Powiat jeleniogórski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat jeleniogórski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 61 016 Liczba mieszkańców
 • 627 km2 Powierzchnia
 • 97 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 48,1% Stopa urbanizacji
 • Anna Konieczyńska Starosta
 • ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra Adres starostwa powiatowego
 • DJE Tablice rejestracyjne
Powiat jeleniogórski na mapie
Identyfikatory
 • 0206 TERYT (TERC)
Herb powiatu jeleniogórskiego
powiat jeleniogórski herb
Flaga powiatu jeleniogórskiego
powiat jeleniogórski flaga

Powiat jeleniogórski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Powiat jeleniogórski ma 61 016 mieszkańców, z czego 51,8% stanowią kobiety, a 48,2% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 4,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu jeleniogórskiego w 2050 roku wynosi 56 164, z czego 28 875 to kobiety, a 27 289 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu jeleniogórskiego zawarli w 2022 roku 198 małżeństw, co odpowiada 3,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  31,9% mieszkańców powiatu jeleniogórskiego jest stanu wolnego, 49,3% żyje w małżeństwie, 9,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,1% to wdowy/wdowcy.

  Powiat jeleniogórski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -558. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -9,13 na 1000 mieszkańców powiatu jeleniogórskiego. W 2022 roku urodziło się 329 dzieci, w tym 49,8% dziewczynek i 50,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 233 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,37 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 41,4% zgonów w powiecie jeleniogórskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,2% zgonów w powiecie jeleniogórskim były nowotwory, a 5,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu jeleniogórskiego przypada 14.51 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 781 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 740 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu jeleniogórskiego 41. W tym samym roku 20 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 72 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -52.

  59,7% mieszkańców powiatu jeleniogórskiego jest w wieku produkcyjnym, 15,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu jeleniogórskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 61 016 Liczba mieszkańców
 • 31 627 Kobiety
 • 29 389 Mężczyźni
 • 51,8%
  48,2%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie jeleniogórskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie jeleniogórskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie jeleniogórskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu jeleniogórskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 56 164 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 28 875 Kobiety
 • 27 289 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie jeleniogórskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie jeleniogórskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie jeleniogórskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu jeleniogórskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  44,0 lat
  Dolnośląskie
  42,8 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 45,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat jeleniogórski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu jeleniogórskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat jeleniogórski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat jeleniogórski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat jeleniogórski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 31,9% Kawalerowie/Panny
 • powiat jeleniogórski
  31,9%
  Dolnośląskie
  31,1%
  Cały kraj
  29,1%
 • 27,2% Kobiety
  (Panny)
 • 37,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 49,3% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  49,3%
  woj. dolnośląskie
  50,8%
  Cały kraj
  54,0%
 • 48,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 50,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,1% Wdowcy/Wdowy
 • pow. jeleniogórski
  8,1%
  Dolnośląskie
  8,3%
  Cała Polska
  8,5%
 • 12,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 9,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  9,9%
  woj. dolnośląskie
  9,5%
  Polska
  7,6%
 • 10,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 9,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • pow. jeleniogórski
  0,8%
  woj. dolnośląskie
  0,4%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie jeleniogórskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,2
  Województwo
  4,3
  Kraj
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Powiat
  1,7
  woj. dolnośląskie
  1,8
  Cały kraj
  1,6
 • 198 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie jeleniogórskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -558 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -278 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -280 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -9,13 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. jeleniogórski
  -9,1
  Dolnośląskie
  -4,6
  Kraj
  -3,8
 • -11,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -7,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie jeleniogórskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie jeleniogórskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie jeleniogórskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie jeleniogórskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 329 Urodzenia żywe
 • 164 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 165 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,8%
  50,2%
 • 5,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat jeleniogórski
  5,4
  woj. dolnośląskie
  7,9
  Cała Polska
  8,1
 • 24,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat jeleniogórski
  24,1
  Dolnośląskie
  33,7
  Kraj
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 35 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 35
 • 62 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 62
 • 60 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 60
 • 21 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 21
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 3 233 g Średnia waga noworodków
 • 3 195 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 270 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 233 g
  Dolnośląskie
  3 335 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 18 Waga 4000g - 4499g
 • 18
 • 85 Waga 3500g - 3999g
 • 85
 • 138 Waga 3000g - 3499g
 • 138
 • 61 Waga 2500g - 2999g
 • 61
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 0,98 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,98
  woj. dolnośląskie
  1,20
  Kraj
  1,26
 • 0,49 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat jeleniogórski
  0,49
  woj. dolnośląskie
  0,58
  Polska
  0,61
 • 0,37 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,37
  woj. dolnośląskie
  0,63
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie jeleniogórskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 887 Zgony
 • 442 Kobiety
  (Zgony)
 • 445 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,8%
  50,2%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 14,5 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  14,5
  Województwo
  12,5
  Kraj
  11,9
 • 269,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. jeleniogórski
  269,6
  woj. dolnośląskie
  158,8
  Kraj
  147,0
 • 3,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,0
  Województwo
  3,9
  Cała Polska
  3,8
 • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,0
  woj. dolnośląskie
  3,3
  Kraj
  3,1
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  0,8
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie jeleniogórskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat jeleniogórski
  41,4%
  woj. dolnośląskie
  43,0%
  Cała Polska
  34,8%
 • 20,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  20,2%
  Dolnośląskie
  19,7%
  Kraj
  19,6%
 • 5,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat jeleniogórski
  5,1%
  Dolnośląskie
  6,2%
  Cały kraj
  5,4%
 • 131 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  13,3
  Polska
  13,3
 • 87,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  87,1
  Cała Polska
  74,4
 • 310,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  310,2
  woj. dolnośląskie
  273,5
  Cały kraj
  268,1
 • 256,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  256,8
  Polska
  246,5
 • 636,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 698,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 569,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. jeleniogórski
  636,7
  Dolnośląskie
  597,6
  Polska
  475,8
 • 118,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 61,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 175,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  118,6
  woj. dolnośląskie
  108,7
  Kraj
  70,6
 • 21,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. jeleniogórski
  21,9
  Województwo
  29,9
  Cały kraj
  32,6
 • 9,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. jeleniogórski
  9,4
  Województwo
  6,0
  Cała Polska
  6,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. jeleniogórski
  0,6%
  woj. dolnośląskie
  0,5%
  Cała Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie jeleniogórskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 93 Osoby w zamachach samobójczych
 • 33 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 60 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 82 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 11 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 26 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 5 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 21 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 20 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 152 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  152,0
  Dolnośląskie
  35,0
  Kraj
  38,0
 • 43 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat jeleniogórski
  43,0
  Województwo
  14,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 2 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 2
 • 12 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 12
 • 16 zażycie innych leków
 • 16
 • 4 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 4
 • 18 samookaleczenie powierzchniowe
 • 18
 • 6 rzucenie się z wysokości
 • 6
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 32 powieszenie się
 • 32
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 25 powieszenie się
 • 25
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 24 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 24
 • 4 choroba fizyczna
 • 4
 • 7 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 7
 • 2 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 2
 • 11 zawód miłosny
 • 11
 • 2 problemy w szkole lub pracy
 • 2
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 2 śmierć bliskiej osoby
 • 2
 • 1 zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 6 inna nie wymieniona
 • 6
 • 34 nieustalona
 • 34
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 4 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 4
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 4 zawód miłosny
 • 4
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 10 nieustalona
 • 10
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 12 lat i mniej
 • 1
 • 17 13-18 lat
 • 17
 • 12 19-24 lat
 • 12
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 37 30-49 lat
 • 37
 • 20 50-60 lat
 • 20
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 10 30-49 lat
 • 10
 • 10 50-60 lat
 • 10
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy16
  • pod wpływem alkoholu31
  • pod wpływem środków odurzających3
  • pod wpływem leków9
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony34
 • 16 trzeźwy
 • 31 pod wpływem alkoholu
 • 3 pod wpływem środków odurzających
 • 9 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 34 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony24
 • 0 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 24 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 46 kawaler/panna
 • 46
 • 14 żonaty/zamężna
 • 14
 • 4 konkubinat
 • 4
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 4 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 4
 • 24 nieustalony
 • 24
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 12 kawaler/panna
 • 12
 • 7 żonaty/zamężna
 • 7
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 • 3 nieustalony
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne5
  • podstawowe i gimnazjalne14
  • zasadnicze zawodowe4
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony70
 • 5 podstawowe niepełne
 • 14 podstawowe i gimnazjalne
 • 4 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 70 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony23
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 23 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 7 praca
 • 7
 • 19 na utrzymaniu innej osoby
 • 19
 • 2 renta
 • 2
 • 4 emerytura
 • 4
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 59 nieustalony
 • 59
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 5 praca
 • 5
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 renta
 • 1
 • 3 emerytura
 • 3
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 15 nieustalony
 • 15
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 781 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 413 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 368 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 20 Zameldowania z zagranicy
 • 11 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 9 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 740 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 396 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 344 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 72 Wymeldowania za granicę
 • 33 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 39 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -11 Saldo migracji
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 41 Saldo migracji wewnętrznych
 • 17 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 24 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -52 Saldo migracji zagranicznych
 • -22 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -30 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie jeleniogórskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 12,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat jeleniogórski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat jeleniogórski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie jeleniogórskim oddano do użytku 311 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,10 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie jeleniogórskim to 27 230 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 446 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  69,1% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 30,9% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie jeleniogórskim to 4,71 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie jeleniogórskim to 124,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,31% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,21% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,72% mieszkań posiada łazienkę, 80,95% korzysta z centralnego ogrzewania, a 57,17% z gazu sieciowego.

