Powiat jeleniogórski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat jeleniogórski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 60 744 Liczba mieszkańców
 • 627 km2 Powierzchnia
 • 97 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 48,1% Stopa urbanizacji
 • Anna Konieczyńska Starosta
 • ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra Adres starostwa powiatowego
 • DJE Tablice rejestracyjne
Powiat jeleniogórski na mapie
Identyfikatory
 • 0206 TERYT (TERC)
Herb powiatu jeleniogórskiego
powiat jeleniogórski herb
Flaga powiatu jeleniogórskiego
powiat jeleniogórski flaga

Powiat jeleniogórski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Powiat jeleniogórski ma 60 744 mieszkańców, z czego 51,8% stanowią kobiety, a 48,2% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 5,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu jeleniogórskiego w 2050 roku wynosi 56 164, z czego 28 875 to kobiety, a 27 289 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu jeleniogórskiego zawarli w 2022 roku 198 małżeństw, co odpowiada 3,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  31,9% mieszkańców powiatu jeleniogórskiego jest stanu wolnego, 49,3% żyje w małżeństwie, 9,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,1% to wdowy/wdowcy.

  Powiat jeleniogórski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -558. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -9,13 na 1000 mieszkańców powiatu jeleniogórskiego. W 2022 roku urodziło się 329 dzieci, w tym 49,8% dziewczynek i 50,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 233 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,37 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 46,7% zgonów w powiecie jeleniogórskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,5% zgonów w powiecie jeleniogórskim były nowotwory, a 5,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu jeleniogórskiego przypada 14.51 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 781 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 740 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu jeleniogórskiego 41. W tym samym roku 20 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 72 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -52.

