Wojkowice w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Wojkowice - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Wojkowice to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa śląskiego, powiatu będzińskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Wojkowice.
 • 8 507 Liczba mieszkańców
 • 12,8 km² Powierzchnia
 • 665,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • XIV wiek Data założenia
 • 1962 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 32 Numer kierunkowy
 • SBE Tablice rejestracyjne
 • Tomasz Paweł Szczerba Burmistrz miasta
Wojkowice na mapie
Identyfikatory
 • 19.036850.3648 Współrzędne GPS
 • 2401031 TERYT (TERC)
 • 0945232 SIMC
Herb miasta Wojkowice
Wojkowice herb
Flaga miasta Wojkowice
Wojkowice flaga

Jak Wojkowice wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Wojkowice na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Wojkowice wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Wojkowice plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
15Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
24Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
34Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
35Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
56Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
62Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
65Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
71Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
77Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
86Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
98Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
106Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
108Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
113Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
121Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
128Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
130Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
204Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
216Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
245Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
252Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
265Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
269Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce

Wojkowice - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
42-580Poczta Wojkowice, ul. Pułaskiego 1 c

Wojkowice - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Wojkowicach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Sosnowcu
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Partyzantów 1
41-200 Sosnowiec
Urząd Miasta Wojkowice
(32) 769-50-66
(32) 769-50-73
ul. Jana III Sobieskiego 290a
42-580 Wojkowice

Wojkowice - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wojkowice jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 8 507, z czego 52,3% stanowią kobiety, a 47,7% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 11,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,9 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Wojkowic zawarli w 2022 roku 46 małżeństw, co odpowiada 5,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  24,7% mieszkańców Wojkowic jest stanu wolnego, 55,9% żyje w małżeństwie, 9,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,2% to wdowy/wdowcy.

  Wojkowice ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -71. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -8,31 na 1000 mieszkańców Wojkowic. W 2022 roku urodziło się 71 dzieci, w tym 39,4% dziewczynek i 60,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 274 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,42 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 34,3% zgonów w Wojkowicach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,9% zgonów w Wojkowicach były nowotwory, a 6,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Wojkowic przypada 16.63 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 142 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 121 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Wojkowic 21. W tym samym roku 5 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 11 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -6.

  57,9% mieszkańców Wojkowic jest w wieku produkcyjnym, 15,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 26,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Wojkowic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 8 507 Liczba mieszkańców
 • 4 453 Kobiety
 • 4 054 Mężczyźni
 • 52,3%
  47,7%
 • 110 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 110 kobiet)
 • 91 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 91 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Wojkowicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Wojkowicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Wojkowicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Wojkowic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  44,9 lat
  woj. śląskie
  43,0 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 47,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Wojkowice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Wojkowic
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Wojkowice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Wojkowice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Wojkowice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 24,7% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  24,7%
  woj. śląskie
  27,0%
  Polska
  29,1%
 • 20,0% Kobiety
  (Panny)
 • 29,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,9% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  55,9%
  Województwo
  55,6%
  Cała Polska
  54,0%
 • 54,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,2% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  10,2%
  Województwo
  9,2%
  Polska
  8,5%
 • 16,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 9,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Wojkowice
  9,0%
  Województwo
  8,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 9,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Tutaj
  0,2%
  śląskie
  0,2%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Wojkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Wojkowicach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  5,4
  śląskie
  3,9
  Cały kraj
  4,1
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,9
  Województwo
  1,7
  Polska
  1,6
 • 46 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Wojkowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Wojkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -71 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -41 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -30 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -8,31 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -8,3
  Województwo
  -5,8
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Wojkowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Wojkowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Wojkowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Wojkowicach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 71 Urodzenia żywe
 • 28 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 43 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 39,4%
  60,6%
 • 8,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Wojkowice
  8,3
  śląskie
  7,3
  Cały kraj
  8,1
 • 28,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  28,9
  śląskie
  32,5
  Cały kraj
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 27 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 27
 • 89 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 89
 • 74 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 74
 • 30 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 274 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 221 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 318 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Wojkowice
  3 274 g
  śląskie
  3 296 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 68 Waga 4000g - 4499g
 • 68
 • 246 Waga 3500g - 3999g
 • 246
 • 364 Waga 3000g - 3499g
 • 364
 • 165 Waga 2500g - 2999g
 • 165
 • 48 Waga 2000g - 2499g
 • 48
 • 15 Waga 1500g - 1999g
 • 15
 • 9 Waga 1000g - 1499g
 • 9
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,17 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,17
  Województwo
  1,21
  Polska
  1,26
 • 0,54 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Wojkowice
  0,54
  śląskie
  0,59
  Cała Polska
  0,61
 • 0,42 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,42
  Województwo
  0,56
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Wojkowicach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 142 Zgony
 • 69 Kobiety
  (Zgony)
 • 73 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,6%
  51,4%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 16,6 Zgony na 1000 ludności
 • Wojkowice
  16,6
  śląskie
  13,0
  Cały kraj
  11,9
 • 235,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  235,5
  śląskie
  179,4
  Cały kraj
  147,0
 • 2,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Wojkowice
  2,2
  woj. śląskie
  4,8
  Cały kraj
  3,8
 • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,0
  woj. śląskie
  3,5
  Cała Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  1,0
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie będzińskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Wojkowice
  34,3%
  śląskie
  36,4%
  Cały kraj
  36,0%
 • 22,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  22,9%
  woj. śląskie
  24,2%
  Kraj
  23,6%
 • 6,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Wojkowice
  6,0%
  woj. śląskie
  5,2%
  Cała Polska
  6,7%
 • 110 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • śląskie
  6,4
  Cała Polska
  15,8
 • 78,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  78,9
  Polska
  70,6
 • 340,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  340,0
  śląskie
  315,1
  Kraj
  280,1
 • 281,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • śląskie
  281,1
  Polska
  253,9
 • 509,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 503,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 515,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  509,3
  śląskie
  473,7
  Polska
  426,2
 • 85,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 26,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 133,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  85,6
  Województwo
  63,1
  Polska
  62,9
 • 53,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  53,8
  śląskie
  39,0
  Kraj
  33,8
 • 7,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  7,9
  woj. śląskie
  8,1
  Cała Polska
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,6%
  śląskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 142 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 76 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 66 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 121 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 64 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 57 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Wymeldowania za granicę
 • 5 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 6 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 15 Saldo migracji
 • 10 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 5 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 21 Saldo migracji wewnętrznych
 • 12 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 9 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -6 Saldo migracji zagranicznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Wojkowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Wojkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 22,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 26,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Wojkowice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wojkowice - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Wojkowicach oddano do użytku 35 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,10 nowych lokali. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Wojkowicach to 3 717 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 435 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Wojkowicach to 5,51 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Wojkowicach to 134,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,68% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,57% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,45% mieszkań posiada łazienkę, 80,98% korzysta z centralnego ogrzewania, a 46,19% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu będzińskiego.

