Tarnogród w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Tarnogród - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Tarnogród to miasto leżące w wschodniej Polsce. Należy do województwa lubelskiego, powiatu biłgorajskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Tarnogród.
 • 3 395 Liczba mieszkańców
 • 10,7 km² Powierzchnia
 • 317,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 208 m n.p.m Wysokość
 • 1567 Data założenia
 • 1567-1870, 1987 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 84 Numer kierunkowy
 • LBL Tablice rejestracyjne
 • Paweł Dec Burmistrz miasta
Tarnogród na mapie
Identyfikatory
 • 22.740650.3611 Współrzędne GPS
 • 0602124 TERYT (TERC)
 • 0988069 SIMC
Herb miasta Tarnogród
Tarnogród herb

Tarnogród - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
23-420Poczta Tarnogród

Tarnogród - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Tarnogrodzie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Biłgoraju
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kościuszki 103
23-400 Biłgoraj
Urząd Miejski w Tarnogrodzie
(84) 689-71-61
(84) 689-77-31
ul. Tadeusza Kościuszki 5
23-420 Tarnogród

Tarnogród - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Tarnogród jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 395, z czego 51,7% stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 1,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2017 roku 16 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,3% mieszkańców Tarnogrodu jest stanu wolnego, 57,5% żyje w małżeństwie, 2,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,1% to wdowy/wdowcy.

  Tarnogród ma zerowy przyrost naturalny wynoszący 0. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,00 na 1000 mieszkańców Tarnogrodu. W 2017 roku urodziło się 28 dzieci, w tym 53,6% dziewczynek i 46,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 378 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,90 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 53,9% zgonów w Tarnogrodzie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,0% zgonów w Tarnogrodzie były nowotwory, a 4,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Tarnogrodu przypada 10.01 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa lubelskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 23 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 48 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Tarnogrodu -25. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

  62,1% mieszkańców Tarnogrodu jest w wieku produkcyjnym, 17,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Tarnogrodu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 395 Liczba mieszkańców
 • 1 756 Kobiety
 • 1 639 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Tarnogrodzie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Tarnogrodzie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Tarnogrodzie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Tarnogrodu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 40,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  40,5 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 41,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Tarnogród, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Tarnogrodu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Tarnogród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Tarnogród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Tarnogród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,3% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  29,5%
  Lubelskie
  28,7%
  Cały kraj
  28,8%
 • 23,1% Kobiety
  (Panny)
 • 36,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,5% Żonaci/Zamężne
 • Tarnogród
  57,6%
  Województwo
  56,4%
  Cała Polska
  55,8%
 • 56,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,1% Wdowcy/Wdowy
 • Tarnogród
  10,0%
  woj. lubelskie
  10,4%
  Kraj
  9,6%
 • 16,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  2,3%
  Województwo
  3,9%
  Polska
  5,0%
 • 2,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • Tutaj
  0,6%
  Lubelskie
  0,6%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Tarnogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Tarnogrodzie w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  4,7
  Lubelskie
  5,0
  Cała Polska
  5,0
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Tarnogród
  1,1
  Województwo
  1,6
  Cały kraj
  1,7
 • 16 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Tarnogrodzie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Tarnogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 0 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -2 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 2 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,00 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  0,0
  woj. lubelskie
  -1,2
  Cała Polska
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Tarnogrodzie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Tarnogrodzie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Tarnogrodzie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Tarnogrodzie w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 28 Urodzenia żywe
 • 15 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 13 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 53,6%
  46,4%
 • 8,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tarnogród
  8,3
  woj. lubelskie
  9,8
  Polska
  10,5
 • 40,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  40,1
  woj. lubelskie
  42,0
  Kraj
  44,2
 • 6.24 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6.24
 • 40.43 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 40.43
 • 98.52 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 98.52
 • 81.65 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 81.65
 • 32.21 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32.21
 • 4.62 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4.62
 • 3 378 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 313 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 439 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 378 g
  woj. lubelskie
  3 372 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 5000g i więcej
 • 3
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 99 Waga 4000g - 4499g
 • 99
 • 284 Waga 3500g - 3999g
 • 284
 • 353 Waga 3000g - 3499g
 • 353
 • 148 Waga 2500g - 2999g
 • 148
 • 36 Waga 2000g - 2499g
 • 36
 • 16 Waga 1500g - 1999g
 • 16
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tarnogród
  1,32
  woj. lubelskie
  1,37
  Polska
  1,45
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,64
  woj. lubelskie
  0,67
  Kraj
  0,71
 • 0,90 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tarnogród
  0,90
  Lubelskie
  0,89
  Cała Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w Tarnogrodzie w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 34 Zgony
 • 11 Kobiety
  (Zgony)
 • 23 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 32,4%
  67,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,0 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,0
  Lubelskie
  10,4
  Cała Polska
  10,1
 • 112,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  112,2
  woj. lubelskie
  113,3
  Polska
  101,5
 • 2,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,1
  Lubelskie
  3,5
  Cały kraj
  4,0
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tarnogród
  2,9
  Województwo
  3,0
  Cała Polska
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie biłgorajskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tarnogród
  49,7%
  woj. lubelskie
  47,6%
  Kraj
  45,7%
 • 22,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  22,1%
  woj. lubelskie
  23,8%
  Cała Polska
  26,7%
 • 5,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,0%
  Województwo
  5,5%
  Kraj
  6,1%
 • 4,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. lubelskie
  4,0
  Cały kraj
  5,9
 • 76,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubelskie
  76,0
  Cały kraj
  74,3
 • 225,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  225,8
  Województwo
  253,5
  Polska
  274,3
 • 239,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  239,1
  Kraj
  261,6
 • 508,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 550,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 464,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  508,1
  woj. lubelskie
  506,7
  Kraj
  469,0
 • 82,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 42,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 119,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  82,1
  Województwo
  80,2
  Cały kraj
  87,7
 • 23,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tarnogród
  23,0
  Lubelskie
  25,0
  Polska
  31,8
 • 1,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  1,9
  woj. lubelskie
  6,2
  Kraj
  8,0
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tarnogród
  0,2%
  Województwo
  0,6%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 23 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 17 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 48 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 22 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 26 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -22 Saldo migracji
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -18 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -25 Saldo migracji wewnętrznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -20 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Tarnogrodzie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Tarnogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Tarnogród, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Tarnogród - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Tarnogrodzie oddano do użytku 12 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,53 nowych lokali. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Tarnogrodzie to 1 049 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 308 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Tarnogrodzie to 5,58 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Tarnogrodzie to 118,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,09% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 87,99% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 84,27% mieszkań posiada łazienkę, 76,84% korzysta z centralnego ogrzewania, a 57,20% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Tarnogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 049 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 308,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  308,00
  Lubelskie
  359,90
  Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 97,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  97,90 m2
  Lubelskie
  77,10 m2
  Polska
  73,80 m2
 • 30,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  30,10 m2
  Lubelskie
  27,70 m2
  Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,57 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,57
  Lubelskie
  3,85
  Polska
  3,82
 • 3,25 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,25
  Lubelskie
  2,78
  Kraj
  2,69
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tarnogród
  0,71
  Lubelskie
  0,72
  Cała Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Tarnogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 12 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 3,53 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  3,53
  Województwo
  3,46
  Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 10 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 67 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,58 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  5,58
  Województwo
  4,27
  Kraj
  3,91
 • 19,73 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  19,73
  woj. lubelskie
  14,79
  Cała Polska
  18,14
 • 1 418 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 118,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  118,2 m2
  woj. lubelskie
  96,9 m2
  Kraj
  92,7 m2
 • 0,42 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tarnogród
  0,42 m2
  woj. lubelskie
  0,34 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Tarnogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 96,09% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  96,09%
  Lubelskie
  91,60%
  Cała Polska
  96,79%
 • 87,99% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tarnogród
  87,99%
  Lubelskie
  84,92%
  Cały kraj
  93,66%
 • 84,27% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  84,27%
  Lubelskie
  82,38%
  Cała Polska
  91,31%
 • 76,84% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  76,84%
  woj. lubelskie
  75,41%
  Cała Polska
  82,12%
 • 57,20% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tarnogród
  57,20%
  Lubelskie
  42,93%
  Cała Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Tarnogród - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Tarnogrodzie na 1000 mieszkańców pracuje 172 osób . Jest to mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 55,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 44,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Tarnogrodzie wynosiło w 2017 roku 4,7% (6,2% wśród kobiet i 3,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Tarnogrodzie wynosiło 3 699,34 PLN, co odpowiada 81.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Tarnogrodu 248 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 119 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -129.

  64,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Tarnogrodu pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 14,9% w przemyśle i budownictwie, a 5,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Tarnogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 172 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  172,0
  Lubelskie
  183,0
  Cała Polska
  247,0
 • 4,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,2% Kobiety
 • 3,4% Mężczyźni
 • Tarnogród
  4,7%
  Województwo
  8,8%
  Cały kraj
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Tarnogrodzie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Tarnogrodzie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Tarnogrodzie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Tarnogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 699 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tarnogród
  3 699 PLN
  woj. lubelskie
  4 020 PLN
  Kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Tarnogrodzie w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Tarnogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 248 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 119 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -129 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,48 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Tarnogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 64,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 64,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 63,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 14,9% Przemysł i budownictwo
 • 6,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 23,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 5,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 6,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 5,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 14,3% Pozostałe
 • 20,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Tarnogrodzie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Tarnogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 585 Pracujący ogółem
 • 327 Kobiety
 • 258 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Tarnogrodzie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,1% W wieku produkcyjnym
 • 56,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Tarnogród, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  61,1
  Województwo
  63,7
  Polska
  63,4
 • 32,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tarnogród
  32,3
  woj. lubelskie
  34,7
  Polska
  34,0
 • 111,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tarnogród
  111,8
  woj. lubelskie
  119,9
  Cała Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 64,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 68,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 31,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Tarnogród - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Tarnogrodzie w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 322 podmioty gospodarki narodowej, z czego 252 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 28 nowych podmiotów, a 19 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (46) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (22) w roku 2013. W tym samym okresie najwięcej (41) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2014 roku, najmniej (11) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Tarnogrodzie najwięcej (17) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (308) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,2% (7) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,9% (77) podmiotów, a 73,9% (238) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Tarnogrodzie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (37.7%) oraz Budownictwo (19.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 322 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 77 Przemysł i budownictwo
 • 238 Pozostała działalność
 • 28 Podmioty nowo zarejestrowane w Tarnogrodzie w 2017 roku
 • 19 Podmioty wyrejestrowane w Tarnogrodzie w 2017 roku
 • 252 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 308 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 308
 • 13 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 13
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 322 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 322
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 Spółdzielnie ogółem
 • 8
 • 12 Spółki handlowe ogółem
 • 12
 • 8  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 8
 • 17 Spółki cywilne ogółem
 • 17
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 252 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 95 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 95
 • 50 Budownictwo
 • 50
 • 20 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 20
 • 15 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 15
 • 15 Pozostała działalność
 • 15
 • 15 Przetwórstwo przemysłowe
 • 15
 • 9 Transport i gospodarka magazynowa
 • 9
 • 8 Edukacja
 • 8
 • 6 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 6
 • 6 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 6
 • 5 Informacja i komunikacja
 • 5
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Tarnogród - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Tarnogrodzie stwierdzono szacunkowo 56 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,34 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Tarnogrodzie wynosi 92,60% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Tarnogrodu najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,14 (wykrywalność 91%) oraz o charakterze gospodarczym - 4,19 (wykrywalność 93%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 2,77 (65%), drogowe - 1,58 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,28 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Tarnogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Tarnogrodu.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Tarnogród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 56 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 56
 • 34 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 34
 • 14 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 14
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 9 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 9
 • 16,34 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  16,34
  woj. lubelskie
  14,59
  Cała Polska
  19,62
 • 10,14 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tarnogród
  10,14
  woj. lubelskie
  8,79
  Kraj
  12,07
 • 4,19 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,19
  woj. lubelskie
  3,11
  Cały kraj
  4,94
 • 1,58 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,58
  Województwo
  1,92
  Polska
  1,78
 • 0,28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,28
  Lubelskie
  0,49
  Kraj
  0,49
 • 2,77 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,77
  Lubelskie
  6,20
  Cała Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Tarnogród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  93%
  Województwo
  77%
  Cały kraj
  72%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  91%
  woj. lubelskie
  69%
  Cała Polska
  60%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  94%
  woj. lubelskie
  83%
  Polska
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tarnogród
  99%
  woj. lubelskie
  99%
  Polska
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tarnogród
  93%
  Lubelskie
  86%
  Kraj
  84%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tarnogród
  66%
  woj. lubelskie
  61%
  Polska
  52%

Tarnogród - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu Tarnogrodu wyniosła w 2016 roku 23,4 mln złotych, co daje 3,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 0.9% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Tarnogrodu - 38.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (34.4%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,2 mln złotych, czyli 5,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Tarnogrodu wyniosła w 2016 roku 25,3 mln złotych, co daje 3,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (37.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (29.7%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (23.5%). W budżecie Tarnogrodu wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 317 złotych na mieszkańca (8,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 16,9 złotych na mieszkańca (0,5%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 13,2%.
 • Wydatki budżetu w Tarnogrodzie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Tarnogrodu według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Tarnogród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Tarnogrodu według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  20,5 mln

  3,0 tys(100%)

  21,6 mln

  3,1 tys(100%)

  24,4 mln

  3,5 tys(100%)

  20,5 mln

  3,0 tys(100%)

  18,7 mln

  2,7 tys(100%)

  25,5 mln

  3,7 tys(100%)

  23,8 mln

  3,5 tys(100%)

  23,4 mln

  3,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,4 mln

  2,2 tys(36.3%)

  8,4 mln

  2,5 tys(39.1%)

  9,1 mln

  2,6 tys(37.2%)

  10,0 mln

  2,9 tys(48.7%)

  8,8 mln

  2,6 tys(47.2%)

  9,1 mln

  2,6 tys(35.7%)

  9,1 mln

  2,7 tys(38.3%)

  9,0 mln

  2,6 tys(38.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,1 mln

  930(15.2%)

  3,4 mln

  1,0 tys(15.9%)

  3,4 mln

  983(13.9%)

  3,4 mln

  976(16.5%)

  3,5 mln

  1,0 tys(18.6%)

  3,7 mln

  1,1 tys(14.7%)

  3,8 mln

  1,1 tys(15.8%)

  8,0 mln

  2,4 tys(34.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,6 mln

  472(7.7%)

  2,0 mln

  581(9%)

  2,2 mln

  629(8.9%)

  1,9 mln

  543(9.2%)

  1,9 mln

  560(10.4%)

  2,3 mln

  667(9%)

  2,1 mln

  614(8.9%)

  2,1 mln

  618(9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  621,5 tys

  185(3%)

  808,3 tys

  240(3.7%)

  286,2 tys

  82,7(1.2%)

  459,2 tys

  132(2.2%)

  550,7 tys

  159(2.9%)

  5,0 mln

  1,5 tys(19.7%)

  857,8 tys

  250(3.6%)

  1,0 mln

  295(4.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  628,1 tys

  187(3.1%)

  674,3 tys

  201(3.1%)

  659,2 tys

  190(2.7%)

  611,1 tys

  176(3%)

  724,4 tys

  209(3.9%)

  702,1 tys

  203(2.8%)

  686,4 tys

  200(2.9%)

  781,0 tys

  229(3.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,3 mln

  684(11.2%)

  1,1 mln

  334(5.2%)

  2,3 mln

  653(9.3%)

  1,5 mln

  432(7.3%)

  988,9 tys

  285(5.3%)

  1,1 mln

  318(4.3%)

  501,4 tys

  146(2.1%)

  554,5 tys

  163(2.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,3 mln

  381(6.2%)

  3,1 mln

  911(14.2%)

  2,1 mln

  594(8.4%)

  707,3 tys

  204(3.5%)

  874,0 tys

  252(4.7%)

  1,7 mln

  506(6.9%)

  4,0 mln

  1,2 tys(16.7%)

  551,3 tys

  162(2.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  228,6 tys

  68,2(1.1%)

  235,3 tys

  70,0(1.1%)

  291,5 tys

  84,2(1.2%)

  145,0 tys

  41,8(0.7%)

  357,8 tys

  103(1.9%)

  364,4 tys

  105(1.4%)

  580,9 tys

  169(2.4%)

  390,4 tys

  115(1.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,8 mln

  528(8.6%)

  550,8 tys

  164(2.5%)

  2,2 mln

  633(9%)

  173,0 tys

  49,9(0.8%)

  146,5 tys

  42,3(0.8%)

  403,2 tys

  117(1.6%)

  1,5 mln

  423(6.1%)

  171,9 tys

  50,5(0.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  577,8 tys

  172(2.8%)

  466,1 tys

  139(2.2%)

  160,2 tys

  46,3(0.7%)

  192,9 tys

  55,6(0.9%)

  160,1 tys

  46,2(0.9%)

  175,5 tys

  50,8(0.7%)

  165,5 tys

  48,1(0.7%)

  169,0 tys

  49,6(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  90,3 tys

  26,9(0.4%)

  193,6 tys

  57,6(0.9%)

  276,9 tys

  80,0(1.1%)

  369,0 tys

  106(1.8%)

  304,5 tys

  87,9(1.6%)

  221,1 tys

  63,9(0.9%)

  156,7 tys

  45,6(0.7%)

  135,9 tys

  39,9(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  370,6 tys

  111(1.8%)

  89,3 tys

  26,6(0.4%)

  123,0 tys

  35,5(0.5%)

  80,5 tys

  23,2(0.4%)

  102,7 tys

  29,6(0.5%)

  195,5 tys

  56,6(0.8%)

  146,3 tys

  42,6(0.6%)

  130,0 tys

  38,2(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  81,4 tys

  24,3(0.4%)

  112,3 tys

  33,4(0.5%)

  108,1 tys

  31,2(0.4%)

  96,3 tys

  27,8(0.5%)

  93,0 tys

  26,8(0.5%)

  109,7 tys

  31,7(0.4%)

  114,6 tys

  33,3(0.5%)

  116,7 tys

  34,3(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  13,1 tys

  3,9(0.1%)

  120,4 tys

  35,8(0.6%)

  842,0 tys

  243(3.4%)

  553,4 tys

  160(2.7%)

  29,3 tys

  8,4(0.2%)

  53,1 tys

  15,4(0.2%)

  48,2 tys

  14,0(0.2%)

  114,7 tys

  33,7(0.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  124,0 tys

  37,0(0.6%)

  138,8 tys

  41,3(0.6%)

  287,8 tys

  83,2(1.2%)

  44,5 tys

  12,8(0.2%)

  19,0 tys

  5,5(0.1%)

  49,2 tys

  14,2(0.2%)

  45,3 tys

  13,2(0.2%)

  68,3 tys

  20,0(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  19,6 tys

  5,8(0.1%)

  45,0 tys

  13,4(0.2%)

  17,5 tys

  5,1(0.1%)

  1,2 tys

  0,3(0%)

  3,4 tys

  1,0(0%)

  76,7 tys

  22,2(0.3%)

  91,7 tys

  26,7(0.4%)

  9,1 tys

  2,7(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  731

  0,2(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  45,0 tys

  13,4(0.2%)

  109,5 tys

  32,6(0.5%)

  160,7 tys

  46,4(0.7%)

  298,6 tys

  86,1(1.5%)

  113,5 tys

  32,8(0.6%)

  113,7 tys

  32,9(0.4%)

  4,6 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  500

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  421

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  176,6 tys

  52,7(0.9%)

  2,8 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,9 tys

  4,9(0.1%)

  5,1 tys

  1,5(0%)

  2,9 tys

  0,8(0%)

  3,2 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  27,2 tys

  8,1(0.1%)

  28,5 tys

  8,5(0.1%)

  31,1 tys

  9,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Tarnogrodzie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Tarnogrodu według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Tarnogród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Tarnogrodu według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  18,5 mln

  2,7 tys(100%)

  21,0 mln

  3,0 tys(100%)

  19,7 mln

  2,8 tys(100%)

  21,3 mln

  3,1 tys(100%)

  20,2 mln

  2,9 tys(100%)

  25,8 mln

  3,7 tys(100%)

  24,8 mln

  3,6 tys(100%)

  25,3 mln

  3,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,6 mln

  2,9 tys(51.9%)

  9,6 mln

  2,9 tys(45.8%)

  9,2 mln

  2,7 tys(46.7%)

  10,2 mln

  2,9 tys(47.7%)

  9,9 mln

  2,9 tys(49%)

  10,0 mln

  2,9 tys(39%)

  9,7 mln

  2,8 tys(38.9%)

  9,4 mln

  2,8 tys(37.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,8 mln

  828(15%)

  3,1 mln

  914(14.6%)

  3,0 mln

  878(15.4%)

  3,0 mln

  864(14%)

  3,0 mln

  878(15.1%)

  3,2 mln

  937(12.6%)

  3,2 mln

  931(12.9%)

  7,5 mln

  2,2 tys(29.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,1 mln

  1,2 tys(22.2%)

  3,9 mln

  1,2 tys(18.7%)

  4,3 mln

  1,2 tys(21.9%)

  4,4 mln

  1,3 tys(20.5%)

  4,8 mln

  1,4 tys(24%)

  5,3 mln

  1,5 tys(20.5%)

  5,6 mln

  1,6 tys(22.4%)

  5,9 mln

  1,7 tys(23.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  186,5 tys

  55,7(1%)

  393,6 tys

  117(1.9%)

  330,8 tys

  95,6(1.7%)

  862,4 tys

  249(4%)

  444,4 tys

  128(2.2%)

  642,2 tys

  186(2.5%)

  788,5 tys

  229(3.2%)

  1,1 mln

  335(4.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  359,5 tys

  107(1.9%)

  1,5 mln

  458(7.3%)

  358,1 tys

  103(1.8%)

  1,1 mln

  328(5.3%)

  608,3 tys

  176(3%)

  1,5 mln

  437(5.9%)

  1,1 mln

  314(4.4%)

  461,5 tys

  135(1.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  36,8 tys

  11,0(0.2%)

  218,4 tys

  64,9(1%)

  28,8 tys

  8,3(0.1%)

  31,0 tys

  9,0(0.1%)

  377,8 tys

  109(1.9%)

  3,7 mln

  1,1 tys(14.3%)

  1,1 mln

  316(4.4%)

  430,4 tys

  126(1.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  444,7 tys

  133(2.4%)

  535,8 tys

  159(2.6%)

  461,7 tys

  133(2.3%)

  364,0 tys

  105(1.7%)

  412,5 tys

  119(2%)

  503,1 tys

  146(2%)

  179,5 tys

  52,2(0.7%)

  216,0 tys

  63,4(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  174,9 tys

  52,2(0.9%)

  288,8 tys

  85,9(1.4%)

  163,4 tys

  47,2(0.8%)

  333,5 tys

  96,2(1.6%)

  129,9 tys

  37,5(0.6%)

  248,4 tys

  71,8(1%)

  259,8 tys

  75,6(1%)

  109,8 tys

  32,2(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  262,3 tys

  78,3(1.4%)

  74,9 tys

  22,3(0.4%)

  60,5 tys

  17,5(0.3%)

  56,4 tys

  16,3(0.3%)

  87,6 tys

  25,3(0.4%)

  92,2 tys

  26,7(0.4%)

  65,2 tys

  19,0(0.3%)

  47,4 tys

  13,9(0.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  60,0 tys

  17,9(0.3%)

  996,0 tys

  296(4.7%)

  420,9 tys

  122(2.1%)

  281,1 tys

  81,1(1.3%)

  47,5 tys

  13,7(0.2%)

  256,9 tys

  74,3(1%)

  2,6 mln

  746(10.3%)

  30,0 tys

  8,8(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  4,3 tys

  1,3(0%)

  2,1 tys

  0,6(0%)

  2,1 tys

  0,6(0%)

  4,9 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,4 tys

  4,8(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  19,6 tys

  5,8(0.1%)

  45,0 tys

  13,4(0.2%)

  17,5 tys

  5,1(0.1%)

  1,2 tys

  0,3(0%)

  3,4 tys

  1,0(0%)

  76,7 tys

  22,2(0.3%)

  91,7 tys

  26,7(0.4%)

  9,1 tys

  2,7(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,9(0%)

  342,9 tys

  99,1(1.7%)

  6,0 tys

  1,7(0%)

  182,8 tys

  52,8(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  1,5(0%)

  5,8 tys

  1,7(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  400,0 tys

  119(2.2%)

  136,5 tys

  40,6(0.7%)

  833,0 tys

  241(4.2%)

  400,9 tys

  116(1.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  98,7 tys

  28,6(0.4%)

  278,8 tys

  81,1(1.1%)

  4,0 tys

  1,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  40,3 tys

  12,0(0.2%)

  98,0 tys

  29,2(0.5%)

  124,3 tys

  35,9(0.6%)

  296,5 tys

  85,5(1.4%)

  107,9 tys

  31,2(0.5%)

  100,5 tys

  29,1(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  500

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  421

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  24,2 tys

  7,2(0.1%)

  14,7 tys

  4,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  10,0 tys

  3,0(0.1%)

  28,3 tys

  8,4(0.1%)

  2,2 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,4(0%)

  135

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Tarnogród - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 801 mieszkańców Tarnogrodu jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 398 kobiet oraz 403 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 9,6% średnie ogólnokształcące, a 16,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,7% mieszkańców Tarnogrodu, gimnazjalnym 5,9%, natomiast 25,8% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa lubelskiego mieszkańcy Tarnogrodu mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Tarnogrodzie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (26,7%) oraz wyższe (16,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,9%) oraz podstawowe ukończone (24,8%).

  16,0% mieszkańców Tarnogrodu w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,3% wśród dziewczynek i 14,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 768 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,79 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,0% ludności (26,1% wśród dziewczynek i 25,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 110,84.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 14,4% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (14,3% wśród dziewczyn i 14,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 182,30.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,2% mieszkańców (14,1% wśród dziewczyn i 18,4% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,5% mieszkańców Tarnogrodu w wieku potencjalnej nauki (28,1% kobiet i 26,8% mężczyzn).

 • 13,5% Wykształcenie wyższe
 • Tarnogród
  13,5%
  Województwo
  17,0%
  Polska
  17,9%
 • 16,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 29,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  29,1%
  woj. lubelskie
  33,2%
  Kraj
  33,3%
 • 30,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,6%
  Województwo
  3,1%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tarnogród
  9,6%
  woj. lubelskie
  11,7%
  Polska
  12,4%
 • 12,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tarnogród
  16,9%
  Województwo
  18,4%
  Kraj
  18,1%
 • 14,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  22,7%
  Województwo
  20,3%
  Cała Polska
  22,9%
 • 16,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,9%
  woj. lubelskie
  5,6%
  Kraj
  5,2%
 • 5,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 25,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  25,8%
  Lubelskie
  22,1%
  Polska
  19,3%
 • 26,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 24,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tarnogród
  3,0%
  woj. lubelskie
  2,0%
  Cały kraj
  1,4%
 • 4,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Tarnogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 768 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  768,0
  woj. lubelskie
  792,0
  Cały kraj
  811,0
 • 0,79 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Miasto
  0,79
  Województwo
  1,13
  Cała Polska
  1,01
 •  
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Tarnogrodzie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Tarnogrodzie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie w Tarnogrodzie
  Publiczne
  84 689-76-97
  ul. 1 Maja 7
  23-420 Tarnogród
  51159
 • Szkoły podstawowe w Tarnogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 110,84 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tarnogród
  110,84
  woj. lubelskie
  94,47
  Kraj
  96,62
 • 109,36 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  109,36
  Lubelskie
  91,77
  Kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Tarnogród) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Tarnogród) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  20,0
  Województwo
  16,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 20 Szkoły podstawowe ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 •  
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Tarnogrodzie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Tarnogrodzie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Marii Curie-Skłodoweskiej w Tarnogrodzie (Maria Curie-Skłodowska)
  Publiczna
  84 689-70-62
  84 689-70-62
  ul. 1 Maja 7
  23-420 Tarnogród
  1225323
 • Szkoły gimnazjalne w Tarnogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 182,30 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tarnogród
  182,30
  woj. lubelskie
  98,27
  Kraj
  100,01
 • 177,88 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  177,88
  Lubelskie
  92,40
  Kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Tarnogród) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Tarnogród) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Miasto
  21,0
  Lubelskie
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 •  
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Tarnogrodzie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Tarnogrodzie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Gimnazjum w Tarnogrodzie
  Publiczne
  84 689-71-59
  84 689-71-59
  ul. Kościelna 12
  23-420 Tarnogród
  919827
 • Edukacyjne grupy wieku w Tarnogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 16,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Tarnogród, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Tarnogród, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Tarnogród, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Tarnogród - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome)

 • Baza noclegowa w Tarnogrodzie

 • Według danych GUS z 2017 roku w Tarnogrodzie znajdowało się 0 hoteli, 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Tarnogrodzie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Tarnogrodzie
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Tarnogrodzie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 0). W Tarnogrodzie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 65 (uczestnicy: 27 560)
  • seanse filmowe: 4 (uczestnicy: 800)
  • wystawy: 13 (uczestnicy: 5 800)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 7 300)
  • koncerty: 10 (uczestnicy: 4 800)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 650)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 1 000)
  • konkursy: 6 (uczestnicy: 410)
  • pokazy teatralne: 12 (uczestnicy: 3 600)
  • interdyscyplinarne: 6 (uczestnicy: 2 150)
  • warsztaty: 5 (uczestnicy: 1 050)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 130)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 20)
  • taneczne: 3 (członkowie: 55)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 35)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 10)
  • koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 72)
  • teatralne: 3 (członkowie: 30)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 25)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 7)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2016 w Tarnogrodzie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 23 005 wolumenów oraz 63 materiały elektroniczne zainwentaryzowane. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 24 153 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Tarnogrodzie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 126 członków. Zarejestrowano 103 ćwiczących (mężczyźni: 53, kobiety: 50, chłopcy do lat 18: 53, dziewczęta do lat 18: 50). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez instruktora sportowego (6), inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Tarnogrodzie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Tarnogrodzie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Tarnogrodu znajduje się 10 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Tarnogrodzie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1. poł. XVII w.dnia 1956-07-16, wykaz dokumentów: Nr.Kl.V-0a/60/56 z 1956-07-16; A/74 z 1966-11-26
  • Kościół z 3. ćw. XVIII w. (ul. Partyzantów 18)dnia 1956-07-16, wykaz dokumentów: Nr.Kl.V-0a/62/56 z 1956-07-16; A/61 z 1966-11-26
  • Mur/ogrodzenie z 3. ćw. XVIII w.dnia 1956-07-16, wykaz dokumentów: Nr.Kl.V-0a/62/56 z 1956-07-16; A/61 z 1966-11-26
  • Dzwonnica z 3. ćw. XVIII w. (ul. Partyzantów 18)dnia 1956-07-16, wykaz dokumentów: Nr.Kl.V-0a/62/56 z 1956-07-16; A/61 z 1966-11-26
  • Cmentarz przykościelny z 3. ćw. XVIII w.dnia 1956-07-16, wykaz dokumentów: Nr.Kl.V-0a/62/56 z 1956-07-16; A/61 z 1966-11-26
  • Synagoga z 2. poł. XVII w. (ul. Tadeusza Kościuszki 3)dnia 1957-05-07, wykaz dokumentów: Nr.Kl.V-0a/193/56 z 1957-05-07; A/211 z 1967-02-13
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w.dnia 1957-05-07, wykaz dokumentów: Nr.Kl.V-0a/194/56 z 1957-05-07
  • Spichlerz z 1764 r. (ul. Przedmieście Bukowskie 40)dnia 1967-02-09, wykaz dokumentów: A/187 z 1967-02-09
  • Cmentarz przykościelny z 1870 - 1875dnia 1979-10-11, wykaz dokumentów: A/196 z 1979-10-11
  • Cerkiew z 1870 - 1875 (ul. Cerkiewna 1)dnia 1979-10-11, wykaz dokumentów: A/196 z 1979-10-11; brak numeru z 2016-06-01

Tarnogród - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017) • W 2017 roku w Tarnogrodzie znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 taksówek oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu biłgorajskiego.

  Powiat biłgorajski - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Tarnogrodzie w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 113,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  113,8 km
  Województwo
  271,8 km
  Polska
  388,2 km
 • 1,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  1,9 km
  woj. lubelskie
  3,2 km
  Kraj
  3,2 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Tarnogród przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 835droga wojewódzka nr 835(Lublin - Kolonia Wólka Abramowicka - Ćmiłów - Głuszczyzna - Czarniejów - Jabłonna - Piotrków - Gierniak - Giełczew - Wysokie - Nowy Dwór - Guzówka - Tarnawa Mała - Huta Torubińska - Zagrody - Goraj - Frampol - Korytków - Biłgoraj - Okrągłe - Korczów - Nowy Majdan - Markowicze - Księżpol - Płusy - Tarnogród - Majdan Sieniawski - Adamówka - Rudka - Wylewa - Sieniawa - Ubieszyn - Tryńcza - Wólka Małkowa - Gniewczyna Tryniecka - Gniewczyna Łańcucka - Gorliczyna - Przeworsk - Wojciechówka - Urzejowice - Mikulice - Niżatyce - Kańczuga - Siedleczka - Manasterz - Hadle Kańczuckie - Hadle Szklarskie - Widaczów - Jawornik Polski - Szklary - Dynów - Nozdrzec - Wara - Niewistka - Krzemienna - Dydnia - Jabłonka - Niebocko - Grabownica Starzeńska)
  • DW 863droga wojewódzka nr 863(Kopki - Krzeszów - Naklik - Szyszków - Zagródki - Dąbrówka - Bukowina II - Tarnogród - Różaniec - Wola Obszańska - Obsza - Zamch - Stary Lubliniec - Nowy Lubliniec - Cieszanów)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Tarnogrodzie istnieje 57 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. 1 Stycznia

  ul. 3 Maja

  ul. 30 Czerwca

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Biłgorajska

  ul. Brama Korchowska

  ul. Cerkiewna

  ul. Cicha

  ul. Dolna

  ul. Floriana Słąki

  ul. Handlowa

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Jasna

  ul. Jaśminowa

  ul. Józefa Krzysztofa Gizy

  ul. Klonowa

  ul. Kosynierów

  ul. Kościelna

  ul. Krzywa

  ul. Lawendowa

  ul. Lubaczowska

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Męczenników Majdanka

  ul. Nadrzeczna

  ul. Nadstawna

  ul. Nowa

  ul. Ogrody

  ul. Partyzantów

  ul. Podwale

  ul. Pogodna

  ul. Polna

  ul. Promyk

  ul. Przedmieście Bukowskie

  ul. Przedmieście Błonie

  ul. Przedmieście Płuskie Wschód

  ul. Przedmieście Płuskie Zachód

  ul. Przedmieście Różanieckie

  ul. Rynek

  ul. Spokojna

  ul. Spółdzielcza

  ul. Stanisława Tarnowskiego

  ul. Strażacka

  ul. Stroma

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Targowa

  ul. Wały Tarnogrodzkie

  ul. Wesoła

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wójtostwo

  ul. Władysława Reymonta

  ul. Zacisze

  ul. Zielona

  ul. lek. med. Czesława Kryszkiewicza

  ul. św. Jana Pawła II