  59,7% mieszkańców powiatu jeleniogórskiego jest w wieku produkcyjnym, 15,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu jeleniogórskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60 744 Liczba mieszkańców
 • 31 474 Kobiety
 • 29 270 Mężczyźni
 • 51,8%
  48,2%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie jeleniogórskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie jeleniogórskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie jeleniogórskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu jeleniogórskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 56 164 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 28 875 Kobiety
 • 27 289 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie jeleniogórskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie jeleniogórskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie jeleniogórskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu jeleniogórskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat jeleniogórski
  44,0 lat
  Dolnośląskie
  42,8 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 45,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat jeleniogórski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu jeleniogórskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat jeleniogórski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat jeleniogórski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat jeleniogórski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 31,9% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  31,9%
  woj. dolnośląskie
  31,1%
  Cały kraj
  29,1%
 • 27,2% Kobiety
  (Panny)
 • 37,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 49,3% Żonaci/Zamężne
 • pow. jeleniogórski
  49,3%
  Dolnośląskie
  50,8%
  Cała Polska
  54,0%
 • 48,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 50,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,1% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,1%
  woj. dolnośląskie
  8,3%
  Polska
  8,5%
 • 12,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 9,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. jeleniogórski
  9,9%
  woj. dolnośląskie
  9,5%
  Cała Polska
  7,6%
 • 10,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 9,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • Tutaj
  0,8%
  Województwo
  0,4%
  Kraj
  0,7%
 • 0,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie jeleniogórskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Powiat
  3,2
  woj. dolnośląskie
  4,3
  Cały kraj
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • pow. jeleniogórski
  1,7
  Dolnośląskie
  1,8
  Kraj
  1,6
 • 198 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie jeleniogórskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -558 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -278 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -280 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -9,13 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat jeleniogórski
  -9,1
  woj. dolnośląskie
  -4,6
  Cała Polska
  -3,8
 • -11,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -7,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie jeleniogórskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie jeleniogórskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie jeleniogórskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie jeleniogórskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 329 Urodzenia żywe
 • 164 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 165 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,8%
  50,2%
 • 5,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat jeleniogórski
  5,4
  Dolnośląskie
  7,9
  Kraj
  8,1
 • 24,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  24,1
  Dolnośląskie
  33,7
  Polska
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 35 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 35
 • 62 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 62
 • 60 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 60
 • 21 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 21
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 3 233 g Średnia waga noworodków
 • 3 195 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 270 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 233 g
  woj. dolnośląskie
  3 335 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 18 Waga 4000g - 4499g
 • 18
 • 85 Waga 3500g - 3999g
 • 85
 • 138 Waga 3000g - 3499g
 • 138
 • 61 Waga 2500g - 2999g
 • 61
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 0,98 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat jeleniogórski
  0,98
  woj. dolnośląskie
  1,20
  Polska
  1,26
 • 0,49 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,49
  woj. dolnośląskie
  0,58
  Cały kraj
  0,61
 • 0,37 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,37
  Województwo
  0,63
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie jeleniogórskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 887 Zgony
 • 442 Kobiety
  (Zgony)
 • 445 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,8%
  50,2%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 14,5 Zgony na 1000 ludności
 • pow. jeleniogórski
  14,5
  woj. dolnośląskie
  12,5
  Kraj
  11,9
 • 269,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  269,6
  Województwo
  158,8
  Cała Polska
  147,0
 • 3,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,0
  woj. dolnośląskie
  3,9
  Kraj
  3,8
 • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. jeleniogórski
  4,0
  Województwo
  3,3
  Polska
  3,1
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  0,8
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie jeleniogórskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  46,7%
  Dolnośląskie
  44,6%
  Kraj
  36,0%
 • 21,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat jeleniogórski
  21,5%
  Dolnośląskie
  23,6%
  Cały kraj
  23,6%
 • 5,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. jeleniogórski
  5,5%
  Dolnośląskie
  9,0%
  Polska
  6,7%
 • 67 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  13,9
  Cały kraj
  15,8
 • 85,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  85,1
  Cały kraj
  70,6
 • 312,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat jeleniogórski
  312,4
  Dolnośląskie
  294,0
  Kraj
  280,1
 • 272,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  272,2
  Polska
  253,9
 • 677,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 710,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 641,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  677,1
  woj. dolnośląskie
  556,8
  Kraj
  426,2
 • 105,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 49,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 148,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. jeleniogórski
  105,9
  Województwo
  96,5
  Cały kraj
  62,9
 • 34,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. jeleniogórski
  34,7
  Województwo
  33,7
  Cała Polska
  33,8
 • 12,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. jeleniogórski
  12,6
  woj. dolnośląskie
  8,3
  Cała Polska
  7,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,9%
  Dolnośląskie
  0,7%
  Kraj
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w powiecie jeleniogórskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 93 Osoby w zamachach samobójczych
 • 33 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 60 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 82 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 11 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 26 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 5 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 21 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 20 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 152 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat jeleniogórski
  152,0
  Województwo
  35,0
  Kraj
  38,0
 • 43 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  43,0
  woj. dolnośląskie
  14,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 2 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 2
 • 12 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 12
 • 16 zażycie innych leków
 • 16
 • 4 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 4
 • 18 samookaleczenie powierzchniowe
 • 18
 • 6 rzucenie się z wysokości
 • 6
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 32 powieszenie się
 • 32
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 25 powieszenie się
 • 25
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 24 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 24
 • 4 choroba fizyczna
 • 4
 • 7 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 7
 • 2 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 2
 • 11 zawód miłosny
 • 11
 • 2 problemy w szkole lub pracy
 • 2
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 2 śmierć bliskiej osoby
 • 2
 • 1 zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 6 inna nie wymieniona
 • 6
 • 34 nieustalona
 • 34
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 4 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 4
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 4 zawód miłosny
 • 4
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 10 nieustalona
 • 10
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 12 lat i mniej
 • 1
 • 17 13-18 lat
 • 17
 • 12 19-24 lat
 • 12
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 37 30-49 lat
 • 37
 • 20 50-60 lat
 • 20
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 10 30-49 lat
 • 10
 • 10 50-60 lat
 • 10
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy16
  • pod wpływem alkoholu31
  • pod wpływem środków odurzających3
  • pod wpływem leków9
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony34
 • 16 trzeźwy
 • 31 pod wpływem alkoholu
 • 3 pod wpływem środków odurzających
 • 9 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 34 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony24
 • 0 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 24 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 46 kawaler/panna
 • 46
 • 14 żonaty/zamężna
 • 14
 • 4 konkubinat
 • 4
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 4 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 4
 • 24 nieustalony
 • 24
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 12 kawaler/panna
 • 12
 • 7 żonaty/zamężna
 • 7
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 • 3 nieustalony
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne5
  • podstawowe i gimnazjalne14
  • zasadnicze zawodowe4
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony70
 • 5 podstawowe niepełne
 • 14 podstawowe i gimnazjalne
 • 4 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 70 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony23
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 23 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 7 praca
 • 7
 • 19 na utrzymaniu innej osoby
 • 19
 • 2 renta
 • 2
 • 4 emerytura
 • 4
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 59 nieustalony
 • 59
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 5 praca
 • 5
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 renta
 • 1
 • 3 emerytura
 • 3
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 15 nieustalony
 • 15
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 781 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 413 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 368 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 20 Zameldowania z zagranicy
 • 11 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 9 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 740 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 396 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 344 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 72 Wymeldowania za granicę
 • 33 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 39 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -11 Saldo migracji
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 41 Saldo migracji wewnętrznych
 • 17 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 24 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -52 Saldo migracji zagranicznych
 • -22 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -30 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie jeleniogórskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat jeleniogórski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat jeleniogórski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie jeleniogórskim oddano do użytku 311 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,10 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie jeleniogórskim to 27 230 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 446 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  69,1% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 30,9% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie jeleniogórskim to 4,71 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie jeleniogórskim to 124,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,33% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,26% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,79% mieszkań posiada łazienkę, 81,11% korzysta z centralnego ogrzewania, a 58,06% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w powiecie jeleniogórskim 687 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 10 928 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 9 119 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 366 transakcji (mediana cen - 14 014 zł/m2, średnia - 12 593 zł/m2), a na rynku wtórnym 321 transakcji rynkowych (mediana cen - 4 788 zł/m2, średnia - 6 070 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 10 928 zł
 • Powiat
  10 928 zł
  Dolnośląskie
  6 936 zł
  Cały kraj
  6 617 zł
 • 10 928 zł Ogółem
 • 10 928 zł
 • 13 690 zł do 40 m2
 • 13 690 zł
 • 9 827 zł od 40,1 do 60 m2
 • 9 827 zł
 • 4 901 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 901 zł
 • 4 424 zł od 80,1 m2
 • 4 424 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 9 119 zł
 • pow. jeleniogórski
  9 119 zł
  Dolnośląskie
  6 928 zł
  Kraj
  7 224 zł
 • 9 119 zł Ogółem
 • 9 119 zł
 • 12 884 zł do 40 m2
 • 12 884 zł
 • 9 350 zł od 40,1 do 60 m2
 • 9 350 zł
 • 6 768 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 768 zł
 • 4 237 zł od 80,1 m2
 • 4 237 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 687
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2334
  • od 40,1 do 60 m2212
  • od 60,1 do 80 m280
  • od 80,1 m261
 • 334 do 40 m2
 • 212 od 40,1 do 60 m2
 • 80 od 60,1 do 80 m2
 • 61 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie jeleniogórskim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 14 014 zł
 • Tutaj
  14 014 zł
  Województwo
  7 706 zł
  Kraj
  6 947 zł
 • 14 014 zł Ogółem
 • 14 014 zł
 • 14 430 zł do 40 m2
 • 14 430 zł
 • 13 356 zł od 40,1 do 60 m2
 • 13 356 zł
 • 11 677 zł od 60,1 do 80 m2
 • 11 677 zł
 • 5 184 zł od 80,1 m2
 • 5 184 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 12 593 zł
 • Powiat
  12 593 zł
  Województwo
  7 857 zł
  Kraj
  7 466 zł
 • 12 593 zł Ogółem
 • 12 593 zł
 • 14 223 zł do 40 m2
 • 14 223 zł
 • 12 386 zł od 40,1 do 60 m2
 • 12 386 zł
 • 11 310 zł od 60,1 do 80 m2
 • 11 310 zł
 • 6 618 zł od 80,1 m2
 • 6 618 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 366
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2232
  • od 40,1 do 60 m296
  • od 60,1 do 80 m223
  • od 80,1 m215
 • 232 do 40 m2
 • 96 od 40,1 do 60 m2
 • 23 od 60,1 do 80 m2
 • 15 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 788 zł
 • powiat jeleniogórski
  4 788 zł
  Województwo
  5 637 zł
  Polska
  6 140 zł
 • 4 788 zł Ogółem
 • 4 788 zł
 • 8 322 zł do 40 m2
 • 8 322 zł
 • 5 163 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 163 zł
 • 3 974 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 974 zł
 • 3 239 zł od 80,1 m2
 • 3 239 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 6 070 zł
 • powiat jeleniogórski
  6 070 zł
  Województwo
  6 129 zł
  Polska
  6 984 zł
 • 6 070 zł Ogółem
 • 6 070 zł
 • 9 569 zł do 40 m2
 • 9 569 zł
 • 7 084 zł od 40,1 do 60 m2
 • 7 084 zł
 • 4 922 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 922 zł
 • 3 404 zł od 80,1 m2
 • 3 404 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 321
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2102
  • od 40,1 do 60 m2116
  • od 60,1 do 80 m257
  • od 80,1 m246
 • 102 do 40 m2
 • 116 od 40,1 do 60 m2
 • 57 od 60,1 do 80 m2
 • 46 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 27 230 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 446,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  446,30
  woj. dolnośląskie
  448,20
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 82,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  82,50 m2
  Dolnośląskie
  70,80 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 36,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  36,80 m2
  woj. dolnośląskie
  31,70 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,99 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. jeleniogórski
  3,99
  woj. dolnośląskie
  3,67
  Cały kraj
  3,83
 • 2,24 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat jeleniogórski
  2,24
  Województwo
  2,23
  Cały kraj
  2,42
 • 0,56 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,56
  Województwo
  0,61
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 311 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 5,10 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. jeleniogórski
  5,10
  Dolnośląskie
  7,66
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 466 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,71 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,71
  woj. dolnośląskie
  3,62
  Cała Polska
  3,89
 • 24,03 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. jeleniogórski
  24,03
  Dolnośląskie
  27,76
  Cała Polska
  24,56
 • 38 711 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 124,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. jeleniogórski
  124,5 m2
  woj. dolnośląskie
  86,4 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,63 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. jeleniogórski
  0,63 m2
  woj. dolnośląskie
  0,66 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,33% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. jeleniogórski
  97,33%
  Dolnośląskie
  98,22%
  Polska
  97,75%
 • 94,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  94,26%
  Dolnośląskie
  95,37%
  Kraj
  95,18%
 • 91,79% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. jeleniogórski
  91,79%
  Dolnośląskie
  93,95%
  Cała Polska
  93,75%
 • 81,11% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  81,11%
  Dolnośląskie
  85,03%
  Kraj
  85,83%
 • 58,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  58,06%
  Dolnośląskie
  64,57%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Powiat jeleniogórski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie jeleniogórskim na 1000 mieszkańców pracuje 158osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 54,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie jeleniogórskim wynosiło w 2023 roku 8,5% (8,5% wśród kobiet i 8,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie jeleniogórskim wynosiło 5 627,61 PLN, co odpowiada 83.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu jeleniogórskiego 5 251 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 097 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 154.

  10,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu jeleniogórskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 43,2% w przemyśle i budownictwie, a 10,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 158 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  158,0
  woj. dolnośląskie
  279,0
  Cała Polska
  259,0
 • 10,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 11,1% Kobiety
 • 10,0% Mężczyźni
 • Powiat
  8,5%
  woj. dolnośląskie
  4,4%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie jeleniogórskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie jeleniogórskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie jeleniogórskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 051 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  5 628 PLN
  Województwo
  6 945 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie jeleniogórskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 5 251 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 097 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 154 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,59 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 10,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 13,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 43,2% Przemysł i budownictwo
 • 34,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 54,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 33,6% Pozostałe
 • 45,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 19,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie jeleniogórskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 9 720 Pracujący ogółem
 • 5 301 Kobiety
 • 4 419 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie jeleniogórskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,7% W wieku produkcyjnym
 • 53,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat jeleniogórski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  67,5
  Dolnośląskie
  70,3
  Cała Polska
  69,0
 • 41,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  41,3
  Województwo
  40,7
  Polska
  38,2
 • 157,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat jeleniogórski
  157,8
  Województwo
  137,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat jeleniogórski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W powiecie jeleniogórskim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 12 326 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 7 167 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 584 nowe podmioty, a 423 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (3 475) podmiotów zarejestrowano w roku 2013, a najmniej (571) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (1 121) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (358) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie jeleniogórskim najwięcej (3 055) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (12 103) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,8% (102) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 18,3% (2 256) podmiotów, a 80,9% (9 968) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie jeleniogórskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (20.4%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12 326 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 102 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 256 Przemysł i budownictwo
 • 9 968 Pozostała działalność
 • 584 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie jeleniogórskim w 2023 roku
 • 423 Podmioty wyrejestrowane w powiecie jeleniogórskim w 2023 roku
 • 7 167 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 12 103 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 12 103
 • 187 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 187
 • 31 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 31
 • 5 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 5
 • 12 321 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 12 321
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 10 Spółdzielnie ogółem
 • 10
 • 582 Spółki handlowe ogółem
 • 582
 • 90  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 90
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 486  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 486
 • 84    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 84
 • 3 055 Spółki cywilne ogółem
 • 3 055
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 167 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 463 Budownictwo
 • 1 463
 • 1 149 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 149
 • 1 086 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 1 086
 • 558 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 558
 • 499 Przetwórstwo przemysłowe
 • 499
 • 480 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 480
 • 421 Transport i gospodarka magazynowa
 • 421
 • 371 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 371
 • 311 Pozostała działalność
 • 311
 • 187 Edukacja
 • 187
 • 185 Informacja i komunikacja
 • 185
 • 124 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 124
 • 121 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 121
 • 114 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 114
 • 73 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 73
 • 13 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 13
 • 8 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 8
 • 4 Górnictwo i wydobywanie
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat jeleniogórski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie jeleniogórskim stwierdzono 1 825 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 29,85 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie jeleniogórskim wynosi 68,20% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu jeleniogórskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 21,20 (wykrywalność 59%) oraz przeciwko mieniu - 14,00 (wykrywalność 40%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 3,39 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,65 (57%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,34 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat jeleniogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 825 Przestępstwa ogółem
 • 1 825
 • 1 296 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 296
 • 101 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 101
 • 207 Przestępstwa drogowe
 • 207
 • 21 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 21
 • 856 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 856
 • 29,85 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  29,85
  Dolnośląskie
  29,03
  Cały kraj
  22,81
 • 21,20 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  21,20
  Województwo
  19,57
  Polska
  12,98
 • 1,65 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,65
  Dolnośląskie
  5,59
  Kraj
  6,99
 • 3,39 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat jeleniogórski
  3,39
  Województwo
  2,23
  Cały kraj
  1,82
 • 0,34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. jeleniogórski
  0,34
  Dolnośląskie
  0,40
  Cały kraj
  0,35
 • 14,00 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat jeleniogórski
  14,00
  Województwo
  16,86
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat jeleniogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  68%
  Dolnośląskie
  63%
  Kraj
  71%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. jeleniogórski
  59%
  Dolnośląskie
  57%
  Kraj
  63%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. jeleniogórski
  57%
  Dolnośląskie
  62%
  Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat jeleniogórski
  98%
  Województwo
  97%
  Polska
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  91%
  Województwo
  82%
  Kraj
  88%
 • 40% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. jeleniogórski
  40%
  Dolnośląskie
  43%
  Cała Polska
  51%

Powiat jeleniogórski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu jeleniogórskiego wyniosła w 2022 roku 97,3 mln złotych, co daje 1,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 18.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu jeleniogórskiego - 23% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (14.8%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (13.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,4 mln złotych, czyli 4,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu jeleniogórskiego wyniosła w 2022 roku 101,7 mln złotych, co daje 1,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 10.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (23.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22.7%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (20.4%). W budżecie powiatu jeleniogórskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 345 złotych na mieszkańca (20,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,0 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie jeleniogórskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu jeleniogórskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat jeleniogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu jeleniogórskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  66,1 mln

  1,0 tys(100%)

  63,2 mln

  980(100%)

  61,7 mln

  960(100%)

  75,3 mln

  1,2 tys(100%)

  79,2 mln

  1,2 tys(100%)

  74,0 mln

  1,2 tys(100%)

  82,6 mln

  1,3 tys(100%)

  97,3 mln

  1,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  16,6 mln

  258(25.2%)

  17,7 mln

  275(28.1%)

  14,4 mln

  224(23.3%)

  17,2 mln

  270(22.9%)

  19,4 mln

  305(24.5%)

  19,7 mln

  311(26.6%)

  21,0 mln

  333(25.4%)

  22,3 mln

  366(23%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,0 mln

  185(18.1%)

  11,2 mln

  174(17.8%)

  8,9 mln

  139(14.4%)

  8,7 mln

  136(11.5%)

  10,0 mln

  158(12.7%)

  11,0 mln

  174(14.9%)

  12,4 mln

  197(15%)

  14,4 mln

  237(14.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  8,4 mln

  131(12.8%)

  7,8 mln

  121(12.3%)

  7,7 mln

  120(12.5%)

  12,2 mln

  190(16.1%)

  10,3 mln

  162(13%)

  11,2 mln

  177(15.2%)

  11,9 mln

  190(14.4%)

  13,5 mln

  221(13.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  9,0 mln

  140(13.7%)

  6,1 mln

  94,8(9.7%)

  4,5 mln

  69,5(7.2%)

  8,6 mln

  134(11.4%)

  11,9 mln

  187(15%)

  3,7 mln

  58,3(5%)

  7,4 mln

  118(9%)

  11,6 mln

  191(12%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  8,4 mln

  131(12.8%)

  9,1 mln

  142(14.4%)

  9,7 mln

  152(15.8%)

  11,1 mln

  173(14.7%)

  11,3 mln

  178(14.3%)

  11,0 mln

  173(14.8%)

  10,8 mln

  172(13.1%)

  9,0 mln

  147(9.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  99,7 tys

  1,5(0.2%)

  88,3 tys

  1,4(0.1%)

  106,3 tys

  1,7(0.2%)

  741,8 tys

  11,6(1%)

  159,9 tys

  2,5(0.2%)

  352,6 tys

  5,6(0.5%)

  372,5 tys

  5,9(0.5%)

  6,4 mln

  105(6.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,1 mln

  63,4(6.2%)

  4,1 mln

  63,3(6.4%)

  4,0 mln

  62,6(6.5%)

  4,1 mln

  64,2(5.4%)

  4,1 mln

  65,0(5.2%)

  4,9 mln

  77,2(6.6%)

  4,8 mln

  75,8(5.8%)

  5,1 mln

  83,8(5.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,9 mln

  60,3(5.9%)

  3,3 mln

  50,8(5.2%)

  3,3 mln

  51,3(5.3%)

  1,9 mln

  30,3(2.6%)

  1,8 mln

  28,4(2.3%)

  2,2 mln

  34,8(3%)

  3,3 mln

  52,3(4%)

  3,2 mln

  52,3(3.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,5 mln

  23,0(2.3%)

  1,5 mln

  23,9(2.4%)

  1,8 mln

  27,7(2.9%)

  1,8 mln

  28,2(2.4%)

  2,0 mln

  31,2(2.5%)

  2,3 mln

  36,6(3.1%)

  2,3 mln

  36,0(2.7%)

  2,4 mln

  39,4(2.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  490,8 tys

  7,6(0.7%)

  447,1 tys

  6,9(0.7%)

  450,9 tys

  7,0(0.7%)

  428,7 tys

  6,7(0.6%)

  419,4 tys

  6,6(0.5%)

  280,3 tys

  4,4(0.4%)

  202,9 tys

  3,2(0.2%)

  656,8 tys

  10,8(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  399,0 tys

  6,2(0.6%)

  313,4 tys

  4,9(0.5%)

  310,9 tys

  4,8(0.5%)

  1,1 mln

  17,2(1.5%)

  288,7 tys

  4,5(0.4%)

  270,7 tys

  4,3(0.4%)

  194,8 tys

  3,1(0.2%)

  295,3 tys

  4,8(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  182,5 tys

  2,8(0.3%)

  205,7 tys

  3,2(0.3%)

  206,3 tys

  3,2(0.3%)

  195,9 tys

  3,1(0.3%)

  196,7 tys

  3,1(0.2%)

  214,0 tys

  3,4(0.3%)

  209,2 tys

  3,3(0.3%)

  207,5 tys

  3,4(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  183,8 tys

  2,9(0.3%)

  188,8 tys

  2,9(0.3%)

  187,4 tys

  2,9(0.2%)

  191,8 tys

  3,0(0.2%)

  194,6 tys

  3,1(0.3%)

  197,2 tys

  3,1(0.2%)

  197,6 tys

  3,2(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  103,8 tys

  1,6(0.2%)

  100,5 tys

  1,6(0.2%)

  108,5 tys

  1,7(0.2%)

  98,3 tys

  1,5(0.1%)

  124,1 tys

  2,0(0.2%)

  70,2 tys

  1,1(0.1%)

  107,4 tys

  1,7(0.1%)

  119,4 tys

  2,0(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  85,6 tys

  1,3(0.1%)

  74,4 tys

  1,2(0.1%)

  74,1 tys

  1,2(0.1%)

  74,2 tys

  1,2(0.1%)

  94,1 tys

  1,5(0.1%)

  61,4 tys

  1,0(0.1%)

  71,4 tys

  1,1(0.1%)

  91,2 tys

  1,5(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  37,3 tys

  0,6(0.1%)

  424,4 tys

  6,6(0.7%)

  45,3 tys

  0,7(0.1%)

  38,0 tys

  0,6(0.1%)

  58,0 tys

  0,9(0.1%)

  41,7 tys

  0,7(0.1%)

  88,7 tys

  1,4(0.1%)

  61,8 tys

  1,0(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  59,2 tys

  0,9(0.1%)

  111,3 tys

  1,7(0.2%)

  22,0 tys

  0,3(0%)

  21,7 tys

  0,3(0%)

  21,8 tys

  0,3(0%)

  41,8 tys

  0,7(0.1%)

  27,1 tys

  0,4(0%)

  58,6 tys

  1,0(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  27,7 tys

  0,4(0%)

  33,4 tys

  0,5(0.1%)

  34,6 tys

  0,5(0.1%)

  61,3 tys

  1,0(0.1%)

  39,2 tys

  0,6(0%)

  28,1 tys

  0,4(0%)

  34,7 tys

  0,6(0%)

  41,5 tys

  0,7(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  897

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  595,0 tys

  9,2(0.9%)

  340,0 tys

  5,3(0.5%)

  1,3 mln

  20,4(2.1%)

  1,6 mln

  25,3(2.1%)

  1,2 mln

  19,5(1.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,3 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie jeleniogórskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu jeleniogórskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat jeleniogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu jeleniogórskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  68,2 mln

  1,1 tys(100%)

  65,9 mln

  1,0 tys(100%)

  63,7 mln

  992(100%)

  74,7 mln

  1,2 tys(100%)

  82,1 mln

  1,3 tys(100%)

  83,2 mln

  1,3 tys(100%)

  92,9 mln

  1,5 tys(100%)

  101,7 mln

  1,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  19,1 mln

  296(28.1%)

  18,1 mln

  281(27.5%)

  19,0 mln

  296(29.8%)

  19,5 mln

  305(26.1%)

  20,8 mln

  327(25.3%)

  26,8 mln

  424(32.2%)

  25,7 mln

  409(27.7%)

  24,2 mln

  397(23.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  12,2 mln

  188(17.8%)

  13,0 mln

  201(19.7%)

  14,2 mln

  221(22.3%)

  16,2 mln

  253(21.7%)

  17,8 mln

  279(21.7%)

  17,4 mln

  275(20.9%)

  19,9 mln

  317(21.4%)

  23,1 mln

  378(22.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  12,9 mln

  200(18.9%)

  14,2 mln

  220(21.5%)

  13,4 mln

  210(21.1%)

  15,7 mln

  245(21%)

  17,4 mln

  274(21.2%)

  18,8 mln

  297(22.6%)

  19,6 mln

  311(21.1%)

  20,8 mln

  340(20.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,5 mln

  101(9.6%)

  3,5 mln

  54,5(5.3%)

  1,8 mln

  28,2(2.8%)

  5,5 mln

  86,8(7.4%)

  8,8 mln

  138(10.7%)

  817,5 tys

  12,9(1%)

  7,1 mln

  114(7.7%)

  8,2 mln

  135(8.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  83,0 tys

  1,3(0.1%)

  32,2 tys

  0,5(0%)

  66,2 tys

  1,0(0.1%)

  69,6 tys

  1,1(0.1%)

  441,0 tys

  6,9(0.5%)

  198,0 tys

  3,1(0.2%)

  345,5 tys

  5,5(0.4%)

  6,0 mln

  98,4(5.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,6 mln

  71,0(6.7%)

  4,4 mln

  67,6(6.6%)

  2,5 mln

  39,3(4%)

  2,9 mln

  45,1(3.9%)

  3,6 mln

  56,6(4.4%)

  3,5 mln

  54,6(4.2%)

  3,7 mln

  59,0(4%)

  5,0 mln

  81,9(4.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,4 mln

  52,1(4.9%)

  2,7 mln

  42,0(4.1%)

  2,2 mln

  34,4(3.5%)

  1,9 mln

  30,3(2.6%)

  1,8 mln

  28,4(2.2%)

  2,2 mln

  34,8(2.6%)

  3,3 mln

  52,3(3.5%)

  3,2 mln

  52,3(3.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,6 mln

  40,7(3.9%)

  2,7 mln

  41,4(4%)

  2,5 mln

  39,6(4%)

  2,6 mln

  40,0(3.4%)

  2,5 mln

  39,1(3%)

  3,1 mln

  48,3(3.7%)

  2,9 mln

  46,2(3.1%)

  3,0 mln

  49,0(2.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,2 mln

  19,0(1.8%)

  1,4 mln

  21,3(2.1%)

  1,6 mln

  24,2(2.4%)

  1,5 mln

  23,9(2%)

  1,7 mln

  27,3(2.1%)

  1,9 mln

  30,7(2.3%)

  2,2 mln

  34,4(2.3%)

  2,0 mln

  32,4(1.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,3 mln

  35,0(3.3%)

  2,2 mln

  34,3(3.4%)

  1,5 mln

  23,9(2.4%)

  1,8 mln

  27,8(2.4%)

  1,5 mln

  23,1(1.8%)

  2,9 mln

  46,4(3.5%)

  2,6 mln

  41,9(2.8%)

  1,8 mln

  29,0(1.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,3 mln

  35,0(3.3%)

  2,2 mln

  33,4(3.3%)

  2,4 mln

  37,5(3.8%)

  2,3 mln

  35,9(3.1%)

  2,6 mln

  40,8(3.2%)

  1,7 mln

  26,5(2%)

  1,6 mln

  26,2(1.8%)

  876,9 tys

  14,4(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  368,0 tys

  5,7(0.5%)

  496,7 tys

  7,7(0.8%)

  233,3 tys

  3,6(0.4%)

  2,2 mln

  34,3(2.9%)

  283,4 tys

  4,5(0.3%)

  251,9 tys

  4,0(0.3%)

  152,8 tys

  2,4(0.2%)

  435,7 tys

  7,1(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  183,8 tys

  2,9(0.3%)

  187,8 tys

  2,9(0.3%)

  187,4 tys

  2,9(0.3%)

  191,8 tys

  3,0(0.2%)

  194,6 tys

  3,1(0.2%)

  197,2 tys

  3,1(0.2%)

  197,6 tys

  3,2(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  453,9 tys

  7,0(0.7%)

  365,0 tys

  5,7(0.6%)

  295,5 tys

  4,6(0.5%)

  367,9 tys

  5,8(0.5%)

  251,5 tys

  4,0(0.3%)

  386,0 tys

  6,1(0.5%)

  460,6 tys

  7,3(0.5%)

  135,2 tys

  2,2(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  122,6 tys

  1,9(0.2%)

  131,2 tys

  2,0(0.2%)

  120,7 tys

  1,9(0.2%)

  129,3 tys

  2,0(0.2%)

  125,1 tys

  2,0(0.2%)

  134,6 tys

  2,1(0.2%)

  133,9 tys

  2,1(0.1%)

  114,1 tys

  1,9(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  37,3 tys

  0,6(0.1%)

  421,5 tys

  6,5(0.6%)

  45,3 tys

  0,7(0.1%)

  38,0 tys

  0,6(0.1%)

  58,0 tys

  0,9(0.1%)

  41,7 tys

  0,7(0.1%)

  88,7 tys

  1,4(0.1%)

  61,8 tys

  1,0(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,6

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  26,5 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  897

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  48,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,3 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  38,7 tys

  0,6(0.1%)

  22,9 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat jeleniogórski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 12 795 mieszkańców powiatu jeleniogórskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 236 kobiet oraz 6 559 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,8% wykształcenie policealne, 11,9% średnie ogólnokształcące, a 21,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,1% mieszkańców powiatu jeleniogórskiego, gimnazjalnym 3,4%, natomiast 12,2% podstawowym ukończonym. 3,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu jeleniogórskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie jeleniogórskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,9%) oraz średnie zawodowe (19,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,2%) oraz średnie zawodowe (22,7%).

  W roku 2022 w powiecie jeleniogórskim mieściło się 14 przedszkoli, w których do 57 oddziałów uczęszczało 1 233 dzieci (611 dziewczynek oraz 622 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie jeleniogórskim mieściło się 12 przedszkoli, w których do 45 oddziałów uczęszczało 995 dzieci (504 dziewczynki oraz 491 chłopców). Dostępnych było 1 007 miejsc.

  15,5% mieszkańców powiatu jeleniogórskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,7% wśród dziewczynek i 15,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 775 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,13 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 26 szkół podstawowych, w których w 244 oddziałach uczyło się 3 946 uczniów (1 918 kobiet oraz 2 028 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie jeleniogórskim placówkę miały 23 szkoły podstawowe, w których w 191 oddziałach uczyło się 3 220 uczniów (1 557 kobiet oraz 1 663 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,4% ludności (26,3% wśród dziewczynek i 26,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 80,98.

  W powiecie jeleniogórskim znajduje się 5 licea ogólnokształcące, w których w 27 oddziałach uczyło się 342 uczniów (172 kobiety oraz 170 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 70 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie jeleniogórskim placówkę miały 4 licea ogólnokształcące, w których w 17 oddziałach uczyło się 373 uczniów (214 kobiet oraz 159 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 126 absolwentów.

  W powiecie jeleniogórskim znajdują się 2 Technika, w których w 19 oddziałach uczyło się 272 uczniów (70 kobiet oraz 202 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 31 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie jeleniogórskim placówkę miały 2 Technika, w których w 11 oddziałach uczyło się 186 uczniów (64 kobiety oraz 122 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 14 absolwentów.

  W powiecie jeleniogórskim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 15 oddziałach uczyło się 173 uczniów (76 kobiet oraz 97 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,3% mieszkańców (14,6% wśród dziewczyn i 14,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 12,7 uczniów. 11,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 14,3 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,3% mieszkańców powiatu jeleniogórskiego w wieku potencjalnej nauki (28,0% kobiet i 28,5% mężczyzn).

 • 20,1% Wykształcenie wyższe
 • powiat jeleniogórski
  20,1%
  woj. dolnośląskie
  26,3%
  Cały kraj
  25,2%
 • 23,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat jeleniogórski
  36,7%
  Dolnośląskie
  36,0%
  Polska
  35,2%
 • 38,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,8% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,8%
  woj. dolnośląskie
  3,7%
  Kraj
  3,3%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 2,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,9%
  woj. dolnośląskie
  12,1%
  Polska
  11,9%
 • 14,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  21,0%
  Dolnośląskie
  20,3%
  Cały kraj
  20,0%
 • 19,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. jeleniogórski
  24,1%
  Dolnośląskie
  20,6%
  Cała Polska
  21,2%
 • 18,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  3,4%
  woj. dolnośląskie
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  12,2%
  Dolnośląskie
  11,2%
  Cały kraj
  12,3%
 • 12,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat jeleniogórski
  3,6%
  woj. dolnośląskie
  3,1%
  Kraj
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 775 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  775,0
  Województwo
  946,0
  Polska
  927,0
 • 1,13 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • powiat jeleniogórski
  1,13
  Dolnośląskie
  0,85
  Polska
  0,89
 •  
 • 14Przedszkola
 • 12 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 57 Oddziały
 • 23 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 312 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat jeleniogórski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 233 Dzieci
 • 611 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 622 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,6%
  50,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 21 2 lata i mniej
 • 21
 • 257 3 lata
 • 257
 • 306 4 lata
 • 306
 • 336 5 lata
 • 336
 • 308 6 lat
 • 308
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 12 2 lata i mniej
 • 12
 • 117 3 lata
 • 117
 • 161 4 lata
 • 161
 • 171 5 lata
 • 171
 • 146 6 lat
 • 146
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 140 3 lata
 • 140
 • 145 4 lata
 • 145
 • 165 5 lata
 • 165
 • 162 6 lat
 • 162
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 428 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 83,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 83,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 34,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 34,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat jeleniogórski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 232 Oddziały
 • 3 925 Uczniowie
 • 1 904 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 021 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,5%
  51,5%
 • 538 Uczniowie w 1 klasie
 • 252 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 286 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 644 Absolwenci
 • 325 Kobiety
  (absolwenci)
 • 319 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 12 Oddziały
 • 21 Uczniowie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,7%
  33,3%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Absolwenci
 • 2 Kobiety
  (absolwenci)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. jeleniogórski
  16,2
  Dolnośląskie
  18,1
  Kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,2 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,2
 • 16,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,2
 • 16,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,9
 • 1,8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 1,8
 •  
 • 350,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 279,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 70,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 9,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 80,98 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  80,98
  Województwo
  98,48
  Cały kraj
  95,96
 • 80,03 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. jeleniogórski
  80,03
  Dolnośląskie
  96,90
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat jeleniogórski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat jeleniogórski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat jeleniogórski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 27 Oddziały
 • 342 Uczniowie
 • 172 Kobiety
  (uczniowie)
 • 170 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,3%
  49,7%
 • 158 Uczniowie w 1 klasie
 • 75 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 83 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 70 Absolwenci
 • 33 Kobiety
  (absolwenci)
 • 37 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 12,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat jeleniogórski
  12,7
  woj. dolnośląskie
  26,4
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 43,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 23,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat jeleniogórski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 19 Oddziały
 • 272 Uczniowie
 • 70 Kobiety
  (uczniowie)
 • 202 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 25,7%
  74,3%
 • 95 Uczniowie w 1 klasie
 • 24 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 71 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 31 Absolwenci
 • 18 Kobiety
  (absolwenci)
 • 13 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • pow. jeleniogórski
  14,3
  Województwo
  24,4
  Cały kraj
  24,9
 •  
 • 31,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 14,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat jeleniogórski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39 Uczniowie w 1 klasie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 9 Oddziały
 • 65 Uczniowie
 • 35 Kobiety
  (uczniowie)
 • 30 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 53,8%
  46,2%
 • 24 Uczniowie w 1 klasie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 15 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 11,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  11,5
  Województwo
  20,9
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 11,5 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 11,5
 • 18,0 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 18,0
 • 7,2 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 7,2
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat jeleniogórski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat jeleniogórski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat jeleniogórski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat jeleniogórski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie jeleniogórskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie jeleniogórskim znajdowało się 51 hoteli (4 ★★★★★, 8 ★★★★, 28 ★★★, 10 ★★, 1 ), 0 moteli oraz 25 pensjonatów (13 ★★★, 6 ★★, 2 , 4 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 8 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 30
  • schroniska: 8
  • schroniska młodzieżowe: 2
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 3
  • ośrodki wczasowe: 38
  • ośrodki kolonijne: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 13
  • hostele: 1
  • domy pracy twórczej: 1
  • zespoły domków turystycznych: 1
  • kempingi: 1
  • pokoje gościnne: 75 (całoroczne: 72)
  • kwatery agroturystyczne: 7 (całoroczne: 6)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 13 (całoroczne: 12)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 29
  • drzwi automatycznie otwierane: 25
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 29
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 47


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 49 (liczba sal: 90, liczba miejsc: 5 666)
  • z nagłośnieniem: 44
  • z projektorem multimedialnym: 41
  • z zestawem do wideokonferencji: 18
  • z obsługą techniczną: 26
  • z ekranem: 42
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 44
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 21
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 183


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie jeleniogórskim: 15 (publiczne: 15, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie jeleniogórskim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 820 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 390 (uczestnicy: 24 120)
  • seanse filmowe: 113 (uczestnicy: 1 060)
  • wystawy: 21 (uczestnicy: 3 390)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 920)
  • koncerty: 30 (uczestnicy: 5 975)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 45 (uczestnicy: 1 071)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 15 (uczestnicy: 5 120)
  • konkursy: 10 (uczestnicy: 258)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 500)
  • konferencje: 3 (uczestnicy: 120)
  • interdyscyplinarne: 6 (uczestnicy: 1 500)
  • warsztaty: 107 (uczestnicy: 2 010)
  • inne: 32 (uczestnicy: 2 196)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 42 (członkowie: 777)
  • plastyczne/techniczne: 9 (członkowie: 173)
  • taneczne: 6 (członkowie: 211)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 47)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 20)
  • fotograficzne i filmowe: 3 (członkowie: 23)
  • teatralne: 1 (członkowie: 8)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 4 (członkowie: 92)
  • literackie: 2 (członkowie: 30)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 8 (członkowie: 92)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • inne: 4 (członkowie: 71)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 10 (absolwenci: 169)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 30)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 16)
  • wiedzy praktycznej: 1 (absolwenci: 53)
  • komputerowe: 7 (absolwenci: 70)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 2
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 5
  • muzyczne: 3
  • studia telewizyjne: 1
  • komputerowe: 2
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 2
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 19 (członkowie: 213)
  • teatralne: 1 (członkowie: 4)
  • muzyczne - instrumentalne: 8 (członkowie: 33)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 25)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 6 (członkowie: 79)
  • taneczne: 1 (członkowie: 60)
  • inne: 1 (członkowie: 12)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie jeleniogórskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 20 miejscami na widowni. Odbyły się 122 seanse, na które przyszło 1 216 widzów, w tym 71 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 780 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie jeleniogórskim działało 5 muzeów łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 53 976 zwiedzających, co daje 8 828 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie jeleniogórskim działały 22 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 264 309 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 35 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 22 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 289 345 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 83
  • dostępne dla czytelników: 54
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 54
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 17
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 16
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 10
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 9


 • Kluby sportowe w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie jeleniogórskim działały 32 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 1 630 członków. Zarejestrowano 1 488 ćwiczących (mężczyźni: 1 087, kobiety: 401, chłopcy do lat 18: 731, dziewczęta do lat 18: 300). Aktywnych było 50 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (30), instruktora sportowego (50) oraz inne osoby (26).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie jeleniogórskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat jeleniogórski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat jeleniogórski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 16 wypadków drogowych w powiecie jeleniogórskim odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 16 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 26,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 6,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 7,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 30,5 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie jeleniogórskim zarejestrowanych było 52 430 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 43 693 samochodów osobowych (716,1 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 5 068 samochodów ciężarowych (88,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 190 autobusów (3,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz mniej od wartości dla Polski), 330 ciągników siodłowych (5,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 1 888 motocykli (30,9 - znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,7 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,8 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 20,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 14,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 19,8 lat.


  W 2022 roku w powiecie jeleniogórskim znajdowało się 7 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 141 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 121 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 16 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 4 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 16 Ranni
  (rok 2022)
 • 12 Lekko ranni
 • 4 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie jeleniogórskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 26,22 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  26,2
  Województwo
  64,7
  Polska
  56,5
 • 6,56 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat jeleniogórski
  6,6
  Dolnośląskie
  4,8
  Kraj
  5,0
 • 26,22 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat jeleniogórski
  26,2
  Województwo
  76,2
  Kraj
  65,5
 • 7,63 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat jeleniogórski
  7,6
  Dolnośląskie
  5,3
  Polska
  5,4
 • 30,52 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  30,5
  Dolnośląskie
  84,9
  Kraj
  71,0
 • 25,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • powiat jeleniogórski
  25,0
  Województwo
  7,4
  Kraj
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Powiat
  100,0
  Województwo
  117,8
  Cała Polska
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 52 430 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie jeleniogórskim w 2022 roku
 • 43 693 Samochody osobowe
 • 5 068 Samochody ciężarowe
 • 115 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 190 Autobusy
 • 419 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 330 Ciągniki samochodowe
 • 330   Ciągniki siodłowe
 • 842 Ciągniki rolnicze
 • 1 888 Motocykle
 • 471   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 017 Motorowery
 • 43 693Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie jeleniogórskim
 • Samochody osobowe w powiecie jeleniogórskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 716,1 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  716,1
  Dolnośląskie
  718,3
  Cała Polska
  700,6
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg8 168
  • 1400-1649 kg10 963
  • 1650-1899 kg10 696
  • 1900 kg i więcej13 866
 • 8 168 do 1399 kg
 • 10 963 1400-1649 kg
 • 10 696 1650-1899 kg
 • 13 866 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 14 711 do 1399 cm3
 • 14 711
 • 24 492 1400-1999 cm3
 • 24 492
 • 4 490 2000 i więcej cm3
 • 4 490
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie jeleniogórskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna23 781
  • olej napędowy13 999
  • gaz (LPG)5 443
  • pozostałe470
 • 23 781 benzyna
 • 13 999 olej napędowy
 • 5 443 gaz (LPG)
 • 470 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 383 do 1 roku
 • 383
 • 249 2 lata
 • 249
 • 457 3 lata
 • 457
 • 1 256 4-5 lat
 • 1 256
 • 1 395 6-7 lat
 • 1 395
 • 1 428 8-9 lat
 • 1 428
 • 1 942 10-11 lat
 • 1 942
 • 5 826 12-15 lat
 • 5 826
 • 9 267 16-20 lat
 • 9 267
 • 8 110 21-25 lat
 • 8 110
 • 6 220 26-30 lat
 • 6 220
 • 7 160 31 lat i więcej
 • 7 160
 • 20,7 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie jeleniogórskim
 • powiat jeleniogórski
  20,7 lat
  Dolnośląskie
  19,9 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 5 068Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie jeleniogórskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie jeleniogórskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 88,5 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  88,5
  Województwo
  104,2
  Polska
  112,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 475 do 999 kg
 • 2 475
 • 1 707 1000-1499 kg
 • 1 707
 • 334 1500-2999 kg
 • 334
 • 27 3000-3499 kg
 • 27
 • 68 3500-4999 kg
 • 68
 • 168 5000-6999 kg
 • 168
 • 125 7000-9999 kg
 • 125
 • 113 10000-14999 kg
 • 113
 • 51 15000 kg i więcej
 • 51
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna869
  • olej napędowy3 926
  • gaz (LPG)199
  • pozostałe74
 • 869 benzyna
 • 3 926 olej napędowy
 • 199 gaz (LPG)
 • 74 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 45 do 1 roku
 • 45
 • 15 2 lata
 • 15
 • 29 3 lata
 • 29
 • 130 4-5 lat
 • 130
 • 150 6-7 lat
 • 150
 • 194 8-9 lat
 • 194
 • 271 10-11 lat
 • 271
 • 838 12-15 lat
 • 838
 • 949 16-20 lat
 • 949
 • 858 21-25 lat
 • 858
 • 629 26-30 lat
 • 629
 • 960 31 lat i więcej
 • 960
 • 20,8 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie jeleniogórskim
 • Powiat
  20,8 lat
  woj. dolnośląskie
  20,0 lat
  Cała Polska
  20,0 lat
 • 190Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie jeleniogórskim
 • Autobusy w powiecie jeleniogórskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,1 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  3,1
  woj. dolnośląskie
  3,9
  Cały kraj
  3,4
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna14
  • olej napędowy172
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe2
 • 14 benzyna
 • 172 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 2 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 2 lata
 • 1
 • 3 3 lata
 • 3
 • 7 4-5 lat
 • 7
 • 6 6-7 lat
 • 6
 • 5 8-9 lat
 • 5
 • 8 10-11 lat
 • 8
 • 40 12-15 lat
 • 40
 • 38 16-20 lat
 • 38
 • 29 21-25 lat
 • 29
 • 17 26-30 lat
 • 17
 • 35 31 lat i więcej
 • 35
 • 20,0 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie jeleniogórskim
 • Powiat
  20,0 lat
  woj. dolnośląskie
  22,5 lat
  Kraj
  22,4 lat
 • 330Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie jeleniogórskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie jeleniogórskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 5,4 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. jeleniogórski
  5,4
  woj. dolnośląskie
  9,1
  Polska
  14,2
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna6
  • olej napędowy315
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe8
 • 6 benzyna
 • 315 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 8 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 2 lata
 • 1
 • 6 3 lata
 • 6
 • 21 4-5 lat
 • 21
 • 52 6-7 lat
 • 52
 • 45 8-9 lat
 • 45
 • 21 10-11 lat
 • 21
 • 67 12-15 lat
 • 67
 • 45 16-20 lat
 • 45
 • 44 21-25 lat
 • 44
 • 12 26-30 lat
 • 12
 • 15 31 lat i więcej
 • 15
 • 14,1 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie jeleniogórskim
 • Powiat
  14,1 lat
  Województwo
  14,6 lat
  Cały kraj
  12,7 lat
 • 1 888Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie jeleniogórskim
 • Motocykle w powiecie jeleniogórskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 30,9 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat jeleniogórski
  30,9
  Województwo
  39,2
  Polska
  48,5
 • Motocykle według grup wieku
 • 46 do 1 roku
 • 46
 • 32 2 lata
 • 32
 • 37 3 lata
 • 37
 • 66 4-5 lat
 • 66
 • 108 6-7 lat
 • 108
 • 74 8-9 lat
 • 74
 • 67 10-11 lat
 • 67
 • 245 12-15 lat
 • 245
 • 323 16-20 lat
 • 323
 • 348 21-25 lat
 • 348
 • 184 26-30 lat
 • 184
 • 358 31 lat i więcej
 • 358
 • 19,8 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie jeleniogórskim
 • Tutaj
  19,8 lat
  Województwo
  23,1 lat
  Cały kraj
  24,3 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 7 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 7 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie jeleniogórskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 111,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  111,6 km
  woj. dolnośląskie
  616,8 km
  Kraj
  633,6 km
 • 1,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat jeleniogórski
  1,2 km
  Dolnośląskie
  4,3 km
  Polska
  5,3 km
 • 121 Liczba licencji na taksówki
 • 141 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami