Powiat nidzicki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat nidzicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 33 239 Liczba mieszkańców
 • 961 km2 Powierzchnia
 • 35 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 43,6% Stopa urbanizacji
 • Grzegorz Napiwodzki Starosta
 • ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica Adres starostwa powiatowego
 • NNI Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie nidzickim (1)
 • Nidzica
Powiat nidzicki na mapie
Identyfikatory
 • 2811 TERYT (TERC)
Herb powiatu nidzickiego
powiat nidzicki herb
Flaga powiatu nidzickiego
powiat nidzicki flaga

powiat nidzicki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy
089 62 50 426
089 62 50 426 089 62 50 423
Kolejowa 9
13-100 Nidzica
Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy
089 625 02 00
089 625 02 05
Mickiewicza 17
13-100 Nidzica
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nidzicy
089 625 62 05
089 625 62 05
Murarska 4
13-100 Nidzica
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Nidzica
089 625-20-81
089 625 83 20
Żeromskiego 8
13-100 Nidzica
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nidzicy
089 625 25 15
089 625 25 15
Limanowskiego 1
13-100 Nidzica
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
(89) 625-32-79
(89) 625-32-79
ul. Traugutta
13-100 Nidzica

Powiat nidzicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat nidzicki ma 33 239 mieszkańców, z czego 50,3% stanowią kobiety, a 49,7% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 2,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu nidzickiego w 2050 roku wynosi 24 747, z czego 12 283 to kobiety, a 12 464 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu nidzickiego zawarli w 2017 roku 187 małżeństw, co odpowiada 5,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  28,5% mieszkańców powiatu nidzickiego jest stanu wolnego, 54,3% żyje w małżeństwie, 4,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,7% to wdowy/wdowcy.

  Powiat nidzicki ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 11. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,33 na 1000 mieszkańców powiatu nidzickiego. W 2017 roku urodziło się 361 dzieci, w tym 49,3% dziewczynek i 50,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 385 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,03 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 36,4% zgonów w powiecie nidzickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 32,7% zgonów w powiecie nidzickim były nowotwory, a 5,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu nidzickiego przypada 10.31 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 304 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 475 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu nidzickiego -171. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 6 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -4.

  63,0% mieszkańców powiatu nidzickiego jest w wieku produkcyjnym, 18,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu nidzickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 33 239 Liczba mieszkańców
 • 16 707 Kobiety
 • 16 532 Mężczyźni
 • 50,3%
  49,7%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie nidzickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie nidzickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie nidzickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu nidzickiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 24 747 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 12 283 Kobiety
 • 12 464 Mężczyźni
 • 50,2%
  49,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie nidzickim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie nidzickim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie nidzickim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu nidzickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 40,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat nidzicki
  40,1 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  40,7 lat
  Cała Polska
  41,4 lat
 • 41,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat nidzicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu nidzickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat nidzicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat nidzicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat nidzicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,5% Kawalerowie/Panny
 • powiat nidzicki
  28,5%
  woj. warmińsko-mazurskie
  28,7%
  Polska
  28,8%
 • 22,3% Kobiety
  (Panny)
 • 34,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,3% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  54,3%
  Województwo
  54,0%
  Cała Polska
  55,8%
 • 53,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,7% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  9,7%
  Województwo
  9,0%
  Cała Polska
  9,6%
 • 16,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. nidzicki
  4,1%
  Warmińsko-mazurskie
  5,6%
  Kraj
  5,0%
 • 4,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 3,4% Nieustalone
 • Powiat
  3,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,7%
  Kraj
  0,8%
 • 3,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie nidzickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie nidzickim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  5,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,8
  Cały kraj
  5,0
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. nidzicki
  1,7
  Warmińsko-mazurskie
  2,0
  Cała Polska
  1,7
 • 187 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie nidzickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie nidzickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 11 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 14 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -3 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,33 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  0,3
  Warmińsko-mazurskie
  0,1
  Cała Polska
  -0,0
 • -1,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 1,5 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie nidzickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie nidzickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie nidzickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie nidzickim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 361 Urodzenia żywe
 • 178 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 183 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,3%
  50,7%
 • 10,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,8
  Warmińsko-mazurskie
  10,1
  Cała Polska
  10,5
 • 45,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  45,8
  Warmińsko-mazurskie
  42,6
  Cała Polska
  44,2
 • 21.72 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 21.72
 • 49.03 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 49.03
 • 108.09 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 108.09
 • 81.51 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 81.51
 • 41.53 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 41.53
 • 7.66 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.66
 • 3 385 g Średnia waga noworodków
 • 3 244 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 523 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 385 g
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 401 g
  Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 30 Waga 4000g - 4499g
 • 30
 • 121 Waga 3500g - 3999g
 • 121
 • 131 Waga 3000g - 3499g
 • 131
 • 57 Waga 2500g - 2999g
 • 57
 • 11 Waga 2000g - 2499g
 • 11
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1,55 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,55
  Województwo
  1,41
  Kraj
  1,45
 • 0,76 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat nidzicki
  0,76
  Warmińsko-mazurskie
  0,70
  Kraj
  0,71
 • 1,03 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  1,03
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,01
  Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie nidzickim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 346 Zgony
 • 152 Kobiety
  (Zgony)
 • 194 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,9%
  56,1%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 10,3 Zgony na 1000 ludności
 • pow. nidzicki
  10,3
  Warmińsko-mazurskie
  9,8
  Cała Polska
  10,1
 • 105,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. nidzicki
  105,5
  Warmińsko-mazurskie
  104,7
  Kraj
  101,5
 • 12,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat nidzicki
  12,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,0
  Kraj
  4,0
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. nidzicki
  3,7
  Województwo
  3,4
  Cała Polska
  3,2
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  1,3
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie nidzickim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  40,5%
  Warmińsko-mazurskie
  39,1%
  Cała Polska
  45,7%
 • 30,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. nidzicki
  30,9%
  Warmińsko-mazurskie
  29,0%
  Cała Polska
  26,7%
 • 7,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. nidzicki
  7,8%
  Województwo
  6,4%
  Cały kraj
  6,1%
 • 17,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  17,0
  Kraj
  5,9
 • 65,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  65,4
  Cała Polska
  74,3
 • 305,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. nidzicki
  305,1
  Województwo
  278,4
  Cała Polska
  274,3
 • 262,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  262,1
  Kraj
  261,6
 • 399,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 418,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 381,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  399,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  375,6
  Kraj
  469,0
 • 71,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 35,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 106,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  71,7
  Warmińsko-mazurskie
  73,1
  Kraj
  87,7
 • 17,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  17,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  25,5
  Cała Polska
  31,8
 • 11,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  11,8
  Warmińsko-mazurskie
  9,1
  Cały kraj
  8,0
 • 1,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. nidzicki
  1,4%
  Województwo
  1,0%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 304 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 165 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 139 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 475 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 264 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 211 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -175 Saldo migracji
 • -99 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -76 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -171 Saldo migracji wewnętrznych
 • -99 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -72 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie nidzickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie nidzickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat nidzicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat nidzicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie nidzickim oddano do użytku 75 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,26 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie nidzickim to 10 689 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 320 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 50,7% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 38,7% na sprzedaż lub wynajem, 10,7% jako mieszkania komunalne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie nidzickim to 4,20 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie nidzickim to 94,60 m2 i jest większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 91,55% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 88,23% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 85,97% mieszkań posiada łazienkę, 78,26% korzysta z centralnego ogrzewania, a 37,89% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie nidzickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 10 689 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 319,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  319,70
  Warmińsko-mazurskie
  354,80
  Kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 71,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  71,50 m2
  Warmińsko-mazurskie
  68,30 m2
  Cała Polska
  73,80 m2
 • 22,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. nidzicki
  22,90 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  24,20 m2
  Kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,86 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,86
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,78
  Cały kraj
  3,82
 • 3,13 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,13
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,82
  Polska
  2,69
 • 0,81 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,81
  Warmińsko-mazurskie
  0,75
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie nidzickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 75 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,26 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  2,26
  Warmińsko-mazurskie
  3,34
  Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 56 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 315 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,20 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  4,20
  Województwo
  3,77
  Cała Polska
  3,91
 • 9,48 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  9,48
  woj. warmińsko-mazurskie
  12,57
  Cały kraj
  18,14
 • 7 096 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 94,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. nidzicki
  94,6 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  89,0 m2
  Kraj
  92,7 m2
 • 0,21 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,21 m2
  Województwo
  0,30 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie nidzickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 91,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  91,55%
  woj. warmińsko-mazurskie
  97,06%
  Kraj
  96,79%
 • 88,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  88,23%
  Województwo
  94,47%
  Kraj
  93,66%
 • 85,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat nidzicki
  85,97%
  Województwo
  91,91%
  Polska
  91,31%
 • 78,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  78,26%
  Warmińsko-mazurskie
  83,15%
  Cały kraj
  82,12%
 • 37,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  37,89%
  Warmińsko-mazurskie
  46,52%
  Kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat nidzicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie nidzickim na 1000 mieszkańców pracuje 183 osób . Jest to mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 47,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie nidzickim wynosiło w 2017 roku 8,9% (12,1% wśród kobiet i 6,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie nidzickim wynosiło 3 334,80 PLN, co odpowiada 73.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu nidzickiego 2 087 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 280 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -807.

  22,0% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu nidzickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,9% w przemyśle i budownictwie, a 13,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie nidzickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 183 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat nidzicki
  183,0
  Warmińsko-mazurskie
  200,0
  Cały kraj
  247,0
 • 8,9% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 12,1% Kobiety
 • 6,2% Mężczyźni
 • Tutaj
  8,9%
  Warmińsko-mazurskie
  11,7%
  Kraj
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie nidzickim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie nidzickim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie nidzickim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie nidzickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 335 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. nidzicki
  3 335 PLN
  Województwo
  3 803 PLN
  Kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie nidzickim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie nidzickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 087 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 280 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -807 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,61 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie nidzickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 22,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 18,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 25,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,9% Przemysł i budownictwo
 • 23,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 50,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,8% Pozostałe
 • 40,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie nidzickim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie nidzickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 6 092 Pracujący ogółem
 • 2 901 Kobiety
 • 3 191 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie nidzickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,0% W wieku produkcyjnym
 • 57,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat nidzicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 58,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat nidzicki
  58,8
  Warmińsko-mazurskie
  60,0
  Cała Polska
  63,4
 • 28,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  28,9
  Warmińsko-mazurskie
  30,6
  Kraj
  34,0
 • 96,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. nidzicki
  96,8
  Województwo
  104,2
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat nidzicki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie nidzickim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 2 364 podmioty gospodarki narodowej, z czego 1 671 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 205 nowych podmiotów, a 219 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (298) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (192) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (300) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (159) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie nidzickim najwięcej (131) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (2 240) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  7,4% (175) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,5% (604) podmiotów, a 67,0% (1 585) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie nidzickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.3%) oraz Budownictwo (22.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 364 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 175 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 604 Przemysł i budownictwo
 • 1 585 Pozostała działalność
 • 205 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie nidzickim w 2017 roku
 • 219 Podmioty wyrejestrowane w powiecie nidzickim w 2017 roku
 • 1 671 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 240 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 2 240
 • 91 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 91
 • 32 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 32
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 2 363 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 2 363
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 21 Spółdzielnie ogółem
 • 21
 • 138 Spółki handlowe ogółem
 • 138
 • 14  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 14
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 110  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 110
 • 13    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 13
 • 131 Spółki cywilne ogółem
 • 131
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 671 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 390 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 390
 • 367 Budownictwo
 • 367
 • 145 Przetwórstwo przemysłowe
 • 145
 • 144 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 144
 • 116 Transport i gospodarka magazynowa
 • 116
 • 110 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 110
 • 99 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 99
 • 77 Pozostała działalność
 • 77
 • 56 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 56
 • 50 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 50
 • 33 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 33
 • 30 Edukacja
 • 30
 • 21 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 21
 • 18 Informacja i komunikacja
 • 18
 • 12 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 12
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat nidzicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie nidzickim stwierdzono 646 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,37 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie nidzickim wynosi 71,40% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu nidzickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,94 (wykrywalność 65%) oraz przeciwko mieniu - 9,29 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,46 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,71 (66%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,48 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie nidzickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat nidzicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 646 Przestępstwa ogółem
 • 646
 • 465 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 465
 • 57 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 57
 • 82 Przestępstwa drogowe
 • 82
 • 16 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 16
 • 310 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 310
 • 19,37 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat nidzicki
  19,37
  Warmińsko-mazurskie
  17,07
  Polska
  19,62
 • 13,94 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  13,94
  Województwo
  10,98
  Kraj
  12,07
 • 1,71 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,71
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,06
  Cały kraj
  4,94
 • 2,46 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat nidzicki
  2,46
  Warmińsko-mazurskie
  2,10
  Polska
  1,78
 • 0,48 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat nidzicki
  0,48
  Województwo
  0,61
  Cała Polska
  0,49
 • 9,29 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat nidzicki
  9,29
  Warmińsko-mazurskie
  8,49
  Kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat nidzicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. nidzicki
  71%
  Województwo
  72%
  Cała Polska
  72%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. nidzicki
  65%
  Warmińsko-mazurskie
  61%
  Cały kraj
  60%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  67%
  woj. warmińsko-mazurskie
  83%
  Polska
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  99%
  woj. warmińsko-mazurskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. nidzicki
  94%
  Województwo
  86%
  Polska
  84%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. nidzicki
  48%
  woj. warmińsko-mazurskie
  52%
  Cała Polska
  52%

Powiat nidzicki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu nidzickiego wyniosła w 2016 roku 38,8 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 4.2% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu nidzickiego - 41.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (12.8%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (12.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,0 mln złotych, czyli 7,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu nidzickiego wyniosła w 2016 roku 40,9 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.5% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (55.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (11.7%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (8.7%). W budżecie powiatu nidzickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 117 złotych na mieszkańca (9,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,5 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w powiecie nidzickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu nidzickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat nidzicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu nidzickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  36,6 mln

  1,1 tys(100%)

  47,3 mln

  1,4 tys(100%)

  40,9 mln

  1,2 tys(100%)

  35,2 mln

  1,0 tys(100%)

  36,9 mln

  1,1 tys(100%)

  36,0 mln

  1,1 tys(100%)

  37,4 mln

  1,1 tys(100%)

  38,8 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,2 mln

  366(33.5%)

  13,1 mln

  394(27.7%)

  15,3 mln

  448(37.5%)

  13,3 mln

  389(37.7%)

  13,4 mln

  394(36.3%)

  14,5 mln

  428(40.2%)

  16,6 mln

  494(44.4%)

  16,1 mln

  483(41.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,5 mln

  224(20.5%)

  16,9 mln

  508(35.7%)

  7,7 mln

  226(18.9%)

  3,4 mln

  100(9.7%)

  3,4 mln

  99,7(9.2%)

  2,6 mln

  75,9(7.1%)

  3,2 mln

  96,1(8.6%)

  5,0 mln

  148(12.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,8 mln

  84,6(7.7%)

  3,1 mln

  92,0(6.5%)

  3,2 mln

  92,0(7.7%)

  3,8 mln

  112(10.9%)

  4,1 mln

  120(11.1%)

  4,4 mln

  131(12.3%)

  4,4 mln

  132(11.8%)

  4,8 mln

  143(12.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,4 mln

  102(9.3%)

  3,9 mln

  117(8.2%)

  3,8 mln

  112(9.4%)

  3,8 mln

  112(10.8%)

  3,8 mln

  112(10.3%)

  3,5 mln

  102(9.6%)

  3,5 mln

  104(9.3%)

  3,6 mln

  108(9.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,8 mln

  114(10.4%)

  3,1 mln

  93,9(6.6%)

  3,2 mln

  92,7(7.8%)

  3,2 mln

  92,8(9%)

  3,3 mln

  97,7(9%)

  3,3 mln

  98,1(9.2%)

  4,6 mln

  137(12.3%)

  3,6 mln

  106(9.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,4 mln

  42,8(3.9%)

  1,5 mln

  44,5(3.1%)

  1,2 mln

  35,1(2.9%)

  1,3 mln

  38,2(3.7%)

  1,5 mln

  43,6(4%)

  1,5 mln

  43,3(4.1%)

  1,6 mln

  47,2(4.3%)

  1,9 mln

  56,0(4.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,3 mln

  40,0(3.7%)

  1,4 mln

  42,4(3%)

  1,6 mln

  45,5(3.8%)

  1,4 mln

  42,4(4.1%)

  2,6 mln

  77,4(7.1%)

  1,5 mln

  43,3(4.1%)

  1,5 mln

  44,2(4%)

  1,6 mln

  47,0(4.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,1 mln

  93,0(8.5%)

  3,4 mln

  101(7.1%)

  3,4 mln

  98,9(8.3%)

  3,5 mln

  102(9.8%)

  3,5 mln

  103(9.5%)

  3,6 mln

  108(10.1%)

  945,3 tys

  28,1(2.5%)

  992,3 tys

  29,7(2.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  303,4 tys

  9,1(0.8%)

  303,8 tys

  9,1(0.6%)

  468,5 tys

  13,7(1.1%)

  468,1 tys

  13,7(1.3%)

  498,9 tys

  14,7(1.4%)

  490,7 tys

  14,5(1.4%)

  400,7 tys

  11,9(1.1%)

  520,7 tys

  15,6(1.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  382,9 tys

  11,5(1%)

  372,1 tys

  11,2(0.8%)

  704,5 tys

  20,6(1.7%)

  783,5 tys

  23,0(2.2%)

  538,2 tys

  15,9(1.5%)

  378,5 tys

  11,2(1.1%)

  300,8 tys

  8,9(0.8%)

  265,5 tys

  7,9(0.7%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  110,6 tys

  3,3(0.3%)

  115,5 tys

  3,5(0.2%)

  167,2 tys

  4,9(0.4%)

  148,2 tys

  4,3(0.4%)

  144,8 tys

  4,3(0.4%)

  154,5 tys

  4,6(0.4%)

  159,4 tys

  4,7(0.4%)

  234,4 tys

  7,0(0.6%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  118,1 tys

  3,5(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  42,3 tys

  1,3(0.1%)

  20,3 tys

  0,6(0%)

  25,2 tys

  0,7(0.1%)

  22,4 tys

  0,7(0.1%)

  122,9 tys

  3,6(0.3%)

  61,3 tys

  1,8(0.2%)

  55,9 tys

  1,7(0.1%)

  68,6 tys

  2,1(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  41,0 tys

  1,2(0.1%)

  44,3 tys

  1,3(0.1%)

  38,0 tys

  1,1(0.1%)

  19,0 tys

  0,6(0.1%)

  16,1 tys

  0,5(0%)

  22,0 tys

  0,6(0.1%)

  24,0 tys

  0,7(0.1%)

  25,5 tys

  0,8(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  18,2 tys

  0,5(0%)

  19,8 tys

  0,6(0%)

  21,6 tys

  0,6(0.1%)

  18,4 tys

  0,5(0.1%)

  11,2 tys

  0,3(0%)

  14,3 tys

  0,4(0%)

  20,6 tys

  0,6(0.1%)

  19,3 tys

  0,6(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  32,4 tys

  1,0(0.1%)

  74,9 tys

  2,2(0.2%)

  14,2 tys

  0,4(0%)

  3,4 tys

  0,1(0%)

  9,4 tys

  0,3(0%)

  52,3 tys

  1,6(0.1%)

  17,8 tys

  0,5(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  4,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  8,5 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,4 tys

  0,1(0%)

  4,4 tys

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  38,1 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  13,4 tys

  0,4(0%)

  40,3 tys

  1,2(0.1%)

  38,3 tys

  1,1(0.1%)

  15,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,0 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  12,3 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,6 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie nidzickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu nidzickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat nidzicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu nidzickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  35,3 mln

  1,1 tys(100%)

  41,7 mln

  1,2 tys(100%)

  38,8 mln

  1,1 tys(100%)

  37,0 mln

  1,1 tys(100%)

  37,6 mln

  1,1 tys(100%)

  36,7 mln

  1,1 tys(100%)

  38,6 mln

  1,1 tys(100%)

  40,9 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  21,1 mln

  630(59.7%)

  22,6 mln

  679(54.1%)

  23,3 mln

  679(59.9%)

  21,9 mln

  642(59.2%)

  22,1 mln

  653(58.9%)

  21,9 mln

  648(59.7%)

  21,6 mln

  643(56%)

  22,5 mln

  673(55.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  2,7 mln

  80,1(7.6%)

  2,5 mln

  75,7(6%)

  2,8 mln

  81,1(7.2%)

  3,0 mln

  87,0(8%)

  3,2 mln

  94,3(8.5%)

  3,4 mln

  100(9.2%)

  4,4 mln

  130(11.3%)

  4,8 mln

  143(11.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,5 mln

  104(9.9%)

  2,9 mln

  87,8(7%)

  3,1 mln

  91,4(8.1%)

  3,1 mln

  92,2(8.5%)

  3,3 mln

  96,8(8.7%)

  3,3 mln

  98,2(9.1%)

  4,6 mln

  136(11.9%)

  3,5 mln

  106(8.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,3 mln

  40,2(3.8%)

  1,5 mln

  43,7(3.5%)

  1,5 mln

  42,7(3.8%)

  1,9 mln

  56,2(5.2%)

  2,0 mln

  59,7(5.4%)

  2,4 mln

  69,4(6.4%)

  2,2 mln

  66,2(5.8%)

  2,6 mln

  79,1(6.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,5 mln

  75,0(7.1%)

  8,2 mln

  247(19.7%)

  2,8 mln

  81,5(7.2%)

  626,2 tys

  18,3(1.7%)

  642,7 tys

  19,0(1.7%)

  183,7 tys

  5,4(0.5%)

  1,2 mln

  34,2(3%)

  2,4 mln

  70,5(5.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,0 mln

  31,0(2.9%)

  1,1 mln

  32,2(2.6%)

  1,1 mln

  33,1(2.9%)

  1,3 mln

  37,1(3.4%)

  1,5 mln

  43,0(3.9%)

  1,4 mln

  42,0(3.9%)

  1,5 mln

  43,8(3.8%)

  2,2 mln

  66,8(5.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  849,6 tys

  25,4(2.4%)

  566,6 tys

  17,0(1.4%)

  1,5 mln

  43,2(3.8%)

  859,1 tys

  25,2(2.3%)

  1,3 mln

  38,7(3.5%)

  1,8 mln

  52,4(4.8%)

  1,5 mln

  44,6(3.9%)

  1,0 mln

  31,1(2.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  303,8 tys

  9,1(0.9%)

  386,2 tys

  11,6(0.9%)

  572,8 tys

  16,7(1.5%)

  618,8 tys

  18,1(1.7%)

  572,5 tys

  16,9(1.5%)

  574,1 tys

  17,0(1.6%)

  611,6 tys

  18,2(1.6%)

  755,1 tys

  22,6(1.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  338,5 tys

  10,1(1%)

  415,3 tys

  12,5(1%)

  658,4 tys

  19,2(1.7%)

  415,0 tys

  12,2(1.1%)

  1,6 mln

  48,5(4.4%)

  372,3 tys

  11,0(1%)

  308,5 tys

  9,2(0.8%)

  372,0 tys

  11,1(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  455,6 tys

  13,6(1.3%)

  16,5 tys

  0,5(0%)

  16,2 tys

  0,5(0%)

  5,4 tys

  0,2(0%)

  12,5 tys

  0,4(0%)

  15,8 tys

  0,5(0%)

  39,7 tys

  1,2(0.1%)

  189,6 tys

  5,7(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,1 mln

  33,7(3.2%)

  1,2 mln

  35,9(2.9%)

  1,3 mln

  37,2(3.3%)

  3,0 mln

  89,1(8.2%)

  1,0 mln

  30,5(2.8%)

  1,1 mln

  33,2(3.1%)

  537,9 tys

  16,0(1.4%)

  157,4 tys

  4,7(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  118,1 tys

  3,5(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  71,1 tys

  2,1(0.2%)

  73,6 tys

  2,2(0.2%)

  78,7 tys

  2,3(0.2%)

  83,1 tys

  2,4(0.2%)

  86,2 tys

  2,5(0.2%)

  87,0 tys

  2,6(0.2%)

  87,0 tys

  2,6(0.2%)

  86,2 tys

  2,6(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  249,9 tys

  7,5(0.6%)

  136,4 tys

  4,0(0.4%)

  107,2 tys

  3,1(0.3%)

  201,0 tys

  5,9(0.5%)

  101,5 tys

  3,0(0.3%)

  74,3 tys

  2,2(0.2%)

  66,7 tys

  2,0(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  310

  0,0(0%)

  730

  0,0(0%)

  514

  0,0(0%)

  913

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  905

  0,0(0%)

  5,1 tys

  0,2(0%)

  743

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  13,4 tys

  0,4(0%)

  37,8 tys

  1,1(0.1%)

  38,3 tys

  1,1(0.1%)

  15,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,0 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  12,3 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,6 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat nidzicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 8 375 mieszkańców powiatu nidzickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 073 kobiet oraz 4 302 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 11,9% średnie ogólnokształcące, a 14,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,0% mieszkańców powiatu nidzickiego, gimnazjalnym 6,2%, natomiast 31,6% podstawowym ukończonym. 2,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu nidzickiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie nidzickim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (31,9%) oraz średnie ogólnokształcące (15,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie podstawowe ukończone (31,4%) oraz zasadnicze zawodowe (26,5%).

  15,6% mieszkańców powiatu nidzickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,1% wśród dziewczynek i 15,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 648 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 2,28 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,3% ludności (25,8% wśród dziewczynek i 26,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 93,94.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 13,0% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,7% wśród dziewczyn i 13,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 96,94.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,1% mieszkańców (13,2% wśród dziewczyn i 13,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25 uczniów. 19 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 32,0% mieszkańców powiatu nidzickiego w wieku potencjalnej nauki (32,2% kobiet i 31,8% mężczyzn).

 • 11,0% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  11,0%
  Województwo
  15,1%
  Cały kraj
  17,9%
 • 13,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 16,7% W miastach
  (wyższe)
 • 6,5% Na wsi
  (wyższe)
 • 28,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  28,5%
  Warmińsko-mazurskie
  31,4%
  Cały kraj
  33,3%
 • 31,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 36,2% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 22,5% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,4%
  Warmińsko-mazurskie
  2,6%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,7% W miastach
  (policealne)
 • 1,4% Na wsi
  (policealne)
 • 11,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat nidzicki
  11,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Cały kraj
  12,4%
 • 15,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,0% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,8% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  14,2%
  woj. warmińsko-mazurskie
  17,0%
  Polska
  18,1%
 • 13,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 16,5% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 12,3% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 20,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat nidzicki
  20,0%
  Województwo
  21,5%
  Cała Polska
  22,9%
 • 13,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 18,7% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 21,1% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  6,2%
  woj. warmińsko-mazurskie
  6,0%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,4% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 31,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. nidzicki
  31,6%
  Województwo
  23,9%
  Polska
  19,3%
 • 31,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 31,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 21,1% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 39,7% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  2,7%
  Województwo
  2,2%
  Kraj
  1,4%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,9% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie nidzickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 648 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat nidzicki
  648,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  707,0
  Cała Polska
  811,0
 • 2,28 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. nidzicki
  2,28
  Warmińsko-mazurskie
  1,16
  Cała Polska
  1,01
 •  
 • 26,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 26,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 23,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie nidzickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 93,94 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  93,94
  woj. warmińsko-mazurskie
  93,00
  Cała Polska
  96,62
 • 88,22 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  88,22
  woj. warmińsko-mazurskie
  88,32
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat nidzicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat nidzicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat nidzicki
  16,0
  Województwo
  17,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 • 2 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2
 •  
 • 169,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 138,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 31,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 5,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie nidzickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 96,94 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  96,94
  woj. warmińsko-mazurskie
  97,50
  Cały kraj
  100,01
 • 87,24 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  87,24
  Warmińsko-mazurskie
  87,77
  Kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat nidzicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat nidzicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  17,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 17 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 • 4 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 4
 • 4 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 4
 •  
 • 99,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 72,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 5,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 0,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie nidzickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie nidzickim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  25,0
  Warmińsko-mazurskie
  25,0
  Cały kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 25 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 25
 • 23 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 23
 • 32 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 32
 • 33,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 22,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • powiat nidzicki
  19,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  23,0
  Kraj
  24,0
 • 19 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 19
 • 19 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 19
 • 26,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 15,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  14,0
  Województwo
  20,0
  Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 14 Szkoły policealne ogółem
 • 14
 • 14 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 14
 • 0,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 0,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie nidzickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 32,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat nidzicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat nidzicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat nidzicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat nidzicki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie nidzickim

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2017 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 3


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie nidzickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie nidzickim: 4 (publiczne: 4, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 10 (przystosowane wejście do budynku: 10, udogodnienia wewnątrz budynku: 9). W powiecie nidzickim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 950 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 173 (uczestnicy: 21 937)
  • seanse filmowe: 18 (uczestnicy: 5 450)
  • wystawy: 6 (uczestnicy: 600)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 50 (uczestnicy: 4 200)
  • koncerty: 15 (uczestnicy: 6 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 11 (uczestnicy: 1 660)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 14 (uczestnicy: 1 007)
  • konkursy: 20 (uczestnicy: 970)
  • pokazy teatralne: 6 (uczestnicy: 750)
  • konferencje: 3 (uczestnicy: 1 000)
  • warsztaty: 30 (uczestnicy: 300)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 30 (członkowie: 498)
  • plastyczne/techniczne: 8 (członkowie: 166)
  • taneczne: 14 (członkowie: 159)
  • teatralne: 2 (członkowie: 40)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 68)
  • inne: 3 (członkowie: 65)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 15)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 15)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 22 (członkowie: 339)
  • teatralne: 1 (członkowie: 15)
  • muzyczne - instrumentalne: 6 (członkowie: 45)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 40)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 5)
  • taneczne: 8 (członkowie: 194)
  • inne: 2 (członkowie: 40)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie nidzickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie nidzickim działało 9 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 96 881 wolumenów oraz 27 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 23 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 3 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 9 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 128 927 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 62
  • dostępne dla czytelników: 40
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 40
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 8
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 7
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 8
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 6


 • Kluby sportowe w powiecie nidzickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie nidzickim działało 10 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 698 członków. Zarejestrowano 631 ćwiczących (mężczyźni: 428, kobiety: 203, chłopcy do lat 18: 385, dziewczęta do lat 18: 203). Aktywnych było 18 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (16), instruktora sportowego (15) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie nidzickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat nidzicki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat nidzicki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 23 wypadków drogowych w powiecie nidzickim odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 33 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 68,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 6,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 8,5 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 140,6 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i wartość porównywalna do wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie nidzickim zarejestrowanych było 23 475 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 17 099 samochodów osobowych (511,5 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski), 2 243 samochodów ciężarowych (72,8 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 80 autobusów (2,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 192 ciągników siodłowych (5,7 - mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 1 337 motocykli (40,0 - nieznacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,6 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,5 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 21,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 19,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 27,9 lat.


  W 2017 roku w powiecie nidzickim znajdowało się 16 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 2 taksówki oraz 2 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 23 Wypadki drogowe
 • 2 Ofiary śmiertelne
 • 33 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie nidzickim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 68,80 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • powiat nidzicki
  68,8
  Województwo
  113,3
  Cała Polska
  87,6
 • 5,96 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  6,0
  Warmińsko-mazurskie
  11,0
  Cały kraj
  7,9
 • 8,52 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. nidzicki
  8,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  16,4
  Cały kraj
  10,6
 • 140,58 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. nidzicki
  140,6
  Warmińsko-mazurskie
  210,4
  Cały kraj
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 23 475 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie nidzickim w 2016 roku
 • 17 099 Samochody osobowe
 • 2 243 Samochody ciężarowe
 • 231 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 80 Autobusy
 • 120 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 192 Ciągniki samochodowe
 • 192   Ciągniki siodłowe
 • 2 404 Ciągniki rolnicze
 • 1 337 Motocykle
 • 504   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 047 Motorowery
 • 17 099Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie nidzickim
 • Samochody osobowe w powiecie nidzickim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 511,5 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat nidzicki
  511,5
  Warmińsko-mazurskie
  505,8
  Polska
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg4 283
  • 1400-1649 kg4 925
  • 1650-1899 kg4 343
  • 1900 kg i więcej3 548
 • 4 283 do 1399 kg
 • 4 925 1400-1649 kg
 • 4 343 1650-1899 kg
 • 3 548 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 5 947 do 1399 cm3
 • 5 947
 • 9 915 1400-1999 cm3
 • 9 915
 • 1 237 2000 i więcej cm3
 • 1 237
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie nidzickim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna8 302
  • olej napędowy5 206
  • gaz (LPG)3 577
  • pozostałe14
 • 8 302 benzyna
 • 5 206 olej napędowy
 • 3 577 gaz (LPG)
 • 14 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 114 do 1 roku
 • 114
 • 80 2 lata
 • 80
 • 75 3 lata
 • 75
 • 294 4-5 lat
 • 294
 • 409 6-7 lat
 • 409
 • 791 8-9 lat
 • 791
 • 989 10-11 lat
 • 989
 • 2 800 12-15 lat
 • 2 800
 • 4 646 16-20 lat
 • 4 646
 • 3 270 21-25 lat
 • 3 270
 • 1 541 26-30 lat
 • 1 541
 • 2 090 31 lat i więcej
 • 2 090
 • 19,6 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie nidzickim
 • powiat nidzicki
  19,6 lat
  Warmińsko-mazurskie
  19,0 lat
  Cały kraj
  17,9 lat
 • 2 243Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie nidzickim
 • Samochody ciężarowe w powiecie nidzickim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 72,8 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  72,8
  Warmińsko-mazurskie
  75,2
  Polska
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 193 do 999 kg
 • 1 193
 • 606 1000-1499 kg
 • 606
 • 133 1500-2999 kg
 • 133
 • 14 3000-3499 kg
 • 14
 • 42 3500-4999 kg
 • 42
 • 118 5000-6999 kg
 • 118
 • 54 7000-9999 kg
 • 54
 • 52 10000-14999 kg
 • 52
 • 31 15000 kg i więcej
 • 31
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna427
  • olej napędowy1 638
  • gaz (LPG)178
  • pozostałe0
 • 427 benzyna
 • 1 638 olej napędowy
 • 178 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 13 do 1 roku
 • 13
 • 14 2 lata
 • 14
 • 19 3 lata
 • 19
 • 50 4-5 lat
 • 50
 • 89 6-7 lat
 • 89
 • 124 8-9 lat
 • 124
 • 123 10-11 lat
 • 123
 • 309 12-15 lat
 • 309
 • 527 16-20 lat
 • 527
 • 293 21-25 lat
 • 293
 • 223 26-30 lat
 • 223
 • 459 31 lat i więcej
 • 459
 • 20,5 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie nidzickim
 • Powiat
  20,5 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,4 lat
  Polska
  18,2 lat
 • 80Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie nidzickim
 • Autobusy w powiecie nidzickim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 2,4 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  2,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,9
  Cała Polska
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna6
  • olej napędowy74
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe0
 • 6 benzyna
 • 74 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 2 2 lata
 • 2
 • 1 3 lata
 • 1
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 3 8-9 lat
 • 3
 • 2 10-11 lat
 • 2
 • 13 12-15 lat
 • 13
 • 11 16-20 lat
 • 11
 • 13 21-25 lat
 • 13
 • 14 26-30 lat
 • 14
 • 18 31 lat i więcej
 • 18
 • 21,9 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie nidzickim
 • Tutaj
  21,9 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  20,9 lat
  Cały kraj
  20,5 lat
 • 192Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie nidzickim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie nidzickim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 5,7 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  5,7
  Warmińsko-mazurskie
  6,1
  Polska
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy191
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe0
 • 1 benzyna
 • 191 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 1 3 lata
 • 1
 • 3 4-5 lat
 • 3
 • 3 6-7 lat
 • 3
 • 17 8-9 lat
 • 17
 • 16 10-11 lat
 • 16
 • 35 12-15 lat
 • 35
 • 43 16-20 lat
 • 43
 • 23 21-25 lat
 • 23
 • 21 26-30 lat
 • 21
 • 27 31 lat i więcej
 • 27
 • 19,1 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie nidzickim
 • Tutaj
  19,1 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  14,2 lat
  Kraj
  11,9 lat
 • 1 337Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie nidzickim
 • Motocykle w powiecie nidzickim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 40,0 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat nidzicki
  40,0
  Województwo
  37,9
  Cały kraj
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 33 do 1 roku
 • 33
 • 4 2 lata
 • 4
 • 1 3 lata
 • 1
 • 18 4-5 lat
 • 18
 • 20 6-7 lat
 • 20
 • 44 8-9 lat
 • 44
 • 36 10-11 lat
 • 36
 • 54 12-15 lat
 • 54
 • 90 16-20 lat
 • 90
 • 62 21-25 lat
 • 62
 • 222 26-30 lat
 • 222
 • 753 31 lat i więcej
 • 753
 • 27,9 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie nidzickim
 • powiat nidzicki
  27,9 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  26,6 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 10 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 5 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie nidzickim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 163,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  163,4 km
  woj. warmińsko-mazurskie
  207,2 km
  Cały kraj
  388,2 km
 • 4,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat nidzicki
  4,7 km
  Warmińsko-mazurskie
  3,5 km
  Cała Polska
  3,2 km
 • 2 Liczba licencji na taksówki
 • 2 Liczba taksówek