Powiat tomaszowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat tomaszowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 110 976 Liczba mieszkańców
 • 1 025 km2 Powierzchnia
 • 108 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 54,9% Stopa urbanizacji
 • Mirosław Kukliński Starosta
 • ul. Św. Antoniego 26, 97-200 Tomaszów Mazowiecki Adres starostwa powiatowego
 • ETM Tablice rejestracyjne
Powiat tomaszowski na mapie
Identyfikatory
 • 1016 TERYT (TERC)
Herb powiatu tomaszowskiego
powiat tomaszowski herb
Flaga powiatu tomaszowskiego
powiat tomaszowski flaga

powiat tomaszowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Mazowieckim
(44) 724-21-27
ul. św. Antoniego 41
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim
(44) 723-62-37
ul. Orzeszkowej 15/19
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim
(44) 724-21-27
(44) 724-29-15
ul. Św. Antoniego
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Powiat tomaszowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Powiat tomaszowski ma 110 976 mieszkańców, z czego 52,2% stanowią kobiety, a 47,8% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 9,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu tomaszowskiego w 2050 roku wynosi 91 151, z czego 46 771 to kobiety, a 44 380 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu tomaszowskiego zawarli w 2022 roku 422 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  25,9% mieszkańców powiatu tomaszowskiego jest stanu wolnego, 53,9% żyje w małżeństwie, 8,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,9% to wdowy/wdowcy.

  Powiat tomaszowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -709. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,34 na 1000 mieszkańców powiatu tomaszowskiego. W 2022 roku urodziło się 808 dzieci, w tym 48,3% dziewczynek i 51,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 368 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,53 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 32,4% zgonów w powiecie tomaszowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,9% zgonów w powiecie tomaszowskim były nowotwory, a 8,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu tomaszowskiego przypada 13.57 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 870 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 049 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu tomaszowskiego -179. W tym samym roku 20 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 23 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -3.

  57,8% mieszkańców powiatu tomaszowskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu tomaszowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 110 976 Liczba mieszkańców
 • 57 910 Kobiety
 • 53 066 Mężczyźni
 • 52,2%
  47,8%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie tomaszowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie tomaszowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie tomaszowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu tomaszowskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 91 151 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 46 771 Kobiety
 • 44 380 Mężczyźni
 • 52,0%
  48,0%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie tomaszowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie tomaszowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie tomaszowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu tomaszowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. tomaszowski
  42,9 lat
  Województwo
  43,4 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 44,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat tomaszowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu tomaszowskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat tomaszowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat tomaszowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat tomaszowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 25,9% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  25,9%
  Województwo
  27,0%
  Polska
  29,1%
 • 20,8% Kobiety
  (Panny)
 • 31,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,9% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  53,9%
  Województwo
  52,9%
  Polska
  54,0%
 • 51,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,9% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  10,9%
  łódzkie
  10,0%
  Cała Polska
  8,5%
 • 17,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat tomaszowski
  8,3%
  Województwo
  8,6%
  Polska
  7,6%
 • 9,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,0% Nieustalone
 • pow. tomaszowski
  1,0%
  Województwo
  1,4%
  Polska
  0,7%
 • 0,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie tomaszowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • powiat tomaszowski
  3,8
  woj. łódzkie
  3,9
  Cały kraj
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • powiat tomaszowski
  1,7
  woj. łódzkie
  1,7
  Polska
  1,6
 • 422 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie tomaszowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -709 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -405 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -304 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,34 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. tomaszowski
  -6,3
  łódzkie
  -6,4
  Polska
  -3,8
 • -7,4 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -5,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie tomaszowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie tomaszowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie tomaszowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie tomaszowskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 808 Urodzenia żywe
 • 390 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 418 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,3%
  51,7%
 • 7,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. tomaszowski
  7,2
  Województwo
  7,6
  Kraj
  8,1
 • 33,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. tomaszowski
  33,4
  woj. łódzkie
  34,6
  Kraj
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 33 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 33
 • 107 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 107
 • 85 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 85
 • 26 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 368 g Średnia waga noworodków
 • 3 313 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 420 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 368 g
  łódzkie
  3 354 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 72 Waga 4000g - 4499g
 • 72
 • 251 Waga 3500g - 3999g
 • 251
 • 306 Waga 3000g - 3499g
 • 306
 • 126 Waga 2500g - 2999g
 • 126
 • 34 Waga 2000g - 2499g
 • 34
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,32
  Województwo
  1,28
  Cała Polska
  1,26
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,63
  Województwo
  0,63
  Cała Polska
  0,61
 • 0,53 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,53
  łódzkie
  0,54
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie tomaszowskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 517 Zgony
 • 795 Kobiety
  (Zgony)
 • 722 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 52,4%
  47,6%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 13,6 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  13,6
  łódzkie
  14,0
  Kraj
  11,9
 • 187,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat tomaszowski
  187,7
  Województwo
  183,7
  Polska
  147,0
 • 1,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  1,2
  Województwo
  4,0
  Polska
  3,8
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. tomaszowski
  3,2
  łódzkie
  3,7
  Polska
  3,1
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  1,4
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie tomaszowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat tomaszowski
  32,4%
  Województwo
  29,5%
  Cały kraj
  36,0%
 • 20,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat tomaszowski
  20,9%
  Województwo
  21,9%
  Cały kraj
  23,6%
 • 8,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat tomaszowski
  8,8%
  Województwo
  7,9%
  Kraj
  6,7%
 • 119 Zgony spowodowane COVID-19
 • 11,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  11,0
  Kraj
  15,8
 • 71,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  71,8
  Cały kraj
  70,6
 • 283,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  283,5
  woj. łódzkie
  306,0
  Polska
  280,1
 • 274,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  274,1
  Kraj
  253,9
 • 439,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 491,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 381,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  439,1
  woj. łódzkie
  412,1
  Kraj
  426,2
 • 52,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 22,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 115,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  52,1
  woj. łódzkie
  53,5
  Cała Polska
  62,9
 • 44,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  44,5
  woj. łódzkie
  38,6
  Kraj
  33,8
 • 3,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. tomaszowski
  3,4
  łódzkie
  8,0
  Kraj
  7,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,3%
  woj. łódzkie
  0,6%
  Cała Polska
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w powiecie tomaszowskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 47 Osoby w zamachach samobójczych
 • 17 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 30 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 37 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 10 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 16 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 3 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 13 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 11 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 42 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  42,0
  łódzkie
  60,0
  Polska
  38,0
 • 14 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  14,0
  woj. łódzkie
  14,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 6 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 6
 • 11 zażycie innych leków
 • 11
 • 3 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 3
 • 5 samookaleczenie powierzchniowe
 • 5
 • 4 rzucenie się z wysokości
 • 4
 • 16 powieszenie się
 • 16
 • 1 samopodpalenie
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 2 rzucenie się z wysokości
 • 2
 • 11 powieszenie się
 • 11
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 21 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 21
 • 3 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 3
 • 5 zawód miłosny
 • 5
 • 1 zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 14 nieustalona
 • 14
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 5 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 5
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 8 nieustalona
 • 8
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 12 lat i mniej
 • 2
 • 4 13-18 lat
 • 4
 • 5 19-24 lat
 • 5
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 21 30-49 lat
 • 21
 • 8 50-60 lat
 • 8
 • 5 70 lat i więcej
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 7 30-49 lat
 • 7
 • 3 50-60 lat
 • 3
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy6
  • pod wpływem alkoholu15
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków3
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony23
 • 6 trzeźwy
 • 15 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 3 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 23 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony15
 • 0 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 15 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 17 kawaler/panna
 • 17
 • 14 żonaty/zamężna
 • 14
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • 1 separacja
 • 1
 • 9 nieustalony
 • 9
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 6 kawaler/panna
 • 6
 • 5 żonaty/zamężna
 • 5
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne3
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe4
  • średnie3
  • wyższe0
  • nieustalony35
 • 3 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 4 zasadnicze zawodowe
 • 3 średnie
 • 0 wyższe
 • 35 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony13
 • 1 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 13 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 7 praca
 • 7
 • 4 na utrzymaniu innej osoby
 • 4
 • 4 emerytura
 • 4
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 30 nieustalony
 • 30
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 5 praca
 • 5
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 2 emerytura
 • 2
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 7 nieustalony
 • 7
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 870 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 451 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 419 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 20 Zameldowania z zagranicy
 • 13 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 7 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 049 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 531 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 518 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 23 Wymeldowania za granicę
 • 13 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 10 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -182 Saldo migracji
 • -80 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -102 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -179 Saldo migracji wewnętrznych
 • -80 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -99 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie tomaszowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat tomaszowski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat tomaszowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie tomaszowskim oddano do użytku 362 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,25 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie tomaszowskim to 46 758 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 420 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  60,5% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 39,5% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie tomaszowskim to 4,63 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie tomaszowskim to 118,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,77% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 91,94% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,50% mieszkań posiada łazienkę, 81,11% korzysta z centralnego ogrzewania, a 46,14% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w powiecie tomaszowskim 309 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 5 318 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 5 314 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 127 transakcji (mediana cen - 5 437 zł/m2, średnia - 5 776 zł/m2), a na rynku wtórnym 182 transakcje rynkowe (mediana cen - 5 054 zł/m2, średnia - 4 945 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 318 zł
 • powiat tomaszowski
  5 318 zł
  woj. łódzkie
  6 223 zł
  Cała Polska
  6 617 zł
 • 5 318 zł Ogółem
 • 5 318 zł
 • 5 046 zł do 40 m2
 • 5 046 zł
 • 5 300 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 300 zł
 • 5 442 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 442 zł
 • 5 729 zł od 80,1 m2
 • 5 729 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 314 zł
 • Tutaj
  5 314 zł
  łódzkie
  6 145 zł
  Cały kraj
  7 224 zł
 • 5 314 zł Ogółem
 • 5 314 zł
 • 5 050 zł do 40 m2
 • 5 050 zł
 • 5 223 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 223 zł
 • 5 503 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 503 zł
 • 5 854 zł od 80,1 m2
 • 5 854 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 309
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m275
  • od 40,1 do 60 m2171
  • od 60,1 do 80 m249
  • od 80,1 m214
 • 75 do 40 m2
 • 171 od 40,1 do 60 m2
 • 49 od 60,1 do 80 m2
 • 14 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie tomaszowskim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 437 zł
 • powiat tomaszowski
  5 437 zł
  łódzkie
  6 661 zł
  Kraj
  6 947 zł
 • 5 437 zł Ogółem
 • 5 437 zł
 • 5 327 zł do 40 m2
 • 5 327 zł
 • 5 361 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 361 zł
 • 5 491 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 491 zł
 • 8 878 zł od 80,1 m2
 • 8 878 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 776 zł
 • pow. tomaszowski
  5 776 zł
  łódzkie
  6 567 zł
  Kraj
  7 466 zł
 • 5 776 zł Ogółem
 • 5 776 zł
 • 5 184 zł do 40 m2
 • 5 184 zł
 • 5 403 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 403 zł
 • 5 927 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 927 zł
 • 7 602 zł od 80,1 m2
 • 7 602 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 127
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m215
  • od 40,1 do 60 m273
  • od 60,1 do 80 m232
  • od 80,1 m27
 • 15 do 40 m2
 • 73 od 40,1 do 60 m2
 • 32 od 60,1 do 80 m2
 • 7 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 054 zł
 • powiat tomaszowski
  5 054 zł
  łódzkie
  5 818 zł
  Cała Polska
  6 140 zł
 • 5 054 zł Ogółem
 • 5 054 zł
 • 4 979 zł do 40 m2
 • 4 979 zł
 • 5 101 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 101 zł
 • 5 086 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 086 zł
 • 4 401 zł od 80,1 m2
 • 4 401 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 945 zł
 • Tutaj
  4 945 zł
  woj. łódzkie
  5 791 zł
  Cały kraj
  6 984 zł
 • 4 945 zł Ogółem
 • 4 945 zł
 • 5 016 zł do 40 m2
 • 5 016 zł
 • 5 090 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 090 zł
 • 4 680 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 680 zł
 • 4 225 zł od 80,1 m2
 • 4 225 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 182
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m260
  • od 40,1 do 60 m298
  • od 60,1 do 80 m217
  • od 80,1 m27
 • 60 do 40 m2
 • 98 od 40,1 do 60 m2
 • 17 od 60,1 do 80 m2
 • 7 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 46 758 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 419,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat tomaszowski
  419,60
  łódzkie
  445,90
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 73,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  73,70 m2
  Województwo
  71,80 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 30,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. tomaszowski
  30,90 m2
  łódzkie
  32,00 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,79 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. tomaszowski
  3,79
  woj. łódzkie
  3,68
  Kraj
  3,83
 • 2,38 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,38
  Województwo
  2,24
  Cała Polska
  2,42
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. tomaszowski
  0,63
  woj. łódzkie
  0,61
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 362 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,25 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. tomaszowski
  3,25
  woj. łódzkie
  5,58
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 675 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,63 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,63
  łódzkie
  3,80
  Cały kraj
  3,89
 • 15,03 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. tomaszowski
  15,03
  Województwo
  21,24
  Kraj
  24,56
 • 42 730 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 118,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat tomaszowski
  118,0 m2
  Województwo
  93,2 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,38 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  0,38 m2
  Województwo
  0,52 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 96,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat tomaszowski
  96,77%
  Województwo
  96,76%
  Cała Polska
  97,75%
 • 91,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  91,94%
  Województwo
  92,46%
  Cały kraj
  95,18%
 • 88,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. tomaszowski
  88,50%
  Województwo
  89,88%
  Kraj
  93,75%
 • 81,11% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. tomaszowski
  81,11%
  łódzkie
  82,27%
  Polska
  85,83%
 • 46,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  46,14%
  woj. łódzkie
  46,52%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Powiat tomaszowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie tomaszowskim na 1000 mieszkańców pracuje 222osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 49,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie tomaszowskim wynosiło w 2023 roku 7,6% (7,6% wśród kobiet i 7,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie tomaszowskim wynosiło 5 478,29 PLN, co odpowiada 81.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu tomaszowskiego 6 307 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 731 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 576.

  16,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu tomaszowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 35,5% w przemyśle i budownictwie, a 22,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 222 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  222,0
  woj. łódzkie
  258,0
  Cały kraj
  259,0
 • 8,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 8,4% Kobiety
 • 7,7% Mężczyźni
 • powiat tomaszowski
  7,6%
  Województwo
  5,4%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie tomaszowskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie tomaszowskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie tomaszowskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 927 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. tomaszowski
  5 478 PLN
  łódzkie
  6 211 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie tomaszowskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 6 307 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 731 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 576 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,59 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 16,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 18,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 35,5% Przemysł i budownictwo
 • 27,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 22,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 19,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 25,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,1% Pozostałe
 • 37,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie tomaszowskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 24 894 Pracujący ogółem
 • 12 348 Kobiety
 • 12 546 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie tomaszowskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,8% W wieku produkcyjnym
 • 51,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat tomaszowski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 72,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. tomaszowski
  72,9
  Województwo
  72,7
  Cała Polska
  69,0
 • 42,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  42,0
  woj. łódzkie
  43,1
  Polska
  38,2
 • 136,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. tomaszowski
  136,2
  łódzkie
  145,7
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat tomaszowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W powiecie tomaszowskim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 10 987 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 8 408 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 833 nowe podmioty, a 534 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (1 093) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (752) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (1 120) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (416) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie tomaszowskim najwięcej (709) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (10 574) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,7% (296) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,9% (2 955) podmiotów, a 70,4% (7 736) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie tomaszowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.2%) oraz Budownictwo (17.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 10 987 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 296 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 955 Przemysł i budownictwo
 • 7 736 Pozostała działalność
 • 833 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie tomaszowskim w 2023 roku
 • 534 Podmioty wyrejestrowane w powiecie tomaszowskim w 2023 roku
 • 8 408 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 10 574 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 10 574
 • 324 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 324
 • 83 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 83
 • 6 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 6
 • 10 981 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 10 981
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 23 Spółdzielnie ogółem
 • 23
 • 882 Spółki handlowe ogółem
 • 882
 • 72  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 72
 • 9  Spółki handlowe - akcyjne
 • 9
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 709  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 709
 • 70    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 70
 • 647 Spółki cywilne ogółem
 • 647
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 408 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 2 035 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 2 035
 • 1 455 Budownictwo
 • 1 455
 • 966 Przetwórstwo przemysłowe
 • 966
 • 667 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 667
 • 616 Transport i gospodarka magazynowa
 • 616
 • 518 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 518
 • 503 Pozostała działalność
 • 503
 • 289 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 289
 • 261 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 261
 • 239 Informacja i komunikacja
 • 239
 • 219 Edukacja
 • 219
 • 197 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 197
 • 194 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 194
 • 122 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 122
 • 72 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 72
 • 37 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 37
 • 9 Górnictwo i wydobywanie
 • 9
 • 9 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 9
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat tomaszowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie tomaszowskim stwierdzono 2 370 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 21,19 przestępstw. Jest to wartość większa od wartości dla województwa łódzkiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie tomaszowskim wynosi 77,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu tomaszowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,05 (wykrywalność 66%) oraz o charakterze gospodarczym - 9,16 (wykrywalność 81%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 8,11 (48%), drogowe - 2,49 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,37 (97%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat tomaszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 370 Przestępstwa ogółem
 • 2 370
 • 1 012 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 012
 • 1 024 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 1 024
 • 279 Przestępstwa drogowe
 • 279
 • 41 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 41
 • 907 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 907
 • 21,19 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. tomaszowski
  21,19
  łódzkie
  19,38
  Cały kraj
  22,81
 • 9,05 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,05
  Województwo
  11,45
  Cała Polska
  12,98
 • 9,16 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. tomaszowski
  9,16
  łódzkie
  5,35
  Cała Polska
  6,99
 • 2,49 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,49
  Województwo
  1,94
  Kraj
  1,82
 • 0,37 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,37
  Województwo
  0,36
  Cała Polska
  0,35
 • 8,11 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  8,11
  łódzkie
  10,36
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat tomaszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat tomaszowski
  77%
  Województwo
  65%
  Polska
  71%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat tomaszowski
  67%
  woj. łódzkie
  57%
  Cały kraj
  63%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  81%
  łódzkie
  67%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  100%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  98%
  łódzkie
  86%
  Polska
  88%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  48%
  woj. łódzkie
  44%
  Cała Polska
  51%

Powiat tomaszowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu tomaszowskiego wyniosła w 2022 roku 170,9 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 5.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu tomaszowskiego - 34.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (17.3%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (12.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 30,6 mln złotych, czyli 17,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu tomaszowskiego wyniosła w 2022 roku 166,0 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 7.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (44%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21.4%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (8.8%). W budżecie powiatu tomaszowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 297 złotych na mieszkańca (20,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 9,4 złotych na mieszkańca (0,6%).
 • Wydatki budżetu w powiecie tomaszowskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu tomaszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat tomaszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu tomaszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  100,3 mln

  843(100%)

  108,3 mln

  914(100%)

  114,5 mln

  970(100%)

  127,8 mln

  1,1 tys(100%)

  135,5 mln

  1,2 tys(100%)

  165,9 mln

  1,5 tys(100%)

  182,5 mln

  1,6 tys(100%)

  170,9 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  36,7 mln

  309(36.5%)

  35,7 mln

  302(33%)

  35,4 mln

  301(30.9%)

  39,2 mln

  334(30.7%)

  45,6 mln

  391(33.7%)

  65,6 mln

  567(39.6%)

  59,7 mln

  521(32.7%)

  59,7 mln

  535(34.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  12,0 mln

  101(12%)

  18,2 mln

  154(16.8%)

  18,9 mln

  161(16.5%)

  21,0 mln

  179(16.4%)

  12,5 mln

  107(9.2%)

  23,1 mln

  200(13.9%)

  39,1 mln

  341(21.4%)

  29,5 mln

  265(17.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  11,4 mln

  96,3(11.4%)

  12,6 mln

  106(11.6%)

  13,1 mln

  111(11.4%)

  23,4 mln

  199(18.3%)

  28,2 mln

  242(20.8%)

  16,2 mln

  140(9.8%)

  18,2 mln

  159(10%)

  21,8 mln

  196(12.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  15,5 mln

  131(15.5%)

  17,5 mln

  148(16.2%)

  14,3 mln

  121(12.5%)

  12,5 mln

  107(9.8%)

  14,1 mln

  121(10.4%)

  16,1 mln

  139(9.7%)

  15,5 mln

  135(8.5%)

  16,4 mln

  147(9.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,5 mln

  55,0(6.5%)

  6,8 mln

  57,6(6.3%)

  7,3 mln

  61,5(6.3%)

  7,9 mln

  67,3(6.2%)

  8,1 mln

  69,5(6%)

  9,6 mln

  82,6(5.8%)

  9,3 mln

  80,9(5.1%)

  9,5 mln

  85,1(5.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,8 mln

  40,5(4.8%)

  5,1 mln

  43,5(4.8%)

  5,3 mln

  45,4(4.7%)

  5,1 mln

  43,6(4%)

  5,3 mln

  45,6(3.9%)

  5,7 mln

  49,1(3.4%)

  5,7 mln

  49,5(3.1%)

  6,1 mln

  54,3(3.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,4 mln

  37,1(4.4%)

  3,7 mln

  30,9(3.4%)

  3,9 mln

  32,8(3.4%)

  3,8 mln

  32,5(3%)

  5,0 mln

  42,6(3.7%)

  7,3 mln

  62,9(4.4%)

  8,3 mln

  72,0(4.5%)

  4,9 mln

  44,0(2.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  5,2 mln

  43,7(5.2%)

  5,0 mln

  42,1(4.6%)

  4,3 mln

  36,7(3.8%)

  3,5 mln

  29,6(2.7%)

  3,7 mln

  31,7(2.7%)

  3,7 mln

  32,4(2.3%)

  4,1 mln

  35,7(2.2%)

  4,6 mln

  41,4(2.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,4 mln

  12,2(1.4%)

  1,3 mln

  11,0(1.2%)

  1,2 mln

  10,2(1%)

  1,1 mln

  9,6(0.9%)

  1,2 mln

  10,4(0.9%)

  947,6 tys

  8,2(0.6%)

  746,6 tys

  6,5(0.4%)

  3,5 mln

  31,3(2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  133,1 tys

  1,1(0.1%)

  150,8 tys

  1,3(0.1%)

  1,1 mln

  9,4(1%)

  1,4 mln

  11,8(1.1%)

  1,6 mln

  13,8(1.2%)

  2,8 mln

  24,1(1.7%)

  2,8 mln

  24,4(1.5%)

  2,9 mln

  25,9(1.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  696,6 tys

  5,9(0.7%)

  775,0 tys

  6,6(0.7%)

  833,7 tys

  7,1(0.7%)

  572,8 tys

  4,9(0.4%)

  999,3 tys

  8,6(0.7%)

  5,4 mln

  46,6(3.3%)

  9,4 mln

  81,8(5.1%)

  2,6 mln

  23,8(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  354,2 tys

  3,0(0.4%)

  202,9 tys

  1,7(0.2%)

  257,8 tys

  2,2(0.2%)

  286,3 tys

  2,4(0.2%)

  681,2 tys

  5,8(0.5%)

  548,9 tys

  4,7(0.3%)

  609,0 tys

  5,3(0.3%)

  785,8 tys

  7,1(0.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  545,4 tys

  4,6(0.5%)

  393,0 tys

  3,3(0.4%)

  404,7 tys

  3,4(0.4%)

  394,2 tys

  3,4(0.3%)

  424,2 tys

  3,6(0.3%)

  410,6 tys

  3,5(0.2%)

  441,3 tys

  3,8(0.2%)

  445,0 tys

  4,0(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  247,2 tys

  2,1(0.2%)

  214,9 tys

  1,8(0.2%)

  153,0 tys

  1,3(0.1%)

  138,5 tys

  1,2(0.1%)

  200,2 tys

  1,7(0.1%)

  137,8 tys

  1,2(0.1%)

  238,7 tys

  2,1(0.1%)

  344,8 tys

  3,1(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  309,0 tys

  2,6(0.3%)

  313,0 tys

  2,7(0.3%)

  312,3 tys

  2,7(0.2%)

  311,7 tys

  2,7(0.2%)

  323,0 tys

  2,8(0.2%)

  329,4 tys

  2,9(0.2%)

  329,8 tys

  3,0(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  331,6 tys

  2,8(0.3%)

  395,1 tys

  3,3(0.4%)

  1,0 mln

  8,7(0.9%)

  290,6 tys

  2,5(0.2%)

  441,6 tys

  3,8(0.3%)

  428,6 tys

  3,7(0.3%)

  588,1 tys

  5,1(0.3%)

  305,9 tys

  2,7(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  86,2 tys

  0,7(0.1%)

  58,4 tys

  0,5(0%)

  87,7 tys

  0,8(0.1%)

  107,1 tys

  0,9(0.1%)

  109,8 tys

  1,0(0.1%)

  140,7 tys

  1,3(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  17,2 tys

  0,1(0%)

  15,0 tys

  0,1(0%)

  14,7 tys

  0,1(0%)

  43,9 tys

  0,4(0%)

  15,5 tys

  0,1(0%)

  16,4 tys

  0,1(0%)

  16,9 tys

  0,1(0%)

  64,7 tys

  0,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  42,8 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  87,0 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,8 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie tomaszowskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu tomaszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat tomaszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu tomaszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  103,0 mln

  866(100%)

  112,4 mln

  949(100%)

  114,2 mln

  968(100%)

  127,8 mln

  1,1 tys(100%)

  131,3 mln

  1,1 tys(100%)

  157,7 mln

  1,4 tys(100%)

  180,1 mln

  1,6 tys(100%)

  166,0 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  45,4 mln

  383(44.1%)

  45,5 mln

  385(40.5%)

  43,9 mln

  372(38.4%)

  43,2 mln

  369(33.8%)

  49,6 mln

  425(37.7%)

  59,3 mln

  513(37.6%)

  75,7 mln

  661(42%)

  73,0 mln

  655(44%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  20,5 mln

  173(19.9%)

  23,0 mln

  195(20.5%)

  25,1 mln

  213(22%)

  27,6 mln

  236(21.6%)

  30,5 mln

  261(23.2%)

  30,5 mln

  264(19.4%)

  33,7 mln

  294(18.7%)

  35,5 mln

  318(21.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,0 mln

  84,2(9.7%)

  12,1 mln

  103(10.8%)

  11,8 mln

  101(10.4%)

  11,7 mln

  99,6(9.1%)

  12,6 mln

  108(9.6%)

  14,2 mln

  123(9%)

  12,9 mln

  113(7.2%)

  14,6 mln

  131(8.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,5 mln

  54,6(6.3%)

  6,8 mln

  57,2(6%)

  7,2 mln

  61,0(6.3%)

  7,8 mln

  66,5(6.1%)

  8,0 mln

  68,8(6.1%)

  9,1 mln

  78,3(5.7%)

  9,2 mln

  80,2(5.1%)

  9,3 mln

  83,8(5.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,4 mln

  28,4(3.3%)

  7,9 mln

  66,6(7%)

  6,6 mln

  55,9(5.8%)

  10,8 mln

  92,1(8.5%)

  3,0 mln

  25,7(2.3%)

  9,7 mln

  83,9(6.2%)

  16,4 mln

  143(9.1%)

  8,1 mln

  72,4(4.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,2 mln

  51,9(6%)

  6,7 mln

  56,7(6%)

  6,3 mln

  53,3(5.5%)

  12,4 mln

  106(9.7%)

  12,4 mln

  106(9.4%)

  8,1 mln

  70,4(5.2%)

  7,7 mln

  66,9(4.3%)

  5,6 mln

  50,0(3.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,8 mln

  14,9(1.7%)

  2,2 mln

  18,8(2%)

  2,4 mln

  20,4(2.1%)

  3,7 mln

  31,4(2.9%)

  5,0 mln

  42,6(3.8%)

  10,6 mln

  91,5(6.7%)

  6,7 mln

  58,2(3.7%)

  4,7 mln

  42,2(2.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,7 mln

  31,0(3.6%)

  3,0 mln

  25,3(2.7%)

  3,1 mln

  25,9(2.7%)

  2,7 mln

  23,0(2.1%)

  2,2 mln

  18,9(1.7%)

  3,8 mln

  32,7(2.4%)

  4,0 mln

  35,3(2.2%)

  4,1 mln

  36,8(2.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  639,5 tys

  5,4(0.6%)

  760,1 tys

  6,4(0.7%)

  809,8 tys

  6,9(0.7%)

  551,9 tys

  4,7(0.4%)

  986,2 tys

  8,5(0.8%)

  4,6 mln

  40,0(2.9%)

  5,9 mln

  51,5(3.3%)

  3,7 mln

  32,8(2.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,9 mln

  15,6(1.8%)

  2,0 mln

  16,9(1.8%)

  2,2 mln

  18,9(2%)

  2,0 mln

  16,7(1.5%)

  1,9 mln

  16,0(1.4%)

  2,1 mln

  18,4(1.3%)

  2,0 mln

  17,6(1.1%)

  1,9 mln

  16,9(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,8 mln

  14,9(1.7%)

  978,6 tys

  8,3(0.9%)

  1,3 mln

  11,1(1.1%)

  1,2 mln

  10,6(1%)

  1,2 mln

  10,2(0.9%)

  1,2 mln

  10,6(0.8%)

  1,5 mln

  13,3(0.8%)

  1,6 mln

  14,0(0.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  550,1 tys

  4,6(0.5%)

  472,0 tys

  4,0(0.4%)

  443,7 tys

  3,8(0.4%)

  571,5 tys

  4,9(0.4%)

  419,4 tys

  3,6(0.3%)

  421,6 tys

  3,6(0.3%)

  393,5 tys

  3,4(0.2%)

  410,0 tys

  3,7(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  378,6 tys

  3,2(0.4%)

  296,1 tys

  2,5(0.3%)

  314,5 tys

  2,7(0.3%)

  300,2 tys

  2,6(0.2%)

  318,2 tys

  2,7(0.2%)

  311,7 tys

  2,7(0.2%)

  330,5 tys

  2,9(0.2%)

  338,8 tys

  3,0(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  309,0 tys

  2,6(0.3%)

  313,0 tys

  2,7(0.3%)

  312,3 tys

  2,7(0.2%)

  311,7 tys

  2,7(0.2%)

  323,0 tys

  2,8(0.2%)

  329,4 tys

  2,9(0.2%)

  329,8 tys

  3,0(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  366,6 tys

  3,1(0.4%)

  337,6 tys

  2,9(0.3%)

  141,4 tys

  1,2(0.1%)

  104,1 tys

  0,9(0.1%)

  105,0 tys

  0,9(0.1%)

  60,3 tys

  0,5(0%)

  116,4 tys

  1,0(0.1%)

  118,8 tys

  1,1(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  69,8 tys

  0,6(0.1%)

  58,4 tys

  0,5(0%)

  82,1 tys

  0,7(0.1%)

  97,6 tys

  0,8(0.1%)

  88,6 tys

  0,8(0%)

  112,6 tys

  1,0(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  9,5 tys

  0,1(0%)

  412

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  144

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,2 tys

  0,4(0%)

  106,8 tys

  1,0(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  17,2 tys

  0,1(0%)

  15,0 tys

  0,1(0%)

  14,7 tys

  0,1(0%)

  35,9 tys

  0,3(0%)

  15,5 tys

  0,1(0%)

  16,4 tys

  0,1(0%)

  16,9 tys

  0,1(0%)

  59,8 tys

  0,5(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  952

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  42,8 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat tomaszowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 25 811 mieszkańców powiatu tomaszowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 12 581 kobiet oraz 13 230 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 11,2% średnie ogólnokształcące, a 22,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,1% mieszkańców powiatu tomaszowskiego, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 15,1% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu tomaszowskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie tomaszowskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,9%) oraz średnie zawodowe (19,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,0%) oraz średnie zawodowe (25,7%).

  W roku 2022 w powiecie tomaszowskim mieściło się 35 przedszkoli, w których do 154 oddziałów uczęszczało 3 374 dzieci (1 678 dziewczynek oraz 1 696 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie tomaszowskim mieściło się 27 przedszkoli, w których do 108 oddziałów uczęszczało 2 543 dzieci (1 257 dziewczynek oraz 1 286 chłopców). Dostępnych było 2 413 miejsc.

  17,1% mieszkańców powiatu tomaszowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,2% wśród dziewczynek i 17,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 907 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,88 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 37 szkół podstawowych, w których w 490 oddziałach uczyło się 9 259 uczniów (4 466 kobiet oraz 4 793 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie tomaszowskim placówkę miały 34 szkoły podstawowe, w których w 362 oddziałach uczyło się 7 248 uczniów (3 529 kobiet oraz 3 719 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,0% ludności (27,8% wśród dziewczynek i 28,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,89.

  W powiecie tomaszowskim znajduje się 8 licea ogólnokształcące, w których w 77 oddziałach uczyło się 2 277 uczniów (1 410 kobiet oraz 867 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 447 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie tomaszowskim placówkę miałp 14 licea ogólnokształcące, w których w 85 oddziałach uczyło się 2 385 uczniów (1 307 kobiet oraz 1 078 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 664 absolwentów.

  W powiecie tomaszowskim znajduje się 5 Technik, w których w 79 oddziałach uczyło się 2 408 uczniów (957 kobiet oraz 1 451 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 431 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie tomaszowskim placówkę miało 5 Technik, w których w 72 oddziałach uczyło się 1 975 uczniów (803 kobiety oraz 1 172 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 338 absolwentów.

  W powiecie tomaszowskim znajdują się 4 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 17 oddziałach uczyło się 463 uczniów (129 kobiet oraz 334 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,8% mieszkańców (12,8% wśród dziewczyn i 12,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 29,6 uczniów. 27,2 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 30,5 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,5% mieszkańców powiatu tomaszowskiego w wieku potencjalnej nauki (27,8% kobiet i 27,2% mężczyzn).

 • 18,9% Wykształcenie wyższe
 • powiat tomaszowski
  18,9%
  Województwo
  23,4%
  Kraj
  25,2%
 • 22,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat tomaszowski
  36,6%
  łódzkie
  36,4%
  Polska
  35,2%
 • 36,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • powiat tomaszowski
  2,7%
  Województwo
  3,3%
  Polska
  3,3%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat tomaszowski
  11,2%
  Województwo
  12,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. tomaszowski
  22,7%
  łódzkie
  20,1%
  Polska
  20,0%
 • 19,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  23,1%
  łódzkie
  20,1%
  Polska
  21,2%
 • 18,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  2,9%
  Województwo
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 15,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  15,1%
  Województwo
  14,2%
  Kraj
  12,3%
 • 16,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. tomaszowski
  3,3%
  woj. łódzkie
  3,0%
  Kraj
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 907 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  907,0
  łódzkie
  934,0
  Polska
  927,0
 • 0,88 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Powiat
  0,88
  woj. łódzkie
  0,90
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 35Przedszkola
 • 21 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 154 Oddziały
 • 38 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 3 712 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat tomaszowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 374 Dzieci
 • 1 678 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 696 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,7%
  50,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 87 2 lata i mniej
 • 87
 • 735 3 lata
 • 735
 • 915 4 lata
 • 915
 • 968 5 lata
 • 968
 • 641 6 lat
 • 641
 • 28 7 lat i więcej
 • 28
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 46 2 lata i mniej
 • 46
 • 374 3 lata
 • 374
 • 473 4 lata
 • 473
 • 494 5 lata
 • 494
 • 282 6 lat
 • 282
 • 9 7 lat i więcej
 • 9
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 41 2 lata i mniej
 • 41
 • 361 3 lata
 • 361
 • 442 4 lata
 • 442
 • 474 5 lata
 • 474
 • 359 6 lat
 • 359
 • 19 7 lat i więcej
 • 19
 • 860 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 216,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 215,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 55,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 54,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 16 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat tomaszowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7 Dzieci
 • 4 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 3 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 57,1%
  42,9%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 3 lata
 • 2
 • 2 4 lata
 • 2
 • 2 5 lata
 • 2
 • 1 6 lat
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 1 4 lata
 • 1
 • 1 5 lata
 • 1
 • 1 6 lat
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 1 4 lata
 • 1
 • 1 5 lata
 • 1
 •  
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat tomaszowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 452 Oddziały
 • 9 165 Uczniowie
 • 4 432 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 733 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,4%
  51,6%
 • 1 156 Uczniowie w 1 klasie
 • 585 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 571 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 583 Absolwenci
 • 770 Kobiety
  (absolwenci)
 • 813 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 38 Oddziały
 • 94 Uczniowie
 • 34 Kobiety
  (uczniowie)
 • 60 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 36,2%
  63,8%
 • 7 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 8 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  18,9
  Województwo
  16,8
  Cała Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18,9 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18,9
 • 18,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18,9
 • 20,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20,3
 • 2,5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,5
 •  
 • 673,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 567,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 105,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 34,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 28,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 94,89 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  94,89
  woj. łódzkie
  97,10
  Cały kraj
  95,96
 • 94,04 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. tomaszowski
  94,04
  łódzkie
  95,87
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat tomaszowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat tomaszowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat tomaszowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 67 Oddziały
 • 1 968 Uczniowie
 • 1 274 Kobiety
  (uczniowie)
 • 694 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 64,7%
  35,3%
 • 647 Uczniowie w 1 klasie
 • 416 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 231 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 401 Absolwenci
 • 248 Kobiety
  (absolwenci)
 • 153 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 10 Oddziały
 • 309 Uczniowie
 • 136 Kobiety
  (uczniowie)
 • 173 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,0%
  56,0%
 • 46 Absolwenci
 • 24 Kobiety
  (absolwenci)
 • 22 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 29,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. tomaszowski
  29,6
  woj. łódzkie
  26,6
  Polska
  26,5
 •  
 • 126,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 82,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 44,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat tomaszowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 79 Oddziały
 • 2 408 Uczniowie
 • 957 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 451 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,7%
  60,3%
 • 699 Uczniowie w 1 klasie
 • 255 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 444 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 431 Absolwenci
 • 172 Kobiety
  (absolwenci)
 • 259 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 30,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • pow. tomaszowski
  30,5
  łódzkie
  23,9
  Polska
  24,9
 •  
 • 180,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 106,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 74,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat tomaszowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 206 Uczniowie w 1 klasie
 • 63 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 143 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 1 Oddziały
 • 10 Uczniowie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,0%
  60,0%
 •  
 • 27,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. tomaszowski
  27,2
  łódzkie
  20,5
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 27,2 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 27,2
 • 28,3 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 28,3
 • 10,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 10,0
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat tomaszowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 37 Oddziały
 • 792 Uczniowie
 • 569 Kobiety
  (uczniowie)
 • 223 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 71,8%
  28,2%
 • 619 Uczniowie w 1 klasie
 • 451 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 168 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 206 Absolwenci
 • 159 Kobiety
  (absolwenci)
 • 47 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat tomaszowski
  21,4
  woj. łódzkie
  22,9
  Cały kraj
  23,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat tomaszowski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat tomaszowski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat tomaszowski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat tomaszowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie tomaszowskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie tomaszowskim znajdowały się 3 hotele (2 ★★★★, 1 ★★★), 0 moteli oraz 3 pensjonaty (1 ★★★★, 2 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 5
  • domy wycieczkowe: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki wczasowe: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 5
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 2 (całoroczne: 0)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 3


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 13
  • drzwi automatycznie otwierane: 6
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 6
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 7


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 16 (liczba sal: 58, liczba miejsc: 2 994)
  • z nagłośnieniem: 13
  • z projektorem multimedialnym: 15
  • z zestawem do wideokonferencji: 6
  • z obsługą techniczną: 9
  • z ekranem: 14
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 15
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 7
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 18


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie tomaszowskim: 14 (publiczne: 14, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie tomaszowskim 8 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 700 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 525 (uczestnicy: 66 145)
  • seanse filmowe: 45 (uczestnicy: 3 444)
  • wystawy: 34 (uczestnicy: 4 404)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 195)
  • koncerty: 82 (uczestnicy: 22 717)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 26 (uczestnicy: 1 487)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 85 (uczestnicy: 11 067)
  • konkursy: 52 (uczestnicy: 4 380)
  • pokazy teatralne: 21 (uczestnicy: 4 408)
  • konferencje: 6 (uczestnicy: 1 050)
  • interdyscyplinarne: 7 (uczestnicy: 3 000)
  • warsztaty: 131 (uczestnicy: 6 012)
  • inne: 34 (uczestnicy: 3 981)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 104 (członkowie: 6 186)
  • plastyczne/techniczne: 28 (członkowie: 1 121)
  • taneczne: 11 (członkowie: 566)
  • muzyczne: 7 (członkowie: 705)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 144)
  • fotograficzne i filmowe: 4 (członkowie: 336)
  • teatralne: 6 (członkowie: 495)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 16 (członkowie: 457)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 5 (członkowie: 460)
  • inne: 26 (członkowie: 1 902)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 7 (absolwenci: 30)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 10)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 8)
  • komputerowe: 5 (absolwenci: 12)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 4
  • komputerowe: 3
  • ceramiczne: 2
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 4


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 60 (członkowie: 959)
  • teatralne: 9 (członkowie: 58)
  • muzyczne - instrumentalne: 16 (członkowie: 233)
  • wokalne i chóry: 11 (członkowie: 194)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 17 (członkowie: 367)
  • taneczne: 7 (członkowie: 107)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie tomaszowskim działało 1 kino posiadające 4 sale z 742 miejscami na widowni. Odbyło się 7 049 seansów, na które przyszło 138 401 widzów, w tym 1 752 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 39 604 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie tomaszowskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 6 332 zwiedzających, co daje 566 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie tomaszowskim działały 24 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 376 431 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 45 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 24 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 430 829 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 152
  • dostępne dla czytelników: 74
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 71
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 14
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 15
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 13
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 10


 • Biblioteki naukowe w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie tomaszowskim działały 3 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 65 040 wolumenów w tym ziobry specjalne: 1 241. Odnotowano 944 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 5 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 58 888 wolumenów. Odnotowano 2 747 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 11
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Kluby sportowe w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie tomaszowskim działały 44 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 3 081 członków. Zarejestrowano 3 181 ćwiczących (mężczyźni: 2 112, kobiety: 1 069, chłopcy do lat 18: 1 566, dziewczęta do lat 18: 1 014). Aktywne były 73 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (75), instruktora sportowego (87) oraz inne osoby (26).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie tomaszowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat tomaszowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat tomaszowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 115 wypadków drogowych w powiecie tomaszowskim odnotowano 6 ofiar śmiertelnych oraz 135 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 103,2 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 5,4 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 5,6 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całego kraju) oraz 125,1 rannych (więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie tomaszowskim zarejestrowanych było 107 899 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 77 722 samochodów osobowych (697,4 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 12 032 samochodów ciężarowych (132,9 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 251 autobusów (2,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 2 778 ciągników siodłowych (24,9 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 6 310 motocykli (56,6 - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,4 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,1 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 21,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 12,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 26,7 lat.


  W 2022 roku w powiecie tomaszowskim znajdowało się 80 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 42 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 42 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie tomaszowskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 115 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 6 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 135 Ranni
  (rok 2022)
 • 17 Lekko ranni
 • 118 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie tomaszowskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 103,20 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  103,2
  łódzkie
  92,9
  Cały kraj
  56,5
 • 5,38 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  5,4
  łódzkie
  6,9
  Polska
  5,0
 • 121,14 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  121,1
  łódzkie
  110,7
  Polska
  65,5
 • 5,56 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  5,6
  Województwo
  7,2
  Cała Polska
  5,4
 • 125,12 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  125,1
  łódzkie
  114,8
  Kraj
  71,0
 • 5,22 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Powiat
  5,2
  Województwo
  7,4
  Cała Polska
  8,9
 • 117,39 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Powiat
  117,4
  Województwo
  119,2
  Kraj
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 107 899 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie tomaszowskim w 2022 roku
 • 77 722 Samochody osobowe
 • 12 032 Samochody ciężarowe
 • 459 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 251 Autobusy
 • 771 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 2 781 Ciągniki samochodowe
 • 2 778   Ciągniki siodłowe
 • 8 032 Ciągniki rolnicze
 • 6 310 Motocykle
 • 2 114   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 6 010 Motorowery
 • 77 722Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie tomaszowskim
 • Samochody osobowe w powiecie tomaszowskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 697,4 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. tomaszowski
  697,4
  łódzkie
  715,9
  Cała Polska
  700,6
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg14 918
  • 1400-1649 kg19 999
  • 1650-1899 kg19 544
  • 1900 kg i więcej23 261
 • 14 918 do 1399 kg
 • 19 999 1400-1649 kg
 • 19 544 1650-1899 kg
 • 23 261 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 28 421 do 1399 cm3
 • 28 421
 • 42 411 1400-1999 cm3
 • 42 411
 • 6 890 2000 i więcej cm3
 • 6 890
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie tomaszowskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna37 775
  • olej napędowy21 607
  • gaz (LPG)17 350
  • pozostałe990
 • 37 775 benzyna
 • 21 607 olej napędowy
 • 17 350 gaz (LPG)
 • 990 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 749 do 1 roku
 • 749
 • 486 2 lata
 • 486
 • 713 3 lata
 • 713
 • 2 205 4-5 lat
 • 2 205
 • 2 473 6-7 lat
 • 2 473
 • 2 753 8-9 lat
 • 2 753
 • 3 771 10-11 lat
 • 3 771
 • 11 433 12-15 lat
 • 11 433
 • 17 865 16-20 lat
 • 17 865
 • 13 406 21-25 lat
 • 13 406
 • 7 961 26-30 lat
 • 7 961
 • 13 907 31 lat i więcej
 • 13 907
 • 20,4 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie tomaszowskim
 • Tutaj
  20,4 lat
  łódzkie
  19,9 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 12 032Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie tomaszowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie tomaszowskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 132,9 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  132,9
  woj. łódzkie
  119,2
  Polska
  112,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 5 454 do 999 kg
 • 5 454
 • 3 898 1000-1499 kg
 • 3 898
 • 876 1500-2999 kg
 • 876
 • 83 3000-3499 kg
 • 83
 • 169 3500-4999 kg
 • 169
 • 480 5000-6999 kg
 • 480
 • 354 7000-9999 kg
 • 354
 • 471 10000-14999 kg
 • 471
 • 247 15000 kg i więcej
 • 247
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 702
  • olej napędowy9 106
  • gaz (LPG)898
  • pozostałe326
 • 1 702 benzyna
 • 9 106 olej napędowy
 • 898 gaz (LPG)
 • 326 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 105 do 1 roku
 • 105
 • 31 2 lata
 • 31
 • 97 3 lata
 • 97
 • 258 4-5 lat
 • 258
 • 465 6-7 lat
 • 465
 • 510 8-9 lat
 • 510
 • 573 10-11 lat
 • 573
 • 1 809 12-15 lat
 • 1 809
 • 2 167 16-20 lat
 • 2 167
 • 2 139 21-25 lat
 • 2 139
 • 1 276 26-30 lat
 • 1 276
 • 2 602 31 lat i więcej
 • 2 602
 • 21,1 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie tomaszowskim
 • pow. tomaszowski
  21,1 lat
  Województwo
  21,3 lat
  Cały kraj
  20,0 lat
 • 251Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie tomaszowskim
 • Autobusy w powiecie tomaszowskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 2,3 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat tomaszowski
  2,3
  Województwo
  3,1
  Polska
  3,4
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna5
  • olej napędowy194
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe52
 • 5 benzyna
 • 194 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 52 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 29 4-5 lat
 • 29
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 6 8-9 lat
 • 6
 • 7 10-11 lat
 • 7
 • 27 12-15 lat
 • 27
 • 41 16-20 lat
 • 41
 • 61 21-25 lat
 • 61
 • 22 26-30 lat
 • 22
 • 56 31 lat i więcej
 • 56
 • 21,3 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie tomaszowskim
 • powiat tomaszowski
  21,3 lat
  łódzkie
  23,3 lat
  Kraj
  22,4 lat
 • 2 778Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie tomaszowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie tomaszowskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 24,9 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. tomaszowski
  24,9
  Województwo
  13,0
  Kraj
  14,2
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna6
  • olej napędowy2 694
  • gaz (LPG)5
  • pozostałe73
 • 6 benzyna
 • 2 694 olej napędowy
 • 5 gaz (LPG)
 • 73 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 216 do 1 roku
 • 216
 • 94 2 lata
 • 94
 • 41 3 lata
 • 41
 • 211 4-5 lat
 • 211
 • 258 6-7 lat
 • 258
 • 291 8-9 lat
 • 291
 • 416 10-11 lat
 • 416
 • 394 12-15 lat
 • 394
 • 394 16-20 lat
 • 394
 • 257 21-25 lat
 • 257
 • 102 26-30 lat
 • 102
 • 104 31 lat i więcej
 • 104
 • 12,5 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie tomaszowskim
 • powiat tomaszowski
  12,5 lat
  łódzkie
  14,6 lat
  Cały kraj
  12,7 lat
 • 6 310Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie tomaszowskim
 • Motocykle w powiecie tomaszowskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 56,6 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  56,6
  Województwo
  50,3
  Cała Polska
  48,5
 • Motocykle według grup wieku
 • 74 do 1 roku
 • 74
 • 43 2 lata
 • 43
 • 48 3 lata
 • 48
 • 114 4-5 lat
 • 114
 • 237 6-7 lat
 • 237
 • 127 8-9 lat
 • 127
 • 121 10-11 lat
 • 121
 • 501 12-15 lat
 • 501
 • 625 16-20 lat
 • 625
 • 596 21-25 lat
 • 596
 • 296 26-30 lat
 • 296
 • 3 528 31 lat i więcej
 • 3 528
 • 26,7 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie tomaszowskim
 • powiat tomaszowski
  26,7 lat
  Województwo
  25,1 lat
  Polska
  24,3 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 80 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 23 km  Będących pod zarządem gminy
 • 31 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 26 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie tomaszowskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 775,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat tomaszowski
  775,9 km
  woj. łódzkie
  624,9 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 7,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  7,1 km
  woj. łódzkie
  4,8 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • 42 Liczba licencji na taksówki
 • 42 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami