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Alwerni to 5,86 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Alwerni to 123,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,87% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,63% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,30% mieszkań posiada łazienkę, 90,23% korzysta z centralnego ogrzewania, a 93,21% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu chrzanowskiego.

  Powiat chrzanowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Alwerni
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 238 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 379,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  379,80
  woj. małopolskie
  385,20
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 80,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  80,00 m2
  Województwo
  80,60 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 30,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  30,40 m2
  Województwo
  31,00 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,17 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Alwernia
  4,17
  woj. małopolskie
  3,98
  Polska
  3,83
 • 2,63 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Alwernia
  2,63
  Małopolskie
  2,60
  Cała Polska
  2,42
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,63
  woj. małopolskie
  0,65
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Alwerni
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 7 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,15 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  2,15
  Województwo
  6,96
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 41 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,86 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,86
  Województwo
  4,04
  Polska
  3,89
 • 12,58 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Alwernia
  12,58
  Małopolskie
  28,13
  Cała Polska
  24,56
 • 867 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 123,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  123,9 m2
  Małopolskie
  97,5 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,27 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,27 m2
  Województwo
  0,68 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Alwerni
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,87%
  woj. małopolskie
  97,78%
  Kraj
  97,75%
 • 98,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Alwernia
  98,63%
  woj. małopolskie
  96,13%
  Kraj
  95,18%
 • 98,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  98,30%
  Województwo
  95,21%
  Cały kraj
  93,75%
 • 90,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  90,23%
  woj. małopolskie
  86,21%
  Cały kraj
  85,83%
 • 93,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  93,21%
  woj. małopolskie
  67,24%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Alwernia - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Alwerni na 1000 mieszkańców pracuje 304osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 42,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 57,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Alwerni wynosiło w 2023 roku 6,1% (6,1% wśród kobiet i 6,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Alwerni wynosiło 6 020,61 PLN, co odpowiada 89.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Alwerni 360 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 450 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 90.

  1,9% aktywnych zawodowo mieszkańców Alwerni pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 45,4% w przemyśle i budownictwie, a 19,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Alwerni
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 304 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  304,0
  woj. małopolskie
  254,0
  Cała Polska
  259,0
 • 5,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,9% Kobiety
 • 4,8% Mężczyźni
 • Tutaj
  6,1%
  Małopolskie
  4,2%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Alwerni w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Alwerni w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Alwerni w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Alwerni
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 322 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  6 021 PLN
  Małopolskie
  6 825 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Alwerni w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Alwerni
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 360 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 450 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 90 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,25 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Alwerni
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 1,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 1,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 45,4% Przemysł i budownictwo
 • 24,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 64,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 20,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 31,2% Pozostałe
 • 51,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Alwerni w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Alwerni
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 000 Pracujący ogółem
 • 421 Kobiety
 • 579 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Alwerni w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,3% W wieku produkcyjnym
 • 54,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Alwernia, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  65,8
  Województwo
  67,1
  Polska
  69,0
 • 38,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Alwernia
  38,7
  Województwo
  35,0
  Cały kraj
  38,2
 • 143,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  143,3
  woj. małopolskie
  109,4
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Alwernia - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Alwerni w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 444 podmioty gospodarki narodowej, z czego 308 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 26 nowych podmiotów, a 6 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (42) podmiotów zarejestrowano w roku 2021, a najmniej (19) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (36) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2015 roku, najmniej (6) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2023 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Alwerni najwięcej (40) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (416) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,4% (6) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,3% (108) podmiotów, a 74,3% (330) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Alwerni najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.7%) oraz Budownictwo (14.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 444 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 108 Przemysł i budownictwo
 • 330 Pozostała działalność
 • 26 Podmioty nowo zarejestrowane w Alwerni w 2023 roku
 • 6 Podmioty wyrejestrowane w Alwerni w 2023 roku
 • 308 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 416 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 416
 • 22 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 22
 • 5 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 5
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 443 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 443
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 54 Spółki handlowe ogółem
 • 54
 • 5  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 40  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 40
 • 5    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 38 Spółki cywilne ogółem
 • 38
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 308 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 73 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 73
 • 43 Budownictwo
 • 43
 • 35 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 35
 • 32 Przetwórstwo przemysłowe
 • 32
 • 23 Transport i gospodarka magazynowa
 • 23
 • 18 Pozostała działalność
 • 18
 • 18 Informacja i komunikacja
 • 18
 • 15 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 15
 • 12 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 12
 • 10 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 10
 • 7 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 7
 • 6 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 6
 • 6 Edukacja
 • 6
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5
 • 4 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 4
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Alwernia - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Alwerni stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 86 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 26,33 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Alwerni wynosi 81,60% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Alwerni najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 15,84 (wykrywalność 74%) oraz o charakterze kryminalnym - 11,22 (wykrywalność 74%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 11,99 (84%), drogowe - 1,75 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,38 (87%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Alwerni
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Alwerni.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Alwernia, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 86 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 86
 • 37 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 37
 • 39 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 39
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 52 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 52
 • 26,33 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  26,33
  Małopolskie
  21,90
  Kraj
  22,81
 • 11,22 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,22
  woj. małopolskie
  12,25
  Cała Polska
  12,98
 • 11,99 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  11,99
  woj. małopolskie
  6,74
  Cała Polska
  6,99
 • 1,75 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,75
  Małopolskie
  1,39
  Cała Polska
  1,82
 • 0,38 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,38
  Małopolskie
  0,26
  Cała Polska
  0,35
 • 15,84 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  15,84
  Województwo
  10,41
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Alwernia, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Alwernia
  82%
  woj. małopolskie
  75%
  Kraj
  71%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  74%
  woj. małopolskie
  71%
  Cała Polska
  63%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Alwernia
  84%
  woj. małopolskie
  72%
  Cała Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  woj. małopolskie
  99%
  Polska
  99%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  87%
  Małopolskie
  82%
  Cała Polska
  88%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Alwernia
  74%
  Województwo
  56%
  Polska
  51%

Alwernia - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Alwerni wyniosła w 2022 roku 72,9 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 10.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Alwerni - 35.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13.3%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,3 mln złotych, czyli 5,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Alwerni wyniosła w 2022 roku 71,5 mln złotych, co daje 5,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 0.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (36%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (21.4%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.4%). W budżecie Alwerni wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (20,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 76,3 złotych na mieszkańca (1,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 13,4%.
 • Wydatki budżetu w Alwerni według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Alwerni według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Alwernia, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Alwerni według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  29,3 mln

  2,3 tys(100%)

  36,9 mln

  2,9 tys(100%)

  41,9 mln

  3,3 tys(100%)

  45,6 mln

  3,6 tys(100%)

  53,0 mln

  4,2 tys(100%)

  62,1 mln

  5,0 tys(100%)

  66,6 mln

  5,3 tys(100%)

  72,9 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,3 mln

  4,5 tys(52.3%)

  16,1 mln

  4,7 tys(43.7%)

  16,7 mln

  4,9 tys(39.9%)

  19,8 mln

  5,9 tys(43.4%)

  21,7 mln

  6,5 tys(41%)

  21,4 mln

  6,4 tys(34.4%)

  23,9 mln

  7,2 tys(35.9%)

  25,7 mln

  7,9 tys(35.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,9 mln

  560(6.5%)

  2,1 mln

  605(5.6%)

  2,1 mln

  636(5.1%)

  2,7 mln

  792(5.9%)

  4,3 mln

  1,3 tys(8.2%)

  5,4 mln

  1,6 tys(8.7%)

  6,2 mln

  1,9 tys(9.3%)

  9,7 mln

  3,0 tys(13.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,8 mln

  1,1 tys(13.1%)

  4,0 mln

  1,2 tys(10.7%)

  4,1 mln

  1,2 tys(9.7%)

  4,6 mln

  1,4 tys(10.1%)

  4,8 mln

  1,4 tys(9.1%)

  6,4 mln

  1,9 tys(10.4%)

  6,5 mln

  2,0 tys(9.7%)

  7,9 mln

  2,4 tys(10.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,7 tys

  5,8(0%)

  68,4 tys

  20,3(0.2%)

  63,3 tys

  18,9(0.1%)

  33,4 tys

  10,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,7 mln

  2,1 tys(9.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,7 mln

  1,1 tys(12.7%)

  10,1 mln

  3,0 tys(27.4%)

  1,8 mln

  535(4.3%)

  1,8 mln

  544(4%)

  2,2 mln

  664(4.2%)

  2,5 mln

  763(4.1%)

  3,6 mln

  1,1 tys(5.5%)

  4,8 mln

  1,5 tys(6.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  992,3 tys

  290(3.4%)

  950,9 tys

  280(2.6%)

  3,0 mln

  879(7.1%)

  2,3 mln

  672(5%)

  2,1 mln

  642(4%)

  5,2 mln

  1,6 tys(8.4%)

  2,4 mln

  718(3.6%)

  3,5 mln

  1,1 tys(4.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,1 mln

  336(3.9%)

  1,2 mln

  343(3.2%)

  1,2 mln

  353(2.8%)

  1,2 mln

  356(2.6%)

  1,3 mln

  377(2.4%)

  1,3 mln

  375(2%)

  1,3 mln

  405(2%)

  1,6 mln

  502(2.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  279,8 tys

  81,7(1%)

  272,2 tys

  80,0(0.7%)

  477,3 tys

  141(1.1%)

  292,6 tys

  86,8(0.6%)

  375,3 tys

  112(0.7%)

  660,0 tys

  198(1.1%)

  1,8 mln

  552(2.7%)

  1,0 mln

  318(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  465,6 tys

  136(1.6%)

  917,0 tys

  270(2.5%)

  448,1 tys

  133(1.1%)

  531,6 tys

  158(1.2%)

  705,1 tys

  211(1.3%)

  387,2 tys

  116(0.6%)

  786,9 tys

  238(1.2%)

  601,2 tys

  184(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  317,2 tys

  92,6(1.1%)

  298,5 tys

  87,7(0.8%)

  241,0 tys

  71,3(0.6%)

  255,2 tys

  75,7(0.6%)

  275,3 tys

  82,3(0.5%)

  301,9 tys

  90,5(0.5%)

  1,6 mln

  470(2.3%)

  585,6 tys

  180(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  226,7 tys

  66,2(0.8%)

  219,9 tys

  64,6(0.6%)

  246,0 tys

  72,8(0.6%)

  219,8 tys

  65,2(0.5%)

  226,7 tys

  67,8(0.4%)

  176,4 tys

  52,9(0.3%)

  531,7 tys

  161(0.8%)

  467,8 tys

  143(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  300,7 tys

  87,8(1%)

  249,8 tys

  73,4(0.7%)

  223,6 tys

  66,2(0.5%)

  180,0 tys

  53,4(0.4%)

  154,6 tys

  46,2(0.3%)

  136,7 tys

  41,0(0.2%)

  107,4 tys

  32,4(0.2%)

  423,1 tys

  130(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  92,8 tys

  27,1(0.3%)

  12,2 tys

  3,6(0%)

  24,7 tys

  7,3(0.1%)

  47,8 tys

  14,2(0.1%)

  28,8 tys

  8,6(0.1%)

  60,4 tys

  18,1(0.1%)

  64,3 tys

  19,4(0.1%)

  154,7 tys

  47,4(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  54,4 tys

  15,9(0.2%)

  54,5 tys

  16,0(0.1%)

  134,4 tys

  39,8(0.3%)

  139,9 tys

  41,5(0.3%)

  146,7 tys

  43,9(0.3%)

  136,7 tys

  41,0(0.2%)

  141,6 tys

  42,8(0.2%)

  145,3 tys

  44,6(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  522,0 tys

  152(1.8%)

  487,1 tys

  143(1.3%)

  512,2 tys

  152(1.2%)

  543,5 tys

  161(1.2%)

  548,0 tys

  164(1%)

  575,5 tys

  172(0.9%)

  587,1 tys

  177(0.9%)

  73,6 tys

  22,6(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  88,8 tys

  25,9(0.3%)

  16,5 tys

  4,8(0%)

  2,4 tys

  0,7(0%)

  126,9 tys

  37,7(0.3%)

  90,2 tys

  27,0(0.2%)

  73,9 tys

  22,1(0.1%)

  2,4 tys

  0,7(0%)

  2,6 tys

  0,8(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,3 tys

  2,5(0%)

  112,8 tys

  33,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  650

  0,2(0%)

  420

  0,1(0%)

  350

  0,1(0%)

  1,3 tys

  0,4(0%)

  400

  0,1(0%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  5,9(0%)

  7,0 tys

  2,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Alwerni według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Alwerni według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Alwernia, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Alwerni według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  30,9 mln

  2,4 tys(100%)

  38,8 mln

  3,1 tys(100%)

  43,6 mln

  3,4 tys(100%)

  46,6 mln

  3,7 tys(100%)

  57,1 mln

  4,5 tys(100%)

  61,4 mln

  4,9 tys(100%)

  71,7 mln

  5,7 tys(100%)

  71,5 mln

  5,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  15,6 mln

  4,5 tys(50.4%)

  17,2 mln

  5,0 tys(44.2%)

  17,9 mln

  5,3 tys(41.1%)

  20,4 mln

  6,1 tys(43.8%)

  21,5 mln

  6,4 tys(37.7%)

  21,8 mln

  6,5 tys(35.5%)

  25,7 mln

  7,8 tys(35.9%)

  25,7 mln

  7,9 tys(36%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,1 mln

  2,7 tys(29.5%)

  9,2 mln

  2,7 tys(23.8%)

  10,1 mln

  3,0 tys(23.1%)

  10,2 mln

  3,0 tys(21.9%)

  11,7 mln

  3,5 tys(20.5%)

  14,5 mln

  4,3 tys(23.6%)

  18,9 mln

  5,7 tys(26.4%)

  15,3 mln

  4,7 tys(21.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  41,7 tys

  12,3(0.1%)

  99,2 tys

  29,4(0.2%)

  34,2 tys

  10,2(0.1%)

  8,6 tys

  2,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,7 mln

  2,1 tys(9.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  893,9 tys

  261(2.9%)

  902,8 tys

  265(2.3%)

  1,1 mln

  317(2.5%)

  1,7 mln

  517(3.7%)

  2,9 mln

  860(5%)

  3,5 mln

  1,0 tys(5.6%)

  4,5 mln

  1,4 tys(6.2%)

  4,8 mln

  1,5 tys(6.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,7 mln

  794(8.8%)

  9,0 mln

  2,6 tys(23.1%)

  663,6 tys

  196(1.5%)

  629,4 tys

  187(1.3%)

  886,2 tys

  265(1.6%)

  1,4 mln

  424(2.3%)

  2,0 mln

  617(2.8%)

  3,3 mln

  1,0 tys(4.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,3 mln

  393(4.4%)

  1,3 mln

  384(3.4%)

  1,3 mln

  382(3%)

  1,8 mln

  530(3.8%)

  3,1 mln

  923(5.4%)

  1,8 mln

  540(2.9%)

  2,0 mln

  591(2.7%)

  2,4 mln

  732(3.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  599,8 tys

  175(1.9%)

  885,4 tys

  260(2.3%)

  312,5 tys

  92,5(0.7%)

  404,0 tys

  120(0.9%)

  643,9 tys

  193(1.1%)

  428,4 tys

  128(0.7%)

  402,0 tys

  121(0.6%)

  1,2 mln

  361(1.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  77,1 tys

  22,5(0.2%)

  4,3 tys

  1,3(0%)

  1,3 mln

  387(3%)

  276,6 tys

  82,1(0.6%)

  1,8 mln

  528(3.1%)

  460,1 tys

  138(0.7%)

  131,4 tys

  39,7(0.2%)

  1,2 mln

  355(1.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  196,0 tys

  57,2(0.6%)

  175,6 tys

  51,6(0.5%)

  185,8 tys

  55,0(0.4%)

  162,4 tys

  48,2(0.3%)

  173,2 tys

  51,8(0.3%)

  225,1 tys

  67,5(0.4%)

  249,5 tys

  75,4(0.3%)

  997,9 tys

  306(1.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  700

  0,2(0%)

  16,1 tys

  4,7(0%)

  44,0 tys

  13,0(0.1%)

  399

  0,1(0%)

  53,3 tys

  15,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  589,5 tys

  178(0.8%)

  566,4 tys

  174(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  4,7 tys

  1,4(0%)

  8,7 tys

  2,6(0%)

  2,8 tys

  0,8(0%)

  -20,8

  -0,0(-0%)

  1,4 tys

  0,4(0%)

  -549,1

  -0,2(-0%)

  125,3 tys

  37,9(0.2%)

  289,9 tys

  88,9(0.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  49,9 tys

  14,6(0.2%)

  78,6 tys

  23,1(0.2%)

  137,3 tys

  40,6(0.3%)

  97,4 tys

  28,9(0.2%)

  254,4 tys

  76,1(0.4%)

  113,9 tys

  34,1(0.2%)

  161,5 tys

  48,8(0.2%)

  125,7 tys

  38,6(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  158,3 tys

  46,2(0.5%)

  15,7 tys

  4,6(0%)

  16,8 tys

  5,0(0%)

  14,2 tys

  4,2(0%)

  14,2 tys

  4,2(0%)

  29,3 tys

  8,8(0%)

  26,8 tys

  8,1(0%)

  51,5 tys

  15,8(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  5,8 tys

  1,7(0%)

  3,1 tys

  0,9(0%)

  8,4 tys

  2,5(0%)

  29,2 tys

  8,7(0.1%)

  10,5 tys

  3,1(0%)

  13,6 tys

  4,1(0%)

  14,6 tys

  4,4(0%)

  19,3 tys

  5,9(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  56,0 tys

  16,3(0.2%)

  27,1 tys

  8,0(0.1%)

  51,5 tys

  15,2(0.1%)

  56,8 tys

  16,9(0.1%)

  25,0 tys

  7,5(0%)

  24,3 tys

  7,3(0%)

  19,9 tys

  6,0(0%)

  16,9 tys

  5,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,4 tys

  0,4(0%)

  470

  0,1(0%)

  923

  0,3(0%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  3,3 tys

  1,0(0%)

  2,7 tys

  0,8(0%)

  147,7 tys

  44,6(0.2%)

  6,9 tys

  2,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  88,8 tys

  25,9(0.3%)

  16,5 tys

  4,8(0%)

  2,4 tys

  0,7(0%)

  126,9 tys

  37,7(0.3%)

  90,2 tys

  27,0(0.2%)

  73,9 tys

  22,1(0.1%)

  2,4 tys

  0,7(0%)

  2,6 tys

  0,8(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  650

  0,2(0%)

  420

  0,1(0%)

  350

  0,1(0%)

  1,3 tys

  0,4(0%)

  400

  0,1(0%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Alwernia - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 693 mieszkańców Alwerni jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 328 kobiet oraz 365 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,7% wykształcenie policealne, 12,1% średnie ogólnokształcące, a 22,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,7% mieszkańców Alwerni, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 12,6% podstawowym ukończonym. 2,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Alwerni mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Alwerni największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,6%) oraz średnie zawodowe (17,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,1%) oraz średnie zawodowe (27,2%).

  W roku 2022 w Alwerni mieściło się 1 przedszkole, w którym do 11 oddziałów uczęszczało 191 dzieci (95 dziewczynek oraz 96 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Alwerni mieściło się 1 przedszkole, w którym do 8 oddziałów uczęszczało 162 dzieci (75 dziewczynek oraz 87 chłopców). Dostępne były 162 miejsca.

  18,8% mieszkańców Alwerni w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (20,1% wśród dziewczynek i 17,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 857 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,42 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 16 oddziałach uczyło się 314 uczniów (150 kobiet oraz 164 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Alwerni placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 8 oddziałach uczyło się 175 uczniów (88 kobiet oraz 87 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,1% ludności (28,4% wśród dziewczynek i 31,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 111,74.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,2% mieszkańców (17,1% wśród dziewczyn i 17,2% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,5% mieszkańców Alwerni w wieku potencjalnej nauki (21,0% kobiet i 20,0% mężczyzn).

 • 20,8% Wykształcenie wyższe
 • Alwernia
  20,8%
  Małopolskie
  26,3%
  Cała Polska
  25,2%
 • 24,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 38,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  38,2%
  Województwo
  34,2%
  Polska
  35,2%
 • 38,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 38,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,7% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,7%
  Województwo
  3,3%
  Polska
  3,3%
 • 5,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  12,1%
  Małopolskie
  11,2%
  Polska
  11,9%
 • 15,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  22,3%
  woj. małopolskie
  19,7%
  Cały kraj
  20,0%
 • 17,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 27,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Alwernia
  22,7%
  woj. małopolskie
  22,6%
  Kraj
  21,2%
 • 17,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  2,9%
  woj. małopolskie
  2,8%
  Polska
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  12,6%
  Małopolskie
  11,0%
  Cały kraj
  12,3%
 • 15,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  2,7%
  Województwo
  3,1%
  Cały kraj
  3,1%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Alwerni
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1857 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 857,0
  Województwo
  929,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,42 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,42
  Małopolskie
  0,88
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 11 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 200 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Alwernia) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 191 Dzieci
 • 95 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 96 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,7%
  50,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 41 3 lata
 • 41
 • 45 4 lata
 • 45
 • 57 5 lata
 • 57
 • 48 6 lat
 • 48
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 18 3 lata
 • 18
 • 23 4 lata
 • 23
 • 28 5 lata
 • 28
 • 26 6 lat
 • 26
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 23 3 lata
 • 23
 • 22 4 lata
 • 22
 • 29 5 lata
 • 29
 • 22 6 lat
 • 22
 •  
 • 11,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 10,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Alwerni(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Alwerni aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe "Tęczowa Kraina" w Alwerni z filią w Grojcu
  Publiczne
  12 283-16-52
  ul. M.Skłodowskiej Curie 2
  32-566 Alwernia
  819214
 • Szkoły podstawowe w Alwerni
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Alwernia) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 314 Uczniowie
 • 150 Kobiety
  (uczniowie)
 • 164 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,8%
  52,2%
 • 39 Uczniowie w 1 klasie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 37 Absolwenci
 • 21 Kobiety
  (absolwenci)
 • 16 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  19,6
  Małopolskie
  16,7
  Kraj
  17,0
 •  
 • 24,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 19,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 111,74 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  111,74
  Małopolskie
  95,57
  Kraj
  95,96
 • 111,74 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Alwernia
  111,74
  Województwo
  94,75
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Alwernia) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Alwernia) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Alwerni(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Alwerni aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (Maria Skłodowska-Curie)
  Publiczna
  12 283-11-56
  12 283-19-39
  ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4
  32-566 Alwernia
  10201-
 • Edukacyjne grupy wieku w Alwerni
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 20,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 31,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Alwernia, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Alwernia, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Alwernia, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Alwernia - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Alwerni

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Alwerni w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Alwerni
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Alwerni: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 58 (uczestnicy: 7 704)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 520)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 270)
  • koncerty: 14 (uczestnicy: 2 770)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 240)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 4 (uczestnicy: 390)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 173)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 280)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 80)
  • interdyscyplinarne: 3 (uczestnicy: 2 300)
  • warsztaty: 18 (uczestnicy: 231)
  • inne: 4 (uczestnicy: 450)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 79)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 44)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 35)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 6)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 6)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 89)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 10)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 34)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 45)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Alwerni działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 27 434 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 20 358 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 20
  • dostępne dla czytelników: 10
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 10
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Alwerni działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 130 członków. Zarejestrowano 130 ćwiczących (mężczyźni: 126, kobiety: 4, chłopcy do lat 18: 126, dziewczęta do lat 18: 4). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Alwerni w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Alwerni
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Alwerni znajduje się 15 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Alwerni
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Cmentarzysko Alwernia, st.5 z epoki brązu dnia 1968-10-07, wykaz dokumentów: 841A z 1968-10-07
  • Kościół z 1630 - 1637 (ul. Klasztorna 1)dnia 1971-12-06, wykaz dokumentów: A-327 z 1971-12-06
  • Klasztor z 1625 - 1656 (ul. Klasztorna 1)dnia 1971-12-06, wykaz dokumentów: A-327 z 1971-12-06
  • Zespół - klasztor z 3. ćw. XVII w. (ul. Klasztorna 1)dnia 1971-12-06, wykaz dokumentów: A-327 z 1971-12-06; A-664 z 1993-11-04
  • Wieś z 4. ćw. XIX w.dnia 1980-04-16, wykaz dokumentów: A-454 z 1980-04-16
  • Inny budynek mieszkalny z 1791 r. (ul. Rynek 24)dnia 1992-12-18, wykaz dokumentów: A-651 z 1992-12-18
  • Ogród (data nieznana)dnia 1992-12-18, wykaz dokumentów: A-651 z 1992-12-18
  • Kaplica z 1860 r.dnia 1993-10-26, wykaz dokumentów: A-663 z 1993-10-26
  • Inny budynek mieszkalny z 1657 r. (ul. Klasztorna 1)dnia 1993-11-04, wykaz dokumentów: A-664 z 1993-11-04
  • Stodoła z poł. XIX w. (ul. Klasztorna 1)dnia 1993-11-04, wykaz dokumentów: A-664 z 1993-11-04
  • Wozownia z poł. XIX w. (ul. Klasztorna 1)dnia 1993-11-04, wykaz dokumentów: A-664 z 1993-11-04
  • Mur/ogrodzenie z 1897 r. (ul. Klasztorna 1)dnia 1993-11-04, wykaz dokumentów: A-664 z 1993-11-04
  • Inna budowla parkowa z 1897 r. (ul. Klasztorna 1)dnia 1993-11-04, wykaz dokumentów: A-664 z 1993-11-04
  • Studnia z 1671 r. (ul. Klasztorna 1)dnia 1993-11-04, wykaz dokumentów: A-664 z 1993-11-04
  • Ogród z 1743 r.dnia 1993-11-04, wykaz dokumentów: A-664 z 1993-11-04
 • Formy ochrony przyrody w Alwerni
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Alwerni znajdują się 4 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Alwerni
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Rudniański Park KrajobrazowyData ustanowienia: 1981-12-02, Powierzchnia: 5813.9 ha, Powierzchnia otuliny: 6713 ha
  • Tenczyński Park KrajobrazowyData ustanowienia: 1981-12-02, Powierzchnia: 13658.1 ha, Powierzchnia otuliny: 13413.9 ha
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1948-12-27, Opis granicy: przy kaplicy na Rynku
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1949-06-25, Opis granicy: przy wejściu do klasztoru

Alwernia - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w Alwerni odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 4 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 92,0 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Alwerni znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu chrzanowskiego.

  Powiat chrzanowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Alwerni
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 4 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 3 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Alwerni w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 92,02 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  92,0
  Małopolskie
  64,9
  Kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Alwernia
  0,0
  Województwo
  3,0
  Cały kraj
  5,0
 • 122,70 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  122,7
  Województwo
  76,3
  Kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Alwernia
  0,0
  woj. małopolskie
  4,6
  Cały kraj
  8,9
 • 133,33 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Alwernia
  133,3
  woj. małopolskie
  117,5
  Kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Alwernia przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 780droga wojewódzka nr 780(Kraków - Kryspinów - Liszki - Kaszów - Czułówek - Zagórze - Brodła - Poręba Żegoty - Alwernia - Kwaczała - Babice - Wygiełzów - Żarki - Libiąż - Chełmek - Chełm Śląski)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Alwernia przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 103Linia kolejowa nr 103: Trzebinia - Wadowice [o znaczeniu drugorzędnym] (Trzebinia - Piła Kościelecka - Bolęcin - Regulice Górne - Regulice -Alwernia - Okleśna - Miejsce - Spytkowice - Trzebieńczyce - Grodzisko - Woźniki - Wadowice)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Alwerni istnieje 55 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Mickiewicza

  ul. Belwender

  al. Bernardyńska

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Brzeziny

  os. Chemików

  ul. Evron

  ul. Fabryczna

  ul. Franciszkańska

  ul. Garncarska

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Ignacego Krasickiego

  ul. Jurajska

  ul. Jutrzenki

  ul. Józefa Patelskiego

  os. Kamionki

  ul. Karola Olszewskiego

  ul. Kasztanowa

  ul. Kazachska

  ul. Klasztorna

  ul. Krakowska

  ul. Krzysztofa Korycińskiego

  ul. Krótka

  ul. Kulawki

  ul. Kwiatowa

  ul. Lawendowa

  ul. Leśna

  ul. Marii Dąbrowskiej

  ul. Marii Skłodowskiej-Curie

  ul. Modrzewiowa

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Przecznica

  ul. Przyszłości

  ul. Pręty

  ul. Relaks

  Rynek

  ul. Różana

  ul. Sadowa

  ul. Sosnowa

  ul. Spacerowa

  ul. Słoneczna

  ul. Trzeciego Tysiąclecia

  ul. Ustronie

  ul. Widokowa

  ul. Wiosenna

  ul. Wiśniowy Sad

  ul. Wspólna

  ul. Władysława Stanisława Reymonta

  ul. Zacisze

  ul. Zbigniewa Gęsikowskiego

  ul. Zimowa

  ul. Zygmunta Wróblewskiego

  ul. Zygmunta Zięby

  ul. Żaczków