Łęknica w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Łęknica - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Łęknica to miasto leżące w zachodniej Polsce. Należy do województwa lubuskiego, powiatu żarskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Łęknica.
 • 2 364 Liczba mieszkańców
 • 16,4 km² Powierzchnia
 • 143,9 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1452 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 68 Numer kierunkowy
 • FZA Tablice rejestracyjne
 • Piotr Kuliniak Burmistrz miasta
Łęknica na mapie
Identyfikatory
 • 14.735851.5414 Współrzędne GPS
 • 0811011 TERYT (TERC)
 • 0988508 SIMC
Herb miasta Łęknica
Łęknica herb
Flaga miasta Łęknica
Łęknica flaga

Łęknica - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
68-208Poczta Łęknica

Łęknica - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Łęknicy)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Żarach (podlega pod: ZUS Oddział w Zielonej Górze)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Lotników 1 a
68-200 Żary
Urząd Miejski w Łęknicy
(68) 362-47-00
(68) 362-47-01
ul. Żurawska 1
68-208 Łęknica

Łęknica - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Łęknica jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 364, z czego 51,6% stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 12,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,0 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa lubuskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Łęknicy zawarli w 2021 roku 10 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubuskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,5% mieszkańców Łęknicy jest stanu wolnego, 52,5% żyje w małżeństwie, 6,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,4% to wdowy/wdowcy.

  Łęknica ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -12. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,04 na 1000 mieszkańców Łęknicy. W 2021 roku urodziło się 18 dzieci, w tym 33,3% dziewczynek i 66,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 328 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,49 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 44,2% zgonów w Łęknicy spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,2% zgonów w Łęknicy były nowotwory, a 3,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Łęknicy przypada 12.59 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa lubuskiego oraz mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 11 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 40 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Łęknicy -29. W tym samym roku 7 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 11 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -4.

  62,6% mieszkańców Łęknicy jest w wieku produkcyjnym, 18,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Łęknicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 364 Liczba mieszkańców
 • 1 220 Kobiety
 • 1 144 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Łęknicy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Łęknicy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Łęknicy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Łęknicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Łęknica
  40,0 lat
  woj. lubuskie
  42,2 lat
  Polska
  42,2 lat
 • 41,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Łęknica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Łęknicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Łęknica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Łęknica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Łęknica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,5% Kawalerowie/Panny
 • Łęknica
  30,5%
  Województwo
  30,0%
  Kraj
  28,8%
 • 25,4% Kobiety
  (Panny)
 • 36,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,5% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  52,5%
  Lubuskie
  53,6%
  Polska
  55,8%
 • 50,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,4% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,4%
  woj. lubuskie
  9,1%
  Cała Polska
  9,6%
 • 15,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  6,3%
  woj. lubuskie
  6,0%
  Polska
  5,0%
 • 7,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,2% Nieustalone
 • Tutaj
  1,3%
  Lubuskie
  1,3%
  Kraj
  0,8%
 • 1,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Łęknicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Łęknicy w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  4,2
  woj. lubuskie
  4,1
  Kraj
  4,4
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  1,4
  Lubuskie
  1,6
  Cała Polska
  1,6
 • 10 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Łęknicy w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Łęknicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -12 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -6 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -6 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,04 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -5,0
  Lubuskie
  -5,9
  Cała Polska
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Łęknicy w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Łęknicy w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Łęknicy w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Łęknicy w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18 Urodzenia żywe
 • 6 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 12 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 33,3%
  66,7%
 • 7,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Łęknica
  7,6
  Lubuskie
  7,9
  Cała Polska
  8,7
 • 30,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  30,7
  Województwo
  34,1
  Cała Polska
  37,5
 • 12 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12
 • 50 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 50
 • 71 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 71
 • 59 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 59
 • 28 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 328 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 278 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 376 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 328 g
  Lubuskie
  3 348 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 63 Waga 4000g - 4499g
 • 63
 • 204 Waga 3500g - 3999g
 • 204
 • 249 Waga 3000g - 3499g
 • 249
 • 112 Waga 2500g - 2999g
 • 112
 • 30 Waga 2000g - 2499g
 • 30
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 7 Waga 600g - 999g
 • 7
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,12 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,12
  Województwo
  1,23
  Cała Polska
  1,32
 • 0,55 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,55
  Lubuskie
  0,61
  Cały kraj
  0,64
 • 0,49 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Łęknica
  0,49
  Lubuskie
  0,57
  Kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w Łęknicy w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 30 Zgony
 • 12 Kobiety
  (Zgony)
 • 18 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 40,0%
  60,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,6 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,6
  woj. lubuskie
  13,8
  Cały kraj
  13,6
 • 205,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Łęknica
  205,5
  Lubuskie
  174,5
  Cały kraj
  156,7
 • 1,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Łęknica
  1,5
  Lubuskie
  3,2
  Cała Polska
  3,9
 • 4,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  4,4
  woj. lubuskie
  4,1
  Polska
  3,6
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubuskie
  1,2
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie żarskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  44,2%
  Lubuskie
  44,8%
  Cała Polska
  34,8%
 • 18,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Łęknica
  18,2%
  Lubuskie
  17,7%
  Cały kraj
  19,6%
 • 3,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  3,7%
  woj. lubuskie
  3,7%
  Kraj
  5,4%
 • 253 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  17,2
  Cała Polska
  13,3
 • 87,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Lubuskie
  87,4
  Polska
  74,4
 • 271,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  271,7
  Województwo
  247,2
  Cała Polska
  268,1
 • 228,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Lubuskie
  228,2
  Cały kraj
  246,5
 • 660,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 673,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 646,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  660,4
  Lubuskie
  626,8
  Cała Polska
  475,8
 • 138,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 74,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 200,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Łęknica
  138,2
  woj. lubuskie
  138,3
  Cały kraj
  70,6
 • 31,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Łęknica
  31,3
  Lubuskie
  28,1
  Polska
  32,6
 • 6,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Łęknica
  6,3
  Województwo
  6,7
  Cała Polska
  6,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Łęknica
  0,5%
  Województwo
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 11 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 3 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 5 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 40 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 18 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 22 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Wymeldowania za granicę
 • 5 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 6 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -33 Saldo migracji
 • -18 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -15 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -29 Saldo migracji wewnętrznych
 • -15 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -14 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Saldo migracji zagranicznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Łęknicy w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Łęknicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Łęknica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łęknica - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Łęknicy oddano do użytku 1 mieszkanie. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,42 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Łęknicy to 935 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 390 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubuskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Łęknicy to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Łęknicy to 129,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,79% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,07% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,23% mieszkań posiada łazienkę, 72,19% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu żarskiego.

  Powiat żarski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Łęknicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 935 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 390,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Łęknica
  390,20
  Lubuskie
  383,20
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 67,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Łęknica
  67,50 m2
  Lubuskie
  74,10 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 26,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  26,40 m2
  woj. lubuskie
  28,40 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,68 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,68
  woj. lubuskie
  3,97
  Kraj
  3,82
 • 2,56 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Łęknica
  2,56
  Lubuskie
  2,61
  Polska
  2,55
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,70
  Lubuskie
  0,66
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Łęknicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 0,42 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  0,42
  woj. lubuskie
  5,08
  Cała Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 6 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Łęknica
  6,00
  Województwo
  3,96
  Cała Polska
  3,90
 • 2,54 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  2,54
  Lubuskie
  20,14
  Kraj
  24,07
 • 129 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 129,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Łęknica
  129,0 m2
  Lubuskie
  88,6 m2
  Polska
  92,9 m2
 • 0,05 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Łęknica
  0,05 m2
  woj. lubuskie
  0,45 m2
  Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Łęknicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 99,79% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,79%
  Województwo
  98,47%
  Kraj
  96,97%
 • 98,07% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  98,07%
  Województwo
  96,09%
  Kraj
  94,01%
 • 91,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Łęknica
  91,23%
  Lubuskie
  93,60%
  Cała Polska
  91,78%
 • 72,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  72,19%
  Lubuskie
  82,29%
  Polska
  83,08%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,00%
  woj. lubuskie
  58,74%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Łęknica - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Łęknicy na 1000 mieszkańców pracuje 108osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 62,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 37,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Łęknicy wynosiło w 2021 roku 2,2% (1,8% wśród kobiet i 2,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Łęknicy wynosiło 5 659,45 PLN, co odpowiada 94.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Łęknicy 73 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 141 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 68.

  15,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Łęknicy pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 43,4% w przemyśle i budownictwie, a 16,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Łęknicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 108 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  108,0
  Lubuskie
  235,0
  Cała Polska
  257,0
 • 2,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 1,8% Kobiety
 • 2,6% Mężczyźni
 • Tutaj
  2,2%
  Lubuskie
  4,9%
  Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Łęknicy w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Łęknicy w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Łęknicy w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Łęknicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 659 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 659 PLN
  woj. lubuskie
  5 287 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Łęknicy w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Łęknicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 73 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 141 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 68 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,93 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Łęknicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 15,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 16,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 43,4% Przemysł i budownictwo
 • 31,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 55,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,8% Pozostałe
 • 36,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Łęknicy w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Łęknicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 256 Pracujący ogółem
 • 159 Kobiety
 • 97 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Łęknicy w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,6% W wieku produkcyjnym
 • 57,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Łęknica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  59,6
  woj. lubuskie
  68,4
  Kraj
  69,0
 • 30,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  30,4
  woj. lubuskie
  38,0
  Cała Polska
  38,2
 • 103,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  103,9
  Województwo
  124,8
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Łęknica - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Łęknicy w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowane były 403 podmioty gospodarki narodowej, z czego 292 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 19 nowych podmiotów, a 19 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (81) podmiotów zarejestrowano w roku 2013, a najmniej (15) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (92) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2018 roku, najmniej (15) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Łęknicy najwięcej (22) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (394) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,7% (3) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 16,9% (68) podmiotów, a 82,4% (332) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Łęknicy najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (58.9%) oraz Budownictwo (20.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 403 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 68 Przemysł i budownictwo
 • 332 Pozostała działalność
 • 19 Podmioty nowo zarejestrowane w Łęknicy w 2021 roku
 • 19 Podmioty wyrejestrowane w Łęknicy w 2021 roku
 • 292 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 394 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 394
 • 8 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 8
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 403 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 403
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 19 Spółki handlowe ogółem
 • 19
 • 7  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 7
 • 14  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 14
 • 6    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6
 • 22 Spółki cywilne ogółem
 • 22
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 292 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 172 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 172
 • 60 Budownictwo
 • 60
 • 15 Pozostała działalność
 • 15
 • 11 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 11
 • 6 Transport i gospodarka magazynowa
 • 6
 • 6 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 6
 • 4 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 4
 • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 3
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3
 • 3 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 3
 • 3 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 3
 • 3 Przetwórstwo przemysłowe
 • 3
 • 2 Informacja i komunikacja
 • 2
 • 1 Edukacja
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łęknica - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Łęknicy stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 59 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 25,04 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Łęknicy wynosi 68,20% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubuskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Łęknicy najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 15,44 (wykrywalność 60%) oraz przeciwko mieniu - 12,72 (wykrywalność 46%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 3,52 (97%), o charakterze gospodarczym - 4,42 (60%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,46 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Łęknicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Łęknicy.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Łęknica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 59 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 59
 • 37 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 37
 • 10 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 10
 • 8 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 8
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 30 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 30
 • 25,04 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  25,04
  Województwo
  27,15
  Kraj
  21,51
 • 15,44 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  15,44
  Lubuskie
  16,18
  Kraj
  12,82
 • 4,42 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Łęknica
  4,42
  woj. lubuskie
  7,26
  Cały kraj
  5,89
 • 3,52 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,52
  Województwo
  2,46
  Cały kraj
  1,85
 • 0,46 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,46
  woj. lubuskie
  0,52
  Cały kraj
  0,35
 • 12,72 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Łęknica
  12,72
  Województwo
  13,74
  Cały kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Łęknica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  68%
  woj. lubuskie
  72%
  Kraj
  71%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  61%
  woj. lubuskie
  66%
  Polska
  64%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  61%
  woj. lubuskie
  74%
  Cała Polska
  75%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Łęknica
  97%
  Województwo
  98%
  Cały kraj
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  89%
  woj. lubuskie
  84%
  Cały kraj
  89%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  46%
  Lubuskie
  54%
  Kraj
  53%

Łęknica - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Łęknicy wyniosła w 2021 roku 16,0 mln złotych, co daje 6,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 22% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Łęknicy - 31.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (13.7%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,9 mln złotych, czyli 11,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Łęknicy wyniosła w 2021 roku 18,1 mln złotych, co daje 7,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 21.4% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (26.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21%) oraz z Dział 710 - Działalność usługowa (15.1%). W budżecie Łęknicy wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 615 złotych na mieszkańca (8,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 22,5 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,3%.
 • Wydatki budżetu w Łęknicy według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Łęknicy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Łęknica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Łęknicy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  12,5 mln

  4,8 tys(100%)

  11,0 mln

  4,3 tys(100%)

  12,3 mln

  4,9 tys(100%)

  13,8 mln

  5,5 tys(100%)

  21,7 mln

  8,7 tys(100%)

  18,4 mln

  7,4 tys(100%)

  20,0 mln

  8,2 tys(100%)

  16,0 mln

  6,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,1 mln

  1,6 tys(32.9%)

  3,9 mln

  1,5 tys(35.6%)

  3,8 mln

  1,5 tys(30.8%)

  4,1 mln

  1,6 tys(29.6%)

  4,1 mln

  1,6 tys(18.7%)

  4,0 mln

  1,6 tys(21.9%)

  4,3 mln

  1,8 tys(21.5%)

  5,0 mln

  2,1 tys(31.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,0 mln

  760(15.7%)

  1,9 mln

  739(17%)

  1,9 mln

  770(15.7%)

  1,9 mln

  774(14.1%)

  1,9 mln

  784(9%)

  2,0 mln

  810(10.8%)

  2,0 mln

  816(9.8%)

  2,2 mln

  928(13.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,6 mln

  620(12.8%)

  1,4 mln

  549(12.6%)

  1,8 mln

  726(14.8%)

  1,5 mln

  605(11%)

  4,1 mln

  1,7 tys(19%)

  5,3 mln

  2,1 tys(28.6%)

  1,8 mln

  736(8.8%)

  2,0 mln

  828(12.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,0 mln

  768(15.8%)

  2,1 mln

  840(19.3%)

  3,2 mln

  1,3 tys(26.2%)

  1,1 mln

  445(8.1%)

  966,5 tys

  389(4.4%)

  1,0 mln

  419(5.6%)

  1,1 mln

  462(5.5%)

  1,1 mln

  460(6.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  646,8 tys

  251(5.2%)

  575,5 tys

  227(5.2%)

  543,0 tys

  216(4.4%)

  740,3 tys

  296(5.4%)

  1,5 mln

  614(7%)

  1,6 mln

  662(8.9%)

  964,0 tys

  402(4.8%)

  744,1 tys

  315(4.6%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  150,0 tys

  58,2(1.2%)

  33,6 tys

  13,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  117,1 tys

  46,8(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,1 tys

  15,9(0.2%)

  3,5 mln

  1,5 tys(17.8%)

  629,7 tys

  266(3.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  221,8 tys

  86,0(1.8%)

  238,1 tys

  94,1(2.2%)

  223,1 tys

  88,9(1.8%)

  181,5 tys

  72,6(1.3%)

  483,6 tys

  195(2.2%)

  324,4 tys

  132(1.8%)

  187,9 tys

  78,4(0.9%)

  551,3 tys

  233(3.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  603,5 tys

  234(4.8%)

  73,2 tys

  28,9(0.7%)

  66,1 tys

  26,4(0.5%)

  57,4 tys

  23,0(0.4%)

  130,2 tys

  52,4(0.6%)

  528,0 tys

  215(2.9%)

  563,1 tys

  235(2.8%)

  523,5 tys

  221(3.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  270,7 tys

  105(2.2%)

  247,3 tys

  97,7(2.2%)

  261,8 tys

  104(2.1%)

  260,8 tys

  104(1.9%)

  257,3 tys

  104(1.2%)

  263,6 tys

  107(1.4%)

  256,1 tys

  107(1.3%)

  261,8 tys

  111(1.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  50,4 tys

  19,5(0.4%)

  89,1 tys

  35,2(0.8%)

  59,8 tys

  23,9(0.5%)

  106,4 tys

  42,5(0.8%)

  1,4 mln

  583(6.7%)

  127,9 tys

  52,0(0.7%)

  115,3 tys

  48,1(0.6%)

  83,9 tys

  35,5(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  250,2 tys

  97,0(2%)

  73,5 tys

  29,0(0.7%)

  97,4 tys

  38,8(0.8%)

  135,8 tys

  54,3(1%)

  59,3 tys

  23,9(0.3%)

  81,7 tys

  33,2(0.4%)

  413,2 tys

  172(2.1%)

  65,1 tys

  27,5(0.4%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  15,2 tys

  5,9(0.1%)

  21,4 tys

  8,4(0.2%)

  13,9 tys

  5,5(0.1%)

  3,9 tys

  1,6(0%)

  37,6 tys

  15,1(0.2%)

  34,0 tys

  13,8(0.2%)

  45,1 tys

  18,8(0.2%)

  64,8 tys

  27,4(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  151,3 tys

  58,7(1.2%)

  152,2 tys

  60,1(1.4%)

  133,5 tys

  53,2(1.1%)

  118,9 tys

  47,6(0.9%)

  115,5 tys

  46,5(0.5%)

  150,9 tys

  61,4(0.8%)

  65,1 tys

  27,2(0.3%)

  35,3 tys

  14,9(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  8,0 tys

  3,1(0.1%)

  7,2 tys

  2,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  4,0(0%)

  79,1 tys

  32,2(0.4%)

  54,2 tys

  22,6(0.3%)

  12,2 tys

  5,2(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  22,8 tys

  8,8(0.2%)

  19,5 tys

  7,7(0.2%)

  2,4 tys

  1,0(0%)

  1,4 tys

  0,6(0%)

  31,3 tys

  12,6(0.1%)

  22,8 tys

  9,3(0.1%)

  23,1 tys

  9,6(0.1%)

  11,3 tys

  4,8(0.1%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,5(0%)

  800

  0,3(0%)

  1,3 tys

  0,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,9 tys

  0,7(0%)

  500

  0,2(0%)

  3,2 tys

  1,3(0%)

  1 000

  0,4(0%)

  1 000

  0,4(0%)

  900

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,4(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  230

  0,1(0%)

  207

  0,1(0%)

  208

  0,1(0%)

  202

  0,1(0%)

  204

  0,1(0%)

  214

  0,1(0%)

  227

  0,1(0%)

  228

  0,1(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  303,7 tys

  118(2.4%)

  44,4 tys

  17,6(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  150,1 tys

  58,2(1.2%)

  118,0 tys

  46,6(1.1%)

  124,8 tys

  49,8(1%)

  1,1 mln

  451(8.2%)

  4,2 mln

  1,7 tys(19.6%)

  333,6 tys

  136(1.8%)

  1,6 mln

  689(8.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Łęknicy według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Łęknicy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Łęknica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Łęknicy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  12,2 mln

  4,7 tys(100%)

  12,3 mln

  4,8 tys(100%)

  13,5 mln

  5,3 tys(100%)

  14,2 mln

  5,7 tys(100%)

  18,4 mln

  7,4 tys(100%)

  19,3 mln

  7,8 tys(100%)

  22,5 mln

  9,2 tys(100%)

  18,1 mln

  7,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  2,9 mln

  1,1 tys(24.1%)

  3,3 mln

  1,3 tys(26.7%)

  3,8 mln

  1,5 tys(28.1%)

  3,9 mln

  1,6 tys(27.6%)

  3,8 mln

  1,5 tys(20.7%)

  4,9 mln

  2,0 tys(25.2%)

  6,3 mln

  2,6 tys(27.8%)

  4,8 mln

  2,0 tys(26.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,0 mln

  1,2 tys(24.5%)

  2,8 mln

  1,1 tys(22.7%)

  2,8 mln

  1,1 tys(20.8%)

  3,0 mln

  1,2 tys(21.2%)

  3,2 mln

  1,3 tys(17.6%)

  3,4 mln

  1,4 tys(17.5%)

  3,1 mln

  1,3 tys(14%)

  3,8 mln

  1,6 tys(21%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  3,6 mln

  1,4 tys(29.4%)

  3,6 mln

  1,4 tys(29.2%)

  3,5 mln

  1,4 tys(26%)

  3,6 mln

  1,4 tys(25.4%)

  3,6 mln

  1,5 tys(19.6%)

  3,7 mln

  1,5 tys(19.1%)

  3,0 mln

  1,2 tys(13.2%)

  2,7 mln

  1,2 tys(15.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  399,7 tys

  155(3.3%)

  282,3 tys

  112(2.3%)

  239,5 tys

  95,5(1.8%)

  353,8 tys

  142(2.5%)

  598,1 tys

  241(3.3%)

  465,5 tys

  189(2.4%)

  952,3 tys

  397(4.2%)

  1,3 mln

  565(7.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,2 tys

  1,3(0%)

  8,3 tys

  3,3(0%)

  147,7 tys

  60,1(0.8%)

  46,4 tys

  19,4(0.2%)

  1,0 mln

  430(5.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  18,0 tys

  7,0(0.1%)

  211,7 tys

  83,6(1.7%)

  396,0 tys

  158(2.9%)

  398,4 tys

  159(2.8%)

  2,0 mln

  797(10.8%)

  789,4 tys

  321(4.1%)

  1,6 mln

  663(7.1%)

  695,3 tys

  294(3.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  270,2 tys

  105(2.2%)

  260,5 tys

  103(2.1%)

  224,3 tys

  89,4(1.7%)

  240,5 tys

  96,2(1.7%)

  208,2 tys

  83,8(1.1%)

  202,9 tys

  82,5(1.1%)

  344,1 tys

  144(1.5%)

  324,2 tys

  137(1.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,4 mln

  527(11.2%)

  1,4 mln

  553(11.4%)

  2,4 mln

  966(18%)

  368,6 tys

  147(2.6%)

  330,9 tys

  133(1.8%)

  362,1 tys

  147(1.9%)

  314,1 tys

  131(1.4%)

  271,3 tys

  115(1.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 tys

  1,1(0%)

  14,7 tys

  5,9(0.1%)

  781,9 tys

  318(4.1%)

  614,2 tys

  256(2.7%)

  185,7 tys

  78,5(1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  6,7 tys

  2,6(0.1%)

  322,6 tys

  127(2.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  273

  0,1(0%)

  1,7 tys

  0,7(0%)

  322,2 tys

  131(1.7%)

  120,3 tys

  50,2(0.5%)

  135,6 tys

  57,4(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  206,1 tys

  79,9(1.7%)

  74,8 tys

  29,6(0.6%)

  64,4 tys

  25,7(0.5%)

  58,5 tys

  23,4(0.4%)

  79,7 tys

  32,1(0.4%)

  113,5 tys

  46,1(0.6%)

  113,8 tys

  47,5(0.5%)

  85,6 tys

  36,2(0.5%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,1 mln

  1,3 tys(13.6%)

  28,4 tys

  12,0(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  22,8 tys

  8,8(0.2%)

  19,5 tys

  7,7(0.2%)

  2,4 tys

  1,0(0%)

  1,4 tys

  0,6(0%)

  31,3 tys

  12,6(0.2%)

  22,8 tys

  9,3(0.1%)

  23,1 tys

  9,6(0.1%)

  11,3 tys

  4,8(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  35,0 tys

  13,6(0.3%)

  32,9 tys

  13,0(0.3%)

  26,9 tys

  10,7(0.2%)

  16,5 tys

  6,6(0.1%)

  9,8 tys

  3,9(0.1%)

  12,7 tys

  5,2(0.1%)

  11,3 tys

  4,7(0.1%)

  5,4 tys

  2,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,9 tys

  0,7(0%)

  500

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,6(0%)

  1 000

  0,4(0%)

  1 000

  0,4(0%)

  900

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,4(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  295,4 tys

  115(2.4%)

  32,5 tys

  12,8(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 mln

  482(6.1%)

  3,1 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  29,7 tys

  12,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  69,8 tys

  27,1(0.6%)

  1,7 tys

  0,7(0%)

  4,0 tys

  1,6(0%)

  2,5 tys

  1,0(0%)

  2,2 mln

  904(12.2%)

  568,7 tys

  231(3%)

  24,2 tys

  10,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Łęknica - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 567 mieszkańców Łęknicy jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 275 kobiet oraz 292 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 10,4% średnie ogólnokształcące, a 19,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,2% mieszkańców Łęknicy, gimnazjalnym 5,9%, natomiast 20,6% podstawowym ukończonym. 1,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa lubuskiego mieszkańcy Łęknicy mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Łęknicy największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,3%) oraz zasadnicze zawodowe (20,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,1%) oraz średnie zawodowe (20,3%).

  W roku 2021 w Łęknicy mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 90 dzieci (43 dziewczynki oraz 47 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Łęknicy mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 99 dzieci (44 dziewczynki oraz 55 chłopców). Dostępnych było 100 miejsc.

  18,2% mieszkańców Łęknicy w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (21,1% wśród dziewczynek i 15,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 798 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,64 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 12 oddziałach uczyło się 193 uczniów (100 kobiet oraz 93 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Łęknicy placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 12 oddziałach uczyło się 210 uczniów (101 kobiet oraz 109 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,2% ludności (26,2% wśród dziewczynek i 24,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,1 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,0% mieszkańców (15,3% wśród dziewczyn i 20,5% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,5% mieszkańców Łęknicy w wieku potencjalnej nauki (22,2% kobiet i 24,7% mężczyzn).

 • 11,7% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  11,7%
  woj. lubuskie
  15,3%
  Cały kraj
  17,9%
 • 13,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  32,8%
  Województwo
  33,5%
  Cały kraj
  33,3%
 • 35,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,4%
  Lubuskie
  2,7%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,4%
  Województwo
  12,1%
  Polska
  12,4%
 • 12,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  19,9%
  Województwo
  18,7%
  Cały kraj
  18,1%
 • 19,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Łęknica
  27,2%
  Województwo
  25,2%
  Polska
  22,9%
 • 20,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,9%
  Lubuskie
  5,4%
  Kraj
  5,2%
 • 5,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  20,6%
  woj. lubuskie
  18,9%
  Polska
  19,3%
 • 22,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,9%
  woj. lubuskie
  1,7%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Łęknicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 798 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  798,0
  Województwo
  883,0
  Polska
  896,0
 • 0,64 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,64
  Województwo
  0,89
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 4 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 110 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Łęknica) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 90 Dzieci
 • 43 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 47 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,8%
  52,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 25 3 lata
 • 25
 • 17 4 lata
 • 17
 • 25 5 lata
 • 25
 • 20 6 lat
 • 20
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 15 3 lata
 • 15
 • 5 4 lata
 • 5
 • 14 5 lata
 • 14
 • 8 6 lat
 • 8
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 10 3 lata
 • 10
 • 12 4 lata
 • 12
 • 11 5 lata
 • 11
 • 12 6 lat
 • 12
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 5,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 5,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Łęknicy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łęknicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie w Łęknicy
  Publiczne
  68 375-30-54
  68 375-30-54
  ul. Tadeusza Kościuszki 1
  68-208 Łęknica
  495-
 • Szkoły podstawowe w Łęknicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Łęknica) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 12 Oddziały
 • 193 Uczniowie
 • 100 Kobiety
  (uczniowie)
 • 93 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,8%
  48,2%
 • 27 Uczniowie w 1 klasie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Absolwenci
 • 9 Kobiety
  (absolwenci)
 • 14 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  16,1
  woj. lubuskie
  17,1
  Cała Polska
  16,7
 •  
 • 17,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 15,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Łęknicy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łęknicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Łęknicy (Jan Brzechwa)
  Publiczna
  68 375-30-23
  68 362-41-44
  ul. Wojska Polskiego 19
  68-208 Łęknica
  10200-
 • Edukacyjne grupy wieku w Łęknicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 18,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 21,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Łęknica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Łęknica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Łęknica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łęknica - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, obiekty z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, Pomniki Historii, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Łęknicy

 • Według danych GUS z 2021 roku w Łęknicy znajdował się 1 hotel (kategorii w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 50)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Łęknicy w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Łęknicy
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Łęknicy: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Łęknicy 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 80 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 82 (uczestnicy: 4 540)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 250)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 9 (uczestnicy: 438)
  • koncerty: 11 (uczestnicy: 932)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 9 (uczestnicy: 359)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 7 (uczestnicy: 812)
  • konkursy: 8 (uczestnicy: 622)
  • pokazy teatralne: 5 (uczestnicy: 222)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 52)
  • warsztaty: 17 (uczestnicy: 716)
  • inne: 12 (uczestnicy: 137)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 13 (członkowie: 172)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 41)
  • taneczne: 2 (członkowie: 22)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 9)
  • teatralne: 1 (członkowie: 25)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 5 (członkowie: 70)
  • inne: 1 (członkowie: 5)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 w Łęknicy działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 15 313 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 18 961 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 2
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  Według danych z 2016 w Łęknicy działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 145 członków. Zarejestrowano 145 ćwiczących (mężczyźni: 102, kobiety: 43, chłopcy do lat 18: 69, dziewczęta do lat 18: 36). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Łęknicy w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Łęknicy
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Łęknicy znajduje się 7 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Łęknicy
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Muskauer Park/Park Mużakowski , dziedzictwo kulturowe2004, numer wpisu: 1127
  • Krajobraz kulturowy Park Mużakowski w Łęknicy - park w stylu krajobrazowymdnia 2004-04-14
  • Park z 1811 r.dnia 1998-12-31, wykaz dokumentów: 3362 z 1998-12-31; brak numeru z 1999-03-22; L-58 z 2002-05-28; L-76 z 2003-04-16
  • Park z 1811 r.dnia 2002-05-28, wykaz dokumentów: L-58 z 2002-05-28
  • Pałac z 1925 r. (ul. Wojska Polskiego 2)dnia 2008-05-14, wykaz dokumentów: L-283/A z 2008-05-14
  • Zespół - pałac z 1925 r.dnia 2008-05-14, wykaz dokumentów: L-283/A z 2008-05-14
  • Park z poł. XIX w.dnia 2008-05-14, wykaz dokumentów: L-283/A z 2008-05-14
 • Formy ochrony przyrody w Łęknicy
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Łęknicy znajduje się 8 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Łęknicy
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Nad Młyńską Strugą - leśny rezerwat przyrodyTyp: biocenotyczny i fizjocenotyczny, Data ustanowienia: 1970-09-09, Powierzchnia: 132.56 ha
  • Park Krajobrazowy Łuk MużakowaData ustanowienia: 2001-10-25, Opis granicy: Opis przebiegu granicy Parku oraz wykaz współrzędnych punktów załamania granicy Parku zawiera załącznik nr 1 do uchwały., Powierzchnia: 18714.0 ha
  • Łęgi nad Nysą Łużycką - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 449.91 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: Bardzo dobry stan wiek ok. 350 lat, Data ustanowienia: 2002-09-27, Opis granicy: Rośnie na dole skarpy w miejscowości Łęknica przy wale Nysy Łużyckiej za posesją nr 2 przy ul. Ogrodowej
  • Pomnik przyrodyOpis: Usunięte konary wypruchnienia wiek ok. 400 lat, Data ustanowienia: 2002-09-27, Opis granicy: Rośnie na skarpie za posesją nr 7 przy ul. Sawickiej
  • Pomnik przyrodyOpis: Bardzo dobry stan wiek ok. 100 lat, Data ustanowienia: 2002-09-27, Opis granicy: Rośnie na terenie prywatnym na posesji przy ul. Hutniczej 19 przy parku Łuk Mużakowski
  • Pomnik przyrodyOpis: Bardzo zdrowy wiek ok. 350 lat, Data ustanowienia: 2002-09-27, Opis granicy: Rośnie w dole skarpy blisko miejsca odpoczynku turystycznego
  • Pomnik przyrodyOpis: Lekko łukowato wygięte wiek ok. 200 lat, Data ustanowienia: 2002-09-27, Opis granicy: Rośnie przy dordze leśnej przy granicy państwa

Łęknica - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 13 wypadków drogowych w Łęknicy odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 11 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 545,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 125,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Łęknicy znajdowały się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu żarskiego.

  Powiat żarski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Łęknicy
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 13 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 11 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 6 Lekko ranni
 • 5 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Łęknicy w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 545,76 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  545,8
  Województwo
  841,7
  Cały kraj
  1 035,8
 • 125,94 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Łęknica
  125,9
  Województwo
  111,2
  Cała Polska
  98,5
 • 461,80 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  461,8
  Województwo
  1 067,8
  Cała Polska
  1 251,4
 • 23,08 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  23,1
  Lubuskie
  13,2
  Kraj
  9,5
 • 84,62 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  84,6
  Lubuskie
  126,9
  Polska
  120,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Łęknicy w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 1 217,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  1 217,3 km
  Lubuskie
  532,0 km
  Kraj
  591,9 km
 • 8,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  8,5 km
  Województwo
  7,5 km
  Cała Polska
  4,9 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Łęknica przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 12droga krajowa nr 12(granica (Niemcy) - Łęknica - Bronowice - Stare Czaple - Żarki Wielkie - Buczyny - Trzebiel - Królów - Strzeszowice - Zajączek - Lipinki Łużyckie - Żary - Marszów - Żagań - Chrobrów - Bukowina Bobrzańska - Chichy - Szprotawa - Dziećmiarowice - Piotrowice - Szklarki - Przemków - Nowy Dwór - Buczyna - Kłębanowice - Radwanice - Drożów - Dankowice - Nielubia - Głogów - Serby - Stare Serby - Wilków - Szlichtyngowa - Górczyna - Jędrzychowice - Wschowa - Dębowa Łęka - Długie Nowe - Długie Stare - Lasocice - Strzyżewice - Leszno - Kąkolewo - Garzyn - Hersztupowo - Gola - Brzezie - Gostyń - Piaski - Godurowo - Dąbrówka - Koszkowo - Borek Wielkopolski - Jaraczewo - Łobez - Góra - Brzostów - Jarocin - Witaszyczki - Witaszyce - Wyszki - Kotlin - Piekarzew - Pleszew - Brzezie - Bielawy - Gołuchów - Kuchary - Kościelna Wieś - Kalisz - Zduny - Opatówek - Marchwacz - Szczytniki - Kamienna - Brzozowiec - Błaszki - Zawady - Dziebędów - Słomków Mokry - Słomków Suchy - Wróblew - Smardzew - Sieradz - Zduńska Wola - Łask - Róża - Pabianice - Rzgów - Tuszyn - Tuszynek Majoracki - Kruszów - Głuchów - Srock - Rękoraj - Karlin - Jarosty - Piotrków Trybunalski - Poniatów - Przygłów - Sulejów - Radonia - Radonia-Kolonia - Mniszków - Kolonia Jawor - Kozenin - Prymusowa Wola - Opoczno - Dzielna - Mroczków Gościnny - Kraszków - Brzuśnia - Gielniów - Zielonka - Stoczki - Goździków - Zawada - Pomyków - Przysucha - Zbożenna - Skrzynno - Wieniawa - Jabłonica - Mniszek - Wawrzyszów - Strzałków - Wolanów - Kacprowice - Sławno - Ślepowron - Radom - Rajec Szlachecki - Lasowice - Kiedrzyn - Klwatka Królewska - Niemianowice - Gózd - Karszówka - Podzagajnik - Zwoleń - Atalin - Cyganówka - Szczęście - Celestynów - Załazy - Zarzecze - Kajetanów - Bronowice - Jaroszyn - Puławy - Końskowola - Kurów - Markuszów - Przybysławice - Zagrody - Garbów - Józefów-Pociecha - Piaski - Biskupice - Pełczyn - Dorohucza - Anisin - Marynin - Jankowice - Nowosiółki-Kolonia - Janów - Chełm - Brzeźno - Ludwinów - Wólka Okopska - Okopy-Kolonia - Dorohusk - Berdyszcze - granica (Ukraina))
  • DW 350droga wojewódzka nr 350( Łęknica - Nowe Czaple - Przewoźniki - Potok - Przewóz - Lipna - Gozdnica - Ruszów - Parowa - Osiecznica - Bolesławiec)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Łęknicy istnieje 27 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Biała

  ul. Chabrowa

  ul. Cicha

  ul. Czerwona

  ul. Dworcowa

  ul. Fabryczna

  ul. Graniczna

  ul. Hutnicza

  ul. Klonowa

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Nad Nysą

  ul. Ogrodowa

  ul. Parkowa

  pl. Pokoju

  ul. Polna

  ul. Szkolna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  pl. Tysiąclecia

  ul. Wiejska

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wolności

  ul. Wybrzeżna

  ul. Wypoczynkowa

  ul. Wyzwolenia

  ul. Żurawska