Krynica-Zdrój w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Krynica-Zdrój - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Krynica-Zdrój to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu nowosądeckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Krynica-Zdrój.
 • 10 757 Liczba mieszkańców
 • 39,7 km² Powierzchnia
 • 271,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • od 560 do 650 m n.p.m Wysokość
 • 1547 Data założenia
 • 1889 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 18 Numer kierunkowy
 • KNS Tablice rejestracyjne
 • Piotr Grzegorz Ryba Burmistrz miasta
Krynica-Zdrój na mapie
Identyfikatory
 • 20.959449.4215 Współrzędne GPS
 • 1210074 TERYT (TERC)
 • 0960390 SIMC
Herb miasta Krynica-Zdrój
Krynica-Zdrój herb
Flaga miasta Krynica-Zdrój
Krynica-Zdrój flaga

Krynica-Zdrój - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
33-380Poczta Krynica-Zdrój
33-380Skrytki Pocztowe Poczta Krynica-Zdrój

Krynica-Zdrój - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Krynicy-Zdroju)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Nowym Sączu
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Sienkiewicza 77
33-300 Nowy Sącz

Krynica-Zdrój - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Krynica-Zdrój jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 10 757, z czego 53,6% stanowią kobiety, a 46,4% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 7,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,7 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2017 roku 44 małżeństw, co odpowiada 4,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  33,5% mieszkańców Krynicy-Zdroju jest stanu wolnego, 57,2% żyje w małżeństwie, 1,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,7% to wdowy/wdowcy.

  Krynica-Zdrój ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -26. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,40 na 1000 mieszkańców Krynicy-Zdroju. W 2017 roku urodziło się 87 dzieci, w tym 56,3% dziewczynek i 43,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 318 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,71 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 42,9% zgonów w Krynicy-Zdroju spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,3% zgonów w Krynicy-Zdroju były nowotwory, a 4,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Krynicy-Zdroju przypada 9.17 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 80 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 142 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Krynicy-Zdroju -62. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -2.

  60,1% mieszkańców Krynicy-Zdroju jest w wieku produkcyjnym, 14,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Krynicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 10 757 Liczba mieszkańców
 • 5 764 Kobiety
 • 4 993 Mężczyźni
 • 53,6%
  46,4%
 • 115 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 115 kobiet)
 • 87 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 87 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Krynicy-Zdroju w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Krynicy-Zdroju w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Krynicy-Zdroju w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Krynicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 43,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Krynica-Zdrój
  43,7 lat
  Małopolskie
  40,5 lat
  Cała Polska
  41,4 lat
 • 46,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Krynica-Zdrój, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Krynicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Krynica-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Krynica-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Krynica-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,5% Kawalerowie/Panny
 • Krynica-Zdrój
  34,0%
  woj. małopolskie
  30,6%
  Cały kraj
  28,8%
 • 28,6% Kobiety
  (Panny)
 • 39,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,2% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  57,2%
  Małopolskie
  56,8%
  Kraj
  55,8%
 • 57,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,7% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  7,3%
  woj. małopolskie
  8,9%
  Kraj
  9,6%
 • 12,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 1,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  1,3%
  Małopolskie
  3,4%
  Cała Polska
  5,0%
 • 1,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Miasto
  0,2%
  woj. małopolskie
  0,4%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Krynicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Krynicy-Zdroju w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  4,1
  Województwo
  5,4
  Cały kraj
  5,0
 • 0,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  0,6
  woj. małopolskie
  1,3
  Cała Polska
  1,7
 • 44 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Krynicy-Zdroju w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Krynicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -26 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -12 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -14 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,40 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -2,4
  Małopolskie
  1,9
  Cała Polska
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Krynicy-Zdroju w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Krynicy-Zdroju w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Krynicy-Zdroju w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Krynicy-Zdroju w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 87 Urodzenia żywe
 • 49 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 38 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 56,3%
  43,7%
 • 8,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Krynica-Zdrój
  8,0
  Małopolskie
  11,3
  Cały kraj
  10,5
 • 51,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  51,5
  Województwo
  46,2
  Polska
  44,2
 • 6.49 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6.49
 • 61.21 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 61.21
 • 118.48 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 118.48
 • 93.99 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 93.99
 • 48.33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 48.33
 • 9.62 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9.62
 • 0.87 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.87
 • 3 318 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 276 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 359 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 318 g
  Małopolskie
  3 333 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 22 Waga 4500g - 4999g
 • 22
 • 189 Waga 4000g - 4499g
 • 189
 • 834 Waga 3500g - 3999g
 • 834
 • 1 097 Waga 3000g - 3499g
 • 1 097
 • 447 Waga 2500g - 2999g
 • 447
 • 127 Waga 2000g - 2499g
 • 127
 • 34 Waga 1500g - 1999g
 • 34
 • 19 Waga 1000g - 1499g
 • 19
 • 5 Waga 600g - 999g
 • 5
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,69 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,69
  Województwo
  1,49
  Cała Polska
  1,45
 • 0,84 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,84
  Województwo
  0,72
  Cały kraj
  0,71
 • 1,71 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Krynica-Zdrój
  1,71
  Małopolskie
  1,20
  Cała Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w Krynicy-Zdroju w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100 Zgony
 • 53 Kobiety
  (Zgony)
 • 47 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 53,0%
  47,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,2 Zgony na 1000 ludności
 • Krynica-Zdrój
  9,2
  woj. małopolskie
  9,1
  Kraj
  10,1
 • 61,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  61,6
  woj. małopolskie
  84,5
  Polska
  101,5
 • 6,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Krynica-Zdrój
  6,8
  Województwo
  3,4
  Polska
  4,0
 • 2,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Krynica-Zdrój
  2,2
  woj. małopolskie
  2,5
  Kraj
  3,2
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  1,2
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie nowosądeckim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  45,2%
  woj. małopolskie
  50,2%
  Polska
  45,7%
 • 26,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  26,8%
  Województwo
  28,1%
  Cała Polska
  26,7%
 • 5,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,9%
  Województwo
  4,6%
  Cała Polska
  6,1%
 • 5,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  5,3
  Kraj
  5,9
 • 72,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  72,9
  Kraj
  74,3
 • 189,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  189,9
  woj. małopolskie
  261,6
  Kraj
  274,3
 • 248,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  248,4
  Cały kraj
  261,6
 • 320,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 335,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 305,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Krynica-Zdrój
  320,5
  Województwo
  467,3
  Kraj
  469,0
 • 51,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 15,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 85,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Krynica-Zdrój
  51,3
  Małopolskie
  72,0
  Kraj
  87,7
 • 14,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Krynica-Zdrój
  14,1
  woj. małopolskie
  31,1
  Polska
  31,8
 • 11,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  11,3
  woj. małopolskie
  7,3
  Cała Polska
  8,0
 • 1,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,7%
  Województwo
  0,8%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 80 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 43 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 37 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 142 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 79 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 63 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -64 Saldo migracji
 • -37 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -27 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -62 Saldo migracji wewnętrznych
 • -36 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -26 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Krynicy-Zdroju w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Krynicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 12,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 25,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Krynica-Zdrój, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Krynica-Zdrój - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Krynicy-Zdroju oddano do użytku 2 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,19 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Krynicy-Zdroju to 4 799 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 442 mieszkań. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Krynicy-Zdroju to 6,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Krynicy-Zdroju to 210,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,27% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,12% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,00% mieszkań posiada łazienkę, 92,87% korzysta z centralnego ogrzewania, a 91,29% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Krynicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 4 799 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 441,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  441,70
  woj. małopolskie
  343,80
  Cała Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 64,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  64,70 m2
  Małopolskie
  78,20 m2
  Cała Polska
  73,80 m2
 • 28,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  28,60 m2
  woj. małopolskie
  26,90 m2
  Kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,66 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,66
  Małopolskie
  3,92
  Kraj
  3,82
 • 2,26 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Krynica-Zdrój
  2,26
  woj. małopolskie
  2,91
  Cały kraj
  2,69
 • 0,62 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Krynica-Zdrój
  0,62
  woj. małopolskie
  0,74
  Cała Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Krynicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 2 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 0,19 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,19
  Małopolskie
  5,89
  Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 4 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 13 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 6,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  6,50
  Małopolskie
  3,92
  Polska
  3,91
 • 1,21 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Krynica-Zdrój
  1,21
  Małopolskie
  23,09
  Polska
  18,14
 • 421 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 210,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  210,5 m2
  Małopolskie
  93,4 m2
  Polska
  92,7 m2
 • 0,04 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,04 m2
  Województwo
  0,55 m2
  Cały kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Krynicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 99,27% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,27%
  Małopolskie
  96,82%
  Kraj
  96,79%
 • 95,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  95,12%
  woj. małopolskie
  94,95%
  Kraj
  93,66%
 • 97,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  97,00%
  woj. małopolskie
  93,08%
  Polska
  91,31%
 • 92,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  92,87%
  Małopolskie
  81,97%
  Cały kraj
  82,12%
 • 91,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  91,29%
  woj. małopolskie
  63,94%
  Cała Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Krynica-Zdrój - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Krynicy-Zdroju na 1000 mieszkańców pracuje 328 osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 60,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 40,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Krynicy-Zdroju wynosiło w 2017 roku 9,7% (10,7% wśród kobiet i 8,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Krynicy-Zdroju wynosiło 3 396,14 PLN, co odpowiada 75.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Krynicy-Zdroju 313 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 279 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 966.

  51,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Krynicy-Zdroju pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 17,7% w przemyśle i budownictwie, a 12,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Krynicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 328 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  328,0
  woj. małopolskie
  238,0
  Cały kraj
  247,0
 • 9,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 10,7% Kobiety
 • 8,9% Mężczyźni
 • Krynica-Zdrój
  9,7%
  woj. małopolskie
  5,4%
  Cały kraj
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Krynicy-Zdroju w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Krynicy-Zdroju w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Krynicy-Zdroju w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Krynicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 396 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  3 396 PLN
  Województwo
  4 347 PLN
  Kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Krynicy-Zdroju w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Krynicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 313 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 1 279 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 966 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 4,09 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Krynicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 51,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 53,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 50,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 17,7% Przemysł i budownictwo
 • 8,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 27,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,7% Pozostałe
 • 26,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Krynicy-Zdroju w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Krynicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 523 Pracujący ogółem
 • 2 113 Kobiety
 • 1 410 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Krynicy-Zdroju w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,1% W wieku produkcyjnym
 • 53,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 33,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Krynica-Zdrój, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 66,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  66,4
  Małopolskie
  62,6
  Polska
  63,4
 • 41,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  41,7
  Małopolskie
  31,8
  Kraj
  34,0
 • 169,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Krynica-Zdrój
  169,3
  Małopolskie
  103,2
  Cała Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 60,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Krynica-Zdrój - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Krynicy-Zdroju w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 1 573 podmioty gospodarki narodowej, z czego 1 073 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 112 nowych podmiotów, a 90 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (155) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (111) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (161) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (77) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Krynicy-Zdroju najwięcej (125) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 507) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,5% (8) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 14,0% (220) podmiotów, a 85,5% (1 345) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Krynicy-Zdroju najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19.5%) oraz Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (13.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 573 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 220 Przemysł i budownictwo
 • 1 345 Pozostała działalność
 • 112 Podmioty nowo zarejestrowane w Krynicy-Zdroju w 2017 roku
 • 90 Podmioty wyrejestrowane w Krynicy-Zdroju w 2017 roku
 • 1 073 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 507 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 507
 • 51 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 51
 • 13 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 13
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 1 571 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 571
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 Spółdzielnie ogółem
 • 7
 • 119 Spółki handlowe ogółem
 • 119
 • 10  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 10
 • 4  Spółki handlowe - akcyjne
 • 4
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 100  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 100
 • 10    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 10
 • 125 Spółki cywilne ogółem
 • 125
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 073 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 209 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 209
 • 146 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 146
 • 130 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 130
 • 123 Budownictwo
 • 123
 • 111 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 111
 • 84 Transport i gospodarka magazynowa
 • 84
 • 58 Pozostała działalność
 • 58
 • 48 Przetwórstwo przemysłowe
 • 48
 • 44 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 44
 • 34 Edukacja
 • 34
 • 29 Informacja i komunikacja
 • 29
 • 24 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 24
 • 15 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 15
 • 13 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 13
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Krynica-Zdrój - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Krynicy-Zdroju stwierdzono szacunkowo 250 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 23,29 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Krynicy-Zdroju wynosi 91,60% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Krynicy-Zdroju najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 18,10 (wykrywalność 90%) oraz o charakterze gospodarczym - 15,92 (wykrywalność 98%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze kryminalnym - 5,51 (70%), drogowe - 1,36 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Krynicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Krynicy-Zdroju.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Krynica-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 250 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 250
 • 59 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 59
 • 171 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 171
 • 15 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 15
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 194 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 194
 • 23,29 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  23,29
  Małopolskie
  24,34
  Cały kraj
  19,62
 • 5,51 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  5,51
  Małopolskie
  12,99
  Kraj
  12,07
 • 15,92 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  15,92
  woj. małopolskie
  9,11
  Polska
  4,94
 • 1,36 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,36
  Małopolskie
  1,46
  Kraj
  1,78
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,22
  Województwo
  0,40
  Polska
  0,49
 • 18,10 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  18,10
  Małopolskie
  9,56
  Cała Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Krynica-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Krynica-Zdrój
  92%
  Małopolskie
  79%
  Cały kraj
  72%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  70%
  Województwo
  67%
  Cała Polska
  60%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  98%
  Województwo
  93%
  Polska
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Krynica-Zdrój
  100%
  Małopolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  woj. małopolskie
  83%
  Polska
  84%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  91%
  Województwo
  58%
  Polska
  52%

Krynica-Zdrój - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu Krynicy-Zdroju wyniosła w 2016 roku 84,4 mln złotych, co daje 5,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 3.5% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Krynicy-Zdroju - 23.2% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (22.4%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (21%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,0 mln złotych, czyli 9,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Krynicy-Zdroju wyniosła w 2016 roku 91,0 mln złotych, co daje 5,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 13.6% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (33.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (18.7%) oraz z Dział 758 - Różne rozliczenia (17.9%). W budżecie Krynicy-Zdroju wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 595 złotych na mieszkańca (11,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 50,9 złotych na mieszkańca (0,9%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 15,9%.
 • Wydatki budżetu w Krynicy-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Krynicy-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Krynica-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Krynicy-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  73,9 mln

  4,4 tys(100%)

  92,5 mln

  5,4 tys(100%)

  104,8 mln

  6,1 tys(100%)

  89,9 mln

  5,3 tys(100%)

  69,4 mln

  4,1 tys(100%)

  73,5 mln

  4,3 tys(100%)

  81,7 mln

  4,8 tys(100%)

  84,4 mln

  5,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,2 mln

  751(11.1%)

  10,4 mln

  965(11.2%)

  10,1 mln

  898(9.7%)

  9,2 mln

  821(10.2%)

  9,2 mln

  827(13.3%)

  9,5 mln

  861(12.9%)

  9,8 mln

  892(11.9%)

  19,6 mln

  1,8 tys(23.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,1 mln

  1,4 tys(20.5%)

  15,8 mln

  1,5 tys(17.1%)

  16,4 mln

  1,5 tys(15.6%)

  17,3 mln

  1,5 tys(19.2%)

  17,1 mln

  1,5 tys(24.7%)

  18,6 mln

  1,7 tys(25.3%)

  20,3 mln

  1,9 tys(24.8%)

  18,9 mln

  1,7 tys(22.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  18,3 mln

  1,7 tys(24.7%)

  30,9 mln

  2,9 tys(33.4%)

  38,7 mln

  3,4 tys(36.9%)

  20,7 mln

  1,9 tys(23.1%)

  14,3 mln

  1,3 tys(20.6%)

  18,1 mln

  1,6 tys(24.6%)

  25,9 mln

  2,4 tys(31.7%)

  17,7 mln

  1,6 tys(21%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,4 mln

  586(8.6%)

  6,4 mln

  595(6.9%)

  6,3 mln

  559(6%)

  6,3 mln

  567(7.1%)

  6,3 mln

  566(9.1%)

  6,5 mln

  588(8.8%)

  7,0 mln

  636(8.5%)

  7,3 mln

  675(8.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  10,6 mln

  977(14.4%)

  7,1 mln

  656(7.6%)

  6,6 mln

  582(6.3%)

  4,8 mln

  428(5.3%)

  4,9 mln

  441(7.1%)

  5,9 mln

  539(8.1%)

  5,1 mln

  465(6.2%)

  5,5 mln

  506(6.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,4 mln

  404(6%)

  4,6 mln

  426(5%)

  5,3 mln

  474(5.1%)

  14,5 mln

  1,3 tys(16.1%)

  6,1 mln

  550(8.8%)

  3,5 mln

  315(4.7%)

  3,9 mln

  360(4.8%)

  4,4 mln

  403(5.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,8 mln

  534(7.9%)

  9,7 mln

  901(10.5%)

  12,4 mln

  1,1 tys(11.9%)

  8,7 mln

  775(9.6%)

  3,3 mln

  296(4.8%)

  3,9 mln

  356(5.3%)

  3,0 mln

  278(3.7%)

  4,0 mln

  368(4.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,9 mln

  174(2.6%)

  2,8 mln

  258(3%)

  2,5 mln

  221(2.4%)

  2,5 mln

  227(2.8%)

  2,8 mln

  247(4%)

  2,8 mln

  258(3.9%)

  2,6 mln

  234(3.1%)

  2,6 mln

  237(3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  353,4 tys

  32,5(0.5%)

  807,2 tys

  75,0(0.9%)

  889,4 tys

  78,9(0.8%)

  1,7 mln

  151(1.9%)

  1,5 mln

  136(2.2%)

  1,2 mln

  113(1.7%)

  1,1 mln

  102(1.4%)

  1,1 mln

  97,9(1.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  891,8 tys

  82,0(1.2%)

  1,1 mln

  104(1.2%)

  968,5 tys

  85,9(0.9%)

  816,9 tys

  73,0(0.9%)

  850,7 tys

  76,2(1.2%)

  1,1 mln

  104(1.6%)

  837,0 tys

  76,6(1%)

  1,0 mln

  96,0(1.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  741,9 tys

  68,2(1%)

  727,6 tys

  67,6(0.8%)

  760,2 tys

  67,4(0.7%)

  691,8 tys

  61,8(0.8%)

  607,8 tys

  54,4(0.9%)

  705,0 tys

  64,1(1%)

  741,2 tys

  67,8(0.9%)

  733,0 tys

  67,5(0.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  254,3 tys

  23,4(0.3%)

  392,3 tys

  36,5(0.4%)

  424,6 tys

  37,6(0.4%)

  433,2 tys

  38,7(0.5%)

  445,1 tys

  39,9(0.6%)

  501,4 tys

  45,6(0.7%)

  487,5 tys

  44,6(0.6%)

  593,3 tys

  54,6(0.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  219,5 tys

  20,2(0.3%)

  920,2 tys

  85,5(1%)

  1,3 mln

  118(1.3%)

  1,4 mln

  126(1.6%)

  124,0 tys

  11,1(0.2%)

  128,8 tys

  11,7(0.2%)

  154,8 tys

  14,2(0.2%)

  315,7 tys

  29,1(0.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  72,9 tys

  6,7(0.1%)

  78,1 tys

  7,3(0.1%)

  331,0 tys

  29,3(0.3%)

  235,9 tys

  21,1(0.3%)

  212,9 tys

  19,1(0.3%)

  228,9 tys

  20,8(0.3%)

  273,5 tys

  25,0(0.3%)

  238,4 tys

  21,9(0.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  35,8 tys

  3,3(0%)

  58,4 tys

  5,4(0.1%)

  933,5 tys

  82,8(0.9%)

  164,5 tys

  14,7(0.2%)

  1,1 mln

  99,8(1.6%)

  292,5 tys

  26,6(0.4%)

  154,1 tys

  14,1(0.2%)

  222,7 tys

  20,5(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  126,7 tys

  11,6(0.2%)

  144,1 tys

  13,4(0.2%)

  166,7 tys

  14,8(0.2%)

  150,8 tys

  13,5(0.2%)

  122,0 tys

  10,9(0.2%)

  156,5 tys

  14,2(0.2%)

  178,2 tys

  16,3(0.2%)

  142,3 tys

  13,1(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  50,8 tys

  4,7(0.1%)

  156,5 tys

  14,5(0.2%)

  53,4 tys

  4,7(0.1%)

  3,0 tys

  0,3(0%)

  7,1 tys

  0,6(0%)

  176,4 tys

  16,1(0.2%)

  179,6 tys

  16,4(0.2%)

  21,0 tys

  1,9(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,8 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  1,8(0%)

  6,6 tys

  0,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  199

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  770

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  700

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  860

  0,1(0%)

  200

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  88,6 tys

  8,1(0.1%)

  160,4 tys

  14,9(0.2%)

  196,0 tys

  17,4(0.2%)

  290,2 tys

  25,9(0.3%)

  220,4 tys

  19,7(0.3%)

  149,6 tys

  13,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,0 tys

  0,8(0%)

  55,0 tys

  4,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  354,4 tys

  32,6(0.5%)

  361,2 tys

  33,6(0.4%)

  362,9 tys

  32,2(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,1 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  45,0 tys

  4,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Krynicy-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Krynicy-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Krynica-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Krynicy-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  64,9 mln

  3,9 tys(100%)

  93,8 mln

  5,5 tys(100%)

  90,5 mln

  5,3 tys(100%)

  78,7 mln

  4,6 tys(100%)

  72,5 mln

  4,3 tys(100%)

  72,4 mln

  4,3 tys(100%)

  80,2 mln

  4,8 tys(100%)

  91,0 mln

  5,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  22,0 mln

  2,0 tys(33.9%)

  23,3 mln

  2,2 tys(24.9%)

  23,7 mln

  2,1 tys(26.2%)

  26,9 mln

  2,4 tys(34.2%)

  27,3 mln

  2,4 tys(37.7%)

  27,6 mln

  2,5 tys(38.1%)

  29,9 mln

  2,7 tys(37.2%)

  30,6 mln

  2,8 tys(33.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,1 mln

  653(10.9%)

  7,0 mln

  648(7.4%)

  8,1 mln

  714(8.9%)

  7,1 mln

  632(9%)

  6,9 mln

  621(9.6%)

  7,0 mln

  637(9.7%)

  7,0 mln

  642(8.8%)

  17,0 mln

  1,6 tys(18.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  13,9 mln

  1,3 tys(21.4%)

  15,8 mln

  1,5 tys(16.8%)

  14,4 mln

  1,3 tys(15.9%)

  15,3 mln

  1,4 tys(19.5%)

  15,0 mln

  1,3 tys(20.7%)

  14,8 mln

  1,3 tys(20.5%)

  16,5 mln

  1,5 tys(20.6%)

  16,3 mln

  1,5 tys(17.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  6,6 mln

  609(10.2%)

  6,2 mln

  572(6.6%)

  3,9 mln

  342(4.3%)

  6,5 mln

  583(8.3%)

  6,5 mln

  580(8.9%)

  4,1 mln

  373(5.7%)

  4,3 mln

  394(5.4%)

  10,8 mln

  993(11.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,0 mln

  461(7.7%)

  23,3 mln

  2,2 tys(24.9%)

  29,3 mln

  2,6 tys(32.4%)

  10,3 mln

  916(13%)

  7,2 mln

  646(10%)

  10,2 mln

  929(14.1%)

  14,3 mln

  1,3 tys(17.8%)

  8,2 mln

  755(9%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  3,3 mln

  302(5.1%)

  3,6 mln

  333(3.8%)

  3,4 mln

  299(3.7%)

  3,8 mln

  337(4.8%)

  4,0 mln

  360(5.6%)

  3,6 mln

  328(5%)

  3,7 mln

  338(4.6%)

  4,2 mln

  389(4.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  732,8 tys

  67,4(1.1%)

  1,2 mln

  113(1.3%)

  959,4 tys

  85,1(1.1%)

  276,6 tys

  24,7(0.4%)

  493,5 tys

  44,2(0.7%)

  1,7 mln

  157(2.4%)

  1,8 mln

  167(2.3%)

  1,7 mln

  157(1.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  3,1 mln

  285(4.8%)

  6,7 mln

  618(7.1%)

  2,1 mln

  190(2.4%)

  1,3 mln

  113(1.6%)

  1,7 mln

  156(2.4%)

  666,9 tys

  60,7(0.9%)

  1,2 mln

  109(1.5%)

  689,8 tys

  63,5(0.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,9 mln

  172(2.9%)

  4,9 mln

  453(5.2%)

  2,7 mln

  235(2.9%)

  5,8 mln

  521(7.4%)

  1,4 mln

  121(1.9%)

  987,2 tys

  89,8(1.4%)

  307,6 tys

  28,1(0.4%)

  459,1 tys

  42,3(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  552,3 tys

  50,8(0.9%)

  764,9 tys

  71,1(0.8%)

  649,9 tys

  57,6(0.7%)

  490,4 tys

  43,8(0.6%)

  373,6 tys

  33,5(0.5%)

  247,1 tys

  22,5(0.3%)

  275,9 tys

  25,2(0.3%)

  395,4 tys

  36,4(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  168,2 tys

  15,5(0.3%)

  204,9 tys

  19,0(0.2%)

  225,4 tys

  20,0(0.2%)

  257,9 tys

  23,0(0.3%)

  245,3 tys

  22,0(0.3%)

  356,7 tys

  32,5(0.5%)

  280,6 tys

  25,7(0.3%)

  261,0 tys

  24,0(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  71,9 tys

  6,6(0.1%)

  95,7 tys

  8,9(0.1%)

  113,0 tys

  10,0(0.1%)

  131,1 tys

  11,7(0.2%)

  160,2 tys

  14,3(0.2%)

  154,5 tys

  14,1(0.2%)

  193,6 tys

  17,7(0.2%)

  167,3 tys

  15,4(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  255,3 tys

  23,5(0.4%)

  384,2 tys

  35,7(0.4%)

  111,5 tys

  9,9(0.1%)

  153,2 tys

  13,7(0.2%)

  209,3 tys

  18,8(0.3%)

  195,9 tys

  17,8(0.3%)

  133,5 tys

  12,2(0.2%)

  95,1 tys

  8,8(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,1 tys

  3,4(0%)

  100,5 tys

  9,0(0.1%)

  50,1 tys

  4,6(0.1%)

  42,1 tys

  3,8(0.1%)

  50,7 tys

  4,7(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  22,7 tys

  2,1(0%)

  31,3 tys

  2,9(0%)

  686,2 tys

  60,8(0.8%)

  101,7 tys

  9,1(0.1%)

  363,8 tys

  32,6(0.5%)

  357,9 tys

  32,6(0.5%)

  115,5 tys

  10,6(0.1%)

  25,1 tys

  2,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  50,8 tys

  4,7(0.1%)

  156,5 tys

  14,5(0.2%)

  53,4 tys

  4,7(0.1%)

  3,0 tys

  0,3(0%)

  7,1 tys

  0,6(0%)

  176,4 tys

  16,1(0.2%)

  179,6 tys

  16,4(0.2%)

  21,0 tys

  1,9(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  47,7 tys

  4,4(0.1%)

  104,8 tys

  9,7(0.1%)

  54,4 tys

  4,8(0.1%)

  55,6 tys

  5,0(0.1%)

  65,2 tys

  5,8(0.1%)

  60,6 tys

  5,5(0.1%)

  36,2 tys

  3,3(0%)

  12,9 tys

  1,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  199

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  770

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  700

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  860

  0,1(0%)

  200

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  88,6 tys

  8,1(0.1%)

  138,0 tys

  12,8(0.1%)

  168,6 tys

  15,0(0.2%)

  265,3 tys

  23,7(0.3%)

  195,6 tys

  17,5(0.3%)

  129,4 tys

  11,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  10,8

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,2(0%)

  15,0 tys

  1,3(0%)

  134,5 tys

  12,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,3(0%)

  21,1 tys

  1,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  538

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  356

  0,0(0%)

  14,3 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Krynica-Zdrój - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 2 169 mieszkańców Krynicy-Zdroju jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 050 kobiet oraz 1 119 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 10,8% średnie ogólnokształcące, a 17,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,7% mieszkańców Krynicy-Zdroju, gimnazjalnym 7,0%, natomiast 21,7% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Krynicy-Zdroju mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Krynicy-Zdroju największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,0%) oraz zasadnicze zawodowe (20,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,9%) oraz podstawowe ukończone (20,4%).

  17,0% mieszkańców Krynicy-Zdroju w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,7% wśród dziewczynek i 16,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 030 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,68 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,4% ludności (24,1% wśród dziewczynek i 26,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 23 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 93,53.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,1% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (10,6% wśród dziewczyn i 11,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 26 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 106,02.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,0% mieszkańców (16,8% wśród dziewczyn i 15,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27 uczniów. 25 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,5% mieszkańców Krynicy-Zdroju w wieku potencjalnej nauki (30,9% kobiet i 30,1% mężczyzn).

 • 10,0% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  10,0%
  Województwo
  18,2%
  Cała Polska
  17,9%
 • 12,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  30,5%
  Małopolskie
  33,0%
  Kraj
  33,3%
 • 35,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,3%
  Województwo
  2,6%
  Kraj
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,8%
  Małopolskie
  12,6%
  Polska
  12,4%
 • 14,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Krynica-Zdrój
  17,3%
  Małopolskie
  17,8%
  Polska
  18,1%
 • 17,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Krynica-Zdrój
  28,7%
  Województwo
  24,2%
  Kraj
  22,9%
 • 20,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 7,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  7,0%
  Małopolskie
  5,3%
  Polska
  5,2%
 • 6,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 21,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Krynica-Zdrój
  21,7%
  Województwo
  18,1%
  Cały kraj
  19,3%
 • 23,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  2,1%
  woj. małopolskie
  1,2%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Krynicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1030 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 030,0
  woj. małopolskie
  820,0
  Polska
  811,0
 • 0,68 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  0,68
  woj. małopolskie
  0,99
  Polska
  1,01
 •  
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Krynicy-Zdroju

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Krynicy-Zdroju aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gminne Przedszkole nr 2 w Krynicy-ZDROJU (Mali Odkrywcy)
  Publiczne
  18 471-56-34
  18 471-56-34
  ul. REYMONTA 10
  33-380 Krynica-Zdrój
  615012
  Gminne Przedszkole Nr 1 w Krynicy-Zdroju
  Publiczne
  18 471-55-38
  18 471-55-38
  ul. Józefa Piłsudskiego 91
  33-380 Krynica-Zdrój
  247-
  Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi
  Niepubliczne
  79 554-17-01
  ul. CZARNY POTOK 10/1
  33-380 Krynica-Zdrój
  ---
  Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Krynicy-Zdroju
  Niepubliczne
  18 534-92-16
  ul. Źródlana 59
  33-380 Krynica-Zdrój
  ---
  Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenie S. Służebniczek NMP NP-Krynica Zdrój
  Niepubliczne
  18 471-54-21
  ul. Dąbrowskiego 5
  33-380 Krynica-Zdrój
  ---
 • Szkoły podstawowe w Krynicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 93,53 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  93,53
  Województwo
  96,08
  Cała Polska
  96,62
 • 91,37 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  91,37
  woj. małopolskie
  93,17
  Kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Krynica-Zdrój) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Krynica-Zdrój) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Krynica-Zdrój
  23,0
  Małopolskie
  17,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 23 Szkoły podstawowe ogółem
 • 23
 • 23 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 23
 • 23 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 23
 •  
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Krynicy-Zdroju

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Krynicy-Zdroju aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 2 (im. Polskich Olimpijczyków)
  Publiczna
  18 471-54-42
  18 471-54-42
  ul. Kraszewskiego 158
  33-380 Krynica-Zdrój
  1535532
  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krynicy-Zdroju (imienia Ratowników Górskich)
  Publiczna
  18 471-55-38
  18 471-55-38
  ul. Jozefa Piłsudskiego 91
  33-380 Krynica-Zdrój
  9193-
 • Szkoły gimnazjalne w Krynicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 106,02 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Miasto
  106,02
  woj. małopolskie
  98,59
  Kraj
  100,01
 • 99,60 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Miasto
  99,60
  woj. małopolskie
  93,36
  Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Krynica-Zdrój) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Krynica-Zdrój) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Krynica-Zdrój
  26,0
  Województwo
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 26 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 26
 • 26 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 26
 • 26 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 26
 •  
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Krynicy-Zdroju

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Krynicy-Zdroju aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Gimnazjum w Krynicy - Zdroju (prof. dra J. Dietla)
  Publiczne
  18 471-54-59
  18 471-55-53
  ul. Szkolna 3
  33-380 Krynica-Zdrój
  1229635
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Krynicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Krynicy-Zdroju w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 27 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  27,0
  Małopolskie
  27,0
  Cała Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 27 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 27
 • 27 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 27
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  25,0
  woj. małopolskie
  24,0
  Polska
  24,0
 • 25 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 25
 • 25 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 25
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Krynicy-Zdroju

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Krynicy-Zdroju aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum w Zespole
  Publiczne
  ul. Nadbrzeżna 3
  33-380 Krynica-Zdrój
  15376-
  Liceum w Zespole
  Publiczne
  ul. Nadbrzeżna 3
  33-380 Krynica-Zdrój
  5117-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole
  Publiczna
  ul. Nadbrzeżna 3
  33-380 Krynica-Zdrój
  1544-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Krynicy-Zdroju Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu
  Niepubliczna
  18 471-54-59
  18 471-54-59
  ul. szkolna 3
  33-380 Krynica-Zdrój
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Krynicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 17,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 10,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Krynica-Zdrój, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Krynica-Zdrój, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Krynica-Zdrój, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Krynica-Zdrój - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Krynicy-Zdroju

 • Według danych GUS z 2017 roku w Krynicy-Zdroju znajdowało się 16 hoteli (6 ★★★★, 7 ★★★, 1 ★★, 2 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 11 pensjonatów (1 ★★★★, 5 ★★★, 3 ★★, 2 ). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 8 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 3
  • ośrodki wczasowe: 18 (całoroczne: 17)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 11
  • domy pracy twórczej: 1
  • zakłady uzdrowiskowe: 14
  • pokoje gościnne: 19 (całoroczne: 17)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 5 (całoroczne: 3)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 16
  • drzwi automatycznie otwierane: 12
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 25
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 22


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 38 (liczba sal: 71, liczba miejsc: 4 771)
  • z nagłośnieniem: 29
  • z projektorem multimedialnym: 33
  • z zestawem do wideokonferencji: 8
  • z obsługą techniczną: 21
  • z ekranem: 37
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 36
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 28
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 78


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Krynicy-Zdroju w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Krynicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Krynicy-Zdroju: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 360 (uczestnicy: 202 987)
  • wystawy: 19 (uczestnicy: 29 945)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 27 (uczestnicy: 45 000)
  • koncerty: 220 (uczestnicy: 107 074)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 10 (uczestnicy: 300)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 73 (uczestnicy: 14 600)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 150)
  • pokazy teatralne: 6 (uczestnicy: 5 838)
  • warsztaty: 4 (uczestnicy: 80)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 27 (członkowie: 461)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 45)
  • taneczne: 12 (członkowie: 174)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 19)
  • teatralne: 4 (członkowie: 63)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 50)
  • literackie: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 100)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 10)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 47)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 18)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 29)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2017 w Krynicy-Zdroju działało 1 kino posiadające 1 salę z 50 miejscami na widowni. Odbyło się 1 880 seansów, na które przyszło 29 945 widzów, w tym 633 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 10 884 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2016 w Krynicy-Zdroju działały 3 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 60 710 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 12 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 60 423 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 17
  • dostępne dla czytelników: 7
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 3
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 3
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3
  Według danych z 2016 w Krynicy-Zdroju działało 10 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 491 członków. Zarejestrowano 442 ćwiczących (mężczyźni: 284, kobiety: 158, chłopcy do lat 18: 245, dziewczęta do lat 18: 148). Aktywnych było 10 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (10), instruktora sportowego (10) oraz inne osoby (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Krynicy-Zdroju w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Krynicy-Zdroju
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Krynicy-Zdroju znajduje się 47 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Krynicy-Zdroju
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Cerkiew z 1887 r.dnia 1964-09-05, wykaz dokumentów: 773 z 1964-09-05
  • Cmentarz przykościelny z 1887 r.dnia 1964-09-05, wykaz dokumentów: 773 z 1964-09-05
  • Pawilon zdrojowy z 1871 r. (ul. Bulwary Dietla 9/3)dnia 1970-05-06, wykaz dokumentów: A-102 z 1970-05-06
  • Pensjonat z XIX w. (ul. Zdrojowa 2)dnia 1972-05-30, wykaz dokumentów: A-361 z 1972-05-30
  • Pensjonat z XIX w. (ul. Bulwary Dietla 1)dnia 1972-05-30, wykaz dokumentów: A-362 z 1972-05-30
  • Pensjonat z XIX w. (ul. Bulwary Dietla 7)dnia 1972-05-30, wykaz dokumentów: A-363 z 1972-05-30
  • Willa z XIX w. (ul. Bulwary Dietla 10)dnia 1972-05-30, wykaz dokumentów: A-364 z 1972-05-30
  • Willa z XIX w. (ul. Bulwary Dietla 12)dnia 1972-11-11, wykaz dokumentów: A-366 z 1972-11-11
  • Willa z XIX w. (ul. Bulwary Dietla 15)dnia 1972-11-17, wykaz dokumentów: A-367 z 1972-11-17
  • Willa z XIX w. (ul. Szkolna 24)dnia 1972-11-17, wykaz dokumentów: A-368 z 1972-11-17
  • Willa z XIX w. (ul. Bulwary Dietla 18/1)dnia 1972-11-17, wykaz dokumentów: A-369 z 1972-11-17
  • Willa z przełomu XIX/XX w.dnia 1972-11-20, wykaz dokumentów: A-399 z 1972-11-20
  • Willa z 4. ćw. XIX w. (ul. Tadeusza Kościuszki 36)dnia 1972-11-20, wykaz dokumentów: A-400 z 1972-11-20
  • Willa z 1909 r. (ul. Tadeusza Kościuszki 38)dnia 1972-11-20, wykaz dokumentów: A-401 z 1972-11-20
  • Willa z 1880 r. (ul. Tadeusza Kościuszki 40)dnia 1972-11-20, wykaz dokumentów: A-402 z 1972-11-20
  • Pawilon zdrojowy z 1873 - 1880dnia 1972-11-20, wykaz dokumentów: A-404 z 1972-11-20
  • Pawilon z 1873 - 1880dnia 1972-11-20, wykaz dokumentów: A-404 z 1972-11-20
  • Park z 1873 - 1880dnia 1972-11-20, wykaz dokumentów: A-404 z 1972-11-20
  • Willa z poł. XIX w. (ul. Bulwary Dietla 19)dnia 1972-11-20, wykaz dokumentów: A-405 z 1972-11-20
  • łazienki z 1866 r. (ul. Bulwary Dietla 9/4)dnia 1972-11-20, wykaz dokumentów: A-407 z 1972-11-20
  • Pawilon zdrojowy z 1880 r. (ul. Bulwary Dietla 9/5)dnia 1972-11-20, wykaz dokumentów: A-408 z 1972-11-20
  • Willa z 1852 r. (ul. Bulwary Dietla 5)dnia 1972-11-20, wykaz dokumentów: A-409 z 1972-11-20
  • Willa z 1900 r. (ul. Tadeusza Kościuszki 58)dnia 1972-11-20, wykaz dokumentów: A-410 z 1972-11-20
  • Willa z 1860 r. (ul. Kazimierza Pułaskiego 14)dnia 1972-11-20, wykaz dokumentów: A-411 z 1972-11-20
  • Pawilon zdrojowy z 1810 r. (ul. Nikifora Krynickiego 3)dnia 1972-11-20, wykaz dokumentów: A-412 z 1972-11-20
  • Park z 1810 r.dnia 1972-11-20, wykaz dokumentów: A-412 z 1972-11-20
  • Kaplica z 1863 r. (ul. Bulwary Dietla 3/2)dnia 1972-11-20, wykaz dokumentów: A-413 z 1972-11-20
  • Dom zdrojowy z 1889 r. (ul. Bulwary Dietla 2)dnia 1972-11-21, wykaz dokumentów: A-406 z 1972-11-21
  • Willa z 1910 - 1920dnia 1984-11-13, wykaz dokumentów: 179 z 1984-11-13
  • Willa z 1880 r.dnia 1985-05-31, wykaz dokumentów: 185 z 1985-05-31
  • Willa z 1890 r. (ul. Bulwary Dietla 5)dnia 1986-07-04, wykaz dokumentów: A-444 z 1986-07-04
  • Willa z 1900 r.dnia 1987-06-22, wykaz dokumentów: 491 z 1987-06-22
  • Miejsce pamięci z 1906 r.dnia 1992-02-20, wykaz dokumentów: A-655 z 1992-02-20; 655 z 1998-06-30
  • Park z pocz. XX w.dnia 1992-02-20, wykaz dokumentów: A-655 z 1992-02-20; 655 z 1998-06-30
  • Willa z 1900 r.dnia 1992-05-15, wykaz dokumentów: 665 z 1992-05-15
  • Willa z 1885 r. (ul. Cicha 10)dnia 1994-11-24, wykaz dokumentów: 763 z 1994-11-24
  • Kościół z 1887 - 1892 (ul. Kościelna 4)dnia 1994-11-24, wykaz dokumentów: A-762 z 1994-11-24
  • Willa z 1920 r. (ul. Jana Kiepury 12)dnia 1995-12-11, wykaz dokumentów: A.784 z 1995-12-11
  • Cmentarz I wojna światowa z 1914 - 1918dnia 1996-02-19, wykaz dokumentów: A-794 z 1996-02-19
  • Willa z 1860 r. (ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 12)dnia 1996-10-29, wykaz dokumentów: A.814 z 1996-10-29
  • Cerkiew z 1872 - 1875dnia 1998-01-26, wykaz dokumentów: 843 z 1998-01-26
  • Dzwonnica z 1872 - 1875dnia 1998-01-26, wykaz dokumentów: 843 z 1998-01-26
  • Mur/ogrodzenie z 1872 - 1875dnia 1998-01-26, wykaz dokumentów: 843 z 1998-01-26
  • Pensjonat z 1938 r. (ul. Kazimierza Pułaskiego 33)dnia 2004-06-30, wykaz dokumentów: A-21/M z 2004-06-30
  • Sąd z 2. poł. XIX w. (ul. Aleja inż. Leona Nowotarskiego 2)dnia 2007-04-10, wykaz dokumentów: A-78/M z 2007-04-10
  • Miasto z 1850 - 1930dnia 2009-02-04, wykaz dokumentów: A-278/M z 2009-02-04
  • Hotel z 1932 - 1933 (ul. Kazimierza Pułaskiego 35)dnia 2013-09-17, wykaz dokumentów: A-1353/M z 2013-09-17
 • Formy ochrony przyrody w Krynicy-Zdroju
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Krynicy-Zdroju znajduje się 7 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Krynicy-Zdroju
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Popradzki Park KrajobrazowyData ustanowienia: 1987-09-11, Powierzchnia: 54392.7 ha, Powierzchnia otuliny: 21768.8 ha
  • Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazuOpis: Funkcja ochronna wynika z wybitnej wartości obiektów przyrodniczych dla których OChK jest bezpośrednią otuliną lub dodatkową strefą ochronną (przejściową) a ponadto większą część tego terenu stanowi obszar wezłów i korytarzy ekologicznych sieci ECONET-PL. Obszarowo przeważają zróżnicowane ekosystemy leśne. Wśród cennych ekosystemów naturalnych: kompleksy torfowisk wysokich w płd-zach. części Kotliny Orawsko-Nowotarskiej (tzw. Torfowiska Orawskie) i ekosystem rzeki Białki z przełomem oraz izolowane skałki Pasa Skalic Nowotarskich i Spiskich., Data ustanowienia: 1997-01-01, Powierzchnia: 364176.0 ha
  • Krynica - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 163.8 ha
  • Ostoja Popradzka - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-04-09, Powierzchnia: 57930.98 ha
  • Diabelski Kamień - Pomnik przyrody (skupisko)Opis: skała „diabelski kamień” z otaczającym drzewostanem, Data ustanowienia: 1990-02-20, Opis granicy: przy szlaku turystycznym z Krynicy na Jaworzynę
  • Las pod Jaworzyną - Pomnik przyrodyOpis: drzewostan bukowo-jodłowy „las pod jaworzyną”, Data ustanowienia: 1990-02-20, Opis granicy: Uroczysko Jaworzyna
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1990-02-20, Opis granicy: koło kościoła w Krynicy Dolnej

Krynica-Zdrój - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017) • W 2017 roku w Krynicy-Zdroju znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 66 taksówek oraz 66 licencji na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu nowosądeckiego.

  Powiat nowosądecki - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 66 Liczba licencji na taksówki
 • 66 Liczba taksówek
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Krynica-Zdrój przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 971droga wojewódzka nr 971(Piwniczna-Zdrój - Wierchomla Wielka - Zubrzyk - Żegiestów - Żegiestów-Zdrój - Andrzejówka - Milik - Muszyna - Powroźnik - Krynica-Zdrój)
  • DW 981droga wojewódzka nr 981(Zborowice - Pławna - Bobowa - Wilczyska - Stróże - Biała Niżna - Grybów - Kąclowa - Florynka - Polany - Berest - Krzyżówka - Krynica-Zdrój)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Krynica-Zdrój przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 105Linia kolejowa nr 105: Muszyna - Krynica [o znaczeniu drugorzędnym] (Muszyna - Muszyna Zdrój - Powroźnik -Krynica-Zdrój)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Krynicy-Zdroju istnieje 50 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • Aleja inż. Nowotarskiego

  ul. Bulwary Dietla

  ul. Cicha

  ul. Czarny Potok

  ul. Graniczna

  ul. Halna

  ul. Henryka Ebersa

  ul. Jana Kiepury

  ul. Jarosława Dąbrowskiego

  ul. Jastrzębia

  ul. Jaworowa

  ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego

  ul. Kazimierza Pułaskiego

  ul. Kościelna

  ul. Krótka

  ul. Leśna

  ul. Ludowa

  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego

  ul. Mikołaja Reja

  ul. Nadbrzeżna

  al. Nikifora Krynickiego

  ul. Park Sportowy im. dra Juliana Zawadowskiego

  ul. Piękna

  ul. Podgórna

  ul. Polna

  park Romana Nitribitta

  ul. Rzeźniana

  ul. Stara Droga

  ul. Szkolna

  ul. Sądecka

  ul. Słoneczna

  ul. Słotwińska

  ul. Tadeusza Kościuszki

  al. Tysiąclecia

  ul. Tysiąclecia

  ul. Wiejska

  ul. Wspólna

  ul. Wysoka

  ul. Władysława Reymonta

  ul. Zamkowa

  ul. Zawodzie

  ul. Zdrojowa

  ul. Zieleniewskiego

  ul. Zielona

  ul. gen. Władysława Andersa

  ul. ks. Jerzego Popiełuszki

  ul. ks. Władysława Gurgacza

  ul. prof. Henryka Świdzińskiego

  ul. św. Włodzimierza

  ul. Źródlana