Powiat jeleniogórski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat jeleniogórski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 62 909 Liczba mieszkańców
 • 627 km2 Powierzchnia
 • 100 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 48,1% Stopa urbanizacji
 • Anna Konieczyńska Starosta
 • ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra Adres starostwa powiatowego
 • DJE Tablice rejestracyjne
Powiat jeleniogórski na mapie
Identyfikatory
 • 0206 TERYT (TERC)
Herb powiatu jeleniogórskiego
powiat jeleniogórski herb
Flaga powiatu jeleniogórskiego
powiat jeleniogórski flaga

Powiat jeleniogórski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat jeleniogórski ma 62 909 mieszkańców, z czego 51,7% stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 1,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu jeleniogórskiego w 2050 roku wynosi 56 164, z czego 28 875 to kobiety, a 27 289 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu jeleniogórskiego zawarli w 2021 roku 217 małżeństw, co odpowiada 3,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz mniej od wartości dla kraju.
  31,9% mieszkańców powiatu jeleniogórskiego jest stanu wolnego, 49,3% żyje w małżeństwie, 9,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,1% to wdowy/wdowcy.

  Powiat jeleniogórski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -599. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -9,51 na 1000 mieszkańców powiatu jeleniogórskiego. W 2021 roku urodziło się 348 dzieci, w tym 50,3% dziewczynek i 49,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 267 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,37 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 41,4% zgonów w powiecie jeleniogórskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,2% zgonów w powiecie jeleniogórskim były nowotwory, a 5,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu jeleniogórskiego przypada 15.03 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 897 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 765 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu jeleniogórskiego 132. W tym samym roku 26 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 35 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -9.

  59,7% mieszkańców powiatu jeleniogórskiego jest w wieku produkcyjnym, 15,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu jeleniogórskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62 909 Liczba mieszkańców
 • 32 513 Kobiety
 • 30 396 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie jeleniogórskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie jeleniogórskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie jeleniogórskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu jeleniogórskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 56 164 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 28 875 Kobiety
 • 27 289 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie jeleniogórskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie jeleniogórskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie jeleniogórskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu jeleniogórskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat jeleniogórski
  43,9 lat
  Dolnośląskie
  43,0 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 45,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat jeleniogórski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu jeleniogórskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat jeleniogórski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat jeleniogórski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat jeleniogórski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 31,9% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  31,9%
  Dolnośląskie
  31,1%
  Kraj
  29,1%
 • 27,2% Kobiety
  (Panny)
 • 37,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 49,3% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  49,3%
  Dolnośląskie
  50,8%
  Polska
  54,0%
 • 48,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 50,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,1% Wdowcy/Wdowy
 • powiat jeleniogórski
  8,1%
  Dolnośląskie
  8,3%
  Cały kraj
  8,5%
 • 12,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 9,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  9,9%
  woj. dolnośląskie
  9,5%
  Cały kraj
  7,6%
 • 10,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 9,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • pow. jeleniogórski
  0,8%
  Dolnośląskie
  0,4%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie jeleniogórskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  3,4
  woj. dolnośląskie
  4,4
  Polska
  4,4
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • pow. jeleniogórski
  1,4
  woj. dolnośląskie
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 217 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie jeleniogórskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -599 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -298 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -301 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -9,51 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -9,5
  Województwo
  -5,5
  Kraj
  -4,9
 • -11,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -8,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie jeleniogórskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie jeleniogórskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie jeleniogórskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie jeleniogórskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 348 Urodzenia żywe
 • 175 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 173 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,3%
  49,7%
 • 5,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  5,5
  woj. dolnośląskie
  8,5
  Cały kraj
  8,7
 • 24,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. jeleniogórski
  24,2
  Dolnośląskie
  36,7
  Kraj
  37,5
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 27 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 27
 • 47 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 47
 • 55 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 55
 • 30 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 267 g Średnia waga noworodków
 • 3 172 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 361 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat jeleniogórski
  3 267 g
  woj. dolnośląskie
  3 341 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 4500g - 4999g
 • 2
 • 19 Waga 4000g - 4499g
 • 19
 • 103 Waga 3500g - 3999g
 • 103
 • 135 Waga 3000g - 3499g
 • 135
 • 61 Waga 2500g - 2999g
 • 61
 • 18 Waga 2000g - 2499g
 • 18
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 0,88 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat jeleniogórski
  0,88
  Dolnośląskie
  1,30
  Kraj
  1,32
 • 0,44 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,44
  Dolnośląskie
  0,63
  Polska
  0,64
 • 0,37 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,37
  woj. dolnośląskie
  0,61
  Kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie jeleniogórskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 947 Zgony
 • 473 Kobiety
  (Zgony)
 • 474 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,9%
  50,1%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 15,0 Zgony na 1000 ludności
 • powiat jeleniogórski
  15,0
  woj. dolnośląskie
  14,0
  Polska
  13,6
 • 272,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  272,1
  woj. dolnośląskie
  165,2
  Cały kraj
  156,7
 • 5,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  5,7
  Województwo
  4,5
  Kraj
  3,9
 • 4,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. jeleniogórski
  4,6
  woj. dolnośląskie
  3,9
  Kraj
  3,6
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,2
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie jeleniogórskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  41,4%
  Województwo
  43,0%
  Kraj
  34,8%
 • 20,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. jeleniogórski
  20,2%
  woj. dolnośląskie
  19,7%
  Cała Polska
  19,6%
 • 5,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat jeleniogórski
  5,1%
  woj. dolnośląskie
  6,2%
  Cała Polska
  5,4%
 • 131 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  13,3
  Polska
  13,3
 • 87,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  87,1
  Polska
  74,4
 • 310,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. jeleniogórski
  310,2
  Województwo
  273,5
  Kraj
  268,1
 • 256,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  256,8
  Polska
  246,5
 • 636,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 698,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 569,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  636,7
  Województwo
  597,6
  Cała Polska
  475,8
 • 118,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 61,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 175,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  118,6
  Dolnośląskie
  108,7
  Polska
  70,6
 • 21,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. jeleniogórski
  21,9
  Dolnośląskie
  29,9
  Polska
  32,6
 • 9,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  9,4
  woj. dolnośląskie
  6,0
  Kraj
  6,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. jeleniogórski
  0,6%
  Województwo
  0,5%
  Cały kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie jeleniogórskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 110 Osoby w zamachach samobójczych
 • 44 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 66 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 97 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 13 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 23 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 3 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 20 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 21 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 2 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 175 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. jeleniogórski
  175,0
  Województwo
  36,0
  Cała Polska
  36,0
 • 37 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. jeleniogórski
  37,0
  woj. dolnośląskie
  14,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 2 zatrucie gazem / spalinami
 • 2
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 12 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 12
 • 20 zażycie innych leków
 • 20
 • 4 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 4
 • 22 samookaleczenie powierzchniowe
 • 22
 • 10 rzucenie się z wysokości
 • 10
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 33 powieszenie się
 • 33
 • 2 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 2
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • 1 samopodpalenie
 • 1
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 19 powieszenie się
 • 19
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 31 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 31
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 10 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 10
 • 14 zawód miłosny
 • 14
 • 2 problemy w szkole lub pracy
 • 2
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 4 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 4
 • 2 śmierć bliskiej osoby
 • 2
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 4 inna nie wymieniona
 • 4
 • 47 nieustalona
 • 47
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 13 nieustalona
 • 13
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 10 13-18 lat
 • 10
 • 6 19-24 lat
 • 6
 • 12 25-29 lat
 • 12
 • 57 30-49 lat
 • 57
 • 19 50-60 lat
 • 19
 • 6 70 lat i więcej
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 7 30-49 lat
 • 7
 • 10 50-60 lat
 • 10
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy19
  • pod wpływem alkoholu49
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków10
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony33
 • 19 trzeźwy
 • 49 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 10 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 33 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu3
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony19
 • 1 trzeźwy
 • 3 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 19 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 32 kawaler/panna
 • 32
 • 27 żonaty/zamężna
 • 27
 • 9 konkubinat
 • 9
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 • 38 nieustalony
 • 38
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 3 kawaler/panna
 • 3
 • 7 żonaty/zamężna
 • 7
 • 3 konkubinat
 • 3
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 9 nieustalony
 • 9
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne2
  • podstawowe i gimnazjalne4
  • zasadnicze zawodowe9
  • średnie3
  • wyższe2
  • nieustalony90
 • 2 podstawowe niepełne
 • 4 podstawowe i gimnazjalne
 • 9 zasadnicze zawodowe
 • 3 średnie
 • 2 wyższe
 • 90 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie2
  • wyższe1
  • nieustalony18
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 1 wyższe
 • 18 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 13 praca
 • 13
 • 8 na utrzymaniu innej osoby
 • 8
 • 3 renta
 • 3
 • 3 emerytura
 • 3
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 8 bez stałego źródła utrzymania
 • 8
 • 74 nieustalony
 • 74
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 6 praca
 • 6
 • 1 renta
 • 1
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 14 nieustalony
 • 14
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 897 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 470 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 427 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 26 Zameldowania z zagranicy
 • 13 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 13 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 765 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 399 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 366 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 35 Wymeldowania za granicę
 • 19 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 16 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 123 Saldo migracji
 • 65 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 58 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 132 Saldo migracji wewnętrznych
 • 71 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 61 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -9 Saldo migracji zagranicznych
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie jeleniogórskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat jeleniogórski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat jeleniogórski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie jeleniogórskim oddano do użytku 289 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,59 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie jeleniogórskim to 26 304 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 415 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  79,9% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 20,1% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie jeleniogórskim to 5,14 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie jeleniogórskim to 129,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,83% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,45% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,85% mieszkań posiada łazienkę, 78,74% korzysta z centralnego ogrzewania, a 56,06% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie jeleniogórskim 430 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 835 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 298 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 74 transakcje (mediana cen - 6 523 zł/m2, średnia - 6 210 zł/m2), a na rynku wtórnym 356 transakcji rynkowych (mediana cen - 3 244 zł/m2, średnia - 3 930 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 835 zł
 • Tutaj
  3 835 zł
  Dolnośląskie
  4 720 zł
  Kraj
  5 248 zł
 • 3 835 zł Ogółem
 • 3 835 zł
 • 5 598 zł do 40 m2
 • 5 598 zł
 • 4 420 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 420 zł
 • 3 029 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 029 zł
 • 3 051 zł od 80,1 m2
 • 3 051 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 298 zł
 • powiat jeleniogórski
  4 298 zł
  Województwo
  4 827 zł
  Kraj
  5 689 zł
 • 4 298 zł Ogółem
 • 4 298 zł
 • 5 772 zł do 40 m2
 • 5 772 zł
 • 4 913 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 913 zł
 • 3 801 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 801 zł
 • 3 060 zł od 80,1 m2
 • 3 060 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 430
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2113
  • od 40,1 do 60 m2169
  • od 60,1 do 80 m289
  • od 80,1 m259
 • 113 do 40 m2
 • 169 od 40,1 do 60 m2
 • 89 od 60,1 do 80 m2
 • 59 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie jeleniogórskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 6 523 zł
 • Tutaj
  6 523 zł
  woj. dolnośląskie
  5 781 zł
  Kraj
  5 761 zł
 • 6 523 zł Ogółem
 • 6 523 zł
 • 6 775 zł do 40 m2
 • 6 775 zł
 • 6 538 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 538 zł
 • 6 167 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 167 zł
 • 3 943 zł od 80,1 m2
 • 3 943 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 6 210 zł
 • Powiat
  6 210 zł
  Dolnośląskie
  5 806 zł
  Cały kraj
  6 212 zł
 • 6 210 zł Ogółem
 • 6 210 zł
 • 7 568 zł do 40 m2
 • 7 568 zł
 • 6 927 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 927 zł
 • 6 357 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 357 zł
 • 3 815 zł od 80,1 m2
 • 3 815 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 74
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m227
  • od 40,1 do 60 m231
  • od 60,1 do 80 m26
  • od 80,1 m210
 • 27 do 40 m2
 • 31 od 40,1 do 60 m2
 • 6 od 60,1 do 80 m2
 • 10 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 244 zł
 • pow. jeleniogórski
  3 244 zł
  Dolnośląskie
  4 006 zł
  Kraj
  4 694 zł
 • 3 244 zł Ogółem
 • 3 244 zł
 • 3 759 zł do 40 m2
 • 3 759 zł
 • 3 320 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 320 zł
 • 2 874 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 874 zł
 • 2 797 zł od 80,1 m2
 • 2 797 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 930 zł
 • Tutaj
  3 930 zł
  Województwo
  4 356 zł
  Kraj
  5 276 zł
 • 3 930 zł Ogółem
 • 3 930 zł
 • 5 147 zł do 40 m2
 • 5 147 zł
 • 4 464 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 464 zł
 • 3 616 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 616 zł
 • 2 907 zł od 80,1 m2
 • 2 907 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 356
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m286
  • od 40,1 do 60 m2138
  • od 60,1 do 80 m283
  • od 80,1 m249
 • 86 do 40 m2
 • 138 od 40,1 do 60 m2
 • 83 od 60,1 do 80 m2
 • 49 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 26 304 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 415,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  415,30
  Województwo
  424,80
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 81,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat jeleniogórski
  81,90 m2
  Województwo
  72,80 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 34,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat jeleniogórski
  34,00 m2
  Województwo
  30,90 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,01 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,01
  woj. dolnośląskie
  3,81
  Kraj
  3,82
 • 2,41 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,41
  Dolnośląskie
  2,35
  Cały kraj
  2,55
 • 0,60 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,60
  woj. dolnośląskie
  0,62
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 289 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 4,59 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. jeleniogórski
  4,59
  woj. dolnośląskie
  8,67
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 1 486 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,14 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat jeleniogórski
  5,14
  Województwo
  3,56
  Cały kraj
  3,90
 • 23,62 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  23,62
  Województwo
  30,86
  Polska
  24,07
 • 37 503 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 129,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. jeleniogórski
  129,8 m2
  Dolnośląskie
  83,3 m2
  Polska
  92,9 m2
 • 0,60 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,60 m2
  woj. dolnośląskie
  0,72 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 97,83% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. jeleniogórski
  97,83%
  Dolnośląskie
  98,69%
  Cała Polska
  96,97%
 • 94,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. jeleniogórski
  94,45%
  woj. dolnośląskie
  95,19%
  Cała Polska
  94,01%
 • 90,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. jeleniogórski
  90,85%
  woj. dolnośląskie
  93,09%
  Cały kraj
  91,78%
 • 78,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. jeleniogórski
  78,74%
  Dolnośląskie
  82,55%
  Polska
  83,08%
 • 56,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  56,06%
  Dolnośląskie
  66,02%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat jeleniogórski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie jeleniogórskim na 1000 mieszkańców pracuje 155osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 54,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie jeleniogórskim wynosiło w 2021 roku 10,0% (10,6% wśród kobiet i 9,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie jeleniogórskim wynosiło 5 050,91 PLN, co odpowiada 84.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu jeleniogórskiego 5 251 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 097 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 154.

  12,6% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu jeleniogórskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,7% w przemyśle i budownictwie, a 21,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 155 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. jeleniogórski
  155,0
  Dolnośląskie
  281,0
  Cała Polska
  257,0
 • 10,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 10,6% Kobiety
 • 9,5% Mężczyźni
 • Powiat
  10,0%
  Dolnośląskie
  4,8%
  Kraj
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie jeleniogórskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie jeleniogórskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie jeleniogórskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 051 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  5 051 PLN
  Dolnośląskie
  6 243 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie jeleniogórskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 5 251 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 097 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 154 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,59 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 12,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 14,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,7% Przemysł i budownictwo
 • 23,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 53,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 21,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 24,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 26,8% Pozostałe
 • 39,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie jeleniogórskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 9 720 Pracujący ogółem
 • 5 301 Kobiety
 • 4 419 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie jeleniogórskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,7% W wieku produkcyjnym
 • 53,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat jeleniogórski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  67,5
  woj. dolnośląskie
  70,3
  Cała Polska
  69,0
 • 41,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  41,3
  woj. dolnośląskie
  40,7
  Kraj
  38,2
 • 157,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  157,8
  Województwo
  137,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat jeleniogórski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie jeleniogórskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 11 981 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 6 925 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 571 nowych podmiotów, a 389 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (3 475) podmiotów zarejestrowano w roku 2013, a najmniej (571) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (1 121) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (358) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie jeleniogórskim najwięcej (3 062) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (11 759) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,9% (103) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 17,8% (2 133) podmiotów, a 81,3% (9 745) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie jeleniogórskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (19.3%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 11 981 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 103 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 133 Przemysł i budownictwo
 • 9 745 Pozostała działalność
 • 571 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie jeleniogórskim w 2021 roku
 • 389 Podmioty wyrejestrowane w powiecie jeleniogórskim w 2021 roku
 • 6 925 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 11 759 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 11 759
 • 186 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 186
 • 31 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 31
 • 5 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 5
 • 11 976 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 11 976
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 11 Spółdzielnie ogółem
 • 11
 • 536 Spółki handlowe ogółem
 • 536
 • 93  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 93
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 437  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 437
 • 87    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 87
 • 3 062 Spółki cywilne ogółem
 • 3 062
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 925 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 339 Budownictwo
 • 1 339
 • 1 187 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 187
 • 1 073 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 1 073
 • 536 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 536
 • 505 Przetwórstwo przemysłowe
 • 505
 • 442 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 442
 • 418 Transport i gospodarka magazynowa
 • 418
 • 355 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 355
 • 295 Pozostała działalność
 • 295
 • 163 Edukacja
 • 163
 • 149 Informacja i komunikacja
 • 149
 • 130 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 130
 • 126 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 126
 • 110 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 110
 • 74 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 74
 • 13 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 13
 • 8 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 8
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat jeleniogórski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie jeleniogórskim stwierdzono 1 703 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 27,03 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie jeleniogórskim wynosi 66,10% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu jeleniogórskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 17,89 (wykrywalność 57%) oraz przeciwko mieniu - 14,54 (wykrywalność 45%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 3,00 (97%), o charakterze gospodarczym - 2,98 (56%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,21 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat jeleniogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 703 Przestępstwa ogółem
 • 1 703
 • 1 127 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 127
 • 188 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 188
 • 189 Przestępstwa drogowe
 • 189
 • 13 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 13
 • 916 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 916
 • 27,03 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  27,03
  Dolnośląskie
  28,36
  Cała Polska
  21,51
 • 17,89 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  17,89
  Województwo
  19,16
  Polska
  12,82
 • 2,98 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat jeleniogórski
  2,98
  Województwo
  5,14
  Cały kraj
  5,89
 • 3,00 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,00
  Dolnośląskie
  2,39
  Cały kraj
  1,85
 • 0,21 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,21
  Województwo
  0,41
  Polska
  0,35
 • 14,54 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  14,54
  Dolnośląskie
  15,90
  Kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat jeleniogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat jeleniogórski
  66%
  Województwo
  65%
  Cały kraj
  71%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. jeleniogórski
  57%
  Dolnośląskie
  60%
  Cały kraj
  64%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat jeleniogórski
  56%
  Województwo
  61%
  Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  Dolnośląskie
  98%
  Kraj
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. jeleniogórski
  92%
  Dolnośląskie
  88%
  Kraj
  89%
 • 45% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. jeleniogórski
  45%
  Dolnośląskie
  46%
  Polska
  53%

Powiat jeleniogórski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu jeleniogórskiego wyniosła w 2021 roku 82,6 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 12.3% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu jeleniogórskiego - 25.4% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (15%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (14.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,8 mln złotych, czyli 4,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu jeleniogórskiego wyniosła w 2021 roku 92,9 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 12.3% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (27.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21.4%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (21.1%). W budżecie powiatu jeleniogórskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 280 złotych na mieszkańca (19,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 5,3 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie jeleniogórskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu jeleniogórskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat jeleniogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu jeleniogórskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  64,8 mln

  996(100%)

  66,1 mln

  1,0 tys(100%)

  63,2 mln

  980(100%)

  61,7 mln

  960(100%)

  75,3 mln

  1,2 tys(100%)

  79,2 mln

  1,2 tys(100%)

  74,0 mln

  1,2 tys(100%)

  82,6 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  16,2 mln

  250(25%)

  16,6 mln

  258(25.2%)

  17,7 mln

  275(28.1%)

  14,4 mln

  224(23.3%)

  17,2 mln

  270(22.9%)

  19,4 mln

  305(24.5%)

  19,7 mln

  311(26.6%)

  21,0 mln

  333(25.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,9 mln

  183(18.4%)

  12,0 mln

  185(18.1%)

  11,2 mln

  174(17.8%)

  8,9 mln

  139(14.4%)

  8,7 mln

  136(11.5%)

  10,0 mln

  158(12.7%)

  11,0 mln

  174(14.9%)

  12,4 mln

  197(15%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  8,3 mln

  127(12.7%)

  8,4 mln

  131(12.8%)

  7,8 mln

  121(12.3%)

  7,7 mln

  120(12.5%)

  12,2 mln

  190(16.1%)

  10,3 mln

  162(13%)

  11,2 mln

  177(15.2%)

  11,9 mln

  190(14.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  8,6 mln

  132(13.2%)

  8,4 mln

  131(12.8%)

  9,1 mln

  142(14.4%)

  9,7 mln

  152(15.8%)

  11,1 mln

  173(14.7%)

  11,3 mln

  178(14.3%)

  11,0 mln

  173(14.8%)

  10,8 mln

  172(13.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,5 mln

  116(11.6%)

  9,0 mln

  140(13.7%)

  6,1 mln

  94,8(9.7%)

  4,5 mln

  69,5(7.2%)

  8,6 mln

  134(11.4%)

  11,9 mln

  187(15%)

  3,7 mln

  58,3(5%)

  7,4 mln

  118(9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,1 mln

  63,4(6.4%)

  4,1 mln

  63,4(6.2%)

  4,1 mln

  63,3(6.4%)

  4,0 mln

  62,6(6.5%)

  4,1 mln

  64,2(5.4%)

  4,1 mln

  65,0(5.2%)

  4,9 mln

  77,2(6.6%)

  4,8 mln

  75,8(5.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,2 mln

  79,6(8%)

  3,9 mln

  60,3(5.9%)

  3,3 mln

  50,8(5.2%)

  3,3 mln

  51,3(5.3%)

  1,9 mln

  30,3(2.6%)

  1,8 mln

  28,4(2.3%)

  2,2 mln

  34,8(3%)

  3,3 mln

  52,3(4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,4 mln

  22,2(2.2%)

  1,5 mln

  23,0(2.3%)

  1,5 mln

  23,9(2.4%)

  1,8 mln

  27,7(2.9%)

  1,8 mln

  28,2(2.4%)

  2,0 mln

  31,2(2.5%)

  2,3 mln

  36,6(3.1%)

  2,3 mln

  36,0(2.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  59,9 tys

  0,9(0.1%)

  99,7 tys

  1,5(0.2%)

  88,3 tys

  1,4(0.1%)

  106,3 tys

  1,7(0.2%)

  741,8 tys

  11,6(1%)

  159,9 tys

  2,5(0.2%)

  352,6 tys

  5,6(0.5%)

  372,5 tys

  5,9(0.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  204,3 tys

  3,1(0.3%)

  182,5 tys

  2,8(0.3%)

  205,7 tys

  3,2(0.3%)

  206,3 tys

  3,2(0.3%)

  195,9 tys

  3,1(0.3%)

  196,7 tys

  3,1(0.2%)

  214,0 tys

  3,4(0.3%)

  209,2 tys

  3,3(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  664,9 tys

  10,2(1%)

  490,8 tys

  7,6(0.7%)

  447,1 tys

  6,9(0.7%)

  450,9 tys

  7,0(0.7%)

  428,7 tys

  6,7(0.6%)

  419,4 tys

  6,6(0.5%)

  280,3 tys

  4,4(0.4%)

  202,9 tys

  3,2(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  183,8 tys

  2,9(0.3%)

  188,8 tys

  2,9(0.3%)

  187,4 tys

  2,9(0.2%)

  191,8 tys

  3,0(0.2%)

  194,6 tys

  3,1(0.3%)

  197,2 tys

  3,1(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  211,6 tys

  3,3(0.3%)

  399,0 tys

  6,2(0.6%)

  313,4 tys

  4,9(0.5%)

  310,9 tys

  4,8(0.5%)

  1,1 mln

  17,2(1.5%)

  288,7 tys

  4,5(0.4%)

  270,7 tys

  4,3(0.4%)

  194,8 tys

  3,1(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  101,7 tys

  1,6(0.2%)

  103,8 tys

  1,6(0.2%)

  100,5 tys

  1,6(0.2%)

  108,5 tys

  1,7(0.2%)

  98,3 tys

  1,5(0.1%)

  124,1 tys

  2,0(0.2%)

  70,2 tys

  1,1(0.1%)

  107,4 tys

  1,7(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  84,8 tys

  1,3(0.1%)

  37,3 tys

  0,6(0.1%)

  424,4 tys

  6,6(0.7%)

  45,3 tys

  0,7(0.1%)

  38,0 tys

  0,6(0.1%)

  58,0 tys

  0,9(0.1%)

  41,7 tys

  0,7(0.1%)

  88,7 tys

  1,4(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  105,2 tys

  1,6(0.2%)

  85,6 tys

  1,3(0.1%)

  74,4 tys

  1,2(0.1%)

  74,1 tys

  1,2(0.1%)

  74,2 tys

  1,2(0.1%)

  94,1 tys

  1,5(0.1%)

  61,4 tys

  1,0(0.1%)

  71,4 tys

  1,1(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  23,1 tys

  0,4(0%)

  27,7 tys

  0,4(0%)

  33,4 tys

  0,5(0.1%)

  34,6 tys

  0,5(0.1%)

  61,3 tys

  1,0(0.1%)

  39,2 tys

  0,6(0%)

  28,1 tys

  0,4(0%)

  34,7 tys

  0,6(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  74,4 tys

  1,1(0.1%)

  59,2 tys

  0,9(0.1%)

  111,3 tys

  1,7(0.2%)

  22,0 tys

  0,3(0%)

  21,7 tys

  0,3(0%)

  21,8 tys

  0,3(0%)

  41,8 tys

  0,7(0.1%)

  27,1 tys

  0,4(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  595,0 tys

  9,2(0.9%)

  340,0 tys

  5,3(0.5%)

  1,3 mln

  20,4(2.1%)

  1,6 mln

  25,3(2.1%)

  1,2 mln

  19,5(1.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1 000

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  50,3 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,3 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie jeleniogórskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu jeleniogórskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat jeleniogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu jeleniogórskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  65,0 mln

  999(100%)

  68,2 mln

  1,1 tys(100%)

  65,9 mln

  1,0 tys(100%)

  63,7 mln

  992(100%)

  74,7 mln

  1,2 tys(100%)

  82,1 mln

  1,3 tys(100%)

  83,2 mln

  1,3 tys(100%)

  92,9 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  19,9 mln

  306(30.5%)

  19,1 mln

  296(28.1%)

  18,1 mln

  281(27.5%)

  19,0 mln

  296(29.8%)

  19,5 mln

  305(26.1%)

  20,8 mln

  327(25.3%)

  26,8 mln

  424(32.2%)

  25,7 mln

  409(27.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,0 mln

  169(16.9%)

  12,2 mln

  188(17.8%)

  13,0 mln

  201(19.7%)

  14,2 mln

  221(22.3%)

  16,2 mln

  253(21.7%)

  17,8 mln

  279(21.7%)

  17,4 mln

  275(20.9%)

  19,9 mln

  317(21.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  12,8 mln

  197(19.7%)

  12,9 mln

  200(18.9%)

  14,2 mln

  220(21.5%)

  13,4 mln

  210(21.1%)

  15,7 mln

  245(21%)

  17,4 mln

  274(21.2%)

  18,8 mln

  297(22.6%)

  19,6 mln

  311(21.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,0 mln

  61,6(6.2%)

  6,5 mln

  101(9.6%)

  3,5 mln

  54,5(5.3%)

  1,8 mln

  28,2(2.8%)

  5,5 mln

  86,8(7.4%)

  8,8 mln

  138(10.7%)

  817,5 tys

  12,9(1%)

  7,1 mln

  114(7.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,8 mln

  74,3(7.4%)

  4,6 mln

  71,0(6.7%)

  4,4 mln

  67,6(6.6%)

  2,5 mln

  39,3(4%)

  2,9 mln

  45,1(3.9%)

  3,6 mln

  56,6(4.4%)

  3,5 mln

  54,6(4.2%)

  3,7 mln

  59,0(4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,7 mln

  72,4(7.2%)

  3,4 mln

  52,1(4.9%)

  2,7 mln

  42,0(4.1%)

  2,2 mln

  34,4(3.5%)

  1,9 mln

  30,3(2.6%)

  1,8 mln

  28,4(2.2%)

  2,2 mln

  34,8(2.6%)

  3,3 mln

  52,3(3.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,7 mln

  40,8(4.1%)

  2,6 mln

  40,7(3.9%)

  2,7 mln

  41,4(4%)

  2,5 mln

  39,6(4%)

  2,6 mln

  40,0(3.4%)

  2,5 mln

  39,1(3%)

  3,1 mln

  48,3(3.7%)

  2,9 mln

  46,2(3.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  750,1 tys

  11,5(1.2%)

  2,3 mln

  35,0(3.3%)

  2,2 mln

  34,3(3.4%)

  1,5 mln

  23,9(2.4%)

  1,8 mln

  27,8(2.4%)

  1,5 mln

  23,1(1.8%)

  2,9 mln

  46,4(3.5%)

  2,6 mln

  41,9(2.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,1 mln

  17,4(1.7%)

  1,2 mln

  19,0(1.8%)

  1,4 mln

  21,3(2.1%)

  1,6 mln

  24,2(2.4%)

  1,5 mln

  23,9(2%)

  1,7 mln

  27,3(2.1%)

  1,9 mln

  30,7(2.3%)

  2,2 mln

  34,4(2.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,1 mln

  31,6(3.2%)

  2,3 mln

  35,0(3.3%)

  2,2 mln

  33,4(3.3%)

  2,4 mln

  37,5(3.8%)

  2,3 mln

  35,9(3.1%)

  2,6 mln

  40,8(3.2%)

  1,7 mln

  26,5(2%)

  1,6 mln

  26,2(1.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  504,1 tys

  7,8(0.8%)

  453,9 tys

  7,0(0.7%)

  365,0 tys

  5,7(0.6%)

  295,5 tys

  4,6(0.5%)

  367,9 tys

  5,8(0.5%)

  251,5 tys

  4,0(0.3%)

  386,0 tys

  6,1(0.5%)

  460,6 tys

  7,3(0.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  13,0 tys

  0,2(0%)

  83,0 tys

  1,3(0.1%)

  32,2 tys

  0,5(0%)

  66,2 tys

  1,0(0.1%)

  69,6 tys

  1,1(0.1%)

  441,0 tys

  6,9(0.5%)

  198,0 tys

  3,1(0.2%)

  345,5 tys

  5,5(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  183,8 tys

  2,9(0.3%)

  187,8 tys

  2,9(0.3%)

  187,4 tys

  2,9(0.3%)

  191,8 tys

  3,0(0.2%)

  194,6 tys

  3,1(0.2%)

  197,2 tys

  3,1(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  435,6 tys

  6,7(0.7%)

  368,0 tys

  5,7(0.5%)

  496,7 tys

  7,7(0.8%)

  233,3 tys

  3,6(0.4%)

  2,2 mln

  34,3(2.9%)

  283,4 tys

  4,5(0.3%)

  251,9 tys

  4,0(0.3%)

  152,8 tys

  2,4(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  126,6 tys

  1,9(0.2%)

  122,6 tys

  1,9(0.2%)

  131,2 tys

  2,0(0.2%)

  120,7 tys

  1,9(0.2%)

  129,3 tys

  2,0(0.2%)

  125,1 tys

  2,0(0.2%)

  134,6 tys

  2,1(0.2%)

  133,9 tys

  2,1(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  84,8 tys

  1,3(0.1%)

  37,3 tys

  0,6(0.1%)

  421,5 tys

  6,5(0.6%)

  45,3 tys

  0,7(0.1%)

  38,0 tys

  0,6(0.1%)

  58,0 tys

  0,9(0.1%)

  41,7 tys

  0,7(0.1%)

  88,7 tys

  1,4(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,6

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  48,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  57,7 tys

  0,9(0.1%)

  38,7 tys

  0,6(0.1%)

  22,9 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1 000

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  50,3 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,3 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat jeleniogórski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12 807 mieszkańców powiatu jeleniogórskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 242 kobiet oraz 6 565 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,8% wykształcenie policealne, 11,9% średnie ogólnokształcące, a 21,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,1% mieszkańców powiatu jeleniogórskiego, gimnazjalnym 3,4%, natomiast 12,2% podstawowym ukończonym. 3,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu jeleniogórskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie jeleniogórskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,9%) oraz średnie zawodowe (19,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,2%) oraz średnie zawodowe (22,7%).

  W roku 2021 w powiecie jeleniogórskim mieściło się 14 przedszkoli, w których do 59 oddziałów uczęszczało 1 212 dzieci (614 dziewczynek oraz 598 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie jeleniogórskim mieściło się 12 przedszkoli, w których do 45 oddziałów uczęszczało 995 dzieci (504 dziewczynki oraz 491 chłopców). Dostępnych było 1 007 miejsc.

  15,5% mieszkańców powiatu jeleniogórskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,7% wśród dziewczynek i 15,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 780 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,13 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 26 szkół podstawowych, w których w 252 oddziałach uczyło się 3 923 uczniów (1 904 kobiety oraz 2 019 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie jeleniogórskim placówkę miały 23 szkoły podstawowe, w których w 191 oddziałach uczyło się 3 220 uczniów (1 557 kobiet oraz 1 663 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,4% ludności (26,3% wśród dziewczynek i 26,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,6 uczniów.

  W powiecie jeleniogórskim znajduje się 5 licea ogólnokształcące, w których w 26 oddziałach uczyło się 272 uczniów (146 kobiet oraz 126 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 57 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie jeleniogórskim placówkę miały 4 licea ogólnokształcące, w których w 17 oddziałach uczyło się 373 uczniów (214 kobiet oraz 159 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 126 absolwentów.

  W powiecie jeleniogórskim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 16 oddziałach uczyło się 177 uczniów (64 kobiety oraz 113 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,3% mieszkańców (14,6% wśród dziewczyn i 14,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 10,5 uczniów. 11,1 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,3% mieszkańców powiatu jeleniogórskiego w wieku potencjalnej nauki (28,0% kobiet i 28,5% mężczyzn).

 • 20,1% Wykształcenie wyższe
 • powiat jeleniogórski
  20,1%
  Województwo
  26,3%
  Polska
  25,2%
 • 23,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  36,7%
  Województwo
  36,0%
  Kraj
  35,2%
 • 38,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,8% Wykształcenie policealne
 • pow. jeleniogórski
  3,8%
  Dolnośląskie
  3,7%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 2,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat jeleniogórski
  11,9%
  woj. dolnośląskie
  12,1%
  Cały kraj
  11,9%
 • 14,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat jeleniogórski
  21,0%
  Dolnośląskie
  20,3%
  Polska
  20,0%
 • 19,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  24,1%
  woj. dolnośląskie
  20,6%
  Kraj
  21,2%
 • 18,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,4%
  woj. dolnośląskie
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  12,2%
  Dolnośląskie
  11,2%
  Cały kraj
  12,3%
 • 12,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. jeleniogórski
  3,6%
  Dolnośląskie
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 780 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  780,0
  woj. dolnośląskie
  905,0
  Cała Polska
  896,0
 • 1,13 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  1,13
  Dolnośląskie
  0,85
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 14Przedszkola
 • 12 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 59 Oddziały
 • 24 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 312 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat jeleniogórski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 212 Dzieci
 • 614 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 598 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,7%
  49,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 26 2 lata i mniej
 • 26
 • 271 3 lata
 • 271
 • 315 4 lata
 • 315
 • 289 5 lata
 • 289
 • 304 6 lat
 • 304
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 16 2 lata i mniej
 • 16
 • 143 3 lata
 • 143
 • 166 4 lata
 • 166
 • 141 5 lata
 • 141
 • 147 6 lat
 • 147
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 10 2 lata i mniej
 • 10
 • 128 3 lata
 • 128
 • 149 4 lata
 • 149
 • 148 5 lata
 • 148
 • 157 6 lat
 • 157
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • 430 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 91,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 91,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 32,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat jeleniogórski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 239 Oddziały
 • 3 903 Uczniowie
 • 1 894 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 009 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,5%
  51,5%
 • 455 Uczniowie w 1 klasie
 • 224 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 231 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 470 Absolwenci
 • 231 Kobiety
  (absolwenci)
 • 239 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 13 Oddziały
 • 20 Uczniowie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,0%
  50,0%
 • 1 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat jeleniogórski
  15,6
  woj. dolnośląskie
  17,5
  Kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,6 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,6
 • 15,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,6
 • 16,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,3
 • 1,5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 1,5
 •  
 • 342,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 271,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 71,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 11,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat jeleniogórski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 26 Oddziały
 • 272 Uczniowie
 • 146 Kobiety
  (uczniowie)
 • 126 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 53,7%
  46,3%
 • 66 Uczniowie w 1 klasie
 • 39 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 57 Absolwenci
 • 27 Kobiety
  (absolwenci)
 • 30 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 10,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  10,5
  Województwo
  26,0
  Polska
  26,3
 •  
 • 40,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 20,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat jeleniogórski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 8 Oddziały
 • 59 Uczniowie
 • 32 Kobiety
  (uczniowie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 54,2%
  45,8%
 • 19 Uczniowie w 1 klasie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 11,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat jeleniogórski
  11,1
  Dolnośląskie
  18,5
  Polska
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 11,1 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 11,1
 • 14,8 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 14,8
 • 7,4 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 7,4
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat jeleniogórski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat jeleniogórski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat jeleniogórski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat jeleniogórski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie jeleniogórskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie jeleniogórskim znajdowało się 49 hoteli (4 ★★★★★, 7 ★★★★, 28 ★★★, 9 ★★, 1 ), 0 moteli oraz 29 pensjonatów (15 ★★★, 7 ★★, 3 , 4 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 10 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 30
  • schroniska: 8
  • schroniska młodzieżowe: 2
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 3
  • ośrodki wczasowe: 38
  • ośrodki kolonijne: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 13
  • hostele: 1
  • domy pracy twórczej: 1
  • zespoły domków turystycznych: 1
  • kempingi: 1
  • pokoje gościnne: 75 (całoroczne: 72)
  • kwatery agroturystyczne: 7 (całoroczne: 6)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 13 (całoroczne: 12)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 29
  • drzwi automatycznie otwierane: 25
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 29
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 47


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 49 (liczba sal: 90, liczba miejsc: 5 666)
  • z nagłośnieniem: 44
  • z projektorem multimedialnym: 41
  • z zestawem do wideokonferencji: 18
  • z obsługą techniczną: 26
  • z ekranem: 42
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 44
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 21
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 183


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie jeleniogórskim: 13 (publiczne: 13, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie jeleniogórskim 6 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 720 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 333 (uczestnicy: 73 131)
  • seanse filmowe: 4 (uczestnicy: 180)
  • wystawy: 15 (uczestnicy: 52 950)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 7 (uczestnicy: 3 300)
  • koncerty: 24 (uczestnicy: 4 980)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 55 (uczestnicy: 1 290)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 20 (uczestnicy: 3 080)
  • konkursy: 23 (uczestnicy: 618)
  • pokazy teatralne: 8 (uczestnicy: 640)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 80)
  • interdyscyplinarne: 3 (uczestnicy: 1 100)
  • warsztaty: 100 (uczestnicy: 1 503)
  • inne: 73 (uczestnicy: 3 410)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 50 (członkowie: 946)
  • plastyczne/techniczne: 11 (członkowie: 132)
  • taneczne: 7 (członkowie: 172)
  • muzyczne: 10 (członkowie: 73)
  • teatralne: 3 (członkowie: 20)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 7 (członkowie: 80)
  • literackie: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 343)
  • inne: 8 (członkowie: 116)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 5 (absolwenci: 50)
  • komputerowe: 5 (absolwenci: 50)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • fotograficzne: 2
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 7
  • muzyczne: 4
  • studia telewizyjne: 1
  • komputerowe: 3
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 3


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 21 (członkowie: 247)
  • teatralne: 3 (członkowie: 20)
  • muzyczne - instrumentalne: 5 (członkowie: 36)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 41)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 5 (członkowie: 58)
  • taneczne: 2 (członkowie: 62)
  • inne: 3 (członkowie: 30)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie jeleniogórskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 20 miejscami na widowni. Odbyło się 55 seansów, na które przyszło 540 widzów, w tym 19 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 261 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie jeleniogórskim działało 5 muzeów łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 56 850 zwiedzających, co daje 9 023 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie jeleniogórskim działały 22 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 267 306 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 34 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 22 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 289 345 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 85
  • dostępne dla czytelników: 54
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 54
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 17
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 17
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 10
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 8


 • Kluby sportowe w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie jeleniogórskim działały 32 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 1 630 członków. Zarejestrowano 1 488 ćwiczących (mężczyźni: 1 087, kobiety: 401, chłopcy do lat 18: 731, dziewczęta do lat 18: 300). Aktywnych było 50 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (30), instruktora sportowego (50) oraz inne osoby (26).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie jeleniogórskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat jeleniogórski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat jeleniogórski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 22 wypadków drogowych w powiecie jeleniogórskim odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 28 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 35,0 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 1,6 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 2,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 58,9 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie jeleniogórskim zarejestrowanych było 49 260 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 41 318 samochodów osobowych (652,4 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 4 750 samochodów ciężarowych (79,9 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 155 autobusów (2,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 309 ciągników siodłowych (4,9 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 1 602 motocykli (25,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,9 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,1 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 20,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 13,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 19,2 lat.


  W 2021 roku w powiecie jeleniogórskim znajdowało się 7 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 152 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 152 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie jeleniogórskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 22 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 28 Ranni
  (rok 2021)
 • 23 Lekko ranni
 • 5 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie jeleniogórskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 34,97 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • pow. jeleniogórski
  35,0
  Dolnośląskie
  60,1
  Kraj
  59,9
 • 1,59 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  1,6
  Województwo
  6,2
  Cały kraj
  5,9
 • 44,51 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • pow. jeleniogórski
  44,5
  Dolnośląskie
  70,1
  Cały kraj
  69,4
 • 2,03 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • powiat jeleniogórski
  2,0
  woj. dolnośląskie
  6,7
  Cała Polska
  7,6
 • 58,87 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • pow. jeleniogórski
  58,9
  Województwo
  73,3
  Cały kraj
  80,2
 • 4,55 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Powiat
  4,5
  Województwo
  10,3
  Cała Polska
  9,8
 • 127,27 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  127,3
  Województwo
  116,6
  Polska
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 49 260 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie jeleniogórskim w 2020 roku
 • 41 318 Samochody osobowe
 • 4 750 Samochody ciężarowe
 • 113 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 155 Autobusy
 • 374 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 309 Ciągniki samochodowe
 • 309   Ciągniki siodłowe
 • 752 Ciągniki rolnicze
 • 1 602 Motocykle
 • 375   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 1 922 Motorowery
 • 41 318Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie jeleniogórskim
 • Samochody osobowe w powiecie jeleniogórskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 652,4 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat jeleniogórski
  652,4
  Dolnośląskie
  679,0
  Kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg8 242
  • 1400-1649 kg10 800
  • 1650-1899 kg10 123
  • 1900 kg i więcej12 153
 • 8 242 do 1399 kg
 • 10 800 1400-1649 kg
 • 10 123 1650-1899 kg
 • 12 153 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 14 138 do 1399 cm3
 • 14 138
 • 23 051 1400-1999 cm3
 • 23 051
 • 4 129 2000 i więcej cm3
 • 4 129
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie jeleniogórskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna22 587
  • olej napędowy13 122
  • gaz (LPG)5 306
  • pozostałe303
 • 22 587 benzyna
 • 13 122 olej napędowy
 • 5 306 gaz (LPG)
 • 303 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 438 do 1 roku
 • 438
 • 317 2 lata
 • 317
 • 418 3 lata
 • 418
 • 1 026 4-5 lat
 • 1 026
 • 1 175 6-7 lat
 • 1 175
 • 1 557 8-9 lat
 • 1 557
 • 1 982 10-11 lat
 • 1 982
 • 6 478 12-15 lat
 • 6 478
 • 9 087 16-20 lat
 • 9 087
 • 8 277 21-25 lat
 • 8 277
 • 5 474 26-30 lat
 • 5 474
 • 5 089 31 lat i więcej
 • 5 089
 • 19,9 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie jeleniogórskim
 • powiat jeleniogórski
  19,9 lat
  Województwo
  19,2 lat
  Kraj
  18,8 lat
 • 4 750Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie jeleniogórskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie jeleniogórskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 79,9 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat jeleniogórski
  79,9
  Dolnośląskie
  98,2
  Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 375 do 999 kg
 • 2 375
 • 1 528 1000-1499 kg
 • 1 528
 • 329 1500-2999 kg
 • 329
 • 25 3000-3499 kg
 • 25
 • 65 3500-4999 kg
 • 65
 • 170 5000-6999 kg
 • 170
 • 112 7000-9999 kg
 • 112
 • 107 10000-14999 kg
 • 107
 • 39 15000 kg i więcej
 • 39
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna856
  • olej napędowy3 622
  • gaz (LPG)206
  • pozostałe66
 • 856 benzyna
 • 3 622 olej napędowy
 • 206 gaz (LPG)
 • 66 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 26 do 1 roku
 • 26
 • 19 2 lata
 • 19
 • 39 3 lata
 • 39
 • 112 4-5 lat
 • 112
 • 166 6-7 lat
 • 166
 • 223 8-9 lat
 • 223
 • 305 10-11 lat
 • 305
 • 801 12-15 lat
 • 801
 • 938 16-20 lat
 • 938
 • 821 21-25 lat
 • 821
 • 511 26-30 lat
 • 511
 • 789 31 lat i więcej
 • 789
 • 20,1 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie jeleniogórskim
 • Powiat
  20,1 lat
  Dolnośląskie
  19,4 lat
  Kraj
  19,4 lat
 • 155Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie jeleniogórskim
 • Autobusy w powiecie jeleniogórskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,4 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat jeleniogórski
  2,4
  Województwo
  3,7
  Kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna14
  • olej napędowy137
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe2
 • 14 benzyna
 • 137 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 2 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 1 2 lata
 • 1
 • 2 3 lata
 • 2
 • 3 4-5 lat
 • 3
 • 3 6-7 lat
 • 3
 • 4 8-9 lat
 • 4
 • 11 10-11 lat
 • 11
 • 23 12-15 lat
 • 23
 • 32 16-20 lat
 • 32
 • 28 21-25 lat
 • 28
 • 18 26-30 lat
 • 18
 • 27 31 lat i więcej
 • 27
 • 20,5 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie jeleniogórskim
 • Powiat
  20,5 lat
  Województwo
  21,5 lat
  Cała Polska
  21,6 lat
 • 309Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie jeleniogórskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie jeleniogórskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,9 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  4,9
  Dolnośląskie
  8,2
  Cała Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna6
  • olej napędowy293
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe9
 • 6 benzyna
 • 293 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 9 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 4 do 1 roku
 • 4
 • 3 3 lata
 • 3
 • 53 4-5 lat
 • 53
 • 41 6-7 lat
 • 41
 • 25 8-9 lat
 • 25
 • 20 10-11 lat
 • 20
 • 70 12-15 lat
 • 70
 • 35 16-20 lat
 • 35
 • 41 21-25 lat
 • 41
 • 7 26-30 lat
 • 7
 • 10 31 lat i więcej
 • 10
 • 13,0 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie jeleniogórskim
 • powiat jeleniogórski
  13,0 lat
  Dolnośląskie
  14,3 lat
  Polska
  12,6 lat
 • 1 602Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie jeleniogórskim
 • Motocykle w powiecie jeleniogórskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 25,3 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  25,3
  Województwo
  35,4
  Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 34 do 1 roku
 • 34
 • 22 2 lata
 • 22
 • 26 3 lata
 • 26
 • 95 4-5 lat
 • 95
 • 64 6-7 lat
 • 64
 • 46 8-9 lat
 • 46
 • 78 10-11 lat
 • 78
 • 243 12-15 lat
 • 243
 • 297 16-20 lat
 • 297
 • 279 21-25 lat
 • 279
 • 156 26-30 lat
 • 156
 • 262 31 lat i więcej
 • 262
 • 19,2 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie jeleniogórskim
 • Powiat
  19,2 lat
  woj. dolnośląskie
  23,0 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 7 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 7 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie jeleniogórskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 111,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  111,6 km
  woj. dolnośląskie
  542,7 km
  Cały kraj
  591,9 km
 • 1,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  1,1 km
  woj. dolnośląskie
  3,8 km
  Kraj
  4,9 km
 • 152 Liczba licencji na taksówki
 • 152 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami