Powiat bełchatowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat bełchatowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 112 149 Liczba mieszkańców
 • 968 km2 Powierzchnia
 • 117 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 61,7% Stopa urbanizacji
 • Waldemar Wyczachowski Starosta
 • ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów Adres starostwa powiatowego
 • EBE Tablice rejestracyjne
Powiat bełchatowski na mapie
Identyfikatory
 • 1001 TERYT (TERC)
Herb powiatu bełchatowskiego
powiat bełchatowski herb
Flaga powiatu bełchatowskiego
powiat bełchatowski flaga

powiat bełchatowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie
(44) 633-29-06, nadzor@pinb-belchatow.lo.pl
ul. Pabianicka 34
97-400 Bełchatów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bełchatowie
(44) 635-09-53
ul. Piłsudskiego 70
97-400 Bełchatów
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie
(44) 633-82-01, 633-82-02
ul. Wspólna 7
97-400 Bełchatów
Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie
(44) 635-52-00 belchatowgf@lodzka.policja.gov.pl
ul. 1 Maja 7
97-400 Bełchatów
Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie
(44) 635-52-00
ul. 1-go Maja 7
97-400 Bełchatów
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiolog. w Bełchatowie
(44) 733-13-55
ul. Okrzei 49
97-400 Bełchatów
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
(44) 635-86-00
(44) 635-86-17
ul. Pabianicka
97-400 Bełchatów

Powiat bełchatowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat bełchatowski ma 112 149 mieszkańców, z czego 51,1% stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 0,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,2 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu bełchatowskiego w 2050 roku wynosi 95 879, z czego 49 139 to kobiety, a 46 740 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu bełchatowskiego zawarli w 2020 roku 395 małżeństw, co odpowiada 3,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,3% mieszkańców powiatu bełchatowskiego jest stanu wolnego, 59,0% żyje w małżeństwie, 4,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat bełchatowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -206. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,83 na 1000 mieszkańców powiatu bełchatowskiego. W 2020 roku urodziło się 1 010 dzieci, w tym 49,9% dziewczynek i 50,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 358 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,83 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 33,9% zgonów w powiecie bełchatowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,8% zgonów w powiecie bełchatowskim były nowotwory, a 8,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu bełchatowskiego przypada 10.79 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 1 277 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 458 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu bełchatowskiego -181. W tym samym roku 21 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 15 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 6.

  60,5% mieszkańców powiatu bełchatowskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu bełchatowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 112 149 Liczba mieszkańców
 • 57 361 Kobiety
 • 54 788 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie bełchatowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie bełchatowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie bełchatowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu bełchatowskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 95 879 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 49 139 Kobiety
 • 46 740 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie bełchatowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie bełchatowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie bełchatowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu bełchatowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 41,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  41,2 lat
  woj. łódzkie
  43,3 lat
  Cała Polska
  42,0 lat
 • 42,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat bełchatowski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu bełchatowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat bełchatowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat bełchatowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat bełchatowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,3% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  27,3%
  łódzkie
  26,6%
  Cały kraj
  28,8%
 • 22,2% Kobiety
  (Panny)
 • 32,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,0% Żonaci/Zamężne
 • powiat bełchatowski
  59,0%
  łódzkie
  55,0%
  Cały kraj
  55,8%
 • 57,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,5% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  8,5%
  łódzkie
  11,5%
  Cała Polska
  9,6%
 • 14,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,1%
  łódzkie
  5,8%
  Cały kraj
  5,0%
 • 4,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,2% Nieustalone
 • pow. bełchatowski
  1,2%
  woj. łódzkie
  1,1%
  Polska
  0,8%
 • 1,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie bełchatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie bełchatowskim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • pow. bełchatowski
  3,5
  woj. łódzkie
  3,6
  Kraj
  3,8
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  1,1
  woj. łódzkie
  1,3
  Cały kraj
  1,3
 • 395 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie bełchatowskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie bełchatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -206 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -50 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -156 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,83 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat bełchatowski
  -1,8
  woj. łódzkie
  -6,1
  Cała Polska
  -3,2
 • -0,4 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie bełchatowskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie bełchatowskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie bełchatowskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie bełchatowskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 010 Urodzenia żywe
 • 504 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 506 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,9%
  50,1%
 • 9,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  9,0
  Województwo
  8,5
  Polska
  9,3
 • 38,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  38,8
  Województwo
  38,2
  Cała Polska
  39,9
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41
 • 92 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 92
 • 81 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 81
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 358 g Średnia waga noworodków
 • 3 279 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 438 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. bełchatowski
  3 358 g
  łódzkie
  3 375 g
  Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 85 Waga 4000g - 4499g
 • 85
 • 330 Waga 3500g - 3999g
 • 330
 • 370 Waga 3000g - 3499g
 • 370
 • 161 Waga 2500g - 2999g
 • 161
 • 32 Waga 2000g - 2499g
 • 32
 • 14 Waga 1500g - 1999g
 • 14
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 5 Waga 600g - 999g
 • 5
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,30 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat bełchatowski
  1,30
  łódzkie
  1,34
  Polska
  1,38
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,65
  woj. łódzkie
  0,65
  Cały kraj
  0,67
 • 0,83 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat bełchatowski
  0,83
  łódzkie
  0,58
  Cały kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie bełchatowskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 216 Zgony
 • 554 Kobiety
  (Zgony)
 • 662 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,6%
  54,4%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 10,8 Zgony na 1000 ludności
 • pow. bełchatowski
  10,8
  Województwo
  14,6
  Kraj
  12,5
 • 120,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  120,4
  Województwo
  171,4
  Polska
  134,3
 • 3,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat bełchatowski
  3,0
  woj. łódzkie
  3,1
  Polska
  3,6
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. bełchatowski
  3,6
  Województwo
  4,1
  Polska
  3,4
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  1,4
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie bełchatowskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat bełchatowski
  33,9%
  woj. łódzkie
  36,3%
  Cały kraj
  39,4%
 • 28,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  28,8%
  łódzkie
  25,1%
  Kraj
  26,5%
 • 8,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  8,9%
  Województwo
  7,9%
  Cały kraj
  6,6%
 • 11,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  11,4
  Polska
  9,9
 • 76,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  76,4
  Cała Polska
  70,4
 • 263,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  263,9
  Województwo
  312,0
  Polska
  283,2
 • 285,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  285,7
  Cały kraj
  261,3
 • 310,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 341,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 278,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  310,8
  Województwo
  451,8
  Cały kraj
  421,0
 • 57,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 31,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 83,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  57,4
  Województwo
  62,5
  Kraj
  69,5
 • 27,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat bełchatowski
  27,8
  Województwo
  39,3
  Kraj
  35,1
 • 5,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat bełchatowski
  5,2
  Województwo
  8,4
  Polska
  7,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,6%
  woj. łódzkie
  0,7%
  Polska
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie bełchatowskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 51 Osoby w zamachach samobójczych
 • 15 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 36 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 27 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 24 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 16 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 14 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 7 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 45 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  45,0
  łódzkie
  51,0
  Kraj
  31,0
 • 14 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  14,0
  Województwo
  14,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 2 zatrucie gazem / spalinami
 • 2
 • 4 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 4
 • 10 zażycie innych leków
 • 10
 • 3 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 3
 • 7 samookaleczenie powierzchniowe
 • 7
 • 4 rzucenie się z wysokości
 • 4
 • 19 powieszenie się
 • 19
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 2 rzucenie się z wysokości
 • 2
 • 13 powieszenie się
 • 13
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 12 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 12
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 6 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 6
 • 13 zawód miłosny
 • 13
 • 2 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 2
 • 1 niepożądana ciąża
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 3 inna nie wymieniona
 • 3
 • 15 nieustalona
 • 15
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 8 nieustalona
 • 8
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 7 13-18 lat
 • 7
 • 4 19-24 lat
 • 4
 • 6 25-29 lat
 • 6
 • 22 30-49 lat
 • 22
 • 10 50-60 lat
 • 10
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 5 30-49 lat
 • 5
 • 7 50-60 lat
 • 7
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu23
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków12
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony16
 • 3 trzeźwy
 • 23 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 12 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 16 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu3
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony13
 • 0 trzeźwy
 • 3 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 13 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 25 kawaler/panna
 • 25
 • 15 żonaty/zamężna
 • 15
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 6 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 6
 • 2 nieustalony
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 4 kawaler/panna
 • 4
 • 5 żonaty/zamężna
 • 5
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 4 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 4
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne11
  • zasadnicze zawodowe3
  • średnie7
  • wyższe3
  • nieustalony26
 • 1 podstawowe niepełne
 • 11 podstawowe i gimnazjalne
 • 3 zasadnicze zawodowe
 • 7 średnie
 • 3 wyższe
 • 26 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie1
  • wyższe1
  • nieustalony10
 • 0 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 1 wyższe
 • 10 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 14 praca
 • 14
 • 11 na utrzymaniu innej osoby
 • 11
 • 2 renta
 • 2
 • 5 emerytura
 • 5
 • 7 bez stałego źródła utrzymania
 • 7
 • 12 nieustalony
 • 12
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 4 praca
 • 4
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 4 emerytura
 • 4
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 3 nieustalony
 • 3
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 277 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 649 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 628 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 21 Zameldowania z zagranicy
 • 7 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 14 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 458 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 745 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 713 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Wymeldowania za granicę
 • 8 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 7 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -175 Saldo migracji
 • -97 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -78 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -181 Saldo migracji wewnętrznych
 • -96 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -85 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 6 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 7 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie bełchatowskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie bełchatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat bełchatowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat bełchatowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie bełchatowskim oddano do użytku 383 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,41 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie bełchatowskim to 41 703 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 371 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  77,8% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 12,0% na sprzedaż lub wynajem, 10,2% jako lokale społeczne czynszowe.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie bełchatowskim to 5,11 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie bełchatowskim to 127,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,74% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 90,68% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 87,87% mieszkań posiada łazienkę, 83,07% korzysta z centralnego ogrzewania, a 43,42% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie bełchatowskim 279 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 550 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 501 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 8 transakcji (mediana cen - 3 519 zł/m2, średnia - 3 507 zł/m2), a na rynku wtórnym 271 transakcji rynkowych (mediana cen - 3 550 zł/m2, średnia - 3 501 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie bełchatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 550 zł
 • powiat bełchatowski
  3 550 zł
  Województwo
  5 134 zł
  Kraj
  5 248 zł
 • 3 550 zł Ogółem
 • 3 550 zł
 • 3 785 zł do 40 m2
 • 3 785 zł
 • 3 557 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 557 zł
 • 3 463 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 463 zł
 • 4 053 zł od 80,1 m2
 • 4 053 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 501 zł
 • powiat bełchatowski
  3 501 zł
  Województwo
  5 078 zł
  Cały kraj
  5 689 zł
 • 3 501 zł Ogółem
 • 3 501 zł
 • 3 590 zł do 40 m2
 • 3 590 zł
 • 3 522 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 522 zł
 • 3 438 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 438 zł
 • 4 055 zł od 80,1 m2
 • 4 055 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 279
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m240
  • od 40,1 do 60 m2128
  • od 60,1 do 80 m2107
  • od 80,1 m24
 • 40 do 40 m2
 • 128 od 40,1 do 60 m2
 • 107 od 60,1 do 80 m2
 • 4 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie bełchatowskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 519 zł
 • pow. bełchatowski
  3 519 zł
  Województwo
  5 615 zł
  Cały kraj
  5 761 zł
 • 3 519 zł Ogółem
 • 3 519 zł
 • 3 519 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 519 zł
 • 2 810 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 810 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 507 zł
 • powiat bełchatowski
  3 507 zł
  woj. łódzkie
  5 598 zł
  Cały kraj
  6 212 zł
 • 3 507 zł Ogółem
 • 3 507 zł
 • 3 504 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 504 zł
 • 3 403 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 403 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 8
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m24
  • od 60,1 do 80 m23
  • od 80,1 m20
 • 0 do 40 m2
 • 4 od 40,1 do 60 m2
 • 3 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 550 zł
 • pow. bełchatowski
  3 550 zł
  Województwo
  4 769 zł
  Polska
  4 694 zł
 • 3 550 zł Ogółem
 • 3 550 zł
 • 3 769 zł do 40 m2
 • 3 769 zł
 • 3 557 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 557 zł
 • 3 464 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 464 zł
 • 4 053 zł od 80,1 m2
 • 4 053 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 501 zł
 • pow. bełchatowski
  3 501 zł
  Województwo
  4 688 zł
  Kraj
  5 276 zł
 • 3 501 zł Ogółem
 • 3 501 zł
 • 3 577 zł do 40 m2
 • 3 577 zł
 • 3 522 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 522 zł
 • 3 439 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 439 zł
 • 4 055 zł od 80,1 m2
 • 4 055 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 271
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m239
  • od 40,1 do 60 m2124
  • od 60,1 do 80 m2104
  • od 80,1 m24
 • 39 do 40 m2
 • 124 od 40,1 do 60 m2
 • 104 od 60,1 do 80 m2
 • 4 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie bełchatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 41 703 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 370,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  370,90
  łódzkie
  427,80
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 80,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. bełchatowski
  80,80 m2
  Województwo
  69,90 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 30,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. bełchatowski
  30,00 m2
  woj. łódzkie
  29,90 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,10 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,10
  Województwo
  3,61
  Cały kraj
  3,82
 • 2,70 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. bełchatowski
  2,70
  Województwo
  2,34
  Kraj
  2,55
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. bełchatowski
  0,66
  Województwo
  0,65
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie bełchatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 383 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 3,41 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. bełchatowski
  3,41
  woj. łódzkie
  4,63
  Cała Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1 959 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,11 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. bełchatowski
  5,11
  Województwo
  3,79
  Cała Polska
  3,77
 • 17,42 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. bełchatowski
  17,42
  łódzkie
  17,55
  Polska
  21,77
 • 48 881 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 127,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat bełchatowski
  127,6 m2
  Województwo
  90,6 m2
  Kraj
  88,7 m2
 • 0,43 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  0,43 m2
  łódzkie
  0,42 m2
  Cały kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie bełchatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 94,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. bełchatowski
  94,74%
  woj. łódzkie
  94,90%
  Polska
  96,97%
 • 90,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. bełchatowski
  90,68%
  łódzkie
  89,89%
  Cały kraj
  94,01%
 • 87,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. bełchatowski
  87,87%
  łódzkie
  86,01%
  Cały kraj
  91,78%
 • 83,07% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  83,07%
  woj. łódzkie
  77,97%
  Cała Polska
  83,08%
 • 43,42% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. bełchatowski
  43,42%
  woj. łódzkie
  45,26%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat bełchatowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie bełchatowskim na 1000 mieszkańców pracuje 301osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 40,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 59,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie bełchatowskim wynosiło w 2020 roku 5,4% (7,1% wśród kobiet i 3,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie bełchatowskim wynosiło 7 002,62 PLN, co odpowiada 126.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu bełchatowskiego 17 983 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 19 997 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 2 014.

  16,6% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu bełchatowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 46,3% w przemyśle i budownictwie, a 12,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie bełchatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 301 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. bełchatowski
  301,0
  woj. łódzkie
  252,0
  Cały kraj
  252,0
 • 5,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 7,1% Kobiety
 • 3,9% Mężczyźni
 • Powiat
  5,4%
  woj. łódzkie
  6,2%
  Kraj
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie bełchatowskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie bełchatowskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie bełchatowskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie bełchatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 7 003 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. bełchatowski
  7 003 PLN
  woj. łódzkie
  5 148 PLN
  Cały kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie bełchatowskim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie bełchatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 17 983 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 19 997 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 2 014 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,11 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie bełchatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 16,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 13,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 46,3% Przemysł i budownictwo
 • 23,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 63,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,8% Pozostałe
 • 40,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie bełchatowskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie bełchatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 33 818 Pracujący ogółem
 • 13 743 Kobiety
 • 20 075 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie bełchatowskim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,5% W wieku produkcyjnym
 • 55,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat bełchatowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 65,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  65,3
  woj. łódzkie
  71,6
  Cały kraj
  68,0
 • 34,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  34,3
  woj. łódzkie
  42,3
  Polska
  37,5
 • 110,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat bełchatowski
  110,6
  woj. łódzkie
  144,5
  Cały kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat bełchatowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie bełchatowskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 9 810 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 7 390 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 720 nowych podmiotów, a 377 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (921) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (710) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (847) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (377) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie bełchatowskim najwięcej (722) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (9 403) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,0% (99) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,8% (2 433) podmiotów, a 74,2% (7 278) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie bełchatowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.4%) oraz Budownictwo (17.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 9 810 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 99 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 433 Przemysł i budownictwo
 • 7 278 Pozostała działalność
 • 720 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie bełchatowskim w 2020 roku
 • 377 Podmioty wyrejestrowane w powiecie bełchatowskim w 2020 roku
 • 7 390 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 403 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 9 403
 • 314 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 314
 • 77 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 77
 • 12 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 12
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 4
 • 9 794 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 9 794
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 25 Spółdzielnie ogółem
 • 25
 • 538 Spółki handlowe ogółem
 • 538
 • 45  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 45
 • 15  Spółki handlowe - akcyjne
 • 15
 • 415  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 415
 • 45    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 45
 • 722 Spółki cywilne ogółem
 • 722
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 390 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 880 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 880
 • 1 257 Budownictwo
 • 1 257
 • 748 Przetwórstwo przemysłowe
 • 748
 • 727 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 727
 • 563 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 563
 • 460 Pozostała działalność
 • 460
 • 438 Transport i gospodarka magazynowa
 • 438
 • 256 Informacja i komunikacja
 • 256
 • 232 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 232
 • 195 Edukacja
 • 195
 • 176 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 176
 • 163 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 163
 • 110 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 110
 • 78 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 78
 • 73 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 73
 • 23 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 23
 • 7 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 7
 • 4 Górnictwo i wydobywanie
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat bełchatowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie bełchatowskim stwierdzono 1 609 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,28 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie bełchatowskim wynosi 82,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu bełchatowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,32 (wykrywalność 79%) oraz przeciwko mieniu - 5,14 (wykrywalność 60%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,15 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,01 (77%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,44 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie bełchatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat bełchatowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 609 Przestępstwa ogółem
 • 1 609
 • 1 050 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 050
 • 226 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 226
 • 242 Przestępstwa drogowe
 • 242
 • 50 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 50
 • 579 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 579
 • 14,28 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  14,28
  woj. łódzkie
  18,25
  Cały kraj
  19,96
 • 9,32 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  9,32
  woj. łódzkie
  11,15
  Cała Polska
  12,25
 • 2,01 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat bełchatowski
  2,01
  łódzkie
  4,55
  Cały kraj
  5,17
 • 2,15 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat bełchatowski
  2,15
  Województwo
  1,96
  Kraj
  1,73
 • 0,44 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,44
  woj. łódzkie
  0,40
  Cała Polska
  0,37
 • 5,14 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  5,14
  łódzkie
  8,73
  Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat bełchatowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  83%
  Województwo
  70%
  Cały kraj
  73%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  79%
  łódzkie
  60%
  Polska
  65%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  77%
  Województwo
  79%
  Kraj
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat bełchatowski
  99%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat bełchatowski
  100%
  Województwo
  87%
  Polska
  87%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  61%
  woj. łódzkie
  48%
  Cała Polska
  54%

Powiat bełchatowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu bełchatowskiego wyniosła w 2020 roku 136,9 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 5.5% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu bełchatowskiego - 33.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (11.9%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,7 mln złotych, czyli 5,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu bełchatowskiego wyniosła w 2020 roku 132,4 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 0.5% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (34.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (31.1%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8%). W budżecie powiatu bełchatowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 315 złotych na mieszkańca (26,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 21,1 złotych na mieszkańca (1,8%).
 • Wydatki budżetu w powiecie bełchatowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu bełchatowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat bełchatowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu bełchatowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  117,3 mln

  1,0 tys(100%)

  115,6 mln

  1,0 tys(100%)

  123,5 mln

  1,1 tys(100%)

  121,0 mln

  1,1 tys(100%)

  127,1 mln

  1,1 tys(100%)

  123,6 mln

  1,1 tys(100%)

  130,1 mln

  1,2 tys(100%)

  136,9 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  36,7 mln

  324(31.3%)

  37,9 mln

  334(32.8%)

  39,3 mln

  348(31.8%)

  33,3 mln

  295(27.5%)

  35,0 mln

  310(27.6%)

  36,7 mln

  324(29.7%)

  41,3 mln

  366(31.7%)

  45,3 mln

  403(33.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  12,7 mln

  112(10.8%)

  13,6 mln

  120(11.8%)

  16,3 mln

  144(13.2%)

  14,8 mln

  131(12.2%)

  15,2 mln

  134(11.9%)

  15,7 mln

  139(12.7%)

  16,2 mln

  143(12.4%)

  16,3 mln

  145(11.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  9,9 mln

  87,9(8.5%)

  4,7 mln

  41,3(4.1%)

  10,8 mln

  96,0(8.8%)

  13,3 mln

  118(11%)

  12,5 mln

  111(9.8%)

  9,8 mln

  86,9(7.9%)

  9,5 mln

  84,5(7.3%)

  12,5 mln

  111(9.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  14,1 mln

  124(12%)

  14,7 mln

  130(12.8%)

  14,7 mln

  130(11.9%)

  15,7 mln

  139(13%)

  9,5 mln

  84,3(7.5%)

  9,8 mln

  86,6(7.9%)

  10,3 mln

  91,3(7.9%)

  11,0 mln

  97,9(8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  7,7 mln

  68,0(6.6%)

  7,6 mln

  67,4(6.6%)

  7,5 mln

  66,3(6.1%)

  8,9 mln

  78,5(7.3%)

  8,5 mln

  75,1(6.7%)

  9,7 mln

  85,7(7.8%)

  9,2 mln

  81,2(7%)

  9,4 mln

  83,5(6.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,7 mln

  50,4(4.9%)

  6,8 mln

  60,5(5.9%)

  5,7 mln

  50,5(4.6%)

  6,1 mln

  53,6(5%)

  6,4 mln

  56,8(5.1%)

  6,8 mln

  60,6(5.5%)

  7,3 mln

  65,0(5.6%)

  8,1 mln

  72,1(5.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  11,5 mln

  101(9.8%)

  12,4 mln

  109(10.7%)

  10,4 mln

  92,5(8.5%)

  8,1 mln

  71,8(6.7%)

  11,9 mln

  105(9.3%)

  9,6 mln

  84,6(7.7%)

  10,2 mln

  90,1(7.8%)

  8,0 mln

  70,9(5.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,0 mln

  34,9(3.4%)

  4,2 mln

  37,5(3.7%)

  4,4 mln

  39,2(3.6%)

  5,1 mln

  45,2(4.2%)

  5,1 mln

  45,3(4%)

  5,0 mln

  43,9(4%)

  4,9 mln

  43,6(3.8%)

  5,7 mln

  50,7(4.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,9 mln

  16,8(1.6%)

  2,2 mln

  19,5(1.9%)

  2,3 mln

  20,0(1.8%)

  2,7 mln

  24,0(2.2%)

  3,1 mln

  27,6(2.5%)

  3,8 mln

  33,6(3.1%)

  3,5 mln

  30,6(2.7%)

  3,2 mln

  28,5(2.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  3,2 mln

  28,3(2.7%)

  2,6 mln

  22,7(2.2%)

  4,8 mln

  42,7(3.9%)

  5,0 mln

  44,7(4.2%)

  6,0 mln

  53,4(4.8%)

  4,0 mln

  35,7(3.3%)

  4,6 mln

  41,2(3.6%)

  3,2 mln

  28,4(2.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,8 mln

  42,5(4.1%)

  5,0 mln

  44,0(4.3%)

  3,8 mln

  33,4(3.1%)

  3,2 mln

  28,4(2.7%)

  2,7 mln

  23,7(2.1%)

  2,3 mln

  20,3(1.9%)

  2,0 mln

  18,2(1.6%)

  2,0 mln

  18,0(1.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,3 mln

  11,5(1.1%)

  1,5 mln

  13,0(1.3%)

  1,3 mln

  11,6(1.1%)

  1,9 mln

  16,9(1.6%)

  1,9 mln

  16,7(1.5%)

  1,5 mln

  13,0(1.2%)

  1,4 mln

  12,5(1.1%)

  1,6 mln

  14,6(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,3 mln

  20,0(1.9%)

  294,3 tys

  2,6(0.3%)

  433,1 tys

  3,8(0.4%)

  394,4 tys

  3,5(0.3%)

  531,0 tys

  4,7(0.4%)

  386,3 tys

  3,4(0.3%)

  492,6 tys

  4,4(0.4%)

  1,4 mln

  12,2(1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  803,3 tys

  7,1(0.7%)

  1,1 mln

  9,3(0.9%)

  925,8 tys

  8,2(0.7%)

  892,3 tys

  7,9(0.7%)

  913,4 tys

  8,1(0.7%)

  808,7 tys

  7,2(0.7%)

  1,0 mln

  8,9(0.8%)

  886,9 tys

  7,9(0.6%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  562,3 tys

  5,0(0.5%)

  573,4 tys

  5,1(0.5%)

  573,1 tys

  5,1(0.5%)

  570,3 tys

  5,0(0.5%)

  572,5 tys

  5,1(0.5%)

  593,0 tys

  5,2(0.5%)

  595,1 tys

  5,3(0.5%)

  596,1 tys

  5,3(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  309,0 tys

  2,7(0.3%)

  313,0 tys

  2,8(0.2%)

  313,0 tys

  2,8(0.3%)

  325,5 tys

  2,9(0.3%)

  329,1 tys

  2,9(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  244,5 tys

  2,2(0.2%)

  227,7 tys

  2,0(0.2%)

  232,4 tys

  2,1(0.2%)

  215,3 tys

  1,9(0.2%)

  210,1 tys

  1,9(0.2%)

  230,2 tys

  2,0(0.2%)

  237,3 tys

  2,1(0.2%)

  167,4 tys

  1,5(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  670

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,9 tys

  0,0(0%)

  51,7 tys

  0,5(0%)

  52,6 tys

  0,5(0%)

  52,7 tys

  0,5(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  30,0 tys

  0,3(0%)

  40,0 tys

  0,4(0%)

  42,3 tys

  0,4(0%)

  372,0 tys

  3,3(0.3%)

  30,0 tys

  0,3(0%)

  39,7 tys

  0,4(0%)

  190,9 tys

  1,7(0.1%)

  38,4 tys

  0,3(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  24,2 tys

  0,2(0%)

  22,4 tys

  0,2(0%)

  20,5 tys

  0,2(0%)

  10,5 tys

  0,1(0%)

  10,2 tys

  0,1(0%)

  10,5 tys

  0,1(0%)

  10,5 tys

  0,1(0%)

  8,4 tys

  0,1(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  69,2

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  80,6 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,8 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  30,0 tys

  0,3(0%)

  30,0 tys

  0,3(0%)

  30,0 tys

  0,3(0%)

  27,8 tys

  0,2(0%)

  29,9 tys

  0,3(0%)

  30,0 tys

  0,3(0%)

  --
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie bełchatowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu bełchatowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat bełchatowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu bełchatowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  109,2 mln

  966(100%)

  117,2 mln

  1,0 tys(100%)

  121,0 mln

  1,1 tys(100%)

  122,9 mln

  1,1 tys(100%)

  122,8 mln

  1,1 tys(100%)

  121,7 mln

  1,1 tys(100%)

  132,0 mln

  1,2 tys(100%)

  132,4 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  43,1 mln

  381(39.4%)

  39,5 mln

  349(33.7%)

  38,9 mln

  344(32.1%)

  40,6 mln

  359(33%)

  40,1 mln

  355(32.6%)

  38,6 mln

  341(31.7%)

  42,3 mln

  375(32%)

  45,5 mln

  405(34.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  30,5 mln

  270(27.9%)

  33,1 mln

  292(28.2%)

  35,5 mln

  314(29.3%)

  37,1 mln

  328(30.2%)

  40,1 mln

  355(32.7%)

  43,0 mln

  381(35.4%)

  44,6 mln

  395(33.8%)

  41,1 mln

  366(31.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  7,4 mln

  65,1(6.7%)

  14,6 mln

  129(12.4%)

  16,9 mln

  150(14%)

  15,9 mln

  141(13%)

  13,2 mln

  117(10.8%)

  10,8 mln

  95,7(8.9%)

  13,0 mln

  115(9.9%)

  10,6 mln

  93,9(8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,2 mln

  72,8(7.5%)

  8,1 mln

  71,7(6.9%)

  8,1 mln

  71,7(6.7%)

  9,3 mln

  82,3(7.6%)

  7,0 mln

  62,1(5.7%)

  7,5 mln

  66,6(6.2%)

  7,9 mln

  70,4(6%)

  8,8 mln

  78,3(6.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,7 mln

  50,1(5.2%)

  6,1 mln

  54,2(5.2%)

  5,6 mln

  50,0(4.7%)

  6,0 mln

  52,8(4.9%)

  6,3 mln

  55,7(5.1%)

  6,7 mln

  59,6(5.5%)

  7,3 mln

  64,3(5.5%)

  8,0 mln

  71,3(6.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  321,3 tys

  2,8(0.3%)

  319,2 tys

  2,8(0.3%)

  2,0 mln

  17,5(1.6%)

  1,8 mln

  15,9(1.5%)

  1,9 mln

  17,1(1.6%)

  2,0 mln

  17,3(1.6%)

  2,0 mln

  18,1(1.5%)

  3,1 mln

  27,4(2.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,7 mln

  15,0(1.5%)

  1,7 mln

  14,7(1.4%)

  1,6 mln

  13,8(1.3%)

  1,4 mln

  12,5(1.1%)

  1,8 mln

  16,1(1.5%)

  1,8 mln

  16,2(1.5%)

  2,6 mln

  23,3(2%)

  2,1 mln

  19,1(1.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,7 mln

  41,3(4.3%)

  4,7 mln

  41,1(4%)

  3,4 mln

  30,0(2.8%)

  2,8 mln

  24,6(2.3%)

  2,3 mln

  20,2(1.9%)

  2,0 mln

  17,6(1.6%)

  1,8 mln

  16,3(1.4%)

  1,9 mln

  16,8(1.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,4 mln

  12,2(1.3%)

  1,6 mln

  14,2(1.4%)

  1,6 mln

  14,1(1.3%)

  2,0 mln

  17,9(1.6%)

  2,0 mln

  17,5(1.6%)

  1,7 mln

  15,4(1.4%)

  1,6 mln

  14,0(1.2%)

  1,8 mln

  16,3(1.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  871,0 tys

  7,7(0.8%)

  1,2 mln

  10,9(1%)

  994,7 tys

  8,8(0.8%)

  1,6 mln

  14,3(1.3%)

  1,5 mln

  13,0(1.2%)

  1,4 mln

  12,0(1.1%)

  1,1 mln

  9,5(0.8%)

  1,5 mln

  13,3(1.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,2 mln

  19,0(2%)

  1,5 mln

  13,0(1.3%)

  2,1 mln

  18,8(1.8%)

  1,6 mln

  13,8(1.3%)

  1,4 mln

  12,0(1.1%)

  477,7 tys

  4,2(0.4%)

  1,3 mln

  11,5(1%)

  1,4 mln

  12,6(1.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  741,4 tys

  6,6(0.7%)

  801,3 tys

  7,1(0.7%)

  769,3 tys

  6,8(0.6%)

  798,1 tys

  7,1(0.6%)

  826,6 tys

  7,3(0.7%)

  944,1 tys

  8,4(0.8%)

  944,5 tys

  8,4(0.7%)

  735,9 tys

  6,5(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  439,9 tys

  3,9(0.4%)

  1,5 mln

  13,3(1.3%)

  2,7 mln

  24,3(2.3%)

  578,1 tys

  5,1(0.5%)

  727,8 tys

  6,4(0.6%)

  785,3 tys

  7,0(0.6%)

  805,2 tys

  7,1(0.6%)

  636,3 tys

  5,7(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,8 mln

  15,7(1.6%)

  2,1 mln

  19,0(1.8%)

  481,5 tys

  4,3(0.4%)

  445,0 tys

  3,9(0.4%)

  421,0 tys

  3,7(0.3%)

  379,3 tys

  3,4(0.3%)

  410,2 tys

  3,6(0.3%)

  378,5 tys

  3,4(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  354,6 tys

  3,1(0.3%)

  357,8 tys

  3,2(0.3%)

  357,8 tys

  3,2(0.3%)

  354,6 tys

  3,1(0.3%)

  352,5 tys

  3,1(0.3%)

  355,3 tys

  3,1(0.3%)

  355,6 tys

  3,2(0.3%)

  359,6 tys

  3,2(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  309,0 tys

  2,7(0.3%)

  313,0 tys

  2,8(0.3%)

  313,0 tys

  2,8(0.3%)

  325,5 tys

  2,9(0.2%)

  329,1 tys

  2,9(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,9 tys

  0,0(0%)

  51,7 tys

  0,5(0%)

  52,6 tys

  0,5(0%)

  52,7 tys

  0,5(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,7

  0,0(0%)

  690

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  80,6 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,8 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,4 tys

  0,0(0%)

  332,0 tys

  2,9(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  166,5 tys

  1,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  210

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat bełchatowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 25 540 mieszkańców powiatu bełchatowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 12 420 kobiet oraz 13 120 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 15,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 12,3% średnie ogólnokształcące, a 17,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,0% mieszkańców powiatu bełchatowskiego, gimnazjalnym 5,6%, natomiast 21,5% podstawowym ukończonym. 1,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu bełchatowskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie bełchatowskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,6%) oraz wyższe (18,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,8%) oraz podstawowe ukończone (20,2%).

  W roku 2018 w powiecie bełchatowskim mieściło się 29 przedszkoli, w których do 166 oddziałów uczęszczało 3 516 dzieci (1 732 dziewczynki oraz 1 784 chłopców). Dostępne były 3 873 miejsca. Dla porównania w 2008 roku w powiecie bełchatowskim mieściło się 18 przedszkoli, w których do 69 oddziałów uczęszczało 1 686 dzieci (819 dziewczynek oraz 867 chłopców). Dostępnych było 1 611 miejsc.

  18,3% mieszkańców powiatu bełchatowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,5% wśród dziewczynek i 18,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 855 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,89 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 38 szkół podstawowych, w których w 522 oddziałach uczyło się 9 223 uczniów (4 431 kobiet oraz 4 792 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie bełchatowskim placówkę miały 34 szkoły podstawowe, w których w 344 oddziałach uczyło się 6 710 uczniów (3 239 kobiet oraz 3 471 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,0% ludności (29,6% wśród dziewczynek i 30,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,82.

  W powiecie bełchatowskim znajduje się 15 licea ogólnokształcące, w których w 102 oddziałach uczyło się 2 485 uczniów (1 378 kobiet oraz 1 107 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 881 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie bełchatowskim placówkę miałp 14 licea ogólnokształcące, w których w 98 oddziałach uczyło się 2 720 uczniów (1 661 kobiet oraz 1 059 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 896 absolwentów.

  W powiecie bełchatowskim znajduje się 6 Technik, w których w 54 oddziałach uczyło się 1 376 uczniów (441 kobiet oraz 935 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 302 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie bełchatowskim placówkę miało 5 Technik, w których w 77 oddziałach uczyło się 1 954 uczniów (736 kobiet oraz 1 218 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 382 absolwentów.

  W powiecie bełchatowskim znajduje się 5 Branżowych szkół I stopnia, w których w 15 oddziałach uczyło się 338 uczniów (76 kobiet oraz 262 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 11,6% mieszkańców (11,5% wśród dziewczyn i 11,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,4 uczniów. 22,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 25,5 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,2% mieszkańców powiatu bełchatowskiego w wieku potencjalnej nauki (26,4% kobiet i 26,1% mężczyzn).

 • 15,6% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  15,6%
  łódzkie
  16,6%
  Polska
  17,9%
 • 18,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat bełchatowski
  32,4%
  łódzkie
  34,1%
  Kraj
  33,3%
 • 34,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • powiat bełchatowski
  2,8%
  Województwo
  2,8%
  Kraj
  2,7%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat bełchatowski
  12,3%
  woj. łódzkie
  13,7%
  Kraj
  12,4%
 • 15,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  17,3%
  Województwo
  17,7%
  Kraj
  18,1%
 • 15,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. bełchatowski
  23,0%
  łódzkie
  20,8%
  Cała Polska
  22,9%
 • 16,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  5,6%
  woj. łódzkie
  4,8%
  Polska
  5,2%
 • 4,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 21,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat bełchatowski
  21,5%
  Województwo
  22,1%
  Polska
  19,3%
 • 22,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,9%
  woj. łódzkie
  1,6%
  Cała Polska
  1,4%
 • 2,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie bełchatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 855 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat bełchatowski
  855,0
  woj. łódzkie
  868,0
  Cały kraj
  873,0
 • 0,89 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  0,89
  Województwo
  0,90
  Polska
  0,89
 •  
 • 29Przedszkola
 • 27 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 166 Oddziały
 • 40 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 3 873 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat bełchatowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 516 Dzieci
 • 1 732 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 784 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,3%
  50,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 94 2 lata i mniej
 • 94
 • 855 3 lata
 • 855
 • 968 4 lata
 • 968
 • 935 5 lata
 • 935
 • 655 6 lat
 • 655
 • 9 7 lat i więcej
 • 9
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 47 2 lata i mniej
 • 47
 • 420 3 lata
 • 420
 • 480 4 lata
 • 480
 • 459 5 lata
 • 459
 • 323 6 lat
 • 323
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 47 2 lata i mniej
 • 47
 • 435 3 lata
 • 435
 • 488 4 lata
 • 488
 • 476 5 lata
 • 476
 • 332 6 lat
 • 332
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • 687 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 273,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 273,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 40,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 39,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6Punkty przedszkolne
 • 6 Oddziały
 • 107 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat bełchatowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 98 Dzieci
 • 44 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 54 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,9%
  55,1%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 33 3 lata
 • 33
 • 46 4 lata
 • 46
 • 14 5 lata
 • 14
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 11 3 lata
 • 11
 • 25 4 lata
 • 25
 • 4 5 lata
 • 4
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 22 3 lata
 • 22
 • 21 4 lata
 • 21
 • 10 5 lata
 • 10
 •  
 • 6,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 6,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie bełchatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat bełchatowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 508 Oddziały
 • 9 147 Uczniowie
 • 4 413 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 734 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,2%
  51,8%
 • 1 173 Uczniowie w 1 klasie
 • 566 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 607 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 983 Absolwenci 2016
 • 485 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 498 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 14 Oddziały
 • 76 Uczniowie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie)
 • 58 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 23,7%
  76,3%
 • 17 Absolwenci 2016
 • 8 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 9 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 17,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  17,7
  Województwo
  17,3
  Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,7 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,7
 • 17,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,7
 • 18,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18,0
 • 5,4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5,4
 •  
 • 741,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 643,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 98,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 22,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 372 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 372 niemiecki
 • 72 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 49 angielski
 • 23 niemiecki
 •  
 • 94,82 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. bełchatowski
  94,82
  łódzkie
  95,95
  Polska
  95,46
 • 93,86 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. bełchatowski
  93,86
  łódzkie
  94,41
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat bełchatowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat bełchatowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie bełchatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat bełchatowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 8Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 67 Oddziały
 • 1 641 Uczniowie
 • 1 084 Kobiety
  (uczniowie)
 • 557 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,1%
  33,9%
 • 554 Uczniowie w 1 klasie
 • 373 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 181 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 579 Absolwenci
 • 362 Kobiety
  (absolwenci)
 • 217 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 7Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 35 Oddziały
 • 844 Uczniowie
 • 294 Kobiety
  (uczniowie)
 • 550 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 34,8%
  65,2%
 • 328 Absolwenci
 • 149 Kobiety
  (absolwenci)
 • 179 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  24,4
  woj. łódzkie
  25,7
  Cała Polska
  26,2
 •  
 • 134,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 102,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 31,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 6,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat bełchatowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 54 Oddziały
 • 1 376 Uczniowie
 • 441 Kobiety
  (uczniowie)
 • 935 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 32,0%
  68,0%
 • 413 Uczniowie w 1 klasie
 • 122 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 291 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 302 Absolwenci
 • 90 Kobiety
  (absolwenci)
 • 212 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • powiat bełchatowski
  25,5
  łódzkie
  22,9
  Kraj
  23,8
 •  
 • 117,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 77,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 40,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat bełchatowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 13 Oddziały
 • 319 Uczniowie
 • 70 Kobiety
  (uczniowie)
 • 249 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 21,9%
  78,1%
 • 173 Uczniowie w 1 klasie
 • 44 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 129 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 2 Oddziały
 • 19 Uczniowie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 31,6%
  68,4%
 • 8 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 22,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. bełchatowski
  22,5
  Województwo
  15,4
  Cały kraj
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 22,5 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 22,5
 • 24,5 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 24,5
 • 9,5 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 9,5
 •  
 •  
 • 6 194 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski3 472
  • niemiecki2 361
  • hiszpański200
  • rosyjski152
 • 3 472 angielski
 • 2 361 niemiecki
 • 200 hiszpański
 • 152 rosyjski
 • 9 francuski
 • 408 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki299
  • francuski87
  • inny22
 • 299 niemiecki
 • 87 francuski
 • 22 inny
 • 33 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 33 angielski
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat bełchatowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 61 Uczniowie
 • 51 Kobiety
  (uczniowie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 83,6%
  16,4%
 • 13 Uczniowie w 1 klasie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 34 Absolwenci
 • 33 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 8Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 55 Oddziały
 • 1 252 Uczniowie
 • 780 Kobiety
  (uczniowie)
 • 472 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 62,3%
  37,7%
 • 301 Absolwenci
 • 192 Kobiety
  (absolwenci)
 • 109 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. bełchatowski
  21,9
  łódzkie
  21,2
  Cały kraj
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 21,9 Szkoły policealne ogółem
 • 21,9
 • 12,2 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 12,2
 • 22,8 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 22,8
 •  
 • 3,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 2,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 5,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 22 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach policealnych
 • 22 angielski
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie bełchatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 11,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat bełchatowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat bełchatowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat bełchatowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat bełchatowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie bełchatowskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie bełchatowskim znajdowały się 4 hotele (3 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2 (całoroczne: 1)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1
  • zespoły domków turystycznych: 1
  • pokoje gościnne: 3 (całoroczne: 2)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • drzwi automatycznie otwierane: 3
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 7 (liczba sal: 19, liczba miejsc: 914)
  • z nagłośnieniem: 6
  • z projektorem multimedialnym: 6
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 5
  • z ekranem: 7
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 7
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 4
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 11


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie bełchatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie bełchatowskim: 19 (publiczne: 19, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 14, udogodnienia wewnątrz budynku: 11). W powiecie bełchatowskim 11 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 2 144 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 700 (uczestnicy: 20 427)
  • seanse filmowe: 5 (uczestnicy: 885)
  • wystawy: 32 (uczestnicy: 3 900)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 80)
  • koncerty: 26 (uczestnicy: 4 060)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 12 (uczestnicy: 1 240)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 79 (uczestnicy: 1 835)
  • konkursy: 12 (uczestnicy: 452)
  • pokazy teatralne: 21 (uczestnicy: 4 003)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 80)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 156)
  • warsztaty: 296 (uczestnicy: 2 420)
  • inne: 214 (uczestnicy: 1 316)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 57 (członkowie: 1 814)
  • plastyczne/techniczne: 20 (członkowie: 272)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 50)
  • informatyczne: 2 (członkowie: 45)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 25)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 36)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 22 (członkowie: 1 289)
  • koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie: 20)
  • inne: 5 (członkowie: 67)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 6 (absolwenci: 82)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 42)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • fotograficzne: 2
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 5
  • muzyczne: 6
  • komputerowe: 4
  • ceramiczne: 3
  • sale baletowe/taneczne: 2
  • inne: 11


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 70 (członkowie: 1 544)
  • teatralne: 11 (członkowie: 254)
  • muzyczne - instrumentalne: 19 (członkowie: 357)
  • wokalne i chóry: 6 (członkowie: 133)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 5 (członkowie: 84)
  • taneczne: 22 (członkowie: 506)
  • inne: 7 (członkowie: 210)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie bełchatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie bełchatowskim działały 2 kina posiadające 5 sal z 1 069 miejscami na widowni. Odbyły się 4 522 seanse, na które przyszło 75 364 widzów, w tym 1 572 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 40 124 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie bełchatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie bełchatowskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 755 zwiedzających, co daje 67 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie bełchatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie bełchatowskim działało 18 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 322 098 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 48 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 9 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 6 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 19 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 344 874 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 103
  • dostępne dla czytelników: 25
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 24
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 17
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 15
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 9


 • Biblioteki naukowe w powiecie bełchatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie bełchatowskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 29 410 wolumenów w tym ziobry specjalne: 354. Odnotowano 1 264 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 79 511 wolumenów. Odnotowano 13 796 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie bełchatowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie bełchatowskim działały 53 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 4 190 członków. Zarejestrowano 3 602 ćwiczących (mężczyźni: 2 798, kobiety: 804, chłopcy do lat 18: 1 751, dziewczęta do lat 18: 663). Aktywnych było 89 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (85), instruktora sportowego (69) oraz inne osoby (39).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie bełchatowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat bełchatowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat bełchatowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 94 wypadków drogowych w powiecie bełchatowskim odnotowano 10 ofiar śmiertelnych oraz 98 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 83,6 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 8,9 ofiar śmiertelnych (wartość porównywalna do wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 10,3 ofiar śmiertelnych (wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 100,7 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie bełchatowskim zarejestrowanych było 97 349 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 76 061 samochodów osobowych (676,4 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski), 7 931 samochodów ciężarowych (79,6 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 575 autobusów (5,1 - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 1 014 ciągników siodłowych (9,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 5 357 motocykli (47,6 - nieznacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 17,8 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,7 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 23,8 lat.


  W 2020 roku w powiecie bełchatowskim znajdowało się 137 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 62 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 62 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie bełchatowskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 94 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 10 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 98 Ranni
  (rok 2020)
 • 9 Lekko ranni
 • 89 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie bełchatowskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 83,60 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. bełchatowski
  83,6
  woj. łódzkie
  99,9
  Kraj
  61,5
 • 8,89 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  8,9
  łódzkie
  9,1
  Cały kraj
  6,5
 • 87,16 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. bełchatowski
  87,2
  łódzkie
  113,3
  Cała Polska
  69,2
 • 10,27 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  10,3
  woj. łódzkie
  10,1
  Polska
  7,6
 • 100,67 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. bełchatowski
  100,7
  Województwo
  126,4
  Kraj
  80,2
 • 10,64 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  10,6
  Województwo
  9,1
  Kraj
  10,6
 • 104,26 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  104,3
  woj. łódzkie
  113,4
  Kraj
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 97 349 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie bełchatowskim w 2020 roku
 • 76 061 Samochody osobowe
 • 7 931 Samochody ciężarowe
 • 446 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 575 Autobusy
 • 748 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 023 Ciągniki samochodowe
 • 1 014   Ciągniki siodłowe
 • 5 654 Ciągniki rolnicze
 • 5 357 Motocykle
 • 1 580   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 6 535 Motorowery
 • 76 061Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie bełchatowskim
 • Samochody osobowe w powiecie bełchatowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 676,4 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  676,4
  woj. łódzkie
  666,6
  Cała Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg12 545
  • 1400-1649 kg19 420
  • 1650-1899 kg21 713
  • 1900 kg i więcej22 383
 • 12 545 do 1399 kg
 • 19 420 1400-1649 kg
 • 21 713 1650-1899 kg
 • 22 383 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 26 652 do 1399 cm3
 • 26 652
 • 43 622 1400-1999 cm3
 • 43 622
 • 5 787 2000 i więcej cm3
 • 5 787
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie bełchatowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna34 450
  • olej napędowy24 262
  • gaz (LPG)16 692
  • pozostałe657
 • 34 450 benzyna
 • 24 262 olej napędowy
 • 16 692 gaz (LPG)
 • 657 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 1 163 do 1 roku
 • 1 163
 • 839 2 lata
 • 839
 • 1 162 3 lata
 • 1 162
 • 2 673 4-5 lat
 • 2 673
 • 3 176 6-7 lat
 • 3 176
 • 4 421 8-9 lat
 • 4 421
 • 5 155 10-11 lat
 • 5 155
 • 14 550 12-15 lat
 • 14 550
 • 17 602 16-20 lat
 • 17 602
 • 11 559 21-25 lat
 • 11 559
 • 5 696 26-30 lat
 • 5 696
 • 8 065 31 lat i więcej
 • 8 065
 • 17,8 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie bełchatowskim
 • Powiat
  17,8 lat
  Województwo
  19,2 lat
  Kraj
  18,8 lat
 • 7 931Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie bełchatowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie bełchatowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 79,6 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. bełchatowski
  79,6
  Województwo
  111,5
  Cała Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 866 do 999 kg
 • 3 866
 • 2 297 1000-1499 kg
 • 2 297
 • 470 1500-2999 kg
 • 470
 • 52 3000-3499 kg
 • 52
 • 137 3500-4999 kg
 • 137
 • 368 5000-6999 kg
 • 368
 • 307 7000-9999 kg
 • 307
 • 324 10000-14999 kg
 • 324
 • 110 15000 kg i więcej
 • 110
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 109
  • olej napędowy6 114
  • gaz (LPG)473
  • pozostałe235
 • 1 109 benzyna
 • 6 114 olej napędowy
 • 473 gaz (LPG)
 • 235 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 92 do 1 roku
 • 92
 • 85 2 lata
 • 85
 • 71 3 lata
 • 71
 • 256 4-5 lat
 • 256
 • 304 6-7 lat
 • 304
 • 355 8-9 lat
 • 355
 • 590 10-11 lat
 • 590
 • 1 209 12-15 lat
 • 1 209
 • 1 624 16-20 lat
 • 1 624
 • 1 161 21-25 lat
 • 1 161
 • 745 26-30 lat
 • 745
 • 1 439 31 lat i więcej
 • 1 439
 • 19,7 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie bełchatowskim
 • powiat bełchatowski
  19,7 lat
  łódzkie
  20,5 lat
  Cała Polska
  19,4 lat
 • 575Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie bełchatowskim
 • Autobusy w powiecie bełchatowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 5,1 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. bełchatowski
  5,1
  łódzkie
  2,9
  Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna11
  • olej napędowy468
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe96
 • 11 benzyna
 • 468 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 96 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 7 do 1 roku
 • 7
 • 6 3 lata
 • 6
 • 2 4-5 lat
 • 2
 • 7 6-7 lat
 • 7
 • 15 8-9 lat
 • 15
 • 14 10-11 lat
 • 14
 • 63 12-15 lat
 • 63
 • 109 16-20 lat
 • 109
 • 101 21-25 lat
 • 101
 • 72 26-30 lat
 • 72
 • 179 31 lat i więcej
 • 179
 • 23,9 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie bełchatowskim
 • pow. bełchatowski
  23,9 lat
  Województwo
  22,6 lat
  Kraj
  21,6 lat
 • 1 014Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie bełchatowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie bełchatowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 9,0 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat bełchatowski
  9,0
  Województwo
  11,6
  Cała Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy961
  • gaz (LPG)3
  • pozostałe46
 • 4 benzyna
 • 961 olej napędowy
 • 3 gaz (LPG)
 • 46 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 30 do 1 roku
 • 30
 • 6 3 lata
 • 6
 • 43 4-5 lat
 • 43
 • 75 6-7 lat
 • 75
 • 90 8-9 lat
 • 90
 • 60 10-11 lat
 • 60
 • 258 12-15 lat
 • 258
 • 150 16-20 lat
 • 150
 • 125 21-25 lat
 • 125
 • 64 26-30 lat
 • 64
 • 113 31 lat i więcej
 • 113
 • 16,7 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie bełchatowskim
 • pow. bełchatowski
  16,7 lat
  Województwo
  13,9 lat
  Cały kraj
  12,6 lat
 • 5 357Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie bełchatowskim
 • Motocykle w powiecie bełchatowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 47,6 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  47,6
  łódzkie
  45,3
  Kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 68 do 1 roku
 • 68
 • 36 2 lata
 • 36
 • 36 3 lata
 • 36
 • 178 4-5 lat
 • 178
 • 154 6-7 lat
 • 154
 • 146 8-9 lat
 • 146
 • 212 10-11 lat
 • 212
 • 649 12-15 lat
 • 649
 • 729 16-20 lat
 • 729
 • 616 21-25 lat
 • 616
 • 417 26-30 lat
 • 417
 • 2 116 31 lat i więcej
 • 2 116
 • 23,8 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie bełchatowskim
 • Powiat
  23,8 lat
  Województwo
  25,0 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 137 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 102 km  Będących pod zarządem gminy
 • 15 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 20 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie bełchatowskim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1 415,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. bełchatowski
  1 415,9 km
  łódzkie
  519,2 km
  Kraj
  551,8 km
 • 12,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  12,2 km
  woj. łódzkie
  3,9 km
  Polska
  4,5 km
 • 62 Liczba licencji na taksówki
 • 62 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami