Łochów w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Łochów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Łochów to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu węgrowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Łochów.
 • 6 564 Liczba mieszkańców
 • 13,4 km² Powierzchnia
 • 490,2 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 103 m n.p.m Wysokość
 • 1378 Data założenia
 • 1 stycznia 1969 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 25 Numer kierunkowy
 • WWE Tablice rejestracyjne
 • Robert Mirosław Gołaszewski Burmistrz miasta
Łochów na mapie
Identyfikatory
 • 21.681852.5307 Współrzędne GPS
 • 1433054 TERYT (TERC)
 • 0975492 SIMC
Herb miasta Łochów
Łochów herb
Flaga miasta Łochów
Łochów flaga

Jak Łochów wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Łochów na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Łochów wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Łochów plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
19Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
37Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
59Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
65Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
70Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
88Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
94Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
95Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
102Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
106Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
115Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
117Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
124Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
133Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
137Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
154Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
171Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
182Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
246Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
250Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
273Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
275Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
299Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców

Łochów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
07-130Poczta Łochów, ul. 1-go Maja 1

Łochów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Łochowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Węgrowie (podlega pod: ZUS Oddział w Siedlcach)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 8.00-16.00, Wt: 8.00-16.00, Śr: 8.00-16.00, Cz: 8.00-16.00, Pt: 8.00-16.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Wieniawskiego 15
07-100 Węgrów
Urząd Miejski w Łochowie
(25) 643-78-00
(25) 643-78-80
Al. Pokoju 75
07-130 Łochów

Łochów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Łochów jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 6 564, z czego 50,4% stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 2,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,3 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Łochowa zawarli w 2022 roku 37 małżeństw, co odpowiada 5,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,6% mieszkańców Łochowa jest stanu wolnego, 55,9% żyje w małżeństwie, 5,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,2% to wdowy/wdowcy.

  Łochów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -23. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,48 na 1000 mieszkańców Łochowa. W 2022 roku urodziło się 52 dzieci, w tym 40,4% dziewczynek i 59,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 404 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,63 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 24,5% zgonów w Łochowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,7% zgonów w Łochowie były nowotwory, a 6,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Łochowa przypada 11.36 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 52 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 82 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Łochowa -30. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  58,4% mieszkańców Łochowa jest w wieku produkcyjnym, 20,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Łochowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 6 564 Liczba mieszkańców
 • 3 311 Kobiety
 • 3 253 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Łochowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Łochowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Łochowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Łochowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Łochów
  40,3 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 42,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Łochów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Łochowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Łochów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Łochów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Łochów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,6% Kawalerowie/Panny
 • Łochów
  28,7%
  Województwo
  30,0%
  Cały kraj
  29,1%
 • 21,9% Kobiety
  (Panny)
 • 35,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,9% Żonaci/Zamężne
 • Łochów
  55,9%
  woj. mazowieckie
  53,7%
  Kraj
  54,0%
 • 55,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,2% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  10,1%
  Województwo
  8,1%
  Cały kraj
  8,5%
 • 17,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Łochów
  5,3%
  Województwo
  7,7%
  Cały kraj
  7,6%
 • 5,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Łochów
  0,0%
  Województwo
  0,5%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Łochowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Łochowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  5,6
  Mazowieckie
  4,3
  Polska
  4,1
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,3
  woj. mazowieckie
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 37 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Łochowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Łochowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -23 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -14 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -9 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,48 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Łochów
  -3,5
  Mazowieckie
  -2,2
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Łochowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Łochowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Łochowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Łochowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 52 Urodzenia żywe
 • 21 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 31 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 40,4%
  59,6%
 • 7,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  7,9
  woj. mazowieckie
  9,1
  Cały kraj
  8,1
 • 42,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Łochów
  42,5
  woj. mazowieckie
  38,1
  Kraj
  35,1
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 46 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 46
 • 112 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 112
 • 90 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 90
 • 42 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 42
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 404 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 332 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 479 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Łochów
  3 404 g
  Województwo
  3 386 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 11 Waga 4500g - 4999g
 • 11
 • 62 Waga 4000g - 4499g
 • 62
 • 173 Waga 3500g - 3999g
 • 173
 • 206 Waga 3000g - 3499g
 • 206
 • 82 Waga 2500g - 2999g
 • 82
 • 14 Waga 2000g - 2499g
 • 14
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 5 Waga 600g - 999g
 • 5
 • 1,52 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Łochów
  1,52
  Mazowieckie
  1,33
  Polska
  1,26
 • 0,77 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,77
  Mazowieckie
  0,65
  Cały kraj
  0,61
 • 0,63 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,63
  Mazowieckie
  0,80
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Łochowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 75 Zgony
 • 35 Kobiety
  (Zgony)
 • 40 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,7%
  53,3%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 11,4 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  11,4
  Województwo
  11,4
  Polska
  11,9
 • 158,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Łochów
  158,6
  woj. mazowieckie
  124,6
  Cały kraj
  147,0
 • 8,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  8,9
  Województwo
  3,1
  Kraj
  3,8
 • 3,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Łochów
  3,9
  Mazowieckie
  2,8
  Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie węgrowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  24,5%
  woj. mazowieckie
  28,7%
  Cały kraj
  36,0%
 • 19,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  19,7%
  woj. mazowieckie
  23,5%
  Cały kraj
  23,6%
 • 6,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Łochów
  6,5%
  Województwo
  7,7%
  Kraj
  6,7%
 • 41 Zgony spowodowane COVID-19
 • 16,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  16,6
  Kraj
  15,8
 • 59,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  59,3
  Kraj
  70,6
 • 280,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Łochów
  280,3
  Województwo
  266,8
  Kraj
  280,1
 • 240,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  240,9
  Cały kraj
  253,9
 • 349,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 325,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 373,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  349,2
  Województwo
  326,2
  Cały kraj
  426,2
 • 70,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 24,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 78,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  70,0
  Mazowieckie
  46,3
  Cała Polska
  62,9
 • 28,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Łochów
  28,7
  Mazowieckie
  33,8
  Cały kraj
  33,8
 • 6,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  6,4
  Województwo
  6,3
  Kraj
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Łochów
  0,5%
  woj. mazowieckie
  0,6%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 52 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 30 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 22 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 82 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 39 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 43 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -30 Saldo migracji
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -21 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -30 Saldo migracji wewnętrznych
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -21 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Łochowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Łochowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Łochów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łochów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Łochowie oddano do użytku 31 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,72 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Łochowie to 2 359 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 359 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  93,5% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 6,5% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Łochowie to 5,71 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Łochowie to 141,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,78% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,53% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,60% mieszkań posiada łazienkę, 69,52% korzysta z centralnego ogrzewania, a 13,27% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu węgrowskiego.

