Raciąż w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Raciąż - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Raciąż to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu płońskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Raciąż.
 • 3 994 Liczba mieszkańców
 • 8,4 km² Powierzchnia
 • 475,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 23 Numer kierunkowy
 • WPN Tablice rejestracyjne
 • Mariusz Jerzy Godlewski Burmistrz miasta
Raciąż na mapie
Identyfikatory
 • 20.117752.7815 Współrzędne GPS
 • 1420021 TERYT (TERC)
 • 0930839 SIMC
Herb miasta Raciąż
Raciąż herb

Jak Raciąż wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Raciąż na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Raciąż wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Raciąż plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
22Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
45Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
59Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
71Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
81Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
93Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
97Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
104Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
110Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
116Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
144Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
146Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
179Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
197Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
236Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
238Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
242Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
262Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
267Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
277Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
277Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
286Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
293Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi

Raciąż - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
09-140Poczta Raciąż koło Sierpca, ul. Kilińskiego 21

Raciąż - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Raciążu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Płońsku (podlega pod: ZUS Oddział w Płocku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Warszawska 5
09-100 Płońsk
Urząd Miejski w Raciążu
(23) 679-11-63 40
(23) 679-18-65
Pl. A. Mickiewicza 17
09-140 Raciąż

Raciąż - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Raciąż jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 994, z czego 51,8% stanowią kobiety, a 48,2% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 13,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Raciąża zawarli w 2022 roku 15 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,7% mieszkańców Raciąża jest stanu wolnego, 54,9% żyje w małżeństwie, 6,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,6% to wdowy/wdowcy.

  Raciąż ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -22. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,45 na 1000 mieszkańców Raciąża. W 2022 roku urodziło się 33 dzieci, w tym 42,4% dziewczynek i 57,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 398 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,65 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 33,6% zgonów w Raciążu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 17,7% zgonów w Raciążu były nowotwory, a 7,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Raciąża przypada 13.63 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 28 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 86 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Raciąża -58. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 3 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -2.

  60,0% mieszkańców Raciąża jest w wieku produkcyjnym, 17,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Raciąża
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 994 Liczba mieszkańców
 • 2 068 Kobiety
 • 1 926 Mężczyźni
 • 51,8%
  48,2%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Raciążu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Raciążu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Raciążu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Raciąża
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  42,2 lat
  woj. mazowieckie
  41,6 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 44,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Raciąż, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Raciąża
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Raciąż,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Raciąż,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Raciąż,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,7% Kawalerowie/Panny
 • Raciąż
  28,8%
  Województwo
  30,0%
  Polska
  29,1%
 • 22,5% Kobiety
  (Panny)
 • 35,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,9% Żonaci/Zamężne
 • Raciąż
  54,9%
  Województwo
  53,7%
  Kraj
  54,0%
 • 54,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,6% Wdowcy/Wdowy
 • Raciąż
  9,5%
  Województwo
  8,1%
  Kraj
  8,5%
 • 15,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  6,5%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Cały kraj
  7,6%
 • 7,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Miasto
  0,3%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Raciążu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Raciążu w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,7
  Województwo
  4,3
  Cała Polska
  4,1
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,9
  Mazowieckie
  1,7
  Cały kraj
  1,6
 • 15 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Raciążu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Raciążu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -22 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -9 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -13 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,45 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -5,5
  woj. mazowieckie
  -2,2
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Raciążu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Raciążu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Raciążu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Raciążu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 33 Urodzenia żywe
 • 14 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 19 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 42,4%
  57,6%
 • 8,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,2
  Mazowieckie
  9,1
  Cały kraj
  8,1
 • 37,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  37,2
  Mazowieckie
  38,1
  Kraj
  35,1
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 59 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 59
 • 100 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 100
 • 75 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 75
 • 25 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 3 398 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 370 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 424 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 398 g
  Województwo
  3 386 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 16 Waga 4500g - 4999g
 • 16
 • 71 Waga 4000g - 4499g
 • 71
 • 228 Waga 3500g - 3999g
 • 228
 • 234 Waga 3000g - 3499g
 • 234
 • 95 Waga 2500g - 2999g
 • 95
 • 35 Waga 2000g - 2499g
 • 35
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1,39 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,39
  woj. mazowieckie
  1,33
  Polska
  1,26
 • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,66
  woj. mazowieckie
  0,65
  Kraj
  0,61
 • 0,65 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,65
  Województwo
  0,80
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Raciążu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 55 Zgony
 • 23 Kobiety
  (Zgony)
 • 32 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 41,8%
  58,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,6 Zgony na 1000 ludności
 • Raciąż
  13,6
  woj. mazowieckie
  11,4
  Cała Polska
  11,9
 • 153,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Raciąż
  153,6
  Mazowieckie
  124,6
  Cały kraj
  147,0
 • 1,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Raciąż
  1,4
  woj. mazowieckie
  3,1
  Kraj
  3,8
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,4
  Mazowieckie
  2,8
  Cały kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  1,5
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie płońskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Raciąż
  33,6%
  Mazowieckie
  30,5%
  Cały kraj
  34,8%
 • 17,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  17,7%
  Województwo
  18,6%
  Cały kraj
  19,6%
 • 7,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Raciąż
  7,3%
  Mazowieckie
  6,4%
  Cała Polska
  5,4%
 • 230 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  13,8
  Polska
  13,3
 • 65,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  65,5
  Cała Polska
  74,4
 • 273,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  273,7
  Mazowieckie
  248,2
  Polska
  268,1
 • 228,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  228,1
  Cały kraj
  246,5
 • 519,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 593,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 442,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  519,2
  woj. mazowieckie
  407,0
  Polska
  475,8
 • 74,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 59,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 90,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  74,9
  Województwo
  50,0
  Kraj
  70,6
 • 20,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  20,8
  woj. mazowieckie
  31,1
  Polska
  32,6
 • 13,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Raciąż
  13,9
  Mazowieckie
  6,7
  Cały kraj
  6,9
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,9%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 28 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 16 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 86 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 45 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 41 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -60 Saldo migracji
 • -30 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -30 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -58 Saldo migracji wewnętrznych
 • -29 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -29 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Raciążu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Raciążu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Raciąż, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Raciąż - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Raciążu oddano do użytku 58 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 14,52 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Raciążu to 1 596 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 400 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  94,8% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 5,2% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Raciążu to 2,62 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Raciążu to 57,60 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,75% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 91,74% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,75% mieszkań posiada łazienkę, 81,79% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,72% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu płońskiego.

  Powiat płoński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Raciążu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 596 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 399,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Raciąż
  399,60
  woj. mazowieckie
  450,60
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 75,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Raciąż
  75,20 m2
  Mazowieckie
  73,90 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 30,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  30,00 m2
  Mazowieckie
  33,30 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,96 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Raciąż
  3,96
  Mazowieckie
  3,65
  Polska
  3,83
 • 2,50 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,50
  Mazowieckie
  2,22
  Kraj
  2,42
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,63
  Województwo
  0,61
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Raciążu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 58 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 14,52 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  14,52
  Województwo
  7,83
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 152 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 2,62 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  2,62
  Mazowieckie
  3,70
  Cały kraj
  3,89
 • 38,06 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Raciąż
  38,06
  woj. mazowieckie
  29,00
  Kraj
  24,56
 • 3 338 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 57,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Raciąż
  57,6 m2
  Województwo
  89,2 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,84 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Raciąż
  0,84 m2
  woj. mazowieckie
  0,70 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Raciążu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 96,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  96,75%
  Mazowieckie
  97,17%
  Cała Polska
  97,71%
 • 91,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  91,74%
  woj. mazowieckie
  94,94%
  Kraj
  95,10%
 • 88,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  88,75%
  Mazowieckie
  93,71%
  Cała Polska
  93,66%
 • 81,79% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  81,79%
  Mazowieckie
  88,15%
  Polska
  85,62%
 • 0,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  0,72%
  woj. mazowieckie
  59,35%
  Cała Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Raciąż - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Raciążu na 1000 mieszkańców pracuje 412osób . Jest to mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Raciążu wynosiło w 2022 roku 9,3% (9,3% wśród kobiet i 9,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Raciążu wynosiło 5 660,12 PLN, co odpowiada 84.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Raciąża 280 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 167 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -113.

  44,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Raciąża pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 17,1% w przemyśle i budownictwie, a 13,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Raciążu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 412 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  412,0
  woj. mazowieckie
  442,0
  Kraj
  402,0
 • 9,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 9,3% Kobiety
 • 9,3% Mężczyźni
 • Raciąż
  9,3%
  Mazowieckie
  4,2%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Raciążu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Raciążu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Raciążu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Raciążu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 660 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 660 PLN
  woj. mazowieckie
  7 913 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Raciążu w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Raciążu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 280 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 167 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -113 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,60 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Raciążu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 44,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 41,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 48,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 17,1% Przemysł i budownictwo
 • 9,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 25,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,3% Pozostałe
 • 33,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Raciążu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,0% W wieku produkcyjnym
 • 53,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Raciąż, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 66,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Raciąż
  66,6
  woj. mazowieckie
  71,5
  Cała Polska
  69,0
 • 37,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  37,7
  woj. mazowieckie
  38,1
  Cały kraj
  38,2
 • 130,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  130,5
  woj. mazowieckie
  113,9
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 57,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 59,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 42,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 40,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Raciąż - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Raciążu w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 410 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 299 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 34 nowe podmioty, a 25 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (45) podmiotów zarejestrowano w roku 2012, a najmniej (19) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (42) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (12) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Raciążu najwięcej (25) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (381) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,5% (6) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 19,5% (80) podmiotów, a 79,0% (324) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Raciążu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (38.8%) oraz Budownictwo (15.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 410 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 80 Przemysł i budownictwo
 • 324 Pozostała działalność
 • 34 Podmioty nowo zarejestrowane w Raciążu w 2022 roku
 • 25 Podmioty wyrejestrowane w Raciążu w 2022 roku
 • 299 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 381 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 381
 • 26 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 26
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 409 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 409
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 31 Spółki handlowe ogółem
 • 31
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 25  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 25
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 11 Spółki cywilne ogółem
 • 11
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 299 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 116 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 116
 • 45 Budownictwo
 • 45
 • 24 Pozostała działalność
 • 24
 • 18 Przetwórstwo przemysłowe
 • 18
 • 17 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 17
 • 16 Transport i gospodarka magazynowa
 • 16
 • 13 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 13
 • 10 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 10
 • 10 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 10
 • 9 Informacja i komunikacja
 • 9
 • 8 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 8
 • 7 Edukacja
 • 7
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Raciąż - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Raciążu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 102 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 25,55 przestępstw. Jest to wartość większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Raciążu wynosi 77,50% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Raciąża najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,86 (wykrywalność 70%) oraz o charakterze gospodarczym - 9,53 (wykrywalność 81%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 9,94 (50%), drogowe - 2,22 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,24 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Raciążu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Raciąża.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Raciąż, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 102 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 102
 • 51 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 51
 • 38 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 38
 • 9 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 9
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 40 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 40
 • 25,55 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Raciąż
  25,55
  woj. mazowieckie
  23,30
  Cały kraj
  22,81
 • 12,86 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Raciąż
  12,86
  woj. mazowieckie
  14,84
  Polska
  12,98
 • 9,53 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,53
  woj. mazowieckie
  5,93
  Cała Polska
  6,99
 • 2,22 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Raciąż
  2,22
  Województwo
  1,76
  Kraj
  1,82
 • 0,24 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,24
  woj. mazowieckie
  0,29
  Cały kraj
  0,35
 • 9,94 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,94
  Województwo
  13,04
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Raciąż, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  78%
  Mazowieckie
  63%
  Cały kraj
  71%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Raciąż
  70%
  Mazowieckie
  55%
  Polska
  63%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  81%
  woj. mazowieckie
  69%
  Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  98%
  woj. mazowieckie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  90%
  Mazowieckie
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  51%
  Województwo
  42%
  Polska
  51%

Raciąż - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Raciąża wyniosła w 2022 roku 28,8 mln złotych, co daje 7,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 8.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Raciąża - 30.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,1 mln złotych, czyli 10,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Raciąża wyniosła w 2022 roku 35,4 mln złotych, co daje 8,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 29.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (28.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (20.5%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (18.4%). W budżecie Raciąża wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,5 tys złotych na mieszkańca (17,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 75,1 złotych na mieszkańca (0,9%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,5%.
 • Wydatki budżetu w Raciążu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Raciąża według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Raciąż, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Raciąża według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  18,6 mln

  4,0 tys(100%)

  20,0 mln

  4,4 tys(100%)

  23,2 mln

  5,2 tys(100%)

  29,9 mln

  6,8 tys(100%)

  29,2 mln

  6,7 tys(100%)

  27,1 mln

  6,5 tys(100%)

  27,1 mln

  6,6 tys(100%)

  28,8 mln

  7,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,0 mln

  1,5 tys(37.4%)

  6,7 mln

  1,5 tys(33.7%)

  7,0 mln

  1,6 tys(30%)

  6,8 mln

  1,5 tys(22.6%)

  8,3 mln

  1,9 tys(28.6%)

  8,1 mln

  1,9 tys(30%)

  8,3 mln

  1,9 tys(30.6%)

  8,9 mln

  2,2 tys(30.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,3 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,6 mln

  650(9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,6 mln

  342(8.4%)

  1,6 mln

  364(8.1%)

  3,2 mln

  721(13.8%)

  10,8 mln

  2,4 tys(36.2%)

  3,5 mln

  786(11.8%)

  2,4 mln

  550(8.9%)

  2,3 mln

  534(8.5%)

  2,6 mln

  642(8.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,1 mln

  468(11.4%)

  2,6 mln

  571(12.7%)

  2,3 mln

  516(9.9%)

  2,5 mln

  563(8.3%)

  2,9 mln

  656(9.9%)

  2,2 mln

  509(8.2%)

  2,8 mln

  644(10.2%)

  2,6 mln

  639(8.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,1 mln

  457(11.1%)

  1,1 mln

  236(5.3%)

  476,3 tys

  107(2.1%)

  516,5 tys

  117(1.7%)

  433,8 tys

  98,7(1.5%)

  388,5 tys

  88,5(1.4%)

  373,5 tys

  86,9(1.4%)

  2,5 mln

  619(8.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,2 mln

  710(17.3%)

  6,0 mln

  1,3 tys(29.7%)

  1,4 mln

  324(6.2%)

  1,5 mln

  336(5%)

  1,8 mln

  416(6.3%)

  1,6 mln

  362(5.9%)

  1,8 mln

  423(6.7%)

  2,4 mln

  592(8.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,4 mln

  309(7.6%)

  775,4 tys

  173(3.9%)

  1,0 mln

  227(4.3%)

  923,1 tys

  209(3.1%)

  924,8 tys

  210(3.2%)

  794,6 tys

  181(2.9%)

  691,5 tys

  161(2.6%)

  915,4 tys

  229(3.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  207,5 tys

  45,7(1.1%)

  367,4 tys

  82,2(1.8%)

  1,6 mln

  369(7.1%)

  664,5 tys

  150(2.2%)

  445,9 tys

  101(1.5%)

  1,5 mln

  352(5.7%)

  872,2 tys

  203(3.2%)

  872,1 tys

  218(3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  160,9 tys

  35,4(0.9%)

  225,2 tys

  50,4(1.1%)

  140,1 tys

  31,6(0.6%)

  257,1 tys

  58,2(0.9%)

  141,0 tys

  32,1(0.5%)

  248,8 tys

  56,7(0.9%)

  332,0 tys

  77,3(1.2%)

  472,5 tys

  118(1.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  36,8 tys

  8,1(0.2%)

  41,2 tys

  9,2(0.2%)

  27,8 tys

  6,3(0.1%)

  99,8 tys

  22,6(0.3%)

  114,8 tys

  26,1(0.4%)

  107,7 tys

  24,5(0.4%)

  120,8 tys

  28,1(0.4%)

  324,4 tys

  81,2(1.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  230,5 tys

  57,7(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  121,0 tys

  26,6(0.6%)

  70,0 tys

  15,6(0.3%)

  107,2 tys

  24,1(0.5%)

  120,9 tys

  27,3(0.4%)

  164,6 tys

  37,5(0.6%)

  105,2 tys

  24,0(0.4%)

  143,4 tys

  33,4(0.5%)

  175,9 tys

  44,0(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  431,8 tys

  95,0(2.3%)

  357,7 tys

  80,0(1.8%)

  175,8 tys

  39,6(0.8%)

  55,0 tys

  12,4(0.2%)

  251,7 tys

  57,3(0.9%)

  252,4 tys

  57,5(0.9%)

  187,7 tys

  43,7(0.7%)

  151,1 tys

  37,8(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  252,3 tys

  55,5(1.4%)

  243,2 tys

  54,4(1.2%)

  255,9 tys

  57,7(1.1%)

  233,3 tys

  52,8(0.8%)

  205,9 tys

  46,9(0.7%)

  193,2 tys

  44,0(0.7%)

  166,5 tys

  38,8(0.6%)

  66,7 tys

  16,7(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  135

  0,0(0%)

  900

  0,2(0%)

  14,2 tys

  3,2(0%)

  4,2 mln

  962(14.5%)

  2,5 mln

  559(9%)

  2,6 mln

  611(9.7%)

  39,0 tys

  9,8(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  17,8 tys

  3,9(0.1%)

  19,2 tys

  4,3(0.1%)

  19,9 tys

  4,5(0.1%)

  19,7 tys

  4,5(0.1%)

  23,7 tys

  5,4(0.1%)

  26,2 tys

  6,0(0.1%)

  31,2 tys

  7,3(0.1%)

  32,1 tys

  8,0(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,5(0%)

  727

  0,2(0%)

  3,3 tys

  0,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  35,9 tys

  7,9(0.2%)

  4,1 tys

  0,9(0%)

  942

  0,2(0%)

  61,6 tys

  13,9(0.2%)

  35,0 tys

  8,0(0.1%)

  30,4 tys

  6,9(0.1%)

  923

  0,2(0%)

  916

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0

  0,0(0%)

  147

  0,0(0%)

  1,6

  0,0(0%)

  2,8

  0,0(0%)

  3,2

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Raciążu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Raciąża według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Raciąż, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Raciąża według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,9 mln

  3,9 tys(100%)

  21,7 mln

  4,8 tys(100%)

  22,8 mln

  5,1 tys(100%)

  26,4 mln

  6,0 tys(100%)

  29,7 mln

  6,8 tys(100%)

  26,0 mln

  6,3 tys(100%)

  27,8 mln

  6,8 tys(100%)

  35,4 mln

  8,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,9 mln

  1,1 tys(27.2%)

  5,4 mln

  1,2 tys(24.8%)

  5,4 mln

  1,2 tys(23.9%)

  6,0 mln

  1,4 tys(22.6%)

  6,8 mln

  1,5 tys(22.8%)

  6,4 mln

  1,5 tys(24.7%)

  7,6 mln

  1,8 tys(27.3%)

  10,0 mln

  2,5 tys(28.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,4 mln

  1,4 tys(35.9%)

  6,5 mln

  1,5 tys(30.1%)

  6,5 mln

  1,5 tys(28.5%)

  6,6 mln

  1,5 tys(25.1%)

  7,6 mln

  1,7 tys(25.4%)

  7,5 mln

  1,7 tys(28.9%)

  8,5 mln

  2,0 tys(30.7%)

  7,3 mln

  1,8 tys(20.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,5 mln

  320(8.1%)

  1,3 mln

  284(5.9%)

  779,0 tys

  176(3.4%)

  928,3 tys

  210(3.5%)

  717,4 tys

  163(2.4%)

  745,1 tys

  170(2.9%)

  852,5 tys

  198(3.1%)

  6,5 mln

  1,6 tys(18.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,3 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,6 mln

  650(7.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  821,6 tys

  181(4.6%)

  725,6 tys

  162(3.3%)

  1,8 mln

  406(7.9%)

  5,4 mln

  1,2 tys(20.4%)

  2,3 mln

  532(7.9%)

  1,5 mln

  349(5.9%)

  1,3 mln

  294(4.5%)

  1,6 mln

  394(4.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  981,5 tys

  216(5.5%)

  2,1 mln

  476(9.8%)

  846,5 tys

  191(3.7%)

  797,4 tys

  180(3%)

  2,1 mln

  482(7.1%)

  846,6 tys

  193(3.3%)

  936,9 tys

  218(3.4%)

  1,0 mln

  253(2.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,4 mln

  531(13.5%)

  5,1 mln

  1,1 tys(23.6%)

  573,2 tys

  129(2.5%)

  627,4 tys

  142(2.4%)

  751,2 tys

  171(2.5%)

  552,7 tys

  126(2.1%)

  508,4 tys

  118(1.8%)

  970,4 tys

  243(2.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  383,4 tys

  96,0(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  694,2 tys

  153(3.9%)

  389,8 tys

  87,2(1.8%)

  202,5 tys

  45,6(0.9%)

  604,2 tys

  137(2.3%)

  608,9 tys

  139(2%)

  330,4 tys

  75,3(1.3%)

  434,0 tys

  101(1.6%)

  322,0 tys

  80,6(0.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  20,4

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  76,6 tys

  17,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  99,8 tys

  22,7(0.4%)

  11,0 tys

  2,6(0%)

  300,6 tys

  75,3(0.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  32,0 tys

  7,2(0.1%)

  30,0 tys

  6,8(0.1%)

  30,6 tys

  6,9(0.1%)

  31,1 tys

  7,1(0.1%)

  31,8 tys

  7,2(0.1%)

  69,6 tys

  16,2(0.2%)

  270,5 tys

  67,7(0.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  58,6 tys

  12,9(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 mln

  254(4.9%)

  699

  0,2(0%)

  502,8 tys

  114(1.7%)

  49,0 tys

  11,2(0.2%)

  174,0 tys

  40,5(0.6%)

  270,0 tys

  67,6(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  106,2 tys

  23,4(0.6%)

  89,5 tys

  20,0(0.4%)

  97,6 tys

  22,0(0.4%)

  86,0 tys

  19,5(0.3%)

  68,7 tys

  15,6(0.2%)

  55,2 tys

  12,6(0.2%)

  43,4 tys

  10,1(0.2%)

  47,0 tys

  11,8(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  17,4 tys

  3,8(0.1%)

  18,7 tys

  4,2(0.1%)

  19,3 tys

  4,4(0.1%)

  19,3 tys

  4,4(0.1%)

  23,1 tys

  5,3(0.1%)

  25,6 tys

  5,8(0.1%)

  30,5 tys

  7,1(0.1%)

  32,0 tys

  8,0(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,6 mln

  590(8.7%)

  1,4 mln

  328(5.5%)

  1,3 mln

  294(4.5%)

  26,3 tys

  6,6(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  29,6 tys

  6,5(0.2%)

  3,8 tys

  0,9(0%)

  942

  0,2(0%)

  61,6 tys

  13,9(0.2%)

  35,0 tys

  8,0(0.1%)

  30,4 tys

  6,9(0.1%)

  923

  0,2(0%)

  916

  0,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,3(0%)

  15,0 tys

  3,4(0.1%)

  4,2 tys

  0,9(0%)

  120,0 tys

  27,3(0.4%)

  40,0 tys

  9,1(0.2%)

  722

  0,2(0%)

  300

  0,1(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  7,0 tys

  1,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,7 tys

  7,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,5(0%)

  727

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Raciąż - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 965 mieszkańców Raciąża jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 476 kobiet oraz 489 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 13,9% średnie ogólnokształcące, a 16,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,1% mieszkańców Raciąża, gimnazjalnym 3,5%, natomiast 18,2% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Raciąża mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Raciążu największy odsetek ma wykształcenie wyższe (21,5%) oraz zasadnicze zawodowe (19,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,6%) oraz średnie zawodowe (18,8%).

  W roku 2021 w Raciążu mieściły się 2 przedszkola, w których do 7 oddziałów uczęszczało 151 dzieci (75 dziewczynek oraz 76 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Raciążu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 124 dzieci (70 dziewczynek oraz 54 chłopców). Dostępnych było 125 miejsc.

  15,9% mieszkańców Raciąża w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,5% wśród dziewczynek i 15,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 152 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,54 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 21 oddziałach uczyło się 419 uczniów (203 kobiety oraz 216 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Raciążu placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 21 oddziałach uczyło się 472 uczniów (230 kobiet oraz 242 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 23,6% ludności (21,1% wśród dziewczynek i 26,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 130,94.

  W Raciążu znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 13 oddziałach uczyło się 303 uczniów (197 kobiet oraz 106 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 98 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Raciążu placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 12 oddziałach uczyło się 325 uczniów (199 kobiet oraz 126 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 97 absolwentów.

  W Raciążu znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 5 oddziałach uczyło się 137 uczniów (41 kobiet oraz 96 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,4% mieszkańców (17,1% wśród dziewczyn i 19,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,3 uczniów. 27,4 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,1% mieszkańców Raciąża w wieku potencjalnej nauki (25,7% kobiet i 24,4% mężczyzn).

 • 17,3% Wykształcenie wyższe
 • Raciąż
  17,3%
  Województwo
  33,5%
  Polska
  25,2%
 • 21,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  33,3%
  Mazowieckie
  34,6%
  Cały kraj
  35,2%
 • 34,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,7%
  woj. mazowieckie
  3,4%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Raciąż
  13,9%
  Mazowieckie
  13,0%
  Cała Polska
  11,9%
 • 16,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Raciąż
  16,7%
  woj. mazowieckie
  18,2%
  Kraj
  20,0%
 • 15,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  24,1%
  Mazowieckie
  15,3%
  Kraj
  21,2%
 • 19,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,5%
  woj. mazowieckie
  2,8%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  18,2%
  woj. mazowieckie
  10,7%
  Cały kraj
  12,3%
 • 18,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,5%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Raciążu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1152 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Raciąż
  1 152,0
  woj. mazowieckie
  925,0
  Kraj
  883,0
 • 0,54 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,54
  woj. mazowieckie
  0,84
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 161 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Raciąż) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 151 Dzieci
 • 75 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 76 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,7%
  50,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 42 3 lata
 • 42
 • 46 4 lata
 • 46
 • 36 5 lata
 • 36
 • 25 6 lat
 • 25
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 19 3 lata
 • 19
 • 25 4 lata
 • 25
 • 16 5 lata
 • 16
 • 13 6 lat
 • 13
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 23 3 lata
 • 23
 • 21 4 lata
 • 21
 • 20 5 lata
 • 20
 • 12 6 lat
 • 12
 •  
 • 9,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 9,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 14 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Raciąż) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Dzieci
 • 12 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 8 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 60,0%
  40,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 8 3 lata
 • 8
 • 12 4 lata
 • 12
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 3 lata
 • 5
 • 7 4 lata
 • 7
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 3 lata
 • 3
 • 5 4 lata
 • 5
 •  
 • 0,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 0,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Raciążu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Raciążu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Miejskie Przedszkole w Raciążu
  Publiczne
  ul. Nadrzeczna 3
  09-140 Raciąż
  61349
  Punkt Przedszkolny w Raciążu
  Publiczny
  23 679-12-73
  ul. 11 listopada 20
  09-140 Raciąż
  1131
 • Szkoły podstawowe w Raciążu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Raciąż) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 21 Oddziały
 • 419 Uczniowie
 • 203 Kobiety
  (uczniowie)
 • 216 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,4%
  51,6%
 • 40 Uczniowie w 1 klasie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 66 Absolwenci
 • 35 Kobiety
  (absolwenci)
 • 31 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  20,0
  woj. mazowieckie
  17,3
  Kraj
  16,7
 •  
 • 34,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 28,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 130,94 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  130,94
  Województwo
  98,13
  Cały kraj
  95,71
 • 130,94 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Raciąż
  130,94
  woj. mazowieckie
  97,07
  Cały kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Raciąż) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Raciąż) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Raciążu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Raciążu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa
  Publiczna
  23 679-11-81
  23 679-11-81
  ul. Kilińskiego 62 B
  09-140 Raciąż
  19417-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Raciążu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Raciąż) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 11 Oddziały
 • 265 Uczniowie
 • 177 Kobiety
  (uczniowie)
 • 88 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,8%
  33,2%
 • 60 Uczniowie w 1 klasie
 • 43 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 74 Absolwenci
 • 48 Kobiety
  (absolwenci)
 • 26 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 38 Uczniowie
 • 20 Kobiety
  (uczniowie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,6%
  47,4%
 • 24 Absolwenci
 • 11 Kobiety
  (absolwenci)
 • 13 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  23,3
  Województwo
  26,4
  Polska
  26,3
 •  
 • 14,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 11,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Raciąż) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40 Uczniowie w 1 klasie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 26 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 27,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  27,4
  Mazowieckie
  17,7
  Polska
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Raciążu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Raciążu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Policealna Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu
  Publiczna
  23 679-10-71
  23 679-29-10
  ul. Płocka 28
  09-140 Raciąż
  626521
  Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Raciążu (Henryk Dobrzański "Hubal")
  Publiczne
  ul. Kilińskiego 64
  09-140 Raciąż
  7193-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Raciążu
  Publiczna
  ul. Kilińskiego 64
  09-140 Raciąż
  6175-
  Technikum w Raciążu
  Publiczne
  ul. Kilińskiego 64
  09-140 Raciąż
  6133-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  Raciąż
  09-140 Raciąż
  249-
  Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych STO w Raciążu
  Niepubliczne
  23 679-10-71
  23 679-29-10
  ul. Płocka 28
  09-140 Raciąż
  ---
  Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Raciążu
  Niepubliczne
  23 679-10-71
  23 679-29-10
  ul. Płocka 28
  09-140 Raciąż
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Raciążu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 15,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 23,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 21,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 17,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 19,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Raciąż, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Raciąż, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Raciąż, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Raciąż - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Raciążu

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Raciążu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Raciążu
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Raciążu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Raciążu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 224 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 24 (uczestnicy: 1 372)
  • seanse filmowe: 2 (uczestnicy: 180)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 220)
  • koncerty: 4 (uczestnicy: 420)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 70)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 132)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 200)
  • warsztaty: 9 (uczestnicy: 150)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 179)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 16)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 5)
  • teatralne: 1 (członkowie: 8)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 150)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 80)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 5)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 30)
  • taneczne: 3 (członkowie: 45)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Raciążu działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 350 zwiedzających, co daje 867 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Raciążu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 19 549 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 27 443 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
 • Zabytki w Raciążu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Raciąża znajduje się 10 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Raciążu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko Raciąż, st.1 ze średniowieczadnia 1968-12-16, wykaz dokumentów: 817 z 1968-12-16
  • Park z 1. ćw. XX w.dnia 1980-08-30, wykaz dokumentów: 262 z 1980-08-30; A-218 z 2004-08-18
  • Plebania z 1928 - 1929 (ul. Wolności 14)dnia 1994-06-15, wykaz dokumentów: 370 z 1994-06-15; A-284 z 2004-08-26
  • Kościół z 1875 - 1886dnia 1998-06-26, wykaz dokumentów: 420 z 1998-06-26; A-329 z 2004-08-30
  • Kaplica z 1906 r.dnia 1998-06-26, wykaz dokumentów: 420 z 1998-06-26; A-329 z 2004-08-30
  • Brama z 1906 r.dnia 1998-06-26, wykaz dokumentów: 420 z 1998-06-26; A-329 z 2004-08-30
  • Cmentarz przykościelny z XIII w.dnia 1998-06-26, wykaz dokumentów: 420 z 1998-06-26; A-329 z 2004-08-30
  • Zespół - kościół z 1875 - 1906dnia 1998-06-26, wykaz dokumentów: 420 z 1998-06-26; A-329 z 2004-08-30
  • Synagoga z 4. ćw. XIX w. (ul. Kilińskiego 12)dnia 2012-06-25, wykaz dokumentów: A-1081 z 2012-06-25
  • Miasto z 1425 r.dnia 2013-03-05, wykaz dokumentów: brak numeru z 2013-03-05; brak numeru z 2013-10-23; brak numeru z 2017-01-23
 • Formy ochrony przyrody w Raciążu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Raciąża znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Raciążu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Nadwkrzański - obszar chronionego krajobrazuOpis: Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu położony jest na terenie Wysoczyzny Ciechanowskiej Doliny rzeki Wkry oraz Niziny Mazowieckiej. Jest to obszar o charakterze wybitnie rolniczym z nielicznymi lasami i zardzewiami. Cenniejsze fragmenty lasów są chronione w rezerwatach m.in: Dziektarzewo i Gołuska Kępa - gdzie chronione są fragmenty lasu mieszanego porastającego skarpę rzeki Wkry. Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Obszar o całkowitej powierzchni 97910 40ha, Data ustanowienia: 1990-01-01, Powierzchnia: 97910.4 ha
  • Pólka-Raciąż - zespół przyrodniczo-krajobrazowyData ustanowienia: 2004-10-04, Powierzchnia: 2330.0 ha

Raciąż - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w Raciążu odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 5 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 75,1 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Raciążu znajdowały się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu płońskiego.

  Powiat płoński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Raciążu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 5 Ranni
  (rok 2022)
 • 2 Lekko ranni
 • 3 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Raciążu w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 75,11 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Raciąż
  75,1
  Mazowieckie
  52,6
  Cały kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  woj. mazowieckie
  5,2
  Cała Polska
  5,0
 • 125,19 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  125,2
  Województwo
  61,7
  Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Raciąż
  0,0
  woj. mazowieckie
  10,0
  Cała Polska
  8,9
 • 166,67 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Raciąż
  166,7
  woj. mazowieckie
  117,3
  Cała Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Raciążu w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 2 381,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  2 381,0 km
  Mazowieckie
  796,1 km
  Cały kraj
  624,0 km
 • 5,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  5,0 km
  woj. mazowieckie
  5,1 km
  Cała Polska
  5,2 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Raciąż przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 60droga krajowa nr 60(Łęczyca - Topola Królewska - Topola Szlachecka - Prądzew - Romartów - Witonia - Leszczynek - Dudki - Kutno - Żurawieniec - Sójki - Bociany - Strzelce - Holendry Strzeleckie - Sieraków - Sierakówek - Gostynin - Podgórze - Łąck - Płock - Goślice - Ciachcin - Kłobie - Bolechowice - Gilino - Bielsk - Psary - Kozłowo - Drobin - Budkowo - Karsy - Żukowo-Wawrzonki - Cieciersk - Raciąż Sierakowo - Kossobudy - Dreglin - Glinojeck - Ościsłowo - Gumowo - Pęchcin - Ciechanów - Chrzanówek - Pomorze - Gostkowo - Gogole Wielkie - Gołymin-Ośrodek - Wielgołęka - Tłucznice - Karniewo - Maków Mazowiecki - Perzanowo - Załuzie - Podborze - Różan - Ponikiew Duża - Czernie - Bagatele - Rząśnik Szlachecki - Grądy - Sielc - Ostrów Mazowiecka)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Raciąż przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 27Linia kolejowa nr 27: Nasielsk - Toruń Wschodni [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Nasielsk - Cieksyn - Wkra - Dalanówek - Płońsk - Arcelin - Baboszewo - Kaczorowo -Raciąż - Koziebrody - Zawidz Kościelny - Zawidz - Mieszaki - Sierpc - Podwierzbie - Koziołek - Czermno - Skępe - Karnkowo - Lipno - Konotopie - Ograszka - Czernikowo - Obrowo - Dobrzejewice - Lubicz - Grębocin - Toruń Wschodni)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Raciążu istnieje 54 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 11 Listopada

  ul. 19 Stycznia

  ul. 550-lecia Raciąża

  pl. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Barańskiego

  ul. Basztowa

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Bronisława Zielińskiego

  ul. Błonie

  ul. Cicha

  ul. Dworcowa

  ul. Działkowa

  ul. Jana Pawła II

  ul. Jesionowa

  ul. Juranda

  ul. Józefa Piłsudskiego

  ul. Kasztelańska

  ul. Kilińskiego

  ul. Kościuszki

  ul. Kraszewskiego

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Mieszka I

  ul. Mławska

  ul. Młodzieżowa

  ul. Nadrzeczna

  ul. Ogrodowa

  ul. Parkowa

  ul. Polna

  ul. Przechodnia

  ul. Płocka

  ul. Reymonta

  ul. Romana Wnorowskiego

  ul. Rzeźniana

  ul. Spacerowa

  ul. Sportowa

  ul. Spółdzielcza

  ul. Stanisława Konarskiego

  ul. Szwedzka

  ul. Słoneczna

  ul. Warszawska

  ul. Wolności

  ul. Władysława Jagiełły

  ul. Zakolejowa

  ul. Zawoda

  ul. Zielona

  ul. Ziemowita

  ul. dr. Atanazego Hankiewicza

  ul. ks. Gracjana Rzewuskiego

  ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego

  ul. Łąkowa