  Powiat będziński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Wojkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 717 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 435,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  435,10
  śląskie
  423,90
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 72,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Wojkowice
  72,30 m2
  śląskie
  72,70 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 31,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  31,40 m2
  śląskie
  30,80 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,77 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,77
  śląskie
  3,79
  Polska
  3,83
 • 2,30 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,30
  Województwo
  2,36
  Cały kraj
  2,42
 • 0,61 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,61
  woj. śląskie
  0,62
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Wojkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 35 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 4,10 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Wojkowice
  4,10
  Województwo
  4,31
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 193 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,51 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Wojkowice
  5,51
  śląskie
  4,13
  Polska
  3,89
 • 22,59 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  22,59
  woj. śląskie
  17,79
  Cała Polska
  24,56
 • 4 716 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 134,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  134,7 m2
  śląskie
  101,8 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,55 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,55 m2
  śląskie
  0,44 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Wojkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,68%
  Województwo
  99,06%
  Cały kraj
  97,75%
 • 98,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  98,57%
  woj. śląskie
  96,69%
  Cała Polska
  95,18%
 • 96,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  96,45%
  śląskie
  95,74%
  Kraj
  93,75%
 • 80,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  80,98%
  Województwo
  84,47%
  Polska
  85,83%
 • 46,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  46,19%
  woj. śląskie
  68,55%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Wojkowice - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Wojkowicach na 1000 mieszkańców pracuje 152osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 42,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 57,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Wojkowicach wynosiło w 2023 roku 5,4% (5,4% wśród kobiet i 5,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Wojkowicach wynosiło 5 671,96 PLN, co odpowiada 84.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Wojkowic 1 560 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 622 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -938.

  3,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Wojkowic pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 33,5% w przemyśle i budownictwie, a 30,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Wojkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 152 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  152,0
  śląskie
  282,0
  Cały kraj
  259,0
 • 5,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 5,4% Kobiety
 • 6,0% Mężczyźni
 • Wojkowice
  5,4%
  woj. śląskie
  3,6%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Wojkowicach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Wojkowicach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Wojkowicach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Wojkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 088 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 672 PLN
  śląskie
  6 728 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Wojkowicach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Wojkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 560 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 622 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -938 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,40 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Wojkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 3,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 3,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 33,5% Przemysł i budownictwo
 • 20,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 46,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 30,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 28,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 33,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,4% Pozostałe
 • 44,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Wojkowicach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Wojkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 307 Pracujący ogółem
 • 559 Kobiety
 • 748 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Wojkowicach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,9% W wieku produkcyjnym
 • 51,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 26,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 34,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Wojkowice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 72,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  72,7
  woj. śląskie
  70,5
  Cała Polska
  69,0
 • 45,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  45,9
  Województwo
  41,1
  Polska
  38,2
 • 171,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  171,4
  śląskie
  139,7
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 56,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 59,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 53,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 43,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 40,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 46,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Wojkowice - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Wojkowicach w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 963 podmioty gospodarki narodowej, z czego 733 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 87 nowych podmiotów, a 47 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (97) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (46) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (166) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (31) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Wojkowicach najwięcej (76) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (924) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,0% (10) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,1% (222) podmiotów, a 75,9% (731) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Wojkowicach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.0%) oraz Budownictwo (13.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 963 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 222 Przemysł i budownictwo
 • 731 Pozostała działalność
 • 87 Podmioty nowo zarejestrowane w Wojkowicach w 2023 roku
 • 47 Podmioty wyrejestrowane w Wojkowicach w 2023 roku
 • 733 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 924 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 924
 • 33 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 33
 • 5 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 5
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 962 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 962
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 87 Spółki handlowe ogółem
 • 87
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 76  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 76
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 69 Spółki cywilne ogółem
 • 69
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 733 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 176 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 176
 • 101 Budownictwo
 • 101
 • 81 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 81
 • 63 Przetwórstwo przemysłowe
 • 63
 • 56 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 56
 • 56 Transport i gospodarka magazynowa
 • 56
 • 51 Pozostała działalność
 • 51
 • 38 Informacja i komunikacja
 • 38
 • 26 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 26
 • 25 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 25
 • 20 Edukacja
 • 20
 • 15 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 15
 • 11 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 11
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wojkowice - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Wojkowicach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 352 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 41,02 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Wojkowicach wynosi 80,70% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Wojkowic najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 18,70 (wykrywalność 66%) oraz o charakterze gospodarczym - 19,03 (wykrywalność 91%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 13,89 (51%), drogowe - 2,01 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,64 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Wojkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Wojkowic.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Wojkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 352 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 352
 • 160 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 160
 • 163 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 163
 • 17 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 17
 • 6 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 6
 • 119 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 119
 • 41,02 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  41,02
  śląskie
  35,08
  Cały kraj
  22,81
 • 18,70 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  18,70
  woj. śląskie
  14,39
  Polska
  12,98
 • 19,03 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  19,03
  śląskie
  17,79
  Cała Polska
  6,99
 • 2,01 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,01
  śląskie
  1,68
  Kraj
  1,82
 • 0,64 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,64
  Województwo
  0,44
  Cała Polska
  0,35
 • 13,89 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Wojkowice
  13,89
  woj. śląskie
  14,31
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Wojkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  81%
  woj. śląskie
  80%
  Cała Polska
  71%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  67%
  woj. śląskie
  67%
  Kraj
  63%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Wojkowice
  91%
  Województwo
  88%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Wojkowice
  100%
  śląskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  93%
  woj. śląskie
  89%
  Polska
  88%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  52%
  śląskie
  60%
  Polska
  51%

Wojkowice - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Wojkowic wyniosła w 2022 roku 53,6 mln złotych, co daje 6,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 22.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Wojkowic - 21.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (20.3%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,0 mln złotych, czyli 14,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Wojkowic wyniosła w 2022 roku 60,3 mln złotych, co daje 7,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 28.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (31.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (20.3%) oraz z Dział 758 - Różne rozliczenia (12.5%). W budżecie Wojkowic wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,4 tys złotych na mieszkańca (19,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 24,2 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 10,5%.
 • Wydatki budżetu w Wojkowicach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Wojkowic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Wojkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Wojkowic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  29,2 mln

  3,2 tys(100%)

  28,5 mln

  3,1 tys(100%)

  28,5 mln

  3,2 tys(100%)

  28,9 mln

  3,2 tys(100%)

  33,8 mln

  3,8 tys(100%)

  45,9 mln

  5,3 tys(100%)

  44,0 mln

  5,1 tys(100%)

  53,6 mln

  6,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,8 mln

  752(23.3%)

  9,5 mln

  1,0 tys(33.2%)

  7,1 mln

  794(25%)

  7,8 mln

  872(27%)

  8,5 mln

  946(25%)

  8,8 mln

  997(19.3%)

  9,7 mln

  1,1 tys(22%)

  11,4 mln

  1,3 tys(21.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,9 mln

  654(20.3%)

  3,0 mln

  328(10.4%)

  2,9 mln

  322(10.1%)

  2,7 mln

  304(9.4%)

  3,5 mln

  393(10.4%)

  4,0 mln

  446(8.6%)

  4,8 mln

  548(11%)

  10,9 mln

  1,3 tys(20.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,2 mln

  352(10.9%)

  3,1 mln

  341(10.8%)

  3,7 mln

  415(13.1%)

  3,6 mln

  408(12.6%)

  3,8 mln

  428(11.3%)

  5,5 mln

  625(12.1%)

  5,7 mln

  646(13%)

  5,2 mln

  604(9.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,5 mln

  164(5.1%)

  762,6 tys

  84,1(2.7%)

  218,0 tys

  24,3(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,5 mln

  531(8.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  821,0 tys

  90,7(2.8%)

  573,9 tys

  63,3(2%)

  526,0 tys

  58,5(1.8%)

  637,8 tys

  71,4(2.2%)

  537,7 tys

  60,1(1.6%)

  1,1 mln

  124(2.4%)

  595,0 tys

  67,4(1.4%)

  3,7 mln

  438(7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,6 mln

  401(12.4%)

  2,5 mln

  273(8.7%)

  2,6 mln

  286(9%)

  2,8 mln

  317(9.8%)

  4,3 mln

  477(12.6%)

  10,2 mln

  1,2 tys(22.3%)

  7,6 mln

  857(17.2%)

  3,6 mln

  419(6.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,5 mln

  389(12%)

  6,8 mln

  752(23.9%)

  1,5 mln

  162(5.1%)

  1,4 mln

  160(5%)

  1,4 mln

  156(4.1%)

  1,6 mln

  185(3.6%)

  1,6 mln

  178(3.6%)

  2,8 mln

  331(5.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  995,0 tys

  110(3.4%)

  1,1 mln

  121(3.9%)

  1,1 mln

  117(3.7%)

  1,1 mln

  118(3.7%)

  1,1 mln

  124(3.3%)

  1,1 mln

  127(2.5%)

  1,1 mln

  126(2.5%)

  1,3 mln

  157(2.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  99,6 tys

  11,0(0.3%)

  291,3 tys

  32,1(1%)

  133,1 tys

  14,8(0.5%)

  213,9 tys

  23,9(0.7%)

  138,0 tys

  15,4(0.4%)

  529,9 tys

  59,7(1.2%)

  272,0 tys

  30,8(0.6%)

  1,3 mln

  156(2.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  210,6 tys

  23,3(0.7%)

  208,8 tys

  23,0(0.7%)

  243,7 tys

  27,1(0.9%)

  242,3 tys

  27,1(0.8%)

  224,4 tys

  25,1(0.7%)

  122,6 tys

  13,8(0.3%)

  141,1 tys

  16,0(0.3%)

  560,9 tys

  65,7(1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  1,7 mln

  190(5.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  267,1 tys

  29,7(0.9%)

  500,0 tys

  56,0(1.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  317,0 tys

  35,7(0.7%)

  200,0 tys

  22,6(0.5%)

  500,0 tys

  58,5(0.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  248,7 tys

  27,5(0.9%)

  301,4 tys

  33,2(1.1%)

  208,0 tys

  23,1(0.7%)

  192,7 tys

  21,6(0.7%)

  348,6 tys

  39,0(1%)

  263,5 tys

  29,7(0.6%)

  261,4 tys

  29,6(0.6%)

  375,7 tys

  44,0(0.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  141,1 tys

  15,6(0.5%)

  113,5 tys

  12,5(0.4%)

  557,8 tys

  62,1(2%)

  150,8 tys

  16,9(0.5%)

  456,6 tys

  51,1(1.4%)

  409,4 tys

  46,1(0.9%)

  204,8 tys

  23,2(0.5%)

  277,5 tys

  32,5(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  247,5 tys

  27,3(0.8%)

  215,2 tys

  23,7(0.8%)

  282,8 tys

  31,5(1%)

  311,5 tys

  34,9(1.1%)

  317,1 tys

  35,5(0.9%)

  307,4 tys

  34,6(0.7%)

  325,0 tys

  36,8(0.7%)

  121,7 tys

  14,2(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  73,1 tys

  8,1(0.3%)

  83,4 tys

  9,2(0.3%)

  163,8 tys

  18,2(0.6%)

  84,1 tys

  9,4(0.3%)

  88,0 tys

  9,8(0.3%)

  90,7 tys

  10,2(0.2%)

  149,8 tys

  17,0(0.3%)

  110,7 tys

  13,0(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  74,7 tys

  8,2(0.3%)

  12,5 tys

  1,4(0%)

  3,9 tys

  0,4(0%)

  72,1 tys

  8,1(0.2%)

  73,6 tys

  8,2(0.2%)

  73,8 tys

  8,3(0.2%)

  6,9 tys

  0,8(0%)

  2,4 tys

  0,3(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  7,6 tys

  0,8(0%)

  5,4 tys

  0,6(0%)

  2,6 tys

  0,3(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  593

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  10,2 tys

  1,1(0%)

  6,2 tys

  0,7(0%)

  5,4 tys

  0,6(0%)

  3,4 tys

  0,4(0%)

  878

  0,1(0%)

  278

  0,0(0%)

  99,6

  0,0(0%)

  111

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  600

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,1(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  800

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  151

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Wojkowicach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Wojkowic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Wojkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Wojkowic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  28,2 mln

  3,1 tys(100%)

  28,1 mln

  3,1 tys(100%)

  30,1 mln

  3,3 tys(100%)

  31,1 mln

  3,5 tys(100%)

  36,2 mln

  4,1 tys(100%)

  46,5 mln

  5,4 tys(100%)

  47,2 mln

  5,5 tys(100%)

  60,3 mln

  7,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  12,2 mln

  1,4 tys(43.3%)

  13,2 mln

  1,5 tys(47%)

  13,9 mln

  1,5 tys(46.1%)

  14,8 mln

  1,7 tys(47.6%)

  15,6 mln

  1,7 tys(43%)

  14,9 mln

  1,7 tys(32%)

  17,1 mln

  1,9 tys(36.3%)

  18,9 mln

  2,2 tys(31.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,6 mln

  399(12.8%)

  2,7 mln

  297(9.6%)

  1,4 mln

  152(4.5%)

  1,3 mln

  141(4%)

  1,7 mln

  195(4.8%)

  2,0 mln

  223(4.2%)

  2,8 mln

  311(5.8%)

  12,2 mln

  1,4 tys(20.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  4,1 mln

  448(14.4%)

  4,0 mln

  444(14.3%)

  4,3 mln

  483(14.4%)

  4,3 mln

  481(13.8%)

  4,9 mln

  547(13.5%)

  12,2 mln

  1,4 tys(26.3%)

  8,6 mln

  976(18.3%)

  7,5 mln

  883(12.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,0 mln

  113(3.6%)

  414,8 tys

  45,7(1.5%)

  158,6 tys

  17,7(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,1 mln

  592(8.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  301,4 tys

  33,3(1.1%)

  174,5 tys

  19,2(0.6%)

  170,9 tys

  19,0(0.6%)

  78,7 tys

  8,8(0.3%)

  1,2 mln

  133(3.3%)

  2,4 mln

  266(5.1%)

  1,7 mln

  191(3.6%)

  4,4 mln

  514(7.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  266,8 tys

  29,5(0.9%)

  211,5 tys

  23,3(0.8%)

  324,8 tys

  36,2(1.1%)

  180,8 tys

  20,2(0.6%)

  93,9 tys

  10,5(0.3%)

  604,9 tys

  68,1(1.3%)

  333,2 tys

  37,7(0.7%)

  1,8 mln

  208(2.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,4 mln

  262(8.4%)

  5,8 mln

  639(20.6%)

  477,8 tys

  53,2(1.6%)

  459,5 tys

  51,4(1.5%)

  436,5 tys

  48,8(1.2%)

  619,3 tys

  69,8(1.3%)

  479,9 tys

  54,3(1%)

  1,6 mln

  186(2.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  427,6 tys

  47,2(1.5%)

  384,8 tys

  42,4(1.4%)

  1,2 mln

  131(3.9%)

  2,3 mln

  258(7.4%)

  2,7 mln

  302(7.4%)

  1,6 mln

  179(3.4%)

  3,4 mln

  389(7.3%)

  1,2 mln

  141(2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  581,4 tys

  64,2(2.1%)

  1,1 mln

  127(4.1%)

  799,6 tys

  89,0(2.7%)

  969,7 tys

  109(3.1%)

  933,2 tys

  104(2.6%)

  1,0 mln

  116(2.2%)

  972,3 tys

  110(2.1%)

  958,7 tys

  112(1.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  11,2 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  210,4 tys

  23,7(0.5%)

  1,0 mln

  117(2.2%)

  263,0 tys

  30,8(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1 000

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  151,0 tys

  16,8(0.5%)

  36,3 tys

  4,1(0.1%)

  24,8 tys

  2,8(0.1%)

  197,9 tys

  22,3(0.4%)

  600

  0,1(0%)

  165,4 tys

  19,4(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  27,5 tys

  3,0(0.1%)

  22,0 tys

  2,4(0.1%)

  27,5 tys

  3,1(0.1%)

  45,1 tys

  5,1(0.1%)

  33,2 tys

  3,7(0.1%)

  24,3 tys

  2,7(0.1%)

  35,5 tys

  4,0(0.1%)

  42,8 tys

  5,0(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  8,7 tys

  1,0(0%)

  8,4 tys

  0,9(0%)

  11,2 tys

  1,2(0%)

  15,6 tys

  1,7(0%)

  9,2 tys

  1,0(0%)

  17,1 tys

  1,9(0%)

  14,5 tys

  1,6(0%)

  18,1 tys

  2,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,7

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,4 tys

  1,0(0%)

  2,5 tys

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  74,7 tys

  8,2(0.3%)

  12,5 tys

  1,4(0%)

  3,9 tys

  0,4(0%)

  72,1 tys

  8,1(0.2%)

  73,6 tys

  8,2(0.2%)

  73,8 tys

  8,3(0.2%)

  6,9 tys

  0,8(0%)

  2,4 tys

  0,3(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  6,1 tys

  0,7(0%)

  4,1 tys

  0,4(0%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  112

  0,0(0%)

  116

  0,0(0%)

  125

  0,0(0%)

  125

  0,0(0%)

  325

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  600

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,1(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  800

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  3,2 mln

  358(11.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  549,1 tys

  61,1(1.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,6 tys

  3,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  42,6

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Wojkowice - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 655 mieszkańców Wojkowic jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 779 kobiet oraz 875 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 25,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,6% wykształcenie policealne, 11,8% średnie ogólnokształcące, a 23,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,7% mieszkańców Wojkowic, gimnazjalnym 2,6%, natomiast 10,4% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy Wojkowic mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Wojkowicach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (28,8%) oraz średnie zawodowe (20,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (27,5%) oraz zasadnicze zawodowe (24,8%).

  W roku 2022 w Wojkowicach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 9 oddziałów uczęszczało 204 dzieci (97 dziewczynek oraz 107 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Wojkowicach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 146 dzieci (72 dziewczynki oraz 74 chłopców). Dostępnych było 146 miejsc.

  20,1% mieszkańców Wojkowic w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,9% wśród dziewczynek i 21,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 830 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,14 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 28 oddziałach uczyło się 563 uczniów (264 kobiety oraz 299 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Wojkowicach placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 19 oddziałach uczyło się 415 uczniów (196 kobiet oraz 219 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,1% ludności (31,5% wśród dziewczynek i 27,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 86,22.

  W Wojkowicach znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 11 oddziałach uczyło się 294 uczniów (157 kobiet oraz 137 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 36 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Wojkowicach placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 5 oddziałach uczyło się 124 uczniów (76 kobiet oraz 48 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 59 absolwentów.

  W Wojkowicach znajduje się 1 Technikum, w którym w 5 oddziałach uczyło się 127 uczniów (63 kobiety oraz 64 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 25 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Wojkowicach placówkę miała 1 Technikum, w którym w 7 oddziałach uczyło się 164 uczniów (73 kobiety oraz 91 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 38 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,8% mieszkańców (15,2% wśród dziewczyn i 14,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,7 uczniów. 25,4 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,7% mieszkańców Wojkowic w wieku potencjalnej nauki (21,3% kobiet i 22,1% mężczyzn).

 • 25,4% Wykształcenie wyższe
 • Wojkowice
  25,4%
  Województwo
  23,3%
  Cała Polska
  25,2%
 • 28,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 21,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 39,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  39,0%
  śląskie
  36,2%
  Cały kraj
  35,2%
 • 39,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 38,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,6% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,6%
  woj. śląskie
  3,4%
  Cały kraj
  3,3%
 • 5,0% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  11,8%
  woj. śląskie
  11,3%
  Kraj
  11,9%
 • 14,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 23,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Wojkowice
  23,5%
  woj. śląskie
  21,5%
  Cały kraj
  20,0%
 • 20,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 27,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  19,7%
  woj. śląskie
  24,0%
  Kraj
  21,2%
 • 15,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  2,6%
  śląskie
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 10,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Wojkowice
  10,4%
  Województwo
  10,6%
  Cała Polska
  12,3%
 • 12,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 8,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,0%
  Województwo
  2,9%
  Polska
  3,1%
 • 2,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Wojkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 830 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  830,0
  woj. śląskie
  951,0
  Cały kraj
  927,0
 • 1,14 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Wojkowice
  1,14
  Województwo
  0,81
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 9 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 207 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Wojkowice) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 204 Dzieci
 • 97 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 107 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,5%
  52,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 39 3 lata
 • 39
 • 59 4 lata
 • 59
 • 50 5 lata
 • 50
 • 55 6 lat
 • 55
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 16 3 lata
 • 16
 • 34 4 lata
 • 34
 • 25 5 lata
 • 25
 • 22 6 lat
 • 22
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 23 3 lata
 • 23
 • 25 4 lata
 • 25
 • 25 5 lata
 • 25
 • 33 6 lat
 • 33
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 50 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 15,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 14,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Wojkowicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wojkowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole im. Przyjaciół Bajek
  Publiczne
  32 769-45-89
  ul. Jana III Sobieskiego 249
  42-580 Wojkowice
  615011
  Niepubliczny Punkt Przedszkolny :SMERFY" (Smerfy)
  Niepubliczny
  32 769-72-69
  32 769-72-69
  ul. MORCINKA 3
  42-580 Wojkowice
  ---
 • Szkoły podstawowe w Wojkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Wojkowice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 27 Oddziały
 • 541 Uczniowie
 • 264 Kobiety
  (uczniowie)
 • 277 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,8%
  51,2%
 • 83 Uczniowie w 1 klasie
 • 36 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 47 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 98 Absolwenci
 • 43 Kobiety
  (absolwenci)
 • 55 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 22 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 16 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 16 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  20,1
  śląskie
  17,5
  Kraj
  17,0
 •  
 • 38,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 32,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dorosłych)
 • 1,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 86,22 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  86,22
  woj. śląskie
  96,89
  Cały kraj
  95,96
 • 81,93 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  81,93
  Województwo
  95,51
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Wojkowice) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Wojkowice) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Wojkowicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wojkowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 w Wojkowicach
  Publiczna
  32 769-49-58
  32 769-49-58
  ul. Jana III Sobieskiego 29
  42-580 Wojkowice
  1020518
  Szkoła Podstawowa nr 3
  Publiczna
  32 769-57-64
  32 769-57-64
  ul. Źrałków 1
  42-580 Wojkowice
  819617
 • Szkoły ponadpodstawowe w Wojkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Wojkowice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 241 Uczniowie
 • 157 Kobiety
  (uczniowie)
 • 84 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 65,1%
  34,9%
 • 124 Uczniowie w 1 klasie
 • 76 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 48 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 25 Absolwenci
 • 11 Kobiety
  (absolwenci)
 • 14 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 3 Oddziały
 • 53 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 53 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 11 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 11 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  26,7
  Województwo
  26,4
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 15,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 11,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Wojkowice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 127 Uczniowie
 • 63 Kobiety
  (uczniowie)
 • 64 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,6%
  50,4%
 • 48 Uczniowie w 1 klasie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 25 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 25 Absolwenci
 • 13 Kobiety
  (absolwenci)
 • 12 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Miasto
  25,4
  woj. śląskie
  25,2
  Polska
  24,9
 •  
 • 11,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 6,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Wojkowicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wojkowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące w Wojkowicach
  Publiczne
  32 769-57-62
  32 769-57-62
  ul. Źrałków 1
  42-580 Wojkowice
  8226-
  Technikum Architektury Krajobrazu w Wojkowicach
  Publiczne
  32 769-57-62
  32 769-57-62
  ul. Źrałków 1
  42-580 Wojkowice
  362-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  32 296-16-71
  32 296-16-71
  ul. Sobieskiego 298
  42-580 Wojkowice
  347-
  Szkoła Policealna dla Dorosłych w Wojkowicach
  Publiczna
  32 769-57-62
  32 769-57-62
  ul. Źrałków 1
  42-580 Wojkowice
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Wojkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 20,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 21,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 31,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Wojkowice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Wojkowice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Wojkowice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wojkowice - Zabytki i atrakcje(atrakcje, formy ochrony przyrody)

 • Kultura i rekreacja w Wojkowicach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Wojkowicach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Wojkowicach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 31 (uczestnicy: 3 988)
  • seanse filmowe: 2 (uczestnicy: 50)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 100)
  • koncerty: 4 (uczestnicy: 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 (uczestnicy: 8)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 300)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 234)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 150)
  • warsztaty: 3 (uczestnicy: 215)
  • inne: 13 (uczestnicy: 2 431)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 139)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 32)
  • taneczne: 2 (członkowie: 35)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 57)
  • teatralne: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 26)
  • teatralne: 1 (członkowie: 9)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 17)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Wojkowicach działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 38 969 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 54 311 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  Według danych z 2016 w Wojkowicach działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 36 członków. Zarejestrowano 44 ćwiczących (mężczyźni: 44, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 23, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (1) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Wojkowicach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Formy ochrony przyrody w Wojkowicach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Wojkowic znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Wojkowicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyOpis: Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) Wiktoria - pierśnica 154 78 wiek 210-260 lat, Data ustanowienia: 2007-11-14, Opis granicy: Posesja nr 256 przy ul. Sobieskiego pobocze przejazdu prowadzącego na podwórko i ogórd w bezpośrednim sąsiedztwie budynku mieszkalnego
  • Brynicka terasa - siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków (użytek ekologiczny)Data ustanowienia: 1997-02-27, Opis granicy: gm. M.Siemianowice Śląskie; Wojkowice

Wojkowice - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 1 wypadków drogowych w Wojkowicach odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 1 osobę ranną. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 11,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Wojkowicach znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 6 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 6 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu będzińskiego.

  Powiat będziński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Wojkowicach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 1 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 1 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 0 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Wojkowicach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 11,71 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  11,7
  woj. śląskie
  45,6
  Kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  śląskie
  3,6
  Cały kraj
  5,0
 • 11,71 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Wojkowice
  11,7
  woj. śląskie
  52,1
  Kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Wojkowice
  0,0
  śląskie
  7,8
  Cała Polska
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  100,0
  woj. śląskie
  114,1
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Wojkowicach w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 704,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Wojkowice
  704,2 km
  śląskie
  1 123,1 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 1,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  1,1 km
  woj. śląskie
  3,2 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • 6 Liczba licencji na taksówki
 • 6 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Wojkowice nie przechodzi żadna droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista takich dróg w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 11droga krajowa nr 11(Kołobrzeg - Bagicz - Sianożęty - Ustronie Morskie - Tymień - Borkowice - Uliszki - Słowienkowo - Będzino - Łękno - Kazimierz Pomorski - Mścice - Koszalin - Kretomino - Bonin - Manowo - Wyszewo - Kliszno - Mostowo - Grzybnica - Kłanino - Głodowa - Bobolice - Wierzchowo - Białe - Szczecinek - Turowo - Babi Dwór - Lotyń - Okonek - Podgaje - Jastrowie - Ptusza - Płytnica - Krępsko - Dobrzyca - Piła - Ujście - Oleśnica - Chodzież - Podanin - Budzyń - Tarnowo - Gościejewo - Rogoźno - Rożnowo - Kowanówko - Oborniki - Bogdanowo - Ocieszyn - Świerkówki - Chludowo - Złotkowo - Złotniki - Jelonek - Suchy Las - Poznań - Kórnik - Koszuty - Żabikowo - Środa Wielkopolska - Kijewo - Brodowo - Miąskowo - Lubrze - Nowe Miasto nad Wartą - Klęka - Wolica Pusta - Mieszków - Cielcza - Jarocin - Witaszyczki - Witaszyce - Wyszki - Kotlin - Piekarzew - Pleszew - Zielona Łąka - Dobra Nadzieja - Janków - Kuczków - Krzywosądów - Zychlin - Sobótka - Górzno - Szczury - Franklinów - Ostrów Wielkopolski - Przygodzice - Antonin - Niedźwiedź - Kuźniki - Ostrzeszów - Rogaszyce - Kochłowy - Turze - Hanulin - Kępno - Baranów - Słupia Pod Kępnem - Opatów - Klasak - Siemianice - Kostów - Gołkowice - Byczyna - Biskupice - Sarnów - Krzywizna - Gotartów - Kluczbork - Ligota Górna - Bąków - Stare Olesno - Wojciechów - Olesno - Grodzisko - Sowczyce - Łomnica - Sieraków Śląski - Ciasna - Glinica - Lubecko - Lubliniec - Tworóg - Brynek - Hanusek - Tarnowskie Góry - Bytom)
  • DK 78droga krajowa nr 78(granica (Czechy) - Chałupki - Zabełków - Olza - Dworek - Gorzyce - Kraskowiec - Turza Śląska - Wodzisław Śląski - Radlin - Rybnik - Wilcza - Kuźnia Nieborowska - Nieborowice - Gliwice - Czekanów - Zabrze - Wieszowa - Bytom - Tarnowskie Góry - Nakło - Świerklaniec - Niezdara - Tąpkowice - Celiny - Pyrzowice - Mierzęcice - Boguchwałowice - Siewierz - Poręba - Zawiercie - Kromołów - Żerkowice - Lgota Murowana - Kroczyce - Siemięrzyce - Pradła - Grabiec - Szczekociny - Goleniowy - Moskorzew - Damiany - Chlewice - Jaronowice - Ślęcin - Nagłowice - Prząsław - Sudół - Jędrzejów - Piaski - Borki - Jasionna - Motkowice - Kije - Lipnik - Marynka - Żydów - Holendry - Przededworze - Chmielnik)
  • DK 79droga krajowa nr 79(Warszawa - Mysiadło - Piaseczno - Żabieniec - Pilawa - Baniocha - Kąty - Góra Kalwaria - Coniew - Potycz - Konary - Ostrówek - Mniszew - Rękowice - Gruszczyn - Żelazna Nowa - Wilczkowice Dolne - Grzybów - Magnuszew - Przydworzyce - Ryczywół - Chinów - Kozienice - Aleksandrówka - Nowiny - Kociołki - Garbatka-Letnisko - Policzna - Wilczowola - Wojciechówka - Andrzejówka - Strykowice Górne - Zwoleń - Sycyna Północna - Ciepielów - Anusin - Drezno - Gołębiów - Lipsko - Śląsko - Daniszów - Walentynów - Maruszów - Czekarzewice Drugie - Tarłów - Wola Tarłowska - Wólka Lipowa - Karsy - Ożarów - Wyszmontów - Przybysławice - Jakubowice - Sobótka - Łukawa - Łukawa Kościelna - Gałkowice-Ocin - Wysiadłów - Ocinek - Sandomierz - Andruszkowice - Złota - Samborzec - Szewce - Koprzywnica - Skrzypaczowice - Łoniów - Zawidza - Osiek - Strużki - Luszyca - Połaniec - Ruszcza - Przeczów - Łyczba - Łubnice - Orzelec Mały - Beszowa - Zborówek - Książnice - Pacanów - Słupia - Wola Biechowska - Żółcza - Świniary - Zielonki - Wełnin - Ostrowce - Nowy Korczyn - Winiary Dolne - Winiary - Senisławice - Chwalibogowice - Opatowiec - Podskale - Rogów - Ławy - Piotrowice - Koszyce - Wroczków - Jaksice - Sierosławice - Śmiłowice - Hebdów - Nowe Brzesko - Wawrzeńczyce - Złotniki - Igołomia - Zofipole - Brzostek - Pobiednik Wielki - Kraków - Rząska - Zabierzów - Kochnów - Rudawa - Młynka - Krzeszowice - Wola Filipowska - Dulowa - Trzebinia - Chrzanów - Byczyna - Jaworzno - Sosnowiec - Mysłowice - Katowice - Chorzów - Bytom)
  • DK 81droga krajowa nr 81(Katowice - Mikołów - Łaziska Górne - Orzesze - Żory - Warszowice - Pawłowice - Zbytków - Bąków - Drogomyśl - Ochaby - Kępa - Skoczów)
  • DK 86droga krajowa nr 86(Podwarpie - Wojkowice Kościelne - Sarnów - Będzin - Sosnowiec - Katowice - Tychy)
  • DK 88droga krajowa nr 88(Strzelce Opolskie - Grzeboszowice - Sieroniowice - Nogowczyce - Łany - Kleszczów - Gliwice - Zabrze - Bytom)
  • DW 902droga wojewódzka nr 902(Katowice - Chorzów - Świętochłowice - Ruda Śląska - Zabrze - Gliwice)
  • DW 910droga wojewódzka nr 910(Będzin - Dąbrowa Górnicza)
  • DW 911droga wojewódzka nr 911(Bytom - Piekary Śląskie - Radzionków - Orzech - Świerklaniec)
  • DW 912droga wojewódzka nr 912(Świerklaniec - Miasteczko Śląskie)
  • DW 913droga wojewódzka nr 913(Będzin - Grodków - Psary - Strzyżowice - Pomłynie - Siemonia - Myszkowice - Celiny - Pyrzowice)
  • DW 925droga wojewódzka nr 925(Rybnik - Przegędza - Stanowice - Bełk - Orzesze - Ornontowice - Mikołów - Ruda Śląska - Bytom)
  • DK 94droga krajowa nr 94(Zgorzelec - Żarska Wieś - Przesieczany - Strzelno - Jeleniów - Wykroty - Czerna - Zebrzydowa Wieś - Parzyce - Brzeźnik - Bolesławiec - Kruszyn - Tomaszów Bolesławiecki - Wilczy Las - Okmiany - Krzywa - Chojnów - Michów - Studnica - Gniewomirowice - Legnica - Kunice - Szczytki Małe - Spalona - Golanka Górna - Golanka Dolna - Prochowice - Kawice - Mazurowice - Rusko - Wilczków - Środa Śląska - Komorniki - Źródła - Błonie - Wróblowice - Krępice - Wrocław - Radwanice - Siechnice - Groblice - Jankowice - Marcinkowice - Stanowice - Oława - Godzikowice - Gać - Zielęcice - Skarbimierz - Brzeg - Strzelniki - Łosiów - Leśniczówka - Buszyce - Skorogoszcz - Borkowice - Skarbiszów - Karczów - Wrzoski - Opole - Walidrogi - Nakło - Izbicko - Sucha - Strzelce Opolskie - Warmątowice - Błotnica Strzelecka - Płużnica Wielka - Toszek - Paczyna - Pyskowice - Karchowice - Boniowice - Wieszowa - Zabrze - Bytom - Piekary Śląskie - Siemianowice Śląskie - Czeladź - Będzin - Sosnowiec - Dąbrowa Górnicza - Sławków - Krze - Bolesław - Olkusz - Sieniczno - Zederman - Przeginia - Gotkowice - Jerzmanowice - Gościniec - Lepianka - Czajowice - Biały Kościół - Wielka Wieś - Szyce - Modlnica - Modlniczka - Rząska - Szczyglice - Kraków - Wieliczka - Sułków - Przebieczany - Bodzanów - Brzezie - Łysokanie - Grodkowice - Targowisko - Moszczenica - Łapczyca - Bochnia - Gorzków - Łazy - Brzesko - Jadowniki - Dębno - Sufczyn - Wojnicz - Łukanowice - Zgłobice - Tarnów - Ładna - Podgórska Wola - Machowa - Pilzno - Podgrodzie - Latoszyn - Dębica - Zawada - Lubzina - Ropczyce - Sędziszów Małopolski - Lipie - Klęczany - Trzciana - Świlcza - Rzeszów - Krasne - Tłoki - Łańcut - Głuchów - Kosina - Rogóżno - Przeworsk - Mirocin - Wierzbna - Tywonia - Jarosław - Munina - Tuczempy - Ostrów - Radymno - Duńkowice - Piaski - Zaleska Wola - Korczowa - granica (Ukraina))
  • a1autostrada a1(Rusocin - Stanisławie - Swarożyn - Pelplin - Kopytkowo - Warlubie - Nowe Marzy - Grudziądz - Lisewo - Turzno - Lubicz Dolny - Toruń - Ciechocinek - Włocławek - Kowal - Sójki - Kutno - Piątek - Stryków - Brzeziny - Łódź - Tuszyn - Srock - Piotrków Trybunalski - Pyrzowice - Piekary Śląskie - Bytom - Zabrze - Czekanów - Gliwice - Knurów - Czerwionka-Leszczyny - Bełk - Rybnik - Żory - Świerklany - Mszana - Gorzyczki - granica (Czechy))
  • a4autostrada a4(granica (Niemcy) - Jędrzychowice - Zgorzelec - Godzieszów - Bolesławiec - Krzyżowa - Krzywa - Chojnów - Lubiatów - Złotoryja - Legnica - Legnickie Pole - Mikołajowice - Wądroże Wielkie - Budziszów Wielki - Łagiewniki Średzkie - Jarosław - Kostomłoty - Kąty Wrocławskie - Pietrzykowice - Wrocław - Bielany Wrocławskie - Krajków - Brzezimierz - Owczary - Przylesie - Prądy - Dąbrówka Górna - Gogolin - Krapkowice - Olszowa - Nogowczyce - Łany - Kleszczów - Gliwice - Zabrze - Ruda Śląska - Chorzów - Katowice - Mysłowice - Jaworzno - Chrzanów - Trzebinia - Rudno - Balice - Kraków - Wieliczka - Szarów - Bochnia - Brzesko - Tarnów - Dębica - Ropczyce - Rzeszów - Nowa Wieś - Łańcut - Przeworsk - Jarosław - Radymno - Korczowa - granica (Ukraina))
  • s1droga ekspresowa s1(Pyrzowice - Mierzęcice - Podwarpie - Dąbrowa Górnicza - Sosnowiec - Jaworzno - Mysłowice - Lędziny - Tychy - Bielsko-Biała - Wilkowice - Rybarzowice - Żywiec - Przybędza - Milówka - Laliki - Zwardoń - granica (Słowacja))
  • s86droga ekspresowa s86(Sosnowiec - Katowice)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Wojkowicach istnieje 51 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Akacjowa

  ul. Brzeziny

  ul. Cementowa

  ul. Dojazdowa

  ul. Drzymały

  ul. Długosza

  ul. Fabryczna

  ul. Fitelberga

  ul. Gałczyńskiego

  ul. Gierymskiego

  ul. Granitowa

  ul. Głowackiego

  ul. Harcerska

  ul. Jana III Sobieskiego

  ul. Jaworznik

  ul. Karłowicza

  ul. Kasprowicza

  ul. Kilińskiego

  ul. Kopalniana

  ul. Kossaka

  ul. Kosynierów

  ul. Kusocińskiego

  ul. Makuszyńskiego

  ul. Maszyńsko

  ul. Morcinka

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. PCK

  ul. Paderewskiego

  ul. Piaski

  ul. Plaka

  ul. Plater

  ul. Połaniecka

  ul. Proletariatu

  ul. Pułaskiego

  ul. Racławicka

  ul. Rodzinna

  ul. Skłodowskiej-Curie

  ul. Spokojna

  ul. Spółdzielców

  ul. Staffa

  ul. Stara

  ul. Strażacka

  ul. Sucharskiego

  ul. Szymanowskiego

  ul. Słoneczna

  ul. Tetmajera

  ul. Zacisze

  ul. Zapolskiej

  ul. Zaułek

  ul. Źrałków