  Powiat węgrowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Łochowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 359 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 359,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  359,20
  woj. mazowieckie
  450,60
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 94,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Łochów
  94,80 m2
  Województwo
  73,90 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 34,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  34,10 m2
  woj. mazowieckie
  33,30 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,59 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,59
  woj. mazowieckie
  3,65
  Polska
  3,83
 • 2,78 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,78
  woj. mazowieckie
  2,22
  Polska
  2,42
 • 0,61 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,61
  Mazowieckie
  0,61
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Łochowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 31 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 4,72 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  4,72
  woj. mazowieckie
  7,83
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 177 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,71 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,71
  Województwo
  3,70
  Kraj
  3,89
 • 26,95 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  26,95
  woj. mazowieckie
  29,00
  Cały kraj
  24,56
 • 4 391 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 141,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  141,6 m2
  Województwo
  89,2 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,67 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,67 m2
  Mazowieckie
  0,70 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Łochowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 96,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Łochów
  96,78%
  Województwo
  97,23%
  Cała Polska
  97,75%
 • 94,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  94,53%
  Mazowieckie
  95,03%
  Polska
  95,18%
 • 93,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  93,60%
  Mazowieckie
  93,83%
  Kraj
  93,75%
 • 69,52% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  69,52%
  woj. mazowieckie
  88,35%
  Kraj
  85,83%
 • 13,27% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Łochów
  13,27%
  woj. mazowieckie
  59,27%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Łochów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Łochowie na 1000 mieszkańców pracuje 203osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 54,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Łochowie wynosiło w 2023 roku 5,3% (5,3% wśród kobiet i 5,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Łochowie wynosiło 5 786,65 PLN, co odpowiada 86.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Łochowa 692 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 206 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -486.

  30,9% aktywnych zawodowo mieszkańców Łochowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,0% w przemyśle i budownictwie, a 15,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Łochowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 203 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  203,0
  Mazowieckie
  318,0
  Cała Polska
  259,0
 • 8,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 9,5% Kobiety
 • 7,6% Mężczyźni
 • Łochów
  5,3%
  Mazowieckie
  4,1%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Łochowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Łochowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Łochowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Łochowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 151 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 787 PLN
  woj. mazowieckie
  7 913 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Łochowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Łochowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 692 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 206 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -486 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,30 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Łochowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 30,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 25,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 35,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 28,0% Przemysł i budownictwo
 • 15,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 39,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,1% Pozostałe
 • 40,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Łochowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Łochowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 345 Pracujący ogółem
 • 729 Kobiety
 • 616 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Łochowie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 20,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,4% W wieku produkcyjnym
 • 53,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Łochów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 71,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  71,2
  Województwo
  71,5
  Polska
  69,0
 • 36,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Łochów
  36,8
  woj. mazowieckie
  38,1
  Cały kraj
  38,2
 • 107,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  107,0
  Mazowieckie
  113,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Łochów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Łochowie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 008 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 702 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 76 nowych podmiotów, a 32 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (176) podmiotów zarejestrowano w roku 2022, a najmniej (50) w roku 2019. W tym samym okresie najwięcej (75) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2014 roku, najmniej (29) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Łochowie najwięcej (190) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (979) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,0% (20) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 30,6% (308) podmiotów, a 67,5% (680) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Łochowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.1%) oraz Budownictwo (21.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 008 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 20 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 308 Przemysł i budownictwo
 • 680 Pozostała działalność
 • 76 Podmioty nowo zarejestrowane w Łochowie w 2023 roku
 • 32 Podmioty wyrejestrowane w Łochowie w 2023 roku
 • 702 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 979 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 979
 • 26 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 26
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 1 008 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 008
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 199 Spółki handlowe ogółem
 • 199
 • 13  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 13
 • 190  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 190
 • 13    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 13
 • 47 Spółki cywilne ogółem
 • 47
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 702 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 183 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 183
 • 150 Budownictwo
 • 150
 • 71 Przetwórstwo przemysłowe
 • 71
 • 53 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 53
 • 52 Transport i gospodarka magazynowa
 • 52
 • 46 Pozostała działalność
 • 46
 • 40 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 40
 • 33 Informacja i komunikacja
 • 33
 • 17 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17
 • 15 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 15
 • 12 Edukacja
 • 12
 • 11 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 11
 • 9 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 9
 • 8 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 8
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łochów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Łochowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 150 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 22,75 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Łochowie wynosi 81,50% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Łochowa najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 14,74 (wykrywalność 76%) oraz o charakterze kryminalnym - 9,66 (wykrywalność 70%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 10,20 (87%), drogowe - 1,79 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,35 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Łochowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Łochowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Łochów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 150 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 150
 • 64 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 64
 • 67 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 67
 • 12 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 12
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 97 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 97
 • 22,75 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  22,75
  Mazowieckie
  23,30
  Cała Polska
  22,81
 • 9,66 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Łochów
  9,66
  woj. mazowieckie
  14,84
  Cały kraj
  12,98
 • 10,20 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Łochów
  10,20
  Mazowieckie
  5,93
  Polska
  6,99
 • 1,79 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Łochów
  1,79
  Województwo
  1,76
  Cała Polska
  1,82
 • 0,35 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Łochów
  0,35
  Województwo
  0,29
  Polska
  0,35
 • 14,74 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Łochów
  14,74
  Mazowieckie
  13,04
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Łochów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Łochów
  82%
  Mazowieckie
  63%
  Kraj
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  71%
  woj. mazowieckie
  55%
  Polska
  63%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  87%
  woj. mazowieckie
  69%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Łochów
  99%
  Mazowieckie
  99%
  Polska
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  96%
  Mazowieckie
  87%
  Cała Polska
  88%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  76%
  woj. mazowieckie
  42%
  Cała Polska
  51%

Łochów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Łochowa wyniosła w 2022 roku 108,6 mln złotych, co daje 6,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 11.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Łochowa - 33.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (19.7%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (7.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,1 mln złotych, czyli 9,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Łochowa wyniosła w 2022 roku 114,4 mln złotych, co daje 6,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 8% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (25%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (24.1%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (16.4%). W budżecie Łochowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 900 złotych na mieszkańca (13,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 25,7 złotych na mieszkańca (0,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,0%.
 • Wydatki budżetu w Łochowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Łochowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Łochów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Łochowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  62,5 mln

  3,5 tys(100%)

  68,4 mln

  3,8 tys(100%)

  80,7 mln

  4,5 tys(100%)

  93,2 mln

  5,2 tys(100%)

  99,8 mln

  5,6 tys(100%)

  100,7 mln

  5,7 tys(100%)

  98,4 mln

  5,6 tys(100%)

  108,6 mln

  6,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  24,8 mln

  3,6 tys(39.7%)

  26,6 mln

  3,9 tys(38.9%)

  25,8 mln

  3,8 tys(31.9%)

  27,2 mln

  4,0 tys(29.2%)

  29,4 mln

  4,3 tys(29.5%)

  30,9 mln

  4,5 tys(30.7%)

  34,8 mln

  5,2 tys(35.4%)

  36,8 mln

  5,6 tys(33.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,1 mln

  1,5 tys(16.2%)

  23,1 mln

  3,4 tys(33.7%)

  3,9 mln

  574(4.9%)

  3,7 mln

  546(4%)

  3,9 mln

  572(3.9%)

  4,7 mln

  682(4.6%)

  4,8 mln

  708(4.9%)

  21,4 mln

  3,3 tys(19.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,9 mln

  713(7.8%)

  2,0 mln

  297(3%)

  5,7 mln

  825(7%)

  10,4 mln

  1,5 tys(11.2%)

  6,5 mln

  946(6.5%)

  7,3 mln

  1,1 tys(7.3%)

  3,6 mln

  537(3.7%)

  8,6 mln

  1,3 tys(7.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,6 mln

  821(9%)

  5,1 mln

  751(7.5%)

  6,2 mln

  910(7.7%)

  6,2 mln

  914(6.7%)

  6,4 mln

  939(6.4%)

  6,4 mln

  938(6.4%)

  6,9 mln

  1,0 tys(7.1%)

  7,6 mln

  1,2 tys(7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  10,7 mln

  1,6 tys(17.1%)

  4,2 mln

  616(6.2%)

  8,0 mln

  1,2 tys(9.9%)

  15,3 mln

  2,2 tys(16.4%)

  20,2 mln

  2,9 tys(20.2%)

  13,1 mln

  1,9 tys(13%)

  11,6 mln

  1,7 tys(11.8%)

  7,0 mln

  1,1 tys(6.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  15,5 tys

  2,3(0%)

  4,8 tys

  0,7(0%)

  5,0 tys

  0,7(0%)

  10,0 tys

  1,5(0%)

  36,3 tys

  5,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  1,5(0%)

  2,3 mln

  347(2.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,0 mln

  147(1.6%)

  905,7 tys

  133(1.3%)

  846,4 tys

  124(1%)

  843,6 tys

  124(0.9%)

  886,7 tys

  130(0.9%)

  621,4 tys

  91,1(0.6%)

  462,8 tys

  68,6(0.5%)

  2,1 mln

  317(1.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,2 mln

  175(1.9%)

  1,3 mln

  191(1.9%)

  3,3 mln

  479(4.1%)

  1,6 mln

  231(1.7%)

  1,6 mln

  239(1.6%)

  1,6 mln

  241(1.6%)

  1,6 mln

  244(1.7%)

  1,7 mln

  259(1.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  885,4 tys

  129(1.4%)

  1,2 mln

  172(1.7%)

  666,8 tys

  97,4(0.8%)

  1,5 mln

  217(1.6%)

  790,1 tys

  116(0.8%)

  1,8 mln

  258(1.7%)

  547,4 tys

  81,1(0.6%)

  940,7 tys

  143(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,0 mln

  151(1.7%)

  1,4 mln

  198(2%)

  1,1 mln

  159(1.4%)

  1,2 mln

  173(1.3%)

  948,2 tys

  139(1%)

  1,8 mln

  263(1.8%)

  1,2 mln

  172(1.2%)

  935,5 tys

  142(0.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  192,1 tys

  28,1(0.3%)

  345,0 tys

  50,5(0.5%)

  233,5 tys

  34,1(0.3%)

  151,6 tys

  22,2(0.2%)

  299,0 tys

  43,7(0.3%)

  331,6 tys

  48,6(0.3%)

  1,7 mln

  249(1.7%)

  925,5 tys

  141(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  383,3 tys

  56,0(0.6%)

  413,2 tys

  60,5(0.6%)

  350,8 tys

  51,2(0.4%)

  461,7 tys

  67,7(0.5%)

  450,8 tys

  65,9(0.5%)

  306,4 tys

  44,9(0.3%)

  498,6 tys

  73,9(0.5%)

  789,8 tys

  120(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  535,9 tys

  78,3(0.9%)

  690,7 tys

  101(1%)

  975,8 tys

  142(1.2%)

  538,0 tys

  78,9(0.6%)

  962,1 tys

  141(1%)

  521,5 tys

  76,4(0.5%)

  404,4 tys

  59,9(0.4%)

  482,2 tys

  73,4(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  733,5 tys

  107(1.2%)

  705,6 tys

  103(1%)

  600,0 tys

  87,6(0.7%)

  541,3 tys

  79,4(0.6%)

  678,7 tys

  99,3(0.7%)

  996,3 tys

  146(1%)

  1,0 mln

  155(1.1%)

  212,8 tys

  32,4(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  63,8 tys

  9,3(0.1%)

  96,3 tys

  14,1(0.1%)

  36,5 tys

  5,3(0%)

  112,3 tys

  16,5(0.1%)

  47,5 tys

  6,9(0%)

  15,7 tys

  2,3(0%)

  53,6 tys

  7,9(0.1%)

  110,3 tys

  16,8(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  129,8 tys

  19,0(0.2%)

  82,2 tys

  12,0(0.1%)

  3,6 tys

  0,5(0%)

  147,7 tys

  21,7(0.2%)

  158,0 tys

  23,1(0.2%)

  154,3 tys

  22,6(0.2%)

  3,6 tys

  0,5(0%)

  3,6 tys

  0,6(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  213,1 tys

  31,2(0.3%)

  273,6 tys

  40,1(0.4%)

  5,5

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  3,4 tys

  0,5(0%)

  4,2 tys

  0,6(0%)

  2,2 tys

  0,3(0%)

  2,6 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  957

  0,1(0%)

  17,7

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  2,7 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  14,8 tys

  2,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Łochowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Łochowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Łochów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Łochowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  65,5 mln

  3,7 tys(100%)

  71,3 mln

  4,0 tys(100%)

  78,8 mln

  4,4 tys(100%)

  91,3 mln

  5,1 tys(100%)

  99,1 mln

  5,5 tys(100%)

  101,6 mln

  5,8 tys(100%)

  106,7 mln

  6,1 tys(100%)

  114,4 mln

  6,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  25,7 mln

  3,8 tys(39.3%)

  22,3 mln

  3,3 tys(31.2%)

  22,0 mln

  3,2 tys(27.9%)

  23,6 mln

  3,5 tys(25.8%)

  25,1 mln

  3,7 tys(25.3%)

  29,3 mln

  4,3 tys(28.8%)

  32,5 mln

  4,8 tys(30.5%)

  28,6 mln

  4,4 tys(25%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  17,0 mln

  2,5 tys(26%)

  18,0 mln

  2,6 tys(25.2%)

  19,1 mln

  2,8 tys(24.2%)

  20,8 mln

  3,1 tys(22.8%)

  22,4 mln

  3,3 tys(22.6%)

  24,1 mln

  3,5 tys(23.7%)

  26,2 mln

  3,9 tys(24.5%)

  27,6 mln

  4,2 tys(24.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,3 mln

  1,2 tys(12.7%)

  21,1 mln

  3,1 tys(29.6%)

  2,0 mln

  291(2.5%)

  2,0 mln

  288(2.2%)

  1,9 mln

  278(1.9%)

  2,6 mln

  379(2.5%)

  2,7 mln

  401(2.5%)

  18,8 mln

  2,9 tys(16.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  7,8 mln

  1,1 tys(12%)

  4,0 mln

  585(5.6%)

  4,8 mln

  698(6.1%)

  10,8 mln

  1,6 tys(11.8%)

  15,1 mln

  2,2 tys(15.2%)

  5,5 mln

  803(5.4%)

  6,7 mln

  986(6.2%)

  6,2 mln

  943(5.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  834,4 tys

  122(1.3%)

  111,5 tys

  16,3(0.2%)

  1,7 mln

  250(2.2%)

  5,8 mln

  847(6.3%)

  2,8 mln

  406(2.8%)

  3,5 mln

  518(3.5%)

  803,7 tys

  119(0.8%)

  5,5 mln

  832(4.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,7 mln

  397(4.1%)

  3,3 mln

  481(4.6%)

  2,7 mln

  389(3.4%)

  2,6 mln

  387(2.9%)

  2,9 mln

  430(3%)

  2,7 mln

  389(2.6%)

  3,4 mln

  510(3.2%)

  3,5 mln

  536(3.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  846,3 tys

  124(1.3%)

  1,1 mln

  163(1.6%)

  1,5 mln

  213(1.9%)

  1,1 mln

  157(1.2%)

  1,1 mln

  161(1.1%)

  2,6 mln

  383(2.6%)

  3,8 mln

  556(3.5%)

  3,3 mln

  503(2.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 mln

  379(2.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  502,9 tys

  73,5(0.8%)

  625,8 tys

  91,7(0.9%)

  355,2 tys

  51,9(0.5%)

  380,4 tys

  55,8(0.4%)

  380,5 tys

  55,6(0.4%)

  368,3 tys

  54,0(0.4%)

  419,5 tys

  62,2(0.4%)

  953,2 tys

  145(0.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  34,4 tys

  5,0(0.1%)

  87,2 tys

  12,8(0.1%)

  12,0 tys

  1,8(0%)

  745,9 tys

  109(0.8%)

  57,6 tys

  8,4(0.1%)

  378,3 tys

  55,4(0.4%)

  397,2 tys

  58,9(0.4%)

  354,3 tys

  53,9(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  319,7 tys

  46,7(0.5%)

  396,1 tys

  58,0(0.6%)

  1,8 mln

  264(2.3%)

  213,1 tys

  31,2(0.2%)

  610,8 tys

  89,3(0.6%)

  301,2 tys

  44,2(0.3%)

  754,9 tys

  112(0.7%)

  234,4 tys

  35,7(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  50,0 tys

  7,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,6

  0,0(0%)

  23,2 tys

  3,4(0%)

  194,5 tys

  28,4(0.2%)

  26,6 tys

  3,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  135,0 tys

  20,6(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  256,2 tys

  37,5(0.4%)

  214,3 tys

  31,4(0.3%)

  23,8 tys

  3,5(0%)

  29,7 tys

  4,4(0%)

  70,9 tys

  10,4(0.1%)

  120,6 tys

  17,7(0.1%)

  117,4 tys

  17,4(0.1%)

  100,2 tys

  15,3(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  718,3 tys

  105(1.1%)

  13,3 tys

  1,9(0%)

  71,5 tys

  10,4(0.1%)

  12,5 tys

  1,8(0%)

  31,8 tys

  4,6(0%)

  61,2 tys

  9,0(0.1%)

  24,9 tys

  3,7(0%)

  17,9 tys

  2,7(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  6,7 tys

  1,0(0%)

  7,4 tys

  1,1(0%)

  9,6 tys

  1,4(0%)

  8,0 tys

  1,2(0%)

  8,2 tys

  1,2(0%)

  5,5 tys

  0,8(0%)

  43,4 tys

  6,4(0%)

  6,6 tys

  1,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  129,8 tys

  19,0(0.2%)

  82,2 tys

  12,0(0.1%)

  3,6 tys

  0,5(0%)

  147,7 tys

  21,7(0.2%)

  158,0 tys

  23,1(0.2%)

  154,3 tys

  22,6(0.2%)

  3,6 tys

  0,5(0%)

  3,6 tys

  0,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  957

  0,1(0%)

  17,7

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  162,4 tys

  23,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Łochów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 698 mieszkańców Łochowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 794 kobiet oraz 904 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 14,1% średnie ogólnokształcące, a 17,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,3% mieszkańców Łochowa, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 17,4% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Łochowa mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Łochowie największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (20,5%) oraz wyższe (20,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,3%) oraz średnie zawodowe (19,7%).

  W roku 2022 w Łochowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 97 dzieci (44 dziewczynki oraz 53 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Łochowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 154 dzieci (74 dziewczynki oraz 80 chłopców). Dostępnych było 150 miejsc.

  18,5% mieszkańców Łochowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,3% wśród dziewczynek i 19,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 450 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,97 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 44 oddziałach uczyło się 883 uczniów (414 kobiet oraz 469 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Łochowie placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 33 oddziałach uczyło się 734 uczniów (378 kobiet oraz 356 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,7% ludności (26,4% wśród dziewczynek i 26,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 146,68.

  W Łochowie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 13 oddziałach uczyło się 379 uczniów (254 kobiety oraz 125 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 85 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Łochowie placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 15 oddziałach uczyło się 422 uczniów (239 kobiet oraz 183 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 140 absolwentów.

  W Łochowie znajduje się 1 Technikum, w którym w 10 oddziałach uczyło się 295 uczniów (41 kobiet oraz 254 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 52 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,0% mieszkańców (16,9% wśród dziewczyn i 19,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 29,2 uczniów. 29,5 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,1% mieszkańców Łochowa w wieku potencjalnej nauki (25,8% kobiet i 20,8% mężczyzn).

 • 15,7% Wykształcenie wyższe
 • Łochów
  15,7%
  Województwo
  33,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 20,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  34,2%
  Mazowieckie
  34,6%
  Kraj
  35,2%
 • 34,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • Łochów
  3,1%
  Mazowieckie
  3,4%
  Polska
  3,3%
 • 4,2% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 14,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Łochów
  14,1%
  woj. mazowieckie
  13,0%
  Polska
  11,9%
 • 15,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  17,0%
  Województwo
  18,2%
  Kraj
  20,0%
 • 14,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  26,3%
  Województwo
  15,3%
  Kraj
  21,2%
 • 20,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Łochów
  2,9%
  Mazowieckie
  2,8%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 17,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  17,4%
  Mazowieckie
  10,7%
  Polska
  12,3%
 • 18,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,5%
  woj. mazowieckie
  3,1%
  Kraj
  3,1%
 • 3,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Łochowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1450 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 450,0
  Mazowieckie
  970,0
  Cała Polska
  927,0
 • 1,97 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  1,97
  Mazowieckie
  0,84
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 4 Oddziały
 • 15 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 100 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Łochów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 97 Dzieci
 • 44 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 53 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,4%
  54,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 25 3 lata
 • 25
 • 27 4 lata
 • 27
 • 24 5 lata
 • 24
 • 21 6 lat
 • 21
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 11 3 lata
 • 11
 • 14 4 lata
 • 14
 • 11 5 lata
 • 11
 • 8 6 lat
 • 8
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 14 3 lata
 • 14
 • 13 4 lata
 • 13
 • 13 5 lata
 • 13
 • 13 6 lat
 • 13
 • 332 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 7,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 24,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 25 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Łochów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24 Dzieci
 • 6 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 18 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 25,0%
  75,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 9 4 lata
 • 9
 • 9 5 lata
 • 9
 • 2 6 lat
 • 2
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 2 4 lata
 • 2
 • 3 5 lata
 • 3
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 7 4 lata
 • 7
 • 6 5 lata
 • 6
 • 2 6 lat
 • 2
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • 5,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 5,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Łochowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łochowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Samorządowe Przedszkole nr 1
  Publiczne
  25 675-11-64
  25 675-11-64
  ul. Kolejowa 23
  07-130 Łochów
  613214
 • Szkoły podstawowe w Łochowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Łochów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 44 Oddziały
 • 883 Uczniowie
 • 414 Kobiety
  (uczniowie)
 • 469 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,9%
  53,1%
 • 134 Uczniowie w 1 klasie
 • 62 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 72 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 146 Absolwenci
 • 82 Kobiety
  (absolwenci)
 • 64 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  20,1
  woj. mazowieckie
  17,8
  Polska
  17,0
 •  
 • 67,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 58,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 146,68 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  146,68
  woj. mazowieckie
  99,83
  Kraj
  95,96
 • 146,51 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  146,51
  woj. mazowieckie
  98,60
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Łochów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Łochów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Łochowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łochowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łochowie (Maria Konopnicka)
  Publiczna
  25 675-02-73
  25 675-02-73
  ul. 1-go maja 47
  07-130 Łochów
  2862254
  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łochowie im. Baonu "Nadbużańskiego"AK (Baon "Nadbużański" Armii Krajowej)
  Publiczna
  25 675-11-22
  25 675-11-22
  ul. Żeromskiego 3
  07-130 Łochów
  1326424
 • Szkoły ponadpodstawowe w Łochowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Łochów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 13 Oddziały
 • 379 Uczniowie
 • 254 Kobiety
  (uczniowie)
 • 125 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 67,0%
  33,0%
 • 125 Uczniowie w 1 klasie
 • 90 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 35 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 85 Absolwenci
 • 58 Kobiety
  (absolwenci)
 • 27 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 29,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  29,2
  Województwo
  26,9
  Cały kraj
  26,5
 •  
 • 23,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 17,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Łochów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 10 Oddziały
 • 295 Uczniowie
 • 41 Kobiety
  (uczniowie)
 • 254 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 13,9%
  86,1%
 • 83 Uczniowie w 1 klasie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 71 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 52 Absolwenci
 • 10 Kobiety
  (absolwenci)
 • 42 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 29,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  29,5
  Województwo
  24,4
  Kraj
  24,9
 •  
 • 20,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 12,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Łochowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łochowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewiczowej (Maria Sadzewiczowa)
  Publiczne
  25 675-12-05
  25 675-11-23
  ul. Wyspiańskiego 18
  07-130 Łochów
  1333536
  Szkoła Policealna dla Dorosłych TWP w Łochowie
  Niepubliczna
  25 675-12-06
  25 675-12-06
  ul. Wyspiańskiego 20
  07-130 Łochów
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Łochowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Łochów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Łochów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Łochów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łochów - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Łochowie

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 2


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Łochowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Łochowie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Łochowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Łochowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 116 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 8 (uczestnicy: 1 015)
  • seanse filmowe: 2 (uczestnicy: 230)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 370)
  • koncerty: 3 (uczestnicy: 300)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 115)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 21 (członkowie: 293)
  • plastyczne/techniczne: 6 (członkowie: 77)
  • taneczne: 2 (członkowie: 10)
  • muzyczne: 9 (członkowie: 81)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 100)
  • inne: 3 (członkowie: 25)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Łochowie działało 1 kino posiadające 1 salę z 116 miejscami na widowni. Odbyło się 647 seansów, na które przyszło 17 100 widzów, w tym 174 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 5 282 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Łochowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 19 354 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 20 484 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 14
  • dostępne dla czytelników: 11
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 11
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Łochowie działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 367 członków. Zarejestrowano 359 ćwiczących (mężczyźni: 281, kobiety: 78, chłopcy do lat 18: 217, dziewczęta do lat 18: 77). Aktywnych było 13 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (7), instruktora sportowego (11) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Łochowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Łochowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Łochowa znajduje się 10 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Łochowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Zespół - dwór z 1. poł. XIX w. (ul. Marii Konopnickiej 1)dnia 1962-04-04, wykaz dokumentów: 624/62 z 1962-04-04; 408 z 1992-06-11; brak numeru z 2005-04-12
  • Dwór z 1. poł. XIX w. (ul. Marii Konopnickiej 1)dnia 1962-04-04, wykaz dokumentów: 624/62 z 1962-04-04; brak numeru z 2005-04-12
  • Oficyna gospodarcza z 2. poł. XIX w. (ul. Marii Konopnickiej 1)dnia 1992-06-11, wykaz dokumentów: 408 z 1992-06-11; brak numeru z 2005-04-12
  • Oficyna mieszkalna z 1. ćw. XIX w. (ul. Marii Konopnickiej 1)dnia 1992-06-11, wykaz dokumentów: 408 z 1992-06-11; brak numeru z 2005-04-12
  • Wozownia z 2. poł. XIX w.dnia 1992-06-11, wykaz dokumentów: 408 z 1992-06-11; brak numeru z 2005-04-12
  • Stajnia z 2. poł. XIX w. (ul. Marii Konopnickiej 1)dnia 1992-06-11, wykaz dokumentów: 408 z 1992-06-11; brak numeru z 2005-04-12
  • Wozownia z 2. poł. XIX w.dnia 1992-06-11, wykaz dokumentów: 408 z 1992-06-11; brak numeru z 2005-04-12
  • Park z pocz. XIX w.dnia 1992-06-11, wykaz dokumentów: 408 z 1992-06-11; brak numeru z 2005-04-12
  • Kościół z 1932 r.dnia 1997-08-20, wykaz dokumentów: A-267 z 1997-08-20; A-267 z 1997-09-20
  • Dworzec z 1868 r. (ul. aleja Łochowska 12)dnia 2009-12-07, wykaz dokumentów: A-886 z 2009-12-07
 • Formy ochrony przyrody w Łochowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Łochowa znajduje się 21 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Łochowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Nadbużański Park KrajobrazowyData ustanowienia: 1993-11-12, Powierzchnia otuliny: 39535.2 ha
  • Dolina Dolnego Bugu - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 74309.92 ha
  • Ostoja Nadbużańska - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 46036.74 ha
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1975-05-19, Opis granicy: leśnictwo Fidest uroczysko Fidest przy gajówce
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-02, Opis granicy: nadleśnictwo łochów leśnictwo szumin oddz. 197 c przy drodze wywłoka – gwizdały
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-02, Opis granicy: nadleśnictwo łochów leśnictwo jerzyska oddz. 230 k
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 2009-04-02, Opis granicy: przy drodze gminnej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-02, Opis granicy: 70 m od drogi Łochów Fabr. - Kamionna
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 2009-04-02
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 2009-04-02
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-02
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 2009-04-02
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-02, Opis granicy: Przed budynkiem szkoły
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-02, Opis granicy: Nadleśnictwo Łochów leśnictwo Szumin oddz. 257 a
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-02, Opis granicy: Nadleśnictwo Łochów leśnictwo Szumin oddz. 190 g
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-02, Opis granicy: Nadleśnictwo Łochów leśnictwo Szumin oddz. 201 f
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-02, Opis granicy: Nadleśnictwo Łochów leśnictwo Szumin oddz. 201 f
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-02, Opis granicy: Nadleśnictwo Łochów leśnicwo Jerzyska oddz. 230 b
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 2009-04-02, Opis granicy: Nadleśnictwo Łochów leśnicwo Jerzyska oddz. 230 k
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-02, Opis granicy: Nadleśnictwo Łochów leśnicwo Jerzyska oddz. 251 b
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-02, Opis granicy: Nadleśnictwo Łochów leśnicwo Jerzyska oddz. 220 p

Łochów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 7 wypadków drogowych w Łochowie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 7 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 106,6 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Łochowie znajdowały się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 6 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 3 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu węgrowskiego.

  Powiat węgrowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Łochowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 7 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 7 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 6 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Łochowie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 106,58 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  106,6
  Mazowieckie
  52,6
  Kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Łochów
  0,0
  woj. mazowieckie
  5,2
  Cały kraj
  5,0
 • 106,58 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  106,6
  Województwo
  61,7
  Cały kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  woj. mazowieckie
  10,0
  Cały kraj
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Łochów
  100,0
  Województwo
  117,3
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Łochowie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 102,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  102,3 km
  woj. mazowieckie
  796,1 km
  Kraj
  633,6 km
 • 1,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  1,2 km
  woj. mazowieckie
  5,1 km
  Polska
  5,3 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 3 Liczba licencji na taksówki
 • 6 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Łochów przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 50droga krajowa nr 50(Ciechanów - Sokołówek - Skarżynek - Kraszewo - Ojrzeń - Kicin - Wola Wodzyńska - Sochocin - Biele - Wycinki - Siedlin - Płońsk - Skrzynki - Radzyminek - Wróblewo - Troski - Kozarzewo - Nacpolsk - Słomin - Kobylniki - Rostkowice - Pozarzyn - Rębowo - Wyszogród - Kamion Poduchowny - Kamion - Młodzieszyn - Ruszki - Kuznocin - Sochaczew - Bielice - Guzów - Wiskitki - Żyrardów - Korytów A - Korytów - Grabce Józefpolskie - Mszczonów - Badowo-Mściska - Ciemno-Gnojna - Chudolipie - Budki Petrykowskie - Konie - Pniewy - Przęsławice - Bikówek - Grójec - Janówek - Żyrów - Nowe Grabice - Czaplinek - Dębówka - Góra Kalwaria - Ostrówek - Piotrowice - Sobiekursk - Tabor - Regut - Człekówka - Kołbiel - Rudno - Rudzienko - Zamienie - Mińsk Mazowiecki - Stojadła - Arynów - Brzóze - Ładzyń - Wólka Czarnińska - Stanisławów - Wólka Piecząca - Kąty Czernickie - Strachówka - Zawiszyn - Łochów - Łojew - Ogrodniki - Zagrodniki - Zieleniec - Sadowne - Płatkownica - Brok - Ostrów Mazowiecka)
  • DK 62droga krajowa nr 62(Strzelno - Stodólno - Sławsk Wielki - Kobylniki - Kruszwica - Grodztwo - Gocanowo - Chełmce - Czołowo - Radziejów - Skibin - Samszyce - Borucinek - Redecz Krukowy - Brześć Kujawski - Pikutkowo - Włocławek - Modzerowo - Wistka Królewska - Mostki - Dobiegniewo - Dąb Polski - Skoki Duże - Nowa Wieś - Karolewo - Nowy Duninów - Stary Duninów - Wola Brwileńska - Brwilno Dolne - Soczewka - Popłacin - Płock - Cekanowo - Słupno - Wilczkowo - Wyszogród - Chmielewo - Wola - Czerwińsk Nad Wisłą - Zarębin - Chociszewo - Goławin - Kamienica-Wygoda - Emolinek - Trębki Stare - Zakroczym - Nowy Dwór Mazowiecki - Stanisławowo - Pomiechówek - Brody Parcele - Kikoły - Nowe Orzechowo - Orzechowo - Dębe - Bolesławowo - Szadki - Karolino - Serock - Wierzbica - Łacha - Rybienko Nowe - Wyszków - Skuszew - Puste Łąki - Gwizdały - Budziska - Łochów - Kamionna - Twarogi - Wólka Paplińska - Kalinowiec - Paplin - Borzychy - Starawieś - Węgrów - Grochów Włościański - Brzozów - Przeździatka-Kolonia - Sokołów Podlaski - Karlusin - Bachorza - Repki - Skrzeszew - Frankopol - Tonkiele - Wólka Zamkowa - Drohiczyn - Zajęczniki - Klekotowo - Słochy Annopolskie - Siemiatycze)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Łochów przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 6Linia kolejowa nr 6: Zielonka - Kuźnica Białostocka [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Zielonka - Kobyłka Ossów - Kobyłka - Wołomin - Wołomin Słoneczna - Zagościniec - Dobczyn - Klembów - Jasienica Mazowiecka - Tłuszcz - Chrzęsne - Mokra Wieś - Szewnica - Urle - Barchów -Łochów - Ostrówek Węgrowski - Topór - Sadowne Węgrowskie - Prostyń - Małkinia - Zaręby Kościelne - Kietlanka - Szulborze Koty - Czyżew - Kity - Dąbrowa-Łazy - Szepietowo - Szymbory - Jabłoń Kościelna - Racibory - Zdrody Nowe - Łapy Osse - Łapy - Uhowo - Bojary - Baciuty - Trypucie - Niewodnica - Klepacze - Białystok Wiadukt - Białystok - Wasilków - Czarny Blok - Wólka Ratowiecka - Czarna Białostocka - Machnacz - Rozedranka - Gieniusze - Gieniusze - Sokółka - Kundzin - Łosośna - Czuprynowo - Kuźnica Białostocka)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Łochowie istnieje 95 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. 10-lecia Łochowa

  ul. 11 Listopada

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Armii Krajowej

  ul. Baczkowska

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Brzozowa

  ul. C.K. Norwida

  ul. Cicha

  ul. Cisowa

  ul. Czereśniowa

  ul. Dolna

  ul. Działkowa

  ul. Dębowa

  ul. Długa

  ul. Fabryczna

  ul. Folwarczna

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Gajowa

  ul. Gryczana

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Ignacego Krasickiego

  ul. Jana Kazimierza

  ul. Jana Matejki

  ul. Jałowcowa

  ul. Jaśminowa

  ul. Jodłowa

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Konwaliowa

  ul. Kościuszki

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Laskowska

  ul. Leśna

  ul. Ludwika Waryńskiego

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Marii Sadzewicz

  ul. Mała

  ul. Medarda Downarowicza

  ul. Miła

  ul. Modrzewiowa

  ul. Myśliwska

  ul. Narcyzowa

  ul. Nasturcji

  ul. Niepodległości

  ul. Niezapominajki

  ul. Nowowiejska

  ul. Ogrodowa

  ul. Okrężna

  ul. Olszowa

  ul. Osiedlowa

  ul. Parkowa

  ul. Podlaska

  al. Pokoju

  ul. Polna

  ul. Polnych Kwiatów

  ul. Porzeczkowa

  ul. Przemysłowa

  ul. Pszenna

  ul. Rumiankowa

  ul. Rynkowa

  ul. Rzeczna

  ul. Różana

  ul. Sadowa

  ul. Sosnowa

  ul. Spacerowa

  ul. Spokojna

  ul. Stanisława Sęczyka

  ul. Starowiejska

  ul. Stawowa

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Stokrotki

  ul. Szkolna

  ul. Targowa

  ul. Topolowa

  ul. Tulipanowa

  ul. Wiklinowa

  ul. Wiśniowa

  ul. Wolności

  ul. Wspólna

  ul. Wyspiańskiego

  ul. Wyszkowska

  al. Węgrowska

  ul. Zakole

  ul. Zawilcowa

  ul. Zielna

  ul. gen. Władysława Sikorskiego

  ul. ks. P. Jelinka

  al. Łochowska

  ul. Łąkowa

  ul. Świerkowa

  ul. Żytnia