Swarzędz w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Swarzędz - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Swarzędz to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu poznańskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Swarzędz.
 • 28 392 Liczba mieszkańców
 • 8,2 km² Powierzchnia
 • 3 449,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • XIV wiek Data założenia
 • 1638 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 61 Numer kierunkowy
 • POZ, PZ Tablice rejestracyjne
 • Marian Szkudlarek Burmistrz miasta
Swarzędz na mapie
Identyfikatory
 • 17.085652.4125 Współrzędne GPS
 • 3021164 TERYT (TERC)
 • 0971502 SIMC
Herb miasta Swarzędz
Swarzędz herb
Flaga miasta Swarzędz
Swarzędz flaga

Jak Swarzędz wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Swarzędz na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Swarzędz wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Swarzędz plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
5Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
18Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
34Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
61Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
89Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
130Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
132Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
149Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
155Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności
155Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
161Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
162Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
165Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
168Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
208Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
215Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
216Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
234Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
252Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
255Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
259Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi
266Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
280Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2

Swarzędz - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
62-017Poczta Swarzędz 005, ul. Dworcowa 7
62-018Poczta Swarzędz 004, ul. Graniczna 63
62-019Poczta Swarzędz 003, Osiedle Dąbrowszczaków 25
62-020Poczta Swarzędz 001, ul. Piaski 11
62-020Skrytki Pocztowe Poczta Swarzędz 001, ul. Piaski 11

Swarzędz - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Swarzędzu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS II Oddział w Poznaniu
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Starołęcka 31
61-361 Poznań
Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu
(61) 651-20-00
(61) 651-22-11
ul. Rynek 1
62-020 Swarzędz

Swarzędz - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Swarzędz jest niewielkim miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 28 392, z czego 52,4% stanowią kobiety, a 47,6% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 0,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Swarzędza zawarli w 2022 roku 103 małżeństw, co odpowiada 3,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,7% mieszkańców Swarzędza jest stanu wolnego, 58,7% żyje w małżeństwie, 7,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 6,4% to wdowy/wdowcy.

  Swarzędz ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -54. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,87 na 1000 mieszkańców Swarzędza. W 2022 roku urodziło się 238 dzieci, w tym 50,8% dziewczynek i 49,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 409 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,32 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 26,7% zgonów w Swarzędzu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,3% zgonów w Swarzędzu były nowotwory, a 7,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Swarzędza przypada 10.13 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 238 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 586 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Swarzędza -348. W tym samym roku 13 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 6 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 7.

  59,1% mieszkańców Swarzędza jest w wieku produkcyjnym, 18,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Swarzędza
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 28 392 Liczba mieszkańców
 • 14 880 Kobiety
 • 13 512 Mężczyźni
 • 52,4%
  47,6%
 • 110 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 110 kobiet)
 • 91 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 91 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Swarzędzu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Swarzędzu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Swarzędzu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Swarzędza
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  41,9 lat
  Województwo
  41,1 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 43,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Swarzędz, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Swarzędza
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Swarzędz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Swarzędz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Swarzędz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,7% Kawalerowie/Panny
 • Swarzędz
  27,8%
  woj. wielkopolskie
  29,8%
  Cała Polska
  29,1%
 • 24,8% Kobiety
  (Panny)
 • 31,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,7% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  58,7%
  woj. wielkopolskie
  54,7%
  Cała Polska
  54,0%
 • 57,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 6,4% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  6,3%
  Wielkopolskie
  8,3%
  Cała Polska
  8,5%
 • 10,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  7,1%
  Wielkopolskie
  7,0%
  Cała Polska
  7,6%
 • 7,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Miasto
  0,1%
  Województwo
  0,2%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Swarzędzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Swarzędzu w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Swarzędz
  3,6
  Wielkopolskie
  4,2
  Cała Polska
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Swarzędz
  1,2
  woj. wielkopolskie
  1,4
  Cała Polska
  1,6
 • 103 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Swarzędzu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Swarzędzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -54 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -16 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -38 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,87 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Swarzędz
  -1,9
  Województwo
  -2,2
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Swarzędzu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Swarzędzu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Swarzędzu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Swarzędzu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 238 Urodzenia żywe
 • 121 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 117 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,8%
  49,2%
 • 8,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,3
  woj. wielkopolskie
  8,7
  Kraj
  8,1
 • 40,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  40,2
  Województwo
  37,1
  Cały kraj
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 34 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 34
 • 117 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 117
 • 101 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 101
 • 40 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 40
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 409 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 343 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 472 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 409 g
  Województwo
  3 392 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 5000g i więcej
 • 3
 • 63 Waga 4500g - 4999g
 • 63
 • 437 Waga 4000g - 4499g
 • 437
 • 1 498 Waga 3500g - 3999g
 • 1 498
 • 1 638 Waga 3000g - 3499g
 • 1 638
 • 628 Waga 2500g - 2999g
 • 628
 • 125 Waga 2000g - 2499g
 • 125
 • 54 Waga 1500g - 1999g
 • 54
 • 15 Waga 1000g - 1499g
 • 15
 • 12 Waga 600g - 999g
 • 12
 • 1,52 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Swarzędz
  1,52
  woj. wielkopolskie
  1,33
  Kraj
  1,26
 • 0,75 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Swarzędz
  0,75
  woj. wielkopolskie
  0,65
  Cała Polska
  0,61
 • 1,32 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  1,32
  Województwo
  0,80
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Swarzędzu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 292 Zgony
 • 137 Kobiety
  (Zgony)
 • 155 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,9%
  53,1%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 10,1 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  10,1
  woj. wielkopolskie
  10,9
  Cały kraj
  11,9
 • 75,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  75,6
  woj. wielkopolskie
  124,8
  Cała Polska
  147,0
 • 3,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Swarzędz
  3,6
  woj. wielkopolskie
  3,5
  Cały kraj
  3,8
 • 2,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,0
  Wielkopolskie
  2,9
  Cała Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  1,1
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie poznańskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Swarzędz
  26,7%
  Województwo
  28,6%
  Kraj
  36,0%
 • 25,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  25,3%
  woj. wielkopolskie
  24,2%
  Cała Polska
  23,6%
 • 7,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  7,7%
  Województwo
  7,6%
  Cała Polska
  6,7%
 • 239 Zgony spowodowane COVID-19
 • 9,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  9,7
  Polska
  15,8
 • 57,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  57,5
  Cały kraj
  70,6
 • 194,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  194,4
  Województwo
  263,4
  Cała Polska
  280,1
 • 239,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  239,9
  Kraj
  253,9
 • 205,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 197,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 213,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Swarzędz
  205,1
  Wielkopolskie
  311,2
  Cały kraj
  426,2
 • 34,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 13,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 67,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  34,8
  woj. wielkopolskie
  48,9
  Cała Polska
  62,9
 • 25,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Swarzędz
  25,7
  Wielkopolskie
  35,1
  Cały kraj
  33,8
 • 4,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Swarzędz
  4,9
  Wielkopolskie
  6,7
  Cały kraj
  7,0
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Swarzędz
  0,7%
  Województwo
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 238 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 121 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 117 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Zameldowania z zagranicy
 • 8 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 5 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 586 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 306 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 280 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -341 Saldo migracji
 • -180 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -161 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -348 Saldo migracji wewnętrznych
 • -185 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -163 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 7 Saldo migracji zagranicznych
 • 5 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Swarzędzu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Swarzędzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Swarzędz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Swarzędz - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Swarzędzu oddano do użytku 24 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,84 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Swarzędzu to 11 148 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 390 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Swarzędzu to 5,29 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Swarzędzu to 142,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,02% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,28% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,80% mieszkań posiada łazienkę, 91,11% korzysta z centralnego ogrzewania, a 87,76% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu poznańskiego.

  Powiat poznański - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Swarzędzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 11 148 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 390,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Swarzędz
  390,30
  Województwo
  386,90
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 75,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  75,90 m2
  Województwo
  81,90 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 29,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  29,60 m2
  Województwo
  31,70 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,92 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,92
  Województwo
  4,06
  Kraj
  3,83
 • 2,56 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,56
  Wielkopolskie
  2,58
  Cała Polska
  2,42
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,65
  woj. wielkopolskie
  0,64
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Swarzędzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 24 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,84 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,84
  Wielkopolskie
  7,35
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 127 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,29 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,29
  woj. wielkopolskie
  4,04
  Cały kraj
  3,89
 • 4,45 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,45
  woj. wielkopolskie
  29,73
  Kraj
  24,56
 • 3 426 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 142,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  142,8 m2
  Województwo
  94,4 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,12 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,12 m2
  Województwo
  0,69 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Swarzędzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  98,02%
  Województwo
  98,07%
  Kraj
  97,75%
 • 97,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Swarzędz
  97,28%
  woj. wielkopolskie
  96,64%
  Cały kraj
  95,18%
 • 96,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  96,80%
  woj. wielkopolskie
  95,51%
  Cały kraj
  93,75%
 • 91,11% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  91,11%
  Województwo
  87,06%
  Kraj
  85,83%
 • 87,76% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Swarzędz
  87,76%
  woj. wielkopolskie
  56,79%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Swarzędz - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Swarzędzu na 1000 mieszkańców pracuje 308osób . Jest to więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 47,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Swarzędzu wynosiło w 2023 roku 1,0% (1,0% wśród kobiet i 1,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Swarzędzu wynosiło 5 737,99 PLN, co odpowiada 85.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Swarzędza 4 569 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 3 048 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 521.

  4,0% aktywnych zawodowo mieszkańców Swarzędza pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 38,2% w przemyśle i budownictwie, a 40,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Swarzędzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 308 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Swarzędz
  308,0
  Województwo
  290,0
  Kraj
  259,0
 • 1,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 1,9% Kobiety
 • 1,2% Mężczyźni
 • Swarzędz
  1,0%
  woj. wielkopolskie
  3,0%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Swarzędzu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Swarzędzu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Swarzędzu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Swarzędzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 054 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 738 PLN
  Województwo
  6 020 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Swarzędzu w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Swarzędzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 4 569 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 3 048 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -1 521 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,67 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Swarzędzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 4,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 4,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 38,2% Przemysł i budownictwo
 • 30,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 40,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 37,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 43,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,2% Pozostałe
 • 26,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Swarzędzu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Swarzędzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 8 936 Pracujący ogółem
 • 4 233 Kobiety
 • 4 703 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Swarzędzu w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,1% W wieku produkcyjnym
 • 53,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Swarzędz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Swarzędz
  69,1
  Wielkopolskie
  68,5
  Cała Polska
  69,0
 • 38,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  38,3
  Wielkopolskie
  35,6
  Cała Polska
  38,2
 • 123,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  123,9
  Województwo
  108,0
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Swarzędz - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Swarzędzu w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 4 763 podmioty gospodarki narodowej, z czego 3 593 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 264 nowe podmioty, a 184 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (398) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (250) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (422) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2015 roku, najmniej (154) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Swarzędzu najwięcej (435) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 611) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,4% (19) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,8% (1 133) podmiotów, a 75,8% (3 611) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Swarzędzu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.9%) oraz Przetwórstwo przemysłowe (12.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 4 763 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 19 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 133 Przemysł i budownictwo
 • 3 611 Pozostała działalność
 • 264 Podmioty nowo zarejestrowane w Swarzędzu w 2023 roku
 • 184 Podmioty wyrejestrowane w Swarzędzu w 2023 roku
 • 3 593 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 611 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 611
 • 125 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 125
 • 23 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 23
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 4 759 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 759
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 Spółdzielnie ogółem
 • 5
 • 541 Spółki handlowe ogółem
 • 541
 • 47  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 47
 • 4  Spółki handlowe - akcyjne
 • 4
 • 435  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 435
 • 41    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 41
 • 404 Spółki cywilne ogółem
 • 404
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 593 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 788 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 788
 • 448 Przetwórstwo przemysłowe
 • 448
 • 426 Budownictwo
 • 426
 • 421 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 421
 • 259 Transport i gospodarka magazynowa
 • 259
 • 253 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 253
 • 243 Pozostała działalność
 • 243
 • 199 Informacja i komunikacja
 • 199
 • 141 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 141
 • 123 Edukacja
 • 123
 • 96 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 96
 • 91 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 91
 • 58 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 58
 • 27 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 27
 • 14 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14
 • 6 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 6
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Swarzędz - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Swarzędzu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 371 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,06 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Swarzędzu wynosi 58,20% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Swarzędza najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,93 (wykrywalność 51%) oraz przeciwko mieniu - 7,70 (wykrywalność 37%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,31 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,14 (52%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Swarzędzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Swarzędza.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Swarzędz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 371 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 371
 • 253 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 253
 • 61 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 61
 • 37 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 37
 • 6 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 6
 • 219 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 219
 • 13,06 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Swarzędz
  13,06
  Wielkopolskie
  18,91
  Kraj
  22,81
 • 8,93 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Swarzędz
  8,93
  woj. wielkopolskie
  11,58
  Cały kraj
  12,98
 • 2,14 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Swarzędz
  2,14
  Wielkopolskie
  4,85
  Cała Polska
  6,99
 • 1,31 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,31
  Województwo
  1,67
  Kraj
  1,82
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Swarzędz
  0,22
  woj. wielkopolskie
  0,30
  Cała Polska
  0,35
 • 7,70 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,70
  Województwo
  9,57
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Swarzędz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Swarzędz
  58%
  Województwo
  72%
  Kraj
  71%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  52%
  woj. wielkopolskie
  65%
  Kraj
  63%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Swarzędz
  52%
  Województwo
  77%
  Cała Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Swarzędz
  98%
  woj. wielkopolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  94%
  Wielkopolskie
  94%
  Kraj
  88%
 • 38% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  38%
  woj. wielkopolskie
  52%
  Cały kraj
  51%

Swarzędz - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Swarzędza wyniosła w 2022 roku 423,3 mln złotych, co daje 7,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 15.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Swarzędza - 31.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (20.5%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 87,7 mln złotych, czyli 20,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Swarzędza wyniosła w 2022 roku 382,3 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (50.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (15.2%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6%). W budżecie Swarzędza wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,9 tys złotych na mieszkańca (27,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 183 złotych na mieszkańca (2,7%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 19,4%.
 • Wydatki budżetu w Swarzędzu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Swarzędza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Swarzędz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Swarzędza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  165,3 mln

  3,5 tys(100%)

  197,7 mln

  4,1 tys(100%)

  256,6 mln

  5,2 tys(100%)

  266,4 mln

  5,3 tys(100%)

  306,9 mln

  6,0 tys(100%)

  326,0 mln

  5,9 tys(100%)

  362,6 mln

  6,5 tys(100%)

  423,3 mln

  7,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  80,6 mln

  2,6 tys(48.8%)

  64,2 mln

  2,1 tys(32.4%)

  82,0 mln

  2,7 tys(32%)

  81,6 mln

  2,7 tys(30.6%)

  91,1 mln

  3,0 tys(29.7%)

  112,6 mln

  3,8 tys(34.5%)

  113,1 mln

  3,8 tys(31.2%)

  132,0 mln

  4,6 tys(31.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  18,7 mln

  604(11.3%)

  27,3 mln

  884(13.8%)

  51,5 mln

  1,7 tys(20.1%)

  51,9 mln

  1,7 tys(19.5%)

  54,0 mln

  1,8 tys(17.6%)

  41,3 mln

  1,4 tys(12.7%)

  55,3 mln

  1,9 tys(15.3%)

  86,6 mln

  3,0 tys(20.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  13,5 mln

  435(8.2%)

  15,6 mln

  507(7.9%)

  16,4 mln

  534(6.4%)

  18,0 mln

  593(6.8%)

  17,5 mln

  580(5.7%)

  18,2 mln

  609(5.6%)

  29,5 mln

  1,0 tys(8.1%)

  36,4 mln

  1,3 tys(8.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  10,6 mln

  343(6.4%)

  15,0 mln

  486(7.6%)

  13,0 mln

  422(5.1%)

  17,4 mln

  572(6.5%)

  24,7 mln

  816(8%)

  19,5 mln

  651(6%)

  21,8 mln

  740(6%)

  35,6 mln

  1,2 tys(8.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  15,2 mln

  490(9.2%)

  40,6 mln

  1,3 tys(20.5%)

  7,6 mln

  247(3%)

  9,6 mln

  316(3.6%)

  11,1 mln

  367(3.6%)

  11,2 mln

  374(3.4%)

  12,5 mln

  426(3.5%)

  29,9 mln

  1,0 tys(7.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  7,3 mln

  235(4.4%)

  13,3 mln

  429(6.7%)

  11,3 mln

  368(4.4%)

  12,3 mln

  403(4.6%)

  12,0 mln

  396(3.9%)

  10,2 mln

  343(3.1%)

  14,8 mln

  503(4.1%)

  14,5 mln

  506(3.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,7 mln

  55,9(1%)

  2,2 mln

  70,1(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  56,9 tys

  1,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,5 tys

  1,5(0%)

  10,3 mln

  361(2.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,5 mln

  80,2(1.5%)

  4,0 mln

  131(2%)

  9,7 mln

  314(3.8%)

  5,8 mln

  190(2.2%)

  7,1 mln

  234(2.3%)

  3,7 mln

  124(1.1%)

  5,3 mln

  181(1.5%)

  6,9 mln

  243(1.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,1 mln

  99,5(1.9%)

  3,4 mln

  110(1.7%)

  8,0 mln

  259(3.1%)

  9,5 mln

  311(3.6%)

  5,8 mln

  193(1.9%)

  4,1 mln

  136(1.2%)

  5,1 mln

  175(1.4%)

  6,4 mln

  223(1.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,8 mln

  58,9(1.1%)

  1,6 mln

  51,1(0.8%)

  1,5 mln

  48,3(0.6%)

  1,8 mln

  59,2(0.7%)

  2,4 mln

  79,2(0.8%)

  2,0 mln

  65,6(0.6%)

  1,3 mln

  44,5(0.4%)

  5,2 mln

  182(1.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,5 mln

  178(3.3%)

  3,6 mln

  117(1.8%)

  2,8 mln

  90,9(1.1%)

  3,1 mln

  101(1.2%)

  3,3 mln

  110(1.1%)

  3,7 mln

  126(1.1%)

  3,7 mln

  124(1%)

  4,9 mln

  171(1.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,1 mln

  35,9(0.7%)

  1,1 mln

  35,1(0.5%)

  1,1 mln

  36,9(0.4%)

  1,2 mln

  40,3(0.5%)

  1,2 mln

  41,1(0.4%)

  1,2 mln

  39,5(0.4%)

  1,3 mln

  43,9(0.4%)

  1,5 mln

  53,9(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,9 mln

  59,7(1.1%)

  2,3 mln

  73,1(1.1%)

  2,7 mln

  88,5(1.1%)

  3,0 mln

  99,6(1.1%)

  3,6 mln

  118(1.2%)

  3,5 mln

  117(1.1%)

  3,9 mln

  133(1.1%)

  1,3 mln

  45,4(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,3 mln

  41,9(0.8%)

  3,0 mln

  98,2(1.5%)

  2,3 mln

  73,4(0.9%)

  914,0 tys

  30,0(0.3%)

  956,9 tys

  31,7(0.3%)

  2,2 mln

  73,8(0.7%)

  1,1 mln

  37,0(0.3%)

  859,1 tys

  30,1(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  111,6 tys

  3,6(0.1%)

  248,3 tys

  8,0(0.1%)

  343,3 tys

  11,2(0.1%)

  232,9 tys

  7,7(0.1%)

  246,0 tys

  8,1(0.1%)

  208,2 tys

  7,0(0.1%)

  1,0 mln

  34,5(0.3%)

  653,2 tys

  22,9(0.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  551

  0,0(0%)

  296,2 tys

  9,6(0.1%)

  419,4 tys

  13,6(0.2%)

  325,0 tys

  10,7(0.1%)

  257,9 tys

  8,5(0.1%)

  274,7 tys

  9,2(0.1%)

  174,6 tys

  5,9(0%)

  540,6 tys

  18,9(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  105,6 tys

  3,7(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  71,5 tys

  2,3(0%)

  53,5 tys

  1,7(0%)

  65,0 tys

  2,1(0%)

  60,4 tys

  2,0(0%)

  67,4 tys

  2,2(0%)

  65,5 tys

  2,2(0%)

  128,0 tys

  4,4(0%)

  53,0 tys

  1,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  266,4 tys

  8,6(0.2%)

  31,8 tys

  1,0(0%)

  9,1 tys

  0,3(0%)

  231,2 tys

  7,6(0.1%)

  264,9 tys

  8,8(0.1%)

  270,4 tys

  9,1(0.1%)

  10,7 tys

  0,4(0%)

  9,9 tys

  0,3(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Swarzędzu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Swarzędza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Swarzędz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Swarzędza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  170,3 mln

  3,6 tys(100%)

  207,1 mln

  4,3 tys(100%)

  233,7 mln

  4,7 tys(100%)

  254,3 mln

  5,1 tys(100%)

  304,9 mln

  6,0 tys(100%)

  328,9 mln

  6,0 tys(100%)

  364,9 mln

  6,6 tys(100%)

  382,3 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  106,9 mln

  3,4 tys(62.8%)

  116,4 mln

  3,8 tys(56.2%)

  127,4 mln

  4,1 tys(54.5%)

  142,3 mln

  4,7 tys(56%)

  156,7 mln

  5,2 tys(51.4%)

  162,1 mln

  5,4 tys(49.3%)

  186,5 mln

  6,3 tys(51.1%)

  193,0 mln

  6,8 tys(50.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  29,0 mln

  936(17%)

  33,3 mln

  1,1 tys(16.1%)

  37,3 mln

  1,2 tys(16%)

  39,7 mln

  1,3 tys(15.6%)

  43,4 mln

  1,4 tys(14.2%)

  54,2 mln

  1,8 tys(16.5%)

  57,1 mln

  1,9 tys(15.7%)

  58,0 mln

  2,0 tys(15.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,6 mln

  52,2(1%)

  1,6 mln

  51,9(0.8%)

  198,2 tys

  6,4(0.1%)

  162,2 tys

  5,3(0.1%)

  294,3 tys

  9,7(0.1%)

  159,6 tys

  5,3(0%)

  1,1 mln

  39,0(0.3%)

  23,0 mln

  805(6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,1 mln

  166(3%)

  3,1 mln

  100(1.5%)

  7,8 mln

  254(3.3%)

  5,8 mln

  189(2.3%)

  15,6 mln

  518(5.1%)

  3,0 mln

  101(0.9%)

  8,8 mln

  298(2.4%)

  15,8 mln

  553(4.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,7 mln

  311(5.7%)

  34,4 mln

  1,1 tys(16.6%)

  1,2 mln

  39,7(0.5%)

  2,5 mln

  82,3(1%)

  2,2 mln

  73,9(0.7%)

  3,4 mln

  113(1%)

  2,9 mln

  98,7(0.8%)

  15,1 mln

  529(4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  298,9 tys

  9,6(0.2%)

  309,4 tys

  10,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,1 tys

  0,6(0%)

  10,5 mln

  368(2.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,8 mln

  156(2.8%)

  4,7 mln

  154(2.3%)

  4,9 mln

  158(2.1%)

  4,9 mln

  161(1.9%)

  5,3 mln

  176(1.7%)

  5,5 mln

  184(1.7%)

  8,3 mln

  283(2.3%)

  7,2 mln

  252(1.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  5,6 mln

  180(3.3%)

  6,3 mln

  204(3%)

  5,7 mln

  186(2.4%)

  7,6 mln

  250(3%)

  7,5 mln

  248(2.5%)

  6,7 mln

  226(2%)

  8,1 mln

  276(2.2%)

  5,9 mln

  207(1.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  3,1 mln

  101(1.8%)

  4,8 mln

  154(2.3%)

  3,8 mln

  125(1.6%)

  3,9 mln

  128(1.5%)

  3,8 mln

  126(1.3%)

  2,5 mln

  85,2(0.8%)

  2,4 mln

  81,0(0.7%)

  3,8 mln

  134(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,5 mln

  80,4(1.5%)

  1,4 mln

  46,6(0.7%)

  1,1 mln

  35,7(0.5%)

  1,2 mln

  38,9(0.5%)

  2,1 mln

  68,1(0.7%)

  3,3 mln

  112(1%)

  1,4 mln

  47,5(0.4%)

  2,4 mln

  84,7(0.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 mln

  45,8(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  70,0 tys

  2,3(0%)

  201

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  233

  0,0(0%)

  352

  0,0(0%)

  631

  0,0(0%)

  92,6 tys

  3,1(0%)

  1,2 mln

  42,1(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  350,0 tys

  11,3(0.2%)

  373,5 tys

  12,1(0.2%)

  351,9 tys

  11,4(0.2%)

  369,5 tys

  12,1(0.1%)

  518,6 tys

  17,2(0.2%)

  345,9 tys

  11,6(0.1%)

  365,6 tys

  12,4(0.1%)

  395,2 tys

  13,8(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  780,5 tys

  25,2(0.5%)

  87,7 tys

  2,8(0%)

  130,4 tys

  4,2(0.1%)

  98,9 tys

  3,2(0%)

  62,3 tys

  2,1(0%)

  158,3 tys

  5,3(0%)

  71,7 tys

  2,4(0%)

  92,0 tys

  3,2(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  6,6 tys

  0,2(0%)

  48,7 tys

  1,6(0%)

  880,9 tys

  28,7(0.4%)

  335,4 tys

  11,0(0.1%)

  1,2 mln

  39,5(0.4%)

  65,5 tys

  2,2(0%)

  83,0 tys

  2,8(0%)

  80,1 tys

  2,8(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  186,3 tys

  6,0(0.1%)

  118,5 tys

  3,8(0.1%)

  99,3 tys

  3,2(0%)

  121,1 tys

  4,0(0%)

  104,1 tys

  3,4(0%)

  56,2 tys

  1,9(0%)

  51,6 tys

  1,8(0%)

  40,5 tys

  1,4(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,3 tys

  1,1(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,8 tys

  0,1(0%)

  21,3 tys

  0,7(0%)

  4,3 tys

  0,1(0%)

  4,8 tys

  0,2(0%)

  12,5 tys

  0,4(0%)

  5,9 tys

  0,2(0%)

  5,6 tys

  0,2(0%)

  14,3 tys

  0,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  266,4 tys

  8,6(0.2%)

  31,8 tys

  1,0(0%)

  9,1 tys

  0,3(0%)

  231,2 tys

  7,6(0.1%)

  264,9 tys

  8,8(0.1%)

  270,4 tys

  9,1(0.1%)

  9,7 tys

  0,3(0%)

  9,9 tys

  0,3(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  31,2 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Swarzędz - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 500 mieszkańców Swarzędza jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 3 154 kobiet oraz 3 348 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 33,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 12,4% średnie ogólnokształcące, a 16,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,2% mieszkańców Swarzędza, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 8,5% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Swarzędza mają wyższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Swarzędzu największy odsetek ma wykształcenie wyższe (37,3%) oraz zasadnicze zawodowe (14,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie wyższe (28,9%) oraz zasadnicze zawodowe (24,2%).

  W roku 2022 w Swarzędzu mieściło się 20 przedszkoli, w których do 75 oddziałów uczęszczało 1 578 dzieci (764 dziewczynki oraz 814 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Swarzędzu mieściło się 9 przedszkoli, w których do 37 oddziałów uczęszczało 884 dzieci (443 dziewczynki oraz 441 chłopców). Dostępne były 894 miejsca.

  18,3% mieszkańców Swarzędza w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,6% wśród dziewczynek i 18,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 399 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,53 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 6 szkół podstawowych, w których w 144 oddziałach uczyło się 2 939 uczniów (1 468 kobiet oraz 1 471 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Swarzędzu placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 99 oddziałach uczyło się 2 112 uczniów (1 016 kobiet oraz 1 096 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,2% ludności (29,1% wśród dziewczynek i 29,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 119,86.

  W Swarzędzu znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 33 oddziałach uczyło się 657 uczniów (360 kobiet oraz 297 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 160 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Swarzędzu placówkę miały 4 licea ogólnokształcące, w których w 26 oddziałach uczyło się 576 uczniów (321 kobiet oraz 255 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 135 absolwentów.

  W Swarzędzu znajduje się 1 Technikum, w którym w 32 oddziałach uczyło się 731 uczniów (198 kobiet oraz 533 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 141 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Swarzędzu placówkę miała 1 Technikum, w którym w 15 oddziałach uczyło się 344 uczniów (130 kobiet oraz 214 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 24 absolwentów.

  W Swarzędzu znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 21 oddziałach uczyło się 477 uczniów (105 kobiet oraz 372 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,4% mieszkańców (16,9% wśród dziewczyn i 17,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 19,9 uczniów. 22,7 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 22,8 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,7% mieszkańców Swarzędza w wieku potencjalnej nauki (20,1% kobiet i 21,4% mężczyzn).

 • 33,3% Wykształcenie wyższe
 • Swarzędz
  33,3%
  Wielkopolskie
  23,5%
  Polska
  25,2%
 • 37,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 28,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Swarzędz
  32,4%
  woj. wielkopolskie
  33,7%
  Kraj
  35,2%
 • 32,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • Swarzędz
  3,4%
  Wielkopolskie
  3,0%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  12,4%
  Wielkopolskie
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 13,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Swarzędz
  16,6%
  Województwo
  19,9%
  Kraj
  20,0%
 • 14,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Swarzędz
  19,2%
  Województwo
  25,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 14,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,2%
  Województwo
  3,1%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 8,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  8,5%
  Wielkopolskie
  11,5%
  Kraj
  12,3%
 • 9,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 7,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,4%
  woj. wielkopolskie
  3,2%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Swarzędzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1399 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Swarzędz
  1 399,0
  woj. wielkopolskie
  949,0
  Kraj
  927,0
 • 0,53 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Swarzędz
  0,53
  Wielkopolskie
  0,83
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 20Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 75 Oddziały
 • 4 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 5 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 735 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Swarzędz) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 578 Dzieci
 • 764 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 814 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,4%
  51,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 37 2 lata i mniej
 • 37
 • 369 3 lata
 • 369
 • 392 4 lata
 • 392
 • 381 5 lata
 • 381
 • 391 6 lat
 • 391
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 23 2 lata i mniej
 • 23
 • 184 3 lata
 • 184
 • 192 4 lata
 • 192
 • 186 5 lata
 • 186
 • 177 6 lat
 • 177
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 14 2 lata i mniej
 • 14
 • 185 3 lata
 • 185
 • 200 4 lata
 • 200
 • 195 5 lata
 • 195
 • 214 6 lat
 • 214
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • 83 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 87,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 87,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 7,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 5,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Swarzędzu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Swarzędzu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole Jarzębinka
  Publiczne
  61 651-57-36
  ul. Kórnicka 61
  62-020 Swarzędz
  923912
  Przedszkole nr 2 "Miś Uszatek" (Miś Uszatek)
  Publiczne
  61 817-42-33
  61 817-42-33
  ul. Czwartaków 8
  62-020 Swarzędz
  512612
  Chatka Puchatka
  Publiczne
  ul. os. Cegielskiego 36
  62-020 Swarzędz
  51256
  Przedszkole nr 4
  Publiczne
  61 815-90-73
  61 815-90-73
  ul. os. Mielżyńskiego 4a
  62-020 Swarzędz
  512511
  Przedszkole nr 5 "Zielona Półnutka"
  Publiczne
  61 818-63-55
  61 818-63-55
  ul. KOŚCIUSZKOWCÓW 2
  62-020 Swarzędz
  512512
  Przedszkole Publiczne Kompas
  Publiczne
  ul. H. SZUMANA 37
  62-020 Swarzędz
  51258
  Przedszkole Publiczne Swarzędz
  Publiczne
  61 818-18-15
  ul. Okrężna 32
  62-020 Swarzędz
  512011
  Przedszkole nr 1 ŻołędzioweSkrzaty"
  Publiczne
  61 817-49-28
  61 817-49-28
  ul. Zamkowa 26
  62-020 Swarzędz
  4919
  przedszkolr nr 3 " Pod Kasztanami" (Pod Kasztanami)
  Publiczne
  61 817-25-56
  61 817-25-56
  ul. Kórnicka 21
  62-020 Swarzędz
  3739
  Przedszkole Publiczne nr 6 (Swarzędzkie Pszczółki)
  Publiczne
  61 817-55-25
  61 817-55-25
  ul. Pl.Handlowy 11-13
  62-020 Swarzędz
  3715
  Prywatne Przedszkole Językowe Montessori Tęcza
  Niepubliczne
  ul. Księżycowa 14b
  62-020 Swarzędz
  ---
  Prywatne Przedszkole Językowe Montessori Tęcza
  Niepubliczne
  ul. Księżycowa 14b
  62-020 Swarzędz
  ---
  Prywatne Przedszkole LIsek Urwisek
  Niepubliczne
  69 185-15-60
  ul. Armii Poznań 62
  62-020 Swarzędz
  ---
  PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "MALI ARTYŚCI"
  Niepubliczne
  50 599-99-85
  ul. PIASKOWA 20 i 23
  62-020 Swarzędz
  ---
  Przedszkole Niepubliczne p.w. Dzieciątka Jezus
  Niepubliczne
  61 897-45-93
  ul. Św. Marcina 38
  62-020 Swarzędz
  ---
 • Szkoły podstawowe w Swarzędzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Swarzędz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 144 Oddziały
 • 2 939 Uczniowie
 • 1 468 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 471 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,9%
  50,1%
 • 387 Uczniowie w 1 klasie
 • 199 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 188 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 506 Absolwenci
 • 257 Kobiety
  (absolwenci)
 • 249 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Swarzędz
  20,4
  Województwo
  17,3
  Kraj
  17,0
 •  
 • 225,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 192,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 119,86 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Swarzędz
  119,86
  Wielkopolskie
  97,58
  Polska
  95,96
 • 118,03 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Swarzędz
  118,03
  woj. wielkopolskie
  96,29
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Swarzędz) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Swarzędz) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Swarzędzu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Swarzędzu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 4 (Jan Brzechwa)
  Publiczna
  61 817-43-26
  61 817-43-26
  ul. Kościuszkowców 4
  62-020 Swarzędz
  4791789
  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica (Stanisław Staszic)
  Publiczna
  61 817-49-71
  61 817-49-71
  ul. Zamkowa 20
  62-020 Swarzędz
  2966058
  Szkoła Podstawowa nr 5 (prof.Adam Wodziczko)
  Publiczna
  61 817-53-03
  61 817-59-00
  ul. OSIEDLE MIELŻYŃSKIEGO 3A
  62-020 Swarzędz
  53189
 • Szkoły ponadpodstawowe w Swarzędzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Swarzędz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 30 Oddziały
 • 561 Uczniowie
 • 325 Kobiety
  (uczniowie)
 • 236 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 57,9%
  42,1%
 • 192 Uczniowie w 1 klasie
 • 107 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 85 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 127 Absolwenci
 • 80 Kobiety
  (absolwenci)
 • 47 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 3 Oddziały
 • 96 Uczniowie
 • 35 Kobiety
  (uczniowie)
 • 61 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 36,5%
  63,5%
 • 33 Absolwenci
 • 10 Kobiety
  (absolwenci)
 • 23 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  19,9
  Wielkopolskie
  26,1
  Polska
  26,5
 •  
 • 28,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 18,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Swarzędz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 32 Oddziały
 • 731 Uczniowie
 • 198 Kobiety
  (uczniowie)
 • 533 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 27,1%
  72,9%
 • 187 Uczniowie w 1 klasie
 • 52 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 135 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 141 Absolwenci
 • 32 Kobiety
  (absolwenci)
 • 109 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Miasto
  22,8
  Województwo
  25,5
  Polska
  24,9
 •  
 • 71,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 37,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 33,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Swarzędz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 212 Uczniowie w 1 klasie
 • 52 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 160 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 22,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  22,7
  Województwo
  22,8
  Cały kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Swarzędzu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Swarzędzu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (Powstańców Wielkopolskich)
  Publiczna
  61 817-22-81
  61 817-22-81
  ul. Mielżyńskiego 5a
  62-020 Swarzędz
  24564-
  Technikum (Powstańców Wielkopolskich)
  Publiczne
  61 817-22-81
  61 817-22-81
  ul. Mielżyńskiego 5a
  62-020 Swarzędz
  25532-
  II Liceum Ogólnokształcące w Swarzędzu (Tadeusz Staniewski)
  Publiczne
  61 817-20-26
  61 817-20-26
  ul. Podgórna 12
  62-020 Swarzędz
  12243-
  I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Powstańców Wielkopolskich)
  Publiczne
  61 817-22-81
  61 817-22-81
  ul. Mielżyńskiego 5a
  62-020 Swarzędz
  6193-
  Szkoła Policealna Nr 1 (Powstańców Wielkopolskich)
  Publiczna
  61 817-22-81
  61 817-22-81
  ul. Mielżyńskiego 5a
  62-020 Swarzędz
  239-
  Technikum Uzupełniające (Powstańców Wielkopolskich)
  Publiczne
  61 817-22-81
  61 817-22-81
  ul. Mielżyńskiego 5a
  62-020 Swarzędz
  110-
  I Liceum Profilowane (Powstańców Wielkopolskich)
  Publiczne
  61 817-22-81
  61 817-22-81
  ul. Mielżyńskiego 5a
  62-020 Swarzędz
  ---
  II Liceum Profilowane w Swarzędzu
  Publiczne
  61 817-20-26
  61 817-20-26
  ul. Podgórna 12
  62-020 Swarzędz
  ---
  I Uzupełniające LIceum Ogólnokształcące (Powstańców Wielkopolskich)
  Publiczne
  61 817-22-81
  61 817-22-81
  ul. Mielżyńskiego 5a
  62-020 Swarzędz
  ---
  Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia w Swarzędzu
  Niepubliczna
  61 817-35-11
  ul. os.Kościuszkowców 41/3
  62-020 Swarzędz
  ---
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna (Powstańców Wielkopolskich)
  Publiczna
  61 817-22-81
  61 817-22-81
  ul. Mielżyńskiego 5a
  62-020 Swarzędz
  ---
  II Szkoła Policealna w Swarzędzu (Tadeusz Staniewski)
  Publiczna
  61 817-20-26
  61 817-20-26
  ul. Podgórna 12
  62-020 Swarzędz
  ---
  III Liceum Ogólnokształcące (Powstańców Wielkopolskich)
  Publiczne
  61 817-22-81
  61 817-22-81
  ul. Mielżyńskiego 5a
  62-020 Swarzędz
  ---
  I Liceum Ogólnokształcące w Swarzędzu
  Niepubliczne
  61 817-38-49
  61 817-38-49
  ul. Stanisława Kwaśniewskiego 2
  62-020 Swarzędz
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Swarzędzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Swarzędz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Swarzędz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Swarzędz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Swarzędz - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Swarzędzu

 • Według danych GUS z 2022 roku w Swarzędzu znajdowały się 3 hotele (2 ★★★, 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 8, liczba miejsc: 310)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 3


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Swarzędzu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Swarzędzu
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Swarzędzu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 93 (uczestnicy: 41 100)
  • seanse filmowe: 20 (uczestnicy: 1 000)
  • wystawy: 17 (uczestnicy: 600)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 2 000)
  • koncerty: 20 (uczestnicy: 30 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 14 (uczestnicy: 500)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 4 000)
  • pokazy teatralne: 9 (uczestnicy: 2 500)
  • warsztaty: 7 (uczestnicy: 500)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 15 (członkowie: 287)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 65)
  • taneczne: 3 (członkowie: 55)
  • muzyczne: 5 (członkowie: 110)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 12)
  • teatralne: 1 (członkowie: 30)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 14 (członkowie: 290)
  • teatralne: 2 (członkowie: 50)
  • muzyczne - instrumentalne: 5 (członkowie: 70)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 60)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 50)
  • taneczne: 3 (członkowie: 60)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Swarzędzu działało 1 muzeum lub oddział (oddziały: 1). Odnotowano 4 839 zwiedzających, co daje 1 679 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Swarzędzu działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 68 745 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 13 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 69 698 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 25
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2
  Według danych z 2022 w Swarzędzu działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 12 536 wolumenów w tym ziobry specjalne: 315. Odnotowano 415 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 7 202 wolumeny. Odnotowano 312 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Swarzędzu działało 7 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 988 członków. Zarejestrowano 992 ćwiczących (mężczyźni: 742, kobiety: 250, chłopcy do lat 18: 548, dziewczęta do lat 18: 220). Aktywnych było 9 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (31), instruktora sportowego (15) oraz inne osoby (9).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Swarzędzu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Swarzędzu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Swarzędza znajduje się 8 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Swarzędzu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Piaski 17)dnia 1970-06-19, wykaz dokumentów: 1157/A z 1970-06-19
  • Kościół z 1638 r. (ul. Świętego Marcina 30)dnia 1970-07-24, wykaz dokumentów: 1189/A z 1970-07-24
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Rynek 23)dnia 1970-07-24, wykaz dokumentów: 1190/A z 1970-07-24
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Piaski 8)dnia 1970-07-24, wykaz dokumentów: 1191/A z 1970-07-24
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Warszawska 20)dnia 1970-07-24, wykaz dokumentów: 1192/A z 1970-07-24; brak numeru z 2011-07-12; brak numeru z 2012-03-16; brak numeru z 2016-10-21; brak numeru z 2017-03-06
  • Pałac z przełomu XIX/XX w. (ul. Poznańska 35)dnia 1987-03-30, wykaz dokumentów: 2115/A z 1987-03-30
  • Park z 2. poł. XIX w.dnia 1987-03-30, wykaz dokumentów: 2115/A z 1987-03-30
  • Miasto z 2. ćw. XVII w.dnia 1992-11-24, wykaz dokumentów: 2255/A z 1992-11-24
 • Formy ochrony przyrody w Swarzędzu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Swarzędza znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Swarzędzu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dolina Cybiny - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 2424.72 ha
  • Żołędziowy Skrzat - Pomnik przyrodyOpis: drzewo dąb szypułkowy, Data ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: rośnie w Swarzędzu przy Przedszkolu nr 1 przy ul. Zamkowej

Swarzędz - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 9 wypadków drogowych w Swarzędzu odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 9 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 31,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 3,5 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Swarzędzu znajdowało się 15 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 10 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 10 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu poznańskiego.

  Powiat poznański - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Swarzędzu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 9 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 9 Ranni
  (rok 2022)
 • 6 Lekko ranni
 • 3 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Swarzędzu w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 31,51 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  31,5
  woj. wielkopolskie
  65,8
  Kraj
  56,5
 • 3,50 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  3,5
  Wielkopolskie
  6,1
  Kraj
  5,0
 • 31,51 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Swarzędz
  31,5
  woj. wielkopolskie
  74,9
  Kraj
  65,5
 • 11,11 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  11,1
  woj. wielkopolskie
  9,3
  Polska
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  100,0
  Wielkopolskie
  113,8
  Kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 5 km  Będących pod zarządem gminy
 • 9 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Swarzędzu w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 503,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Swarzędz
  1 503,4 km
  Województwo
  868,0 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 2,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Swarzędz
  2,7 km
  Wielkopolskie
  7,4 km
  Kraj
  5,3 km
 • 10 Liczba licencji na taksówki
 • 10 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Swarzędz przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 92droga krajowa nr 92(Rzepin - Boczów - Pniów - Torzym - Koryta - Poźrzadło - Gronów - Stok - Mostki - Wilkowo - Świebodzin - Rzeczyca - Myszęcin - Brójce - Lutol Suchy - Bieleń - Jasieniec - Trzciel - Miedzichowo - Bolewicko - Bolewice - Grońsko - Lwówek - Pniewy - Chełmno - Podrzewie - Sękowo - Bytyń - Młodasko - Gaj Wielki - Rumianek - Tarnowo Podgórne - Sady - Swadzim - Baranowo - Przyźmierowo - Poznań - Swarzędz - Jasin - Paczkowo - Kostrzyn - Siedlec - Brzeźno - Nekla - Zasutowo - Psary Małe - Września - Bierzglin - Węgierki - Gonice - Wólka - Strzałkowo - Słupca - Rokosz - Wilczna - Golina - Krawnice - Węglew - Konin - Brzeźno - Paprotnia - Drążeń - Dąbrowice - Kościelec - Koło - Chojny - Cząstków - Kłodawa - Chodów - Czerwonka - Głaznów - Krośniewice - Skłóty - Adamowice - Kutno - Bedlno - Plecka Dąbrowa - Zduny - Maurzyce - Małszyce - Łowicz - Nowy Kozłów Pierwszy - Kozłów Szlachecki - Stary Dębsk - Karolków Szwarocki - Dachowa - Kuznocin - Sochaczew - Wojtówka - Chrzczany - Topołowa - Paprotnia - Maszna - Lisica - Bieniewo-Parcela - Bramki - Piorunów - Błonie-Wieś - Błonie - Kopytów - Święcice - Ołtarzew - Ożarów Mazowiecki - Ożarów - Bronisze - Jawczyce - Mory - Choszczówka Stojecka - Stojadła - Mińsk Mazowiecki - Nowe Osiny - Janów - Ignaców - Jędrzejów Nowy - Jędrzejów Stary - Kałuszyn)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Swarzędz przechodzą 3 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 3Linia kolejowa nr 3: Warszawa Zachodnia - Kunowice [o znaczeniu państwowym] (Warszawa Zachodnia - Warszawa Włochy - Warszawa Ursus Północny - Warszawa Gołąbki - Ożarów Mazowiecki - Płochocin - Błonie - Witanów - Boża Wola - Seroki - Teresin Niepokalanów - Piasecznica - Sochaczew - Kornelin - Leonów - Kęszyce - Jasionna Łowicka - Bednary - Mysłaków - Łowicz Główny - Niedźwiada Łowicka - Jackowice - Zosinów - Żychlin - Złotniki Kutnowskie - Stara Wieś - Sklęczki - Kutno - Nowe Kutnowskie - Krzewie - Turzynów - Kłodawa - Barłogi - Koło - Budki Nowe - Kramsk - Konin - Konin Zachód - Kawnice - Spławie - Cienin Kościelny - Cienin - Słupca - Strzałkowo - Wólka - Otoczna - Gutowo Wielkopolskie - Podstolice - Nekla - Gułtowy - Kostrzyn Wielkopolski - Paczkowo -Swarzędz - Poznań Antoninek - Poznań Wschód - Poznań Garbary - Poznań Główny - Poznań Górczyn - Poznań Junikowo - Palędzie - Dopiewo - Otusz - Buk - Wojnowice Wielkopolskie - Opalenica - Porażyn - Sątopy - Nowy Tomyśl - Jastrzębsko - Chrośnica - Zbąszyń - Zbąszynek - Szczaniec - Kupienino - Świebodzin - Wilkowo Świebodzińskie - Mostki - Toporów - Drzewce - Torzym - Boczów - Rzepin - Kunowice - Słubice)
  • LK 352Linia kolejowa nr 352: Swarzędz - Poznań Starołęka [o znaczeniu państwowym] (Swarzędz - Poznań Kobylepole - Poznań Franowo - Poznań Starołęka)
  • LK 805Linia kolejowa nr 805: Swarzędz - Stary Młyn [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Swarzędz)