Piastów w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Piastów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Piastów to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu pruszkowskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Piastów.
 • 22 994 Liczba mieszkańców
 • 5,8 km² Powierzchnia
 • 3 992,0 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1952 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 22 Numer kierunkowy
 • WPR Tablice rejestracyjne
 • Grzegorz Waldemar Szuplewski Burmistrz miasta
Piastów na mapie
Identyfikatory
 • 20.840052.1845 Współrzędne GPS
 • 1421011 TERYT (TERC)
 • 0921496 SIMC
Herb miasta Piastów
Piastów herb

Jak Piastów wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Piastów na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Piastów wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Piastów plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
2Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
14Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
14Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
15Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
18Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
29Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
30Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
34Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
42Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
47Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
66Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
120Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
125Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
141Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
179Miasta w Polsce z największą liczbą licencji na taksówki
184Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
185Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności
190Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
190Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
205Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
213Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
238Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
246Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych

Piastów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
05-819Poczta Piastów 003, ul. Ogińskiego 18
05-820Poczta Piastów 001, ul. 11 Listopada 1
05-820Skrytki Pocztowe Poczta Piastów 001, ul. 11 Listopada 1

Piastów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Piastowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Pruszkowie (podlega pod: ZUS III Oddział w Warszawie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.45-15.45, Wt: 7.45-15.45, Śr: 7.45-15.45, Cz: 7.45-15.45, Pt: 7.45-15.45

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Ołówkowa 38
05-800 Pruszków
Urząd Miejski w Piastowie
(22) 770-52-00
(22) 723-66-00
ul. 11 Listopada 2
05-820 Piastów

Piastów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Piastów jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 22 994, z czego 52,7% stanowią kobiety, a 47,3% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 2,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Piastowa zawarli w 2022 roku 86 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  27,5% mieszkańców Piastowa jest stanu wolnego, 56,4% żyje w małżeństwie, 8,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,3% to wdowy/wdowcy.

  Piastów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -48. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,08 na 1000 mieszkańców Piastowa. W 2022 roku urodziło się 193 dzieci, w tym 48,2% dziewczynek i 51,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 379 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,91 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 27,7% zgonów w Piastowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,0% zgonów w Piastowie były nowotwory, a 7,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Piastowa przypada 10.43 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 258 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 295 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Piastowa -37. W tym samym roku 13 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 3 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 10.

  56,5% mieszkańców Piastowa jest w wieku produkcyjnym, 18,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Piastowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 22 994 Liczba mieszkańców
 • 12 121 Kobiety
 • 10 873 Mężczyźni
 • 52,7%
  47,3%
 • 111 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 111 kobiet)
 • 90 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 90 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Piastowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Piastowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Piastowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Piastowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Piastów
  42,6 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 44,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Piastów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Piastowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Piastów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Piastów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Piastów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,5% Kawalerowie/Panny
 • Piastów
  27,6%
  Mazowieckie
  30,0%
  Polska
  29,1%
 • 24,5% Kobiety
  (Panny)
 • 31,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,4% Żonaci/Zamężne
 • Piastów
  56,4%
  woj. mazowieckie
  53,7%
  Cały kraj
  54,0%
 • 54,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,3% Wdowcy/Wdowy
 • Piastów
  7,2%
  Mazowieckie
  8,1%
  Kraj
  8,5%
 • 11,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  8,4%
  Województwo
  7,7%
  Polska
  7,6%
 • 9,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Piastów
  0,3%
  Mazowieckie
  0,5%
  Kraj
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Piastowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Piastowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,7
  Mazowieckie
  4,3
  Cała Polska
  4,1
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,6
  Mazowieckie
  1,7
  Cały kraj
  1,6
 • 86 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Piastowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Piastowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -48 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -23 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -25 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,08 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -2,1
  Województwo
  -2,2
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Piastowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Piastowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Piastowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Piastowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 193 Urodzenia żywe
 • 93 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 100 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,2%
  51,8%
 • 8,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Piastów
  8,4
  Mazowieckie
  9,1
  Cały kraj
  8,1
 • 38,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  38,0
  Mazowieckie
  38,1
  Polska
  35,1
 • 2 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 2
 • 31 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 31
 • 108 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 108
 • 96 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 96
 • 44 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 44
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 379 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 306 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 450 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Piastów
  3 379 g
  Mazowieckie
  3 386 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 5000g i więcej
 • 3
 • 16 Waga 4500g - 4999g
 • 16
 • 113 Waga 4000g - 4499g
 • 113
 • 571 Waga 3500g - 3999g
 • 571
 • 609 Waga 3000g - 3499g
 • 609
 • 211 Waga 2500g - 2999g
 • 211
 • 50 Waga 2000g - 2499g
 • 50
 • 20 Waga 1500g - 1999g
 • 20
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 6 Waga 600g - 999g
 • 6
 • 1,47 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,47
  woj. mazowieckie
  1,33
  Cała Polska
  1,26
 • 0,73 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,73
  Mazowieckie
  0,65
  Polska
  0,61
 • 0,91 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,91
  Województwo
  0,80
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Piastowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 241 Zgony
 • 116 Kobiety
  (Zgony)
 • 125 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,1%
  51,9%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 10,4 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  10,4
  Mazowieckie
  11,4
  Kraj
  11,9
 • 110,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Piastów
  110,0
  Mazowieckie
  124,6
  Kraj
  147,0
 • 1,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Piastów
  1,9
  Mazowieckie
  3,1
  Cała Polska
  3,8
 • 2,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Piastów
  2,4
  Mazowieckie
  2,8
  Cała Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  1,5
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie pruszkowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  27,7%
  Województwo
  28,7%
  Cała Polska
  36,0%
 • 24,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  24,0%
  woj. mazowieckie
  23,5%
  Kraj
  23,6%
 • 7,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Piastów
  7,1%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Polska
  6,7%
 • 90 Zgony spowodowane COVID-19
 • 16,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  16,6
  Kraj
  15,8
 • 59,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  59,3
  Cały kraj
  70,6
 • 237,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Piastów
  237,5
  Województwo
  266,8
  Kraj
  280,1
 • 240,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  240,9
  Cały kraj
  253,9
 • 274,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 297,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 249,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  274,7
  woj. mazowieckie
  326,2
  Cała Polska
  426,2
 • 51,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 25,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 59,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  51,6
  Województwo
  46,3
  Kraj
  62,9
 • 21,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Piastów
  21,5
  Województwo
  33,8
  Polska
  33,8
 • 4,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  4,3
  Mazowieckie
  6,3
  Cała Polska
  7,0
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,4%
  woj. mazowieckie
  0,6%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 258 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 132 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 126 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Zameldowania z zagranicy
 • 9 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 295 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 151 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 144 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -27 Saldo migracji
 • -11 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -16 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -37 Saldo migracji wewnętrznych
 • -19 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -18 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 10 Saldo migracji zagranicznych
 • 8 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Piastowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Piastowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 62,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 60,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 64,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 25,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Piastów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Piastów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Piastowie oddano do użytku 193 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 8,37 nowych lokali. Jest to wartość większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Piastowie to 10 510 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 456 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  88,1% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 11,9% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Piastowie to 3,34 i jest mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Piastowie to 82,60 m2 i jest mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,14% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,64% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,21% mieszkań posiada łazienkę, 86,14% korzysta z centralnego ogrzewania, a 86,48% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu pruszkowskiego.

  Powiat pruszkowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Piastowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 10 510 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 455,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  455,70
  woj. mazowieckie
  450,60
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 71,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  71,50 m2
  Województwo
  73,90 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 32,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Piastów
  32,60 m2
  Województwo
  33,30 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,74 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,74
  Mazowieckie
  3,65
  Polska
  3,83
 • 2,19 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Piastów
  2,19
  woj. mazowieckie
  2,22
  Kraj
  2,42
 • 0,59 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,59
  Mazowieckie
  0,61
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Piastowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 193 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 8,37 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  8,37
  Województwo
  7,83
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 644 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,34 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Piastów
  3,34
  Województwo
  3,70
  Cały kraj
  3,89
 • 27,92 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Piastów
  27,92
  woj. mazowieckie
  29,00
  Polska
  24,56
 • 15 946 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 82,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  82,6 m2
  Województwo
  89,2 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,69 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Piastów
  0,69 m2
  Województwo
  0,70 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Piastowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 94,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Piastów
  94,14%
  Mazowieckie
  97,23%
  Cała Polska
  97,75%
 • 93,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  93,64%
  Mazowieckie
  95,03%
  Polska
  95,18%
 • 93,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  93,21%
  woj. mazowieckie
  93,83%
  Kraj
  93,75%
 • 86,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  86,14%
  Mazowieckie
  88,35%
  Cały kraj
  85,83%
 • 86,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Piastów
  86,48%
  Województwo
  59,27%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Piastów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Piastowie na 1000 mieszkańców pracuje 128osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 53,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Piastowie wynosiło w 2023 roku 2,1% (2,1% wśród kobiet i 2,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Piastowie wynosiło 7 516,43 PLN, co odpowiada 112.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Piastowa 3 385 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 895 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 490.

  1,9% aktywnych zawodowo mieszkańców Piastowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,4% w przemyśle i budownictwie, a 40,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Piastowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 128 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  128,0
  Województwo
  318,0
  Cała Polska
  259,0
 • 3,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 3,0% Kobiety
 • 3,5% Mężczyźni
 • Tutaj
  2,1%
  woj. mazowieckie
  4,1%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Piastowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Piastowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Piastowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Piastowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 773 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  7 516 PLN
  woj. mazowieckie
  7 913 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Piastowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Piastowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 3 385 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 895 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -2 490 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,26 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Piastowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 1,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 1,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 28,4% Przemysł i budownictwo
 • 18,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 36,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 40,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 34,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 44,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,3% Pozostałe
 • 41,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Piastowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Piastowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 953 Pracujący ogółem
 • 1 581 Kobiety
 • 1 372 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Piastowie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 56,5% W wieku produkcyjnym
 • 51,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 61,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Piastów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 77,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  77,0
  Mazowieckie
  71,5
  Kraj
  69,0
 • 44,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  44,1
  Województwo
  38,1
  Polska
  38,2
 • 133,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  133,9
  woj. mazowieckie
  113,9
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Piastów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Piastowie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 4 044 podmioty gospodarki narodowej, z czego 3 127 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 250 nowych podmiotów, a 144 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (298) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (193) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (321) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (104) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Piastowie najwięcej (344) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 942) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,3% (14) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,6% (833) podmiotów, a 79,1% (3 197) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Piastowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.7%) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 4 044 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 14 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 833 Przemysł i budownictwo
 • 3 197 Pozostała działalność
 • 250 Podmioty nowo zarejestrowane w Piastowie w 2023 roku
 • 144 Podmioty wyrejestrowane w Piastowie w 2023 roku
 • 3 127 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 942 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 942
 • 86 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 86
 • 16 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 16
 • 4 044 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 044
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 394 Spółki handlowe ogółem
 • 394
 • 47  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 47
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 344  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 344
 • 44    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 44
 • 336 Spółki cywilne ogółem
 • 336
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 127 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 709 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 709
 • 412 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 412
 • 363 Budownictwo
 • 363
 • 264 Przetwórstwo przemysłowe
 • 264
 • 257 Informacja i komunikacja
 • 257
 • 187 Transport i gospodarka magazynowa
 • 187
 • 179 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 179
 • 171 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 171
 • 163 Pozostała działalność
 • 163
 • 125 Edukacja
 • 125
 • 111 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 111
 • 74 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 74
 • 65 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 65
 • 38 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 38
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Piastów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Piastowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 451 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,61 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Piastowie wynosi 59,30% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Piastowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,50 (wykrywalność 53%) oraz przeciwko mieniu - 11,48 (wykrywalność 35%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,05 (59%), drogowe - 1,46 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (79%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Piastowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Piastowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Piastów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 451 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 451
 • 311 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 311
 • 93 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 93
 • 34 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 34
 • 5 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 5
 • 264 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 264
 • 19,61 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Piastów
  19,61
  woj. mazowieckie
  23,30
  Polska
  22,81
 • 13,50 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  13,50
  woj. mazowieckie
  14,84
  Polska
  12,98
 • 4,05 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Piastów
  4,05
  Województwo
  5,93
  Kraj
  6,99
 • 1,46 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,46
  Województwo
  1,76
  Cała Polska
  1,82
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,22
  woj. mazowieckie
  0,29
  Kraj
  0,35
 • 11,48 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,48
  Mazowieckie
  13,04
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Piastów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  59%
  woj. mazowieckie
  63%
  Cała Polska
  71%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  54%
  woj. mazowieckie
  55%
  Cały kraj
  63%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  60%
  Mazowieckie
  69%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  woj. mazowieckie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  80%
  Województwo
  87%
  Kraj
  88%
 • 35% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Piastów
  35%
  Województwo
  42%
  Kraj
  51%

Piastów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Piastowa wyniosła w 2022 roku 143,2 mln złotych, co daje 6,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 1.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Piastowa - 44.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8.7%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (7.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 19,0 mln złotych, czyli 13,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Piastowa wyniosła w 2022 roku 131,6 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 14.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (45.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (19.7%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7.3%). W budżecie Piastowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,8 tys złotych na mieszkańca (31,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 43,2 złotych na mieszkańca (0,8%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 11,4%.
 • Wydatki budżetu w Piastowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Piastowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Piastów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Piastowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  64,9 mln

  2,8 tys(100%)

  89,4 mln

  3,9 tys(100%)

  102,9 mln

  4,5 tys(100%)

  133,1 mln

  5,9 tys(100%)

  140,2 mln

  6,2 tys(100%)

  138,2 mln

  5,9 tys(100%)

  146,0 mln

  6,3 tys(100%)

  143,2 mln

  6,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  29,6 mln

  1,3 tys(45.7%)

  33,8 mln

  1,5 tys(37.8%)

  37,5 mln

  1,6 tys(36.4%)

  40,4 mln

  1,8 tys(30.3%)

  44,8 mln

  2,0 tys(31.9%)

  47,6 mln

  2,1 tys(34.5%)

  53,6 mln

  2,4 tys(36.7%)

  63,1 mln

  2,7 tys(44.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  6,8 mln

  295(10.4%)

  9,5 mln

  418(10.6%)

  5,5 mln

  241(5.3%)

  26,3 mln

  1,2 tys(19.8%)

  16,9 mln

  743(12%)

  13,3 mln

  589(9.6%)

  14,1 mln

  632(9.7%)

  12,4 mln

  538(8.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,9 mln

  301(10.6%)

  7,4 mln

  324(8.2%)

  9,4 mln

  414(9.1%)

  10,4 mln

  461(7.8%)

  10,9 mln

  479(7.8%)

  10,7 mln

  475(7.8%)

  10,7 mln

  481(7.3%)

  10,6 mln

  460(7.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,1 mln

  178(6.3%)

  8,8 mln

  386(9.8%)

  11,5 mln

  505(11.1%)

  9,9 mln

  439(7.5%)

  14,5 mln

  641(10.4%)

  9,8 mln

  435(7.1%)

  10,9 mln

  489(7.5%)

  10,1 mln

  439(7.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,2 mln

  140(4.9%)

  3,3 mln

  144(3.7%)

  9,2 mln

  406(9%)

  10,3 mln

  455(7.7%)

  4,3 mln

  189(3.1%)

  6,3 mln

  280(4.6%)

  6,2 mln

  279(4.3%)

  8,3 mln

  360(5.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,9 mln

  387(13.7%)

  19,5 mln

  857(21.8%)

  4,9 mln

  213(4.7%)

  5,0 mln

  220(3.7%)

  5,1 mln

  223(3.6%)

  4,8 mln

  214(3.5%)

  5,4 mln

  241(3.7%)

  7,3 mln

  315(5.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  442,8 tys

  19,3(0.7%)

  682,2 tys

  30,0(0.8%)

  417,2 tys

  18,4(0.4%)

  472,6 tys

  20,9(0.4%)

  475,0 tys

  20,9(0.3%)

  718,3 tys

  31,8(0.5%)

  673,1 tys

  30,2(0.5%)

  4,4 mln

  191(3.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,8 mln

  77,5(2.7%)

  1,9 mln

  84,5(2.1%)

  2,0 mln

  87,4(1.9%)

  2,8 mln

  123(2.1%)

  7,1 mln

  312(5%)

  3,4 mln

  149(2.4%)

  4,9 mln

  218(3.3%)

  3,4 mln

  149(2.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  197,1 tys

  8,6(0.3%)

  234,1 tys

  10,3(0.3%)

  232,5 tys

  10,2(0.2%)

  223,4 tys

  9,9(0.2%)

  688,1 tys

  30,3(0.5%)

  752,8 tys

  33,4(0.5%)

  570,8 tys

  25,6(0.4%)

  2,1 mln

  92,1(1.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  569,3 tys

  24,8(0.9%)

  1,2 mln

  53,6(1.4%)

  1,2 mln

  53,0(1.2%)

  1,7 mln

  76,2(1.3%)

  1,7 mln

  75,6(1.2%)

  1,6 mln

  71,8(1.2%)

  1,1 mln

  48,1(0.7%)

  1,4 mln

  61,1(1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,5 tys

  0,7(0%)

  15,5 tys

  0,7(0%)

  1,4 mln

  60,6(1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  496,6 tys

  21,7(0.8%)

  1,3 mln

  57,2(1.5%)

  991,0 tys

  43,6(1%)

  3,0 mln

  134(2.3%)

  155,3 tys

  6,8(0.1%)

  165,0 tys

  7,3(0.1%)

  599,4 tys

  26,9(0.4%)

  1,0 mln

  44,0(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,5 mln

  66,2(2.3%)

  1,6 mln

  69,0(1.8%)

  1,6 mln

  69,5(1.5%)

  1,6 mln

  72,1(1.2%)

  1,8 mln

  80,8(1.3%)

  1,9 mln

  84,6(1.4%)

  2,0 mln

  89,6(1.4%)

  587,9 tys

  25,5(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  171,3 tys

  7,5(0.3%)

  203,3 tys

  8,9(0.2%)

  192,3 tys

  8,5(0.2%)

  2,0 mln

  90,1(1.5%)

  6,1 mln

  268(4.3%)

  3,8 mln

  166(2.7%)

  2,9 mln

  131(2%)

  170,0 tys

  7,4(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  97,2 tys

  4,2(0.1%)

  40,3 tys

  1,8(0%)

  42,1 tys

  1,9(0%)

  106,1 tys

  4,7(0.1%)

  53,4 tys

  2,4(0%)

  77,8 tys

  3,4(0.1%)

  99,6 tys

  4,5(0.1%)

  72,8 tys

  3,2(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  111,5 tys

  4,9(0.2%)

  13,6 tys

  0,6(0%)

  19,3 tys

  0,8(0%)

  136,7 tys

  6,0(0.1%)

  115,5 tys

  5,1(0.1%)

  112,4 tys

  5,0(0.1%)

  4,4 tys

  0,2(0%)

  4,4 tys

  0,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  349

  0,0(0%)

  299

  0,0(0%)

  251

  0,0(0%)

  286

  0,0(0%)

  252

  0,0(0%)

  254

  0,0(0%)

  255

  0,0(0%)

  168

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  86,7

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  9,8 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Piastowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Piastowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Piastów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Piastowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  66,3 mln

  2,9 tys(100%)

  92,7 mln

  4,0 tys(100%)

  99,5 mln

  4,4 tys(100%)

  113,6 mln

  5,0 tys(100%)

  131,2 mln

  5,8 tys(100%)

  132,4 mln

  5,6 tys(100%)

  151,8 mln

  6,5 tys(100%)

  131,6 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  40,2 mln

  1,8 tys(60.7%)

  43,1 mln

  1,9 tys(46.5%)

  45,6 mln

  2,0 tys(45.8%)

  49,9 mln

  2,2 tys(43.9%)

  52,6 mln

  2,3 tys(40.1%)

  50,3 mln

  2,2 tys(38%)

  59,0 mln

  2,6 tys(38.9%)

  59,3 mln

  2,6 tys(45.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  14,5 mln

  631(21.8%)

  16,4 mln

  723(17.7%)

  18,1 mln

  798(18.2%)

  19,3 mln

  851(17%)

  20,9 mln

  921(15.9%)

  25,2 mln

  1,1 tys(19%)

  32,8 mln

  1,5 tys(21.6%)

  25,9 mln

  1,1 tys(19.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,7 mln

  118(4.1%)

  7,4 mln

  327(8%)

  7,6 mln

  336(7.7%)

  13,9 mln

  616(12.3%)

  17,3 mln

  761(13.2%)

  7,6 mln

  335(5.7%)

  10,6 mln

  476(7%)

  9,7 mln

  419(7.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  772,3 tys

  33,7(1.2%)

  2,8 mln

  125(3.1%)

  4,1 mln

  181(4.1%)

  4,2 mln

  185(3.7%)

  3,7 mln

  163(2.8%)

  6,1 mln

  270(4.6%)

  7,0 mln

  316(4.6%)

  7,3 mln

  314(5.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,5 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,3 tys

  1,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,0 tys

  1,1(0%)

  3,9 mln

  167(2.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,1 mln

  93,3(3.2%)

  1,9 mln

  84,3(2.1%)

  2,7 mln

  118(2.7%)

  2,9 mln

  126(2.5%)

  2,6 mln

  114(2%)

  3,0 mln

  131(2.2%)

  3,5 mln

  157(2.3%)

  3,1 mln

  136(2.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,4 mln

  237(8.2%)

  15,9 mln

  699(17.1%)

  1,2 mln

  54,2(1.2%)

  1,2 mln

  53,6(1.1%)

  1,1 mln

  46,3(0.8%)

  1,0 mln

  45,6(0.8%)

  1,0 mln

  45,2(0.7%)

  2,2 mln

  95,0(1.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,3 tys

  0,4(0%)

  1,4 mln

  61,8(1.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  0,0(0%)

  4,5 mln

  198(4.8%)

  1,4 mln

  62,7(1.4%)

  2,7 mln

  119(2.4%)

  3,6 mln

  161(2.8%)

  1,6 mln

  71,0(1.2%)

  3,1 mln

  137(2%)

  1,1 mln

  48,9(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  159,9 tys

  7,0(0.2%)

  323,6 tys

  14,2(0.3%)

  229,2 tys

  10,1(0.2%)

  229,0 tys

  10,1(0.2%)

  208,5 tys

  9,2(0.2%)

  248,0 tys

  11,0(0.2%)

  429,3 tys

  19,3(0.3%)

  719,8 tys

  31,2(0.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  224,9 tys

  9,9(0.2%)

  3,6 mln

  157(2.7%)

  618,1 tys

  27,4(0.5%)

  699,8 tys

  31,4(0.5%)

  295,8 tys

  12,8(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  160,9 tys

  7,0(0.2%)

  225,7 tys

  9,9(0.2%)

  233,0 tys

  10,2(0.2%)

  210,4 tys

  9,3(0.2%)

  190,2 tys

  8,4(0.1%)

  103,0 tys

  4,6(0.1%)

  75,4 tys

  3,4(0%)

  163,5 tys

  7,1(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  63,9 tys

  2,8(0.1%)

  46,3 tys

  2,0(0%)

  33,7 tys

  1,5(0%)

  26,1 tys

  1,2(0%)

  44,9 tys

  2,0(0%)

  37,9 tys

  1,7(0%)

  27,0 tys

  1,2(0%)

  45,9 tys

  2,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  111,5 tys

  4,9(0.2%)

  13,6 tys

  0,6(0%)

  19,3 tys

  0,8(0%)

  136,7 tys

  6,0(0.1%)

  115,5 tys

  5,1(0.1%)

  112,4 tys

  5,0(0.1%)

  4,4 tys

  0,2(0%)

  4,4 tys

  0,2(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,2 tys

  0,2(0%)

  4,2 tys

  0,2(0%)

  4,2 tys

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  167,9 tys

  7,4(0.1%)

  984

  0,0(0%)

  3,5 mln

  157(2.7%)

  1,3 mln

  57,4(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  550

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Piastów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 827 mieszkańców Piastowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 2 302 kobiet oraz 2 526 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 37,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 4,0% wykształcenie policealne, 14,1% średnie ogólnokształcące, a 18,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 11,3% mieszkańców Piastowa, gimnazjalnym 2,8%, natomiast 8,3% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Piastowa mają nieznacznie wyższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Piastowie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (41,7%) oraz średnie zawodowe (15,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie wyższe (32,9%) oraz średnie zawodowe (22,0%).

  W roku 2022 w Piastowie mieściło się 8 przedszkoli, w których do 39 oddziałów uczęszczało 797 dzieci (392 dziewczynki oraz 405 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Piastowie mieściło się 5 przedszkoli, w których do 21 oddziałów uczęszczało 518 dzieci (273 dziewczynki oraz 245 chłopców). Dostępnych było 518 miejsc.

  20,1% mieszkańców Piastowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (20,5% wśród dziewczynek i 19,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 995 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,80 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 6 szkół podstawowych, w których w 108 oddziałach uczyło się 2 135 uczniów (1 002 kobiety oraz 1 133 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Piastowie placówkę miały 4 szkoły podstawowe, w których w 63 oddziałach uczyło się 1 375 uczniów (667 kobiet oraz 708 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 31,2% ludności (30,7% wśród dziewczynek i 31,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 105,07.

  W Piastowie znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 22 oddziałach uczyło się 525 uczniów (282 kobiety oraz 243 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 58 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Piastowie placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 13 oddziałach uczyło się 313 uczniów (182 kobiety oraz 131 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 96 absolwentów.

  W Piastowie znajduje się 1 Technikum, w którym w 14 oddziałach uczyło się 388 uczniów (216 kobiet oraz 172 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 19 absolwentów.

  W Piastowie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 112 uczniów (37 kobiet oraz 75 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,2% mieszkańców (15,3% wśród dziewczyn i 15,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,9 uczniów. 28,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 27,7 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 19,8% mieszkańców Piastowa w wieku potencjalnej nauki (20,4% kobiet i 19,3% mężczyzn).

 • 37,5% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  37,5%
  woj. mazowieckie
  33,5%
  Kraj
  25,2%
 • 41,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 32,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  36,7%
  woj. mazowieckie
  34,6%
  Cała Polska
  35,2%
 • 36,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 37,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 4,0% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  4,0%
  Województwo
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 5,2% Kobiety
  (policealne)
 • 2,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 14,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Piastów
  14,1%
  woj. mazowieckie
  13,0%
  Cała Polska
  11,9%
 • 15,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Piastów
  18,6%
  Mazowieckie
  18,2%
  Cały kraj
  20,0%
 • 15,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 11,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  11,3%
  Mazowieckie
  15,3%
  Polska
  21,2%
 • 8,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 14,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  2,8%
  Województwo
  2,8%
  Kraj
  3,0%
 • 2,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 8,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  8,3%
  Mazowieckie
  10,7%
  Kraj
  12,3%
 • 8,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 7,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,3%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Piastowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 995 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Piastów
  995,0
  Mazowieckie
  970,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,80 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,80
  Województwo
  0,84
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 8Przedszkola
 • 5 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 39 Oddziały
 • 10 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 868 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Piastów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 797 Dzieci
 • 392 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 405 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,2%
  50,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 243 3 lata
 • 243
 • 226 4 lata
 • 226
 • 284 5 lata
 • 284
 • 35 6 lat
 • 35
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 122 3 lata
 • 122
 • 115 4 lata
 • 115
 • 132 5 lata
 • 132
 • 20 6 lat
 • 20
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 121 3 lata
 • 121
 • 111 4 lata
 • 111
 • 152 5 lata
 • 152
 • 15 6 lat
 • 15
 • 240 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 59,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 59,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 18,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 24 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Piastów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 8 Dzieci
 • 5 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 3 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 62,5%
  37,5%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 5 3 lata
 • 5
 • 2 5 lata
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 3 3 lata
 • 3
 • 1 5 lata
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 3 lata
 • 2
 • 1 5 lata
 • 1
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Piastowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Piastowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie nr 3
  Publiczne
  22 723-15-09
  22 723-15-09
  ul. Godebskiego 21
  05-820 Piastów
  921423
  Przedszkole Miejskie nr 2 w Piastowie
  Publiczne
  22 723-66-47
  22 723-66-47
  ul. lelewela 16/18
  05-820 Piastów
  717318
  Miejskie Przedszkole nr1
  Publiczne
  22 723-65-47
  22 723-65-47
  ul. Moniuszki 11
  05-820 Piastów
  614414
  Przedszkole Miejskie nr4
  Publiczne
  22 723-22-97
  22 723-22-97
  ul. Żbikowska 5
  05-820 Piastów
  511712
  MiniMadagaskar
  Niepubliczny
  88 200-04-00
  22 723-64-24
  ul. Al. Krakowska 28
  05-820 Piastów
  ---
  PUNKT PRZEDSZKOLNY SMERFUŚ MAGDALENA ŁEMPICKA - ĆWIEK
  Niepubliczny
  78 198-62-56
  ul. JANA KASPROWICZA 12D
  05-820 Piastów
  ---
  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
  Niepubliczny
  22 723-10-00
  ul. Płk.Józefa Sułkowskiego 29A
  05-820 Piastów
  ---
  Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi
  Niepubliczne
  22 723-66-77
  22 723-33-15
  ul. P.Skargi 20
  05-820 Piastów
  ---
 • Szkoły podstawowe w Piastowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Piastów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 108 Oddziały
 • 2 135 Uczniowie
 • 1 002 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 133 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,9%
  53,1%
 • 273 Uczniowie w 1 klasie
 • 140 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 133 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 298 Absolwenci
 • 150 Kobiety
  (absolwenci)
 • 148 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  19,8
  Województwo
  17,8
  Polska
  17,0
 •  
 • 149,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 130,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 105,07 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  105,07
  Mazowieckie
  99,83
  Cała Polska
  95,96
 • 104,08 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Piastów
  104,08
  Mazowieckie
  98,60
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Piastów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Piastów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Piastowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Piastowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie (Maria Skłodowska - Curie)
  Publiczna
  22 723-65-53
  22 723-65-53
  ul. Al. Krakowska 20
  05-820 Piastów
  2658657
  Szkoła Podstawowa nr 4 (Bohaterów spod Darnicy)
  Publiczna
  22 723-67-59
  22 723-67-59
  ul. Żbikowska 25
  05-820 Piastów
  2353258
  Szkoła Podstawowa Nr 1 (Stanisław Staszic)
  Publiczna
  22 723-79-96
  22 723-79-96
  ul. Brandta 22
  05-820 Piastów
  2350870
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji ADYS
  Niepubliczna
  22 216-73-56
  22 216-73-56
  ul. Namysłowskiego 11
  05-820 Piastów
  ---
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 85
  Niepubliczna
  ul. Bohaterów Wolności 43
  05-820 Piastów
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w Piastowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Piastów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 22 Oddziały
 • 525 Uczniowie
 • 282 Kobiety
  (uczniowie)
 • 243 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 53,7%
  46,3%
 • 171 Uczniowie w 1 klasie
 • 102 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 69 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 58 Absolwenci
 • 38 Kobiety
  (absolwenci)
 • 20 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Piastów
  23,9
  woj. mazowieckie
  26,9
  Kraj
  26,5
 •  
 • 48,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 35,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Piastów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 14 Oddziały
 • 388 Uczniowie
 • 216 Kobiety
  (uczniowie)
 • 172 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 55,7%
  44,3%
 • 150 Uczniowie w 1 klasie
 • 85 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 65 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 19 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 16 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  27,7
  Mazowieckie
  24,4
  Cała Polska
  24,9
 •  
 • 33,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 19,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Piastów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 60 Uczniowie w 1 klasie
 • 20 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 40 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 28,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  28,0
  Mazowieckie
  19,4
  Cała Polska
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Piastowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Piastowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące (Adam Mickiewicz)
  Publiczne
  22 723-65-06
  22 723-75-30
  ul. 11 Listopada 2A
  05-820 Piastów
  412023
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  ul. Namysłowskiego 11
  05-820 Piastów
  493-
  Technikum (Fridtjof Nansen)
  Publiczne
  22 723-65-85
  22 723-65-85
  ul. Namysłowskiego 11
  05-820 Piastów
  ---
  Liceum Niepubliczne Fundacji ADYS
  Niepubliczne
  22 216-73-56
  22 216-73-56
  ul. Namysłowskiego 11
  05-820 Piastów
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Piastowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 20,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 20,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 31,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 31,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Piastów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Piastów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Piastów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Piastów - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Piastowie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Piastowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Piastowie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Piastowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Piastowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 209 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 42 (uczestnicy: 4 360)
  • wystawy: 7 (uczestnicy: 500)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 70)
  • koncerty: 5 (uczestnicy: 1 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 18 (uczestnicy: 720)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 350)
  • pokazy teatralne: 6 (uczestnicy: 1 000)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 200)
  • warsztaty: 1 (uczestnicy: 20)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 14 (członkowie: 315)
  • plastyczne/techniczne: 10 (członkowie: 90)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 20)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 55)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 150)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 220)
  • teatralne: 1 (członkowie: 20)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 40)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 10)
  • taneczne: 5 (członkowie: 150)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Piastowie działało 1 kino posiadające 1 salę z 209 miejscami na widowni. Odbyło się 231 seansów, na które przyszło 6 323 widzów, w tym 49 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 1 700 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Piastowie działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 1 400 zwiedzających, co daje 606 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Piastowie działały 3 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 44 519 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 6 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 50 772 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 15
  • dostępne dla czytelników: 7
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 3
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3
  Według danych z 2016 w Piastowie działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 469 członków. Zarejestrowano 408 ćwiczących (mężczyźni: 306, kobiety: 102, chłopcy do lat 18: 268, dziewczęta do lat 18: 77). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (17), instruktora sportowego (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Piastowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Piastowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Piastowa znajduje się 6 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Piastowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Inny budynek mieszkalny z 1927 r. (ul. Adama Mickiewicza 9)dnia 1984-11-15, wykaz dokumentów: 1251-A z 1984-11-15
  • Ogród z 1927 r.dnia 1984-11-15, wykaz dokumentów: 1251-A z 1984-11-15
  • Oficyna mieszkalna z 1900 - 1910 (ul. Cypriana Godebskiego 3)dnia 2008-05-12, wykaz dokumentów: A-801 z 2008-05-12
  • Oficyna mieszkalna z 1900 - 1910 (ul. Stanisława Wyspiańskiego 3)dnia 2008-05-12, wykaz dokumentów: A-801 z 2008-05-12
  • Oficyna mieszkalna z 1900 - 1910 (ul. Cypriana Godebskiego 3)dnia 2008-05-12, wykaz dokumentów: A-801 z 2008-05-12
  • Zespół - inny budynek mieszkalny z 1900 - 1910 (ul. Cypriana Godebskiego 3)dnia 2008-05-12, wykaz dokumentów: A-801 z 2008-05-12
 • Formy ochrony przyrody w Piastowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Piastowa znajdują się 3 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Piastowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Bartuś - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1985-01-31, Opis granicy: na działce zabudowanej
  • Piastowiak - Pomnik przyrodyOpis: Nazwa polska: Quercus robur L, Data ustanowienia: 2017-05-05, Opis granicy: Drzewo które jest pojedynczym okazałym egzemplarzem zlokalizowane jest na ogrodzonym terenie pomiędzy blokami mieszkalnymi przy ulicy Ks. Ignacego Skorupki 14 i Ks. Ignacego Skorupki 12. Obszar biologicznie czynny na którym rośnie drzewo jest obszarem wydzielonym z przestrzeni między blokowego parkingu niskim ogrodzeniem. W bezpośrednim sąsiedztwie drzewa znajduje się murowana wiata śmietnikowa oraz plac zabaw. Teren na którym rośnie drzewo jest wydzielony dodatkowym płotkiem i po otwarciu furtki dostępny jedynie mieszkańcom. Drzewo jest dobrze widoczne z ulicy Ks. Ignacego Skorupki. Działka ewidencyjna nr: 163 obręb 3 Właściciel / Zarządca: Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Piastovia w Piastowie adres: Ks. Ignacego Skorupki 14 05-820 Piastów
  • Zygmunt - Pomnik przyrodyOpis: Nazwa polska: Quercus petraea, Data ustanowienia: 2017-05-05, Opis granicy: Drzewo z gatunku dąb bezszypułkowy o obwodzie pnia 303 cm rośnie na działce ewidencyjnej nr 47/1 obręb ewidencyjny nr 5 (współrzędne geograficzne: N 52°10'48.7" E 20°50'39.7") w Mieście Piastowie stanowiącej własność Miasta Piastowa.

Piastów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 7 wypadków drogowych w Piastowie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 10 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 30,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Piastowie znajdowało się 10 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 62 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 27 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu pruszkowskiego.

  Powiat pruszkowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Piastowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 7 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 10 Ranni
  (rok 2022)
 • 2 Lekko ranni
 • 8 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Piastowie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 30,35 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  30,3
  woj. mazowieckie
  52,6
  Kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Piastów
  0,0
  Mazowieckie
  5,2
  Cała Polska
  5,0
 • 43,36 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  43,4
  Województwo
  61,7
  Kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Piastów
  0,0
  woj. mazowieckie
  10,0
  Kraj
  8,9
 • 142,86 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Piastów
  142,9
  Mazowieckie
  117,3
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 10 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 7 km  Będących pod zarządem gminy
 • 3 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Piastowie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 17 157,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  17 157,7 km
  woj. mazowieckie
  796,1 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 4,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  4,3 km
  Województwo
  5,1 km
  Polska
  5,3 km
 • 27 Liczba licencji na taksówki
 • 62 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Piastów przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 719droga wojewódzka nr 719(Warszawa - Opacz-kolonia - Reguły - Piastów - Pruszków - Nowa Wieś - Otrębusy - Brwinów - Podkowa Leśna - Milanówek - Grodzisk Mazowiecki - Kozerki - Jaktorów - Stare Budy - Międzyborów - Żyrardów - Waleriany - Puszcza Mariańska - Marianów - Kamion)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Piastów przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 447Linia kolejowa nr 447: Warszawa Zachodnia - Grodzisk Mazowiecki [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Warszawa Zachodnia - Warszawa Włochy - Warszawa Ursus - Warszawa Ursus Niedźwiadek -Piastów - Pruszków - Brwinów - Milanówek - Grodzisk Mazowiecki)