Żuromin w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Żuromin - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Żuromin to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu żuromińskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Żuromin.
 • 8 459 Liczba mieszkańców
 • 11,2 km² Powierzchnia
 • 756,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1767 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 23 Numer kierunkowy
 • WZU Tablice rejestracyjne
 • Aneta Goliat Burmistrz miasta
Żuromin na mapie
Identyfikatory
 • 19.908953.0661 Współrzędne GPS
 • 1437064 TERYT (TERC)
 • 0930851 SIMC
Herb miasta Żuromin
Żuromin herb

Jak Żuromin wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Żuromin na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Żuromin wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Żuromin plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
5Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
28Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
33Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
62Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
98Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
103Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
108Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
128Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
139Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
148Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
186Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
187Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
233Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
238Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
256Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
259Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi
262Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
268Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
290Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
293Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
302Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
307Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
311Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców

Żuromin - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
09-300Poczta Żuromin, ul. Warszawska 7/13

Żuromin - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Żurominie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Żurominie aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Skarbowy w Żurominie
(23) 657-37-56 w.127
(23) 657-32-56
Plac Józefa Piłsudskiego 4
09-300 Żuromin
ZUS Biuro Terenowe w Żurominie (podlega pod: ZUS Oddział w Płocku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Szpitalna 89/93
09-300 Żuromin
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie
23 657 23 98
23 657 21 60
ul.Warszawska 25
09-300 Żuromin
Komenda Powiatowa Policji w Żurominie
23 657 12 00
23 657 12 48
ul.Warszawska 8
09-300 Żuromin
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żurominie
23 657 31 37
24 657 31 37
ul.Lidzbarska
09-300 Żuromin
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żurominie
23 657 22 17, 23 657 38 88
23 657 22 17, 23 657 38 88
ul. Przemysłowa 10
09-300 Żuromin
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żurominie
23 657 39 47
23 657 39 47
ul.Olszewska 7
09-300 Żuromin
Starostwo Powiatowe w Żurominie
(23) 657-47-00 21
(23) 657-35-35
Pl. Piłsudskiego 4
09-300 Żuromin
Urząd Gminy i Miasta Żuromin
(23) 657-25-58
(23) 657-25-40
Plac Piłsudskiego 3
09-300 Żuromin

Żuromin - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Żuromin jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 8 459, z czego 52,8% stanowią kobiety, a 47,2% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 2,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Żuromina zawarli w 2022 roku 41 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  27,8% mieszkańców Żuromina jest stanu wolnego, 57,3% żyje w małżeństwie, 4,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,0% to wdowy/wdowcy.

  Żuromin ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -45. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,28 na 1000 mieszkańców Żuromina. W 2022 roku urodziło się 64 dzieci, w tym 42,2% dziewczynek i 57,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 343 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,50 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 39,0% zgonów w Żurominie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,2% zgonów w Żurominie były nowotwory, a 5,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Żuromina przypada 12.79 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 73 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 102 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Żuromina -29. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  59,1% mieszkańców Żuromina jest w wieku produkcyjnym, 18,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Żuromina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 8 459 Liczba mieszkańców
 • 4 463 Kobiety
 • 3 996 Mężczyźni
 • 52,8%
  47,2%
 • 112 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 112 kobiet)
 • 90 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 90 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Żurominie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Żurominie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Żurominie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Żuromina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,2 lat
  woj. mazowieckie
  41,6 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 43,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Żuromin, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Żuromina
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Żuromin,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Żuromin,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Żuromin,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,8% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,2%
  Województwo
  30,0%
  Kraj
  29,1%
 • 21,8% Kobiety
  (Panny)
 • 34,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,3% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  57,3%
  woj. mazowieckie
  53,7%
  Cała Polska
  54,0%
 • 57,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,0% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,7%
  Województwo
  8,1%
  Polska
  8,5%
 • 16,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Żuromin
  4,2%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Cała Polska
  7,6%
 • 4,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • Miasto
  0,6%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Żurominie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Żurominie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Żuromin
  4,8
  woj. mazowieckie
  4,3
  Cały kraj
  4,1
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,6
  Mazowieckie
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 41 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Żurominie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Żurominie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -45 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -25 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -20 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,28 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -5,3
  woj. mazowieckie
  -2,2
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Żurominie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Żurominie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Żurominie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Żurominie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 64 Urodzenia żywe
 • 27 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 37 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 42,2%
  57,8%
 • 7,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Żuromin
  7,5
  Województwo
  9,1
  Cały kraj
  8,1
 • 34,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  34,7
  Mazowieckie
  38,1
  Cała Polska
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 27 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 27
 • 103 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 103
 • 82 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 82
 • 33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33
 • 1 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 1
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 343 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 232 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 452 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 343 g
  Mazowieckie
  3 386 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 1 Waga 4500g - 4999g
 • 1
 • 21 Waga 4000g - 4499g
 • 21
 • 91 Waga 3500g - 3999g
 • 91
 • 98 Waga 3000g - 3499g
 • 98
 • 40 Waga 2500g - 2999g
 • 40
 • 11 Waga 2000g - 2499g
 • 11
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,26 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Żuromin
  1,26
  Województwo
  1,33
  Cały kraj
  1,26
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Żuromin
  0,62
  woj. mazowieckie
  0,65
  Polska
  0,61
 • 0,50 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Żuromin
  0,50
  woj. mazowieckie
  0,80
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Żurominie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 109 Zgony
 • 52 Kobiety
  (Zgony)
 • 57 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,7%
  52,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,8 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,8
  Województwo
  11,4
  Cały kraj
  11,9
 • 198,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  198,5
  woj. mazowieckie
  124,6
  Kraj
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  0,0
  woj. mazowieckie
  3,1
  Kraj
  3,8
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,7
  Mazowieckie
  2,8
  Cały kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,5
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie żuromińskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Żuromin
  39,0%
  Województwo
  28,7%
  Cała Polska
  36,0%
 • 20,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  20,2%
  woj. mazowieckie
  23,5%
  Cała Polska
  23,6%
 • 5,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,6%
  Mazowieckie
  7,7%
  Cały kraj
  6,7%
 • 40 Zgony spowodowane COVID-19
 • 16,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  16,6
  Polska
  15,8
 • 59,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  59,3
  Cały kraj
  70,6
 • 299,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  299,5
  woj. mazowieckie
  266,8
  Cały kraj
  280,1
 • 240,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  240,9
  Cała Polska
  253,9
 • 576,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 683,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 466,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  576,7
  Województwo
  326,2
  Polska
  426,2
 • 58,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 14,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 110,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  58,2
  Mazowieckie
  46,3
  Cały kraj
  62,9
 • 38,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  38,3
  woj. mazowieckie
  33,8
  Kraj
  33,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  6,3
  Polska
  7,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,0%
  Mazowieckie
  0,6%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 73 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 45 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 28 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 102 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 51 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 51 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -30 Saldo migracji
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -24 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -29 Saldo migracji wewnętrznych
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -23 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Żurominie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Żurominie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Żuromin, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Żuromin - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Żurominie oddano do użytku 12 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,41 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Żurominie to 3 435 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 405 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  83,3% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 16,7% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Żurominie to 5,75 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Żurominie to 141,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,53% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,10% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,54% mieszkań posiada łazienkę, 94,76% korzysta z centralnego ogrzewania, a 1,22% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu żuromińskiego.

  Powiat żuromiński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Żurominie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 435 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 404,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  404,60
  Mazowieckie
  450,60
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 81,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  81,40 m2
  Mazowieckie
  73,90 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 33,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Żuromin
  33,00 m2
  Województwo
  33,30 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,20 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,20
  Mazowieckie
  3,65
  Kraj
  3,83
 • 2,47 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Żuromin
  2,47
  Województwo
  2,22
  Cały kraj
  2,42
 • 0,59 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,59
  Mazowieckie
  0,61
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Żurominie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 12 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,41 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  1,41
  Mazowieckie
  7,83
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 69 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,75 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,75
  Województwo
  3,70
  Cała Polska
  3,89
 • 8,13 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  8,13
  Województwo
  29,00
  Polska
  24,56
 • 1 693 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 141,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Żuromin
  141,1 m2
  Województwo
  89,2 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,20 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,20 m2
  Mazowieckie
  0,70 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Żurominie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,53%
  Mazowieckie
  97,23%
  Cała Polska
  97,75%
 • 99,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  99,10%
  Województwo
  95,03%
  Cały kraj
  95,18%
 • 98,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  98,54%
  woj. mazowieckie
  93,83%
  Cała Polska
  93,75%
 • 94,76% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Żuromin
  94,76%
  Województwo
  88,35%
  Polska
  85,83%
 • 1,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Żuromin
  1,22%
  Mazowieckie
  59,27%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Żuromin - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Żurominie na 1000 mieszkańców pracuje 289osób . Jest to mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 58,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 41,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Żurominie wynosiło w 2023 roku 13,8% (13,8% wśród kobiet i 13,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Żurominie wynosiło 5 390,60 PLN, co odpowiada 80.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Żuromina 265 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 599 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 334.

  47,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Żuromina pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 16,5% w przemyśle i budownictwie, a 9,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Żurominie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 289 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  289,0
  Województwo
  318,0
  Kraj
  259,0
 • 16,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 19,5% Kobiety
 • 13,8% Mężczyźni
 • Żuromin
  13,8%
  Mazowieckie
  4,1%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Żurominie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Żurominie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Żurominie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Żurominie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 781 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Żuromin
  5 391 PLN
  Mazowieckie
  7 913 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Żurominie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Żurominie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 265 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 599 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 334 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 2,26 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Żurominie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 47,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 36,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 57,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 16,5% Przemysł i budownictwo
 • 8,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 24,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 6,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,6% Pozostałe
 • 40,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Żurominie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Żurominie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 479 Pracujący ogółem
 • 1 448 Kobiety
 • 1 031 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Żurominie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,1% W wieku produkcyjnym
 • 53,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Żuromin, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  69,2
  Mazowieckie
  71,5
  Cała Polska
  69,0
 • 38,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Żuromin
  38,8
  Województwo
  38,1
  Polska
  38,2
 • 127,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  127,2
  woj. mazowieckie
  113,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 58,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Żuromin - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Żurominie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 1 122 podmioty gospodarki narodowej, z czego 894 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 82 nowe podmioty, a 54 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (144) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (72) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (141) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (42) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Żurominie najwięcej (52) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 084) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  7,6% (85) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 19,7% (221) podmiotów, a 72,7% (816) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Żurominie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.2%) oraz Budownictwo (11.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 122 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 85 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 221 Przemysł i budownictwo
 • 816 Pozostała działalność
 • 82 Podmioty nowo zarejestrowane w Żurominie w 2023 roku
 • 54 Podmioty wyrejestrowane w Żurominie w 2023 roku
 • 894 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 084 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 084
 • 28 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 28
 • 9 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 9
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 1 121 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 121
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 Spółdzielnie ogółem
 • 5
 • 56 Spółki handlowe ogółem
 • 56
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 40  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 40
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 52 Spółki cywilne ogółem
 • 52
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 894 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 252 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 252
 • 106 Budownictwo
 • 106
 • 86 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 86
 • 79 Przetwórstwo przemysłowe
 • 79
 • 71 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 71
 • 71 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 71
 • 50 Pozostała działalność
 • 50
 • 33 Transport i gospodarka magazynowa
 • 33
 • 31 Informacja i komunikacja
 • 31
 • 29 Edukacja
 • 29
 • 25 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 25
 • 24 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 24
 • 14 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 14
 • 10 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 10
 • 10 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 10
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Żuromin - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Żurominie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 96 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,20 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Żurominie wynosi 80,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Żuromina najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,10 (wykrywalność 85%) oraz przeciwko mieniu - 4,38 (wykrywalność 58%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,05 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,61 (52%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Żurominie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Żuromina.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Żuromin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 96 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 96
 • 52 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 52
 • 22 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 22
 • 18 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 18
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 37 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 37
 • 11,20 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Żuromin
  11,20
  woj. mazowieckie
  23,30
  Polska
  22,81
 • 6,10 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,10
  Województwo
  14,84
  Kraj
  12,98
 • 2,61 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,61
  Województwo
  5,93
  Cała Polska
  6,99
 • 2,05 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Żuromin
  2,05
  woj. mazowieckie
  1,76
  Polska
  1,82
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Żuromin
  0,22
  Województwo
  0,29
  Cały kraj
  0,35
 • 4,38 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,38
  Mazowieckie
  13,04
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Żuromin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  81%
  Mazowieckie
  63%
  Cała Polska
  71%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  86%
  woj. mazowieckie
  55%
  Polska
  63%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Żuromin
  53%
  Województwo
  69%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Żuromin
  100%
  woj. mazowieckie
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Żuromin
  100%
  Mazowieckie
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Żuromin
  59%
  Województwo
  42%
  Kraj
  51%

Żuromin - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Żuromina wyniosła w 2022 roku 78,0 mln złotych, co daje 5,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 13.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Żuromina - 34% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.6%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,7 mln złotych, czyli 9,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Żuromina wyniosła w 2022 roku 77,7 mln złotych, co daje 5,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 5.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (30.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (24.2%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.6%). W budżecie Żuromina wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 971 złotych na mieszkańca (16,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 27,0 złotych na mieszkańca (0,5%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 10,9%.
 • Wydatki budżetu w Żurominie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Żuromina według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Żuromin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Żuromina według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  37,2 mln

  2,5 tys(100%)

  48,4 mln

  3,3 tys(100%)

  59,2 mln

  4,1 tys(100%)

  58,2 mln

  4,0 tys(100%)

  60,4 mln

  4,2 tys(100%)

  63,7 mln

  4,6 tys(100%)

  69,1 mln

  5,1 tys(100%)

  78,0 mln

  5,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  16,9 mln

  1,9 tys(45.3%)

  17,3 mln

  1,9 tys(35.8%)

  19,8 mln

  2,2 tys(33.5%)

  20,8 mln

  2,3 tys(35.7%)

  20,7 mln

  2,4 tys(34.4%)

  22,3 mln

  2,5 tys(35%)

  25,3 mln

  2,9 tys(36.7%)

  26,5 mln

  3,1 tys(34%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,4 mln

  382(9.2%)

  3,6 mln

  400(7.4%)

  5,7 mln

  643(9.7%)

  5,2 mln

  586(9%)

  3,8 mln

  433(6.3%)

  5,3 mln

  607(8.3%)

  6,1 mln

  699(8.8%)

  8,2 mln

  972(10.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  349,6 tys

  39,0(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,5 tys

  3,1(0%)

  8,0 tys

  0,9(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  8,0 mln

  937(10.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,9 mln

  437(10.6%)

  3,8 mln

  426(7.9%)

  4,1 mln

  460(6.9%)

  4,4 mln

  497(7.6%)

  4,5 mln

  512(7.5%)

  5,4 mln

  615(8.5%)

  6,1 mln

  701(8.8%)

  7,0 mln

  826(9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,4 mln

  157(3.8%)

  2,1 mln

  239(4.4%)

  5,8 mln

  652(9.9%)

  2,6 mln

  296(4.5%)

  3,8 mln

  433(6.3%)

  2,0 mln

  226(3.1%)

  3,4 mln

  394(5%)

  5,6 mln

  662(7.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,1 mln

  794(19.2%)

  16,1 mln

  1,8 tys(33.4%)

  2,3 mln

  261(3.9%)

  2,4 mln

  273(4.2%)

  2,5 mln

  289(4.2%)

  2,7 mln

  305(4.2%)

  2,9 mln

  332(4.2%)

  5,0 mln

  587(6.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,1 mln

  122(2.9%)

  1,3 mln

  145(2.7%)

  1,3 mln

  149(2.2%)

  1,4 mln

  153(2.3%)

  1,4 mln

  161(2.3%)

  1,3 mln

  151(2.1%)

  1,3 mln

  149(1.9%)

  1,5 mln

  179(1.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  629,5 tys

  70,0(1.7%)

  760,0 tys

  84,8(1.6%)

  632,7 tys

  70,8(1.1%)

  650,6 tys

  73,1(1.1%)

  869,7 tys

  98,6(1.4%)

  1,5 mln

  168(2.3%)

  899,6 tys

  104(1.3%)

  1,2 mln

  137(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  28,5 tys

  3,2(0.1%)

  178,9 tys

  20,0(0.4%)

  298,9 tys

  33,4(0.5%)

  383,9 tys

  43,1(0.7%)

  349,7 tys

  39,7(0.6%)

  305,3 tys

  34,9(0.5%)

  544,2 tys

  62,7(0.8%)

  520,0 tys

  61,2(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  250,3 tys

  27,8(0.7%)

  302,6 tys

  33,8(0.6%)

  235,2 tys

  26,3(0.4%)

  280,2 tys

  31,5(0.5%)

  239,0 tys

  27,1(0.4%)

  208,0 tys

  23,8(0.3%)

  371,1 tys

  42,7(0.5%)

  471,0 tys

  55,5(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  370,5 tys

  41,2(1%)

  405,9 tys

  45,3(0.8%)

  399,3 tys

  44,7(0.7%)

  634,2 tys

  71,3(1.1%)

  338,7 tys

  38,4(0.6%)

  434,0 tys

  49,6(0.7%)

  445,0 tys

  51,2(0.6%)

  458,7 tys

  54,0(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  246,7 tys

  27,4(0.7%)

  196,5 tys

  21,9(0.4%)

  190,4 tys

  21,3(0.3%)

  239,0 tys

  26,8(0.4%)

  249,8 tys

  28,3(0.4%)

  179,6 tys

  20,5(0.3%)

  143,0 tys

  16,5(0.2%)

  449,4 tys

  52,9(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  311,3 tys

  34,6(0.8%)

  310,4 tys

  34,6(0.6%)

  313,9 tys

  35,1(0.5%)

  299,4 tys

  33,6(0.5%)

  445,3 tys

  50,5(0.7%)

  374,5 tys

  42,8(0.6%)

  485,0 tys

  55,8(0.7%)

  216,8 tys

  25,5(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  281,4 tys

  31,3(0.8%)

  329,6 tys

  36,8(0.7%)

  267,7 tys

  29,9(0.5%)

  667,2 tys

  75,0(1.1%)

  1,0 mln

  115(1.7%)

  180,0 tys

  20,6(0.3%)

  321,8 tys

  37,1(0.5%)

  178,4 tys

  21,0(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,1 mln

  121(2.9%)

  1,2 mln

  139(2.6%)

  1,2 mln

  134(2%)

  1,5 mln

  172(2.6%)

  1,2 mln

  137(2%)

  320,6 tys

  36,6(0.5%)

  189,4 tys

  21,8(0.3%)

  83,6 tys

  9,8(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  98,6 tys

  11,0(0.3%)

  11,1 tys

  1,2(0%)

  8,5 tys

  1,0(0%)

  100,2 tys

  11,3(0.2%)

  108,7 tys

  12,3(0.2%)

  110,0 tys

  12,6(0.2%)

  3,0 tys

  0,3(0%)

  3,0 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  917

  0,1(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  4,2 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Żurominie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Żuromina według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Żuromin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Żuromina według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  41,0 mln

  2,8 tys(100%)

  49,6 mln

  3,4 tys(100%)

  56,6 mln

  3,9 tys(100%)

  56,6 mln

  3,9 tys(100%)

  61,6 mln

  4,3 tys(100%)

  66,1 mln

  4,8 tys(100%)

  74,0 mln

  5,4 tys(100%)

  77,7 mln

  5,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  15,4 mln

  1,7 tys(37.5%)

  15,4 mln

  1,7 tys(31.1%)

  17,6 mln

  2,0 tys(31%)

  17,9 mln

  2,0 tys(31.5%)

  19,1 mln

  2,2 tys(31.1%)

  18,4 mln

  2,1 tys(27.9%)

  20,8 mln

  2,4 tys(28.1%)

  23,8 mln

  2,8 tys(30.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  14,6 mln

  1,6 tys(35.6%)

  15,1 mln

  1,7 tys(30.6%)

  14,5 mln

  1,6 tys(25.7%)

  15,1 mln

  1,7 tys(26.7%)

  15,0 mln

  1,7 tys(24.3%)

  15,1 mln

  1,7 tys(22.9%)

  21,4 mln

  2,5 tys(28.9%)

  18,8 mln

  2,2 tys(24.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  198,4 tys

  22,1(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,1 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  8,2 mln

  968(10.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,2 mln

  244(5.4%)

  1,4 mln

  159(2.9%)

  1,4 mln

  160(2.5%)

  1,4 mln

  158(2.5%)

  3,4 mln

  380(5.4%)

  3,8 mln

  432(5.7%)

  3,3 mln

  377(4.4%)

  3,9 mln

  463(5.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,4 mln

  600(13.2%)

  14,5 mln

  1,6 tys(29.3%)

  758,4 tys

  84,8(1.3%)

  863,2 tys

  97,0(1.5%)

  821,1 tys

  93,1(1.3%)

  804,4 tys

  91,9(1.2%)

  839,6 tys

  96,7(1.1%)

  2,8 mln

  328(3.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  54,6 tys

  6,1(0.1%)

  71,8 tys

  8,0(0.1%)

  2,4 mln

  272(4.3%)

  151,4 tys

  17,0(0.3%)

  649,3 tys

  73,7(1.1%)

  1,5 mln

  175(2.3%)

  1,6 mln

  182(2.1%)

  2,3 mln

  271(3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,1 mln

  123(2.7%)

  1,1 mln

  118(2.1%)

  1,1 mln

  118(1.9%)

  2,1 mln

  240(3.8%)

  1,1 mln

  130(1.9%)

  1,9 mln

  217(2.9%)

  2,8 mln

  323(3.8%)

  1,5 mln

  171(1.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  595,3 tys

  66,2(1.5%)

  628,1 tys

  70,1(1.3%)

  738,5 tys

  82,6(1.3%)

  724,6 tys

  81,4(1.3%)

  898,1 tys

  102(1.5%)

  827,7 tys

  94,5(1.3%)

  1,2 mln

  141(1.6%)

  1,4 mln

  164(1.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  151,4 tys

  16,8(0.4%)

  282,7 tys

  31,6(0.6%)

  945,3 tys

  106(1.7%)

  388,5 tys

  43,6(0.7%)

  631,2 tys

  71,6(1%)

  621,9 tys

  71,0(0.9%)

  580,3 tys

  66,8(0.8%)

  1,3 mln

  152(1.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,2 mln

  133(2.9%)

  595,2 tys

  66,4(1.2%)

  809,6 tys

  90,5(1.4%)

  811,1 tys

  91,1(1.4%)

  958,4 tys

  109(1.6%)

  2,1 mln

  238(3.2%)

  1,4 mln

  160(1.9%)

  1,2 mln

  147(1.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1 000

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  322,4 tys

  38,0(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  83,4 tys

  9,3(0.2%)

  62,5 tys

  7,0(0.1%)

  65,1 tys

  7,3(0.1%)

  52,7 tys

  5,9(0.1%)

  117,4 tys

  13,3(0.2%)

  112,0 tys

  12,8(0.2%)

  100,9 tys

  11,6(0.1%)

  128,4 tys

  15,1(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  45,0 tys

  5,0(0.1%)

  30,0 tys

  3,3(0.1%)

  30,0 tys

  3,4(0.1%)

  46,0 tys

  5,2(0.1%)

  133,5 tys

  15,1(0.2%)

  112,2 tys

  12,8(0.2%)

  36,0 tys

  4,1(0%)

  46,0 tys

  5,4(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  3,9 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  765,6 tys

  86,0(1.4%)

  358,7 tys

  40,7(0.6%)

  2,4 tys

  0,3(0%)

  39,5 tys

  4,5(0.1%)

  9,9 tys

  1,2(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,2 tys

  0,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  98,6 tys

  11,0(0.2%)

  12,6 tys

  1,4(0%)

  8,5 tys

  1,0(0%)

  100,2 tys

  11,3(0.2%)

  108,3 tys

  12,3(0.2%)

  110,0 tys

  12,6(0.2%)

  3,0 tys

  0,3(0%)

  3,0 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  917

  0,1(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,4 tys

  0,2(0%)

  62,0

  0,0(0%)

  621

  0,1(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  28,1 tys

  3,2(0%)

  842

  0,1(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  99,1 tys

  11,0(0.2%)

  76,4 tys

  8,5(0.2%)

  52,7 tys

  5,9(0.1%)

  51,4 tys

  5,8(0.1%)

  74,9 tys

  8,5(0.1%)

  30,0 tys

  3,4(0%)

  22,0 tys

  2,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Żuromin - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 943 mieszkańców Żuromina jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 935 kobiet oraz 1 010 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 10,5% średnie ogólnokształcące, a 18,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,3% mieszkańców Żuromina, gimnazjalnym 3,3%, natomiast 21,0% podstawowym ukończonym. 4,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Żuromina mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Żurominie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,1%) oraz wyższe (19,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,9%) oraz średnie zawodowe (20,8%).

  W roku 2022 w Żurominie mieściły się 4 przedszkola, w których do 15 oddziałów uczęszczało 283 dzieci (134 dziewczynki oraz 149 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Żurominie mieściły się 2 przedszkola, w których do 12 oddziałów uczęszczało 275 dzieci (129 dziewczynek oraz 146 chłopców). Dostępnych było 300 miejsc.

  17,1% mieszkańców Żuromina w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,7% wśród dziewczynek i 17,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 335 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,79 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 54 oddziałach uczyło się 889 uczniów (449 kobiet oraz 440 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Żurominie placówkę miały 4 szkoły podstawowe, w których w 40 oddziałach uczyło się 737 uczniów (356 kobiet oraz 381 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,7% ludności (29,3% wśród dziewczynek i 30,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 119,17.

  W Żurominie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 14 oddziałach uczyło się 416 uczniów (268 kobiet oraz 148 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 131 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Żurominie placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 16 oddziałach uczyło się 518 uczniów (335 kobiet oraz 183 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 151 absolwentów.

  W Żurominie znajduje się 1 Technikum, w którym w 19 oddziałach uczyło się 436 uczniów (111 kobiet oraz 325 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 97 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Żurominie placówkę miała 1 Technikum, w którym w 15 oddziałach uczyło się 384 uczniów (144 kobiety oraz 240 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 24 absolwentów.

  W Żurominie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 5 oddziałach uczyło się 99 uczniów (33 kobiety oraz 66 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,8% mieszkańców (16,5% wśród dziewczyn i 17,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 29,7 uczniów. 19,8 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 22,9 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,6% mieszkańców Żuromina w wieku potencjalnej nauki (23,4% kobiet i 21,8% mężczyzn).

 • 15,4% Wykształcenie wyższe
 • Żuromin
  15,4%
  Województwo
  33,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 19,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  31,8%
  woj. mazowieckie
  34,6%
  Kraj
  35,2%
 • 32,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Żuromin
  2,6%
  Województwo
  3,4%
  Kraj
  3,3%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  10,5%
  Województwo
  13,0%
  Polska
  11,9%
 • 12,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  18,7%
  woj. mazowieckie
  18,2%
  Kraj
  20,0%
 • 16,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  24,3%
  Województwo
  15,3%
  Kraj
  21,2%
 • 17,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,3%
  woj. mazowieckie
  2,8%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 21,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  21,0%
  woj. mazowieckie
  10,7%
  Cała Polska
  12,3%
 • 23,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  4,3%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  3,1%
 • 4,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Żurominie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1335 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Żuromin
  1 335,0
  Województwo
  970,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,79 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,79
  Mazowieckie
  0,84
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 4Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 15 Oddziały
 • 6 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 2 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 298 Miejsca
  (rok 2018)
 • 8 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Żuromin) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 283 Dzieci
 • 134 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 149 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,3%
  52,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 67 3 lata
 • 67
 • 83 4 lata
 • 83
 • 71 5 lata
 • 71
 • 59 6 lat
 • 59
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 30 3 lata
 • 30
 • 38 4 lata
 • 38
 • 35 5 lata
 • 35
 • 29 6 lat
 • 29
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 37 3 lata
 • 37
 • 45 4 lata
 • 45
 • 36 5 lata
 • 36
 • 30 6 lat
 • 30
 • 134 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 25,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 23,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 3,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 8,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2Punkty przedszkolne
 • 2 Oddziały
 • 59 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Żuromin) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35 Dzieci
 • 19 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 16 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 54,3%
  45,7%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 9 3 lata
 • 9
 • 11 4 lata
 • 11
 • 8 5 lata
 • 8
 • 4 6 lat
 • 4
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 3 lata
 • 4
 • 8 4 lata
 • 8
 • 5 5 lata
 • 5
 • 1 6 lat
 • 1
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 3 lata
 • 5
 • 3 4 lata
 • 3
 • 3 5 lata
 • 3
 • 3 6 lat
 • 3
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • 3,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 3,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Żurominie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Żurominie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Samorządowe Przedszkole Nr 1
  Publiczne
  23 657-21-19
  ul. Wyzwolenia 14
  09-300 Żuromin
  614213
  PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2
  Publiczne
  23 657-29-81
  ul. LICEALNA 1
  09-300 Żuromin
  613312
  Punkt Przedszkolny
  Publiczny
  23 657-32-24
  ul. Wiatraczna 16
  09-300 Żuromin
  1161
  Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Bajkowa Kraina"
  Niepubliczny
  50 565-84-41
  ul. Zamojskiego 38
  09-300 Żuromin
  ---
  Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Logosensuś"
  Niepubliczny
  50 487-83-36
  ul. Żurawia 14
  09-300 Żuromin
  ---
  Niepubliczny Punkt Przedszkolny "MOJE PRZEDSZKOLE"
  Niepubliczny
  ul. BATALIONÓW CHŁOPSKICH 10
  09-300 Żuromin
  ---
  Niepubliczny Punkty Przedszkolny Jaś i Małgosia
  Niepubliczny
  ul. Zamojskiego 16
  09-300 Żuromin
  ---
  PRZEDSZKOLE SPECJALNE W ŻUROMINIE
  Publiczne
  23 657-23-37
  23 657-23-37
  ul. WYZWOLENIA 16
  09-300 Żuromin
  ---
 • Szkoły podstawowe w Żurominie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Żuromin) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 44 Oddziały
 • 859 Uczniowie
 • 441 Kobiety
  (uczniowie)
 • 418 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,3%
  48,7%
 • 99 Uczniowie w 1 klasie
 • 59 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 40 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 152 Absolwenci
 • 78 Kobiety
  (absolwenci)
 • 74 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 10 Oddziały
 • 30 Uczniowie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 26,7%
  73,3%
 • 4 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 16,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  16,5
  woj. mazowieckie
  17,8
  Kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,5 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,5
 • 16,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,5
 • 19,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19,5
 • 3,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,0
 •  
 • 61,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 50,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 12,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 119,17 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  119,17
  woj. mazowieckie
  99,83
  Polska
  95,96
 • 117,29 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  117,29
  Województwo
  98,60
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Żuromin) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Żuromin) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Żurominie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Żurominie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 w Żurominie (Stefan Żeromski)
  Publiczna
  23 657-22-22
  23 657-38-53
  ul. Wyzwolenia 12
  09-300 Żuromin
  18356-
  Szkoła Podstawowa nr 2 (Kornel Makuszyński)
  Publiczna
  ul. Wiatraczna 16
  09-300 Żuromin
  13264-
  SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA W ŻUROMINIE
  Publiczna
  23 657-23-37
  23 657-23-37
  ul. WYZWOLENIA 16
  09-300 Żuromin
  310-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Żurominie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Żuromin) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 14 Oddziały
 • 416 Uczniowie
 • 268 Kobiety
  (uczniowie)
 • 148 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 64,4%
  35,6%
 • 131 Uczniowie w 1 klasie
 • 80 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 51 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 90 Absolwenci
 • 53 Kobiety
  (absolwenci)
 • 37 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 41 Absolwenci
 • 12 Kobiety
  (absolwenci)
 • 29 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 29,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  29,7
  woj. mazowieckie
  26,9
  Cały kraj
  26,5
 •  
 • 26,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 18,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Żuromin) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 19 Oddziały
 • 436 Uczniowie
 • 111 Kobiety
  (uczniowie)
 • 325 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 25,5%
  74,5%
 • 128 Uczniowie w 1 klasie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 103 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 97 Absolwenci
 • 23 Kobiety
  (absolwenci)
 • 74 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  22,9
  woj. mazowieckie
  24,4
  Kraj
  24,9
 •  
 • 35,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 17,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Żuromin) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40 Uczniowie w 1 klasie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 19,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Żuromin
  19,8
  Województwo
  19,4
  Cały kraj
  21,0
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (Żuromin) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 1 Oddziały
 • 23 Uczniowie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,1%
  60,9%
 • 23 Uczniowie w 1 klasie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 23,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  23,0
  Województwo
  27,7
  Cały kraj
  23,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Żurominie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Żurominie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie (Maria Dąbrowska)
  Publiczne
  23 657-22-19
  23 657-22-19
  ul. Wyzwolenia 61
  09-300 Żuromin
  1444435
  Technikum
  Publiczne
  ul. Lidzbarska 27
  09-300 Żuromin
  15386-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  ul. Lidzbarska 27
  09-300 Żuromin
  7174-
  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
  Publiczne
  23 657-24-18
  23 657-24-18
  ul. LIDZBARSKA 27C
  09-300 Żuromin
  392-
  SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH
  Publiczna
  23 657-24-18
  23 657-24-18
  ul. LIDZBARSKA 27C
  09-300 Żuromin
  123-
  TECHNIKUM DLA DOROSŁYCH
  Publiczne
  23 657-24-18
  23 657-24-18
  ul. Lidzbarska 27C
  09-300 Żuromin
  118-
  SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W ŻUROMINIE
  Publiczna
  23 657-23-37
  23 657-23-37
  ul. WYZWOLENIA 16
  09-300 Żuromin
  215-
  TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCH
  Publiczne
  23 657-24-18
  23 657-24-18
  ul. LIDZBARSKA 27C
  09-300 Żuromin
  113-
  NIEPUBLICZNA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA
  Niepubliczna
  23 657-27-99
  ul. PIŁSUDSKIEGO 1
  09-300 Żuromin
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Żurominie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Żuromin, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Żuromin, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Żuromin, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Żuromin - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome)

 • Baza noclegowa w Żurominie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Żurominie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Żurominie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Żurominie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Żurominie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 159 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 7 (uczestnicy: 819)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 18)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 320)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 180)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 142)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 159)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 77)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 10)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 25)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 27)
  • inne: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 8)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 8)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • studia radiowe: 1
  • studia telewizyjne: 1
  • komputerowe: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 62)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 25)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 37)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Żurominie działało 1 kino posiadające 1 salę z 159 miejscami na widowni. Odbyły się 42 seanse, na które przyszło 5 732 widzów, w tym 25 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 3 587 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Żurominie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 26 627 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 23 053 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 25
  • dostępne dla czytelników: 14
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 14
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2022 w Żurominie działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 14 417 wolumenów w tym ziobry specjalne: 54. Odnotowano 363 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 14 112 wolumenów. Odnotowano 638 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Żurominie działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 275 członków. Zarejestrowano 252 ćwiczących (mężczyźni: 216, kobiety: 36, chłopcy do lat 18: 173, dziewczęta do lat 18: 26). Aktywnych było 8 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (9), instruktora sportowego (1) oraz inne osoby (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Żurominie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Żurominie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Żuromina znajdują się 4 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Żurominie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1715 - 1780 (ul. Kościuszki 3)dnia 1961-12-19, wykaz dokumentów: 291/61 z 1961-12-19; A-96 z 2004-07-27
  • Klasztor (data nieznana) (ul. Kościuszki 3)dnia 1961-12-19, wykaz dokumentów: 291/61 z 1961-12-19; A-96 z 2004-07-27
  • Mur/ogrodzenie (data nieznana)dnia 1961-12-19, wykaz dokumentów: 291/61 z 1961-12-19; A-96 z 2004-07-27
  • Zespół - klasztor (data nieznana) (ul. Kościuszki 3)dnia 1961-12-19, wykaz dokumentów: 291/61 z 1961-12-19; A-96 z 2004-07-27

Żuromin - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 6 wypadków drogowych w Żurominie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 6 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 70,7 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Żurominie znajdowało się 15 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 3 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 3 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu żuromińskiego.

  Powiat żuromiński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Żurominie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 6 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 6 Ranni
  (rok 2022)
 • 2 Lekko ranni
 • 4 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Żurominie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 70,67 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  70,7
  Województwo
  52,6
  Cała Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Żuromin
  0,0
  Województwo
  5,2
  Polska
  5,0
 • 70,67 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Żuromin
  70,7
  Mazowieckie
  61,7
  Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Województwo
  10,0
  Cały kraj
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  100,0
  Mazowieckie
  117,3
  Kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 10 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 4 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Żurominie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 113,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  1 113,5 km
  Województwo
  796,1 km
  Kraj
  633,6 km
 • 11,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  11,0 km
  Mazowieckie
  5,1 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • 3 Liczba licencji na taksówki
 • 3 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Żuromin przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 541droga wojewódzka nr 541(Lubawa - Górne Tuszewo - Tuszewo - Dolne Tuszewo - Montowo - Katlewo - Ostaszewo - Kiełpiny - Lidzbark - Nowy Zieluń - Zieluń - Lubowidz - Brudnice - Żuromin - Franciszkowo - Chamsk - Karniszyn - Bieżuń - Lipniki - Rościszewo - Sierpc - Piaski - Zglenice Duże - Żółtowo - Mochowo - Tłuchówek - Tłuchowo - Kamień Kotowy - Turza Wilcza - Chalin - Dobrzyń nad Wisłą)
  • DW 563droga wojewódzka nr 563(Rypin - Godziszewy - Jasin - Stępowo - Okalewo - Jasiony - Pietrzyk - Raczyny - Będzymin - Poniatowo - Żuromin - Zielona - Kluczbork-Osada - Kozielsk - Lipowiec Kościelny - Turza Wielka - Mława)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Żurominie istnieje 114 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 3 Maja

  ul. Akacjowa

  ul. Anastazego Kołodziejskiego

  ul. Antoniego Wolskiego

  ul. Armii Krajowej

  ul. B. Chrobrego

  ul. Batalionów Chłopskich

  ul. Biskupa L. Wetmańskiego

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Brzozowa

  ul. Chopina

  ul. Cicha

  ul. Działkowa

  ul. Dębowa

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Gabriela Narutowicza

  ul. Generała Andersa

  ul. Generała Sikorskiego

  ul. Grunwaldzka

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Jana Długosza

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Jana Matejki

  ul. Jana Pawła II

  ul. Jana Sobieskiego

  ul. Jasna

  ul. Jezuitów

  ul. Karola Szymanowskiego

  ul. Kazimierza Pułaskiego

  ul. Klonowa

  ul. Komunalna

  ul. Kosynierów

  ul. Kołowa

  ul. Kościuszki

  ul. Krzywa

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Lenartowicza

  ul. Leszczynowa

  ul. Leśna

  ul. Licealna

  ul. Lidzbarska

  ul. Lipowa

  ul. M. C. Skłodowskiej

  ul. Macieja Rataja

  ul. Makowa

  ul. Marii Dąbrowskiej

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Mazowiecka

  ul. Mazurska

  ul. Małachowskiego

  ul. Mickiewicza

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Mikołaja Reja

  ul. Mławska

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Ojców Reformatów

  ul. Okopowa

  ul. Olszewska

  ul. Osiedlowa

  ul. Parafialna

  ul. Parkowa

  Plac Garażowy

  Plac Józefa Piłsudskiego

  Plac Wolności

  ul. Polna

  ul. Przedwiośnie

  ul. Przemysłowa

  ul. Racławicka

  Rondo "Solidarności"

  Rondo "Tajnej Organizacji Nauczycielskiej"

  Rondo Ofiar Katynia

  ul. Różana

  ul. Sielankowa

  ul. Siostry Stanisławy

  ul. Spokojna

  ul. St. Augusta Poniatowskiego

  ul. Stanisława Moniuszki

  ul. Stefana Jaracza

  ul. Strzelecka

  ul. Szkolna

  ul. Szpitalna

  ul. Słoneczna

  ul. Słowiańska

  ul. Targowa

  ul. Topolowa

  ul. Towarowa

  ul. Warszawska

  ul. Wesoła

  ul. Wiadrowska

  ul. Wiatraczna

  ul. Wierzbowa

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Wiosenna

  ul. Wiśniowa

  ul. Wschodnia

  ul. Wyzwolenia

  ul. Władysława Broniewskiego

  ul. Władysława Jagiełły

  ul. Zamojskiego

  ul. Zielona

  pl. Zielony Rynek

  ul. Zwycięstwa

  ul. Złota

  ul. gen. Maczka

  ul. ks. Kazimierza Żbikowskiego

  ul. ks. Popiełuszki

  ul. ks. Staniaszko

  ul. ks. Stanisława Malinowskiego

  ul. Łąkowa

  ul. Żeromskiego

  ul. Żurawia

  ul. Żytnia