Krynica-Zdrój w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Krynica-Zdrój - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Krynica-Zdrój to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu nowosądeckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Krynica-Zdrój.
 • 9 712 Liczba mieszkańców
 • 39,7 km² Powierzchnia
 • 244,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • od 560 do 650 m n.p.m Wysokość
 • 1547 Data założenia
 • 1889 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 18 Numer kierunkowy
 • KNS Tablice rejestracyjne
 • Piotr Grzegorz Ryba Burmistrz miasta
Krynica-Zdrój na mapie
Identyfikatory
 • 20.959449.4215 Współrzędne GPS
 • 1210074 TERYT (TERC)
 • 0960390 SIMC
Herb miasta Krynica-Zdrój
Krynica-Zdrój herb
Flaga miasta Krynica-Zdrój
Krynica-Zdrój flaga

Jak Krynica-Zdrój wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Krynica-Zdrój na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Krynica-Zdrój wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Krynica-Zdrój plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
24Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
47Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
58Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
58Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
59Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
65Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
73Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
84Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
96Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
109Miasta w Polsce z największą liczbą licencji na taksówki
112Miasta o największej powierzchni w Polsce
127Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
129Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
153Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
178Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
180Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
199Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
204Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
220Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
232Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
243Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
277Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych

Krynica-Zdrój - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
33-380Poczta Krynica-Zdrój
33-380Skrytki Pocztowe Poczta Krynica-Zdrój

Krynica-Zdrój - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Krynicy-Zdroju)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Nowym Sączu
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Sienkiewicza 77
33-300 Nowy Sącz

Krynica-Zdrój - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Krynica-Zdrój jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 9 712, z czego 53,8% stanowią kobiety, a 46,2% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 16,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 45,4 lat i jest znacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Krynicy-Zdroju zawarli w 2022 roku 37 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,2% mieszkańców Krynicy-Zdroju jest stanu wolnego, 59,4% żyje w małżeństwie, 2,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,3% to wdowy/wdowcy.

  Krynica-Zdrój ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -42. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,29 na 1000 mieszkańców Krynicy-Zdroju. W 2022 roku urodziło się 79 dzieci, w tym 55,7% dziewczynek i 44,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 310 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,21 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 36,7% zgonów w Krynicy-Zdroju spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,2% zgonów w Krynicy-Zdroju były nowotwory, a 4,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Krynicy-Zdroju przypada 12.37 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 78 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 159 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Krynicy-Zdroju -81. W tym samym roku 5 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 35 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -30.

  55,6% mieszkańców Krynicy-Zdroju jest w wieku produkcyjnym, 15,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 28,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Krynicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 9 712 Liczba mieszkańców
 • 5 228 Kobiety
 • 4 484 Mężczyźni
 • 53,8%
  46,2%
 • 117 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 117 kobiet)
 • 86 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 86 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Krynicy-Zdroju w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Krynicy-Zdroju w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Krynicy-Zdroju w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Krynicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 45,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  45,4 lat
  Małopolskie
  41,2 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 47,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Krynica-Zdrój, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Krynicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Krynica-Zdrój,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Krynica-Zdrój,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Krynica-Zdrój,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,2% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  30,6%
  woj. małopolskie
  30,2%
  Cały kraj
  29,1%
 • 25,7% Kobiety
  (Panny)
 • 35,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,4% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  59,4%
  Województwo
  56,1%
  Cały kraj
  54,0%
 • 59,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,3% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  6,9%
  woj. małopolskie
  7,7%
  Cała Polska
  8,5%
 • 11,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  2,9%
  Małopolskie
  5,7%
  Cała Polska
  7,6%
 • 3,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Krynica-Zdrój
  0,1%
  Małopolskie
  0,3%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Krynicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Krynicy-Zdroju w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,8
  Województwo
  4,5
  Polska
  4,1
 • 0,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  0,7
  Małopolskie
  1,2
  Kraj
  1,6
 • 37 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Krynicy-Zdroju w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Krynicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -42 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -20 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -22 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,29 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -4,3
  Województwo
  -1,4
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Krynicy-Zdroju w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Krynicy-Zdroju w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Krynicy-Zdroju w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Krynicy-Zdroju w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 79 Urodzenia żywe
 • 44 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 35 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 55,7%
  44,3%
 • 8,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  8,1
  Województwo
  9,1
  Cały kraj
  8,1
 • 45,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Krynica-Zdrój
  45,7
  Małopolskie
  38,0
  Cała Polska
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 45 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 45
 • 122 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 122
 • 98 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 98
 • 40 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 40
 • 12 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 12
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 310 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 240 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 374 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Krynica-Zdrój
  3 310 g
  woj. małopolskie
  3 313 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 15 Waga 4500g - 4999g
 • 15
 • 126 Waga 4000g - 4499g
 • 126
 • 673 Waga 3500g - 3999g
 • 673
 • 976 Waga 3000g - 3499g
 • 976
 • 392 Waga 2500g - 2999g
 • 392
 • 87 Waga 2000g - 2499g
 • 87
 • 27 Waga 1500g - 1999g
 • 27
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 5 Waga 600g - 999g
 • 5
 • 1,61 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,61
  woj. małopolskie
  1,29
  Polska
  1,26
 • 0,77 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Krynica-Zdrój
  0,77
  Województwo
  0,63
  Polska
  0,61
 • 1,21 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Krynica-Zdrój
  1,21
  woj. małopolskie
  0,86
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Krynicy-Zdroju w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 121 Zgony
 • 64 Kobiety
  (Zgony)
 • 57 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 52,9%
  47,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,4 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  12,4
  Województwo
  10,5
  Cały kraj
  11,9
 • 82,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  82,4
  Małopolskie
  115,7
  Cała Polska
  147,0
 • 1,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  1,7
  woj. małopolskie
  2,8
  Cała Polska
  3,8
 • 2,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,4
  woj. małopolskie
  2,5
  Cały kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  1,0
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie nowosądeckim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  36,7%
  Województwo
  38,1%
  Cała Polska
  34,8%
 • 19,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  19,2%
  Województwo
  21,2%
  Cały kraj
  19,6%
 • 4,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Krynica-Zdrój
  4,1%
  Województwo
  5,0%
  Kraj
  5,4%
 • 361 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  8,8
  Polska
  13,3
 • 70,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  70,4
  Polska
  74,4
 • 193,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  193,3
  Małopolskie
  251,3
  Cała Polska
  268,1
 • 231,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  231,7
  Cała Polska
  246,5
 • 369,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 397,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 342,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  369,8
  Województwo
  452,3
  Kraj
  475,8
 • 46,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 17,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 73,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  46,4
  woj. małopolskie
  60,9
  Cała Polska
  70,6
 • 22,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  22,3
  Małopolskie
  31,1
  Cała Polska
  32,6
 • 6,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  6,5
  woj. małopolskie
  6,6
  Kraj
  6,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,7%
  Małopolskie
  0,6%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 78 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 45 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 33 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 159 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 79 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 80 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 35 Wymeldowania za granicę
 • 15 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 20 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -111 Saldo migracji
 • -47 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -64 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -81 Saldo migracji wewnętrznych
 • -34 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -47 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -30 Saldo migracji zagranicznych
 • -13 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -17 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Krynicy-Zdroju w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Krynicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 62,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 58,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 24,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 28,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Krynica-Zdrój, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Krynica-Zdrój - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Krynicy-Zdroju oddano do użytku 17 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,75 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Krynicy-Zdroju to 5 154 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 531 mieszkań. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Krynicy-Zdroju to 5,88 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Krynicy-Zdroju to 192,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,82% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,35% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,02% mieszkań posiada łazienkę, 90,21% korzysta z centralnego ogrzewania, a 91,30% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu nowosądeckiego.

  Powiat nowosądecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Krynicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 154 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 530,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Krynica-Zdrój
  530,70
  woj. małopolskie
  385,20
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 66,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Krynica-Zdrój
  66,00 m2
  woj. małopolskie
  80,60 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 35,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  35,00 m2
  Małopolskie
  31,00 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,60 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,60
  Małopolskie
  3,98
  Polska
  3,83
 • 1,88 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Krynica-Zdrój
  1,88
  Małopolskie
  2,60
  Polska
  2,42
 • 0,52 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,52
  Małopolskie
  0,65
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Krynicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 17 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,75 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  1,75
  Województwo
  6,96
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 100 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,88 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,88
  Małopolskie
  4,04
  Kraj
  3,89
 • 10,30 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  10,30
  woj. małopolskie
  28,13
  Kraj
  24,56
 • 3 273 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 192,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  192,5 m2
  woj. małopolskie
  97,5 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,34 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,34 m2
  Małopolskie
  0,68 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Krynicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 97,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  97,82%
  woj. małopolskie
  97,75%
  Cała Polska
  97,71%
 • 94,35% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  94,35%
  woj. małopolskie
  96,06%
  Cały kraj
  95,10%
 • 94,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Krynica-Zdrój
  94,02%
  woj. małopolskie
  95,13%
  Cały kraj
  93,66%
 • 90,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  90,21%
  Województwo
  85,98%
  Kraj
  85,62%
 • 91,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  91,30%
  Małopolskie
  66,60%
  Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Krynica-Zdrój - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Krynicy-Zdroju na 1000 mieszkańców pracuje 329osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Krynicy-Zdroju wynosiło w 2022 roku 9,7% (9,7% wśród kobiet i 9,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Krynicy-Zdroju wynosiło 5 134,07 PLN, co odpowiada 76.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Krynicy-Zdroju 313 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 279 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 966.

  26,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Krynicy-Zdroju pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,4% w przemyśle i budownictwie, a 19,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Krynicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 329 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  329,0
  Małopolskie
  419,0
  Kraj
  402,0
 • 9,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 9,7% Kobiety
 • 9,7% Mężczyźni
 • Krynica-Zdrój
  9,7%
  Małopolskie
  4,5%
  Cała Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Krynicy-Zdroju w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Krynicy-Zdroju w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Krynicy-Zdroju w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Krynicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 134 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 134 PLN
  Małopolskie
  6 825 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Krynicy-Zdroju w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Krynicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 313 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 1 279 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 966 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 4,09 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Krynicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 26,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 27,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 25,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 28,4% Przemysł i budownictwo
 • 14,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 41,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 20,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,8% Pozostałe
 • 38,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Krynicy-Zdroju w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 55,6% W wieku produkcyjnym
 • 48,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 28,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 36,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 19,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Krynica-Zdrój, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 80,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  80,0
  Małopolskie
  67,1
  Kraj
  69,0
 • 51,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  51,6
  woj. małopolskie
  35,0
  Polska
  38,2
 • 182,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  182,4
  Małopolskie
  109,4
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 57,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 59,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 42,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 40,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Krynica-Zdrój - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Krynicy-Zdroju w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 666 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 161 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 102 nowe podmioty, a 86 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (155) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (78) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (161) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (52) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Krynicy-Zdroju najwięcej (127) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 604) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,7% (11) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 15,4% (256) podmiotów, a 84,0% (1 399) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Krynicy-Zdroju najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15.9%) oraz Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (14.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 666 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 11 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 256 Przemysł i budownictwo
 • 1 399 Pozostała działalność
 • 102 Podmioty nowo zarejestrowane w Krynicy-Zdroju w 2022 roku
 • 86 Podmioty wyrejestrowane w Krynicy-Zdroju w 2022 roku
 • 1 161 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 604 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 604
 • 46 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 46
 • 14 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 14
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 1 664 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 664
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 Spółdzielnie ogółem
 • 5
 • 112 Spółki handlowe ogółem
 • 112
 • 8  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 8
 • 4  Spółki handlowe - akcyjne
 • 4
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 93  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 93
 • 8    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 8
 • 127 Spółki cywilne ogółem
 • 127
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 161 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 185 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 185
 • 168 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 168
 • 165 Budownictwo
 • 165
 • 141 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 141
 • 112 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 112
 • 84 Transport i gospodarka magazynowa
 • 84
 • 63 Pozostała działalność
 • 63
 • 49 Przetwórstwo przemysłowe
 • 49
 • 47 Edukacja
 • 47
 • 44 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 44
 • 35 Informacja i komunikacja
 • 35
 • 25 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 25
 • 22 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 22
 • 14 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 14
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Krynica-Zdrój - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Krynicy-Zdroju stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 106 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 10,89 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Krynicy-Zdroju wynosi 73,90% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Krynicy-Zdroju najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 5,62 (wykrywalność 58%) oraz o charakterze kryminalnym - 4,73 (wykrywalność 72%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,40 (65%), drogowe - 1,30 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,18 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Krynicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Krynicy-Zdroju.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Krynica-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 106 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 106
 • 46 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 46
 • 43 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 43
 • 13 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 13
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 55 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 55
 • 10,89 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,89
  Województwo
  21,90
  Polska
  22,81
 • 4,73 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,73
  Małopolskie
  12,25
  Cała Polska
  12,98
 • 4,40 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Krynica-Zdrój
  4,40
  Małopolskie
  6,74
  Cały kraj
  6,99
 • 1,30 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,30
  Województwo
  1,39
  Cała Polska
  1,82
 • 0,18 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,18
  Województwo
  0,26
  Polska
  0,35
 • 5,62 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Krynica-Zdrój
  5,62
  Małopolskie
  10,41
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Krynica-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  74%
  woj. małopolskie
  75%
  Polska
  71%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  72%
  Województwo
  71%
  Polska
  63%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  66%
  Województwo
  72%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  Małopolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  95%
  Województwo
  82%
  Kraj
  88%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  58%
  Małopolskie
  56%
  Polska
  51%

Krynica-Zdrój - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Krynicy-Zdroju wyniosła w 2022 roku 140,5 mln złotych, co daje 8,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 12.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Krynicy-Zdroju - 21.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (15.4%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 24,8 mln złotych, czyli 17,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Krynicy-Zdroju wyniosła w 2022 roku 140,1 mln złotych, co daje 8,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 5.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (31.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (18.5%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (10.4%). W budżecie Krynicy-Zdroju wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 955 złotych na mieszkańca (10,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 123 złotych na mieszkańca (1,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 13,2%.
 • Wydatki budżetu w Krynicy-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Krynicy-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Krynica-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Krynicy-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  81,7 mln

  4,8 tys(100%)

  84,4 mln

  5,0 tys(100%)

  89,7 mln

  5,3 tys(100%)

  101,9 mln

  6,1 tys(100%)

  111,7 mln

  6,7 tys(100%)

  119,1 mln

  7,4 tys(100%)

  125,9 mln

  7,9 tys(100%)

  140,5 mln

  8,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  20,3 mln

  1,9 tys(24.8%)

  18,9 mln

  1,7 tys(22.4%)

  18,7 mln

  1,7 tys(20.8%)

  20,2 mln

  1,9 tys(19.8%)

  21,8 mln

  2,1 tys(19.5%)

  22,4 mln

  2,1 tys(18.8%)

  26,3 mln

  2,6 tys(20.9%)

  30,0 mln

  3,1 tys(21.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,0 mln

  636(8.5%)

  7,3 mln

  675(8.7%)

  8,9 mln

  824(9.9%)

  8,6 mln

  802(8.4%)

  8,4 mln

  797(7.5%)

  8,1 mln

  771(6.8%)

  9,6 mln

  935(7.6%)

  21,7 mln

  2,2 tys(15.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  25,9 mln

  2,4 tys(31.7%)

  17,7 mln

  1,6 tys(21%)

  15,9 mln

  1,5 tys(17.8%)

  17,6 mln

  1,6 tys(17.2%)

  17,9 mln

  1,7 tys(16%)

  20,7 mln

  2,0 tys(17.4%)

  21,3 mln

  2,1 tys(16.9%)

  16,2 mln

  1,7 tys(11.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,9 mln

  360(4.8%)

  4,4 mln

  403(5.2%)

  3,9 mln

  362(4.3%)

  6,9 mln

  646(6.8%)

  13,1 mln

  1,2 tys(11.7%)

  14,7 mln

  1,4 tys(12.4%)

  18,9 mln

  1,8 tys(15%)

  12,9 mln

  1,3 tys(9.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,0 mln

  278(3.7%)

  4,0 mln

  368(4.7%)

  4,5 mln

  422(5.1%)

  4,5 mln

  419(4.4%)

  7,4 mln

  700(6.6%)

  8,8 mln

  841(7.4%)

  6,4 mln

  620(5.1%)

  10,2 mln

  1,0 tys(7.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  5,1 mln

  465(6.2%)

  5,5 mln

  506(6.5%)

  5,7 mln

  532(6.4%)

  5,6 mln

  521(5.5%)

  4,8 mln

  459(4.3%)

  5,5 mln

  523(4.6%)

  4,8 mln

  469(3.8%)

  8,8 mln

  904(6.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,8 mln

  892(11.9%)

  19,6 mln

  1,8 tys(23.2%)

  4,4 mln

  406(4.9%)

  4,8 mln

  450(4.7%)

  5,2 mln

  488(4.6%)

  5,6 mln

  535(4.7%)

  5,7 mln

  551(4.5%)

  8,6 mln

  883(6.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,6 mln

  234(3.1%)

  2,6 mln

  237(3%)

  2,9 mln

  272(3.3%)

  3,5 mln

  330(3.5%)

  5,8 mln

  545(5.2%)

  2,7 mln

  261(2.3%)

  3,7 mln

  358(2.9%)

  6,2 mln

  635(4.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,6 tys

  2,3(0%)

  24,5 tys

  2,3(0%)

  45,3 tys

  4,3(0%)

  40,5 tys

  3,9(0%)

  622,0 tys

  60,5(0.5%)

  6,1 mln

  631(4.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,1 mln

  102(1.4%)

  1,1 mln

  97,9(1.3%)

  987,9 tys

  91,8(1.1%)

  923,7 tys

  86,4(0.9%)

  898,4 tys

  85,0(0.8%)

  868,0 tys

  83,0(0.7%)

  639,7 tys

  62,2(0.5%)

  1,7 mln

  174(1.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  837,0 tys

  76,6(1%)

  1,0 mln

  96,0(1.2%)

  1,2 mln

  109(1.3%)

  1,1 mln

  107(1.1%)

  1,1 mln

  101(1%)

  1,9 mln

  186(1.6%)

  1,2 mln

  118(1%)

  1,3 mln

  136(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  741,2 tys

  67,8(0.9%)

  733,0 tys

  67,5(0.9%)

  829,7 tys

  77,1(0.9%)

  811,3 tys

  75,9(0.8%)

  745,4 tys

  70,5(0.7%)

  605,4 tys

  57,9(0.5%)

  632,0 tys

  61,5(0.5%)

  923,3 tys

  95,1(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  487,5 tys

  44,6(0.6%)

  593,3 tys

  54,6(0.7%)

  673,2 tys

  62,6(0.8%)

  659,7 tys

  61,7(0.6%)

  678,3 tys

  64,2(0.6%)

  756,4 tys

  72,3(0.6%)

  820,7 tys

  79,8(0.7%)

  459,3 tys

  47,3(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  154,8 tys

  14,2(0.2%)

  315,7 tys

  29,1(0.4%)

  532,2 tys

  49,5(0.6%)

  495,4 tys

  46,4(0.5%)

  404,9 tys

  38,3(0.4%)

  296,4 tys

  28,3(0.2%)

  290,1 tys

  28,2(0.2%)

  401,3 tys

  41,3(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  273,5 tys

  25,0(0.3%)

  238,4 tys

  21,9(0.3%)

  285,2 tys

  26,5(0.3%)

  278,4 tys

  26,1(0.3%)

  396,8 tys

  37,5(0.4%)

  329,6 tys

  31,5(0.3%)

  363,2 tys

  35,3(0.3%)

  392,1 tys

  40,4(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  178,2 tys

  16,3(0.2%)

  142,3 tys

  13,1(0.2%)

  186,8 tys

  17,4(0.2%)

  205,6 tys

  19,2(0.2%)

  199,8 tys

  18,9(0.2%)

  195,4 tys

  18,7(0.2%)

  203,2 tys

  19,8(0.2%)

  131,8 tys

  13,6(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  154,1 tys

  14,1(0.2%)

  222,7 tys

  20,5(0.3%)

  501,3 tys

  46,6(0.6%)

  6,3 mln

  586(6.1%)

  290,8 tys

  27,5(0.3%)

  361,7 tys

  34,6(0.3%)

  296,4 tys

  28,8(0.2%)

  95,7 tys

  9,8(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  45,0 tys

  4,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  292,1 tys

  27,2(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  129,9 tys

  12,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,1(0%)

  17,4 tys

  1,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  179,6 tys

  16,4(0.2%)

  21,0 tys

  1,9(0%)

  6,9 tys

  0,6(0%)

  205,4 tys

  19,2(0.2%)

  173,1 tys

  16,4(0.2%)

  148,5 tys

  14,2(0.1%)

  3,4 tys

  0,3(0%)

  3,4 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  860

  0,1(0%)

  200

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  350

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  600

  0,1(0%)

  250

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  20,0 tys

  1,8(0%)

  6,6 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Krynicy-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Krynicy-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Krynica-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Krynicy-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  80,2 mln

  4,8 tys(100%)

  91,0 mln

  5,4 tys(100%)

  91,9 mln

  5,5 tys(100%)

  99,4 mln

  5,9 tys(100%)

  107,4 mln

  6,4 tys(100%)

  125,2 mln

  7,8 tys(100%)

  134,5 mln

  8,4 tys(100%)

  140,1 mln

  8,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  29,9 mln

  2,7 tys(37.2%)

  30,6 mln

  2,8 tys(33.6%)

  32,7 mln

  3,0 tys(35.6%)

  34,8 mln

  3,3 tys(35%)

  36,7 mln

  3,5 tys(34.2%)

  35,2 mln

  3,4 tys(28.1%)

  37,7 mln

  3,7 tys(28.1%)

  44,6 mln

  4,6 tys(31.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  16,5 mln

  1,5 tys(20.6%)

  16,3 mln

  1,5 tys(17.9%)

  16,2 mln

  1,5 tys(17.6%)

  16,7 mln

  1,6 tys(16.8%)

  18,0 mln

  1,7 tys(16.8%)

  24,2 mln

  2,3 tys(19.3%)

  23,8 mln

  2,3 tys(17.7%)

  25,9 mln

  2,7 tys(18.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,3 mln

  394(5.4%)

  10,8 mln

  993(11.9%)

  5,1 mln

  473(5.5%)

  7,9 mln

  736(7.9%)

  7,0 mln

  662(6.5%)

  17,5 mln

  1,7 tys(14%)

  20,9 mln

  2,0 tys(15.5%)

  14,5 mln

  1,5 tys(10.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  14,3 mln

  1,3 tys(17.8%)

  8,2 mln

  755(9%)

  7,9 mln

  734(8.6%)

  8,9 mln

  837(9%)

  9,1 mln

  859(8.5%)

  9,1 mln

  872(7.3%)

  9,7 mln

  947(7.2%)

  12,0 mln

  1,2 tys(8.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  3,7 mln

  338(4.6%)

  4,2 mln

  389(4.6%)

  4,7 mln

  435(5.1%)

  5,3 mln

  500(5.4%)

  5,5 mln

  519(5.1%)

  4,7 mln

  447(3.7%)

  4,9 mln

  473(3.6%)

  5,8 mln

  597(4.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,0 mln

  642(8.8%)

  17,0 mln

  1,6 tys(18.7%)

  1,8 mln

  171(2%)

  2,1 mln

  196(2.1%)

  2,3 mln

  215(2.1%)

  2,5 mln

  243(2%)

  2,5 mln

  246(1.9%)

  4,2 mln

  434(3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  115,5 tys

  10,6(0.1%)

  25,1 tys

  2,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,7 tys

  0,8(0%)

  13,8 tys

  1,3(0%)

  3,4 mln

  353(2.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,2 mln

  109(1.5%)

  689,8 tys

  63,5(0.8%)

  862,9 tys

  80,2(0.9%)

  809,2 tys

  75,7(0.8%)

  1,1 mln

  106(1%)

  1,3 mln

  124(1%)

  792,9 tys

  77,1(0.6%)

  3,4 mln

  352(2.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  45,4 tys

  4,2(0%)

  34,7 tys

  3,2(0%)

  56,9 tys

  5,4(0.1%)

  15,9 tys

  1,5(0%)

  592,1 tys

  57,6(0.4%)

  3,3 mln

  341(2.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,8 mln

  167(2.3%)

  1,7 mln

  157(1.9%)

  1,8 mln

  165(1.9%)

  1,8 mln

  168(1.8%)

  2,0 mln

  188(1.9%)

  1,8 mln

  173(1.4%)

  6,0 mln

  582(4.4%)

  2,5 mln

  254(1.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  307,6 tys

  28,1(0.4%)

  459,1 tys

  42,3(0.5%)

  527,9 tys

  49,1(0.6%)

  318,8 tys

  29,8(0.3%)

  1,9 mln

  182(1.8%)

  882,5 tys

  84,4(0.7%)

  905,3 tys

  88,1(0.7%)

  2,3 mln

  240(1.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  275,9 tys

  25,2(0.3%)

  395,4 tys

  36,4(0.4%)

  446,9 tys

  41,5(0.5%)

  435,9 tys

  40,8(0.4%)

  380,6 tys

  36,0(0.4%)

  1,1 mln

  105(0.9%)

  1,1 mln

  104(0.8%)

  1,8 mln

  188(1.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  280,6 tys

  25,7(0.3%)

  261,0 tys

  24,0(0.3%)

  250,7 tys

  23,3(0.3%)

  372,0 tys

  34,8(0.4%)

  336,2 tys

  31,8(0.3%)

  393,0 tys

  37,6(0.3%)

  607,6 tys

  59,1(0.5%)

  821,7 tys

  84,6(0.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  193,6 tys

  17,7(0.2%)

  167,3 tys

  15,4(0.2%)

  206,4 tys

  19,2(0.2%)

  198,2 tys

  18,6(0.2%)

  296,2 tys

  28,0(0.3%)

  252,6 tys

  24,2(0.2%)

  265,2 tys

  25,8(0.2%)

  390,7 tys

  40,2(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,0 tys

  0,7(0%)

  37,8 tys

  3,6(0%)

  9,5 tys

  0,9(0%)

  353,9 tys

  34,4(0.3%)

  312,0 tys

  32,1(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  133,5 tys

  12,2(0.2%)

  95,1 tys

  8,8(0.1%)

  71,2 tys

  6,6(0.1%)

  93,4 tys

  8,7(0.1%)

  134,1 tys

  12,7(0.1%)

  973,6 tys

  93,1(0.8%)

  79,1 tys

  7,7(0.1%)

  164,0 tys

  16,9(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  36,2 tys

  3,3(0%)

  12,9 tys

  1,2(0%)

  13,9 tys

  1,3(0%)

  57,5 tys

  5,4(0.1%)

  122,8 tys

  11,6(0.1%)

  119,3 tys

  11,4(0.1%)

  106,3 tys

  10,3(0.1%)

  124,8 tys

  12,8(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  42,1 tys

  3,8(0.1%)

  50,7 tys

  4,7(0.1%)

  79,2 tys

  7,4(0.1%)

  180,0 tys

  16,8(0.2%)

  54,1 tys

  5,1(0.1%)

  70,3 tys

  6,7(0.1%)

  59,4 tys

  5,8(0%)

  54,8 tys

  5,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  179,6 tys

  16,4(0.2%)

  21,0 tys

  1,9(0%)

  6,9 tys

  0,6(0%)

  205,4 tys

  19,2(0.2%)

  173,1 tys

  16,4(0.2%)

  148,5 tys

  14,2(0.1%)

  3,4 tys

  0,3(0%)

  3,4 tys

  0,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  14,3 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  98,9

  0,0(0%)

  263

  0,0(0%)

  226

  0,0(0%)

  39,8 tys

  3,9(0%)

  1,0 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  860

  0,1(0%)

  200

  0,0(0%)

  920

  0,1(0%)

  350

  0,0(0%)

  470

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  600

  0,1(0%)

  250

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Krynica-Zdrój - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 935 mieszkańców Krynicy-Zdroju jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 945 kobiet oraz 992 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 10,0% średnie ogólnokształcące, a 22,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,7% mieszkańców Krynicy-Zdroju, gimnazjalnym 3,5%, natomiast 12,8% podstawowym ukończonym. 3,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Krynicy-Zdroju mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Krynicy-Zdroju największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,0%) oraz średnie zawodowe (20,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (35,6%) oraz średnie zawodowe (23,5%).

  W roku 2021 w Krynicy-Zdroju mieściło się 5 przedszkoli, w których do 16 oddziałów uczęszczało 425 dzieci (214 dziewczynek oraz 211 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Krynicy-Zdroju mieściły się 2 przedszkola, w których do 8 oddziałów uczęszczało 207 dzieci (93 dziewczynki oraz 114 chłopców). Dostępne były 203 miejsca.

  18,6% mieszkańców Krynicy-Zdroju w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,4% wśród dziewczynek i 18,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 179 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,60 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 36 oddziałach uczyło się 733 uczniów (369 kobiet oraz 364 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Krynicy-Zdroju placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 29 oddziałach uczyło się 624 uczniów (309 kobiet oraz 315 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,5% ludności (31,3% wśród dziewczynek i 29,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 98,52.

  W Krynicy-Zdroju znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 6 oddziałach uczyło się 142 uczniów (111 kobiet oraz 31 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 23 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Krynicy-Zdroju placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 7 oddziałach uczyło się 207 uczniów (153 kobiety oraz 54 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 65 absolwentów.

  W Krynicy-Zdroju znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 8 oddziałach uczyło się 187 uczniów (71 kobiet oraz 116 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,2% mieszkańców (15,2% wśród dziewczyn i 17,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,7 uczniów. 23,4 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,4% mieszkańców Krynicy-Zdroju w wieku potencjalnej nauki (21,3% kobiet i 21,5% mężczyzn).

 • 17,2% Wykształcenie wyższe
 • Krynica-Zdrój
  17,2%
  Małopolskie
  26,3%
  Polska
  25,2%
 • 22,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Krynica-Zdrój
  35,0%
  Województwo
  34,2%
  Kraj
  35,2%
 • 37,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,9%
  Małopolskie
  3,3%
  Polska
  3,3%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Krynica-Zdrój
  10,0%
  Województwo
  11,2%
  Cały kraj
  11,9%
 • 12,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  22,1%
  woj. małopolskie
  19,7%
  Cały kraj
  20,0%
 • 20,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  27,7%
  woj. małopolskie
  22,6%
  Polska
  21,2%
 • 19,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,5%
  woj. małopolskie
  2,8%
  Polska
  3,0%
 • 3,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  12,8%
  Województwo
  11,0%
  Cała Polska
  12,3%
 • 13,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,8%
  woj. małopolskie
  3,1%
  Kraj
  3,1%
 • 3,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Krynicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1179 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Krynica-Zdrój
  1 179,0
  Małopolskie
  886,0
  Polska
  883,0
 • 0,60 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,60
  woj. małopolskie
  0,88
  Kraj
  0,89
 •  
 • 5Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 16 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 443 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Krynica-Zdrój) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 425 Dzieci
 • 214 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 211 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,4%
  49,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 92 3 lata
 • 92
 • 99 4 lata
 • 99
 • 112 5 lata
 • 112
 • 109 6 lat
 • 109
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 48 3 lata
 • 48
 • 51 4 lata
 • 51
 • 53 5 lata
 • 53
 • 58 6 lat
 • 58
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 44 3 lata
 • 44
 • 48 4 lata
 • 48
 • 59 5 lata
 • 59
 • 51 6 lat
 • 51
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 •  
 • 20,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 20,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Krynicy-Zdroju(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Krynicy-Zdroju aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gminne Przedszkole nr 2 w Krynicy-ZDROJU (Mali Odkrywcy)
  Publiczne
  18 471-56-34
  18 471-56-34
  ul. REYMONTA 10
  33-380 Krynica-Zdrój
  615012
  Gminne Przedszkole Nr 1 w Krynicy-Zdroju
  Publiczne
  18 471-55-38
  18 471-55-38
  ul. Józefa Piłsudskiego 91
  33-380 Krynica-Zdrój
  247-
  Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi
  Niepubliczne
  79 554-17-01
  ul. CZARNY POTOK 10/1
  33-380 Krynica-Zdrój
  ---
  Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Krynicy-Zdroju
  Niepubliczne
  18 534-92-16
  ul. Źródlana 59
  33-380 Krynica-Zdrój
  ---
  Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenie S. Służebniczek NMP NP-Krynica Zdrój
  Niepubliczne
  18 471-54-21
  ul. Dąbrowskiego 5
  33-380 Krynica-Zdrój
  ---
 • Szkoły podstawowe w Krynicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Krynica-Zdrój) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 36 Oddziały
 • 733 Uczniowie
 • 369 Kobiety
  (uczniowie)
 • 364 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,3%
  49,7%
 • 80 Uczniowie w 1 klasie
 • 36 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 44 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 78 Absolwenci
 • 45 Kobiety
  (absolwenci)
 • 33 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  20,4
  woj. małopolskie
  16,5
  Polska
  16,7
 •  
 • 52,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 40,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 98,52 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Krynica-Zdrój
  98,52
  Województwo
  95,49
  Kraj
  95,71
 • 98,39 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  98,39
  Małopolskie
  94,78
  Cała Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Krynica-Zdrój) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Krynica-Zdrój) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Krynicy-Zdroju(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Krynicy-Zdroju aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 2 (im. Polskich Olimpijczyków)
  Publiczna
  18 471-54-42
  18 471-54-42
  ul. Kraszewskiego 158
  33-380 Krynica-Zdrój
  1535532
  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krynicy-Zdroju (imienia Ratowników Górskich)
  Publiczna
  18 471-55-38
  18 471-55-38
  ul. Jozefa Piłsudskiego 91
  33-380 Krynica-Zdrój
  9193-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Krynicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Krynica-Zdrój) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 142 Uczniowie
 • 111 Kobiety
  (uczniowie)
 • 31 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 78,2%
  21,8%
 • 37 Uczniowie w 1 klasie
 • 30 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Absolwenci
 • 19 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  23,7
  woj. małopolskie
  26,8
  Polska
  26,3
 •  
 • 9,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 6,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Krynica-Zdrój) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 50 Uczniowie w 1 klasie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 32 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 23,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  23,4
  woj. małopolskie
  20,9
  Polska
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Krynicy-Zdroju aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum w Zespole
  Publiczne
  ul. Nadbrzeżna 3
  33-380 Krynica-Zdrój
  15376-
  Liceum w Zespole
  Publiczne
  ul. Nadbrzeżna 3
  33-380 Krynica-Zdrój
  5117-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole
  Publiczna
  ul. Nadbrzeżna 3
  33-380 Krynica-Zdrój
  1544-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Krynicy-Zdroju Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu
  Niepubliczna
  18 471-54-59
  18 471-54-59
  ul. szkolna 3
  33-380 Krynica-Zdrój
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Krynicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 18,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 31,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Krynica-Zdrój, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Krynica-Zdrój, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Krynica-Zdrój, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Krynica-Zdrój - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Krynicy-Zdroju

 • Według danych GUS z 2022 roku w Krynicy-Zdroju znajdowało się 17 hoteli (6 ★★★★, 7 ★★★, 1 ★★, 3 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 9 pensjonatów (1 ★★★★, 7 ★★★, 1 ). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 7 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 4
  • ośrodki wczasowe: 12 (całoroczne: 11)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 8
  • domy pracy twórczej: 1
  • zakłady uzdrowiskowe: 14
  • pokoje gościnne: 11 (całoroczne: 8)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 5 (całoroczne: 3)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 21
  • drzwi automatycznie otwierane: 17
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 23
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 28


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 32 (liczba sal: 55, liczba miejsc: 3 676)
  • z nagłośnieniem: 23
  • z projektorem multimedialnym: 24
  • z zestawem do wideokonferencji: 10
  • z obsługą techniczną: 15
  • z ekranem: 27
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 27
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 18
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 58


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Krynicy-Zdroju w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Krynicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Krynicy-Zdroju: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 341 (uczestnicy: 19 990)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 7 500)
  • koncerty: 284 (uczestnicy: 5 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 22 (uczestnicy: 680)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 1 000)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 240)
  • pokazy teatralne: 6 (uczestnicy: 5 000)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 100)
  • interdyscyplinarne: 2 (uczestnicy: 120)
  • warsztaty: 16 (uczestnicy: 350)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 44)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 44)


  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 108)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 100)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 12 (członkowie: 231)
  • teatralne: 2 (członkowie: 39)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 16)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 12)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 13)
  • taneczne: 5 (członkowie: 127)
  • inne: 2 (członkowie: 24)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Krynicy-Zdroju działało 1 kino posiadające 2 sale z 65 miejscami na widowni. Odbyło się 2 749 seansów, na które przyszło 32 513 widzów, w tym 859 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 8 953 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Krynicy-Zdroju działały 3 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 56 732 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 10 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 60 423 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 31
  • dostępne dla czytelników: 8
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 8
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 3
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 3
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3
  Według danych z 2016 w Krynicy-Zdroju działało 10 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 491 członków. Zarejestrowano 442 ćwiczących (mężczyźni: 284, kobiety: 158, chłopcy do lat 18: 245, dziewczęta do lat 18: 148). Aktywnych było 10 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (10), instruktora sportowego (10) oraz inne osoby (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Krynicy-Zdroju w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Krynicy-Zdroju
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Krynicy-Zdroju znajduje się 47 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Krynicy-Zdroju
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Cerkiew z 1887 r.dnia 1964-09-05, wykaz dokumentów: 773 z 1964-09-05
  • Cmentarz przykościelny z 1887 r.dnia 1964-09-05, wykaz dokumentów: 773 z 1964-09-05
  • Pawilon zdrojowy z 1871 r. (ul. Bulwary Dietla 9/3)dnia 1970-05-06, wykaz dokumentów: A-102 z 1970-05-06
  • Pensjonat z XIX w. (ul. Zdrojowa 2)dnia 1972-05-30, wykaz dokumentów: A-361 z 1972-05-30
  • Pensjonat z XIX w. (ul. Bulwary Dietla 1)dnia 1972-05-30, wykaz dokumentów: A-362 z 1972-05-30
  • Pensjonat z XIX w. (ul. Bulwary Dietla 7)dnia 1972-05-30, wykaz dokumentów: A-363 z 1972-05-30
  • Willa z XIX w. (ul. Bulwary Dietla 10)dnia 1972-05-30, wykaz dokumentów: A-364 z 1972-05-30
  • Willa z XIX w. (ul. Bulwary Dietla 12)dnia 1972-11-11, wykaz dokumentów: A-366 z 1972-11-11
  • Willa z XIX w. (ul. Bulwary Dietla 15)dnia 1972-11-17, wykaz dokumentów: A-367 z 1972-11-17
  • Willa z XIX w. (ul. Szkolna 24)dnia 1972-11-17, wykaz dokumentów: A-368 z 1972-11-17
  • Willa z XIX w. (ul. Bulwary Dietla 18/1)dnia 1972-11-17, wykaz dokumentów: A-369 z 1972-11-17
  • Willa z przełomu XIX/XX w.dnia 1972-11-20, wykaz dokumentów: A-399 z 1972-11-20
  • Willa z 4. ćw. XIX w. (ul. Tadeusza Kościuszki 36)dnia 1972-11-20, wykaz dokumentów: A-400 z 1972-11-20
  • Willa z 1909 r. (ul. Tadeusza Kościuszki 38)dnia 1972-11-20, wykaz dokumentów: A-401 z 1972-11-20
  • Willa z 1880 r. (ul. Tadeusza Kościuszki 40)dnia 1972-11-20, wykaz dokumentów: A-402 z 1972-11-20
  • Pawilon zdrojowy z 1873 - 1880dnia 1972-11-20, wykaz dokumentów: A-404 z 1972-11-20
  • Pawilon z 1873 - 1880dnia 1972-11-20, wykaz dokumentów: A-404 z 1972-11-20
  • Park z 1873 - 1880dnia 1972-11-20, wykaz dokumentów: A-404 z 1972-11-20
  • Willa z poł. XIX w. (ul. Bulwary Dietla 19)dnia 1972-11-20, wykaz dokumentów: A-405 z 1972-11-20
  • łazienki z 1866 r. (ul. Bulwary Dietla 9/4)dnia 1972-11-20, wykaz dokumentów: A-407 z 1972-11-20
  • Pawilon zdrojowy z 1880 r. (ul. Bulwary Dietla 9/5)dnia 1972-11-20, wykaz dokumentów: A-408 z 1972-11-20
  • Willa z 1852 r. (ul. Bulwary Dietla 5)dnia 1972-11-20, wykaz dokumentów: A-409 z 1972-11-20
  • Willa z 1900 r. (ul. Tadeusza Kościuszki 58)dnia 1972-11-20, wykaz dokumentów: A-410 z 1972-11-20
  • Willa z 1860 r. (ul. Kazimierza Pułaskiego 14)dnia 1972-11-20, wykaz dokumentów: A-411 z 1972-11-20
  • Pawilon zdrojowy z 1810 r. (ul. Nikifora Krynickiego 3)dnia 1972-11-20, wykaz dokumentów: A-412 z 1972-11-20
  • Park z 1810 r.dnia 1972-11-20, wykaz dokumentów: A-412 z 1972-11-20
  • Kaplica z 1863 r. (ul. Bulwary Dietla 3/2)dnia 1972-11-20, wykaz dokumentów: A-413 z 1972-11-20
  • Dom zdrojowy z 1889 r. (ul. Bulwary Dietla 2)dnia 1972-11-21, wykaz dokumentów: A-406 z 1972-11-21
  • Willa z 1910 - 1920dnia 1984-11-13, wykaz dokumentów: 179 z 1984-11-13
  • Willa z 1880 r.dnia 1985-05-31, wykaz dokumentów: 185 z 1985-05-31
  • Willa z 1890 r. (ul. Bulwary Dietla 5)dnia 1986-07-04, wykaz dokumentów: A-444 z 1986-07-04
  • Willa z 1900 r.dnia 1987-06-22, wykaz dokumentów: 491 z 1987-06-22
  • Miejsce pamięci z 1906 r.dnia 1992-02-20, wykaz dokumentów: A-655 z 1992-02-20; 655 z 1998-06-30
  • Park z pocz. XX w.dnia 1992-02-20, wykaz dokumentów: A-655 z 1992-02-20; 655 z 1998-06-30
  • Willa z 1900 r.dnia 1992-05-15, wykaz dokumentów: 665 z 1992-05-15
  • Willa z 1885 r. (ul. Cicha 10)dnia 1994-11-24, wykaz dokumentów: 763 z 1994-11-24
  • Kościół z 1887 - 1892 (ul. Kościelna 4)dnia 1994-11-24, wykaz dokumentów: A-762 z 1994-11-24
  • Willa z 1920 r. (ul. Jana Kiepury 12)dnia 1995-12-11, wykaz dokumentów: A.784 z 1995-12-11
  • Cmentarz I wojna światowa z 1914 - 1918dnia 1996-02-19, wykaz dokumentów: A-794 z 1996-02-19
  • Willa z 1860 r. (ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 12)dnia 1996-10-29, wykaz dokumentów: A.814 z 1996-10-29
  • Cerkiew z 1872 - 1875dnia 1998-01-26, wykaz dokumentów: 843 z 1998-01-26
  • Dzwonnica z 1872 - 1875dnia 1998-01-26, wykaz dokumentów: 843 z 1998-01-26
  • Mur/ogrodzenie z 1872 - 1875dnia 1998-01-26, wykaz dokumentów: 843 z 1998-01-26
  • Pensjonat z 1938 r. (ul. Kazimierza Pułaskiego 33)dnia 2004-06-30, wykaz dokumentów: A-21/M z 2004-06-30
  • Sąd z 2. poł. XIX w. (ul. Aleja inż. Leona Nowotarskiego 2)dnia 2007-04-10, wykaz dokumentów: A-78/M z 2007-04-10
  • Miasto z 1850 - 1930dnia 2009-02-04, wykaz dokumentów: A-278/M z 2009-02-04
  • Hotel z 1932 - 1933 (ul. Kazimierza Pułaskiego 35)dnia 2013-09-17, wykaz dokumentów: A-1353/M z 2013-09-17
 • Formy ochrony przyrody w Krynicy-Zdroju
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Krynicy-Zdroju znajduje się 7 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Krynicy-Zdroju
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Popradzki Park KrajobrazowyData ustanowienia: 1987-09-11, Powierzchnia: 54392.7 ha, Powierzchnia otuliny: 21768.8 ha
  • Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazuOpis: Funkcja ochronna wynika z wybitnej wartości obiektów przyrodniczych dla których OChK jest bezpośrednią otuliną lub dodatkową strefą ochronną (przejściową) a ponadto większą część tego terenu stanowi obszar wezłów i korytarzy ekologicznych sieci ECONET-PL. Obszarowo przeważają zróżnicowane ekosystemy leśne. Wśród cennych ekosystemów naturalnych: kompleksy torfowisk wysokich w płd-zach. części Kotliny Orawsko-Nowotarskiej (tzw. Torfowiska Orawskie) i ekosystem rzeki Białki z przełomem oraz izolowane skałki Pasa Skalic Nowotarskich i Spiskich., Data ustanowienia: 1997-01-01, Powierzchnia: 364176.0 ha
  • Krynica - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 163.8 ha
  • Ostoja Popradzka - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-04-09, Powierzchnia: 57930.98 ha
  • Diabelski Kamień - Pomnik przyrody (skupisko)Opis: skała „diabelski kamień” z otaczającym drzewostanem, Data ustanowienia: 1990-02-20, Opis granicy: przy szlaku turystycznym z Krynicy na Jaworzynę
  • Las pod Jaworzyną - Pomnik przyrodyOpis: drzewostan bukowo-jodłowy „las pod jaworzyną”, Data ustanowienia: 1990-02-20, Opis granicy: Uroczysko Jaworzyna
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1990-02-20, Opis granicy: koło kościoła w Krynicy Dolnej

Krynica-Zdrój - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 11 wypadków drogowych w Krynicy-Zdroju odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 11 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 113,3 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Krynicy-Zdroju znajdowało się 6 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 61 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 61 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu nowosądeckiego.

  Powiat nowosądecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Krynicy-Zdroju
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 11 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 11 Ranni
  (rok 2022)
 • 4 Lekko ranni
 • 7 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Krynicy-Zdroju w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 113,26 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  113,3
  woj. małopolskie
  64,9
  Cała Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  3,0
  Cały kraj
  5,0
 • 113,26 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  113,3
  woj. małopolskie
  76,3
  Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  woj. małopolskie
  4,6
  Polska
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  100,0
  Województwo
  117,5
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 6 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Krynicy-Zdroju w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 385,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  385,4 km
  Małopolskie
  599,5 km
  Cały kraj
  624,0 km
 • 3,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  3,6 km
  Województwo
  2,7 km
  Cały kraj
  5,2 km
 • 61 Liczba licencji na taksówki
 • 61 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Krynica-Zdrój przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 971droga wojewódzka nr 971(Piwniczna-Zdrój - Wierchomla Wielka - Zubrzyk - Żegiestów - Żegiestów-Zdrój - Andrzejówka - Milik - Muszyna - Powroźnik - Krynica-Zdrój)
  • DW 981droga wojewódzka nr 981(Zborowice - Pławna - Bobowa - Wilczyska - Stróże - Biała Niżna - Grybów - Kąclowa - Florynka - Polany - Berest - Krzyżówka - Krynica-Zdrój)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Krynica-Zdrój przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 105Linia kolejowa nr 105: Muszyna - Krynica [o znaczeniu drugorzędnym] (Muszyna - Muszyna Zdrój - Powroźnik -Krynica-Zdrój)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Krynicy-Zdroju istnieje 50 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • Aleja inż. Nowotarskiego

  ul. Bulwary Dietla

  ul. Cicha

  ul. Czarny Potok

  ul. Graniczna

  ul. Halna

  ul. Henryka Ebersa

  ul. Jana Kiepury

  ul. Jarosława Dąbrowskiego

  ul. Jastrzębia

  ul. Jaworowa

  ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego

  ul. Kazimierza Pułaskiego

  ul. Kościelna

  ul. Krótka

  ul. Leśna

  ul. Ludowa

  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego

  ul. Mikołaja Reja

  ul. Nadbrzeżna

  al. Nikifora Krynickiego

  ul. Park Sportowy im. dra Juliana Zawadowskiego

  ul. Piękna

  ul. Podgórna

  ul. Polna

  park Romana Nitribitta

  ul. Rzeźniana

  ul. Stara Droga

  ul. Szkolna

  ul. Sądecka

  ul. Słoneczna

  ul. Słotwińska

  ul. Tadeusza Kościuszki

  al. Tysiąclecia

  ul. Tysiąclecia

  ul. Wiejska

  ul. Wspólna

  ul. Wysoka

  ul. Władysława Reymonta

  ul. Zamkowa

  ul. Zawodzie

  ul. Zdrojowa

  ul. Zieleniewskiego

  ul. Zielona

  ul. gen. Władysława Andersa

  ul. ks. Jerzego Popiełuszki

  ul. ks. Władysława Gurgacza

  ul. prof. Henryka Świdzińskiego

  ul. św. Włodzimierza

  ul. Źródlana