  W 2021 zarejestrowano w powiecie jeleniogórskim 492 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 721 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 5 011 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 106 transakcji (mediana cen - 7 284 zł/m2, średnia - 6 622 zł/m2), a na rynku wtórnym 386 transakcji rynkowych (mediana cen - 3 969 zł/m2, średnia - 4 558 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 721 zł
 • Tutaj
  4 721 zł
  woj. dolnośląskie
  6 105 zł
  Kraj
  5 877 zł
 • 4 721 zł Ogółem
 • 4 721 zł
 • 5 143 zł do 40 m2
 • 5 143 zł
 • 5 244 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 244 zł
 • 4 402 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 402 zł
 • 4 458 zł od 80,1 m2
 • 4 458 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 011 zł
 • Powiat
  5 011 zł
  Dolnośląskie
  6 062 zł
  Cały kraj
  6 334 zł
 • 5 011 zł Ogółem
 • 5 011 zł
 • 5 968 zł do 40 m2
 • 5 968 zł
 • 6 022 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 022 zł
 • 4 584 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 584 zł
 • 3 686 zł od 80,1 m2
 • 3 686 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 492
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2118
  • od 40,1 do 60 m2198
  • od 60,1 do 80 m299
  • od 80,1 m277
 • 118 do 40 m2
 • 198 od 40,1 do 60 m2
 • 99 od 60,1 do 80 m2
 • 77 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie jeleniogórskim w latach 2015 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 7 284 zł
 • pow. jeleniogórski
  7 284 zł
  Dolnośląskie
  7 178 zł
  Kraj
  6 412 zł
 • 7 284 zł Ogółem
 • 7 284 zł
 • 8 178 zł do 40 m2
 • 8 178 zł
 • 7 728 zł od 40,1 do 60 m2
 • 7 728 zł
 • 4 925 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 925 zł
 • 4 863 zł od 80,1 m2
 • 4 863 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 6 622 zł
 • Tutaj
  6 622 zł
  Województwo
  7 118 zł
  Kraj
  6 899 zł
 • 6 622 zł Ogółem
 • 6 622 zł
 • 8 626 zł do 40 m2
 • 8 626 zł
 • 8 028 zł od 40,1 do 60 m2
 • 8 028 zł
 • 6 658 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 658 zł
 • 4 793 zł od 80,1 m2
 • 4 793 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 106
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m217
  • od 40,1 do 60 m248
  • od 60,1 do 80 m216
  • od 80,1 m225
 • 17 do 40 m2
 • 48 od 40,1 do 60 m2
 • 16 od 60,1 do 80 m2
 • 25 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 969 zł
 • Powiat
  3 969 zł
  Województwo
  4 815 zł
  Kraj
  5 254 zł
 • 3 969 zł Ogółem
 • 3 969 zł
 • 4 416 zł do 40 m2
 • 4 416 zł
 • 4 262 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 262 zł
 • 3 869 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 869 zł
 • 3 246 zł od 80,1 m2
 • 3 246 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 558 zł
 • powiat jeleniogórski
  4 558 zł
  Województwo
  5 227 zł
  Polska
  5 903 zł
 • 4 558 zł Ogółem
 • 4 558 zł
 • 5 506 zł do 40 m2
 • 5 506 zł
 • 5 416 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 416 zł
 • 4 216 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 216 zł
 • 3 215 zł od 80,1 m2
 • 3 215 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 386
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2101
  • od 40,1 do 60 m2150
  • od 60,1 do 80 m283
  • od 80,1 m252
 • 101 do 40 m2
 • 150 od 40,1 do 60 m2
 • 83 od 60,1 do 80 m2
 • 52 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 27 230 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 446,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat jeleniogórski
  446,30
  Województwo
  448,20
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 82,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  82,50 m2
  woj. dolnośląskie
  70,80 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 36,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  36,80 m2
  Dolnośląskie
  31,70 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,99 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,99
  woj. dolnośląskie
  3,67
  Cała Polska
  3,83
 • 2,24 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. jeleniogórski
  2,24
  woj. dolnośląskie
  2,23
  Cały kraj
  2,42
 • 0,56 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat jeleniogórski
  0,56
  Województwo
  0,61
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 311 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 5,10 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,10
  Województwo
  7,66
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 466 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,71 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. jeleniogórski
  4,71
  Dolnośląskie
  3,62
  Polska
  3,89
 • 24,03 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  24,03
  woj. dolnośląskie
  27,76
  Cała Polska
  24,56
 • 38 711 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 124,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. jeleniogórski
  124,5 m2
  Dolnośląskie
  86,4 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,63 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. jeleniogórski
  0,63 m2
  woj. dolnośląskie
  0,66 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 97,31% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. jeleniogórski
  97,31%
  woj. dolnośląskie
  98,19%
  Cały kraj
  97,71%
 • 94,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. jeleniogórski
  94,21%
  Dolnośląskie
  95,29%
  Polska
  95,10%
 • 91,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  91,72%
  Dolnośląskie
  93,85%
  Kraj
  93,66%
 • 80,95% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. jeleniogórski
  80,95%
  Dolnośląskie
  84,79%
  Cała Polska
  85,62%
 • 57,17% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  57,17%
  Dolnośląskie
  64,70%
  Kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Powiat jeleniogórski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie jeleniogórskim na 1000 mieszkańców pracuje 344osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie jeleniogórskim wynosiło w 2022 roku 8,9% (8,9% wśród kobiet i 8,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie jeleniogórskim wynosiło 5 627,61 PLN, co odpowiada 83.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu jeleniogórskiego 5 251 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 097 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 154.

  10,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu jeleniogórskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 43,2% w przemyśle i budownictwie, a 10,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 344 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  344,0
  Dolnośląskie
  402,0
  Cały kraj
  402,0
 • 8,9% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 8,9% Kobiety
 • 8,9% Mężczyźni
 • Tutaj
  8,9%
  woj. dolnośląskie
  4,5%
  Cała Polska
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie jeleniogórskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie jeleniogórskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie jeleniogórskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 628 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  5 628 PLN
  woj. dolnośląskie
  6 945 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie jeleniogórskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 5 251 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 097 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 154 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,59 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 10,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 13,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 43,2% Przemysł i budownictwo
 • 34,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 54,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 33,6% Pozostałe
 • 45,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 19,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie jeleniogórskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,7% W wieku produkcyjnym
 • 53,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat jeleniogórski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 67,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  67,5
  Województwo
  70,3
  Cały kraj
  69,0
 • 41,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  41,3
  Dolnośląskie
  40,7
  Cała Polska
  38,2
 • 157,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  157,8
  Województwo
  137,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 59,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat jeleniogórski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie jeleniogórskim w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 12 140 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 7 025 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 699 nowych podmiotów, a 467 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (3 475) podmiotów zarejestrowano w roku 2013, a najmniej (571) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (1 121) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (358) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie jeleniogórskim najwięcej (3 056) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (11 922) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,9% (104) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 18,1% (2 194) podmiotów, a 81,1% (9 842) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie jeleniogórskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (20.2%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 12 140 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 104 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 194 Przemysł i budownictwo
 • 9 842 Pozostała działalność
 • 699 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie jeleniogórskim w 2022 roku
 • 467 Podmioty wyrejestrowane w powiecie jeleniogórskim w 2022 roku
 • 7 025 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 11 922 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 11 922
 • 182 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 182
 • 31 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 31
 • 5 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 5
 • 12 135 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 12 135
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 11 Spółdzielnie ogółem
 • 11
 • 562 Spółki handlowe ogółem
 • 562
 • 95  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 95
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 463  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 463
 • 88    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 88
 • 3 056 Spółki cywilne ogółem
 • 3 056
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 025 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 418 Budownictwo
 • 1 418
 • 1 167 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 167
 • 1 069 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 1 069
 • 538 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 538
 • 488 Przetwórstwo przemysłowe
 • 488
 • 443 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 443
 • 427 Transport i gospodarka magazynowa
 • 427
 • 363 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 363
 • 306 Pozostała działalność
 • 306
 • 179 Edukacja
 • 179
 • 161 Informacja i komunikacja
 • 161
 • 134 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 134
 • 122 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 122
 • 110 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 110
 • 73 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 73
 • 14 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 14
 • 9 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 9
 • 4 Górnictwo i wydobywanie
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat jeleniogórski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie jeleniogórskim stwierdzono 1 825 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 29,85 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie jeleniogórskim wynosi 68,20% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu jeleniogórskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 21,20 (wykrywalność 59%) oraz przeciwko mieniu - 14,00 (wykrywalność 40%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 3,39 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,65 (57%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,34 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat jeleniogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 825 Przestępstwa ogółem
 • 1 825
 • 1 296 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 296
 • 101 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 101
 • 207 Przestępstwa drogowe
 • 207
 • 21 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 21
 • 856 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 856
 • 29,85 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat jeleniogórski
  29,85
  Województwo
  29,03
  Cały kraj
  22,81
 • 21,20 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  21,20
  Dolnośląskie
  19,57
  Cały kraj
  12,98
 • 1,65 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,65
  Województwo
  5,59
  Polska
  6,99
 • 3,39 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  3,39
  Dolnośląskie
  2,23
  Kraj
  1,82
 • 0,34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat jeleniogórski
  0,34
  Województwo
  0,40
  Cały kraj
  0,35
 • 14,00 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. jeleniogórski
  14,00
  Dolnośląskie
  16,86
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat jeleniogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat jeleniogórski
  68%
  Województwo
  63%
  Polska
  71%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  59%
  Dolnośląskie
  57%
  Kraj
  63%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. jeleniogórski
  57%
  Dolnośląskie
  62%
  Kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. jeleniogórski
  98%
  Dolnośląskie
  97%
  Polska
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat jeleniogórski
  91%
  Województwo
  82%
  Polska
  88%
 • 40% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  40%
  Województwo
  43%
  Kraj
  51%

Powiat jeleniogórski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu jeleniogórskiego wyniosła w 2022 roku 97,3 mln złotych, co daje 1,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 18.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu jeleniogórskiego - 23% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (14.8%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (13.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,4 mln złotych, czyli 4,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu jeleniogórskiego wyniosła w 2022 roku 101,7 mln złotych, co daje 1,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 10.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (23.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22.7%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (20.4%). W budżecie powiatu jeleniogórskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 345 złotych na mieszkańca (20,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,0 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie jeleniogórskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu jeleniogórskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat jeleniogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu jeleniogórskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  66,1 mln

  1,0 tys(100%)

  63,2 mln

  980(100%)

  61,7 mln

  960(100%)

  75,3 mln

  1,2 tys(100%)

  79,2 mln

  1,2 tys(100%)

  74,0 mln

  1,2 tys(100%)

  82,6 mln

  1,3 tys(100%)

  97,3 mln

  1,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  16,6 mln

  258(25.2%)

  17,7 mln

  275(28.1%)

  14,4 mln

  224(23.3%)

  17,2 mln

  270(22.9%)

  19,4 mln

  305(24.5%)

  19,7 mln

  311(26.6%)

  21,0 mln

  333(25.4%)

  22,3 mln

  366(23%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,0 mln

  185(18.1%)

  11,2 mln

  174(17.8%)

  8,9 mln

  139(14.4%)

  8,7 mln

  136(11.5%)

  10,0 mln

  158(12.7%)

  11,0 mln

  174(14.9%)

  12,4 mln

  197(15%)

  14,4 mln

  237(14.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  8,4 mln

  131(12.8%)

  7,8 mln

  121(12.3%)

  7,7 mln

  120(12.5%)

  12,2 mln

  190(16.1%)

  10,3 mln

  162(13%)

  11,2 mln

  177(15.2%)

  11,9 mln

  190(14.4%)

  13,5 mln

  221(13.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  9,0 mln

  140(13.7%)

  6,1 mln

  94,8(9.7%)

  4,5 mln

  69,5(7.2%)

  8,6 mln

  134(11.4%)

  11,9 mln

  187(15%)

  3,7 mln

  58,3(5%)

  7,4 mln

  118(9%)

  11,6 mln

  191(12%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  8,4 mln

  131(12.8%)

  9,1 mln

  142(14.4%)

  9,7 mln

  152(15.8%)

  11,1 mln

  173(14.7%)

  11,3 mln

  178(14.3%)

  11,0 mln

  173(14.8%)

  10,8 mln

  172(13.1%)

  9,0 mln

  147(9.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  99,7 tys

  1,5(0.2%)

  88,3 tys

  1,4(0.1%)

  106,3 tys

  1,7(0.2%)

  741,8 tys

  11,6(1%)

  159,9 tys

  2,5(0.2%)

  352,6 tys

  5,6(0.5%)

  372,5 tys

  5,9(0.5%)

  6,4 mln

  105(6.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,1 mln

  63,4(6.2%)

  4,1 mln

  63,3(6.4%)

  4,0 mln

  62,6(6.5%)

  4,1 mln

  64,2(5.4%)

  4,1 mln

  65,0(5.2%)

  4,9 mln

  77,2(6.6%)

  4,8 mln

  75,8(5.8%)

  5,1 mln

  83,8(5.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,9 mln

  60,3(5.9%)

  3,3 mln

  50,8(5.2%)

  3,3 mln

  51,3(5.3%)

  1,9 mln

  30,3(2.6%)

  1,8 mln

  28,4(2.3%)

  2,2 mln

  34,8(3%)

  3,3 mln

  52,3(4%)

  3,2 mln

  52,3(3.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,5 mln

  23,0(2.3%)

  1,5 mln

  23,9(2.4%)

  1,8 mln

  27,7(2.9%)

  1,8 mln

  28,2(2.4%)

  2,0 mln

  31,2(2.5%)

  2,3 mln

  36,6(3.1%)

  2,3 mln

  36,0(2.7%)

  2,4 mln

  39,4(2.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  490,8 tys

  7,6(0.7%)

  447,1 tys

  6,9(0.7%)

  450,9 tys

  7,0(0.7%)

  428,7 tys

  6,7(0.6%)

  419,4 tys

  6,6(0.5%)

  280,3 tys

  4,4(0.4%)

  202,9 tys

  3,2(0.2%)

  656,8 tys

  10,8(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  399,0 tys

  6,2(0.6%)

  313,4 tys

  4,9(0.5%)

  310,9 tys

  4,8(0.5%)

  1,1 mln

  17,2(1.5%)

  288,7 tys

  4,5(0.4%)

  270,7 tys

  4,3(0.4%)

  194,8 tys

  3,1(0.2%)

  295,3 tys

  4,8(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  182,5 tys

  2,8(0.3%)

  205,7 tys

  3,2(0.3%)

  206,3 tys

  3,2(0.3%)

  195,9 tys

  3,1(0.3%)

  196,7 tys

  3,1(0.2%)

  214,0 tys

  3,4(0.3%)

  209,2 tys

  3,3(0.3%)

  207,5 tys

  3,4(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  183,8 tys

  2,9(0.3%)

  188,8 tys

  2,9(0.3%)

  187,4 tys

  2,9(0.2%)

  191,8 tys

  3,0(0.2%)

  194,6 tys

  3,1(0.3%)

  197,2 tys

  3,1(0.2%)

  197,6 tys

  3,2(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  103,8 tys

  1,6(0.2%)

  100,5 tys

  1,6(0.2%)

  108,5 tys

  1,7(0.2%)

  98,3 tys

  1,5(0.1%)

  124,1 tys

  2,0(0.2%)

  70,2 tys

  1,1(0.1%)

  107,4 tys

  1,7(0.1%)

  119,4 tys

  2,0(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  85,6 tys

  1,3(0.1%)

  74,4 tys

  1,2(0.1%)

  74,1 tys

  1,2(0.1%)

  74,2 tys

  1,2(0.1%)

  94,1 tys

  1,5(0.1%)

  61,4 tys

  1,0(0.1%)

  71,4 tys

  1,1(0.1%)

  91,2 tys

  1,5(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  37,3 tys

  0,6(0.1%)

  424,4 tys

  6,6(0.7%)

  45,3 tys

  0,7(0.1%)

  38,0 tys

  0,6(0.1%)

  58,0 tys

  0,9(0.1%)

  41,7 tys

  0,7(0.1%)

  88,7 tys

  1,4(0.1%)

  61,8 tys

  1,0(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  59,2 tys

  0,9(0.1%)

  111,3 tys

  1,7(0.2%)

  22,0 tys

  0,3(0%)

  21,7 tys

  0,3(0%)

  21,8 tys

  0,3(0%)

  41,8 tys

  0,7(0.1%)

  27,1 tys

  0,4(0%)

  58,6 tys

  1,0(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  27,7 tys

  0,4(0%)

  33,4 tys

  0,5(0.1%)

  34,6 tys

  0,5(0.1%)

  61,3 tys

  1,0(0.1%)

  39,2 tys

  0,6(0%)

  28,1 tys

  0,4(0%)

  34,7 tys

  0,6(0%)

  41,5 tys

  0,7(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  897

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  595,0 tys

  9,2(0.9%)

  340,0 tys

  5,3(0.5%)

  1,3 mln

  20,4(2.1%)

  1,6 mln

  25,3(2.1%)

  1,2 mln

  19,5(1.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,3 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie jeleniogórskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu jeleniogórskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat jeleniogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu jeleniogórskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  68,2 mln

  1,1 tys(100%)

  65,9 mln

  1,0 tys(100%)

  63,7 mln

  992(100%)

  74,7 mln

  1,2 tys(100%)

  82,1 mln

  1,3 tys(100%)

  83,2 mln

  1,3 tys(100%)

  92,9 mln

  1,5 tys(100%)

  101,7 mln

  1,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  19,1 mln

  296(28.1%)

  18,1 mln

  281(27.5%)

  19,0 mln

  296(29.8%)

  19,5 mln

  305(26.1%)

  20,8 mln

  327(25.3%)

  26,8 mln

  424(32.2%)

  25,7 mln

  409(27.7%)

  24,2 mln

  397(23.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  12,2 mln

  188(17.8%)

  13,0 mln

  201(19.7%)

  14,2 mln

  221(22.3%)

  16,2 mln

  253(21.7%)

  17,8 mln

  279(21.7%)

  17,4 mln

  275(20.9%)

  19,9 mln

  317(21.4%)

  23,1 mln

  378(22.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  12,9 mln

  200(18.9%)

  14,2 mln

  220(21.5%)

  13,4 mln

  210(21.1%)

  15,7 mln

  245(21%)

  17,4 mln

  274(21.2%)

  18,8 mln

  297(22.6%)

  19,6 mln

  311(21.1%)

  20,8 mln

  340(20.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,5 mln

  101(9.6%)

  3,5 mln

  54,5(5.3%)

  1,8 mln

  28,2(2.8%)

  5,5 mln

  86,8(7.4%)

  8,8 mln

  138(10.7%)

  817,5 tys

  12,9(1%)

  7,1 mln

  114(7.7%)

  8,2 mln

  135(8.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  83,0 tys

  1,3(0.1%)

  32,2 tys

  0,5(0%)

  66,2 tys

  1,0(0.1%)

  69,6 tys

  1,1(0.1%)

  441,0 tys

  6,9(0.5%)

  198,0 tys

  3,1(0.2%)

  345,5 tys

  5,5(0.4%)

  6,0 mln

  98,4(5.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,6 mln

  71,0(6.7%)

  4,4 mln

  67,6(6.6%)

  2,5 mln

  39,3(4%)

  2,9 mln

  45,1(3.9%)

  3,6 mln

  56,6(4.4%)

  3,5 mln

  54,6(4.2%)

  3,7 mln

  59,0(4%)

  5,0 mln

  81,9(4.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,4 mln

  52,1(4.9%)

  2,7 mln

  42,0(4.1%)

  2,2 mln

  34,4(3.5%)

  1,9 mln

  30,3(2.6%)

  1,8 mln

  28,4(2.2%)

  2,2 mln

  34,8(2.6%)

  3,3 mln

  52,3(3.5%)

  3,2 mln

  52,3(3.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,6 mln

  40,7(3.9%)

  2,7 mln

  41,4(4%)

  2,5 mln

  39,6(4%)

  2,6 mln

  40,0(3.4%)

  2,5 mln

  39,1(3%)

  3,1 mln

  48,3(3.7%)

  2,9 mln

  46,2(3.1%)

  3,0 mln

  49,0(2.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,2 mln

  19,0(1.8%)

  1,4 mln

  21,3(2.1%)

  1,6 mln

  24,2(2.4%)

  1,5 mln

  23,9(2%)

  1,7 mln

  27,3(2.1%)

  1,9 mln

  30,7(2.3%)

  2,2 mln

  34,4(2.3%)

  2,0 mln

  32,4(1.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,3 mln

  35,0(3.3%)

  2,2 mln

  34,3(3.4%)

  1,5 mln

  23,9(2.4%)

  1,8 mln

  27,8(2.4%)

  1,5 mln

  23,1(1.8%)

  2,9 mln

  46,4(3.5%)

  2,6 mln

  41,9(2.8%)

  1,8 mln

  29,0(1.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,3 mln

  35,0(3.3%)

  2,2 mln

  33,4(3.3%)

  2,4 mln

  37,5(3.8%)

  2,3 mln

  35,9(3.1%)

  2,6 mln

  40,8(3.2%)

  1,7 mln

  26,5(2%)

  1,6 mln

  26,2(1.8%)

  876,9 tys

  14,4(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  368,0 tys

  5,7(0.5%)

  496,7 tys

  7,7(0.8%)

  233,3 tys

  3,6(0.4%)

  2,2 mln

  34,3(2.9%)

  283,4 tys

  4,5(0.3%)

  251,9 tys

  4,0(0.3%)

  152,8 tys

  2,4(0.2%)

  435,7 tys

  7,1(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  183,8 tys

  2,9(0.3%)

  187,8 tys

  2,9(0.3%)

  187,4 tys

  2,9(0.3%)

  191,8 tys

  3,0(0.2%)

  194,6 tys

  3,1(0.2%)

  197,2 tys

  3,1(0.2%)

  197,6 tys

  3,2(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  453,9 tys

  7,0(0.7%)

  365,0 tys

  5,7(0.6%)

  295,5 tys

  4,6(0.5%)

  367,9 tys

  5,8(0.5%)

  251,5 tys

  4,0(0.3%)

  386,0 tys

  6,1(0.5%)

  460,6 tys

  7,3(0.5%)

  135,2 tys

  2,2(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  122,6 tys

  1,9(0.2%)

  131,2 tys

  2,0(0.2%)

  120,7 tys

  1,9(0.2%)

  129,3 tys

  2,0(0.2%)

  125,1 tys

  2,0(0.2%)

  134,6 tys

  2,1(0.2%)

  133,9 tys

  2,1(0.1%)

  114,1 tys

  1,9(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  37,3 tys

  0,6(0.1%)

  421,5 tys

  6,5(0.6%)

  45,3 tys

  0,7(0.1%)

  38,0 tys

  0,6(0.1%)

  58,0 tys

  0,9(0.1%)

  41,7 tys

  0,7(0.1%)

  88,7 tys

  1,4(0.1%)

  61,8 tys

  1,0(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,6

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  26,5 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  897

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  48,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,3 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  38,7 tys

  0,6(0.1%)

  22,9 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat jeleniogórski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12 795 mieszkańców powiatu jeleniogórskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 236 kobiet oraz 6 559 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,8% wykształcenie policealne, 11,9% średnie ogólnokształcące, a 21,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,1% mieszkańców powiatu jeleniogórskiego, gimnazjalnym 3,4%, natomiast 12,2% podstawowym ukończonym. 3,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu jeleniogórskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie jeleniogórskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,9%) oraz średnie zawodowe (19,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,2%) oraz średnie zawodowe (22,7%).

  W roku 2021 w powiecie jeleniogórskim mieściło się 14 przedszkoli, w których do 59 oddziałów uczęszczało 1 212 dzieci (614 dziewczynek oraz 598 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie jeleniogórskim mieściło się 12 przedszkoli, w których do 45 oddziałów uczęszczało 995 dzieci (504 dziewczynki oraz 491 chłopców). Dostępnych było 1 007 miejsc.

  15,5% mieszkańców powiatu jeleniogórskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,7% wśród dziewczynek i 15,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 730 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,13 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 26 szkół podstawowych, w których w 252 oddziałach uczyło się 3 923 uczniów (1 904 kobiety oraz 2 019 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie jeleniogórskim placówkę miały 23 szkoły podstawowe, w których w 191 oddziałach uczyło się 3 220 uczniów (1 557 kobiet oraz 1 663 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,4% ludności (26,3% wśród dziewczynek i 26,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 79,77.

  W powiecie jeleniogórskim znajduje się 5 licea ogólnokształcące, w których w 26 oddziałach uczyło się 272 uczniów (146 kobiet oraz 126 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 57 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie jeleniogórskim placówkę miały 4 licea ogólnokształcące, w których w 17 oddziałach uczyło się 373 uczniów (214 kobiet oraz 159 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 126 absolwentów.

  W powiecie jeleniogórskim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 16 oddziałach uczyło się 177 uczniów (64 kobiety oraz 113 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,3% mieszkańców (14,6% wśród dziewczyn i 14,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 10,5 uczniów. 11,1 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,3% mieszkańców powiatu jeleniogórskiego w wieku potencjalnej nauki (28,0% kobiet i 28,5% mężczyzn).

 • 20,1% Wykształcenie wyższe
 • pow. jeleniogórski
  20,1%
  Dolnośląskie
  26,3%
  Cała Polska
  25,2%
 • 23,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat jeleniogórski
  36,7%
  woj. dolnośląskie
  36,0%
  Cały kraj
  35,2%
 • 38,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,8% Wykształcenie policealne
 • powiat jeleniogórski
  3,8%
  Dolnośląskie
  3,7%
  Polska
  3,3%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 2,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,9%
  woj. dolnośląskie
  12,1%
  Kraj
  11,9%
 • 14,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  21,0%
  woj. dolnośląskie
  20,3%
  Polska
  20,0%
 • 19,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  24,1%
  Dolnośląskie
  20,6%
  Cały kraj
  21,2%
 • 18,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. jeleniogórski
  3,4%
  Dolnośląskie
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  12,2%
  woj. dolnośląskie
  11,2%
  Cała Polska
  12,3%
 • 12,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,6%
  Dolnośląskie
  3,1%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 730 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat jeleniogórski
  730,0
  woj. dolnośląskie
  892,0
  Kraj
  883,0
 • 1,13 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  1,13
  Województwo
  0,85
  Polska
  0,89
 •  
 • 14Przedszkola
 • 12 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 59 Oddziały
 • 24 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 312 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat jeleniogórski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 212 Dzieci
 • 614 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 598 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,7%
  49,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 26 2 lata i mniej
 • 26
 • 271 3 lata
 • 271
 • 315 4 lata
 • 315
 • 289 5 lata
 • 289
 • 304 6 lat
 • 304
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 16 2 lata i mniej
 • 16
 • 143 3 lata
 • 143
 • 166 4 lata
 • 166
 • 141 5 lata
 • 141
 • 147 6 lat
 • 147
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 10 2 lata i mniej
 • 10
 • 128 3 lata
 • 128
 • 149 4 lata
 • 149
 • 148 5 lata
 • 148
 • 157 6 lat
 • 157
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • 430 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 91,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 91,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 32,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat jeleniogórski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 239 Oddziały
 • 3 903 Uczniowie
 • 1 894 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 009 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,5%
  51,5%
 • 455 Uczniowie w 1 klasie
 • 224 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 231 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 470 Absolwenci
 • 231 Kobiety
  (absolwenci)
 • 239 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 13 Oddziały
 • 20 Uczniowie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,0%
  50,0%
 • 1 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat jeleniogórski
  15,6
  Dolnośląskie
  17,5
  Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,6 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,6
 • 15,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,6
 • 16,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,3
 • 1,5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 1,5
 •  
 • 342,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 271,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 71,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 11,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 79,77 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. jeleniogórski
  79,77
  Dolnośląskie
  96,38
  Kraj
  95,71
 • 78,55 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  78,55
  Województwo
  95,04
  Cały kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat jeleniogórski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat jeleniogórski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat jeleniogórski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 26 Oddziały
 • 272 Uczniowie
 • 146 Kobiety
  (uczniowie)
 • 126 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 53,7%
  46,3%
 • 66 Uczniowie w 1 klasie
 • 39 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 57 Absolwenci
 • 27 Kobiety
  (absolwenci)
 • 30 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 10,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. jeleniogórski
  10,5
  Dolnośląskie
  26,0
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 40,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 20,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat jeleniogórski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 8 Oddziały
 • 59 Uczniowie
 • 32 Kobiety
  (uczniowie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 54,2%
  45,8%
 • 19 Uczniowie w 1 klasie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 11,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat jeleniogórski
  11,1
  woj. dolnośląskie
  18,5
  Cała Polska
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 11,1 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 11,1
 • 14,8 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 14,8
 • 7,4 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 7,4
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat jeleniogórski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat jeleniogórski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat jeleniogórski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat jeleniogórski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie jeleniogórskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie jeleniogórskim znajdowało się 51 hoteli (4 ★★★★★, 8 ★★★★, 28 ★★★, 10 ★★, 1 ), 0 moteli oraz 25 pensjonatów (13 ★★★, 6 ★★, 2 , 4 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 8 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 30
  • schroniska: 8
  • schroniska młodzieżowe: 2
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 3
  • ośrodki wczasowe: 38
  • ośrodki kolonijne: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 13
  • hostele: 1
  • domy pracy twórczej: 1
  • zespoły domków turystycznych: 1
  • kempingi: 1
  • pokoje gościnne: 75 (całoroczne: 72)
  • kwatery agroturystyczne: 7 (całoroczne: 6)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 13 (całoroczne: 12)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 29
  • drzwi automatycznie otwierane: 25
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 29
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 47


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 49 (liczba sal: 90, liczba miejsc: 5 666)
  • z nagłośnieniem: 44
  • z projektorem multimedialnym: 41
  • z zestawem do wideokonferencji: 18
  • z obsługą techniczną: 26
  • z ekranem: 42
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 44
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 21
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 183


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie jeleniogórskim: 15 (publiczne: 15, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie jeleniogórskim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 820 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 390 (uczestnicy: 24 120)
  • seanse filmowe: 113 (uczestnicy: 1 060)
  • wystawy: 21 (uczestnicy: 3 390)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 920)
  • koncerty: 30 (uczestnicy: 5 975)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 45 (uczestnicy: 1 071)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 15 (uczestnicy: 5 120)
  • konkursy: 10 (uczestnicy: 258)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 500)
  • konferencje: 3 (uczestnicy: 120)
  • interdyscyplinarne: 6 (uczestnicy: 1 500)
  • warsztaty: 107 (uczestnicy: 2 010)
  • inne: 32 (uczestnicy: 2 196)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 42 (członkowie: 777)
  • plastyczne/techniczne: 9 (członkowie: 173)
  • taneczne: 6 (członkowie: 211)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 47)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 20)
  • fotograficzne i filmowe: 3 (członkowie: 23)
  • teatralne: 1 (członkowie: 8)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 4 (członkowie: 92)
  • literackie: 2 (członkowie: 30)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 8 (członkowie: 92)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • inne: 4 (członkowie: 71)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 10 (absolwenci: 169)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 30)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 16)
  • wiedzy praktycznej: 1 (absolwenci: 53)
  • komputerowe: 7 (absolwenci: 70)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 2
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 5
  • muzyczne: 3
  • studia telewizyjne: 1
  • komputerowe: 2
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 2
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 19 (członkowie: 213)
  • teatralne: 1 (członkowie: 4)
  • muzyczne - instrumentalne: 8 (członkowie: 33)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 25)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 6 (członkowie: 79)
  • taneczne: 1 (członkowie: 60)
  • inne: 1 (członkowie: 12)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie jeleniogórskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 20 miejscami na widowni. Odbyły się 122 seanse, na które przyszło 1 216 widzów, w tym 71 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 780 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie jeleniogórskim działało 5 muzeów łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 53 976 zwiedzających, co daje 8 828 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie jeleniogórskim działały 22 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 264 309 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 35 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 22 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 289 345 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 83
  • dostępne dla czytelników: 54
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 54
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 17
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 16
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 10
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 9


 • Kluby sportowe w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie jeleniogórskim działały 32 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 1 630 członków. Zarejestrowano 1 488 ćwiczących (mężczyźni: 1 087, kobiety: 401, chłopcy do lat 18: 731, dziewczęta do lat 18: 300). Aktywnych było 50 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (30), instruktora sportowego (50) oraz inne osoby (26).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie jeleniogórskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat jeleniogórski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat jeleniogórski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 16 wypadków drogowych w powiecie jeleniogórskim odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 16 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 26,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 6,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 2,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 54,9 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie jeleniogórskim zarejestrowanych było 50 984 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 42 654 samochodów osobowych (693,9 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 4 926 samochodów ciężarowych (85,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 167 autobusów (2,7 - znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 324 ciągników siodłowych (5,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 1 720 motocykli (28,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,2 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,4 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 20,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 13,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 19,5 lat.


  W 2022 roku w powiecie jeleniogórskim znajdowało się 7 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 141 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 121 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 16 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 4 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 16 Ranni
  (rok 2022)
 • 12 Lekko ranni
 • 4 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie jeleniogórskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 26,22 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. jeleniogórski
  26,2
  Województwo
  64,7
  Cały kraj
  56,5
 • 6,56 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  6,6
  Województwo
  4,8
  Cała Polska
  5,0
 • 26,22 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  26,2
  Województwo
  76,2
  Polska
  65,5
 • 1,96 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • powiat jeleniogórski
  2,0
  Dolnośląskie
  7,1
  Kraj
  6,6
 • 54,92 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • powiat jeleniogórski
  54,9
  Województwo
  79,8
  Kraj
  77,6
 • 25,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • powiat jeleniogórski
  25,0
  Dolnośląskie
  7,4
  Polska
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Powiat
  100,0
  Dolnośląskie
  117,8
  Kraj
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 50 984 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie jeleniogórskim w 2021 roku
 • 42 654 Samochody osobowe
 • 4 926 Samochody ciężarowe
 • 112 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 167 Autobusy
 • 398 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 324 Ciągniki samochodowe
 • 324   Ciągniki siodłowe
 • 795 Ciągniki rolnicze
 • 1 720 Motocykle
 • 418   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 1 962 Motorowery
 • 42 654Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie jeleniogórskim
 • Samochody osobowe w powiecie jeleniogórskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 693,9 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat jeleniogórski
  693,9
  Województwo
  699,4
  Kraj
  682,4
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg8 206
  • 1400-1649 kg10 855
  • 1650-1899 kg10 467
  • 1900 kg i więcej13 126
 • 8 206 do 1399 kg
 • 10 855 1400-1649 kg
 • 10 467 1650-1899 kg
 • 13 126 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 14 454 do 1399 cm3
 • 14 454
 • 23 876 1400-1999 cm3
 • 23 876
 • 4 324 2000 i więcej cm3
 • 4 324
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie jeleniogórskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna23 259
  • olej napędowy13 642
  • gaz (LPG)5 377
  • pozostałe376
 • 23 259 benzyna
 • 13 642 olej napędowy
 • 5 377 gaz (LPG)
 • 376 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 358 do 1 roku
 • 358
 • 385 2 lata
 • 385
 • 447 3 lata
 • 447
 • 1 167 4-5 lat
 • 1 167
 • 1 288 6-7 lat
 • 1 288
 • 1 469 8-9 lat
 • 1 469
 • 2 037 10-11 lat
 • 2 037
 • 6 241 12-15 lat
 • 6 241
 • 9 033 16-20 lat
 • 9 033
 • 8 356 21-25 lat
 • 8 356
 • 5 930 26-30 lat
 • 5 930
 • 5 943 31 lat i więcej
 • 5 943
 • 20,2 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie jeleniogórskim
 • Powiat
  20,2 lat
  Województwo
  19,5 lat
  Cała Polska
  19,0 lat
 • 4 926Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie jeleniogórskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie jeleniogórskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 85,4 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  85,4
  Dolnośląskie
  101,3
  Cała Polska
  109,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 425 do 999 kg
 • 2 425
 • 1 645 1000-1499 kg
 • 1 645
 • 330 1500-2999 kg
 • 330
 • 26 3000-3499 kg
 • 26
 • 65 3500-4999 kg
 • 65
 • 165 5000-6999 kg
 • 165
 • 118 7000-9999 kg
 • 118
 • 112 10000-14999 kg
 • 112
 • 40 15000 kg i więcej
 • 40
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna860
  • olej napędowy3 791
  • gaz (LPG)206
  • pozostałe69
 • 860 benzyna
 • 3 791 olej napędowy
 • 206 gaz (LPG)
 • 69 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 33 do 1 roku
 • 33
 • 23 2 lata
 • 23
 • 44 3 lata
 • 44
 • 123 4-5 lat
 • 123
 • 157 6-7 lat
 • 157
 • 195 8-9 lat
 • 195
 • 322 10-11 lat
 • 322
 • 802 12-15 lat
 • 802
 • 922 16-20 lat
 • 922
 • 870 21-25 lat
 • 870
 • 562 26-30 lat
 • 562
 • 873 31 lat i więcej
 • 873
 • 20,4 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie jeleniogórskim
 • powiat jeleniogórski
  20,4 lat
  Dolnośląskie
  19,7 lat
  Polska
  19,6 lat
 • 167Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie jeleniogórskim
 • Autobusy w powiecie jeleniogórskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 2,7 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  2,7
  Województwo
  3,8
  Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna14
  • olej napędowy149
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe2
 • 14 benzyna
 • 149 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 2 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 3 2 lata
 • 3
 • 1 3 lata
 • 1
 • 5 4-5 lat
 • 5
 • 3 6-7 lat
 • 3
 • 4 8-9 lat
 • 4
 • 6 10-11 lat
 • 6
 • 31 12-15 lat
 • 31
 • 37 16-20 lat
 • 37
 • 28 21-25 lat
 • 28
 • 16 26-30 lat
 • 16
 • 32 31 lat i więcej
 • 32
 • 20,6 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie jeleniogórskim
 • Powiat
  20,6 lat
  woj. dolnośląskie
  22,0 lat
  Cała Polska
  22,0 lat
 • 324Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie jeleniogórskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie jeleniogórskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 5,2 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  5,2
  woj. dolnośląskie
  8,8
  Cały kraj
  13,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna6
  • olej napędowy309
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe8
 • 6 benzyna
 • 309 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 8 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 4 2 lata
 • 4
 • 7 3 lata
 • 7
 • 34 4-5 lat
 • 34
 • 47 6-7 lat
 • 47
 • 32 8-9 lat
 • 32
 • 29 10-11 lat
 • 29
 • 71 12-15 lat
 • 71
 • 33 16-20 lat
 • 33
 • 42 21-25 lat
 • 42
 • 12 26-30 lat
 • 12
 • 12 31 lat i więcej
 • 12
 • 13,4 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie jeleniogórskim
 • Powiat
  13,4 lat
  woj. dolnośląskie
  14,3 lat
  Kraj
  12,6 lat
 • 1 720Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie jeleniogórskim
 • Motocykle w powiecie jeleniogórskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 28,0 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. jeleniogórski
  28,0
  woj. dolnośląskie
  37,2
  Polska
  46,2
 • Motocykle według grup wieku
 • 42 do 1 roku
 • 42
 • 32 2 lata
 • 32
 • 29 3 lata
 • 29
 • 68 4-5 lat
 • 68
 • 95 6-7 lat
 • 95
 • 58 8-9 lat
 • 58
 • 57 10-11 lat
 • 57
 • 251 12-15 lat
 • 251
 • 308 16-20 lat
 • 308
 • 317 21-25 lat
 • 317
 • 163 26-30 lat
 • 163
 • 300 31 lat i więcej
 • 300
 • 19,5 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie jeleniogórskim
 • Powiat
  19,5 lat
  Województwo
  23,1 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 7 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 7 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie jeleniogórskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 111,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat jeleniogórski
  111,6 km
  Województwo
  495,9 km
  Polska
  624,0 km
 • 1,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  1,2 km
  Województwo
  3,4 km
  Cały kraj
  5,2 km
 • 121 Liczba licencji na taksówki
 • 141 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami